Katalogový list

Komentáře

Transkript

Katalogový list
Honeywell
V5001P
Kombi-Auto
Automatický vyvažovací ventil
Katalogový list
Aplikace
Automatický vyvažovací ventil V5001P Kombi-Auto se
používá pro zajištění hydraulického vyvážení otopných i
chladicích soustav v komerčních a obytných budovách.
Instaluje se do vratného potrubí.
Používá se v systémech s proměnným průtokem, například
ve dvoutrubkových soustavách. Princip vyvažování je
založen na udržování tlakové diference na konstantní,
předem nastavené hodnotě, a to i v případě měnících se
průtočných množství, například ve stavech částečného
zatížení soustavy.
Hydraulické vyvážení je významným předpokladem pro
efektivní provoz otopných a chladicích soustav.
V nevyvážených soustavách může docházet k nadměrné
nebo nedostatečné dodávce média do jednotlivých okruhů
nebo spotřebičů. Kromě správného výběru termostatických
ventilů je nutná regulace jednotlivých okruhů (v některých
zemích je požadována národními normami a předpisy).
Hlavní rysy
•
Automatické vyvažování tlakové diference
- Vysoký potenciál úspor energií vzhledem k efektivitě
přenosu média a následné redukce otáček čerpadla
- Nižší provozní hlučnost regulačních ventilů
- Vysoká autorita regulačních ventilů
- Rozdělení soustav do tlakově nezávislých zón
- Ke specifikaci ventilu není třeba složitých výpočtů
- Uvedení do provozu nevyžaduje proces vyvažování
•
Široká škála použití
Obsah
- Světlost ventilů DN15 až DN100
Aplikace ................................................................................ 1
- Široký rozsah přednastavení
- Velmi vysoké rozmezí průtoků
Hlavní rysy ............................................................................ 1
Efektivita využití ventilu ........................................................ 1
•
Snadné uvedení do provozu
Technické parametry ............................................................. 2
- Přednastavení dP na viditelné stupnici v kPa
Konstrukce ........................................................................... 2
- Pro přednastavení není nutné žádné nářadí
Materiály ................................................................................ 2
- Možnost zaplombování přednastavení
Princip funkce ........................................................................ 2
- Montáž i ve stísněných prostorách
- Do světlosti DN50 je izolační kryt součástí dodávky
Označení ventilu.................................................................... 2
Přehled typů ......................................................................... 3
Rozměry ............................................................................... 4
Objednací čísla...................................................................... 5
Průtočná množství - V5001PY ............................................. 6
Průtočná množství - V5001PF .............................................. 7
Regulační charakteristiky ...................................................... 8
