Ceník - odbory

Komentáře

Transkript

Ceník - odbory
Ceník – Vysvětlivky | Ceny služeb | Rámcový program zájezdy
NĚKOLIK ÚVODNÍCH VYSVĚTLENÍ
Dříve než začnete listovat ceníkovou částí katalogu, věnujte, prosím, pozornost těmto důležitým informacím, které se týkají cen všech zájezdů.
ORIENTACE V CENÍKU
JAK VYHLEDAT V CENÍKU POTŘEBNÉ INFORMACE?
Chcete-li vyhledat v ceníku cenu k ubytovacímu objektu, který jste si vybrali v katalogu, orientujte se nejprve podle země, oblasti a čísla seriálu. Země jsou řazeny ve shodném pořadí jako
v barevné části katalogu.
Každý odjezdový nebo nástupní termín má své cenové pásmo, které může být označeno písmeny
A–M. Jednotlivá cenová pásma jsou přiřazena termínům podle základních cen pro dospělého na
lůžku. Cenové pásmo A má nejnižší cenu a postupně přes ostatní pásma až pásmo M má cenu
nejvyšší. Vyberete-li si v řádku ubytovací objekt a ve sloupci termín Vašeho zájezdu, pak v jejich
průsečíku naleznete příslušné cenové pásmo.
doba trvání zájezdu
název seriálu
číslo seriálu
název ubytovacího objektu
+ typ pokoje
+ rozsah stravování
typ ceny
V případě autokarových zájezdů zahrnuje i dny cesty do a z místa pobytu, tj. od doby nástupu
na zájezd do doby návratu do nástupního místa. U tabulek leteckých a autokarových zájezdů
jsou v této části ceníku navíc uvedena nástupní místa do autokarů a letadel.
7001 Rimini « 8/15 dní
VI
VII
VIII
IX
9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1
A A B D D D E E E E D C B
B B D D D E E E E D C B A
Termíny
Hotel ALGA
Hotel PERLA VERDE
Ceny dvoutýdenních pobytů uvedené v tomto ceníku platí pouze pro zájezdy, kdy 1. i 2. týden probíhají ve stejném cenovém pásmu. Pokud 2. týden probíhá v termínu, který spadá do jiného cenového pásma, bude příplatek na druhý týden
vypočten podle ceny platné na 8 dní v tomto návazném cenovém pásmu. Přesnou kalkulaci sdělí prodejci.
Pásmo
A
B
Délka zájezdu
1 týden 2 týdny
1 týden 2 týdny
Hotel ALGA 2+1 HT polopenze *** Viserbella di Rimini
Dosp. - pevné lůžko
6290
11890
6790
12790
Dosp. - 1. přistýlka
5690
10690
6190
11590
Dítě do 10 let pevné lůžko
5590
11190
5990
11990
Dítě do 10 let přistýlka
4490
8490
4490
8790
Neobsaz. lůžko
1390
2790
1390
2790
Doplatek na plnou penzi
690
1380
690
1380
Doplatek na plnou penzi - děti
590
1180
590
1180
C
termín (datum) odletu,
odjezdu nebo nástupu
přiřazení cenového
pásma k termínu
D
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
7290
6590
6490
4490
1390
690
590
13790
12390
12990
9090
2790
1380
1180
7790
7090
6890
4490
1390
690
590
14690
13290
13790
9390
2790
1380
1180
hodnocení Čedoku/
pobytové místo
cena za 1 týden pobytu
cena za 2 týdny pobytu
Čedok plus - slevy a výhody
mimořádné slevy
SEDM DNÍ ZA CENU ŠESTI 7=6
Hotel ALGA: platí pro odjezdy 6.7. a 24.8., sleva 500,- Kč pro dospělého
OZNAČENÍ TYPU POKOJE
V této části již naleznete konkrétní
cenu pásma pro Vámi vybraný ubytovací objekt a termín. Existuje-li
v nabídce pro jeden ubytovací objekt
více možností ubytování, pak k jejich
bližšímu určení využijte označení
„ubytování“.
Hotel ČEDOK
X+Y/ Z
AA – BB
X … počet pevných lůžek
Y … počet přistýlek
Z … počet přistýlek, které lze obsadit dospělými osobami
AA: TYP UBYTOVÁNÍ
AP – apartmá
BG – bungalov
BK – buňka
DP – depandance
HA – hotelové apartmá
HL – hostal
HS – hotelové studio
HT – hotel
CH – chata
LO – loď
PA – pavilon
PE – penzion
RO – ubytování v rodině
SO – ubytování v soukromí
ST – studio
VI – vila
BB: TYPY POKOJŮ
AT – pokoj v podkroví
ATR – výhled do atria
BA – pokoj s balkonem
BAT – balkon do atria
BB – pokoj s balkonem a bočním
výhledem na moře
BIL – apartmán - 2 místnosti
BKL – balkon, klimatizace
BM – pokoj s balkonem
a výhledem na moře
BMS – pokoj s balkónem a orientací na mořskou stranu
BN – pokoj bez balkonu
BO – pokoj s bočním výhledem na
moře
BVP – pokoj s balkonem a výhledem do parku
CLA – clasic
COM - komfort
ECON - economy
JS - junior suite
KL – pokoj s klimatizací
LUX - de luxe
MEZ - mezonet
MO – pokoj s výhledem na moře
MON - apartmán 1 místnost
MS – pokoj orientovaný
na mořskou stranu
MZ – výhled na moře a zahradu
PŘ – přízemí
ROD - rodinný pokoj
STA - standard
SU - suite
SUP - superior
TUR - turistická kategorie
TRI - apartmán 3 místnosti
TV – pokoj s televizorem
VB – výhled na bazén
VH – výhled na hory
VO – výhled do okolí
VP – výhled do parku
VZ – výhled do zahrady
SEN – pouze pro seniory
Není možné na tomto místě uvést
všechny možné kombinace typů pokojů. V případě, že nenaleznete vysvětlivku pro označení Vašeho pokoje, informujte se, prosím, u našich
prodejců.
Ceny služeb
Základní cena nebo základní ceníková cena je cena, která je taxativně uvedená v tabulkové části ceníku. Tato
cena nezahrnuje fakultativní příplatky a doplatky, které jsou uvedeny zpravidla v odstavcích „Fakultativní
služby“. Všechny ceny uvedené v tomto ceníku jsou v Kč za jednu osobu. V případě ubytování v apartmánu
nebo studiu jsou ceny platné při jejich plném obsazení.
Věkové hranice dětských cen popř. slev a příplatků, není-li uvedeno jinak, se rozumí do dovršení věku dítěte,
kdy rozhodujícím je věk dítěte k datu odjezdu zájezdu nebo nástupu na služby. Není-li v ceníku uvedeno jinak,
děti ve věku do 2 let cestují zdarma. Tyto děti nečerpají žádné služby, nemají nárok na místo v dopravním prostředku. Žádáte-li vícetýdenní pobyt, sdělí Vám cenu Vašeho zájezdu na vyžádání prodejce.
Při zakoupení zájezdu individuálním cestovatelem při neobsazení vícelůžkového pokoje bude požadována
úhrada příplatku na jednolůžkový pokoj. Příplatek na jednolůžkový pokoj zjistíte připočtením doplatku na neobsazené lůžko k základní ceně ve dvoulůžkovém pokoji. Doplatek se hradí i v případě, kdy neobsazené lůžko
nebude v jednolůžkovém pokoji fyzicky umístěno. Neobsazená lůžka se rovněž doplácejí při neobsazení
apartmánu plným počtem osob. Neobsazené přistýlky se hradí pouze v případech, kdy je v ceníku výslovně
uvedena cena za neobsazenou přistýlku.
Rámcový program zájezdů
Zájezdy vlastní dopravou
1. den: V časných odpoledních hodinách nástup do zvoleného ubytovacího objektu.
2.-7. den: Pobyt v cílovém místě s čerpáním služeb ve zvoleném rozsahu.
8. den: V dopoledních hodinách uvolnění pokojů a odjezd.
Poznámka: Klienti, kteří si rezervují zájezdy prodloužené o jeden nebo více pobytových týdnů, mají program
s příslušně posunutým termínem návratu. Analogický program mají pobyty s nestandardním počtem pobytových dnů. Uvolnění pokojů a odjezd proběhne v poslední den pobytu.
Další poznámky:
Programy zájezdů, které se výrazně odchylují od tohoto rámcového programu jsou uvedeny buď v úvodních
pasážích jednotlivých kapitol obrázkové části katalogu spolu s popisy cílových míst nebo v poznámkách pod
ceníkem. Podrobnosti k jednotlivým programům, popř. letové a jízdní řády obdržíte v pokynech na cestu před
odjezdem zájezdů.
302
Autokarové zájezdy
1. den: Odjezd po stanovené trase z vlasti do cílového místa.
2. den: V ranních, dopoledních nebo odpoledních hodinách (v závislosti na vzdálenosti) dojezd do cílového
místa. V odpoledních hodinách ubytování ve zvoleném ubytovacím objektu a nocleh. Stravování ve zvoleném
rozsahu.
3.-8. den: Pobyt v cílovém místě s programem a službami ve zvoleném rozsahu.
9. den: Dopoledne uvolnění pokojů. Odpoledne nebo večer odjezd do vlasti.
10. den: V ranních, dopoledních nebo odpoledních hodinách (v závislosti na vzdálenosti) dojezd do vlasti po
stanovené trase.
Poznámka: Klienti, kteří si rezervují zájezdy prodloužené o jeden nebo více pobytových týdnů, mají analogický program s příslušně posunutým termínem návratu.
www.cedok.cz
Ceník – Slevy
Q
SLEVY ZA VČASNÝ NÁKUP
Sleva se poskytuje ze základní ceníkové ceny zájezdů z tohoto katalogu vyjma
následujících kapacit ve Francii: Karavany v kempech Du Pylone, International
a Iles d’Or, rezidence Golfe Bleu, Parc Royal, Verrerie, Les Parcs de Grimaud,
Agathea, Terra Bella, při složení zálohy ve výši nejméně 30% z ceny
objednaných služeb do 28. 2. 2014 a zálohy nejméně 50% při pozdějších
nákupech. Sleva se neposkytuje z fakultativních příplatků a doplatků,
například z cestovního pojištění. O tuto slevu se snižuje doplatek zájezdů.
Sleva se vypočítá procentní sazbou ze základní ceníkové ceny zájezdu
a činí:
a) Mimořádné slevy pro členy Clubu Čedok
12% ze základní ceny zájezdů do vybraných ubytovacích kapacit při zaplacení zálohy do vyčerpání vyčleněné kapacity, nejpozději do 31. 3. 2014.
Pokud platí jiný časový limit platnosti této slevy, je uveden přímo u symbolu
u konkrétní kapacity. Tyto ubytovací kapacity jsou v katalogu označeny
zvláštním symbolem.
b) Standardní slevy pro členy Clubu Čedok v kategorii Čedok SILVER
8% ze základní ceny při zaplacení zálohy do 31.12. 2013
5% ze základní ceny při zaplacení zálohy do 31. 1. 2014
4% ze základní ceny při zaplacení zálohy do 31. 3. 2014
c) Standardní slevy pro členy Clubu Čedok v kategorii Čedok GOLD
10% ze základní ceny při zaplacení zálohy do 31.12. 2013
7% ze základní ceny při zaplacení zálohy do 31. 1. 2014
6% ze základní ceny při zaplacení zálohy do 31. 3. 2014
Podmínky členství v Clubu Čedok uvádíme v úvodu textové části katalogu,
najdete je i na www.cedok.cz nebo je sdělí prodejci zájezdů.
Je-li ubytovací zařízení označeno symbolem pobyt pro dítě zdarma doplněným o věkový limit dítěte, platí stejné výše uvedené podmínky s tím, že věková hranice pro poskytnutí této slevy je prodloužena do věku uvedeného verbálně přímo v symbolu.
Slevu nelze kumulovat (tj. použít současně) s jinými slevami. Doprovodné
osoby mohou čerpat slevu za včasný nákup.
Q
SLEVA 12=14, 6=7 a další analogické slevy
Uvedené slevy představují zvýhodnění v podobě neúčtování jednoho nebo více
noclehů ve vybraných termínech a ubytovacích objektech. Sleva se poskytuje
jako pevná srážka na osobu a pobyt z ceny zájezdu. Slevu uvádíme v poznámkách pod příslušným ceníkem zájezdů.
Slevu nelze kumulovat (tj. použít současně) s jinou slevou.
Q
JEDNO MÍSTO ZDARMA a SLEVY PRO SKUPINY
Tato sleva je určena těm, kteří získali pro účast na zájezdu skupinu osob a zakoupili pro ni zájezd z tohoto katalogu. Podle velikosti skupiny mohou obdržet
zcela zdarma místo v zájezdu zahrnující shodné služby se skupinou nebo výraznou slevu pro svoji osobu:
- při zakoupení zájezdu pro 10 a více platících osob získává 11. osoba 50% slevu
- při zakoupení zájezdu pro 25 a více platících osob cestuje 26. osoba ZDARMA
- pro skupiny nad 36 platících osob se zvýhodnění stanovuje individuálně.
Platící osobou se rozumí dospělý, který hradí plnou základní cenu zájezdu.
Nebo lze alternativně využít následující zvýhodnění:
Cestuje-li společně v rámci jedné rezervace
11 – 15 platících osob, poskytujeme slevu ve výši 4% ze základní ceny zájezdu
16 – 20 platících osob, poskytujeme slevu ve výši 5% ze základní ceny zájezdu
21 – 35 platících osob, poskytujeme slevu ve výši 6% ze základní ceny zájezdu
Pro skupiny od 36 osob se zvýhodnění stanovuje individuálně.
d) Mimořádné slevy pro všechny ostatní zákazníky
Tuto slevu není možné kumulovat s jinými slevovými systémy.
10% ze základní ceny zájezdů do vybraných ubytovacích kapacit při zaplacení
zálohy do vyčerpání vyčleněné kapacity, nejpozději do 31. 3. 2014. Pokud Q SLEVY PRO VELKOODBĚRATELE
platí jiný časový limit platnosti této slevy, je uveden přímo u symbolu Tato níže specifikovaná sleva je určena zákazníkům, kteří na základě jednou konkrétní kapacity. Tyto ubytovací kapacity jsou v katalogu označeny rázové objednávky odeberou zájezdy z tohoto katalogu za níže uvedenou minimální celkovou cenu. Slevu poskytneme formou přímé srážky z ceny zájezzvláštním symbolem.
du nebo volnými místy v objednaných zájezdech v odpovídající hodnotě, příe) Standardní slevy pro všechny ostatní zákazníky
padně je možné využít kombinaci obou výhod:
7% ze základní ceny při zaplacení zálohy do 31.12. 2013
- při odběru zájezdů v ceně nad 300 000 Kč sleva 3% z celkově zaplacené ceny
4% ze základní ceny při zaplacení zálohy do 31. 1. 2014
- při odběru zájezdů v ceně nad 500 000 Kč sleva 6% z celkově zaplacené ceny
3% ze základní ceny při zaplacení zálohy do 31. 3. 2014
- při odběru zájezdů v ceně nad 800 000 Kč sleva 7% z celkově zaplacené ceny
U kombinací hory & moře jsou prosincové slevy o 2 % nižší.
Uvedená výhoda se vztahuje na nákup konkrétních míst z tohoto katalogu a neSlevy nelze kumulovat (tj. použít současně) s jinými slevami.
platí pro nákup hodnotových poukázek nebo jiné nekonkrétní obchody.
Q
DÍTĚ ZCELA ZDARMA
Tuto slevu není již možné kumulovat s jinými slevovými systémy.
Principem této slevy je poskytnutí ubytování a stravování zahrnuté do základní
ceny zájezdu vlastní dopravou zdarma pro jedno Vaše dítě ubytované na přistýlce v jednom pokoji společně se dvěma dospělými. Věk dítěte, na něž se sleva vztahuje, druh dopravy a termíny zájezdů, kdy lze slevu využít, jsou uvedeny
v ceníku k příslušnému ubytovacímu zařízení. V praxi to znamená, že za Vaše
dítě zaplatíte pouze případné fakultativní služby. Cena pro druhé dítě je rovněž
zvýhodněna a její výše je také uvedena přímo v ceníku.
Slevu nelze kumulovat (tj. použít současně) s jinými slevami. Doprovodné
osoby mohou čerpat slevu za včasný nákup.
Q
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
Q
Q
Principem této slevy u objektů označených speciálním symbolem je poskytnutí
ubytování a stravování zahrnuté do základní ceny zájezdu zdarma pro jedno Vaše dítě ubytované na přistýlce v jednom pokoji společně se dvěma dospělými. Zvýhodněná cena, věk dítěte, na něž se uvedená sleva vztahuje, druh dopravy a termíny zájezdů, kdy lze slevy využít, jsou uvedeny v ceníku k příslušnému ubytovacímu zařízení. V praxi to znamená, že za Vaše dítě zaplatíte služby delegáta, pobytové taxy, rezervační náklady a v autokarových zájezdech
i cenu dopravy. Cena pro druhé dítě je rovněž zvýhodněná a její výše je také
uvedena přímo v ceníku.
RŮZNÉ
• Jednotlivé slevy poskytujeme do vyčerpání zásob kapacit vyčleněných pro tyto
nabídky.
• Tyto slevy se týkají pouze cen uvedených v tomto katalogu, nevztahují se na
nabídky v poslední minutě nebo jiné zvláštní nabídky.
• Veškeré slevy mohou být uplatněny pouze při placení zálohy, nemohou být
nárokovány dodatečně.
• V pokojích s přistýlkami se ubytovávají jednotlivé osoby v pořadí: dospělé
osoby, starší děti, mladší děti.
OSTATNÍ SLEVOVÉ SYSTÉMY
Kromě výše uvedených slevy existují další slevové systémy. Pro tyto slevy platí
obecně zákaz kumulace, tj. nelze sčítat s ostatními slevovými systémy. V takovém případě má klient možnost čerpat z možných slev tu, která je pro něj
výhodnější.
Nepeněžní dárkové, hodnotové a marketingové poukázky a partnerské slevy
nelze využívat na nákup zájezdů, které jsou Čedokem nakupovány od cizích
touroperátorů.
Tato výjimka se netýká tištěných peněžních dárkových poukazů zakoupených v pobočkách Čedoku.
Ceny uvedené v tomto ceníku byly kalkulovány dle kursů platných k 1. 10. 2013. Údaje uvedené v tomto katalogu jsou platné ke dni uzávěrky, tj. k 1. 10. 2013.
Čedok si vyhrazuje právo na jejich změnu. Tiskové chyby v katalogu a ceníku vyhrazeny.
✆ 800 112 112
303
Kombinace Hory & moře – rakouské Alpy
8122 Tyrolsko a Vorarlbersko « 5 dní
další termíny na vyžádání
INFORMACE:
Hotel Simmerlwirt
• povinná pobytová taxa cca 2 EUR/dosp. osoba/den, děti do 15 let zdarma (platba na místě)
• solárium za poplatek cca 5 EUR/12 min (platba na místě)
• malá zvířata povolena za poplatek cca 8 EUR/den (platba na místě)
• v ceně pobytu letní karta Wildschönau Guest and Adventure Card 2014
Čedok plus - slevy a výhody
Odečtěte si slevu za včasný nákup!
Při zakoupení zájezdu vlastní dopravou
Qv
termínu do 31. 12. 2013 sleva 8 %*
Q v termínu do 31. 1. 2014 sleva 7 %*
Qv
termínu do 31. 3. 2014 sleva 6 %*
* Tyto slevy poskytujeme ze základní ceníkové ceny (nikoliv z příplatků) členům Clubu Čedok v kategorii
Čedok GOLD. Ostatní klienti mají slevy o 2-3 % nižší, viz podmínky str. 303.
Termíny
V
18
A
B
11
A
Hotel ROTSPITZ
Hotel SIMMERLWIRT
25
A
B
1
A
B
VI
15
A
B
8
A
B
Pásmo
A
B
Hotel ROTSPITZ 2+1 HT STA polopenze *** Maurach - Achensee
Dospělý - pevné lůžko
6690
Dospělý - přistýlka
4790
Dítě do 11 let - pevné lůžko
6490
Dítě do 11 let - přistýlka
3290
Dítě do 5 let - pevné lůžko
6490
Dítě do 5 let - přistýlka
ZDARMA
Neobsaz.lůžko
1690
Hotel SIMMERLWIRT 2+2 HT polopenze *** Niederau
Dospělý - pevné lůžko
5590
5790
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
3990
4090
Dítě do 15 let - pevné lůžko
5390
5590
Dítě do 15 let - 1. a 2. přistýlka
2790
2890
Dítě do 11 let - pevné lůžko
5390
5590
Dítě do 11 let - 1. a 2. přist.
ZDARMA
ZDARMA
Neobsaz.lůžko
ZDARMA
ZDARMA
VII
22
A
B
29
A
B
6
A
C
13
A
C
C
DÍTĚ ZCELA ZDARMA
DÍTĚ ZCELA ZDARMA
6390
4490
6090
3190
6090
ZDARMA
ZDARMA
20
A
C
27
A
C
3
A
C
10
A
C
VIII
17
A
C
IX
24
A
B
31
A
B
7
A
B
CENA ZAHRNUJE:
• 4 noclehy
• stravování v rozsahu uvedeném u ubytovacího
objektu
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
Odečtěte si slevu za včasný nákup!
Při zakoupení zájezdu vlastní dopravou
Qv
28
X
5
A
A
C
DÍTĚ ZCELA ZDARMA
6190
4390
5990
3090
5990
ZDARMA
ZDARMA
5890
5690
5690
ZDARMA
POJIŠTĚNÍ:
• pojištění Evropa Basic 285,- Kč
• pojištění Evropa Standard (limit plnění storna
30 tis. Kč) 395,- Kč
Více informací viz str. 12.
další termíny na vyžádání
Čedok plus - slevy a výhody
termínu do 31. 12. 2013 sleva 8 %*
Q v termínu do 31. 1. 2014 sleva 7 %*
21
A
B
Pásmo
A
B
Hotel SIMMERLWIRT 2+1 HT polopenze *** Niederau
Dospělý - pevné lůžko
5290
5590
Dospělý - přistýlka
3790
3990
Dítě do 15 let - pevné lůžko
5090
5390
Dítě do 15 let - přistýlka
2590
2790
Dítě do 11 let - pevné lůžko
5090
5390
Dítě do 11 let - přistýlka
ZDARMA
ZDARMA
Neobsaz.lůžko
ZDARMA
ZDARMA
Hotel SIMMERLWIRT 2+0 HT polopenze *** Niederau
Dospělý - pevné lůžko
4990
5290
Dítě do 15 let - pevné lůžko
4790
5090
Dítě do 11 let - pevné lůžko
4790
5090
ZDARMA
ZDARMA
Neobsaz.lůžko
8123 Tyrolsko a Vorarlbersko « 4 dny
Qv
14
A
B
termínu do 31. 3. 2014 sleva 6 %*
INFORMACE:
Hotel Simmerlwirt
• povinná pobytová taxa cca 2 EUR/dosp. osoba/den, děti do 15 let zdarma (platba na místě)
• solárium za poplatek cca 5 EUR/12 min (platba na místě)
• malá zvířata povolena za poplatek cca 8 EUR/den (platba na místě)
• v ceně pobytu letní karta Wildschönau Guest and Adventure Card 2014
* Tyto slevy poskytujeme ze základní ceníkové ceny (nikoliv z příplatků) členům Clubu Čedok v kategorii
Čedok GOLD. Ostatní klienti mají slevy o 2-3 % nižší, viz podmínky str. 303.
Termíny
1
A
Hotel ROTSPITZ
Hotel SIMMERLWIRT
Pásmo
Hotel ROTSPITZ 2+1 HT STA
Dospělý - pevné lůžko
Dospělý - přistýlka
Dítě do 11 let - pevné lůžko
Dítě do 11 let - přistýlka
Dítě do 5 let - pevné lůžko
Dítě do 5 let - přistýlka
Neobsaz.lůžko
Hotel SIMMERLWIRT 2+2 HT
Dospělý - pevné lůžko
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
Dítě do 15 let - pevné lůžko
Dítě do 15 let - 1. a 2. přistýlka
Dítě do 11 let - pevné lůžko
Dítě do 11 let - 1. a 2. přist.
Neobsaz.lůžko
304
A
polopenze
4990
3590
4890
2490
4890
ZDARMA
1290
polopenze
4190
2990
4090
2090
4090
ZDARMA
ZDARMA
8
A
B
***
V
15
A
VI
22
A
C
C
Maurach - Achensee
Niederau
4290
4390
3090
3090
4190
4190
2190
2190
4190
4190
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
29
A
C
5
A
C
D
***
4490
3190
4290
2190
4290
ZDARMA
ZDARMA
12
A
C
19
A
C
E
26
A
C
3
A
D
F
DÍTĚ ZCELA ZDARMA
DÍTĚ ZCELA ZDARMA
4690
4790
3290
3390
4490
4590
2290
2390
4490
4590
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
10
A
F
VII
17
A
F
VIII
24
A
F
31
A
F
Pásmo
Hotel SIMMERLWIRT 2+1 HT
Dospělý - pevné lůžko
Dospělý - přistýlka
Dítě do 15 let - pevné lůžko
Dítě do 15 let - přistýlka
Dítě do 11 let - pevné lůžko
Dítě do 11 let - přistýlka
Neobsaz.lůžko
Hotel SIMMERLWIRT 2+0 HT
Dospělý - pevné lůžko
Dítě do 15 let - pevné lůžko
Dítě do 11 let - pevné lůžko
Neobsaz.lůžko
7
A
F
14
A
F
A
polopenze
3990
2890
3890
1990
3890
ZDARMA
ZDARMA
polopenze
3790
3690
3690
ZDARMA
21
A
E
28
A
C
B
IX
11
A
C
C
Niederau
4090
4190
2890
2990
3990
4090
2090
2090
3990
4090
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
*** Niederau
3890
3990
3790
3890
3790
3890
ZDARMA
ZDARMA
18
A
C
25
A
B
D
X
2
A
4390
3090
4190
2190
4190
ZDARMA
ZDARMA
F
DÍTĚ ZCELA ZDARMA
4490
4690
3190
3290
4390
4490
2290
2290
4390
4490
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
4190
3990
3990
ZDARMA
4290
4190
4190
ZDARMA
***
CENA ZAHRNUJE:
• 3 noclehy
• stravování v rozsahu uvedeném u ubytovacího
objektu
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
www.cedok.cz
4
A
C
E
4490
4290
4290
ZDARMA
POJIŠTĚNÍ:
• cestovní pojištění 30 Kč za osobu a den
• pojištění storna zájezdu (limit plnění storna
6 000 Kč, lze zakoupit pouze v kombinaci
s cestovním pojištěním) 30 Kč za osobu
a zájezd
Více informací viz str. 12.
Kombinace Hory & moře – rakouské Alpy
8142 Salcbursko - východ « 5 dní
další termíny na vyžádání
Čedok plus - slevy a výhody
Odečtěte si slevu za včasný nákup!
Při zakoupení zájezdu vlastní dopravou
Qv
termínu do 31. 12. 2013 sleva 8 %*
Q v termínu do 31. 1. 2014 sleva 7 %*
Qv
termínu do 31. 3. 2014 sleva 6 %*
FAKULTATIVNÍ SLUŽBY:
Salcburská letní zážitková „all inclusive“ karta na 6 nebo 12 dnů. Platnost 1.5. - 26.10.2014.
Bližší informace naleznete na str. 134.
Cena:
dospělý
děti (6-15 let)
6 dnů
1 590 Kč
790 Kč
12 dnů
1 890 Kč
990 Kč
Děti do 6 let zdarma. Rodinný bonus: 3. dítě 6-15 let zdarma.
* Tyto slevy poskytujeme ze základní ceníkové ceny (nikoliv z příplatků) členům Clubu Čedok v kategorii
Čedok GOLD. Ostatní klienti mají slevy o 2-3 % nižší, viz podmínky str. 303.
Termíny
Hotel ALPENKRONE
1
A
VI
15
B
8
A
VII
22
B
29
B
6
B
13
B
20
B
27
B
3
B
Pásmo
A
B
Hotel ALPENKRONE 2+1 HT polopenze **** Filzmoos
Dospělý - pevné lůžko
4390
4690
Dospělý - přistýlka
3990
4190
Dítě do 12 let - pevné lůžko
4190
4490
Dítě do 12 let - přistýlka
2990
3190
Dítě do 6 let - pevné lůžko
4190
4490
Dítě do 6 let - přistýlka
2190
2290
Neobsaz.lůžko
1190
1190
10
B
VIII
17
A
24
A
31
A
7
A
IX
14
A
21
A
CENA ZAHRNUJE:
• 4 noclehy
• stravování v rozsahu uvedeném u ubytovacího
objektu
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
8143 Salcbursko - východ « 4 dny
další termíny na vyžádání
Čedok plus - slevy a výhody
Odečtěte si slevu za včasný nákup!
Při zakoupení zájezdu vlastní dopravou
Qv
termínu do 31. 12. 2013 sleva 8 %*
Q v termínu do 31. 1. 2014 sleva 7 %*
Qv
POJIŠTĚNÍ:
• pojištění Evropa Basic 285,- Kč
• pojištění Evropa Standard (limit plnění storna
30 tis. Kč) 395,- Kč
Více informací viz str. 12.
termínu do 31. 3. 2014 sleva 6 %*
FAKULTATIVNÍ SLUŽBY:
Salcburská letní zážitková „all inclusive“ karta na 6 nebo 12 dnů. Platnost 1.5. - 26.10.2014.
Bližší informace naleznete na str. 134.
Cena:
dospělý
děti (6-15 let)
6 dnů
1 590 Kč
790 Kč
12 dnů
1 890 Kč
990 Kč
Děti do 6 let zdarma. Rodinný bonus: 3. dítě 6-15 let zdarma.
* Tyto slevy poskytujeme ze základní ceníkové ceny (nikoliv z příplatků) členům Clubu Čedok v kategorii
Čedok GOLD. Ostatní klienti mají slevy o 2-3 % nižší, viz podmínky str. 303.
Termíny
Hotel ALPENKRONE
V
29
A
VI
5
A
12
B
Pásmo
A
B
Hotel ALPENKRONE 2+1 HT polopenze **** Filzmoos
Dospělý - pevné lůžko
3190
3390
Dospělý - přistýlka
2890
3090
Dítě do 12 let - pevné lůžko
3090
3290
Dítě do 12 let - přistýlka
2190
2290
Dítě do 6 let - pevné lůžko
3090
3290
Dítě do 6 let - přistýlka
1590
1690
Neobsaz.lůžko
890
890
19
C
26
C
3
C
C
3490
3090
3290
2390
3290
1690
890
10
C
VII
17
C
VIII
24
C
31
C
7
C
14
B
IX
21
A
28
A
4
A
11
A
18
A
25
A
CENA ZAHRNUJE:
• 3 noclehy
• stravování v rozsahu uvedeném u ubytovacího
objektu
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
POJIŠTĚNÍ:
• cestovní pojištění 30 Kč za osobu a den
• pojištění storna zájezdu (limit plnění storna
6 000 Kč, lze zakoupit pouze v kombinaci
s cestovním pojištěním) 30 Kč za osobu
a zájezd
• pojištění Evropa Standard (limit plnění storna
30 tis. Kč) 395,- Kč
Více informací viz str. 12.
Vstupte do Clubu Čedok
• Cestujete-li s Čedokem poprvé, můžete vstoupit
do Clubu Čedok. Své členské výhody budete moci čerpat
již při příštím zájezdu.
• Jak se stát členem?
Stačí zakoupit zájezd s Čedokem
a vyplnit registrační formulář Clubu Čedok.
✆ 800 112 112
305
Kombinace Hory & moře – rakouské Alpy
8152 Korutany a Štýrsko « 5 dní
další termíny na vyžádání
Čedok plus - slevy a výhody
Odečtěte si slevu za včasný nákup!
Při zakoupení zájezdu vlastní dopravou
Qv
termínu do 31. 12. 2013 sleva 8 %*
Q v termínu do 31. 1. 2014 sleva 7 %*
Qv
termínu do 31. 3. 2014 sleva 6 %*
FAKULTATIVNÍ SLUŽBY:
Korutanská letní zážitková „all inclusive“ karta na 7 nebo 14 dnů. Platnost 13.4. - 26.10. 2014.
Bližší informace naleznete na str. 135.
Cena:
dospělý
dětí (6-15 let)
7 dnů
990,- Kč
490,- Kč
14 dnů
1 290,- Kč
590,- Kč
Děti do 6 let zdarma. Rodinný bonus: 3. dítě karta zdarma.
* Tyto slevy poskytujeme ze základní ceníkové ceny (nikoliv z příplatků) členům Clubu Čedok v kategorii
Čedok GOLD. Ostatní klienti mají slevy o 2-3 % nižší, viz podmínky str. 303.
Termíny
Familienhotel BERGHOF 2+2/1 Xx TYP A
Familienhotel BERGHOF 2+0 TYP B
Falkensteiner Club FUNIMATION KATSCHBERG
17
V
24
31
VI
A
A
B
7
C
C
B
14
C
D
B
Pásmo
A
B
C
D
Familienhotel BERGHOF 2+2/1 Xx HT TYP A all inclusive **** Innerkrems
Dospělý - pevné lůžko
7290
7390
7690
7890
Dospělý - přistýlka
7290
7390
7690
7890
Dítě do 16 let - pevné lůžko
6990
7090
7390
7590
Dítě do 16 let - 1. a 2. přist.
3590
3590
3790
3890
Dítě do 12 let - pevné lůžko
6990
7090
7390
7590
Dítě do 12 let - 1. a 2. přist.
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
Neobsaz.lůžko
7090
7190
7590
7690
Familienhotel BERGHOF 2+0 HT TYP B all inclusive **** Innerkrems
Dospělý - pevné lůžko
6890
7090
7490
7690
Dítě do 16 let - pevné lůžko
6590
6790
7190
7390
Dítě do 12 let - pevné lůžko
6590
6790
7190
7390
Neobsaz.lůžko
1190
1190
1190
1190
CENA ZAHRNUJE:
• 4 noclehy
• stravování v rozsahu uvedeném u ubytovacího
objektu
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
VII
21
B
B
B
28
A
A
C
5
E
E
D
E
F
DÍTĚ ZCELA ZDARMA
7990
8290
7990
8290
7690
7890
3890
4090
7690
7890
ZDARMA
ZDARMA
7890
8090
7890
7590
7590
1190
8290
7890
7890
1190
POJIŠTĚNÍ:
• pojištění Evropa Basic 285,- Kč
• pojištění Evropa Standard (limit plnění storna
30 tis. Kč) 395,- Kč
Více informací viz str. 12.
12
F
F
D
19
F
F
26
F
F
2
F
F
VIII
16
F
F
9
F
F
IX
23
D
E
30
C
D
Odečtěte si slevu za včasný nákup!
Při zakoupení zájezdu vlastní dopravou
Qv
20
A
A
A
27
X
4
A
B
INFORMACE:
Falkensteiner Club Funimation Katschberg
• povinná pobytová taxa
cca 2,50 EUR/dosp.os./den (platba na místě),
dítě do 16 let zdarma
• pobyt se zvířaty není povolen
Familienhotel Berghof
• povinná pobytová taxa
cca 1,95 EUR/dosp.os./den, dítě do 15 let
zdarma (platba na místě)
• pobyt se psem možný na vyžádání a za
poplatek cca 6 EUR/den (platba na místě)
další termíny na vyžádání
Čedok plus - slevy a výhody
termínu do 31. 12. 2013 sleva 8 %*
Q v termínu do 31. 1. 2014 sleva 7 %*
13
B
B
A
Pásmo
A
B
C
D
E
F
Falkensteiner Club FUNIMATION KATSCHBERG 2+2/0 XY HT CLA all inclusive **** Katschberg DÍTĚ ZCELA ZDARMA
Dospělý - pevné lůžko
8790
9290
9790
10990
Dítě do 18 let - pevné lůžko
8490
8890
9490
10590
Dítě do 18 let - 1. a 2. přist.
4290
4590
4790
5390
Dítě do 6 let - pevné lůžko
8490
8890
9490
10590
Dítě do 6 let - 1. a 2. přist.
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
Neobsaz.lůžko
2290
2290
2290
3390
Falkensteiner Club FUNIMATION KATSCHBERG 2+0 HT STA all inclusive **** Katschberg
Dospělý - pevné lůžko
7490
7890
8490
9590
Dítě do 18 let - pevné lůžko
7190
7590
8190
9290
Dítě do 6 let - pevné lůžko
7190
7590
8190
9290
Neobsaz.lůžko
2290
2290
2290
3390
8153 Korutany a Štýrsko « 4 dní
Qv
6
C
D
C
termínu do 31. 3. 2014 sleva 6 %*
FAKULTATIVNÍ SLUŽBY:
Korutanská letní zážitková „all inclusive“ karta na 7 nebo 14 dnů. Platnost 13.4. - 26.10. 2014.
Bližší informace naleznete na str. 135.
Cena:
dospělý
dětí (6-15 let)
7 dnů
990,- Kč
490,- Kč
14 dnů
1 290,- Kč
590,- Kč
Děti do 6 let zdarma. Rodinný bonus: 3. dítě karta zdarma.
* Tyto slevy poskytujeme ze základní ceníkové ceny (nikoliv z příplatků) členům Clubu Čedok v kategorii
Čedok GOLD. Ostatní klienti mají slevy o 2-3 % nižší, viz podmínky str. 303.
Termíny
Familienhotel BERGHOF
Falkensteiner Club FUNIMATION KATSCHBERG
V
VI
21
28
A
C
4
A
D
11
B
D
Pásmo
A
B
C
D
Familienhotel BERGHOF 2+2/1 Xx HT TYP A all inclusive **** Innerkrems
Dospělý - pevné lůžko
5490
5790
6190
Dospělý - přistýlka
5490
5790
6190
Dítě do 16 let - pevné lůžko
5290
5590
5990
Dítě do 16 let - 1. a 2. přist.
2690
2890
3090
Dítě do 12 let - pevné lůžko
5290
5590
5990
Dítě do 12 let - 1. a 2. přist.
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
Neobsaz.lůžko
5390
5690
6090
Familienhotel BERGHOF 2+0 HT TYP B all inclusive **** Innerkrems
Dospělý - pevné lůžko
5190
5790
6190
Dítě do 16 let - pevné lůžko
4990
5590
5990
Dítě do 12 let - pevné lůžko
4990
5590
5990
Neobsaz.lůžko
890
890
890
CENA ZAHRNUJE:
• 3 noclehy
• stravování v rozsahu uvedeném u ubytovacího
objektu
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
306
18
B
D
25
A
D
E
2
A
E
9
C
F
F
DÍTĚ ZCELA ZDARMA
POJIŠTĚNÍ:
• cestovní pojištění 30 Kč za osobu a den
• pojištění storna zájezdu (limit plnění storna
6 000 Kč, lze zakoupit pouze v kombinaci
s cestovním pojištěním) 30 Kč za osobu
a zájezd
• pojištění Evropa Standard (limit plnění storna
30 tis. Kč) 395,- Kč
Více informací viz str. 12.
VII
16
C
F
VIII
23
C
30
C
6
C
13
C
IX
20
C
27
B
3
B
10
B
E
X
17
A
A
24
A
A
1
8
B
D
Pásmo
A
B
C
D
E
F
Falkensteiner Club FUNIMATION KATSCHBERG 2+2/0 XY HT CLA all inclusive **** Katschberg DÍTĚ ZCELA ZDARMA
Dospělý - pevné lůžko
6590
6790
6890
6990
7390
8290
Dítě do 18 let - pevné lůžko
6390
6490
6590
6690
7090
7890
Dítě do 18 let - 1. a 2. přist.
3290
3290
3390
3390
3590
3990
Dítě do 6 let - pevné lůžko
6390
6490
6590
6690
7090
7890
Dítě do 6 let - 1. a 2. přist.
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
Neobsaz.lůžko
1690
1690
1690
1690
1690
2590
Falkensteiner Club FUNIMATION KATSCHBERG 2+0 HT STA all inclusive **** Katschberg
Dospělý - pevné lůžko
5590
5790
5890
5990
6390
7190
Dítě do 18 let - pevné lůžko
5390
5490
5590
5690
6190
6990
Dítě do 6 let - pevné lůžko
5390
5490
5590
5690
6190
6990
Neobsaz.lůžko
1690
1690
1690
1690
1690
2590
INFORMACE:
Falkensteiner Club Funimation Katschberg
• povinná pobytová taxa
cca 2,50 EUR/dosp.os./den (platba na místě),
dítě do 16 let zdarma
• pobyt se zvířaty není povolen
www.cedok.cz
Familienhotel Berghof
• povinná pobytová taxa
cca 1,95 EUR/dosp.os./den, dítě do 15 let
zdarma (platba na místě)
• pobyt se psem možný na vyžádání a za
poplatek cca 6 EUR/den (platba na místě)
Německo | Polsko – Baltské moře
8188 Německo - Baltské moře « | … 8/15 dní
V
31
A
A
A
A
Termíny
Pension ALABAMA
Apartmánový dům ARKONA
Apartmánový dům UNDINE
Hotel IFA RÜGEN HOTEL & FERIENPARK
Pásmo
Délka pobytu
Pension ALABAMA 2+1 PE
Dospělý - pevné lůžko
Dospělý - přistýlka
Neobsaz. lůžko
Apartmánový dům ARKONA
Dospělý - pevné lůžko
Dospělý - 1.a 2.přistýlka
Dítě do 7 let - pevné lůžko
Dítě do 7 let - 1.a 2. přistýlka
Neobsaz.lůžko
Neobsaz. přist.
Apartmánový dům ARKONA
Dospělý - pevné lůžko
Dospělý - přistýlka
Dítě do 7 let - pevné lůžko
Dítě do 7 let - přistýlka
Neobsaz.lůžko
Neobsaz. přist.
Apartmánový dům ARKONA
Dospělý - pevné lůžko
Dospělý - 1.a 2. přistýlka
Dítě do 7 let - pevné lůžko
Dítě do 7 let - 1.a 2. přistýlka
Neobsaz.lůžko
Neobsaz. přist.
VI
7
A
A
B
A
14
A
A
B
A
A
B
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
snídaně *** Warnemünde
9390
18690
3690
7390
7390
14790
2+2 ST bez stravování *** Sellin
8590
17190
9090
18190
2290
4590
2290
4590
8290
16590
8690
17390
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
8390
16790
8890
17790
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
2+1 ST bez stravování *** Sellin
7590
15190
8090
16090
2290
4590
2290
4590
7290
14590
7690
15390
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
7390
14790
7790
15590
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
4+2 AP bez stravování *** Sellin
10590
21190
11290
22490
2290
4590
2290
4590
10190
20390
10790
21590
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
10390
20790
11090
22090
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
CENA ZAHRNUJE:
• 7 nebo 14 noclehů
• bufetová snídaně (u hotelových pokojů)
• spotřebu el.energie, vody a plynu, závěrečný
úklid
POJIŠTĚNÍ:
• pojištění Evropa Basic 285,- Kč
• pojištění Evropa Standart (limit plnění storna
30 tis. Kč) 395,- Kč
Více informací viz str. 12.
VII
21
A
A
B
A
28
A
C
B
A
5
A
C
C
B
12
A
C
C
B
19
A
C
C
B
26
A
C
C
B
C
1 týden
2 týdny
10290
2290
9890
ZDARMA
10090
ZDARMA
20590
4590
19790
ZDARMA
20190
ZDARMA
9190
2290
8890
ZDARMA
8990
ZDARMA
18390
4590
17790
ZDARMA
17990
ZDARMA
12890
2290
12390
ZDARMA
12690
ZDARMA
25790
4590
24790
ZDARMA
25390
ZDARMA
DÍTĚ ZCELA ZDARMA
DÍTĚ ZCELA ZDARMA
DÍTĚ ZCELA ZDARMA
INFORMACE:
• k pobytu je možné zajistit železniční jízdenku
z jakékoliv žel. stanice v ČR - více informací
u prodejce
Hotel IFA RÜGEN HOTEL & FERIENPARK
• transfer z nádraží do hotelu ZDARMA
• denně 1x 2 hodiny v bazénu ZDARMA
• polopenze (u hotel. pokojů) za příplatek
3 190,- Kč, dítě do 13 let 1 590,- Kč,
dítě do 7 let ZDARMA
• pobyt možný se psem za poplatek 10 EUR/den
+ pob. taxa 0,50 EUR / den (platí se na místě)
2
A
C
C
B
9
A
C
C
B
VIII
16
A
C
B
B
23
A
C
B
B
30
A
B
B
A
6
A
A
A
A
IX
13
A
A
A
A
Při zakoupení zájezdu
do 31. 1. 2014 vstupenka
do mořského akvária „Ozeanum“
ve Stralsundu ZDARMA!
20
A
A
A
Pásmo
A
B
C
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Apartmánový dům UNDINE 4+2 AP bez stravování *** Göhren
Dospělý - pevné lůžko
2290
4590
2790
5590
3490
6990
Dospělý - 1.přistýlka
2290
4590
2790
5590
3490
6990
Dospělý - 2.přistýlka
2290
4590
2790
5590
3490
6990
Neobsaz.lůžko
2090
4190
2590
5190
3290
6590
Neobsaz.1.přist.
2090
4190
2590
5190
3290
6590
Neobsaz. další přist.
2090
4190
2590
5190
3290
6590
Hotel IFA RÜGEN HOTEL & FERIENPARK 2+1/0 HT snídaně **** Binz
DÍTĚ ZCELA ZDARMA
Dospělý - pevné lůžko
10890
21690
12790
25490
Dítě do 13 let - pevné lůžko 10390
20790
12290
24590
Dítě do 13 let - přistýlka
5290
10590
6290
12490
Dítě do 7 let - pevné lůžko
10390
20790
12290
24590
Dítě do 7 let - přistýlka
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
Neobsaz.lůžko
4190
8390
5190
10390
Hotel IFA RÜGEN HOTEL & FERIENPARK 2+2 AP bez stravování **** Binz
Dospělý - pevné lůžko
5890
11790
6790
13590
Dospělý - 1.a 2. přistýlka
5890
11790
6790
13590
Neobsaz.lůžko
5190
10390
5990
11990
Neobsaz. přist.
5190
10390
5990
11990
• parking za poplatek cca 3 EUR / den (platí se
na místě)
• pobytová taxa: cca 2,60 EUR / den (platí se na
místě)
Pension ALABAMA
• parking cca 10 minut od pensionu za
cca 3 EUR/den (platí se na místě)
• pobyt možný se psem za poplatek
cca 6 EUR/den (platí se na místě)
• pobytová taxa: cca 2,50 EUR/den (platí se na
místě)
Apartmánový dům ARKONA
• transfer z nádraží Ostseebad Binz do AD
Arkona cca 19 EUR / 1 cesta
• stravování (snídaně + večeře) za příplatek
5 290,- Kč, dítě do 12 let 3 090,- Kč, dítě do
6 let ZDARMA
• parking u AD Arkona - bez poplatku (omezené
možnosti)
• pobytová taxa: cca 2,60 EUR/den (platí se na
místě)
Apartmánový dům UNDINE
• vratná kauce 50 EUR
• pobyt možný se psem za poplatek
cca 4 EUR/den (platí se na místě)
• ložní a koupelnové prádlo vlastní či na místě
za poplatek 8 EUR /osoba (platí se na místě)
• dětská postýlka 1,50EUR/ den (platí se na
místě)
• parking u AD Undine - jedno vyhrazené místo
zdarma
• pobytová taxa: cca 2,30 EUR/den (platí se na
místě), děti do 18 let zdarma
8288 Polsko - Baltské moře « 8/15 dní
Termíny
Hotel AMBER BALTIC
Apartmánový dům ZACISZE LEŚNE II
Hotel EL PAK
Hotel POLARIS
V
31
A
A
B
A
VI
7
A
B
B
A
14
B
B
B
A
VII
21
D
B
B
A
28
D
B
B
B
5
D
B
B
B
Pásmo
A
B
C
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden
Hotel AMBER BALTIC 2+1 HT snídaně **** Miedzyzdroje
Dospělý - pevné lůžko
10290
20590
11990
23990
15390
Dospělý - přistýlka
8890
17790
8890
17790
8890
Dítě do 12 let - pevné lůžko
9890
19790
11590
23190
14790
Dítě do 12 let - přistýlka
5090
10190
5890
11790
7490
Dítě do 6 let - pevné lůžko
9890
19790
11590
23190
14790
Dítě do 6 let - přistýlka
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
Neobsaz.lůžko
7690
15390
8690
17390
10590
Apartmánový dům ZACISZE LEŚNE II 2+2 ST bez stravování *** Świnoujście
Dospělý - pevné lůžko
6990
13990
8190
16390
8790
Dospělý - přistýlka
3890
7790
3890
7790
3890
Dítě do 7 let - pevné lůžko
6790
13490
7890
15790
8390
Dítě do 7 let - 1.a 2. přist.
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
Neobsaz.lůžko
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
Neobsaz. přist.
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
POJIŠTĚNÍ:
• pojištění Evropa Basic 285,-Kč
• pojištění Evropa Standart (limit plnění storna
30 tis. Kč) 395,- Kč
Více informací viz str. 12.
INFORMACE:
Hotel AMBER BALTIC
• polopenze za příplatek 3 690,-Kč /os.
• parking za poplatek cca 10 EUR/den (platí se
na místě)
12
D
D
C
B
2 týdny
30790
17790
29590
14990
29590
ZDARMA
21190
17590
7790
16790
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
19
D
D
D
B
26
D
D
D
B
2
D
D
D
B
D
1 týden 2 týdny
DÍTĚ ZCELA ZDARMA
16190
32390
8890
17790
15590
31190
7890
15790
15590
31190
ZDARMA
ZDARMA
11090
22190
2 DĚTI ZCELA ZDARMA
10090
20190
3890
7790
9690
19390
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
• pobyt možný se psem za poplatek
cca 20 EUR/den (platí se na místě)
• pobytová taxa je v ceně pobytu
Hotel POLARIS
• polopenze za příplatek 1 990,-Kč /os.
• vstup do hotelového bazénu cca 20 EUR/týden
(platí se na místě)
• parking za poplatek cca 8 EUR/den (platí se
na místě)
• pobyt možný se psem za poplatek
cca 18 EUR/den (platí se na místě)
9
D
D
D
B
VIII
16
D
C
D
B
23
C
B
D
B
30
A
B
D
A
6
A
A
D
A
IX
13
A
A
B
A
20
A
A
A
A
CENA ZAHRNUJE:
• 7 nebo 14 noclehů
• stravování v rozsahu uvedeném u ubytovacího
zařízení
• spotřebu el.energie, vody a plynu, lož. prádlo,
závěrečný úklid (u apartmánů Zacisze Leśne II se
platí záv. úklid na místě 25 EUR)
Pásmo
A
B
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Hotel EL PAK 2+1 HT polopenze ** Świnoujście
Dospělý - pevné lůžko
6390
12790
6690
13390
Dospělý - přistýlka
4890
9790
4890
9790
Dítě do 12 let - pevné lůžko
6190
12390
6390
12790
Dítě do 12 let - přistýlka
3190
6390
3290
6590
Dítě do 3 let - pevné lůžko
6190
12390
6390
12790
Dítě do 3 let - přistýlka
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
Neobsaz. lůžko
790
1590
790
1590
Hotel POLARIS 2+1 HT snídaně *** Świnoujście
Dospělý - pevné lůžko
8990
17990
10190
20390
Dospělý - přistýlka
4690
9290
4690
9290
Dítě do 10 let - pevné lůžko
8790
17590
9790
19590
Dítě do 10 let - přistýlka
6590
13190
7390
14790
Dítě do 2 let - pevné lůžko
8790
17590
9790
19590
Dítě do 2 let - přistýlka
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
Neobsaz. lůžko
2790
5590
2790
5590
• za příplatek na vyžádání též pokoj s balkonem
• pobytová taxa cca 2,50 EUR/den (platí se na
místě)
Hotel EL PAK
• příplatek za obědy 390,- Kč/os./pobyt
• pobyt možný se psem za poplatek
cca 20 PLN /den (platí se na místě)
• přímo v hotelu je možné zapůjčení kola (za
poplatek na místě)
• pobytová taxa cca 4 PLN os./den (platí se na
místě)
C
1 týden
2 týdny
7290
4890
6990
3590
6990
ZDARMA
790
14590
9790
13990
7190
13990
ZDARMA
1590
D
1 týden 2 týdny
DÍTĚ ZCELA ZDARMA
7390
14790
4890
9790
7090
14190
3690
7390
7090
14190
ZDARMA
ZDARMA
790
1590
DÍTĚ ZCELA ZDARMA
Apartmánový dům ZACISZE LEŚNE
• závěrečný úklid se platí na místě 25 EUR
• parking cca od 20 do 30 PLN/den (platí se na
místě)
• pobyt možný se psem za poplatek
cca 5 EUR/den (platí se na místě)
• mikrovlná trouba za příplatek 2 EUR/den
• pobytová taxa cca 4 PLN /os./den (platí se na
místě)
Španělsko – Costa Brava
3201 Costa Brava « 8/15 dní
Termíny
Hotel AMARAIGUA
Hotel BEVERLY PARK
Hotel CAPRICI
Hotel CAPRICI VERD
Hotel CARTAGO NOVA
Hotel CATALONIA
Aparthotel COSTA ENCANTADA
Hotel DON JUAN LLORET
Hotel DON JUAN TOSSA
Hotel INDALO PARK
Hotel LUNA CLUB
Hotel LUNA PARK
Hotel MAR BLAU
Hotel MARIPINS
Hotel MARITIM
Hotel MONTEMAR MARITIM
Hotel MONTEPLAYA
Hotel NEPTUNO
Hotel PAPI
Hotel REYMAR
Hotel REYMAR PLAYA
Hotel RIVIERA
Hotel ROYAL BEACH
Hotel SAMBA
Hotel SAVOY
Hotel SORRA D´OR
Hotel STELLA
Hotel SURF MAR
Hotel TAHITI PLAYA
Hotel TAURUS PARK
vlastní dopravou
VI
7
A
B
A
B
A
A
A
A
A
B
B
A
A
A
B
B
A
A
A
A
C
B
A
A
A
B
A
14
B
D
C
B
C
C
C
C
B
C
B
B
C
A
B
B
C
B
B
C
C
C
C
B
C
B
A
C
C
B
VII
21
D
D
D
D
D
D
C
D
B
D
C
D
D
C
C
B
C
B
C
C
D
C
C
C
D
C
B
D
C
B
28
E
F
E
F
E
E
D
E
D
E
C
D
E
D
D
D
E
C
D
D
E
D
E
C
E
D
C
E
C
C
5
E
F
E
F
E
E
D
E
D
E
D
E
E
D
F
E
F
E
D
D
E
D
E
E
E
D
D
E
D
C
12
F
G
E
G
E
E
D
E
D
E
D
E
E
E
F
F
F
E
D
F
E
F
E
E
E
D
D
E
D
E
Pásmo
A
B
Délka pobytu
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
Hotel AMARAIGUA 2+2/1 HT STA all inclusive *** Malgrat de Mar
Dospělý - pevné lůžko
8490
16990
9290
18590
Dospělý - přistýlka
6590
13090
7090
14190
Dítě do 14 let - pevné lůžko
8190
16390
8990
17990
Dítě do 14 let - 1.přistýlka
2590
5190
2590
5190
Dítě do 14 let - 2.přistýlka
4390
8790
4690
9390
Neobsaz.lůžko
3190
6390
3190
6390
Hotel BEVERLY PARK 2+2 HT STA polopenze **** Blanes
Dospělý - pevné lůžko
6390
12790
7590
15190
Dospělý - 1.přistýlka
5190
10390
6190
12390
Dospělý - 2.přistýlka
4690
9290
5490
10990
Dítě do 12 let - pevné lůžko
6190
12390
7290
14590
Dítě do 12 let - 1. a 2.přist.
3290
6590
3890
7790
Neobsaz.lůžko
4190
8390
4190
8390
Obědy - dospělý
1390
2780
1390
2780
Obědy - dítě do 12 let
690
1380
690
1380
Hotel CAPRICI 2+2 HT STA polopenze *** Santa Susanna
Dospělý - pevné lůžko
5990
12290
7490
14990
Dospělý - 1. a 2.přistýlka
4890
9690
5790
11590
Dítě do 12 let - pevné lůžko
5790
11790
7190
14390
Dítě do 12 let - 1.přistýlka
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
Dítě do 12 let - 2.přistýlka
4690
9290
5490
10990
Neobsaz.lůžko
2890
5690
5890
11790
Obědy - dospělý
1390
2780
1390
2780
Obědy - dítě do 12 let
690
1380
690
1380
Hotel CAPRICI VERD 2+2 HT ROD polopenze **** Santa Susanna
Dospělý - pevné lůžko
8990
18090
10290
20590
Dospělý - 1. a 2.přistýlka
6990
13890
7890
15790
Dítě do 12 let - pevné lůžko
8790
17590
9890
19790
Dítě do 12 let - 1.přistýlka
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
Dítě do 12 let - 2.přistýlka
6690
13390
7590
15190
Neobsaz.lůžko
3190
6390
3190
6390
Obědy - dospělý
1390
2780
1390
2780
Obědy - dítě do 12 let
690
1380
690
1380
All inclusive - dospělý
3490
6980
3490
6980
All inclusive - dítě do 12 let
1790
3580
1790
3580
308
19
F
G
E
G
E
E
E
E
E
E
E
F
E
E
F
G
F
E
D
F
E
F
F
F
E
D
E
E
D
F
26
G
H
E
G
E
E
E
E
F
E
E
F
E
E
F
G
G
E
D
G
E
G
F
F
E
D
E
E
E
F
2
G
H
E
H
E
E
E
E
F
E
E
F
E
F
G
H
G
F
D
G
E
G
G
F
E
D
E
E
G
F
9
G
H
E
H
E
E
E
E
F
E
E
F
E
F
G
H
G
F
D
G
E
G
G
F
E
D
E
E
G
F
VIII
16
G
E
E
H
E
E
E
E
C
E
E
F
E
F
G
H
H
F
D
E
E
E
G
E
E
D
E
E
F
D
C
23
D
D
E
E
E
E
D
E
B
E
C
C
E
D
G
E
F
F
D
E
E
E
F
D
E
D
D
E
D
C
30
C
C
D
C
D
D
B
D
A
D
C
C
D
C
E
D
D
D
C
B
D
B
D
B
D
C
C
D
C
B
6
B
B
D
C
D
D
B
D
A
D
C
C
D
C
E
C
C
D
C
B
D
B
D
B
D
C
B
D
B
B
D
IX
13
B
A
C
C
C
C
A
C
A
C
A
A
C
B
B
A
B
A
B
A
C
A
B
A
C
B
A
C
B
A
20
B
A
B
A
B
B
A
B
A
B
A
A
B
B
B
A
A
A
A
A
B
A
A
A
B
A
A
B
A
A
Čedok plus - slevy a výhody
Odečtěte si slevu za včasný nákup!
Při zakoupení zájezdu vlastní dopravou
Qv
termínu do 31. 12. 2013
Q v termínu do 31. 1. 2014
Q v termínu do 31. 3. 2014
sleva 10 %*
sleva 7 %*
sleva 6 %*
* Tyto slevy poskytujeme ze základní ceníkové ceny (nikoliv z příplatků)
členům Clubu Čedok v kategorii Čedok GOLD. Ostatní klienti mají slevy
o 2-3 % nižší, viz podmínky str. 303.
E
F
G
H
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
9890
7590
9490
2590
4990
4590
19790
15190
18990
5190
9990
9190
10790
8190
10390
2590
5490
4390
21590
16390
20790
5190
10990
8790
12690
9590
12190
2590
6390
4390
25290
19190
24390
5190
12790
8790
14990
11390
14490
2590
7490
4390
29890
22690
28990
5190
14990
8790
15490
11790
14990
2590
7690
4390
30990
23590
29990
5190
15390
8790
9490
7690
6790
9090
4790
4190
1390
690
18990
15390
13590
18190
9590
8390
2780
1380
10990
8990
7890
10690
5590
4190
1390
690
22090
17990
15790
21390
11190
8390
2780
1380
11990
9690
8590
11590
5990
4190
1390
690
23990
19390
17190
23190
11990
8390
2780
1380
12990
10490
9290
12490
6490
4190
1390
690
25990
20990
18490
24990
12990
8390
2780
1380
14590
11790
10390
14090
7290
4190
1390
690
29190
23590
20790
28190
14590
8390
2780
1380
7990
6090
7690
ZDARMA
5890
6090
1390
690
15990
12190
15390
ZDARMA
11790
12190
2780
1380
8790
6690
8490
ZDARMA
6490
6590
1390
690
17590
13390
16890
ZDARMA
12990
13190
2780
1380
9590
7290
9190
ZDARMA
7090
8090
1390
690
19190
14590
18390
ZDARMA
14090
16190
2780
1380
10790
8190
10390
ZDARMA
7890
5190
1390
690
3490
1790
21590
16390
20790
ZDARMA
15790
10390
2780
1380
6980
3580
11990
9090
11590
ZDARMA
8790
5190
1390
690
3490
1790
23990
18190
23190
ZDARMA
17590
10390
2780
1380
6980
3580
12990
10090
12790
ZDARMA
9690
5190
1390
690
3490
1790
26190
20190
25590
ZDARMA
19390
10390
2780
1380
6980
3580
14390
10990
13990
ZDARMA
10590
5190
1390
690
3490
1790
28790
21990
27990
ZDARMA
21190
10390
2780
1380
6980
3580
15390
11690
14890
ZDARMA
11290
5190
1390
690
3490
1790
30790
23390
29790
ZDARMA
22590
10390
2780
1380
6980
3580
www.cedok.cz
1 týden
2 týdny
SLEVA AŽ 12%
15390
30690
12390
24790
10890
21790
14790
29590
7690
15390
4190
8390
1390
2780
690
1380
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
17890
35690
13490
26990
17290
34590
ZDARMA
ZDARMA
13090
26190
5190
10390
1390
2780
690
1380
3490
6980
1790
3580
Španělsko – Costa Brava
3201 Costa Brava « 8/15 dní - pokračování
Pásmo
A
B
C
Délka pobytu
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
Hotel CAPRICI VERD 2+2/1 HT STA polopenze **** Santa Susanna
Dospělý - pevné lůžko
7490
14990
8690
17390
8990
18090
Dospělý - přistýlka
5790
11490
6690
13290
6990
13990
Dítě do 12 let - pevné lůžko
7190
14390
8390
16790
8790
17590
Dítě do 12 let - 1.přistýlka
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
Dítě do 12 let - 2.přistýlka
5490
10990
6390
12790
6690
13390
Neobsaz.lůžko
3190
6390
3190
6390
5190
10390
Obědy - dospělý
1390
2780
1390
2780
1390
2780
Obědy - dítě do 12 let
690
1380
690
1380
690
1380
All inclusive - dospělý
3490
6980
3490
6980
3490
6980
All inclusive - dítě do 12 let
1790
3580
1790
3580
1790
3580
Hotel CARTAGO NOVA 2+2 HT STA polopenze *** Malgrat de Mar
Dospělý - pevné lůžko
5490
11490
6390
12790
6890
13790
Dospělý - 1. a 2.přistýlka
4290
8590
4690
9290
4990
9990
Dítě do 13 let - pevné lůžko
5390
11090
6190
12390
6590
13190
Dítě do 13 let - 1.přistýlka
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
Dítě do 13 let - 2.přistýlka
3090
6190
3290
6590
3590
7190
Neobsaz.lůžko
2990
5990
5890
11790
6390
12790
Obědy - dospělý
990
1980
990
1980
990
1980
Obědy - dítě do 13 let
490
980
490
980
490
980
Hotel CATALONIA 2+2 HT STA polopenze *** Calella
Dospělý - pevné lůžko
5490
11390
6890
13790
7590
15190
Dospělý - 1. a 2.přistýlka
4890
9690
5590
11190
6190
12390
Dítě do 12 let - pevné lůžko
5390
11090
6590
13190
7290
14590
Dítě do 12 let - 1.přistýlka
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
Dítě do 12 let - 2.přistýlka
3090
6190
3590
7090
3890
7790
Neobsaz.lůžko
5390
10790
5390
10790
5890
11790
All inclusive - dospělý
2790
5580
2790
5580
2790
5580
All inclusive - dítě do 12 let
1690
3380
1690
3380
1690
3380
Obědy - dospělý
990
1980
990
1980
990
1980
Obědy - dítě do 12 let
490
980
490
980
490
980
Příplatek mořská strana
490
980
490
980
490
980
Aparthotel COSTA ENCANTADA 2+2 AH BKL polopenze **** Lloret de Mar
Dospělý - pevné lůžko
11990
24090
14490
28990
15590
31190
Dospělý - 1. a 2.přistýlka
6390
12690
7490
14990
8090
16190
Dítě do 12 let - pevné lůžko
11690
23390
13990
27990
15090
30190
Dítě do 12 let - 1.přistýlka
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
Dítě do 12 let - 2.přistýlka
3290
6590
3890
7790
4190
8290
Neobsaz.lůžko
10690
21390
12890
25790
13990
27990
Stravování obědy
1890
3780
1890
3780
1890
3780
Stravování all inclusive
4590
9180
4590
9180
4590
9180
Aparthotel COSTA ENCANTADA 4+0 AP BKL bez stravování **** Lloret de Mar
Dospělý - pevné lůžko
3990
8590
5990
12290
6790
13590
Dítě do 12 let - pevné lůžko
3990
8390
5990
12090
6490
12990
Neobsaz.lůžko
3790
7590
5390
10790
5790
11590
Aparthotel COSTA ENCANTADA 2+0 ST BKL bez stravování **** Lloret de Mar
Dospělý - pevné lůžko
6990
14290
9990
20090
10690
21390
Dítě do 12 let - pevné lůžko
6990
13990
9690
19390
10290
20590
Neobsaz.lůžko
6190
12390
8790
17590
9390
18790
Aparthotel COSTA ENCANTADA 3+0 AP BKL bez stravování **** Lloret de Mar
Dospělý - pevné lůžko
5990
11990
8290
16590
8790
17590
Dítě do 12 let - pevné lůžko
5790
11590
7990
15990
8490
16990
Neobsaz.lůžko
5090
10190
7190
14390
7690
15390
Hotel DON JUAN LLORET 2+2/1 HT STA polopenze *** Lloret de Mar
Dospělý - pevné lůžko
5490
11390
6690
13390
7290
14590
Dospělý - přistýlka
4790
9590
5490
10990
5990
11990
Dítě do 12 let - pevné lůžko
5390
11090
6390
12790
7090
14190
Dítě do 12 let - 1.přistýlka
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
Dítě do 12 let - 2.přistýlka
3090
6190
3490
6990
3790
7590
Dítě do 7 let - pevné lůžko
5390
11090
6390
12790
7090
14190
Dítě do 7 let - 1. a 2.přist.
