Kontrolní zjištění v provozovně stravovacích služeb – kantýna

Komentáře

Transkript

Kontrolní zjištění v provozovně stravovacích služeb – kantýna
KR AJSKÁ HYGIENICKÁ S TANI CE
KARLOV ARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH V ARECH
adresa: Závodní 94, 36021 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail:[email protected], ID:t3jai32
Kontrolní zjištění v provozovně stravovacích služeb – kantýna Elektrometall s.r.o., Mariánské Lázně
Datum kontroly: 13.7.2015
Adresa provozovny: kantýna Elektrometall s.r.o., Ke Kasárnům 730/9, Mariánské Lázně
Provozovatel: Jaroslav Rajlich, Dolní Žandov 14, 354 93, Dolní Žandov
IČ: 66330548
Dne 13.7.2015 provedly pracovnice oddělení hygieny výživy KHS Karlovarského kraje kontrolu
v provozovně kantýna Elektrometall s.r.o., Ke Kasárnům 730/9, Mariánské Lázně 3. Jedná se o
zařízení nabízející nápoje, dovážené cukrářské a lahůdkářské výrobky, párek v rohlíku.
Na místě byly zjištěny nedostatky spočívající v nedostatečné provozní hygieně – jsou znečištěné
podlahy, zařizovací předměty, dřezy, umyvadla, vypínače, stěny za pracovními plochami, nářezový
stroj. V přípravně na pečící troubě uloženy květiny v zemině, v umývárně nádobí umístěny vyřazené
dveře a kuchyňský dřez s pracovní plochou, v personální šatně jsou uloženy kartonové krabice,
přepravky s tiskovinami, vyřazené prošlé zboží, v přípravně na klice pověšena jeansová bunda.
U umyvadel na mytí rukou v přípravně a na personálním WC nejsou k dispozici hygienické osušky
rukou, u umyvadla v přípravně není prostředek na mytí – není tak zajištěna dostatečná osobní
hygiena.
Je nevhodně manipulováno s čistým nádobím - čisté pekáče jsou uloženy v umývárně nádobí na
podlaze.
Dochází k hromadění odpadu v provozovně - staré plesnivé pečivo je uloženo v přepravkách v
přípravně pod pracovní plochou s nářezovým strojem, nádoby na zbytky uložené v umývárně
nádobí jsou plné a bez krytů.
V pultovém mrazáku je uloženo pečivo, které nebylo jako mražené dodáno, bylo dodatečně
zamrazeno v provozovně. Obložené bagety jsou uloženy na tácech u výdejního okénka mimo
chladicí zařízení – dochází tak k porušování teplotního řetězce.
V lednici v přípravně uloženo načaté 850 g balení pochoutkových párků s prošlým datem
použitelnosti (spotřebujte do 10.7.2015).
Provozovatel nesplnil povinnost uvádět alergeny obsažené v nabízených pokrmech.
S provozovatelem kantýny byly výsledky kontroly projednány a na místě byla přijata opatření
k uvedení provozovny do řádného stavu. Potraviny s prošlým datem použitelnosti byly na místě
zlikvidovány. Za zjištěné nedostatky byla uložena finanční sankce.
Opakovaná kontrola provedená dne 27.7.2015 potvrdila, že provozovna byla uvedena do řádného
stavu, nebyly shledány nedostatky v oblasti osobní ani provozní hygieny, potraviny jsou skladovány
dle požadavků výrobců, nebylo zjištěno zboží s prošlým datem použitelnosti ani minimální
trvanlivosti. Personální šatnu je třeba dovybavit skříňkami pro oddělené ukládání pracovního a
civilního oděvu a vymístit z ní přepravky s prázdnými lahvemi a kartonové krabice.
Dosud není splněna povinnost uvádět alergeny obsažené v nabízených pokrmech.
Zpracovala: Alena Maliňaková
Datum zpracování: 27.7.2015
KR AJSKÁ HYGIENICKÁ S TANI CE
KARLOV ARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH V ARECH
adresa: Závodní 94, 36021 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail:[email protected], ID:t3jai32
KR AJSKÁ HYGIENICKÁ S TANI CE
KARLOV ARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH V ARECH
adresa: Závodní 94, 36021 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail:[email protected], ID:t3jai32

Podobné dokumenty

Kontrolní zjištění v provozovně stravovacích služeb – restaurace

Kontrolní zjištění v provozovně stravovacích služeb – restaurace S jednatelem společnosti byly výsledky kontroly projednány a na místě byla přijata opatření k uvedení provozovny do řádného stavu. Potraviny s prošlým datem použitelnosti byly na místě zlikvidovány...

Více