Měření průtoku a tlaku .......................................................... 9
Náhradní díly ....................................................................... 10
Příslušenství ........................................................................ 11
•
Jednoduchá údržba
- Nenápadná možnost uzavření u typů do DN50
- Možnost měření v případě problémových aplikací
Efektivita využití ventilu
nízká
vysoká
Energetická účinnost
Náročnost uvedení do
provozu
Náročnost na výpočet
EN0H2325cz01r1014
V5001P Kombi-Auto
Technické parametry
V5001PY
V5001PF
Jmenovitá světlost
DN15 – DN50
DN65 – DN100
Materiál těla ventilu
Rotguss
EN-GJL-250
Voda nebo směs vody a glykolu, kvalita dle VDI 2035 (až 50% glykol)
Médium
8...9.5
Hodnota pH
-20...130°C
Teplota média
max. 16 bar
Jmenovitý tlak (PN)
Tlak čerpadla
min.: ∆pc + 10kPa → QmaxL
min.: ∆pc + 20kPa → QmaxH
max: 6 x ∆pc
min: 1,.5 x ∆pc
max: ∆pc + 350 kPa
Rozsah přednastavení tlakové
diference
5…35kPa nebo 30...60kPa
20…100kPa nebo 40...200kPa
5kPa nebo 30kPa
20kPa nebo 40kPa
0,8 m
1m
viz tabulka na str. 7
viz tabulka na str. 8
viz graf na str. 9
viz graf na str. 9
Tovární nastavení
Délka impulsní kapiláry
Hodnoty průtoku
Regulační charakteristika
Konstrukce
Složení V5001PY Kombi-Auto (DN15 – DN50) :
• Tělo ventilu DN15 až DN50 s vnitřními závity
dle DIN EN 10226-1 pro závitové trubky a dvěma
vnitřními závity 1/4“ (tlakové odběry vybavené
záslepkami)
Složení V5001PF Kombi-Auto (DN65 – DN100) :
• Tělo ventilu DN65 až DN100 s přírubami dle EN 1092-2
a dvěma vnitřními závity 1/4“ vybavenými tlakovými
TM
odběry SafeCon
•
Ventilová vložka s membránou a připojením kapiláry
Uzavírací kolo
•
Ventilová vložka s membránou a připojením kapiláry
•
•
Hlavice se stupnicí přednastavené hodnoty tlakové
diference, pojistným kroužkem a uzavíracím šroubem
•
•
Impulsní kapilára včetně svěrného šroubení a adaptér
pro připojení k partnerskému ventilu V5001S Kombi-S
na přívodním potrubí
Impulsní kapilára včetně svěrného šroubení a adaptér
pro připojení k partnerskému ventilu V6000 Kombi-F
na přívodním potrubí
•
•
Tlakový odběr SafeCon
označenou krytkou
Tlakový odběr SafeCon na membráně a tlakové odběry
TM
SafeCon na vstupní a výstupní straně ventilu,
vybaveny barevně označenými krytkami
•
Instrukce pro montáž a nastavení
•
Izolační kryt, velikost podle DN, označení Honeywell
•
Instrukce pro montáž a nastavení
TM
na membráně s barevně
TM
Materiály
V5001PY Kombi-Auto (DN15 – DN50):
• Tělo ventilu z červeného bronzu, obsah olova <3%
V5001PF Kombi-Auto (DN65 – DN100):
• Tělo ventilu ze šedé litiny, obsah olova <3%
•
Záslepky z mosazi
•
Záslepky z mosazi
•
Vložka ventilu z mosazi a nerezové oceli
•
Vložka ventilu z litiny, mosazi a nerezové oceli
•
Hlavice z plastu a mosazi
•
Uzavírací kolo z litiny
•
Tlakový odběr SafeCon
•
Tlakové odběry SafeCon
TM
z mosazi
TM
z mosazi
Princip funkce
Označení ventilu
V5001P Kombi-Auto se instaluje do vratného potrubí.
V závislosti na požadované tlakové diferenci při plném