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
Neobsaz.lůžko
3490
6990
6090
12190
6590
13190
All inclusive - dospělý
2990
5980
2990
5980
2990
5980
All inclusive - dítě do 12 let
1690
3380
1690
3380
1690
3380
Stravování obědy
190
380
190
380
190
380
vlastní dopravou
D
E
F
G
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
10190
7790
9790
ZDARMA
7490
5190
1390
690
3490
1790
20390
15590
19590
ZDARMA
14990
10390
2780
1380
6980
3580
11490
8790
11090
ZDARMA
8490
5190
1390
690
3490
1790
22990
17590
22190
ZDARMA
16990
10390
2780
1380
6980
3580
12590
9590
12190
ZDARMA
9190
5190
1390
690
3490
1790
25190
19190
24390
ZDARMA
18390
10390
2780
1380
6980
3580
13790
10490
13290
ZDARMA
10090
5190
1390
690
3490
1790
27590
20990
26590
ZDARMA
20190
10390
2780
1380
6980
3580
7390
5290
7090
ZDARMA
3790
6090
990
490
14790
10590
14190
ZDARMA
7590
12190
1980
980
7990
5890
7890
ZDARMA
4190
7090
990
490
16190
11790
15790
ZDARMA
8390
14190
1980
980
7990
6590
7790
ZDARMA
4090
6090
2790
1690
990
490
490
16090
13190
15590
ZDARMA
8190
12190
5580
3380
1980
980
980
8890
7190
8590
ZDARMA
4490
7090
2790
1690
990
490
490
17790
14390
17090
ZDARMA
8990
14190
5580
3380
1980
980
980
21590
11090
20890
5590
5590
19490
1890
4590
43190
22190
41790
11190
11190
38990
3780
9180
27190
13890
26290
6990
6990
24590
1890
4590
54390
27790
52590
13890
13890
49190
3780
9180
9690
9390
8490
19390
18690
16990
11690
11290
10390
23390
22590
20690
15390
14890
13790
30790
29790
27490
18690
18090
16790
37390
36190
33590
12690
12290
11290
25390
24590
22590
15390
14890
13790
30790
29790
27490
7890
6390
7590
ZDARMA
3990
7590
ZDARMA
6590
2990
1690
190
15790
12790
15190
ZDARMA
7990
15190
ZDARMA
13190
5980
3380
380
8690
7090
8390
ZDARMA
4390
8390
ZDARMA
7390
2990
1690
190
17390
14190
16790
ZDARMA
8790
16790
ZDARMA
14790
5980
3380
380
H
1 týden
2 týdny
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
15990
31990
12190
24390
15490
30990
ZDARMA
ZDARMA
11790
23590
5190
10390
1390
2780
690
1380
3490
6980
1790
3580
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
SLEVA AŽ 12%
SLEVA AŽ 12%
SLEVA AŽ 12%
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
✆ 800 112 112
309
Španělsko – Costa Brava
3201 Costa Brava « 8/15 dní - pokračování
Pásmo
A
B
Délka pobytu
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
Hotel DON JUAN TOSSA 2+2 HT STA polopenze ***Tossa de Mar
Dospělý - pevné lůžko
6490
12990
9690
19390
Dospělý - 1. a 2.přistýlka
5290
10590
7890
15690
Dítě do 12 let - pevné lůžko
6290
12590
9290
18590
Dítě do 12 let - 1.přistýlka
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
Dítě do 12 let - 2.přistýlka
3390
6790
4890
9790
Dítě do 7 let - pevné lůžko
6290
12590
9290
18590
Dítě do 7 let - 1. a 2.přist.
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
Neobsaz.lůžko
3490
6990
3490
6990
All inclusive - dospělý
2890
5780
2890
5780
All inclusive - dítě do 12 let
1490
2980
1490
2980
Stravování obědy
290
580
290
580
Hotel INDALO PARK 2+2/1 HT STA polopenze **** Santa Susanna
Dospělý - pevné lůžko
7490
15290
8990
18090
Dospělý - přistýlka
6790
13490
7790
15590
Dítě do 11 let - pevné lůžko
7390
14890
8790
17590
Dítě do 11 let - 1.přistýlka
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
Dítě do 11 let - 2.přistýlka
3990
7990
4590
9190
Neobsaz.lůžko
3990
7990
7790
15590
Obědy - dospělý
1690
3380
1690
3380
Obědy - dítě do 11 let
890
1780
890
1780
Hotel LUNA CLUB 2+2/1 HT STA polopenze **** Malgrat de Mar
Dospělý - pevné lůžko
6590
13190
10290
20590
Dospělý - přistýlka
5390
10790
8390
16790
Dítě do 12 let - pevné lůžko
6290
12590
9990
19890
Dítě do 12 let - 1. a 2.přist.
3390
6790
5190
10390
Neobsaz.lůžko
4490
8990
4490
8990
All inclusive - dospělý
4190
8380
4190
8380
All inclusive - dítě do 12 let
2190
4380
2190
4380
Obědy - dospělý
1990
3980
1990
3980
Obědy - dítě do 12 let
990
1980
990
1980
Hotel LUNA PARK 2+2/1 HT STA polopenze *** Malgrat de Mar
Dospělý - pevné lůžko
5390
10790
8590
17190
Dospělý - přistýlka
4390
8790
6990
13990
Dítě do 12 let - pevné lůžko
5190
10390
8290
16590
Dítě do 12 let - 1. a 2.přist.
2790
5590
4390
8790
Neobsaz.lůžko
3990
7990
3990
7990
All inclusive - dospělý
4190
8380
4190
8380
All inclusive - dítě do 12 let
2190
4380
2190
4380
Obědy - dospělý
1990
3980
1990
3980
Obědy - dítě do 12 let
990
1980
990
1980
Hotel MAR BLAU 2+2 HT STA polopenze *** Calella
Dospělý - pevné lůžko
5990
12390
6990
14090
Dospělý - 1.přistýlka
5190
10390
5790
11590
Dospělý - 2.přistýlka
4990
9890
5490
10990
Dítě do 11 let - pevné lůžko
6190
12390
6890
13790
Dítě do 11 let - 1.přistýlka
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
Dítě do 11 let - 2.přistýlka
3290
6590
3690
7390
Neobsaz.lůžko
3690
7390
5890
11790
Stravování obědy
690
1380
690
1380
Hotel MARIPINS 2+2 HT STA polopenze *** Malgrat de Mar
Dospělý - pevné lůžko
5390
10790
5790
11590
Dospělý - 1. a 2.přistýlka
3990
7990
4190
8390
Dítě do 12 let - pevné lůžko
5190
10390
5590
11190
Dítě do 12 let - 1.přistýlka
1690
3390
1790
3590
Dítě do 12 let - 2.přistýlka
2890
5690
2990
5990
Neobsaz.lůžko
3190
6390
3190
6390
All inclusive - dospělý
2790
5580
2790
5580
All inclusive - dítě do 12 let
1390
2780
1390
2780
Stravování obědy
490
980
490
980
Hotel MARITIM 2+2/1 HT STA polopenze *** Calella
Dospělý - pevné lůžko
6490
13190
7290
14590
Dospělý - přistýlka
5390
10790
5990
11990
Dítě do 12 let - pevné lůžko
6390
12790
7090
14190
Dítě do 12 let - 1.přistýlka
1690
3390
1790
3590
Dítě do 12 let - 2.přistýlka
3490
6890
3790
7590
Dítě do 7 let - pevné lůžko
6390
12790
7090
14190
Dítě do 7 let - 1.přistýlka
1690
3390
1790
3590
Dítě do 7 let - 2.přistýlka
3490
6890
3790
7590
Neobsaz.lůžko
4290
8590
4290
8590
Obědy - dospělý
Obědy - dítě do 12 let
310
vlastní dopravou
C
D
E
F
G
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
10590
8590
10290
ZDARMA
5390
10290
ZDARMA
3490
2890
1490
290
21190
17190
20590
ZDARMA
10790
20590
ZDARMA
6990
5780
2980
580
11490
9390
11190
ZDARMA
5790
11190
ZDARMA
3490
2890
1490
290
22990
18690
22290
ZDARMA
11590
22290
ZDARMA
6990
5780
2980
580
13290
10790
12890
ZDARMA
6690
12890
ZDARMA
3490
2890
1490
290
26590
21590
25790
ZDARMA
13390
25790
ZDARMA
6990
5780
2980
580
15290
12290
14790
ZDARMA
7590
14790
ZDARMA
3490
2890
1490
290
30590
24590
29590
ZDARMA
15190
29590
ZDARMA
6990
5780
2980
580
9790
8390
9490
ZDARMA
4990
7790
1690
890
19590
16790
18990
ZDARMA
9990
15590
3380
1780
10790
9290
10390
ZDARMA
5490
9290
1690
890
21590
18490
20790
ZDARMA
10890
18590
3380
1780
11390
9790
10990
ZDARMA
5790
9790
1690
890
22790
19590
21990
ZDARMA
11490
19590
3380
1780
12590
10190
12190
6390
9390
4190
2190
1990
990
25190
20390
24390
12690
18790
8380
4380
3980
1980
16390
13190
15790
8190
9390
4190
2190
1990
990
32790
26390
31590
16390
18790
8380
4380
3980
1980
17190
13890
16690
8590
9390
4190
2190
1990
990
34390
27790
33390
17190
18790
8380
4380
3980
1980
9690
7890
9390
4890
3990
4190
2190
1990
990
19390
15790
18790
9790
7990
8380
4380
3980
1980
10690
8690
10290
5390
3990
4190
2190
1990
990
21390
17390
20590
10790
7990
8380
4380
3980
1980
13490
10890
13090
6790
3990
4190
2190
1990
990
26990
21790
26190
13590
7990
8380
4380
3980
1980
7590
6190
5890
7290
ZDARMA
3890
5890
690
15190
12390
11790
14590
ZDARMA
7790
11790
1380
8390
6790
6390
8090
2790
4290
6390
690
16790
13590
12790
16190
5590
8590
12790
1380
8990
7390
6990
8790
2990
4690
7790
690
18090
14790
13990
17590
5990
9290
15590
1380
6790
4890
6490
1990
3490
3190
2790
1390
490
13590
9790
12990
3990
6990
6390
5580
2780
980
8690
6290
8390
2490
4490
3990
2790
1390
490
17390
12590
16790
4990
8890
7890
5580
2780
980
10190
7290
9890
2790
5190
3990
2790
1390
490
20390
14590
19790
5590
10390
7890
5580
2780
980
10990
7890
10690
2990
5590
3990
2790
1390
490
21990
15790
21290
5990
11190
7890
5580
2780
980
7790
6390
7490
1890
3990
7490
1890
3990
4290
1690
890
15590
12790
14990
3790
7990
14990
3790
7990
8590
3380
1780
9690
7890
9390
2290
4890
9390
2290
4890
4290
1690
890
19390
15790
18790
4590
9790
18790
4590
9790
8590
3380
1780
10490
8490
10090
2390
5290
10090
2390
5290
4290
1690
890
20890
16990
20190
4790
10590
20190
4790
10590
8590
3380
1780
11190
9090
10790
2590
5590
10790
2590
5590
4290
1690
890
22390
18190
21590
5090
11190
21590
5090
11190
8590
3380
1780
1 týden
H
2 týdny
1 týden
2 týdny
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
14190
11490
13790
7090
3990
4190
2190
1990
990
28390
22990
27590
14190
7990
8380
4380
3980
1980
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
SLEVA AŽ 12%
www.cedok.cz
12990
10590
12590
2890
6590
12590
2890
6590
4290
1690
890
25990
21090
25190
5790
13090
25190
5790
13090
8590
3380
1780
Španělsko – Costa Brava
3201 Costa Brava « 8/15 dní - pokračování
Pásmo
A
B
C
Délka pobytu
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
Hotel MARITIM 2+1 HT BMS polopenze *** Calella
Dospělý - pevné lůžko
8590
17090
8990
18090
9690
19390
Dospělý - přistýlka
6990
13890
7390
14790
7890
15790
Dítě do 12 let - pevné lůžko
8190
16390
8790
17590
9390
18690
Dítě do 12 let - přistýlka
1990
3990
2090
4190
2290
4590
Dítě do 7 let - pevné lůžko
8190
16390
8790
17590
9390
18690
Dítě do 7 let - přistýlka
1990
3990
2090
4190
2290
4590
Neobsaz.lůžko
4290
8590
4290
8590
4290
8590
Obědy - dospělý
1690
3380
Obědy - dítě do 12 let
890
1780
Hotel MONTEMAR MARITIM 2+1 HT STA polopenze **** Santa Susanna
Dospělý - pevné lůžko
7990
16590
8990
18290
9790
19590
Dospělý - přistýlka
6190
12390
6690
13390
6990
13990
Dítě do 12 let - pevné lůžko
7690
15990
8990
17890
9490
18990
Dítě do 12 let - přistýlka
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
Neobsaz.lůžko
8090
16190
8790
17590
9290
18590
Obědy - dospělý
1890
3780
1890
3780
1890
3780
Obědy - dítě do 12 let
990
1980
990
1980
990
1980
Hotel MONTEMAR MARITIM 3+2/1 HT ROD polopenze **** Santa Susanna
Dospělý - pevné lůžko
8990
18190
9990
20090
10490
20990
Dospělý - přistýlka
6690
13290
7190
14390
7490
14990
Dítě do 12 let - pevné lůžko
8890
17790
9690
19390
10090
20190
Dítě do 12 let - 1.přistýlka
5590
11090
5990
11990
6290
12590
Dítě do 12 let - 2.přistýlka
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
Neobsaz.lůžko
8790
17490
9590
19090
9990
19990
Obědy - dospělý
1890
3780
1890
3780
1890
3780
Obědy - dítě do 12 let
990
1980
990
1980
990
1980
Hotel MONTEPLAYA 2+2/1 HT STA polopenze *** Malgrat de Mar
Dospělý - pevné lůžko
5390
10790
7590
15190
8690
17390
Dospělý - přistýlka
4990
9890
6890
13790
7890
15790
Dítě do 10 let - pevné lůžko
5190
10390
7390
14790
8390
16790
Dítě do 10 let - 1.přistýlka
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
Dítě do 10 let - 2.přistýlka
2890
5690
3890
7790
4390
8790
Neobsaz.lůžko
2990
5990
3490
6990
3490
6990
Obědy - dospělý
1390
2780
1390
2780
1390
2780
Obědy - dítě do 10 let
690
1380
690
1380
690
1380
Hotel MONTEPLAYA 2+0 HT SUP polopenze *** Malgrat de Mar
Dospělý - pevné lůžko
6890
13790
8990
18090
10190
20390
Dítě do 10 let - pevné lůžko
6590
13190
8790
17590
9790
19590
Neobsaz.lůžko
2990
5990
3490
6990
3490
6990
Obědy - dospělý
1390
2780
1390
2780
1390
2780
Obědy - dítě do 10 let
690
1380
690
1380
690
1380
Hotel NEPTUNO 2+1 HT STA polopenze *** Tossa de Mar
Dospělý - pevné lůžko
7490
15090
8390
16790
10490
20990
Dospělý - přistýlka
6190
12390
6890
13790
8490
16990
Dítě do 12 let - pevné lůžko
7390
14790
8090
16190
10090
20190
Dítě do 12 let - přistýlka
1890
3790
1990
3990
2390
4790
Dítě do 7 let - pevné lůžko
7390
14790
8090
16190
10090
20190
Dítě do 7 let - přistýlka
1890
3790
1990
3990
2390
4790
Neobsaz.lůžko
3590
7190
3990
7990
4990
9990
Výhled na bazén
490
980
490
980
490
980
Obědy - dospělý
Obědy - dítě do 12 let
Hotel PAPI 2+2/1 HT STA polopenze *** Malgrat de Mar
Dospělý - pevné lůžko
5990
12390
7490
15390
8590
17190
Dospělý - přistýlka
5490
10990
6790
13590
7390
14790
Dítě do 12 let - pevné lůžko
5790
11990
7190
14790
8290
16590
Dítě do 12 let - 1.přistýlka
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
Dítě do 12 let - 2.přistýlka
3290
6590
3990
7990
4390
8790
Dítě do 8 let - pevné lůžko
5790
11990
7190
14790
8290
16590
Dítě do 8 let - 1.přistýlka
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
Dítě do 8 let - 2.přistýlka
3290
6590
3990
7990
4390
8790
Neobsaz.lůžko
3190
6390
5890
11790
6590
13190
Obědy - dospělý
1090
2180
1090
2180
1090
2180
Obědy - dítě do 12 let
590
1180
590
1180
590
1180
Hotel REYMAR 2+2 HT STA polopenze *** Malgrat de Mar
Dospělý - pevné lůžko
4690
9390
6690
13290
7290
14590
Dospělý - 1. a 2.přistýlka
3490
6990
4790
9590
5290
10490
Dítě do 13 let - pevné lůžko
4490
8990
6390
12790
6990
13990
Dítě do 13 let - 1.přistýlka
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
Dítě do 13 let - 2.přistýlka
2490
4990
3390
6790
3690
7390
Neobsaz.lůžko
2790
5590
2790
5590
2790
5590
Obědy - dospělý
690
1380
690
1380
690
1380
Obědy - dítě do 13 let
390
780
390
780
390
780
vlastní dopravou
D
E
F
G
H
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
11590
9390
11190
2590
11190
2590
4290
1690
890
23190
18790
22390
5190
22390
5190
8590
3380
1780
12290
9890
11790
2790
11790
2790
4290
1690
890
24490
19790
23590
5590
23590
5590
8590
3380
1780
12990
10590
12590
2890
12590
2890
4290
1690
890
25990
21090
25190
5790
25190
5790
8590
3380
1780
14890
12090
14390
3290
14390
3290
4290
1690
890
29790
24090
28790
6590
28790
6590
8590
3380
1780
10490
7490
10190
2090
9990
1890
990
20990
14990
20390
4190
19990
3780
1980
11990
8590
11590
5990
11490
1890
990
23990
17190
23190
11990
22990
3780
1980
12990
9390
12690
6590
12590
1890
990
26090
18790
25390
13190
25190
3780
1980
13490
9590
12990
6790
12990
1890
990
26990
19190
25990
13590
25990
3780
1980
11490
8190
11090
6790
ZDARMA
10990
1890
990
22990
16390
22190
13590
ZDARMA
21990
3780
1980
13590
9690
13090
8090
ZDARMA
13090
1890
990
27190
19390
26190
16190
ZDARMA
26190
3780
1980
14690
10490
14190
8690
ZDARMA
14190
1890
990
29390
20990
28390
17390
ZDARMA
28390
3780
1980
14990
10690
14590
8890
ZDARMA
14590
1890
990
30090
21390
29190
17790
ZDARMA
29090
3780
1980
9590
8690
9190
4890
4890
3490
1390
690
19090
17290
18390
9690
9690
6990
2780
1380
10290
9290
9890
5190
5190
4190
1390
690
20490
18590
19790
10390
10390
8390
2780
1380
11690
10590
11290
5890
5890
4190
1390
690
23390
21190
22590
11790
11790
8390
2780
1380
12690
11490
12290
6390
6390
4190
1390
690
25390
22990
24590
12790
12790
8390
2780
1380
11490
11090
3490
1390
690
22990
22190
6990
2780
1380
12290
11890
4190
1390
690
24590
23790
8390
2780
1380
13690
13290
4190
1390
690
27390
26490
8390
2780
1380
14390
13990
4190
1390
690
28790
27990
8390
2780
1380
11190
9090
10790
2590
10790
2590
5390
490
1490
790
22390
18190
21590
5090
21590
5090
10790
980
2980
1580
11990
9690
11590
2690
11590
2690
5790
490
1490
790
23990
19390
23190
5390
23190
5390
11590
980
2980
1580
14490
11690
13990
3190
13990
3190
6990
490
1490
790
28990
23390
27990
6390
27990
6390
13990
980
2980
1580
9290
7990
8990
4690
4690
8990
ZDARMA
4690
7790
1090
590
18590
15990
17990
9390
9390
17990
ZDARMA
9390
15590
2180
1180
8490
6090
8190
ZDARMA
4290
2790
690
390
16990
12190
16390
ZDARMA
8590
5590
1380
780
1 týden
2 týdny
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
14290
28590
10190
20390
13790
27590
7090
14190
13790
27590
1890
3780
990
1980
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
15790
31590
11290
22590
15290
30590
9390
18790
ZDARMA
ZDARMA
15290
30590
1890
3780
990
1980
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
13390
26790
12090
24190
12890
25790
6690
13390
6690
13390
4190
8390
1390
2780
690
1380
15390
14890
4190
1390
690
30790
29790
8390
2780
1380
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
8990
6490
8790
ZDARMA
4590
2790
690
390
✆ 800 112 112
18090
12990
17590
ZDARMA
9190
5590
1380
780
10490
7490
10090
ZDARMA
5290
2790
690
390
20990
14990
20190
ZDARMA
10590
5590
1380
780
11990
8490
11590
ZDARMA
5990
2790
690
390
23990
16990
23090
ZDARMA
11990
5590
1380
780
311
Španělsko – Costa Brava
3201 Costa Brava « 8/15 dní - pokračování
Pásmo
A
B
Délka pobytu
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
Hotel REYMAR PLAYA 2+2/1 HT STA polopenze *** Malgrat de Mar
Dospělý - pevné lůžko
4990
9990
6690
13290
Dospělý - přistýlka
3690
7390
4790
9590
Dítě do 13 let - pevné lůžko
4790
9590
6390
12790
Dítě do 13 let - 1.přistýlka
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
Dítě do 13 let - 2.přistýlka
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
Neobsaz.lůžko
2990
5990
6090
12190
Obědy - dospělý
890
1780
890
1780
Obědy - dítě do 13 let
490
980
490
980
Hotel RIVIERA 2+2 HT STA polopenze *** Santa Susanna
Dospělý - pevné lůžko
4690
9390
6690
13290
Dospělý - přistýlka
3490
6990
4790
9590
Dítě do 13 let - pevné lůžko
4490
8990
6390
12790
Dítě do 13 let - 1.přistýlka
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
Dítě do 13 let - 2.přistýlka
2490
4990
3390
6790
Neobsaz.lůžko
2790
5590
2790
5590
Obědy - dospělý
690
1380
690
1380
Obědy - dítě do 13 let
390
780
390
780
Hotel ROYAL BEACH 2+2 HT STA all inclusive **** Lloret de Mar
Dospělý - pevné lůžko
12990
26590
13790
27590
Dospělý - 1. a 2.přistýlka
10990
21990
11090
22190
Dítě do 14 let - pevné lůžko
12790
25990
13290
26590
Dítě do 14 let - 1.přistýlka
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
Dítě do 14 let - 2.přistýlka
6790
13590
6890
13790
Neobsaz.lůžko
4590
9190
4590
9190
Výhled na bazén
3490
6980
3490
6980
Hotel SAMBA 2+2/1 HT STA polopenze *** Lloret de Mar
Dospělý - pevné lůžko
6490
13290
7690
15390
Dospělý - přistýlka
5490
10990
6190
12390
Dítě do 14 let - pevné lůžko
6190
12690
7390
14790
Dítě do 14 let - 1.přistýlka
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
Dítě do 14 let - 2.přistýlka
3490
6990
3890
7790
Neobsaz.lůžko
2590
5190
2590
5190
Obědy - dospělý
1190
2380
1190
2380
Obědy - dítě do 14 let
690
1380
690
1380
All inclusive - dospělý
3090
6180
3090
6180
All inclusive - dítě do 14 let
2190
4380
2190
4380
Hotel SAVOY 2+1 HT STA all inclusive *** Lloret de Mar
Dospělý - pevné lůžko
7990
16090
9590
19190
Dospělý - přistýlka
5890
11690
6890
13790
Dítě do 12 let - pevné lůžko
7790
15590
9190
18390
Dítě do 12 let - přistýlka
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
Neobsaz.lůžko
3690
7390
8290
16590
Hotel SORRA D´OR 2+2/1 HT STA all inclusive *** Malgrat de Mar
Dospělý - pevné lůžko
8990
18290
9790
19590
Dospělý - přistýlka
7090
14190
7490
14990
Dítě do 13 let - pevné lůžko
8790
17690
9490
18990
Dítě do 13 let - 1.přistýlka
2590
5190
2690
5390
Dítě do 13 let - 2.přistýlka
4690
9390
4990
9990
Neobsaz.lůžko
8090
16190
8290
16590
Hotel STELLA 2+2 HT STA polopenze *** Pineda de Mar
Dospělý - pevné lůžko
7690
15490
9390
18790
Dospělý - 1. a 2.přistýlka
6790
13590
8090
16190
Dítě do 11 let - pevné lůžko
7590
15190
9090
18090
Dítě do 11 let - 1.přistýlka
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
Dítě do 11 let - 2.přistýlka
3990
7990
4790
9590
Neobsaz.lůžko
5890
11790
5890
11790
All inclusive - dospělý
5090
10180
5090
10180
All inclusive - dítě do 11 let
3790
7580
3790
7580
Obědy - dospělý
1690
3380
1690
3380
Obědy - dítě do 11 let
890
1780
890
1780
Hotel SURF MAR 2+2/1 HT STA polopenze **** Lloret de Mar
Dospělý - pevné lůžko
8990
17990
9790
19590
Dospělý - přistýlka
7290
14590
7990
15990
Dítě do 14 let - pevné lůžko
8690
17390
9490
18990
Dítě do 14 let - 1.přistýlka
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
Dítě do 14 let - 2.přistýlka
4590
9190
4990
9990
Neobsaz.lůžko
4190
8390
8590
17190
All inclusive - dospělý
3590
7180
3590
7180
All inclusive - dítě do 14 let
2690
5380
2690
5380
Obědy - dospělý
1690
3380
1690
3380
Obědy - dítě do 14 let
890
1780
890
1780
312
vlastní dopravou
C
D
E
F
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
7290
5290
6990
ZDARMA
ZDARMA
6590
890
490
14590
10490
13990
ZDARMA
ZDARMA
13190
1780
980
7890
5690
7590
ZDARMA
4090
6590
890
490
15790
11390
15190
ZDARMA
8090
13190
1780
980
8690
6190
8290
ZDARMA
4390
7390
890
490
17290
12390
16590
ZDARMA
8790
14790
1780
980
7290
5290
6990
ZDARMA
3690
2790
690
390
14590
10490
13990
ZDARMA
7390
5590
1380
780
8490
6090
8190
ZDARMA
4290
2790
690
390
16990
12190
16390
ZDARMA
8590
5590
1380
780
8990
6490
8790
ZDARMA
4590
2790
690
390
14390
11590
13890
ZDARMA
7190
4590
3490
28790
23190
27790
ZDARMA
14390
9190
6980
16290
13090
15690
ZDARMA
8090
4590
3490
32590
26190
31390
ZDARMA
16190
9190
6980
9890
7990
9490
ZDARMA
4990
2590
1190
690
3090
2190
19690
15990
18990
ZDARMA
9990
5190
2380
1380
6180
4380
10890
8790
10490
ZDARMA
5490
2590
1190
690
3690
2790
10290
7390
9890
ZDARMA
8290
20590
14790
19790
ZDARMA
16590
10790
8190
10390
2990
5490
9290
G
1 týden
2 týdny
1 týden
18090
12990
17590
ZDARMA
9190
5590
1380
780
10490
7490
10090
ZDARMA
5290
2790
690
390
20990
14990
20190
ZDARMA
10590
5590
1380
780
11990
8490
11590
ZDARMA
5990
2790
690
390
18390
14890
17790
9190
9190
4590
3490
36790
29790
35590
18390
18390
9190
6980
21490
17290
20790
10690
10690
4590
3490
42990
34590
41590
21390
21390
9190
6980
23590
18990
22890
11690
11690
4590
3490
21790
17590
20990
ZDARMA
10990
5190
2380
1380
7380
5580
11890
9690
11490
ZDARMA
5990
2590
1190
690
3690
2790
23790
19290
22990
ZDARMA
11990
5190
2380
1380
7380
5580
13590
10990
13090
ZDARMA
6790
2590
1190
690
3690
2790
27190
21990
26190
ZDARMA
13590
5190
2380
1380
7380
5580
11290
8090
10890
ZDARMA
9290
22590
16190
21790
ZDARMA
18590
11890
8490
11490
ZDARMA
10290
23790
16990
22890
ZDARMA
20590
21590
16390
20790
5990
10890
18590
10990
8590
10890
3090
5690
9790
22290
17190
21790
6190
11390
19590
10390
8890
9990
5290
5290
5890
5090
3790
1690
890
20790
17790
19990
10590
10590
11790
10180
7580
3380
1780
11990
10290
11690
6090
6090
5890
5090
3790
1690
890
24090
20590
23390
12190
12190
11790
10180
7580
3380
1780
13990
12090
13590
7090
7090
5890
5090
3790
1690
890
28090
24190
27190
14190
14190
11790
10180
7580
3380
1780
10790
8690
10390
ZDARMA
5490
8590
3590
2690
1690
890
21590
17390
20790
ZDARMA
10890
17190
7180
5380
3380
1780
11490
9390
11190
ZDARMA
5790
9290
3590
2690
1690
890
22990
18690
22290
ZDARMA
11590
18590
7180
5380
3380
1780
11990
9790
11690
ZDARMA
6090
10290
3590
2690
1690
890
24090
19590
23390
ZDARMA
12190
20590
7180
5380
3380
1780
2 týdny
H
1 týden
2 týdny
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
23990
16990
23090
ZDARMA
11990
5590
1380
780
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
47190
37990
45790
23390
23390
9190
6980
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
www.cedok.cz
Španělsko – Costa Brava
3201 Costa Brava « 8/15 dní - pokračování
Pásmo
A
B
Délka pobytu
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
Hotel TAHITI PLAYA 2+2 HT STA polopenze **** Santa Susanna
Dospělý - pevné lůžko
6990
14190
8390
16690
Dospělý - 1.přistýlka
5190
10390
5990
11990
Dospělý - 2.přistýlka
4590
9190
5190
10390
Dítě do 8 let - pevné lůžko
6690
13690
8090
16090
Dítě do 8 let - 1. a 2.přist.
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
Dítě do 4 let - pevné lůžko
6690
13690
8090
16090
Dítě do 4 let - 1.a 2.přist.
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
Neobsaz.lůžko
3690
7390
3690
7390
Obědy - dospělý
2090
4180
2090
4180
Obědy - dítě do 8 let
1090
2180
1090
2180
Výhled bazén/moře
2590
5180
2590
5180
Hotel TAURUS PARK 2+2 HT STA polopenze **** Pineda de Mar
Dospělý - pevné lůžko
6990
13990
9290
18590
Dospělý - 1. a 2.přistýlka
5090
10190
6690
13390
Dítě do 12 let - pevné lůžko
6790
13490
8990
17990
Dítě do 12 let - 1.přistýlka
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
Dítě do 12 let - 2.přistýlka
3590
7190
4690
9390
Neobsaz.lůžko
3590
7190
3590
7190
All inclusive - dospělý
3590
7180
3590
7180
All inclusive - dítě do 12 let
2390
4780
2390
4780
Obědy - dospělý
1190
2380
1190
2380
Obědy - dítě do 12 let
590
1180
590
1180
CENA ZAHRNUJE:
• 7 nebo 14 noclehů dle programu
• stravování v rozsahu uvedeném u ubytovacího zařízení
• turistický poplatek u hotelů INDALO PARK, MAR BLAU a PAPI
• služby delegáta
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
CENA NEZAHRNUJE:
• povinný turistický poplatek v Katalánsku (platba na místě
po příjezdu do ubytovacího zařízení, orientační cena
cca 1 EUR/osoba/den pro hotely 4*, cca 0,50 EUR/osoba/den
pro ostatní hotely 3* a jiná ubytování, a to do max. výše
za 7 nocí pobytu); děti do 16 let tuto taxu neplatí vlastní dopravou
C
D
E
F
G
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
10590
7590
6590
10190
ZDARMA
10190
ZDARMA
3690
2090
1090
2590
21190
15190
13190
20390
ZDARMA
20390
ZDARMA
7390
4180
2180
5180
12190
8690
7490
11790
6090
11790
ZDARMA
3690
2090
1090
2590
24390
17390
14990
23590
12190
23590
ZDARMA
7390
4180
2180
5180
13490
9590
8290
12990
6790
12990
ZDARMA
4790
2090
1090
2590
26890
19190
16590
25990
13490
25990
ZDARMA
9590
4180
2180
5180
13790
9790
8490
13290
6890
13290
ZDARMA
4790
2090
1090
2590
27590
19590
16990
26590
13790
26590
ZDARMA
9590
4180
2180
5180
15790
11190
9690
15190
7890
15190
ZDARMA
4790
2090
1090
2590
31490
22390
19390
30390
15790
30390
ZDARMA
9590
4180
2180
5180
12490
8890
12090
ZDARMA
6290
3590
4290
2390
1190
590
24990
17790
24190
ZDARMA
12590
7190
8580
4780
2380
1180
13490
9590
12990
ZDARMA
6790
3590
4290
2390
1190
590
26990
19190
25990
ZDARMA
13490
7190
8580
4780
2380
1180
14390
10290
13890
ZDARMA
7190
3590
4290
2390
1190
590
28790
20490
27790
ZDARMA
14390
7190
8580
4780
2380
1180
14990
10790
14690
ZDARMA
7590
3590
4290
2390
1190
590
30190
21590
29390
ZDARMA
15190
7190
8580
4780
2380
1180
H
1 týden
2 týdny
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
FAKULTATIVNÍ SLUŽBY:
• příplatek za neobsazené lůžko
POJIŠTĚNÍ:
• pojištění Evropa Basic 285,- Kč
• pojištění Evropa Standard (limit plnění storna 30 tis. Kč)
395,- Kč
• pojištění Evropa Plus (limit plnění storna 80 tis. Kč) 695,- Kč
Více informací viz str. 12.
INFORMACE:
• Jednolůžkové a čtyřlůžkové pokoje jsou na vyžádání.
• Všechny osoby ubytované na stejném pokoji musí mít shodný
rozsah stravování.
• Uvedený příplatek za pokoj s výhledem na bazén u hotelu
Royal Beach je za pokoj a týden.
• Hotel Maritim pro nástupy dne 7.6., 14.6., 13.9. a 20.9.
nenabízí možnost dokoupení obědů.
• Hotel Neptuno pro nástupy dne 14.6., 13.9. a 20.9. nenabízí
možnost dokoupení obědů.
Vítěz ankety
Nejlepší cestovní kancelář v České republice 2004–2012
Ručíme za kvalitu dle ISO 9001:2000
Čedok má zaveden celosvětově uznávaný princip systémového řízení jakosti podle evropské normy EN ISO 9001:2000
(v české verzi ČSN EN ISO 9001:2001), který napomáhá udržet společnosti
vysoký standard poskytovaných služeb
✆ 800 112 112
313
Španělsko – Costa Brava
3221 Costa Brava } 10 dní
Termíny
Hotel AMARAIGUA
Hotel BEVERLY PARK
Hotel CAPRICI
Hotel CAPRICI VERD
Hotel CARTAGO NOVA
Hotel CATALONIA
Aparthotel COSTA ENCANTADA
Hotel DON JUAN LLORET
Hotel DON JUAN TOSSA
Hotel INDALO PARK
Hotel LUNA CLUB
Hotel LUNA PARK
Hotel MAR BLAU
Hotel MARIPINS
Hotel MARITIM 2+2/1 STA
Hotel MARITIM 2+1 BMS
Hotel MONTEMAR MARITIM
Hotel MONTEPLAYA
Hotel NEPTUNO
Hotel PAPI
Hotel REYMAR
Hotel REYMAR PLAYA
Hotel RIVIERA
Hotel ROYAL BEACH
Hotel SAMBA
Hotel SAVOY
Hotel SORRA D´OR
Hotel STELLA
Hotel SURF MAR
Hotel TAHITI PLAYA
Hotel TAURUS PARK
autokarem
VI
6
B
C
A
D
B
A
B
B
B
C
C
B
C
B
B
D
C
B
B
A
B
C
C
A
B
B
C
B
13
A
D
C
B
B
B
D
C
B
C
B
B
C
A
A
A
B
C
B
C
D
C
D
B
B
C
B
A
C
D
C
VII
20
C
D
D
D
C
C
D
D
B
D
D
D
D
D
C
B
B
C
B
D
D
D
D
B
D
D
C
C
D
D
C
27
D
F
E
F
D
D
E
E
D
E
D
D
E
E
D
C
D
E
C
E
E
E
E
D
D
E
D
D
E
D
D
4
D
F
E
F
D
D
E
E
D
E
E
E
E
E
F
E
E
F
E
E
E
E
E
D
F
E
D
E
E
E
D
11
E
G
E
G
D
D
E
E
D
E
E
E
E
F
F
E
F
F
E
E
G
E
G
D
F
E
D
E
E
E
F
Pásmo
A
B
Délka pobytu
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
Hotel AMARAIGUA 2+2/1 HT STA all inclusive ***Malgrat de Mar
Dospělý - pevné lůžko
11990
21290
12690
22490
Dospělý - přistýlka
9890
16990
10390
17890
Dítě do 14 let - pevné lůžko
11590
20390
12090
21490
Dítě do 14 let - 1.přistýlka
5290
7890
5290
7890
Dítě do 14 let - 2.přistýlka
7390
12090
7690
12690
Neobsaz.lůžko
3190
6390
4590
9190
Hotel BEVERLY PARK 2+2 HT STA polopenze **** Blanes
Dospělý - pevné lůžko
8990
15390
10390
17990
Dospělý - 1.přistýlka
8090
13290
8990
15190
Dospělý - 2.přistýlka
7490
12190
8290
13790
Dítě do 12 let - pevné lůžko
8790
14890
9990
17190
Dítě do 12 let - 1. a 2.přist.
5990
9290
6590
10490
Neobsaz.lůžko
4190
8390
4190
8390
Obědy - dospělý
1390
2780
1390
2780
Obědy - dítě do 12 let
690
1380
690
1380
Hotel CAPRICI 2+2 HT STA polopenze *** Santa Susanna
Dospělý - pevné lůžko
9490
16790
9990
17490
Dospělý - 1. a 2.přistýlka
8490
14090
8590
14390
Dítě do 12 let - pevné lůžko
9290
16290
9790
16890
Dítě do 12 let - 1.přistýlka
2990
2990
2990
2990
Dítě do 12 let - 2.přistýlka
8090
13490
8190
13690
Neobsaz.lůžko
3690
7390
5790
11590
Obědy - dospělý
1590
3180
1390
2780
Obědy - dítě do 12 let
790
1580
690
1380
Hotel CAPRICI VERD 2+2 HT ROD polopenze **** Santa Susanna
Dospělý - pevné lůžko
11890
20890
12990
23190
Dospělý - 1. a 2.přistýlka
9790
16690
10690
18490
Dítě do 12 let - pevné lůžko
11390
19990
12490
22290
Dítě do 12 let - 1.přistýlka
2990
2990
2990
2990
Dítě do 12 let - 2.přistýlka
9290
15890
10190
17690
Neobsaz.lůžko
3190
6390
3190
6390
Obědy - dospělý
1390
2780
1390
2780
Obědy - dítě do 12 let
690
1380
690
1380
All inclusive - dospělý
3490
6980
3490
6980
All inclusive - dítě do 12 let
1790
3580
1790
3580
314
18
E
G
E
G
D
D
F
E
E
E
F
F
E
F
F
E
F
F
E
E
G
E
G
E
G
E
D
F
E
E
G
25
F
H
E
G
D
D
F
E
F
E
F
F
E
F
F
E
F
G
E
E
H
E
H
E
G
E
D
F
E
F
G
1
F
H
E
H
D
D
F
E
F
E
F
F
E
G
G
F
G
G
F
E
H
E
H
F
G
E
D
F
E
H
G
8
F
H
E
H
D
D
F
E
F
E
F
F
E
G
G
F
G
G
F
E
H
E
H
F
G
E
D
F
E
H
G
VIII
15
F
E
E
H
D
D
F
E
C
E
F
F
E
G
G
F
G
H
F
E
F
E
F
F
F
E
D
F
E
G
E
C
22
C
D
E
E
D
D
E
E
B
E
D
C
E
E
G
F
E
F
F
E
F
E
F
E
E
E
D
E
E
E
D
29
B
C
D
C
C
C
C
D
A
D
D
C
D
D
E
D
D
D
D
D
C
D
C
C
B
D
C
D
D
D
C
5
A
B
D
C
C
C
C
D
A
D
D
C
D
D
E
D
C
C
D
D
C
D
C
C
B
D
C
C
D
B
C
D
IX
12
A
A
C
C
B
B
A
C
A
C
A
A
C
B
A
A
A
B
A
C
A
C
A
A
A
C
B
A
C
B
A
19
A
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
A
B
A
A
A
A
A
Čedok plus - slevy a výhody
Odečtěte si slevu za včasný nákup!
Při zakoupení zájezdu autokarem
Qv
termínu do 31. 12. 2013
Q v termínu do 31. 1. 2014
Q v termínu do 31. 3. 2014
* Tyto slevy poskytujeme ze základní ceníkové ceny (nikoliv z příplatků)
členům Clubu Čedok v kategorii Čedok GOLD. Ostatní klienti mají slevy
o 2-3 % nižší, viz podmínky str. 303.
TRASA přímého cílového busu
bez přestupů ZDARMA:
Praha - Rudná - Beroun (dálnice) - Rokycany - Plzeň Svatá Kateřina (Rozvadov) - Costa Brava
Možnosti SVOZŮ za příplatek po trasách:
• trasa Brno - Velké Meziříčí - Jihlava (dálnice) - Humpolec
(dálnice) - cena 200 Kč
• trasa Pardubice - Hradec Králové Poděbrady - cena 300 Kč
• trasa Děčín - Ústí n. Labem - Teplice - Most - Chomutov
- cena 300 Kč
• trasa Tábor - Soběslav - České Budějovice - Písek cena 300 Kč
• trasa Liberec - Jablonec n. Nisou - Turnov - Mladá
Boleslav - cena 300 Kč
• trasa Opava - Ostrava - Frýdek-Místek - Nový Jičín Přerov - Olomouc - Svitavy - Vysoké Mýto - cena 400 Kč
Realizaci přepravy u svozů garantujeme při obsazení
autokaru nejméně 6 osobami.
E
F
G
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
13590
10990
12990
5290
8090
4390
24290
19190
23290
7890
13490
8790
15390
12390
14690
5290
8990
4390
27990
21990
26690
7890
15290
8790
17690
14090
16890
5290
10090
4390
32590
25390
31090
7890
17490
8790
17990
14490
17490
5290
10390
4390
33390
26190
32190
7890
17990
8790
12290
10490
9590
11690
7490
4190
1590
790
21690
18190
16390
20690
12290
8390
3180
1580
13890
11790
10690
13290
8290
4190
1390
690
24890
20690
18590
23790
13790
8390
2780
1380
14790
12490
11390
14090
8690
4190
1390
690
26690
22190
19890
25490
14690
8390
2780
1380
15690
13290
11990
15090
9190
4190
1390
690
10790
8890
10290
2990
8490
6090
1390
690
18690
14990
17890
2990
14290
12190
2780
1380
11590
9490
11090
2990
9090
6590
1390
690
20290
16190
19390
2990
15490
13190
2780
1380
12390
10090
11790
2990
9690
7990
1390
690
21890
17390
20890
2990
16590
15990
2780
1380
13590
10990
12990
2990
10490
5090
1390
690
3490
1790
24290
19190
23190
2990
18290
10190
2780
1380
6980
3580
14790
11890
14090
2990
11390
5090
1590
790
3990
1990
26690
20990
25490
2990
20090
10190
3180
1580
7980
3980
15990
12790
15290
2990
12290
5090
1390
690
3490
1790
29090
22790
27890
2990
21890
10190
2780
1380
6980
3580
17190
13690
16390
2990
13090
5090
1390
690
3490
1790
www.cedok.cz
sleva 10 %*
sleva 7 %*
sleva 6 %*
H
1 týden
2 týdny
28590
23690
21190
27390
15590
8390
2780
1380
17390
14590
13190
16590
9890
4190
1390
690
31890
26290
23490
30490
17090
8390
2780
1380
31490
24590
30090
2990
23490
10190
2780
1380
6980
3580
17990
14490
17390
2990
13790
5090
1390
690
3490
1790
33290
26090
31990
2990
24890
10190
2780
1380
6980
3580
1 týden
2 týdny
SLEVA AŽ 12%
17990
33190
15190
27490
13690
24590
17290
31890
10290
17890
4190
8390
1390
2780
690
1380
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
20590
38290
16290
29690
19690
36690
2990
2990
15590
28490
5090
10190
1390
2780
690
1380
3490
6980
1790
3580
Španělsko – Costa Brava
3221 Costa Brava } 10 dní - pokračování
autokarem
Pásmo
A
B
C
Délka pobytu
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
Hotel CAPRICI VERD 2+2/1 HT STA polopenze **** Santa Susanna
Dospělý - pevné lůžko
10290
17690
11490
20090
11890
20990
Dospělý - přistýlka
8590
14290
9490
16090
9790
16790
Dítě do 12 let - pevné lůžko
9790
16890
10990
19190
11390
20090
Dítě do 12 let - 1.přistýlka
2990
2990
2990
2990
2990
2990
Dítě do 12 let - 2.přistýlka
8190
13690
8990
15290
9390
15990
Neobsaz.lůžko
3190
6390
3190
6390
5090
10190
Obědy - dospělý
1390
2780
1390
2780
1390
2780
Obědy - dítě do 12 let
690
1380
690
1380
690
1380
All inclusive - dospělý
3490
6980
3490
6980
3490
6980
All inclusive - dítě do 12 let
1790
3580
1790
3580
1790
3580
Hotel CARTAGO NOVA 2+2 HT STA polopenze *** Malgrat de Mar
Dospělý - pevné lůžko
8990
15390
9690
16590
10190
17590
Dospělý - 1. a 2.přistýlka
7490
12190
7790
12790
8190
13490
Dítě do 13 let - pevné lůžko
8790
14890
9290
15790
9690
16690
Dítě do 13 let - 1.přistýlka
2990
2990
2990
2990
2990
2990
Dítě do 13 let - 2.přistýlka
5990
9290
6290
9790
6490
10290
Neobsaz.lůžko
5790
11590
6290
12590
6090
12190
Obědy - dospělý
990
1980
1090
2180
990
1980
Obědy - dítě do 13 let
490
980
590
1180
490
980
Hotel CATALONIA 2+2 HT STA polopenze *** Calella
Dospělý - pevné lůžko
9490
16390
10390
17990
10890
18890
Dospělý - 1. a 2.přistýlka
8490
14090
8990
15190
9390
15990
Dítě do 12 let - pevné lůžko
9290
15890
9890
17090
10390
18090
Dítě do 12 let - 1.přistýlka
2990
2990
2990
2990
2990
2990
Dítě do 12 let - 2.přistýlka
6290
9790
6590
10490
6790
10890
Neobsaz.lůžko
6190
12390
5790
11590
6090
12190
All inclusive - dospělý
3190
6380
2790
5580
2790
5580
All inclusive - dítě do 12 let
1890
3780
1690
3380
1690
3380
Obědy - dospělý
1090
2180
990
1980
990
1980
Obědy - dítě do 12 let
590
1180
490
980
490
980
Příplatek za mořskou stranu
590
1180
490
980
490
980
Aparthotel COSTA ENCANTADA 2+2 AH BKL polopenze **** Lloret de Mar
Dospělý - pevné lůžko
14890
26990
16990
31190
17290
31690
Dospělý - 1. a 2.přistýlka
9190
15490
10190
17590
10390
17890
Dítě do 12 let - pevné lůžko
14190
25690
16290
29890
16490
30290
Dítě do 12 let - 1.přistýlka
2990
2990
2990
2990
2990
2990
Dítě do 12 let - 2.přistýlka
5990
9290
6490
10290
6590
10390
Neobsaz.lůžko
10690
21390
12690
25390
12890
25790
Stravování all inclusive
4590
9180
5290
10580
4590
9180
Stravování obědy
1890
3780
2190
4380
1890
3780
Aparthotel COSTA ENCANTADA 4+0 AP BKL bez stravování **** Lloret de Mar
Dospělý - pevné lůžko
6990
11590
8390
13890
9190
15490
Dítě do 12 let - pevné lůžko
6690
11090
7990
13190
8690
14690
Neobsaz.lůžko
3790
7590
4590
9190
5390
10790
Aparthotel COSTA ENCANTADA 2+0 ST BKL bez stravování **** Lloret de Mar
Dospělý - pevné lůžko
9990
17190
11490
20190
12790
22790
Dítě do 12 let - pevné lůžko
9590
16490
10990
19290
12290
21890
Neobsaz.lůžko
6190
12390
7590
15190
8790
17590
Aparthotel COSTA ENCANTADA 3+0 AP BKL bez stravování **** Lloret de Mar
Dospělý - pevné lůžko
8790
14790
9990
17190
10990
19190
Dítě do 12 let - pevné lůžko
8390
14090
9490
16290
10590
18490
Neobsaz.lůžko
5090
10190
6190
12290
7190
14390
Hotel DON JUAN LLORET 2+2/1 HT STA polopenze *** Lloret de Mar
Dospělý - pevné lůžko
9490
16190
9690
16590
9990
17290
Dospělý - přistýlka
8290
13790
8390
13990
8790
14790
Dítě do 12 let - pevné lůžko
9090
15490
9290
15790
9690
16690
Dítě do 12 let - 1.přistýlka
2990
2990
2990
2990
2990
2990
Dítě do 12 let - 2.přistýlka
6190
9590
6290
9790
6490
10190
Dítě do 7 let - pevné lůžko
9090
15490
9290
15790
9690
16690
Dítě do 7 let - 1. a 2.přist.
2990
2990
2990
2990
2990
2990
Neobsaz.lůžko
6090
12190
4390
8790
6590
13190
Stravování obědy
190
380
190
380
190
380
All inclusive - dospělý
2990
5980
3490
6980
2990
5980
All inclusive - dítě do 12 let
1690
3380
1890
3780
1690
3380
D
E
F
G
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
12990
10590
12390
2990
10090
5090
1590
790
3990
1990
23090
18290
22090
2990
17490
10190
3180
1580
7980
3980
14290
11590
13690
2990
11090
5090
1390
690
3490
1790
25790
20290
24690
2990
19390
10190
2780
1380
6980
3580
15390
12390
14690
2990
11790
5090
1390
690
3490
1790
27890
21890
26690
2990
20890
10190
2780
1380
6980
3580
16490
13290
15790
2990
12690
5090
1390
690
3490
1790
30190
23690
28890
2990
22690
10190
2780
1380
6980
3580
10990
8690
10490
2990
6890
7090
990
490
19190
14590
18290
2990
11090
14090
1980
980
11690
9990
11090
2990
7190
7090
2790
1690
990
490
490
20490
17190
19490
2990
11690
14090
5580
3380
1980
980
980
18390
10890
17590
2990
6790
13990
4590
1890
33890
18990
32490
2990
10890
27990
9180
3780
24290
13890
23290
8290
8290
19490
4590
1890
45690
24890
43790
13790
13790
38990
9180
3780
29790
16590
28590
9590
9590
24590
4590
1890
56790
30390
54390
16490
16490
49190
9180
3780
9590
9190
5790
16390
15590
11590
12490
11890
8490
22090
21090
16990
14490
13890
10390
26190
24990
20690
13390
12890
9390
23990
22990
18790
17990
17390
13790
33290
31990
27490
21390
20490
16790
39990
38290
33590
11590
11090
7690
20390
19490
15390
15490
14790
11290
28190
26890
22590
17990
17390
13790
33290
31990
27490
10690
9190
10190
2990
6690
10190
2990
6590
190
2990
1690
18490
15590
17690
2990
10690
17690
2990
13190
380
5980
3380
11490
9890
10990
2990
7090
10990
2990
7290
190
2990
1690
20190
16890
19290
2990
11490
19290
2990
14590
380
5980
3380
H
1 týden
2 týdny
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
18790
34690
14890
26990
17990
33290
2990
2990
14290
25890
5090
10190
1390
2780
690
1380
3490
6980
1790
3580
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
SLEVA AŽ 12%
SLEVA AŽ 12%
SLEVA AŽ 12%
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
✆ 800 112 112
315
Španělsko – Costa Brava
3221 Costa Brava } 10 dní - pokračování
Pásmo
A
B
Délka pobytu
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
Hotel DON JUAN TOSSA 2+2 HT STA polopenze *** Tossa de Mar
Dospělý - pevné lůžko
9290
15790
12490
22090
Dospělý - 1. a 2.přistýlka
8090
13390
10690
18490
Dítě do 12 let - pevné lůžko
8890
15090
11890
21090
Dítě do 12 let - 1.přistýlka
2990
2990
2990
2990
Dítě do 12 let - 2.přistýlka
6090
9390
7590
12490
Dítě do 7 let - pevné lůžko
8890
15090
11890
21090
Dítě do 7 let - 1. a 2.přist.
2990
2990
2990
2990
Neobsaz.lůžko
3490
6990
3490
6990
Stravování obědy
290
580
290
580
All inclusive - dospělý
2890
5780
2890
5780
All inclusive - dítě do 12 let
1490
2980
1490
2980
Hotel INDALO PARK 2+2/1 HT STA polopenze **** Santa Susanna
Dospělý - pevné lůžko
11490
20490
11990
21090
Dospělý - přistýlka
10590
18390
10690
18490
Dítě do 11 let - pevné lůžko
11390
19990
11390
20090
Dítě do 11 let - 1.přistýlka
2990
2990
2990
2990
Dítě do 11 let - 2.přistýlka
7290
11890
7290
11890
Neobsaz.lůžko
7790
15590
5090
10190
Obědy - dospělý
1690
3380
1890
3780
Obědy - dítě do 11 let
890
1780
990
1980
Hotel LUNA CLUB 2+2/1 HT STA polopenze **** Malgrat de Mar
Dospělý - pevné lůžko
9390
15990
12990
23290
Dospělý - přistýlka
8190
13590
11190
19490
Dítě do 12 let - pevné lůžko
8990
15190
12490
22290
Dítě do 12 let - 1. a 2.přist.
6090
9490
7890
13090
Neobsaz.lůžko
4490
8990
4490
8990
All inclusive - dospělý
4190
8380
4190
8380
All inclusive - dítě do 12 let
2190
4380
2190
4380
Obědy - dospělý
1990
3980
1990
3980
Obědy - dítě do 12 let
990
1980
990
1980
Hotel LUNA PARK 2+2/1 HT STA polopenze *** Malgrat de Mar
Dospělý - pevné lůžko
7990
13390
11390
19890
Dospělý - přistýlka
7290
11690
9790
16790
Dítě do 12 let - pevné lůžko
7790
12890
10890
19090
Dítě do 12 let - 1. a 2.přist.
