Hron - PHCK

Komentáře

Transkript

Hron - PHCK
HRON
základní informace o řece
2007
Hron 2007
... web pro pohodovou vodáckou turistiku
www.raft.cz
Materiály obsažené v tomto dokumentu jsou převzaty z webových stránek www.dronte.cz, www.granus.sk, www.padlo.cz a
www.raft.cz.
Hron 2007
OBSAH
OBSAH ................................................................................................................. 2
ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŘECE ................................................................................... 3
ÚSEKY ................................................................................................................. 5
HORNÝ HRON (ČERVENÁ SKALA - BREZNO ).............................................................................................. 5
STREDNÝ HRON (BREZNO - KOZÁROVCE) .................................................................................................. 8
DOLNÝ HRON (KOZÁROVCE – ÚSTIE) ....................................................................................................... 11
NÁVRHY ITINERÁŘE............................................................................................... 13
DRONTE .................................................................................................................................................... 13
GRANUS .................................................................................................................................................... 14
KEMPY ............................................................................................................... 16
MÍSTA NA ŘECE .................................................................................................... 18
KILOMETRÁŽ ....................................................................................................... 21
MALÁ OBRAZOVÁ PŘÍLOHA... ................................................................................... 28
2
Hron 2007
ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŘECE
Pramen: Nízké Tatry
Délka toku (sjízdné) v km: 271
Obtížnost:
Úsek
Říční km
Červená Skala - Heľpa
horní
střední
281 - 271.5 WW II - I
Heľpa - Polomka
271.2 - 261.5 WW II
Polomka - Brezno
261.5 - 223.7 WW I+
Brezno - Sliač
223.7 - 161.0 WW I-I+
Sliač - Kozárovce
dolní
Obtížnost
223.7 - 92.3 WW I-
Kozárovce - ústí do Dunaje
92.3 - 0.0 ZWB
Podmínky: pozor na středním úseku s vodou - špatné zásobovaní. Břehy začínají být velmi zarostlé díky útlumu chovu
dobytka, který vše krásně spásal. Před Polomkou (za jezem s náhonem do mlýna) je 5 kaskádek, z nichž čtvrtá je nejvíce
problematická - vysoká 1.5m s velkým vývařištěm - zastavit na 3 stupni a jít si dolů prohlédnout čtvrtou. Ostatní jsou
sjízdné, ale záleží na stavu vody - za VV nebezpečné! Úsek z Červené Skaly má poměrně slusný spád v úzkém, ale
prořezeném korytě. Občas meandruje. Spodní část z Kozárovcích začíná být problematická - u Veľkých Kozmálovcích je
asi 4km dlouhá nádrž a okolo Kálné je nově postaveno množství jezů s oleji před nimi. Spodní úsek je tedy lépe začít až v
Kalnej pod mostem, abyste se vyhnuli zhruba 6 km oleje.Více informací: najdete zde.
Sjízdná na čem, kdy, pro koho:
Úsek
kdy
Aktuálně SHMU ze
dne 10.4.2006 v 6h.
Vodočet
na jaře nebo
po deštích
Polomka - 65cm od Červené Skaly, od Heľpy
buď Brezno: 50 cm nebo sledováno Polomka:
50 cm
77cm (15 m3/s)
střední
většinou
celoročně
Banská Bystrica - 120 cm opt., dá se ale i při
85cm. od BB B. Bystrica: 90 cm
190cm (78 m3/s)
dolní
většinou
celoročně
B. Bystrica: 75 cm
190cm (78 m3/s)
horní
Aktuální
sjízdnost
Charakter řeky:
Úsek
šířka, typ
koryta
okolí
typ lodě
doporučeno pro
rychlost plavby
horní
5-7m
lesy
raft, kajak, otevřené
zkušené
1 - 2 dny
střední
8 - 10 m
nížina, louky
otevřené
začátečníky
5 km/h
nížina
otevřené
začátečníky
4 - 5 km/h
dolní
3
Hron 2007
Nejhezčí úsek: horní
Nebezpečný úsek: zbytky starých mostů, úsek z Helpa - Polomka (množství padlých stromů a silný proud, kaskáda 5
jezů !!) a průjezd továrnou v Podbrezové (vysoké navigační zdi po obou stranách a silné vlny)
Obvyklý začátek a konec: Helpa, Brezno, Podbrezová, Banská Bystrica, Žiar nad Hronom, Štúrovo
Obtížnost:
Heĺpa (270) - Polomka (260) WW II+
Polomka - Podbrezová (230) WW II
Podbrezová - Zvolen (170) WW I+ !!
Zvolen - Kálna (76) WW IKálna - ústí do Dunaje ZW B
4
Hron 2007
ÚSEKY
Úsek
Říční km
Červená Skala - Heľpa
horní Heľpa - Polomka
Obtížnost
281 - 271.5 WW II - I
271.2 - 261.5 WW II
Polomka - Brezno
261.5 - 223.7 WW I+
HORNÝ HRON (ČERVENÁ SKALA - BREZNO )
Červená Skala – Heľpa
rkm 265,0 – 255,5
dĺžka úseku
obtiažnosť
zjazdnosť – vodočet POLOMKA
zjazdnosť – obdobie
šírka koryta
okolie
vhodné typy lodí
doporučené pre vodákov
doba (rýchlosť) plavby
nebezpečné úseky, miesta
vhodný začiatok/koniec
doprava k rieke
táboriská
zaujímavosti, atrakcie
vhodné spojiť s riekou
10 km
WW II-I
minimum - 65 cm, povodňový stav – 100 cm (zákaz!!!)
III. – IV. mesiac alebo po výdatných! dažďoch
5–7m
lesy
kajak, kanoe, Pálava
pokročilí
1,5 - 2 hod.
oceľové lanká nad vodou, lávky nízko nad hladinou, spadnuté stromy
blokujúce koryto, silný prúd
Červená Skala, Heľpa
vlak/autobus
núdz. táborenie na dolnom konci Heľpy (pri skale vp.)
celý úsek je vodácky i krajinovo veľmi pekný a hodnotný
-
Rieka tu tečie údolím tvoreným Veporskými vrchmi a masívom Nízkych
Tatier. Tento krásny úsek vyžaduje na jazdu výdatnú vodu, ktorá je takmer
výlučne na začiatku jari, keď sa topia snehy. Hron tu má skôr charakter potoka –
úzke, zarastené a kamenisté koryto s rýchlym prúdom a slušným spádom. Jazdu
sťažujú pešie lávky nízko nad vodou a popadané stromy v koryte, ktoré často
vidieť až na poslednú chvíľu po výjazde zo zákruty. Toto všetko vyžaduje
pomerne skúsených vodákov, ktorí dokážu včas a hocikde zastaviť loď a vyhnúť
sa tak nebezpečenstvu natlačenia pod kmene spadnutých stromov a nánosy konárov. Rýchla a technická
jazda zaujímavou krajinou a krištáľovo čistá voda, spolu prinášajú jedinečný zážitok, len si treba vybrať tú
správnu dobu.
5
Hron 2007
Heľpa – Polomka
rkm 255,5 – 245,8
dĺžka úseku
obtiažnosť
zjazdnosť – vodočet POLOMKA
zjazdnosť – obdobie
šírka koryta
okolie
vhodné typy lodí
doporučené pre vodákov
doba (rýchlosť) plavby
nebezpečné úseky, miesta
vhodný začiatok/koniec
doprava k rieke
táboriská
zaujímavosti, atrakcie
vhodné spojiť s riekou
10 km
WW II
minimum - 60 cm
povodňový stav – 100 cm (zákaz!!!)
III. – V. mesiac alebo po výdatných! dažďoch
5–7m
lesy
kajak, kanoe, Pálava
pokročilí
1,5 - 2 hod.
lávky nízko nad vodou, spadnuté stromy blokujúce koryto, úzke prejazdy,
silný prúd,
5. stupňová kaskáda pred Polomkou
Heľpa, Polomka
vlak/autobus
núdz. táborenie Heľpa (pri skale vp.), Polomka pri moste
celý úsek, skala na dol. konci Heľpy, drevenice v Závadke
-
Obrázek 1Heľpa - Skalka
Úsek je v zásade zhodný s predošlým, len pribúda vody z prítokov, ktoré obojstranne napájajú Hron.
Množstvo meandrov, stále úzke koryto zablokované stromami a rýchly prúd udržiavajú skoro na celých 10
km obtiažnosť WW II. V úseku sú dve hate (prvú doporučujeme preniesť, druhú posúdiť na mieste). Za
zmienku stoja aj drevenice v Závadke, ktoré vidieť z vody na ľavom brehu.
Na obrázku vidieť hať v Závadke.
Obrázek 2 Hať v Závadke
Obrázek 3 Hať v Závadke
Na konci úseku pred Polomkou je kaskáda piatich stupňov (4. treba prezrieť). Ide o 10 km „výživnej“
vody, ktorú si zdatný vodák nenechá ujsť. Obtiažnosť týchto stupňov sa vo veľkej miere mení v závislosti
od výšky vodného stavu. V Polomke pri moste na ľavom brehu je vodočet.
6
Hron 2007
Obrázek 4 Kaskáda v Polomke
Polomka - Brezno
rkm 245,8 – 223,7
dĺžka úseku
obtiažnosť
zjazdnosť – vodočet
BREZNO
zjazdnosť – obdobie
šírka koryta
okolie
vhodné typy lodí
doporučené pre vodákov
doba (rýchlosť) plavby
nebezpečné úseky, miesta
vhodný začiatok/koniec
doprava k rieke
táboriská
zaujímavosti, atrakcie
vhodné spojiť s riekou
22 km
WW I+
minimum - 40 cm
povodňový stav – 100 cm (zákaz!!!)
III. – V. mesiac alebo po dažďoch
7 – 12 m
lesy, občas lúky
kajak, kanoe, Pálava, raft
mierne pokročilí
3 - 4 hod.
hať pred Bujakovom (rkm 231,3)
Polomka, Bujakovo, Brezno – žel. stanica
vlak/autobus
núdzovo napr. Polomka, Beňuš, Gašparovo (alebo iné pekné lúky podľa vlast.
výberu)
PR Bacúšska Jelšina, Bujakovo – rešt. v tvare plachetnice
-
Koryto sa postupne rozširuje, čo robí jazdu prehľadnejšou a technicky menej náročnou ale rieka má stále dobrý spád a plavba
je rýchla. Hron tu nadobúda charakter podhorskej riečky (pribúda štrkových prahov), kde sa nájde dosť miesta už aj pre rafty
ale chce to dostatok vody. Kontakt s horami, okolité lúky a brehy na jar posiate množstvom kvetov (vynímajú sa hlavne fialové
šafrany – chránené!), svižne tečúca voda, to je proste pohodička! Takým ukážkovým miestom je prírodná rezervácia Bacúšska
Jelšina (asi 5 km pod Polomkou naľavo) – netáboriť! V celom úseku je len jedno prenášanie a to hať 3 km pod Filipovom.