zatížení se ventil přednastavuje na požadovanou hodnotu
otáčením hlavice ve směru hodinových ručiček (pro zvýšení
tlakové diference) nebo proti směru hodinových ručiček
(pro snížení tlakové diference). Hodnotu nastavení lze
stanovit s použitím tabulek uvedených níže, nebo pomocí
výpočtového programu (www.honeywell-valvesizing.com),
pomocí měření nebo přímo podle projektové dokumentace.
Požadovaný průtok při plném zatížení obvykle stanovuje
projektant, a musí být znám pro správné vyvážení soustavy.
Každý ventil je označen následovně:
EN0H2325cz01r1014
•
Objednací číslo
•
Světlost ventilu DN
•
Tlaková třída PN
•
Šipky směru průtoku
•
Výrobní číslo / datakód výroby
V5001P Kombi-Auto
Přehled typů
V5001PY (DN15 - DN50)
Odběrové místo pro měření tlaku
TM
Tlakový odběr SafeCon s barevně
označenou krytkou
Odběrová místa pro měření tlaku
TM
Pro montáž připojení SafeCon
nebo vypouštěcího ventilu
Robustní tělo
Červený bronz
Uzavírací část
Nenápadná, pro uzavření použijte
4mm imbusový klíč
Hlavice pro přednastavení
Stupnice přednastavené hodnoty
Přednastavení bez nástrojů.
Přizvedněte pojistný kroužek
a otočte hlavicí.
Zaaretování přednastavení
Otvor v pojistném kroužku a těle
slouží k zaaretování přednastavené
hodnoty. Očkem lze protáhnout
plombu nebo drátek.
Vysoké rozmezí průtoků
V5001PF (DN65 - DN100)
Uzavírací kolo
Uzavření ventilu bez porušení
přednastavení
Přednastavení tlakové diference
Žádné zvláštní nástroje nejsou
zapotřebí. Tlaková diference je dobře
viditelná na stupnici v kPa.
Odběrové místo pro měření tlaku
TM
Tlakový odběr SafeCon
s barevně označenou krytkou
Robustní tělo
EN-GJL-250
Vysoké rozmezí průtoků
Odběrová místa pro měření tlaku
TM
Tlakové odběry SafeCon ,
možnost montáže vypouštěcího
ventilu
EN0H2325cz01r1014
V5001P Kombi-Auto
Rozměry
V5001PY (DN15 - DN50)
V
Š
L
bez izolace
s izolací
DN
Závit
L
Š
V
L
Š
V
Váha [kg]
15
Rp1/2”
140
87
127
170
87
160
1.5
20
Rp3/4”
140
87
138
167
93
163
1.6
25
Rp1”
143
87
138
173
104
171
1.8
32
Rp1 1/4“
188
117
183
225
117
222
3.6
40
Rp1 1/2“
194
117
185
231
126
229
4.0
50
Rp2”
206
117
201
243
147
245
4.9
V5001PF (DN65 - DN100)
DN
L
Š
V
ØD
ØK
nxØd
Váha [kg]
65
290
209
562
185
145
4 x 19
33
80
310
209
562
200
160
8 x 19
30
100
350
209
572
220
180
8 x 19
36
Poznámka: Všechny rozměry jsou uvedeny v mm, pokud není uvedeno jinak
EN0H2325cz01r1014
V5001P Kombi-Auto
Objednací čísla
Dostupné verze ventilů a jejich objednací čísla :
Popis
Světlost
Závit
Rozsah ∆P
kvs - hodnota
Obj. číslo
V5001P Kombi-Auto
s vnitřním závitem
dle DIN EN 10226-1
(ISO7)
DN15
Rp1/2”
5…35kPa
3.6
V5001PY1015
DN20
Rp3/4”
5.8
V5001PY1020
DN25
Rp1”
7.1
V5001PY1025
DN32
Rp1 1/4”
15.4
V5001PY1032
DN40
Rp1 1/2”
22.0
V5001PY1040
DN50
Rp2”
35.8
V5001PY1050
DN15
Rp1/2”
3.6
V5001PY2015
DN20
Rp3/4”
5.8
V5001PY2020
DN25
Rp1”
7.1
V5001PY2025
DN32
Rp1 1/4”
15.4
V5001PY2032
DN40
Rp1 1/2”
22.0
V5001PY2040
DN50
Rp2”
35.8
V5001PY2050
52
V5001PF1065
DN80
75
V5001PF1080
DN100
96
V5001PF1100
52
V5001PF2065
DN80
75
V5001PF2080
DN100