5490
8290
7090
11390
Neobsaz.lůžko
3890
7790
3890
7790
All inclusive - dospělý
4190
8380
4190
8380
All inclusive - dítě do 12 let
2190
4380
2190
4380
Obědy - dospělý
1990
3980
1990
3980
Obědy - dítě do 12 let
990
1980
990
1980
Hotel MAR BLAU 2+2 HT STA polopenze *** Calella
Dospělý - pevné lůžko
9990
17090
10190
17590
Dospělý - 1. přistýlka
8590
14390
8890
14890
Dospělý - 2.přistýlka
8290
13790
8490
14190
Dítě do 11 let - pevné lůžko
9490
16290
9790
16790
Dítě do 11 let - 1.přistýlka
2990
2990
2990
2990
Dítě do 11 let - 2.přistýlka
6390
9990
6490
10290
Neobsaz.lůžko
5790
11590
4490
8990
Stravování obědy
690
1380
690
1380
Hotel MARIPINS 2+2 HT STA polopenze *** Malgrat de Mar
Dospělý - pevné lůžko
8290
13690
8590
14390
Dospělý - 1. a 2.přistýlka
6790
10790
7090
11290
Dítě do 12 let - pevné lůžko
7890
13090
8190
13690
Dítě do 12 let - 1.přistýlka
4390
6090
4490
6290
Dítě do 12 let - 2.přistýlka
5590
8390
5690
8690
Neobsaz.lůžko
3190
6390
3190
6390
All inclusive - dospělý
2790
5580
2790
5580
All inclusive - dítě do 12 let
1390
2780
1390
2780
Stravování obědy
490
980
490
980
Hotel MARITIM 2+2/1 HT STA polopenze *** Calella
Dospělý - pevné lůžko
9990
17290
10390
17990
Dospělý - přistýlka
8790
14790
8990
15190
Dítě do 12 let - pevné lůžko
9690
16690
9990
17190
Dítě do 12 let - 1.přistýlka
4490
6290
4590
6490
Dítě do 12 let - 2.přistýlka
6490
10190
6590
10490
Dítě do 7 let - pevné lůžko
9690
16690
9990
17190
Dítě do 7 let - 1.přistýlka
4490
6290
4590
6490
Dítě do 7 let - 2.přistýlka
6490
10190
6590
10490
Neobsaz.lůžko
4290
8590
4890
9790
Obědy - dospělý
Obědy - dítě do 12 let
316
autokarem
C
D
E
F
G
1 týden
H
2 týdny
1 týden
2 týdny
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
13390
11390
12790
2990
7990
12790
2990
3490
290
2890
1490
23990
19990
22890
2990
13290
22890
2990
6990
580
5780
2980
14290
12090
13690
2990
8490
13690
2990
3490
290
2890
1490
25790
21390
24690
2990
14190
24690
2990
6990
580
5780
2980
15990
13490
15390
2990
9290
15390
2990
3490
290
2890
1490
29190
24190
28090
2990
15890
28090
2990
6990
580
5780
2980
17990
15090
17190
2990
10190
17190
2990
3490
290
2890
1490
33190
27390
31690
2990
17690
31690
2990
6990
580
5780
2980
12590
11190
11990
2990
7590
7790
1690
890
22390
19590
21290
2990
12490
15590
3380
1780
13590
11990
12990
2990
8090
9190
1690
890
24290
21190
23190
2990
13490
18390
3380
1780
13990
12590
13590
2990
8390
9690
1690
890
25090
22290
24390
2990
14090
19390
3380
1780
14490
12290
13790
8490
5090
4790
2490
2290
1190
26090
21690
24890
14290
10190
9580
4980
4580
2380
15390
12990
14690
8990
9290
4190
2190
1990
990
27990
23190
26690
15290
18590
8380
4380
3980
1980
18990
15990
18290
10790
9290
4190
2190
1990
990
35190
29090
33890
18790
18590
8380
4380
3980
1980
19990
16690
19090
11190
9290
4190
2190
1990
990
37090
30490
35490
19690
18590
8380
4380
3980
1980
12490
10690
11990
7590
4490
4790
2490
2290
1190
22190
18590
21190
12490
8990
9580
4980
4580
2380
13490
11490
12890
8090
3890
4190
2190
1990
990
24190
20090
23090
13490
7790
8380
4380
3980
1980
16290
13690
15590
9390
3890
4190
2190
1990
990
29790
24590
28490
16090
7790
8380
4380
3980
1980
16990
14290
16290
9790
3890
4190
2190
1990
990
31090
25690
29790
16790
7790
8380
4380
3980
1980
10390
8990
8690
9990
2990
6590
5790
690
17990
15190
14490
17190
2990
10490
11590
1380
11190
9590
9290
10690
5490
6990
6290
690
19590
16390
15690
18690
8290
11190
12590
1380
11890
10190
9790
11390
5690
7290
7790
690
20990
17590
16790
20090
8690
11890
15590
1380
8990
7290
8490
4590
5890
3590
3190
1590
590
15090
11790
14290
6390
9090
7190
6380
3180
1180
9590
7690
9190
4690
6190
3190
2790
1390
490
16390
12590
15590
6690
9690
6390
5580
2780
980
11490
9090
10990
5190
7090
3890
2790
1390
490
20190
15390
19290
7690
11490
7790
5580
2780
980
12990
10090
12490
5590
7890
3890
2790
1390
490
23190
17390
22190
8390
12990
7790
5580
2780
980
13790
10690
13190
5690
8190
3890
2790
1390
490
24790
18590
23690
8690
13690
7790
5580
2780
980
10590
9190
10190
4590
6690
10190
4590
6690
4290
1690
890
18390
15590
17590
6490
10690
17590
6490
10690
8590
3380
1780
12490
10690
11990
4990
7590
11990
4990
7590
4290
1690
890
22190
18590
21290
7290
12490
21290
7290
12490
8590
3380
1780
13190
11290
12690
5090
7990
12690
5090
7990
4290
1690
890
23590
19690
22590
7490
13190
22590
7490
13190
8590
3380
1780
13990
11790
13290
5290
8290
13290
5290
8290
4290
1690
890
25090
20790
23890
7790
13890
23890
7790
13890
8590
3380
1780
15790
13290
15090
5590
9190
15090
5590
9190
4290
1690
890
28790
23790
27490
8490
15690
27490
8490
15690
8590
3380
1780
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
SLEVA AŽ 12%
www.cedok.cz
Španělsko – Costa Brava
3221 Costa Brava } 10 dní - pokračování
autokarem
Pásmo
A
B
C
Délka pobytu
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
Hotel MARITIM 2+1 HT BMS polopenze *** Calella
Dospělý - pevné lůžko
11890
20890
12490
22090
14390
25890
Dospělý - přistýlka
10190
17590
10690
18490
12190
21590
Dítě do 12 let - pevné lůžko
11390
19990
11890
21090
13790
24790
Dítě do 12 let - přistýlka
4890
6990
4990
7290
5390
7990
Dítě do 7 let - pevné lůžko
11390
19990
11890
21090
13790
24790
Dítě do 7 let - přistýlka
4890
6990
4990
7290
5390
7990
Neobsaz.lůžko
4290
8590
4290
8590
4290
8590
Obědy - dospělý
1690
3380
1690
3380
Obědy - dítě do 12 let
890
1780
890
1780
Hotel MONTEMAR MARITIM 2+1 HT STA polopenze **** Santa Susanna
Dospělý - pevné lůžko
11390
19890
11990
21190
12590
22390
Dospělý - přistýlka
8990
15190
9490
16090
9890
16890
Dítě do 12 let - pevné lůžko
10890
18990
11490
20290
11990
21290
Dítě do 12 let - přistýlka
2990
2990
2990
2990
2990
2990
Neobsaz.lůžko
7990
15990
8690
17390
9190
18390
Obědy - dospělý
1890
3780
1890
3780
1890
3780
Obědy - dítě do 12 let
990
1980
990
1980
990
1980
Hotel MONTEMAR MARITIM 3+2/1 HT ROD polopenze **** Santa Susanna
Dospělý - pevné lůžko
11990
21190
12790
22790
13290
23790
Dospělý - přistýlka
9490
16090
9990
17190
10290
17790
Dítě do 12 let - pevné lůžko
11490
20290
12290
21890
12690
22690
Dítě do 12 let - 1.přistýlka
8190
13690
8690
14590
8890
15090
Dítě do 12 let - 2.přistýlka
2990
2990
2990
2990
2990
2990
Neobsaz.lůžko
8690
17390
9490
18990
9890
19790
Obědy - dospělý
1890
3780
1890
3780
1890
3780
Obědy - dítě do 12 let
990
1980
990
1980
990
1980
Hotel MONTEPLAYA 2+2/1 HT STA polopenze *** Malgrat de Mar
Dospělý - pevné lůžko
8290
13690
10390
17990
11490
20190
Dospělý - přistýlka
7790
12690
9690
16590
10690
18590
Dítě do 10 let - pevné lůžko
7890
13090
9990
17290
10990
19290
Dítě do 10 let - 1.přistýlka
2990
2990
2990
2990
2990
2990
Dítě do 10 let - 2.přistýlka
5590
8390
6590
10490
7090
11490
Neobsaz.lůžko
2990
5890
3390
6790
3390
6790
Obědy - dospělý
1390
2780
1390
2780
1590
3180
Obědy - dítě do 10 let
690
1380
690
1380
790
1580
Hotel MONTEPLAYA 2+0 HT SUP polopenze *** Malgrat de Mar
Dospělý - pevné lůžko
9690
16590
11890
20990
12990
23090
Dítě do 10 let - pevné lůžko
9290
15790
11390
19990
12390
22090
Neobsaz.lůžko
2990
5890
3390
6790
3390
6790
Obědy - dospělý
1390
2780
1390
2780
1590
3180
Obědy - dítě do 10 let
690
1380
690
1380
790
1580
Hotel NEPTUNO 2+1 HT STA polopenze *** Tossa de Mar
Dospělý - pevné lůžko
10490
18090
11190
19590
13290
23690
Dospělý - přistýlka
9090
15290
9690
16490
11290
19790
Dítě do 12 let - pevné lůžko
9990
17290
10690
18690
12690
22690
Dítě do 12 let - přistýlka
4590
6490
4690
6690
5090
7490
Dítě do 7 let - pevné lůžko
9990
17290
10690
18690
12690
22690
Dítě do 7 let - přistýlka
4590
6490
4690
6690
5090
7490
Neobsaz.lůžko
3590
7190
3990
7890
4990
9990
Výhled na bazén
490
980
490
980
490
980
Obědy - dospělý
Obědy - dítě do 12 let
Hotel PAPI 2+2/1 HT STA polopenze *** Malgrat de Mar
Dospělý - pevné lůžko
8990
15390
9990
17390
10690
18490
Dospělý - přistýlka
8390
13890
9190
15590
9590
16390
Dítě do 12 let - pevné lůžko
8790
14890
9790
16890
10190
17690
Dítě do 12 let - 1.přistýlka
2990
2990
2990
2990
2990
2990
Dítě do 12 let - 2.přistýlka
5990
9290
6490
10290
6690
10690
Dítě do 8 let - pevné lůžko
8790
14890
9790
16890
10190
17690
Dítě do 8 let - 1.přistýlka
2990
2990
2990
2990
2990
2990
Dítě do 8 let - 2.přistýlka
5990
9290
6490
10290
6690
10690
Neobsaz.lůžko
3090
6190
3990
7890
5790
11590
Obědy - dospělý
1090
2180
1190
2380
1090
2180
Obědy - dítě do 12 let
590
1180
590
1180
590
1180
Hotel REYMAR 2+2 HT STA polopenze *** Malgrat de Mar
Dospělý - pevné lůžko
7590
12290
8990
15090
9490
16090
Dospělý - 1. a 2.přistýlka
6290
9790
7290
11790
7690
12490
Dítě do 13 let - pevné lůžko
7190
11690
8590
14390
8990
15290
Dítě do 13 let - 1.přistýlka
2990
2990
2990
2990
2990
2990
Dítě do 13 let - 2.přistýlka
5190
7690
5890
9090
6090
9490
Neobsaz.lůžko
2790
5490
3090
6190
2790
5490
Obědy - dospělý
690
1380
790
1580
690
1380
Obědy - dítě do 13 let
390
780
490
980
390
780
D
E
F
G
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
14990
12690
14390
5490
14390
5490
4290
1690
890
27190
22590
25990
8190
25990
8190
8590
3380
1780
15790
13290
15090
5590
15090
5590
4290
1690
890
28790
23790
27490
8490
27490
8490
8590
3380
1780
17690
14790
16890
5990
16890
5990
4290
1690
890
32490
26790
31090
9290
31090
9290
8590
3380
1780
13290
10290
12690
4790
9890
2190
1090
23790
17790
22690
6890
19790
4380
2180
14790
11390
14090
8690
11390
1890
990
26690
19890
25490
14690
22790
3780
1980
15890
12190
15190
9190
12490
1890
990
14390
11090
13790
9590
2990
10990
2190
1090
25990
19390
24790
16390
2990
21990
4380
2180
16590
12690
15890
10790
2990
13190
1890
990
30390
22490
29090
18890
2990
26390
3780
1980
12290
11490
11790
7490
7490
3390
1390
690
21790
20090
20890
12290
12290
6790
2780
1380
12990
12090
12490
7890
7890
4190
1390
690
14290
13690
3390
1390
690
25790
24590
6790
2780
1380
13990
11790
13290
5290
13290
5290
5290
490
1590
790
H
1 týden
2 týdny
28990
21490
27690
15690
24990
3780
1980
16990
12890
16290
9790
13590
1890
990
31190
22990
29890
16790
27190
3780
1980
17790
13490
16990
11490
2990
14390
1890
990
32790
24190
31290
20290
2990
28790
3780
1980
18590
13990
17790
11990
2990
15190
1890
990
34290
25190
32890
21190
2990
30390
3780
1980
23190
21290
22190
12990
12990
8290
2780
1380
14390
13290
13790
8490
8490
4190
1390
690
25990
23790
24890
14290
14290
8290
2780
1380
15390
14190
14790
8990
8990
4190
1390
690
27990
25590
26890
15290
15290
8290
2780
1380
14990
14390
4190
1390
690
27190
26090
8290
2780
1380
16490
15790
4190
1390
690
30090
28790
8290
2780
1380
17190
16390
4190
1390
690
31490
30090
8290
2780
1380
25090
20790
23890
7790
23890
7790
10590
980
3180
1580
14790
12490
14190
5390
14190
5390
5690
490
1590
790
26790
22190
25590
8090
25590
8090
11390
980
3180
1580
17290
14490
16490
5890
16490
5890
6990
490
1590
790
31690
26190
30290
9090
30290
9090
13990
980
3180
1580
11390
10190
10890
2990
7090
10890
2990
7090
6590
1090
590
19990
17590
19090
2990
11390
19090
2990
11390
13190
2180
1180
12290
10790
11590
7390
7390
11590
2990
7390
7790
1090
590
21590
18790
20490
12090
12090
20490
2990
12090
15590
2180
1180
9990
8090
9590
2990
6390
2790
690
390
17190
13290
16490
2990
10090
5490
1380
780
11290
8890
10790
2990
6990
2790
690
390
19790
14990
18890
2990
11290
5490
1380
780
1 týden
2 týdny
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
15990
29290
14890
26890
15390
28090
9290
15890
9290
15890
4190
8290
1390
2780
690
1380
17990
17390
4190
1390
690
33290
31990
8290
2780
1380
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
✆ 800 112 112
11890
9290
11390
2990
7290
2790
690
390
20890
15790
19990
2990
11890
5490
1380
780
13290
10290
12690
2990
7990
2790
690
390
23690
17790
22690
2990
13190
5490
1380
780
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
14690
26590
11290
19790
14090
25490
2990
2990
8690
14590
2790
5490
690
1380
390
780
317
Španělsko – Costa Brava
3221 Costa Brava } 10 dní - pokračování
Pásmo
A
B
Délka pobytu
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
Hotel REYMAR PLAYA 2+2/1 HT STA polopenze *** Malgrat de Mar
Dospělý - pevné lůžko
8490
14490
9490
16090
Dospělý - přistýlka
7190
11590
7690
12490
Dítě do 13 let - pevné lůžko
8390
14090
8990
15290
Dítě do 13 let - 1.přistýlka
2990
2990
2990
2990
Dítě do 13 let - 2.přistýlka
2990
2990
2990
2990
Neobsaz.lůžko
3890
7790
6090
12190
Obědy - dospělý
990
1980
890
1780
Obědy - dítě do 13 let
490
980
490
980
Hotel RIVIERA 2+2 HT STA polopenze *** Santa Susanna
Dospělý - pevné lůžko
7590
12290
8990
15090
Dospělý - 1. a 2.přistýlka
6290
9790
7290
11790
Dítě do 13 let - pevné lůžko
7190
11690
8590
14390
Dítě do 13 let - 1.přistýlka
2990
2990
2990
2990
Dítě do 13 let - 2.přistýlka
5190
7690
5890
9090
Neobsaz.lůžko
2790
5490
3090
6190
Obědy - dospělý
690
1380
790
1580
Obědy - dítě do 13 let
390
780
490
980
Hotel ROYAL BEACH 2+2 HT STA all inclusive **** Lloret de Mar
Dospělý - pevné lůžko
16490
30190
17290
31790
Dospělý - 1. a 2.přistýlka
13890
24990
14490
26190
Dítě do 14 let - pevné lůžko
15790
28890
16590
30390
Dítě do 14 let - 1.přistýlka
2990
2990
2990
2990
Dítě do 14 let - 2.přistýlka
9490
16290
9890
17090
Neobsaz.lůžko
4490
8990
4490
8990
Výhled na bazén
3490
6980
3490
6980
Hotel SAMBA 2+2/1 HT STA polopenze *** Lloret de Mar
Dospělý - pevné lůžko
9490
16190
10890
18890
Dospělý - přistýlka
8290
13790
9390
15890
Dítě do 14 let - pevné lůžko
9090
15490
10390
17990
Dítě do 14 let - 1.přistýlka
2990
2990
2990
2990
Dítě do 14 let - 2.přistýlka
6190
9690
6790
10890
Neobsaz.lůžko
2490
4990
2490
4990
All inclusive - dospělý
3090
6180
3090
6180
All inclusive - dítě do 14 let
2190
4380
2190
4380
Obědy - dospělý
1190
2380
1190
2380
Obědy - dítě do 14 let
690
1380
690
1380
Hotel SAVOY 2+1 HT STA all inclusive *** Lloret de Mar
Dospělý - pevné lůžko
11490
20990
12390
21890
Dospělý - přistýlka
9590
16390
9690
16490
Dítě do 12 let - pevné lůžko
11190
20190
11790
20890
Dítě do 12 let - přistýlka
2990
2990
2990
2990
Neobsaz.lůžko
4790
9590
8290
16490
Hotel SORRA D´OR 2+2/1 HT STA all inclusive *** Malgrat de Mar
Dospělý - pevné lůžko
11990
21190
12590
22390
Dospělý - přistýlka
9890
16990
10290
17790
Dítě do 13 let - pevné lůžko
11490
20290
11990
21290
Dítě do 13 let - 1.přistýlka
5290
7890
5390
8090
Dítě do 13 let - 2.přistýlka
7390
12090
7590
12490
Neobsaz.lůžko
7990
15990
8290
16490
Hotel STELLA 2+2 HT STA polopenze *** Pineda de Mar
Dospělý - pevné lůžko
10690
18490
11690
20490
Dospělý - 1. a 2.přistýlka
9590
16290
10490
18090
Dítě do 11 let - pevné lůžko
10190
17690
11190
19590
Dítě do 11 let - 1.přistýlka
2990
2990
2990
2990
Dítě do 11 let - 2.přistýlka
6690
10690
7190
11690
Neobsaz.lůžko
5790
11590
6690
13390
All inclusive - dospělý
5090
10180
5790
11580
All inclusive - dítě do 11 let
3790
7580
4390
8780
Obědy - dospělý
1690
3380
1890
3780
Obědy - dítě do 11 let
890
1780
990
1980
Hotel SURF MAR 2+2/1 HT STA polopenze **** Lloret de Mar
Dospělý - pevné lůžko
12490
22290
13290
23690
Dospělý - přistýlka
10790
18790
11290
19790
Dítě do 14 let - pevné lůžko
12090
21390
12690
22590
Dítě do 14 let - 1.přistýlka
2990
2990
2990
2990
Dítě do 14 let - 2.přistýlka
7690
12590
7990
13190
Neobsaz.lůžko
8490
16990
5390
10790
All inclusive - dospělý
3590
7180
4090
8180
All inclusive - dítě do 14 let
2690
5380
3090
6180
Obědy - dospělý
1690
3380
1890
3780
Obědy - dítě do 14 let
890
1780
990
1980
318
autokarem
C
D
E
F
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
9990
8090
9590
2990
2990
6590
890
490
17190
13290
16490
2990
2990
13190
1780
980
10690
8490
10190
2990
6690
6590
890
490
18590
14190
17690
2990
10690
13190
1780
980
11390
8990
10890
2990
7090
7290
890
490
19990
15190
19090
2990
11490
14590
1780
980
9490
7690
8990
2990
6090
2790
690
390
16090
12490
15290
2990
9490
5490
1380
780
9990
8090
9590
2990
6390
2790
690
390
17190
13290
16490
2990
10090
5490
1380
780
11290
8890
10790
2990
6990
2790
690
390
18990
15890
18190
2990
10690
4490
3990
35190
28990
33690
2990
18690
8990
7980
20990
17590
20190
11690
11690
4490
3490
39290
32390
37690
20690
20690
8990
6980
11490
9890
10990
2990
7090
2890
3590
2490
1390
690
20090
16890
19190
2990
11490
5790
7180
4980
2780
1380
12590
10790
12090
2990
7690
2490
3090
2190
1190
690
12990
10190
12490
2990
8290
23190
17590
22290
2990
16490
13590
10990
12990
5690
8090
9190
G
2 týdny
H
1 týden
2 týdny
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
1 týden
2 týdny
1 týden
19790
14990
18890
2990
11290
5490
1380
780
11890
9290
11390
2990
7290
2790
690
390
20890
15790
19990
2990
11890
5490
1380
780
13290
10290
12690
2990
7990
2790
690
390
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
23690
14690
26590
17790
11290
19790
22690
14090
25490
2990
2990
2990
13190
8690
14590
5490
2790
5490
1380
690
1380
780
390
780
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
24190
19990
23190
13190
13190
4490
3490
45490
37190
43590
23690
23690
8990
6980
26290
21690
25190
14190
14190
4490
3490
49690
40590
47590
25690
25690
8990
6980
22390
18790
21490
2990
12590
4990
6180
4380
2380
1380
13690
11590
13090
2990
8190
2490
3690
2790
1190
690
24490
20390
23390
2990
13590
4990
7380
5580
2380
1380
14690
12390
14090
2990
8690
2490
3690
2790
1190
690
26490
21990
25390
2990
14590
4990
7380
5580
2380
1380
16390
13790
15690
2990
9390
2490
3690
2790
1190
690
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
29890
24690
28590
2990
16090
4990
7380
5580
2380
1380
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
13990
10890
13390
2990
9190
25190
18890
24090
2990
18390
14590
11290
13990
2990
10190
26390
19690
25290
2990
20390
24290
19190
23190
8690
13490
18390
13990
11390
13490
5790
8390
9690
25290
19990
24290
8890
13990
19390
12190
10890
11590
2990
7390
5790
5090
3790
1690
890
21490
18890
20490
2990
12090
11590
10180
7580
3380
1780
13190
11690
12590
7890
7890
5790
5090
3790
1690
890
23490
20590
22490
13090
13090
11590
10180
7580
3380
1780
14790
13090
14190
8690
8690
5790
5090
3790
1690
890
26790
23390
25690
14690
14690
11590
10180
7580
3380
1780
16890
14790
16090
9690
9690
5790
5090
3790
1690
890
30890
26790
29490
16690
16690
11590
10180
7580
3380
1780
13590
11490
12990
2990
8090
8490
3590
2690
1690
890
24290
20190
23190
2990
13490
16990
7180
5380
3380
1780
14290
12090
13690
2990
8490
9190
3590
2690
1690
890
25790
21390
24690
2990
14190
18390
7180
5380
3380
1780
14890
12590
14190
2990
8690
10190
3590
2690
1690
890
26990
22390
25690
2990
14690
20390
7180
5380
3380
1780
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
www.cedok.cz
Španělsko – Costa Brava
3221 Costa Brava } 10 dní - pokračování
Pásmo
A
B
Délka pobytu
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
Hotel TAHITI PLAYA 2+2 HT STA polopenze **** Santa Susanna
Dospělý - pevné lůžko
9990
17190
11190
19490
Dospělý - 1.přistýlka
8090
13290
8790
14790
Dospělý - 2.přistýlka
7390
11990
8090
13290
Dítě do 8 let - pevné lůžko
9590
16490
10690
18590
Dítě do 8 let - 1. a 2.přist.
2990
2990
2990
2990
Dítě do 4 let - pevné lůžko
9590
16490
10690
18590
Dítě do 4 let - 1. a 2.přist.
2990
2990
2990
2990
Neobsaz.lůžko
3690
7390
3690
7390
Obědy - dospělý
2090
4180
2090
4180
Obědy - dítě do 8 let
1090
2180
1090
2180
Výhled bazén/moře
2590
5180
2590
5180
Hotel TAURUS PARK 2+2 HT STA polopenze **** Pineda de Mar
Dospělý - pevné lůžko
9790
16790
10990
19190
Dospělý - 1. a 2.přistýlka
7890
12990
8790
14690
Dítě do 12 let - pevné lůžko
9390
16090
10590
18490
Dítě do 12 let - 1.přistýlka
2990
2990
2990
2990
Dítě do 12 let - 2.přistýlka
6290
9890
6890
11090
Neobsaz.lůžko
3490
6990
3990
7990
All inclusive - dospělý
3590
7180
4090
8180
All inclusive - dítě do 12 let
2390
4780
2690
5380
Obědy - dospělý
1190
2380
1390
2780
Obědy - dítě do 12 let
590
1180
690
1380
CENA ZAHRNUJE:
• autokarovou přepravu luxusním autokarem
• 7 nebo 14 noclehů dle programu
• stravování v rozsahu uvedeném u ubytovacího zařízení
• turistický poplatek u hotelů INDALO PARK, MAR BLAU a PAPI
• služby delegáta
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
CENA NEZAHRNUJE:
• povinný turistický poplatek v Katalánsku (platba na místě
po příjezdu do ubytovacího zařízení, orientační cena
cca 1 EUR/osoba/den pro hotely 4*, cca 0,50 EUR/osoba/den
pro ostatní hotely 3* a jiná ubytování, a to do max. výše
za 7 nocí pobytu); děti do 16 let tuto taxu neplatí autokarem
C
D
E
F
G
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
12590
9790
8890
11990
2990
11990
2990
4190
2390
1190
2890
22290
16790
14990
21290
2990
21290
2990
8390
4780
2380
5780
13390
10390
9390
12790
2990
12790
2990
3690
2090
1090
2590
23890
17990
15990
22890
2990
22890
2990
7390
4180
2180
5180
14890
11490
10290
14290
8790
14290
2990
3690
2090
1090
2590
26990
20190
17790
25890
14790
25890
2990
7390
4180
2180
5180
16190
12390
11090
15490
9390
15490
2990
4790
2090
1090
2590
29590
21890
19390
28290
16090
28290
2990
9590
4180
2180
5180
16490
12590
11290
15790
9490
15790
2990
4790
2090
1090
2590
30190
22390
19790
28890
16290
28890
2990
9590
4180
2180
5180
11990
9490
11590
2990
7390
3490
3590
2390
1190
590
21290
16190
20490
2990
12090
6990
7180
4780
2380
1180
15290
11690
14590
2990
8890
3490
4290
2390
1190
590
27690
20590
26490
2990
15090
6990
8580
4780
2380
1180
16190
12390
15490
2990
9390
3490
4290
2390
1190
590
29590
21890
28290
2990
16090
6990
8580
4780
2380
1180
16990
12990
16390
2990
9790
3490
4290
2390
1190
590
31290
23190
30090
2990
16890
6990
8580
4780
2380
1180
17890
13590
17090
2990
10190
3490
4290
2390
1190
590
32990
24290
31490
2990
17690
6990
8580
4780
2380
1180
FAKULTATIVNÍ SLUŽBY:
• příplatek za neobsazené lůžko
• svoz za příplatek 200,- Kč po trase z Brna
• svoz za příplatek 300,- Kč po trase z Pardubic, Děčína,
Tábora a Liberce
• svoz za příplatek 400,- Kč po trase z Opavy
POJIŠTĚNÍ:
• pojištění Evropa Basic 285,- Kč
• pojištění Evropa Standard (limit plnění storna
30 tis. Kč) 395,- Kč
• pojištění Evropa Plus (limit plnění storna
80 tis. Kč) 695,- Kč
Více informací viz str. 12.
H
1 týden
2 týdny
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
18490
34090
13990
25090
12490
22090
17690
32690
10490
18190
17690
32690
2990
2990
4790
9590
2090
4180
1090
2180
2590
5180
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
INFORMACE:
• Jednolůžkové a čtyřlůžkové pokoje jsou na vyžádání.
• Všechny osoby ubytované na stejném pokoji musí mít shodný
rozsah stravování.
• Uvedený příplatek za pokoj s výhledem na bazén u hotelu
Royal Beach je za pokoj a týden.
• Hotel Maritim pro odjezdy dne 6.6., 13.6., 12.9. a 19.9.
nenabízí možnost dokoupení obědů.
• Hotel Neptuno pro odjezdy dne 13.6., 12.9. a 19.9. nenabízí
možnost dokoupení obědů.
Vítěz ankety
Nejlepší cestovní kancelář v České republice 2004–2012
Ručíme za kvalitu dle ISO 9001:2000
Čedok má zaveden celosvětově uznávaný princip systémového řízení jakosti podle evropské normy EN ISO 9001:2000
(v české verzi ČSN EN ISO 9001:2001), který napomáhá udržet společnosti
vysoký standard poskytovaných služeb
✆ 800 112 112
319
Francie
7010 Francie - Azurové pobřeží « 8/15 dní | } 10 dní
Čedok plus - slevy a výhody
REZIDENCE LES JARDINS DU CAP
Odečtěte si slevu za včasný nákup!
15% na dvoutýdenní pobyt od 13. 9. do konce sezony 2014
Při zakoupení zájezdu vlastní dopravou
Qv
termínu do 31. 12. 2013 sleva 10 %*
Q v termínu do 31. 1. 2014 sleva 7 %*
Qv
termínu do 31. 3. 2014 sleva 6 %*
10% na dvoutýdenní pobyt do 5.7. (konec pobytu) a od 30.8.. do konce sezony 2014
REZIDENCE LES PINS BLEUS
* Tyto slevy poskytujeme ze základní ceníkové ceny (nikoliv z příplatků) členům Clubu Čedok v kategorii Čedok
GOLD. Ostatní klienti mají slevy o 2-3 % nižší, viz podmínky str. 303. Nevztahuje se na rezidence Golfe Bleu,
Parc de Grimaud, Verrerie, Royal Parc a karavany v kempech Du Pylone, International a Illes d´Or.
SLEVA za
dvoutýdenní
viz ceník
pobyt
REZIDENCE OPEN GOLFE JUAN
10% na dvoutýdenní pobyt
do 12.7. (konec pobytu) a od 30.8. do konce sezony 2014
REZIDENCE LES MIMOSAS
15% na dvoutýdenní pobyt do 26.7. (konec pobytu) a od 30.8. do konce sezony 2014
SLEVA ZA DVOUTÝDENNÍ POBYT:
REZIDENCE PARC VELUSINE
REZIDENCE CAESAR DOMUS
10% za dvoutýdenní pobyt do 28.6. (konec pobytu) a od 30.8.
do konce sezony 2014.
10% na dvoutýdenní pobyt do 12.7. (konec pobytu) a od 13.9. do konce sezony 2014
REZIDENCE ILE D´OR A OCÉANIDES
REZIDENCE LE GOLFE BLEU
10% na dvoutýdenní pobyt do 5.7. (konec pobytu) a od 30.8. do konce sezony 2014
5% na dvoutýdenní pobyt do 26.7. (konec pobytu) a od 6.9. do konce sezony 2014.
REZIDENCE ROYAL PARC
5% na dvoutýdenní pobyt do 12.7. (konec pobytu) a od 30.8. do konce sezony 2014
Termíny
Hotel BELLE PLAGE BROUGHAM
Hotel BOSCOLO B4 PLAZA
Rezidence CAESAR DOMUS
Karavany camping INTERNATIONAL
Hotel COLUMBUS MONACO
Hotel CROISETTE BEACH
Karavany DU PYLONE
Karavany DU PYLONE
Hotel GOUNOD
Hotel HELIOS
QUALITY HOTEL MENTON MEDITERRANEE
Karavany ILES D´OR GIENS
Rezidence L´ ILE D´OR
Residence LE GOLFE BLEU
Hotel LE VENDOME
Rezidence LES HAUTS DE LA PRINCIPAUTÉ
Rezidence LES CHENES VERTS
Hotel LES JARDINS DE ST.MAXIME
Rezidence LES JARDINS DU CAP
Rezidence LES MIMOSAS
Rezidence LES OCÉANIDES
Rezidence LES PARCS DE GRIMAUD
Rezidence LES PINS BLEUS
Rezidence OPEN GOLFE JUAN
Rezidence PARC VELUSINE
Karavany PORT GRIMAUD ECON
Karavany PORT GRIMAUD LUX a LUX KL
Rezidence ROYAL PARC
Rezidence VERRERIE
V
VI
10
A
A
B
17
A
A
B
A
A
A
A
B
A
D
A
B
A
F
A
C
C
24
A
A
C
A
A
A
A
C
A
C
A
A
C
A
A
A
A
A
B
B
C
A
A
D
B
D
B
C
A
B
B
B
C
A
B
B
A
A
D
B
C
B
B
C
A
B
C
C
A
31
A
C
D
A
A
A
B
D
A
B
A
A
D
A
B
A
A
A
B
B
C
B
B
C
A
C
C
D
A
Pásmo
A
B
C
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Hotel BELLE PLAGE BROUGHAM 2+1 HT SUP snídaně **** Cannes
Dospělý - pevné lůžko
14190 28390 16390 32790 17990 35990
Dospělý - 1.přistýlka
11390 22790 13090 26190 14390 28790
Dítě do 12 let - pevné lůžko 13690 27390 15690 31390 17290 34590
Dítě do 12 let - 1.přistýlka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
12290 24590 14090 28190 15390 30790
Hotel BELLE PLAGE BROUGHAM 2+1 HT CLA snídaně **** Cannes
Dospělý - pevné lůžko
11590 23190 12790 25590 13690 27390
Dospělý - 1.přistýlka
9390 18790 10290 20590 10990 21990
Dítě do 12 let - pevné lůžko 11190 22390 12290 24590 13190 26390
Dítě do 12 let - 1.přistýlka
5690 11390 6290 12590
6690 13390
Neobsaz.lůžko
9590 19190 11090 22190 12190 24390
Hotel BOSCOLO B4 PLAZA 2+1 HT LUX snídaně **** Nice
Dospělý - pevné lůžko
27690 55390 29290 58590 33390 66790
Dospělý - 1.přistýlka
10090 20190 10090 20190 10090 20190
Dítě do 12 let - pevné lůžko 26590 53190 28190 56390 32190 64290
Dítě do 12 let - 1.přistýlka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
27490 54990 29090 58190 33190 66390
320
7
A
C
D
A
A
A
C
E
A
B
A
A
D
A
B
A
B
A
B
D
D
B
C
D
B
D
D
D
A
14
A
C
E
A
A
C
D
F
A
B
A
A
E
A
B
A
B
A
B
E
E
B
C
D
B
F
E
E
B
VII
21
A
C
F
A
A
D
E
G
B
B
A
A
F
B
B
A
D
B
C
F
F
B
D
E
C
G
F
E
B
28
B
C
G
B
A
D
F
H
C
B
B
A
G
B
B
B
E
C
C
G
G
D
E
F
C
I
H
F
D
5
C
C
H
C
A
D
G
H
D
E
C
C
H
C
C
B
F
C
E
H
H
E
F
G
D
I
H
G
D
12
C
C
I
D
C
D
G
H
D
F
C
D
I
C
C
B
F
C
F
I
I
E
F
H
E
I
H
H
D
19
C
C
I
D
C
D
G
H
D
F
C
D
I
C
E
B
H
C
F
I
I
E
F
H
E
I
H
H
D
26
D
C
J
D
C
E
G
H
D
F
C
D
J
C
E
B
H
C
F
J
J
E
G
I
E
I
H
H
D
2
F
C
K
D
C
F
G
H
D
F
C
D
K
D
F
B
I
C
I
K
K
F
H
J
G
I
H
G
E
9
F
C
K
D
C
F
G
H
D
F
C
D
K
D
F
B
I
C
I
K
K
F
H
J
G
I
H
G
E
VIII
16
F
C
H
D
C
F
F
G
D
F
C
D
J
D
F
B
I
C
H
J
J
F
H
J
F
I
H
F
E
IX
23
F
C
F
D
C
F
C
E
D
F
C
B
G
D
D
B
G
C
G
G
G
D
E
G
D
H
G
D
C
30
E
B
B
A
B
B
A
C
B
C
C
B
D
A
B
A
C
B
C
D
D
C
C
B
A
E
D
C
A
6
C
A
B
A
A
A
13
C
A
A
A
A
A
20
C
A
A
27
B
A
A
A
A
A
B
A
B
C
B
B
A
B
A
B
A
B
C
B
C
B
B
A
C
C
B
A
A
A
B
C
B
A
A
B
A
A
A
B
A
B
A
B
B
A
B
B
A
A
A
A
B
C
A
A
A
A
A
B
A
A
A
B
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
D
E
F
G
H
I
J
K
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
18490 36990 19090 38190 21890 43790
14890 29790 15290 30590 17490 34990
17790 35590 18390 36690 20990 41990
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
15890 31790 16290 32590 18590 37190
14090
11290
13490
6890
12390
28190
22590
26990
13790
24790
14490
11590
13890
7090
12690
28890
23190
27790
14190
25390
16290
13090
15690
7990
13790
32590
26190
31390
15990
27590
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
www.cedok.cz
Francie
7010 Francie - Azurové pobřeží « 8/15 dní | } 10 dní - pokračování
Pásmo
A
B
C
D
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Hotel BOSCOLO B4 PLAZA 2+1 HT SUP snídaně **** Nice
Dospělý - pevné lůžko
23990 47990 25590 51190 29790 59490
Dospělý - 1.přistýlka
10090 20190 10090 20190 10090 20190
Dítě do 12 let - pevné lůžko 23090 46090 24590 49190 28590 57190
Dítě do 12 let - 1.přistýlka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
23790 47590 25390 50790 29590 59090
Hotel BOSCOLO B4 PLAZA 2+1 HT CLA snídaně **** Nice
Dospělý - pevné lůžko
20290 40590 21890 43790 26090 52190
Dospělý - 1.přistýlka
10090 20190 10090 20190 10090 20190
Dítě do 12 let - pevné lůžko 19490 38990 21090 42190 25090 50190
Dítě do 12 let - 1.přistýlka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
20090 40190 21690 43390 25890 51790
Rezidence CAESAR DOMUS 2+2 ST bez stravování *** Gassin/Saint Tropez
Dospělý - pevné lůžko
2690
5390 3290 6590
3690
7390 4090
8090
Dospělý - 1.a 2. přistýlka
2690
5390 3290 6590
3690
7390 4090
8090
Neobsaz.lůžko
2290
4590 2890 5790
3190
6390 3490
6990
Neobsaz.1.a 2. přist.
2290
4590 2890 5790
3190
6390 3490
6990
Rezidence CAESAR DOMUS 4+2 AP bez stravování *** Gassin /Saint Tropez
Dospělý - pevné lůžko
2090
4190 2790 5590
3090
6190 3490
6990
Dospělý - 1.a 2.přistýlka
2090
4190 2790 5590
3090
6190 3490
6990
Neobsaz.lůžko
1690
3390 2490 4990
2590
5190 2990
5990
Neobsaz.1.a 2.přist.
1690
3390 2490 4990
2590
5190 2990
5990
Karavany camping INTERNATIONAL 4+1 MH bez stravování *** Giens
Dospělý - pevné lůžko
2990
5990 4390 8790
5890 11790 6190 12390
Dospělý - 1.přistýlka
990
1990
990 1990
990
1990
990
1990
Dítě do 12 let - pevné lůžko 2990
5990 4390 8790
5890 11790 6190 12390
Dítě do 12 let - 1.přistýlka
990
1990
990 1990
990
1990
990
1990
Neobsaz.lůžko
2990
5990 4390 8790
5890 11790 6190 12390
Hotel COLUMBUS MONACO 2+0 HT LUX snídaně **** Monaco
Dospělý - pevné lůžko
26090 52190 26790 53590 30990 61990
Neobsaz.lůžko
23390 46790 24090 48190 28290 56590
Hotel COLUMBUS MONACO 2+0 HT CLA snídaně **** Monaco
Dospělý - pevné lůžko
23590 47190 24290 48590 28490 56990
Neobsaz.lůžko
20990 41890 21690 43290 25890 51790
Hotel CROISETTE BEACH 2+1 HT snídaně **** Cannes
Dospělý - pevné lůžko
15590 31190 16790 33590 20890 41790 21790 43590
Dospělý - 1.přistýlka
8890 17790 8990 17990
8890 17790 8890 17790
Dítě do 12 let - pevné lůžko 14990 29990 16190 32390 20090 40190 20890 41790
Dítě do 12 let - 1.přistýlka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
13690 27290 14890 29790 18990 37990 19790 39590
Hotel CROISETTE BEACH 2+0 HT BA snídaně **** Cannes
Dospělý - pevné lůžko
18190 36290 19390 38790 23490 46990 24290 48590
Dítě do 12 let - pevné lůžko 17490 34890 18690 37390 22590 45190 23390 46790
Neobsaz.lůžko
16190 32390 17490 34990 21490 42990 22390 44790
Karavany DU PYLONE 2+2 MH bez stravování * Antibes
Dospělý - pevné lůžko
2290
4590 2590 5190
2890
5790 2990
5990
Dospělý - 1.a 2.přistýlka
2290
4590 2590 5190
2890
5790 2990
5990
Neobsaz.lůžko
2290
4590 2590 5190
2890
5790 2990
5990
Neobsaz.1.a 2.přist.
2290
4590 2590 5190
2890
5790 2990
5990
Karavany DU PYLONE 4+1 MH bez stravování * Antibes
Dospělý - pevné lůžko
1490
2990 1690 3390
2090
4190 2290
4590
Dospělý - 1.přistýlka
1490
2990 1690 3390
2090
4190 2290
4590
Neobsaz.lůžko
1490
2990 1690 3390
2090
4190 2290
4590
Neobsaz.1.přist.
1490
2990 1690 3390
2090
4190 2290
4590
Hotel GOUNOD 2+1 HT snídaně *** Nice
Dospělý - pevné lůžko
14990 29990 15390 30790 17390 34790 17490 34990
Dospělý - 1.přistýlka
12590 25090 12590 25090 12490 24990 12590 25090
Neobsaz.lůžko
11090 22190 11290 22590 12290 24590 12290 24590
Hotel GOUNOD 2+0 HT snídaně *** Nice
Dospělý - pevné lůžko
14990 29990 15390 30790 17390 34790 17490 34990
Neobsaz.lůžko
11090 22190 11290 22590 12290 24590 12290 24590
Hotel HELIOS 2+0 HT SUP snídaně **** Antibes/ Juan les Pins
Dospělý - pevné lůžko
14190 28390 15290 30490 16090 32190 16490 32990
Neobsaz.lůžko
12090 24190 13090 26190 13990 27990 14490 28990
Hotel HELIOS 2+0 HT CLA snídaně **** Antibes /Juan les Pins
Dospělý - pevné lůžko
12390 24790 13290 26590 13890 27790 14290 28490
Neobsaz.lůžko
10490 20990 11190 22390 11890 23790 12290 24490
QUALITY HOTEL MENTON MEDITERRANEE 2+1/0 HT SUP snídaně *** Menton
Dospělý - pevné lůžko
12490 24990 13790 27590 14690 29390
Dítě do 12 let - pevné lůžko 11990 23990 13190 26390 14190 28390
Dítě do 12 let - 1.přistýlka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
8390 16790 9690 19390 10590 21190
E
F
G
H
I
J
K
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
4890
4890
4290
4290
9790
9790
8590
8590
5690
5690
4990
4990
11390
11390
9990
9990
6390
6390
5690
5690
12790
12790
11390
11390
7590
7590
6690
6690
15190
15190
13390
13390
8390
8390
7490
7490
16790
16790
14990
14990
8790
8790
7790
7790
17490
17490
15590
15590
9490
9490
8490
8490
18990
18990
16990
16990
4090
4090
3490
3490
8090
8090
6990
6990
4690
4690
4090
4090
9390
9390
8190
8190
5490
5490
4890
4890
10990
10990
9790
9790
6590
6590
5790
5790
13190
13190
11590
11590
7090
7090
6290
6290
14090
14090
12590
12590
7190
7190
6390
6390
14390
14390
12790
12790
7690
7690
6890
6890
15390
15390
13690
13690
23590
9490
22690
ZDARMA
21690
47190
18990
45390
ZDARMA
43390
24290
9690
23390
ZDARMA
22390
48590
19390
46790
ZDARMA
44790
26190
25190
24290
52390
50390
48590
26890
25890
24990
53790
51790
49990
3090
3090
3090
3090
6190
6190
6190
6190
3490
3490
3490
3490
6990
6990
6990
6990
3790
3790
3790
3790
7590
7590
7590
7590
2490
2490
2490
2490
4990
4990
4990
4990
2690
2690
2690
2690
5390
5390
5390
5390
2990
2990
2990
2990
5990
5990
5990
5990
17390
15390
34790
30790
18290
16290
36490
32590
14890
12890
29790
25790
15490
13590
30990
27190
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
✆ 800 112 112
3290
3290
3290
3290
6590
6590
6590
6590
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
321
Francie
7010 Francie - Azurové pobřeží « 8/15 dní | } 10 dní - pokračování
Pásmo
A
B
C
D
E
F
G
H
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden
QUALITY HOTEL MENTON MEDITERRANEE 2+1 HT PRIV snídaně *** Menton
Dospělý - pevné lůžko
14890 29790 15790 31590 16590 33190
Dospělý - 1.přistýlka
7090 14190 7990 15990
8590 17190
Dítě do 12 let - pevné lůžko 14290 28590 15190 30390 15890 31790
Dítě do 12 let - 1.přistýlka
6890 13790 7690 15290
8290 16590
Neobsaz.lůžko
10790 21490 11690 23390 12490 24990
Karavany Camping ILES D´OR 4+1 MH bez stravování ** Giens
Dospělý - pevné lůžko
2690
5390 2790 5590
4890
9790 5990 11990
Dospělý - 1.přistýlka
990
1990
990 1990
990
1990
990
1990
Dítě do 12 let - pevné lůžko 2690
5390 2790 5590
4890
9790 5990 11990
Dítě do 12 let - 1.přistýlka
990
1990
990 1990
990
1990
990
1990
Neobsaz.lůžko
2690
5390 2790 5590
4890
9790 5990 11990
Rezidence L´ ILE D´OR 2+2 AP bez stravování *** La Londue les Maures
Dospělý - pevné lůžko
1790
3590 2190 4390
2490
4990 2590
5190 2990
5990 3690
7390 4690
9390
6090 12090 6490
Dospělý - 1.a 2.přistýlka
1790
3590 2190 4390
2490
4990 2590
5190 2990
5990 3690
7390 4690
9390
6090 12090 6490
Neobsaz.lůžko
1590
3190 1790 3590
2090
4190 2190
4390 2590
5190 3190
6390 3990
7990
5390 10690 5790
Neobsaz.1 a 2..přist.
1590
3190 1790 3590
2090
4190 2190
4390 2590
5190 3190
6390 3990
7990
5390 10690 5790
Rezidence L´ ILE D´OR 4+2 AP bez stravování *** La Londue les Maures
Dospělý - pevné lůžko
1490
2990 1890 3790
2290
4490 2390
4790 2790
5590 3390
6790 4190
8390
5790 11590 5990
Dospělý - 1.a 2.přistýlka
1490
2990 1890 3790
2290
4490 2390
4790 2790
5590 3390
6790 4190
8390
5790 11590 5990
Neobsaz.lůžko
1190
2390 1590 3190
1890
3790 1990
3990 2390
4790 2890
5790 3690
7390
5090 10190 5290
Neobsaz.1.a 2.přist.
1190
2390 1590 3190
1890
3790 1990
3990 2390
4790 2890
5790 3690
7390
5090 10190 5290
Residence LE GOLFE BLEU 2+2 ST bez stravování *** Roquebrune Cap Martin
Dospělý - pevné lůžko
3590
7190 3890 7790
4690
9390 5890 11790
Dospělý - 1. a 2.přistýlka
3490
6990 3890 7790
4590
9190 5790 11590
Dítě do 12 let - pevné lůžko 3590
7190 3890 7790
4690
9390 5890 11790
Dítě do 12 let - 1.a 2.přistýlka 3490
6990 3890 7790
4590
9190 5790 11590
Neobsaz.lůžko
3490
6990 3890 7790
4590
9190 5790 11590
Neobsaz.1.a 2.přist.
3490
6990 3890 7790
4590
9190 5790 11590
Residence LE GOLFE BLEU 4+2 AP BIL bez stravování *** Roquebrune Cap Martin
Dospělý - pevné lůžko
2790
5590 2990 5990
3590
7190 4290
8590
Dospělý - 1.a 2.přistýlka
2790
5590 2990 5990
3590
7190 4290
8590
Dítě do 12 let - pevné lůžko 2790
5590 2990 5990
3590
7190 4290
8590
Dítě do 12 let - 1.a 2.přistýlka 2790
5590 2990 5990
3590
7190 4290
8590
Neobsaz.lůžko
2790
5590 2990 5990
3590
7190 4290
8590
Neobsaz.1. a 2.přist.
2790
5590 2990 5990
3590
7190 4290
8590
Hotel LE VENDOME 2+0 HT CON polopenze *** Menton
Dospělý - pevné lůžko
14190 28390 15590 31190 16590 33190 17790 35590 18490 36990 22690 45390
Dítě do 12 let - pevné lůžko 10290 20590 11390 22790 11990 23990 12890 25790 13490 26990 16290 32590
Neobsaz.lůžko
4990
9990 5390 10790
5790 11590 6090 12190 6490 12990 7890 15790
Rezidence LES HAUTS DE LA PRINCIPAUTÉ 2+1/0 ST bez stravování *** Beausoleil/Monaco
Dospělý - pevné lůžko
9990 19990 12890 25790
Dítě do 12 let - pevné lůžko 9590 19190 12390 24790
Dítě do 12 let - 1.přistýlka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
8990 17990 11590 23190
Rezidence LES HAUTS DE LA PRINCIPAUTÉ 2+0 ST bez stravování *** Beausoleil/Monaco
Dospělý - pevné lůžko
8990 17990 11790 23590
Dítě do 12 let - pevné lůžko 8590 17190 11390 22790
Neobsaz.lůžko
7990 15990 10590 21190
Rezidence LES CHENES VERTS 3+1 ST CON bez stravování *** Saint Raphael
Dospělý - pevné lůžko
3490
6990 4790 9590
5390 10790 5790 11590 6690 13390 7690 15390 8190 16390
8590 17190 9590
Dospělý - 1.přistýlka
3490
6990 4790 9590
5390 10790 5790 11590 6690 13390 7690 15390 8190 16390
8590 17190 9590
Dítě do 12 let - pevné lůžko 3390
6790 4590 9190
5190 10390 5590 11190 6490 12990 7390 14790 7890 15790
8190 16390 9190
Dítě do 12 let - 1.přistýlka
3390
6790 4590 9190
5190 10390 5590 11190 6490 12990 7390 14790 7890 15790
8190 16390 9190
Neobsaz.lůžko
2990
5990 4190 8390
4690
9390 5090 10190 5990 11990 6790 13590 7290 14590
7590 15190 8490
Neobsaz.1.přist.
2990
5990 4190 8390
4690
9390 5090 10190 5990 11990 6790 13590 7290 14590
7590 15190 8490
Hotel LES JARDINS DE ST.MAXIME 2+1 HT snídaně *** Sainte Maxime
Dospělý - pevné lůžko
12790 25590 13590 27190 18090 36190
Dospělý - 1.přistýlka
10290 20590 10890 21790 14590 29090
Dítě do 13 let - pevné lůžko 12390 24690 13090 26190 17390 34790
Dítě do 13 let - 1.přistýlka
6290 12590 6690 13390
8790 17590
Dítě do 3 let - pevné lůžko 12390 24690 13090 26190 17390 34790
Dítě do 3 let - 1.přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
9890 19790 10690 21390 15290 30490
322
www.cedok.cz
I
J
K
2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
12990
12990
11590
11590
7090
7090
6290
6290
14190
14190
12590
12590
7790
7790
6990
6990
15590
15590
13890
13890
11990
11990
10590
10590
6390
6390
5690
5690
12790
12790
11390
11390
6890
6890
6090
6090
13790
13790
12190
12190
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
19090
19090
18390
18390
16990
16990
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
Francie
7010 Francie - Azurové pobřeží « 8/15 dní | } 10 dní - pokračování
Pásmo
A
B
C
D
E
F
G
H
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden
Hotel LES JARDINS DE ST.MAXIME 2+1 HT BA snídaně *** Sainte Maxime
Dospělý - pevné lůžko
13890 27690 14590 29190 19090 38190
Dospělý - 1.přistýlka
11090 22190 11690 23390 15390 30790
Dítě do 13 let - pevné lůžko 13290 26590 13990 27990 18390 36790
Dítě do 13 let - 1.přistýlka
6790 13590 7090 14190
9290 18590
Dítě do 3 let - pevné lůžko 13290 26590 13990 27990 18390 36790
Dítě do 3 let - 1.přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
13690 27290 14390 28790 18890 37790
Rezidence LES JARDINS DU CAP 2+2 ST bez stravování *** Roguebrune Cap Martin
Dospělý - pevné lůžko
2290
4590 2790 5590
3190
6290 3690
7390 4090
8190 4390
8790 4690
9390
5390 10790 5890
Dospělý - 1.a 2. přistýlka
2290
4590 2790 5590
3190
6290 3690
7390 4090
8190 4390
8790 4690
9390
5390 10790 5890
Neobsaz.lůžko
1890
3790 2290 4590
2690
5390 3090
6190 3590
7190 3890
7790 4090
8190
4690 9390 5190
Neobsaz.1.a 2.přist.
1890
3790 2290 4590
2690
5390 3090
6190 3590
7190 3890
7790 4090
8190
4690 9390 5190
Rezidence LES JARDINS DU CAP 4+1 AP bez stravování *** Roquebrune Cap Martin
Dospělý - pevné lůžko
2490
4990 2890 5790
3290
6590 3790
7590 4290
8590 4690
9390 4990
9990
5690 11390 6190
Dospělý - 1.přistýlka
2490
4990 2890 5790
3290
6590 3790
7590 4290
8590 4690
9390 4990
9990
5690 11390 6190
Neobsaz.lůžko
2090
4190 2490 4990
2890
5790 3290
6590 3790
7590 4090
8190 4390
8790
4990 9990 5490
Neobsaz.1.přist.
2090
4190 2490 4990
2890
5790 3290
6590 3790
7590 4090
8190 4390
8790
4990 9990 5490
Rezidence LES MIMOSAS 3+2 AP bez stravování *** Saint Raphael
Dospělý - pevné lůžko
2390
4790 2590 5190
2790
5590 2890
5790 3290
6590 4090
8090 4590
9190
5590 11190 6190
Dospělý - 1.a 2.přistýlka
2390
4790 2590 5190
2790
5590 2890
5790 3290
6590 4090
8090 4590
9190
5590 11190 6190
Neobsaz.lůžko
1990
3990 2190 4390
2290
4590 2490
4990 2790
5590 3490
6990 3990
7990
4890 9790 5490
Neobsaz.1.a 2.přist.
1990
3990 2190 4390
2290
4590 2490
4990 2790
5590 3490
6990 3990
7990
4890 9790 5490
Rezidence LES OCÉANIDES 2+2 AP bez stravování *** La Londue les Maures
Dospělý - pevné lůžko
1790
3590 2290 4590
2690
5390 2890
5690 3390
6790 4090
8190 5090 10190
6690 13390 7190
Dospělý - 1.a 2.přistýlka
1790
3590 2290 4590
2690
5390 2890
5690 3390
6790 4090
8190 5090 10190
6690 13390 7190
Neobsaz.lůžko
1490
2990 1990 3990
2290
4590 2390
4790 2890
5790 3590
7190 4490
8990
5990 11990 6390
Neobsaz.1.a 2.přist.
1490
2990 1990 3990
2290
4590 2390
4790 2890
5790 3590
7190 4490
8990
5990 11990 6390
Rezidence LES OCÉANIDES 2+0 ST bez stravování *** La Londue les Maures
Dospělý - pevné lůžko
2890
5790 3590 7290
4290
8590 4490
8990 5490 10890 6890 13790 8390 16790 10790 21590 11590
Neobsaz.lůžko
2490
4990 3190 6390
3790
7590 3990
7990 4790
9590 6090 12190 7590 15190
9690 19390 10390
Rezidence LES PARCS DE GRIMAUD 4+1 ST bez stravování *** Port Grimaud
Dospělý - pevné lůžko
1890
3790 3890 7790
4690
9390 6190 12390 7990 15990 8990 17990
Dospělý - 1.přistýlka
1890
3790 3890 7790
4690
9390 6190 12390 7990 15990 8990 17990
Neobsaz.lůžko
1890
3790 3890 7790
4690
9390 6190 12390 7990 15990 8990 17990
Neobsaz.1.přist.
1890
3790 3890 7790
4690
9390 6190 12390 7990 15990 8990 17990
Rezidence LES PARCS DE GRIMAUD 6+1 AP bez stravování *** Port Grimaud
Dospělý - pevné lůžko
1890
3790 3990 7990
4690
9390 6190 12390 7890 15790 8990 17990
Dospělý - 1.přistýlka
1890
3790 3990 7990
4690
9390 6190 12390 7890 15790 8990 17990
Neobsaz.lůžko
1890
3790 3990 7990
4690
9390 6190 12390 7890 15790 8990 17990
Neobsaz.1.přist.
1890
3790 3990 7990
4690
9390 6190 12390 7890 15790 8990 17990
Rezidence LES PINS BLEUS 2+2 ST bez stravování *** Antibes/Juan les Pins
Dospělý - pevné lůžko
2390
4790 3590 7190
4190
8390 5090 10190 5990 11990 6790 13590 7090 14190
7590 15190
Dospělý - 1.a 2.přistýlka
2390
4790 3590 7190
4190
8390 5090 10190 5990 11990 6790 13590 7090 14190
7590 15190
Neobsaz.lůžko
1990
3990 3090 6190
3690
7290 4490
8990 5290 10590 5890 11790 6290 12590
6790 13590
Neobsaz.1.a 2.přist.
1990
3990 3090 6190
3690
7290 4490
8990 5290 10590 5890 11790 6290 12590
6790 13590
Rezidence LES PINS BLEUS 4+2 AP bez stravování *** Antibes/Juan les Pins
Dospělý - pevné lůžko
2590
5190 3690 7390
4190
8390 4790
9490 5690 11390 6790 13590 7090 14190
7490 14990
Dospělý - 1. a2. přistýlka
2590
5190 3690 7390
4190
8390 4790
9490 5690 11390 6790 13590 7090 14190
7490 14990
Neobsaz.lůžko
2190
4390 3190 6390
3590
7190 4190
8390 4990
9990 6190 12290 6290 12590
6690 13390
Neobsaz.1.a 2.přist.
2190
4390 3190 6390
3590
7190 4190
8390 4990
9990 6190 12290 6290 12590
6690 13390
Rezidence OPEN GOLFE JUAN 2+2 AP SUP bez stravování *** An tibes/Golfe Juan
Dospělý - pevné lůžko
3190
6390 3990 7990
4490
8990 5190 10390 6190 12390 6790 13590 7290 14590
7790 15590 8490
Dospělý - 1.a 2.přistýlka
3190
6390 3990 7990
4490
8990 5190 10390 6190 12390 6790 13590 7290 14590
7790 15590 8490
Neobsaz.lůžko
2790
5490 3590 7090
3990
7990 4590
9190 5490 10990 5990 11990 6590 13190
6990 13890 7590
Neobsaz.1.a 2.přist.
2790
5490 3590 7090
3990
7990 4590
9190 5490 10990 5990 11990 6590 13190
6990 13890 7590
Rezidence OPEN GOLFE JUAN 2+2 ST bez stravování *** Antibes/ Golfe Juan
Dospělý - pevné lůžko
2790
5490 3590 7190
4090
8190 4590
9190 5590 11190 6090 12190 6590 13190
6990 13990 7590
Dospělý - 1.a 2.přistýlka
2790
5490 3590 7190
4090
8190 4590
9190 5590 11190 6090 12190 6590 13190
6990 13990 7590
Neobsaz.lůžko
2290
4590 3190 6390
3590
7190 4090
8190 4990
9990 5390 10790 5890 11790
6190 12390 6790
Neobsaz. 1. a 2. přist.
2290
4590 3190 6390
3590
7190 4090
8190 4990
9990 5390 10790 5890 11790
6190 12390 6790
Rezidence PARC VELUSINE 2+2 ST bez stravování *** Antibes
Dospělý - pevné lůžko
2190
4390 2490 4990
2890
5790 4090
8190 4590
9190 5390 10790 6190 12290
Dospělý - 1.a 2.přistýlka
2190
4390 2490 4990
2890
5790 4090
8190 4590
9190 5390 10790 6190 12290
Neobsaz.lůžko
1890
3690 2090 4190
2390
4790 3590
7190 3990
7990 4690
9390 5390 10790
Neobsaz.1.a 2.přist.
1890
3690 2090 4190
2390
4790 3590
7190 3990
7990 4690
9390 5390 10790
Rezidence PARC VELUSINE 4+1 AP bez stravování *** Antibes
Dospělý - pevné lůžko
2290
4590 2590 5190
3090
6190 4390
8790 4890
9790 5690 11390 6590 13190
Dospělý - 1.přistýlka
2290
4590 2590 5190
3090
6190 4390
8790 4890
9790 5690 11390 6590 13190
Neobsaz.lůžko
1990
3990 2190 4390
2590
5190 3790
7590 4290
8590 5090 10090 5790 11590
Neobsaz.1.přist.
1990
3990 2190 4390
2590
5190 3790
7590 4290
8590 5090 10090 5790 11590
✆ 800 112 112
I
J
K
2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
11790
11790
10390
10390
12390
12390
10990
10990
12390
12390
10990
10990
6590
6590
5890
5890
13190
13190
11790
11790
7190
7190
6390
6390
14390
14390
12790
12790
14390
14390
12790
12790
7890
7890
6990
6990
15790
15790
13990
13990
8590
8590
7690
7690
17190
17190
15290
15290
23190
20790
12790
11490
25590
22990
13790
12390
27590
24790
16990
16990
15190
15190
8890
8890
7890
7890
17790
17790
15790
15790
15190
15190
13590
13590
8190
8190
7290
7290
16390
16390
14590
14590
323
Francie
7010 Francie - Azurové pobřeží « 8/15 dní | } 10 dní - pokračování
Pásmo
A
B
C
D
E
F
G
H
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden
Karavany PORT GRIMAUD 2+2 MH ECON bez stravování ** Port Grimaud
Dospělý - pevné lůžko
2490
4890 2790 5590
3290
6590 3690
7390 3990
7990 4190
8390 5090 10190
5990 11990 6290
Dospělý - 1.a 2.přistýlka
2490
4890 2790 5590
3290
6590 3690
7390 3990
7990 4190
8390 5090 10190
5990 11990 6290
Dítě do 10 let - pevné lůžko 2390
4790 2690 5390
3190
6390 3490
6990 3890
7790 4090
8090 4890
9790
5690 11390 6090
Dítě do 10 let - 1. a 2.přistýlka 2390
4790 2690 5390
3190
6390 3490
6990 3890
7790 4090
8090 4890
9790
5690 11390 6090
Neobsaz.lůžko
2090
4190 2390 4790
2890
5790 3190
6390 3490
6990 3690
7390 4490
8990
5290 10590 5590
Neobsaz.1.a 2.přist.
2090
4190 2390 4790
2890
5790 3190
6390 3490
6990 3690
7390 4490
8990
5290 10590 5590
Polopenze - dospělý
2890
5780 2890 5780
2890
5780 2890
5780 2890
5780 2890
5780 2890
5780
2890 5780 2890
Polopenze - dítě do 10 let
2290
4480 2290 4480
2290
4480 2290
4480 2290
4480 2290
4480 2290
4480
2290 4480 2290
Karavany PORT GRIMAUD 4+2 MH LUX bez stravování ** Port Grimaud
Dospělý - pevné lůžko
2190
4390 2590 5190
2790
5590 3090
6190 3490
6990 4090
8190 4590
9190
4790 9590
Dospělý - 1.a 2.přistýlka
2190
4390 2590 5190
2790
5590 3090
6190 3490
6990 4090
8190 4590
9190
4790 9590
Dítě do 10 let - pevné lůžko 2090
4190 2490 4990
2690
5390 3090
6190 3390
6790 3890
7790 4390
8790
4590 9190
Dítě do 10 let - 1.a 2.přistýlka 2090
4190 2490 4990
2690
5390 3090
6190 3390
6790 3890
7790 4390
8790
4590 9190
Neobsaz.lůžko
1790
3590 2190 4390
2390
4690 2790
5590 3090
6090 3590
7190 3990
7990
4190 8390
Neobsaz.1.a 2.přist.
1790
3590 2190 4390
2390
4690 2790
5590 3090
6090 3590
7190 3990
7990
4190 8390
Polopenze - dospělý
2890
5780 2890 5780
2890
5780 2890
5780 2890
5780 2890
5780 2890
5780
2890 5780
Polopenze - dítě do 10 let
2290
4480 2290 4480
2290
4480 2290
4480 2290
4480 2290
4480 2290
4480
2290 4480
Karavany PORT GRIMAUD 4+2 MH LUX KL bez stravování ** Port Grimaud
Dospělý - pevné lůžko
2790
5590 3190 6390
3490
6990 3690
7390 3990
7990 4590
9190 5090 10190
5290 10590
Dospělý - 1.a 2.přistýlka
2790
5590 3190 6390
3490
6990 3690
7390 3990
7990 4590
9190 5090 10190
5290 10590
Dítě do 10 let - pevné lůžko 2690
5390 3090 6190
3390
6790 3590
7190 3890
7690 4390
8790 4890
9790
5090 10190
Dítě do 10 let - 1.a 2.přistýlka 2690
5390 3090 6190
3390
6790 3590
7190 3890
7690 4390
8790 4890
9790
5090 10190
Neobsaz.lůžko
2390
4790 2790 5590
3090
6090 3190
6390 3490
6990 3990
7990 4390
8790
4690 9290
Neobsaz.1.a 2.přist.
2390
4790 2790 5590
3090
6090 3190
6390 3490
6990 3990
7990 4390
8790
4690 9290
Polopenze - dospělý
2890
5780 2890 5780
2890
5780 2890
5780 2890
5780 2890
5780 2890
5780
2890 5780
Polopenze - dítě do 10 let
2290
4480 2290 4480
2290
4480 2290
4480 2290
4480 2290
4480 2290
4480
2290 4480
Rezidence ROYAL PARC 2+2 AP bez stravování ** Villeneuve-Loubet
Dospělý - pevné lůžko
2090
4190 2290 4590
2690
5390 3090
6190 3490
6990 4390
8790 5190 10390
5990 11990
Dospělý - 1.a 2.přistýlka
2090
4190 2290 4590
2690
5390 3090
6190 3490
6990 4390
8790 5190 10390
5990 11990
Neobsaz.lůžko
2090
4190 2290 4590
2690
5390 3090
6190 3490
6990 4390
8790 5190 10390
5990 11990
Neobsaz.1.a 2.přist.
2090
4190 2290 4590
2690
5390 3090
6190 3490
6990 4390
8790 5190 10390
5990 11990
Rezidence ROYAL PARC 2+2 ST bez stravování ** Villeneuve-Loubet
Dospělý - pevné lůžko
1690
3390 1890 3790
2290
4590 2690
5390 2990
5990 3690
7390 4290
8590
5090 10190
Dospělý - 1.a 2.přistýlka
1690
3390 1890 3790
2290
4590 2690
5390 2990
5990 3690
7390 4290
8590
5090 10190
Neobsaz.lůžko
1690
3390 1890 3790
2290
4590 2690
5390 2990
5990 3690
7390 4290
8590
5090 10190
Neobsaz.1.a 2.přist.
1690
3390 1890 3790
2290
4590 2690
5390 2990
5990 3690
7390 4290
8590
5090 10190
Rezidence ROYAL PARC 2+1 ST bez stravování ** Villeneuve-Loubet
Dospělý - pevné lůžko
2190
4390 2390 4790
2890
5790 3390
6790 3790
7590 4690
9390 5590 11190
6390 12790
Dospělý - 1.přistýlka
2190
4390 2390 4790
2890
5790 3390
6790 3790
7590 4690
9390 5590 11190
6390 12790
Neobsaz.lůžko
2190
4390 2390 4790
2890
5790 3390
6790 3790
7590 4690
9390 5590 11190
6390 12790
Neobsaz.1.přist.
2190
4390 2390 4790
2890
5790 3390
6790 3790
7590 4690
9390 5590 11190
6390 12790
Rezidence VERRERIE 4+1 AP bez stravování *** Cannes
Dospělý - pevné lůžko
3690
7390 4390 8790
5490 10990 6090 12190 6990 13990
Dospělý - 1.přistýlka
3690
7390 4390 8790
5490 10990 6090 12190 6990 13990
Neobsaz.lůžko
3690
7390 4390 8790
5490 10990 6090 12190 6990 13990
Neobsaz.1.přist.
3690
7390 4390 8790
5490 10990 6090 12190 6990 13990
Rezidence VERRERIE 4+1 ST bez stravování *** Cannes
Dospělý - pevné lůžko
3490
6990 4190 8390
5390 10790 5790 11590 6690 13390
Dospělý - 1.přistýlka
3490
6990 4190 8390
5390 10790 5790 11590 6690 13390
Neobsaz.lůžko
3490
6990 4190 8390
5390 10790 5790 11590 6690 13390
Neobsaz.1.přist.
3490
6990 4190 8390
5390 10790 5790 11590 6690 13390
Rezidence VERRERIE 4+1 ST MS bez stravování *** Cannes
Dospělý - pevné lůžko
3690
7390 4390 8790
5490 10990 6090 12190 6990 13990
Dospělý - 1.přistýlka
3690
7390 4390 8790
5490 10990 6090 12190 6990 13990
Neobsaz.lůžko
3690
7390 4390 8790
5490 10990 6090 12190 6990 13990
Neobsaz.1.přist.
3690
7390 4390 8790
5490 10990 6090 12190 6990 13990
CENA ZAHRNUJE:
• 7 nebo 14 noclehů
• stravování v rozsahu uvedeném u ubytovacího
objektu
• pojištění dle zák. č 159/99 Sb.
