Novinky ve fondu půjčovny pro dospělé

Komentáře

Transkript

Novinky ve fondu půjčovny pro dospělé
(art) without borders : medieval art and architecture in the Ore Mountains region (1250-1550) / Aleš Mudra, Michaela Ottová (eds.)
-- First edition-- 319 stran :* umění * středověk * malířství * sochařství * architektura * církve * Krušné hory * Česko * Německo * dějiny
MDT: 7.033
Akademická encyklopedie českých dějin. Svazek IV, D-G (dadaismu - gymnázium) / vědecký redaktor Jaroslav Pánek
-- 401 stran :* Česko * dějiny
MDT: 94(437.3)
Almanach tajemna / [z anglického originálu přeložili Šárka Grauová, Miroslav Jindra a Jan Čermák]
-- Praha : Reader's Digest Výběr, 1998.-- Vyd. 1.-- 464 s. :* nevysvětlené * jevy * čarodějnictví * démoni * strašidla * duchové * tajemno *
upíři
MDT: 001.9
Bez hranic : umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí
-- 787 stran :* výtvarné * umění * gotika * renesance * malířství * sochařství * architektura * severozápadní * Čechy * Krušné hory * Sasko
* Německo * Česko * 14. století * 15. století * 16. století * kultura * vztahy * výstavy * katalogy
MDT: 72/76(437.3)
Brno : mapa města
-- 1 mapa :* Brno * mapy * města * plány (kartografie) * Česko
MDT: 912(437.322)
Českomoravské pomezí ; Svitavy : mapa města a oblasti
-- 2 mapy na 1 listu :* Českomoravské pomezí * Svitavy * Pardubický kraj * silniční * mapy * automapy * města * plány (kartografie) *
Česko
MDT: 912(437.314)
Děčín : mapa města
-- 1 mapa :* Děčín * mapy * města * plány (kartografie) * Česko
MDT: 912(437.315)
Deutschland supercompact [kartografický dokument] : Autoatlas : 1:300000 : extra grosse Schrift : Ortsregister mit Postleitzahlen :
Citypläne 1:15000 - 1:100000 : touristische Informationen, Durchfahrtspläne, Entfernungen in km = Germany supercompact
-- Vienna : Freytag & Berndt, [2008].-- 1 atlas (140, 38 s.) :* autoatlasy * silniční * mapy * Německo * města * plány (kartografie) * Berlín *
Brémy * Drážďany * Düsseldorf * Erfurt * Hamburk * Hannover * Magdeburg * Mohuč * Mnichov * Postupim * Saarbrücken * Schwerin *
Stuttgart * Wiesbaden
MDT: 912(430)
Devatenácté století slovem i obrazem : dějiny politické a kulturní / redaktor Jan Klecanda
-- Praha : Jos. R. Vilímek, [1904?].-- 4 sv. :* dějiny * 19. století * Napoleon I., francouzský císař, 1769-1821 * Metternich, Klemens Wenzel
Nepomuk Lothar von, 1773-1859 * revoluce * války * absolutismus * Rakousko-Uhersko * Balkán * vynálezy * fyzika * chemie * průmysl *
strojnictví * elektrotechnika * umění * Praha
MDT: 94(100)
Dnes migranti - zítra uprchlíci? : postavení migrantů, kteří potřebují ochranu, v mezinárodním právu / Věra Honusková, Eliška Flídrová,
Linda Janků (eds.) a kol.
-- 196 stran ;* mezinárodní * právo * lidská * práva * uprchlíci * migranti
MDT: 341
Engel des Erinnerns : deutsch-tschechisches Lesebuch = Anděl vzpomínek : německo-česká čítanka
-- První vydání-- 269 stran ;* prózy * Německo * Rakousko * překlady * čeština * čítanky * antologie * 20. století * 21. století
MDT: 821.112.2-3
Etnické komunity. Balkánské cesty / eds. Dana Bittnerová a Mirjam Moravcová
-- Vydání první-- 2 svazky (314; 284 stran) :* obyvatelstvo * migrace * Balkán * etnika * komunita * dějiny * války
MDT: 316.356.4
Fotoslovník : anglicko-český
-- 224 stran :* angličtina * čeština * slovní * zásoba * obrazové * slovníky
MDT: 811.111
Historické pohlednice Lokte : [katalog k výstavě] : Galerie v radnici 15.6.-15.7.2001
-- Loket : Klub přátel města Lokte, 2001.-- 1. vyd.-- [52] s. :* Loket * dějiny * pohlednice * fotografie * Karlovy Vary * katalogy * výstavy
MDT: 94(437.318)
Karlovarský vývěr : Krajská umělecká asociace a hosté
-- 14 nečíslovaných volných listů :* výtvarné * umění * malířství * fotografie * porcelán * umělci * Česko * Karlovy Vary * výstavy * katalogy
* Divišová, Varvara, 1954- * Hořínek, Bořivoj, 1948- * Illek, Zbyněk, 1954- * Kožíšek, Jiří, 1955- * Sárová Malíská, Lenka, 1981- * Maur,
Milan, 1950- * Neubert, Milan, 1941- * Olišarová, Hana, 1964- * Polony, Antonín, 1941- * Šejvl, Jiří, 1953- * Pošvic, Miroslav, 1959- *
Samec, Jan, 1955- * Tichý, Jan, 1962- * Tumpach, František, 1950- * Vančátová, Anna, 1949MDT: 72/76(437.3)
Koření
-- 158 stran :* jídla * koření * kuchařky * recepty
MDT: 641.55
Loď pokladů : antologie moderní korejské povídky / [Kim Jong-ha ... et al. ; vybrala a sestavila Miriam Löwensteinová ; z korejských
originálů přeložili Blanka Ferklová ... et al.]
-- V Praze : Nová vlna, 2012.-- Vyd. 1.-- 184 s. ;* povídky * Korea * antologie
MDT: 821.531-32
Mezi křížem a půlměsícem : 430-907 / [z anglického vydání ... přeložil Jan Čermák]
-- Praha : Reader's Digest Výběr, 2009.-- Vyd. 1.-- 192 s. , [7] s. barev. obr. příl. :* světové * dějiny * migrace * Evropa * Hunové * Vizigóti *
náboženství * islám
MDT: 94(100)
Moravskoslezský kraj ; Frýdek-Místek : mapa města a kraje
-- 2 mapy na 1 listu :* Moravskoslezský kraj * Frýdek-Místek * silniční * mapy * automapy * města * plány (kartografie) * Česko
MDT: 912(437.326)
Německo [kartografický dokument] : automapa = Nemecko = Deutschland = Germany = Allemagne = Germania : 1:500 000
-- Wien : Freytag & Berndt, [2010?].-- 1 mapa :* Německo * automapy * silniční * mapy
MDT: 912(430)
NPR Rolavská vrchoviště : pojďte s námi do přírody : 2016
-- 12 nečíslovaných stran :* národní * přírodní * rezervace * Rolavská vrchoviště * rašeliniště * flóra * rostliny * Česko * Karlovy Vary *
Velké jeřábí jezero * příroda * ochrana
MDT: 502.21(1-751.3)
Pamětní list obnovy Městského divadla v Karlových Varech : červen 1999 : město Karlovy Vary
-- 8 nečíslovaných stran :* divadlo * Karlovarské městské divadlo * Karlovy Vary * rekonstrukce * obnova * 1999
MDT: 725.822
Plzeň ; Plzeňský kraj : mapa města a kraje
-- 2 mapy na 1 listu :* Plzeň * Plzeňský kraj * silniční * mapy * automapy * města * plány (kartografie) * Česko
MDT: 912(437.317)
Pohádky bratří Grimmů = Märchen der Brüder Grimm / úprava německého textu a český překlad: Jana Navrátilová
-- 1. vydání-- 88 stran :* pohádky * němčina * čeština * dvojjazyčné texty * četba
MDT: 821.112.2-34
Postkonceptuální přesahy v české kresbě / Lenka Sýkorová (ed.)
-- Vydání: první-- 155 stran :* umělci * výtvarné * moderní * umění * kresby * intelektuální * život * Česko * 21. století
MDT: 72/76.071.1
Proč chceme, abyste byli bohatí : dva muži - jedno poselství / Donald J. Trump ... [et al. ; z anglického originálu přeložila Jana Novotná]
-- Hodkovičky [Praha] : Pragma, c2007.-- 335 s. :* bohatství * peníze * finance * finanční * úspěch * investování
MDT: 364.668
První republika 1918-1938 : dějiny, osobnosti, denní život / Andrea Poláčková ed.
-- Vydání první-- 133 stran :* Československo * 1. republika * dějiny * společnost * politika * kultura * vláda * každodenní * život *
osobnosti * umění * literatura * dokumenty * 1918 * 1938
MDT: 94(437)"1918/1938"
Raný středověk : 907-1154 / [z anglického originálu ... přeložil a rejstřík sestavil Jan Čermák]
-- Praha : Reader's Digest Výběr, 2009.-- Vyd. 1.-- 192 s., [7] s. barev. obr. příl. :* světové * dějiny * středověk * Kapetovci * Maurové *
Byzanc * Normané
MDT: 94(100)
The pictorial encyclopedia of antiques / by Jan Durdík ... [et al.]
-- London ; Hamlyn, 1975.-- 5th Impression-- 495 s. :* starožitnosti * umělecké * předměty * památky * užité * umění * sbírky
MDT: 73/77.05-027.32
Ústí nad Labem ; Ústecký kraj : mapa města a kraje
-- 2 mapy na 1 listu :* Ústí nad Labem * Ústecký kraj * silniční * mapy * automapy * města * plány (kartografie) * Česko
MDT: 912(437.315)
Variace pro čtyři hlasy / Karla Erbová ... [et al.] ; [výtvarný doprovod Alena Hankerová]
-- Plzeň : Nava, 2014.-- Vyd. 1.-- 89 s. ;* básně * Česko * soubory
MDT: 821.162.3-1
Velké revoluce : 1773-1815 / [z anglického vydání ... přeložili Jarmila Emmerová a Martin Kovář]
-- Praha : Reader's Digest Výběr, 2011.-- Vyd. 1.-- 192 s. :* světové * dějiny * války * napoleonské * revoluce
MDT: 94(100)
Vysočina pro handicapované
-- 40 stran :* Kraj Vysočina * turistika * handicap * informace
MDT: 908(437.2)
Zápas za národní sebeurčení : 1815-1870
-- Praha : Reader's Digest Výběr, 2011.-- Vyd. 1.-- 192 s. :* světové * dějiny * Evropa * revoluce * Osmanská říše * Německo * sjednocení *
Viktorie, britská královna, 1819-1901 * Lincoln, Abraham, 1809-1865
MDT: 94(100)
Za svobodu, spravedlnost a solidaritu : dějiny sociální demokracie v českých zemích = Für Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität : die
Geschichte der Sozialdemokratie in den böhmischen Ländern = For freedom, justice and solidarity : history of Social democracy in the
Czech lands / autory textů jsou Patrik Eichler, Pavel Horák, Rudolf Kučera, Jan Mervart, Thomas Oellermann, Martin Polášek, Vítězslav
Sommer, Radka Šustrová, Ondřej Vojtěchovský a Tomáš Zahradníček ; překlad do anglického jazyka Jana Bímová ; překlad do
německého jazyka David Růžička a Thomas Oellermann
-- 111 stran :* sociální * demokracie * Česká strana sociálně demokratická * politické * strany * dějiny * politika * demokracie * Česko * 19.
století * 20. století * 21. století
MDT: 329.14
Židovské cesty : Kraj Vysočina
-- 40 stran :* Kraj Vysočina * dějiny * Židé * judaismus * turistika
MDT: 908(437.2)
Životy (Sdružení) pěstounských rodin
-- 102 nečíslovaných stran :* pěstounská * náhradní * rodinná * péče * příběhy * vzpomínky * rodina * děti * sdružení * Česko
MDT: 364-782.42
25 let Programu Teplice (konference) (2015 : Teplice, Česko)
25 let Programu Teplice : životní prostředí a obyvatelé Ústeckého kraje
-- 35 stran :* Teplice * Ústecký kraj * životní * prostředí * znečištění * ochrana
MDT: 504.5:502.3
65 let od podpisu první integrační smlouvy: má Evropská unie budoucnost? (seminář) (2016 : Brno, Česko)
65 let od podpisu první integrační smlouvy: má Evropská unie budoucnost? : souhrnná publikace z vědeckopopularizačního semináře ... :
Brno, 8. dubna 2016
-- 1. vydání-- 107 stran :* Evropská unie * integrace * právo
MDT: 339.92
Abrev, Ileana, 1959Bílá magie : ochranná kouzla / Ileana Abrevová ; z anglického originálu White spells for protection ... přeložil Aleš Kolodrubec
-- Vydání první-- 156 stran :* magie * kouzla * zaklínadla * rady
MDT: 133.4
Anděra, Miloš, 1947-
Poznáváme naše savce / Miloš Anděra, Ivan Horáček ; barevné ilustrace Jan Hošek ; [pérovky Jana Rožánková]
-- Praha : Sobotáles, 2005.-- 2., přeprac. vyd.-- 327 s. :* hlodavci * hmyzožravci * lebky * letouni * příručky * poznávání * savci * stopařství
* stopy * sudokopytníci * šelmy * určování * zajíci * zoologie
MDT: 599
Anderson, Chris, 1957Přednášejte jako na TEDu : oficiální průvodce veřejným vystupováním od kurátora konference TED / Chris Anderson ; překlad Štěpán
Dřímalka
-- Vydání první-- 264 stran ;* komunikace * veřejné * vystupování * mluvený * projev * přednášky * prezentace * dovednosti * rady
MDT: 316.77:81'42
Andrews, V. C. (Virginia C.), 1923-1986
Matné zlato / Virginia C. Andrewsová ; překlad Petra Klůfová
-- Vydání druhé, v nakladatelství MOBA vydání první-- 351 stran ;* romány pro ženy * rodinné ságy
MDT: 821.111(73)-31
Arend, Stefanie
Jin jóga : tichá cesta k vnitřnímu středu / Stefanie Arend ; z německého originálu Yin Yoga, der sanfte Weg zur inneren Mitte ... přeložil
Miroslav Hubáček
-- 174 stran :* jin jóga * jóga * ásany
MDT: 796.012.62
Atkinson, A. B. (Anthony Barnes), 1944Ekonomika nerovnosti / Anthony B. Atkinson ; překlad: Jana Kočičková
-- 1. vydání-- 373 stran :* ekonomika * chudoba * blahobyt
MDT: 330.342.146
Augustin, Milan, 1960Pamětní list ke slavnostnímu otevření budovy Městského divadla v Karlových Varech dne 22. května 1886 / překlad z němčiny a
doprovodný text Milan Augustin
-- 11 stran :* divadlo * Karlovarské městské divadlo * Karlovy Vary * založení * 1886 * dějiny * výstavy * Krajská knihovna Karlovy Vary
MDT: 725.822
Austen, Jane, 1775-1817
Rozum a cit / Jane Austenová ; [z anglického originálu ... přeložila Eva Ruxová]
-- Praha : Ottovo nakladatelství, 2011.-- 392 s. ;* společenské romány * milostné romány * Anglie * 19. století
MDT: 821.111-31
Baby knits: Accessories. Česky
Pleteme pro děti. Výbavička / překlad: Anna Vostrá
-- 1. vydání-- 47 stran :* ruční * pletení * dětské * oděvy * doplňky * miminka * návody
MDT: 746.4
Baby knits: Toys. Česky
Pleteme pro děti. Hračky / překlad: Anna Vostrá
-- 1. vydání-- 47 stran :* ruční * práce * pletení * hračky
MDT: 746.4
Backen ohne Backofen. Česky
Napečeno bez pečení / z německého originálu Backen ohne Backofen ... přeložila Marta El Bournová
-- Vydání první-- 128 stran :* moučníky * dorty * kuchařky * recepty
MDT: 641.85
Backes, Michael
Konopná lékárna : praktický průvodce světem léčivé marihuany / Michael Backes ; předmluva Andrew Weil ; z anglického originálu
Cannabis pharmacy přeložil Jan Kozák
-- Vydání první-- 271 stran :* marihuana * fytoterapie * nemoci * léčení * účinky * farmakologie
MDT: 615.89:633.88
Balážová, Alena, 1984Rozmnožování z pohledu evoluce : námluvy, sňatky a podvody v říši živočichů a rostlin / Alena Balážová, Filip Kolář, Jan Fíla, Michael
Mikát, Vojtech Baláž
-- Vydání první-- 187 stran :* zvířata * rostliny * rozmnožování * evoluce * sexualita * ekologie
MDT: 57.017.5
Bard, Elizabeth
Piknik v Provence / Elizabeth Bard ; přeložila Petra Diestlerová
-- Vydání první-- 372 stran ;* romány pro ženy * Provence * recepty * jídla
MDT: 821.111(73)-31
Barickmanová, Andrea, 1981Tři mušketýři / Alexander Dumas ; Andrea Barickmanová, ilustrace: Anna Černá
-- 1. vydání-- 129 stran :* dobrodružné příběhy * dvojjazyčné texty * francouzština
MDT: 821.133.1-32
Barnes, Julian, 1946Flaubertův papoušek / Julian Barnes ; přeložil Miloš Urban
-- Vydání druhé-- 248 stran ;* romány
MDT: 821.111-31
Bařinka, Jaroslav, 1909-1980
Čertovy námluvy : lidová pohádka z Valašska / Jaroslav Bařinka ; upravil Jaromír Roštínský ; hudbu složil Josef Dvořák
-- 69 listů, 55 stran příloh :* divadelní hry * lidové * pohádky * čerti * Valašsko
MDT: 821.162.3-2
Bauer, Jan, 1945Klasikové v nedbalkách : za kulisami českého 19. století / Jan Bauer
-- Druhé, upravené vydání-- 254 stran ;* osobnosti * umělci * Palacký, František, 1798-1876 * Mácha, Karel Hynek, 1810-1836 * Němcová,
Božena, 1820-1862 * Havlíček Borovský, Karel, 1821-1856 * Smetana, Bedřich, 1824-1884 * životopisy
MDT: 929
Beková, Jarmila, 1978Allez hop! 2 : francouzština pro každého. / Pokročilí / Jarmila Beková, Alexandra Kozlová, Ludmila Pěničková, Adrien Quéret-Podesta
-- 1. vydání-- 255 stran :* francouzština * učebnice
MDT: 811.133.1
Bendová, Magdalena
Několik vět, které nelze zakázat / Magdalena Bendová
-- Vydání 1.-- 19 stran :* fyzika * energie * teorie relativity
MDT: 536.7
Beneš, Lukáš, 1979Sokolov / Lukáš Beneš
-- První vydání-- 118 stran :* existenciální romány * Sokolov
MDT: 821.162.3-31
Bensen, Clara
Nalehko : minimalistický příběh o lásce a putování / Clara Bensen ; přeložil Viktor Faktor
-- Vydání první-- 213 stran ;* romány pro ženy
MDT: 821.111(73)-31
Beráková, Zora, 1921Po meči i po přeslici / Zora Beráková
-- Vydání druhé-- 254 stran ;* historické romány * 17. století * Česko * šlechtické * rody * Smiřičtí
MDT: 821.162.3-31
Beráková, Zora, 1921Vražda bez oběti / Zora Beráková
-- Vydání první-- 338 stran ;* detektivní povídky
MDT: 821.162.3-32
Beran, Ladislav, 1945Nové případy četnické pátračky / Ladislav Beran
-- Vydání první-- 269 stran ;* detektivní povídky * historické detektivky * četníci * 1. republika * Česko * 20. století * 30. léta
MDT: 821.162.3-32
Bériault, Yves, 1947Boží svědek v propasti zla : život Etty Hillesum / Yves Bériault ; z francouzského originálu Etty Hillesum, témoin de Dieu dans l'abîme du
mal ... přeložila Tereza Šerá
-- 133 stran ;* Židovky * ženy * holocaust * koncentrační * tábory * životopisy
MDT: 929
Bertrandon de la Broquière, asi 1390-1459
Zámořská cesta : burgundský zvěd 15. století v muslimských zemích / Bertrandon de la Broquière ; Jaroslav Svátek a kol. (edd.)
