DTZ Research

Komentáře

Transkript

DTZ Research
Property Times
Průmyslové nemovitosti v ČR, 2. čtvrtletí 2014
2014
Poptávku táhnou distribuční společnosti
hh
15. srpen 2014
Obsah
Ekonomický přehled
Nabídka
Poptávka
Neobsazenost & Nájemné
Významné pronájmy & definice
2
3
4
6
7

Ve druhém čtvrtletí byl zaznamenán mírný pokles realizované poptávky.
Vzhledem k tomu, že většina prostor je stavěna pro předem zajištěné
nájemce ani výrazné zvýšení nové nabídky nepřispělo ke zvýšení
neobsazenosti.

Poptávku táhly distribuční společnosti s výrazným přispěním především
segmentu e-commerce. Nejvíce nových pronájmů bylo uzavřeno v okolí
Prahy.
Tabulka 1
Hlavní ukazatele
2. čtvrtletí 2014
2
Dokončená výstavba, m
Výhled
102 700
2
Čistá realizovaná poptávka, m
124 000
Míra neobsazenosti , %
8,1%
2
Nejvyšší dosahované nájemné ( EUR/ m / měsíc)
3,80-4,25
Zdroj: DTZ
Graf 1
Hrubá a čistá realizovaná poptávka, m
2
450 000
Autor
400 000
350 000
Lenka Šindelářová
Head of Consulting & Research
300 000
+ 420 602 773 592
250 000
[email protected]
200 000
150 000
Kontakty
Magali Marton
Head of EMEA Research
+ 33 1 49 64 49 54
[email protected]
Hans Vrensen
Global Head of Research
+44 (0)20 3296 2159
[email protected]
DTZ Research
100 000
50 000
0
Hrubá realizovaná poptávka
Zdroj: DTZ, Industrial Research Forum
Čistá realizovaná poptávka
Průmyslové nemovitosti v ČR
2. čtvrtletí 2014
Ekonomický přehled
Predikce očekávají silnější ekonomické oživení než se
předpokládalo, především díky silné zahraniční poptávce a
nízké inflaci.
Graf 2
Růst HDP ve stálých cenách, %
8
6
4
2
Podle nejnovějších informací Českého statistického úřadu,
rostl HDP ve 2. čtvrtletí 2014 o 2,6 % meziročně. Tento
výrazný růst a posilující zahraniční poptávka vedly k
opětovné korekci předpovědi pro tento rok na 3 %.
Pozitivně se také odráží zlepšující se důvěra spotřebitelů a
firem. Ekonomický růst v roce 2015 by měl být slabší než
letos, a to 2,8 %, díky nižšímu očekávanému nárůstu
zahraniční poptávky a méně příznivé fiskální politice.
0
-2
-4
-6
ČR
Eurozóna
Zdroj: Oxford Economics
Měnová intervence ČNB pravděpodobně neskončí dříve než
v polovině roku 2015, jelikož inflace zůstává nízká - v
červenci dosahovala 0,6 %, poté co v červnu vykázala 0%
růst. Nízká inflace a příznivé úrokové sazby by měly
povzbudit výdaje a investice domácností i firem. Spotřební
výdaje by měly v letech 2014 a 2015 růst přibližně o 2 %
ročně.
Růst zaměstnanosti se zpravidla zpožďuje za ekonomickým
růstem, proto se neočekává, že by míra nezaměstnanosti
měla v příštím roce výrazně klesat. Předpokládá se, že v
tomto roce podíl nezaměstnaných zůstane nad 7,7 % a
poklesne v následujícím roce na 7,5 %.
Průmyslová produkce v červnu meziročně vzrostla reálně o
8,1 %. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce
přispěla výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů,
výroba elektrických zařízení a výroba pryžových a
plastových výrobků.
Graf 3
Index spotřebitelských cen (CPI) a míra nezaměstnanosti
(ILO), %
9
9
8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0
0
Inflace
Míra nezaměstnanosti
Zdroj: Oxford Economics
Nejnovější statistiky sezónně očištěných maloobchodních
tržeb z června 2014 ukazují nárůst o 6,4 %. Nejvýrazněji
rostly prodeje počítačů a telekomunikačních zařízení