• další případné položky u jednotlivých kapacit
v odstavci „informace“
324
CENA NEZAHRNUJE:
• místní pobytovou taxu od cca 0,50 do
cca 1,50 EUR/osoba/den (informace z roku
2013, taxa se může změnit), úhrada na místě
POJIŠTĚNÍ:
• pojištění Evropa Basic 285,- Kč
• pojištění Evropa Standard (limit plnění storna
30 tis. Kč) 395,- Kč
• pojištění Evropa Plus (limit plnění storna
80 tis. Kč) 695,- Kč
Více informací viz str. 12.
www.cedok.cz
I
J
K
2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
12590
12590
12190
12190
11190
11190
5780
4480
FAKULTATIVNÍ SLUŽBY:
• autobusová doprava, odjezd z Prahy je vždy
předcházející den:
• Praha – karavany Port Grimaud za 2 990,- Kč
os./zpáteční jízdenka
• Praha – rezidence Verrerie v Cannes, kempy
International a Iles d´ Or v Giens, Royal Parc
ve Villeneuve Loubet, možné jen v období
24.5. – 5.07. a 23. 8. – 13. 9. 2013 za
2 890,- Kč os./ zpáteční jízdenka
• Praha – karavany Du Pylone
za 2 990,- Kč os./ zpáteční jízdenka
Francie
7010 Francie - Azurové pobřeží « 8/15 dní | } 10 dní - pokračování
INFORMACE:
Hotel Boscolo B4 Plaza
• dětská postýlka pro dítě do 2 let zdarma,
parking za poplatek
Hotel Belle Plage Brougham
• pobyt se psem za poplatek
8 EUR/den.Všechny rezervace, potvrzené do
26.3.2014, obdrží kupon v hodnotě 50 EUR
/pokoj na konzumaci v hotelovém baru
Quality hotel Menton Mediterranee
• v ceně je zahrnuta pobytová taxa. Pobyt se
psem za poplatek 12 EUR/den. Podzemní
parking za 10/15 EUR/den
Hotel Les Jardines de St. Maxime
• dětská postýlka na vyžádání zdarma. WI-FI
zdarma, parkování zdarma. Plážový servis za
zvýhodněné ceny
Hotel Colubus Monaco
• místní taxa se v Monacu nevybírá. Parking
25 EUR/den
Hotel Helios
• v pokojích classic není možná přistýlka
Hotel Gounod
• v ceně je zahrnuta pobytová taxa
• možnost využívat bazén hotelu Splendid
zdarma, parking v hotelu Gounod za poplatek
Hotel Le Vendome
• cena zahrnuje polopenzi: 7 snídaní a 7 večeří
vč.vína, stravování začíná večeří v den
příjezdu a končí snídaní v den odjezdu
• trezor na pokoji za poplatek 15 EUR/týden
• dětská postýlka (do 2 let) zdarma
• veřejné garáže v blízkosti hotelu za poplatek
od 54 EUR/týden
Hotel Croisette Beach
• v ceně je zahrnuta pobytová taxa
• WI-FI zdarma
• garáže za poplatek
Rezidence Parc Velusine
• cena zahrnuje spotřebu energií a vody
• na místě se platí vratná kauce 200 EUR
• ložní prádlo vlastní nebo za příplatek 10 EUR/
lůžko – 14 EUR/dvoulůžko, ručníky za
příplatek 6,50 EUR,TV za příplatek 39 EUR
/týden, dětská postýlka 25 EUR/týden, domácí
zvíře (malé 35 EUR/týden)
• venkovní parkování zdarma, podezmní parking
za 45 EUR/týden
• úklid provádí klienti sami nebo jej lze objednat
za příplatek od 42 – 48 EUR
Rezidence Le Golfe Bleu
• cena zahrnuje spotřebu energií a vody
• na místě se platí vratná kauce 200 EUR
• ložní prádlo a ručníky vlastní nebo za příplatek
8 EUR
• dětská postýlka 18 EUR/týden, domácí zvíře
(malé) 18 EUR/týden
• úklid provádí klienti sami nebo jej lze objednat
za příplatek 30 EUR/hod
• podzemní garáže a parkoviště u rezidence
zdarma
• WI-FI za poplatek 6 EUR/týden
Rezidence Les Jardins du Cap
• cena zahrnuje spotřebu energií a vody
• na místě se platí vratná kauce 200 EUR
• ložní prádlo vlastní nebo za příplatek
10 EUR/ lůžko – 14 EUR/dvoulůžko, ručníky za
příplatek 6,50 EUR, TV za příplatek
39 EUR /týden, dětská postýlka 25 EUR/týden,
domácí zvíře (malé) 35 EUR/týden
• krytý parking za 49 EUR/týden
• úklid provádí klienti sami nebo jej lze objednat
za příplatek od 45 – 50 EUR
Karavany du Pylone
• cena zahrnuje spotřebu energií a vody,
1 parkovací místo u mobilhomu, delegáta
v místě pobytu
• na místě se platí vratná kauce 1 500 Kč nebo
60 EUR/MH
• ložní prádlo vlastní nebo za příplatek
750 Kč/30 EUR za MH (nutno objednat
předem)
• úklid provádí klienti sami nebo jej lze objednat
za příplatek 35 EUR
• doprava z Prahy 2 990,- Kč os. zpáteční
jízdenka
Karavany Port Grimaud
• cena zahrnuje spotřebu vody, plynu a el.
energie, delegáta v místě pobytu, 1 parkovací
místo u mobilhomu
• na místě se platí vratná kauce 80 EUR/MH
a závěrečný úklid 15 EUR/mobilhome
• ložní prádlo vlastní nebo za příplatek
15 EUR/os, slunečník za příplatek 15 EUR,
pobyt se psem (malé rasy) za příplatek od
2 EUR/ den (nutno rezervovat předem)
• možnost doobjednat polopenzi za 2 890 Kč /os.,
dítě do 10 let za 2 290,- Kč/os.
Snídaně - při první snídani dostanou klienti na
celý týden kávu, čaj, cukr, marmeládu, máslo,
v průběhu týdne např. paštiku, vejce, jogurt,
párek, sýr. Každé ráno si v kanceláři
vyzvednou čerstvé pečivo. Večeře jsou vždy
podávány v restauraci v Port Grimaud (polévka
a hlavní chod).
• možnost autobusové dopravy z Prahy za
2 990,- Kč os./zpáteční jízdenka
Rezidence Les Hauts de la Principauté
• cena zahrnuje spotřebu energií a vody, ložní
prádlo a ručníky, WI-FI na pokojích je v ceně
• na místě se platí vratná kauce 250 EUR/týden
• možnost klimatizace
• domácí zvíře 8 Eur/ den, krytý parking od
8 EUR/den (počet stání limitovaný)
• úklid provádí klienti sami nebo jej lze objednat
za poplatek od 55 EUR dle typu ubytování
Rezidence Open Golfe Juan
• cena zahrnuje spotřebu energií a vody, TV
• na místě se platí vratná kauce 300 EUR
• ve studiích 2+2 je ložní prádlo vlastní nebo za
příplatek od 10,50 EUR, ručníky za příplatek
6 EUR. V apartmánech superieur je ložní
a koupelnové prádlo a úklid (s výjimkou
kuchyně) v ceně
• dětská postýlka + vysoká židle 25 EUR/týden,
domácí zvíře (malé) 45 EUR/týden
• WI-FI v prostoru recepce a ve většině pokojů
za poplatek 5 EUR/den nebo 20 EUR/týden
• venkovní parking zdarma, podzemní garáže za
poplatek od 38 EUR/týden, počet stání
limitovaný
• úklid ve studiích provádí klienti sami nebo jej
lze objednat za příplatek od 55 EUR
Rezidence Les Pins Bleus
• cena zahrnuje spotřebu energií a vody, TV
• na místě se platí vratná kauce 300 EUR
• ložní prádlo vlastní nebo za poplatek od
10,50 EUR, ručníky za poplatek od 6 EUR
• dětská postýlka + vysoká židle 25 EUR/týden,
domácí zvíře (malé) 45 EUR/týden
• podzemní garáže za příplatek od
45 EUR/týden, počet stání limitovaný
• úklid provádí klienti sami nebo jej lze objednat
za poplatek od 55 EUR
Rezidence Royal Parc
• cena zahrnuje spotřebu energií a vody
v období 28.6. – 30.8. 2014. V období do
28.6. a od 30.8. 2014 se platí spotřeba
energie cca 14 EUR/byt/týden. Služby
delegáta v období 28.6. – 12.07.
a 23.8. – 6.9.2014
• na místě se platí vratná kauce 200 EUR
(v hotovosti).Ložní prádlo vlastní nebo za
poplatek 6 EUR, ručníky za poplatek 6 EUR
• dětská postýlka 25 EUR/týden, domácí zvíře
(malé) 34 EUR/týden
• úklid provádí klienti sami nebo jej lze objednat
za poplatek 44 EUR
• kryté parkoviště za příplatek 49 EUR/týden,
počet stání limitovaný, veřejné parkoviště
cca 150 m zdarma
• možnost dopravy busem v období 24.5. – 5.7.
a 23.8. – 13.9. za 2 890,- Kč os./zpáteční
jízdenka
Rezidence Verrerie
• cena zahrnuje spotřebu energií a vody, ložní
prádlo, ručníky a služby delegáta v období
28.6. – 12.7. a 23.8. – 6.9.2014
• na místě se platí vratná kauce 200 EUR
• domácí zvíře (malé) za poplatek 55 EUR/týden,
podzemní garáže za poplatek 55 EUR/týden,
veřejné nehlídané parkoviště zdarma
cca 100 m, WI-FI za poplatek 20 EUR/týden,
úklid provádí klienti sami nebo jej lze objednat
za poplatek 55 EUR
• možnost dopravy busem v období 24.5. – 5.7.
a 23.8. – 13.9. za 2 890,- Kč os./zpáteční
jízdenka
Rezidence Les Mimosas
• cena zahrnuje spotřebu energií a vody, ložní
prádlo
• na místě se platí vratná kauce 300 EUR
• ložní prádlov ceně, výměna za poplatek
10,50 EUR, ručníky za poplatek 6 EUR
• dětská postýlka za poplatek 25 EUR/týden,
domácí zvíře (malé) 45 EUR/týden
• TV 45 EUR/týden, WI-FI za poplatek 5 EUR/den
nebo 20 EUR/týden
• úklid provádí klienti sami nebo jej lze objednat
za poplatek od 55 EUR
• venkovní parkoviště zdarma - počet stání
limitovaný
Rezidence Les Chenes Verts
• cena zahrnuje spotřebu energií a vody, ložní
prádlo
• na místě se platí vratná kauce 250 EUR (poze
bank. kartou)
• ručníky za poplatek od 3,50-7,50 EUR, WI-FI
v prostoru baru zdarma
• domácí zvíře (malé) 40 EUR/týden, v červenci
a srpnu nelze
• úklid provádí klienti sami nebo jej lze objednat
za poplatek 50 EUR
• parkování venkovní zdarma
✆ 800 112 112
Rezidence Caesar Domus
• cena zahrnuje spotřebu energií a vody, ložní
prádlo
• na místě se platí vratná kauce 300 EUR
• ložní prádlo v ceně, výměna za poplatek
10,50 EUR, ručníky za poplatek 6 EUR
• dětská postýlka + vysoká židle za poplatek
25 EUR/týden,domácí zvíře (malé)
45 EUR/týden, TV od 45 EUR/týden, WI-FI za
poplatek 5 EUR/den nebo 20,- EUR/týden
• úklid provádí klienti sami nebo jej lze objednat
za poplatek od 55 EUR
• nehlídané parkoviště - uzavřené pod kódem zdarma
Rezidence Les Parcs de Grimaud
• cena zahrnuje spotřebu energií a vody, TV,
ložní prádlo a ručníky
• na místě se platí vratná kauce 200 EUR
• dětská postýlka 40 EUR/týden, domácí zvíře
(malé) 55 EUR/týden, WI-FI 20 EUR/týden
• úklid provádí klienti sami nebo jej lze objednat
za příplatek od 40-55 EUR
• venkovní parkoviště zdarma
Karavany International a Iles d´Or Giens
• cena zahrnuje spotřebu energií a vody, služby
delegáta v termínech 24.5. – 5.7.
a 23.8. – 13.9. 2014, 1 parkovací místo
u mobilhomu
• na místě se platí vratná kauce 200 EUR
(v hotovosti)
• ložní prádlo a ručníky vlastní
• úklid provádí klienti sami nebo jej lze objednat
za poplatek 60 EUR
• možnost dopravy busem v období 24.5. – 5.7.
a 23.8. – 13.9 2014 za 2 890,- Kč
os./zpáteční jízdenka
Rezidence L´ Ile d´Or a Les Océanides
• cena zahrnuje spotřebu energií a vody
• na místě se platí vratná kauce 300 EUR
• ložní prádlo vlastní nebo za poplatek
10,50/osoba, ručníky za poplatek 6 EUR
• dětská postýlka za poplatek 25 EUR/týden,
domácí zvíře (malé) 45 EUR/týden
• TV 45 EUR/týden, WI-FI za poplatek 5 EUR/den
nebo 20 EUR/týden v rezidenci Océanides na
pokojích, v rezidenci L´Ile d´Or na recepci
• úklid provádí klienti sami nebo jej lze objednat
za poplatek od 55 EUR
• venkovní parkoviště nehlídané zdarma
325
Francie
7011 Francie - Lví záliv « 8 dní
Čedok plus - slevy a výhody
Odečtěte si slevu za včasný nákup!
SLEVA za
dvoutýdenní
viz ceník
pobyt
Při zakoupení zájezdu vlastní dopravou
Qv
Qv
termínu do 31. 12. 2013 sleva 10 %*
termínu do 31. 1. 2014 sleva 7 %*
Qv
termínu do 31. 3. 2014 sleva 6 %*
SLEVA ZA DVOUTÝDENNÍ POBYT:
• v rezidenci Agathea 5%, od 28.6. do 12. 7. (konec pobytu)
a od 23.8. do konce sezóny 2014
* Tyto slevy poskytujeme ze základní ceníkové ceny (nikoliv z příplatků) členům Clubu Čedok v kategorii
Čedok GOLD. Ostatní klienti mají slevy o 2-3 % nižší, viz podmínky str. 303.
Nevztahuje se na rezidenci Agathea.
Termíny
Rezidence AGATHEA
Rezidence LA BAIE DES OLIVIERS
Rezidence LA GRANDE MOTTE HT
Rezidence LA GRANDE MOTTE AP
Rezidence LE VIDOURLE
Rezidence LES AYGUADES
V
10
17
A
A
A
A
A
A
A
A
VI
24
A
A
A
A
A
31
A
A
A
B
B
7
A
A
A
B
B
14
B
A
B
B
B
VII
21
C
A
B
C
C
28
E
B
C
D
D
C
Pásmo
A
B
C
Délka pobytu
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
Rezidence AGATHEA 2+1 ST bez stravování *** Le Cap d´Agde
Dospělý - pevné lůžko
2290
4590
2590
5190
2990
5990
Dospělý - 1.přistýlka
2290
4590
2590
5190
2990
5990
Neobsaz.lůžko
2290
4590
2590
5190
2990
5990
Neobsaz.1.přist.
2290
4590
2590
5190
2990
5990
Rezidence AGATHEA 3+1 ST bez stravování *** Le Cap d´Agde
Dospělý - pevné lůžko
1890
3790
2190
4390
2490
4990
Dospělý - 1.přistýlka
1890
3790
2190
4190
2490
4990
Neobsaz.lůžko
1890
3790
2290
4590
2490
4990
Neobsaz.1.přist.
1890
3790
2290
4590
2490
4990
Rezidence AGATHEA 4+1 AP bez stravování *** Le Cap d´Agde
Dospělý - pevné lůžko
1890
3790
2090
4190
2290
4590
Dospělý - 1.přistýlka
1890
3790
2090
4190
2290
4590
Neobsaz.lůžko
1890
3790
2090
4190
2290
4590
Neobsaz.1.přist.
1890
3790
2090
4190
2290
4590
Rezidence LA BAIE DES OLIVIERS 4+2 AP bez stravování *** Narbonne
Dospělý - pevné lůžko
2090
4190
2790
5590
3490
6990
Dospělý - 1.a 2.přistýlka
2090
4190
2790
5590
3490
6990
Dítě do 12 let - pevné lůžko
1990
3990
2690
5390
3390
6790
Dítě do 12 let - 1.a 2. přist.
1990
3990
2690
5390
3390
6790
Neobsaz.lůžko
1790
3590
2390
4790
2990
5990
Neobsaz.1.a 2.přist.
1790
3590
2390
4790
2990
5990
Rezidence LA GRANDE MOTTE 2+1 HT COM polopenze ***
Dospělý - pevné lůžko
12990
25990
15790
31590
18390
36690
Dospělý - 1.přistýlka
12990
25990
15790
31590
18390
36690
Dítě do 16 let - pevné lůžko
6490
12990
7790
15590
8890
17790
Dítě do 16 let - 1.přistýlka
6490
12990
7790
15590
8890
17790
Neobsaz.lůžko
4490
8990
5490
10990
6390
12790
Rezidence LA GRANDE MOTTE 4+1 AP bez stravování *** La Grande Motte
Dospělý - pevné lůžko
3990
7890
4890
9790
6690
13390
Dospělý - 1.přistýlka
3990
7890
4890
9790
6690
13390
Dítě do 12 let - pevné lůžko
3790
7590
4790
9490
6490
12890
Dítě do 12 let - 1.přistýlka
3790
7590
4790
9490
6490
12890
Neobsaz.lůžko
3390
6790
4290
8590
5890
11790
Neobsaz.1.přist.
3390
6790
4290
8590
5890
11790
Rezidence LA GRANDE MOTTE 5+1 AP bez stravování *** La Grande Motte
Dospělý - pevné lůžko
3590
7190
4590
9090
6190
12290
Dospělý - 1.přistýlka
3590
7190
4590
9090
6190
12290
Dítě do 12 let - pevné lůžko
3490
6990
4390
8790
5890
11790
Dítě do 12 let - 1.přistýlka
3490
6990
4390
8790
5890
11790
Neobsaz.lůžko
3090
6190
3990
7990
5390
10790
Neobsaz.1.přist.
3090
6190
3990
7990
5390
10790
Rezidence LE VIDOURLE 2+2 AP CON bez stravování *** Le Grau du Roi
Dospělý - pevné lůžko
3390
6790
4790
9590
6790
13590
Dospělý - 1.a 2.přistýlka
3390
6790
4790
9590
6790
13590
Dítě do 12 let - pevné lůžko
3290
6590
4590
9190
6490
12990
Dítě do 12 let - 1.a 2.přist.
3290
6590
4590
9190
6490
12990
Neobsaz.lůžko
2890
5790
4190
8390
5990
11990
Neobsaz.1. a 2.přist.
2890
5790
4190
8390
5990
11990
326
5
F
C
D
E
E
D
12
G
D
D
E
E
D
19
G
D
F
G
G
F
26
G
D
F
G
G
F
2
H
E
G
H
H
G
D
9
H
E
G
H
H
G
VIII
16
H
E
G
H
H
G
23
G
C
E
F
F
E
30
D
A
B
B
C
B
E
6
B
A
A
A
B
A
IX
13
B
A
A
A
20
A
A
A
F
G
H
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
3490
3490
3490
3490
6990
6990
6990
6990
4290
4290
4290
4290
8590
8590
8590
8590
5290
5290
5290
5290
10590
10590
10590
10590
5990
5990
5990
5990
11990
11990
11990
11990
6990
6990
6990
6990
13990
13990
13990
13990
2890
2890
2890
2890
5790
5790
5790
5790
3590
3590
3590
3590
7190
7190
7190
7190
4490
4490
4490
4490
8990
8990
8990
8990
4990
4990
4990
4990
9990
9990
9990
9990
5890
5890
5890
5890
11790
11790
11790
11790
2690
2690
2690
2690
5390
5390
5390
5390
3490
3490
3490
3490
6990
6990
6990
6990
4390
4390
4390
4390
8790
8790
8790
8790
5090
5090
5090
5090
10190
10190
10190
10190
5990
5990
5990
5990
11990
11990
11990
11990
3990
3990
3790
3790
3490
3490
7990
7990
7590
7590
6890
6890
4690
4690
4490
4490
4090
4090
9390
9390
8990
8990
8190
8190
22290
22290
10790
10790
7790
44590
44590
21590
21590
15590
23690
23690
11590
11590
8190
47390
47390
23190
23190
16390
24990
24990
12190
12190
8690
49990
49990
24290
24290
17390
27790
27790
18790
18790
9690
55590
55590
37590
37590
19390
7890
7890
7590
7590
6990
6990
15690
15690
15090
15090
13990
13990
9690
9690
9290
9290
8590
8590
19390
19390
18590
18590
17190
17190
10190
10190
9790
9790
9090
9090
20390
20390
19590
19590
18190
18190
10890
10890
10490
10490
9790
9790
21790
21790
20990
20990
19490
19490
11990
11990
11490
11490
10790
10790
23990
23990
22990
22990
21590
21590
7190
7190
6890
6890
6390
6390
14390
14390
13790
13790
12790
12790
8890
8890
8490
8490
7890
7890
17790
17790
16990
16990
15790
15790
9390
9390
8990
8990
8390
8390
18790
18790
17990
17990
16790
16790
9990
9990
9590
9590
8890
8890
19990
19990
19190
19190
17790
17790
10990
10990
10590
10590
9890
9890
21990
21990
21190
21190
19790
19790
8790
8790
8390
8390
7790
7790
17590
17590
16790
16790
15590
15590
10690
10690
10290
10290
9590
9590
21390
21390
20590
20590
19190
19190
11290
11290
10890
10890
10190
10190
22590
22590
21790
21790
20390
20390
11990
11990
11490
11490
10790
10790
23990
23990
22990
22990
21590
21590
13290
13290
12790
12790
11990
11990
26590
26590
25590
25590
23890
23890
www.cedok.cz
Francie
7011 Francie - Lví záliv « 8 dní - pokračování
Pásmo
A
Délka pobytu
1 týden
2 týdny
Rezidence LES AYGUADES 2+1 ST bez stravování
Dospělý - pevné lůžko
3590
7190
Dospělý - 1.přistýlka
3590
7190
Dítě do 12 let - pevné lůžko
3490
6990
Dítě do 12 let - 1.přistýlka
3490
6990
Neobsaz.lůžko
3090
6190
Neobsaz.1.přist.
3090
6190
Rezidence LES AYGUADES 3+1 AP bez stravování
Dospělý - pevné lůžko
3490
6890
Dospělý - 1.přistýlka
3490
6890
Dítě do 12 let - pevné lůžko
3290
6590
Dítě do 12 let - 1.přistýlka
3290
6590
Neobsaz.lůžko
2990
5990
Neobsaz.1.přist.
2990
5990
Rezidence LES AYGUADES 4+1 AP bez stravování
Dospělý - pevné lůžko
2890
5790
Dospělý - 1.přistýlka
2890
5790
Dítě do 12 let - pevné lůžko
2790
5590
Dítě do 12 let - 1.přistýlka
2790
5590
Neobsaz.lůžko
2490
4990
Neobsaz.1.přist.
2490
4990
B
1 týden
D
E
F
G
H
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
8590
8590
8390
8390
7590
7590
8490
8490
8090
8090
7490
7490
16890
16890
16190
16190
14990
14990
9590
9590
9190
9190
8590
8590
19190
19190
18390
18390
17190
17190
10190
10190
9790
9790
9190
9190
20390
20390
19590
19590
18390
18390
10790
10790
10390
10390
9690
9690
21590
21590
20790
20790
19390
19390
11990
11990
11490
11490
10790
10790
23990
23990
22990
22990
21590
21590
8190
8190
7990
7990
7190
7190
8090
8090
7790
7790
7190
7190
16190
16190
15590
15590
14390
14390
9190
9190
8790
8790
8190
8190
18290
18290
17590
17590
16390
16390
9690
9690
9290
9290
8690
8690
19390
19390
18590
18590
17390
17390
10190
10190
9790
9790
9190
9190
20390
20390
19590
19590
18390
18390
11390
11390
10890
10890
10190
10190
22790
22790
21790
21790
20390
20390
6990
6990
6790
6790
5990
5990
6790
6790
6590
6590
6090
6090
13590
13590
13190
13190
12090
12090
7690
7690
7390
7390
6890
6890
15390
15390
14790
14790
13790
13790
8190
8190
7890
7890
7290
7290
16390
16390
15790
15790
14590
14590
8690
8690
8290
8290
7690
7690
17390
17390
16590
16590
15390
15390
9590
9590
9290
9290
8590
8590
19190
19190
18490
18490
17190
17190
1 týden
2 týdny
***
4290
4290
4190
4190
3790
3790
*** Gruissan
4090
4090
3990
3990
3590
3590
*** Gruissan
3490
3490
3390
3390
2990
2990
CENA ZAHRNUJE:
• 7 nebo 14 noclehů
• stravování v rozsahu uvedeném u ubytovacího
objektu
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
• další případné položky u jednotlivých kapacit
v odstavci „Informace“
POJIŠTĚNÍ:
• pojištění Evropa Basic 285,- Kč
• pojištění Evropa Standard (limit plnění storna
30 tis. Kč) 395,- Kč
Více informací viz str. 12.
INFORMACE:
REZIDENCE LA BAIE DES OLIVIERS:
• cena zahrnuje spotřebu el. energie, vody,
1 parkovací místo
• na místě se platí pobytová taxa
cca 7,- EUR/osoba/týden
C
2 týdny
• vratná kauce 300,- EUR/apartmán
• ložní prádlo vlastní nebo za poplatek
40,- EUR/vila /týden
• malá zvířata za poplatek 50,- EUR/týden (platba
na místě), TV za poplatek 40,- EUR/týden
(rezervce předem, platba na místě)
• závěrečný úklid provádí klienti sami nebo si
ho lze objednat za ppoplatek
50,- EUR/apartmán (platí se na místě)
• pračka v rezidenci za 8,- EUR (8 kg), sušička
za 3 EUR
REZIDENCE AGATHEA:
• cena zahrnuje spotřebu el. energie a vody
• vratná kauce 300,- EUR/byt (hotovost)
• na místě se platí pobytová taxa
cca 7,50 EUR/osoba/týden (nad 13 let)
• ložní a koupelnové prádlo vlastní nebo za
poplatek 12,- EUR/osoba/výměna
• závěrečný úklid klienti provádí sami nebo si
ho lze objednat za poplatek 45-60,- EUR (platí
se na místě)
• malá zvířata na vyžádání za poplatek
21,- EUR/týden
• dětská postýlka za poplatek 10,50 EUR/týden
• parkoviště za poplatek 42,- EUR/týden
• WI-FI za poplatek 22 EUR/týden
REZIDENCE LES AYGUADES a LE VIDORLE
• cena zahrnuje spotřebu energií a vody, ložní
prádlo
• vratná kauce 250 EUR/apartmán (pouze bank.
kartou)
• na místě se platí pobytová taxa
cca 0,40 EUR/den/osoba
• koupelnové prádlo vlastní nebo za poplatek
3,50-7,50 EUR/osoba
• závěrečný úklid klienti provádí sami nebo si
ho lze objednat za poplatek
50,- EUR/apartmán
• trezor v některých apartmánech za poplatek
15,- EUR/týden
• venkovní parkování v areálu zdarma
REZIDENCE LA GRANDE MOTTE
• cena zahrnuje spotřebu energií a ložní prádlo,
v hotelové části i ručníky a závěrečný úklid
• na místě se platí pobytová taxa 1 EUR/os./den
• vratná kauce 250 EUR (pouze bank. kartou)
• koupelnové prádlo za poplatek 3,50-7,50 EUR
• závěrečný úklid klienti v rezidenční části
provádí sami nebo si ho lze objednat za
poplatek 50,- EUR/apartmán
• parkování v areálu zdarma
Vítěz ankety
Nejlepší cestovní kancelář v České republice 2004–2012
Ručíme za kvalitu dle ISO 9001:2000
Čedok má zaveden celosvětově uznávaný princip systémového řízení jakosti podle evropské normy EN ISO 9001:2000
(v české verzi ČSN EN ISO 9001:2001), který napomáhá udržet společnosti
vysoký standard poskytovaných služeb
✆ 800 112 112
327
Francie
7301 Korsika « 8 dní
Čedok plus - slevy a výhody
Odečtěte si slevu za včasný nákup!
SLEVA za
dvoutýdenní
viz ceník
pobyt
Při zakoupení zájezdu vlastní dopravou
Qv
Qv
termínu do 31. 12. 2013 sleva 10 %*
termínu do 31. 1. 2014 sleva 7 %*
Qv
termínu do 31. 3. 2014 sleva 6 %*
SLEVA ZA DVOUTÝDENNÍ POBYT:
• v rezidenci Terra Bella 5%, platí od 24.5.do 28.6. (konec
pobytu) a od 16.8.do konce sezony 2014
* Tyto slevy poskytujeme ze základní ceníkové ceny (nikoliv z příplatků) členům Clubu Čedok v kategorii
Čedok GOLD. Ostatní klienti mají slevy o 2-3 % nižší, viz podmínky str. 303.
Nevztahuje se na rezidenci Terra Bella.
Termíny
Hotel a rezidence SAN PELLEGRINO
Hotel ARENA BIANCA
Bungalovy GOLFE DE LOZARI
Bungalovy PINETO
Hotel RADISSON BLU
Rezidence TERRA BELLA
V
10
A
B
A
A
B
17
A
B
A
A
B
VI
24
B
B
A
A
B
A
31
B
B
B
B
B
A
7
B
C
B
B
B
B
14
B
C
C
C
B
B
VII
21
C
C
C
C
B
B
Pásmo
A
B
C
Délka pobytu
1 týden
2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden
2 týdny
Hotel a rezidence SAN PELLEGRINO 2+1/0 PA polopenze ** Folelli
Dospělý - pevné lůžko
14990
29990
17790
35490
19490
38990
Dítě do 10 let - pevné lůžko 14390
28790
17090
34190
18790
37590
Dítě do 10 let - 1.přistýlka
4390
8790
6290
12590
7390
14790
Dítě do 5 let - pevné lůžko
14390
28790
17090
34190
18790
37590
Dítě do 5 let - 1.přistýlka
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
Neobsaz.lůžko
5790
11590
6390
12690
7490
14990
Hotel a rezidence SAN PELLEGRINO 2+1 AP TYP A bez stravování ** Folelli
Dospělý - pevné lůžko
6490
12990
8090
16190
10090
20190
Dospělý - 1.přistýlka
6490
12990
8090
16190
10090
20190
Dítě do 10 let - pevné lůžko
6290
12590
7790
15590
9690
19390
Dítě do 10 let - 1.přistýlka
6290
12590
7790
15590
9690
19390
Dítě do 5 let - pevné lůžko
6290
12590
7790
15590
9690
19390
Dítě do 5 let - 1.přistýlka
6290
12590
7790
15590
9690
19390
Neobsaz.lůžko
5990
11990
7390
14790
9190
18390
Neobsaz.1.přist.
5990
11990
7390
14790
9190
18390
Hotel ARENA BIANCA 2+1 HT PRIV polopenze ** Propriano
Dospělý - pevné lůžko
14790
29590
17790
35490
20890
41790
Dospělý - 1.přistýlka
14790
29590
17790
35490
20890
41790
Dítě do 12 let - pevné lůžko 10290
20590
12890
25790
15190
30390
Dítě do 12 let - 1.přistýlka
7190
14390
8590
17190
10090
20190
Neobsaz.lůžko
4590
9190
5390
10790
6390
12690
Bungalovy GOLFE DE LOZARI 3+2 AP CON bez stravování *** Belgodere
Dospělý - pevné lůžko
4590
9190
5190
10390
7590
15190
Dospělý - 1.a 2. přistýlka
4590
9190
5190
10390
7590
15190
Dítě do 12 let - pevné lůžko
4390
8790
4990
9990
7290
14590
Dítě do 12 let - 1. a 2.přist.
4390
8790
4990
9990
7290
14590
Neobsaz.lůžko
4190
8390
4690
9390
6990
13890
Neobsaz.1a 2.přist.
4190
8390
4690
9390
6990
13890
Bungalovy GOLFE DE LOZARI 4+2 AP CON bez stravování *** Belgodere
Dospělý - pevné lůžko
3990
7990
4490
8990
6690
13390
Dospělý - 1.a 2.přistýlka
3990
7990
4490
8990
6690
13390
Dítě do 12 let - pevné lůžko
3890
7790
4290
8590
6390
12790
Dítě do 12 let - 1.a 2.přist.
3890
7790
4290
8590
6390
12790
Neobsaz.lůžko
3690
7390
4090
8190
6090
12190
Neobsaz.1.a 2.přist.
3690
7390
4090
8190
6090
12190
Bungalovy PINETO 2+2 AP bez stravování *** Borgo
Dospělý - pevné lůžko
4590
9190
5390
10790
6890
13790
Dospělý - 1.a 2.přistýlka
4590
9190
5390
10790
6890
13790
Dítě do 12 let - pevné lůžko
4390
8790
5190
10390
6590
13190
Dítě do 12 let - 1.a 2.přist.
4390
8790
5190
10390
6590
13190
Neobsaz.lůžko
4190
8390
4990
9890
6290
12590
Neobsaz.1a 2..přist.
4190
8390
4990
9890
6290
12590
Bungalovy PINETO 4+2 AP bez stravování *** Borgo
Dospělý - pevné lůžko
4090
8090
4790
9590
6090
12190
Dospělý - 1.a 2.přistýlka
4090
8090
4790
9590
6090
12190
Dítě do 12 let - pevné lůžko
3890
7790
4590
9190
5890
11790
Dítě do 12 let - 1.a 2.přist.
3890
7790
4590
9190
5890
11790
Neobsaz.lůžko
3690
7390
4390
8790
5590
11190
Neobsaz.1.a 2.přist.
3690
7390
4390
8790
5590
11190
328
28
C
D
D
D
B
D
5
D
E
E
E
B
E
12
D
E
E
E
D
G
19
D
F
G
G
D
G
26
E
F
G
G
D
G
D
2
E
F
H
H
D
I
9
E
F
H
H
D
I
VIII
16
E
F
H
H
C
H
E
23
D
E
F
F
C
F
30
D
C
B
C
A
C
F
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
20090
19290
7790
19290
ZDARMA
8490
40190
38590
15590
38590
ZDARMA
16990
20690
19890
7990
19890
ZDARMA
10690
41390
39790
15990
39790
ZDARMA
21390
10190
10190
9890
9890
9890
9890
9390
9390
20390
20390
19690
19690
19690
19690
18790
18790
10490
10490
10090
10090
10090
10090
9590
9590
20990
20990
20190
20190
20190
20190
19190
19190
23690
23690
17090
11390
7090
47290
47290
34190
22790
14190
26590
26590
19290
12890
8090
9890
9890
9490
9490
8990
8990
19690
19690
18990
18990
17990
17990
8590
8590
8290
8290
7890
7890
IX
13
A
B
A
A
A
A
6
A
B
B
C
A
C
27
A
A
A
A
A
G
1 týden
2 týdny
53190
53190
38590
25790
16190
29590
29590
21390
14190
8890
59090
59090
42790
28390
17790
12090
12090
11690
11690
11090
11090
24190
24190
23390
23390
22190
22190
12890
12890
12390
12390
11790
11790
17190
17190
16590
16590
15790
15790
10590
10590
10190
10190
9690
9690
21190
21190
20390
20390
19390
19390
9990
9990
9690
9690
9190
9190
19990
19990
19290
19290
18390
18390
12290
12290
11890
11890
11290
11290
8890
8890
8590
8590
8090
8090
17790
17790
17190
17190
16190
16190
10990
10990
10590
10590
9990
9990
H
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
25790
25790
24790
24790
23590
23590
13590
13590
13090
13090
12390
12390
27190
27190
26190
26190
24790
24790
15090
15090
14490
14490
13790
13790
30190
30190
28990
28990
27590
27590
11190
11190
10790
10790
10290
10290
22390
22390
21590
21590
20590
20590
11890
11890
11390
11390
10890
10890
23790
23790
22790
22790
21790
21790
13190
13190
12690
12690
12090
12090
26390
26390
25390
25390
24190
24190
24590
24590
23790
23790
22590
22590
12990
12990
12490
12490
11890
11890
25990
25990
24990
24990
23790
23790
13890
13890
13290
13290
12690
12690
27790
27790
26590
26590
25390
25390
15390
15390
14790
14790
14090
14090
30790
30790
29590
29590
28190
28190
21990
21990
21090
21090
19990
19990
11590
11590
11090
11090
10590
10590
23190
23190
22190
22190
21190
21190
12290
12290
11790
11790
11290
11290
24590
24590
23590
23590
22490
22490
13590
13590
13090
13090
12390
12390
27190
27190
26190
26190
24790
24790
www.cedok.cz
I
1 týden 2 týdny
DÍTĚ ZCELA ZDARMA
Francie
7301 Korsika « 8 dní - pokračování
Pásmo
A
B
Délka pobytu
1 týden
2 týdny 1 týden 2 týdny
Hotel RADISSON BLU 2+1 HT snídaně **** Ajaccio
Dospělý - pevné lůžko
19190
38390
20190
40390
Dospělý - 1.přistýlka
3690
7390
3690
7390
Dítě do 12 let - pevné lůžko 18490
36990
19390
38790
Dítě do 12 let - 1.přistýlka
1790
3590
1790
3590
Neobsaz.lůžko
16290
32590
17290
34590
Hotel RADISSON BLU 2+1 HT MS snídaně **** Ajaccio
Dospělý - pevné lůžko
24090
48190
25890
51790
Dospělý - 1.přistýlka
3690
7390
3690
7390
Dítě do 12 let - pevné lůžko 23190
46390
24890
49790
Dítě do 12 let - 1.přistýlka
1790
3590
1790
3590
Neobsaz.lůžko
21190
42390
23190
46390
Rezidence TERRA BELLA 2+1 ST bez stravování *** Porticcio
Dospělý - pevné lůžko
2790
5590
3290
6590
Dospělý - 1.přistýlka
2790
5590
3290
6590
Neobsaz.lůžko
2790
5590
3290
6590
Neobsaz.1.přist.
2790
5590
3290
6590
Rezidence TERRA BELLA 4+1 AP bez stravování *** Porticcio
Dospělý - pevné lůžko
2090
4190
2490
4990
Dospělý - 1.přistýlka
2090
4190
2490
4990
Neobsaz.lůžko
2090
4190
2490
4990
Neobsaz.1.přist.
2090
4190
2490
4990
Rezidence TERRA BELLA 2+0 ST bez stravování *** Porticcio
Dospělý - pevné lůžko
3390
6790
3990
7990
Neobsaz.lůžko
3390
6790
3990
7990
CENA ZAHRNUJE:
• 7 nebo 14 noclehů
• stravování v rozsahu uvedeném u ubytovacího
objektu
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
POJIŠTĚNÍ:
• pojištění Evropa Basic 285,- Kč
• pojištění Evropa Standard (limit plnění storna
30 tis. Kč) 395,- Kč
• pojištění Evropa Plus (limit plnění storna
80 tis. Kč) 695,- Kč
Více informací viz str. 12.
C
D
E
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
23690
3690
22690
1790
20690
47290
7390
45390
3590
41390
28090
3690
26990
1790
25390
56190
7390
53990
3590
50790
29290
3690
28190
1790
26390
58590
7390
56390
3590
52790
35890
3690
34590
1790
32990
71790
7390
69190
3590
65990
3590
3590
3590
3590
7190
7190
7190
7190
3790
3790
3790
3790
2690
2690
2690
2690
5390
5390
5390
5390
4190
4190
8390
8390
F
G
H
I
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
7590
7590
7590
7590
5090
5090
5090
5090
10190
10190
10190
10190
5190
5190
5190
5190
10390
10390
10390
10390
5990
5990
5990
5990
11990
11990
11990
11990
6390
6390
6390
6390
12790
12790
12790
12790
7890
7890
7890
7890
15790
15790
15790
15790
2890
2890
2890
2890
5790
5790
5790
5790
3890
3890
3890
3890
7790
7790
7790
7790
3990
3990
3990
3990
7990
7990
7990
7990
4490
4490
4490
4490
8990
8990
8990
8990
4790
4790
4790
4790
9590
9590
9590
9590
5990
5990
5990
5990
11990
11990
11990
11990
4590
4590
9190
9190
6190
6190
12390
12390
6290
6290
12590
12590
7190
7190
14390
14390
7590
7590
15190
15190
9490
9490
18990
18990
INFORMACE:
BUNGALOVY PINETO a GOLFE DE LOZARI
• cena zahrnuje spotřebu energií a vody, ložní
prádlo, parking
• na místě se platí pobytová taxa
cca 7 EUR/osoba/týden
• vratná kauce 250,- EUR/apartmán nebo studio
(pouze bankovní kartou)
• závěrečný úklid provádějí klienti sami nebo lze
objednat za poplatek 50 EUR/ubytování
• koupelnové prádlo za poplatek 7,5 EUR
• WI-FI zdarma v prostoru recepce
REZIDENCE TERRA BELLA
• cena zahrnuje spotřebu el. energie a vody,
ložní prádlo
• na místě se platí pobytová taxa
cca 7,5 EUR/osoba/týden
• vratná kauce 200,- EUR/studio nebo apartmán
• dětská postýlka za poplatek 25,- EUR/týden
(platí se na místě)
• koupelnové prádlo vlastní nebo za poplatek
6,50 EUR/osoba/výměna (platí se na místě)
• závěrečný úklid provádí klienti sami nebo si
ho lze na místě objednat za poplatek
45-65 EUR/byt
HOTEL ARENA BIANCA
• cena zahnuje 7x snídani a 7x večeři (vč. vína)
TV, ložní prádlo, koupelnové prádlo,úklid
• na místě se platí pobytová taxa
cca 0,70 EUR/osoba/den
• krytý parking zdarma
• WI-FI zdarma v prostoru recepce
HOTEL RADISSON BLU
• na místě se platí pobytová taxa cca 1 EUR
os./noc
• venkovní parking zdarma
• WI-FI na pokojích zdarma
HOTEL A REZIDENCE SAN PELLEGRINO
• v ceně je spotřeba energií, ložní a kouplenové
prádlo
• v hotelové části je v ceně polopenze(dítě do
5 let ubytování zdarma, bez stravy)
• na místě se platí pobytová taxa
cca 0,40 osoba/den
• pobyt se zvířetem za příplatek 10,- EUR/den
V rezidenční části:
• na místě se platí vratná kauce 150,- EUR/
apartmán
• Povinný poplatek za úklid 37,- EUR/ typ A
(v případě velkého znečištění přípl. 50,- EUR)
Vstupte do Clubu Čedok
• Cestujete-li s Čedokem poprvé, můžete vstoupit
do Clubu Čedok. Své členské výhody budete moci čerpat
již při příštím zájezdu.
• Jak se stát členem?
Stačí zakoupit zájezd s Čedokem
a vyplnit registrační formulář Clubu Čedok.
✆ 800 112 112
329
Itálie
7502 Molfalcone a Lignano « 8/15 dní | } 10 dní (pouze Lignano) – doprava za příplatek 2 090,- Kč
Čedok plus - slevy a výhody
Odečtěte si slevu za včasný nákup!
Při zakoupení zájezdu vlastní dopravou
Qv
termínu do 31. 12. 2013 sleva 10 %*
Q v termínu do 31. 1. 2014 sleva 7 %*
Qv
termínu do 31. 3. 2014 sleva 6 %*
* Tyto slevy poskytujeme ze základní ceníkové ceny (nikoliv z příplatků) členům Clubu Čedok v kategorii
Čedok GOLD. Ostatní klienti mají slevy o 2-3 % nižší, viz podmínky str. 303.
Autokarová doprava je zajišťována velkokapacitními autokary zahraniční výroby případně autokary Karosa LUX.
Během cesty jsou plánovány zdravotní zastávky.
Nástupní místa autokarové dopravy (abecedně):
Benešov, Beroun, Brno, České Budějovice, Děčín, Dobříš, Hradec Králové, Hranice, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Jihlava (dálnice D1),
Kaplice, Kladno, Kolín, Liberec, Litoměřice, Louny, Lovosice, Mladá Boleslav, Most, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Písek, Plzeň, Poděbrady,
Praha, Prostějov, Příbram, Rokycany, Slaný, Soběslav, Strakonice, Tábor, Teplice, Turnov, Uherské Hradiště, Ústí nad Labem, Vyškov, Zlín,
Žebrák.
Hlavní přestupní místa jsou v Brně, Praze a Plzni, ev. v Českých Budějovicích. Vzhledem k velkému počtu vypsaných nástupních míst mohou
být svozy a rozvozy realizovány též pomocnými autokary, mikrobusy či osobními auty s nutností přestupu. V případě menšího počtu než 5 osob
z některého z vypsaných nástupních míst a ve výjimečných případech organizačního charakteru si vyhrazujeme právo na změnu nástupního
místa oproti poskytnuté slevě 100,-Kč (změna do 50 km), 200,- Kč (změna o 51-100 km) ev. 300,- Kč (změna o 101-150 km). Upozorňujeme
klienty, že dopravy se účastní jen technický průvodce, který nepodává během cesty žádný výklad. Vzhledem k limitovanému zavazadlovému
prostoru autobusů a nutnosti dodržování mezinárodně platných předpisů má každý účastník zájezdu nárok na přepravu jednoho hlavního
zavazadla do hmotnosti 20 kg a jednoho příručního zavazadla do hmotnosti 5 kg, další zavazadla jsou možná jen po předchozí domluvě a za
poplatek.
Časový harmonogram autokarové dopravy:
Odjezd z ČR v pátek v odpoledních či večerních hodinách, příjezd do pobytového místa v sobotu ráno.
Odjezd z pobytového místa následující sobotu v odpoledních či večerních hodinách, návrat do ČR v neděli v ranních či dopoledních hodinách.
Upřesněné jízdní řády včetně nástupních zastávek řády obdržíte v Cestovních informacích min. 2 dny před odjezdem.
Termíny
Rezidence AIRONE
Bungalovy ALBATROS
Hotel DANIELE
Villaggio LOS NIDOS
Hotel OLD RIVER
3
A
A
A
A
A
10
A
A
A
A
A
V
17
A
A
B
A
A
VI
24
A
A
B
A
A
31
A
A
C
A
A
7
B
B
C
B
A
14
B
B
C
B
A
Pásmo
A
B
C
D
Délka pobytý
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Rezidence AIRONE Lignano 4+1 AP TRI bez stravování *** Lignano
Dospělý - pevné lůžko
3390 6790 4490 8990 6190 12290 6990 13990
Dospělý - přistýlka
3390 6790 4490 8990 6190 12290 6990 13990
Neobsaz.lůžko
3190 6390 4290 8590 5990 11890 6790 13590
Neobsaz. přist.
3190 6390 4290 8590 5990 11890 6790 13590
Bungalovy ALBATROS Molfalcone 4+1 AP TYP A bez stravování *** Molfalcone
Dospělý - pevné lůžko
4290 8490 5190 10390 6390 12790 6990 13990
Dospělý - přistýlka
1690 3390 1990 3990 2190 4390 2490 4990
Neobsaz.lůžko
4090 8090 4990 9990 6190 12390 6790 13590
Bungalovy ALBATROS Molfalcone 4+1 AP TYP B bez stravování *** Molfalcone
Dospělý - pevné lůžko
3890 7790 4890 9790 6090 12190 6690 13390
Dospělý - přistýlka
1690 3390 1990 3990 2190 4390 2490 4990
Neobsaz.lůžko
3690 7390 4690 9390 5890 11790 6490 12990
Hotel DANIELE Lignano 2+2/0 HT snídaně *** Lignano
Dospělý - pevné lůžko
9990 19890 10490 20790 11390 22690 11990 23890
Dítě do 12 let - pevné lůžko 9490 18990 9890 19790 10790 21590 11390 22790
Dítě do 12 let - 1.přistýlka
7690 15390 7990 15990 8690 17390 9190 18390
Dítě do 5 let - pevné lůžko
9490 18990 9890 19790 10790 21590 11390 22790
Dítě do 5 let - 1.přistýlka
4890 9790 5090 10190 5490 10990 5790 11590
CENA ZAHRNUJE:
• 7 nebo 14 noclehů
• stravování v rozsahu uvedeném u ubytovacího
objektu
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
• další případné položky u jednotlivých kapacit
v odstavci „informace“
• asistenční službu česky hovořícího delegáta
(pouze ve středisku Lignano)
330
VII
21
C
B
C
C
A
28
C
B
C
C
A
5
D
C
C
D
B
E
1 týden 2 týdny
8090
8090
7890
7890
12590
11590
9290
11590
5890
16190
16190
15790
15790
24690
23190
18590
23190
11790
CENA NEZAHRNUJE:
• případnou pobytovou taxu, která se platí na
místě
POJIŠTĚNÍ:
• pojištění Evropa Basic 285,- Kč
• pojištění Evropa Standard (limit plnění storna
30 tis. Kč) 395,- Kč
• polištění Evropa Plus (limit plnění storna
80 tis. Kč) 695,- Kč
Více informací viz str. 12.
12
D
C
D
D
C
19
D
C
D
D
C
26
D
C
D
D
C
2
D
D
E
D
D
9
E
D
E
E
E
VIII
16
E
C
E
E
E
IX
23
D
B
C
C
E
30
B
A
C
B
B
6
A
A
B
A
A
13
A
A
A
A
Pásmo
A
B
C
Délka pobytý
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Villaggio LOS NIDOS Lignano 2+2 AP BIL bez stravování *** Lignano
Dospělý - pevné lůžko
3490 6890 4690 9390 6290 12590
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
3490 6890 4690 9390 6290 12590
Neobsaz.lůžko
3290 6490 4490 8990 6090 12190
Neobsaz.1. a 2. přist.
3290 6490 4490 8990 6090 12190
Villaggio LOS NIDOS Lignano 4+0 AP TRI bez stravování *** Lignano
Dospělý - pevné lůžko
4190 8390 5590 11190 7590 15190
Neobsaz.lůžko
3990 7990 5390 10790 7390 14790
Hotel OLD RIVER Lignano 2+1 HT snídaně *** Lignano
Dospělý - pevné lůžko
10090 20190 10490 20990 10790 21590
Dospělý - 1.přistýlka
8090 16190 8490 16990 8690 17390
Dítě do 15 let - pevné lůžko 9690 19390 10090 20190 10390 20790
Dítě do 15 let - přistýlka
4990 9990 5190 10390 5290 10590
Dítě do 4 let - pevné lůžko
9690 19390 10090 20190 10390 20790
Dítě do 4 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
9890 19790 10290 20590 10590 21190
Stravování polopenze
2590 5180 2590 5180 2590 5180
Stravování plná penze
3690 7380 3690 7380 3690 7380
INFORMACE:
BUNGALOVY ALBATROS
• cena zahrnuje všechny spotřeby, ložní prádlo,
1 parkovací místo na aprtmán, používání
bazénu a animační programy
• klimatizace-10,- Eur/50 hodin užívání
• vratná kauce 100,- Eur/apartmán
REZIDENCE AIRONE
• cena nezahrnuje závěrečný úklid 35-100,- Eur
v závislosti na typu a délce pobytu
• vratná kauce 150,- Eur/apartmán
www.cedok.cz
D
E
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
7090
7090
6890
6890
14190
14190
13790
13790
8190
8190
7990
7990
16390
16390
15990
15990
8790 17590 10190 20390
8590 17190 9990 19990
10890
8790
10490
5390
10490
ZDARMA
10690
2590
3690
21790
17590
20990
10790
20990
ZDARMA
21390
5180
7380
11590
9290
11090
5690
11090
ZDARMA
11390
2590
3690
23190
18590
22190
11390
22190
ZDARMA
22790
5180
7380
VILLAGIO LOS NIDOS
• cena nezahrnuje závěrečný úklid 35-100,- Eur
v závislosti na typu a délce pobytu
• vratná kauce 150,- Eur
HOTEL OLD RIVER
• příplatek za polopenzi 2 590,- Kč/osoba/týden
• příplatek za plnou penzi 3 690,- Kč/osoba/týden
Doprava je organizována ve spolupráci s externími
dopravci. V zájmu vašeho kvalitního odbavení
počítejte, prosím, s tím, že v případě doobjednání
autokarové dopravy, se přímé pokyny k odjezdu
dozvíte cca 1-2 dny před odjezdem.
Itálie
7504 Lido di Jesolo « 8/15 dní
Čedok plus - slevy a výhody
Odečtěte si slevu za včasný nákup!
Při zakoupení zájezdu vlastní dopravou
Qv
termínu do 31. 12. 2013 sleva 10 %*
Q v termínu do 31. 1. 2014 sleva 7 %*
Qv
termínu do 31. 3. 2014 sleva 6 %*
* Tyto slevy poskytujeme ze základní ceníkové ceny (nikoliv z příplatků) členům Clubu Čedok v kategorii
Čedok GOLD. Ostatní klienti mají slevy o 2-3 % nižší, viz podmínky str. 303.
Termíny
Rezidence BENELUX
Hotel PORTOFINO
Rezidence RENZA/PATTY
Hotel VIANELLO
3
A
A
A
A
10
A
A
A
A
V
17
A
A
A
A
VI
24
B
B
B
A
31
B
B
B
A
7
C
B
C
A
14
C
C
D
A
VII
21
D
C
D
B
E
D
C
B
A
Pásmo
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Délka pobytu
Rezidence BENELUX Lido di Jesolo 2+2 AP BIL bez stravování *** Lido di Jesolo
2490 4990 3490 6990 4490 8690 6590 12690 8390 16790
Dospělý - pevné lůžko
2490 4990 3490 6990 4190 8390 6090 12190 8390 16790
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
2290 4590 3290 6590 3990 7990 5890 11790 8190 16390
Neobsaz.lůžko
2290 4590 3290 6590 3990 7990 5890 11790 8190 16390
Neobsaz.1. a 2. přist.
Hotel PORTOFINO Lido di Jesolo 2+2 HT polopenze *** Lido di Jesolo
9590 19190 11290 22590 12790 25590 12990 25990
Dospělý - pevné lůžko
7690 15390 9090 18190 10290 20590 10490 20990
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
Dítě do 13 let - pevné lůžko 9190 18390 10890 21790 12290 24590 12490 24990
Dítě do 13 let - 1. a 2. přist. 6490 12990 7690 15390 8690 17390 8890 17690
Dítě do 6 let - pevné lůžko 9190 18390 10890 21790 12290 24590 12490 24990
Dítě do 6 let - 1. a 2. přist. 4690 9390 5590 11190 6290 12590 6390 12790
2490 4990 2490 4990 2490 4990 2490 4990
Neobsaz.lůžko
2990 2990 2990 2990 2990 2990 2990 2990
Stravování plná penze
Rezidence RENZA/PATTY Lido di Jesolo 2+2 AP BIL bez stravování Lido di Jesolo
2590 5190 3390 6790 4090 8190 5490 10690 7490 14990
Dospělý - pevné lůžko
2590 5190 3390 6790 4090 8190 5190 10390 7490 14990
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
2390 4790 3190 6390 3890 7790 4990 9990 7290 14590
Neobsaz.lůžko
2390 4790 3190 6390 3890 7790 4990 9990 7290 14590
Neobsaz.1. a 2. přist.
CENA ZAHRNUJE:
• 7 nebo 14 noclehů
• stravování v rozsahu uvedeném u ubytovacího
objektu
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
• další případné položky u jednotlivých kapacit
v odstavci „informace“
28
D
C
D
B
5
D
C
E
B
F
1 týden 2 týdny
8990
8990
8790
8790
17990
17990
17590
17590
CENA NEZAHRNUJE:
• případnou pobytovou taxu, která se platí na
místě
12
D
C
E
B
19
D
C
E
B
26
E
C
F
B
2
E
C
F
C
9
E
D
F
C
VIII
16
D
D
E
B
23
D
C
D
A
30
C
B
D
A
6
B
A
B
A
IX
13
A
A
A
20
A
A
A
D
C
B
A
Pásmo
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Délka pobytu
Rezidence RENZA/PATTY Lido di Jesolo 4+2 AP BIL bez stravování Lido di Jesolo
1890 3790 2390 4790 2990 5990 3890 7590
Dospělý - pevné lůžko
1890 3790 2390 4790 2990 5990 3690 7390
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
1690 3390 2190 4390 2790 5590 3490 6990
Neobsaz.lůžko
1690 3390 2190 4390 2790 5590 3490 6990
Neobsaz.1. a 2. přist.
Hotel VIANELLO Lido di Jesolo 2+2 HT polopenze *** Lido di Jesolo
9390 18690 11290 22590 13490 26990
Dospělý - pevné lůžko
7990 15990 9690 19390 11490 22990
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
Dítě do 12 let - pevné lůžko 8990 17990 10890 21790 12990 25990
Dítě do 12 let - 1. a 2. přist. 4590 9190 5590 11190 6590 13190
Dítě do 7 let - pevné lůžko 8990 17990 10890 21790 12990 25990
Dítě do 7 let - 1.přistýlka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
4590 9190 5590 11190 6590 13190
Dítě do 7 let - 2.přistýlka
2990 5990 2990 5990 2990 5990
Neobsaz.lůžko
3490 3490 3490 3490 3490 3490
Stravování plná penze
1490 1490 1490 1490 1490 1490
Klimatizace
POJIŠTĚNÍ:
• pojištění Evropa Basic 285,- Kč
• pojištění Evropa Standard (limit plnění storna
30 tis. Kč) 395,- Kč
• pojištění Evropa Plus (limit plnění storna
80 tis. Kč) 695,- Kč
Více informací viz str. 12.
F
E
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
5190
5190
4990
4990
10390
10390
9990
9990
6290
6290
6090
6090
12590
12590
12190
12190
INFORMACE:
• U apartmánů a rezidencí ceny nezahrnují
spotřebu energií, povlečení, vratnou kauci,
pobytovou taxu. Hradí se na místě.
HOTEL VIANELLO
• dětská postýlka za poplatek 12,- Eur
Vítěz ankety
Nejlepší cestovní kancelář v České republice 2004–2012
Ručíme za kvalitu dle ISO 9001:2000
Čedok má zaveden celosvětově uznávaný princip systémového řízení jakosti podle evropské normy EN ISO 9001:2000
(v české verzi ČSN EN ISO 9001:2001), který napomáhá udržet společnosti
vysoký standard poskytovaných služeb
✆ 800 112 112
331
Itálie
7512 Bibione « 8/15 dní | } 10 dní - doprava za příplatek 2 190,- Kč
Autokarová doprava je zajišťována velkokapacitními autokary zahraniční výroby případně autokary Karosa LUX.
Během cesty jsou plánovány zdravotní zastávky.
Nástupní místa autokarové dopravy (abecedně):
Čedok plus - slevy a výhody
Odečtěte si slevu
za včasný nákup!
Benešov, Beroun, Brno, České Budějovice, Děčín, Dobříš, Hradec Králové, Hranice, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Jihlava (dálnice D1),
Kaplice, Kladno, Kolín, Liberec, Litoměřice, Louny, Lovosice, Mladá Boleslav, Most, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Písek, Plzeň, Poděbrady,
Praha, Prostějov, Příbram, Rokycany, Slaný, Soběslav, Strakonice, Tábor, Teplice, Turnov, Uherské Hradiště, Ústí nad Labem, Vyškov, Zlín,
Žebrák.
Hlavní přestupní místa jsou v Brně, Praze a Plzni, ev. v Českých Budějovicích. Vzhledem k velkému počtu vypsaných nástupních míst mohou
být svozy a rozvozy realizovány též pomocnými autokary, mikrobusy či osobními auty s nutností přestupu. V případě menšího počtu než 5 osob
z některého z vypsaných nástupních míst a ve výjimečných případech organizačního charakteru si vyhrazujeme právo na změnu nástupního
místa oproti poskytnuté slevě 100,- Kč (změna do 50 km), 200,- Kč (změna o 51-100 km) ev. 300,- Kč (změna o 101-150 km). Upozorňujeme
klienty, že dopravy se účastní jen technický průvodce, který nepodává během cesty žádný výklad. Vzhledem k limitovanému zavazadlovému
Při zakoupení zájezdu vlastní dopravou
Qv
termínu do 31. 12. 2013
termínu do 31. 1. 2014
Q v termínu do 31. 3. 2014
sleva 10 %*
sleva 7 %*
sleva 6 %*
Qv
* Tyto slevy poskytujeme ze základní ceníkové
ceny (nikoliv z příplatků) členům Clubu Čedok
v kategorii Čedok GOLD. Ostatní klienti mají
slevy o 2-3 % nižší, viz podmínky str. 303.
prostoru autobusů a nutnosti dodržování mezinárodně platných předpisů má každý účastník zájezdu nárok na přepravu jednoho hlavního
zavazadla do hmotnosti 20 kg a jednoho příručního zavazadla do hmotnosti 5 kg, další zavazadla jsou možná jen po předchozí domluvě a za
poplatek.
Časový harmonogram autokarové dopravy:
Odjezd z ČR v pátek v odpoledních či večerních hodinách, příjezd do pobytového místa v sobotu ráno.
Odjezd z pobytového místa následující sobotu v odpoledních či večerních hodinách, návrat do ČR v neděli v ranních či dopoledních hodinách.
Upřesněné jízdní řády včetně nástupních zastávek řády obdržíte v Cestovních informacích min. 2 dny před odjezdem.
Termíny
Villaggio AI GIRASOLI 3+2 AP BIL
Villaggio AI GIRASOLI 4+2 AP TRI
Domy ATOLLO/BILOBA/LANDORA/CARINA 2+2 AP BIL
Domy ATOLLO/BILOBA/LANDORA/CARINA 2+2 ST MON
Domy ATOLLO/BILOBA/LANDORA/CARINA 2+1 ST MON
Domy ATOLLO/BILOBA/LANDORA/CARINA 3+2 AP BIL 5
Domy ATOLLO/BILOBA/LANDORA/CARINA 4+2 AP TRI
Apt. BIBIONE KAT. M 2+2 AP BIL
Apt. BIBIONE KAT. M 2+2 ST MON
Apt. BIBIONE KAT. M 2+1 ST MON
Apt. BIBIONE KAT. M 3+2 AP BIL 5
Apt. BIBIONE KAT. M 4+2 AP TRI
Apt. BIBIONE KAT. O 2+2 AP BIL
Apt. BIBIONE KAT. O 2+2 ST MON
Apt. BIBIONE KAT. O 2+1 ST MON
Apt. BIBIONE KAT. O 3+2, 4+2
Apt. BIBIONE KAT. VM 2+2, 2+1 AP BIL
Apt. BIBIONE KAT. VM 3+2 AP BIL 5
Apt. BIBIONE KAT. VM 4+2 AP TRI
Apt. BIBIONE KAT. VM 5+2 AP TRI
Apt. BIBIONE KAT. VO 2+2 AP BIL
Apt. BIBIONE KAT. VO 2+2, 2+1 ST MON
Apt. BIBIONE KAT. VO 3+2, 4+2 AP BIL 5
Aparmánové domy ELPADO
Hotel GERMANIA
Rezidence ITACA
Villaggio LIDO DEL SOLE 3+2
Villaggio LIDO DEL SOLE 5+2 AP TRI
3
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
A
A
10
B
C
B
B
C
B
C
C
C
C
B
C
B
B
C
B
C
B
C
C
B
C
B
A
A
B
C
B
V
17
D
E
D
D
E
D
E
E
E
E
D
E
D
D
D
D
E
D
D
E
D
E
C
A
A
D
E
D
Pásmo
A
B
C
D
E
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Villaggio AI GIRASOLI 3+2 AP BIL bez stravování *** Bibione
Dospělý - pevné lůžko
1190 2290 1590 3090 1690 3290 1990 3890 2290 4490
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
1190 2290 1590 3090 1690 3290 1990 3890 2290 4490
Neobsaz.lůžko
1190 2290 1590 3090 1690 3290 1990 3890 2290 4490
Neobsaz. přist.
1190 2290 1590 3090 1690 3290 1990 3890 2290 4490
Villaggio AI GIRASOLI 4+2 AP TRI bez stravování *** Bibione
Dospělý - pevné lůžko
1090 2090 1190 2290 1490 2890 1590 3090 1990 3890
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
1090 2090 1190 2290 1490 2890 1590 3090 1990 3890
Neobsaz.lůžko
1090 2090 1190 2290 1490 2890 1590 3090 1990 3890
Neobsaz. přist.
1090 2090 1190 2290 1490 2890 1590 3090 1990 3890
Domy ATOLLO/BILOBA/LANDORA/CARINA 2+2 AP BIL bez stravování ** Bibione
Dospělý - pevné lůžko
1290 2490 1590 3090 1690 3290 1990 3890 2490 4890
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
1290 2490 1590 3090 1690 3290 1990 3890 2490 4890
Neobsaz.lůžko
1290 2490 1590 3090 1690 3290 1990 3890 2490 4890
Neobsaz. přist.