96
V5001PF2100
V5001P Kombi-Auto
s přírubami
dle EN 1092-2
DN65
DN65
30…60kPa
20…100kPa
40…200kPa
EN0H2325cz01r1014
V5001P Kombi-Auto
Průtočná množství - V5001PY
Standardní rozsah průtoků pro Kombi-Auto s přednastavením ∆p v rozmezí 5…35kPa
Nastavení ∆p
5 kPa
∆pc+10kPa
10 kPa
∆pc+20kPa
15 kPa
∆pc+10kPa
∆pc+20kPa
∆pc+10kPa
20 kPa
∆pc+20kPa
∆pc+10kPa
∆pc+20kPa
Tlak čerpadla
Průtok [l/h]
Qmin
Qnom
Qmax
Qnom
Qmax
Qmin
Qnom
Qmax
Qnom
Qmax
Qmin
Qnom
Qmax
Qnom
Qmax
Qmin
Qnom
Qmax
Qnom
Qmax
DN15
40
550
1000
750
1600
40
550
1000
750
1600
40
570
1000
780
1600
40
600
1100
800
1600
DN20
60
850
1500
1200
2100
60
870
1500
1250
2150
60
900
1700
1300
2400
60
900
1700
1300
2450
DN25
100
1000
1700
1400
2500
100
1000
1800
1400
2650
100
1100
1900
1450
2800
100
1100
2000
1470
2850
DN32
150
1200
2500
1700
3600
150
1700
2900
2500
4200
150
2100
3500
3000
5500
150
2200
4000
3200
5700
DN40
200
2500
4000
3900
7500
200
2600
4500
3900
7700
200
2700
5000
4000
7900
200
2800
5500
4000
8250
DN50
450
3000
5000
5000
10500
450
3000
6000
5000
11000
500
3000
7000
5000
13000
500
4500
9000
6500
14000
Nastavení ∆p
25 kPa
∆pc+10kPa
30 kPa
∆pc+20kPa
35 kPa
∆pc+10kPa
∆pc+20kPa
∆pc+10kPa
∆pc+20kPa
Tlak čerpadla
Průtok [l/h]
Qmin
Qnom
Qmax
Qnom
Qmax
Qmin
Qnom
Qmax
Qnom
Qmax
Qmin
Qnom
Qmax
Qnom
Qmax
DN15
40
600
1100
800
1600
40
600
1100
800
1650
40
650
1200
850
1700
DN20
60
900
1750
1300
2500
60
900
1800
1300
2550
60
950
1850
1350
2600
DN25
100
1200
2000
1500
2900
100
1200
2100
1500
2950
100
1300
2100
1800
3000
DN32
150
2400
4100
3600
5900
150
2600
4300
3800
6100
150
2700
4500
4000
6500
DN40
200
3000
5700
4300
8500
200
3300
5800
4700
8750
200
3500
6000
5000
9000
DN50
500
5500
9500
8000
15000
500
7000
9500
10000 17000
500
8500
10000 12000 19000
Rozšířený rozsah průtoků pro Kombi-Auto s přednastavením ∆p v rozmezí 30…60kPa
Nastavení ∆p
30 kPa
35 kPa
40 kPa
45 kPa
50 kPa
55 kPa
60 kPa
Tlak čerpadla
Průtok [l/h]
∆pc+20kPa
∆pc+20kPa
∆pc+20kPa
∆pc+20kPa
∆pc+20kPa
∆pc+20kPa
∆pc+20kPa
Qmin
Qnom
Qmax
Qmin
Qnom
Qmax
Qmin
Qnom
Qmax
Qmin
Qnom
Qmax
Qmin
Qnom
Qmax
Qmin
Qnom
Qmax
Qmin
Qnom
Qmax
DN15
50
1000
1900
50
1000
1900
50
975
1900
75
1000
1900
100
1000
1900
125
1000
1900
150
1000
1900
DN20
50
1300
2600
50
1350
2650
50
1400
2700
75
1450
2750
100
1500
2800
125
1550
2900
150
1600
3000
DN25
100
1550
3000
100
1600
3100
100
1650
3200
100
1675
3250
100
1700
3300
125
1750
3400
150
1825
3500
DN32
200
3100
6000
200
3350
6500
200
3600
7000
200
3850
7500
200
4100
8000
200
4600
9000
200
5100
10000
DN40
250
5100
10000
250
5375
10500
250
5625
11000
250
5875
11500
250
6125
12000
250
6375
12500
250
6625
13000
DN50
500
6250
12000
500
6750
13000
500
7250
14000
500
7750
15000
500
8250
16000
500
9250
18000
500
10250 20000
Poznámka:
Tlak čerpadla: max: 6 x ∆pc
∆pc = regulovaná tlaková diference (např. 10kPa)
EN0H2325cz01r1014
V5001P Kombi-Auto
Průtočná množství - V5001PF
Standardní rozsah průtoků pro Kombi-Auto s přednastavením ∆p v rozmezí 20…100kPa
Nastavení ∆p
20 kPa
40 kPa
60 kPa
80 kPa
100 kPa
