kliknutím na náhled pozvánky níže se vám otevře pdf ve

Komentáře

Transkript

kliknutím na náhled pozvánky níže se vám otevře pdf ve
pod záštitou Města Kroměříž
pořádají
ODBORNOU KONFERENCI SE ZAHRANIČNÍ ÚČASTÍ
· Praktické zkušenosti z certifikace v mlékárnách podle
Všeobecných podmínek MZe ČR a ČSN EN ISO 9001 : 2001
Miroslav Krček – CERT-ACO, s.r.o.
· Rozvoj mikrobiální diagnostiky pro provozní mlékárenskou praxi
Petr Roubal, Alexandra Šalaková – Milcom, a.s.-VÚM
10:00 – 10:30 hodin
Přestávka na kávu (podává se před konferenčním sálem)
10:30 – 12:00 hodin
4. blok přednášek – Hygiena a sanitace v mlékárenství
moderátor – Jan Drbohlav, Milcom, a.s.-VÚM
· Novinky v hygieně a sanitaci firmy Ecolab Hygiene
Pavel Kohout, Milan Richter – Ecolab Hygiene, spol. s r.o.
· Program hygieny a sanitace firmy Diversey
Dag Javůrek – Johnson Diversey ČR, s.r.o.
· Zajištění sanitace a hygieny v mlékárenství
Petr Šlapal – MERAK, spol. s r.o.
12:00 – 13:30 hodin
Přestávka na oběd (oběd se podává ve Školní restauraci SOŠ a
SOU)
13:30 – 15:00 hodin
5. blok přednášek – Přídavné látky a komponenty
moderátor – Jarmila Štípková, Milcom servis, a.s.
· Aktuální vývoj v mlékárenství (ve vztahu k ovocným složkám a
novým výrobkům)
Jaroslav Stuchlík – WILD CZECH REPUBLIC, s.r.o.
15:00 hodin – 15:30 hodin
Přestávka na kávu (podává se před konferenčním sálem)
15:30 – 17:00 hodin
6. blok přednášek – Přídavné látky
moderátor – Jan Tykvart, Kromilk, spol. s r.o.
· Komponenty firmy Chr. Hansen pro mlékárenství
Vladimír Valenta – Chr. Hansen Czech Republic, s.r.o.
· Komponenty firmy FRUJO pro mlékárenství
Petr Zahradník – FRUJO, a.s.
· Aplikace rostlinných tuků a olejů v mlékárenství
S. Karlsson, J. Tůma – Karlshamns AB, Švědsko
17:00 – 18:00 hodin
Presentace firem u promo stánků v konferenčním sále
18:00 – 19:00 hodin
Přestávka na večeři (večeře se podává ve Školní restauraci SOŠ a
SOU)
20:00 – 24:00 hodin
Společenský večer ( konferenční sál )
K poslechu i tanci hraje Cimbálová muzika - konzervatoř Kroměříž
· Nasazení stabilizátorů při výrobě mléčných výrobků
Eugenia Kühn – G.C.HAHN & Co., ČR
· Ingredience DSM FOOD Specialties pro mlékárenství
Zdeněk Rozehnal – O.K: SERVIS Bio Pro, s.r.o.
NE
Propagace v rámci konference Sýrfórum 2000
ANO
* umístění loga v konferenční sále a ve sborníku 5.000 Kč (bez DPH)
* dárky pro účastníky konference
Mám zájem o prapagaci v rámci konference
* 1x promo stánek v konferenčním sále 5.000 Kč (bez DPH)
* 1x reklamní stránka A5 ve sborníku konference 5.000 Kč (bez DPH)
*) nehodící se škrtněte
Informace pro dodání podkladů k propagaci.
Logotypy - formát .ai anebo .cdr, veškerá písma převedená do křivek. Pro použití do sborníku přímé barvy (Pantone a pod.) převedeny do CMYK. Logotypy pro
prezentaci na polepy mohou zůstat v přímých barvách.
Budou li dodány v bitmapovém formátu (.jpg, .tif, .bmp a podobně) rozlišení 300 ppi, velikost alespoň 30 mm v jakémkoli směru, barvy CMYK. Pro polep nelze logotypy v takovémto formátu použít (pouze vektorový formát - typy souborů výše). Nemáte-li jiný - po domluvě může Vám být logotyp přepracován.
Texty - v programu word - koncovka .doc anebo čistém textovém formátu .txt
Grafika (inzeráty) - formát souboru .pdf., jpg, .tif, .bmp, .eps, .psd, vždy v barevnosti CMYK. Při zaslání dat v prostoru RGB neručíme za korektní barvy po vytisknutí - provedeme sami konverzi na CMYK.
Podklady pro skenování - zasílejte poštou na adresu pořadatele s přesným udáním skenované plochy a popisem pro použití. Taktéž nezapomeňte uvést majitele
- odesílatele, pro vrácení předloh.
Dodávání dat: menší soubory do celkové velikosti e-mailu 1MB - logotypy, texty, tabulky, grafy na adresu [email protected]
[email protected], data do celkové
[email protected], větší pouze na CD-R, RW anebo DVD-R, RW, +R, +RW. U disků bez označení neručíme za návratvelikosti 10MB na e-mail [email protected]
nost. K médiu přiložte popis cesty ke konkrétnímu souboru pokud bude na něm umístěno více různých souborů.
Českomoravský svaz mlékárenský, VOŠ potravinářská a
SPŠ mlékárenská Kroměříž a KROMILK spol. s. r.o. Kroměříž
2004
· Mlékárenský průmysl v EU
Jiří Kopáček – ČMSM
· Kvalita a laboratorní kontrola syrového mléka v EU – trendy při
zabezpečování kvality
Christian Baumgartner – Milchprüfring Bayern, Německo
15:00 – 15:30 hodin
Přestávka na kávu (podává se před konferenčním sálem)
15:30 – 17:00 hodin
2. blok přednášek – Laboratorní kontrola a technika, GMP a GHP
moderátor – Václav Bárta, Milcom servis, a.s.
Čtvrtek 23.09.2004
8:30 – 10:00 hodin
3. blok přednášek – HACCP, diagnostika a legislativa
moderátor – Václav Bárta, Milcom sevis, a.s.
· Certifikace HACCP / ISO v mlékárenství
Petr Kadlec – BVQI CS, s.r.o.
· Revize standardů a norem CA pro mléčné výrobky
Jarmila Štípková – Milcom servis, a.s.
Ing. Jiří Kopáček, CSc. – odborný garant konference
mobil : 602 271 315, e-mail: [email protected]
Ing. Jan Tykvart – organizační garant konference
mobil : 602 569 873, e-mail: [email protected]
· Aktuální stav mlékárenství v ČR
Michal Němec – ČMSM
19:00 – 24:00 hodin
Slavnostní recepce v prostorách Sala terrena Arcibiskupského
zámku
Výstava sýrových etiket ze všech světadílů
Ladislav Likler
