stabilizovaný zdroj..

Komentáře

Transkript

stabilizovaný zdroj..
Stabilizovaný napájecí zdroj
4x 9V / 500mA
V hudební praxi je hlavním problémem běžných adaptérů nevyhovující mechanické provedení, především
napájecích přívodů či absence externího jištění. Pokud potřebujete napájet více zařízení, musíte pak použít více adaptérů
(starosti s kabely), nebo zapojit spotřebiče paralelně. To přináší riziko vzniku tzv. zemních smyček, což se projevuje
zvýšeným brumem, tedy naindukováním rušivých napětí o základní frekvenci 50 resp. 100 Hz (např. ze síťových
rozvodů) do signálových a napájecích kabelů. Obdobné rušivé signály mohou vzniknout tím, že vlivem malé filtrační
kapacity v adaptérech a zvýšením odběru (paralelně připojené spotřebiče), poklesne napětí na filtračním kondenzátoru
tak, že rozdíl napětí mezi vstupní a výstupní svorkou stabilizátoru je menší než 2V, což je minimální hodnota, při které
jsou běžně používané stabilizátory schopné pracovat. Potom se zvlnění dostane i na výstup a napětí tedy přestává být
stabilizováno.
Hlavní výhody tohoto zdroje:
1. Společná krabice se čtyřmi samostatnými
galvanicky oddělenými zdroji (4 sekundární vinutí
na transformátoru) – není možný vznik zemních
smyček.
2. Napájecí kabely zkrácené na nezbytnou délku
(dvoužilový flexo přívod + 4x RG 58)
3. Relativně masívní bajonetové konektory BNC pro
připojení jednotlivých spotřebičů.
4. Jištění proti nadproudu, síťovému přepětí
(varistorem) a přepětí na výstupních svorkách.
5. Použité integrované stabilizátory 7809 již obsahují
integrované omezení maximálního i zkratového
proudu, jištění proti přehřátí a kontrolu bezpečných
provozních podmínek výstupního tranzistoru.
Vnitřní uspořádání
Jištění:
Primární vinutí: tavná pojistka T 160mA / 250V se zařazeným varistorem, který svede přes pojistku nadproud v případě
přepětí a přístroj odpojí od sítě.
Sekundární vinutí: tavná pojistka T 500mA/250V. Výstup je jištěný zenerovou diodou 10V, která v případě poruchy
stabilizátoru omezí napětí na výstupu na max 12V a do nejvýše 2s přepálí předřazenou pojistku.
Indikace: Napětí na filtračním kondenzátoru (2,2 mF/25V),
tedy před stabilizátorem, indikuje červená led u
příslušného konektoru. V případě přepálení předřazené
pojistky z důvodu zvýšeného odběru přestane dioda max
do 1 minuty svítit - záleží na napětí kondenzátoru v době
přepálení pojistky a proudovém odběru (při zkratu na
výstupu je doba dosvitu ještě kratší).
Technická data:
Napájení
Příkon
Výstup
Teplotní rozsah
Rozměry
Zvlnění výstupního napětí
230 V/ 50Hz
max 37 VA
4 x 9V/500mA
0ºC až +40º C
250x90x160 mm
typ. Pod 0,5mV při 0,5A
Pokyny pro použití: Přístroj se zapíná zastrčením síťového
napájecího kabelu do zásuvky. Doporučuji nejdříve zapojit
zdroj, pak teprve k němu připojit spotřebiče. Zabráníte tak
případnému přepálení pojistek způsobené proudovým nárazem
při nabíjení veškerých filtračních kapacit jak v samotném
zdroji, tak v připojeném spotřebiči. Neprovozujte zařízení na
přímém slunci, mohlo by dojít k jeho přehřátí. Přístroj
obsahuje pouze interní ochrany obvodu 7809 proti přehřátí!!!
Přístroj není chráněn proti vniknutí vody.
Výměna pojistek (obrázek vpravo dole):
Před výměnou pojistek odpojte přístroj od sítě, jinak
riskujete úraz elektrickým proudem !!!
Pojistka pod průhledným krytem jistí síťový přívod 230V.
Nahrazujte ji pouze stejným typem pojistky: T 160mA/250V
Nezakryté pojistky jistí sekundární vinutí transformátoru a
jejich umístění odpovídá výstupním svorkám jednotlivých
zdrojů. Použijte jen uvedený typ: T 500mA/250V.
Poznámky ke konstrukci:
Provedení napájecích přívodů záleží na připojených
spotřebičích, na BNC je (+) uvnitř a (–) je na plášti.
Keramické a elektrolytické filtrační kondenzátory nutné pro
stabilitu obvodu LM7809 jsou naletovány ze strany plošných
spojů – jsou v provedení SMD, umístěny co nejblíže vývodům
LM7809.
Tyto kondenzátory jsou konkrétně:
Vstup : cca 1M/25-35V SMD tantal, cca 22N-100N/X7R
SMD keramika (vel. 1206)
Výstup: cca 1M/20V SMD tantal, cca 22N-100N/X7R SMD
keramika (vel 1206)
Jako jištění výstupu proti průrazu je použita zenerova dioda
10V/5W 1N5347 (platí pro výstupní napětí 9V) od výrobce ON semiconductor (vzhledem k vynikající odolnosti diody
proti krátkodobému přetížení při průrazu stabilizátoru).Transformátor by měl mít samostatná vinutí a měl by být ve třídě
II. Napětí trafa je třeba zvolit tak, aby okamžité napětí na stabilizačním kondenzátoru nepokleslo pod výstupní napětí +
cca 2,5V – při maximálním předpokládaném zatížení, příliš vysoké napětí naopak zvyšuje ztrátu na stabilizátoru.
Zbylé součástky a zapojení vychází z katalogového zapojení – viz datasheet pro stabilizátor 78xx.

Podobné dokumenty

PROG CARD PRO

PROG CARD PRO pohonných akumulátorů (vhodné nastavení pro větroně) o Cut off type – slow down: při dosažení nastavené vypínací napěťové úrovně pohonných akumulátorů regulátor snižuje výkon motoru tak, aby napětí...

Více

Dioda

Dioda Vnitřní odpor tohoto zdroje bude také β krát menší, než zdroje stabilizovaného jen ZD, změna proudu se projeví β krát menší změnou proudu stabilizátorem se ZD, který napájí bázi tranzistoru. Zátěž ...

Více

ARP662CAR

ARP662CAR 5.1 Pøipojení processoru ARP662CAR k audioaparatuøe v automobilu Procesor ARP662CAR nelze pøipojit k pøehrávaèi bez externího zesilovaèe, nebo je nutno procesor vøadit do linky mezi pøehrávaè a vý...

Více

VIDEO DRIVER model MX120 VIDEO VSTUP (CINCH, 1Vpp

VIDEO DRIVER model MX120 VIDEO VSTUP (CINCH, 1Vpp Napájecí (+,-) a signálové (1,2) výsuvné šroubovací konektory pro připojení twister kabelu. 7 INDIKÁTOR SYNC (červená LED) LED indikace absence obrazového signálu (přerušené nebo zkratované signálo...

Více

Zde - OK1GTH

Zde - OK1GTH odpovídající doporučené hodnotě velikosti předpětí pro konkrétní elektronku. Uvedená velikost okolo 350-360 V je doporučena pro elektronku GU78b. Celý paralelní stabilizátor je konstruován s ohlede...

Více

Technický list MK 10 - müller co

Technický list MK 10 - müller co směr průtoku spínací cykly spínací čas teplota média teplota prostředí koncové spínače ruční nouzové ovládání osvědčení montáž hmotnost přídavná výbava

Více