Cestou si môžete dať pauzu napr. v reštaurácii v tvare starej plachetnice, ktorá stojí na pravom Brehu v Bujakove. Ak chcete
plavbu skončiť v Brezne, najlepšie
Obrázek 5 Jarní Hron
7
Hron 2007
STREDNÝ HRON (BREZNO - KOZÁROVCE)
Brezno - Nemecká
rkm 223,7 – 204,4
dĺžka úseku
obtiažnosť
zjazdnosť – vodočet BREZNO
zjazdnosť – obdobie
šírka koryta
okolie
vhodné typy lodí
doporučené pre vodákov
doba (rýchlosť) plavby
nebezpečné úseky, miesta
vhodný začiatok/koniec
doprava k rieke
táboriská
zaujímavosti, atrakcie
vhodné spojiť s riekou
19 km
WW I
minimum - 40 cm
povodňový stav – 100 cm (zákaz!!!)
III. – VI. mesiac alebo po dažďoch
10 – 20 m
lesy, lúky
kajak, kanoe, Pálava, raft
mierne pokročilí
3 hod.
hať nad Podbrezovou (rkm 217,9), Železiarne Podbrezová (vysoké navigačné
múry, železá v koryte, za VV veľké vlny)
Brezno, Podbrezová, Nemecká
vlak/autobus
kemp Nemecká, núdz. táb. pri hati nad Podbrezovou
Čiernohronská železnička
Čierny Hron (WW I+/12 km), Štiavnička (WW III!/6,5 km), pokračovať po
Bystrianke (WW II-/ 6,6 km), Vajskovský potok (WW IV/6 km), Jaseniansky
potok (WW II+/7 km)
Obrázek 6 Hron v okolí Brezna
Obrázek 7 Hať v Chatimech
Obrázek 8 Hať v Lopeji
Z Brezna začína splav väčšina vodákov, ak to hydrologické podmienky dovoľujú. Pokiaľ nie je veľmi vysoký stav
vody (nad 70 cm v Brezne), tak úsek zvládne aj dobre organizovaná skupina začiatočníkov pod vedením
skúsenejších vodákov. Treba dať pozor na hati pod Chvatimechom, ktorá je síce zjazdná náhonom vpravo, ale
vždy ju doporučujeme prezrieť a začiatočníkom radšej preniesť. Hneď poniže stojí Čiernohronská železnička
(www.chz.sk), po ktorej sa môžete previezť historickým parným vláčikom do Čierneho Balogu malebným horským
údolím. Ak si tam viete dopraviť aj lode (máte sprievodné vozidlo alebo využijete naše služby) a je dostatok vody
(min. 90 cm v Hronci), je priam ideálne, vrátiť sa z Balogu po Čiernom Hrone. Je to nádherná riečka. Kajakárov
budú zaujímať najmä pravostranné prítoky Hrona Štiavnička (III!), ktorá sa vlieva do Bystrianky (II-) a Vajskovský
potok (IV), ale to už sú naozaj creeky, kde treba niečo vedieť.
Plavba po Hrone pokračuje Podbrezovou, kde je asi 1 km úsek, v ktorom rieka tečie cez železiarne pomedzi
vysoké kamenné sten navigácie. Tento úsek môže byť rizikový za väčšej vody, keď sú tu veľké vlny a pri
prevrátení prakticky nie je kde zastaviť. Kto sa ne tento úsek necíti, nech začína radšej až od žel. a autobusovej
stanice. V Lopeji je ešte jedna väčšinou zjazdná hať (pozrieť), z ktorej sa náhonom odvádza voda do MVE a späť
do koryta sa vracia až po 5 km nad Nemeckou. V lete za malej vody je preto tento úsek nezjazdný a tých, čo to
nevedia (alebo si nedajú povedať), čaká 5 km brodenia polosuchým korytom a ťahania lodí za sebou.
8
Hron 2007
Nemecká - Sliač
rkm 204,4 – 161,0
dĺžka úseku
obtiažnosť
zjazdnosť – vodočet
BANSKÁ BYSTRICA
zjazdnosť – obdobie
šírka koryta
okolie
vhodné typy lodí
doporučené pre vodákov
doba (rýchlosť) plavby
nebezpečné úseky, miesta
vhodný začiatok/koniec
doprava k rieke
táboriská
zaujímavosti, atrakcie
vhodné spojiť s riekou
43 km
WW I-I+
minimum - 80 cm
nebezpečné už pri 200 cm
povodňový stav – 250 cm (zákaz!!!)
celoročne
15 – 30 m
lesy, prevažne lúky
kajak, kanoe, Pálava, raft
začiatočníci
5-6 km/hod.
hať v Šalkovej – silný spätný prúd (preniesť!!)
Nemecká, Banská Bystrica, Sliač
vlak/autobus
kemp Dobrý pľac - Nemecká, Lodenica na Mlynčoku, Iliaš, núdz. táb.
Šalková, Sliač
Jumpstone – skákanie do vody zo skaly, Iliaš – slalomka, perej vo Vlkanovej,
Hronsek – drevený kostol
Starohorský potok (WW II+/6 km), pokračovať po Bystrici (WW II/7,5 km)
Tento úsek je prakticky celoročne zjazdný, vhodný aj pre začiatočníkov a prakticky pre všetky typy lodí
(vrátane raftov a pramíc). Koryto sa výrazne rozširuje, údolie sa postupne otvára a pod Banskou Bystricou
plynulo prechádza do Zvolenskej kotliny. Napriek tomu si rieka stále zachováva podhorský charakter
s množstvom perejí, z ktorých najlepšie sú práve v závere pod Banskou Bystricou. Bolo by chybou začať
nižšie a tento úsek vynechať. Pohyb v hustejšie osídlenej krajine má aj svoje výhody vo forme krčiem,
reštaurácií a bufetov, ktoré sú prakticky v každej dedinke hneď poblíž rieky. Taktiež sú tu aj kempy
(Dobrý pľac - Nemecká, Lodenica na Mlynčoku Slov. Ľupča) so sociálnym zázemím, ktoré uvíta hlavne
nežnejšia časť posádky. Hlavne kemp v Nemeckej je vďaka svojej výhodnej polohe a dlhoročnej tradícii
populárnou vodáckou základňou.
Pod Slovenskou Ľupčou je hať z lomového kameňa, ktorej splavnosť treba posúdiť na mieste podľa vody
(pri malej vode preniesť vpravo). Ďalšie podobné ale nižšie stupne sú zjazdné dobre. POZOR na hať
v Šalkovej! Neskúsenému sa asi 70-80 cm vysoký murovaný prah cez rieku môže javiť ako nevinná haťka
(hlavne za malej vody), ale je to tichý zabijak! Pod haťou je veľké vývarisko so silným spätným prúdom,
ktorý svoje obete len ťažko púšťa (za vysokého stavu sa voda vracia až z 10 m). Vrtuľník záchrannej
služby sem údajne lieta pomerne rýchlo. Hať je dobre označená, treba včas zastaviť a preniesť vpravo.
Obrázek 9 Hať v Šalkovej
9
Hron 2007
Z adrenalínových atrakcií treba spomenúť cliffdiving (skákanie zo skaly do vody) - skalu Jumpstone
(výška 5 m) neprehliadnete na pravom brehu Hrona pri Medzibrode v mieste, kde sa tok rozdeľuje na dve
ramená (viď. kilometráž). Komu sa cnie po civilizácii, nech sa prejde po historickom námestí Banskej
Bystrice s množstvom, reštaurácií, kaviarní a obchodíkov so suvenírami – najmä v lete to má atmosféru.
Ak si chcete zdokonaliť techniku jazdy, alebo si len tak trochu „zablbnúť“, nevynechajte jednoduchú
slalomovú dráhu, ktorá je pri táborisku v Iliaši. V Hronseku je krásny drevený artikulárny kostol zo 17.
storočia.
Sliač - Kozárovce
rkm 161,0 – 79,0
dĺžka úseku
obtiažnosť
zjazdnosť – vodočet BANSKÁ
BYSTRICA
zjazdnosť – obdobie
šírka koryta
okolie
vhodné typy lodí
doporučené pre vodákov
doba (rýchlosť) plavby
nebezpečné úseky, miesta
vhodný začiatok/koniec
doprava k rieke
táboriská
zaujímavosti, atrakcie
vhodné spojiť s riekou
82 km
WW Iminimum - 80 cm
nebezpečné už pri 200 cm
povodňový stav – 250 cm (zákaz!!!)
celoročne
25 – 40 m
striedavo lesy, lúky, polia
kajak, kanoe, Pálava, raft
začiatočníci
5-6 km/hod.
2 hate vo Zvolene (preniesť!)
Zvolen, Hronská Dúbrava, Žiar, Žarnovica, Kozárovce
vlak/autobus
táboriská Červ. Medokýš, Hronská Dúbrava, Šášov. Podhradie, Hliník – lod.,
Revištské Podzámčie, Rudno, Brehy
Borová hora (arborétum, rozárium), zrúcaniny - Pustý hrad, Šášov, Revište,
kláštor v Hronskom Beňadiku
-
Zo Sliaču do Zvolena tečie Hron v umelom koryte, miestami s betónovými kolmými brehmi, kde sa dosť obtiažne
zastavuje. Vpravo pred mostom vo Zvolene je hneď za hrádzou Hypernova, kde sa dajú doplniť zásoby. Kto má
chuť môže sa vydať na prehliadku mesta, prípadne Zvolenského zámku. Hneď za mostom treba zastaviť vpravo
a preniesť lode okolo dvoch hatí - cca 200 m (doporučujeme preniesť obe hate naraz). Je to síce dlhé ale jediné
prenášanie na celom 82 kilometrovom úseku. Regulácia končí hneď pod Zvolenom, kde je priamo v lese aj pekné
táborisko Červený Medokýš (prameň minerálnej železitej vody a možnosť vychádzky na ruiny Pustého hradu). Pod
Zvolenom sa kotlina končí a Hron si razí cestu údolím medzi Štiavnickými a Kremnickými vrchmi. Prevažne listnaté
lesy na svahoch dotvárajú scenériu okolo už pomalšie plynúcej rieky, kde sa striedajú úseky kľudnej vody („oleje“)
s už miernymi perejami. Dno je prevažne štrkové. Pred Žiarom sa krajina znovu otvára do Žiarskej kotliny, kde
Hron pozvoľna meandruje lúkami vo veľkých oblúkoch. Meandre, lúky, polia, hlinité brehy a pomalší prúd
pripomínajú už nížinný tok, ale to sa ešte po zhruba 40 km zmení. Pri Revištskom Podzámčí Hron znovu obklopia
kopce Štiavnických vrchov a Vtáčnika, ktoré ho budú sprevádzať až po Kozárovce, odkiaľ už potečie ako nížinná
rieka.
