MSE: Více než originál

Komentáře

Transkript

MSE: Více než originál
MSE: Více než originál
Originální výrobce produktů pro tisk,
nejvyšší kvalita made in U.S.A.
ZVOLTE NEJLEPŠÍ HODNOTU
I
16 let kvality
Doložená míra spokojenosti s produktem 99,2 %
Volba produktem s nejvyšší kvalitou v odvětví v letech - 2005, 2006, 2007, 2008 a 2009
I
Více než 800 zaměstnanců
I
Technologická společnost
30 patentů a technologií přihlášených k patentové ochraně
I
Největší výrobce v USA
Kapacita 300 000 tonerových kazet/měsíc
Jsme ZELENÁ společnost
MSE – Standardy kvality
ISO 9000 je skupina standardů pro systémy řízení kvality. Některé z požadavků ve standardu ISO 9001 obsahují: dokumentaci postupů, monitorování procesů,
vedení dostatečných záznamů, pořizování záznamů, provádění nápravných akcí, pravidelné revize celého systému a usnadňování průběžných změn.
ISO 19752 je standard pro měření výtěžnosti na stránku pro jednobarevný (černobílý) tisk u tonerových kazet laserových tiskáren. Tato zkouška se provádí
nejméně s devíti tonerovými kazetami testovanými ve třech samostatných tiskárnách při tisku standardních tištěných/testovaných stránek za specifických
podmínek prostředí a specifických nastavení tiskárny.
ISO 19798 je standard pro měření výtěžnosti na stránku pro barevný tisk u tonerových kazet barevných laserových tiskáren. Tato zkouška se provádí nejméně
s 12 kazetami (tři sady tonerů CMYK) na standardní sadě pěti různých tiskových/zkušebních stran za specifických podmínek prostředí a specifických nastavení
tiskárny.
Posláním výboru Accredited Standards Committee X9 (ASC X9) je vývoj, ustavování, udržování, podpora a propagace standardů pro odvětví finančních služeb
s cílem usnadnit poskytování finančních služeb a produktů.
Výbor pro standardizované zkušební metody (Standardized Test Methods Committee - STMC) je výbor s globální působností, vytvořený s cílem vyhledávat
a propagovat standardizované zkušební metody pro průmysl tiskových kazet. Od srpna 2006 jsou standardy pro všechny kazety MSE vytvářeny dle všech
parametrů STMC.
Z historického hlediska jsou kompatibilní tonerové kazety vyrobené v USA té nejvyšší kvality, pokud jde o kazety, které jsou k dispozici. Můžete rovněž těžit
z rychlých dodávek a dokonce můžete navštívit místo, kde se kazety vyrábějí, abyste porozuměli zavedenému systému řízení kvality.
Je přímo nezbytné zvolit si výrobce, který za svými výrobky bezpodmínečně stojí. Hledejte prodloužené záruky a výrobce, kteří svůj produkt podporují. Pro případ
možné vady kazety hledejte záruku výrobce, která se vztahuje jak na kazetu, tak na vaši tiskárnu, pro případ, že by kazeta tiskárnu nějak poškodila.
2
originální kompatibilní produkty pro tisk
MSE – ocenění
3
5
ZVOLTE NEJLEPŠÍ HODNOTU
MSE – naše procesy
Základní koncepce Inteligent Re-engineeringTM spočívá v uvědomění si a následném odstranění vad spojených se základní
konstrukcí tonerové kazety. Jako doplněk k odhalování a eliminaci OEM vad, využívá MSE odlišné metody, které
překonávají protokoly průmyslového přepracování. Některými příklady toho jsou naše patentované technologie sváření
a laserového řezání tonerových kazet. Tyto vlastní a patentované procesy společnosti automatizují operace, které se jinak
provádějí ručně. Eliminují se tím odchylky, snižují náklady a zvyšuje se produktivita. MSE neustále prověřuje a reviduje
výrobní metody s cílem zajistit, aby naše produkty byly lepší než produkty konkurence a přinášely přidanou hodnotu do
dodavatelského řetězce. Ovládání celého výrobního procesu nám umožňuje kontrolovat každý aspekt a komponentu
