Chov raků

Komentáře

Transkript

Chov raků
Chov raků
Význam raků v minulosti
• z historických záznamů je známo, že:
-při svatbě Viléma z Rožumberka padlo za oběť 5200 kop raků (312 tisíc
kusů)
• v 2. polovině 19. století
- rozvoj dovozu raků do Francie (export hlavně z Německa, Rakouska-Uherska a Ruska),
za čtvrt století dovezeno 100 mil. raků
- na začátku 20. století bylo denně v Paříži zkonzumováno 15 – 20 tisíc raků
(5 mil raků/rok)
- v 2. polovině 19. století začíná v Německu výroba račích konzerv a račího
másla
-od roku 1880 se na 1. místo v exportu raků dostává carské Rusko
Produkce raků v ČR
- v roce 1904 bylo v Českých a Moravských zemí 577 lovišť raků a bylo vyvezeno
50 000 raků určených ke konzumu
- vývoz raků do Francie z Československa probíhal až do začátku 80. let
- v roce 1960 byl export proveden prostřednictvím společnosti KOOSPOL, raci byli
sádkováni v Táboře, tříděni a exportováni. Na tomto vývoze se podílelo 20
rybářských organizací, ze kterých nejvíce raků dodala MO Boskovice 182 kg,
Karlovy Vary 44 kg a České Budějovice 28 kg.
Produkce raků ve světě (r. 2000 - Huner)
•Čína
•USA
•Evropa
•Austrálie
70 tis. t
10 tis. t
4,5 tis. t
750 t (1993 - 100 t, 1999 - 200 t)
Na světě je přes 400 druhů raků, z toho:
•300 v Severní Americe
•100 v Austrálii
•4 druhy v Evropě
Evropa - produkce:
r. červený 2900 t
r. bahenní 1250 t
r. signální 450 t
(5% z chovu)
r. říční
250 t
Možné způsoby chovu raků
v ČR
• Záchranné - chovy
– lokální význam
– odchyt generačního materiálu a vysazování ráčat ve stáří 2 - 4
měsíců
• doplňková produkce rybářských podniků
– využití volné kapacity líhní
– na rybnících s nízkou rybí obsádkou a 2 - 4-letým výrobním
cyklem
• produkce všech věkových kategorií raků pro tržní účely
– intenzivní a poloitenzivní chovy
Chov raků
4-letý výrobní cyklus
• 1.rok - líhnutí a odchov račích násad
– využití žlabů, bazénů a rybníčků s úkryty
– na konci vegetačního období - velikost ráčků 3 - 4 cm,
ztráty 20 - 50 %
• 2. - 3. rok - chov násady v rybnících s úkryty a přikrmováním
– možnost společných obsádek s rybami
• 4. rok - roztřídění raků podle pohlaví
– samice pro další chov, prodej nebo vysazení do volné přírody
– samci - část generační, zbytek prodej ke konzumaci
Chov raků
chov generačních raků
líhnutí a odchov juvenilních ráčat
odchov remontních raků
líhnutí a odchov juvenilních ráčat
- nejdůležitější fáze chovu
- rozhoduje o úspěšnosti daného chovu
- pro úspěšný odchov ráčat je důležité vytvořit :
5 nejdůležitějších podmínek:
dostatek čerstvé potravy
(zooplankton, řasy, umělá krmiva)
dostatek úkrytů (min. 1:1)
přijatelnou hustotu ráčat
(100 ráčat/m2, max. 300-400)
dostatek kvalitní vody
(pozor na kvalitu v recirkulačních systémech)
dostatečnou světelnou intenzitu (nejméně 600 luxů po
dobu 10 hodin)
Různé metody inkubace vajíček s
následným odchovem ráčat
Extenzivní způsob
• přirozená inkubace vajíček na pleopodech samic s odchovem ráčat v zemních sádkách
Různé metody inkubace vajíček s
následným odchovem ráčat
Intenzivní způsob
. přirozená inkubace vajíček na ppleopodech samic s odchovem ráčat ve žlabech
Různé metody inkubace vajíček s
následným odchovem ráčat
Intenzivní způsob
. přirozená inkubace vajíček na pleopodech samic s odchovem ráčat v aparátech
Různé metody inkubace vajíček s
následným odchovem ráčat
Intenzivní způsob
. umělá inkubace vajíček na Weissových lahvích s odchovem ráčat v aparátech
Líhnutí ráčat v Rückl – Vackových
aparátech
Odchov ráčat ve žlabech na farmě JOTRA
Využití oteplené vody při líhnutí ráčat
Obr.1:Hmotnostní růst raka signálního v letech 1997 a 1998 inkubovaného za normálních teplotních podmínek a
na oteplené vodě
45
40
35
32,7
25
23,5
20,6
vylíhnutí
rychlený
vylíhnutí
normální
15
13,1
10
5
0,4597
3,3
2,6
1997
normální
rychlený
1998
lis
to
pa
d
pr
os
in
ec
říj
en
če
rv
en
če
rv
en
ec
sr
pe
n
kv
ět
en
ún
or
bř
ez
en
du
be
n
le
de
n
lis
to
pa
d
pr
os
in
ec
říj
en
zá
ří
če
rv
en
če
rv
en
ec
sr
pe
n
kv
ět
en
0,0517 0,02577
ún
or
bř
ez
en
du
be
n
0
8,8
8,1
zá
ří
20
le
de
n
Hmotnost v g
30
Líhnutí a odchov ráčat raka signálního
v kontrolovaných podmínkách
Zkrácení doby inkubace v kontrolovaných podmínkách líhnutí na:
104 dny
(240)
na kterých se podílelo:
• 33 dny období před diapauzou (30)
•15 dny období diapauzy (140)
• 56 dny období embryonálního vývoje po diapauze (70)
Inkubace byla zkrácena o
136 dní
Porovnání hmotnostního růstu rychlených
a přirozeně vylíhnutých ráčat
Porovnání hmotnostního růstu rychlených a přirozeně vylíhnutých ráčat
9,5
9,0
8,729
8,5
x 8,1
8,0
7,5
7,0
6,757
6,5
Hmotnost (g)
6,0
5,5
4,842
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,600
2,5
X
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
0,061
17.2.
0,255 0,051
0,454
X
I
17.4. 28.4.
rychlená ráčata o 5 měsíců
X
27.5.
X
0,459
0,025
IX
27.7.
16. 6.
Datum
19.6.
rychlená ráčata o 3 měsíce
9.9.
X
ráčata přirozeně vylíhnutá
I
8.10. 16.10.
15.10.
Lov raků
• do ruky (s pomocí síťky)
• na proutek s návnadou
• rakovky
• vrše
• sítě
• el. proudem
• vypuštěním nádrže
• potápění
Nemoci raků
• račí
mor - Aphanomyces astaci
• nepříznivé vlivy prostředí (teplota, kyslík, pH, amoniak,
dusičnany, dusitany, ...)
•porcelánová nemoc - Thelohania contenjeani
• branchiobdelóza - Branchiobdella spp.
•epibiontní sesilní nálevníci Epistylis chrysemydis
• mechovka - Plumatella repens
Hodnocení výtěžnosti masa
Podíl jednotlivých částí u raka signálního
rok 2000
rok 1999
ztráta po rozebrání
18%
ztráta po uvaření
7%
úbytek po uvaření
10%
maso levého klepete
5%
ztráta po rozebrání
16%
maso levého klepete
6%
maso pravého klepete
6%
maso zadečku
9%
maso pravého klepete
5%
maso zadečku
8%
vnitřnosti
8%
vnitřnosti
8%
žaberní oblouky
14%
hmotnost krunýře
34%
žaberní oblouky
12%
Legenda: - poživatelné části
- nepoživatelné části
krunýř
34%