-- Vydání první-- 208 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh :* šlechtici * cestovatelé * Bertrandon de la Broquière, asi 1390-1459 *
Francie * Balkán * 15. století * špionáž * cestopisy
MDT: 910.4-051
Bílý, Jiří, 1954Christianizace římského antického státu : stát - právo - náboženství - společnost / Jiří Bílý
-- Vydání: první-- 523 stran ;* christianizace * rané * křesťanství * církve * Řím * starověk * stát * náboženství * perzekuce * společnost *
politika * dějiny * právo
MDT: 27-76
Biolek, Richard, 1970Šachová zahájení. Zavřené hry / Richard Biolek
-- [Česko] : R. Biolek a Galerie Dolmen, 2014.-- 1. vyd.-- 193 s. :* šachy * partie
MDT: 794.1
Biolek, Richard, 1970Šachová zahájení. Zavřené hry II / Richard Biolek
-- 1. vydání-- 294 stran :* šachy * partie
MDT: 794.1
Biritz, Lisa, 1968Štíhlost bez diét a šamanský půst / Lisa Biritz
-- První vydání-- 119 stran :* půst * šamanismus * tělesná * hmotnost * redukce * hubnutí * štíhlost * psychohygiena
MDT: 613.24
Bizot, Thierry, 1962Anonymní katolík / Thierry Bizot ; [z francouzského originálu ... přeložila Veronika Matiášková]
-- Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2015.-- 161 s. ;* životopisné romány * křesťanství * víra * Bizot, Thierry, 1962MDT: 821.133.1-31
Bizot, Thierry, 1962Křesťan v záběhu / Thierry Bizot ; z francouzského originálu Premiers pas d'un apprenti chrétien ... přeložila Tereza Šerá
-- 184 stran ;* křesťanství * katolicismus * víra * producenti * publicisté * Bizot, Thierry, 1962- * životopisy
MDT: 272-184.3
Blümlová, Dagmar, 1949Aloys Skoumal : ironik v české pasti / Dagmar Blümlová
-- Druhé vydání, V Nové tiskárně Pelhřimov, spol. s r.o. první-- 539 stran :* Skoumal, Aloys, 1904-1988 * literatura * společnost * kultura *
modernismus * překladatelé * životopisy
MDT: 929
Bocková, Andrea
Význam audiovizuálních a strojem čitelných dokumentů pro dokumentovou komunikaci 20. století : diplomová práce / Andrea Bocková
-- 87 listů ;* audiovizuální * elektronická * dokumenty * knihovnictví * výpočetní * technika * komunikace * informace * 20. století
MDT: 002.1-028.26
Boutenko, Victoria, 1955Zelená pro život : doplněné vydání knihy o významu zelených smoothies ve výživě / Victoria Boutenko ; překlad: Jana Jozefová
-- První české vydání z roku 2016-- 220 stran ;* zdraví * výživa * strava * smoothies * vitariánství * veganství * vegetariánství
MDT: 613.2
Brandl, Sepp, 1936Dachstein : Radstadt - Filzmoos - Ramsau - Schladming - Sölk - Annaberg - Flachau - Kleinarl : 50 vybraných turistických tras a horských
túr v Dachsteinu / Sepp Brandl ; překlad Helena Klementová
-- 1. vydání-- 167 stran :* Rakousko * Alpy * Dachstein * Taury * turistika
MDT: 908(436)
Brázda, Jiří, 1952Jiří Brázda : malba, grafika : výběr z díla 1999-2016 / text: Karel Žižkovský
-- 158 nečíslovaných stran :* moderní * umění * malířství * grafika * Brázda, Jiří, 1952- * náměty * ženy * Česko * 21. století
MDT: 75(437.3)
Brewer, Sarah, 1958Jak blafovat o sexu / Sarah Brewer, Tim Webb ; z anglického originálu The bluffer's guide to sex ... přeložil Jiří Stárek
-- 127 stran ;* sexualita * rady * chování
MDT: 613.88
Bryll, Ernest, 1935Dobrodružství loupežníka Rumcajse : na motivy knížky Václava Čtvrtka / Ernest Bryll - Katarzyna Gärtnerová ; přeložila Mojmíra Janišová
; texty písní napsal Vladimír Čort
-- 71 listů ;* divadelní hry * pohádky * loupežníci
MDT: 821.162.1-2
Bryson, Bill, 1951Nová cesta po malém ostrově : znovuobjevení Velké Británie / Bill Bryson ; překlad Julie Tesla
-- 350 stran ;* humoristické prózy * cestopisné prózy * Anglie * 21. století
MDT: 821.111(73)-3
Brzobohatý, Robin, 1981Rukověť mediátora, aneb, Co je dobré vědět nejen ke zkouškám mediátora / Robin Brzobohatý, Lenka Poláková, Tomáš Horáček
-- Vydání první-- xiv, 146 stran :* mediace * komunikace * konflikty * sociologie * mediátoři * sociální * práce * interpersonální * vztahy *
spory
MDT: 347.965.42
Březina, Jiří, 1980Polednice / Jiří Březina
-- Vydání první-- 222 stran ;* detektivní romány
MDT: 821.162.3-31
Buchta, Petr
Veřejné finance / Petr Buchta
-- Vydání I.-- 156 stran :* veřejné * finance * rozpočty * příjmy * daně * fiskální * politika * učebnice VŠ
MDT: 336.1/.5
Bush, George W. (George Walker), 1946-
Slib musíme splnit : moje cesta do Bílého domu / George W. Bush ; [z anglického originálu ... přeložila Hedvika Vlasová]
-- Praha : Pragma, 2001.-- 263 s., [16] s. obr. příl. :* Bush, George W. (George Walker), 1946- * prezidenti * USA * životopisy
MDT: 929
Bůžek, Václav, 1959Rytíři renesančních Čech ve válkách / Václav Bůžek, František Koreš, Petr Mareš, Miroslav Žitný
-- Vydání první-- 405 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh :* šlechta * rytíři * války * renesance * dějiny * Česko
MDT: 929.735
Calleman, Carl Johan, 1950Globální mysl a počátek civilizace : nový pohled na původ lidstva ve světle mayského kalendáře / Carl Johan Calleman ; z anglického
originálu The global mind and the rise of civilization ... přeložil Michal Šubrt
-- Vydání první-- 288 stran :* starověk * civilizace * mayské * kalendáře * dějiny * čas * evoluce * okultismus * esoterika
MDT: 133
Callen, Gayle
Jeho vyvolená / Gayle Callen ; [z anglického originálu ... přeložila Stanislava Míčková]
-- Ostrava : Oldag, 2009.-- 1. vyd.-- 274 s. ;* romány pro ženy
MDT: 821.111(73)-31
Callen, Gayle
Rytířský slib / Gayle Callen ; [z anglického originálu ... přeložila Eva Fuková]
-- Ostrava : OLDAG, 2008.-- 1. vyd.-- 250 s. ;* romány pro ženy * milostné romány
MDT: 821.111(73)-31
Campbell, Jan, 1946Consent not needed = Souhlasu netřeba = Zustimmung nicht nötig = Coglasije ne trebujetsja / Jan Campbell
-- First issue-- 548 stran :* ekonomie * globalizace * společnost * krize * reformy * korupce
MDT: 3
Castillo, Linda
Střípky ticha / Linda Castillo ; překlad Lenka Faltejsková
-- Vydání první-- 308 stran ;* thrillery * napínavé romány * amiši
MDT: 821.111(73)-31
Catozzella, Giuseppe, 1976Nikdy neříkej, že se bojíš / Giuseppe Catozzella ; přeložila Hana Sedalová
-- První vydání-- 183 stran ;* životopisné romány * ženy * běžkyně * Somálsko
MDT: 821.131.1-31
Cílek, Roman, 1937Případ Lessing : léto 1933: vražda filozofa - první zločin nacistů na našem území / Roman Cílek
-- 210 stran :* Československo * nacismus * vraždy * filozofové * Lessing, Theodor, 1872-1933
MDT: 323.285
Colgan, Jenny, 1972Ostrov s vůní čerstvého chleba / Jenny Colganová ; z anglického originálu Little Beach Street Bakery ... přeložila Dana Vlčková
-- Vydání první-- 367 stran ;* romány pro ženy
MDT: 821.111-31
Copperman, E. J., 1957Otázka ztracené hlavy / E.J. Copperman a Jeff Cohen ; přeložila Markéta Musilová
-- Vydání první-- 284 stran ;* detektivní romány * Aspergerův syndrom * detektivové
MDT: 821.111(73)-31
Cordonnier, Marie, 1948Hra srdcí : historický milostný romány / Marie Cordonnierová ; [z německého originálu ... přeložila Helena Smolaková]
-- Brno : Moba, 2005.-- Vyd. 1.-- 223 s. ;* historické romány * milostné romány
MDT: 821.112.2-31
Corey, James S. A.
Caliban's war : book two of the Expanse / James S.A. Corey
-- 591 stran ;* sci-fi * vědecko-fantastické romány
MDT: 821.111(73)-31
Corey, James S. A.
Leviathan wakes / James S.A. Corey
-- 561 stran, 23 nečíslovaných stran ;* sci-fi * vědecko-fantastické romány
MDT: 821.111(73)-31
Crais, Robert, 1953Hlídka / Robert Crais. Medik z Dublinu / Patrick Taylor. Hazard / Felix Francis. Třídenní město / Margaret Maronová
-- Praha : Reader's Digest Výběr, 2013.-- Vyd. 1.-- 542 s. :* romány * zkrácené verze
MDT: 821.111-31
Croll, Alistair
Lean analýza : využijte data k rychlejšímu vybudování lepšího startupu / Alistair Croll a Benjamin Yoskovitz ; překlad: Viktor Jurek
-- 1. vydání-- 415 stran :* podnikání * podniky * management * inovace * management * ekonomika * efektivnost * firmy * Lean
MDT: 658.114
Cutie, Blanche, 1971Kunsthysterik / Blanche Cutie
-- 1. vydání-- 59 stran ;* básně
MDT: 821.162.3-1
Czmero, Jaromír
Sprechen Sie mit! : intenzivní kurz německé konverzace / Jaromír Czmero, Barbora Veselá
-- 1. vydání-- 215 stran :* němčina * konverzace * gramatika * cvičení
MDT: 811.112.2
Čapková, Eva, 1979Bohumil Hrabal a výtvarné umění / Eva Čapková
-- První vydání-- 211 stran :* spisovatelé * Hrabal, Bohumil, 1914-1997 * přátelé * spolupracovníci * výtvarníci * fotografové * umělci *
výtvarné * umění * literatura * inspirace * Česko * 20. století * Boudník, Vladimír, 1924-1968 * Kolář, Jiří, 1914-2002 * Michálek, Ladislav,
1937-2014 * Bouše, Zdeněk, 1928-1997 * Hamera, Oldřich, 1944MDT: 821.162.3-051
Černá, Jaroslava, 1959Václav IV. : sám sobě nepřítelem : román / Jaroslava Černá
-- Vydání první-- 240 stran ;* historické romány * panovníci * Václav IV., český král, 1361-1419 * manželky * Johana Bavorská, královna,
choť Václava IV., českého krále a římského krále, asi 1356-1386 * dějiny * Česko * 14. století
MDT: 821.162.3-31
Černá, Zuzana, 1982Praktický průvodce studenta ekonomie, aneb, 26 otázek ke zkouškám, maturitě či státnicím v kostce / autorka: Zuzana Černá
-- 1. vydání-- 149 stran :* ekonomie * trh * konkurence * pojišťovnictví * burza * inflace * nezaměstnanost * daně * zkoušky * maturita *
učebnice
MDT: 33
Červenka, Petr
Betonové konstrukce II : pro 4. ročník SPŠ stavebních / Petr Červenka
-- Praha : Sobotáles, 1999.-- 267 s. :* železobeton * beton * konstrukce * cement * schodiště * učebnice SŠ
MDT: 624.012.3/.4
Češka, Stanislav, 1955Láskyplná smrt / Stanislav Češka
-- Vydání první-- 267 stran ;* detektivní romány
MDT: 821.162.3-31
Češka, Stanislav, 1955Případ holasické lásky : zločiny na Velké Moravě / Stanislav Češka
-- Vydání první-- 263 stran ;* historické detektivky * detektivní romány * historické romány * Velkomoravská říše * 10. století
MDT: 821.162.3-31
D'Antonio, Michael, 1955Donald Trump: nespokojený / Michael D'Antonio ; přeložil René Fejl
-- 427 stran ;* politici * podnikatelé * USA * Trump, Donald J. (Donald John), 1946- * volby * životopisy
MDT: 929
Daďová, Klára
Subjektivní vnímání tělesné zátěže / Klára Daďová
-- Vydání první-- 122 stran :* pohyb * aktivita * tělesná * zátěž * únava * vnímání * kardiovaskulární * fyziologie
MDT: 613.71/.73
Dahlke, Rüdiger, 1951Jídlo jako šance : o výživě těla i ducha : jídlem ke štěstí / Ruediger Dahlke ; s recepty Dorothey Neumayrové ; z německého originálu
Essens-Glück - Ernährung von der körperlichen bis zur spirituellen Dimension přeložila Irena Nosková
-- Vydání první-- 303 stran :* výživa * strava * zdraví * rady * recepty
MDT: 613.2
Dahlke, Rüdiger, 1951Lehkost bytí jako cesta : jak se odpoutat, posílit pradávnou důvěru a žít v tomto okamžiku / Ruediger Dahlke ; z německého originálu
Schwebend die Leichtigkeit des Seins erleben přeložila Ivana Kraus
-- Vydání první-- 254 stran :* meditace * harmonie * duchovno * energie * kundaliní * jóga
MDT: 133.2
Daněk, Oldřich, 1927-2000
Případ bez jednacího čísla / Oldřich Daněk
-- 88 listů ;* dramata * Česko * komedie
MDT: 821.162.3-2
Däniken, Erich von, 1935Záhady staré Evropy : po stopách tajemných čar / Erich von Däniken ; z německého originálu Die Rätsel im alten Europa ... přeložila
Zuzana Soukupová
-- Vydání druhé (v Euromedia Group první)-- 126 stran, 24 nečíslových stran obrazových příloh :* Evropa * mapy * megality * příběhy *
znaky * záhady
MDT: 001.94
David, Jiří, 1975Vzory podání a smluv s vysvětlivkami : podle občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích, katastrálního zákona, občanského
soudního řádu, zákona o zvláštních řízeních soudních a exekučního řádu / David, Dobrovolná, Grygar, Hrabánek, Hromada, Kovářová,
Králík, Křeček, Pražák, Pulkrábek, Šustrová, Truneček, Tuláček, Vrba ; Jan Tuláček (ed.)
-- 2. aktualizované a doplněné vydání-- 800 stran ;* právní * podání * smlouvy * vzory * písemnosti * právo * Česko
MDT: 347.931
David, Marc, 1958Pomalá dieta : jak jíst pro potěšení, energii a zdraví / Marc David ; přeložila Michaela Pavlíková
-- První vydání v českém jazyce-- xviii, 227 stran ;* výživa * metabolismus * diety * hubnutí * redukce
MDT: 613
David, Petr, 1949Orlické hory a Podorlicko / Petr David, Petr Ludvík, Vladimír Soukup
-- Vydání první-- 190 stran :* Podorlicko * Orlické hory * Česká Třebová * Pastviny (přehrada) * Rychnov nad Kněžnou * Lanškroun *
Častolovice * Dobruška * turistika * výlety * informace * průvodce
MDT: 908(438)
Davidová, Ester, 1977Vztahová sinusoida : příběh pro Jasmínku / Ester Davidová
-- 195 stran ;* regrese * reinkarnace * karma * minulé * životy * inkarnace * harmonie * příběhy
MDT: 615.851:129
Davis, Adelle, 1904-1974
Uzdravme se : jak obnovit zdraví pomocí zdravé výživy / Adelle Davis ; [překlad z agličtiny Marie Zubová]
-- Praha : Pragma, 1998.-- 441 s. ;* zdraví * racionální * výživa * nemoci * uzdravování
MDT: 613.2
Davouze, Marta, 1945Vypadni z mýho života / Marta Davouze
-- Druhé, přepracované vydání, v Mladé frontě první-- 263 stran ;* romány pro ženy
MDT: 821.162.3-31
Dědek, Miloň
Stavební materiály : pro 1. ročník SPŠ stavebních / Miloň Dědek, František Vošický
-- Praha : Sobotáles, 2008.-- 6., upr. vyd.-- 257 s. :* stavební * materiály * stavebnictví * učebnice SŠ
MDT: 691
Des Cars, Jean, 1943Osudová Sisi / Jean des Cars ; přeložil Michal Šťovíček
-- Vydání první-- 363 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh :* Alžběta Amalie Eugenie, císařovna, choť Františka Josefa I.,
rakouského císaře, 1837-1898 * panovnice * císařovny * Rakousko-Uhersko * 19. století * životopisy
MDT: 929.731-055.2
Dessí, Giuseppe, 1909-1977
Spravedlnost : hra o třech dějstvích / Giuseppe Dessi ; přeložil Zdeněk Digrin
-- 100 listů ;* dramata * Sardinie * zločiny
MDT: 821.131.1-2
DiPirro, Dani
Průvodce přítomným životem : jak využít každý okamžik / Dani Dipirro ; z anglického originálu The postively present guide to life ...