10
Hron 2007
Obrázek 10 Pod zříceninou Šášova
Žiaľ, v súčasnosti je časť medzi Žiarom a Žarnovicou zasiahnutá výstavbou diaľnice, čo do istej miery ruší zážitok
z plavby týmto krajinne rozmanitým a zaujímavým úsekom. Plavba je technicky nenáročná, celý úsek je hladko
prejazdný, bez prekážok a nepopulárneho prenášania (okrem už spomínaného vo Zvolene).
Z táborísk, ktoré sú uvedené v tabuľke poskytuje najlepšie zázemie Revištské Podzámčie. V miestnej reštaurácii
„Pod hradom“ výborne varia.
DOLNÝ HRON (KOZÁROVCE – ÚSTIE)
rkm 79,0 – 0,0
dĺžka úseku
obtiažnosť
zjazdnosť – vodočet
BANSKÁ BYSTRICA
zjazdnosť – obdobie
šírka koryta
okolie
vhodné typy lodí
doporučené pre vodákov
doba (rýchlosť) plavby
nebezpečné úseky, miesta
vhodný začiatok/koniec
doprava k rieke
táboriská
zaujímavosti, atrakcie
79 km
ZWB
minimum - 75 cm
nebezpečné už pri 200 cm
povodňový stav – 250 cm (zákaz!!!)
celoročne
50 - 60 m
prevažne lúky, polia, lužné lesy
kajak, kanoe, Pálava, raft
začiatočníci
5 km/hod.
MVE Kalnička, MVE Turá – hate (preniesť!), hať v Pohronskom Ruskove –
trčiace kovové traverzy (!! prezrieť)
Kalná, Želiezovce, Kamenica, (Štúrovo)
autobus/vlak
organizované: Kalnička – ranč Široká cesta, Kalná – lodenica
neorganizované: Tlmače, Nový Tekov, Želiezovce, Hronovce, Kamenín,
Kamenica
ranče – jazdenie (Nový Tekov, MVE Kalnička),
úsek od Želiezoviec – krajinovo atraktívny (zvyšky luž. lesa, vodné
vtáctvo, čistá voda – kúpanie, PR Vozokanský Luh, PP Bíňanský
sprašový profil), termálne kúpalisko v Štúrove, Ostrihomská kapitula
(Maďarsko)
vhodné spojiť s riekou
Dunaj
11
Hron 2007
Obrázek 11 Dolní úsek Hronu
Dolný Hron prešiel v posledných asi 20 rokoch rozsiahlymi zmenami. Odrezaním ramien a niektorých meandrov
v dôsledku protipovodňových opatrení došlo ku skráteniu celkovej dĺžky o takmer 15 km (čo sme ako prví
zohľadnili aj v našej kilometráži). Na toku bola vybudovaná sústava hatí - stupňov z lomového kameňa
a v poslednom období boli vybudované priehrada vodného diela (VD) Veľké Kozmálovce, malá vodná elektráreň
(MVE) Kalnička a MVE Turá. Informácia o týchto zmenách sa rýchle rozniesla medzi vodákmi a spôsobila už
spomínaný pokles záujmu o túto časť Hrona. Aj keď išlo o rozsiahle a väčšinou nešťastné zásahy do tohto
ekosystému, zo zjazdnosťou to nie je ani zďaleka také zlé a stále je sa načo pozerať. Vodné diela nie sú také
veľké, takže ani „oleje“ nie sú také dlhé a väčšina kamenných stupňov (výška 0,3 – 0,8 m) je zjazdných.
Najväčšie je VD Veľké Kozmálovce hneď na začiatku Dolného Hrona. Vzdutie hladiny siaha až pod Kozárovce
a predstavuje asi 4 km stojatej vody, ktorú treba prepádlovať a potom preniesť lode pod hať priehrady. O 7 km
nižšie je MVE Kalnička, ktorej hať má výšku len 2 m, takže aj vzdutie a následný „olej“ má len 2 km. Pokiaľ chcete
splavovať len Dolný Hron (alebo máte sprievodné vozidlo s vlekom a môžete lode previezť), je najlepšie začať až
v Kalnej pod mostom. Pripravíte sa tak síce o možnosť zajazdiť si na niektorom z rančov v Novom Tekove
a Kalničke ani neuvidíte prievoz (dnes už historickú raritu) medzi Starým a Novým Tekovom, ale vyhnete sa
zmieneným spolu 6 km „oleja“ a dvom prenášaniam. Takto vás čaká len jeden 2,5 km „olej“ na MVE Turá asi 8 km
pod Kalnou. V Turej máte 2 možnosti: za malej vody je lepšie pokračovať náhonom vpravo až k objektu elektrárne
a tam preniesť vľavo do pôvodného koryta alebo preniesť lode vľavo do pôvodného koryta, kde sú ale 3 ďalšie
stupne s rybochodmi, ktoré za malej vody nie sú dobre zjazdné (ostré traverzy na rybochodoch – riziko prerazenia
lode alebo poranenia pri zvrhnutí). Za väčšej vody, keď je v rybochodoch dosť vody, je to určite zaujímavejšia
voľba. Ďalšie stupne sú prevažne zjazdné (okrem 1,5 m vysokého stupňa v Želiezovciach) a predstavujú príjemné
spestrenie kľudnej plavby, ktoré si každý vodák vychutná.
Z prírodného a krajinno-estetického hľadiska je tu niekoľko cenných úsekov so zvyškami ramien a lužným lesom
(Čata, prírodná rezervácia Vozokanský Luh), prírodná pamiatka Bíňanský sprašový profil a tiež posledné kilometre
toku pred sútokom s Dunajom, zľava lemované kopcami Burdy (PR Kováčovské kopce) s vinicami a ovocnými
sadmi. Tento úsek je európskym biokoridorom vtáctva, takže tu možno vidieť volavky, bociany, kačice, kormorány,
potápky, rybárikov,... Najmä dolný úsek od Želiezoviec do Dunaja má osobitú akoby juhoeurópsku atmosféru
(stepné prvky, flóra i fauna). Teplá a vďaka sedimentácii pomerne čistá voda, štrkové lavice a prahy tvoria
vynikajúce možnosti na kúpanie. Na svoje si tu prídu aj vodáci – rybári. Vyskytujú sa tu prakticky všetky nížinné
druhy rýb ako šťuka, zubáč, kapor, nosáľ, podustva, kapitálne bolene, mreny, jalce a v posledných rokoch sa tu
mimoriadne darí hlavne sumcom. Výhodou tiež je, že Dolný Hron netečie v tesnej blízkosti komunikácii. Táborí sa
väčšinou vo voľnej prírode, kde si každý nájde to „svoje“ táborisko.
Dolný Hron je skvelý tip na letný splav pre všetkých, čo uprednostňujú táborenie vo voľnej prírode, kľud, samotu
a romantiku.
12
Hron 2007
NÁVRHY ITINERÁŘE
DRONTE
3 dny:
Německá
Slovenská Lupča
Bánská Bystrica Iliaš
Hronská Dúbrava
(64 km)
4 dny:
První varianta:
Brezno
Německá
Slovenská Lupča
Bánská Bystrica Iliaš
Hronská Důbrava
(82 km)
Druhá varianta:
Německá
Slovenská Lupča
Bánská Bystrica Iliaš
Hronská Důbrava
Nová Baňa
(110 km)
5 dní:
První varianta:
Brezno
Německá
Slovenská Lupča
Bánská Bystrica Iliaš
Hronská Důbrava
Nová Baňa
(131 km)
Druhá varianta:
Německá
Slovenská Lupča
Bánská Bystrica Iliaš
Hronská Důbrava
Nová Baňa
Kozárovce
(125 km)
6 dní:
První varianta:
Brezno
Německá
Slovenská Lupča
Bánská Bystrica Iliaš
Hronská Důbrava
Nová Baňa
Kozárovce
(146 km)
Druhá varianta:
Německá
Slovenská Lupča
Bánská Bystrica Iliaš
Hronská Důbrava
Nová Baňa
Kozárovce
Kalná
(114 km)
13
Hron 2007
7 dní:
První varianta:
Brezno
Německá
Slovenská Lupča
Bánská Bystrica Iliaš
Hronská Důbrava
Nová Baňa
Kozárovce
Kalná
(162 km)
Druhá varianta:
Německá
Slovenská Lupča
Bánská Bystrica Iliaš
Hronská Důbrava
Nová Baňa
Kozárovce
Kalná
Želiezovce
(169 km)
8 dní:
Brezno
Německá
Slovenská Lupča
Bánská Bystrica Iliaš
Hronská Důbrava
Nová Baňa
Kozárovce
Kalná
Želiezovce
Kamenný Most
(218 km)
GRANUS
Aby sme vám uľahčili plánovanie vášho splavu, vytvorili sme 3 varianty trás. Jednotlivé varianty sa
líšia hlavne dĺžkou splavovaných úsekov, aby si každý mohol vybrať trasu podľa toho, koľko času
denne chce stráviť na vode a koľko alternatívne (turistika, spánok, pohostinské zariadenia a iné
kultúrne pamiatky):
•
RELAX – lenivý variant
•
TURIST - optimálny variant
•
SPORT – športový (dynamický) variant
Vhodné miesta začiatku/ukončenia splavu sú vyznačené farebne a tiež písmenami S - Štart, C - Cieľ. Takto si
môžete vybrať úsek na 2, 3, 4 dni ale aj na dva týždne.
Podrobnejší popis úsekov Hrona nájdete tu.
Hurá do plánovania!
