KAPITOLA 7 (U7): On Safari

Komentáře

Transkript

KAPITOLA 7 (U7): On Safari
KAPITOLA 7 (U7): On Safari
Gramatické a jazykové
struktury
Aktivity, hry, písničky
Slovní zásoba:
monkey, parrot, giraffe, zebra,
hippo,
Aktivity:
Abracadabra
Across the Sea/British Bulldog
Charades
lion, tiger, snake, crocodile,
Class Train
elephant
Duck, Duck, Goose
Get Into Groups
Doporučené
Hold Up
prezentační/drillovací aktivity: Listening Slap
Mime, moving flashcard / Fast
Mime Chance
and slow drills
Mime Freeze
Nim/Mastermind
Jazykové struktury:
Pass the Mime
What is it? Can you describe
Partial Drawing
it?
Play Your Cards Right
Happy, sad, sleepy, ok, sick,
Please Game
angry, scary.
Quick-Fire Quiz
It is big. It is sleepy. It’s a
Roll, Say and Do
(adjective, adjective) (noun).
Run and Circle
Shout Out
Pasivní jazykové struktury:
Stand Up If
Come with me.
Stations (He / She likes)
Follow me.
Stations (Short Sentences)
What can you see?
Too Slow
On safari.
Touch
It’s a good / bad photo.
The Name Chain
Písničky:
Stand in Line
Circle Song
Hello. How are you?
What’s your favourite colour?
Don’t be Scared!
He likes it, he likes it!
Can you describe it?
Interaktivní materiály
Video příběhy:
U7 příběh 1:
The Zoo Tree
U7 příběh 2:
Scary Safari
Video písničky:
On Safari. část 1 a 2
Učebnice (Class Book):
p. 33 – 38
Cvičebnice (Workbook):
p. 43 - 50
Materiál navíc:
Wow! Blue and Red books,
unit 7.

Podobné dokumenty

How do you feel today?

How do you feel today? • Očekávaný výstup: Žák dokáže v anglickém jazyce vyjádřit , jak se cítí • Speciální vzdělávací potřeby: Žádné

Více