Telefonní seznam - Střední škola Gastronomie, hotelnictví a lesnictví

Komentáře

Transkript

Telefonní seznam - Střední škola Gastronomie, hotelnictví a lesnictví
Střední škola gastronomie, hotelnictví a
lesnictví Bzenec
Počet stran: 10
Strana č. 1
Verze: 1
Číslo dokumentu:
ŠKOLNÍ ROK 2016 - 2017
Telefonní seznam – ŘEDITELSTVÍ JUNIOR
náměstí Svobody 318
vnitřní
linka
pracoviště
státní linka
budova/poschodí,
číslo dveří
Recepce Junior, náměstí Svobody 318
518 384 527
náměstí Svobody 318
Matušková Denisa
518 384 266
Junior
Polášková Hedvika
651
518 670 651
652
518 670 652
FAX
518 384 545
Jméno – funkce
Marčík Libor Mgr.
ředitel školy
653
518 670 653
3. patro – 321
Menšíková Jana
654
518 670 654
Pytlová Adriana Ing.
sekretariát, pokladna,
studijní oddělení
655
518 670 655
3. patro –
321A,B
Hromek Martin, Ing.
finanční referent
658
518 670 658
3. patro – 312
Jurásek Bedřich, Ing.
ZŘ pro mimoškolní
činnost
660
518 670 660
3. patro - 320
Hána Libor PaedDr.
ZŘ pro teorii
661
518 670 661
3. patro – 310A
Králová Kamila Mgr.
zástupce ředitele pro
OV - K-Č, cukrář, ZA
662
518 670 662
3. patro – 310B
Juříková Marcela
účtárna
657
518 670 657
3. patro – 301A
Presová Jana
stravování,pokladna
656
518 670 656
3. patro – 301B
Úředníček Petr Mgr.
vedoucí provozu
hotelu a stravovacího
úseku
Vašíček René Dis.
správce poč. sítě
Matulová Irena
1. patro – 115A
659
518 670 659
3. patro – 302B
731 782 543
Klučková Marie
evidence majetku
1
677
518 670 677
3. patro – 314
Střední škola gastronomie, hotelnictví a
lesnictví Bzenec
Počet stran: 10
Strana č. 2
Verze: 1
Číslo dokumentu:
ŠKOLNÍ ROK 2016 - 2017
Telefonní seznam – ŠKOLA JUNIOR náměstí Svobody 318
vnitřní
linka
pracoviště
státní linka
budova/poschodí,
číslo dveří
Jméno – funkce
Syrový Radovan Mgr.
učitel
664
518 670 664
Nečesánková Zdeňka Ing.
učitelka
671
518 670 671
učitelka
672
518 670 672
Havelková Dagmar Ing.
sborovna
1. patro
kabinet
1. patro – 32
kabinet
1. patro – 41
Švecová Dagmar Mgr.
učitelka
Toman Libor Mgr.
učitel
Váňa Jaroslav Ing.
učitel
Ševčík Roman Ing.
učitel
Fojtíková Ľubica Mgr.
učitelka
Novotná Jitka Mgr.
učitelka
Zlámalová Naděžda Ing.
učitelka
Mertová Jolana Mgr.
učitelka
Kalužová Kateřina Mgr.
učitelka
Janušková Vladislava Mgr.
učitelka
Šafářová Marie Mgr.
učitelka
674
518 670 674
kabinet
1. patro – 45
675
518 670 675
kabinet
1. patro - 30
673
518 670 673
kabinet
2. patro – 306
676
518 670 676
Kabinet
2. patro – 315
2
Střední škola gastronomie, hotelnictví a
lesnictví Bzenec
Počet stran: 10
Strana č. 3
Verze: 1
Číslo dokumentu:
ŠKOLNÍ ROK 2016 - 2017
Telefonní seznam – STRAVOVÁNÍ, CUKRÁŘI – JUNIOR
náměstí Svobody 318
vnitřní
linka
pracoviště
státní linka
budova/poschodí,
číslo dveří
Jméno – funkce
Karnůfková Alena
skladová
669 518 670 669
119 A
Štulířová Petra
vedoucí učitel
odborného výcviku
665 518 670 665
119 B
vedoucí učitel
odborného výcviku cukrář
666 518 670 666
suterén
cukráři – dílna
667 518 670 667
suterén
cukráři – prodejna
668 518 670 668
suterén
kavárna
681 518 670 681
1.patro
kuchyň
670 518 670 670
1.patro
kantýna
679 518 670 679
1.patro
kuchař-číšník
Maléřová Libuše
Jurčová Antonie
Plachá Dana
3
Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví
Bzenec
Počet stran: 10
Strana č. 4
Verze: 1
Číslo dokumentu:
ŠKOLNÍ ROK 2016 - 2017
Telefonní seznam – „STARÁ ŠKOLA“
J. Hanáka 53
vnitřní
linka
pracoviště
státní linka
budova/poschodí,
číslo dveří
Jméno – funkce
Šišáková Helena
vedoucí školního
412
518 384 205
kuchyň
411
518 384 205
učitelka
413
kabinet
dílna cukráři
414
dílna
Ševčík Roman Ing.
učitel
415
kabinet
Vaculík Karel Ing.
učitel
416
vinný sklep
stravování
Švecová Dagmar Mgr.
4
Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví
Bzenec
Počet stran: 10
Strana č. 5
Verze: 1