∆pc+20kPa
Tlak čerpadla
Průtok [l/h]
Qmin
Qnom
Qmax
Qmin
Qnom
Qmax
Qmin
Qnom
Qmax
Qmin
Qnom
Qmax
Qmin
Qnom
Qmax
DN65
600
10000
20000
600
17000
33000
500
21000
42000
400
24000
47000
450
25000
49000
DN80
600
15000
30000
700
23000
45000
1000
28000
55000
1200
32000
63000
2200
36000
70000
DN100
1100
18000
35000
1100
28000
55000
1100
36000
70000
1100
43000
85000
1100
46000
90000
Rozšířený rozsah průtoků pro Kombi-Auto s přednastavením ∆p v rozmezí 40…200kPa
Nastavení ∆p
40 kPa
80 kPa
120 kPa
160 kPa
200 kPa
∆pc+20kPa
Tlak čerpadla
Průtok [l/h]
Qmin
Qnom
Qmax
Qmin
Qnom
Qmax
Qmin
Qnom
Qmax
Qmin
Qnom
Qmax
Qmin
Qnom
Qmax
DN65
750
16000
30000
750
20000
45000
1000
30000
60000
2000
35000
70000
2500
39000
75000
DN80
750
20000
40000
750
28000
55000
500
35000
70000
500
43000
85000
500
48000
95000
DN100
2000
35000
60000
1500
38000
75000
1240
48000
95000
2200
59000
116000
2000
69000
136000
Poznámka:
min: 1,5 x ∆pc
max: ∆pc + 350kPa
∆pc = regulovaná tlaková diference (např. 50kPa)
Tlak čerpadla:
EN0H2325cz01r1014
V5001P Kombi-Auto
Regulační charakteristiky
Regulační charakteristika pro V5001PY
cílová ∆p
Regulační charakteristika pro V5001PF
cílová ∆p
Legenda
A – Qmin
Minimální průtok, kdy ventil začne regulovat (nejnižší pracovní bod)
B – Qnom
Hodnota, kdy je nastavený ∆p uprostřed hystereze (optimální pracovní bod)
C – Qmax
Maximální průtok, než křivka průtoku začne klesat (nejvyšší pracovní bod)
Více informací o vyvažovacích armaturách Honeywell viz :
www.hydronic-balancing.info and www.honeywell.cz/home
EN0H2325cz01r1014
V5001P Kombi-Auto
Měření průtoku a tlaku
Ventil Kombi-Auto je vybaven rychlým připojením tlakového odběru SafeCon na membráně těla, a má další dvě odběrná místa
TM
na těle ventilu, které je možné dovybavit připojením SafeCon (přírubové typy V5001PF je mají osazeny již z výroby). Tyto tlakové
odběry umožňují připojení přístroje pro měření tlakové diference a průtoku, například Honeywell VM242 BasicMes-2. Lze provádět
následující měření :
TM
Průtok
červený
Vyžaduje připojení na odběr tlaku na přívodu, např. prostřednictvím
TM
ventilu Kombi-S vybaveným odběrem SafeCon
modrý
• Modrá hadička: připojení na Kombi-Auto (PT)
• Červená hadička: připojení na Kombi-S (SV)
PT
Sv
∆p
smyčky
Vyžaduje vybavení spodního odběrového místa na těle ventilu
TM
Kombi-Auto odběrem SafeCon
modrý
Pv
• Červená hadička: připojení k dolnímu odběru SafeCon
červený
PT
∆p ventilu
červený
modrý
TM
(PV)
• Modrá hadička: připojení na Kombi-Auto (PT)
Vyžaduje vybavení obou odběrových míst na těle ventilu Kombi-Auto
TM
odběry SafeCon
• Modrá hadička: připojení k hornímu odběru SafeCon
TM
• Červená hadička: připojení k dolnímu odběru SafeCon
(PR)
TM
(PV)
PV
PR
Odběry SafeCon ™ pro rychlé připojení měření tlaku jsou k dispozici jako příslušenství - viz kapitola "Příslušenství" níže.
V závislosti na typu požadovaného měření musí být namontovány na ventil Kombi-Auto a/nebo Kombi-S (pokud je použit).