přeložila Olga Kolečková
-- Vydání první-- 207 stran :* pozitivní * myšlení * štěstí * harmonie * vztahy
MDT: 159.923.5
Dočkal, Jan
Byl jsem já jednou také mlád? : literární pásmo z díla básníka Petra Bezruče a života poštovního úředníka Vladimíra Vaška / sestavil Jan
Dočkal
-- 56 listů ;* divadelní hry * životopisné příběhy * básníci * Bezruč, Petr, 1867-1958 * básně * korespondence * Ostrava
MDT: 821.162.3-2
Domning, Denise
Letní bouře / Denise Domning ; [z anglického originálu ... přeložila Petra Pivovarová]
-- Ostrava : OLDAG, 2004.-- 1. vyd.-- 291 s. ;* romány pro ženy * milostné romány
MDT: 821.111(73)-31
Donát, Josef
Právo v síti : průvodce právem na internetu / Josef Donát a Jan Tomíšek
-- Vydání první-- xi, 338 stran ;* právo * informační * technologie * internet * osobní * údaje * ochrana * kybernetická * bezpečnost *
duševní * vlastnictví * elektronická * podnikání * Česko
MDT: 347.77/.78:004
Doseděl, Antonín
Čítanka výkresů ve stavebnictví / A. Doseděl a kolektiv
-- Praha : Sobotáles, 2004.-- 3. vyd. s doplňky k harmonizovaným ČSN EN ISO-- 242 s. :* stavebnictví * odborné * výkresy * učebnice SŠ
MDT: 624.9
Doseděl, Antonín
Stavební konstrukce pro 2. a 3. ročníky SOU / Antonín Doseděl a kolektiv
-- Praha : Sobotáles, 1998.-- 3., dopl. vyd., v Sobotáles 2.-- 115 s. :* stavebnictví * výkresy * stavby * učebnice SŠ
MDT: 624.9
Drška, Jiří, 1964Kodrcohlavy / Jiří Drška
-- Dobřichovice : KAVA-PECH, 2013.-- Vyd. 1.-- 238 s. ;* romány
MDT: 821.162.3-31
Duchovny, David, 1960Holy cow / David Duchovny
-- 206 stran :* romány * zvířata * humor * satira
MDT: 821.111(73)-31
Duchovny, David, 1960Kráva nebeská : pohádka pro dospělé / David Duchovny ; přeložila Jana Jašová
-- Vydání první-- 181 stran :* humoristické romány * zvířata
MDT: 821.111(73)-31
Dvořák, Jan, 1950 květen 24.Občanské právo hmotné. Díl druhý, Rodinné právo / Jan Dvořák, Jiří Švestka, Michaela Zuklínová a kolektiv
-- Vydání první-- 196 stran ;* občanské * hmotné * rodinné * právo * učebnice VŠ
MDT: 347.61/.64
Dvořák, Tomáš, 1975Akciová společnost / Tomáš Dvořák
-- Vydání první-- lxii, 922 stran ;* akcie * společnosti
MDT: 347.725
Ebert, Caroline
Duše a zrak / Caroline Ebert
-- První vydání-- 207 stran :* zrak * oči * dalekozrakost * krátkozrakost * katarakta * glaukom * astigmatismus
MDT: 611.84
Eckhart, Johannes, Mistr, asi 1260-asi 1327
O jiskře duše a obrazu ticha / Mistr Eckhart ; úvodní studii napsal, esej francouzského neurologa Antoina Moulongueta přeložil, výbor z
kázání Mistra Eckharta a z mystické poezie Hadewijch připravil a poznámkami doprovodil Josef Bradáč
-- Vydání první-- 126 stran ;* mystika * učení * křesťanství * náboženství * filozofové * teologové * Eckhart, Johannes, Mistr, asi 1260-asi
1327 * mystika * scholastika * kázání * 13. století * 14. století * středověk
MDT: 27-1-051
Eco, Umberto, 1932-2016
Numero Zero / Umberto Eco ; translated from the Italian by Richard Dixon
-- First published in Vintage-- 251 stran ;* thrillery * novináři
MDT: 821.131.1-31
Eggers, Dave, 1970The circle : a novel / Dave Eggers
-- 497 stran ;* společenské romány * sociální * sítě * informace
MDT: 821.111(73)-31
Egli, René
Princip Lol²a : dokonalost světa / René Egli ; přeložil: Zdeněk Dan
-- 196 stran ;* sebepoznání * sebeřízení * životní * postoje * osobnost * rozvoj * harmonie * moudrost
MDT: 159.923.2
El Giheny, Fayez
O islamizaci a demokracii v Egyptě / Fayez El Giheny
-- Vydání: první-- 64 stran ;* islamizace * islám * Egypt * lidská * práva
MDT: 28-634-767
Entler, Slavomír, 1963Spoutání slunce / Slavomír Entler, Jan Mlynář
-- Vydání 1.-- 23 stran :* Slunce * fyzika * energie
MDT: 539.17
Erhart, Gustav, 1951Poezie / Gustav Erhart ; editor & komentář Radim Kopáč ; předmluva Aleš Haman
-- Vydání první-- 454 stran ;* básně
MDT: 821.162.3-1
Evans, Jeremy, 1949RYA jachtařské dovednosti / Jeremy Evans ; ilustrace: Pete Galvin ; překlad: Lucie Schürerová
-- První vydání-- 223 stran :* sport * jachting * plachetnice
MDT: 797.14
Fabianková, Klára
Role státu v krizových obdobích v první polovině 20. století / Klára Fabianková a kol.
-- Vydání první-- 164 stran :* hospodářství * dějiny * krize * fiskální * politika * Evropa * USA * 20. století
MDT: 338(091)
Filliozat, Isabelle, 1957Pořád jen provokuje / Isabelle Filliozat ; ilustrovala Anouk Dubois ; překlad: Marie Kala
-- 1. vydání-- 132 stran :* rodina * rodiče * děti * výchova * vztahy
MDT: 173.5/.7
Fischer, Ulrich
Základy strojnictví / Ulrich Fischer a kol. ; [z německého originálu ... přeložili Iva Michňová a Zdeněk Michňa]
-- Praha : Europa-Sobotáles, 2004.-- Vyd. 1.-- 290 s. :* strojírenství * strojnictví * elektrotechnika * materiály * stroje * informatika *
učebnice SŠ
MDT: 621.8
Fischerová, Sylva, 1963Bizom, aneb, Služba a mise / Sylva Fischerová
-- Vydání první-- 129 stran ;* prózy * společnost * život * smysl
MDT: 821.162.3-3
Forbes, Douglas
Numerologický kód osudu : genetický PIN / Douglas Forbes ; [z anglického originálu přeložila Annelis Vrbová]
-- Olomouc : Fontána, c2009.-- Vyd. 1.-- 166 s. ;* numerologie
MDT: 133.5:51
Ford, Debbie
Správné otázky : 10 otázek, které vás dovedou k jedinečnému životu / Debbie Ford ; z anglického originálu The Right questions přeložil
Zdeněk Chodora
-- Vydání první-- 159 stran ;* psychologie * pozitivní * myšlení * harmonie * štěstí
MDT: 159.923.5
Foucault, Michel, 1926-1984
Myšlení vnějšku / Michel Foucault ; z francouzských originálů přeložili Čestmír Pelikán, Miroslav Petříček, Stanislav Polášek, Petr Soukup
a Karel Thein
-- Vydání třetí-- 303 stran ;* filozofie * Foucault, Michel, 1926-1984 * filozofové * Francie * literatura * články * rozhovory
MDT: 14(44)
Freestone, Peter
Královská kuchařka Freddieho Mercuryho : oblíbené pochoutky krále rocku / Peter Freestone
-- Vydání první-- 230 stran :* jídla * kuchařky * recepty * Mercury, Freddie, 1946-1991 * zpěváci * rock * vzpomínky * Anglie * 20. století
MDT: 641.55
Fritsche, Herbert, 1911-1960
Vyšší bdělost ; Malá učebnice bílé magie / Herbert Fritsche
-- Vydání první-- 127 stran :* okultismus * esoterika * mystika * bílá * magie
MDT: 133
Frozen Yogurt & Co. Česky
Mražené jogurty : osvěžující pochoutky pro každou příležitost / z německého originálu Frozen Yogurt & Co. ... přeložila Marta El
Bournová
-- Vydání první-- 96 stran :* dezerty * mražené * jogurty * kuchařky * recepty
MDT: 641.85
Fukala, Radek, 1963Sen o odplatě : dramata třicetileté války / Radek Fukala
-- Druhé, doplněné vydání-- 395 stran :* třicetiletá válka * dějiny * války * Evropa * 17. století
MDT: 94(4)"1618/1648"
García Lorca, Federico, 1898-1936
Krvavá svatba : tragédie o třech dějstvích / Federico García Lorca ; přeložil Antonín Přidal
-- 70 listů ;* dramata * Španělsko * tragédie
MDT: 821.134.2-2
Gawlik, Jan Paweł, 1924Zkouška / Jan Paweł Gawlik ; přeložil Jaroslav Simonides
-- 94 listů ;* dramata * Polsko
MDT: 821.162.1-2
Gazdíková, Vlasta
Český pravopis expres / Vlasta Gazdíková
-- 1. vydání-- 192 stran :* čeština * pravopis * učebnice ZŠ * učebnice SŠ
MDT: 811.162.3
Geršfel'd, Alena
Zybkaja bezmjatežnost' / Alena Geršfel'd
-- 68 stran :* prózy
MDT: 821.161.1-3
Geyer, Georgie Anne, 1935Fidel Castro : partyzánský princ / Georgie Anne Geyerová ; přeložila Jindřiška Mendozová
-- Praha : BB art, 2001.-- 1. vyd. v českém jazyce-- 383 s., [8] s. obr. příl. :* Castro, Fidel, 1926- * politici * Kuba * životopisy
MDT: 929
Gielan, Michelle, 1978Vysílání štěstí : jak přijmout pozitivní změny a šířit je kolem sebe / Michelle Gielanová ; překlad: Markéta Polochová
-- 1. vydání-- 264 stran :* pozitivní * myšlení * motivace * komunikace * štěstí * rady
MDT: 159.923.5
Gombrowicz, Witold, 1904-1969
Deník / Witold Gombrowicz ; z poštiny přeložila Helena Stachová ; předmluvu napsala Rita Gombrowiczová
-- Vydání druhé, opravené a doplněné, první souborné-- 713 stran ;* Gombrowicz, Witold, 1904-1969 * spisovatelé * Polsko * deníky *
vzpomínky * eseje * společnost * 20. století * 50. léta * 60. léta
MDT: 929
Gonick, Larry, 1946Algebra : zábavný komiksový průvodce / Larry Gonick ; z anglického originálu The cartoon guide to algebra ... přeložil Jozef Koval ;
ilustrace a návrh obálky Larry Gonick
-- Vydání první-- 233 stran :* algebra * matematika * rovnice * komiksy * učebnice
MDT: 512
Gordon, Jon, 1971Síla pozitivního přístupu : 10 pravidel, jak naplnit svůj život a práci pozitivní energií / Jon Gordon ; překlad Ivana Sýkorová
-- První vydání-- 154 stran :* pozitivní * myšlení * emoce * energie * životní * harmonie * práce * motivace * úspěch * interpersonální *
vztahy
MDT: 159.923.5
Gottlieb, Eli, 1956Nejhodnější chlapec / Eli Gottlieb ; přeložila Klára Šumová
-- Vydání první-- 218 stran ;* psychologické romány * autismus
MDT: 821.111(73)-31
Govinda, Anagarika Brahmacari, 1898-1985
Ztracené učení lamy Góvindy : živá moudrost moderního tibetského mistra / Richard Power, redaktor ; lama Surya Das, předmluva ; [z
anglického originálu ... přeložil Milan Jurza]
-- Hodkovičky [Praha] : Pragma, c2009.-- 184 s. ;* lámové * buddhismus * křesťanství * učení * náboženství * tradice * meditace
MDT: 243-36
Green, Jane, 1968Místo v mém srdci / Jane Green ; přeložila Iva Harrisová
-- Praha : BB art, 2013.-- 1. vyd. v českém jazyce-- 326 s. ;* romány pro ženy * psychologické romány
MDT: 821.111-31
Greenblatt, Rachel L., 1968"Aby vyprávěli svým dětem" : paměť židovské obce v raně novověké Praze / Rachel L. Greenblattová ; z anglického originálu To tell their
children: Jewish communal memory in early modern Prague ... přeložil Pavel Sládek
-- Vydání 1.-- 319 stran :* Židé * komunita * kroniky * vzpomínky * nápisy * liturgie * Česko * 16. století * 17. století
MDT: 26-784
Griffin, Roger, 1948Modernismus a fašismus : pocit začátku za Mussoliniho a Hitlera / Roger Griffin ; z anglického originálu Modernism and fascism ...
přeložila Eva Kalivodová
-- První české vydání-- 600 stran :* modernismus * fašismus * nacismus * Hitler, Adolf, 1889-1945 * Mussolini, Benito, 1883-1945 *
Německo * Itálie
MDT: 329.18
Grimmichová, Alena Isabella, 1964Barevné tvoření / Alena Isabella Grimmichová
-- 1. vydání-- 104 stran :* výtvarné * ruční * práce * dekorační * předměty * papír * batika * filcování
MDT: 745
Gringel, Dana, 1966Náš nejmladší má 4 tlapky : jak jedna rodina k pejskovi přišla / Dana Gringelová ; překlad Tomáš Butala
-- Vydání první-- 222 stran ;* romány * příběhy o psech * psi * rodina
MDT: 821.112.2-31
Grmelová, Nicole
Vybrané kapitoly z Evropského obchodního práva / Nicole Grmelová
-- Vydání: první-- 149 stran ;* obchodní * evropské * mezinárodní * soukromé * právo * učebnice VŠ
MDT: 347.7
Grmolec, Zdeněk, 1947Pod křídlem anděla / Zdeněk Grmolec
-- Vydání první-- 312 stran ;* historické romány * Karel VI., římskoněmecký císař, 1685-1740 * 18. století
MDT: 821.162.3-31
Gruber, Václav, 1953Z tebe peklo ráj / Václav Gruber
-- Vydání první-- 221 stran ;* romány pro ženy
MDT: 821.162.3-31
Grym, Pavel, 1930-2004
Princezna Mordulína, aneb, Pekelné šrum šrum retere : kratochvilná tragédie pro živé marionety v pěti obrazech / ze staré frašky Aloise
Gallata vypsal, dopsal a zpěvními texty opatřil Pavel Grym
-- 61 listů ;* divadelní hry * pohádky
MDT: 821.162.3-2
Gřivna, Tomáš, 1975Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního / Tomáš Gřivna a kolektiv
-- 4., aktualizované a doplněné vydání-- 359 stran ;* procesní * právo * trestní * hmotné
MDT: 343.13
Gscheidle, Rolf
Příručka pro automechanika / Rolf Gscheidle a kol. ; [z německého originálu ... přeložili Iva Michňová a Zdeněk Michňa]
-- Praha : Europa-Sobotáles, 2007.-- Vyd. 3., přeprac. a rozš. (V nakl. Europa-Sobotáles vyd. 1.)-- 685 s. :* automobily * motorová * vozidla *
opravy * údržba * konstrukce
MDT: 629.331
Hahne, Peter, 1952Konec legrace : Německo na kolenou! A co my? : [od kulturnosti k nekulturnosti, od cílů k bezcílnosti, od smyslu k nesmyslnosti] / Peter
Hahne ; [překlad Pavel Štička]
-- Praha : Návrat domů, c2007.-- 1. vyd.-- 99 s. ;* Německo * kultura * společnost * konzum * Evropská unie * hospodářství * 21. století
MDT: 316.3:17.023.5
Hájek, Tomáš
Transevoluce : scholastická evoluce druhů a člověka / Tomáš Hájek
-- 1. české vydání-- 199 stran :* evoluce * scholastika * transevoluce * geny * vymírání * biologie
MDT: 575
Hajný, Daniel
Klub legend 1. české fotbalové ligy. 1. díl / text Daniel Hajný a kolektiv
-- 248 nečíslovaných stran :* kopaná * fotbalisté * Česko * hráči * trenéři
MDT: 796.332
Halabrinová, Dagmar, 1981Praktický průvodce fakturací, aneb, Jak správně vystavovat faktury a další doklady : faktura - daňový doklad, zjednodušený daňový
doklad, opravný daňový doklad, prodejka, paragon / autor Dagmar Halabrinová
-- Brno : Aprofitail Czech Republic, 2014.-- 1. vyd.-- 229 s. :* daně * doklady * fakturace * daň z přidané hodnoty * reklamace * účetnictví *
učebnice
MDT: 657.24
Halabrinová, Dagmar, 1981Praktický průvodce podnikatele, aneb, Jak vést daňovou evidenci : zdanitelné příjmy a výdaje, knihy pohledávek a dluhů, faktury přijaté
a vystavené, karty dlouhodobého majetku, pokladní doklady, skladovací karty, DPH / autor: Dagmar Halabrinová
-- 1. vydání-- 204 stran :* daně * evidence * podnikatelé
MDT: 657.2
Halabrinová, Dagmar, 1981Praktický průvodce základy účetnictví, aneb, Začínáme účtovat : faktura, interní doklad, zúčtovací a výplatní listina, pokladní doklad,
skladní karta, výpis z účtu, DPH / autor: Dagmar Halabrinová
-- 1. vydání-- 251 stran :* účetnictví * daně * leasing * rozvaha * daň z přidané hodnoty
MDT: 657
Hanák, Jaromír
Slavkovské bojiště : průvodce krajinou bitvy "tří císařů" / koncepce, text, obrazová část, redakce Jaromír Hanák
-- Vydání první-- 221 stran :* bojiště * bitvy * Slavkov u Brna * napoleonské * války * vojenské * dějiny * památníky * Česko * 19. století *
průvodce
MDT: 355.483
Hanák, Milan, 1929Pilotem u letky vlečných terčů / Milan Hanák
-- 1. vydání-- 48 stran :* letci * piloti * vojáci * výcvik
MDT: 623.7
Hanke, Miroslav
Lhářské paradoxy u autorů italské scholastiky / Miroslav Hanke
-- První vydání-- 203 stran :* scholastika * sémantika * filozofie * logika * Itálie * 15. století
MDT: 141.31
Hanzlíček, Jaroslav
Práce z lepenky a vazba knih / Jaroslav Hanzlíček, Alois Vakrčka, Čestmír Bárta ; [ilustroval Jindřich Kučera a Jaroslav Hanzlíček]
-- Praha : Státní nakladatelství dětské knihy, 1956.-- 1. vyd.-- 129 s. :* knihy * knižní * lepenka * lepení * materiály * papír * práce * ruční *
vazby * výrobky
MDT: 676.8
Harding, Jennie
Esenciální oleje od A do Z : všechno, co o nich potřebujete vědět / Jennie Hardingová ; přeložila Eva Fuková
-- Vydání první-- 288 stran :* esenciální * oleje * aromaterapie * zdraví * alternativní * lékařství * rostliny * esence
MDT: 615.85
Harris, Dan, 1971O 10% šťastnější : jak jsem zkrotil hlas ve své hlavě, snížil stres bez ztráty efektivity a objevil schopnost opravdu pomoci sám sobě :
pravdivý příběh / Dan Harris ; z anglického originálu 10% happier: how I tamed the voice in my head, reduced stress without losing my
edge, and found self-help that actually works - true story přeložil Petr Jochmann
-- 271 stran ;* stres * zvládání * psychologie * meditace * novináři * úspěch * štěstí
MDT: 159.913
Hauleitner, Franz, 1944Solná komora : Dachstein, Traunstein, Totes Gebirge, Salcburk : 60 vybraných turistických tras a horských túr v Solné komoře a jejích
okrajových oblastech / Franz Hauleitner ; překlad Miroslava Gajzlerová
-- 1. vydání-- 192 stran :* Rakousko * Solná komora * průvodce * turistika * Dachstein * Traunstein * Totes Gebirge * Salcburk
MDT: 908(436.4)
Heller, Laurence, 1944Uzdravení vývojového traumatu : jak trauma v raném dětství ovlivňuje naši schopnost seberegulace, vnímání sebe sama a schopnost
navazovat vztahy / Laurence Heller, Aline LaPierre ; z anglického originálu Healing developmental trauma ... přeložila Lucie Těšnovská
-- Vydání první-- 352 stran :* psychika * emoce * poruchy * traumata * děti * mládež * dospívání * problémy * vztahy
MDT: 159.974
Hendricks, Gay
Rok vědomého života : 365 inspirací pro naplněný a smysluplný život / Gay Hendricks ; z anglického originálu A year of living consciously
přeložila Petra Vlčková
-- Vydání první-- 350 stran ;* pozitivní * myšlení * harmonie * moudrost * inspirace
MDT: 17.02
Henley, Virginia, 1935Divoká krása / Virginia Henley ; [z anglického originálu ... přeložila Irena Palová]
-- Ostrava : OLDAG, 2006.-- 1. vyd.-- 359 s. ;* milostné romány * romány pro ženy * historické romány * Londýn * 19. století
MDT: 821.111(73)-31
Henley, Virginia, 1935Síla lásky / Virginia Henley ; [z anglického originálu ... přeložila Irena Palová]
-- Ostrava : OLDAG, 2006.-- 1. vyd.-- 269 s. ;* romány pro ženy * milostné romány
MDT: 821.111(73)-31
Herrigel, Eugen, 1884-1955
Zen a umění lukostřelby / Evžen Herrigel ; z angl. přel. Pavel Petr ; předml. D. T. Suzuki
-- Praha : Pragma, 1994.-- 1. vyd.-- 94 s. ;* zen * lukostřelba
MDT: 799.322
Hidden, David, 1979Děti boží / David Hidden ; překlad Jiří Žák
-- 289 stran ;* thrillery * napínavé romány
MDT: 821.133.1(71)-31
Hnojil, Adam, 1976Josef Max : sochařství pozdního neoklasicismu v Čechách / Adam Hnojil
-- Praha : Eminent, 2008.-- Vyd. 1.-- 188 s. :* sochařství * neoklasicismus * umění * Česko * 19. století
MDT: 730(437.3)
Hoggan, David L. (David Leslie), 1923-1988
Mýtus o šesti milionech / David Hoggan
-- 111 stran ;* holocaust * hypotézy * koncentrační * tábory * Židé * antisemitismus * genocida * 2. světová válka * Osvětim
MDT: 323.12"1939/1945"-021.111
Hons, Václav, 1938Vodní hudba : poema na motivy života a díla Georga Friedricha Händela / Václav Hons
-- Vydání první-- 65 stran :* básně
MDT: 821.162.3-1
Horák, Pavel, 1983Stranické legitimace, vážení! : československá sociální demokracie na útěku poválečnou Evropou (1948-1953) / Pavel Horák
-- Vydání první-- 279 stran :* Česká strana sociálně demokratická * politika * exil * Československo * Evropa
MDT: 329.14
Horčica, Ludvík, 1943Ve znamení dvojitého V / Ludvík Horčica
-- Druhé vydání-- 187 stran :* Unternehmen Werwolf * Němci * Češi * Sudety * odsun * dějiny * Československo
MDT: 94(437.3+430)
Horníček, Miroslav, 1918-2003
Listy z Provence / Miroslav Horníček
-- Vydání třetí, v nakladatelství Motto první-- 132 stran :* prózy * úvahy * fiktivní * dopisy * osobnosti * kultura * společnost * Francie *
Provence
MDT: 821.162.3-3
Horzinková, Eva, 1951Vzory podání a úkonů v řízení o přestupcích s vysvětlivkami / Eva Horzinková, Helena Kučerová, Pavel Mates, Ladislav Ocelák
-- Vydání první-- 274 stran ;* přestupky * právní * řízení * exekuce
MDT: 342.924
Hostička, Miloš, 1936-2015
Přírodní rezervace Kladské rašeliny : "Zámecké jezero" na Kladské / text Miloš Hostička ; snímky M. Hostička, V. Radnický, S. Štochl
-- 8 nečíslovaných stran :* národní * přírodní * rezervace * Kladské rašeliny * rašeliniště * flóra * rostliny * Česko * Karlovy Vary * Kladská *
příroda * ochrana
MDT: 502.21(1-751.3)
Houellebecq, Michel, 1958Submission / Michel Houellebecq ; translated from the French by Lorin Stein
-- First published-- 251 stran ;* fiktivní romány * Francie * islamizace
MDT: 821.133.1-31
Howell, Hannah, 1950Ženich z Vysočiny / Hannah Howellová ; [z anglického originálu ... přeložila Irena Palová]
-- Ostrava : Oldag, 2008.-- 1. vyd.-- 279 s. ;* romány pro ženy * milostné romány
MDT: 821.111(73)-31
Hubálek, Jaroslav, 1886-1961
Ze stínů karpatských pralesů / Jaroslav Hubálek
-- Vydání v Akcentu první-- 246 stran :* příběhy * myslivost * příroda * Karpaty
MDT: 821.162.3-32
Charles, Ray, 1930-2004
Brother Ray : Ray Charles' own story / Ray Charles and David Ritz
-- Cambridge, MA : Da Capo Press, 2004.-- 3rd Da Capo Press ed.-- x, 364 s., [8] s. obr. příl. :* hudba * jazz * hudebníci * Charles, Ray, 19302004 * životopisy
MDT: 929
Chia, Mantak, 1944Vnitřní struktura tchaj-ťi : zvládnutí klasických forem tchaj-ťi čchi-kungu / Mantak Chia a Juan Li ; z anglického originálu The inner
structure of tai chi ... přeložil Jan Kozák
-- Vydání první-- 304 stran :* čchi-kung * taiči * tělesná * cvičení * bojové * umění * Čína * energie
MDT: 796.012.62
Choiński, Krzysztof, 1940Otevři dveře / Krysztof Choiński ; přeložila Mojmíra Janišová
-- 55 listů ;* dramata * Polsko
MDT: 821.162.1-2
Chotaš, Jiří, 1964Moderní univerzita : ideál a realita / Jiří Chotaš, Aleš Prázný, Tomáš Hejduk a kol.