1290 2490 1590 3090 1690 3290 1990 3890 2490 4890
Domy ATOLLO/BILOBA/LANDORA/CARINA 2+2 ST MON bez stravování ** Bibione
Dospělý - pevné lůžko
1190 2290 1390 2690 1490 2890 1890 3690 2090 4090
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
1190 2290 1390 2690 1490 2890 1890 3690 2090 4090
Neobsaz.lůžko
1190 2290 1390 2690 1490 2890 1890 3690 2090 4090
Neobsaz. přist.
1190 2290 1390 2690 1490 2890 1890 3690 2090 4090
Domy ATOLLO/BILOBA/LANDORA/CARINA 2+1 ST MON bez stravování ** Bibione
Dospělý - pevné lůžko
1390 2690 1490 2890 1790 3490 1890 3690 2290 4490
Dospělý - přistýlka
1390 2690 1490 2890 1790 3490 1890 3690 2290 4490
Neobsaz.lůžko
1390 2690 1490 2890 1790 3490 1890 3690 2290 4490
Neobsaz. přist.
1390 2690 1490 2890 1790 3490 1890 3690 2290 4490
332
VI
24
F
G
E
F
G
F
G
G
G
G
F
G
F
F
F
F
G
F
F
G
F
G
E
B
B
F
G
F
31
G
H
F
G
H
G
H
H
H
H
G
H
G
G
G
G
H
G
G
H
G
H
F
B
B
G
H
G
7
I
J
H
I
J
I
J
I
I
I
I
J
H
H
I
H
J
I
I
J
I
I
H
C
B
I
J
I
14
J
K
I
J
K
J
K
J
K
J
J
K
I
I
J
I
K
J
J
K
J
J
I
C
C
J
K
J
VII
21
K
L
J
K
L
K
L
K
L
K
K
L
J
J
K
J
L
K
K
L
K
K
J
D
C
K
L
K
28
M
N
L
M
N
M
N
L
N
M
M
N
L
L
M
L
N
M
M
N
M
M
L
D
C
M
N
M
5
M
N
L
M
N
M
N
L
N
M
M
N
L
L
M
L
N
M
M
N
M
M
L
E
D
M
N
M
12
M
N
L
M
N
M
N
L
N
M
M
N
L
L
M
L
N
M
M
N
M
M
L
E
D
M
N
M
19
M
N
L
M
N
M
N
L
N
M
M
N
L
L
M
L
N
M
M
N
M
M
L
E
D
M
N
M
26
N
O
M
N
O
N
O
N
O
N
N
O
M
M
N
M
N
N
N
O
N
N
M
E
D
N
O
N
2
O
P
N
O
P
O
P
P
P
O
O
P
N
N
O
N
P
O
O
P
O
O
N
F
E
O
P
O
9
O
P
N
O
P
O
P
P
P
O
O
P
N
N
O
N
P
O
O
P
O
O
N
F
F
O
P
O
VIII
16
N
O
M
N
O
N
O
O
O
N
N
O
M
L
N
M
O
N
N
O
N
N
M
F
F
N
O
N
23
L
M
K
L
M
L
M
M
M
L
L
M
K
K
L
K
M
L
L
M
L
L
K
D
D
L
M
L
30
H
I
G
H
I
H
I
I
J
I
H
I
H
H
H
H
I
H
H
I
H
I
G
C
C
H
I
H
IX
13
C
D
C
C
D
C
D
D
D
D
C
D
C
C
C
C
D
C
C
D
C
D
B
A
A
C
D
C
6
E
F
G
E
F
E
F
F
F
F
E
F
E
E
E
E
F
E
E
F
E
F
D
B
B
E
F
E
20
A
B
A
A
B
A
B
B
B
B
A
B
A
A
B
A
B
A
B
B
A
A
A
A
A
B
A
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
2490
2490
2490
2490
4890
4890
4890
4890
2990
2990
2990
2990
5890
5890
5890
5890
3190
3190
3190
3190
6290
6290
6290
6290
3290
3290
3290
3290
6490
6490
6490
6490
3590
3590
3590
3590
7090
7090
7090
7090
3990
3990
3990
3990
7890
7890
7890
7890
4490
4490
4490
4490
8890
8890
8890
8890
4690
4690
4690
4690
9290
9290
9290
9290
4890
4890
4890
4890
9690
9690
9690
9690
5190
5190
5190
5190
10290
10290
10290
10290
2190
2190
2190
2190
4290
4290
4290
4290
2390
2390
2390
2390
4690
4690
4690
4690
2790
2790
2790
2790
5490
5490
5490
5490
3090
3090
3090
3090
6090
6090
6090
6090
3190
3190
3190
3190
6290
6290
6290
6290
3490
3490
3490
3490
6890
6890
6890
6890
3790
3790
3790
3790
7490
7490
7490
7490
4290
4290
4290
4290
8490
8490
8490
8490
4490
4490
4490
4490
8890
8890
8890
8890
4590
4590
4590
4590
9090
9090
9090
9090
2990
2990
2990
2990
5890
5890
5890
5890
3190
3190
3190
3190
6290
6290
6290
6290
3290
3290
3290
3290
6490
6490
6490
6490
3590
3590
3590
3590
7090
7090
7090
7090
3990
3990
3990
3990
7890
7890
7890
7890
4490
4490
4490
4490
8890
8890
8890
8890
4690
4690
4690
4690
9290
9290
9290
9290
4790
4790
4790
4790
9490
9490
9490
9490
5190
5190
5190
5190
10290
10290
10290
10290
2290
2290
2290
2290
4490
4490
4490
4490
2690
2690
2690
2690
5290
5290
5290
5290
2890
2890
2890
2890
5690
5690
5690
5690
2990
2990
2990
2990
5890
5890
5890
5890
3290
3290
3290
3290
6490
6490
6490
6490
3590
3590
3590
3590
7090
7090
7090
7090
4090
4090
4090
4090
8090
8090
8090
8090
4290
4290
4290
4290
8490
8490
8490
8490
4390
4390
4390
4390
8690
8690
8690
8690
4690
4690
4690
4690
9290
9290
9290
9290
2590
2590
2590
2590
5090
5090
5090
5090
2790
2790
2790
2790
5490
5490
5490
5490
3290
3290
3290
3290
6490
6490
6490
6490
3590
3590
3590
3590
7090
7090
7090
7090
3690
3690
3690
3690
7290
7290
7290
7290
4090
4090
4090
4090
8090
8090
8090
8090
4490
4490
4490
4490
8890
8890
8890
8890
5090
5090
5090
5090
10090
10090
10090
10090
5390
5390
5390
5390
10690
10690
10690
10690
5490
5490
5490
5490
10890
10890
10890
10890
www.cedok.cz
4990
4990
4990
4990
9890
9890
9890
9890
5890
5890
5890
5890
11690
11690
11690
11690
Itálie
7512 Bibione « 8/15 dní | } 10 dní - (doprava za příplatek 2 190,- Kč) - pokračování
Pásmo
A
B
C
D
E
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Domy ATOLLO/BILOBA/LANDORA/CARINA 3+2 AP BIL 5 bez stravování ** Bibione
Dospělý - pevné lůžko
1090 2090 1290 2490 1390 2690 1690 3290 1890 3690
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
1090 2090 1290 2490 1390 2690 1690 3290 1890 3690
Neobsaz.lůžko
1090 2090 1290 2490 1390 2690 1690 3290 1890 3690
Neobsaz. přist.
1090 2090 1290 2490 1390 2690 1690 3290 1890 3690
Domy ATOLLO/BILOBA/LANDORA/CARINA 4+2 AP TRI bez stravování ** Bibione
Dospělý - pevné lůžko
990 1890 1090 2180 1290 2490 1390 2690 1690 3290
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
990 1890 1090 2180 1290 2490 1390 2690 1690 3290
Neobsaz.lůžko
990 1890 1090 2180 1290 2490 1390 2690 1690 3290
Neobsaz. přist.
990 1890 1090 2180 1290 2490 1390 2690 1690 3290
Apt. BIBIONE KAT. M 2+2 AP BIL bez stravování ** Bibione
Dospělý - pevné lůžko
1090 2090 1190 2290 1390 2690 1490 2890 1790 3490
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
1090 2090 1190 2290 1390 2690 1490 2890 1790 3490
Neobsaz.lůžko
1090 2090 1190 2290 1390 2690 1490 2890 1790 3490
Neobsaz. přist.
1090 2090 1190 2290 1390 2690 1490 2890 1790 3490
Apt. BIBIONE KAT. M 2+2 ST MON bez stravování ** Bibione
Dospělý - pevné lůžko
990 1890 1090 2090 1290 2490 1390 2690 1690 3290
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
990 1890 1090 2090 1290 2490 1390 2690 1690 3290
Neobsaz.lůžko
990 1890 1090 2090 1290 2490 1390 2690 1690 3290
Neobsaz. přist.
990 1890 1090 2090 1290 2490 1390 2690 1690 3290
Apt. BIBIONE KAT. M 2+1 ST MON bez stravování ** Bibione
Dospělý - pevné lůžko
1190 2290 1290 2490 1590 3090 1690 3290 1990 3890
Dospělý - přistýlka
1190 2290 1290 2490 1590 3090 1690 3290 1990 3890
Neobsaz.lůžko
1190 2290 1290 2490 1590 3090 1690 3290 1990 3890
Neobsaz.přist.
1190 2290 1290 2490 1590 3090 1690 3290 1990 3890
Apt. BIBIONE KAT. M 3+2 AP BIL 5 bez stravování ** Bibione
Dospělý - pevné lůžko
990 1890 1190 2290 1290 2490 1590 3090 1690 3290
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
990 1890 1190 2290 1290 2490 1590 3090 1690 3290
Neobsaz.lůžko
990 1890 1190 2290 1290 2490 1590 3090 1690 3290
Neobsaz. přist.
990 1890 1190 2290 1290 2490 1590 3090 1690 3290
Apt. BIBIONE KAT. M 4+2 AP TRI bez stravování ** Bibione
Dospělý - pevné lůžko
890 1690 990 1890 1190 2290 1290 2490 1490 2890
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
890 1690 990 1890 1190 2290 1290 2490 1490 2890
Neobsaz.lůžko
890 1690 990 1890 1190 2290 1290 2490 1490 2890
Neobsaz. přist.
890 1690 990 1890 1190 2290 1290 2490 1490 2890
Apt. BIBIONE KAT. O 2+2 AP BIL bez stravování ** Bibione
Dospělý - pevné lůžko
990 1890 1190 2290 1390 2690 1590 3090 1790 3490
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
990 1890 1190 2290 1390 2690 1590 3090 1790 3490
Neobsaz.lůžko
990 1890 1190 2290 1390 2690 1590 3090 1790 3490
Neobsaz. přist.
990 1890 1190 2290 1390 2690 1590 3090 1790 3490
Apt. BIBIONE KAT. O 2+2 ST MON bez stravování ** Bibione
Dospělý - pevné lůžko
890 1690 1090 2090 1190 2290 1390 2690 1590 3090
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
890 1690 1090 2090 1190 2290 1390 2690 1590 3090
Neobsaz.lůžko
890 1690 1090 2090 1190 2290 1390 2690 1590 3090
Neobsaz. přist.
890 1690 1090 2090 1190 2290 1390 2690 1590 3090
Apt. BIBIONE KAT. O 2+1 ST MON bez stravování ** Bibione
Dospělý - pevné lůžko
1090 2090 1190 2290 1390 2690 1790 3490 1990 3890
Dospělý - přistýlka
1090 2090 1190 2290 1390 2690 1790 3490 1990 3890
Neobsaz.lůžko
1090 2090 1190 2290 1390 2690 1790 3490 1990 3890
Neobsaz. přist.
1090 2090 1190 2290 1390 2690 1790 3490 1990 3890
Apt. BIBIONE KAT. O 3+2 AP BIL 5 bez stravování ** Bibione
Dospělý - pevné lůžko
890 1690 1090 2090 1190 2290 1390 2690 1490 2890
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
890 1690 1090 2090 1190 2290 1390 2690 1490 2890
Neobsaz.lůžko
890 1690 1090 2090 1190 2290 1390 2690 1490 2890
Neobsaz. přist.
890 1690 1090 2090 1190 2290 1390 2690 1490 2890
Apt. BIBIONE KAT. O 4+2 AP TRI bez stravování ** Bibione
Dospělý - pevné lůžko
790 1490 990 1890 1090 2090 1290 2490 1490 2890
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
790 1490 990 1890 1090 2090 1290 2490 1490 2890
Neobsaz.lůžko
790 1490 990 1890 1090 2090 1290 2490 1490 2890
Neobsaz. přist.
790 1490 990 1890 1090 2090 1290 2490 1490 2890
Apt. BIBIONE KAT. VM 2+2 AP BIL bez stravování ** Bibione
Dospělý - pevné lůžko
1090 2090 1190 2290 1490 2890 1690 3290 1990 3890
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
1090 2090 1190 2290 1490 2890 1690 3290 1990 3890
Neobsaz.lůžko
1090 2090 1190 2290 1490 2890 1690 3290 1990 3890
Neobsaz. přist.
1090 2090 1190 2290 1490 2890 1690 3290 1990 3890
Apt. BIBIONE KAT. VM 2+2 ST MON bez stravování ** Bibione
Dospělý - pevné lůžko
990 1890 1090 2090 1390 2690 1490 2890 1790 3490
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
990 1890 1090 2090 1390 2690 1490 2890 1790 3490
Neobsaz.lůžko
990 1890 1090 2090 1390 2690 1490 2890 1790 3490
Neobsaz. přist.
990 1890 1090 2090 1390 2690 1490 2890 1790 3490
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
2090
2090
2090
2090
4090
4090
4090
4090
2490
2490
2490
2490
4890
4890
4890
4890
2690
2690
2690
2690
5290
5290
5290
5290
2790
2790
2790
2790
5490
5490
5490
5490
2990
2990
2990
2990
5890
5890
5890
5890
3390
3390
3390
3390
6690
6690
6690
6690
3790
3790
3790
3790
7490
7490
7490
7490
3990
3990
3990
3990
7890
7890
7890
7890
4090
4090
4090
4090
8090
8090
8090
8090
4390
4390
4390
4390
8690
8690
8690
8690
1790
1790
1790
1790
3490
3490
3490
3490
1990
1990
1990
1990
3890
3890
3890
3890
2390
2390
2390
2390
4690
4690
4690
4690
2590
2590
2590
2590
5090
5090
5090
5090
2690
2690
2690
2690
5290
5290
5290
5290
2890
2890
2890
2890
5690
5690
5690
5690
3190
3190
3190
3190
6290
6290
6290
6290
3590
3590
3590
3590
7090
7090
7090
7090
3790
3790
3790
3790
7490
7490
7490
7490
3890
3890
3890
3890
7690
7690
7690
7690
4190
4190
4190
4190
8290
8290
8290
8290
1990
1990
1990
1990
3890
3890
3890
3890
2190
2190
2190
2190
4290
4290
4290
4290
2590
2590
2590
2590
5090
5090
5090
5090
2890
2890
2890
2890
5690
5690
5690
5690
3190
3190
3190
3190
6290
6290
6290
6290
3390
3390
3390
3390
6690
6690
6690
6690
3490
3490
3490
3490
6890
6890
6890
6890
3990
3990
3990
3990
7890
7890
7890
7890
4190
4190
4190
4190
8290
8290
8290
8290
4290
4290
4290
4290
8490
8490
8490
8490
4590
4590
4590
4590
9090
9090
9090
9090
1890
1890
1890
1890
3690
3690
3690
3690
1990
1990
1990
1990
3890
3890
3890
3890
2390
2390
2390
2390
4690
4690
4690
4690
2590
2590
2590
2590
5090
5090
5090
5090
2690
2690
2690
2690
5290
5290
5290
5290
2890
2890
2890
2890
5690
5690
5690
5690
3190
3190
3190
3190
6290
6290
6290
6290
3590
3590
3590
3590
7090
7090
7090
7090
3790
3790
3790
3790
7490
7490
7490
7490
3890
3890
3890
3890
7690
7690
7690
7690
4190
4190
4190
4190
8290
8290
8290
8290
2290
2290
2290
2290
4490
4490
4490
4490
2490
2490
2490
2490
4890
4890
4890
4890
2890
2890
2890
2890
5690
5690
5690
5690
3190
3190
3190
3190
6290
6290
6290
6290
3490
3490
3490
3490
6890
6890
6890
6890
3890
3890
3890
3890
7690
7690
7690
7690
4390
4390
4390
4390
8690
8690
8690
8690
4690
4690
4690
4690
9290
9290
9290
9290
4790
4790
4790
4790
9490
9490
9490
9490
5090
5090
5090
5090
10090
10090
10090
10090
1890
1890
1890
1890
3690
3690
3690
3690
2190
2190
2190
2190
4290
4290
4290
4290
2390
2390
2390
2390
4690
4690
4690
4690
2490
2490
2490
2490
4890
4890
4890
4890
2690
2690
2690
2690
5290
5290
5290
5290
2890
2890
2890
2890
5690
5690
5690
5690
3390
3390
3390
3390
6690
6690
6690
6690
3490
3490
3490
3490
6890
6890
6890
6890
3590
3590
3590
3590
7090
7090
7090
7090
3890
3890
3890
3890
7690
7690
7690
7690
1590
1590
1590
1590
3090
3090
3090
3090
1790
1790
1790
1790
3490
3490
3490
3490
2090
2090
2090
2090
4090
4090
4090
4090
2290
2290
2290
2290
4490
4490
4490
4490
2390
2390
2390
2390
4690
4690
4690
4690
2490
2490
2490
2490
4890
4890
4890
4890
2790
2790
2790
2790
5490
5490
5490
5490
3190
3190
3190
3190
6290
6290
6290
6290
3390
3390
3390
3390
6690
6690
6690
6690
3490
3490
3490
3490
6890
6890
6890
6890
3690
3690
3690
3690
7290
7290
7290
7290
1990
1990
1990
1990
3890
3890
3890
3890
2290
2290
2290
2290
4490
4490
4490
4490
2590
2590
2590
2590
5090
5090
5090
5090
2790
2790
2790
2790
5490
5490
5490
5490
2990
2990
2990
2990
5890
5890
5890
5890
3490
3490
3490
3490
6890
6890
6890
6890
3690
3690
3690
3690
7290
7290
7290
7290
3790
3790
3790
3790
7490
7490
7490
7490
3990
3990
3990
3990
7890
7890
7890
7890
1790
1790
1790
1790
3490
3490
3490
3490
2090
2090
2090
2090
4090
4090
4090
4090
2390
2390
2390
2390
4690
4690
4690
4690
2490
2490
2490
2490
4890
4890
4890
4890
2790
2790
2790
2790
5490
5490
5490
5490
3190
3190
3190
3190
6290
6290
6290
6290
3390
3390
3390
3390
6690
6690
6690
6690
3490
3490
3490
3490
6890
6890
6890
6890
3690
3690
3690
3690
7290
7290
7290
7290
2190
2190
2190
2190
4290
4290
4290
4290
2490
2490
2490
2490
4890
4890
4890
4890
2790
2790
2790
2790
5490
5490
5490
5490
2890
2890
2890
2890
5690
5690
5690
5690
3090
3090
3090
3090
6090
6090
6090
6090
3390
3390
3390
3390
6690
6690
6690
6690
3890
3890
3890
3890
7690
7690
7690
7690
4090
4090
4090
4090
8090
8090
8090
8090
4190
4190
4190
4190
8290
8290
8290
8290
4490
4490
4490
4490
8890
8890
8890
8890
1690
1690
1690
1690
3290
3290
3290
3290
1890
1890
1890
1890
3690
3690
3690
3690
2190
2190
2190
2190
4290
4290
4290
4290
2390
2390
2390
2390
4690
4690
4690
4690
2590
2590
2590
2590
5090
5090
5090
5090
2990
2990
2990
2990
5890
5890
5890
5890
3090
3090
3090
3090
6090
6090
6090
6090
3290
3290
3290
3290
6490
6490
6490
6490
3390
3390
3390
3390
6690
6690
6690
6690
1590
1590
1590
1590
3090
3090
3090
3090
1890
1890
1890
1890
3690
3690
3690
3690
2090
2090
2090
2090
4090
4090
4090
4090
2190
2190
2190
2190
4290
4290
4290
4290
2490
2490
2490
2490
4890
4890
4890
4890
2890
2890
2890
2890
5690
5690
5690
5690
2990
2990
2990
2990
5890
5890
5890
5890
3090
3090
3090
3090
6090
6090
6090
6090
3290
3290
3290
3290
6490
6490
6490
6490
2290
2290
2290
2290
4490
4490
4490
4490
2490
2490
2490
2490
4890
4890
4890
4890
2890
2890
2890
2890
5690
5690
5690
5690
3190
3190
3190
3190
6290
6290
6290
6290
3290
3290
3290
3290
6490
6490
6490
6490
3590
3590
3590
3590
7090
7090
7090
7090
3890
3890
3890
3890
7690
7690
7690
7690
4390
4390
4390
4390
8690
8690
8690
8690
4690
4690
4690
4690
9290
9290
9290
9290
4790
4790
4790
4790
9490
9490
9490
9490
5090
5090
5090
5090
10090
10090
10090
10090
1990
1990
1990
1990
3890
3890
3890
3890
2290
2290
2290
2290
4490
4490
4490
4490
2590
2590
2590
2590
5090
5090
5090
5090
2890
2890
2890
2890
5690
5690
5690
5690
2990
2990
2990
2990
5890
5890
5890
5890
3190
3190
3190
3190
6290
6290
6290
6290
3590
3590
3590
3590
7090
7090
7090
7090
3990
3990
3990
3990
7890
7890
7890
7890
4190
4190
4190
4190
8290
8290
8290
8290
4290
4290
4290
4290
8490
8490
8490
8490
4690
4690
4690
4690
9290
9290
9290
9290
✆ 800 112 112
333
Itálie
7512 Bibione « 8/15 dní | } 10 dní - (doprava za příplatek 2 190,- Kč) - pokračování
Pásmo
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Apt. BIBIONE KAT. VM 2+1 ST MON bez stravování ** Bibione
Dospělý - pevné lůžko
1190 2290 1290 2490 1690 3290 1890 3690 2290 4490 2490 4890 2790 5490 3290 6490 3490 6890 3690 7290 3990 7890 4390 8690 4990 9890 5190 10290 5390 10690 5690 11290
Dospělý - přistýlka
1190 2290 1290 2490 1690 3290 1890 3690 2290 4490 2490 4890 2790 5490 3290 6490 3490 6890 3690 7290 3990 7890 4390 8690 4990 9890 5190 10290 5390 10690 5690 11290
Neobsaz.lůžko
1190 2290 1290 2490 1690 3290 1890 3690 2290 4490 2490 4890 2790 5490 3290 6490 3490 6890 3690 7290 3990 7890 4390 8690 4990 9890 5190 10290 5390 10690 5690 11290
Neobsaz. přist.
1190 2290 1290 2490 1690 3290 1890 3690 2290 4490 2490 4890 2790 5490 3290 6490 3490 6890 3690 7290 3990 7890 4390 8690 4990 9890 5190 10290 5390 10690 5690 11290
Apt. BIBIONE KAT. VM 3+2 AP BIL 5 bez stravování ** Bibione
Dospělý - pevné lůžko
990 1890 1290 2490 1390 2690 1690 3290 1890 3690 2090 4090 2390 4690 2590 5090 2790 5490 2990 5890 3290 6490 3690 7290 3890 7690 3990 7890 4290 8490
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
990 1890 1290 2490 1390 2690 1690 3290 1890 3690 2090 4090 2390 4690 2590 5090 2790 5490 2990 5890 3290 6490 3690 7290 3890 7690 3990 7890 4290 8490
Neobsaz.lůžko
990 1890 1290 2490 1390 2690 1690 3290 1890 3690 2090 4090 2390 4690 2590 5090 2790 5490 2990 5890 3290 6490 3690 7290 3890 7690 3990 7890 4290 8490
Neobsaz. přist.
990 1890 1290 2490 1390 2690 1690 3290 1890 3690 2090 4090 2390 4690 2590 5090 2790 5490 2990 5890 3290 6490 3690 7290 3890 7690 3990 7890 4290 8490
Apt. BIBIONE KAT. VM 4+2 AP TRI bez stravování ** Bibione
Dospělý - pevné lůžko
890 1690 990 1890 1290 2490 1590 3090 1790 3490 1990 3890 2290 4490 2490 4890 2590 5090 2790 5490 3090 6090 3490 6890 3690 7290 3790 7490 4090 8090
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
890 1690 990 1890 1290 2490 1590 3090 1790 3490 1990 3890 2290 4490 2490 4890 2590 5090 2790 5490 3090 6090 3490 6890 3690 7290 3790 7490 4090 8090
Neobsaz.lůžko
890 1690 990 1890 1290 2490 1590 3090 1790 3490 1990 3890 2290 4490 2490 4890 2590 5090 2790 5490 3090 6090 3490 6890 3690 7290 3790 7490 4090 8090
Neobsaz. přist.
890 1690 990 1890 1290 2490 1590 3090 1790 3490 1990 3890 2290 4490 2490 4890 2590 5090 2790 5490 3090 6090 3490 6890 3690 7290 3790 7490 4090 8090
Apt. BIBIONE KAT. VM 5+2 AP TRI bez stravování ** Bibione
Dospělý - pevné lůžko
790 1490 890 1690 1090 2090 1190 2290 1490 2890 1590 3090 1790 3490 2090 4090 2290 4490 2390 4690 2590 5090 2790 5490 3190 6290 3290 6490 3390 6690 3690 7290
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
790 1490 890 1690 1090 2090 1190 2290 1490 2890 1590 3090 1790 3490 2090 4090 2290 4490 2390 4690 2590 5090 2790 5490 3190 6290 3290 6490 3390 6690 3690 7290
Neobsaz.lůžko
790 1490 890 1690 1090 2090 1190 2290 1490 2890 1590 3090 1790 3490 2090 4090 2290 4490 2390 4690 2590 5090 2790 5490 3190 6290 3290 6490 3390 6690 3690 7290
Neobsaz. přist.
790 1490 890 1690 1090 2090 1190 2290 1490 2890 1590 3090 1790 3490 2090 4090 2290 4490 2390 4690 2590 5090 2790 5490 3190 6290 3290 6490 3390 6690 3690 7290
Apt. BIBIONE KAT. VO 2+2 AP BIL bez stravování ** Bibione
Dospělý - pevné lůžko
990 1890 1490 2890 1690 3290 1890 3690 2190 4290 2290 4490 2690 5290 2890 5690 2990 5890 3190 6290 3490 6890 4090 8090 4290 8490 4390 8690 4690 9290
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
990 1890 1490 2890 1690 3290 1890 3690 2190 4290 2290 4490 2690 5290 2890 5690 2990 5890 3190 6290 3490 6890 4090 8090 4290 8490 4390 8690 4690 9290
Neobsaz.lůžko
990 1890 1490 2890 1690 3290 1890 3690 2190 4290 2290 4490 2690 5290 2890 5690 2990 5890 3190 6290 3490 6890 4090 8090 4290 8490 4390 8690 4690 9290
Neobsaz. přist.
990 1890 1490 2890 1690 3290 1890 3690 2190 4290 2290 4490 2690 5290 2890 5690 2990 5890 3190 6290 3490 6890 4090 8090 4290 8490 4390 8690 4690 9290
Apt. BIBIONE KAT. VO 2+2 ST MON bez stravování ** Bibione
Dospělý - pevné lůžko
890 1690 990 1890 1390 2690 1490 2890 1690 3290 1890 3690 2090 4090 2390 4690 2690 5290 2990 5890 3290 6490 3790 7490 3890 7690 3990 7890 4290 8490
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
890 1690 990 1890 1390 2690 1490 2890 1690 3290 1890 3690 2090 4090 2390 4690 2690 5290 2990 5890 3290 6490 3790 7490 3890 7690 3990 7890 4290 8490
Neobsaz.lůžko
890 1690 990 1890 1390 2690 1490 2890 1690 3290 1890 3690 2090 4090 2390 4690 2690 5290 2990 5890 3290 6490 3790 7490 3890 7690 3990 7890 4290 8490
Neobsaz. přist.
890 1690 990 1890 1390 2690 1490 2890 1690 3290 1890 3690 2090 4090 2390 4690 2690 5290 2990 5890 3290 6490 3790 7490 3890 7690 3990 7890 4290 8490
Apt. BIBIONE KAT. VO 2+1 ST MON bez stravování ** Bibione
Dospělý - pevné lůžko
1090 2090 1190 2290 1590 3090 1690 3290 2090 4090 2290 4490 2490 4890 2990 5890 3290 6490 3590 7090 3990 7890 4590 9090 4790 9490 4890 9690 5290 10490
Dospělý - přistýlka
1090 2090 1190 2290 1590 3090 1690 3290 2090 4090 2290 4490 2490 4890 2990 5890 3290 6490 3590 7090 3990 7890 4590 9090 4790 9490 4890 9690 5290 10490
Neobsaz.lůžko
1090 2090 1190 2290 1590 3090 1690 3290 2090 4090 2290 4490 2490 4890 2990 5890 3290 6490 3590 7090 3990 7890 4590 9090 4790 9490 4890 9690 5290 10490
Neobsaz. přist.
1090 2090 1190 2290 1590 3090 1690 3290 2090 4090 2290 4490 2490 4890 2990 5890 3290 6490 3590 7090 3990 7890 4590 9090 4790 9490 4890 9690 5290 10490
Apt. BIBIONE KAT. VO 3+2 AP BIL 5 bez stravování ** Bibione
Dospělý - pevné lůžko
890 1780 1190 2290 1590 3090 1790 3490 1890 3690 2290 4490 2390 4690 2490 4890 2690 5290 2990 5890 3390 6690 3590 7090 3690 7290 3990 7890
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
890 1780 1190 2290 1590 3090 1790 3490 1890 3690 2290 4490 2390 4690 2490 4890 2690 5290 2990 5890 3390 6690 3590 7090 3690 7290 3990 7890
Neobsaz.lůžko
890 1780 1190 2290 1590 3090 1790 3490 1890 3690 2290 4490 2390 4690 2490 4890 2690 5290 2990 5890 3390 6690 3590 7090 3690 7290 3990 7890
Neobsaz. přist.
890 1780 1190 2290 1590 3090 1790 3490 1890 3690 2290 4490 2390 4690 2490 4890 2690 5290 2990 5890 3390 6690 3590 7090 3690 7290 3990 7890
Apt. BIBIONE KAT. VO 4+2 AP TRI bez stravování ** Bibione
Dospělý - pevné lůžko
790 1490 1190 2290 1490 2890 1690 3290 1790 3490 2090 4090 2290 4490 2390 4690 2590 5090 2890 5690 3290 6490 3390 6690 3490 6890 3790 7490
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
790 1490 1190 2290 1490 2890 1690 3290 1790 3490 2090 4090 2290 4490 2390 4690 2590 5090 2890 5690 3290 6490 3390 6690 3490 6890 3790 7490
Neobsaz.lůžko
790 1490 1190 2290 1490 2890 1690 3290 1790 3490 2090 4090 2290 4490 2390 4690 2590 5090 2890 5690 3290 6490 3390 6690 3490 6890 3790 7490
Neobsaz. přist.
790 1490 1190 2290 1490 2890 1690 3290 1790 3490 2090 4090 2290 4490 2390 4690 2590 5090 2890 5690 3290 6490 3390 6690 3490 6890 3790 7490
Aparmánové domy ELPADO 2+2 AP BIL bez stravování *** Bibione
Dospělý - pevné lůžko
1590 3090 1790 3490 2490 4890 3790 7490 4490 8890 5390 10690
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
1590 3090 1790 3490 2490 4890 3790 7490 4490 8890 5390 10690
Neobsaz.lůžko
1590 3090 1790 3490 2490 4890 3790 7490 4490 8890 5390 10690
Neobsaz. přist.
1590 3090 1790 3490 2490 4890 3790 7490 4490 8890 5390 10690
Aparmánové domy ELPADO 3+2 AP TRI bez stravování *** Bibione
Dospělý - pevné lůžko
1390 2690 1790 3490 2290 4490 3390 6690 4190 8290 4890 9690
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
1390 2690 1790 3490 2290 4490 3390 6690 4190 8290 4890 9690
Neobsaz.lůžko
1390 2690 1790 3490 2290 4490 3390 6690 4190 8290 4890 9690
Neobsaz. přist.
1390 2690 1790 3490 2290 4490 3390 6690 4190 8290 4890 9690
Hotel GERMANIA 2+2 HT snídaně *** Bibione
Dospělý - pevné lůžko
7590 15090 9590 19090 10490 20890 11490 22890 12490 24890 13790 27490
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
6890 13690 8690 17290 9490 18890 10390 20690 11290 22490 12490 24890
Dítě do 15 let - pevné lůžko 7590 15090 9590 19090 10490 20890 11490 22890 12490 24890 13790 26890
Dítě do 15 let - 1. a 2. přist. 5390 10690 6790 13490 7390 14690 8090 16090 8790 17490 9690 19290
Dítě do 7 let - pevné lůžko
7590 15090 9590 19090 10490 20890 11490 22890 12490 24290 13790 27490
Dítě do 7 let - 1. a 2. přistýlka 3890 7690 4890 9690 5290 10490 5790 11490 6290 12580 6990 13890
Neobsaz.lůžko
1590 3090 1990 3890 2190 4290 2390 4690 2590 5090 2790 5490
Pevná cena za dítě do 3 let
4590 9180 4590 9180 4590 9180 4590 9180 4590 9180 4590 9180
Plná penze - dospělý
2990 5980 2990 5980 2990 5980 2990 5980 2990 5980 2990 5980
Plná penze - dítě do 15 let
2690 5380 2690 5380 2690 5380 2690 5380 2690 5380 2690 5380
Plná penze - dítě do 7 let
2090 4180 2090 4180 2090 4180 2090 4180 2090 4180 2090 4180
Polopenze - dospělý
1490 2980 1490 2980 1490 2980 1490 2980 1490 2980 1490 2980
Polopenze - dítě do 15 let
1390 2780 1390 2780 1390 2780 1390 2780 1390 2780 1390 2780
Polopenze - dítě do 7 let
1090 2180 1090 2180 1090 2180 1090 2180 1090 2180 1090 2180
334
www.cedok.cz
Itálie
7512 Bibione « 8/15 dní | } 10 dní - (doprava za příplatek 2 190,- Kč) - pokračování
Pásmo
A
B
C
D
E
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Rezidence ITACA 2+2 AP MON bez stravování *** Bibione
Dospělý - pevné lůžko
1290 2490 1690 3290 1790 3490 2190 4290 2490 4890
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
1290 2490 1690 3290 1790 3490 2190 4290 2490 4890
Neobsaz.lůžko
1290 2490 1690 3290 1790 3490 2190 4290 2490 4890
Neobsaz. přist.
1290 2490 1690 3290 1790 3490 2190 4290 2490 4890
Rezidence ITACA 4+2 AP BIL bez stravování *** Bibione
Dospělý - pevné lůžko
990 1980 1290 2490 1390 2690 1690 3290 1890 3690
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
990 1980 1290 2490 1390 2690 1690 3290 1890 3690
Neobsaz.lůžko
990 1980 1290 2490 1390 2690 1690 3290 1890 3690
Neobsaz. přist.
990 1980 1290 2490 1390 2690 1690 3290 1890 3690
Villaggio LIDO DEL SOLE 3+2 AP BIL bez stravování *** Bibione
Dospělý - pevné lůžko
1090 2090 1190 2290 1490 2890 1590 3090 1990 3890
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
1090 2090 1190 2290 1490 2890 1590 3090 1990 3890
Neobsaz.lůžko
1090 2090 1190 2290 1490 2890 1590 3090 1990 3890
Neobsaz. přist.
1090 2090 1190 2290 1490 2890 1590 3090 1990 3890
Villaggio LIDO DEL SOLE 3+2 AP VIL bez stravování *** Bibione
Dospělý - pevné lůžko
1290 2490 1390 2690 1590 3090 1690 3290 1990 3890
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
1290 2490 1390 2690 1590 3090 1690 3290 1990 3890
Neobsaz.lůžko
1290 2490 1390 2690 1590 3090 1690 3290 1990 3890
Neobsaz. přist.
1290 2490 1390 2690 1590 3090 1690 3290 1990 3890
Villaggio LIDO DEL SOLE 5+2 AP TRI bez stravování *** Bibione
Dospělý - pevné lůžko
990 1890 1290 2490 1390 2690 1690 3290 1790 3490
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
990 1890 1290 2490 1390 2690 1690 3290 1790 3490
Neobsaz.lůžko
990 1890 1290 2490 1390 2690 1690 3290 1790 3490
Neobsaz. přist.
990 1890 1290 2490 1390 2690 1690 3290 1790 3490
CENA ZAHRNUJE:
• 7 nebo 14 noclehů
• stravování v rozsahu uvedeném u ubytovacího objektu
• služby delegáta
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
• další případné položky u jednotlivých kapacit v odstavci
„Informace“
CENA NEZAHRNUJE:
• případnou místní pobytovou taxu, která se platí na místě
FAKULTATIVNÍ SLUŽBY:
• autokarová doprava 2 190,- Kč, dítě do 11 let 1 990,- Kč
(včetně infanta)
POJIŠTĚNÍ:
• pojištění Evropa Basic 285,- Kč
• pojištění Evropa Standard (limit plnění storna 30 tis. Kč)
395,- Kč
• pojištění Evropa Plus (limit plnění storna 80 tis. Kč) 695,- Kč
Více informací viz str. 12.
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
2690
2690
2690
2690
5290
5290
5290
5290
3190
3190
3190
3190
6290
6290
6290
6290
3490
3490
3490
3490
6890
6890
6890
6890
3590
3590
3590
3590
7090
7090
7090
7090
3890
3890
3890
3890
7690
7690
7690
7690
4490
4490
4490
4490
8890
8890
8890
8890
4890
4890
4890
4890
9690
9690
9690
9690
5190
5190
5190
5190
10290
10290
10290
10290
5290
5290
5290
5290
10490
10490
10490
10490
5590
5590
5590
5590
11090
11090
11090
11090
2090
2090
2090
2090
4090
4090
4090
4090
2490
2490
2490
2490
4890
4890
4890
4890
2690
2690
2690
2690
5290
5290
5290
5290
2790
2790
2790
2790
5490
5490
5490
5490
2990
2990
2990
2990
5890
5890
5890
5890
3290
3290
3290
3290
6490
6490
6490
6490
3790
3790
3790
3790
7490
7490
7490
7490
3990
3990
3990
3990
7890
7890
7890
7890
4090
4090
4090
4090
8090
8090
8090
8090
4290
4290
4290
4290
8490
8490
8490
8490
2190
2190
2190
2190
4290
4290
4290
4290
2390
2390
2390
2390
4690
4690
4690
4690
2790
2790
2790
2790
5490
5490
5490
5490
3090
3090
3090
3090
6090
6090
6090
6090
3190
3190
3190
3190
6290
6290
6290
6290
3390
3390
3390
3390
6690
6690
6690
6690
3790
3790
3790
3790
7490
7490
7490
7490
4290
4290
4290
4290
8490
8490
8490
8490
4490
4490
4490
4490
8890
8890
8890
8890
4590
4590
4590
4590
9090
9090
9090
9090
4890
4890
4890
4890
9690
9690
9690
9690
2290
2290
2290
2290
4490
4490
4490
4490
2490
2490
2490
2490
4890
4890
4890
4890
2990
2990
2990
2990
5890
5890
5890
5890
3190
3190
3190
3190
6290
6290
6290
6290
3290
3290
3290
3290
6490
6490
6490
6490
3590
3590
3590
3590
7090
7090
7090
7090
3990
3990
3990
3990
7890
7890
7890
7890
4490
4490
4490
4490
8890
8890
8890
8890
4690
4690
4690
4690
9290
9290
9290
9290
4890
4890
4890
4890
9690
9690
9690
9690
5190
5190
5190
5190
10290
10290
10290
10290
1990
1990
1990
1990
3890
3890
3890
3890
2390
2390
2390
2390
4690
4690
4690
4690
2590
2590
2590
2590
5090
5090
5090
5090
2690
2690
2690
2690
5290
5290
5290
5290
2890
2890
2890
2890
5690
5690
5690
5690
3190
3190
3190
3190
6290
6290
6290
6290
3590
3590
3590
3590
7090
7090
7090
7090
3790
3790
3790
3790
7490
7490
7490
7490
3890
3890
3890
3890
7690
7690
7690
7690
4190
4190
4190
4190
8290
8290
8290
8290
INFORMACE:
• S cílem poskytnout nejlepší služby se podmínky realizace
pobytů v Itálii upřesňují operativně těsně před realizací.
• V zájmu vašeho kvalitního odbavení počítejte, prosím, s tím, že
v případě doobjednání autokarové dopravy, se přesné pokyny
k odjezdu dozvíte cca 1-2 dny před odjezdem/nástupem.
• Doprava je organizována ve spolupráci s externími dopravci.
• Bazény v rámci jednotlivých ubytovacích kapacit jsou v provozu
od cca 17.5. do 21.9. 2014.
APARTMÁNY BIBIONE, VILLAGGIO AL GIRASOLI, LEOPARDI,
DIDO DEL SOLE, DOMY ATTOLLO/BILOBA, REZIDENCE ITACA,
EL PADO
• cena zahrnuje spotřebu vody, el. energie, plynu
• příplatek za ložní prádlo 250,- Kč/osoba/výměna/týden
• dětská postýlka 890,- Kč
• závěrečný úklid monolokál 990,- Kč/apartmán, bilokál
1 190,- Kč/apartmán, trilokál 1 290,- Kč/apartmán, quadrilokál
1 590,- Kč/apartmán
• plážový servis 10.5. - 6.6. a 13.9. - 20.9. 2014 990,- Kč/týden,
1 490,- Kč/týden 7.6. - 27.6. a 30.8. - 12.9. 2014,
1 990,- Kč/týden 28.6. - 29.8. 2014 (plážový serivs zahrnuje
týdenní pronájem slunečníku, lehátka a plážového křesla a je
nabízen na většině pláží v Bibione)
• příplatek za 7 večeří 2 290,- Kč/os./týden (večeře jsou
podávány v typické italské restauraci Dolce Vita - na výběr je
z 10 hlavních chodů a servírován je také zeleninový salát,
v ceně je zahrnuto též 0,5 l vody či 0,25 l jiného
nealkoholického nápoje nebo stolního vína), další možnosti
stravování nabídne delegát na místě (velká vzdálenost pro
apartmány Atollo, Biloba a některé další apartmány v Bibione)
• vratná kauce za apartmán 100,- Eur nebo 2 500,- Kč
• klimatizace možná za příplatek 1 490,-/apartmán/týden
(nutno vyžadovat předem)
• domácí zvíře za poplatek cca 1 290,- Kč/pobyt
HOTEL GERMANIA
• cena zahrnuje snídani, plážový servis (slunečník, lehátko
a plážové křeslo/pokoj)
• denní a závěrečný úklid a ložní a koupelnové prádlo
• dětská postýlka pro děti nedovršeného 1 roku 2 990,- Kč/týden - v termínu 3.8. - 24.8. 2014, v ostatních
termínech ZDARMA
Vstupte do Clubu Čedok
• Cestujete-li s Čedokem poprvé, můžete vstoupit
do Clubu Čedok. Své členské výhody budete moci čerpat
již při příštím zájezdu.
• Jak se stát členem?
Stačí zakoupit zájezd s Čedokem
a vyplnit registrační formulář Clubu Čedok.
✆ 800 112 112
335
Itálie
7511 Bibione « 8/15 dní | } 10 dní – doprava za příplatek 2 090,- Kč
Termíny
Hotel AMBASSADOR
Rezidence MEXICO
Rezidence MIRIAM
Rezidence PERLA
Hotel PLAYA
3
10
V
17
A
A
A
A
A
A
A
A
A
VI
24
A
A
B
B
A
31
A
B
B
B
A
7
B
B
C
C
C
14
B
B
C
C
C
VII
21
B
B
C
C
C
28
B
C
E
E
C
5
C
C
E
E
D
12
C
D
F
F
D
19
C
D
F
F
D
26
C
D
F
F
E
2
D
E
G
G
E
VIII
16
D
E
G
G
G
9
D
E
G
G
G
23
C
D
F
F
F
30
C
D
D
D
D
Čedok plus - slevy a výhody
IX
13
A
B
A
A
6
A
B
B
B
B
Odečtěte si slevu
za včasný nákup!
20
Při zakoupení zájezdu vlastní dopravou
B
A
A
Autokarová doprava je zajišťována velkokapacitními autokary zahraniční výroby případně autokary Karosa LUX.
Během cesty jsou plánovány zdravotní zastávky.
Nástupní místa autokarové dopravy (abecedně):
Qv
termínu do 31. 12. 2013
Q v termínu do 31. 1. 2014
Q v termínu do 31. 3. 2014
sleva 10 %*
sleva 7 %*
sleva 6 %*
* Tyto slevy poskytujeme ze základní ceníkové
ceny (nikoliv z příplatků) členům Clubu Čedok
v kategorii Čedok GOLD. Ostatní klienti mají
slevy o 2-3 % nižší, viz podmínky str. 303.
Benešov, Beroun, Brno, České Budějovice, Děčín, Dobříš, Frýdek-Místek, Havířov, Hradec Králové, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Jihlava (dálnice D1), Kaplice, Kladno, Kolín, Liberec, Litoměřice,
Louny, Lovosice, Mladá Boleslav, Most, Nový Jičín, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Písek, Plzeň, Poděbrady, Praha, Prostějov, Příbram, Rokycany, Slaný, Soběslav, Strakonice, Tábor, Teplice, Turnov,
Uherské Hradiště, Ústí nad Labem, Vyškov, Zlín, Žebrák.
Hlavní přestupní místa jsou v Brně, Praze a Plzni, ev. v Českých Budějovicích. Vzhledem k velkému počtu vypsaných nástupních míst mohou být svozy a rozvozy realizovány též pomocnými
autokary, mikrobusy či osobními auty s nutností přestupu. V případě menšího počtu než 5 osob z některého z vypsaných nástupních míst a ve výjimečných případech organizačního charakteru si
vyhrazujeme právo na změnu nástupního místa oproti poskytnuté slevě 100,- Kč (změna do 50 km), 200,- Kč (změna o 51-100 km) ev. 300,- Kč (změna o 101-150 km). Upozorňujeme klienty, že
dopravy se účastní jen technický průvodce, který nepodává během cesty žádný výklad.
Časový harmonogram autokarové dopravy:
Odjezd z ČR v pátek v odpoledních či večerních hodinách, příjezd do pobytového místa v sobotu ráno.
Odjezd z pobytového místa následující sobotu v odpoledních či večerních hodinách, návrat do ČR v neděli v ranních či dopoledních hodinách. Upřesněné jízdní řády včetně nástupních zastávek řády
obdržíte v Cestovních informacích min. 2 dny před odjezdem.
Pásmo
A
Délka pobytu
1 týden
2 týdny
1 týden
Hotel AMBASSADOR 2+1 HT snídaně **** Bibione
Dospělý - pevné lůžko
12990
25990
14290
Dospělý - 1.přistýlka
11090
22190
12190
Dítě do 11 let - pevné lůžko
12490
24990
13690
Dítě do 11 let - 1.přistýlka
6390
12790
6990
Dítě do 6 let - pevné lůžko
12490
24990
13690
Dítě do 6 let - 1.přistýlka
3890
7790
4290
Neobsaz.lůžko
2490
4990
2490
Rezidence MEXICO 4+1 AP TRI bez stravování *** Bibione
Dospělý - pevné lůžko
1190
2390
1490
Dospělý - 1.přistýlka
1190
2390
1490
Neobsaz.lůžko
990
1990
1290
Neobsaz.1.přist.
990
1990
1290
Rezidence MIRIAM 2+2 AP BIL bez stravování *** Bibione
Dospělý - pevné lůžko
1990
3990
2790
Dospělý - 1.přistýlka
1990
3990
2790
Dospělý - 2.přistýlka
1990
3990
2790
Neobsaz.lůžko
1790
3590
2590
Neobsaz. přist.
1790
3590
2590
Rezidence PERLA 2+2 AP BIL bez stravování Bibione
Dospělý - pevné lůžko
1790
3490
2490
Dospělý - 1.přistýlka
1790
3490
2490
Dospělý - 2.přistýlka
1790
3490
2490
Neobsaz.lůžko
1590
3090
2290
Neobsaz. přist.
1590
3090
2290
Rezidence PERLA 4+2 AP TRI bez stravování Bibione
Dospělý - pevné lůžko
1490
2990
2090
Dospělý - 1.přistýlka
1490
2990
2090
Dospělý - 2.přistýlka
1490
2990
2090
Neobsaz.lůžko
1290
2590
1890
Neobsaz. přist.
1290
2590
1890
Hotel PLAYA 2+2/0 HT bez stravování ** Bibione
Dospělý - pevné lůžko
8290
16590
8490
Dítě do 12 let - pevné lůžko
7990
15990
8090
Dítě do 12 let - 1.přistýlka
4090
8190
4190
Dítě do 6 let - pevné lůžko
7990
15990
8090
Dítě do 6 let - 1.přistýlka
2590
5190
2590
Neobsaz.lůžko
3490
6990
3490
CENA ZAHRNUJE:
• 7 nebo 14 noclehů
• stravování v rozsahu uvedeném u ubytovacího
objektu
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
• služby delegáta od 31.5., delegát je klientům
k dispozici 1x týdně
CENA NEZAHRNUJE:
• případnou místní pobytovou taxu, která se
platí na místě
POJIŠTĚNÍ:
• pojištění Evropa Basic 285,- Kč
• pojištění Evropa Standard (limit plnění storna
30 tis. Kč) 395,- Kč
336
B
C
D
E
2 týdny
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
28590
24390
27390
13990
27390
8590
4990
14990
12790
14390
7290
14390
4490
2490
29990
25590
28790
14590
28790
8990
4990
18190
15490
17490
8890
17490
5390
2490
36390
30990
34990
17790
34990
10790
4990
2990
2990
2590
2590
2590
2590
2390
2390
5190
5190
4790
4790
3090
3090
2890
2890
5590
5590
5590
5190
5190
3190
3190
3190
2990
2990
6390
6390
6390
5990
5990
4990
4990
4990
4590
4590
2890
2890
2890
2690
2690
4190
4190
4190
3790
3790
16990
16190
8390
16190
5190
6990
F
1 týden
2 týdny
6190
6190
5790
5790
3690
3690
3490
3490
7390
7390
6990
6990
3590
3590
3590
3390
3390
7190
7190
7190
6790
6790
4290
4290
4290
4090
4090
5790
5790
5790
5390
5390
3190
3190
3190
2990
2990
6390
6390
6390
5990
5990
2390
2390
2390
2190
2190
4790
4790
4790
4390
4390
2690
2690
2690
2490
2490
8990
8590
4390
8590
2590
3490
17990
17190
8790
17190
5190
6990
9390
8990
4590
8990
2590
3490
• pojištění Evropa Plus (limit plnění storna
80 tis. Kč) 695,- Kč
Více informací viz str. 12.
INFORMACE:
REZIDENCE PERLA
• závěrečný úklid 30,- Eur/bilo, 40,- Eur/trilo
• dětská postýlka 20,- Eur/týden - na vyžádání
• ložní a koupelnové prádlo
40,- Eur/bilo/výměna, 60,- Eur/trilo/výměna
• vratná kauce 50,- Eur/apartmán
• malá zvířata povolena na vyžádání za poplatek
30,- Eur/týden
REZIDENCE MIRIAM
• závěrečný úklid 30,- Eur/apartmán
• dětská postýlka 20,- Eur/týden - na vyžádání
G
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
8590
8590
8590
8190
8190
4990
4990
4990
4790
4790
9990
9990
9990
9590
9590
6290
6290
6290
6090
6090
12590
12590
12590
12190
12190
3790
3790
3790
3590
3590
7590
7590
7590
7190
7190
4490
4490
4490
4290
4290
8990
8990
8990
8590
8590
6090
6090
6090
5890
5890
12090
12090
12090
11690
11690
5390
5390
5390
4990
4990
3190
3190
3190
2990
2990
6290
6290
6290
5890
5890
3690
3690
3690
3490
3490
7390
7390
7390
6990
6990
4490
4490
4490
4290
4290
8990
8990
8990
8590
8590
18690
17990
9190
17990
5190
6990
10190
9790
4990
9790
2590
3490
20390
19590
9990
19590
5190
6990
10490
10090
5190
10090
2590
3490
20990
20190
10290
20190
5190
6990
11390
10990
5590
10990
2590
3490
22790
21990
11190
21990
5190
6990
• ložní a koupelnové prádlo
40,- Eur/apartmán/výměna
• vratná kauce 50,- Eur/apartmán
• malá zvířata povolena na vyžádání za poplatek
30,- Eur/týden
• klimatizace za poplatek
30,- Eur/apartmán/týden/
7.6.-28.6.2014, 50,- Eur/apartmán/týden/
28.6.-13.9.2014
REZIDENCE MEXICO
• závěrečný úklid 50,- Eur/apartmán (vyjma
kuchyňského koutu, ten musí klienti uklidit
sami, včetně vynesení odpadků)
• dětská postýlka 25,- Eur/týden - na vyžádání
• ložní a koupelnové prádlo
7,- Eur/apartmán/výměna
• vratná kauce 100,- Eur/apartmán
www.cedok.cz
• malá zvířata povolena na vyžádání za poplatek
30,- Eur/týden/platba na místě
• plážový servis za poplatek 17.5.-6.6.2014
a 30.8.-20.9.2014 cca 41,- Eur/týden,
7.6.-30.8.2014 cca 55,- Eur/týden
HOTEL PLAYA
• cena zahrnuje plážový servis
• dětská postýlka zdarma - na vyžádání
HOTEL AMBASSADOR
• dětská postýlka za poplatek 14,- Eur/noc - na
vyžádání
• zvířata nejsou povolena
Doprava je organizována ve spolupráci
s externími dopravci. Přesné pokyny na cestu
jsou proto k dispozici až těsně před odjezdem.
Itálie
7513 Caorle « 8/15 dní | } 10 dní – doprava za příplatek 2 190,- Kč
Čedok plus - slevy a výhody
Odečtěte si slevu za včasný nákup!
Při zakoupení zájezdu vlastní dopravou
Qv
termínu do 31. 12. 2013 sleva 10 %*
Q v termínu do 31. 1. 2014 sleva 7 %*
Qv
termínu do 31. 3. 2014 sleva 6 %*
* Tyto slevy poskytujeme ze základní ceníkové ceny (nikoliv z příplatků) členům Clubu Čedok v kategorii
Čedok GOLD. Ostatní klienti mají slevy o 2-3 % nižší, viz podmínky str. 303.
Autokarová doprava je zajišťována velkokapacitními autokary zahraniční výroby případně autokary Karosa LUX.
Během cesty jsou plánovány zdravotní zastávky.
Nástupní místa autokarové dopravy (abecedně):
Benešov, Beroun, Brno, České Budějovice, Děčín, Dobříš, Hradec Králové, Hranice, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Jihlava (dálnice D1), Kaplice, Kladno, Kolín, Liberec, Litoměřice, Louny,
Lovosice, Mladá Boleslav, Most, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Písek, Plzeň, Poděbrady, Praha, Prostějov, Příbram, Rokycany, Slaný, Soběslav, Strakonice, Tábor, Teplice, Turnov, Uherské Hradiště,
Ústí nad Labem, Vyškov, Zlín, Žebrák.
Hlavní přestupní místa jsou v Brně, Praze a Plzni, ev. v Českých Budějovicích. Vzhledem k velkému počtu vypsaných nástupních míst mohou být svozy a rozvozy realizovány též pomocnými
autokary, mikrobusy či osobními auty s nutností přestupu. V případě menšího počtu než 5 osob z některého z vypsaných nástupních míst a ve výjimečných případech organizačního charakteru si
vyhrazujeme právo na změnu nástupního místa oproti poskytnuté slevě 100,- Kč (změna do 50 km), 200,- Kč (změna o 51-100 km) ev. 300,- Kč (změna o 101-150 km). Upozorňujeme klienty, že
dopravy se účastní jen technický průvodce, který nepodává během cesty žádný výklad. Vzhledem k limitovanému zavazadlovému prostoru autobusů a nutnosti dodržování mezinárodně platných
předpisů má každý účastník zájezdu nárok na přepravu jednoho hlavního zavazadla do hmotnosti 20 kg a jednoho příručního zavazadla do hmotnosti 5 kg, další zavazadla jsou možná jen po
předchozí domluvě a za poplatek.
Časový harmonogram autokarové dopravy:
Odjezd z ČR v pátek v odpoledních či večerních hodinách, příjezd do pobytového místa v sobotu ráno.
Odjezd z pobytového místa následující sobotu v odpoledních či večerních hodinách, návrat do ČR v neděli v ranních či dopoledních hodinách. Upřesněné jízdní řády včetně nástupních zastávek řády
obdržíte v Cestovních informacích min. 2 dny před odjezdem.
Termíny
Villaggio CRISTINA
Rezidence CRISTOFORO COLOMBO
Villaggio DEI FIORI
Rezidence GRAN MADO
Rezidence ROBERTA
3
A
A
A
A
A
10
A
A
A
A
A
V
17
A
A
A
A
A
VI
24
A
A
A
A
A
31
B
B
B
B
B
7
C
C
C
C
C
Pásmo
A
B
C
D
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Villaggio CRISTINA 2+2 ST MON bez stravování *** Caorle
Dospělý - pevné lůžko
2590 5190 3390 6690 4790 9490 4990 9990
Dospělý - 1.přistýlka
2590 5190 3390 6690 4790 9490 4990 9990
Dospělý - 2.přistýlka
2590 5190 3390 6690 4790 9490 4990 9990
Neobsaz.lůžko
2390 4790 3090 6190 4590 9090 4790 9590
Neobsaz. přist.
2390 4790 3090 6190 4590 9090 4790 9590
Rezidence CRISTOFORO COLOMBO 2+2 AP BIL bez stravování *** Caorle
Dospělý - pevné lůžko
2990 5990 4190 8290 5690 11390 6290 12590
Dospělý - 1.přistýlka
2990 5990 4190 8290 5690 11390 6290 12590
Dospělý - 2.přistýlka
2990 5990 4190 8290 5690 11390 6290 12590
Neobsaz.lůžko
2790 5590 3990 7890 5490 10990 6090 12190
Neobsaz. přist.
2790 5590 3990 7890 5490 10990 6090 12190
Rezidence CRISTOFORO COLOMBO 2+2 ST MON bez stravování *** Caorle
Dospělý - pevné lůžko
2690 5390 3390 6690 4790 9490 4990 9990
Dospělý - 1.přistýlka
2690 5390 3390 6690 4790 9490 4990 9990
Dospělý - 2.přistýlka
2690 5390 3390 6690 4790 9490 4990 9990
Neobsaz.lůžko
2490 4990 3090 6190 4590 9090 4790 9590
Neobsaz. přist.
2490 4990 3090 6190 4590 9090 4790 9590
Rezidence CRISTOFORO COLOMBO 4+3 AP TRI bez stravování *** Caorle
Dospělý - pevné lůžko
1990 3990 2890 5790 3690 7390 4190 8290
Dospělý - 1.přistýlka
1990 3990 2890 5790 3690 7390 4190 8290
Dospělý - 2.přistýlka
1990 3990 2890 5790 3690 7390 4190 8290
Neobsaz.lůžko
1790 3590 2690 5390 3490 6990 3990 7890
Neobsaz. přist.
1790 3590 2690 5390 3490 6990 3990 7890
Villaggio DEI FIORI 2+2 AP MON bez stravování *** Caorle
Dospělý - pevné lůžko
2590 5190 3390 6690 4790 9490 4990 9990
Dospělý - 1.přistýlka
2590 5190 3390 6690 4790 9490 4990 9990
Dospělý - 2.přistýlka
2590 5190 3390 6690 4790 9490 4990 9990
Neobsaz.lůžko
2390 4790 3090 6190 4590 9090 4790 9590
Neobsaz. přist.
2390 4790 3090 6190 4590 9090 4790 9590
Rezidence GRAN MADO 2+2 ST MON bez stravování *** Caorle
Dospělý - pevné lůžko
2690 5390 3390 6690 4790 9490 4990 9990
Dospělý - 1.přistýlka
2690 5390 3390 6690 4790 9490 4990 9990
Dospělý - 2.přistýlka
2690 5390 3390 6690 4790 9490 4990 9990
Neobsaz.lůžko
2490 4990 3090 6190 4590 9090 4790 9590
Neobsaz. přist.
2490 4990 3090 6190 4590 9090 4790 9590
14
C
C
C
C
C
VII
21
D
D
D
D
D
28
E
E
E
E
E
5
E
E
E
E
E
E
F
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
5390
5390
5390
5190
5190
10790
10790
10790
10390
10390
6690
6690
6690
6490
6490
13390
13390
13390
12990
12990
6890
6890
6890
6690
6690
13790
13790
13790
13390
13390
7790
7790
7790
7590
7590
15590
15590
15590
15190
15190
5490
5490
5490
5290
5290
10890
10890
10890
10490
10490
6690
6690
6690
6490
6490
13390
13390
13390
12990
12990
4590
4590
4590
4390
4390
9190
9190
9190
8790
8790
5090
5090
5090
4890
4890
10190
10190
10190
9790
9790
5390
5390
5390
5190
5190
10790
10790
10790
10390
10390
6690
6690
6690
6490
6490
13390
13390
13390
12990
12990
5490
5490
5490
5290
5290
10890
10890
10890
10490
10490
6690
6690
6690
6490
6490
13390
13390
13390
12990
12990
12
E
E
E
E
E
19
E
E
E
E
E
26
E
E
E
E
E
2
F
F
F
F
F
9
F
F
F
F
F
VIII
16
F
F
F
F
F
IX
23
D
D
D
D
D
30
C
C
C
C
C
6
B
B
B
B
B
13
B
A
A
A
A
Pásmo
A
B
C
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Rezidence GRAN MADO 3+2 AP BIL bez stravování *** Caorle
Dospělý - pevné lůžko
2390 4790 3390 6790 4590 9190
Dospělý - 1.přistýlka
2390 4790 3390 6790 4590 9190
Dospělý - 2.přistýlka
2390 4790 3390 6790 4590 9190
Neobsaz.lůžko
2190 4390 3190 6390 4390 8790
Neobsaz. přist.
2190 4390 3190 6390 4390 8790
Rezidence GRAN MADO 5+2 AP TRI bez stravování *** Caorle
Dospělý - pevné lůžko
1990 3990 2890 5790 3690 7390
Dospělý - 1.přistýlka
1990 3990 2890 5790 3690 7390
Dospělý - 2.přistýlka
1990 3990 2890 5790 3690 7390
Neobsaz.lůžko
1790 3590 2690 5390 3490 6990
Neobsaz. přist.
1790 3590 2690 5390 3490 6990
Rezidence ROBERTA 3+2 AP BIL bez stravování *** Caorle
Dospělý - pevné lůžko
2390 4790 3390 6790 4590 9190
Dospělý - 1.přistýlka
2390 4790 3390 6790 4590 9190
Dospělý - 2.přistýlka
2390 4790 3390 6790 4590 9190
Neobsaz.lůžko
2190 4390 3190 6390 4390 8790
Neobsaz. přist.
2190 4390 3190 6390 4390 8790
CENA ZAHRNUJE:
• 7 nebo 14 noclehů
• stravování v rozsahu uvedeném u ubytovacího
objektu
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
CENA NEZAHRNUJE:
• případnou místní pobytovou taxu, která se
platí na místě
POJIŠTĚNÍ:
• pojištění Evropa Basic 285,- Kč
• pojištění Evropa Standard (limit plnění storna
30 tis. Kč) 395,- Kč
• pojištění Evropa Plus (limit plnění storna
80 tis. Kč) 695,- Kč
Více informací viz str. 12.
✆ 800 112 112
D
E
F
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
5090
5090
5090
4890
4890
10190
10190
10190
9790
9790
5590
5590
5590
5390
5390
11190
11190
11190
10790
10790
6290
6290
6290
6090
6090
12590
12590
12590
12190
12190
4190
4190
4190
3990
3990
8290
8290
8290
7890
7890
4590
4590
4590
4390
4390
9190
9190
9190
8790
8790
5090
5090
5090
4890
4890
10190
10190
10190
9790
9790
5090
5090
5090
4890
4890
10190
10190
10190
9790
9790
5590
5590
5590
5390
5390
11190
11190
11190
10790
10790
6290
6290
6290
6090
6090
12590
12590
12590
12190
12190
INFORMACE:
• S cílem poskytnout nejlepší služby se
podmínky realizace pobytů v Itálii upřesňují
peerativně těsně před realizací.