Hron - základné rozdelenie toku
riečny km
dĺžka
v km
obtiažnosť
zjazdnosť
(vodočet v cm)
zjazdnosť kedy,
kal. mesiace
265,0 - 255,5
255,5 - 245,8
245,8 - 223,7
10
10
22
WW II-I
WW II
WW I+
Polomka: 65
Polomka: 60
Brezno: 40
III - IV
horný
Červ. Skala - Heľpa
Heľpa - Polomka
Polomka - Brezno
stredný
Brezno - Nemecká
223,7 - 204,4
19
WW I
Brezno: 40 (BB: 110)
III - VI
úsek
14
III - V
Hron 2007
riečny km
dĺžka
v km
obtiažnosť
Nemecká - Sliač
204,4 - 161,0
43
WW I-I+
Sliač - Kozárovce
161,0 - 79,0
82
WW I-
Kozárovce - ústie
79,0 - 0,0
79
ZWB
úsek
dolný
zjazdnosť
(vodočet v cm)
zjazdnosť kedy,
kal. mesiace
Ban. Bystrica: 80
celoročne
Ban. Bystrica: 75
celoročne
vodné stavy - SHMU
http://www.shmu.sk/?page=110
Doporučené denné trasy
RELAX – lenivý variant
denný úsek
km/deň Štart/Cieľ táb.
začiatok
koniec
kemp
Nemecká
Sl. Ľupča-Outdoorcamp
12
S
Sl. Ľupča-Outdoorcamp Šalková
10
zaujímavosti, atrakcie
Medzibrod – skákanie do vody zo skaly
Šalková
Iliaš
11
Iliaš
Sliač
Sliač
Hronská Dúbrava
Šášov. Podhradie
11
18
C
táb.
Borová hora (arborétum, rozárium)
9*
S/C*
táb.
zrúcanina hradu Šášov
Hronská Dúbrava
Šášov. Podhradie
Hliník
Revišťské Podzámčie
Rudno
Tlmače – most
Kalná – lodenica
*al. koniec Žiar (+3,6 km)
Hliník
Revišťské Podzámčie
7*
Rudno
Tlmače – most
14
15
Jur n. Hr.
15*
Jur n. Hr.
Hronovce – lodenica
18
Hronovce – lodenica
Kamenín – most
Kamenica
18
*štart Kalná – most (+2 km)
Kamenín – most
*al. koniec v ústí (+ 2 km)
TURIST – optimálny variant
denný úsek
začiatok
koniec
Brezno
Nemecká
Nemecká
Šalková
Šalková
Sliač
Sliač
Hronská Dúbrava
Hronská Dúbrava
Hliník - lodenica
Hliník - lodenica
Rudno
Rudno
Tlmače – most
*al. koniec Kozárovce ( -2 km)
táb.
C*
kemp zrúcanina hradu Revište
táb.
22*
Kalná – lodenica
Iliaš - slalomka
Hronsek – drevený kostol
15
*al. koniec Žarnovica (+4,5
km)
*al. koniec Kozárovce ( -2 km)
táb.
C*
táb.
jazdenie - ranče (N. Tekov, Kalnička)
S*
táb.
9*
Štúrovo - termál. kúpalisko, Ostrihom - kapitula
(Maďarsko)
C*
km/deň Štart/Cieľ táb.
21
22
22
18
23
21
S
S
C
C
S
22*
C*
15
zaujímavosti, atrakcie
kemp
Medzibrod – skákanie do vody zo skaly
Iliaš – slalomka, Hronsek – drevený kostol
táb.
Borová hora (arborétum, rozárium)
táb.
zrúcanina hradu Šášov
táb.
zrúcanina hradu Revište
Hron 2007
TURIST – optimálny variant
denný úsek
začiatok
koniec
Tlmače – most
Kalná – lodenica
Kalná – lodenica
Svodov
*štart Kalná – most (+2 km)
Svodov
Bíňa – sprašový profil
Bíňa – sprašový profil
Kamenica
*al. koniec v ústí (+ 2 km)
km/deň Štart/Cieľ táb.
15
táb.
24*
zaujímavosti, atrakcie
jazdenie - ranče (N. Tekov, Kalnička)
S*
20
18*
Štúrovo - termál. kúpalisko, Ostrihom - kapitula
(Maďarsko)
C*
SPORT – športový (dynamický) variant
denný úsek
začiatok
Heľpa
*al. štart z Čer. Skaly (+10
km)
Filipovo
Nemecká
Iliaš
koniec
km/deň Štart/Cieľ táb.
Filipovo
21*
Nemecká
Iliaš
30
*al. koniec Sliač (+11 km)
Šášov. Podhradie
*al. koniec Žiar (+3,6 km)
zaujímavosti, atrakcie
S*
kemp Čiernohronská železnička
32*
S/C*
táb.
Medzibrod – skákanie do vody zo skaly, Iliaš –
slalomka
37*
C*
táb.
Hronsek – drevený kostol, Borová hora (arborétum,
rozárium), zrúcanina hradu Šášov
Šášovské Podhradie
Brehy
40
táb.
zrúcanina hradu Revište
Brehy
Kalná – lodenica
37
táb.
jazdenie - ranče (N. Tekov, Kalnička)
Želiezovce
26*
S*
34*
C*
Kalná – lodenica
*štart Kalná – most (+2 km)
Želiezovce
Kamenica
*al. koniec v ústí (+ 2 km)
Štúrovo - termál. kúpalisko, Ostrihom - kapitula
(Maďarsko)
KEMPY
Kempování na Slovensku je něco zcela jiného než v ČR. Na celém toku Hronu jsme objevili 2 kempy: v
Nemecké (220) a v Revišťském Podzámčí (127). Prý je též kemp ve Slatině (168). Kempovat se však dá
téměř všude. Často se stávalo, že jsme byli tázáni od domorodců, zda chceme kempovat, a následně nám
bylo doporučeno místo.
ř. km: 245
Bujakovo
nevím jak je to s tábořením, ale je zde možné zaparkovat auto před továrnou a nechat si ho hlídat
vrátnými, kteří zde mají non-stop službu (za nějaký alkohol nebo možná i zadarmo). Do obce jezdí MHD
z Brezna a je zde dobrá restaurace.
ř. km: 220
Nemecká
vl placený kemp bez jakéhokoli vybavení (v roce 2000 stálo ubytování 45 Sk/os.). V obci je prý hospoda.
16
Hron 2007
ř. km: 216
Brusno – Ondrej
vp na konci obce (za fotbalovým hřištěm) pod železničním mostem je možné vytáhnout lodě z vody a
postavit stany na menším hřišti. Pěkné místo k táboření přebíjí fakt, že v roce 2000 nebyla v obci jediná
otevřená restaurace. Jezdí zde spousta autobusů, v části Brusno - Kúpele vp je zastávka vlaku.
ř. km: 199
Šalková
vl těsně před vesnicí. Udržovaná loučka plná vodáků zjevně určená ke stanování. Je zde zastávka vlaku,
kiosek a tři obchody.
ř. km: 184
Vlkanová
vl před obcí těsně nad peřejemi je rovné udržované místo. Je odtud výhled na nejdelší peřeje Hronu (WW
II, žádné válce ani jiná zrada, délka cca 300m). V obci je hospoda a hotel s velmi dobrou restaurací. Staví
zde vlak.
ř. km: 177
Sliač
vl vedle fotbalového hřiště naproti kasárnám. V obci je vlakové nádraží a až nahoře na kopci v části
Kúpele je restaurace, kde se vaří.
ř. km: 157
Hronská Dúbrava
vp udržované tábořiště s pitnou vodou a WC vedle fotbalového hřiště (poplatky za kempování se zde však
nevybírají). Obec má jen několik čísel, přesto je zde velké nádraží, na kterém stavějí i rychlíky. U nádraží
jsou 2 kiosky.
ř. km: 149
Šášovské Podhradie
vp na louce pod hradem (není tam nic kromě fotbalových branek), vl o kousek dál (zde je pitná voda a
WC). Do obce jezdí MHD ze Žiaru nad Hronom.
ř. km: 127
Revišťské Podzámčie
vp nad menší peřejí - placený kemp nedaleko zříceniny hradu (!) Reviště. Pitná voda, WC a restaurace
Pod hradem s velmi drzým vrchním. Nevýhodou tohoto místa je těžká dostupnost k vlaku (Žarnovica 4
km po proudu řeky).
17
Hron 2007
MÍSTA NA ŘECE
ř. km.: 223.2
Nástupní místo v Brezně
Na vodočtu pod mostem by měl být údaj alespoň 25 cm, který stačí na sjetí do Banské Bystrice
ř. km.: 215.7
Jez ve Valskej - Chvatimech
Vysoký 0,5 m. Sjízdný propustí vpravo, ale je třeba předem prohlédnout terén, zda v ní nejsou
zachycené stromy, jinak se dá přenášet vlevo
ř. km.: 210.2
Jez v Podbrezové - Lopeji
bývá velmi dobře splavný při levém břehu nebo středem po šikmém sešupu, ale jen při optimálním a
vyšším vodním stavu tj. 110 cm na vodočtě v Bánské Bystrici. Při menší vodě se slušně drhne o dno.
Tehdy je lepší alternativou sjet řeku při pravém břehu přes kolmý asi půlmetrový stupínek.
ř. km.: 203.7
"Dobrý pľac" Nemecká
Vodácka a turistická základňa Adventurio
ř. km.: 202.2
Tábořiště Dobrý plac v Nemecké
Tábořiště firmy Granus, teplá voda, sprchy, občerstvení, plážový volejbal, lukostřelba
ř. km.: 199.0
Hospůdka Jágerka
příjemná hospůdka na pravém břehu
ř. km.: 195.0
Tábořiště Majerka v Mezibrodě
18
Hron 2007
ř. km.: 190.0
Tábořiště nad Slovenskou Lupčou
tábořiště firmy Mana
ř. km.: 185.4
Jez "U Biotiku"
stupeň z lomového kamene, přistává se vpravo, asi 50 m nad stupněm, dobře prohlédnout, můžou v
něm být zachycené stromy. Každý rok se mění stav balvanů v řece, ale vždy se najde cesta, kudy se
dá proplout.
ř. km.: 180.9
Rozvalený jez před Šalkovou
asi 300 m nad kolmým jezem v Šalkové. Jezdí se šikmo od pravého břehu k levému, výrazným
jazykem, v kterém se nachází pár kamenů. Při cvaknutí je třeba co nejdříve plavat i s lodí a
materiálem k pravému břehu, abyste se nedostali do blízkosti kolmého stupně.