-- Vydání první-- 456 stran ;* univerzity * vysoké * školy * vysokoškolské * studium * vzdělanost * filozofie * výchova * Evropa * Německo *
18. století * 19. století * 20. století
MDT: 378.4
Chrdle, Petr, 1946Esperanto od A do Z : učebnice pro samouky i kurzy / Petr Chrdle, Stanislava Chrdlová
-- Vydání první-- 183 stran :* esperanto * učebnice
MDT: 811.922
Christjuk, Irina
Skazki / Irina Christjuk
-- 48 stran :* pohádky * Moldavsko
MDT: 821.135.2-3
Introduction to drawing. Česky
Škola kreslení / překlad: Alexandra Niklíčková
-- 1. vydání-- 48 stran :* kreslení * tvary
MDT: 741/744
Islavskaja, Varvara
Ješče odna tajna Bermud / Varvara Islavskaja
-- 103 stran ;* prózy
MDT: 821.161.1-3
Jacq, Christian, 1947Setnovo pátrání. I., Prokletý hrob / Christian Jacq ; z francouzského originálu Les enquetes de Setna 1: La tombe maudite ... přeložila
Helena Beguivinová
-- Vydání první-- 284 stran :* historické romány * Egypt * starověk * dějiny
MDT: 821.133.1-31
Jakl, Ladislav
Aktuální otázky práv k duševnímu vlastnictví / Ladislav Jakl a kolektiv
-- První vydání-- 313 stran :* právo * duševní * vlastnictví
MDT: 347.77/.78
Jakoubková, Alena, 1958Chytrá žena pro manžela přes plot skočí / Alena Jakoubková
-- Vydání druhé-- 213 stran ;* romány pro ženy
MDT: 821.162.3-31
James, Julie, 1974Nejvíc sexy chlap / Julie James ; z anglického originálu Just the sexiest man alive ... přeložila Libuše Čižmárová
-- První vydání-- 281 stran ;* romány pro ženy
MDT: 821.111(73)-31
Janečková, Eva
Ochrana osobních údajů v pracovním právu : (otázky a odpovědi) / Eva Janečková, Václav Bartík
-- Vydání první-- 192 stran :* osobní * údaje * ochrana * pracovní * právo
MDT: 342.721
Janoušek, Artur
Sklep / Artur Janoušek
-- Vydání první-- 382 stran ;* detektivní romány
MDT: 821.162.3-31
Jareš, Vítězslav, 196912.12. / Vítězslav Jareš
-- Vydání první-- 384 stran :* detektivní romány * thrillery
MDT: 821.162.3-31
Jedlička, Ivan Milan, 1931Červený mustang se nevrátil : třicet detektivů po stopách zločinu / I.M. Jedlička
-- Vydání první-- 318 stran ;* kriminální příběhy * skutečné příběhy
MDT: 821.162.3-32
Jeffries, Sabrina, 1958Umění hříchu / Sabrina Jeffries ; přeložila: Dana Šimonová
-- Vydání první-- 350 stran ;* milostné romány * romány pro ženy
MDT: 821.111(73)-31
Ježek, Josef, 1955Geostatistika a prostorová interpolace / Josef Ježek
-- Vydání první-- 199 stran :* geostatistika * interpolace * učebnice VŠ
MDT: 311:[55+528]
Jiras, Pavel, 1940Barrandov nezapomenutelní : Miloš Forman / Pavel Jiras
-- 512 stran :* životopisy * fotografie * film * režiséři * Česko * USA * Forman, Miloš, 1932- * tvorba * 20. století * 21. století
MDT: 791.633-051
Jirásková, Jana, 1970Zbláznila ses? / Jana Jirásková
-- Vydání první-- 213 stran ;* romány pro ženy * psychologické romány
MDT: 821.162.3-31
Jirous, Ivan Martin, 1944-2011
Rok krysy : (2008) / Ivan Martin Jirous
-- Vydání třetí, druhé samostatné, v nakladatelství Maťa první-- 85 stran :* básně
MDT: 821.162.3-1
Johansson, J. K.
Venla : prokletí městečka Palokaski : strhující thriller / J.K. Johansson ; z finského originálu Venla ... přeložil Michal Švec
-- 180 stran ;* thrillery * napínavé romány * psychologické romány
MDT: 821.511.111-31
Johnson, Susan, 1939Znovu a znovu / Susan Johnson ; [z anglického originálu ... přeložila Magda Cindričová]
-- Ostrava : OLDAG, 2004.-- 1. vyd.-- 241 s. ;* milostné romány * romantické romány
MDT: 821.111(73)-31
Jones, Alex
Gruzie, Arménie, Ázerbájdžán / Alex Jones, Tom Masters, Virginia Maxwell, John Noble ; překlad: Eva Cachová, Tereza Horvátová
(Arménie)
-- První české vydání-- 319 stran :* Gruzie * Arménie * Ázerbájdžán * turistika * průvodce
MDT: 908(479.25)
Jordan, Nicole, 1954Strážný anděl / Nicole Jordan ; [z anglického originálu ... přeložila Alena Horváthová]
-- Ostrava : Domino, 2007.-- Vyd. 1.-- 275 s. ;* milostné romány * romány pro ženy
MDT: 821.111(73)-31
Joyce, James, 1882-1941
Giacomo Joyce / James Joyce ; přeložila Věra Linhartová
-- První vydání-- 45 stran ;* básně * prózy * dvojjazyčné texty
MDT: 821.111(415)-1
Joyce, James, 1882-1941
Giacomo Joyce / James Joyce ; s výtvarným doprovodem José Hernándeze ; [z anglického originálu ... přeložil Miloš Sovák]
-- Praha : Argo, 2000.-- Vyd. 1.-- 39 s. :* básně * prózy
MDT: 821.111(415)-1
Jun, Jiří, 1942Jiří Jun : kresby : Galerie umění Karlovy Vary : 14.11.1996-5.1.1997 / text Zdenka Čepeláková, Jiří Valoch
-- 16 nečíslovaných stran :* kresby * Jun, Jiří, 1942- * Česko * 20. století * výstavy * katalogy
MDT: 741/744(437.3)
Jungmannová, Lenka, 1967České drama v letech 1989-2010 / Lenka Jungmannová, Libor Vodička
-- Vydání 1.-- 19 stran :* dramata * dramaturgie * festivaly * žánry
MDT: 821.162.3-2
Just, Nicole, 1982Pečení pro vegany : sladké, slané a 100% veganské : recepty na řadu chutných jídel / Nicole Justová ; foto: René Riis ; z německého
originálu La Veganista bäckt: Kuchen und mehr ganz ohne Tier ... přeložila Milada Burianová
-- Vydání první-- 192 stran :* veganská * sladká * slaná * jídla * veganství * pečení * moučníky * koláče * dorty * chléb * kuchařky * recepty
MDT: 641.564:613.26
Kafka, Franz, 1883-1924
Dopis otci = Brief an den Vater / Franz Kafka ; z němčiny přeložil Vojtěch Saudek ; ilustrace Jiří Slíva
-- 189 stran :* Kafka, Franz, 1883-1924 * korespondence * dopisy * otcové * synové * spisovatelé * dvojjazyčné texty * Česko * 20. století
MDT: 929
Kapoun, Karel, 1902-1963
Karel Kapoun : básník
-- První vydání-- 397 stran :* básně
MDT: 821.162.3-1
Karlíková, Olga, 1923-2004
Olga Karlíková : Galerie umění Karlovy Vary, září - říjen 2000 / [text Zbyněk Sedláček]
-- Karlovy Vary : Galerie umění Karlovy Vary, 2000.-- [7] s. :* kresby * Karlíková, Olga, 1923-2004 * výstavy * katalogy * Česko * 20. století
MDT: 741/744(437.3)
Kartografický a reprodukční ústav (Praha, Česko)
Mariánské Lázně [kartografický dokument] : informativní textová část : mapka městských zajímavostí : orientační plán města / zpracoval
a mapovou část vytiskl Kartografický a reprodukční ústav v Praze ve spolupráci s Oblastním ústavem geodézie a kartografie v Plzni ;
textovou část a rejstřík zpracoval J. Kasl z OÚGK Plzeň
-- Praha : Ústřední správa geodézie a kartografie, 1960.-- 1. vyd.-- 1 mapa :* Mariánské Lázně * mapy * zajímavosti * informace * památky
* města * plány (kartografie) * průvodce
MDT: 912(437.318)
Kašičková, Michaela, 1990Největší kočka z tohohle kanclu / Michaela Kašičková
-- 1. vydání-- 79 stran ;* básně
MDT: 821.162.3-1
Kazda, Petr
Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla : komentář / Petr Kazda, Karolína Kazdová
-- Vydání první-- xvi, 187 stran ;* automobily * pojištění * odpovědnost
MDT: 368.212:368.86
Keilová, Věra, 1968Marcelka z hor / Věra Keilová
-- 1. vydání-- 247 stran ;* duchovní * poznání * zkušenosti * filozofie * životní * harmonie * esoterika * synkretismus
MDT: 133.2
Keilová, Věra, 1968Marcelka z hor 2 / Věra Keilová
-- 1. vydání-- 242 stran ;* duchovní * poznání * zkušenosti * filozofie * životní * harmonie * esoterika * synkretismus * vědomí
MDT: 133.2
Kelly, Mary Louise, 1971Kulka / Mary Louise Kellyová ; z anglického originálu The Bullet ... přeložila Milena Pellarová
-- Vydání první-- 333 stran ;* thrillery * napínavé romány
MDT: 821.111(73)-31
Kelnarová, Jarmila, 1950-
Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy 2. ročník. 1. díl / Jarmila Kelnarová, Dominika Babáková, Martina Cahová, Zuzana Číková,
Dana Hauserová, Zdeňka Kovářová, Iva Křesťanová, Kateřina Svobodová, Jana Toufarová, Jana Váňová, Gabriela Vojkovská, Petra
Voráčová
-- 2., přepracované a doplněné vydání-- 173 stran :* ošetřovatelství * učebnice SŠ
MDT: 616-083
Kenyon-Rouvinez, Denise
Rodinná firma : jak vybudovat, úspěšně vést a předat rodinný podnik / Denise Kenyon-Rouvinezová, John L. Ward ; přeložil Jiří Ogrocký
-- První vydání-- 135 stran :* podnikání * firmy * rodina * vztahy * právo * vlastnictví * dědictví
MDT: 334.722.24
Kerrigan, Michael, 1959Temné dějiny Bible : hříchy, pokušení, zrada / Michael Kerrigan ; z anglického originálu A dark history: the Bible ... přeložila Alena
Jakoubková
-- Vydání první-- 224 stran :* Bible * události * postavy * biblistika * parafráze
MDT: 2-236.5
Keřkovský, Pavel, 1953Husitské století a naše doba : Pavel Keřkovský
-- 44 stran :* husitství * církve * reformy * křesťanství * společnost * dějiny * Česko * 14. století * 15. století
MDT: 27-878.4
Kirkwood, Kathleen
Jeho sličná paní / Kathleen Kirkwood ; [z anglického originálu ... přeložila Iva Matějková]
-- Ostrava : Oldag, 2008.-- 1. vyd.-- 356 s. ;* romány pro ženy * historické romány
MDT: 821.111(73)-31
Klenovský, Jaroslav, 1954Brno židovské : historie a památky židovského osídlení města Brna = Jewish Brno : history and monuments of the Jewish settlement in
Brno / Jaroslav Klenovský ; překlad do angličtiny Jan Adámek
-- První vydání-- 118 stran :* památky * Židé * dějiny * Česko * Brno
MDT: 904(=411.16)
Klíma, Karel, 1951Veřejná správa a lidská práva / Karel Klíma a kolektiv
-- První vydání-- 255 stran ;* veřejná * lidská * práva * ochrana
MDT: 35
Klopfštoková, Pavlína, 1976Odborné kreslení pro obor vzdělání Cukrář / Pavlína Klopfštoková
-- Vydání první-- 106 stran :* cukrářství * zdobení * dorty * písmo * motivy * učebnice SOU
MDT: 663.916
Klucká, Jana, 1980Kognitivní trénink v praxi / Jana Klucká, Pavla Volfová
-- 2., rozšířené vydání-- 174 stran :* psychologie * kognitivní * poruchy * procesy * dysfunkce * demence * paměť * trénink * léčení
MDT: 615.851:165.194
Knausgård, Karl Ove, 1968Můj boj. 1, Smrt v rodině / Karl Ove Knausgård ; přeložila Klára Dvořáková Winklerová
-- Vydání první-- 413 stran ;* autobiografické romány * psychologické romány * spisovatelé * Knausgård, Karl Ove, 1968- * Norsko
MDT: 821.113.5-31
Knight, Renee
Dokonalý cizinec / Renée Knight ; z anglického originálu Disclaimer ... přeložila Dana Stuchlá
-- Vydání první-- 255 stran ;* thrillery * napínavé romány
MDT: 821.111-31
Kobík, Jaroslav
Daňový proces : judikatura k problémovým situacím / Jaroslav Kobík
-- 1. vydání-- 487 stran ;* daně * správa * daňové * řízení * judikatura * právo * právní * předpisy * komentáře * Česko
MDT: 336.225
Kohout, Michal, 1964Sídliště, jak dál? / Michal Kohout, David Tichý, Filip Tittl, Jana Kubánková, Šárka Doležalová
-- První vydání-- 268 stran :* sídliště * urbanismus * zástavba * projekty * problémy * revitalizace
MDT: 711.426:69.056.52
Kohout, Pavel, 1928Sněžím / Pavel Kohout
-- 3. české vydání-- 398 stran ;* thrillery * společenské romány * totalita * agenti * Státní bezpečnost * Česko * 20. století
MDT: 821.162.3-31
Kohout, Pavel, 1928Z deníku kontrarevolucionáře / Pavel Kohout
-- 4. české vydání, 1. vydání 1969-- 446 stran :* společenské romány * životopisné romány * Československo * 1968
MDT: 821.162.3-31
Kohutová, Petra
Divadelní studio D3 Karlovy Vary 1961-2011 : [almanach k padesátému výročí založení souboru / text Petra Kohutová ; fotografie Miloš
Honsa ... et al.]
