Detectagas strana 01 2016

Komentáře

Transkript

Detectagas strana 01 2016
ZACHRAŇUJE ŽIVOTY
Produktový list
Testovací sada domácího ......................................................................
Detektoru oxidu uhelnatého
Detector Test Kit
Testujte Váš detektor CO
Pomocí Detectagas
Testovací sada detektoru oxidu uhelnatého
Snadné použití
................................................................
•
•
•
•
•
V České a Slovenské republice je nainstalováno okolo
270.000 ks detektorů CO.
Životnost senzoru i detektoru CO se pohybuje okolo
pěti let.
Teoreticky jedna třetina instalovaných detektorů je
starších pěti let.
Testovací tlačítko na detektoru CO netestuje senzor
na oxid uhelnatý, ani nepotvrdí, že kontaminovaný
vzduch prostoupil k senzoru přes otvory krytu.
Pokud je stisknuto testovací tlačítko na detektoru CO
s vadným senzorem, ale s funkčními bateriemi, spustí
se poplach a zdá se, že zařízení pracuje, ale nemusí
Vám být ochranou před únikem a otravou CO.
Celkově bezpečný
................................................................
Přímý test senzoru
................................................................
Komponenty sady pro test pod víčkem
................................................................
Testuje všechny detektory CO dle norem
BS / ČSN / EN 50291 a UL 2034
................................................................
Ověřeno CO-Awareness, charitativní
organizací pomáhající obětem CO
................................................................
Kalibrovaný testovací plyn
................................................................
Nově pro 11 kompletních testů
................................................................
Nejnižší cena za test
USA vydalo normu NFPA 720, která říká, že jediný možný způsob
testování detektorů CO, je použití externího zdroje kalibrovaného
testovacího plynu.
Obchodní asociace výrobců detektorů CO v roce 2005 prohlásila,
že všechny detektory CO by měly být testovány kalibrovaným
testovacím plynem a to jak při instalaci, tak při pravidelné kontrole
v intervalu 6-12 měsíců.
Evropská norma pro detektory CO EN 50291 vyžaduje TESTOVÁNÍ
všech domácích detektoru CO v souladu s instrukcemi jejich výrobců.
Někteří výrobci začleňují požadavek na PRAVIDELNÉ TESTOVÁNÍ *
detektorů CO za pomocí externího zdroje TESTOVACÍHO PLYNU.
*Fire Angel, SAFE, Kidde Safety, FirstAlert - Uživatelská příručka
Zástupcem a autotizovaným distributorem Gas Safe Europe Limited pro Českou a Slovenskou republiku je společnost:
SAFE HOME europe s.r.o. | Bochoř 148/42, 750 02 Přerov, ČR
e-mail: [email protected] | tel: +420 581 222 262 | w: www.safe-home.eu | w: www.detectagas.eu
Detectagas je registrovanou obchodní značkou. Patenty GB2342097 a GB2345340. Celosvětové patenty v řízení.
Produktový list
ZACHRAŇUJE ŽIVOTY
Jak používat
Pro aktivaci poplachu detektoru CO musí senzor detekovat danou
úroveň (300 ppm) CO do 3 minut, aby splnil Evropskou normu
ČSN EN 50291.
Na rozdíl od hlásičů požáru, detektory CO nespouští okamžitý
poplach. Samotné rozprášení testovacího plynu směrem k detektoru
nezajistí skutečný test.
Použití cigaret nebo vonných tyčinek je také k testování nežádoucí.
Pro správné testování je nezbytné udržet konstantní úroveň
testovacího plynu v okolí senzoru po dobu tří minut.
Patentovaná testovací maska (součást balení) umožňuje zajistit
konstantní úroveň kalibračního plynu oxidu uhelnatého v okolí
senzoru během procesu testování.
Maska je vybavena otvorem pro přísun zkušebního plynu.
Zkušební plyn je do masky vstřikován po dobu dvou až tří vteřin
prostřednictvím prodlužovací trubičky připojené na rozprašovač
plechovky.
Následně je maska řádně utěsněna přiloženým samolepícím
uzávěrem. Do tří minut by se měl rozeznít poplach detektoru CO,
což znamená, že senzor přístroje funguje správně a vyhovuje
požadavkům normy.
Testovací metoda Detectagas již vyhrála mnohá ocenění, je
unikátní a předmětem 4 patentů včetně registrace designu.
Možnosti uplatnění
Domácnosti
SADA - ŽIVOTNOST - 11 TESTŮ
Obsah
• 1 x Testovací maska
• 1 x Rozprašovač + trubička
• 11 x Štítek pro záznam testování
• 1 x Mechanismus pro utěsnění masky
Rozměr balení
• 48 plechovek (vnější)
• 12 plechovek (vnitřní)
• Paleta - 1296 plechovek
Jednotka
12 plechovek
1 plechovka 400 ml
Rozměry
Hmotnost
(265 x 20 x 195mm)
6.5 kg
(20 x 66 mm)
110 g
Doporučují přední výrobci
značek detektorů CO
Obytné vozy
safe
Karavany
Lodě
detecta gas - mnohonásobně oceňovaná
testovací sada pro detektory oxidu uhelnatého
od Gas Safe Europe Limited
....................................................................................................................................................................
Produktový list je možné stáhnout z www.detectagas.eu
....................................................................................................................................................................
Zástupcem a autotizovaným distributorem Gas Safe Europe Limited pro Českou a Slovenskou republiku je společnost:
SAFE HOME europe s.r.o. | Bochoř 148/42, 750 02 Přerov, ČR
e-mail: [email protected] | tel: +420 581 222 262 | w: www.safe-home.eu | w: www.detectagas.eu
Detectagas je registrovanou obchodní značkou. Patenty GB2342097 a GB2345340. Celosvětové patenty v řízení.

Podobné dokumenty

Safe Home europe

Safe Home europe Poskytuje ochranu i při výpadku elektrického proudu.

Více

Detektor oxidu uhelnatého Uţivatelská příručka

Detektor oxidu uhelnatého Uţivatelská příručka POZOR: Tento hlásič detekuje pouze přítomnost oxidu uhelnatého, který dosáhl na senzor. Oxid uhelnatý se ale může vyskytovat v jiných prostorách. Tento výrobek je konstruován pro použití v běžných ...

Více

ES prohlášení o shodě Kidde 7DCO

ES prohlášení o shodě Kidde 7DCO ES P R O H L Á Š E N Í O S H O D Ě Výhradní dovozce produktů Kidde Safety Europe Limited společnost: SAFE HOME europe s.r.o. Včelín 148/42, Bochoř, 750 02 Přerov IČ: 28597991 prohlašuje, že výrobek...

Více

Addicted Beauty Zbyněk Havlín je typický

Addicted Beauty Zbyněk Havlín je typický Addicted Beauty Zbyněk Havlín je typický představitel multimediálního umělce.Vytváří si jakési „banky“, kam v průběhu tvorby ukládá své emoce, myšlenky a v neposlední řadě i opojení z fyzického záž...

Více