• V zájmu vašeho kvalitního odbavení počítejte,
prosím, s tím, že v případě doobjednání
autokarové dopravy, se přesné pokyny
k odjezdu dozvíte cca 1-2 dny před
odjezdem/nástupem.
• Doprava je organizována ve spolupráci
s externími dopravci.
337
Itálie
7516 Caorle - Altanea « 8/15 dní | } 10 dní - doprava za příplatek 2 290,- Kč
VI
Termíny
Villaggio AI GINEPRI BIL,VIL
Villaggio AI PINI 3+2 BIL
Villaggio AI PINI 3+2 VIL
Villaggio AI PINI 5+2
Villaggio AI PINI 5+2 TRIV
Villaggio LA QUERCIA 3+2
Villaggio LA QUERCIA 5+2
Villaggio LA QUERCIA 5+2 TRIV
Villaggio LUNA
Hotel MAREGOLF
Rezidence ROBINIA BIL
Rezidence ROBINIA TRI
7
C
C
C
C
C
C
C
C
C
B
C
C
14
E
D
D
E
D
E
D
E
E
B
D
E
VII
21
F
E
F
F
F
F
E
F
F
D
F
F
28
H
F
H
H
H
H
G
H
H
D
H
H
5
H
F
H
H
H
H
G
H
H
D
H
H
12
H
F
H
H
H
H
G
H
H
G
H
H
VIII
19
H
F
H
H
H
H
G
H
H
G
H
H
26
H
F
H
H
H
H
G
H
H
G
H
H
2
H
G
I
I
I
H
G
H
H
G
H
H
9
H
G
I
I
I
H
G
H
H
G
H
H
16
H
F
H
H
H
H
G
H
H
G
H
H
23
G
F
G
G
G
G
F
G
G
F
G
G
IX
6
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
B
B
30
D
D
E
D
E
D
D
D
D
E
E
D
13
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Čedok plus - slevy a výhody
Odečtěte si slevu za včasný nákup!
Při zakoupení zájezdu vlastní dopravou
Qv
termínu do 31. 12. 2013
Q v termínu do 31. 1. 2014
Q v termínu do 31. 3. 2014
sleva 10 %*
sleva 7 %*
sleva 6 %*
* Tyto slevy poskytujeme ze základní ceníkové ceny (nikoliv z příplatků) členům
Clubu Čedok v kategorii Čedok GOLD. Ostatní klienti mají slevy o 2-3 % nižší, viz
podmínky str. 303.
Autokarová doprava je zajišťována velkokapacitními autokary zahraniční výroby případně autokary Karosa LUX.
Během cesty jsou plánovány zdravotní zastávky.
Nástupní místa autokarové dopravy (abecedně):
Benešov, Beroun, Brno, České Budějovice, Děčín, Dobříš, Hradec Králové, Hranice, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Jihlava (dálnice D1), Kaplice, Kladno, Kolín, Liberec, Litoměřice, Louny,
Lovosice, Mladá Boleslav, Most, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Písek, Plzeň, Poděbrady, Praha, Prostějov, Příbram, Rokycany, Slaný, Soběslav, Strakonice, Tábor, Teplice, Turnov, Uherské
Hradiště, Ústí nad Labem, Vyškov, Zlín, Žebrák.
Hlavní přestupní místa jsou v Brně, Praze a Plzni, ev. v Českých Budějovicích. Vzhledem k velkému počtu vypsaných nástupních míst mohou být svozy a rozvozy realizovány též pomocnými
autokary, mikrobusy či osobními auty s nutností přestupu. V případě menšího počtu než 5 osob z některého z vypsaných nástupních míst a ve výjimečných případech organizačního charakteru
si vyhrazujeme právo na změnu nástupního místa oproti poskytnuté slevě 100,- Kč (změna do 50 km), 200,- Kč (změna o 51-100 km) ev. 300,- Kč (změna o 101-150 km). Upozorňujeme
klienty, že dopravy se účastní jen technický průvodce, který nepodává během cesty žádný výklad. Vzhledem k limitovanému zavazadlovému prostoru autobusů a nutnosti dodržování
mezinárodně platných předpisů má každý účastník zájezdu nárok na přepravu jednoho hlavního zavazadla do hmotnosti 20 kg a jednoho příručního zavazadla do hmotnosti 5 kg, další
zavazadla jsou možná jen po předchozí domluvě a za poplatek.
Časový harmonogram autokarové dopravy:
Odjezd z ČR v pátek v odpoledních či večerních hodinách, příjezd do pobytového místa v sobotu ráno.
Odjezd z pobytového místa následující sobotu v odpoledních či večerních hodinách, návrat do ČR v neděli v ranních či dopoledních hodinách. Upřesněné jízdní řády včetně nástupních zastávek
řády obdržíte v Cestovních informacích min. 2 dny před odjezdem.
Pásmo
A
B
Délka pobytu
1 týden
2 týdny 1 týden 2 týdny
Villaggio AI GINEPRI 2+2 AP BIL bez stravování *** Caorle
Dospělý - pevné lůžko
1690
3290
2390
4690
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
1690
3290
2390
4690
Neobsaz.lůžko
1690
3290
2390
4690
Neobsaz. přist.
1690
3290
2390
4690
Villaggio AI GINEPRI 3+2 AP VIL bez stravování *** Caorle
Dospělý - pevné lůžko
1590
3090
2190
4290
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
1590
3090
2190
4290
Neobsaz.lůžko
1590
3090
2190
4290
Neobsaz. přist.
1590
3090
2190
4290
Villaggio AI GINEPRI 4+2 AP VIL bez stravování *** Caorle
Dospělý - pevné lůžko
1490
2890
2090
4090
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
1490
2890
2090
4090
Neobsaz.lůžko
1490
2890
2090
4090
Neobsaz. přist.
1490
2890
2090
4090
Villaggio AI PINI 3+2 AP BIL bez stravování **** Caorle
Dospělý - pevné lůžko
1590
3090
2090
4090
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
1590
3090
2090
4090
Neobsaz.lůžko
1590
3090
2090
4090
Neobsaz. přist.
1590
3090
2090
4090
Villaggio AI PINI 3+2 AP VIL bez stravování **** Caorle
Dospělý - pevné lůžko
1790
3490
2390
4690
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
1790
3490
2390
4690
Neobsaz.lůžko
1790
3490
2390
4690
Neobsaz. přist.
1790
3490
2390
4690
Villaggio AI PINI 5+2 AP TRIR7 bez stravování **** Caorle
Dospělý - pevné lůžko
1290
2490
1790
3490
Dospělý - 1.a 2. přistýlka
1290
2490
1790
3490
Neobsaz.lůžko
1290
2490
1790
3490
Neobsaz. přist.
1290
2490
1790
3490
Villaggio AI PINI 5+2 AP TRIV7 bez stravování **** Caorle
Dospělý - pevné lůžko
1490
2890
2090
4090
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
1490
2890
2090
4090
Neobsaz.lůžko
1490
2890
2090
4090
Neobsaz. přist.
1490
2890
2090
4090
Villaggio LA QUERCIA 3+2 AP VIL bez stravování *** Caorle
Dospělý - pevné lůžko
1490
2890
1990
3890
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
1490
2890
1990
3890
Neobsaz.lůžko
1490
2890
1990
3890
Neobsaz. přist.
1490
2890
1990
3890
338
C
D
E
F
G
H
I
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
3190
3190
3190
3190
6290
6290
6290
6290
3490
3490
3490
3490
6890
6890
6890
6890
3690
3690
3690
3690
7290
7290
7290
7290
4290
4290
4290
4290
8490
8490
8490
8490
4990
4990
4990
4990
9890
9890
9890
9890
5190
5190
5190
5190
10290
10290
10290
10290
2990
2990
2990
2990
5890
5890
5890
5890
3290
3290
3290
3290
6490
6490
6490
6490
4090
4090
4090
4090
8090
8090
8090
8090
4390
4390
4390
4390
8690
8690
8690
8690
4790
4790
4790
4790
9490
9490
9490
9490
2690
2690
2690
2690
5290
5290
5290
5290
2990
2990
2990
2990
5890
5890
5890
5890
3090
3090
3090
3090
6090
6090
6090
6090
3790
3790
3790
3790
7490
7490
7490
7490
4390
4390
4390
4390
8690
8690
8690
8690
4490
4490
4490
4490
8890
8890
8890
8890
2890
2890
2890
2890
5690
5690
5690
5690
3190
3190
3190
3190
6290
6290
6290
6290
3990
3990
3990
3990
7890
7890
7890
7890
4590
4590
4590
4590
9090
9090
9090
9090
4690
4690
4690
4690
9290
9290
9290
9290
4790
4790
4790
4790
9490
9490
9490
9490
3190
3190
3190
3190
6290
6290
6290
6290
3490
3490
3490
3490
6890
6890
6890
6890
3590
3590
3590
3590
7090
7090
7090
7090
4590
4590
4590
4590
9090
9090
9090
9090
5090
5090
5090
5090
10090
10090
10090
10090
5390
5390
5390
5390
2490
2490
2490
2490
4890
4890
4890
4890
2690
2690
2690
2690
5290
5290
5290
5290
2790
2790
2790
2790
5490
5490
5490
5490
3290
3290
3290
3290
6490
6490
6490
6490
3690
3690
3690
3690
7290
7290
7290
7290
2690
2690
2690
2690
5290
5290
5290
5290
2990
2990
2990
2990
5890
5890
5890
5890
3090
3090
3090
3090
6090
6089
6090
6090
3790
3790
3790
3790
7490
7490
7490
7490
4290
4290
4290
4290
2790
2790
2790
2790
5490
5490
5490
5490
2990
2990
2990
2990
5890
5890
5890
5890
3290
3290
3290
3290
6490
6490
6490
6490
3790
3790
3790
3790
7490
7490
7490
7490
4190
4190
4190
4190
www.cedok.cz
1 týden
2 týdny
10690
10690
10690
10690
5490
5490
5490
5490
10890
10890
10890
10890
3890
3890
3890
3890
7690
7690
7690
7690
3990
3990
3990
3990
7890
7890
7890
7890
8490
8490
8490
8490
4490
4490
4490
4490
8890
8890
8890
8890
4590
4590
4590
4590
9090
9090
9090
9090
8290
8290
8290
8290
4390
4390
4390
4390
8690
8690
8690
8690
Itálie
7516 Caorle - Altanea « 8/15 dní | } 10 dní - (doprava za příplatek 2 290,- Kč) - pokračování
Pásmo
A
B
Délka pobytu
1 týden
2 týdny 1 týden 2 týdny
Villaggio LA QUERCIA 5+2 AP TRIR7 bez stravování *** Caorle
Dospělý - pevné lůžko
1090
2090
1590
3090
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
1090
2090
1590
3090
Neobsaz.lůžko
1090
2090
1590
3090
Neobsaz. přist.
1090
2090
1590
3090
Villaggio LA QUERCIA 5+2 AP TRIV7 bez stravování *** Caorle
Dospělý - pevné lůžko
1290
2490
1690
3290
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
1290
2490
1690
3290
Neobsaz.lůžko
1290
2490
1690
3290
Neobsaz. přist.
1290
2490
1690
3290
Villaggio LUNA 2+2 AP BIL bez stravování *** Caorle
Dospělý - pevné lůžko
1790
3490
2490
4890
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
1790
3490
2490
4890
Neobsaz.lůžko
1790
3490
2490
4890
Neobsaz. přist.
1790
3490
2490
4890
Villaggio LUNA 2+2 AP VIL bez stravování *** Caorle
Dospělý - pevné lůžko
2090
4180
2890
5690
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
2090
4180
2890
5690
Neobsaz.lůžko
2090
4180
2890
5690
Neobsaz. přist.
2090
4180
2890
5690
Villaggio LUNA 2+2 ST MON bez stravování *** Caorle
Dospělý - pevné lůžko
1490
2890
2090
4090
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
1490
2890
2090
4090
Neobsaz.lůžko
1490
2890
2090
4090
Neobsaz. přist.
1490
2890
2090
4090
Villaggio LUNA 4+2 AP VIL bez stravování *** Caorle
Dospělý - pevné lůžko
1590
3090
2290
4490
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
1590
3090
2290
4490
Neobsaz.lůžko
1590
3090
2290
4490
Neobsaz. přist.
1590
3090
2290
4490
Hotel MAREGOLF 2+2 HT snídaně **** Caorle
Dospělý - pevné lůžko
13190
26290
14290
28490
Dospělý - 1. a 2.přistýlka
9290
18490
10090
20090
Dítě do 13 let - pevné lůžko 13190
25690
14290
28490
Dítě do 13 let - 1. a 2. přist.
6690
13290
7190
14290
Dítě do 7 let - pevné lůžko
13190
25690
14290
28490
Dítě do 7 let - 1.přistýlka
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
Dítě do 7 let - 2.přistýlka
6690
13290
7190
14290
Neobsaz.lůžko
2690
5290
2890
5690
Stravování plná penze
3890
7780
3890
7780
Plná penze - dítě do 7 let
2290
4580
2290
4580
Stravování polopenze
2590
5180
2590
5180
Polopenze - dítě do 7 let
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
Hotel MAREGOLF 2+1 HT 2P snídaně **** Caorle
Dospělý - pevné lůžko
12290
24490
13390
26690
Dospělý - přistýlka
8690
17290
9390
18690
Dítě do 13 let - pevné lůžko 12290
24490
13390
26690
Dítě do 13 let - 1.přistýlka
6190
12290
6790
13490
Dítě do 7 let - pevné lůžko
12290
24490
13390
26690
Dítě do 7 let - přistýlka
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
Neobsaz.lůžko
2490
4890
2690
5290
Stravování plná penze
3890
7780
3890
7780
Plná penze - dítě do 7 let
2290
4580
2290
4580
Stravování polopenze
2590
5180
2590
5180
Polopenze - dítě do 7 let
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
Rezidence ROBINIA 2+2 AP BIL bez stravování *** Caorle
Dospělý - pevné lůžko
1490
2890
1990
3890
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
1490
2890
1990
3890
Neobsaz.lůžko
1490
2890
1990
3890
Neobsaz. přist.
1490
2890
1990
3890
Rezidence ROBINIA 4+2 AP TRI bez stravování *** Caorle
Dospělý - pevné lůžko
1190
2290
1590
3090
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
1190
2290
1590
3090
Neobsaz.lůžko
1190
2290
1590
3090
Neobsaz. přist.
1190
2290
1590
3090
CENA ZAHRNUJE:
• 7 nebo 14 noclehů
• stravování v rozsahu uvedeném u ubytovacího
objektu
• služby delegáta
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
CENA NEZAHRNUJE:
• případnou místní pobytovou taxu, která se
platí na místě
C
D
E
F
G
H
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
2190
2190
2190
2190
4290
4290
4290
4290
2390
2390
2390
2390
4690
4690
4690
4690
2890
2890
2890
2890
5690
5690
5690
5690
3290
3290
3290
3290
6490
6490
6490
6490
3390
3390
3390
3390
6690
6690
6690
6690
2290
2290
2290
2290
4490
4490
4490
4490
2590
2590
2590
2590
5090
5090
5090
5090
3190
3190
3190
3190
6290
6290
6290
6290
3590
3590
3590
3590
7090
7090
7090
7090
3790
3790
3790
3790
7490
7490
7490
7490
3490
3490
3490
3490
6890
6890
6890
6890
3690
3690
3690
3690
7290
7290
7290
7290
4090
4090
4090
4090
8090
8090
8090
8090
4690
4690
4690
4690
9290
9290
9290
9290
5190
5190
5190
5190
3890
3890
3890
3890
7690
7690
7690
7690
4190
4190
4190
4190
8290
8290
8290
8290
4590
4590
4590
4590
9090
9090
9090
9090
5290
5290
5290
5290
10490
10490
10490
10490
2890
2890
2890
2890
5690
5690
5690
5690
3090
3090
3090
3090
6090
6090
6090
6090
3390
3390
3390
3390
6690
6690
6690
6690
3890
3890
3890
3890
3090
3090
3090
3090
6090
6090
6090
6090
3290
3290
3290
3290
6490
6490
6490
6490
3590
3590
3590
3590
7090
7090
7090
7090
15290
10790
15290
7690
15290
ZDARMA
ZDARMA
3090
3890
2290
2590
ZDARMA
30490
21490
29790
15290
29790
ZDARMA
ZDARMA
6090
7780
4580
5180
ZDARMA
15490
10890
15490
7790
15490
ZDARMA
7790
4090
3890
2290
2590
ZDARMA
30890
21690
30890
15490
30890
ZDARMA
15490
8090
7780
4580
5180
ZDARMA
16590
11690
16590
8390
16590
ZDARMA
8390
3390
3890
2290
2590
ZDARMA
14390
10090
14390
7290
14390
ZDARMA
2890
3890
2290
2590
ZDARMA
28690
11090
28690
14490
28690
ZDARMA
5690
7780
4580
5180
ZDARMA
14690
10290
14690
7390
14690
ZDARMA
2990
3890
2290
2590
ZDARMA
29290
20490
29290
14690
29290
ZDARMA
5890
7780
4580
5180
ZDARMA
2690
2690
2690
2690
5290
5290
5290
5290
2890
2890
2890
2890
2190
2190
2190
2190
4290
4290
4290
4290
2390
2390
2390
2390
I
1 týden
2 týdny
10290
10290
10290
10290
5490
5490
5490
5490
10890
10890
10890
10890
5890
5890
5890
5890
11690
11690
11690
11690
6190
6190
6190
6190
12290
12290
12290
12290
7690
7690
7690
7690
4490
4490
4490
4490
8890
8890
8890
8890
4190
4190
4190
4190
8290
8290
8290
8290
4690
4690
4690
4690
9290
9290
9290
9290
33090
23290
32290
16690
32290
ZDARMA
16690
6690
7780
4580
5180
ZDARMA
17990
12690
17990
9090
17990
ZDARMA
9090
3690
3890
2290
2590
ZDARMA
35890
25290
35890
18090
35090
ZDARMA
18090
7290
7780
4580
5180
ZDARMA
19090
13390
19090
9590
19090
ZDARMA
9590
3890
3890
2290
2590
ZDARMA
38090
26690
38090
19090
38090
ZDARMA
19090
7690
7780
4580
5180
ZDARMA
15590
10990
15590
7890
15590
ZDARMA
3190
3890
2290
2590
ZDARMA
31090
21980
31090
15690
31090
ZDARMA
6290
7780
4580
5180
ZDARMA
17090
11990
17090
8590
17090
ZDARMA
3490
3890
2290
2590
ZDARMA
34090
23890
34090
17090
34090
ZDARMA
6890
7780
4580
5180
ZDARMA
17990
12690
17990
9090
17990
ZDARMA
3690
3890
2290
2590
ZDARMA
35890
25290
35890
18090
35890
ZDARMA
7290
7780
4580
5180
ZDARMA
5690
5690
5690
5690
2990
2990
2990
2990
5890
5890
5890
5890
3690
3690
3690
3690
7290
7290
7290
7290
4190
4190
4190
4190
8290
8290
8290
8290
4690
4690
4690
4690
2490
2490
2490
2490
4890
4890
4890
4890
2990
2990
2990
2990
5890
5890
5890
5890
3490
3490
3490
3490
6890
6890
6890
6890
4890
4890
4890
4890
1 týden
2 týdny
9690
9690
9690
9690
POBYT PRO 2 DĚTI ZDARMA
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
POJIŠTĚNÍ:
• pojištění Evropa Basic 285,- Kč
• pojištění Evropa Standard (limit plnění storna
30 tis. Kč) 395,- Kč
• pojištění Evropa Plus (limit plnění storna
80 tis. Kč) 695,- Kč
Více informací viz str. 12.
FAKULTATIVNÍ SLUŽBY:
• autokarová doprava 2290,- Kč, dítě do 11 let
2090,- Kč
INFORMACE:
• vratná kauce za apartmán 100,- Eur
• s cílem poskytnout nejlepší služby se
podmínky realizace pobytů v Itálii upřesňují
operativně těsně před realizací
• v zájmu vašeho kvalitního odbavení počítejte,
prosím, s tím, že v případě doobjednání
autokarové dopravy, se přesné pokyny
k odjezdu dozvíte cca 1-2 dny před
odjezdem/nástupem
• doprava je organizována ve spolupráci
s externími dopravci
4390
4390
4390
4390
8690
8690
8690
8690
VILLAGGIO AI GINEPRI, VILLAGGIO AI PINI,
VILLAGGIO LA QUERCIA, VILLAGGIO LUNA
A REZIDENCE ROBINIA
• cena zahrnuje spotřebu el. energie, vody
a plynu a závěrečný úklid (s výjimkou
kuchyňské linky)
• příplatek za ložní prádlo 200,- Kč/os./týden
• plážový servis 1 890,- Kč/týden (plážový
servis zahrnuje pronájem slunečníku, lehátka
a plážového křesla)
HOTEL MAREGOLF
• cena zahrnuje ubytování se snídaní, plážový
serivs (slunečník a dvě lehátka), denní
a závěrečný úklid, ložní a koupelnové prádlo
Itálie
7521 Rosolina Mare « 8/15 dní | } 10 dní - doprava za příplatek 2 390,- Kč
Termíny
Vila BELLAVISTA
Vila EDEN
Rezidenční komplex PIAZZETTA
Vila MARINA
Apt. ROSOLINA MARE KAT. O
Apt. ROSOLINA MARE KAT. V
Apt. ROSOLINA MARE KAT. VIL
Hotel SOLE
Villaggio SOLMARE
Vila WALLY
17
A
A
A
A
A
A
A
A
V
24
B
C
B
B
B
B
B
31
C
D
C
C
C
C
C
VI
B
B
C
C
7
D
E
D
D
D
D
D
A
D
D
14
E
F
E
E
E
E
E
A
E
E
VII
21
F
G
F
F
F
F
F
B
F
F
28
H
I
H
H
H
H
H
B
H
H
5
I
J
I
I
I
I
I
B
I
I
12
I
J
I
I
I
I
I
B
I
I
19
I
J
I
I
I
I
I
B
I
I
26
I
J
I
I
I
I
I
B
I
I
2
I
J
I
I
I
I
I
B
I
I
9
J
K
J
J
J
J
J
C
J
J
VIII
16
J
K
J
J
J
J
J
C
J
J
IX
23
G
H
G
G
G
G
G
B
G
G
30
D
E
D
D
D
D
D
A
D
D
6
B
C
B
B
B
B
B
A
B
B
13
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
Čedok plus - slevy a výhody
Odečtěte si slevu
za včasný nákup!
Při zakoupení zájezdu vlastní dopravou
Qv
termínu do 31. 12. 2013
Q v termínu do 31. 1. 2014
Q v termínu do 31. 3. 2014
sleva 10 %*
sleva 7 %*
sleva 6 %*
* Tyto slevy poskytujeme ze základní ceníkové ceny (nikoliv
z příplatků) členům Clubu Čedok v kategorii Čedok GOLD.
Ostatní klienti mají slevy o 2-3 % nižší, viz podmínky
str. 321.
Autokarová doprava je zajišťována velkokapacitními autokary
zahraniční výroby případně autokary Karosa LUX.
Během cesty jsou plánovány zdravotní zastávky.
Nástupní místa autokarové dopravy (abecedně):
Benešov, Beroun, Brno, České Budějovice, Děčín, Dobříš, Hradec Králové, Hranice, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Jihlava (dálnice D1), Kaplice, Kladno, Kolín, Liberec, Litoměřice, Louny,
Lovosice, Mladá Boleslav, Most, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Písek, Plzeň, Poděbrady, Praha, Prostějov, Příbram, Rokycany, Slaný, Soběslav, Strakonice, Tábor, Teplice, Turnov, Uherské
Hradiště, Ústí nad Labem, Vyškov, Zlín, Žebrák.
Hlavní přestupní místa jsou v Brně, Praze a Plzni, ev. v Českých Budějovicích. Vzhledem k velkému počtu vypsaných nástupních míst mohou být svozy a rozvozy realizovány též pomocnými
autokary, mikrobusy či osobními auty s nutností přestupu. V případě menšího počtu než 5 osob z některého z vypsaných nástupních míst a ve výjimečných případech organizačního charakteru
si vyhrazujeme právo na změnu nástupního místa oproti poskytnuté slevě 100,- Kč (změna do 50 km), 200,- Kč (změna o 51-100 km) ev. 300,- Kč (změna o 101-150 km). Upozorňujeme
klienty, že dopravy se účastní jen technický průvodce, který nepodává během cesty žádný výklad. Vzhledem k limitovanému zavazadlovému prostoru autobusů a nutnosti dodržování
mezinárodně platných předpisů má každý účastník zájezdu nárok na přepravu jednoho hlavního zavazadla do hmotnosti 20 kg a jednoho příručního zavazadla do hmotnosti 5 kg, další
zavazadla jsou možná jen po předchozí domluvě a za poplatek.
Časový harmonogram autokarové dopravy:
Odjezd z ČR v pátek v odpoledních či večerních hodinách, příjezd do pobytového místa v sobotu ráno.
Odjezd z pobytového místa následující sobotu v odpoledních či večerních hodinách, návrat do ČR v neděli v ranních či dopoledních hodinách. Upřesněné jízdní řády včetně nástupních zastávek
řády obdržíte v Cestovních informacích min. 2 dny před odjezdem.
Pásmo
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden
Vila BELLAVISTA 2+2 AP BIL bez stravování *** Rosolina Mare
Dospělý - pevné lůžko
1290
2490 1690 3290
2090
4090 2490
4890 2890
5690 3290
6490 3690
7290
3890 7690 4290 8490 4890
9690
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
1290
2490 1690 3290
2090
4090 2490
4890 2890
5690 3290
6490 3690
7290
3890 7690 4290 8490 4890
9690
Neobsaz.lůžko
1290
2490 1690 3290
2090
4090 2490
4890 2890
5690 3290
6490 3690
7290
3890 7690 4290 8490 4890
9690
Neobsaz. přist.
1290
2490 1690 3290
2090
4090 2490
4890 2890
5690 3290
6490 3690
7290
3890 7690 4290 8490 4890
9690
Vila BELLAVISTA 2+2 AP MON bez stravování *** Rosolina Mare
Dospělý - pevné lůžko
1190
2290 1590 3090
1990
3890 2290
4490 2690
5290 3090
6090 3490
6890
3690 7290 3990 7890 4590
9090
Dospělý - 2.přistýlka
1190
2290 1590 3090
1990
3890 2290
4490 2690
5290 3090
6090 3490
6890
3690 7290 3990 7890 4590
9090
Neobsaz.lůžko
1190
2290 1590 3090
1990
3890 2290
4490 2690
5290 3090
6090 3490
6890
3690 7290 3990 7890 4590
9090
Neobsaz. přist.
1190
2290 1590 3090
1990
3890 2290
4490 2690
5290 3090
6090 3490
6890
3690 7290 3990 7890 4590
9090
Vila EDEN 4+2 AP TRI bez stravování *** Rosolina Mare
Dospělý - pevné lůžko
890
1690
990 1890
1290
2490 1590
3090 1890
3690 2190
4290 2490
4890
2790 5490 2990 5890 3290
6490 3690
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
890
1690
990 1890
1290
2490 1590
3090 1890
3690 2190
4290 2490
4890
2790 5490 2990 5890 3290
6490 3690
Neobsaz.lůžko
890
1690
990 1890
1290
2490 1590
3090 1890
3690 2190
4290 2490
4890
2790 5490 2990 5890 3290
6490 3690
Neobsaz. přist.
890
1690
990 1890
1290
2490 1590
3090 1890
3690 2190
4290 2490
4890
2790 5490 2990 5890 3290
6490 3690
Rezidenční komplex PIAZZETTA 4+2 AP TRI bez stravování *** Rosolina Mare
Dospělý - pevné lůžko
990
1890 1290 2490
1590
3090 1890
3690 2290
4490 2590
5090 2890
5690
2990 5890 3290 6490 3790
7490
Dospělý - 1. 2. přistýlka
990
1890 1290 2490
1590
3090 1890
3690 2290
4490 2590
5090 2890
5690
2990 5890 3290 6490 3790
7490
Neobsaz.lůžko
990
1890 1290 2490
1590
3090 1890
3690 2290
4490 2590
5090 2890
5690
2990 5890 3290 6490 3790
7490
Neobsaz. přist.
990
1890 1290 2490
1590
3090 1890
3690 2290
4490 2590
5090 2890
5690
2990 5890 3290 6490 3790
7490
Vila MARINA 6+2 AP TRI bez stravování *** Rosolina Mare
Dospělý - pevné lůžko
690
1290
890 1690
1090
2090 1290
2490 1490
2890 1690
3290 1890
3690
1990 3890 2190 4290 2490
4890
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
690
1290
890 1690
1090
2090 1290
2490 1490
2890 1690
3290 1890
3690
1990 3890 2190 4290 2490
4890
Neobsaz.lůžko
690
1290
890 1690
1090
2090 1290
2490 1490
2890 1690
3290 1890
3690
1990 3890 2190 4290 2490
4890
Neobsaz. přist.
690
1290
890 1690
1090
2090 1290
2490 1490
2890 1690
3290 1890
3690
1990 3890 2190 4290 2490
4890
Apartmány ROSOLINA MARE KAT. O 2+2 AP BIL bez stravování ** Rosolina Mare
Dospělý - pevné lůžko
990
1890 1290 2490
1590
3090 1890
3690 2190
4290 2490
4890 2890
5690
2990 5890 3290 6490 3790
7490
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
990
1890 1290 2490
1590
3090 1890
3690 2190
4290 2490
4890 2890
5690
2990 5890 3290 6490 3790
7490
Neobsaz.lůžko
990
1890 1290 2490
1590
3090 1890
3690 2190
4290 2490
4890 2890
5690
2990 5890 3290 6490 3790
7490
Neobsaz. přist.
990
1890 1290 2490
1590
3090 1890
3690 2190
4290 2490
4890 2890
5690
2990 5890 3290 6490 3790
7490
Apartmány ROSOLINA MARE KAT. O 4+1 AP TRI bez stravování ** Rosolina Mare
Dospělý - pevné lůžko
890
1690 1090 2090
1390
2690 1590
3090 1890
3690 2090
4090 2390
4690
2490 4890 2790 5490 3190
6290
Dospělý - přistýlka
890
1690 1090 2090
1390
2690 1590
3090 1890
3690 2090
4090 2390
4690
2490 4890 2790 5490 3190
6290
Neobsaz.lůžko
890
1690 1090 2090
1390
2690 1590
3090 1890
3690 2090
4090 2390
4690
2490 4890 2790 5490 3190
6290
Neobsaz. přist.
890
1690 1090 2090
1390
2690 1590
3090 1890
3690 2090
4090 2390
4690
2490 4890 2790 5490 3190
6290
Apartmány ROSOLINA MARE KAT. O 4+2 AP TRI bez stravování ** Rosolina Mare
Dospělý - pevné lůžko
690
1290
990 1890
1190
2290 1390
2690 1590
3090 1890
3690 2090
4090
2190 4290 2390 4690 2790
5490
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
690
1290
990 1890
1190
2290 1390
2690 1590
3090 1890
3690 2090
4090
2190 4290 2390 4690 2790
5490
Neobsaz.lůžko
690
1290
990 1890
1190
2290 1390
2690 1590
3090 1890
3690 2090
4090
2190 4290 2390 4690 2790
5490
Neobsaz. přist.
690
1290
990 1890
1190
2290 1390
2690 1590
3090 1890
3690 2090
4090
2190 4290 2390 4690 2790
5490
Apartmány ROSOLINA MARE KAT. V 2+2 AP BIL bez stravování ** Rosolina Mare
Dospělý - pevné lůžko
1090
2090 1490 2890
1790
3490 2190
4290 2490
4890 2890
5690 3190
6290
3390 6690 3790 7490 4290
8490
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
1090
2090 1490 2890
1790
3490 2190
4290 2490
4890 2890
5690 3190
6290
3390 6690 3790 7490 4290
8490
Neobsaz.lůžko
1090
2090 1490 2890
1790
3490 2190
4290 2490
4890 2890
5690 3190
6290
3390 6690 3790 7490 4290
8490
Neobsaz. přist.
1090
2090 1490 2890
1790
3490 2190
4290 2490
4890 2890
5690 3190
6290
3390 6690 3790 7490 4290
8490
340
www.cedok.cz
2 týdny
7290
7290
7290
7290
Itálie
7521 Rosolina Mare « 8/15 dní | } 10 dní - (doprava za příplatek 2 390,- Kč) - pokračování
Pásmo
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Apartmány ROSOLINA MARE KAT. V 4+1 AP TRI bez stravování ** Rosolina Mare
Dospělý - pevné lůžko
990
1890 1290 2490
1590
3090 1890
3690 2190
4290 2490
4890 2790
5490
2890 5690 3190 6290 3690
7290
Dospělý - přistýlka
990
1890 1290 2490
1590
3090 1890
3690 2190
4290 2490
4890 2790
5490
2890 5690 3190 6290 3690
7290
Neobsaz.lůžko
990
1890 1290 2490
1590
3090 1890
3690 2190
4290 2490
4890 2790
5490
2890 5690 3190 6290 3690
7290
Neobsaz. přist.
990
1890 1290 2490
1590
3090 1890
3690 2190
4290 2490
4890 2790
5490
2890 5690 3190 6290 3690
7290
Apartmány ROSOLINA MARE KAT. V 4+2 AP TRI bez stravování ** Rosolina Mare
Dospělý - pevné lůžko
790
1490 1090 2090
1390
2690 1590
3090 1890
3690 2090
4090 2390
4690
2490 4890 2790 5490 3190
6290
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
790
1490 1090 2090
1390
2690 1590
3090 1890
3690 2090
4090 2390
4690
2490 4890 2790 5490 3190
6290
Neobsaz.lůžko
790
1490 1090 2090
1390
2690 1590
3090 1890
3690 2090
4090 2390
4690
2490 4890 2790 5490 3190
6290
Neobsaz. přist.
790
1490 1090 2090
1390
2690 1590
3090 1890
3690 2090
4090 2390
4690
2490 4890 2790 5490 3190
6290
Apartmány ROSOLINA MARE KAT. VIL 2+2 AP BIL bez stravování ** Rosolina Mare
Dospělý - pevné lůžko
990
1890 1290 2490
1690
3290 1990
3890 2290
4490 2590
5090 2890
5690
3090 6090 3390 6690 3890
7690
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
990
1890 1290 2490
1690
3290 1990
3890 2290
4490 2590
5090 2890
5690
3090 6090 3390 6690 3890
7690
Neobsaz.lůžko
990
1890 1290 2490
1690
3290 1990
3890 2290
4490 2590
5090 2890
5690
3090 6090 3390 6690 3890
7690
Neobsaz. přist.
990
1890 1290 2490
1690
3290 1990
3890 2290
4490 2590
5090 2890
5690
3090 6090 3390 6690 3890
7690
Apartmány ROSOLINA MARE KAT. VIL 4+1 AP TRI bez stravování ** Rosolina Mare
Dospělý - pevné lůžko
890
1690 1090 2090
1390
2690 1690
3290 1890
3690 2190
4290 2490
4890
2590 5090 2890 5690 3290
6490
Dospělý - přistýlka
890
1690 1090 2090
1390
2690 1690
3290 1890
3690 2190
4290 2490
4890
2590 5090 2890 5690 3290
6490
Neobsaz.lůžko
890
1690 1090 2090
1390
2690 1690
3290 1890
3690 2190
4290 2490
4890
2590 5090 2890 5690 3290
6490
Neobsaz. přist.
890
1690 1090 2090
1390
2690 1690
3290 1890
3690 2190
4290 2490
4890
2590 5090 2890 5690 3290
6490
Apartmány ROSOLINA MARE KAT. VIL 4+2 AP TRI bez stravování ** Rosolina Mare
Dospělý - pevné lůžko
790
1490
990 1890
1190
2290 1490
2890 1690
3290 1890
3690 2190
4290
2290 4490 2490 4890 2890
5690
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
790
1490
990 1890
1190
2290 1490
2890 1690
3290 1890
3690 2190
4290
2290 4490 2490 4890 2890
5690
Neobsaz.lůžko
790
1490
990 1890
1190
2290 1490
2890 1690
3290 1890
3690 2190
4290
2290 4490 2490 4890 2890
5690
Neobsaz. přist.
790
1490
990 1890
1190
2290 1490
2890 1690
3290 1890
3690 2190
4290
2290 4490 2490 4890 2890
5690
Hotel SOLE 2+2 HT polopenze *** Rosolina Mare
Dospělý - pevné lůžko
7090 14090 7890 15690 12990 25890
Dospělý - 1.přistýlka
6090 12090 6790 13490 11090 22090
Dospělý - 2.přistýlka
4990
9890 5590 11090 10090 20090
Neobsaz.lůžko
2890
5690 2890 5690
2890
5690
Stravování plná penze
1690
3380 1690 3380
1690
3380
Klimatizace
1190
2380 1190 2380
1190
2380
Pevná cena za dítě do 2 let
1890
3780 1890 3780
1890
3780
Villaggio SOLMARE 2+2 AP BIL bez stravování *** Rosolina Mare
Dospělý - pevné lůžko
1390
2690 1790 3490
2190
4290 2690
5290 3090
6090 3490
6890 3990
7890
4190 8290 4590 9090 5290 10490
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
1390
2690 1790 3490
2190
4290 2690
5290 3090
6090 3490
6890 3990
7890
4190 8290 4590 9090 5290 10490
Neobsaz.lůžko
1390
2690 1790 3490
2190
4290 2690
5290 3090
6090 3490
6890 3990
7890
4190 8290 4590 9090 5290 10490
Neobsaz. přist.
1390
2690 1790 3490
2190
4290 2690
5290 3090
6090 3490
6890 3990
7890
4190 8290 4590 9090 5290 10490
Villaggio SOLMARE 4+2 AP TRI bez stravování *** Rosolina Mare
Dospělý - pevné lůžko
1090
2090 1390 2690
1690
3290 1990
3890 2390
4690 2690
5290 2990
5890
3190 6290 3490 6890 3990
7890
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
1090
2090 1390 2690
1690
3290 1990
3890 2390
4690 2690
5290 2990
5890
3190 6290 3490 6890 3990
7890
Neobsaz.lůžko
1090
2090 1390 2690
1690
3290 1990
3890 2390
4690 2690
5290 2990
5890
3190 6290 3490 6890 3990
7890
Neobsaz. přist.
1090
2090 1390 2690
1690
3290 1990
3890 2390
4690 2690
5290 2990
5890
3190 6290 3490 6890 3990
7890
Vila WALLY 4+2 AP TRI bez stravování *** Rosolina Mare
Dospělý - pevné lůžko
990
1890 1290 2490
1590
3090 1890
3690 2190
4290 2490
4890 2790
5490
2990 5890 3290 6490 3690
7290
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
990
1890 1290 2490
1590
3090 1890
3690 2190
4290 2490
4890 2790
5490
2990 5890 3290 6490 3690
7290
Neobsaz.lůžko
990
1890 1290 2490
1590
3090 1890
3690 2190
4290 2490
4890 2790
5490
2990 5890 3290 6490 3690
7290
Neobsaz. přist.
990
1890 1290 2490
1590
3090 1890
3690 2190
4290 2490
4890 2790
5490
2990 5890 3290 6490 3690
7290
CENA ZAHRNUJE:
• 7 nebo 14 noclehů
• stravování v rozsahu uvedeném u ubytovacího objektu
• služby delegáta
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
• u apartmánů cena zahrnuje také spotřebu el. energie, vody
a plynu
CENA NEZAHRNUJE:
• případnou místní pobytovou taxu, která se platí na místě
POJIŠTĚNÍ:
• pojištění Evropa Basic 285,- Kč
• pojištění Evropa Standard (limit plnění storna 30 tis. Kč)
395,- Kč
• pojištění Evropa Plus (limit plnění storna 80 tis. Kč) 695,- Kč
Více informací viz str. 12.
INFORMACE:
• vratná kauce za apartmán 100,- Eur
• s cílem poskytnout nejlepší služby se podmínky realizace
pobytů v Itálii upřesňují operativně těsně před realizací
• v zájmu vašeho kvalitního odbavení počítejte, prosím, s tím, že
v případě doobjednání autokarové dopravy, se přesné pokyny
k odjezdu dozvíte cca 1-2 dny před odjezdem/nástupem
• doprava je organizována ve spolupráci s externími dopravci
HOTEL SOLE
• cena zahrnuje denní a závěrečný úkllid a ložní a koupelnové
prádlo
• příplatek za plnou penzi 1 690,- Kč
• příplatek za klimatizaci 1 190,- Kč
✆ 800 112 112
FAKULTATIVNÍ SLUŽBY:
• autokarová doprava 2 390,- Kč, dítě do 11 let 2 190,- Kč
• příplatek za ložní prádlo 250,- Kč/osoba/týden
• závěrečný úklid bilokál 990,- Kč, trilokál 1 190,- Kč, quadrilokál
1 390,- Kč/apartmán
• plážový serivs 1 490,- Kč v období 28.6. - 2.8. 2014
a 23.8. - 30.8. 2014 / v období 3.5. - 28.6. 2014
a 30.8. - 27.9. 2014 za 1 390,- Kč (plážový servis se skládá ze
slunečníku, lehátka a plážového křesílka, nabízeno pouze na
pláži Happy Days).
341
Itálie
7515 Porto Santa Margherita « 8/15 dní
Čedok plus - slevy a výhody
Odečtěte si slevu za včasný nákup!
Při zakoupení zájezdu vlastní dopravou
Qv
termínu do 31. 12. 2013 sleva 10 %*
Q v termínu do 31. 1. 2014 sleva 7 %*
Qv
termínu do 31. 3. 2014 sleva 6 %*
* Tyto slevy poskytujeme ze základní ceníkové ceny (nikoliv z příplatků) členům Clubu Čedok v kategorii
Čedok GOLD. Ostatní klienti mají slevy o 2-3 % nižší, viz podmínky str. 303.
Termíny
Rezidence ACAPULCO
Rezidence MIRAMARE
3
A
A
10
A
A
V
17
A
A
VI
24
A
A
31
A
A
7
A
A
14
B
B
VII
21
C
C
Pásmo
A
B
C
D
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Rezidence ACAPULCO 2+2 AP BIL bez stravování *** Porto Santa Margherita
Dospělý - pevné lůžko
2390 4790 3290 6590 4090 8190 4590 9190
Dospělý - 1.přistýlka
2390 4790 3290 6590 4090 8190 4590 9190
Dospělý - 2.přistýlka
2390 4790 3290 6590 4090 8190 4590 9190
Neobsaz.lůžko
2190 4390 3090 6190 3890 7790 4390 8790
Neobsaz. přist.
2190 4390 3090 6190 3890 7790 4390 8790
Rezidence ACAPULCO 5+2 AP TRI bez stravování *** Porto Santa Margherita
Dospělý - pevné lůžko
1790 3590 2290 4590 2790 5590 3190 6390
Dospělý - 1.přistýlka
1790 3590 2290 4590 2790 5590 3190 6390
Dospělý - 2.přistýlka
1790 3590 2290 4590 2790 5590 3190 6390
Neobsaz.lůžko
1590 3190 2090 4190 2590 5190 2990 5990
Neobsaz. přist.
1590 3190 2090 4190 2590 5190 2990 5990
Rezidence MIRAMARE 3+2 AP BIL bez stravování *** Porto Santa Margherita
Dospělý - pevné lůžko
2890 5790 3590 7190 4190 8390 4790 9490
Dospělý - 1.přistýlka
2890 5790 3590 7190 4190 8390 4790 9490
Dospělý - 2.přistýlka
2890 5790 3590 7190 4190 8390 4790 9490
Neobsaz.lůžko
2690 5390 3390 6790 3990 7990 4590 9090
Neobsaz. přist.
2690 5390 3390 6790 3990 7990 4590 9090
CENA ZAHRNUJE:
• 7 nebo 14 noclehů
• stravování v rozsahu uvedeném u ubytovacího
objektu
• služby delegáta od 31.5., delegát je
k dispozici 1x za týden
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
CENA NEZAHRNUJE:
• případnou místní pobytovou taxu, která se
platí na místě
28
C
C
5
D
D
12
D
D
19
D
D
E
F
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
4990
4990
4990
4790
4790
9990
9990
9990
9590
9590
5790
5790
5790
5590
5590
11590
11590
11590
11190
11190
3390
3390
3390
3190
3190
6790
6790
6790
6390
6390
3890
3890
3890
3690
3690
7790
7790
7790
7390
7390
5090
5090
5090
4890
4890
10190
10190
10190
9790
9790
5690
5690
5690
5490
5490
11390
11390
11390
10990
10990
POJIŠTĚNÍ:
• pojištění Evropa Basic 285,- Kč
• pojištění Evropa Standard (limit plnění storna
30 tis. Kč) 395,- Kč
• pojištění Evropa Plus (limit plnění storna
80 tis. Kč) 695,- Kč
Více informací viz str. 12.
26
E
E
2
F
F
9
F
F
VIII
16
E
E
23
C
C
30
A
A
6
A
A
IX
13
A
A
20
A
A
Pásmo
A
B
C
D
E
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Rezidence MIRAMARE 4+2 AP BIL bez stravování *** Porto Santa Margherita
Dospělý - pevné lůžko
2490 4990 2990 5990 3590 7190 3990 7990 4290 8590
Dospělý - 1.přistýlka
2490 4990 2990 5990 3590 7190 3990 7990 4290 8590
Dospělý - 2.přistýlka
2490 4990 2990 5990 3590 7190 3990 7990 4290 8590
Neobsaz.lůžko
2290 4590 2790 5590 3390 6790 3790 7590 4090 8190
Neobsaz. přist.
2290 4590 2790 5590 3390 6790 3790 7590 4090 8190
Rezidence MIRAMARE 5+2 AP TRI bez stravování *** Porto Santa Margherita
Dospělý - pevné lůžko
2390 4790 2890 5790 3390 6790 3990 7990 4290 8590
Dospělý - 1.přistýlka
2390 4790 2890 5790 3390 6790 3990 7990 4290 8590
Dospělý - 2.přistýlka
2390 4790 2890 5790 3390 6790 3990 7990 4290 8590
Neobsaz.lůžko
2190 4390 2690 5390 3190 6390 3790 7590 4090 8190
Neobsaz. přist.
2190 4390 2690 5390 3190 6390 3790 7590 4090 8190
INFORMACE:
REZIDENCE ACAPULCO
• spotřeba energií nad 60 Kw týdně se hradí
0,35,- Eur/Kw
• závěrečný úklid 55,- Eur/bilo/týden,
65,- Eur/trilo/týden
• ložní prádlo 9,- Eur/osoba/výměna při úhradě
předem, na místě 10,- Eur/osoba/výměna
• dětská postýlka 20,- Eur/týden při úhradě
předem, na místě 5,- Eur/den
• klimatizace v apartmánu typu bilo
30,- Eur/apartmán/týden/v měsících květen,
červen a září, 35,- Eur/apartmán/týden/v
červenci a 40,- Eur/apartmán/týden/v srpnu,
v apartmánu typu trilo
40,- Eur/apartmán/týden - v měsících květen,
červen a září, 45,- Eur/apartmán/týden v měsících červenec a srpen-platba na místě
F
1 týden 2 týdny
4790
4790
4790
4590
4590
9590
9590
9590
9190
9190
4590
4590
4590
4390
4390
9190
9190
9190
8790
8790
• vratná kauce 100,- Eur/apartmán
• zvířata (jen psi) na vyžádání - malá do 5 kg za
35,- Eur, nad 12 kg za 60,- Eur,
RESIDENCE MIRAMARE
• spotřeba energií nad 60 Kw týdně se hradí
0,35,- Eur/Kw
• závěrečný úklid 55,- Eur/bilo/týden,
65,- Eur/trilo/týden
• ložní prádlo 9,- Eur/osoba/výměna při úhradě
předem, na místě 10,- Eur/osoba/výměna
• dětská postýlka 20,- Eur/týden při úhradě
předem, na místě 5,- Eur/den
• vratná kauce 100,- Eur/apartmán
• zvířata (jen psi) na vyžádání - malá do 5 kg za
35,- Eur, do 12 kg za 45,- Eur, nad 12 kg za
60,- Eur
Vstupte do Clubu Čedok
• Cestujete-li s Čedokem poprvé, můžete vstoupit
do Clubu Čedok. Své členské výhody budete moci čerpat
již při příštím zájezdu.
• Jak se stát členem?
Stačí zakoupit zájezd s Čedokem
a vyplnit registrační formulář Clubu Čedok.
342
www.cedok.cz
Firemní turistika
I v České republice se trvale zabydlela firemní turistika a to ve všech svých formách od klasických
podnikových konferencí přes služební cesty, účast na výstavách a veletrzích až po motivační zájezdy
a teambuilding. Čedok má zkušenosti s pořádáním těchto zájezdů již více než půl století. Za tu dobu
zorganizoval tisíce akcí od gigantických kongresů s několika tisíci účastníky až po malá výjezdní zasedání
správních rad a managementů významných podniků.
Čedok zajišťuje zejména následující
firemní zájezdy po celém světě:
Cestovatelské a incentivní služby Čedoku
zahrnují zejména:
n incentivní
n zpracování
a zážitkové zájezdy pro zaměstnance, prodejce
i obchodní partnery
n zájezdy zaměřené na budování týmu, zdokonalování
manažerských dovedností n firemní konference, porady a školení pro širší týmy zaměstnanců
n výjezdní zasedání pro užší týmy vedení společností a jiné
manažerské skupiny
n návštěvu výstav, veletrhů, kongresů a symposií v zahraničí
n tématické zájezdy s exkurzemi do podniků
n zájezdy na sportovní a kulturní události, sportovní hry a turnaje
Zpracování projektu
a příprava nabídky
bez poplatku!
projektu podnikového zájezdu n inspekční cesty zástupců firmy do místa konání
n dopravu do cíle a zpět, transfery na místě
n speciální servis na palubách letadel a autobusů
n ubytování v hotelích všech kategorií
n nestandardní ubytování v zámcích, haciendách, vilách
n uzavřené podnikové bankety a koktejly
n konferenční a kongresový servis (pronájem sálů a techniky)
n komplexní branding (výzdoba firemními symboly)
n dárky na pokojích i v pokynech na cestu účastníků
n vnitropodnikové soutěže a hry zaměřené na teambuilding
n speciální incentivní služby a programy
Informace a kontakt:
U všech prodejců zájezdů nebo přímo v centrále podnikové turistiky:
Exclusive Travel Čedok
Vyskočilova 1442, 140 22 Praha 4 - Michle
Telefon: 800 211 212 • E-mail: [email protected]
Itálie
7531 Rimini « 8/15 dní | } 10 dní - doprava za příplatek 2 390,- Kč
Termíny
Residence ART BIL
Residence ART MON
Hotel Blumen
Hotel EURHOTEL
Hotel MON REVE
17
A
A
A
A
A
V
24
A
A
A
A
A
VI
31
A
A
C
B
B
7
A
A
C
B
B
14
A
B
C
B
B
VII
21
A
B
C
B
B
28
B
D
D
C
B
5
B
D
D
C
D
12
C
E
D
C
D
19
C
E
D
C
D
26
C
E
E
C
D
2
C
E
E
C
D
9
E
F
E
D
E
VIII
16
E
F
E
D
E
IX
23
D
D
E
B
C
30
D
D
C
B
A
6
A
C
B
A
A
13
A
C
B
A
A
Čedok plus - slevy a výhody
Odečtěte si slevu
za včasný nákup!
Při zakoupení zájezdu vlastní dopravou
Qv
termínu do 31. 12. 2013
Q v termínu do 31. 1. 2014
Q v termínu do 31. 3. 2014
sleva 10 %*
sleva 7 %*
sleva 6 %*
* Tyto slevy poskytujeme ze základní ceníkové ceny (nikoliv
z příplatků) členům Clubu Čedok v kategorii Čedok GOLD. Ostatní
klienti mají slevy o 2-3 % nižší, viz podmínky str. 303.
Pásmo
A
B
C
D
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Residence ART 2+2 AP BIL bez stravování *** Rimini-Marina Centro
Dospělý - pevné lůžko
3390 6790 4890 9790 5290 10590 5490 10990
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
3390 6790 4890 9790 5290 10590 5490 10990
Neobsaz.lůžko
3190 6390 4690 9390 5090 10190 5290 10590
Neobsaz.1. a 2. přist.
3190 6390 4690 9390 5090 10190 5290 10590
Residence ART 2+0 AP MON bez stravování *** Rimini-Marina Centro
Dospělý - pevné lůžko
5290 10590 5790 11590 6190 12390 7990 16090
Neobsaz.lůžko
5090 10190 5590 11190 5990 11990 7890 15790
Hotel Blumen 2+2 HT polopenze *** Rimini-Viserba
Dospělý - pevné lůžko
6890 13790 7090 14190 8090 16190 9090 18190
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
6190 12390 6490 12890 7290 14590 8190 16390
Dítě do 7 let - pevné lůžko 6590 13190 6890 13790 7790 15590 8790 17590
Dítě do 7 let - 1. a 2. přist. 3390 6790 3590 7190 3990 7990 4490 8990
Neobsaz.lůžko
2490 4990 2490 4990 2490 4990 2490 4990
Hotel EURHOTEL 2+2 HT polopenze *** Miramamre di Rimini
Dospělý - pevné lůžko
9790 19590 11290 22590 12790 25590 16190 32390
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
7890 15790 9090 18190 10290 20590 12990 25990
Dítě do 11 let - pevné lůžko 9490 18990 10890 21790 12290 24590 15590 31190
Dítě do 11 let - 1. a 2. přist. 5790 11590 6590 13190 7490 14990 9490 18990
Dítě do 6 let - pevné lůžko 9490 18990 10890 21790 12290 24590 15590 31190
Dítě do 6 let - 1. a 2. přist. 4890 9790 5590 11190 6290 12590 7890 15790
Neobsaz.lůžko
2990 5990 2990 5990 2990 5990 2990 5990
E
F
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
6790
6790
6590
6590
13490
13490
13090
13090
9890 19790 10790 21590
9690 19390 10590 21190
10590
9590
10190
5190
2490
21190
19090
20390
10390
4990
Pásmo
A
B
C
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Hotel MON REVE 2+2 HT polopenze *** Rimini-Torre Pedrera
Dospělý - pevné lůžko
5690 11390 6690 13290 7590 15190
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
4590 9190 5390 10790 6190 12290
Dítě do 9 let - pevné lůžko 5490 10890 6390 12790 7290 14590
Dítě do 9 let - 1. a 2. přist. 2890 5690 3290 6590 3790 7590
Neobsaz.lůžko
1290 2590 1290 2590 1290 2590
CENA ZAHRNUJE:
• 7 nebo 14 noclehů
• stravování v rozsahu uvedeném u ubytovacího
objektu
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
CENA NEZAHRNUJE:
• případnou místní pobytovou taxu, která se
platí na místě
POJIŠTĚNÍ:
• pojištění Evropa Basic 285,- Kč
• pojištění Evropa Standard (limit plnění storna
30 tis. Kč) 395,- Kč
• pojištění Evropa Plus (limit plnění storna
80 tis. Kč) 695,- Kč
Více informací viz str. 12.
FAKULTATIVNÍ SLUŽBY:
• delegátský servis 290,- Kč/osoba/pobyt
D
E
F
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
8390
6690
8090
4190
1290
16790
13390
16090
8290
2590
10090
8090
9690
4990
1290
20190
16190
19390
9990
2590
INFORMACE:
REZIDENCE ART
• závěrečný úklid 50 €/apartmán
• spotřeby energií v ceně
• ložní a koupelnové prádlo 12€/osoba/výměna,
nebo vlastní
• dětská postýlka 20 €
• klimatizace 35 €
• garáž na vyžádání zdarma
• vratná kauce 200 €
HOTEL BLUMEN
• parkování 3 €/den/vůz
• klimatizace 5 €/den
• výhled na moře 10 €/den
HOTEL EURHOTEL
• parkování 10 €/den/vůz
• klimatizace v ceně
HOTEL MON REVE
• parkování 5 €/den/vůz
• klimatizace 5 €/den
7541 Marcelli di Numana « 8/15 dní | } 10 dní - doprava za příplatek 2 890,- Kč
Autokarová doprava je zajišťována velkokapacitními autokary zahraniční výroby případně autokary Karosa LUX.
Během cesty jsou plánovány zdravotní zastávky.
Nástupní místa autokarové dopravy (abecedně):
Čedok plus - slevy a výhody
Benešov, Beroun, Brno, České Budějovice, Děčín, Dobříš, Hradec Králové, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Jihlava, Kaplice, Kladno, Kolín,
Liberec, Litoměřice, Louny, Lovosice, Mladá Boleslav, Most, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Písek, Plzeň, Poděbrady, Praha, Prostějov, Příbram,
Rokycany, Slaný, Soběslav, Strakonice, Tábor, Teplice, Turnov, Uherské Hradiště, Ústí nad Labem, Vyškov, Zlín, Žebrák.
Hlavní přestupní místa jsou v Brně, Praze a Plzni. Vzhledem k velkému počtu vypsaných nástupních míst mohou být svozy a rozvozy
realizovány též pomocnými autokary, mikrobusy či osobními auty s nutností přestupu. V případě menšího počtu než 5 osob z některého
z vypsaných nástupních míst a ve výjimečných případech organizačního charakteru si vyhrazujeme právo na změnu nástupního místa oproti
poskytnuté slevě 100,- Kč (změna do 50 km), 200,- Kč (změna o 51-100 km) ev. 300,- Kč (změna o 101-150 km). Upozorňujeme klienty, že
dopravy se účastní jen technický průvodce, který nepodává během cesty žádný výklad. Vzhledem k limitovanému zavazadlovému prostoru
autobusů a nutnosti dodržování mezinárodně platných předpisů má každý účastník zájezdu nárok na přepravu jednoho hlavního zavazadla do
hmotnosti 20 kg a jednoho příručního zavazadla do hmotnosti 5 kg, další zavazadla jsou možná jen po předchozí domluvě a za poplatek.
Časový harmonogram autokarové dopravy:
Odečtěte si slevu
za včasný nákup!
Při zakoupení zájezdu vlastní dopravou
Q v termínu do 31. 12. 2013
sleva 10 %*
1. 2014 sleva 7 %*
Q v termínu do 31. 3. 2014 sleva 6 %*
Q v termínu do 31.
* Tyto slevy poskytujeme ze základní ceníkové ceny
(nikoliv z příplatků) členům Clubu Čedok v
kategorii Čedok GOLD. Ostatní klienti mají slevy
o 2-3 % nižší, viz podmínky str. 303.
Odjezd z ČR v pátek v odpoledních či večerních hodinách, příjezd do pobytového místa v sobotu ráno. Odjezd z pobytového místa následující
sobotu v odpoledních či večerních hodinách, návrat do ČR v neděli v ranních či dopoledních hodinách. Upřesněné jízdní řády včetně nástupních
zastávek řády obdržíte v Cestovních informacích min. 2 dny před odjezdem.
Termíny
Residence L´AGAVE
IDEA MARE 4+2 AP TYP A
IDEA MARE 4+2 AP TYP B
Apartmány NUMANA KAT. M 2+2 AP BIL
Apartmány NUMANA KAT. M
Apartmány NUMANA KAT. O
Řadové vilky ASCOLI PICENO 4+1 AP TRI
Řadové vilky ASCOLI PICENO 6+2 AP QUA
344
3
A
A
A
A
A
A
A
A
10
A
A
A
A
A
A
A
A
V
17
B
B
B
B
B
B
B
B
VI
24
C
C
C
C
C
C
C
C
31
E
E
D
E
D
D
D
D
7
F
F
E
F
E
E
E
E
14
H
H
G
H
G
G
G
G
VII
21
I
I
H
I
H
H
H
H
28
K
K
J
K
J
J
J
J
5
K
K
J
K
J
J
K
J
12
K
K
J
K
J
J
K
J
19
K
K
J
K
J
J
K
J
www.cedok.cz
26
K
K
J
K
J
J
K
J
2
K
K
J
K
J
J
K
J
9
K
K
J
K
J
J
K
J
VIII
16
K
K
J
K
J
J
K
J
23
J
J
I
J
I
I
I
I
30
G
G
F
G
F
F
F
F
6
D
D
C
D
C
C
C
C
IX
13
B
B
B
B
B
B
B
B
20
A
A
A
A
A
A
A
A
Itálie
7541 Marcelli di Numana « 8/15 dní | } 10 dní - (doprava za příplatek 2 890,- Kč) - pokračování
Pásmo
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden
Residence L´Agave 2+2 AP BIL bez stravování *** Marcelli di Numana
Dospělý - pevné lůžko
1190
2290 1390 2690
1690
3290 1790
3490 1890
3690 2290
4490 2690
5290
2890 5690 3290 6490 3790
7490 4090
Dospělý - 1.a 2. přistýlka
1190
2290 1390 2690
1690
3290 1790
3490 1890
3690 2290
4490 2690
5290
2890 5690 3290 6490 3790
7490 4090
Neobsaz.lůžko
1190
2290 1390 2690
1690
3290 1790
3490 1890
3690 2290
4490 2690
5290
2890 5690 3290 6490 3790
7490 4090
Neobsaz.přist.
1190
2290 1390 2690
1690
3290 1790
3490 1890
3690 2290
4490 2690
5290
2890 5690 3290 6490 3790
7490 4090
Residence L´Agave 3+2 AP BIL bez stravování *** Marcelli di Numana
Dospělý - pevné lůžko
990
1890 1090 2090
1390
2690 1490
2890 1590
3090 1890
3690 2190
4290
2390 4690 2690 5290 3190
6290 3390
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
990
1890 1090 2090
1390
2690 1490
2890 1590
3090 1890
3690 2190
4290
2390 4690 2690 5290 3190
6290 3390
Neobsaz.lůžko
990
1890 1090 2090
1390
2690 1490
2890 1590
3090 1890
3690 2190
4290
2390 4690 2690 5290 3190
6290 3390
Neobsaz. přist.
990
1890 1090 2090
1390
2690 1490
2890 1590
3090 1890
3690 2190
4290
2390 4690 2690 5290 3190
6290 3390
Residence L´Agave 4+2 AP BIL bez stravování *** Marcelli di Numana
Dospělý - pevné lůžko
890
1690
990 1890
1190
2290 1290
2490 1390
2690 1590
3090 1890
3690
2090 4090 2390 4690 2690
5290 2890
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
890
1690
990 1890
1190
2290 1290
2490 1390
2690 1590
3090 1890
3690
2090 4090 2390 4690 2690
5290 2890
Neobsaz.lůžko
890
1690
990 1890
1190
2290 1290
2490 1390
2690 1590
3090 1890
3690
2090 4090 2390 4690 2690
5290 2890
Neobsaz. přist.
890
1690
990 1890
1190
2290 1290
2490 1390
2690 1590
3090 1890
3690
2090 4090 2390 4690 2690
5290 2890
IDEA MARE 4+2 AP TYP A bez stravování ** Marcelli di Numana
Dospělý - pevné lůžko
890
1690 1090 2090
1290
2490 1390
2690 1490
2890 1790
3490 2090
4090
2290 4490 2590 5090 2990
5890 3190
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
890
1690 1090 2090
1290
2490 1390
2690 1490
2890 1790
3490 2090
4090
2290 4490 2590 5090 2990
5890 3190
Neobsaz.lůžko
890
1690 1090 2090
1290
2490 1390
2690 1490
2890 1790
3490 2090
4090
2290 4490 2590 5090 2990
5890 3190
Neobsaz. přist.
890
1690 1090 2090
1290
2490 1390
2690 1490
2890 1790
3490 2090
4090
2290 4490 2590 5090 2990
5890 3190
IDEA MARE 4+2 AP TYP B bez stravování ** Marcelli di Numana
Dospělý - pevné lůžko
1090
2090 1290 2490
1590
3090 1690
3290 2090
4090 2390
4690 2590
5090
2990 5890 3490 6890 3690
7290
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
1090
2090 1290 2490
1590
3090 1690
3290 2090
4090 2390
4690 2590
5090
2990 5890 3490 6890 3690
7290
Neobsaz.lůžko
1090
2090 1290 2490
1590
3090 1690
3290 2090
4090 2390
4690 2590
5090
2990 5890 3490 6890 3690
7290
Neobsaz. přist.
