HDTV kamera odemkla panorama nejkrásnějšího náměstí v Česku.

Komentáře

Transkript

HDTV kamera odemkla panorama nejkrásnějšího náměstí v Česku.
Případová studie
HDTV kamera odemkla panorama
nejkrásnějšího náměstí v Česku.
IP Kamery Axis pomáhají podpořit cestovní ruch v Českých Budějovicích.
Organizace:
Statutární město České
Budějovice
Poloha:
Česká republika
Odvětví:
Cestovní ruch
Využití:
Vysílání
Partner Axis:
Arakis & Belleville s.r.o.
Mise
Výsledek
Projekt modernizace městského informačního portálu
pro Statutární město České Budějovice zahrnoval i kamerový systém. Zadání znělo zvýšit kvalitu obrazu a hlavně
dodržet pravidla pro instalaci objektů v historické části
města, které podléhají striktním nařízením památkářských odborníků. Cílem projektu je podpořit cestovní
ruch v Českých Budějovicích pomocí promítání obrazu v
HD kvalitě z historického centra přímo na webové stránky
městského informačního portálu a zpřístupnit tak pokročilé možnosti síťového videa pro širokou veřejnost.
Realizace se ujala firma Arakis & Belleville s.r.o., která
navrhla instalovat pokročilou technologii síťového videa,
vzhledem k současné již nevyhovující technologii. Odpovídajícím řešením, které splňovalo požadavky byla instalace kamer AXIS P3367-VE do radniční věže. Tato první
HD kamera v Českých Budějovicích zobrazuje náměstí
Přemysla Otakara II. a tento vysoce kvalitní obraz je dále
předáván do městského informačního portálu, kde je
možné jej přímo na hlavní stránce zobrazit v internetovém prohlížeči a v jakoukoliv denní i noční dobu se podívat na dominantu jížních Čech.
Řešení
Při řešení tohoto problému byla firmou Arakis & Belleville s.r.o. zjištěna morální zastaralost stávajícího technického řešení a bylo navrženo umístění zcela nové
kamery AXIS P3367-VE do radniční věže. Pracovníci
firmy Arakis & Belleville s.r.o. dokázali kameru umístit
tak, že je skryta očím veřejnosti a přesto splňuje přísná
pravidla pro instalaci v historické části města. V rámci
této instalace bylo vytvořeno speciální technické řešení
– zejména bylo nutné vyrobit na míru konzoli s úchyty.
“ U nově instalované HDTV kamery jsme byli velmi mile překvapeni
kvalitativním rozdílem, pokud jde o zlepšení obrazu a další možnosti jeho
následného zpracování.”
říká Ing. Václav Binder, zástupce vedoucího Odboru informačních a komunikačních technologií z
Magistrátu města České Budějovice.
Od dosluhující kamery k ostrým nočním
panoramatům náměstí
Na počátku stál nápad na modernizaci informačního
webového portálu k příležitosti blížícího se 750. výročí
královského (dnes statutárního) města, které v roce
1265 založil král Přemysl Otakar II. Jedním z výstupů na
portálu byl také přenos ze tří webových kamer snímající
historické jádro města v 360° úhlu z důstojných výšin
památkově chráněné Černé věže, dvou kamer na budově
finančního ředitelství a jedné radniční kamery, která
poskytovala výhled přímo na historické náměstí.
Protože k modernizaci docházelo přibližně ve stejné době,
kdy začala dosluhovat původní digitální kamera, která
byla osazena ve věži radnice téměř 14 let, vyskytla se
potřeba nahradit starou kameru za nějaký vhodnější typ.
Původně byla na věži umístěna venkovní statická kamera
AXIS 2110 s vlastním ochranným krytem pro externí použití, který zajišťoval vytápění a umožňoval celoroční
provoz kamery. Použít znovu stejný koncept na památkově chráněném objektu by ovšem přinášelo několik technických komplikací montáže a omezení záběru kamery.
Firma Axis v mezičase přišla na trh s novými kamerami
typu venkovní fixní kupole, u kterých odpadá starost s
montáží extra krytu pro venkovní použití a kupole zároveň nabízí daleko širší obrazový záběr.
Po odborné konzultaci se společností Arakis & Belleville
s.r.o. padla finální volba na kameru AXIS P3367-VE. Ta
nyní díky kombinaci HDTV kvality přenášeného videa,
skvělé světelné sensitivity a širokého úhlu záběru
poskytuje živý panoramatický vjem náměstí Přemysla
Otakara II jak v denních, tak i nočních hodinách.
Výzvy historického objektu
Projekt instalace na historické budově ve spojení s novými pravidly ochrany památkově chráněných objektů
postavil řešitele ze společnosti Arakis & Belleville před
několik technologických výzev.
„Bylo nutné se vypořádat s problémem jak zajistit, aby
kamera na náměstí co nejlépe viděla a zároveň sama
pokud možno vidět nebyla vůbec,“ říká Jaroslav Formánek, vedoucí technického oddělení společnosti Arakis &
Belleville.
Asi největší úskalí představovalo šetrné uchycení kamery
na vnitřní konstrukci věže radnice a nenápadné předsazení kopule kamery před kovovou síť chránící vnitřek věže
před holuby. Oba úkoly se nakonec podařilo velmi
elegantně vyřešit. Pro šetrné uchycení kamery byl na
míru zhotoven nerezový kovový držák, který umožnil
kameru umístit tak, aby působila co nejnenápadněji,
nevadila přístupu ke zvonům zvonkohry a přitom měla
zároveň otevřený výhled do stran.
Otevřené možnosti do budoucna
Obraz z nově instalované kamery je streamován za
použití rozhraní Axis streaming assistant na servery
města, kde jsou snímky ukládány pro následné zpracování. Možnosti technologie jsou nyní využívány především
k tvorbě slide show zobrazující pohled na stejné místo
během různých částí dne a proměnu náměstí v průběhu
různých sezón. Tím ale nezůstává potenciál analytických
schopností vyčerpán, výhledově se zvažuje například
využití kamery pro monitoring pohybu vozidel na náměstí
kvůli efektivnějšímu využití parkovacích míst.
©2014 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ETRAX, ARTPEC a VAPIX jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky v procesu registrace společnosti Axis AB v různých jurisdikcích. Všechna ostatní jména společností a produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné
známky svých příslušných společností. Vyhrazujeme si právo na provedení změn bez upozornění.
60143/CS/R1/1410
www.axis.com

