Krédo a Tylenol krize

Komentáře

Transkript

Krédo a Tylenol krize
Krédo a
Tylenol krize
Jiří Pavlíček
Praha 5.2.2002
Tylenol Krize
• 1982 – Tylenol # 1. analgetikum v USA
+35 % MS, 400 Mil $ prodej, prodej v 98% lékáren
30.9.1992
Bezprecedentní tragedie – umírá 7 lidí
poté co neznámý pachatel otrávil
kyanidem kapsle Tylenol
Rychlá rozhodnutí
•
•
•
•
Veřejnost a zdravotníci informováni neprodleně
FDA oznámení
Zastavena výroba
Plná otevřenost pro média
– 125 000 – článků
– Největší mediální krytí od dob vraždy J.F.K.
• Okamžité stažení Tylenolu z trhu
• Uvedení nového „Triple –Safety-Seals“ packages.
8 bodů, KTERÉ JE NUTNÉ O KRIZI VĚDĚT
• Měřítko krize je závislé na způsobu jakým je krize
řízena, ne s jakými překážkami se v počátcích potýká –
lidé chtějí vidět jak se společnost zachová.
• Největší náklady související s krizí jsou vynakládány na
reputaci společnosti a na postavení společnosti na trhu –
výlohy právní a komunikační jsou méně významné.
• Obrana, nebo mlčení – je obvykle interpretováno jako
přiznání viny.
• Je nutné adoptovat plán „nejhoršího scénáře“,
nespoléhat na předpokládané myšlení.
8 bodů, KTERÉ JE NUTNÉ O KRIZI VĚDĚT
• Správné instinktivní rozhodování a jasná komunikace
jsou životně důležité – detailní plány a manuály jsou až
na druhém místě.
• Nejste schopni situaci kontrolovat – události se
vystupňuji rychle a neočekávaně, často ovlivněny
„šeptandami“.
• Musíte udělat rozhodnutí bez adekvátních informací a s
ohledem na veřejnost.
• Emocionálním historkám od očitých svědků bude
uvěřeno před oficiálním firemním stanoviskem.
Rozhodnutí – vedená Krédem
NAŠE KRÉDO
•
Věříme, že naší prvotní odpovědností je odpovědnost lékařům,
ošetřovatelkám a pacientům, matkám a otcům a všem ostatním,
kdo používají naše výrobky a služby.
Vše, co děláme k uspokojení jejich potřeb musí být vysoce kvalitní.
Musíme neustále usilovat o snížení nákladů, abychom udrželi přeměřené ceny.
Objednávky našich zákazníků musí být vyřizovány rychle a přesně.
Naši dodavatelé a distributoři musí mít příležitost dosáhnout
přiměřeného zisku.
Jsme odpovědni našim zaměstnancům, mužům a ženám,
kteří s námi pracují po světě.
Každý musí být posuzován jako jednotlivec.
Musíme respektovat jejich důstojnost a uznat jejich zásluhy.
Všichni zaměstnanci musí mít pocit jistoty ve svém zaměstnání.
Odměna musí být spravedlivá a přiměřená,
pracovní prostředí čisté, uspořádané a bezpečné.
Musíme dbát na to, jak pomáhat našim zaměstnancům
plnit jejich rodinné povinnosti.
Zaměstnanci se musí cítit svobodní podávat návrhy a stížnosti.
Pro ty, kteří jsou kvalifikovaní, musí být stejná příležitost
k zaměstnání, profesionálnímu vývoji a postupu.
Musíme poskytnout kompetentní vedení, jehož činnost
musí být spravedlivá a etická.
Jsme odpovědní společnostem, v nichž žijeme a pracujeme
a rovněž celosvětovému společenství.
Musíme být dobrými občany, podporovat dobrou práci,
dobročinnost a nést svůj spravedlivý díl daní.
Musíme podporovat společenský pokrok, zdravotnictví a vzdělávání.
Musíme dobře spravovat majetek,
který máme právo užívat,
chránit životní prostředí a přírodní zdroje.
V neposlední řadě jsme odpovědní našim akcionářům.
Podnikání musí mít spolehlivý zisk.
Musíme využívat nové nápady, pokračovat ve výzkumu,
vyvíjet nové programy a odpovídat za omyly.
Musíme nakupovat nová zařízení, obstarávat nové objekty
a uvádět na trh nové výrobky.
Musíme vytvářet rezervy pro nepříznivá období.
Pokud budeme pracovat podle těchto zásad,
měli by akcionáři získat spravedlivý zisk.
Zákazník
Zaměstnanec
Společnost
Akcionář
Děkuji za pozornost

Podobné dokumenty