-- Karlovy Vary : Divadelní studio D3, 2011.-- 86 s. :* divadlo * divadelní * amatérské * ochotnické * soubory * Divadelní studio D3 * Karlovy
Vary * inscenace * herci * režiséři * almanachy * vzpomínky * dějiny * 20. století * 21. století
MDT: 792.077:792.07
Kolek, Vítězslav, 1953Kapesní průvodce ambulantní léčbou respiračních infekcí / Vítězslav Kolek, Iva Vágnerová a kolektiv
-- 138 stran :* infekční * respirační * nemoci * dýchací * ústrojí * ambulantní * péče * léčení * infekce * lékařství * antibiotika
MDT: 616.2
Kolesárová, Karolína, 1976Životní styl v informační společnosti / Karolína Kolesárová
-- Vydání I.-- 176 stran :* informační * společnost * komunikační * technologie * informace * životní * styl * sociální * změny * Česko
MDT: 316.42:004
Kolman, Vojtěch, 1975Formy jazyka : úvod do logiky a její filosofie / Vojtěch Kolman, Vít Punčochář
-- Vydání první-- 654 stran :* logika
MDT: 16
Komárek, Stanislav, 1958 srpen 6.Mimikry a příbuzné jevy : dějiny poznávání a výkladu vnějšího vzhledu živých organismů / Stanislav Komárek
-- Vydání 3., v Academii 1., rozšířené a upravené-- 367 stran :* mimetismus * mimikry * živé * organismy * rostliny * zvířata * darwinismus
* evoluce * přirozený * výběr * biologie
MDT: 591.572.8
Kopecký, Martin, 1965Zákon o místním referendu : komentář / Martin Kopecký
-- Vydání první-- xvi, 230 stran ;* referenda * zákony
MDT: 352:324
Korkin, Vladimir
Ach, ljubov', čto že s nami ty delaješ'... / Vladimir Korkin (Mironjuk)
-- 126 stran ;* prózy
MDT: 821.161.1-3
Kotík, Jan, 1916-2002
Jan Kotík : Galerie umění Karlovy Vary listopad 1997 - leden 1998 / text Jiří Valoch
-- 8 nečíslovaných stran :* kresby * Kotík, Jan, 1916-2002 * výstavy * katalogy * Česko * 20. století
MDT: 741/744(437.3)
Kovačíková, Petra, 1989Týden v Tbilisi / Petra Kovačíková
-- 221 stran :* povídky * Gruzie
MDT: 821.162.3-32
Kozár, Aleš, 1975Poezie slovinského expresionismu / Aleš Kozár
-- Vydání první-- 185 stran ;* básně * expresionismus * Slovinsko * literatura * komparatistika
MDT: 821.163.6-1
Kraftová, Ivana, 1956Bezpečný rozvoj regionu : základní koncept / Ivana Kraftová, Martin Maštálka, Zdeněk Matěja, Ondřej Svoboda, Pavel Zdražil
-- Vydání první-- 185 stran :* regionální * rozvoj * bezpečnost
MDT: 332.055.2
Kratochvíl, Josef, 1878-1958
Rejstřík k topografické mineralogii Čech / Josef Kratochvíl
-- Praha : Přírodovědecké nakladatelství, 1952.-- 1. vyd.-- 432 s. ; 21 cm* mineralogie * minerály * rejstříky * slovníky * topografie * nerosty
MDT: 549
Kratochvíl, Josef, 1878-1958
Topografická mineralogie Čech I. (A-G) / Josef Kratochvíl
-- Praha : ČSAV, 1957.-- 2. vyd.-- 455 s. ;* lokality * mineralogie * místa * naleziště * těžba * nerosty * topografie * Česko
MDT: 549
Kratochvíl, Josef, 1878-1958
Topografická mineralogie Čech II. (H-CH) / Josef Kratochvíl
-- Praha : ČSAV, 1958.-- 2. vyd.-- 379 s. ;* lokality * mineralogie * místa * naleziště * těžba * nerosty * topografie * Česko
MDT: 549
Kratochvíl, Josef, 1878-1958
Topografická mineralogie Čech III. (I-K) / Josef Kratochvíl ; zpracoval kolektiv vědeckých pracovníků mineralogického oddělení
Národního musea v Praze Jiří Kouřimský, Věnceslav Šípek, Karel Tuček
-- Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1960.-- 2. vyd.-- 407 s. ;* mineralogie * topografická * minerály * výskyt * lokality *
ložiska * Česko
MDT: 549
Kratochvíl, Josef, 1878-1958
Topografická mineralogie Čech IV. (L-N) / Josef Kratochvíl ; zpracoval kolektiv vědeckých pracovníků mineralogického oddělení
Národního musea v Praze Jiří Kouřimský, Věnceslav Šípek, Karel Tuček
-- Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1961.-- Vyd. 2., (V NČSAV 1.)-- 384 s. ;* mineralogie * topografická * minerály *
výskyt * lokality * ložiska * Čechy
MDT: 549
Kratochvíl, Josef, 1878-1958
Topografická mineralogie Čech V. (O-Ř) / Josef Kratochvíl
-- Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1962.-- 2. vyd., (v ČSAV 1. vyd.)-- 491 s. ;* mineralogie * topografie * nerosty *
ložiska * těžba * lokality * Čechy
MDT: 549
Kratochvíl, Josef, 1878-1958
Topografická mineralogie Čech VI. (S-T) / Josef Kratochvíl
-- Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1963.-- 2. vyd. (v ČSAV 1. vyd. )-- 439 s. ;* lokality * mineralogie * místa * ložiska *
těžba * naleziště * topografie * Česko
MDT: 549
Kratochvíl, Josef, 1878-1958
Topografická mineralogie Čech VII. (U-Ž) / Josef Kratochvíl
-- Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1964.-- 2. vyd. (v ČSAV 1. vyd. )-- 356 s. ;* lokality * mineralogie * místa * naleziště
* těžba * nerosty * topografie * Česko
MDT: 549
Krejčí, Miroslav, jr.
Útěk z Rakky / Miroslav Krejčí ; ilustrace Miroslav Krejčí starší
-- 76 stran :* napínavé příběhy * Sýrie * útěky * války
MDT: 821.162.3-32
Krupauerová, Olga, 1962S veverkami na půdě : čtyři roky zpravodajkou v Americe / Olga Krupauerová
-- Praha : Radioservis : Český rozhlas, 2003.-- 1. vyd.-- 166 s., [16] s. obr. příl. :* cestopisy * USA * Mexiko * New York * reportáže *
zajímavosti * fejetony
MDT: 91(73)
Křeček, Stanislav, 1938Nájemní a družstevní bydlení podle nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích / Stanislav Křeček ; na IV. kapitole
se spoluautorsky podílela Barbora Tučková
-- 2. aktualizované vydání-- 283 stran ;* nájemní * bydlení * byty * družstva * soukromé * právo * Česko
MDT: 365.262.2
Křivancová, Ludmila, 1971Mixér / Ludmila Křivancová
-- Vydání 1.-- 87 stran :* prózy * životní * moudrost * každodenní * život
MDT: 821.162.3-3
Křížová, Katarína
Betonové konstrukce I : pro SPŠ a SOU stavební / Katarína Křížová
-- Praha : Sobotáles, 2010.-- Vyd. 1.-- 143 s. :* beton * konstrukce * cement * výztuže * učebnice SŠ
MDT: 624.012.3/.4
Kubát, Luděk, 1952Stvůry / Luděk Kubát
-- Vydání první-- 228 stran ;* detektivní romány
MDT: 821.162.3-31
Kubátová, Květa, 1952Fiskální a monetární politika po velké recesi / Květa Kubátová a kolektiv
-- 118 stran :* veřejné * finance * měnová * fiskální * politika * Evropská unie * podnikání * regionální * rozvoj
MDT: 336.1/.5
Kubica, Mary
Andílek / Mary Kubica ; z anglického originálu Pretty baby ... přeložil Tomáš Bíla
-- Vydání první-- 354 stran ;* psychothrillery * napínavé romány * psychologické romány
MDT: 821.111(73)-31
Kunský, Josef, 1903-1977
Geomorfologie / Josef Kunský
-- Praha : [s.n.], 1935.-- 112 s. :* geomorfologie * vulkanismus * zemětřesení * paleogeografie
MDT: 551.4
Kuras, Benjamin, 1944Poslední naděje civilizace / Benjamin Kuras
-- 213 stran ;* imigrace * islamizace * migrace * civilizace * demokracie * Evropa * politika * společnost * eseje * fejetony
MDT: 323
Kurth, Hanns, 1904-1976
Snář : lexikon snových symbolů / Hanns Kurth ; z německého originálu Lexikon der Traumsymbole ... přeložila Eva Špačková
-- Vydání čtvrté-- 367 stran :* snáře * sny * výklady * symbolika * symboly
MDT: 398.7
Kuzmová, Alena, 1956Simply speaking pro středně pokročilé : učebnice angličtiny pro samouky metodou přímého mluvení / Alena Kuzmová ; ilustrace: Aleš
Čuma
-- 1. vydání-- 272 stran :* angličtina * učebnice * poslech * výuka * samostudium
MDT: 811.111
L'Amour, Louis, 1908-1988
Muž proti muži / Louise L'Amour ; z anglického originálu Guns of the timberlands přeložil Dalibor Míček
-- Vydání první-- 224 stran ;* dobrodružné romány * westerny
MDT: 821.111(73)-31
Lambert, Karine
Dům žen bez mužů / Karine Lambert ; přeložila Šárka Belisová
-- Vydání první-- 191 stran ;* romány pro ženy
MDT: 821.133.1(493)-31
László, Vincenc, 1953Vincing : léčba páteře a vnitřních orgánů pomocí chůze / Vinci László
-- 3. rozšířené vydání-- 156 stran :* autoterapie * chůze * záda * páteř * bolest * lidové * léčitelství * nemoci * sex * chiropraxe * cvičení *
zdraví * stravování
MDT: 615.8-022.214
Lázňovský, Miroslav, 1919-2011
Vytápění rodinných domků / Miroslav Lázňovský, Milan Kubín, Petr Fischer
-- Praha : T. Malina, 1996.-- Vyd. 1.-- 486 s. :* vytápění * rodinné * domy * instalace * topení * teplo
MDT: 697.1/.7
Leblanc, Maurice, 1864-1941
Arsène Lupin et la comtesse de Cagliostro = Arsen Lupin a hraběnka Cagliostro / Maurice Leblanc ; pro výuku upravila Miroslava
Ševčíková ; ilustrace Jan Šenkyřík
-- 1. vydání-- 143 stran :* dvojjazyčné texty * francouzština * detektivní příběhy
MDT: 821.133.1-32
Le Nevez, Catherine
Nizozemsko / Catherine Le Nevez a Daniel C. Schechter ; překlad: K.H. Doutná
-- První české vydání-- 319 stran :* Nizozemsko * průvodce * turistika * cestování * informace
MDT: 908(492)
Linhart, Patrik, 1975Horrory roků / Patrik Linhart
-- První vydání-- 367 stran :* světová * literatura * Česko * kritiky * recenze * 20. století * 21. století
MDT: 821.162.3
Link, Charlotte, 1963Bouřlivý čas : román / Charlotte Link ; [z německého originálu ... přeložila Magda Mühlenkampová]
-- Olomouc : Fontána, c2008.-- Vyd. 1.-- 363 s. ;* historické romány * romány pro ženy
MDT: 821.112.2-31
Link, Charlotte, 1963Hodina dědiců : román / Charlotte Link ; [z němčiny přeložila Magda Mühlenkampová]
-- Olomouc : Fontána, c2008.-- Vyd. 1.-- 379 s. ;* společenské romány * romány pro ženy
MDT: 821.112.2-31
Link, Charlotte, 1963Hra stínů : román / Charlotte Link ; [z němčiny přeložila Ivana Vízdalová]
-- Olomouc : Fontána, c2010.-- Vyd. 1.-- 435 s. ;* romány pro ženy * napínavé romány
MDT: 821.112.2-31
Link, Charlotte, 1963Hřích andělů : román / Charlotte Link ; [z němčiny přeložila Ivana Kraus]
-- Olomouc : Fontána, c2012.-- Vyd. 1.-- 216 s. ;* napínavé romány * thrillery
MDT: 821.112.2-31
Link, Charlotte, 1963Krásná Helena : román / Charlotte Link
-- V Olomouci : Fontána, c2005.-- Vyd. 1.-- 320 s. ;* romány pro ženy * Anglie * 17. století
MDT: 821.112.2-31
Link, Charlotte, 1963Ozvěna viny : román / Charlotte Link ; [z německého originálu ... přeložila Ivana Kraus]
-- Olomouc : Fontána, c2008.-- Vyd. 1.-- 386 s. ;* romány pro ženy * napínavé romány
MDT: 821.112.2-31
Link, Norman
Bojová umění - anatomie : ilustrovaný průvodce zapojením svalů v základních kopech, úderech a strzích / Norman Link, Lily Chou ;
překlad: Pavla Pokorná
-- 1. vydání-- 135 stran :* anatomie * svaly * bojové * sporty
MDT: 796.85
Local cultural policies handbook. Česky
Příručka rozvoje místní kulturní politiky : kroky, nástroje, případové studie / přeložil Vít Mlejnek
-- První vydání-- 146 stran :* politika * kultura * společnost * rozvoj * globalizace
MDT: 304.2/.4
Lowen, Alexander, 1910-2008
Radost : podvolte se tělu a životu / Alexander Lowen ; přeložila Jana Žlábková
-- První vydání v českém jazyce-- xv, 299 stran :* psychologie * traumata * psychoterapie * energie * emoce * láska * strach * vášeň
MDT: 17.023.34
Lupínek, Václav
Květena Žluticka / text: Václav Lupínek ; fotografie: Jan Borecký, Václav Lupínek
-- 110 stran :* rostliny * květena * květiny * flóra * atlasy * průvodce * Karlovy Vary * Žlutice
MDT: 582
Lutz, Andreas
Špinavá válka 3. : Alžírsko 1954-1962 / Andreas Lutz ; z německého originálu Frankreichs Algerienkrieg 1954-1962 přeložili Nicolette
Polidori a Hans Mölders
-- Vydání první-- 304 stran, xvi stran barevných příloh :* Alžírsko * dějiny * 20. století * politika * kolonialismus * terorismus * války * islám
* brutalita
MDT: 94(65)"1954/1962"
Lyne, William, 1938Tesla a jeho létající stroj / William R. Lyne
-- První vydání-- 205 stran :* Tesla, Nikola, 1856-1943 * elektrotechnici * objevitelé * vynálezci * elektrotechnika * vynálezy * objevy * USA
* 19. století * 20. století
MDT: 621.3-051
Macek, Jakub, 1979Média v pohybu : k proměně současných českých publik / Jakub Macek
-- 1. vydání-- 135 stran :* masmédia * digitální * média * společnost * politika * Česko
MDT: 316.774
MacKenzie, Sally
Nahý džentlmen / Sally MacKenzie ; [z anglického originálu ... přeložila Zdeňka Zvěřinová]
-- Praha : Ikar, 2010.-- Vyd. 1.-- 316 s. ;* romány pro ženy * milostné romány
MDT: 821.111(73)-31
Machalíková, Jana
Improvizace ve škole : didaktika improvizace pro rozvoj osobnosti žáků středních škol / Jana Machalíková, Roman Musil
-- Vydání první-- 148 stran ;* didaktika * žáci * učení * improvizace * hry * pedagogika
MDT: 37.091.33
Malíř, Jan, 1977Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a zdravotnictví: současný stav a perspektivy / Jan Malíř, Tomáš Doležal
-- Vydání první-- 209 stran ;* lidská * práva * zdraví * péče * zdravotnictví
MDT: 341.231.14
Malý, Radek, 1977Lexikon českých nakladatelství dětské knihy / Radek Malý, Josef Nešpor
-- 1. vydání-- 270 stran ;* nakladatelství * nakladatelé * vydavatelství * vydavatelé * literatura * knihy * děti * mládež * vydávání *
distribuce * přehledy * dějiny * Česko
MDT: 655.41
Maňák, Vratislav, 1988O Nebesáři / Vratislav Maňák ; ilustrace technikou mezzotinty vytvořil Jan Hísek
-- 35 stran :* pohádkové příběhy
MDT: 821.162.3-32
Mareš, Miroslav, 1974 duben 8.Ne islámu! : protiislámská politika v České republice / Miroslav Mareš a kol.