tonerové kazety. Během procesu demontáže a následné zpětné montáže kazety se osvětlí mnohé problémy konstrukce
a vady s jejich následnou eliminací. To je oblast, kde je MSE opravdu vynikající, a to díky neustálé tvorbě modifikací
a zlepšování. Takovým příkladem je kazeta MSE JUMBO pro HP 4000, která poskytuje o 50% více stránek (při
5procentním pokrytí tiskem) než standardní HP model na 10 000 stránek.
„Z KVALITNÍCH KOMPONENT JSOU KVALITNÍ KAZETY“
Kvalitní tonerovou kazetu nelze vytvořit bez použití kvalitních
dílů a montážních podskupin. Odbory řízení a kontroly jakosti
společnosti MSE jsou na čele v oboru přepracování díky zvládnutí
systému řízení jakosti na světové úrovni a používání vyzkoušených a správných postupů kontroly. Komponenty, které nesplňují
požadavky MSE (které jsou vyšší než standardy běžně používané
v průmyslu) jsou nepřijatelné a vyřazují se, přičemž jejich dodavatel je upozorněn formou požadavku na provedení nápravného
opatření. MSE nikdy neslevuje z požadavků na kvalitu, a to bez
ohledu na náklady.
PROFESIONÁLNÍ OPC VÁLCE
S DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ
MSE nepoužívá již použité OPC válce, ani neobnovuje jejich
povlak. Jsme si vědomi toho, že použití vysoce kvalitního náhradního válce je spolehlivou metodou zajištění kvality. Nahrazujeme proto v každé kazetě, kterou vyrábíme, OPC válec válcem
zcela novým. MSE používá pouze válce klasifikace „A“. Nikdy nepřijímáme druhořadé náhrady, které nemají požadované vlastnosti, mají vady a jsou to nedokonalé kopie. V mnoha případech,
prostřednictvím našich kupních smluv, jednáme přímo s výrobci
válců o jejich výrobě dle našich přesných specifikací.
Tyto obchodní vztahy nám umožňují exkluzivitu, pokud jde
o tyto válce, kterou tudíž nemá nikdo jiný.
VYVÍJECÍ VÁLEC A NABÍJECÍ VÁLEC (PCR)
Náš výzkum došel k závěru, že řada již jednou prodaných PCR
a magnetických válců nesplňuje přejímací standardy MSE a navíc,
znovupoužití originálních OEM komponent je riskantní s nepředvídatelnými důsledky. Naši strojní a chemičtí inženýři vyvinuli
náš vlastní vícestupňový proces úpravy, který vede k lepšímu
a konzistentnímu tisku než u jiných sekundárních a znovupoužitých kombinací OEM komponent. Společností MSE chemicky
upravené komponenty byly ověřeny ve vícenásobných zátěžových cyklech. Nicméně, dosud se používají vždy pouze jednou.
ZÁKAZNICKY PŘIZPŮSOBENÉ RECEPTURY TONERU
Toner plní dvě úlohy v procesu reprodukce obrazu:
a) toner ulpívá na papíru a teplem se natavuje, čímž se vytvářejí obrazy a text; b) toner působí i jako lubrikant zmenšující tření
mezi pohybujícími se částmi, jako je otáčející se OPC válec a částečně abrazivní povrchy, se kterými přichází do styku. I když „konvenční“ tonery mohou poskytovat ve většině případů uspokojivé
4
výsledky, MSE specifikuje něco, co považujeme za tonery
vrcholné jakosti. Výsledné vlastní receptury jsou produkty, které
jsou jemnější (částice stejnoměrné velikosti, které podporují lepší
rozložení), mají lepší přilnavost k papíru (vstupují do vláken papíru, v nichž se toner zachycuje) a působí jako mazadlo válce (což
udržuje kvalitu tisku a prodlužuje životnost) s cílem dosažení optimálního výkonu. Náš zákaznicky přizpůsobený toner je chemicky a elektricky přizpůsobený každé tiskárně.
KONTROLA STÍRACÍCH LIŠT
MSE nahrazuje všechny stírací, natírací a těsnicí lišty novými.
Tyto lišty se vyrábějí dle našich požadavků na konstrukci. Pro dosažení shody poskytujeme výkresy vytvořené našimi inženýry dodavatelům, kteří je vyrábějí, našim kontrolorům zajišťujícím kvalitu