(29,1 %) a online a zásilkové prodeje (20,9 %); tržby
oblečení a obuvi rostly o 8,1 %.
Graf 4
Spotřební výdaje a disponibilní příjmy, %
10
8
Zdroj: Oxford Economics, ČSÚ
6
4
2
0
-2
-4
Spotřební výdaje
Disponibilní příjmy
Zdroj: Oxford Economics
www.dtz.com
Property Times
2
Průmyslové nemovitosti v ČR
2. čtvrtletí 2014
Nabídka
Poptávka
Celková výměra moderních skladových a průmyslových
2
ploch ve 2. čtvrtletí 2014 přesáhla 4,63 mil. m , přičemž
2
dokončeno bylo 102 700 m nových průmyslových prostor.
To v porovnání s předchozím čtvrtletím představuje nárůst
o 55 % a v meziročním porovnání pak dokonce o 70 %. Ze
všech prostor dodaných na trh v tomto čtvrtletí bylo 78 %
předpronajatých.
Hrubá realizovaná poptávka v ČR (včetně renegociací) ve
2
2. čtvrtletí 2014 dosáhla 241 300 m , jedná se tak o 7 %
pokles v meziročním i mezičtvrtletním srovnání. Ve stejném
období jsme zaznamenali čistou realizovanou poptávku bez
2
renegociací ve výši 124 000 m . Představuje to pokles o
21 % v porovnání s 2. čtvrtletím 2013 a o 4 % v porovnání
s prvním čtvrtletím 2014. Podíl přejednání na celkové
realizované poptávce dosáhl 49 %.
Nejvíce skladových a průmyslových ploch bylo dokončeno
v širším okolí Prahy, kde v šesti skladových a logistických
2
parcích nově vzniklo více než 37 000 m skladových a
průmyslových ploch, což představuje 37 % prostor
dostavěných v tomto čtvrtletí. Jen o něco málo méně bylo
ve 2. čtvrtletí dokončeno také v Jihomoravském kraji (32 %)
a dále v kraji Středočeském (17 %). Nejvýznamnější budovy
dokončené ve 2. čtvrtletí 2014 byly hala D2 v CTParku Brno
2
II (33 100 m ), budova DCD v PointParku Prague D1
2
(19 600 m ) a haly v parcích Panattoni Park Stříbro a CTPark
2
Mladá Boleslav, které mají shodně 17 000 m .
Ve 2. čtvrtletí 2014 měla nejvyšší podíl na nově
dokončených prostorách společnost CTP Invest (49 %) díky
již zmíněným nově dokončeným budovám v Brně a Mladé
Boleslavi, následovala společnost PointPark Properties s
2
podílem 22 % a celkem 22 300 m nových skladových
prostor dokončených v PointPark Prague D1 a PointPark
2
Prague D8 a Panattoni s 17 000 m ve Stříbře (14 %).
Ve druhém čtvrtletí 2014 jsme zaznamenali více než
2
160 000 m skladových a průmyslových prostor ve výstavbě,
přičemž téměř všechny projekty mají zajištěny pronájmy už
v době zahájení výstavby. Největší projekt, který zahájil
2
výstavbu v tomto čtvrtletí, je 39 200 m velká hala
v PointParku D8 jejíž budoucí nájemce je VF Corporation.
Graf 5
Dokončená výstavba, m
1 000 000
900 000
800 000
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0
Celková nájemní aktivita za prvních šest měsíců roku 2014
2
činila 502 000 m , téměř stejně jako v prvním pololetí
loňského roku. Čistá poptávka představovala 50 % ze všech
2
realizovaných pronájmů v prvním pololetí, s 253 000 m
nově pronajatými prostorami tak byl zaznamenán meziroční
pokles o 3 %.
Téměř 60 % všech nových pronájmů se uzavřelo na
projektech v širším okolí Prahy, následoval Moravskoslezský
kraj s 20% podílem na čisté realizované poptávce.
Distribuční společnosti byly ve 2. čtvrtletí tahounem celkové
poptávky s 50 %, na čisté realizované poptávce měly podíl
až 69 % především díky předpronájmu VF Corporation, a
dalším významným pronájmům především provozovatelů eshopů jako je Alza.cz, Mall.cz, Parfums.cz a dalších.