-- 1. vydání-- 219 stran ;* islám * politika * islamizace * islamofobie * Česko * 21. století * kritiky * analýza
MDT: 322:28
Marhoul, Alois, 1951Krutá pravda o dinosaurech / Alois Marhoul
-- Praha : Krigl, 2015.-- 1. vyd.-- 86 s. ;* básně
MDT: 821.162.3-1
Marold, Jiří
Vražda ve stínu stadionu : kriminální příběh z roku 1980 / Jiří Marold
-- 160 stran ;* detektivní příběhy
MDT: 821.162.3-32
Marsons, Angela
Němý křik : případy Kim Stoneové / Angela Marsonsová ; přeložila Ludmila Hanzlíková
-- Vydání první-- 334 stran ;* detektivky
MDT: 821.111-31
Martin, Kat, 1947Dědic hraběte z Grevillu / Kat Martin ; [z anglického originálu ... přeložila Magda Cindričová]
-- Ostrava : Oldag, 2009.-- 1. vyd.-- 345 s. ;* romány pro ženy * milostné romány
MDT: 821.111(73)-31
Martin, Kat, 1947Hříšný slib / Kat Martin ; [z anglického originálu ... přeložila Irena Pálová]
-- Ostrava : OLDAG, 2005.-- 1. vyd.-- 321 s. ;* milostné romány * romantické romány
MDT: 821.111(73)-31
Matějovič, Josef, 1987Studentské cesty / Josef Matějovič
-- Vydání první-- 159 stran :* Češi * studenti * zaměstnání * studium * zahraničí * cestopisy
MDT: 910.4
Mathewson, R. L., 1979Dohoda s láskou / R.L. Mathewsonová ; přeložila Martina Vondráčková
-- První vydání-- 242 stran ;* romány pro ženy
MDT: 821.111(73)-31
Matwikow, Bohdan
Tajemství uzdravování a omlazování organismu : výživa, která léčí nemoci srdce, cukrovku a problémy zažívacího traktu / Bohdan
Matwikow
-- Vydání první-- 196 stran ;* zdraví * výživa * strava * nemoci * diabetes * hypertenze * diety * metabolismus
MDT: 612.39
Maurya, Ash
Lean podnikání : přejděte od plánu A k plánu, který funguje / Ash Maurya ; překlad: Lukáš Dušek
-- 1. vydání-- 230 stran :* podnikání * podniky * management * inovace * management * ekonomika * efektivnost * firmy * Lean
MDT: 658.114
Mayhew, Bradley
Treking v Nepálu / toto vydání připravili Bradley Mayhew, Lindsay Brown, Stuart Butler ; překlad: Michal Fokt, Barbora Furchová, Pavel
Wurm
-- První české vydání-- 375 stran :* Nepál * Himálaj * trekking * vysokohorská * turistika * trasy * průvodce
MDT: 796.51
McIntosh, Fiona, 1960Slavičí píseň / Fiona McIntosh ; přeložila Ivana Čejková
-- Vydání první-- 415 stran ;* romány pro ženy
MDT: 821.111(94)-31
McQuail, Denis, 1935Žurnalistika a společnost / Denis McQuail ; z anglického originálu Journalism and society ... přeložili Alice N. Tejkalová a Roman Hájek ;
překlad příloh Marta Chromá
-- První české vydání-- 254 stran ;* žurnalistika * masmédia * informace * komunikace * public relations
MDT: 070
Medeiros, Teresa, 1962Ztracená duše / Teresa Medeiros ; [z anglického originálu ... přeložila Vlasta Sloupová]
-- Ostrava : Domino, 2006.-- Vyd. 1.-- 195 s. ;* milostné romány * romány pro ženy * historické romány
MDT: 821.111(73)-31
Merhaut, Marek
Národní kultura stravování a kulturní difuze / Marek Merhaut
-- Vydání první-- 150 stran :* kuchařky * kuchyně * stravování * stolování * jídla * hostiny * dějiny * Česko
MDT: 641/642
Mihulová, Marie, 1941Věda, víra, věčnost : za hranice vědy a náboženství / Marie Mihulová, Milan Svoboda
-- Vydání první-- 273 stran ;* věda * víra * náboženství * kosmogonie * kosmologie * esoterika * kvantová * fyzika * věčnost * vědomí *
vesmír * harmonie * synkretismus
MDT: 001:2-1
Michaels, Fern, 1933Pomsta : z cyklu Sesterstvo (3) / Fern Michaels ; přeložila: Petra Klůfová
-- Vydání první-- 216 stran ;* romány pro ženy
MDT: 821.111(73)-31
Míka, Jan, 1947Plavba Ňaderským mořem / Jan Míka
-- Vydání první-- 274 stran ;* povídky
MDT: 821.162.3-32
Milka, Eduard, 1947Loket : mapa města = city map = Stadtplan = karta goroda / mapu namaloval: Eduard Milka
-- 1 mapa :* mapy * plány (kartografie) * města * Loket * region * Česko
MDT: 912(437.318)
Mirvald, Vladislav, 1921-2003
Vladislav Mirvald : Galerie umění Karlovy Vary květen 1996 / text Jiří Valoch
-- 8 nečíslovaných stran :* kresby * Mirvald, Vladislav, 1921-2003 * výstavy * katalogy * Česko * 20. století
MDT: 741/744(437.3)
Moritz, Andreas, 1954-2012
Úžasná očista jater a žlučníku : účinná svépomocná metoda optimalizace zdraví a tělesné i duševní pohody... a ještě mnohem více! /
Andreas Moritz ; z anglického originálu The amazing liver and gallblader flush přeložila Martina Brunnerová
-- 447 stran :* detoxikace * játra * žlučník * žlučové * kameny * očista * alternativní * léčení * ájurvéda * nemoci * prevence * cholelitiáza
* zdraví * péče * léčitelství
MDT: 615.8:615.279
Morse, Robert, 1950Zázračná detoxikace : syrová strava a byliny pro dokonalou buněčnou regeneraci / Robert S. Morse ; [z anglického originálu ... přeložil
Miloslav Korbelík]
-- Praha : Eminent, 2006.-- 342 s. :* detoxikace * zdraví * výživa * raw food * regenerace
MDT: 615.8:615.279
Moyes, Jojo, 1969Než jsem tě poznala / Jojo Moyesová ; z anglického originálu Me before you ... přeložila Lucie Mikolajková
-- Vydání třetí-- 406 stran ;* romány pro ženy * romantické romány
MDT: 821.111-31
Mr. José
Jak pěstovat outdoor, aneb, Konopí na zahrádce / Mr. José
-- Vydání: druhé-- 175 stran :* marihuana * pěstování * užitkové * rostliny * zahrady
MDT: 633.888
Mrázková, Daisy, 1923Daisy Mrázková : Galerie umění Karlovy Vary březen - duben 1998 / text Jiří Machalický
-- 8 nečíslovaných stran :* kresby * Mrázková, Daisy, 1923- * výstavy * katalogy * Česko * 20. století
MDT: 741/744(437.3)
Mucha, Ivan, 1945Proměny práva a společnosti / Ivan Mucha
-- 174 stran ;* právní * sociologie * právo * společnost * kultura * změny * reformy
MDT: 316.334.4
Musset, Alfred de, 1810-1857
S láskou nelze žertovat : básnická hra o dvou dílech / Alfred de Musset ; přeložil Jaroslav Zaorálek ; upravili Marie Caltová a Ivan Šarše
-- 43 listů ;* dramata * Francie * 19. století
MDT: 821.133.1-2
Mutter, Joachim, 1967Jezte zeleně! : revoluce na talíři / Joachim Mutter ; překlad: Táňa Balcová
-- 210 stran :* zdraví * výživa * strava * syrová * chlorofyl * vegetariánství
MDT: 613.2
Myslikovjanová, Barbora, 1989Barbora M. : holčička z odvrácené strany noci / text a obrazová koncepce Patrik Šimon ; texty básní Barbora Myslikovjanová
-- 193 stran :* malířství * Myslikovjanová, Barbora, 1989- * moderní * výtvarné * umění * Česko * 21. století
MDT: 75
Náchodský, Zdeněk, 1942Taktika policejní akce / Zdeněk Náchodský
-- Praha : ARMEX, 1993.-- 1. vyd.-- 233 s. :* policie * bezpečnostní * služby * obrana * sebeobrana * střelba * zbraně * terorismus
MDT: 351.74
Nachtmanová, Petra, 1972Vdaná potvora / Petra Nachtmanová
-- Vydání první-- 263 stran ;* romány pro ženy
MDT: 821.162.3-31
Nance, John J., 1946Nebezpečný let / John J. Nance ; přeložil Petr Guth
-- Praha : BB art, 2001.-- 1. vyd.-- 299 s. ;* katastrofické romány * letadla * napínavé romány * terorismus
MDT: 821.111(73)-31
Nedoma, David, 1973Druhou nohou v hrobě / David Nedoma
-- Vydání první-- 292 stran ;* detektivní romány
MDT: 821.162.3-31
Němcová, Michaela
Metodika public relations v knihovnách Karlovarského kraje = PRs methods of libraries in Karlovy Vary region / Michaela Němcová
-- 65 listů, 8 nečíslovaných stran :* public relations * veřejné * knihovny * Česko * Karlovy Vary * Krajská knihovna Karlovy Vary * metodika
* 21. století
MDT: 659.4
Neplechová, Marta
Účetní a daňová problematika bytových družstev a společenství vlastníků od A do Z / Marta Neplechová, Martin Durec
-- 3. aktualizované vydání-- 399 stran ;* účetnictví * daně * družstva * byty * vlastnictví * právo * Česko
MDT: 657
Nerud, Marek, 1966Realizace protidrogové politiky v krajích a obcích a její koordinace : metodické doporučení / autoři: M. Nerud, L. Kiššová, D. Dárek, V.
Mravčík, K. Grohmannová
-- 1. vydání-- 77 stran ;* protidrogová * politika * Česko * drogy * metodika
MDT: 351.761.3
Nesbø, Jo, 1960Midnight sun / Jo Nesbo ; translated from the Norwegian by Neil Smith
-- First published-- 214 stran ;* detektivky
MDT: 821.113.5-31
Nesser, Håkan, 1950Münsterův případ / Hakan Nesser ; překlad Helena Matochová
-- Vydání první-- 286 stran ;* detektivní romány
MDT: 821.113.6-31
Nešleha, Pavel, 1937-2003
Pavel Nešleha : Galerie umění Karlovy Vary červenec - srpen 2001 / [text Petr Wittlich]
-- Karlovy Vary : Galerie umění Karlovy Vary, 2001.-- [6] s. :* kresby * pastely * Nešleha, Pavel, 1937-2003 * výstavy * katalogy * Česko * 20.
století
MDT: 741/744.021.34
Nešleha, Pavel, 1937-2003
Pavel Nešleha : sedimenty paměti / [text Petr Wittlich]
-- Karlovy Vary : Galerie umění Karlovy Vary ; Galerie Klatovy-Klenová, [2001?].-- [6] s. :* moderní * výtvarné * umění * fotografie *
Nešleha, Pavel, 1937-2003 * výstavy * katalogy * Česko
MDT: 72/76(437.3)
Neuman, Jan, 1938Dobrodružné hry a cvičení v přírodě / Jan Neuman ; ilustr. Petr Ďoubalík
-- Praha : Portál, 2011.-- Vyd. 6.-- 325 s. :* hry * děti * příroda * soutěže * sport * volný čas * výchova
MDT: 796.1
Nocourová, Markéta, 1994Nahá před Bohem lásky / Markéta Nocourová
-- Vydání první-- 165 stran ;* romány pro ženy
MDT: 821.162.3-32
Nordland, Rod
Milenci : Romeo a Julie Afghánistánu / Rod Nordland ; z anglického originálu The Lovers ... přeložila Ivana Nuhlíčková
-- Vydání první-- 390 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh :* společenské romány * Afghánistán * islám * vztahy
MDT: 821.111(73)-32
Novák, Josef, 1947Norsko za polárním kruhem / Josef Novák
-- Vydání první-- 93 stran, 16 stran obrazových příloh :* Norsko * cestopisy
MDT: 91(481)
Novák, Ladislav, 1925-1999
Ladislav Novák : Galerie umění Karlovy Vary září - listopad 1996 / text: Jiří Valoch
-- 8 nečíslovaných stran :* kresby * Novák, Ladislav, 1925-1999 * výstavy * katalogy * Česko * 20. století
MDT: 741/744(437.3)
Nováková, Milena, 1980Já jedu dopředu, jak nejlíp dovedu : životní příběh tajemné herečky Trudy Grosslichové a její rodiny / Milena Nováková
-- 218 stran :* herečky * Grosslichtová, Truda, 1912-1995 * životopisy
MDT: 929
Novotný, Ivan, 1931Biologie člověka / Ivan Novotný, Michal Hruška
-- 5., rozšířené a upravené vydání-- 247 stran :* biologie * člověk * tělo * anatomie * fyziologie * učebnice SŠ * gymnázia
MDT: 611/612
Nowak, Jenny, 1955Jak mi zvířata mluvila do života / Jenny Nowak
-- Vydání druhé, rozšířené-- 210 stran :* humoristické příběhy * příběhy o zvířatech * zvířata * chov * zoo
MDT: 821.162.3-32
Nukunu (psychoterapeut), 1947Oko hurikánu : prohlédnutí iluzí / Nukunu ; přeložil Kamil Pinta
-- První vydání v českém jazyce-- 121 stran ;* sebepoznání * poznání * duchovno * vědomí * májá
MDT: 111.61
Nutsch, Wolfgang
Odborné kreslení a základy konstrukce pro truhláře / Wolfgang Nutsch a kolektiv ; [z německého originálu ... přeložila Eva Moravová]
-- Praha : Europa-Sobotáles, 2007.-- 2., přeprac. vyd.-- 315 s. :* truhlářství * výkresy * technické * kreslení * učebnice SŠ
MDT: 674.2
O'Neill, Eugene, 1888-1953
Touha pod jilmy / Eugene O'Neil ; přeložil Milan Lukeš
-- 94 listů ;* dramata * USA * 20. století * farmy
MDT: 821.111(73)-2
Oděv v Čechách ve středověku a raném novověku (konference) (2015 : Praha, Česko)
Oděv v Čechách ve středověku a raném novověku : sborník příspěvků ze specializované konference uspořádané Národním památkovým
ústavem, územním odborným pracovištěm středních Čech v Praze 14. října 2015 / Alena Nachtmannová, Olga Klapetková edd.
-- 1. vydání-- 119 stran :* oděvy * odívání * dějiny * středověk * novověk * Česko
MDT: 646.4/.5
Odier, Daniel, 1945Meditační techniky buddhistických a taoistických mistrů / Daniel Odier ; přeložila Lenka Adamcová
-- První vydání v českém jazyce-- 206 stran :* meditace * spiritualita * tradice * esoterika * buddhismus * taoismus * kláštery
MDT: 165.24
Ogino, Denisa
S duší Japonky / Denisa Ogino, Katarína Kopcsányi ; přeložili Miluše Krejčová a Tomáš Krejčí
-- Vydání první-- 220 stran ;* autobiografické romány * společenské romány * ženy * Slovenky * Japonsko
MDT: 821.162.4-32
Osborne, Charles, 1927Neočekávaný host / Agatha Christie ; přeložila Hana Petráková
-- Vydání první-- 159 stran ;* detektivky
MDT: 821-31
Osoblaha, Marek, 1955Rival krále Babylonu / Marek Osoblaha
-- Vydání první-- 209 stran ;* povídky
MDT: 821.162.3-32
Pacner, Karel, 1936Géniové XX. století. Kniha druhá / Karel Pacner
-- Vydání první-- 490 stran :* věda * vědci * objevy * vynálezy * 20. století * životopisy
MDT: 008
Pachner, Artur, 1874-1944
Kovy : metalurgická technologie pro zubní lékaře / A. Pachner
-- 285 stran ;* zubní * protetika * stomatologie * technika * technologie * kovy * lékařství
MDT: 616.314-77
Palmer, Wendy, 1947Intuitivní tělo : objevte moudrost vědomého ztělesnění a aikida / Wendy Palmer ; z anglického originálu "The intuitive body" ... přeložil
Jan Kozák
-- Vydání první-- 238 stran :* aikido * vědomí * meditace * intuice * bojové * umění * sebepřijímání
MDT: 796.853.24
Pařízková, Štěpánka, 1970Němčina pro začátečníky a samouky / [napsala Štěpánka Pařízková]
-- Dolní Ředice : P & P, 2009.-- 4., upr. vyd.-- 471 s. :* němčina * začátečníci * učebnice
MDT: 811.112.2
Patterson, James, 1947Vraždy na střední škole / James Patterson a Maxine Paetrová ; přeložil Tomáš Bíla
-- 1. vydání-- 364 stran ;* detektivky
MDT: 821.111(73)-31
Pavlíček, Jaroslav, 1943Člověk v drsné přírodě : průvodce přežitím : s novými poznatky z let 2014-2016 / Jaroslav Pavlíček
-- 8. vydání (1. vydání v 65. poli)-- 134 stran :* přežití * extrémní * životní * podmínky * táboření
MDT: 614.87
Pavlis, Zdeněk, 1950EURO 2016 Francie : XV. mistrovství Evropy ve fotbale / text Zdeněk Pavlis
-- První vydání-- 159 stran :* kopaná * mistrovství * Evropa * 2016 * Francie * Česko * fotbalisté * týmy * výsledky * 21. století
MDT: 796.332
Pavlůsek, Alois
Sportovní a cvičná letadla / Alois Pavlůsek
-- 1. vydání-- 128 stran :* sportovní * letadla * Česko * dějiny
MDT: 623.746.7
Pawlowská, Halina, 1955Cesta za láskou / Halina Pawlowská, Lubomír Teprt ; ilustroval Jan Gabler
-- Vydání první-- 237 stran :* povídky * humoristické příběhy * recepty * jídla
MDT: 821.162.3-32
Peer, Marisa
Omládněte - jde to! / Marisa Peer
-- 360 stran ;* stárnutí * věk * zdraví * životospráva * pozitivní * myšlení * sebeřízení
MDT: 613
Peevski, Ljubomir
Černé oči pro náhodná setkání : hra pro dvě ženy a jejich svět / Ljubomir Peevski ; přeložil Miloslav Vojta
-- 53 listů ;* dramata * Bulharsko
MDT: 821.163.2-2
Perarnau, Martí, 1955Pep Guardiola : první rok v Mnichově / Martí Perarnau ; ze španělského originálu Herr Pep ... přeložila Romana Bičíková
-- První vydání-- 443 stran, 8 stran obrazových příloh :* kopaná * trenéři * Guardiola, Pep, 1971- * kluby * FC Bayern (fotbalový klub) *
životopisy
MDT: 796.332.071.43
Perry, Tasmina
Zlatokopky / Tasmina Perry ; přeložila Barbora Hrušková
-- Praha : BB/art, 2012.-- 1. brož. vyd. v českém jazyce-- 429 s. ;* romány pro ženy
MDT: 821.111-31
Peters, Elizabeth, 1927-2013
Sběratel duší / Elizabeth Peters ; z anglického originálu The Jackal's head přeložila Jana Vlčková
-- Vydání první-- 222 stran ;* detektivní romány * napínavé romány * Egypt * archeologie
MDT: 821.111(73)-31
Petkevič, Vladimír, 1954-
Morfologická homonymie v současné češtině / Vladimír Petkevič
-- Vydání první-- 587 stran ;* čeština * lingvistika * homonyma
MDT: 811.162.3
Pinknerová, Hana, 1963Středověk mého života / Hana Pinknerová
-- 124 stran ;* povídky
MDT: 821.162.3-32
Pittnerová, Vlasta, 1858-1926
Páni od stavu / Vlasta Pittnerová
-- Vydání první-- 239 stran ;* vesnické romány * romány pro ženy * Morava * soukenictví
MDT: 821.162.3-31
Pivodová, Kristýna, 1982Kriminální případy ze Šumavy III / Kristýna Pivodová, Jitka Borovská, Aleš Pivoda, Bohuslav Kamarád, Albert Moldřík
-- 157 stran :* kriminální příběhy * Šumava * Česko
MDT: 821.162.3-32
Podpora rodinných farem a aplikace Společné zemědělské politiky (konference) (2016 : Brno, Česko)
Jak se žije rodinným farmám v Evropě : mezinárodní konference na téma rodinné farmy a společná zemědělská politika EU : 4.-6. dubna
2016, Brno / autoři: kolektiv hlavní kanceláře ASZ a autoři jednotlivých prezentací
-- 58 stran :* zemědělství * rodinné * farmy * Evropská unie
MDT: 631.115.11
Poláček, Karel, 1892-1945
Hedvika a Ludvík / Karel Poláček ; [ilustr. Antonín Pelc]
-- Praha : Grafoprint-Neubert, 1993.-- 4. vyd.-- 154 s. :* humor * obchodníci * povídky * prostředí * Židé * humoristické povídky
MDT: 821.162.3-32
Poláček, Karel, 1892-1945
Lehká dívka a reportér / Karel Poláček ; [k vydání připravila a ediční poznámku napsala Zina Trochová ; ilustrace Otakara Mrkvičky]
-- Praha : Nakladatelství Franze Kafky, 1994.-- Vyd. 3., v nakl. Franze Kafky 1.-- 139 s. :* humoristické romány
MDT: 821.162.3-31
Poláček, Karel, 1892-1945
Michelup a motocykl : román / Karel Poláček ; [k vydání připravila a ediční poznámku napsala Zina Trochová]
-- [Praha] : Nakladatelství Franze Kafky, 1995.-- Vyd. 8., v Nakl. Franze Kafky 1.-- 342 s. ;* humoristické romány
MDT: 821.162.3-31
Polišenská, Petra
Občanské právo procesní : výběr z důležitých soudních rozhodnutí v občanském právu za období leden 2014 až září 2015 / Petra
Polišenská a kolektiv
-- Vydání první-- 268 stran ;* občanské * procesní * právo
MDT: 347.9
Pollack, Martin, 1944Americký císař / Martin Pollack ; z rakouského originálu Kaiser von Amerika ... přeložila Tereza Semotamová
-- V češtině vydání druhé-- 376 stran :* prózy * příběhy * emigrace * imigrace * Halič * USA * sociální * problémy * nelegální * převaděčství
* Evropa * Ukrajina * Polsko * uprchlíci * 19. století * 20. století
MDT: 821.112.2(436)-3
Polony, Antonín, 1941Polony + Šejvl : architektonické práce : Galerie umění Karlovy Vary duben 1996
-- 8 nečíslovaných stran :* moderní * architektura * projekty * Česko * 20. století * výstavy * katalogy
MDT: 72.036/.038
Polyakova, Larysa, 1971Rok s magickou voskovkou / Larysa Polyakova
-- První vydání-- 64 stran :* výtvarné * práce * malování * voskovky * voskové * barvy * techniky * papír * frotáž
MDT: 745
Poslední, Petr, 1945Zápas s Leviatanem : polská literatura v letech 1970-1990 / Petr Poslední
-- Praha : Euroslavica, 2011.-- Vyd. 1.-- 353 s. ;* literatura * Polsko * politika * společnost * literárněvědné * rozbory * 20. století * 70. léta
* 80. léta
MDT: 821.162.1
Pošepný, František, 1836-1895
Geneze rudních ložisek / František Pošepný ; [z anglického originálu ... přeložili Věra Přibylová a Zdeněk Pouba]
-- Praha : Academia, 1986.-- 1. vyd.-- 182 s. :* rudy * ložiska * horniny * geneze
MDT: 553.3/.4
Prchal, Petr, 1974Limity autorskoprávní ochrany / Petr Prchal
-- Vydání první-- 269 stran ;* autorské * mezinárodní * evropské * právo * ochrana
MDT: 347.78