a pracovníkům výroby. Statistické výběry se podrobují kontrole
prvního výrobku a testování funkčnosti v rámci výtěžnosti.
A navíc, každá nová lišta je ošetřena MSE vlastním anti-flip lubrikantem.
FORMÁLNÍ PŘEJÍMACÍ KONTROLA
Všichni zaměstnanci MSE jsou školeni v metodách kontroly
kvality. Každá přijatá (prázdná) tonerová kazeta se prohlédne a zařadí dle klasifikace. Kazety u nichž se zjistí, že jsou poškozené
nebo nesou známky dřívějšího přepracování se oddělí od originálních prázdných kazet a podrobí se dalšímu zkoumání a následné demontáži. Máme pracovníky kontroly, kteří jsou nezávislí
na výrobě a mají přímý přístup k vrcholovému vedení ve věcech
kontroly a metod třídění a klasifikace.
Kazety jsou předběžně ohodnoceny, zabaleny, uloženy na palety a uskladněny způsobem, který je navržen tak, aby se zachovala spolehlivost kazet. I když se tyto kazety budou před
odesláním kontrolovat ještě několikrát, toto předběžné hodnocení podporuje požadavky na plánování materiálu a konzistentnost výroby.
DEMONTÁŽ, ČIŠTĚNÍ A KONTROLA
Předtím, než začne jakákoli výrobní operace, veškeré kazety
se kompletně rozmontují. Velkoobjemové produkty se otevírají
patentovanou metodou laserového řezání. Všechny ostatní produkty se otevírají pomocí mechanických stahováků zkonstruovaných inženýry MSE.
Tyto metody podporují správné seřízení dílů spojovaných kazet
při zpětné montáži.
• Během procesu demontáže se mnoho komponent přesouvá
speciálně připravenými přípravky, aby se zabránilo jejich poškození a zvýšila se míra jejich přijatelnosti v následných procesech.
Rovněž jsme navrhli a vyrobili policové jednotky, které zabraňují
kontaktu mezi součástmi a omezují na minimum vystavení součástek účinkům světla.
• Suchý filtrovaný vzduch bez oleje (kalibrovaného tlaku) se
používá k odstranění zbytků toneru ze všech součástí kazet. K eliminaci usazování částic nesených vzduchem se také používají
speciální ionizační trysky.
• Neustálá kontrola vzhledu každé kazety je zdůrazňována
všem zaměstnancům MSE. Kdokoli může požadovat revizi kvality
pokud jde o škrábance, stopy nárazů, skvrny nebo vrypy, které
by jinak poškozovaly politiku, podle které se zákazníkům poskytují výrobky, které jsou „jako nové“.
• Každá součást je oddělena, vyčištěna a zhodnocena z hlediska použitelnosti.
• Použitelné komponenty se ošetří v recyklovaném, filtrovaném vodném roztoku bez chlorovaných uhlovodíků. Účinek se
zvyšuje použitím ultrazvukového čištění k odstranění mikroskopických částic.
• Ultrazvuková technologie se také používá k upevňování
a utěsňování zásobníků toneru k tělesům kazet. Nasměrováním
zvukových vln dochází ke tření na molekulární úrovni a tím k tavení/svařování dvou částí k sobě bez použití lepidel, ředidel nebo
jiných látek poškozujících životní prostředí.
KONTROLA PŘICHÁZEJÍCÍCH DÍLŮ
MSE věnuje velké úsilí jasnému definování požadavků na své
dodavatele týkající se našich očekávání pokud jde o přejímku.
Nicméně nespoléháme se pouze na jejich snahu při kontrole.
Když koupíme nějaký produkt poprvé, podrobíme jej provoznímu
zkoušení, destruktivním testům a zkoušíme jej při tisku za „reálných podmínek.“
VSTUPNÍ KONTROLA TONERU
MSE vyhodnocuje každou šarži toneru předtím, než tato jde do
výroby. U našich dodavatelů požadujeme přísné dodržování systému kontroly šarží, který zahrnuje uchovávání vzorků u dodavatelů, aby se dodané šarže daly zpětně vysledovat. Požadujeme
také označení identifikačními čísly šarže na každé nádobě s tonerem. Po dodání se nová šarže toneru uloží na zajištěné a kontrolované místo. Odeberou se náhodné vzorky a na třídících