Největší transakcí druhého čtvrtletí 2014 byl předpronájem
VF Corporation v PointParku Prague D8 o velikosti
2
39 200 m . Druhou největší transakcí bylo přejednání
nájemní smlouvy společností DHL Express v CTParku Nový
2
Jičín o velikosti 19 600 m a dále stojí za zmínku rovněž
2
přejednání nájemní smlouvy na 18 000 m firmy Sony DADC
v Prologis Parku Štěnovice.
Graf 6
2
Čistá realizovaná poptávka v krajích, m
6%
2
Širší okolí Prahy
5% 2%
Moravskoslezský kraj
8%
Jihomoravský kraj
Plzeňský kraj
20%
59%
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Zdroj: DTZ, Industrial Research Forum
Zdroj: DTZ, Industrial Research Forum
www.dtz.com
Property Times
3
Průmyslové nemovitosti v ČR
2. čtvrtletí 2014
Neobsazenost a nájemné
Míra neobsazenosti zůstala stabilní na 8,1 %, což
představuje mezikvartální nárůst pouze o 0,1 procentního
bodu. Z celkové plochy moderních skladů bylo na konci 2.
2
čtvrtletí 2014 v České republice 374 100 m neobsazených.
Nejvíce volných ploch bylo zaznamenáno v okolí Prahy
2
(145 700 m ), kde míra neobsazenosti mezičtvrtletně
stoupla o 0,3 p.b. ale meziročně poklesla o 2,3 p.b.. Druhý
největší objem volných skladů se nachází v Jihomoravském
2
kraji (57 000 m ). Mezi kraji s nejvyšší mírou neobsazenosti
dominuje Královéhradecký a Pardubický kraj s 21 %,
respektive 17 %.
Pronajímatelé se snaží svoje nabídky zatraktivnit především
formou nájemních prázdnin. V závislosti na konkrétní
nájemní smlouvě a jejím trvání, se délka nájemních prázdnin
pohybuje od tří do šesti měsíců. Po zahrnutí nájemních
prázdnin se efektivní nájemné pohybuje v rozmezí od
3,20-3,90 EUR za metr čtvereční a měsíc.
Graf 7
Míra neobsazenosti, %
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Čistá absorpce reflektující rozdíl obsazených kapacit mezi 1. a
2
2. čtvrtletím 2014 dosáhla 105 900 m .
Nejvyšší dosahované nájemné pro skladové prostory zůstává
na úrovni 3,80-4,25 EUR za metr čtvereční a měsíc a očekává
se, že i nadále zůstane stabilní. Pro některé menší jednotky
či u pronájmů na kratší dobu může nájemné dosáhnout až
4,50 EUR za metr čtvereční a měsíc.
Zdroj: DTZ, Industrial Research Forum
Mapa 1
Nejvýznamnější projekty v širším okolí Prahy ve 2. čtvrtletí 2014
Zdroj: DTZ
www.dtz.com
Property Times
4
Průmyslové nemovitosti v ČR
2. čtvrtletí 2014
Graf 8
Graf 9
Čistá realizovaná poptávka ve 2. čtvrtletí 2014, m
2
2% 2% 1%
Čistá realizovaná poptávka dle typu nájemce ve 2. čtvrtletí
2
2014, m
3%
PointPark Properties
13%
Prologis
12%
32%
2%
CTP Invest
VGP
Distribuce
Výroba
16%
Panattoni
3PL
Hoya
21%
Jiné
Bohman Invest
69%
Contera
27%
Zdroj: DTZ, Industrial Research Forum
ZdrojDTZ, Industrial Research Forum
Mapa 2
Celková výměra skladových a výrobních prostor v ČR, neobsazenost a požadované nájemné ve 2. čtvrtletí 2014
Zdroj: DTZ
www.dtz.com
Property Times
5
Průmyslové nemovitosti v ČR
2. čtvrtletí 2014
Tabulka 2
Nejvýznamnější pronájmy
Nemovitost
2
Region
Výměra (m )
Nájemce
Sektor
Typ pronájmu
PointPark Prague D8
Širší okolí Prahy
39 200
VF Corporation
Distribuce
Předpronájem
CTPark Nový Jičín
Moravskoslezský
19 600
DHL Express
3PL
Renegociace
Prologis Park Plzeň
Štěnovice
Plzeňský
18 000
Sony DADC
Distribuce
Renegociace
Prologis Park Prague
Úžice
Širší okolí Prahy
12 500
Alza.cz
Distribuce