Pokud není na přívodu použit ventil Kombi-S, pak musí být odběr pro měření tlaku v přívodu a jeho napojení na impulsní potrubí
nebo kapiláru zajištěny jinými prostředky.
Měřící přístroj BasicMes-2 lze přímo připojit na odběry SafeCon
TM
rychle a bezpečně, bez rizika úniku média.
EN0H2325cz01r1014
V5001P Kombi-Auto
Náhradní díly
Typ V5001PY (DN15-DN50)
Typ V5001PF (DN65-DN100)
2
1
1
4
3
2
3
Č.
Popis
1
Náhradní kapilára
Rozměry
3
VA2500CU04
Kompresní šroubení pro připojení kapiláry
Pro měděné potrubí
Č. Popis
4 x 1mm
VS5500A004
Pro všechny V5001PF
Obj. číslo
VS5001A001
2 Náhradní kapilára (6 x 1mm)
Pro všechny V5001PF
Izolační kryt
EN0H2325cz01r1014
Rozměry
1 Náhradní uzavírací kolo
Pro všechny V5001PY
2
Obj. číslo
pro DN15
VA2510D015
pro DN20
VA2510D020
pro DN25
VA2510D025
4 Páka pro přednastavení
pro DN32
VA2510D032
Pro všechny V5001PF
pro DN40
VA2510D040
pro DN50
VA2510D050
1m
VS5001A002
2m
VS5001A003
3 Kompresní šroubení pro připojení kapiláry
Pro měděné potrubí
6 x 1mm
VS5500A008
VS5001A004
V5001P Kombi-Auto
Příslušenství
Typ V5001PY (DN15-DN50)
5
3
6
Typ V5001PF (DN65-DN100)
4
3
2
4
2
5
1
1
Rozměry
Obj. číslo
Č. Popis
1 Přenosný měřící přístroj BasicMes-2
Rychlé a snadné měření
Pro všechny
VM242A0101
průtoku a tlaku
rozměry
2 Uzavírací ventil Kombi-S
DN15
V5001SY2015
DN20
V5001SY2020
Partnerský ventil
DN25
V5001SY2025
pro připojení kapiláry
a umožnění více měřicích DN32
V5001SY2032
funkcí
DN40
V5001SY2040
DN50
V5001SY2050
Vyvažovací
ventil
Kombi-2-Plus
2
DN15
V5032Y0015A
DN20
V5032Y0020A
Partnerský ventil
DN25
V5032Y0025A
pro připojení kapiláry
a umožnění více měřicích DN32
V5032Y0032A
funkcí
DN40
V5032Y0040A
DN50
V5032Y0050A
Uzavírací
ventil
pro
kapiláru
3
Pro všechny
VS5501A008
rozměry
4 Vypouštěcí ventil
Pro všechny
VA3401A008
rozměry
5 Náhradní měřící odběry G1/4" SafeCon – 2 kusy
Pro všechny
VS2600C001
rozměry
6 Měřící adaptér pro malé průtoky
VA5001A001
Posílení měřícího signálu DN15-DN25
při nízkých průtocích
DN32-DN50
VA5001A002
Rozměry
Obj. číslo
Č. Popis
1 Přenosný měřící přístroj BasicMes-2
Rychlé a snadné měření
Pro všechny
VM242A0101
průtoku a tlaku
rozměry
2 Kombi-F
Partnerský ventil
pro připojení kapiláry
a umožnění více měřicích
funkcí
DN65
V6000D0065A
DN80
V6000D0080A
DN100
V6000D0100A
3 Uzavírací ventil pro kapiláru
Pro všechny
rozměry
VS5501A008
Pro všechny
rozměry
VA3401A008
4 Vypouštěcí ventil
5 Náhradní měřící odběry G1/4" SafeCon – 2 kusy
Pro všechny
rozměry
VS2600C001
POZNÁMKA:
Pro průtoky menší než min. průtoky v tabulce
doporučujeme použít měřící adaptér VA5001A. Slouží
k uzavření partnerského ventilu V5001SY....
pro definování polohy měření nízkých průtoků.
DN
DN15 DN20 DN25 DN32 DN40
min průtok
500 875 1150 2500 3800
[l/h]
DN50
5250
EN0H2325cz01r1014
V5001P Kombi-Auto
Honeywell
Honeywell s.r.o.
Environmental Controls
V Parku 2326/18
148 00 Praha 4, Česká Republika
Tel: +420 242 442 111
Fax: +420 242 442 282
www.honeywell.cz
Dokument podléhá změnám bez předchozího oznámení
EN0H2325cz01r1014
Kancelář Morava:
Jiřího z Poděbrad 29, Šumperk 787 01