sítech se zjistí známky eventuální přítomnosti cizích látek a nepřípustně velkých částic toneru.
Pokud se potvrdí vhodnost toneru, tento se naplní do příslušných kazet, přičemž některý toner reaguje odlišně, což závisí na
tom, jaká kazeta se použije. Musí se vyhodnotit rychlost zařízení,
rychlost dávkování, úroveň napětí a body tání toneru, a to dle kazety. Jakékoli zjištěné nepravidelnosti vyžadují provedení sady nezávislých testů v naší tonerové laboratoři, která zjistí příčinu
následného vyřazení.
ZVLÁŠTNÍ ZPRACOVÁNÍ
Jak bylo shora uvedeno, primární nabíjecí válce (PCR) se řádně
očistí, zkontrolují a otestují na vodivost (střídavé napětí nebo vysoký odpor bude dramaticky ovlivňovat kvalitu tisku). Provádíme
rovněž testování na vířivé (Foucaultovy) proudy (za účelem detekce malých nepravidelností povrchu) a důkladnou mikroskopickou kontrolu povrchu. Naším procesem chemického ošetření
došlo ke zpevnění těchto PCR tak, aby byly schopné vydržet další
dva životní cykly. MSE zaručuje, že tyto PCR budou fungovat nad
očekávání dobře i v těch nejextrémnějších podmínkách tisku.
originální kompatibilní produkty pro tisk
POPIS OBRÁZKU:
Anglicky
Česky
Agitator Bar
Development Zone (Station)
Doctor Blade
Drum Shutter (open)
Laser
Lower Pressure Roller
Magnetic (Developer) Ŕoller
OPC Drum
Paper Path
Primary Charge Roler (PCR)
Recovery Blade
Seal Channel
Toner
Toner Hopper
Toner Low Sensor Bar
Transfer Roller
Upper Fuser Roller
Wiper Blade
Míchací zařízení
Vyvíjecí zóna (stanice)
Natírací lišta
Uzávěr válce (otevřený)
Laser
Spodní přítlačný válec
Magnetický (vyvíjecí) válec
OPC válec
Dráha papíru
Nabíjecí válec (PCR)
Sběrná lišta
Těsnicí kanál
Toner
Zásobník toneru
Čidlo spodní hladiny toneru
Posouvací válec
Zapékací válec toneru
Stírací lišta
METODY MONTÁŽE KAZET
FILOSOFIE PŘIDANÉ HODNOTY
Každá stírací lišta, natírací lišta, těsnící lišta a těsnění zásobníku
toneru instalují k tomu školení kvalifikovaní montážní technici
nebo se montáž provádí pod přímým dohledem vedoucího týmu
nebo referenta společnosti pro školení a výcvik.
Nahrazujeme komponenty kdykoli, kdy by stávající součást
mohla nepříznivě ovlivnit kvalitu tisku nebo provozní funkci.
Každá kazeta, kterou MSE vyrobí se testuje při tisku na dvaceti
nebo více stranách, což zahrnuje hustotu pokrytí potištěné plochy
(černá), závoj pozadí (bílá), text, grafiku, stupnici šedi, a testovací
vzorky potisku 5%, které potom kontroluje zkoušeč povýrobního
tisku a vyhodnocuje nezávislý kontrolor kvality.
Každá kazeta prochází vícenásobným procesem konečné kontroly, která zahrnuje jako vhodné kontroly: fungování dvířek uzávěru válce, otáčení a vizuální kontrolu OPC válce, ověření typu,
fungování a umístění počitadla stránek a čipu paměti stavu tisku,
vizuální kontrola různých nožů a těsnění, celkového stavu kazety,
koncových částí, technických prostředků, vzhledu s následným
silným zatřesením kazetou, aby se zjistilo, zda je v pořádku zásobník toneru nebo zda v něm zůstal toner po povýrobním testu.
POŽADAVKY NA ŠKOLENÍ A VÝCVIK
Všichni noví zaměstnanci jsou školeni a zacvičováni v každém
aspektu procesu montáže, a to od samého počátku až po jeho
poslední krok.
Stávající zaměstnanci absolvují obnovovací školení a výcvik
v případě, kdy se to stane z hlediska kvality potřebné nebo kde
tým vyžaduje křížový výcvik v případě neznámých kazet nebo výroby nových kazet. Uvádění každého nového produktu na trh
s sebou nese i písemné instrukce k montáži s nákresy nebo fotografiemi s cílem zajistit správné provádění každého kroku. Každá