Podobné dokumenty

Sazebník pro stanovení hodnoty ryb ulovených při neoprávněném

Sazebník pro stanovení hodnoty ryb ulovených při neoprávněném U ryb v trofejních velikostech je hodnota stanovena převzetím hodnoty z nižší kategorie nejbližší k trofejní, vynásobené koeficientem 5. Remontní a generační ryby Sazebník vede jako samostatnou kat...

Více

v Krkonoších v letech 2012 a 2013

v Krkonoších v letech 2012 a 2013 Luční horu) a v údolí Úpy (od severního okraje Svobody nad Úpou přes Horní Maršov, Pec pod Sněžkou až na Studniční horu). Kompletní výsledky distribuce druhů s ohledem na nadmořskou výšku budou pub...

Více

Liberecko

Liberecko změnil názor a chtěl ji postavit v Benátkách nad Jizerou, objasnil až tento nález. Po prvních dnech Brumta zjistil, že tento objev přesahuje jak jeho profesní, tak i finanční možnosti. Proto přizva...

Více

zde - AUC.cz

zde - AUC.cz Název projektu: Porovnání vlivu promývání a dezaktivace dekapsulovaných cyst Artemie na jejich líhnivost a růstové parametry odkrmovaných ráčat. Průběh řešení projektu: Dne 17. 5. 2011 byla od osmi...

Více

Fyziologické metody sledování účinků stresu u rostlin. dizertační

Fyziologické metody sledování účinků stresu u rostlin. dizertační Tabulka 1.2.C: Vztah mezi syntetickou a analytickou metodou výzkumu se podobá vztahu mezi definicemi matematického objektu zdola a shora Analytický a syntetický přístup k výzkumu lze přirovnat ke ...

Více

bi opr spect - Biotechnologická společnost

bi opr spect - Biotechnologická společnost společnosti v tomto roce mezinárodní biotechnologické symposium Biotech 2011 spojené s již 5. Českošvýcarským symposiem. Dosavadní informace publikované v našich dvou předchozích číslech doplňujeme...

Více