Podobné dokumenty

V5004T - Honeywell CZ

V5004T - Honeywell CZ chladicích stropů a jednotrubkových otopných systémů.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ

NÁVOD K POUŽITÍ Při uplatňování nároků na záruční opravu je nutno doložit, že výrobek byl prodán prodávajícím, u něhož je výrobek reklamován, a že záruční doba ještě neskončila. Za tímto účelem doporučujeme v zájm...

Více

sym quadlander 300

sym quadlander 300 Zámek řízení je umístněn přímo na svislé ose řízení.  Otočte řídítky zcela vlevo  Vložte klíč zapalování do zámku  Pro uzamčení otočte klíčem ve směru hodinových ručiček.  Vyjměte klíč zapalová...

Více

EX4 / EX5 / EX6 / EX7 / EX8

EX4 / EX5 / EX6 / EX7 / EX8 podle diagramů lineární. Je proto snadné provozní hodnoty určit. Je nutné si uvědomit, že mezní hodnoty dané v grafech jsou konečné a nelze je překročit. Návrh je proto nutno provádět za nejméně př...

Více

Regulační ventily RV 111

Regulační ventily RV 111 hodnotu, tj. Kvs = 25 m. h. Této hodnotě odpovídá světlost DN 40. Vybereme-li závitový ventil PN 16, z šedé litiny, dostáváme typové číslo: RV 111 R 2331 16/150-40/T

Více

Filtrace a katalytický rozklad nežádoucích složek

Filtrace a katalytický rozklad nežádoucích složek • Výzkum a vývoj katalyzátorů ve formě nanočástic, inkorporace do nanovlákenných matric • Ověření mechanické a tepelně-chemické stability materiálů, rizik pro životní prostrředí • Konstrukce aparat...

Více

Návod k obsluze a instalaci kotle

Návod k obsluze a instalaci kotle • zabránit (i náhodnému) spuštění kotle při prohlídce a práci na trase odvodu spalin, rozvodu plynu i vody, a to tím, že se přeruší přívod el. energie do kotle ještě i jinak, než jen pouhým kotlový...

Více

Přísavky řady - SU Popis Použití Jak objednat SU30 N 18M

Přísavky řady - SU Popis Použití Jak objednat SU30 N 18M KI507-V-A10, KE1410-V-A18, KI1410-V-A18, KI3810-A18, KE515-V-A10, KI515-V-A10 KE520-V-A10, KE1420-V-A18, KI1420-V-A18, KI3820-A18 KE1430-V-A18, KI1430-V-A18, KI3830-A18, KE1450-V-A18, KI1450-V-A18,...

Více