montážní stanice nebo buňka odpovídá za fungování a kvalitu
každé smontované kazety. V MSE je každý montážník, technik
a kontrolor vyzýván k přezkoumání předcházejícího montážního
kroku předtím, než budou provádět novou funkci. Údaje o přijetí
a odmítnutí (vyřazení) se shromažďují, zpracovávají se do grafické
podoby a sdílejí se s výrobními týmy. Dynamický kompenzační
program založený na produktivitě a na procentu přijetí motivuje
členy týmu k výkonům na vysoké úrovni, které jsou schopné konkurence na mezinárodní úrovni.
PLNĚNÍ TONERU A MĚŘENÍ
Při plnění toneru do zásobníku jsme zjistili, že více není nezbytně lépe. Může se zdát, že přeplňování některých tonerových
kazet je dobrý nápad, ovšem vezměme v úvahu i zásobník na zbytkový toner a jeho kapacitu, která slouží k zachycení jen určitého
objemu zbytkového toneru. Když se tento zásobník naplní, jakýkoli nadbytečný toner se začne hromadit v prostoru kazety. Právě
proto kazety před a po naplnění vážíme, a to i přesto, že MSE
používá kalibrovaná automatická plnicí zařízení, která množství toneru regulují.
BALENÍ
V balicích stanicích se kazeta opět prohlédne, aby se ověřila
její celistvost a těsnost a ještě se ověří testovací stránky předtím,
než začne proces balení kazety.
Naše kazety jsou uzavřeny ve snadno otevíratelných obalech
z folie chránících před vlhkostí a světlem, které se potom vkládají
do snadno otevíratelné krabice s barevným litografickým potiskem.
Na přání se v reálném čase vyrábějí pěnové koncové kryty. Ty
vznikají v tvarovacích formách konstruovaných tak, aby byly
vhodné pro každou kazetu. Tato metoda balení je robustní, nákladově výhodná a chrání kazety po celé cestě až ke konečnému
uživateli.
V každé použitelné kartonové krabici jsou čistič zapékacího
válce a specifické instrukce k produktu.
MSE je první společnost, která zavedla uživatelsky příjemné balení. Krabice se snadno otevře tahem za pásek bez jakýchkoli dalších pomůcek. A navíc, krabici lze znovu uzavřít bez použití lepicí
pásky.
Všechny tonerové produkty MSE mají na vnější straně obalu
jasně uvedenu informaci o naší plné záruce.
TESTOVÁNÍ VYROBENÉHO ZBOŽÍ
Proto, aby byla u MSE produktů i nadále zajištěna očekávaná
OEM úroveň kvality či dokonce kvalita vyšší, bereme produkty ze
skladu hotových výrobků, po zabalení, z výstupní kontroly a přímo
z výrobní linky. Kazety se vybírají náhodně a zapíše se jejich datum
výroby a číslo šarže. Provádí se test tonerové kazety na výtěžnost. Kazeta se vloží do tiskárny a tiskne se na papír až do spotřebování veškerého toneru. Během tohoto testu se sleduje řada
dalších parametrů, kam patří hustota černé potištěné plochy, jakost bílého podkladu, text a grafika v intervalu do pěti procent pokrytí stránky alfanumerickými znaky rovnoměrně rozloženými
po celé tisknutelné ploše. Tato kombinace cílů testu je vytvořena
za účelem identifikace vad tisku od závoje na bílé stránce až po
vady válce (na všech stránkách ale ukázané na černé stránce) a jiných vad, které se mohou opakovat v měřených intervalech
a ukazují anomálie vztahující se ke kazetě jako k jedné z hlavních
komponent zařízení.
MSE má také skupinu testů, při nichž jsou tonerové kazety
zkoušeny za extrémních podmínek. Naši technici testují kazety
v náročných teplotních cyklech, s měnící se vzdušnou vlhkostí,
atmosférickým tlakem a za vakua. MSE má regionální i globální
odběratele a chceme si být jisti, že naše kazety budou dobře fungovat v jakémkoli prostředí, nejen za standardních kancelářských