Primus, Zdenek, 1952Jiří Balcar : filmové plakáty malbou a koláží = Film posters with brush and scissors : 1959-1967 / Zdenek Primus ; překlad Elizabeth Walsh
Spacilova
-- 111 stran :* Balcar, Jiří, 1929-1968 * výtvarné * umění * plakáty * film * koláže * malba * výstavy * katalogy * Česko * 20. století
MDT: 72/76(437.3)
Procházka, František, 1907-1990
Kněžna Káča : z minulosti pošumavského kraje / František Procházka
-- 207 stran :* historické prózy * z Lamberka, Kateřina,1824-1889 * z Lamberka (rod) * Šumava * Rakousko-Uhersko
MDT: 821.162.3-3
Puškin, Aleksandr Sergejevič, 1799-1837
Kapitánova dcerka / Aleksandr Sergejevič Puškin ; přeložila Pavla Bošková, verše přeložil Milan Dvořák
-- V tomto překladu vydání první-- 149 stran ;* psychologické novely
MDT: 821.161.1-32
Rada, Pravoslav, 1923-2011
Jak se dělá keramika / Pravoslav Rada
-- Praha : Mladá fronta, 1963.-- 1. vyd.-- 74 s. :* keramika * výtvarné * práce * hlína * techniky * materiály * nářadí * modelování *
vypalování
MDT: 738
Rákosník, Jakub, 1977Rodina v zájmu státu : populační růst a instituce manželství v českých zemích 1918-1989 / Jakub Rákosník, Radka Šustrová
-- Vydání první-- 281 stran :* rodinná * sociální * populační * politika * rodina * manželství * Česko * 20. století
MDT: 364-787.24
Randlová, Nataša, 1967Přechod práv a povinností a hromadné propouštění / Nataša Randlová
-- xi, 126 stran ;* pracovní * právo * zaměstnanci * práva * povinnosti * propouštění
MDT: 349.2
Rejnuš, Oldřich, 1954Finanční trhy : učebnice s programem na generování cvičných testů / Oldřich Rejnuš
-- První vydání-- 380 stran :* ekonomika * finance * investice * úvěry * banky
MDT: 336.76
Reynard, Sylvain
Temný stín / Sylvain Reynard ; z anglického originálu The shadow ... přeložily Hana Netušilová a Kristýna Vítková
-- 1. vydání-- 323 stran ;* romány pro ženy
MDT: 821.111(71)-31
Riedlová, Michaela
Dobrá sezóna v kuchyni / Michaela Riedlová, Denisa Sýkorová
-- 1. vydání-- 125 stran :* výtvarné * práce * dekorace * květiny * přírodní * materiály * věnce * potraviny * jídla * domácí * výroba * dárky
* stolování * tipy * nápady
MDT: 745.5-032/-035
Rivers, Francine, 1947Káleb : udatný bojovník / Francine Riversová ; překlad: Markéta Brichcínová, Alena Švecová
-- První vydání-- 191 stran ;* biblické romány * křesťanství * životopisné romány * postavy * události * Bible
MDT: 821.111(73)-31
Robb, J. D., 1950Smrtící sliby / J. D. Robb ; přeložil Zdík Dušek
-- Vydání první-- 355 stran ;* detektivní romány
MDT: 821.111(73)-31
Roček, František, 1955Ústecké kádrování, aneb, Jak jsme přišli o desetitisíce perspektivních německých komunistů / František Roček
-- Vydání první-- 160 stran :* Češi * Němci * antifašismus * odsun * Československo * Sudety * Ústí nad Labem * dějiny
MDT: 94(437.315)
Rodionov, Stanislav Vasil'jevič, 1931Poslední výslech : hra o dvou dějstvích / Stanislav Rodionov ; přeložili Jiří a Růžena Pochovi
-- 72 listů ;* dramata * Rusko
MDT: 821.161.1-2
Romanescu, Traian, 1914-2007
Páni a otroci 20. století : světová židovská konspirace / Traian Romanescu ; z německé verze Traian Romanescu, Herren und Sklaven des
XX. Jahrhunderts, Warum der Kommunismus voranschreitet ... přeložil © Jaroslav Voříšek 2009
-- 126 stran :* Židé * dějiny * 20. století * konspirace * propaganda * 20. století
MDT: 327(100)
Rosen, Richard Dean, 1949Děti, které přežily : osud ukrývaných židovských dětí za 2. světové války / R. D. Rosen ; z anglického originálu Such good girls ... přeložil
Vít Mlejnek
-- Vydání první-- 307 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh :* Židé * děti * holocaust * 2. světová válka * osudy * skutečné
příběhy * vyprávění
MDT: 821.111(73)-32
Roughol, Jean-Marie, 1968Povolání žebrák : můj život na ulici / Jean-Marie Roughol & Jean-Louis Debré ; přeložila: Blanka Carrière
-- 122 stran ;* autobiografické * vzpomínky * Roughol, Jean-Marie, 1968- * žebráci * bezdomovci * bezdomovectví * Francie * 20. století *
21. století
MDT: 929
Rozov, Viktor Sergejevič, 1913-2004
Čtyři kapky : veselohra o dvou jednáních, skládajících se ze čtyř her a autorových lyrických vložek / Viktor Rozov ; přeložila Růžena
Pochová
-- 79 listů ;* dramata * divadelní hry * komedie * Rusko
MDT: 821.161.1-2
Russkije byliny. Česky
Ruské byliny = Russkije byliny / úprava původních textů a český překlad: Jana Hrčková
-- 1. vydání-- 88 stran :* ruština * učebnice * zjednodušená * četba * dvojjazyčné texty * pověsti
MDT: 821.161.1-1
Růžička, Jiří
100 nejkrásnějších hradů, zámků a zřícenin : do kapsy / Jiří Růžička
-- Praha : Levné knihy, 2007.-- Vyd. 1.-- 400 s. :* hrady * zámky * zříceniny * turistika
MDT: 728.81
Ryvola, Jiří, 1939Staletí pospolu, aneb, Stopy židovských památek v Čechách a na Moravě / Jiří Ryvola
-- Vydání první-- 79 stran :* Židé * dějiny * Česko * památky * hřbitovy * synagogy * kresby
MDT: 904(=411.16)
Řeháček, Jan, 1971Od Pardubic k českomoravskému pomezí / Jan Řeháček
-- První vydání-- 205 stran :* Pardubice * dějiny * vlastivěda * Železné hory * Pardubický kraj
MDT: 94(437.314)
Semotanová, Eva, 1952Historical Geography Research Centre / Eva Semotanová, Pavel Chromý, Michal Semian, Zdeněk Kučera
-- First edition-- 15 stran :* Česko * zeměpis * věda * výzkum * instituce
MDT: 913:94
Shakespeare, William, 1564-1616
Král Lear : tragedie o dvacetišesti scénách / William Shakespeare
-- 176 stran ;* dramata * divadelní hry * tragédie
MDT: 821.111-2
Shin Food (firma)
Korejská rychlá a jednoduchá kuchařka : 79 receptů & video / Shin food
-- Vydání první-- 181 stran :* jídla * Korea * kuchařky * recepty
MDT: 641.568(519)
Shinn, Florence Scovel, 1871-1940
Kouzlo intuice / Florence Scovel Shinn ; přeložila: Renata Štulcová
-- 109 stran :* intuice * afirmace * životní * harmonie * pozitivní * myšlení * úspěch * štěstí * osobnost * rozvoj
MDT: 159.956
Shiva, Vandana, 1952Demokracie Země : spravedlnost, udržitelnost a mír / Vandana Shiva ; z anglického originálu Earth democracy přeložila Jana Odehnalová
-- Vydání první-- 237 stran ;* environmentalismus * demokracie * globalizace * udržitelný * rozvoj * sociální * spravedlnost * ekonomika *
ženy * práva
MDT: 502/504
Schmidtz, David, 1955Prvky spravedlnosti / David Schmidtz ; z anglického originálu Elements of justice přeložil Michal Skala
-- Vydání první-- x, 291 stran :* spravedlnost * rovnost * právo * etika * morálka * filozofie
MDT: 177.9
Smalley, Gary, 1940Kdyby jen muž věděl... ...co žena prožívá / Gary T. Smalley ; překlad: Kateřina Zaťková
-- Druhé vydání-- 173 stran ;* muži * ženy * vztahy * partnerství * manželství
MDT: 316.472.42
Snel, Eline, 1954Klidně a pozorně jako žabka : cvičení mindfulness pro děti a jejich rodiče / Eline Snelová ; překlad: Romana Hegedüsová
-- 1. vydání-- 112 stran :* psychoterapie * psychohygiena * pozornost * koncentrace * relaxace * mindfulness * děti * cvičení * rady
MDT: 159.952
Sociology book. Česky
Kniha sociologie / z anglického originálu The sociology book přeložila Ivana Rybecká
-- Vydání první-- 352 stran :* sociologie * sociologové * společnost * dějiny * pojmy
MDT: 316
Sokol, Jan, 1904-1987
Cheb : městská památková rezervace a hrad / [napsal Jan Sokol a František Peťas ; spolupracovali Mira Mladějovská a Hugo Rokyta]
-- Praha : Sportovní a turistické nakladatelství, 1966.-- 1. vyd.-- 55 s. :* Cheb * dějiny * kultura * památky * informace
MDT: 94(437.318)
Sparks, Nicholas, 1965See me / Nicholas Sparks
-- 486 stran ;* romány pro ženy * milostné romány
MDT: 821.111(73)-31
Staněk, Oldřich
Kickbox : kopy v ringu / Oldřich Staněk
-- První vydání-- 103 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh :* kick-box * bojové * sporty
MDT: 796.835
Stehlík, Vladimír
Macocha a Moravský kras = Macocha and Moravian Karst = Macocha und Mährischer Karst / foto Vladimír Stehlík ; text Josef Kunský
-- Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1961.-- 2. vyd., (V ČSAV 1. vyd.)-- 366 s., [290] s. obr. příl. :* Moravský kras * dějiny
* geologie * jeskyně * příroda * skály * propasti
MDT: 551.442
Steiner, Rudolf, 1861-1925
Z kroniky Akaša / Rudolf Steiner
-- Svatý Kopeček u Olomouce : Michael, 2008.-- 160 s. ;* akáša * antropozofie * mystika * teosofie * filozofové
MDT: 141.332
Stejskal, Jiří, 1954Rumburk - město českého severu = Rumburk - eine nordböhmische Stadt = Rumburk - north Bohemia's city / Jiří Stejskal
-- Rumburk : Město Rumburk, 2010.-- 159 s. :* Rumburk * dějiny * památky * architektura
MDT: 908(437.315)
Sten, Viveca, 1959Krvavý slunovrat / Viveca Sten ; ze švédského originálu I stundens hetta ... přeložila Vladimíra Mužíková
-- 319 stran ;* detektivky
MDT: 821.113.6-31
Stránský, Miloš, 1938Kašpárkovy čertoviny : pohádka o třech dějstvích / Miloš Stránský ; hudbu složil Bedřich Blažek
-- 55 listů, 10 stran příloh :* divadelní hry * pohádky * písně
MDT: 821.162.3-2
Striano, Philip
Strečink a trénink pro běžce - anatomie : ilustrovaný průvodce zapojením svalů pro maratonskou vytrvalost a výkon / Philip Striano, Lisa
Purcell ; překlad: Svatopluk Večerek ; fotografie: Jonathan Conklin Photography, Inc
-- 1. vydání-- 158 stran :* běh * strečink * maraton * trénink * cvičení
MDT: 796.422
Sucharda, Jan, 1946Island autem 4 x 4 : průvodce po vnitrozemí Islandu / Jan Sucharda
-- 139 stran :* Island * průvodce * turistika * autoturistika * cestování * informace * vlastivěda * zajímavosti * příroda
MDT: 908(491.1)
Super juicing. Česky
Super juicing / překlad: Alexandra Niklíčková
-- 1. vydání-- 128 stran :* džusy * smoothies * ovocné * zeleninové * šťávy * zdravá * výživa * kuchařky * recepty
MDT: 663.813
Sutcliffe, Katherine, 1952Má jediná láska / Katherine Sutcliffe ; [z anglického originálu ... přeložila Petra Pivovarová].
-- Ostrava : Oldag, 2004.-- 1. vyd.-- 241 s. ;* romantické romány * milostné romány * Anglie * šlechta
MDT: 821.111
Sutcliffe, Katherine, 1952Posedlost / Katherine Sutcliffe ; [z anglického originálu ... přeložila Magda Cindričová]
-- Ostrava : OLDAG, 2008.-- 1. vyd.-- 231 s. ;* romány pro ženy * milostné romány
MDT: 821.111-31
Sutcliffe, Katherine, 1952Zázrak / Katherine Sutcliffe ; [z anglického originálu ... přeložila Petra Pivovarová]
-- Ostrava : Oldag, 2004.-- 1. vyd.-- 305 s. ;* milostné romány * romány pro ženy
MDT: 821.111-31
Sychrová, Adriana, 1973Pedagogické aspekty náhradní rodinné péče / Adriana Sychrová
-- Vydání I.-- 239 stran ;* pěstounství * adopce * osvojení * rodina * náhradní * péče * děti * socializace
MDT: 364-782.4
Sypal, Jaromír, 1930Cesta do pohádky a zpátky : pohádková hra o dvou dílech / Jaromír Sypal
-- 46 listů, 14 stran příloh :* divadelní hry * pohádky
MDT: 821.162.3-2
Szépes, Mária, 1908-2007
Červený lev : nápoj věčného života : mystický román / Szepes Mária
-- Olomouc : Dobra & Fontána, 1999.-- 449 s. ;* mystické romány
MDT: 821.511.141-31
Szpilman, Władysław, 1911-2000
Pianista / Władysław Szpilman ; [z polského originálu ... přeložila Helena Stachová]
-- Praha : Academia, 2007.-- Vyd. 1.-- 255 s., [28] s. obr. příl. :* autobiografické romány * klavíristé * Polsko * holocaust * koncentrační *
tábory * Židé * 2. světová válka
MDT: 821.162.1-31
Šalda, F. X. (František Xaver), 1867-1937
Dítě : komedie o třech dějstvích / F.X. Šalda
-- 76 listů ;* dramata * komedie * Česko
MDT: 821.162.3-2
Šándorová, Zdenka
(Re)socializace v rané péči / Zdenka Šándorová
-- Vydání první-- 139 stran :* resocializace * děti * postižení * rodina * sociální * služby
MDT: 364-782.2
Šašek, Miroslav, 1916-1980
Toto není kámen / M. Šašek ; z anglického originálu Stone is not cold ... přeložil Jiří Dvořák
-- 1. vydání-- 57 nečíslovaných stran :* výtvarné * umění * výtvarníci * umělci
MDT: 72/76
Šedinová, Jiřina, 1946David Gans : pražský renesanční židovský historik / Jiřina Šedinová
-- Vydání 1.-- 279 stran ;* dějiny * Židé * historici * Gans, David ben Šlomo, 1541-1613
MDT: 930(=411.16)-051
Šikýř, Martin, 1974Personalistika v řízení školy / Martin Šikýř, David Borovec, Irena Trojanová
-- 2., aktualizované vydání-- 186 stran :* školy * řízení * personalistika * management
MDT: 371.1
Šimon, Patrik, 1973Modernae : zamlčená moderna : iluze a sny : středoevropské umění ze sbírky Patrika Šimona 1880-1930 / [koncepce a texty Patrik
Šimon, Adam Hnojil]
-- Praha : Arbor vitae : Eminent, 2009.-- Vyd. 1.-- 343 s. :* výtvarné * moderní * umění * 19. století * 20. století * malířství * kresby *
střední * Evropa * kultura * vlivy * soukromé * umělecké * sbírky * Šimon, Patrik, 1973- * Česko * výstavy * katalogy
MDT: 72/76(4)
Šimon, Patrik, 1973Odlesk perly : umění baroka ze Sbírky Patrika Šimona : [Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, 10. listopadu 2011 - 10. února 2012 / text
katalogu Patrik Šimon]
-- Jihlava : Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, 2011.-- 111 s. :* výtvarné * umění * Evropa * baroko * malířství * sochařství * kresby *
soukromé * umělecké * sbírky * Šimon, Patrik, 1973- * Česko * katalogy * výstavy * 17. století * 18. století
MDT: 72/76(4)
Šínová, Renáta, 1978Sbírka klauzurních prací a zadání žalob, jiných podání a odvolání z civilního práva procesního / Renáta Šínová, Ondřej Šmíd
-- Praha : Leges, 2011.-- Vyd. 1.-- 220 s. ;* civilní * procesní * právo * žaloby * odvolání
MDT: 347.9
Šolc, Ladislav, 1957Můj Cheb : vzpomínky, fotografie, rozhovory : fotografie Chebu převážně z první poloviny 70. let 20. století provázené vzpomínkami
jejich autora a doplněné rozhovory na typicky "chebská" témata / Ladislav Šolc
-- 1. vydání-- 119 stran :* fotografie * fotografové * Šolc, Ladislav, 1957- * autobiografické * vzpomínky * náměty * Cheb * 20. století * 70.
léta
MDT: 77.03/.08
Šoposká, Marika, 1989Sedmilhářky / Marika Šoposká, Berenika Kohoutová ; ilustrace Kristýna Nezvedová
-- První vydání-- 215 stran :* humoristické prózy * herečky * Šoposká, Marika, 1989- * Kohoutová, Berenika, 1991MDT: 821.162.3-3
Šotola, Jiří, 1924-1989
Ajax : komedie o třech dějstvích / Jiří Šotola
-- 89 listů ;* divadelní hry * komedie * Česko
MDT: 821.162.3-2
Špatenková, Dana, 1985Blázinec / Dana Špatenková
-- Dobřichovice : KAVA-PECH, 2011.-- Vyd. 1.-- 62 s. ;* novely
MDT: 821.162.3-32
Šustová, Jana, 1985Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu právnické profese / Jana Šustová
-- Vydání první-- xii, 160 stran ;* právníci * odpovědnost
MDT: 347.447
Švamberk Šauerová, Markéta, 1971Projekty formování pozitivního postoje dětí a dospívajících k četbě v podmínkách rodinné edukace / Markéta Švamberk Šauerová
-- 146 stran :* čtenářství * četba * čtení * děti * mládež * vzdělávací * projekty * Česko * 21. století
MDT: 028.1-053.2
Švandrlík, Richard, 1934-2016
Velká Hleďsebe v historii / Richard Švandrlík, Zdeněk Buchtele
-- Druhé vydání-- 320 stran :* Velká Hleďsebe * Malá Hleďsebe * Klimentov * vlastivěda * dějiny * přehledy * Česko
MDT: 94(437.318)
Táborská, Olina, 1951Co má společného malá nožka s kamasutrou / Olina Táborská
-- Vydání první-- 236 stran ;* romány pro ženy
MDT: 821.162.3-32
Tartt, Donna, 1963Malý kamarád / Donna Tartt ; přeložila Lucie Johnová
-- Vydání první-- 573 stran ;* společenské romány * psychologické romány * USA * děti * vraždy * pátrání
MDT: 821.111(73)-31
Terofal, Fritz, 1932Sladkovodní ryby v evropských vodách / Fritz Terofal, Claus Militz ; kresby Fritz Wendler, Dominique Rebourgeon ; [z němčiny přeložil
Evžen Kůs]
-- Praha : Ikar : Knižní klub, 1997.-- Vyd. 1.-- 287 s. :* biologie * ekologie * Evropa * prostředí * rybářství * ryby * sladkovodní
MDT: 597.2/.5(28)
Thomas, Isabelle, 1963Šik jako Francouz : nadčasový šarm s nádechem Francie / Isabelle Thomasová, Frédérique Veyssetová ; ilustrace Clément Dezelus ;
přeložila Alžběta Malkovská
-- Vydání první-- 190 stran :* muži * vzhled * péče * styl * odívání * móda * Francie
MDT: 687.5
Thomas, Isabelle, 1963Šik jako Francouzka : jak získat nadčasový styl po francouzsku / Isabelle Thomasová, Frédérique Veyssetová ; ilustrace Clément Dezelus ;
z francouzského originálu You're so French! ... přeložila Alžběta Malkovská
-- Vydání první-- 191 stran :* ženy * vzhled * péče * styl * odívání * móda * Francie
MDT: 687.5
Tibitanzl, Otomar, 1927Stavební technologie I : pro 1. ročník SOU učebního oboru zedník / Otomar Tibitanzl
-- Praha : Sobotáles, 2005.-- Vyd. 6., přeprac.-- 123 s. :* beton * izolace * komíny * lešení * práce * stavebnictví * stavební * technologie *
učebnice SOU * zdivo
MDT: 69.05
Tisíc a jedna noc. Česky unn2007412874
Kniha tisíce a jedné noci. VI / podle kalkatského vydání Macnaghtenova z let 1839-1842 se zřením k tisku bulackému z r. 1279 h. z
arabštiny přeložil Felix Tauer
-- 2. vydání (v NČSAV 1.)-- 469 s. ;* pohádky * Šahrazád (fiktivní postava)
MDT: 821.411.21-34
Trump, Ivanka, 1981Trumpova karta / Ivanka Trump ; přeložil: Karel Martinec
-- 237 stran ;* podnikání * obchodní * úspěch * autobiografie * Trump, Ivanka, 1981- * podnikatelky * USA
MDT: 658.114
Třeštíková, Radka, 1981Bábovky / Radka Třeštíková
-- Vydání první-- 322 stran ;* romány pro ženy
MDT: 821.162.3-31
Třeštíková, Radka, 1981Dobře mi tak / Radka Třeštíková
-- Praha : Motto, 2014.-- Vyd. 1.-- 220 s. ;* romány pro ženy
MDT: 821.162.3-31
Tyler, Anne, 1941Špulka modré nitě / Anne Tylerová ; z anglického originálu A spool of blue thread ... přeložila Marcela Nejedlá
-- Vydání první-- 293 stran ;* společenské romány * rodinné ságy * USA
MDT: 821.111(73)-31
Tyrš, Miroslav, 197930 let pesimistou, aneb, Recept na lepší život / Miroslav Tyrš
-- 77 stran ;* osobnost * rozvoj * pozitivní * myšlení * duchovno * sebepoznání * životní * harmonie
MDT: 159.923.5
Unger, Gert F., 1921-2005
Divoké časy : jubilejní vydání kultovního westernu / G.F. Unger ; překlad Marek Pavka
-- Vydání druhé-- 224 stran ;* dobrodružné romány * westerny
MDT: 821.112.2-31
Urban, Michal
Horní města Krušných hor : Ústecký kraj / Michal Urban a kolektiv
-- Vydání: první-- 327 stran :* Krušné hory * hornictví * dějiny * města * doly * památky * Hora Svaté Kateřiny * Krupka * Cínovec * Loučná
pod Klínovcem * Měděnec * Mikulov * Osek * Přísečnice * Vejprty
MDT: 94(437.315)
Urbaníková, Eva, 1976Suši v duši / Eva Urbaníková & Denisa Ogino ; [přeložila Miluše Krejčová]
-- Praha : Motto, 2012.-- Vyd. 1.-- 294 s. ;* autobiografické romány * společenské romány * ženy * Slovenky * Japonsko
MDT: 821.162.4-32
V. D., Frater, 1952Sexuální magie : uvolnění a cílené využití sexuální síly / Fráter V.D. ; [z německého originálu ... přeložila Renáta Pekařová]
-- Olomouc : Fontána, c2010.-- Vyd. 1.-- 296 s. ;* sexualita * magie
MDT: 133.4:613.88
Vacek, Miroslav, 1935Generál studené války / Miroslav Vacek.