Číslo dokumentu:
ŠKOLNÍ ROK 2016 - 2017
Telefonní seznam – ŠKOLA, DOMOV MLÁDEŽE,LABORATOŘE,SKLENÍK
Vinařů 354
vnitřní
linka
pracoviště
státní linka
budova/poschodí,
číslo dveří
Jméno – funkce
Vavřinová Marie Ing.
zástupce ředitele pro
345
DM – přízemí
002
DM - 001A
teoretickou výuku
Rumíšková Marie Ing.
učitelka
344
Svobodová Jana
THP
333
Vařechová Lubomíra Ing.
učitelka
320
Fojtíková Jarmila Ing.
učitelka
Svitálková Jiřina Mgr.
učitelka
škola 1. patro
kabinet 201
336
škola 1. patro
kabinet 216
Vaculíková Marcela Ing.
učitelka
335
škola 1. patro
Junková Jana Ing.
učitelka
Skenderová Dáša Mgr.
učitelka
314
DM - kabinet
016B
Polášek Milan Mgr.
učitel
322
škola – 1. patro
Kourek Marek Ing.
učitel
349
škola učebna
112
kabinet 209
Učebna VYT
5
vnitřní
linka
Pracoviště
státní linka
budova/poschodí,
číslo dveří
Zemanová Beata Mgr.
učitelka
321
SKLENÍK
Gasnárek Aleš Bc.
učitel
323
SKLENÍK
Vaculík Karel Ing.
učitel
Mrkva Jaroslav Mgr.
školní psycholog
346
DM - kabinet
019A
Vaculová Emilia
kuchařka
338
škola
VÝDEJNA
STRAVY
318
ÚDRŽBA
325
VCHOD DO DM
326
VÝCHOD Z DM
6
Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví
Bzenec
Počet stran: 10
Strana č. 7
Verze: 1
Číslo dokumentu:
ŠKOLNÍ ROK 2016 - 2017
Telefonní seznam – DOMOV MLÁDEŽE
Vinařů 354
vnitřní
linka
pracoviště
státní linka
budova/poschodí,
číslo dveří
Jméno - funkce
Jurásek Bedřich Ing.
RECEPCE DM
324
518 384 266
přízemí – 004
zástupce ředitele pro
317
přízemí
2. patro – 214
mimoškolní výchovu
a ubytování
Kukulišová Helena
vychovatelka
340
Roháčová Jarmila
vychovatelka
340
noční služba
7
2. patro –
214
330
2. patro – 211
329
1. patro – 111
340
2. patro – 214
339
1. patro – 114
Střední škola gastronomie, hotelnictví a
lesnictví Bzenec
Počet stran: 10
Strana č. 8
Verze: 1
Číslo dokumentu:
ŠKOLNÍ ROK 2016 - 2017
Telefonní seznam – PŘÍVOZ 735
ŠKOLA
vnitřní
linka
ÚSTŘEDNA
pracoviště
státní linka
518 309 431
Janská Marie
531
FAX 518 309
435
budova/poschodí,
číslo dveří
Bzenec-Přívoz
735
Jméno – funkce
Cibulka Roman, Mgr.
zástupce ředitele pro
teoretické vyučování a
odborný výcvik
533
518 309 433
přízemí - 181
Mašín Roman
vedoucí učitel
odborného výcviku
532
518 309 432
přízemí - 179
Janská Marie
THP
531
518 309 431
přízemí - 183
Konečný František
THP
536
518 309 436
přízemí - 206
Talafa Milan
THP
Kohoutková Božena Mgr.
Koubková Zdenka Mgr.
učitelka
552
518 309 452
1. patro - 169
Ebringerová Dana Mgr.
učitelka
Válka Zbyněk Mgr.
učitel
553
518 309 453
1.patro–159
Moudrý Vlastislav Mgr.
učitel
548
518 309 448
1. patro – 167
Pánský Karel Ing.
učitel
Gabriel Evžen RNDr.
učitel
551
518 309 451
2.patro – 139
Sedláček Lubomír Mgr.
učitel
557
518 309 457
2. patro - 152
Přikryl Tomáš Ing.
učitel
Hudec Miroslav Ing.
učitel
555
518 309 455
2. patro – 142
Junek Zdeněk Ing.
učitel
učitelka
8
Střední škola gastronomie, hotelnictví a
lesnictví Bzenec
Počet stran: 10
Strana č. 9
Verze: 1
Číslo dokumentu:
ŠKOLNÍ ROK 2016 - 2017
Telefonní seznam – PŘÍVOZ 735
ŠKOLA
vnitřní
linka
pracoviště
státní linka
budova/poschodí,
číslo dveří
Jméno – funkce
Bimka Stanislav Ing.
učitel
Dubravcová Jitka Ing.
učitelka
Zapletal Zdeněk
učitel
Mašín Roman
vedoucí učitel OV
9
556
518 309 456
2. patro – 150
544
518 309 444
543
518 309 443
SBOROVNA TV
541
518 309 441
SBOROVNA –
OV
Střední škola gastronomie, hotelnictví a
lesnictví Bzenec
Počet stran: 10
Strana č. 10
Verze: 1
Číslo dokumentu:
ŠKOLNÍ ROK 2016 - 2017
Telefonní seznam – PŘÍVOZ 735
vnitřní
linka
pracoviště
státní linka
budova/poschodí,
číslo dveří
Jméno – funkce
Možnar Martin
údržbář
545
518 309 445
KOTELNA
Darmovzalová Jaroslava
uklízečka
546
518 309 446
BYTOVKA
Koudelka Jiří
údržbář
547
518 309 447
BYTOVKA
568
518 309 468
KUCHYŃ
561
518 309 461
KANTÝNA
Suttnerová Anna
10