podmínek. Připravili jsme toner, který má takové vlastnosti, že poskytuje za těchto extrémních podmínek soustavně lepší výsledky
než běžné tonery.
Rovněž simulujeme podmínky napodobující prostředí při zasílání a dopravě. Naše kombinace krabice a koncových krytů z pěnového materiálu je navržena tak, aby vyhověla při pádové
zkoušce z výšky 9 metrů.
Máme pevný vibrační stůl, který vytváří vibrace přesahující vibrace při jakýchkoli turbulencích při letecké dopravě či dopravě na
hrbolaté silnici nebo silnici s výtluky.
Ať již zasíláme zboží po zemi nebo do zámoří, máme jistotu, že
naše produkty dojdou na místo neporušené.
NEZÁVISLÉ HODNOCENÍ NAŠICH PRODUKTŮ
Společnost MSE nedávno obdržela certifikát i pro standardizované testování tonerových kazet od International Imaging Technology Council. Tento STMC certifikát zahrnuje:
• Integritu obalu dle klasifikace: ISTA 1A
• Standardní praxi při stanovování použitelnosti toneru v tiskových kazetách (ASTM F 1856).
• Měření hustoty potisku, geometrické podmínky pro reflexní
měření krytí (ANSI IT2.17).
• Standardní zkušební metodu k hodnocení hustoty potisku na
větších plochách a pozadí u elektro-fotografických tiskáren (ASTM
F 2036).
Jedním z budoucích cílů je splnění požadavků ISO 14000 a případné získaní akreditace jako orgán třetí strany.
Mnohé materiály využívané k výrobě produktů MSE, které se
neprodají, se recyklují jako např.: plast ABS, papír, lepenka a sekundární odpadní materiály.
Jsme potěšeni tím, že vyrábíme produkt, který lze po použití
ze 75 % znovu zhodnotit.
5
5
ZVOLTE NEJLEPŠÍ HODNOTU
MSE – rozdíl barvy
Ne všechny barevné kazety jsou vyrobeny stejně. Na základě svých vlastních komponent
a patentované technologie je MSE schopna vyrábět barevné tonerové kazety té nejvyšší kvality
na trhu. Díky technické úrovni a technologii byly barevné tonerové kazety MSE opakovaně
zvoleny jako kazety nejvyšší kvality roku.
1. Patentované svařování ultrazvukem:
Patentované technologie svařování MSE zaručují
přesné znovusestavení OEM produktu, eliminují
lidskou chybu a potřebu spon. Ultrazvukové
svařování také zabraňuje netěsnostem.
2. Technologie odstraňování toneru
přihlášené k patentování:
Aby se zabránilo možným netěsnostem
tonerových kazet a/nebo jejich „pocení“ při
dopravě, vyvinula společnost MSE vícenásobné
systémy k odstranění jakéhokoli přebytečného
toneru po přezkoušení, které jsou přihlášené
k patentování.
3. Těsnění přihlášené k patentování:
Vlastní a k patentování přihlášené těsnění MSE
zajišťuje, že jsou produkty dodávány bez
netěsností a toner se spotřebuje úplně a snadno
bez netěsností a „pocení“ kazety.
6. Vlastní systém těsnění:
Aby se zabránilo netěsnostem, MSE navrhuje
a vyrábí automatické a robotické zařízení
k aplikaci souvislého těsnění. Toto těsnění je
dokonce vodotěsné.
7. Vlastní úprava natírací lišty:
Vlastní MSE úprava zajišťuje tvorbu celistvějších
tištěných obrazů a toner se dávkuje/rozděluje
rovnoměrně a eliminuje smršťování celistvých
natištěných ploch.
9. Vlastní receptura toneru:
Vlastní MSE receptury toneru s odpovídajícími
barvami zajišťují tvorbu obrazů se sesazením
barev a přesnou hustotou barvy bez závojování
nebo prosvítání pozadí.
10. Vlastní OPC válec:
Většina MSE válců je připravena speciálně pro
MSE a jsou k dispozici pouze s výrobky MSE.
Hodí se přesně pro naše tonery a zajišťují
sesazení barev a hustotu barvy natištěného
obrazu.
11. Plné řešení čipu:
Všechny barevné tonerové kazety MSE jsou
vybaveny řešením s čipem typu OEM k zajištění
původních specifikací bez ztráty funkčnosti.
8. Vlastní úprava nanášecího válce:
Vlastní MSE úprava nanášecího válce zajišťuje