1090
2090 1290 2490
1590
3090 1690
3290 2090
4090 2390
4690 2590
5090
2990 5890 3490 6890 3690
7290
Apartmány NUMANA KAT. M 2+2 AP BIL bez stravování ** Marcelli di Numana
Dospělý - pevné lůžko
1090
2090 1290 2490
1590
3090 1690
3290 1790
3490 2190
4290 2590
5090
2690 5290 3090 6090 3590
7090 3890
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
1090
2090 1290 2490
1590
3090 1690
3290 1790
3490 2190
4290 2590
5090
2690 5290 3090 6090 3590
7090 3890
Neobsaz.lůžko
1090
2090 1290 2490
1590
3090 1690
3290 1790
3490 2190
4290 2590
5090
2690 5290 3090 6090 3590
7090 3890
Neobsaz. přist.
1090
2090 1290 2490
1590
3090 1690
3290 1790
3490 2190
4290 2590
5090
2690 5290 3090 6090 3590
7090 3890
Apartmány NUMANA KAT. M 4+1 AP TRI bez stravování ** Marcelli di Numana
Dospělý - pevné lůžko
990
1890 1190 2290
1490
2890 1590
3090 1890
3690 2290
4490 2390
4690
2790 5490 3190 6290 3390
6690
Dospělý - přistýlka
990
1890 1190 2290
1490
2890 1590
3090 1890
3690 2290
4490 2390
4690
2790 5490 3190 6290 3390
6690
Neobsaz.lůžko
990
1890 1190 2290
1490
2890 1590
3090 1890
3690 2290
4490 2390
4690
2790 5490 3190 6290 3390
6690
Neobsaz. přist.
990
1890 1190 2290
1490
2890 1590
3090 1890
3690 2290
4490 2390
4690
2790 5490 3190 6290 3390
6690
Apartmány NUMANA KAT. M 4+2 AP TRI bez stravování ** Marcelli di Numana
Dospělý - pevné lůžko
890
1690
990 1890
1290
2490 1390
2690 1690
3290 1990
3890 2190
4290
2490 4890 2890 5690 3090
6090
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
890
1690
990 1890
1290
2490 1390
2690 1690
3290 1990
3890 2190
4290
2490 4890 2890 5690 3090
6090
Neobsaz.lůžko
890
1690
990 1890
1290
2490 1390
2690 1690
3290 1990
3890 2190
4290
2490 4890 2890 5690 3090
6090
Neobsaz. přist.
890
1690
990 1890
1290
2490 1390
2690 1690
3290 1990
3890 2190
4290
2490 4890 2890 5690 3090
6090
Apartmány NUMANA KAT. O 2+2 AP BIL bez stravování ** Marcelli di Numana
Dospělý - pevné lůžko
990
1890 1190 2290
1490
2890 1590
3090 1990
3890 2290
4490 2490
4890
2790 5490 3290 6490 3490
6890
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
990
1890 1190 2290
1490
2890 1590
3090 1990
3890 2290
4490 2490
4890
2790 5490 3290 6490 3490
6890
Neobsaz.lůžko
990
1890 1190 2290
1490
2890 1590
3090 1990
3890 2290
4490 2490
4890
2790 5490 3290 6490 3490
6890
Neobsaz. přist.
990
1890 1190 2290
1490
2890 1590
3090 1990
3890 2290
4490 2490
4890
2790 5490 3290 6490 3490
6890
Apartmány NUMANA KAT. O 4+2 AP TRI bez stravování ** Marcelli di Numana
Dospělý - pevné lůžko
790
1490
890 1690
1190
2290 1290
2490 1490
2890 1790
3490 1890
3690
2190 4290 2490 4890 2690
5290
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
790
1490
890 1690
1190
2290 1290
2490 1490
2890 1790
3490 1890
3690
2190 4290 2490 4890 2690
5290
Neobsaz.lůžko
790
1490
890 1690
1190
2290 1290
2490 1490
2890 1790
3490 1890
3690
2190 4290 2490 4890 2690
5290
Neobsaz. přist.
790
1490
890 1690
1190
2290 1290
2490 1490
2890 1790
3490 1890
3690
2190 4290 2490 4890 2690
5290
Řadové vilky ASCOLI PICENO 4+1 AP TRI bez stravování *** Marcelli di Numana
Dospělý - pevné lůžko
1190
2290 1390 2690
1690
3290 1890
3690 2290
4490 2590
5090 2890
5690
3290 6490 3790 7490 3990
7890 4090
Dospělý - přistýlka
1190
2290 1390 2690
1690
3290 1890
3690 2290
4490 2590
5090 2890
5690
3290 6490 3790 7490 3990
7890 4090
Neobsaz.lůžko
1190
2290 1390 2690
1690
3290 1890
3690 2290
4490 2590
5090 2890
5690
3290 6490 3790 7490 3990
7890 4090
Neobsaz. přist.
1190
2290 1390 2690
1690
3290 1890
3690 2290
4490 2590
5090 2890
5690
3290 6490 3790 7490 3990
7890 4090
Řadové vilky ASCOLI PICENO 6+2 AP QUA bez stravování *** Marcelli di Numana
Dospělý - pevné lůžko
990
1890 1090 2090
1390
2690 1490
2890 1890
3690 2190
4290 2290
4490
2690 5290 3090 6090 3290
6490
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
990
1890 1090 2090
1390
2690 1490
2890 1890
3690 2190
4290 2290
4490
2690 5290 3090 6090 3290
6490
Neobsaz.lůžko
990
1890 1090 2090
1390
2690 1490
2890 1890
3690 2190
4290 2290
4490
2690 5290 3090 6090 3290
6490
Neobsaz. přist.
990
1890 1090 2090
1390
2690 1490
2890 1890
3690 2190
4290 2290
4490
2690 5290 3090 6090 3290
6490
CENA ZAHRNUJE:
• 7 nebo 14 noclehů
• služby delegáta
• spotřebu vody, el. energie a plynu
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
CENA NEZAHRNUJE:
• případnou místní pobytovou taxu, která se platí na místě
INFORMACE:
• vratná kauce za apartmán 100,- Eur
• s cílem poskytnout nejlepší služby se podmínky realizace
pobytů v Itálii upřesňují peerativně těsně před realizací
• v zájmu vašeho kvalitního odbavení počítejte, prosím, s tím, že
v případě doobjednání autokarové dopravy, se přesné pokyny
k odjezdu dozvíte cca 1-2 dny před odjezdem/nástupem
• doprava je organizována ve spolupráci s externími dopravci
POJIŠTĚNÍ:
• pojištění Evropa Basic 285,- Kč
• pojištění Evropa Standard (limit plnění storna 30 tis. Kč)
395,- Kč
• pojištění Evropa Plus (limit plnění storna 80 tis. Kč) 695,- Kč
Více informací viz str. 12.
✆ 800 112 112
2 týdny
8090
8090
8090
8090
6690
6690
6690
6690
5690
5690
5690
5690
6290
6290
6290
6290
7690
7690
7690
7690
8090
8090
8090
8090
FAKULTATIVNÍ SLUŽBY:
• autokarová doprava 2890,- Kč, dítě do 11 let 2 590,- Kč
• příplatek za ložní prádlo 250,- Kč/osoba/týden
• závěrečný úklid bilokál 1 090,- Kč, trilokál 1 190,- Kč,
quadrilokál 1 590,- Kč/apartmán
• plážový serivs 1590,- Kč v období 28.6. - 2.8. 2014
a 23.8. - 30.8. 2014 / v období 3.5. - 28.6. 2014
a 30.8. - 27.9. 2014 za 1 390,- Kč (plážový servis se skládá ze
slunečníku, lehátka a plážového křesílka, nabízeno pouze na
plážích Arcobaleno, a La Bussola)
• příplatek za večeře 4 300,- Kč/os./týden (podávány v typické
italské restauraci Da Luciano, na výběr je z rybího a masového
menu, když každé z nich zahrnuje předkrm a hlavní jídlo
s přílohou, 2x týdně je podávána pizza)
345
Itálie
7601 Palmová riviéra « 8/15 dní | } 10 dní – doprava za příplatek 2 490,- Kč
Čedok plus - slevy a výhody
Odečtěte si slevu za včasný nákup!
Při zakoupení zájezdu vlastní dopravou
Qv
termínu do 31. 12. 2013 sleva 10 %*
Q v termínu do 31. 1. 2014 sleva 7 %*
Qv
termínu do 31. 3. 2014 sleva 6 %*
* Tyto slevy poskytujeme ze základní ceníkové ceny (nikoliv z příplatků) členům Clubu Čedok v kategorii
Čedok GOLD. Ostatní klienti mají slevy o 2-3 % nižší, viz podmínky str. 303.
Termíny
Rezidence ALIGHIERI BIL
Rezidence ALIGHIERI TRI
Rezidence BAMBINOPOLI
Hotel BERNARD
Rezidence EL CHICO BIL
Rezidence EL CHICO TRI
Residence GREEN BAY
Rezidence LEOPARDI
Rezidence MICHELANGELO
Rezidence OCEANO
MED RESORT
Rezidence RICCIONE
Rezidence ROSBURGO SEA RESORT BIL
Rezidence ROSBURGO SEA RESORT MON
Rezidence ROSBURGO SEA RESORT TRI
Apartmány SAN BENEDETTO DEL TRONTO BIL
Apartmány SAN BENEDETTO DEL TRONTO TRI
Apartmány SILVI MARINA 2+2 AP LUX
Apartmány SILVI MARINA 2+2 AP STA
Apartmány SILVI MARINA 2+1 ST LUX
Apartmány SILVI MARINA 4+2 AP TRI
Apartmány SILVI MARINA 4+2 AP STA
Rezidence SIRENA SEA SIDE 4+1 AP TRI
3
10
V
17
24
31
7
A
A
A
A
A
A
B
B
B
C
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
A
B
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
A
B
A
B
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
VI
Pásmo
A
B
C
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Rezidence ALIGHIERI 2+2 AP BIL bez stravování *** Martinsicuro
Dospělý - pevné lůžko
2190
4390 2490 4890
2890
5790
Dospělý - 1.přistýlka
2190
4390 2490 4890
2890
5790
Dospělý - 2.přistýlka
2190
4390 2490 4890
2890
5790
Neobsaz.lůžko
1990
3990 2290 4490
2690
5390
Neobsaz. přist.
1790
3590 2090 4190
2490
4990
Rezidence ALIGHIERI 4+2 AP TRI bez stravování *** Martinsicuro
Dospělý - pevné lůžko
1690
3390 1990 3990
2290
4590
Dospělý - 1.přistýlka
1690
3390 1990 3990
2290
4590
Dospělý - 2.přistýlka
1690
3390 1990 3990
2290
4590
Neobsaz.lůžko
1490
2990 1790 3590
2090
4190
Neobsaz. přist.
1390
2790 1690 3390
1990
3890
Rezidence BAMBINOPOLI 2+2 AP BIL bez stravování *** Alba Adriatica
Dospělý - pevné lůžko
1790
3590 2190 4390
2490
4890
Dospělý - 1.přistýlka
1790
3590 2190 4390
2490
4890
Dospělý - 2.přistýlka
1790
3590 2190 4390
2490
4890
Neobsaz.lůžko
1590
3190 1990 3990
2290
4490
Neobsaz. přist.
1490
2990 1790 3590
2090
4190
Rezidence BAMBINOPOLI 2+1 AP BIL bez stravování *** Alba Adriatica
Dospělý - pevné lůžko
2190
4290 2590 5190
2990
5990
Dospělý - 1.přistýlka
2190
4290 2590 5190
2990
5990
Neobsaz.lůžko
1990
3890 2390 4790
2790
5590
Neobsaz. přist.
1790
3590 2190 4390
2490
4990
Hotel BERNARD 2+2 HT polopenze *** San Benedetto del Tronto
Dospělý - pevné lůžko
11990 23890 13690 27290 13990 27990
Dospělý - 1.přistýlka
10890 21790 12290 24590 12590 25190
Dospělý - 2.přistýlka
10890 21790 12290 24590 12590 25190
Dítě do 12 let - pevné lůžko 11590 23190 13090 26190 13490 26990
Dítě do 12 let - 1.přistýlka
9290 18590 10590 21090 10790 21590
Dítě do 12 let - 2.přistýlka
9290 18590 10590 21090 10790 21590
Dítě do 6 let - pevné lůžko 11590 23190 13090 26190 13490 26990
Dítě do 6 let - 1. a 2. přist.
5890 11790 6690 13390
6890 13790
Neobsaz.lůžko
3690
7390 3690 7390
3690
7390
Rezidence EL CHICO 2+2 AP BIL bez stravování *** Alba Adriatica
Dospělý - pevné lůžko
1990
3990 2390 4790
2690
5390
Dospělý - 1.přistýlka
1990
3990 2390 4790
2690
5390
Dospělý - 2.přistýlka
1990
3990 2390 4790
2690
5390
Neobsaz.lůžko
1790
3590 2190 4390
2490
4990
Neobsaz.1. a 2. přist.
1690
3390 1990 3990
2290
4590
346
14
B
B
C
B
C
E
B
C
A
C
B
C
B
B
B
C
C
D
D
D
C
C
C
VII
21
C
C
D
D
D
F
B
D
B
D
B
C
C
C
C
E
D
E
E
E
D
D
D
28
D
D
E
E
E
G
B
E
C
E
B
D
C
C
C
F
E
F
F
F
E
E
E
5
E
E
F
E
F
H
C
F
C
F
C
E
D
D
D
G
F
G
G
G
G
F
F
12
E
E
F
E
F
H
C
F
D
F
C
E
D
D
D
G
F
H
I
I
H
G
F
19
E
E
F
E
F
H
D
F
D
F
D
E
D
D
D
G
F
I
J
J
I
G
F
26
E
E
F
F
F
H
D
F
D
F
D
E
D
D
D
G
F
I
J
J
I
G
F
2
G
F
G
H
G
I
D
G
D
G
D
F
E
E
E
H
G
I
J
J
I
G
G
9
I
H
I
I
I
K
E
I
F
I
E
H
F
F
F
J
H
J
K
K
J
H
I
VIII
16
H
G
H
I
H
J
E
H
E
H
E
G
E
E
E
I
I
J
K
K
J
H
H
23
F
E
F
G
F
H
D
F
C
F
D
D
C
D
C
G
F
H
H
H
F
F
F
30
B
B
C
C
C
D
B
C
6
A
A
B
A
B
B
A
B
C
B
C
B
B
B
D
C
C
C
C
C
B
C
B
A
B
A
A
A
B
B
A
A
A
A
A
B
IX
13
20
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
D
E
F
G
H
I
J
K
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
3290
3290
3290
3090
2890
6590
6590
6590
6190
5790
3890
3890
3890
3690
3390
7790
7790
7790
7390
6790
4190
4190
4190
3990
3690
8390
8390
8390
7990
7390
4890
4890
4890
4690
4290
9790
9790
9790
9390
8590
5790
5790
5790
5590
5090
11590
11590
11590
11190
10190
2590
2590
2590
2390
2190
5190
5190
5190
4790
4390
2990
2990
2990
2790
2590
5990
5990
5990
5590
5190
3590
3590
3590
3390
3090
7190
7190
7190
6790
6190
4190
4190
4190
3990
3690
8390
8390
8390
7990
7390
4690
4690
4690
4490
4090
9390
9390
9390
8990
8190
2890
2890
2890
2690
2490
5790
5790
5790
5390
4990
3290
3290
3290
3090
2890
6590
6590
6590
6190
5790
4190
4190
4190
3990
3690
8390
8390
8390
7990
7390
4890
4890
4890
4690
4290
9790
9790
9790
9390
8590
6290
6290
6290
6090
5590
3490
3490
3290
3090
6990
6990
6590
6090
4090
4090
3890
3590
8190
8190
7790
7190
5290
5290
5090
4690
10590
10590
10190
9290
6190
6190
5990
5490
12390
12390
11990
10990
14990
13490
13490
14390
11590
11590
14390
7290
3690
29990
26990
26990
28790
23190
23190
28790
14590
7390
16690
15090
15090
16090
12890
12890
16090
8190
3690
33390
30190
30190
32190
25790
25790
32190
16390
7390
16990
15290
15290
16290
13090
13090
16290
8290
3690
33890
30590
30590
32590
26190
26190
32590
16590
7390
17690
15990
15990
16990
13690
13690
16990
8590
3690
3190
3190
3190
2990
2790
6390
6390
6390
5990
5490
3590
3590
3590
3390
3090
7190
7190
7190
6790
6190
4490
4490
4490
4290
3890
8990
8990
8990
8590
7790
5190
5190
5190
4990
4490
www.cedok.cz
6590
6590
6590
6390
5790
13190
13190
13190
12790
11590
12590
12590
12590
12190
11190
7090
7090
7090
6890
6290
14190
14190
14190
13790
12590
7890
7890
7690
6990
15790
15790
15390
13990
8990
8990
8790
8090
17990
17990
17590
16190
35390
31990
31990
33990
27390
27390
33990
17190
7390
18290
16490
16490
17590
14090
14090
17590
8890
3690
36590
32990
32990
35190
28190
28190
35190
17790
7390
20990
18990
18990
20190
16190
16190
20190
10190
3690
41990
37890
37890
40390
32390
32390
40390
20390
7390
10390
10390
10390
9990
8990
6590
6590
6590
6390
5790
13190
13190
13190
12790
11590
7390
7390
7390
7190
6590
14790
14790
14790
14390
13090
Itálie
7601 Palmová riviéra « 8/15 dní | } 10 dní – doprava za příplatek 2 490,- Kč - pokračování
Pásmo
A
B
C
D
E
F
G
H
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden
Rezidence EL CHICO 4+2 AP TRI bez stravování *** Alba Adriatica
Dospělý - pevné lůžko
1690
3390 1790 3590
1990
3990 2190
4390 2290
4590 2590
5190 2890
5790
3390 6790 4190
Dospělý - 1.přistýlka
1690
3390 1790 3590
1990
3990 2190
4390 2290
4590 2590
5190 2890
5790
3390 6790 4190
Dospělý - 2.přistýlka
1690
3390 1790 3590
1990
3990 2190
4390 2290
4590 2590
5190 2890
5790
3390 6790 4190
Neobsaz.lůžko
1490
2990 1590 3190
1790
3490 1990
3990 2090
4190 2390
4790 2690
5390
3190 6390 3990
Neobsaz.1.přist.
1290
2590 1490 2990
1590
3190 1790
3590 1890
3790 2190
4390 2490
4990
2890 5790 3690
Neobsaz. další přist.
1290
2590 1490 2990
1590
3190 1790
3590 1890
3790 2190
4390 2490
4990
2890 5790 3690
Residence GREEN BAY 2+2 AP BIL bez stravování *** Pineto
Dospělý - pevné lůžko
1990
3990 2790 5590
3690
7390 4490
8990 7090 14190
Dospělý - 1.přistýlka
1990
3990 2790 5590
3690
7390 4490
8990 7090 14190
Dospělý - 2.přistýlka
1990
3990 2790 5590
3690
7390 4490
8990 7090 14190
Neobsaz.lůžko
1790
3590 2590 5190
3490
6990 4290
8590 6890 13790
Neobsaz.1. a 2. přist.
1690
3390 2390 4790
3190
6390 3890
7790 6290 12590
Residence GREEN BAY 4+2 AP TRI bez stravování *** Pineto
Dospělý - pevné lůžko
1590
3190 2090 4190
2790
5490 3490
6890 5190 10390
Dospělý - 1.přistýlka
1590
3190 2090 4190
2790
5490 3490
6890 5190 10390
Dospělý - 2.přistýlka
1590
3190 2090 4190
2790
5490 3490
6890 5190 10390
Neobsaz.lůžko
1390
2790 1890 3790
2590
5090 3290
6490 4990
9990
Neobsaz.1. a 2. přist.
1290
2590 1790 3490
2290
4590 2990
5990 4590
9190
Rezidence LEOPARDI 2+2 AP BIL bez stravování *** Alba Adriatica
Dospělý - pevné lůžko
1790
3590 2190 4390
2490
4890 2890
5790 3790
7590 4190
8390 5090 10190
6090 12190 6890
Dospělý - 1.přistýlka
1790
3590 2190 4390
2490
4890 2890
5790 3790
7590 4190
8390 5090 10190
6090 12190 6890
Dospělý - 2.přistýlka
1790
3590 2190 4390
2490
4890 2890
5790 3790
7590 4190
8390 5090 10190
6090 12190 6890
Neobsaz.lůžko
1590
3190 1990 3990
2290
4490 2690
5390 3590
7190 3990
7990 4890
9790
5890 11790 6690
Neobsaz.1. a 2. přist.
1490
2990 1790 3590
2090
4190 2490
4990 3290
6590 3690
7390 4490
8990
5390 10790 6190
Rezidence LEOPARDI 4+2 AP TRI bez stravování *** Alba Adriatica
Dospělý - pevné lůžko
1390
2790 1690 3390
1990
3990 2290
4590 2890
5790 3090
6190 3790
7590
4490 8990 4990
Dospělý - 1.přistýlka
1390
2790 1690 3390
1990
3990 2290
4590 2890
5790 3090
6190 3790
7590
4490 8990 4990
Dospělý - 2.přistýlka
1390
2790 1690 3390
1990
3990 2290
4590 2890
5790 3090
6190 3790
7590
4490 8990 4990
Neobsaz.lůžko
1190
2390 1490 2990
1790
3590 2090
4190 2690
5390 2890
5790 3590
7190
4290 8590 4790
Neobsaz.1. a 2. přist.
1090
2190 1290 2590
1690
3390 1890
3790 2490
4990 2590
5190 3290
6590
3890 7790 4390
Rezidence LEOPARDI 2+0 ST MON bez stravování *** Alba Adriatica
Dospělý - pevné lůžko
2490
4990 3190 6390
3790
7590 4590
9190 6590 13190 7290 14590 8990 17990 10790 21590 12590
Neobsaz.lůžko
2290
4590 2990 5990
3590
7190 4390
8790 6390 12790 7090 14190 8790 17590 10590 21190 12290
Rezidence MICHELANGELO 2+2 AP BIL bez stravování **** San Benedetto del Tronto
Dospělý - pevné lůžko
4290
8590 5090 10190
6290 12590 6990 13990 7890 15790 9190 18390
Dospělý - 1.přistýlka
4290
8590 5090 10190
6290 12590 6990 13990 7890 15790 9190 18390
Dospělý - 2.přistýlka
4290
8590 5090 10190
6290 12590 6990 13990 7890 15790 9190 18390
Neobsaz.lůžko
4090
8190 4890 9790
6090 12190 6790 13590 7690 15390 8990 17990
Neobsaz.1. a 2. přist.
3690
7390 4490 8990
5590 11190 6190 12390 7090 14190 8190 16390
Rezidence MICHELANGELO 4+2 AP TRI bez stravování **** San Benedetto del Tronto
Dospělý - pevné lůžko
4190
8290 4790 9590
5890 11790 6690 13390 7590 15190 8790 17590
Dospělý - 1.přistýlka
4190
8290 4790 9590
5890 11790 6690 13390 7590 15190 8790 17590
Dospělý - 2.přistýlka
4190
8290 4790 9590
5890 11790 6690 13390 7590 15190 8790 17590
Neobsaz.lůžko
3990
7890 4590 9190
5690 11390 6490 12990 7390 14790 8590 17190
Neobsaz.1. a 2. přist.
3590
7190 4190 8390
5190 10390 5890 11790 6790 13590 7890 15790
Rezidence OCEANO 2+2 AP BIL bez stravování *** San Benedetto del Tronto
Dospělý - pevné lůžko
1990
3990 2390 4790
2890
5790 3290
6590 3890
7790 4490
8990 5490 10990
6590 13190 7390
Dospělý - 1.přistýlka
1990
3990 2390 4790
2890
5790 3290
6590 3890
7790 4490
8990 5490 10990
6590 13190 7390
Dospělý - 2.přistýlka
1990
3990 2390 4790
2890
5790 3290
6590 3890
7790 4490
8990 5490 10990
6590 13190 7390
Neobsaz.lůžko
1790
3590 2190 4390
2690
5390 3090
6190 3690
7390 4290
8590 5290 10590
6390 12790 7190
Neobsaz.1. a 2. přist.
1690
3390 1990 3990
2490
4990 2890
5790 3390
6790 3890
7790 4890
9790
5790 11590 6590
MED RESORT 2+2 AP BIL bez stravování Pineto
Dospělý - pevné lůžko
2090
4190 3090 6090
4390
8790 5590 11190 8090 16190
Dospělý - 1.přistýlka
2090
4190 3090 6090
4390
8790 5590 11190 8090 16190
Dospělý - 2.přistýlka
2090
4190 3090 6090
4390
8790 5590 11190 8090 16190
Neobsaz.lůžko
1890
3790 2890 5690
4190
8390 5390 10790 7890 15790
Neobsaz.1. a 2. přist.
1690
3390 2590 5190
3890
7790 4890
9790 7190 14390
MED RESORT 4+2 AP TRI bez stravování Pineto
Dospělý - pevné lůžko
1790
3590 2890 5790
3190
6390 4190
8390 5590 11190
Dospělý - 1.přistýlka
1790
3590 2890 5790
3190
6390 4190
8390 5590 11190
Dospělý - 2.přistýlka
1790
3590 2890 5790
3190
6390 4190
8390 5590 11190
Neobsaz.lůžko
1590
3190 2690 5390
2990
5990 3990
7990 5390 10790
Neobsaz.1. a 2. přist.
1490
2990 2390 4790
2690
5390 3690
7290 4890
9790
Rezidence RICCIONE 2+2 AP BIL bez stravování *** Alba Adriatica
Dospělý - pevné lůžko
2690
5390 2890 5790
3590
7190 4890
9790 5490 10990 6290 12590 6390 12790
8190 16390
Dospělý - 1.přistýlka
2690
5390 2890 5790
3590
7190 4890
9790 5490 10990 6290 12590 6390 12790
8190 16390
Dospělý - 2.přistýlka
2690
5390 2890 5790
3590
7190 4890
9790 5490 10990 6290 12590 6390 12790
8190 16390
Neobsaz.lůžko
2490
4990 2690 5390
3390
6790 4690
9390 5290 10590 6090 12190 6190 12390
7990 15990
Neobsaz.1. a 2. přist.
2290
4590 2490 4990
3090
6190 4290
8590 4890
9790 5590 11190 5690 11390
7390 14690
✆ 800 112 112
I
J
K
2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
8390
8390
8390
7990
7390
7390
4990
4990
4990
4790
4390
4390
9990
9990
9990
9590
8790
8790
5490
5490
5490
5290
4890
4890
10990
10990
10990
10590
9790
9790
13790
13790
13790
13390
12290
9990
9990
9990
9590
8790
25090
24590
14790
14790
14790
14390
13090
347
Itálie
7601 Palmová riviéra « 8/15 dní | } 10 dní – doprava za příplatek 2 490,- Kč - pokračování
Pásmo
A
B
C
D
E
F
G
H
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden
Rezidence RICCIONE 2+2 AP MON bez stravování *** Alba Adriatica
Dospělý - pevné lůžko
2090
4190 2390 4790
3090
6190 3990
7990 4490
8990 4990
9990 5290 10590
7490 14890
Dospělý - 1.přistýlka
2090
4190 2390 4790
3090
6190 3990
7990 4490
8990 4990
9990 5290 10590
7490 14890
Dospělý - 2.přistýlka
2090
4190 2390 4790
3090
6190 3990
7990 4490
8990 4990
9990 5290 10590
7490 14890
Neobsaz.lůžko
1890
3790 2190 4390
2890
5790 3790
7590 4290
8590 4790
9590 5090 10190
7290 14490
Neobsaz.1. a 2. přist.
1690
3390 1990 3990
2590
5190 3490
6990 3890
7790 4390
8790 4590
9190
6590 13190
Rezidence RICCIONE 4+2 AP TRI bez stravování *** Alba Adriatica
Dospělý - pevné lůžko
1990
3890 2290 4590
2790
5590 3690
7390 4290
8590 4790
9590 5090 10190
6490 12990
Dospělý - 1.přistýlka
2090
4190 2290 4590
2790
5590 3690
7390 4290
8590 4790
9590 5090 10190
6490 12990
Dospělý - 2.přistýlka
2090
4190 2290 4590
2790
5590 3690
7390 4290
8590 4790
9590 5090 10190
6490 12990
Neobsaz.lůžko
1890
3790 2090 4190
2590
5190 3490
6990 4090
8190 4590
9190 4890
9790
6290 12590
Neobsaz.1. a 2. přist.
1790
3590 1890 3790
2390
4690 3190
6390 3690
7390 4190
8390 4390
8790
5690 11390
Rezidence ROSBURGO SEA RESORT 2+2 AP BIL bez stravování *** Roseto degli Abruzzi
Dospělý - pevné lůžko
2590
5190 3390 6790
4890
9790 6090 12090 7790 15590 8590 17090
Dospělý - 1.přistýlka
2590
5190 3390 6790
4890
9790 6090 12090 7790 15590 8590 17090
Dospělý - 2.přistýlka
2590
5190 3390 6790
4890
9790 6090 12090 7790 15590 8590 17090
Neobsaz.lůžko
2390
4790 3190 6390
4690
9390 5890 11690 7590 15190 8390 16690
Neobsaz.1. a 2. přist.
2190
4390 2890 5790
4290
8590 5390 10690 6890 13790 7590 15190
Rezidence ROSBURGO SEA RESORT 2+1 ST MON bez stravování *** Roseto degli Abruzzi
Dospělý - pevné lůžko
2790
5590 3890 7790
4890
9790 6290 12590 8490 16890 9690 19390
Dospělý - 1.přistýlka
2790
5590 3890 7790
4890
9790 6290 12590 8490 16890 9690 19390
Neobsaz.lůžko
2590
5190 3690 7390
4690
9390 6090 12190 8290 16490 9490 18990
Neobsaz. přist.
2390
4690 3390 6790
4290
8590 5590 11190 7490 14990 8690 17390
Rezidence ROSBURGO SEA RESORT 4+2 AP TRI bez stravování *** Roseto degli Abruzzi
Dospělý - pevné lůžko
2390
4790 3190 6290
4190
8390 5090 10190 5790 11590 6490 12990
Dospělý - 1.přistýlka
2390
4790 3190 6290
4190
8390 5090 10190 5790 11590 6490 12990
Dospělý - 2.přistýlka
2390
4790 3190 6290
4190
8390 5090 10190 5790 11590 6490 12990
Neobsaz.lůžko
2190
4390 2990 5890
3990
7990 4890
9790 5590 11190 6290 12590
Neobsaz.1. a 2. přist.
1990
3990 2690 5390
3690
7390 4490
8990 5090 10190 5790 11590
Apartmány SAN BENEDETTO DEL TRONTO 2+2 AP BIL bez stravování ** San Benedetto
Dospělý - pevné lůžko
1690
3390 1990 3990
2190
4390 2290
4590 2590
5190 3190
6290 3790
7590
4590 9190 5490
Dospělý - 1.přistýlka
1690
3390 1990 3990
2190
4390 2290
4590 2590
5190 3190
6290 3790
7590
4590 9190 5490
Dospělý - 2.přistýlka
1690
3390 1990 3990
2190
4390 2290
4590 2590
5190 3190
6290 3790
7590
4590 9190 5490
Neobsaz.lůžko
1490
2990 1790 3590
1990
3990 2090
4190 2390
4790 2990
5890 3590
7190
4390 8790 5290
Neobsaz.1. a 2. přist.
1290
2590 1690 3390
1790
3590 1890
3790 2190
4390 2690
5390 3290
6590
4090 8190 4890
Apartmány SAN BENEDETTO DEL TRONTO 4+2 AP TRI bez stravování ** San Benedetto
Dospělý - pevné lůžko
1290
2590 1590 3190
1790
3590 2090
4190 2490
4990 2890
5790 3490
6990
4890 9790 6090
Dospělý - 1.přistýlka
1290
2590 1590 3190
1790
3590 2090
4190 2490
4990 2890
5790 3490
6990
4890 9790 6090
Dospělý - 2.přistýlka
1290
2590 1590 3190
1790
3590 2090
4190 2490
4990 2890
5790 3490
6990
4890 9790 6090
Neobsaz.lůžko
1090
2190 1390 2790
1590
3190 1890
3790 2290
4590 2690
5390 3290
6590
4690 9390 5890
Neobsaz. přist.
1090
2090 1290 2590
1490
2990 1790
3590 2090
4190 2490
4990 2990
5990
4290 8590 5390
Apartmány SILVI MARINA 2+2 AP LUX bez stravování ** Silvi Marina
Dospělý - pevné lůžko
1890
3790 2190 4390
2290
4590 2390
4790 2890
5790 3590
7190 3890
7790
3990 7990 4090
Dospělý - 1.přistýlka
1890
3790 2190 4390
2290
4590 2390
4790 2890
5790 3590
7190 3890
7790
3990 7990 4090
Dospělý - 2.přistýlka
1890
3790 2190 4390
2290
4590 2390
4790 2890
5790 3590
7190 3890
7790
3990 7990 4090
Neobsaz.lůžko
1690
3390 1990 3990
2090
4190 2190
4390 2690
5390 3390
6790 3690
7390
3790 7590 3890
Neobsaz. přist.
1590
3190 1890 3790
1890
3790 1990
3990 2490
4990 3090
6190 3390
6790
3490 6990 3590
Apartmány SILVI MARINA 2+2 AP STA bez stravování ** Silvi Marina
Dospělý - pevné lůžko
1690
3390 1990 3990
2090
4190 2190
4290 2490
4990 3190
6390 3290
6590
3390 6790 3490
Dospělý - 1.přistýlka
1690
3390 1990 3990
2090
4190 2190
4290 2490
4990 3190
6390 3290
6590
3390 6790 3490
Dospělý - 2.přistýlka
1690
3390 1990 3990
2090
4190 2190
4290 2490
4990 3190
6390 3290
6590
3390 6790 3490
Neobsaz.lůžko
1490
2990 1790 3590
1890
3790 1990
3890 2290
4590 2990
5990 3090
6190
3190 6390 3290
Neobsaz. přist.
1290
2590 1590 3190
1690
3390 1790
3590 2090
4190 2690
5390 2890
5690
2890 5790 2990
Apartmány SILVI MARINA 2+1 ST LUX bez stravování ** Silvi Marina
Dospělý - pevné lůžko
2090
4190 2590 5190
2690
5390 2790
5590 3190
6390 4190
8390 4290
8590
4390 8790 4490
Dospělý - 1.přistýlka
2090
4190 2590 5190
2690
5390 2790
5590 3190
6390 4190
8390 4290
8590
4390 8790 4490
Neobsaz.lůžko
1890
3790 2390 4790
2490
4990 2590
5190 2990
5990 3990
7990 4090
8190
4190 8390 4290
Neobsaz. přist.
1790
3590 2190 4390
2290
4590 2390
4790 2790
5590 3590
7190 3790
7590
3890 7790 3990
Apartmány SILVI MARINA 4+2 AP TRI bez stravování ** Silvi Marina
Dospělý - pevné lůžko
1490
2990 1790 3590
1890
3690 2290
4590 2790
5590 2990
5990 3090
6190
3190 6390 3290
Dospělý - 1.přistýlka
1490
2990 1790 3590
1890
3690 2290
4590 2790
5590 2990
5990 3090
6190
3190 6390 3290
Dospělý - 2.přistýlka
1490
2990 1790 3590
1890
3690 2290
4590 2790
5590 2990
5990 3090
6190
3190 6390 3290
Neobsaz.lůžko
1290
2590 1590 3190
1690
3290 2090
4190 2590
5190 2790
5590 2890
5790
2990 5990 3090
Neobsaz.1. a 2. přist.
1190
2390 1490 2990
1490
2990 1890
3790 2390
4790 2590
5190 2590
5190
2690 5390 2790
Apartmány SILVI MARINA 4+2 AP STA bez stravování ** Silvi Marina
Dospělý - pevné lůžko
1390
2690 1590 3190
1690
3390 1990
3990 2490
4990 2690
5390 2790
5590
4390 8790
Dospělý - 1.přistýlka
1390
2690 1590 3190
1690
3390 1990
3990 2490
4990 2690
5390 2790
5590
4390 8790
Dospělý - 2.přistýlka
1390
2690 1590 3190
1690
3390 1990
3990 2490
4990 2690
5390 2790
5590
4390 8790
Neobsaz.lůžko
1190
2290 1390 2790
1490
2990 1790
3590 2290
4590 2490
4990 2590
5190
4190 8390
Neobsaz.1. a 2. přist.
1090
2190 1290 2590
1390
2790 1690
3390 2090
4190 2290
4590 2390
4790
3890 7790
348
www.cedok.cz
I
J
K
2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
10990
10990
10990
10590
9790
6390
6390
6390
6190
5690
12790
12790
12790
12390
11390
8190
8190
8190
7790
7190
6490
6490
6490
6290
5790
12990
12990
12990
12590
11590
6990
6990
6990
6590
5990
3590
3590
3590
3390
3090
7190
7190
7190
6790
6190
5790
5790
5790
5590
5090
11590
11590
11590
11190
10190
8990
8990
8590
7990
4790
4790
4590
4190
9590
9590
9190
8390
7590
7590
7390
6790
15190
15190
14790
13590
6590
6590
6590
6190
5590
5090
5090
5090
4890
4490
10190
10190
10190
9790
8990
12190
12190
12190
11790
10790
Itálie
7601 Palmová riviéra « 8/15 dní | } 10 dní – doprava za příplatek 2 490,- Kč - pokračování
Pásmo
A
B
C
D
E
F
G
H
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden
Rezidence SIRENA SEA SIDE 4+1 AP TRI bez stravování *** Tortoreto Lido
Dospělý - pevné lůžko
1790
3590 2090 4190
2490
4990 2890
5790 3390
6790 3790
7590 4790
9590
5590 11190 6190
Dospělý - 1.přistýlka
1790
3590 2090 4190
2490
4990 2890
5790 3390
6790 3790
7590 4790
9590
5590 11190 6190
Neobsaz.lůžko
1590
3190 1890 3790
2290
4590 2690
5390 3190
6390 3590
7190 4590
9190
5390 10790 5990
Neobsaz. přist.
1490
2990 1690 3390
2090
4190 2490
4990 2890
5790 3290
6590 4190
8390
4990 9990 5490
Rezidence SIRENA SEA SIDE 4+2 AP TRI bez stravování *** Tortoreto Lido
Dospělý - pevné lůžko
1590
3190 1990 3890
2290
4590 2590
5190 2990
5990 3390
6790 4190
8390
4990 9990 5490
Dospělý - 1.přistýlka
1590
3190 1990 3890
2290
4590 2590
5190 2990
5990 3390
6790 4190
8390
4990 9990 5490
Dospělý - 2.přistýlka
1590
3190 1990 3890
2290
4590 2590
5190 2990
5990 3390
6790 4190
8390
4990 9990 5490
Neobsaz.lůžko
1390
2790 1790 3490
2090
4190 2390
4790 2790
5590 3190
6390 3990
7990
4790 9590 5290
Neobsaz.1. a 2. přist.
1290
2590 1590 3190
1890
3790 2190
4390 2590
5190 2890
5790 3690
7390
4390 8790 4890
Rezidence SIRENA SEA SIDE 4+0 AP TRI bez stravování *** Tortoreto Lido
Dospělý - pevné lůžko
1990
3990 2390 4790
2890
5790 3290
6590 3890
7790 4490
8990 5490 10990
6590 13190 7390
Neobsaz.lůžko
1790
3590 2190 4390
2690
5390 3090
6190 3690
7390 4290
8590 5290 10590
6390 12790 7190
CENA ZAHRNUJE:
• 7 nebo 14 noclehů
• stravování v rozsahu uvedeném u ubytovacího objektu
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
CENA NEZAHRNUJE:
• případnou místní pobytovou taxu, která se platí na místě
POJIŠTĚNÍ:
• pojištění Evropa Basic 285,- Kč
• pojištění Evropa Standard (limit plnění storna 30 tis. Kč)
395,- Kč
• pojištění Evropa Plus (limit plnění storna 80 tis. Kč) 695,- Kč
Více informací viz str. 12.
FAKULTATIVNÍ SLUŽBY:
• doprava autokarem (neplatí pro oblast Silvi Marina a Pineto)
2 490,- Kč (hlavní nástupní místa Příbram, Praha, Plzeň,
Rozvadov bez příplatku, další místa formou svozu za jednotný
příplatek 500,- Kč/osoba, bližší informace u prodejce)
• doprava autokarem (oblast Silvi Marina a Pineto)
2 790,- Kč/osoba
INFORMACE:
MED RESORT
• cena zahrnuje spotřebu energií, klimatizace (do 14.6. a od
6.9.), plážový servis
• povlečení 15,- €/osoba/výměna (na vyžádání)
• ručníky 8,- €/osoba/výměna (na vyžádání)
• klimatizace 50,- €/týden (na vyžádání)
• garáž 50,- €/týden (na vyžádání)
• nekryté parkovací místo 30,- €/týden (na vyžádání)
• malá zvířata 30,- €/pobyt (na vyžádání)
• vratná kauce 100,- €/apartmán
GREEN BAY
• cena zahrnuje spotřebu energií, klimatizace (do 14.6. a od
6.9.), plážový servis
• povlečení 15,- €/osoba/výměna (na vyžádání)
• ručníky 8,- €/osoba/výměna (na vyžádání)
• klimatizace 50,- €/týden (na vyžádání)
• garáž 50,- €/týden (na vyžádání)
• malá zvířata 30,- €/pobyt (na vyžádání)
• vratná kauce 100,- €/apartmán
RESIDENCE SIRENA SEA SIDE
• cena zahrnuje klimatizaci, WI-FI, spotřebu energií
• na vyžádání parkovací místa v garáži za 30,- €/týden
• závěrečný úklid 50,- €, nebo sami
• vratná kauce 100,- €/apartmán
• ložní a koupelnové prádlo pouze vlastní
REZIDENCE MICHELANGELO
• cena zahrnuje plážový servis, spotřebu energií
• na vyžádání parkovací místa v garáži za 30,- €/týden
• závěrečný úklid 50,- €/Bilo, 55,- €/Trilo
• vratná kauce 150,- €/apartmán
• týden od 9.8.-16.8. 2014 musí být prodaný současně buď
s týdnem před nebo po tomto termínu
• parkovací místo navíc 20,- €/týden
• plážový servis navíc 70,- €/týden
• výhled na moře 50,- €/týden u Bilo 2+2
• ložní a koupelnové prádlo 15,- €/osoba/výměna
REZIDENCE OCEANO
• cena zahrnuje spotřebu energií, klimatizaci, WI-FI
• závěrečný úklid 40,- €/Bilo, 50,- €/Trilo, nebo sami
• ložní a koupelnové prádlo pouze vlastní
• vratná kauce 100,- €/apartmán
REZIDENCE ALIGHIERI
• cena zahrnuje spotřebu energií, WI-FI
• ložní a koupelnové prádlo pouze vlastní
• závěrečný úklid 40,- €/Bilo, 50,- €/Trilo, nebo sami
• klimatizace u některých apartmánů na vyžádání za 50,- €/týden
• vratná kauce 100,- €/apartmán
REZIDENCE BAMBINOPOLI
• cena zahrnuje spotřebu energií
• ložní a koupelnové prádlo pouze vlastní
• závěrečný úklid 40,- €/Bilo
• vratná kauce 100,- €/apartmán
REZIDENCE EL CHICO
• cena zahrnuje spotřebu energií
• ložní a koupelnové prádlo pouze vlastní
• závěrečný úklid 40,- €/Bilo, 50,- €/Trilo, nebo sami
• klimatizace u některých apartmánů na vyžádání za 50,- €/týden
• WI-FI 10,- €/týden
• vratná kauce 100,- €/apartmán
I
J
K
2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
12390
12390
11990
10990
10990
10990
10990
10590
9790
14790
14390
REZIDENCE LEOPARDI
• cena zahrnuje spotřebu energií
• ložní a koupelnové prádlo pouze vlastní
• závěrečný úklid 30,- €/Mono, 40,- €/Bilo, 50,- €/Trilo, nebo
sami
• klimatizace na vyžádání za 50,- €/týden, před 5.7. 2014 a po
30.8. 2014
• vratná kauce 100,- €/apartmán
SAN BENEDETTO DEL TRONTO
• cena zahrnuje spotřebu energií
• ložní a koupelnové prádlo pouze vlastní
• závěrečný úklid 40,- €/Bilo, 50,- €/Trilo, nebo sami
• vratná kauce 100,- €/apartmán
REZIDENCE RICCIONE
• cena zahrnuje spotřebu energií
• ložní a koupelnové prádlo pouze vlastní
• povinný poplatek za závěrečný úklid 50-100,- €/apartmán
• v ceně je plážový servis, internet
• vratná kauce 100,- €/apartmán
HOTEL BERNARD
• cena zahrnuje: plážový servis, WI-FI, 1 výlet do okolí, perlivá
a neperlivá voda k hlavním jídlům, klimatizace, 1 týdně aperitiv,
1 týdně večer s hudbou, 1 vstup na golfové hřiště
• malá zvířata povolena
REZIDENCE ROSBURGO SEA RESORT
• cena nezahrnuje spotřebu energií 50,- €/apartmán
• závěrečný úklid je povinný 50,- €/apartmán
• ložní prádlo 12,- €/osoba/výměna
• koupelnové prádlo 6,- €/osoba/výměna
• malá zvířata na vyžádání 30,- €/pobyt
• klimatizace na vyžádání 50,- €/týden
REZIDENCE PIERROT
• cena zahrnuje spotřebu energií
• ložní a koupelnové prádlo pouze vlastní
• závěrečný úklid 40,- €/Bilo, nebo sami
• vratná kauce 100,- €/apartmán
• klimatizace na vyžádání 50,- €/týden
Vstupte do Clubu Čedok
• Cestujete-li s Čedokem poprvé, můžete vstoupit
do Clubu Čedok. Své členské výhody budete moci čerpat již při
příštím zájezdu.
• Jak se stát členem?
Stačí zakoupit zájezd s Čedokem
a vyplnit registrační formulář Clubu Čedok.
✆ 800 112 112
349
Itálie
7701 Gargano « 8/15 dní | } 10 dní - doprava za poplatek 2 890,- Kč
Čedok plus - slevy a výhody
Odečtěte si slevu za včasný nákup!
Při zakoupení zájezdu vlastní dopravou
Qv
termínu do 31. 12. 2013 sleva 10 %*
Q v termínu do 31. 1. 2014 sleva 7 %*
Qv
termínu do 31. 3. 2014 sleva 6 %*
* Tyto slevy poskytujeme ze základní ceníkové ceny (nikoliv z příplatků) členům Clubu Čedok v kategorii
Čedok GOLD. Ostatní klienti mají slevy o 2-3 % nižší, viz podmínky str. 303.
Termíny
Villaggio ARCOBALENO
Villaggio BAIA DEGLI ARANCI
Villaggio BLUE MARINE
Hotelový komplex D´AMATO
Rezort MALIA
Hotel PELLEGRINO PALACE
Rezidence SABBIA D´ORO BIL, TRI
Rezidence SABBIA D´ORO MONO
Villaggio SAN LORENZO
Villaggio SANTA MARIA
Prázdninové středisko BAIA TURCHESE
Prázdninové středisko BAIA TURCHESE
Prázdninové středisko BAIA TURCHESE
Prázdninové středisko LA CANZONE DEL MARE
Prázdninové středisko SFINALICCHIO
3
A
A
A
A
10
A
A
A
A
A
V
17
24
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
VI
A
A
A
31
B
A
A
B
A
B
A
B
A
A
A
A
A
A
A
Pásmo
A
B
C
D
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Villaggio ARCOBALENO 2+2 AP TYP A bez stravování **** Gargano
Dospělý - pevné lůžko
2290 4590 2890 5790 3990 7990 5290 10590
Dospělý - 1.a 2. přistýlka
2290 4590 2890 5790 3990 7990 5290 10590
Neobsaz.lůžko
2090 4190 2690 5390 3790 7590 5090 10190
Neobsaz.1.a další přist.
1890 3790 2490 4990 3390 6790 4590 9190
Villaggio ARCOBALENO 2+2 AP TYP B bez stravování **** Gargano
Dospělý - pevné lůžko
2390 4790 3090 6190 4190 8390 5490 10890
Dospělý - 1.a 2.přistýlka
2390 4790 3090 6190 4190 8390 5490 10890
Neobsaz.lůžko
2190 4390 2890 5790 3990 7990 5290 10490
Neobsaz.1.a další přist.
1990 3990 2690 5390 3690 7290 4790 9590
Villaggio ARCOBALENO 2+2 AP TYP C bez stravování **** Gargano
Dospělý - pevné lůžko
2890 5790 3590 7190 4590 9190 5890 11790
Dospělý - 1.a2. přistýlka
2890 5790 3590 7190 4590 9190 5890 11790
Neobsaz.lůžko
2690 5390 3390 6790 4390 8790 5690 11390
Neobsaz.1.a další přist.
2390 4790 3090 6190 3990 7990 5190 10390
Villaggio BAIA DEGLI ARANCI 2+2 AP BIL bez stravování **** Gargano
Dospělý - pevné lůžko
3390 6790 5290 10590 6590 13190 7890 15790
Dospělý - 1.a 2.přistýlka
3390 6790 5290 10590 6590 13190 7890 15790
Neobsaz.lůžko
3190 6390 5090 10190 6390 12790 7690 15390
Neobsaz.1.a další přist.
2890 5790 4690 9390 5790 11590 6990 13990
Villaggio BAIA DEGLI ARANCI 4+1 AP TRI bez stravování **** Gargano
Dospělý - pevné lůžko
2990 5990 4790 9490 6090 12190 7090 14190
Dospělý - 1.přistýlka
2990 5990 4790 9490 6090 12190 7090 14190
Neobsaz.lůžko
2790 5590 4590 9090 5890 11790 6890 13790
Neobsaz.1.přist.
2590 5190 4190 8390 5390 10790 6290 12590
Villaggio BLUE MARINE 2+1 AP BIL bez stravování *** Gargano
Dospělý - pevné lůžko
3890 7790 4590 9190 6690 13390 7990 15990
Dospělý - 1.přistýlka
3890 7790 4590 9190 6690 13390 7990 15990
Neobsaz.lůžko
3690 7390 4390 8790 6490 12990 7790 15590
Neobsaz.1.přist.
3390 6790 3990 7990 5990 11990 7090 14190
Villaggio BLUE MARINE 4+2 AP TRI bez stravování *** Gargano
Dospělý - pevné lůžko
2690 5390 3090 6190 4190 8290 4990 9990
Dospělý - 1.a 2. přistýlka
2690 5390 3090 6190 4190 8290 4990 9990
Neobsaz.lůžko
2490 4990 2890 5790 3990 7890 4790 9590
Neobsaz.1.a další přist.
2290 4590 2690 5390 3590 7190 4390 8790
Villaggio BLUE MARINE 2+0 ST MON bez stravování *** Gargano
Dospělý - pevné lůžko
3990 7990 4490 8990 6390 12790 7690 15390
Neobsaz.lůžko
3790 7590 4290 8590 6190 12390 7490 14990
Hotelový komplex D´AMATO 2+2 HT snídaně **** Gargano
Dospělý - pevné lůžko
10990 21990 12390 24790 14990 29990 16090 32190
Dospělý - 1.přistýlka
9890 19790 11190 22390 13490 26990 14490 28990
Dospělý - 2.přistýlka
8790 17590 9990 19890 12090 24090 12890 25790
Dítě do 17 let - pevné lůžko 10490 20990 11890 23790 14390 28790 15390 30790
Dítě do 17 let - 1.a 2. přist. 7490 14990 8390 16790 10190 20390 10890 21790
Dítě do 14 let - pevné lůžko 10490 20990 11890 23790 14390 28790 15390 30790
Dítě do 14 let - 1. a 2. přist. 5390 10790 6090 12190 7290 14590 7790 15590
Neobsaz.lůžko
3290 6590 3690 7390 4490 8990 4790 9590
350
7
B
B
A
B
A
B
B
D
A
A
D
D
D
A
A
14
C
B
B
B
A
B
B
D
A
B
F
G
G
B
A
VII
21
D
B
B
C
B
B
C
E
B
C
F
G
G
B
A
28
D
B
B
C
C
C
C
E
B
C
G
H
H
C
B
5
E
C
D
C
C
C
D
F
C
D
G
H
H
C
B
12
E
C
D
D
C
D
E
G
D
D
H
I
I
E
B
19
F
D
D
D
D
D
E
G
D
D
H
I
I
E
B
26
F
D
D
D
F
D
E
G
D
E
I
J
I
E
B
2
G
E
D
E
G
E
F
K
L
K
9
H
F
E
F
G
VIII
16
H
F
E
F
G
F
H
K
L
K
F
H
G
G
J
K
J
23
D
C
C
D
E
C
B
C
G
E
F
F
F
D
A
30
C
B
A
D
B
B
B
C
D
B
E
E
E
B
A
6
A
A
A
B
A
A
A
A
B
A
C
C
C
A
A
IX
13
A
A
A
B
A
A
A
A
A
A
B
B
B
A
A
20
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
E
F
G
H
I
J
K
L
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
6190
6190
5990
5490
12390
12390
11990
10990
7190
7190
6990
6390
14390
14390
13990
12790
7590
7590
7390
6790
15190
15190
14790
13590
9590
9590
9390
8590
19190
19190
18790
17190
6390
6390
6190
5690
12790
12790
12390
11390
7390
7390
7190
6490
14690
14690
14290
12990
7790
7790
7590
6990
15590
15590
15190
13990
9690
9690
9490
8690
19390
19390
18990
17390
6890
6890
6690
6090
13790
13790
13390
12190
7790
7790
7590
6990
15590
15590
15190
13990
8290
8290
8090
7390
16590 10190 20390
16590 10190 20390
16190 9990 19990
14790 9090 18190
8290
8290
8090
7390
16590
16590
16190
14790
8590
8590
8390
7690
17190
17190
16790
15390
7990
7990
7790
7090
15990
15990
15590
14190
8490
8490
8290
7590
16990
16990
16590
15190
10890
10890
10690
9790
21790
21790
21390
19590
7190
7190
6990
6390
14390
14390
13990
12790
18690
16890
14990
17990
12690
17990
9090
5590
37390
33690
29990
35990
25290
35990
18190
11190
9690 19390
9490 18990
17490
15690
13990
16790
11790
16790
8490
5190
34990
31390
27990
33590
23590
33590
16990
10390
www.cedok.cz
Itálie
7701 Gargano « 8/15 dní | } 10 dní - (doprava za poplatek 2 890,- Kč) - pokračování
Pásmo
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Rezort MALIA 2+2 AP BIL bez stravování *** Gargano
Dospělý - pevné lůžko
2190 4390 2590 5190 4490 8990 4790 9590 4890 9790 5990 11990 7590 15190
Dospělý - 1.a 2.přistýlka
2190 4390 2590 5190 4490 8990 4790 9590 4890 9790 5990 11990 7590 15190
Neobsaz.lůžko
1990 3990 2390 4790 4290 8590 4590 9190 4690 9390 5790 11590 7390 14790
Neobsaz.1.a další přist.
1790 3590 2190 4390 3890 7790 4190 8390 4290 8590 5290 10590 6790 13590
Hotel PELLEGRINO PALACE 2+1 HT snídaně **** Gargano
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
Dospělý - pevné lůžko
8390 16790 11090 22190 12990 25990 14890 29790
Dospělý - přistýlka
7590 15190 9990 19990 11690 23390 13390 26790
Dítě do 11 let - pevné lůžko 8090 16090 10690 21290 12490 24990 14290 28590
Dítě do 11 let - přistýlka
4190 8290 5490 10890 6390 12790 7290 14590
Dítě do 3 let - pevné lůžko
8090 16090 10690 21290 12490 24990 14290 28590
Dítě do 3 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
8190 16390 10890 21790 12790 25590 14690 29390
Stravování polopenze
2590 5180 2590 5180 2590 5180 2590 5180
Stravování plná penze
4490 8980 4490 8980 4490 8980 4490 8980
Rezidence SABBIA D´ORO 2+2 AP BIL bez stravování *** Gargano
Dospělý - pevné lůžko
1990 3990 2390 4790 3090 6190 4690 9390 4790 9590 5790 11590
Dospělý - 1.a 2.přistýlka
1990 3990 2390 4790 3090 6190 4690 9390 4790 9590 5790 11590
Neobsaz.lůžko
1790 3590 2190 4390 2890 5790 4490 8990 4590 9190 5590 11190
Neobsaz.1.a dalí přist.
1690 3390 1990 3990 2690 5290 4190 8290 4190 8390 5090 10190
Rezidence SABBIA D´ORO 4+2 AP TRI bez stravování *** Gargano
Dospělý - pevné lůžko
1790 3590 2290 4590 2990 5990 3690 7290 4190 8390 4890 9790
Dospělý - 1.a 2. přistýlka
1790 3590 2290 4590 2990 5990 3690 7290 4190 8390 4890 9790
Neobsaz.lůžko
1590 3190 2090 4190 2790 5590 3490 6890 3990 7990 4690 9390
Neobsaz.1.a další přist.
1490 2890 1890 3790 2590 5190 3190 6390 3590 7190 4290 8590
Rezidence SABBIA D´ORO 2+0 ST MON bez stravování *** Gargano
Dospělý - pevné lůžko
2890 5790 3090 6190 3590 7190 3790 7590 4790 9490 6490 12990 7690 15390 10090 20190
Neobsaz.lůžko
2690 5390 2890 5790 3390 6790 3590 7190 4590 9090 6290 12590 7490 14990 9890 19790
Villaggio SAN LORENZO 2+2 AP bez stravování Gargano
Dospělý - pevné lůžko
2190 4390 2890 5790 3990 7990 5090 10190 6090 12090 7190 14390 9090 18090
Dospělý - 1.a 2. přistýlka
2190 4390 2890 5790 3990 7990 5090 10190 6090 12090 7190 14390 9090 18090
Neobsaz.lůžko
1990 3990 2690 5390 3790 7590 4890 9790 5890 11690 6990 13990 8890 17690
Neobsaz.1.a další přist.
1790 3590 2490 4990 3490 6990 4490 8890 5390 10690 6390 12790 8090 16190
Villaggio SAN LORENZO 4+2 AP bez stravování Gargano
Dospělý - pevné lůžko
2290 4590 2790 5590 3690 7390 4190 8390 5790 11590 5890 11790 7590 15190
Dospělý - 1.a 2. přistýlka
2290 4590 2790 5590 3690 7390 4190 8390 5790 11590 5890 11790 7590 15190
Neobsaz.lůžko
2090 4190 2590 5190 3490 6990 3990 7990 5590 11190 5690 11390 7390 14790
Neobsaz.1.a další přist.
1890 3790 2390 4790 3190 6390 3690 7390 5190 10290 5190 10390 6790 13590
Villaggio SANTA MARIA 2+2 AP BIL bez stravování **** Gargano
Dospělý - pevné lůžko
2490 4990 3090 6190 4490 8990 5290 10590 5690 11390 7490 14990 8190 16390 8890 17790
Dospělý - 1.a 2. přistýlka
2490 4990 3090 6190 4490 8990 5290 10590 5690 11390 7490 14990 8190 16390 8890 17790
Neobsaz.lůžko
2290 4590 2890 5790 4290 8590 5090 10190 5490 10990 7290 14590 7990 15990 8690 17390
Neobsaz.1.a další přist.
2090 4190 2590 5190 3890 7790 4690 9390 4990 9990 6590 13190 7290 14590 7890 15790
Villaggio SANTA MARIA 4+1 AP TRI bez stravování **** Gargano
Dospělý - pevné lůžko
2590 5090 3290 6590 4390 8790 5190 10390 5390 10790 6990 13990 7590 15190 8290 16590
Dospělý - přistýlka
2590 5090 3290 6590 4390 8790 5190 10390 5390 10790 6990 13990 7590 15190 8290 16590
Neobsaz.lůžko
2390 4690 3090 6190 4190 8390 4990 9990 5190 10390 6790 13590 7390 14790 8090 16190
Neobsaz.1.přist.
2190 4290 2790 5590 3890 7790 4490 8990 4790 9490 6190 12390 6690 13390 7390 14790
Prázdninové středisko BAIA TURCHESE 4+1 AP TRI bez stravování **** Gargano
Dospělý - pevné lůžko
2090 4190 2290 4590 2690 5390 2790 5590 3590 7190 4590 9190 5490 10990 6690 13290 6790 13590 7290 14590 8690 17390
Dospělý - přistýlka
2090 4190 2290 4590 2690 5390 2790 5590 3590 7190 4590 9190 5490 10990 6690 13290 6790 13590 7290 14590 8690 17390
Neobsaz.lůžko
1890 3790 2090 4190 2490 4990 2590 5190 3390 6790 4390 8790 5290 10590 6490 12890 6590 13190 7090 14190 8490 16990
Neobsaz.1.přist.
1690 3390 1890 3790 2290 4590 2390 4790 3090 6190 4090 8090 4890 9790 5890 11790 5990 11990 6490 12990 7790 15490
Prázdninové středisko BAIA TURCHESE 4+2 AP TRI bez stravování **** Gargano
Dospělý - pevné lůžko
2090 4190 2190 4390 2590 5190 2690 5390 3390 6690 4090 8190 4190 8390 4990 9990 5890 11790 6190 12290 6590 13190 7890 15790
Dospělý - 1.a 2. přistýlka
2090 4190 2190 4390 2590 5190 2690 5390 3390 6690 4090 8190 4190 8390 4990 9990 5890 11790 6190 12290 6590 13190 7890 15790
Neobsaz.lůžko
1890 3790 1990 3990 2390 4790 2490 4990 3090 6190 3890 7790 3990 7990 4790 9590 5690 11390 5990 11890 6390 12790 7690 15390
Neobsaz.1.a další přist.
1690 3390 1890 3790 2190 4390 2290 4590 2890 5790 3590 7190 3690 7290 4390 8790 5190 10390 5390 10790 5790 11590 6990 13990
Prázdninové středisko BAIA TURCHESE 4+0 AP TRI bez stravování ****
Dospělý - pevné lůžko
1990 3990 2290 4590 2890 5790 3090 6190 3990 7990 5190 10390 5290 10590 6390 12790 7790 15590 8290 16590 9890 19790
Neobsaz.lůžko
1790 3590 2090 4190 2690 5390 2890 5790 3790 7590 4990 9990 5090 10190 6190 12390 7590 15190 8090 16190 9690 19390
Prázdninové středisko LA CANZONE DEL MARE 2+2 AP BIL bez stravování ***
Dospělý - pevné lůžko
2490 4890 2990 5990 3790 7590 3990 7990 4790 9590
Dospělý - 1.a 2. přistýlka
2490 4890 2990 5990 3790 7590 3990 7990 4790 9590
Neobsaz.lůžko
2290 4490 2790 5590 3590 7190 3790 7590 4590 9190
Neobsaz.1.a další přist.
2090 4190 2590 5190 3290 6590 3490 6990 4190 8390
Prázdninové středisko LA CANZONE DEL MARE 2+2 AP TRI bez stravování ***
Dospělý - pevné lůžko
2490 4890 2990 5990 3790 7590 3990 7990 4790 9590
Dospělý - 1.a 2.přistýlka
2490 4890 2990 5990 3790 7590 3990 7990 4790 9590
Neobsaz.lůžko
2290 4490 2790 5590 3590 7190 3790 7590 4590 9190
Neobsaz.1.a další přist.
2090 4190 2590 5190 3290 6590 3490 6990 4190 8390
Prázdninové středisko LA CANZONE DEL MARE 2+2/0 ST MON bez stravování ***
Dospělý - pevné lůžko
2290 4590 2690 5390 3690 7390 3790 7590 3890 7790
Neobsaz.lůžko
2090 4190 2490 4990 3490 6990 3590 7190 3690 7390
✆ 800 112 112
351
Itálie
7701 Gargano « 8/15 dní | } 10 dní - (doprava za poplatek 2 890,- Kč) - pokračování
Pásmo
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Prázdninové středisko LA CANZONE DEL MARE 2+0 ST MON bez stravování ***
Dospělý - pevné lůžko
3290 6590 3890 7690 5790 11490 6090 12090 6490 12990
Neobsaz.lůžko
3090 6190 3690 7290 5590 11090 5890 11690 6290 12590
Prázdninové středisko SFINALICCHIO 2+2 AP TRI bez stravování **
Dospělý - pevné lůžko
3390 6790 4890 9790
Dospělý - 1.a 2. přistýlka
3390 6790 4890 9790
Neobsaz.lůžko
3190 6390 4690 9390
Neobsaz.1.a další přist.