-- Praha : Erika, 2004.-- Vyd. 1.-- 203 s. :* Vacek, Miroslav, 1935- * Česko * armády * generálové * životopisy
MDT: 929
Vandenberg, Philipp, 1941Akce Farao / Philipp Vandenberg ; z německého originálu Das Pharao-Komplott ... přeložila Jana Pecharová
-- Vydání druhé-- 353 stran ;* Egypt * historické romány * dobrodružné romány
MDT: 821.112.2-31
Vecheta, Vladimír, 1972Moravské vinařské stezky / Vladimír Vecheta
-- 1. vydání-- 230 stran :* jižní * Morava * průvodce * cykloturistika * turistika * vinařské * oblasti * stezky * cyklostezky * víno * Česko *
cyklotrasy * trasy
MDT: 908(437.32-13)
Venclík, Vlastimil, 1942Do třetice všeho dobrého : manželské leporelo s písničkami / Vlastimil Venclík ; hudbu složil Zdeněk Barták ml. ; texty písní napsal
Jaroslav Machek
-- 50 listů, 37 stran příloh ;* divadelní hry * komedie * manželství
MDT: 821.162.3-2
Vladařová, Petra, 1986Židovský hřbitov v Bečově nad Teplou
-- [Jáchymov] : Terra incognita, [2012?].-- 24 s. :* Židé * hřbitovy * Bečov nad Teplou * archeologie * výzkumy * nálezy * náhrobky * dějiny
* Česko * 18. století * 19. století * 20. století
MDT: 718(=411.16)
Vladimir 518, 1978Heavy metal Milovice / Vladimir 518, Jan Jindra
-- Vydání první-- 213 stran :* dokumentární * fotografie * Jindra, Jan, 1962- * armády * Sovětský svaz * Česko * Milovice * 20. století *
1990 * 1991 * odsun
MDT: 77.03
Vlček, Jaroslav, 1860-1930
Dějiny české literatury. I / Jaroslav Vlček ; [k vydání připravili Olga Svejkovská a František Svejkovský ; předmluvu napsal Milan Pišůt]
-- Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1960.-- Vyd. 5.-- 628 s. ;* Česko * 17. století * Adam z Veleslavína, Daniel,
1546-1599 * Balbín, Bohuslav, 1621-1688 * Blahoslav, Jan, 1523-1571 * Budovec z Budova, Václav, 1551-1621 * Bílá hora * bitvy *
Dalimilova kronika * Dačický z Heslova, Mikuláš, 1555-1626 * dramata * dějiny * eposy * Harant z Polžic a Bezdružic, Kryštof, 1564-1621 *
hry * humanismus * Hus, Jan, asi 1371-1415 * husitství * Chelčický, Petr, asi 1390-asi 1460 * Jednota bratrská * Jeroným Pražský, asi 13801416 * Karel IV., český král a římský císař, 1316-1378 * ze Žerotína, Karel, starší, 1564-1636 * Komenský, Jan Amos, 1592-1670 * Kosmas,
asi 1045-1125 * kronikáři * kroniky * legendy * literatura * Majestas Carolina * Michna z Otradovic, Adam Václav, 1600-1676 * Paprocký z
Hlohol a Paprocké Vůle, Bartoloměj, asi 1543-1614 * pašije * básně * písně * Jan Rokycana, asi 1397-1471 * Skála ze Zhoře, Pavel, 1583-asi
1640 * Kornel ze Všehrd, Viktorin, asi 1460-1521
MDT: 821.162.3(091)
Vlček, Jaroslav, 1860-1930
Dějiny české literatury. III / Jaroslav Vlček ; [k vydání připravili Olga Svejkovská a František Svejkovský ; doslov napsal František
Svejkovský]
-- Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1960.-- Vyd. 1.-- 781 s. ;* Čech, Svatopluk, 1846-1908 * Česko * alegorie *
dějiny * Erben, Karel Jaromír, 1811-1870 * Flaška z Pardubic a Rychmburku, Smil, asi 1349-1403 * Frič, Josef Václav, 1829-1890 *
Hněvkovský, Šebestián, 1770-1847 * Hálek, Vítězslav, 1835-1874 * Kollár, Ján, 1793-1852 * kroniky * literatura * Mácha, Karel Hynek, 18101836 * národní obrození * Němcová, Božena, 1820-1862 * Šafařík, Pavel Josef, 1795-1861 * Štítný ze Štítného, Tomáš, asi 1333-asi 1409 *
básně * Rukopis královédvorský * Rukopis zelenohorský * satira * slovesnost * středověk
MDT: 821.162.3(091)
Voegelin, Eric, 1901-1985
Politická náboženství / Eric Voegelin ; přeložil Jan Frei
-- Vydání první-- 87 stran ;* náboženství * politika * filozofie * ideologie
MDT: 32:1
Vollmer, Joachim B., 1955-2014
Zdravá střeva, zdravý život : chraňte si centrum svého zdraví / Joachim Bernd Vollmer ; překlad Štěpánka Syrová
-- První vydání-- 192 stran :* zdraví * výživa * střeva * trávení * zácpa * nadváha * půst
MDT: 612.33+612.36
Vondrová, Naďa, 1968Kritická místa matematiky základní školy v řešeních žáků / Naďa Vondrová, Miroslav Rendl a kol.
-- Vydání první-- 462 stran :* matematika * úlohy * řešení * zlomky * základní * školy
MDT: 51
Vopěnka, Petr, 1935-2015
Nová infinitní matematika. I., Velká iluze matematiky 20. století / Petr Vopěnka
-- Vydání první-- 126 stran :* matematika * funkce * čísla * teorie * filozofie
MDT: 510.21
Vopěnka, Petr, 1935-2015
Nová infinitní matematika. II., Nová teorie množin a polomnožin / Petr Vopěnka
-- Vydání první-- 89 stran ;* matematika * filozofie * teorie * množiny * nekonečno
MDT: 510.21
Vopěnka, Petr, 1935-2015
Nová infinitní matematika. III., Reálná čísla a jejich diskretizace / Petr Vopěnka
-- Vydání první-- 63 stran :* matematika * dějiny * filozofie * aritmetika * geometrie
MDT: 510.21
Vopěnka, Petr, 1935-2015
Nová infinitní matematika. IV., Staronový diferenciální počet / Petr Vopěnka
-- Vydání v Karolinu první-- 110 stran ;* matematika * funkce * čísla * posloupnosti * filozofie
MDT: 510.21
Vrcha, Pavel, 1966Odůvodnění civilního rozsudku / Pavel Vrcha
-- 2. aktualizované vydání-- 167 stran ;* civilní * rozsudky * odvolací * soudy * judikatura
MDT: 347.951
Výškovický, Petr B., 1963Punkový prapor. 2, Restart : román pro pankáče / Petr B. Výškovický
-- 1. vydání-- 259 stran, 5 nečíslovaných stran obrazových příloh :* romány * punk * hudební * skupiny * Česko
MDT: 821.162.3-31
Vyškovská, Magdaléna
Cizinci a daně : zdaňování příjmů fyzických osob - cizích státních příslušníků v České republice / Magdaléna Vyškovská
-- 4., rozšířené vydání, doplněné o judikaturu, závěry koordinačních výborů, nová nařízení o koordinaci systémů sociálního zabezpečení v
EU-- 253 stran ;* daně * cizinci
MDT: 314.151-054.6
Wagnerová, Magdalena, 1960Příběhy zámků v Čechách a na Moravě. Po stopách modré krve / Magdalena Wagnerová ; fotografie Taťána Kavalová
-- Vydání první-- 164 stran :* zámky * šlechtická * sídla * rody * pověsti * zajímavosti * Česko
MDT: 728.82
Waldin, Monty
Biodynamické zahradničení / Monty Waldin ; z anglického originálu Biodynamic gardening ... přeložila Markéta Schubertová
-- Vydání první-- 253 stran :* zahrádkářství * biodynamika * ekologie * přírodní * lunární * cykly * sázení * pěstování * zahrady * plodiny *
postupy * hnojení * hnojiva * zelenina
MDT: 634/635
Walsch, Neale Donald, 1943Hovory s Bohem : neobvyklý dialog. I., II., III. / Neale Donald Walsch ; přeložil Jan Brázda
-- Vydání druhé-- 829 stran ;* Bůh * člověk * život * smysl * spiritualita * dialogy * duchovno * náboženství * víra * rozhovory
MDT: 2-184
Walsch, Neale Donald, 1943Hovory s Bohem : otázky a odpovědi : pracovní kniha / Neale Donald Walsch ; [z anglického originálu ... přeložil Jan Brázda]
-- Hodkovičky [Praha] : Pragma, c2002.-- 362 s. ;* Bůh * člověk * život * smysl * spiritualita * dialogy * duchovno * náboženství * víra *
rozhovory
MDT: 2-184
Warrick, Joby, 1960Vzestup Islámského státu : pod černou vlajkou teroru / Joby Warrick ; z amerického originálu Black flags. The rise of ISIS ... přeložil
Martin Doleček
-- Vydání první-- 415 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh :* Islámský stát * terorismus * fundamentalismus * občanské * války *
islám * politika * společnost * Bin Ládin, Usáma, 1957-2011 * Zarkáví, Abú Músá,1966-2006 * 20. století * 21. století * Blízký východ * Irák
* Sýrie * Afghánistán
MDT: 329.13:323.28
Weisberger, Lauren, 1977The singles game / Lauren Weisberger
-- First published-- 421 stran ;* romány pro ženy
MDT: 821.111(73)-31
Welford, Mark
Jednoduché aranžování květin / Mark Welford, Stephen Wicks ; z anglického originálu Simple flower arranging ... přeložila Květa
Palowská
-- Vydání první-- 256 stran :* květiny * aranžování
MDT: 745.9
Werfel, Franz, 1890-1945
Eine blassblaue Frauenschrift = Bleděmodré ženské písmo / Franz Werfel ; z němčiny přeložil Hanuš Karlach
-- V dvojjazyčné verzi vydání první-- 239 stran ;* novely * dvojjazyčné texty * němčina
MDT: 821.112.2-32
Whitlock, Flint
Buchenwald - peklo na kopečku : každodenní život mezi mučením, hladověním a pseudolékařskými pokusy / Flint Whitlock ; z
anglického originálu Buchenwald: hell on a hilltop (Buchenwald trilogy) ... přeložil Martin Vondrášek
-- 448 stran* koncentrační * tábory * Buchenwald * nacismus * zločiny * Německo
MDT: 343.819.5
Whitton, Hana, 1950Z pamětí císařova antikváře / Hana Whitton
-- Vydání první-- 245 stran ;* historické romány * Praha * 16. století * 17. století
MDT: 821.162.3-31
Wiboltt, Anne-Marie Fryer
Knížka o obilí / Anne-Marie a Wil Freyerovi ; z německého vydání Das kleine Buch über Getreide .... přeložila Zorka Drtilová
-- Vydání první-- 55 stran :* kuchařky * recepty * jídla * obilí
MDT: 641.55:633.1
Wylie, Jayel
Zlá kouzla / Jayel Wylie ; [z anglického originálu ... přeložila Irena Palová]
-- Ostrava : Oldag, 2007.-- 1. vyd.-- 265 s. ;* romány pro ženy * milostné romány * historické romány * Anglie * 12. století
MDT: 821.111(73)-31
Yoon, Nicola
Everything, everything / Nicola Yoon ; interior illustrations by David Yoon
-- 310 stran :* dívčí romány
MDT: 821.111(73)-31
Young, Samantha, 1986Hrdina / Samantha Youngová ; z anglického originálu Hero ... přeložila Zdeňka Zvěřinová
-- Vydání první-- 351 stran ;* romány pro ženy * erotické romány
MDT: 821.111(410.5)-31
Zabloudil, Rostislav, 1940Komáří louka : oáza zdraví, vůle a naděje : ozdravné pobyty / Rosťa Zabloudil
-- Vydání 1.-- 111 stran :* detoxikace * diety * hubnutí * hladovění
MDT: 615.834
Zacharník, František, 1939Princezna Písnička : pohádkový muzikál z Hudebního království / František Zacharník ; hudbu složil Milan Slimáček
-- 40 listů ;* divadelní hry * pohádky * muzikály
MDT: 821.162.3-2
Zandlová, Markéta, 1977Etnická mobilizace a politiky identit : Aromuni v Bulharsku / Markéta Zandlová
-- Vydání 1.-- 343 stran :* Arumuni * etnicita * Bulharsko * Balkán
MDT: 316.347
Zeithammer, Karel, 1938Dvě století českého železničního průmyslu / Karel Zeithammer, Bohumil Skála, František Palík, Ivo Mahel, Mojmír Krejčiřík, Danuše
Marusičová, Ivo Laníček, Vladivoj Výkruta, Václav Jelínek, Milan Kučera, Tomáš Krčma, Jan Lutrýn, Marie Alžběta Vopálenská
-- Druhé vydání-- 224 stran :* železnice * železniční * průmysl * vozidla * motorové * elektrické * lokomotivy * vozy * technika *
infrastruktura * stavby * dějiny * Česko * 19. století * 20. století * 21. století
MDT: 656.2/.3
Zeman, Karel
Analýza privatizačního procesu v České republice / Karel Zeman
-- Vydání první-- 294 stran :* privatizace * národní * hospodářství * transformace * ekonomika * analýza * Česko
MDT: 338.246.025.88
Zeman, Karel
Analýza restitučních procesů v České republice : restituce a ostatní procesy transformující vlastnická práva / Karel Zeman
-- Vydání první-- 186 stran :* vlastnické * vztahy * majetkové * restituce * privatizace * státní * podniky * Česko * 20. století * 90. léta *
vlastnictví * majetek * právo * analýza
MDT: 334.72
Zeman, Lubomír, 1964French influence in Czech spa architecture / Lubomír Zeman, Dominique Jarrassé
-- 131 stran :* architektura * lázně * domy * kolonády * Česko * Francie * vlivy * Karlovy Vary * Mariánské Lázně * Františkovy Lázně *
Kyselka * Teplice * Libverda * Janské Lázně * Jáchymov
MDT: 725.75
Zgustová, Monika, 1957V rajské zahradě trpkých plodů : o životě a díle Bohumila Hrabala / Monika Zgustová
-- Praha : Odeon, 2004.-- Vyd. 2., V této podobě 1.-- 190 s., [48] s. obr. příl. :* Hrabal, Bohumil, 1914-1997 * spisovatelé * Čechy *
životopisy * 20. století
MDT: 929
Zoufalý, Martin
Nábytek svépomocí : krok za krokem / Martin Zoufalý
-- První 1.-- 128 stran :* nábytek * montáže * výroba * nářadí * materiály
MDT: 645.4/.6
Zounek, Jiří, 1973E-learning : učení (se) s digitálními technologiemi : kniha s online podporou / Jiří Zounek, Libor Juhaňák, Hana Staudková, Jiří Poláček
-- Vydání první-- 279 stran :* e-learning * didaktika * pedagogika * učení * vzdělávání * výuka
MDT: 37.091.3:004
Žertová, Hana, 1955Když kočka ignoruje záchod / Hana Žertová
-- [Brno] : H. Žertová, 2010.-- 1. vyd.-- 87 s. :* kočky * chování * poruchy * záchody * rady
MDT: 636.8
Žertová, Hana, 1955Když pes šílí z ohňostroje / Hana Žertová
-- Brno : H. Žertová, 2011.-- 1. vyd.-- 12 s. :* psi * chování * ohňostroje * rady
MDT: 636.7
Žertová, Hana, 1955Když se pes třese strachy / Hana Žertová
-- Brno : H. Žertová, 2011.-- 1. vyd.-- 115 s. :* psi * chování * poruchy * strach * rady
MDT: 636.7
Žuchová, Svetlana, 1976Obrazy ze života M. / Svetlana Žuchová ; přeložili Miluše Krejčová a Tomáš Krejčí
-- Vydání první-- 149 stran ;* romány pro ženy * psychologické romány * společenské romány
MDT: 821.162.4-31

Podobné dokumenty

SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ POTŘETÍ!

SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ POTŘETÍ! zařadil mezi padesátku celosvětově nejlepších kriminálních románů za posledních pět let. Právě

Více

PřEDMěTY PRO RYCHLÉ POUŻITÍ

PřEDMěTY PRO RYCHLÉ POUŻITÍ Následující informace si přečtěte dříve, než začnete hru používat anebo ji umožníte používat svým dětem. Záblesky světla a blikající obrazce mohou u některých lidí vyvolávat epileptické záchvaty ne...

Více

knih 2010

knih 2010 PŘED SVATBOU román pro ženy 368 str. | 249 Kč

Více