Nový pronájem
VGP Park Horní Počernice
Širší okolí Prahy
11 700
Datart
Distribuce
Renegociace
Zdroj: DTZ, Industrial Research Forum
Definice
Celková výměra:
Celková výměra moderních skladovacích / výrobních prostor k pronájmu stavěných developery a
dokončených od roku 1998.
Nová nabídka:
Nově dokončené budovy, které získaly kolaudační rozhodnutí v daném období.
Poptávka:
Celková výměra, která byla pronajata, či předpronajata nájemcům za specifické časové období.
Nezahrnuje prostory v nabídce. Nezahrnuje prostory ve vlastnictví. Nemovitost je pronajata při
podpisu smlouvy o smlouvě budoucí. Hrubá realizovaná poptávka zahrnuje přejednání a
prodloužení nájemních smluv, čistá realizovaná poptávka je nezahrnuje.
Nejvyšší dosahované
nájemné:
Dosahované nájemné na nejkvalitnějších jednotkách vysoké technické specifikace o výměře 4 000
2
– 5 000 m v nejatraktivnějších lokalitách.
Efektivní nájemné:
Představuje dosahovaný průměr nabídkové ceny nájemného, při zahrnutí nájemních prázdnin.
www.dtz.com
Property Times
6
Průmyslové nemovitosti v ČR
2. čtvrtletí 2014
Další DTZ Research studie
Další studie můžete získat na www.dtz.com/research. Zde naleznete:
Occupier Perspective
Aktualizace trhu z pohledu nájemců s komentáři,
analýzami, grafy a daty.
Global Occupancy Costs Offices
Global Occupancy Costs Logistics
Obligations of Occupation Americas
Obligations of Occupation Asia Pacific
Obligations of Occupation EMEA
Global Office Review
India Office Demand and Trends Survey 2013-14
Sweden Computer Games Developers November 2013
Property Times
Pravidelné aktualizace o trzích z pohledu vlastníků s
komentáři, grafy, daty a predikcemi. Zahrnuje tyto trhy:
Asia Pacific, Bangkok, Beijing, Berlin, Brisbane, Bristol,
Brussels, Budapest, Central London, Chengdu, Chongqing,
Dalian, Edinburgh, Europe, Frankfurt, Glasgow, Guangzhou,
Hangzhou, Ho Chi Minh City, Hong Kong, India, Jakarta,
Japan, Kuala Lumpur, Luxembourg, Madrid, Manchester,
Melbourne, Milan, Nanjing, Newcastle, Paris, Poland,
Prague, Qingdao, Rome, Seoul, Shanghai, Shenyang,
Shenzhen, Singapore, Stockholm, Sydney, Taipei, Tianjin,
Ukraine, Warsaw, Wuhan, Xian.
Investment Market Update
Pravidelné aktualizace o investiční aktivitě s komentáři,
významnými transakcemi, grafy, daty a predikcemi.
Zahrnuje tyto trhy: Asia Pacific, Australia, Belgium, Czech
Republic, Europe, France, Germany, Italy, Japan, Mainland
China, South East Asia, Spain, Sweden and UK.
Insight
Tematické či ad hoc studie zaměřující se na celé oblasti či
na specifická témata relevantní pro realitní trhy.
Insight Beijing TMT Office Occupier Survey- June 2014
Insight European Transaction Based Index Q1 2014
Net Debt Funding Gap - May 2014
China Insight Office Pipeline and Dynamics May 2014
Deflation and Commercial Property - March 2014
Tokyo Retail Market 2014
Great Wall of Money – March 2014
German Open Ended Funds – March 2014
China Investment Market Sentiment Survey - January 2014
China The Technology Sector - January 2014
Czech Republic Green buildings - December 2013
UK secondary market pricing - October 2013
Quantitative Easing - UK Regions – September 2013
DTZ Research Datové služby
Více dat a informací je k dispozici
v předplatitelské službě. Prosím kontaktujte
[email protected] pro více informací.