Podobné dokumenty

platby - variabilní symboly

platby - variabilní symboly Adaptační kurz 2016/2017 p.č.

Více

M stský ú ad Prachatice - Strunkovice nad Blanicí

M stský ú ad Prachatice - Strunkovice nad Blanicí Petr Chalupa, Městská č.p. 38, 384 26 Strunkovice nad Blanicí Jiří Bártík, Městská č.p. 35, 384 26 Strunkovice nad Blanicí Josef Bártík, Městská č.p. 35, 384 26 Strunkovice nad Blanicí Jaroslav Ves...

Více

195 Obec Žal. 12 - vývěska

195 Obec Žal. 12 - vývěska Zemědělská vodohospodářská správa, Hlinky 60/144, Brno Ředitelství silnic Zlínského kraje, K majáku 5001, Zlín Eva Štulířová, Žalkovice 167 Pavel Uhírek, Žalkovice 18 Vlastimil Hamrla, Žalkovice 17...

Více

COST 353 - Winter Service Strategies for - Certain

COST 353 - Winter Service Strategies for - Certain COST 353 Winter Service Strategies for Increased European Road Safety Strategie zimní údržby pro zvýšení bezpečnosti na evropských silnicích Prof. Dr.-Ing. Christian Holldorb Předseda COST 353 Ing....

Více

Seznam ohrožených objektů Radějov

Seznam ohrožených objektů Radějov Brantál františek, Brantál Zdeněk, Michálková L'ubica Bc.

Více

sims11

sims11 tento termín o rok odložena v důsledku loňských záplav. Valná hromada schválila zprávy o činnosti a hospodaření společnosti za uplynulé období, ze kterých vyplývá, že společnost je finančně zdravá,...

Více