Podobné dokumenty

Marionnaud Parfumeries.

Marionnaud Parfumeries. diskrétní megapixelové síťové kamery AXIS 209MFD a AXIS 216MFD. Kamery instalované ve snížených stropech obchodů nabízí vysoce kvalitní barevný obraz s rozlišením 1,3 megapixelů, což umožňuje jasno...

Více

Mezinárodní letecké dny - SIAF 2014.

Mezinárodní letecké dny - SIAF 2014. se zachováním barev i při velmi špatných světelných podmínkách, dělají z těchto kamer ideální dohledový nástroj. Integrovaný slot na SD karty rovněž umožňuje elegantní ukládání záznamu ve vysoké kv...

Více

Kamery na univerzitě účinně předcházejí kriminalitě.

Kamery na univerzitě účinně předcházejí kriminalitě. ©2015 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ETRAX, ARTPEC a VAPIX jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky v procesu registrace společnosti Axis AB v různých jurisdikcích...

Více

adidas Česká a Slovenská republika.

adidas Česká a Slovenská republika. vývojem značně přizpůsobili našim i zákaznickým požadavkům. Výhodou AVHS systému je snadný přístup ke kamerám, datům, možnost nastavení uživatelských práv několika úrovní a velmi jednoduchá rozšiři...

Více

Axis IP dohledové kamerové systémy.

Axis IP dohledové kamerové systémy. založené na inovativní a otevřené technologické platformě. Axis má více než 1400 zaměstnanců ve 40 pobočkách na celém světě a spolupracuje s partnery ve 179 zemích. Axis je IT společnost založená v...

Více

Využijte potenciál síťového videa.

Využijte potenciál síťového videa. na inovativní a otevřené technologické platformě. Axis má přes 1000 zaměstnanců ve 40 zemích po celém světě a spolupracuje s partnery ve 179 zemích. Axis je švédská IT společnost, založena v roce 1...

Více