Property Market Indicators
Pravidelné datové série pro komerční a
průmyslové nemovitosti pro regiony Asie a
Evropy.
Money into Property
Stěžejní studie DTZ po více než 35 let, která se zaměřuje
na investice a kapitálové toky do realit po celém světě.
Analyzuje vývoj a strukturu globálního investičního trhu. K
dispozici pro: Global, Asia Pacific, Europe, North America
and UK.

Realitní predikce, včetně DTZ Fair Value
TM
Index
Pětileté predikce pro komerční a industriální
trhy v Asii, Evropě a USA.

Investment Transaction Database
Agregovaný přehled investiční aktivity v Asii
a Evropě.
Foresight
Kvartální komentář, analýza dat a predikcí včetně DTZ Fair
Value Index™. K dispozici pro: Global, Asia Pacific, Europe
and UK. Dále publikujeme výroční výhledovou studii.

Money into Property
Stěžejní produkt DTZ Research po více než
35 let. Poskytuje data o kapitálovém trhu
zahrnující toky kapitálu, velikost, strukturu
vlastnictví, vývoj, trendy včetně výsledků
www.dtz.com
Property Times
7
DTZ Research Kontakty
Global Head of Research
Head of EMEA Research
Hans Vrensen
Magali Marton
Tel: +44 (0)20 3296 2159
Tel: +33 1 49 64 49 54
Email: [email protected]
Email: [email protected]
Global Head of Forecasting
Fergus Hicks
Tel: +44 (0)20 3296 2307
Email: [email protected]
DTZ Business Kontakty
Chief Executive, EMEA
John Forrester
Chief Executive, EMEA
John Forrester
Tel: +44 (0)20 3296 2002
Tel: +44 (0)20 3296 2002
Email: [email protected]
Email: [email protected]
Pronájem skladových prostor
Martin Šumera
Michal Barthell
Tel: +420 234 262 222
Tel: +420 234 262 270
Email: [email protected]
Email: [email protected]
Investment & Business Development
Správa nemovitostí
Ryan Wray MRICS
Lenka Vodrážková
Tel: +420 234 262 275
Tel: +420 234 262 257
Email: [email protected]
Email: [email protected]
Oceňování
Karel Klečka MRICS
Tel: +420 234 262 232
Email: [email protected]
OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
Na tuto studii nelze spoléhat jako na základ pro jednání při transakcích bez vyhledání specifického,
kvalifikovaného a profesionálního poradenství. Data a fakta byla důkladmě zkotrolována, DTZ nemůže
převzít žádnou odpovědnost za jakoukoli škodu či ztrátu následkem nepřesnosti v této studii. Zde
zahrnuté informace by neměly být ať již v celku či částečně publikovány, reprodukovány a citovány bez
předchozího souhlasu. V každé takové reprodukci musí být citováno DTZ
© DTZ Srpen 2014

Podobné dokumenty

DTZ Research

DTZ Research předpokládalo, především díky silné zahraniční poptávce a nízké inflaci.

Více

DTZ Research

DTZ Research Asia Pacific, Bangkok, Beijing, Berlin, Brisbane, Bristol, Brussels, Budapest, Central London, Chengdu, Chongqing, Dalian, Edinburgh, Europe, Frankfurt, Glasgow, Guangzhou, Hangzhou, Ho Chi Minh Ci...

Více

Investice do nemovitostí ve střední Evropě opět rostou

Investice do nemovitostí ve střední Evropě opět rostou Hrubá realizovaná poptávka, včetně renegociací, ve 4.

Více

Colliers Template - Colliers International

Colliers Template - Colliers International pronájmů. V Panattoni Parku Cheb byla uzavřena největší transakce, kterou kdy v ČR zprostředkovala konzultační firma (73 000 m2), byla sjednána oddělením pronájmu průmyslových prostor firmy Colliers.

Více

GALLERY MYŠÁK, Prague 1 GALLERY MYŠÁK

GALLERY MYŠÁK, Prague 1 GALLERY MYŠÁK v Bratislavě připravuje ve spolupráci s SK Invest rekonstrukci a výstavbu obchodního centra s podílem kanceláří v okolí stávajícího hotelu Kyjev. V současné době rozvíjí svůj brněnský projekt BRNO ...

Více

DTZ Research

DTZ Research Praha byla pionýrem v zelené výstavbě v regionu Střední a východní Evropy, mezitím ji však předehnala Varšava. Zelené certifikované kanceláře představují 15 % z celkové výměry v Praze, ve Varšavě d...

Více