ceník deratizace

Komentáře

Transkript

ceník deratizace
CENÍK DERATIZACE
A. Základní cena
I.
Přípravky klasické
25 - 70 Kč
II.
Přípravky s vysokou účinností
80 – 190 Kč
Ceny ochranných deratizačních staniček staniček
Obyčejný karton…… ………………………………….………………………..20,Papírová s mírnou odolností bílá………………………..……………………….30,Barevná s výstrahou s fólií proti vlku ekologická – zelená známka…………....69,Plastová odolnost I.stupeň………………….………………………….……….38,Plastová odolnost II. Stupeň…………………………………………….………52,Plastová odolnost III. Stupeň………………………………………..………….95,Plastová s terénní úpravou………………………………………….…………150,Plastová speciál……………………………………………………….……….240,Dřevěná základní……………………………………………..………………..250,Dřevěná speciální…………………………………………..……………….do 390,Plechová ………………………………………………………….…………..110,Plechová trezor……………………………………………………..………….190,Speciální kovová stanička na pevno……………………………………………60,Betónová stanička venkovní………………………………..….……od 250 – 550 Kč
KANALIZACE
Podle hloubky a druhu šachet od 1 - 50 šachet………………..150 – 250 Kč
Nad 50 šachet cena klesá – dle dohody a počtu šachet
II.
účinné látky - přepočet koeficientu
0,5 - 0,15 Kč
Bramadiolon
Difethidialon
Brodifacoun
Difenacoum
0,5
0,10
0,15
0,20
B. Položení
Koeficient přepočtu: deratizace venkovní
deratizace vnitřní
deratizace hlubinná
deratizace tekutá
deratizace netradiční
1,2
1,45
1,75
1,8
2,5
(objem v %)
(objem v %)
(objem v %)
C. Deratizace ve staničkách (přepočet)
koeficient násobku:
plastové,
karton,papír
dřevěné
plechové a betonové
x 1,25 Kč
x 0,75 Kč
x 2,22 Kč
x 3,15 Kč
D. Deratizace
Typ :
lokální
objekty do 20000 m2
objekty do 100000 m2
objekty 100000 m2 – 90 0000m2
celoplošná 90 0000 – 3000000m2
celoplošná nad 3000000 m2
x 1,50 Kč
x 0,80 Kč
x 0,65 Kč
x 0,40 Kč
x 0,25 Kč
x 0,15 Kč
E. Zákazník
0,5 – 0,15 / x koef.
přepočet (násobek) nahodilý
stálý
smluvní
0,07
0,05
0,04
F. Konzistenční formule
zrno
granule
drť
pasta
parafín
tekutá
1,35 Kč
1,45 Kč
1,55 Kč
2,45 Kč
2,20 Kč
1,95 Kč
G. Chuťové ingredience
cukr
rybí moučka
cukr + suš. mléko
masokostní moučka
sirup+ vanilka
ovocné esence
1,65
2,4
1,70
1,85
2,1
3,2
Sazba za jeden km – do 40km se neučtuje
Menší vozidla
Nákladní –dodávkové
4,50 Kč
9,00 Kč
CENÍK JE NAVRŽENÝ V PRUMĚRNÝCH TRŽNÍCH
CENÁCH NA DERATIZACI VČETNĚ SLEVY.
Doporučujeme raději nabídku přímo na určitou zakázku.

Podobné dokumenty

Standardní metodika monitoringu hlodavců

Standardní metodika monitoringu hlodavců zbylých návnad. Počet lokalit, na kterých provádíme monitorování po deratizaci a počítáme její účinnost je závislý na předchozí domluvě, požadavcích zákazníka organizátora deratizace či kontrolního...

Více

Standardní metodika ochranné deratizace

Standardní metodika ochranné deratizace V neznámém objektu si pracovník, který bude deratizaci provádět, vyžádá od odpovědné osoby předvedení všech stanovišť určených k deratizaci, případně po dohodě je doplní o další místa, významná z h...

Více

1_2016 Vyhláška o provedení speciální deratizace

1_2016 Vyhláška o provedení speciální deratizace souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně...

Více

deratizace 2016 - UPOZORNĚNÍ - Statutární město Brno

deratizace 2016 - UPOZORNĚNÍ - Statutární město Brno ( veřejného prostranství ) Ulice Kosmonautů 1 – 15 Práce budou provedeny v termínu od 04.04.2016 do 25.04.2016.

Více

Esso Unirex N rada new

Esso Unirex N rada new Esso UNIREX N je název řady vysoce kvalitních plastických maziv vyrobených na bázi lithného komplexního mýdla, s dlouhou životností, vhodných pro vysokoteplotní provoz u všech typů ložisek. Tato un...

Více

Konstrukční list - 2S01 H2O

Konstrukční list - 2S01 H2O aby nevznikaly žádné podélné nebo příčné spáry u desek ležících přes sebe. Spáry desek ve směru nosných profilů se musí nacházet ve středu. Nasledující povrchová úprava desek se odvíjí od definice ...

Více