stejnoměrné vytvoření celistvého pokrytí plochy
obrazu a přesného sesazení barev. Eliminuje se
výstup pozadí.
12. Stěrač MSE:
MSE stěrka typu OEM správně čistí OPC válec
a zajišťuje tak správný přenos toneru do
zásobníku zbytkového toneru.
4. Vlastní systém oddělování:
Vlastní MSE zařízení k oddělování neodstraňuje
plast ani neprořezává OEM nastavovací kolíčky
jako u standardních systémů s rotujícím nožem.
To umožňuje následné přesné znovu sestavení
a výsledkem je neobyčejná celistvost kazety
a eliminace netěsností.
5. Vlastní systém odstraňování kolíčků:
MSE používá vlastní technologii odstraňování
kolíčků bez vrtání, čímž se eliminuje viklání
způsobované
nesprávným
odstraněním
kolíčků.
6
Řez HP kazetou
pro laserové tiskárny
řady HP 4600
Kompletní s čipem
Patentovaná technologie
originální kompatibilní produkty pro tisk
MSE – zvolte lepší hodnotu
Až se příště budete rozhodovat pro náhradu tonerové kazety, při výpočtu hodnoty vezměte v úvahu tři faktory:
PLNĚNÉ GENERICKÉ PRODUKTY
Ve srovnání s OEM se většina generických kazet vyrábí za podmínek nesplňujících standardy. Výsledkem jsou levné produkty neznámé kvality. Hodnota se vypočítává obtížně, neboť každý výrobce je nezávislý na ostatních.
MSE
Výrobce
originálního
zařízení
Originální produkty
stanovují standard kvality.
Nicméně je to vaše
nejdražší volba.
Generické kazety
Typické „plněné“ kazety
mají spornou kvalitu a
jejich cena kolísá v
širokém rozsahu.
value
quality
price
value
quality
price
Výrobce původního zařízení (Original Equipment Manufacturer – OEM) stanovil
standard, pokud jde o cenu, kvalitu a hodnotu daných produktů.
Jejich původní konstrukce konkuruje jiným výrobcům (OEM), přičemž se kvalita
a náklady na vytištěnou stránku často používají jako základní charakteristiky k podpoře prodeje. Jednoduše řečeno, stanovují standard.
value
OEM
quality
I
price
I
Cenu (price) – kupní cenu
Kvalitu (quality) – celkovou kvalitu produktu
Hodnotu (value) – poměr ceny ke kvalitě (návratnost investice)
průmyslový standard
I
MSE nabízí
srovnatelnou či
vyšší kvalitu za
zlomek ceny.
MSE je prostě
vaše nejlepší
hodnota.
Produkty MSE jsou vždy shodné a jsou pro vás
tou nejlepší hodnotou.
Cena našich produktů je o 15 – 40% nižší
než cena produktů OEM, avšak při rovnocenném výkonu.
Některé produkty MSE mají dokonce lepší
charakteristiky pokud jde o výkon na stránku
než OEM, a to až o 50%.
Pokud vám nevadí zaplatit méně za srovnatelnou kvalitu, vyberte si příště kazetu MSE!
7
5
Záruka OEM
téměř každý původní
výrobce (OEM) velké
značky nabízí pouze
omezenou záruku
jeden rok
nadstandardní
Záruka MSE
tonerové kazety
značky MSE mají tříletou
100% záruku
Společnost Evrofin je výhradním zastoupením MSE pro ČR a SR.
Všechny informace o naší nabídce Vám rádi poskytneme na infolince
na internetové adrese
+420 844 844 816
www.evrofin.cz nebo přímo na našich kontaktních adresách:
ČESKÁ REPUBLIKA
EVROFIN Int. spol. s r. o., Sienkiewiczova 2, 400 11 Ústí nad Labem
tel.: 475 622 064, 475 622 081, fax: 475 622 064, e-mail: [email protected]
EVROFIN Int. spol. s r. o., Nad Kazankou 57, 171 00 Praha 7 - Trója
tel.: 286 590 160, 286 590 170, fax: 286 590 161, e-mail: [email protected]
EVROFIN Int. spol. s r. o., Horská 42, 616 00 Brno
tel.: 549 213 721, fax: 549 259 224, e-mail: [email protected]
Společnost Evrofin je
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
držitelem certifikátu
EVROFIN Int. spol. s r. o., Heydukova 12, 811 08 Bratislava 1
tel./fax: 252 623 277, e-mail: [email protected]
ISO 9001
C E RT I F I C AT E N O . 172 1 2

