Série 373 309

Komentáře

Transkript

Série 373 309
Excentrické trysky s rozst ikem dutého kužele
Série 373 “Ramp Bottom“ / 309
Jemné, rovnom!rné rozprašování ve form! dutého
kužele také p i nízkých
tlacích.
Použití:
chlazení a išt!ní plyn",
chlazení vody, odstra#ování
prašnosti, chemické procesy.
Série 373
“Ramp Bottom“ - $ez
Provedení “Ramp Bottom“
má delší životnost díky patentovanému zešikmenému
vnit nímu prostoru vírníku.
Rozm!ry
G
Hmotnost
H
(bronz)
D
L
ISO
E
[g]
228 [mm] [mm] [mm] [mm] SW
300
41
6,3
52
45
67
G1
600
48
7,9
65
51
G 11/4 77
950
58
7,9
81
65
G 11/2 97
Série 373 “Ramp Bottom“
Cenov! výhodné plastové
provedení, odolné v"#i teplot! a ot!ru.
Série: 309
Hmotnost: 142 g
typ
íslo
materiálu
G 11/4 ISO 228
G 11/2 ISO 228
70°
373. 115
●
●
AN
-
-
11,40
24,40
31,50
44,50
63,00
99,60
141,00
650
1300
80°
373. 175
373. 235
373. 285
373. 325
373. 365
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
AN
-
AQ
AQ
-
AS
AS
12,90
16,20
20,50
22,20
23,60
31,00
45,70
62,00
77,50
67,90
40,00
59,00
80,00
100,00
114,00
56,60
83,40
113,00
141,00
161,00
80,00
118,00
160,00
200,00
227,00
126,00
187,00
253,00
316,00
359,00
179,00
264,00
358,00
447,00
508,00
800
700
800
800
700
1550
1350
1550
1550
1400
20,00
24,00
45,70
62,00
59,00
80,00
83,40
113,00
118,00
160,00
187,00
253,00
264,00
358,00
850
750
1500
1400
ISO 228
G1
Pr"m!r paprsku
D
p$i p = 2 bar
1.4571
17
kód
bronz
32
.
V [l/min]
B
Ø
[mm]
Objednací íslo
Úhel rozst iku
<)
H
p [bar]
B
D
0,3
0,5
1,0
2,0
5,0
10,0
H=
500 mm
H=
1000 mm
Plastové provedení:
90°
309. 236. 5E
309. 286. 5E
(Materiál PVDF)
(Materiál PVDF)
B = pr"m!r otvoru
P íklad objednání: Typ
373.115
.
.
P epo#ítávací vzorec pro tuto sérii: V2 = V1 *
p2
p1
+ #íslo materiálu + kód = objednací #íslo
+32
+ AN
= 373.115.32.AN
2.13

Podobné dokumenty

Calidus - Autogyro

Calidus - Autogyro Tato příručka je použitelná pro model Calidus, který byl vyroben 1.2.2011 a  později. Pro předcházející modely vás odkazujeme na příručku pro verzi 1.x, která je udržována v aktuální

Více

Calidus - Auto

Calidus - Auto vírníků. Současná produkce je 6 strojů týdně. Celkem vyrobili 1300 vírníků a  v  roce 2010 jich výrobní závod opustilo 286 kusů. Certifikaci všech typů – Calidus, MTO Sport a  Cavalon – provedli pr...

Více

Trysky s rozstřikem dutého kužele

Trysky s rozstřikem dutého kužele Vn"jší chlazení jako požární ochrana kulových zásobník#. Podrobné informace naleznete v brožu e Lechler – požární ochrana.

Více

Teflonové® trysky Whirling – speciálné pro CIP

Teflonové® trysky Whirling – speciálné pro CIP doporu eno pro sklen"né a smaltové zásobníky

Více

Vodovody a kanalizace v mezinárodním kontextu

Vodovody a kanalizace v mezinárodním kontextu Latinské Ameriky, Asie, Afriky a východní Evropy. Pro ú ely této studie se auto i zam ili na evropský prostor a provedli porovnání dostupných dat eské republiky, Chorvatska, Anglie a Walesu, Ma ars...

Více