ř. km.: 180.6
Jez v Šalkové
velice nebezpečný jez, přistaňte na pravé straně asi 40 m nad stupněm, kde je výrazně zdupaná
tráva od přenášení lodí.
ř. km.: 170.9
Vodácké tábořiště KGL v Iliaši
na levém břehu pod slalomovou tratí, v tábořišti je základna vodácké půjčovny Dronte-KGL
ř. km.: 168.5
Peřej Vlkanová
při vodním stavu nad 140 cm, dle vodočtu v Bánské Bystrici, umí nepříjemně zalévat otevřené lodě,
které jdou rychle ke dnu a jsou unášeny poměrně silným proudem asi půl kilometru, než je možné
se dostat ke břehu a lodě odchytit a vylít. Peřej je jinak poměrně bezpečná, bez kamenů a
překážek v řece.
ř. km.: 156.5
Stupeň ve Zvolenu
Nesjízdný!! Nejdelší, ale ne nejtěžší přenášení na Hronu. Po přistání na pravém břehu je potřeba
po schodech vynést lodě na chodník a přenášet jak jez, tak spodní stupeň najednou. Celé
přenášení je dlouhé necelých 300 m. Na vodu se lodě dávájí až pod spodním stupněm. Pozor, ve
stupni jsou zabudované železné traverzy.
19
Hron 2007
ř. km.: 153.0
Tábořiště na Červeném medokýši
Za soutokem se Slatinou je asi po 1 km bílá skála zasahující do řeky a pod ní asi 150 m se nachází
na levém břehu plac na táboření mezi topoly. Je zde i studánka, podle které dostalo tábořiště název.
Velmi zajímavý je výstup na Pustý hrad, jehož rozvaliny sahají až k úpatí kopce.
ř. km.: 152.7
Tábořiště na Červeném medokýši II.
Stanuje se na louce na břehu. Z řeky není dobře vidět a proto je lepší zastavit na horním tábořišti a jít
se podívat, kde je dobré místo na přistání. Pitná voda je asi 100 m za budovou na fotce, pod cestou
směrem k Hronu. Studna je vidět i z cesty. Asi 700 m po proudu od tábořiště je vynikající minerální
pramen.
ř. km.: 143.3
Tábořiště v Hronské Dúbravě
na pravém břehu, vedle fotbalového hřiště. Pitná voda je v nedaleké unimobuňce u tenisových
kurtů.
ř. km.: 138.0
Vodácká hospudka v Jalné
Vodítkem je soutok Hronu s Ihráčským potokem na pravé straně, kde se vytváří rozsáhlá mělčina z
naplaveného kamení. Přistává se u ústí potoka a po přechodu železnice a cesty, cca 150 m, jste v
hospůdce.
ř. km.: 119.6
Tábořiště v Hliníku nad Hronom
na levém břehu, obchod a občerstvení v nedaleké obci
ř. km.: 113.2
Kemp v Revišťském Podzámčí
na pravém břehu, k dispozici veškeré vybavení
ř. km.: 82.7
Klášter sv. Benedikta
nejstarší klášter na Slovensku, , o kterém byla první zmínka už roku 1075 n.l. Do kláštera sv.
Benedikta je v době od pondělka do pátku od 9:30 do 17:30 vstup volný a stojí za trošku delší
procházku od řeky – cca 1,5–2 km. Nutno upozornit, že místní lidé neradi vidí, když se svalnatí
vodáci a lepé vodačky prochází v kostele v plavkách.
20
Hron 2007
ř. km.: 82.7
Jez v Kálnici
nesjízdný !! přenáší se vlevo
ř. km.: 35.5
Jez v Želiazovcích
Po důkladné prohlídce bývá sjízdný, ale jen pro znalé. Můžete čekat až dvoumetrové vlny. Přenášení
je možné po pravém břehu, ale je náročné.
ř. km.: 16.0
Sprašové břehy u Bíně
Vyplatí se zastavit a vyzkoušet si na vlastní kůži krásné koupání v této romantické scenérii. Voda je
zde velmi teplá.
KILOMETRÁŽ
ř. km
244,520
244,360
244,210
243,750
243,455
243,349
242,900
241,380
238,215
235,312
233,678
232,110
231,300
231,190
229,120
227,190
225,990
227,105
225,875
223,194
Popis
Polomka,
,
za vodného stavu 35 cm na vodočte v Brezne
Polomka,
Polomka,
Polomka,
Polomka,
Polomka,
Ú vp Bacúšsky potok, vp 2,5 km Bacúch, prameň Boženy Němcovej, torzo vodnej nádrže používanej pri splavovaní drev
na Hrone
Beňuš,
Beňuš – Gašparovo,
Beňuš – Gašparovo,
Beňuš – Filipovo, MVE vaková hať, v 1,2 m
Beňuš – Filipovo, , !!miestny domorodci zvyknú hádzať kamene z mosta na lode!!
Brezno – Bujakovo,
, vp táborisko vyznačené Povodím Hrona,
Brezno – Bujakovo,
Ú vl Rohozná, WW II, potok splavený od Michalovej, koryto silne zarastené vrbičkami, jarná voda zo snehu, alebo po
výdatných dažďoch, vodočet nemá
Brezno – Bujakovo, , križovatka ciest Telgart – Čertovica (1238 m n. m.),
rešt. ,,loi“,
Brezno – Zadné Halny,
, , pre plavbu Červená Skala – Heľpa 50 cm, Heľpa – Brezno 35 cm, Brezno – BB 25 cm, ŽSR 100 m vl stanica
Brezno Halny, vp 150 m Námestie Milana Rastislava Štefánika, , , , , ,
, , , SAD,
21
Hron 2007
ř. km
222,090
221,361
221,246
220,100
218,679
217,500
216,935
216,740
215,645
215,600
215,545
215,440
215,196
213,284
212,498
212,137
211,200
210,150
209,898
207,038
206,800
204,461
203,891
203,492
202,900
202,250
202,115
199,000
198,557
Popis
http://www.zelpo.sk/region/brezno/regbrezn.html
, cesta do Čierneho Balogu
,
začiatok plavby v prípade príchodu vlakom, vl 100 m hlavná žel. stanica
vp táborisko vyznačené Povodím Hrona,
Valaská,
vl táborisko vyznačené Povodím Hrona,
Valaská, , , , obec známa výrobou psích klobás, http://www.valaska.sk/index.html
Valaská,
Valaská – Chvatimech,
v 0,5m po prezretí za malej vody
vl táborisko vyznačené Povodím Hrona, , pri ústí Čierneho Hrona
Ú vl Čierny Hron, WW I+, do Čierneho Hrona na 4,5 km Ú vl Kamenistý potok WW II+, splavný od nefunkčnej vodnej
nádrže, jarné vody, alebo po výdatných dažďoch, popri Čiernom Hrone vedie úzkokoľajná Čiernohronská železnička do
Čierneho Balogu, možnosť dopravy lodí železničkou, železnička začína na pravom brehu oproti Ú Čierneho Hrona,
, , http://www.chz.sk/
Chvatimech,
Podbrezová – Piesok,
Podbrezová, - vlečka do továrne, Ú vp Bystrianka, WWII+, splavený od Bystrianskej jaskyne, úzky, vrbičkami
zarastený potok, !!asi 2 km nad ústím prechádza potok cez továreň a skládku železa!!, Hron ďalej pokračuje cez
továrenský objekt Železiarní Podbrezová v dĺžke 600 m, v rieke sa môže nachádzať železo, ale v posledných rokoch je to
už viacmenej minulosť, vysoká regulácia, nemožnosť vystúpenia na breh v továrni
Podbrezová, , + 50 m
, , SAD, autobusové spoje na Tále a Srdiečko, možnosť výstupu na Ďumbier (2046 m n.
m.), návštevy Jaskyne mŕtvych netopierov http://jmn.speleo.sk/, Chopok (2025 m n.m.)