Registrační poplatek jsem zaplatil(a) dne ...................... bankovním převodem z našeho čísla účtu ...................................... ve výši ......................... Kč
Další informace o konferenci poskytnou :
13:15 – 15:00 hodin
1. blok přednášek – Mlékárenství v ČR a EU
moderátor – Jiří Kopáček, ČMSM
17:00 – 18:00 hodin
Presentace firem u promo stánků v konferenčním sále
Registrační poplatek celkem ....................................................................................................................................................................................... Kč
V případě zájmu více účastníků okopírujte přiloženou přihlášku
v potřebném počtu, na každého účastníka samostatně.
Daňový doklad dostanete při registraci v den konference.
13:00 – 13:15 hodin
Zahájení konference „Kroměřížské mlékařské dny 2004“
Jiří Kopáček – ČMSM
· Stanovení a implementace „Pravidel správné výrobní a hygienické praxe pro mlékárenský průmysl v ČR“
Jan Drbohlav, Alexandra Šalaková – Milcom, a.s.-VÚM
Konferenční poplatek (vložné, sborník) ......................................................................................................................................................... 2 950,- Kč
Dne 21.9.2004 ......................................ubytování .......................................................................... ANO .....NE
Dne 22.9.2004 ......................................oběd ..........................................100,- Kč .......................... ANO .....NE.................... t.j. .............................. Kč
.............................................................ubytování .......................................................................... ANO .....NE
Dne 23.9.2004 ......................................oběd ..........................................100,- Kč .......................... ANO .....NE.................... t.j. .............................. Kč
.............................................................večeře ........................................80,- Kč............................ ANO .....NE.................... t.j. .............................. Kč
.............................................................ubytování .......................................................................... ANO .....NE
Další sborník ...........................................................................................450,- Kč .......................... ANO .....NE.................... t.j. .............................. Kč
Závazné přihlášky zašlete na adresu sekretariátu konference :
KROMILK, spol. s r.o.
Štěchovice 1357
767 01 Kroměříž
nejpozději do 3. září 2004 nebo faxujte na telefonní číslo: 573
338 752. Ubytování bude zajištěno dle návratky. Pro účastníky
přihlášené po termínu uzávěrky není možné garantovat zajištění
ubytování. Ubytování si hradí každý účastník samostatně.
11:30 – 13:00 hodin
Oběd pro účastníky (podává se ve Školní restauraci SOŠ a SOU)
· Od laboratoří do výroby a budoucí trendy v analytice
Anders Helgerum – FOSS, Dánsko
IČO......................................................... DIČ ......................................................... Tel./fax ............................................................................................
Přihlášky k účasti
9:00 – 11:30 hodin
Příjezdy účastníků, presentace, ubytování
· Automatizace v mlékárenské laboratoři
Jiří Brosche – O.K. SERVIS Bio Pro, s.r.o.
Příjmení, jméno a titul ....................................................................................................................................................................................................
Registrační poplatek poukažte na účet u Komerční banky, a.s.,
pobočka Kroměříž, č. ú.: 8314900227/0100; variabilní symbol
– IČO vaší firmy (rodné číslo); konstantní symbol – 0308
Platby ze zahraničí je nutné zaslat pouze v Kč.
Středa 22.09.2004
Sídlo firmy ............................................................................................................................................................. PSČ ..................................................
Registrační poplatek zahrnuje
- konferenční poplatek (vložné, sborník)
- stravování
PROGRAM
· FOSS a novinky pro vyšetřování mléka a mlékárenských výrobků
Ivan Kadlec – Milcom servis, a.s.; Anders Helgerum – FOSS,
Dánsko
Název firmy ....................................................................................................................................................................................................................
Místo a datum konání
Konference se koná ve dnech 22. až 23. září 2004 v prostorách
SOŠ a SOU Kroměříž, Pavlákova ulice, Kroměříž
Markéta Javorská – sekretariát konference
tel./fax: 573 338 752, e-mail: [email protected]
>> Návratka - prosím vyplňte a zašlete obratem zpět na adresu v úvodu <<
prosím odstřihněte
Informace pro účastníky
Náplní konference budou aktuální problematiky laboratorní
techniky, přídavných látek a komponentů a také provozní hygiena a sanitce, včetně systémů HACCP, GMP a GHP.
Konference je určena pro střední management a odborné pracovníky laboratoří a mlékárenských provozů.

Podobné dokumenty