Podobné dokumenty

POČÍTAČOVÉ TISKÁRNY

POČÍTAČOVÉ TISKÁRNY kružnice, kruhové oblouky atd. Geometrické útvary jsou definovány pomocí souřadnic význačných bodů. Všechny význačné body jsou definovány pomocí souřadnic. RET – Resolution Enhancement Technology –...

Více

ColorMunki Display: ovládněme barvy

ColorMunki Display: ovládněme barvy technologiích? S automatizací polygrafických strojů a  zařízení začala společnost Müller Martini ve větší míře na  drupě v  roce 1995. Od  té doby se automatizace v celém oboru polygrafie stala velmi...

Více

Příručka o tlakovém vzduchu blueAIRmotion - blue-air

Příručka o tlakovém vzduchu blueAIRmotion - blue-air Kdo se nechá zmást vysokými náklady na investici, tomu unikají hospodářsky opravdu výhodná řešení s nízkými následnými náklady! Základ každého rozhodnutí v oboru vzduchotechniky – od kompresoru až ...

Více

Jaro 2013 - Zahradnictví Líbeznice

Jaro 2013 - Zahradnictví Líbeznice a spokojenými hlasy tančících párů a ostatních návštěvníků. Zahradnický ples je vždycky svátkem pražských zahradníků. Po celoročním těšení přicházejí vždy znovu a znovu, aby pookřáli ve veselém pro...

Více

Ergonomické checklisty a nové metody práce při hodnocení

Ergonomické checklisty a nové metody práce při hodnocení BOZP k usnadnění jejich orientace v této složité problematice, ke správnému vytipování zdravotních rizik a k vhodnému nasměrování příslušných nápravných opatření k jejich omezení. Kromě orientačníc...

Více

Umíme používat rukavice?

Umíme používat rukavice? Významné úspory nákladů mohou být často realizovány prostřednictvím výběrového řízení. Specifické použití rukavic tak může významně snížit náklady nikoliv výběrem těch nejlevnějších, ale výběrem ta...

Více