, vl železničná stanica Podbrezová, , http://www.podbrezova.sk/index.html
vp táborisko vyznačené Povodím Hrona,
Podbrezová – Lopej,
, vp zamrežovaný náhon do MVE, (do náhonu sa vlieva Vajskovský potok, WW III,
splavný od cestného mosta v Krpáčove, horný úsek pri veľkom spáde často zatarasený stromamy,
pekná plavba od konca dediny Horná Lehota po cestný most na odbočke do Predajnej, nedostatok
vraťákov na pristávanie, ďalej sa nejazdí kvôli prechodu potoka cez továrenský obje splavnosť sa dá
posúdiť len vizuálne pri spomínanom moste do Predajnej, splavné za jarných vôd, alebo po
výdatných dažďoch), pri vodnom stave pod 110 cm na vodočte v BB ďalšia plavba až po 204,461
riečny kilometer málo vody, plavba je náročná na správne čítanie prúdnice, ktorá občas vedie aj
popod stromy, veľká pravdepodobnosť koníčkovania lodí cez plytčiny
Podbrezová – Lopej,
Predajná, , most vedúci k železničnej stanici Predajná
Ú vp Jasenica, WW II+, potok splavný od Jasenickej kyslej (min. prameň) v dĺžke 16 km,
jarná voda, alebo po výdatných dažďoch
Dubová – Zámostie, , + 100 m vl žel. stanica Dubová
Dubová, , vl ,
Dubová,
vp návrat vody z MVE v Lopeji do rieky
obvyklý začiatok plavby pri vodnom stave 90 cm a menej na vodočte v Banskej Bystrici, vp
, Nemecká – Dobrý pľac, táborisko firmy Granus, teplá voda a sprchy, , , plážový
volejbal, lukostreľba, SAD pri hlavnej ceste BB – Brezno, možnosť podnikania výletov do
Nízkych Tatier, resp. Slovenského rudohoria, firma Granus zabezpečuje pre menšie skupinky
aj dopravu
, vl 600 m žel. stanica Nemecká, vp + 600 m NKP Pamätník Nemecká,
www.muzeumsnp.sk/externe/nemecka.htm pri pamätníku sa nachádza motorest Nemecká
vp , Jágerka, príjemná krčmička, ktorú vidieť aj z rieky
Brusno, , vl +600 m Brusno – kúpele, minerálne pramene, http://a-zkupele.slovenske.info/SK-Kupele-Brusno-Slovensko-k21-sk.ht
22
Hron 2007
ř. km
Popis
198,066
196,634
Brusno,
Medzibrod, , ostrov vp 100 m nad mostom výrazná skala, plavba vp, +200 m vp pod
mostom žel. stanice Medzibrod,
ostrov, nad ostrovom výrazná skala vp, plavba popri skale pravým ramenom
Medzibrod, , vp, pod mostom zvyšky starých stĺpom z dreveného mosta, nad mostom vp
táborisko vyznačené Povodím Hrona, ,
Ľubietová, vp bývalá žel. stanica, vl Ú Hutná, potok tečúci z Ľubietovej (býv. kráľovské
banícke mesto), kedysi splavovaný, dnes značná časť potoka v dedine vedená v rúrach ,
http://www.tourist-channel.sk/obce/index.php3?lang=SK&pc=139,
Lučatín, , 150 m nad mostom vl výrazná skala, za ktorou sa robia pri väčšej vode bubláky,
silné vraťáky po bokoch,
vl , táborisko firmy Mana, zabezpečuje jedno a viacdňové plavby po Hrone na pálavách
a raftoch s inštruktorom, možnosť dohodnutia dopravy osôb a materiálu na horný Hron, jediná
vodácka pečiatka na Hrone, , plac sa nazýva Lodenica pri Mlynčoku,
Slovenská Ľupča, ,
Slovenská Ľupča, , most železnej konštrukcie, 100 m nad mostom vp
táborisko
vyznačené Povodím Hrona, , !!na druhej strane mosta sa nachádza romska osada!!,
vzdialenosť do obce cca 200 m, , SAD, ŽSR, , http://www.slovenskalupca.sk,
Ú vp Ľupčica, WW I+, len pre kajaky s dobrými šprickami, splavujú sa necelé 3 km od ústia,
potok je pomerne kľudný, bez perejnatých úsekov ale s vysokými, kolmými vodnými
stupňami, z ktorých najmenší je okolo 1 m a najvyšší má skoro 2 m, a aby to nebolo až tak
jednoduché tak najvyšší skok je vo vysokej regulácii bez možnosti opustenia potoka,
http://creaturex2.wz.cz/sl.htm
, čerpačka technickej vody pre Biotiku, stupeň z lomového kameňa, pristáva sa vpravo,
asi 50 m nad stupňom, dobre prezrieť môžu byžu byť zachytené stromy, usporiadanie
kameňov sa mení po každej vačšej vode, ale vždy sa dá nájsť možnosť na splavenie, za
vyšších vodných stavov možnosť zaliatia otvorených lodí
rozborená stará šalkovská
, dobre splavná stredom rieky, ale bližšie k ľavému brehu
Šalková, , vl , , ak chcete navštíviť miestne pohostinstvo, ktoré sa nachádza pri moste,
tak treba pristávať nad mostom asi 50 m pri ľavom brehu
Šalková,
, rozvalený stupeň z lomového kameňa, dobre splavný, tichá voda a perejnatý
úsek hate tvoria nenáročné esíčko, pričom začíname asi 5 m od pravého brehu, a loď
smerujeme k ľavému brehu, pričom si dávame pozor na skaly v pereji, v prípade prevrátenia sa
snažíme, čo najskôr sa dostať aj s materiálom k pravému, alebo ľavému brehu nakoľko po 300
m je kolmý stupeň so silným valcom, hlavne za vyššej vody môže hroziť vtiahnutie do hate,
avšak nebojte sa nie je to až také hrozné, lebo voda nad stupňom je pomerne kľudná
Šalková,
, v 1,2 m, vp táborisko vyznačené Povodím Hrona, , pristávame asi 50 m
nad haťou pri pravom brehu, po pristátí treba lode čo najrýchlejšie vytiahnuť na breh,
nedostatok miesta pre viac lodí, takže buďme ohľaduplní a nezavadzajme ostatným
vodákom,aby nedošlo k prevráteniu lode a následnému vtiahnutiu do hate
Banská Bystrica – Majer,
Banská Bystrica, obvyklý začiatok plavby z BB, dobrý prístup aj autobusom na veľké
parkovisko vedľa rieky,
, šikmá hať, ktorá je veľmi dobre splavná popri pravom brehu
(1,5 až 2 m), pri vyššej vode nebezpečie zaliatia lode, pre pramice bez vlnolamov hrozí zaliatie
už pri 150 cm na vodočte v BB,vp približne 0,5 km na hlavnú autobusovú stanicu a o trochu
viac k železničnej stanici, pri ktorej sa nachádza aj supermarket s potravinami
Banská Bystrica, , vl asi 200 m
197,500
195,524
193,135
192,285
190,000
188,580
187,540
186,500
185,380
182,480
181,448
180,900
180,680
178,175
177,100
176,906
23
Hron 2007
ř. km
Popis
176,764
176,620
176,122
Banská Bystrica,
Banská Bystrica,
Banská Bystrica, , pokiaľ chcete navštíviť historické jadro treba prisávať nad mostom vl, za
mostom je vysoká regulácia z oboch strán rieky, historické jadro mesta sa nachádza vp,
prejdete cez most, potom podchodom popod križovatku, schodami hore a pokračujem po ulici,
ktorá stúpa do kopca na námestie, , , , , , , , , , http://www.banskabystrica.sk/
vl, nový , informácie o splavnosti idú v čase robenia kilometráže podľa starého vodočtu,
(marec 2006)
Banská Bystrica, , vl žel. stanica B. Bystrica – Mesto, vl. kopec Urpín, Vartovka na ktorej sa
nachádza hvezdáreň
Ú vp Bystrička, potok splavný od Starých Hôr nepresahuje obtiažnosť WW II+, splavný na jar
pri topení snehu, alebo po výdatnejších dažďoch
starý vodočet v Banskej Bystrici, Polomka – Brezno 35 cm, Brezno – Banská Bystrica 100
cm, Nemecká – Banská Bystrica 80 cm,
Banská Bystrica, , posledná možnosť nákupov v BB, vp 300 m supermarket, !!pozor na
frekventovanej štvorprúdovej ceste, k prechodu na druhú stranu využite radšej most,
nezabúdajte, že ste na dovolenke!!§§
Banská Bystrica,
Iliaš,
vl táborisko vyznačené Povodím Hrona, , nenáročná slalomová trať, základňa Prvej
česko-slovenskej vodáckej požičovne DRONTE – KGL, www.kajakgl.wz.cz, www.dronte.cz
Vlkanová,
dlhšia splavná perej, ktorú za malej vody ani nezaregistrujete, za vodného stavu
nad 140 cm na vodočte v BB však určite preverí vaše vodácke schopnosti, hrozí zaliatie
otvorených lodí, pred vjazdom do pereje si skontrolujte, či máte všetko riadne priviazané
k lodi, aby vám nič neodplávalo
Vlkanová, , vl , , , pristávajte pri ľavom brehu asi 100 m nad mostom
Vlkanová, , vlečka pre letisko na Sliači
Hronsek, vl , drevený artikulárny evanjelický kostol postavený v roku 1726, ak ho chcete
navštíviť treba približne po 2 km od posledného mosta zvýšiť pozornosť a hladať na ľavom
brehu náznak brodu do rieky, tam pristanete a po vyjdení na breh budete od kostolíka
vzdialený okolo 100 m, http://www.tourist-channel.sk/obce/index.php3?lang=SK&pc=87
vl táborisko vyznačené Povodím Hrona,
Sliač, , vp pri moste vynikajúca pekáreň s čerstvým pečivom, vl kúpeľné mestečko Sliač, ,
, , , minerálne pramene, http://mesto.sk/sliac/
Zvolen, , vp supermarket, prístavisko pltí 50 m nad mostom, ako napísal Míla, deti, ženy
a starcov pošlite na nákupy do supermarketu, ostatný sadnite do lodí, splavte zvyšných 250 m
k hati a začnite s prenášaním lodí po pravej strane
, , v 2 m, !!nesplavujte ani keď sú spustené stavidlá dole a výška stupňa je len 0,7 m,
nebezpečenstvo vtiahnutia pod spustený stupeň!!, pri pravom brehu pristávame 50 m nad
haťou v malej zátoke, lode vynesieme na hrádzu kde je asfaltový chodník a prenášame až pod
kamenný zdrsnený sklz, ktorý je vzdialený okolo 200 m, po pristátí vľavo asi 50 m nad haľou
môžeme lode preniesť pod MVE, kde môžeme nasadať do výpustného kanála a do Hrona sa
vraciame už na lodiach asi 170 m pod kamenným sklzom, !!v kamennom sklze sa nachádzajú
zabetónované železá, neodporúčame splavovať!!
Zvolen, , ak chcete navštíviť mesto Zvolen tak pristaneme pri ľavom brehu a po hlavnej
ceste sa dostanete k železničnej a autobusovej zastávke, odkiaľ je už k zvolenskému zámku
a na hlavné námestie len 0,5 km, http://www.zvolen.sk/
176,060
175,862
175,200
175,100
173,667
173,550
171,996
170,900
168,500
167,400
166,845
164,900
160,200
161,918
156,878
156,520
154,775
24
Hron 2007
ř. km
Popis
153,710
Zvolen, , medzi cestným a železničným mostom sa nachádzajú priamo v koryte rieky
minerálne pramene, na ktoré je oblasť okolo Zvolena veľmi bohatá, prejavuje sa to
prebublávaním ináč pokojného toku Hrona
Zvolen,
Ú vl Slatina, najväčší ľavostranný prítok Hrona, splavný od Podzámčoka pri Detve, cca 30 km,
WW I, vrbičkami zarastený, silne meandrujúci tok vie dosť často prekvapiť padnutými
stromami, veľmi pekný úsek sa nachádza medzi Zvolenskou Slatinkou a priehradou na
Môťovej, kde riečka preteká ľudoprázdnou krajinou sopečného pôvodu, kde sa nachádzajú
pozostatky sopečných sopúchov, riečka je splavná len na jar pri topení shehu na Poľane, alebo
po výdatnejších dažďoch
Červený medokýš, vl táborisko vyznačené Povodím Hrona, , prvé táborisko sa nachádza
pod vysokými topoľmi na malej lúčke pod cestou, druhé táborisko sa nachádza asi o 150 m
nižšie, zle sa hľadá z rieky, treba niekoho vysadiť na prvom táborisku, aby zišiel peši na prvú
veľkú lúku a tam nech príde k Hronu, pitná voda je cca 200 m vzdialená po ceste dolu prúdom
za stavbou asi 30 m zabočíte z cesty do lesíka, kde sa nachádza studnička, minerálny prameň
Červený medokýš je vzdialeny cca 500 m po ceste od táboriska v smere prúdu rieky,
východzie miesto na návštevu Pustého hradu je neďaleko táboriska na križovatke ciest, okruh
je značený turistickými značkami a celý výlet trvá okolo2,5 hodiny
Budča,
Hronská Breznica,
Hronská Breznica,
Hronská Dúbava, , !! pod lávkou sa nachádzajú drevené piliere zo starého mosta, plavíme sa
okolo stredného pilieru z pravej strany!!
vp táborisko vyznačené Povodím Hrona, , , , , železničný uzol, rýchliková stanica,
spojenie do banských miest Banská Štiavnica, http://www.banskastiavnica.sk, Kremnica,
http://www.kremnica.sk
Trnavá Hora,
Ú vp Ihráčsky potok, , neprehladnuteľná plytčina, pristávame v ústí potoka a cca 100 m za
železnicou a cestou sa nachádza krčmička
153,652
153,750
153,000
148,264
145,615
144,842
143,815
143,340
140,047
138,000
137,000
136,500
133,484
133,445
131,026
129,624
119,630
118,958
115,376
113,200
112,470
112,005
, výrazný skalný útvar siahajúci až do Hrona, na ktorom sa nachádza zrúcanina hradu Šášov,
ak chceme navštíviť hrad pristávame cca 200 m za bralom na ľavej strane, po ceste sa
dostaneme do dediny ku , krčme, kde je odbočka na hrad, !!nenechávajte opustené lode pri
rieke bez dozoru!!
Žiar nad Hronom, , vp pri vodočte cca 200 m nad mostom možnosť pri Rybáskej bašte, ,
, , , , železničná rýchliková stanica, autobusová zastávka, hvezdáreň – planetárium,
http://www.ziar.sk
Žiar nad Hronom,
Žiar nad Hronom,
Žiar nad Hronom,
lodenica Hliník nad Hronom, vl táborisko vyznačené Povodím Hrona, , v obci sa
nachádza , , ,
Hliník nad Hronom,
Bzenica, ,
Revišťské Podzámčie, vp ,kemping so všetkým čo k tomu patrí, ,
Bzenica,
Žarnovica,
25
Hron 2007
ř. km
Popis
108,365
Žarnovica, , vp Ú Kľak, potok splavený takmer od Ostrého Grúňa, obtiažnosť miestami
dosahuje až WW III, splavný na jar pri topení snehu, alebo po výdatných dažďoch, do
www.zarnovica.sk,
okresného mestečka sa dostaneme popri spomínanom potoku, , ,
Žarnovica,
Voznica,
Rudno nad Hronom,
Brehy, vl , táborí sa pri futbalovom ihrisku, ,
Nová Baňa,
Tekovská Breznica,
Tekovská Breznica,
Hronský Beňadik,
kláštor sv. Benedikta, http://www.kl-hron-benadik.host.sk
vl výrazné skalné bralo Krivín, vp Psiare, táborenie povolené na hrádzi, ,
vp , rychlíková stanica, motorest Stop,
Tlmače,
Tlmače, , začiatok vzdutia priehrady, plavíme sa popri pravom brehu až k priehradnému
múru do zátoky vpravo, kde vidieť schody,
Veľké Kozmálovce, priehradný múr, prenášame vpravo
Kálnica, MVE
, vaková hať,
Kalná nad Hronom, pevný prah??
Kalná nad Hronom, , , , , - tank T-34
lodenica, Kalná nad Hronom, ,
Kalná nad Hronom,
Tekovský Hrádok,
Turá,
, v 1,5 m, možnosť vedľa hate, do obce cca 500 m, ,
Turá, kamenný prah,
Turá, kamenný prah,
Turá, kamenný prah,
Turá – Malá Turá,
kamenný prah,
Jur nad Hronom, , , , , , vl možnosť
Šárovce,
Želiezovce, , vp cca 100 m nad mostom na hrádzi, , , , , zastávka autobusov,
http://mesto.sk/zeliezovce
Želiezovce,
, kamenný prah, obtiažne prenášanie
Vozokany,
, kamenný prah
Čajakovo,
Čajakovo,
, kamenný prah, jazdiť čo najviac po ľavom rozhraní, v hlavnej prúdnici
zalievajú lode vlny
Pohronský Ruskov,
, treba pozrieť, !!vraj sú tam železá!!
Pohronský Ruskov,
Čata, , ,
Bíňa, , , , - rotunda z 12. storočia, www.hrady.sk/bina.php, sprašové brehy
http://kamvyrazit.szm.sk/nove_zamky/prirodnekrasy/binansky_sprasovy_profil_bina/,
kdekoľvek kde nájdete vhodné miesto, nezabudnúť nabrať pitnú vodu
Kamenín, , na ostrove
Kamenica nad Hronom, , obvyklý koniec splavu, dobrý pístup aj autobusom, vp pod
mostom pri hrádzi, do Štúrova na žel. stanicu cca 2 km, v obci možnosť , , a nákupu vína
106,090
103,050
98,872
94,500
93,979
90,600
88,875
82,700
81,400
79,000
77,400
76,275
73,500
66,500
65,520
63,750
61,750
63,730
56,976
54,400
53,200
52,500
51,550
49,315
48,200
47,385
45,400
35,740
35,523
30,380
27,345
24,740
24,330
24,075
21,600
16,068
10,000
2,550
26
Hron 2007
ř. km
Popis
1,243
0,000
od súkromníkov
Kamenica nad Hronom, , posledný most na Hrone
ústie do Dunaja cca 2 km pod Štúrovom
27
Hron 2007
MALÁ OBRAZOVÁ PŘÍLOHA...
zdroj: www.dronte.cz
Nástupní místo v Brezně na ř.km 241. Vzadu na zdi je vidět vodočet, na kterém by měla být minimální hodnota 25 cm,
ta postačuje ke splutí Hronu z Brezna do Bánské Bystrice.
Ř.km 233,6 - jez ve Valaskej, část Chvatimech, jeďte šlajsnou vpravo, bývá většinou dobře průjezdná, ale je třeba
předem prohlédnout terén, zda v ní nejsou zachycené stromy. Jez se dá přenést vpravo. Po 100 m ústí zleva Čierny
Hron, který bývá na jaře anebo po vydatných deštích splavný až z Čierneho Balogu. Nejnovější nabídkou je úzkokolejná
železnice, která vede stále kolem řeky a dopraví vodáky i lodě až do Čierneho Balogu.
28
Hron 2007
Soutok Čierneho Hronu s Hronem ve Chvatimechu.
Jez v Lopeji (ř. km 228) bývá velmi dobře splavný při levém břehu nebo středem po šikmém sešupu, ale jen při
optimálním a vyšším vodním stavu tj. 110 cm na vodočtu v Bánské Bystrici. Při menší vodě se slušně drhne o dno.
Tehdy je lepší alternativou sjet řeku při pravém břehu přes kolmý asi půlmetrový stupínek. Na místě, kde se nacházejí
lodě je náhon do MVE, která přes léto odebírá větší část vody a do Hronu ji vrací až nad obcí Německá po 8
29
Hron 2007
kilometrech. Takže se v tomto úseku za nižšího stavu vody nachází řada mělčin, které je nutné koníčkovat. Platí pro stav
pod 110 cm v Bánské Bystrici.
Vodácké centrum Dobrý plac v Německe - výdejní místo, začátek plavby.
Hron v Brusně (ř.km 201), na pravém břehu najdete malou vodáckou hospůdku Jágerka, která je vidět i z řeky.
30
Hron 2007
Hospůdka Jágerka v Brusně
Skála zasahující až nad řeku se nachází nad obcí Medzibrod (ř.km 215). I když je na první pohled zřejmé, že voda
táhne pod skálu, za normálního stavu není žádný problém toto místo projet. Pokud si přece jenom nevěříte, na levé
straně je příjemný vracák, který můžete využít na pomocnou smyčku a tak překonáte toto místo.
Tábořiště Majerka v Medzibrodě (ř. km 215)
31
Hron 2007
Velmi pěkný jez přečerpávací stanice u Biotiku (ř. km 203). Doporučujeme přistát na pravém břehu asi 50 m nad
jezem a vše si řádně prohlédnout. Každý rok se mění stav balvanů v řece, ale vždy se najde cesta, kudy se dá proplout.
Výše uvedená přečerpávací stanice a jez za jarního tání. Asi 190 cm na vodočtu v Bánské Bystrici. Pro uzavřené lodě
je jez splavný bez problémů.
32
Hron 2007
Starý jez nad Šalkovou (ř. km 200). Pro zdatné vodáky dobře splavný.
Peřej v Šalkové, která se nachází asi 300 m nad kolmým jezem v Šalkové. Jezdí se šikmo od pravého břehu k
levému, výrazným jazykem, v kterém se nachází pár kamenů. Při cvaknutí je třeba co nejdříve plavat i s lodí a
materiálem k pravému břehu, abyste se nedostali do blízkosti kolmého stupně. Toto doporučení platí především při
vyšším vodním stavu.
33
Hron 2007
Značka nad řekou, která upozorňuje na blížící se kolmý jez v Šalkové. Pokračujte v plavbě asi 100 m a přistaňte na
pravé straně asi 40 m nad stupněm, kde je výrazně zdupaná tráva od přenášení lodí. Při větším počtu lodí je třeba
trochu vyčkat na řece, dokud nevystoupí předchozí posádky lodí, aby nedošlo ke zbytečnému převrhnutí nad jezem.
Nebezpečný jez v Šalkové (ř. km 198,5). Přenáší se po pravém břehu.
34
Hron 2007
Šikmý stupeň na začátku Bánské Bystrice (ř. km 193). Pro otevřené lodě je dobře splavný při pravé straně výrazný
jazykem, kterým voda hezky odtéká dál. Kajakáři si zde mohou vyzkoušet surfování ve válci. Při vyšším stavu tj. nad 160
cm v Bánské Bystrici, je stupeň nebezpečný pro klasické pramice bez vlnolamu - hrozí zalití lodě.
Průjezd přes Bánskou Bystricu. I když není Hron ani za vyšších stavů v tomto úseku nijak divoký, nedoporučujeme se
cvaknout, jelikož zdejší navigace neumožňuje pohodlné vylití vody a pochytání triček, trenek a nezbytného rumu.
Počítejte s plaváním třičtvrtěkilometru.
35
Hron 2007
Hron pod Bánskou Bystricí. Po průjezdu pod mosty, které následují po sobě asi v 200 metrových vzdálenostech, je
dobré mezi nimi přistát a dojít si na nákupy do nedalekého Hypermarketu Tesco, který se nachází na pravém břehu.
Dejte si pozor při přechodu přes frekventovanou silnici a raději použijte most, který je v pozadí, i když vám cesta bude
trvat o trochu déle.
Vodácké tábořiště v Iliaši KGL (ř. km 186) pod Slalomovou tratí, je to 1 km od železného vojenkého mostu v Bánské
Bystrici. O toto tábořiště se stará Kajak GL, je zde i základna půjčovny Dronte KGL.
36
Hron 2007
Peřej Vlkanová (ř. km 167). Na fotografii nevypadá peřej nijak hrozivě, ale při vodním stavu nad 140 cm, dle vodočtu v
Bánské Bystrici, umí nepříjemně zalévat otevřené lodě, které jdou rychle ke dnu a jsou unášeny poměrně silným
proudem asi půl kilometru, než je možné se dostat ke břehu a lodě odchytit a vylít. Peřej je jinak poměrně bezpečná, bez
kamenů a překážek v řece.
Soulodění nad Zvolenem.
37
Hron 2007
Přístaviště pltí ve Zvolenu, které se plaví mezi Sliačem a Zvolenem. Asi 200 m od místa na fotografii se po pravé
straně nachází Hypernova. Vyplatí se, vyhradit na vcelku dlouhé přenášení - asi 300 m - silné chlapy a ženy a zbytek
posádky, starce, děti a slabší jedince, poslat na nákup.
Ve Zvolenu na říčním kilometru 156 vás čeká nejdelší, ale ne nejtěžší přenášení na Hronu. Po přistání na pravém
břehu je potřeba po schodech vynést lodě na chodník a přenášet jak jez, tak spodní stupeň najednou. Celé přenášení je
dlouhé necelých 300 m. Na fotce vidíte horní jez.
38
Hron 2007
Na vodu se lodě dávájí až pod spodním stupněm. Pozor, ve stupni jsou zabudované železné traverzy.
Soutok Hronu a Slatiny (ř. km 168). Pohled z vyhlídkové skály pod Pustým hradem.
39
Hron 2007
Horní tábořiště na Červeném medokýši pod Zvolenem. Za soutokem se Slatinou je asi po 1 km bílá skála zasahující
do řeky a pod ní asi 150 m se nachází na levém břehu plac na táboření mezi topoly. Je zde i studánka, podle které
dostalo tábořiště název. Velmi zajímavý je výstup na Pustý hrad, jehož rozvaliny sahají až k úpatí kopce. Čeká vás velmi
hluboký a zarostlý les s rozeklanými stromy. Budete si připadat jako v pohádce.
Dolní tábořiště na Červeném medokýši se nachází asi 350 m od horního tábořiště. Stanuje se na louce na břehu. Z
řeky není dobře vidět a proto je lepší zastavit na horním tábořišti a jít se podívat, kde je dobré místo na přistání. Pitná
voda je asi 100 m za budovou na fotce, pod cestou směrem k Hronu. Studna je vidět i z cesty. Asi 700 m po proudu od
tábořiště je vynikající minerální pramen.
40
Hron 2007
Pustý hrad nad tábořištěm v Červeném medokýši. Udělejte si procházku na tuto krásnou lokalitu a odměnou vám
bude krásný výhled do krajiny. Celý okruh trvá přibližně 2,5 hodiny.
Tábořiště v Hronské Dúbravě (ř. km 143) je často navštěvované vodáky, kteří si netroufají na horní tok Hronu. Táboří
se vedle fotbalového hřiště. Pitná voda je v nedaleké unimobuňce u tenisových kurtů.
41
Hron 2007
Mezi Hronskou Doubravou a Šášovem najdete vodáckou hospůdku v Jalné (ř. km 135). Vodítkem vám bude soutok
Hronu s Ihráčským potokem na pravé straně, kde se vytváří rozsáhlá mělčina z naplaveného kamení. Přistává se u ústí
potoka a po přechodu železnice a cesty, cca 150 m, jste v hospůdce.
Hrad Šášov na říčním kilometru 134 se určitě vyplatí navštívit. Najdete jej na vysoké skále, pod kterou teče Hron a to
ve vodácky zajímavém úseku. Za malého stavu vody se jezdí až těsně u skály, kde vede hlavní proudnice. Po překonání
zatáčky se přistává na levém břehu při soutoku s mítním potokem. Cesta na hrad vede přes vesničku, kde je u hospody
odbočka z cesty na hrad - je to dobře označená. Při prohlídce hradu nebo návštěvě hospody doporučujeme hlídku u
lodí.
42
Hron 2007
A takový výhled můžete mít ze Šášovského hradu.
Jedna z možností ukončení plavby, pokud cestujete vlakem, je v Žiaru nad Hronom u Rybářské bašty (ř. km 131). Na
tomto místě se dá i stanovat (za elektrickým sloupem je louka). Na hlavní železniční stanici to je 1 km a zastavují zde
všechny rychlíky projíždějící přes město.
43
Hron 2007
Tábořiště v Hliníku nad Hronom u loděnice (ř. km 119).
Na kopci je hrad Reviště (ř. km 113).
44
Hron 2007
Pod hradem je vodácké tábořiště. Celkový pohled z hradu připomíná krajinu u Dívčího Kamene na Vltavě.
Pohled z okna starého hradu, tentokrát z Reviště (téměř k nerozeznání od Šášovského hradu).
Nasedáme do lodí na Revišti a pokračujeme dál v naší virtuální plavbě po Hronu. Proplouváme přes klidnou vodu pod
silničním mostem na hlavní tah do Bratislavy. Na levém břehu se nachází lom, ve kterém se stále těží kámen. I když to
je dost blízko řeky, nemusíte mít obavy, že by při odstřelu lítaly kameny až do Hronu. Po podplutí lávky pro pěší
můžeme přistát na pravém břehu v ústí potoka Klak a dojít na nákup do okresního Města Žarnovica. V případě nouze se
dá na soutoku i tábořit, ale místo je tak malé, že se tam vejde maximálně pět stanů. Pod soutokem se Hron zklidní a
zatímco doteď nebylo třeba zabírat, tak teď si trochu svaly protáhnete. Klidná část je až do Nové Baně.
sebou doprovodný autobus anebo auta, je lepší přistát na začátku protipovodňové zdi a hned za ní je místo na
táboření vedle fotbalového hřiště, kam se dá zajet i s auty. Lepší je se nejprve dohodnout se správcem. Od tábořiště je k
hlavní železniční stanici přibližně 2 km a staví tu i rychlíky.
je v době od pondělka do pátku od 9:30 do 17:30 vstup volný a stojí za trošku delší procházku od řeky – cca 1,5–2
km. Nutno upozornit, že místní lidé neradi vidí, když se svalnatí vodáci a lepé vodačky prochází v kostele v plavkách.
Foto kláštera s laskavým svolením pana Rybáře.
45
Hron 2007
Na levé straně pod hrází je možno stanovat a případně se skrýt před nepříznivým počasím. Pod přehradou Hron
nejprve pěkně teče, po 4km nás čeká pádlování na dvoukilometrové vzduté hladině vakového jezu v Kálnici
Na obrázku je hať v Želiezovcích. Po důkladné prohlídce bývá sjízdná, ale jen pro znalé. Můžete čekat až
dvoumetrové vlny. Přenášení je možné po pravém břehu, ale je náročné.
Lodě se dají přetáhnout i přes hať, pokud je vás více a lodě si mezi kameny protáhnete, tam, kde teče méně vody.
Dále nás čeká ještě hať ve Vozokanech (poměrně dobře splavná), Čajakově (raději prohlédnout, pěkně zalévá) a v
Pohronskom Ruskově. O poslední hati se toho dost navyprávělo, jak je nebezpečná, ale dle našich zkušeností, pokud
jsme jeli po proudu jazykem a nepřevrátili se, tak to bylo vždy v pohodě.
46
Hron 2007
Pod Želiezovcemi začíná meandrující část Hronu, kde se za břehy řeky nacházejí její stará ramena.V některých
úsecích si připadáte jako v pralese, ale i přes to se zde dají najít místa na táboření. Doporučujeme je ale spíše jako
nouzové, protože kolem šesté hodiny odpolední nastává hodina komárů a to je potom lepší zmizet buďto v řece se
šnorchlem nebo v zapnutém stanu s příjemnou zábavou.
Nedaleko obce Bíňa poplujete okolo těchto překrásných břehů. Vyplatí se zastavit a vyzkoušet si na vlastní kůži
krásné koupání v této romantické scenérii. Voda je zde velmi teplá.
47
Hron 2007
Rotunda v Bíni pochází ze začátku 12. století. Jestli si ji chcete prohlédnout, je třeba přistát na pravém břehu pod
kostelem s dvěma věžemi, které jsou viditelné z Hronu. Okolo mrtvého ramena potom přejdete vedle kostela přes
náměstíčko, kde se nachází tato rotunda. Pod Bíňou se většinou táboří na pravé straně.
V dalším úseku byl Hron regulovaný a narovnaný kvůli výstavbě vodních děl na Dunaji a to Gabčíkovu a Nadymaros.
Možná si bude někdo pamatovat, že bylo přímo z řeky vidět na baziliku v Ostrihomě, ale to už teď neplatí. I přes tento
zásah do říčního koryta je řeka pěkná, klidně teče a dá se v ní velmi dobře plavat a provádět různé cachtání, stříkání a
šplouchání, případně cvakání ostatních lodí. Hloubka je až do ústí přibližně metr a půl a nehrozí žádné odření o kameny
skryté pod vodou.
48
Hron 2007
Pomalu se dostáváme ke konci plavby
Pokud chcete ve Štúrově strávit ještě nějaký den navíc, vyplatí se vyjít si na procházku do Kováčských vrchů, ze
kterých se vám naskytne pohled na soutok Hronu s Dunajem.
49
Hron 2007
V tomto dokumentu byly použity materiály ze serverů www.dronte.cz, www.granus.sk, www.padlo.cz a www.raft.cz.
Materiály nebyly jazykově ani obsahově upravovány.
Veškeré provedené změny se týkají formátování a grafické úpravy.
50

Podobné dokumenty