2890 5790 4290 8590
Prázdninové středisko SFINALICCHIO 2+2 AP TYP A bez stravování **
Dospělý - pevné lůžko
2690 5390 3690 7390
Dospělý - 1.a 2. přistýlka
2690 5390 3690 7390
Neobsaz.lůžko
2490 4990 3490 6990
Neobsaz.1.a další přist.
2290 4590 3190 6390
Prázdninové středisko SFINALICCHIO 2+2 ST MON bez stravování **
Dospělý - pevné lůžko
3090 6190 4190 8290
Dospělý - 1.a 2. přistýlka
3090 6190 4190 8290
Neobsaz.lůžko
2890 5790 3990 7890
Neobsaz.1.a další přist.
2690 5390 3590 7190
Prázdninové středisko SFINALICCHIO 4+2 AP TRI bez stravování **
Dospělý - pevné lůžko
3690 7390 5590 11190
Dospělý - 1.a 2.přistýlka
3690 7390 5590 11190
Neobsaz.lůžko
3490 6990 5390 10790
Neobsaz.1.a další přist.
3190 6390 4890 9790
CENA ZAHRNUJE:
• 7 nebo 14 noclehů
• stravování v rozsahu uvedeném u ubytovacího objektu
• závěrečný úklid, spotřeba vody, el. energie a příp. plynu
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
• další případné položky u jednotlivých kapacit v odstavci
"Informace"
CENA NEZAHRNUJE:
• případnou místní pobytovou taxu, která se platí na místě
POJIŠTĚNÍ:
• pojištění Evropa Basic 285,- Kč
• pojištění Evropa Standard (limit plnění storna 30 tis. Kč)
395,- Kč
• pojištění Evropa Plus (limit plnění storna 80 tis. Kč) 695,- Kč
Více informací viz str. 12.
FAKULTATIVNÍ SLUŽBY:
• autokarová doprava 2890,- Kč
• s cílem poskytnout nejlepší služby se podmínky realizace
pobytů v Itálii upřesňují operativně těsně před realizací
• v zájmu vašeho kvalitního odbavení počítejte, prosím, s tím, že
v případě doobjednání autokarové dopravy, se přesné pokyny
k odjezdu dozvíte cca 1-2 dny před odjezdem/nástupem
• doprava je organizována ve spolupráci s externími dopravci
INFORMACE:
HOTELOVÝ KOMPLEX D´AMATO
• cena zahrnuje ubytování se snídaní, klimatizaci, vstup do
bazénu a sportovního centra (fitnes, volejbalové
a minofotbalové hřiště, parkoviště, animace, miniklub, horská
kola (do vyčerpání kapacity)
• panoramatický výhled na moře 20,- Eur/noc/osoba
• dětská postýlka pro děti do 3 let (bez stravy): 10,- - 20,- Eur /
den - nutno objednat předem
• garáž za poplatek cca 10,- Eur/noc - nutno objednat předem
• plážový servis za poplatek cca 10 -12 Eur/ den - nutno
objednat předem
VILLAGGIO SAN LORENZO
• v ceně je zahrnuto spotřeba energiií, 1 parkovací místo /
apartmán, vstup do bazénu a sportovního centra, WI-FI
• v období 3.8. - 17.8. a 10.8. - 24.8. 2014 jsou možné pouze
pobyty na 2 týdny
• do 28.6. a od 6.9. jsou možné pobyty SOBOTA - SOBOTA,
jinak jsou preferovány pobyty NEDĚLE - NEDĚLE. Termíny
na vyžádání
• povinný závěrečný úklid za poplatek - bilo 35,- Eur, trilo
55,- Eur
• povlečení - vlastní nebo za cca 11,- Eur/osoba/výměna
• koupelnové prádlo - vlastní neb cca 5,- Eur/osoba/výměna
• klimatizace 100,- Eur / týden/apartmán
• plážový servis za poplatek (slunečník, lehátko a křeslo)
cca 40-100,- Eur/týden/apartmán
• vratná kauce 100,- Eur / apartmán
352
RESORT SANTA MARIA
• cena zahrnuje spotřebu energií, povlečení, závěrečný úklid
(kromě kuchyňského koutu), uzavřené parkoviště, vstup do
bazénu a whirpoolu (31/5 - 13/9), plážový servis (slunečník,
lehátko, křeslo / apartmán), vstup do denního sportnovního
centra, animace, miniklub (7/6 - 6/9)
• koupelnové prádlo - vlastní nebo cca 5,- Eur/osoba/výměna nutno objednat předem
• klimatizace 35,- Eur / týden/apartmán - nutno objednat předem
• vratná kauce 100,- Eur / apartmán
RESORT ARCOBALENO
• cena zahrnuje spotřebu energií, závěrečný úklid (kromě
kuchyňského koutu), který klienti uklízí sami, jinak poplatek
20,- Eur, klimatizaci, animace (14/6 - 30/8), vstup do bazénu
a whirpool, trezor, 1 parkovací místo / apartmán, WI-FI
• povlečení - vlastní nebo za cca 11,- Eur/osoba/výměna - nutno
objednat předem
• koupelnové prádlo - vlastní nebo cca 5,- Eur/osoba/výměna nutno objednat předem
• plážový servis za poplatek (slunečník a 2 lehátka)
cca 40-100,- Eur/týden/apartmán
• vratná kauce 100,- Eur / apartmán
RESORT BAIA TURCHESE
• cena zahrnuje povlečení, spotřebu energií, klimatizaci,
1 parkovací místo / apartmán, vstup do bazénu a whirpoolu,
vstup do sportovního centra, animace. WI-FI
• povinný závěrečný úklid za poplatek - 50,- Eur / apartmán
(kuchyňský kout musí být zanechán uklizený)
• plážový servis (od 2. řady) za povinný poplatek na místě
50,- Eur / apartmán (do 12/7 a od 23/8) a za 80,- Eur /
apartmán (12/7 - 23/8)
• koupelnové prádlo - vlastní nebo cca 5,- Eur/osoba
• plážový servis v 1. řadě za 50,- Eur / týden
• vratná kauce 100,- Eur / apartmán
VILLAGGIO BAIA DEGLI ARANCI
• cena zahrnuje spotřebu energií, 1 parkovací místo / apartmán,
závěrečný úklid (kromě kuchyňského koutu), povlečení, plážový
servis od 5. řady (slunečník, 2 křesílka / apartmán), klubová
karta (vstup do bazénu a whirpoolu se slunečníky a lehátky,
posilovna, ping-pong, půjčení kol (do vyčerpání kapacity),
animace, plážový mikrobus
• koupelnové prádlo - vlastní nebo cca 5,- Eur/osoba/výměna nutno objednat předem
• klimatizace 35,- Eur / týden/apartmán - nutno objednat předem
• TV 35,- Eur / týden
• vratná kauce 100,- Eur / apartmán
VILLAGGIO LA CONZOLE DEL MARE
• povinný poplatek za klubovou kartu - mono 2+0 55,- Eur/týden,
mono 2+2, bilo nebo trilo 110,- Eur/týden
• koupelnové prádlo - vlastní nebo cca 10,- Eur/osoba/výměna
• vratná kauce 100,- Eur / apartmán
www.cedok.cz
HOTEL PELLEGRINO PALACE
• 1 parkovací místo / pokoj, plážový servis (slunečník, křeslo,
lehátko/pokoj), vstup do bazénu a sportovního centra, animace
(červenec - srpen)
VILLAGGIO SFINALICCHIO
• cena zahrnuje spotřebu energií, vstup do bazénu, 1 parkovací
místo / apartmán, plážový servis (slunečník, křeslo, lehátko /
apartmán), denní využití tenisového kurtu, animace (červenec srpen)
• závěrečný úklid - povinný poplatek na místě 50,- Eur /
apartmán (kromě kuchyňského koutu, ten klient uklízí sám)
• povlečení - vlastní nebo za 6,- Eur/osoba/výměna
• vratná kauce 100,- Eur / apartmán
REKREAČNÍ STŘEDISKO SABBIADORO
• cena zahrnuje 1 parkovací místo / apartmán, vstup do bazénu
(14.6. - 13.9.)
• závěrečný úklid - povinný poplatek na místě 35,- Eur /
apartmán (kromě kuchyňského koutu, ten klient uklízí sám)
• sportřeba energií - poplatky cca 40 - 80,- Eur
• povlečení - vlastní nebo 10,- Eur/osoba/týden
• plážový servis (slunečník, lehátko, křeslo (30,- Eur/týden)
• vratná kauce 100,- Eur / apartmán
RESORT MALIA
• cena zahrnuje spotřebu energií, klimatizaci, 1 parkovací
místo/apartmán, vstup do bazénu a sportovního centra,
animace, miniklub (červenec - srpen), plážové lehátko
a plážové křeslo (přenosné) na pláž
• závěrečný úklid - povinný poplatek na místě 30,- Eur /
apartmán (kromě kuchyňského koutu, ten klient uklízí sám)
• ručníky nebo povlečení - vlastní nebo za 7,- Eur/osoba/výměna
• vratná kauce 100,- Eur / apartmán
RESORT BLUE MARINE
• cena zahrnuje spotřebu energií, závěrečný úklid (kromě
kuchyňského koutu), který klienti uklízí sami, povlečení,
ručníky, 1 parkovací místo / apartmán, vstup do bazénů
a denního sportovního centra, animace (do 6/9), plážový servis
od 3. řady (slunečník a 2 lehátka / apartmán)
• povlečení a ručníky - 10,- Eur / osoba / výměna
• klimatizace (na vyžádání a do vyčerpání kapacity) 7,- Eur/den
• plážový servis - 35,- Eur / týden (příplatek za 1. řadu), 15,- Eur
/ týden (příplatek za 2. řadu)
• vratná kauce 100,- Eur / apartmán
Dárkové poukazy
Žádné poplatky za vystavení, prodej a příjem poukázky!
Předtištěné dárkové poukazy
Individuální dárkové poukazy
V kterékoliv cestovní kanceláři Čedoku můžete zakoupit
dárkové poukazy v hodnotě 500, 1000, 2000 nebo 5000 Kč.
Těmito poukazy můžete uhradit část nebo celou hodnotu
zájezdu nebo jiné turistické služby z nabídky Čedoku. Tyto
poukazy jsou přenosné a lze je využít i pro nákup zájezdů
v poslední minutě nebo současně s jakoukoliv slevou ve všech
kmenových pobočkách cestovní kanceláře Čedok.
Na základě Vaší objednávky Vám připravíme i dárkovou
poukázku „na míru“ znějící na konkrétní jméno i částku včetně
Vámi stanoveného darovacího textu. Tato poukázka má
charakter darovacího dopisu a lze ji opatřit logem nebo jménem
dárce a dalšími náležitostmi dle individuální dohody. Podmínky
využitelnosti těchto poukazů dle dohody.
ukaz
Dárkov˘ poý
Tomáš Nov
trov Krk
– Baška – os
y
Chorvatsko
u pro 2 osob
jezd Čedok
Pobytový zá
**** snídaně
ir
Hotel Zvonim
.8. 2014
16
8.
9.
Externí dárkové poukazy
Naše cestovní kancelář uzavřela smlouvu s klíčovými emitenty
univerzálních dárkových poukazů jako jsou Sodexo, Le Chèque
Déjeuner, Edenred a další, které jsou využívány především
zaměstnavateli působícími v České republice jako doplňková
forma odměňování zaměstnanců. Také tyto poukazy přijímáme
k úhradám zájezdů za předem stanovených podmínek.
Bližší informace Vám podají pracovníci kmenových prodejen
CK Čedok.
Itálie
7703 Gargano « 8/15 dní | } 10 dní - doprava za příplatek 3 390,- Kč
Autokarová doprava je zajišťována velkokapacitními autokary zahraniční výroby případně autokary Karosa LUX.
Během cesty jsou plánovány zdravotní zastávky.
Nástupní místa autokarové dopravy (abecedně):
Čedok plus - slevy a výhody
Odečtěte si slevu
za včasný nákup!
Beroun, Brno, Hradec Králové, Jihlava (dálnice D1), Kolín, Pardubice, Plzeň, Poděbrady, Praha, Rokycany, Žebrák.
Hlavní přestupní místa jsou v Brně, Praze a Plzni. Vzhledem k velkému počtu vypsaných nástupních míst mohou být svozy a rozvozy
realizovány též pomocnými autokary, mikrobusy či osobními auty s nutností přestupu. V případě menšího počtu než 5 osob z některého
z vypsaných nástupních míst a ve výjimečných případech organizačního charakteru si vyhrazujeme právo na změnu nástupního místa oproti
poskytnuté slevě 100,- Kč (změna do 50 km), 200,- Kč (změna o 51-100 km) ev. 300,- Kč (změna o 101-150 km). Upozorňujeme klienty, že
dopravy se účastní jen technický průvodce, který nepodává během cesty žádný výklad. Vzhledem k limitovanému zavazadlovému prostoru
autobusů a nutnosti dodržování mezinárodně platných předpisů má každý účastník zájezdu nárok na přepravu jednoho hlavního zavazadla do
hmotnosti 20 kg a jednoho příručního zavazadla do hmotnosti 5 kg, další zavazadla jsou možná jen po předchozí domluvě a za poplatek.
Při zakoupení zájezdu vlastní dopravou
Qv
termínu do 31. 12. 2013
termínu do 31. 1. 2014
Q v termínu do 31. 3. 2014
Qv
sleva 10 %*
sleva 7 %*
sleva 6 %*
* Tyto slevy poskytujeme ze základní ceníkové
ceny (nikoliv z příplatků) členům Clubu Čedok
v kategorii Čedok GOLD. Ostatní klienti mají
slevy o 2-3 % nižší, viz podmínky str. 303.
Termíny
Hotel a Rezidence MARECHIARO 2+2 HT
Hotel a Rezidence MARECHIARO 3+2 AP TYP A
Hotel a Rezidence MARECHIARO
Rezidence CASANOVA 2+2 AP BIL
Rezidence CASANOVA 4+2 AP TRI
Hotel PINETA 2+2 HT
Časový harmonogram autokarové dopravy:
Odjezd z ČR v pátek v odpoledních či večerních hodinách, příjezd do pobytového místa v sobotu ráno. Odjezd z pobytového místa následující
sobotu v odpoledních či večerních hodinách, návrat do ČR v neděli v ranních či dopoledních hodinách. Upřesněné jízdní řády včetně nástupních
zastávek řády obdržíte v Cestovních informacích min. 2 dny před odjezdem.
3
10
V
17
A
A
A
A
A
A
VI
24
31
B
B
B
B
C
C
C
D
7
A
E
E
E
F
A
14
B
F
F
F
G
C
VII
21
D
G
H
H
I
E
28
F
I
J
J
K
F
5
F
I
J
J
K
F
12
F
I
J
J
K
F
19
F
I
J
J
K
F
26
F
I
J
J
K
F
2
F
I
J
J
K
F
9
F
I
J
J
K
F
VIII
16
F
I
J
J
K
F
23
E
H
I
I
J
F
30
C
F
G
G
H
D
6
A
D
D
D
E
B
Pásmo
A
B
C
D
E
F
G
H
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden
Hotel a Rezidence MARECHIARO 2+2 HT plná penze *** Gargano - San Menaio
Dospělý - pevné lůžko
6290 12490 7290 14490
7690 15290 8290 16490 8890 17690 9490 18890
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
6290 12490 6290 12490
6290 12490 6290 12490 6290 12490 6290 12490
Dítě do 15 let - pevné lůžko 6290 12490 7290 14490
7690 15290 8290 16490 8890 17690 9490 18890
Dítě do 15 let - 1. a 2. přist. 4190
8290 4190 8290
4190
8290 4190
8290 4190
8290 4190
8290
Dítě do 8 let - pevné lůžko
6290 12490 7290 14490
7690 15290 8290 16490 8890 17690 9490 18890
Dítě do 8 let - 1. a 2. přist. ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
6290 12490 7290 14490
7690 15290 8290 16490 8890 17690 9490 18890
Příplatek za pokoj s balkonem 1090
2180 1090 2180
1090
2180 1090
2180 1090
2180 1090
2180
Hotel a Rezidence MARECHIARO 3+2 AP TYP A bez stravování *** Gargano - San Menaio
Dospělý - pevné lůžko
890
1690
990 1890
1190
2290 1290
2490 1490
2890 1890
3690 2190
4290
2690 5290 2890
Dospělý - 1. a 2 .přistýlka
890
1690
990 1890
1190
2290 1290
2490 1490
2890 1890
3690 2190
4290
2690 5290 2890
Neobsaz.lůžko
890
1690
990 1890
1190
2290 1290
2490 1490
2890 1890
3690 2190
4290
2690 5290 2890
Neobsaz. přist.
890
1690
990 1890
1190
2290 1290
2490 1490
2890 1890
3690 2190
4290
2690 5290 2890
Příplatek za ložní prádlo
200
400
200
400
200
400
200
400
200
400
200
400
200
400
200
400
200
Plná penze - dospělý
5690 11380 5690 11380
5690 11380 5690 11380 5690 11380 5690 11380 5690 11380
5690 11380 5690
Plná penze - dítě do 15 let
4490
8980 4490 8980
4490
8980 4490
8980 4490
8980 4490
8980 4490
8980
4490 8980 4490
Plná penze - dítě do 8 let
2990
5980 2990 5980
2990
5980 2990
5980 2990
5980 2990
5980 2990
5980
2990 5980 2990
Polopenze - dospělý
3390
6780 3390 6780
3390
6780 3390
6780 3390
6780 3390
6780 3390
6780
3390 6780 3390
Polopenze - dítě do 15 let
2590
5180 2590 5180
2590
5180 2590
5180 2590
5180 2590
5180 2590
5180
2590 5180 2590
Polopenze - dítě do 8 let
2390
4780 2390 4780
2390
4780 2390
4780 2390
4780 2390
4780 2390
4780
2390 4780 2390
Hotel a Rezidence MARECHIARO 3+2 AP TYP B bez stravování *** Gargano - San Menaio
Dospělý - pevné lůžko
890
1690 1090 2090
1290
2490 1390
2690 1590
3090 1990
3890 2090
4090
2390 4690 2890
Dospělý - 1. a 2.přistýlka
890
1690 1090 2090
1290
2490 1390
2690 1590
3090 1990
3890 2090
4090
2390 4690 2890
Neobsaz.lůžko
890
1690 1090 2090
1290
2490 1390
2690 1590
3090 1990
3890 2090
4090
2390 4690 2890
Neobsaz. přist.
890
1690 1090 2090
1290
2490 1390
2690 1590
3090 1990
3890 2090
4090
2390 4690 2890
Příplatek za ložní prádlo
200
400
200
400
200
400
200
400
200
400
200
400
200
400
200
400
200
Plná penze - dospělý
5690 11380 5690 11380
5690 11380 5690 11380 5690 11380 5690 11380 5690 11380
5690 11380 5690
Plná penze - dítě do 15 let
4490
8980 4490 8980
4490
8980 4490
8980 4490
8980 4490
8980 4490
8980
4490 8980 4490
Plná penze - dítě do 8 let
2990
5980 2990 5980
2990
5980 2990
5980 2990
5980 2990
5980 2990
5980
2990 5980 2990
Polopenze - dospělý
3390
6780 3390 6780
3390
6780 3390
6780 3390
6780 3390
6780 3390
6780
3390 6780 3390
Polopenze - dítě do 15 let
2590
5180 2590 5180
2590
5180 2590
5180 2590
5180 2590
5180 2590
5180
2590 5180 2590
Polopenze - dítě do 8 let
2390
4780 2390 4780
2390
4780 2390
4780 2390
4780 2390
4780 2390
4780
2390 4780 2390
Hotel a Rezidence MARECHIARO 6+2 AP TRI bez stravování *** Gargano - San Menaio
Dospělý - pevné lůžko
690
1290
790 1490
890
1690
990
1890 1190
2290 1390
2690 1490
2890
1690 3290 2090
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
690
1290
790 1490
890
1690
990
1890 1190
2290 1390
2690 1490
2890
1690 3290 2090
Neobsaz.lůžko
690
1290
790 1490
890
1690
990
1890 1190
2290 1390
2690 1490
2890
1690 3290 2090
Neobsaz. přist.
690
1290
790 1490
890
1690
990
1890 1190
2290 1390
2690 1490
2890
1690 3290 2090
Příplatek za ložní prádlo
200
400
200
400
200
400
200
400
200
400
200
400
200
400
200
400
200
Plná penze - dospělý
5690 11380 5690 11380
5690 11380 5690 11380 5690 11380 5690 11380 5690 11380
5690 11380 5690
Plná penze - dítě do 15 let
4490
8980 4490 8980
4490
8980 4490
8980 4490
8980 4490
8980 4490
8980
4490 8980 4490
Plná penze - dítě do 8 let
2990
5980 2990 5980
2990
5980 2990
5980 2990
5980 2990
5980 2990
5980
2990 5980 2990
Polopenze - dospělý
3390
6780 3390 6780
3390
6780 3390
6780 3390
6780 3390
6780 3390
6780
3390 6780 3390
Polopenze - dítě do 15 let
2590
5180 2590 5180
2590
5180 2590
5180 2590
5180 2590
5180 2590
5180
2590 5180 2590
Polopenze - dítě do 8 let
2390
4780 2390 4780
2390
4780 2390
4780 2390
4780 2390
4780 2390
4780
2390 4780 2390
354
www.cedok.cz
I
IX
13
20
B
B
B
C
A
A
A
A
J
K
2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
POBYT PRO 2 DĚTI ZDARMA
5690
5690
5690
5690
400
11380
8980
5980
6780
5180
4780
5690
5690
5690
5690
400
11380
8980
5980
6780
5180
4780
3190
3190
3190
3190
200
5690
4490
2990
3390
2590
2390
6290
6290
6290
6290
400
11380
8980
5980
6780
5180
4780
4090
4090
4090
4090
400
11380
8980
5980
6780
5180
4780
2290
2290
2290
2290
200
5690
4490
2990
3390
2590
2390
4490
4490
4490
4490
400
11380
8980
5980
6780
5180
4780
Itálie
7703 Gargano « 8/15 dní | } 10 dní - (doprava za příplatek 3 390,- Kč) - pokračování
Pásmo
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Rezidence CASANOVA 2+2 AP BIL bez stravování ** Gargano - Vieste
Dospělý - pevné lůžko
690
1290
990 1890
1290
2490 1390
2690 1790
3490 2390
4690 2490
4890
2890 5690 3690 7290 4090
8090
Dospělý - 1.a 2. přistýlka
690
1290
990 1890
1290
2490 1390
2690 1790
3490 2390
4690 2490
4890
2890 5690 3690 7290 4090
8090
Neobsaz.lůžko
690
1290
990 1890
1290
2490 1390
2690 1790
3490 2390
4690 2490
4890
2890 5690 3690 7290 4090
8090
Neobsaz.přist.
690
1290
990 1890
1290
2490 1390
2690 1790
3490 2390
4690 2490
4890
2890 5690 3690 7290 4090
8090
Příplatek za ložní prádlo
200
400
200
400
200
400
200
400
200
400
200
400
200
400
200
400
200
400
200
400
Rezidence CASANOVA 4+2 AP TRI bez stravování ** Gargano - Vieste
Dospělý - pevné lůžko
690
1290
890 1690
892
1692 1190
2290 1290
2490 1590
3090 2090
4090
2190 4290 2690 5290 3390
6690 3690 7290
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
690
1290
890 1690
892
1692 1190
2290 1290
2490 1590
3090 2090
4090
2190 4290 2690 5290 3390
6690 3690 7290
Neobsaz.lůžko
690
1290
890 1690
892
1692 1190
2290 1290
2490 1590
3090 2090
4090
2190 4290 2690 5290 3390
6690 3690 7290
Neobsaz.přist.
690
1290
890 1690
892
1692 1190
2290 1290
2490 1590
3090 2090
4090
2190 4290 2690 5290 3390
6690 3690 7290
Příplatek za ložní prádlo
200
400
200
400
200
400
200
400
200
400
200
400
200
400
200
400
200
400
200
400
200
400
Hotel PINETA 2+2 HT plná penze *** Gargano - Vieste
POBYT PRO 2 DĚTI ZDARMA
Dospělý - pevné lůžko
6090 12090 6290 12490
7190 14290 7590 15090 8190 16290 9290 18490
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
5290 10490 5290 10490
5290 10490 5290 10490 5290 10490 5290 10490
Dítě do 15 let - pevné lůžko 6090 12090 6290 12490
7190 14290 7590 15090 8190 16290 9290 18490
Dítě do 15 let - 1. a 2. přist. 3490
6890 3490 6890
3490
6890 3490
6890 3490
6890 3490
6890
Dítě do 8 let - pevné lůžko
6090 12090 6290 12490
7190 14290 7590 15090 8190 16290 9290 18490
Dítě do 8 let - 1. a 2. přist. ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
6090 12090 6290 12490
7190 14290 7590 15090 8190 16290 9290 18490
CENA ZAHRNUJE:
• 7 nebo 14 noclehů
• stravování v rozsahu uvedeném u ubytovacího
objektu
• služby delegáta
• plážový servis (slunečník, lehátko a plážové
křeslo/apartmán - u rezidence Casanova)
slunečník a 2 lehátka/ apartmán - u rezidence
Marechiaro
• závěrečný úklid, spotřeba vody, el. energie
a příp. plynu
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
CENA NEZAHRNUJE:
• případnou místní pobytovou taxu, která se
platí na místě
POJIŠTĚNÍ:
• pojištění Evropa Basic 285,- Kč
• pojištění Evropa Standard (limit plnění storna
30 tis. Kč) 395,- Kč
• pojištění Evropa Plus (limit plnění storna
80 tis. Kč) 695,- Kč
Více informací viz str. 12.
INFORMACE:
• vratná kauce za apartmán 100,- Eur
• s cílem poskytnout nejlepší služby se
podmínky realizace pobytů v Itálii upřesňují
operativně těsně před realizací
• v zájmu vašeho kvalitního odbavení počítejte,
prosím, s tím, že v případě doobjednání
autokarové dopravy, se přesné pokyny
k odjezdu dozvíte cca 1-2 dny před
odjezdem/nástupem
• doprava je organizována ve spolupráci
s externími dopravci
FALULTATIVNÍ SLUŽBY:
• autokarová doprava 3 390,- Kč, dítě do 11 let
3 190,- Kč (včetně infanta)
NA VAŠICH CESTÁCH MŮŽETE POČÍTAT S WESTERN UNION
✆ 800 112 112
355
Itálie
7711 Kalábrie « 8/15 dní | } 10 dní - doprava za příplatek 4 290,- Kč
Čedok plus - slevy a výhody
Odečtěte si slevu za včasný nákup!
Při zakoupení zájezdu vlastní dopravou
Qv
termínu do 31. 12. 2013 sleva 10 %*
Q v termínu do 31. 1. 2014 sleva 7 %*
Qv
termínu do 31. 3. 2014 sleva 6 %*
* Tyto slevy poskytujeme ze základní ceníkové ceny (nikoliv z příplatků) členům Clubu Čedok v kategorii
Čedok GOLD. Ostatní klienti mají slevy o 2-3 % nižší, viz podmínky str. 303.
Termíny
Rezidence AQUILIA
Villaggio BAIA DI ZAMBRONE
Hotel a Villaggio DOLOMITI SUL MARE
Hotel a Villaggio EDEN
Hotel FELIX
Rezidence GANDHI
Hotel GANDHI HT
Rezidence GREEN GARDEN
Villaggio LE MUSE
Hotel PARTHENIUS
Villaggio SANTA MARIA
Hotel SANTA MARIA HT
Hotel a Rezidence SCIABACHE
Villaggio SUN BEACH PALMETO RESORT
V
17
A
24
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
3
10
A
A
A
A
A
A
A
VI
31
B
A
A
A
B
A
B
A
A
A
A
B
Pásmo
A
B
Délka pobytu
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
Rezidence AQUILIA 2+1 AP BIL bez stravování **** Badolato
Dospělý - pevné lůžko
1990
3990
2690
5390
Dospělý - přistýlka
1990
3990
2690
5390
Neobsaz.lůžko
1790
3590
2490
4990
Neobsaz. přist.
1590
3190
2290
4590
Rezidence AQUILIA 4+2 AP TRI bez stravování **** Badolato
Dospělý - pevné lůžko
1090
2190
1490
2990
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
1090
2190
1490
2990
Neobsaz.lůžko
890
1790
1290
2590
Neobsaz.1. a 2. přist.
790
1590
1190
2390
Villaggio BAIA DI ZAMBRONE 2+2 AP BIL bez stravování *** Marina di Zambrone
Dospělý - pevné lůžko
1790
3590
2590
5190
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
1790
3590
2590
5190
Neobsaz.lůžko
1590
3190
2390
4790
Neobsaz.1. a 2. přist.
1490
2990
2190
4390
Villaggio BAIA DI ZAMBRONE 4+2 AP TRI bez stravování *** Marina di Zambrone
Dospělý - pevné lůžko
1490
2890
1890
3790
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
1490
2890
1890
3790
Neobsaz.lůžko
1190
2390
1690
3390
Neobsaz.1. a 2. přist.
1090
2190
1590
3190
Villaggio BAIA DI ZAMBRONE 2+0 AP MON bez stravování *** Marina di Zambrone
Dospělý - pevné lůžko
2990
5990
4190
8390
Neobsaz.lůžko
2790
5590
3990
7990
Villaggio DOLOMITI SUL MARE 2+2 AP TYP A bez stravování **** Briatico
Dospělý - pevné lůžko
2290
4590
2690
5390
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
2290
4590
2690
5390
Neobsaz.lůžko
2090
4190
2490
4990
Neobsaz.1. a 2. přist.
1890
3790
2290
4590
Villaggio DOLOMITI SUL MARE 2+2 AP TYP B bez stravování **** Briatico
Dospělý - pevné lůžko
2090
4190
2490
4990
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
2090
4190
2490
4990
Neobsaz.lůžko
1890
3790
2290
4590
Neobsaz.1. a 2. přist.
1790
3490
2090
4190
Hotel DOLOMITI SUL MARE 2+2 HT polopenze **** Briatico
Dospělý - pevné lůžko
9790
19590
10890
21790
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
6890
13790
7690
15390
Dítě do 12 let - pevné lůžko
9390
18790
10490
20990
Dítě do 12 let - 1. a 2. přist.
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
Neobsaz.lůžko
9590
19190
10690
21390
Plná penze - dospělý
1190
2380
1190
2380
Plná penze - dítě do 12 let
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
Villaggio DOLOMITI SUL MARE 4+1 AP TYP A bez stravování **** Briatico
Dospělý - pevné lůžko
2090
4090
2490
4990
Dospělý - přistýlka
2090
4090
2490
4990
Neobsaz.lůžko
1890
3690
2290
4590
Neobsaz. přist.
1690
3390
2090
4190
356
7
B
A
A
A
A
B
A
B
B
A
A
A
B
A
14
B
A
B
B
A
B
A
B
B
A
A
B
B
E
VII
21
B
A
B
B
A
B
A
B
B
A
B
B
B
B
28
C
B
B
C
B
C
B
C
C
B
B
B
C
B
5
C
B
B
C
B
C
B
C
C
B
B
C
C
C
12
D
B
B
C
B
C
B
C
D
B
C
D
C
C
C
19
D
C
C
D
C
D
C
D
D
C
C
E
D
C
26
D
C
C
D
C
D
C
D
E
C
D
E
D
C
2
E
C
C
E
D
E
D
E
F
D
D
E
E
F
9
E
D
D
F
D
E
D
E
VIII
16
E
D
D
E
D
E
D
E
D
D
F
E
F
D
E
G
E
F
D
IX
23
D
B
D
D
C
C
C
C
C
C
E
E
C
D
30
C
A
B
B
A
B
A
B
B
A
D
D
B
E
E
6
B
A
A
B
A
A
A
A
A
A
C
B
A
A
13
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
F
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
3690
3690
3490
3190
7390
7390
6990
6390
5490
5490
5290
4890
10990
10990
10590
9790
11790
11790
11590
10590
23590
23590
23190
21190
1990
1990
1790
1590
3990
3990
3590
3190
2890
2890
2690
2490
5790
5790
5390
4990
5990
5990
5790
5290
11990
11990
11590
10590
3890
3890
3690
3390
7790
7790
7390
6790
5390
5390
5190
4690
10790
10790
10390
9390
3690
3690
3490
3190
7390
7390
6990
6390
5390
5390
5190
4690
10790
10790
10390
9390
6890
6690
13790
13390
10790
10590
21590
21190
4190
4190
3990
3690
8390
8390
7990
7390
5490
5490
5290
4790
10890
10890
10490
9590
3890
3890
3690
3390
7790
7790
7390
6790
5290
5290
5090
4590
10590
10590
10190
9190
12190
8590
11690
ZDARMA
11990
1190
ZDARMA
24390
17190
23390
ZDARMA
23990
2380
ZDARMA
20790
14690
19990
ZDARMA
20590
1190
ZDARMA
41590
29390
39990
ZDARMA
41190
2380
ZDARMA
3690
3690
3490
3190
7390
7390
6990
6390
3990
3990
3790
3490
7990
7990
7590
6890
1 týden
G
2 týdny
1 týden
2 týdny
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
www.cedok.cz
Itálie
7711 Kalábrie « 8/15 dní | } 10 dní - (doprava za příplatek 4 290,- Kč) - pokračování
Pásmo
A
B
Délka pobytu
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
Villaggio DOLOMITI SUL MARE 2+0 ST TYP A bez stravování **** Briatico
Dospělý - pevné lůžko
3790
7590
4790
9490
Neobsaz.lůžko
3590
7190
4590
9090
Villaggio DOLOMITI SUL MARE 2+0 ST TYP B bez stravování **** Briatico
Dospělý - pevné lůžko
3490
6890
4090
8090
Neobsaz.lůžko
3290
6490
3890
7690
Hotel EDEN 2+2 AH polopenze *** Ricadi
Dospělý - pevné lůžko
7890
15790
9790
19590
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
5590
11190
6890
13790
Dítě do 13 let - pevné lůžko
7590
15190
9390
18790
Dítě do 13 let - 1. a 2. přist.
3890
7790
4790
9590
Dítě do 7 let - pevné lůžko
7590
15190
9390
18790
Dítě do 7 let - 1. a 2. přist.
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
Neobsaz.lůžko
7690
15390
9590
19190
Stravování plná penze
2390
4780
2390
4780
Villaggio EDEN 2+2 AP BIL bez stravování *** Ricadi
Dospělý - pevné lůžko
2390
4790
4590
9190
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
2390
4790
4590
9190
Neobsaz.lůžko
2190
4390
4390
8790
Neobsaz.1. a 2. přist.
1990
3990
3990
7990
Villaggio EDEN 2+2 DP BIL bez stravování *** Ricadi
Dospělý - pevné lůžko
1690
3390
2490
4990
Dospělý - 1.přistýlka
1690
3390
2490
4990
Dospělý - 2.přistýlka
1690
3390
2490
4990
Neobsaz.lůžko
1490
2990
2290
4590
Neobsaz.1. a 2. přist.
1290
2590
2090
4190
Hotel EDEN 2+2 HT polopenze *** Ricadi
Dospělý - pevné lůžko
8390
16790
10890
21790
Dospělý - 1.přistýlka
6390
12790
8190
16390
Dospělý - 2.přistýlka
5590
11190
7190
14390
Dítě do 13 let - pevné lůžko
8090
16190
10490
20990
Dítě do 13 let - 1. a 2. přist.
4190
8390
5390
10690
Dítě do 7 let - pevné lůžko
8090
16190
10490
20990
Dítě do 7 let - 1. a 2. přist.
4190
8390
5390
10690
Neobsaz.lůžko
3290
6590
4290
8590
Stravování plná penze
2390
4780
2390
4780
Villaggio EDEN 4+2 AP TRI bez stravování *** Ricadi
Dospělý - pevné lůžko
1990
3990
3890
7790
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
1990
3990
3890
7790
Neobsaz.lůžko
1790
3590
3690
7390
Neobsaz.1. a 2. přist.
1590
3190
3390
6790
Villaggio EDEN 4+2 DP TRI bez stravování *** Ricadi
Dospělý - pevné lůžko
1290
2590
1890
3790
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
1290
2590
1890
3790
Neobsaz.lůžko
1090
2190
1690
3390
Neobsaz.1. a 2. přist.
990
1990
1590
3190
Hotel FELIX 2+2 AP BIL bez stravování *** Ricadi
Dospělý - pevné lůžko
1990
3990
2590
5090
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
1990
3990
2590
5090
Neobsaz.lůžko
1790
3590
2390
4690
Neobsaz.1. a 2. přist.
1590
3190
2190
4290
Hotel FELIX 4+2 AP TRI bez stravování *** Ricadi
Dospělý - pevné lůžko
1590
3190
1990
3990
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
1590
3190
1990
3990
Neobsaz.lůžko
1390
2790
1790
3590
Neobsaz.1. a 2. přist.
1290
2590
1590
3190
Hotel FELIX 2+0 AP MON bez stravování *** Ricadi
Dospělý - pevné lůžko
2990
5990
4090
8190
Neobsaz.lůžko
2790
5590
3890
7790
Rezidence GANDHI 2+2 AP BIL bez stravování ** Santa Maria del Cedro
Dospělý - pevné lůžko
1290
2590
1790
3590
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
1290
2590
1790
3590
Neobsaz.lůžko
1090
2190
1590
3190
Neobsaz.1. a 2. přist.
990
1990
1390
2790
Hotel GANDHI 2+2 HT polopenze *** Santa Maria del Cedro
Dospělý - pevné lůžko
7090
14190
8190
16390
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
5090
10190
5790
11590
Dítě do 12 let - pevné lůžko
6790
13590
7890
15790
Dítě do 12 let - 1. a 2. přist.
1890
3790
1890
3790
Dítě do 4 let - pevné lůžko
6790
13590
7890
15790
Dítě do 4 let - 1. a 2. přist.
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
Neobsaz.lůžko
6890
13790
7990
15990
Stravování plná penze
2590
5180
2590
5180
C
D
E
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
6990
6790
13990
13590
9090
8890
18190
17790
5890
5690
11790
11390
7690
7490
15390
14990
11090
7790
10690
5490
10690
ZDARMA
10890
2390
22190
15590
21290
10890
21290
ZDARMA
21790
4780
13990
9890
13490
6890
13490
ZDARMA
13790
2390
4990
4990
4790
4390
9990
9990
9590
8690
2890
2890
2890
2690
2390
F
G
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
27990
19790
26990
13790
26990
ZDARMA
27590
4780
17190
12090
16590
8390
16590
ZDARMA
16990
2390
34390
24190
33090
16790
33090
ZDARMA
33990
4780
20390
14390
19590
9890
19590
ZDARMA
20190
2390
40790
28790
39190
19790
39190
ZDARMA
40390
4780
5390
5390
5190
4690
10690
10690
10290
9390
7690
7690
7490
6890
15390
15390
14990
13790
9790
9790
9590
8790
19590
19590
19190
17590
5690
5690
5690
5290
4790
4390
4390
4390
4190
3790
8790
8790
8790
8390
7590
6690
6690
6690
6490
5890
13390
13390
13390
12990
11790
8890
8890
8890
8690
7890
17790
17790
17790
17390
15790
12190
9190
7990
11690
5990
11690
5990
4790
2390
24390
18390
15990
23390
11990
23390
11990
9590
4780
15090
11390
9890
14490
7390
14490
7390
5990
2390
30190
22790
19790
28990
14790
28990
14790
11990
4780
18390
13890
12090
17690
8990
17690
8990
7290
2390
36790
27790
24090
35390
17990
35390
17990
14590
4780
20790
15690
13590
19990
10090
19990
10090
8290
2390
41590
31390
27190
39990
20190
39990
20190
16590
4780
4090
4090
3890
3490
8090
8090
7690
6990
4290
4290
4090
3790
8590
8590
8190
7590
6090
6090
5890
5390
12190
12190
11790
10790
7590
7590
7390
6790
15190
15190
14790
13590
2290
2290
2090
1890
4590
4590
4190
3790
3590
3590
3390
3090
7190
7190
6790
6190
5090
5090
4890
4490
10190
10190
9790
8990
6890
6890
6690
6090
13790
13790
13390
12190
3890
3890
3690
3390
7790
7790
7390
6790
8590
8590
8390
7690
17190
17190
16790
15290
3090
3090
2890
2590
6190
6190
5790
5190
6390
6390
6190
5690
12790
12790
12390
11390
6190
5990
12290
11890
15090
14890
30190
29790
2390
2390
2190
1990
4790
4790
4390
3990
3690
3690
3490
3190
7390
7390
6990
6390
8390
8390
8190
7490
16790
16790
16390
14990
10890
7690
10490
1890
10490
ZDARMA
10690
2590
21790
15390
20990
3790
20990
ZDARMA
21390
5180
15990
11290
15390
1890
15390
ZDARMA
15790
2590
31990
22490
30690
3790
30690
ZDARMA
31590
5180
1 týden
2 týdny
POBYT PRO 2 DĚTI ZDARMA
POBYT PRO 2 DĚTI ZDARMA
✆ 800 112 112
357
Itálie
7711 Kalábrie « 8/15 dní | } 10 dní - (doprava za příplatek 4 290,- Kč) - pokračování
Pásmo
A
B
Délka pobytu
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
Rezidence GANDHI 4+2 AP bez stravování ** Santa Maria del Cedro
Dospělý - pevné lůžko
1090
2190
1390
2790
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
1090
2190
1390
2790
Neobsaz.lůžko
890
1790
1190
2390
Neobsaz.1. a 2. přist.
790
1590
1090
2190
Rezidence GANDHI 4+2 AP MS bez stravování ** Santa Maria del Cedro
Dospělý - pevné lůžko
1190
2390
1590
3090
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
1190
2390
1590
3090
Neobsaz.lůžko
990
1990
1390
2690
Neobsaz.1. a 2. přist.
890
1790
1190
2390
Rezidence GREEN GARDEN 4+0 AP TRI bez stravování *** Briatico
Dospělý - pevné lůžko
1690
3290
2090
4190
Neobsaz.lůžko
1490
2890
1890
3790
Rezidence GREEN GARDEN 4+0 AP TYP A bez stravování *** Briatico
Dospělý - pevné lůžko
1790
3590
2390
4690
Neobsaz.lůžko
1590
3190
2190
4290
Rezidence GREEN GARDEN 3+0 AP BIL bez stravování *** Briatico
Dospělý - pevné lůžko
1890
3790
2490
4990
Neobsaz.lůžko
1690
3390
2290
4590
Villaggio LE MUSE 2+2 AP BIL bez stravování *** Marina di Zambrone
Dospělý - pevné lůžko
1890
3790
2290
4590
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
1890
3790
2290
4590
Neobsaz.lůžko
1690
3390
2090
4190
Neobsaz.1. a 2. přist.
1590
3190
1890
3790
Villaggio LE MUSE 2+1 ST MON bez stravování *** Marina di Zambrone
Dospělý - pevné lůžko
2190
4390
2690
5390
Dospělý - přistýlka
2190
4390
2690
5390
Neobsaz.lůžko
1990
3990
2490
4990
Neobsaz. přist.
1890
3690
2290
4590
Villaggio LE MUSE 4+1 AP BIL bez stravování *** Marina di Zambrone
Dospělý - pevné lůžko
1790
3590
2090
4190
Dospělý - přistýlka
1790
3590
2090
4190
Neobsaz.lůžko
1590
3190
1890
3790
Neobsaz. přist.
1490
2990
1790
3490
Hotel PARTHENIUS 2+2 HT polopenze **** Cirella
Dospělý - pevné lůžko
7190
14390
9590
19190
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
5090
10190
6790
13590
Dítě do 12 let - pevné lůžko
6990
13990
9190
18390
Dítě do 12 let - 1. a 2. přist.
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
Neobsaz.lůžko
6990
13990
9390
18790
Stravování obědy
1390
2780
1390
2780
Villaggio SANTA MARIA 2+2 AP BIL bez stravování *** Ricadi
Dospělý - pevné lůžko
3190
6390
4090
8190
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
3190
6390
4090
8190
Neobsaz.lůžko
2990
5990
3890
7790
Neobsaz.1. a 2. přist.
2790
5490
3590
7190
Villaggio SANTA MARIA 2+2 AP MON bez stravování *** Ricadi
Dospělý - pevné lůžko
2290
4590
3590
7190
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
2290
4590
3590
7190
Neobsaz.lůžko
2090
4190
3390
6790
Neobsaz.1. a 2. přist.
1990
3890
3090
6190
Hotel SANTA MARIA 2+2 HT polopenze *** Ricadi
Dospělý - pevné lůžko
9290
18590
9690
19190
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
6590
13190
6790
13590
Dítě do 8 let - pevné lůžko
8990
17990
9190
18390
Dítě do 8 let - 1. a 2. přist.
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
Neobsaz.lůžko
9090
18190
9390
18690
Plná penze - dospělý
1190
2380
1190
2380
Plná penze - dítě do 8 let
1190
2380
1190
2380
Villaggio SANTA MARIA 5+1 AP TRI bez stravování *** Ricadi
Dospělý - pevné lůžko
2790
5590
3090
6190
Dospělý - přistýlka
2790
5590
3090
6190
Neobsaz.lůžko
2590
5190
2890
5790
Neobsaz. přist.
2390
4790
2690
5390
Rezidence SCIABACHE 2+2 AP BIL bez stravování *** Marina di Zambrone
Dospělý - pevné lůžko
1790
3590
2190
4390
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
1790
3590
2190
4390
Neobsaz.lůžko
1590
3190
1990
3990
Neobsaz.1. a 2. přist.
1490
2990
1890
3690
358
C
D
E
F
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
1790
1790
1590
1490
3590
3590
3190
2990
2690
2690
2490
2290
5390
5390
4990
4590
5790
5790
5590
5090
11590
11590
11190
10190
1890
1890
1690
1590
3790
3790
3390
3190
2790
2790
2590
2390
5590
5590
5190
4790
5890
5890
5690
5190
11790
11790
11390
10390
2790
2590
5590
5190
3990
3790
7990
7590
8690
8490
17390
16990
2990
2790
5990
5590
4190
3990
8390
7990
8890
8690
17790
17390
3390
3190
6790
6390
4990
4790
9990
9590
11290
11090
22490
22090
3190
3190
2990
2690
6390
6390
5990
5390
4290
4290
4090
3790
8590
8590
8190
7590
5290
5290
5090
4590
3790
3790
3590
3290
7590
7590
7190
6590
5090
5090
4890
4490
10190
10190
9790
8890
2790
2790
2590
2390
5590
5590
5190
4790
3690
3690
3490
3190
7390
7390
6990
6390
12090
8490
11590
ZDARMA
11890
1390
24090
16990
23190
ZDARMA
23690
2780
19490
13690
18790
ZDARMA
19290
1390
38990
27390
37490
ZDARMA
38590
2780
5690
5690
5490
4990
11390
11390
10990
9990
7190
7190
6990
6390
14290
14290
13890
12690
9690
9690
9490
8690
19390
19390
18990
17390
4590
4590
4390
3990
9190
9190
8790
7990
6190
6190
5990
5490
12390
12390
11990
10990
8390
8390
8190
7490
16790
16790
16390
14990
11990
8490
11590
ZDARMA
11790
1190
1190
23990
16990
23090
ZDARMA
23590
2380
2380
12690
8990
12290
ZDARMA
12490
1190
1190
25390
17990
24490
ZDARMA
24990
2380
2380
14990
10290
14090
ZDARMA
14390
1190
1190
29590
20590
28190
ZDARMA
28790
2380
2380
4190
4190
3990
3590
8290
8290
7890
7190
5090
5090
4890
4490
10190
10190
9790
8990
6990
6990
6790
6190
13990
13990
13590
12390
3590
3590
3390
3090
7190
7190
6790
6190
6390
6390
6190
5690
12790
12790
12390
11390
11190
11190
10990
9990
22390
22390
21990
19990
G
1 týden
2 týdny
10590
10590
10190
9190
6290
6290
6090
5490
12590
12590
12190
10990
6290
6290
6090
5490
12590
12590
12190
10990
7390
7390
7190
6590
14790
14790
14390
13190
4490
4490
4290
3890
8990
8990
8590
7790
5290
5290
5090
4590
10590
10590
10190
9190
1 týden
2 týdny
POBYT PRO 2 DĚTI ZDARMA
www.cedok.cz
20890
14690
20090
ZDARMA
20690
1190
1190
41790
29390
40190
ZDARMA
41390
2380
2380
POBYT PRO 2 DĚTI ZDARMA
21890
43790
15390
30790
21090
42190
ZDARMA
ZDARMA
21690
43390
1190
2380
1190
2380
Itálie
7711 Kalábrie « 8/15 dní | } 10 dní - (doprava za příplatek 4 290,- Kč) - pokračování
Pásmo
A
B
Délka pobytu
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
Hotel SCIABACHE 2+2 HT polopenze *** Marina di Zambrone
Dospělý - pevné lůžko
7390
14790
8590
17190
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
5190
10390
6090
12190
Dítě do 12 let - pevné lůžko
7090
14190
8290
16590
Dítě do 12 let - 1. a 2. přistýlka ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
Neobsaz.lůžko
7190
14390
8390
16790
Plná penze - dospělý
2590
5180
2590
5180
Rezidence SCIABACHE 4+2 AP TRI bez stravování *** Marina di Zambrone
Dospělý - pevné lůžko
1490
2990
1790
3590
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
1490
2990
1790
3590
Neobsaz.lůžko
1290
2590
1590
3190
Neobsaz.1. a 2. přist.
1190
2390
1490
2990
Villaggio SUN BEACH PALMETO RESORT 2+0 HT STA all inclusive **** Squillace
Dospělý - pevné lůžko
13990
27890
15990
31790
Dítě do 18 let - pevné lůžko
13390
26790
15190
30390
Neobsaz.lůžko
13690
27390
15690
31290
CENA ZAHRNUJE:
• 7 nebo 14 noclehů
• stravování v rozsahu uvedeném u ubytovacího objektu
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
• služby delegáta (delegát se nachází v oblasti a klientům je
k dispozici 1 - 2x týdně)
CENA NEZAHRNUJE:
• případnou místní pobytovou taxu, která se platí na místě
POJIŠTĚNÍ:
• pojištění Evropa Basic 285,- Kč
• pojištění Evropa Standard (limit plnění storna 30 tis. Kč)
395,- Kč
• pojištění Evropa Plus (limit plnění storna 80 tis. Kč) 695,- Kč
Více informací viz str. 12.
INFORMACE:
REZIDENCE AQUILIA
• v ceně spotřeba energií, klubová karta od 31.5. - 20.9. 2014
• povinný poplatek: závěrečný úklid 20 €/apartmán, plážový
servis 20 €/apartmán/týden
• ložní prádlo 16 €/manželská postel, 8 €/jednolůžko
• koupelnové prádlo 12 €/osoba
• klimatizace 5 €/den/apartmán
• dětská postýlka 50 €/týden
• vratná kauce 50 €/apartmán
• zvířata nejsou povolena
VILLAGGIO BAIA DI ZAMBRONE
• plážový slunečník zdarma
• povinný poplatek: klubová karta 15 €/osoba nad 12 let,
spotřeba energií, závěrečný úklid, animace 1.7. - 31.8. 2014
• na vyžádání, platba na místě:
• ložní prádlo 6 €/osoba
• koupelnové prádlo 4 €/osoba
• plážový servis 1.7. - 31.8. 2014 50 €/týden
• dětská postýlka 35 €/týden
• vratná kauce 50 €/apartmán
• malá zvířata povolena
REZIDENCE DOLOMITI SUL MARE
• cena zahrnuje spotřebu energií, plážový servis, ložní prádlovýměna 1x týdně, animace a miniklub červenec-srpen,
parkovací místo
• povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 30 €/apartmán
• koupelnové prádlo 10 €/osoba
• vratná kauce 100 €/apartmán
• malá zvířata povolena
HOTEL DOLOMITI SUL MARE
• v ceně klubová karta, která zahrnuje plážový servis, animace,
miniklub červenec-srpen, parkovací místo
• funkční kuchyňský kout je za poplatek 10 €/den
• malá zvířata povolena
VILLAGGIO EDEN
• cena zahrnuje spotřebu energií, ložní prádlo-výměna 1x týdně,
1 parkovací místo, animace a miniklub od 14.6. - 12.9. 2014,
trezor na recepci zdarma
povinné poplatky na místě:
• závěrečný úklid 30 €/apartmán
• plážový servis 15 €/osoba/týden
• EDEN CARD: 1 €/apartmán - s kartou se platí v baru
a v restauraci
• vratná kauce 100 €/apartmán
C
D
E
F
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
9790
6990
9490
ZDARMA
9590
2590
19590
13990
18990
ZDARMA
19190
5180
12290
8690
11790
ZDARMA
12090
2590
24590
17390
23590
ZDARMA
24190
5180
20890
14690
20090
ZDARMA
20690
2590
41790
29390
40190
ZDARMA
41390
5180
3090
3090
2890
2690
6190
6190
5790
5290
5490
5490
5290
4790
10990
10990
10590
9590
8990
8990
8790
7990
17990
17990
17590
15990
16990
16290
16690
33890
32590
33390
17790
17090
17590
35590
34190
35190
19990
14290
14590
34790
28590
29190
na vyžádání, platba na místě:
• výměna ložního prádla 15 €/osoba - manželská postel,
10 €/jednolůžko
• koupelnové prádlo 5 €/osoba
• dětská postýlka do 3 let za poplatek 35 €/týden
• WI-FI v baru a restauraci za poplatek 2 €/den
• parkovací místo 5 €/den
• malá zvířata povolena za poplatek 40 €
HOTEL EDEN
• cena zahrnuje: klimatizaci, 1 parkovací místo, animace
a miniklub od 14.6. - 12.9. 2014, trezor na pokoji
povinné poplatky na místě:
• plážový servis 15 €/osoba/týden
• EDEN CARD: 1 €/apartmán - s kartou se platí v baru
a v restauraci
• vratná kauce 100 €/apartmán
na vyžádání, platba na místě:
• dětská postýlka do 3 let - 5 €/den
• zvířata nejsou povolena
HOTEL FELIX
• cena zahrnuje spotřebu energií, kryté parkoviště
povinné poplatky na místě:
• klubová karta 40 €/apartmán - v ceně WI-FI na recepci, bazén,
posilovna, tenisový kurt, klimatizace
na vyžádání, platba na místě:
• ložní prádlo 10 €/výměna
• koupelnové prádlo 10 €/výměna
• vratná kauce 100 €/apartmán
• malá zvířata povolena za poplatek 50 €
REZIDENCE GANDHI
• povinný poplatek 15 €/osoba/týden, v ceně je ložní prádlo,
spotřeba energií, klimatizace, animační programy
od 1.6. - 14.9. 2014, závěrečný úklid, plážový servis
na vyžádání, platba na místě:
• dětská postýlka 50 €/týden
• vratná kauce 50 €/apartmán
• zvířata nejsou povolena
HOTEL GANDHI
• povinný poplatek 15 €/osoba/týden, v ceně je ložní prádlo,
spotřeba energií, klimatizace, animační programy
od 1.6. - 14.9. 2014, závěrečný úklid, plážový servis
• dětská postýlka 50 €/týden
• zvířata nejsou povolena
REZIDENCE GREEN GARDEN
• cena zahrnuje spotřebu energií, klimatizaci, 1 parkovací místo,
závěrečný úklid, výlet na gumových člunech podél pobřeží Capo
Vaticano, plážový servis, ložní prádlo - výměna 1x týdně
• vratná kauce 50 €
povinné poplatky na místě:
• klubová karta - osoby nad 4 roky - 15 €/osoba/týden: animační
programy a miniklub 7.6. - 13.9. 2014
na vyžádání platba na místě:
• dětská postýlka 50 €/týden
• zvířata nejsou povolena
VILLAGGIO LE MUSE
• cena zahrnuje spotřebu energií, závěrečný úklid, plážový servis,
klimatizaci, animační programy cca od 1.7. - 31.8. 2014
na vyžádání platba na místě:
• ložní prádlo 5 €/osoba
• koupelnové prádlo 5 €/osoba
• dětská postýlka 5 €/den
• vratná kauce 50 €
• zvířata nejsou povolena
✆ 800 112 112
1 týden
2 týdny
21590
20290
20890
42690
40590
41790
G
1 týden
2 týdny
POBYT PRO 2 DĚTI ZDARMA
HOTEL PARTHENIUS
• cena zahrnuje klimatizaci, plážový servis, 1 parkovací místo,
animační programy od 1.6. - 30.9. 2014
• dětská postýlka 50 €/týden
• zvířata nejsou povolena
VILLAGGIO SANTA MARIA
• povinné poplatky na místě:
50 €/apartmán od 15.6. - 14.9. 2014 v ceně plážový servis,
animace cca od 15.6. - 14.9. 2014, klimatizace, WI-FI, ložní
prádlo, spotřeba energií, závěrečný úklid - kuchyňský kout
musí být uklizen
• vratná kauce 100 €
• zvířata nejsou povolena
HOTEL SANTA MARIA
• cena zahrnuje klimatizaci, 1 parkovací místo
• povinné poplatky na místě: 50 €/pokoj od 15.6. - 14.9. 2014
v ceně plážový servis, animace cca od 15.6. - 14.9. 2014, WI-FI
• zvířata nejsou povolena
REZIDENCE SCIABACHE
• cena zahrnuje spotřebu energií, ložní a koupelnové prádlo
s týdenní výměnou, plážový servis, závěrečný úklid - kuchyňský
kout musí být uklizen, WI-FI, animace od 2.6. - 15.9. 2014,
na vyžádání platba na místě:
• dětská postýlka 50 €/týden (bez povlečení)
• vratná kauce 50 €
• malá zvířata povoleena za poplatek 50 € na vyžádání
HOTEL SCIABACHE
• cena zahrnuje spotřebu energií, plážový servis, koupelnové
prádlo s výměnou 2x týdně, ložní prádlo s výměnou 1x týdně,
WI-FI, animace od 2.6. - 15.9. 2014
na vyžádání platba na místě:
• dětská postýlka 50 €/týden - bez ložního prádla
VILLAGGIO SUN BEACH PALMETO RESORT
• v ceně klubová karta v hodnotě 35 € od 25.5. - 21.9. 2014 plážový servis, animační programy, 1 parkovací místo
• povinný poplatek pro děti do 3 let do 25.5. a po 21.9. 2014/
platba na místě: dětská postýlka, strava strava: 10 €/noc.
(vlastní dětská postýlka není možná)
• zvířata nejsou povolena
FAKULTATIVNÍ SLUŽBY:
• autokarová doprava 4 290,- Kč (v termínech 6.6. - 18.7. 2014
a 22.8. - 19.9. 2014. Trasa: Brno - Jihlava - Praha - Beroun Plzeň - Rozvadov), autokarová doprava má přestup ve Scalee,
doprava na Jónskou stranu Kalábrie (Badolato, Squillace) je
zajištěna transfery z Lamezia Terme, na vyžádání a za příplatek
je též možna místenka a sloučení dvou či více termínů)
• s cílem poskytnout nejlepší služby se podmínky realizace
pobytů v Itálii upřesňují operativně těsně před realizací
• v zájmu vašeho kvalitního odbavení počítejte, prosím, s tím, že
v případě doobjednání autokarové dopravy, se přesné pokyny
k odjezdu dozvíte cca 1-2 dny před odjezdem/nástupem
• doprava je organizována ve spolupráci s externími dopravci
359
Itálie
7704 Salento « 8/15 dní | } 10 dní - doprava za příplatek 2 990,- Kč
Čedok plus - slevy a výhody
Odečtěte si slevu za včasný nákup!
Při zakoupení zájezdu vlastní dopravou
Qv
termínu do 31. 12. 2013 sleva 10 %*
Q v termínu do 31. 1. 2014 sleva 7 %*
Qv
termínu do 31. 3. 2014 sleva 6 %*
* Tyto slevy poskytujeme ze základní ceníkové ceny (nikoliv z příplatků) členům Clubu Čedok v kategorii
Čedok GOLD. Ostatní klienti mají slevy o 2-3 % nižší, viz podmínky str. 303.
Termíny
Rezidence SOLARIS
Rezidence VILLA BELVEDERE BIL
Rezidence VILLA BELVEDERE TRI
THE VILLAGE BIL MON
THE VILLAGE BIL
V
10
17
24
A
A
A
A
A
A
31
A
B
B
A
A
14
B
C
C
B
B
VI
21
B
C
C
C
B
Pásmo
A
B
C
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Rezidence SOLARIS 2+2 AP BIL bez stravování *** Salento
Dospělý - pevné lůžko
2890
5690
3490
6990
3690
7390
Dospělý - 1.a 2. přistýlka
2890
5690
3490
6990
3690
7390
Neobsaz.lůžko
2690
5290
3290
6590
3490
6990
Neobsaz.1.a další přist.
2390
4790
2990
5990
3190
6390
Rezidence SOLARIS 2+0 AP MON bez stravování *** Salento
Dospělý - pevné lůžko
3790
7590
5490 10890
5790 11590
Neobsaz.lůžko
3590
7190
5290 10490
5590 11190
Rezidence VILLA BELVEDERE 2+2 AP BIL bez stravování *** Salento
Dospělý - pevné lůžko
2290
4590
2690
5390
2890
5790
Dospělý - 1.a 2.přistýlka
2290
4590
2690
5390
2890
5790
Neobsaz.lůžko
2090
4190
2490
4990
2690
5390
Neobsaz.1.a další přist.
1990
3890
2290
4590
2490
4890
Rezidence VILLA BELVEDERE 4+2 AP TRI bez stravování *** Salento
Dospělý - pevné lůžko
1890
3790
2290
4590
2390
4790
Dospělý - 1.a 2. přistýlka
1890
3790
2290
4590
2390
4790
Neobsaz.lůžko
1690
3390
2090
4190
2190
4390
Neobsaz.1.a další přist.
1590
3190
1890
3790
1990
3990
THE VILLAGE 2+2 AP BIL bez stravování *** Salento
Dospělý - pevné lůžko
2390
4790
2990
5990
3290
6590
Dospělý - 1.a2. přistýlka
2390
4790
2990
5990
3290
6590
Neobsaz.lůžko
2190
4390
2790
5590
3090
6190
Neobsaz.1.a další přist.
1990
3990
2590
5090
2890
5790
THE VILLAGE 2+2 AP BIL polopenze *** Salento
Dospělý - pevné lůžko
13490 26990 14890 29790 18290 36590
Dospělý - 1.a 2. přistýlka
6890 13790
7590 15190
9290 18590
Dítě do 17 let - pevné lůžko 12990 25990 14290 28590 17590 35190
Dítě do 17 let - 1.přistýlka
ZDARMA ZDARMA
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Dítě do 17 let - 2.přistýlka
6590 13190
7290 14590
8890 17790
Neobsaz.lůžko
13290 26590 14690 29390 18090 36190
Neobsaz.1.a další přist.
12190 24390 13390 26790 16490 32990
Stravování plná penze
4690
9380
4690
9380
4690
9380
THE VILLAGE 2+0 AP MON bez stravování *** Salento
Dospělý - pevné lůžko
3290
6590
4190
8390
4990
9990
Neobsaz.lůžko
3090
6190
3990
7990
4790
9590
CENA ZAHRNUJE:
• 7 nebo 14 noclehů
• stravování v rozsahu uvedeném u ubytovacího objektu
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
CENA NEZAHRNUJE:
• případnou místní pobytovou taxu, která se platí na místě
POJIŠTĚNÍ:
• pojištění Evropa Basic 285,- Kč
• pojištění Evropa Standard (limit plnění storna 30 tis. Kč)
395,- Kč
• pojištění Evropa Plus (limit plnění storna 80 tis. Kč) 695,- Kč
Více informací viz str. 12.
360
28
C
D
D
D
C
5
D
D
D
E
C
VII
12
F
F
E
F
C
19
G
F
E
F
D
D
26
H
G
F
G
D
2
J
H
G
9
I
H
G
E
VIII
16
E
E
F
23
B
D
D
E
C
30
A
A
A
A
B
6
A
A
A
A
A
F
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny 1 týden
4190
4190
3990
3590
8390
8390
7990
7190
4990
4990
4790
4390
9990
9990
9590
8790
6390
6190
12790
12390
7490
7290
3290
3290
3090
2890
6590
6590
6190
5790
2790
2790
2590
2390
IX
13
A
A
A
20
A
A
G
H
I
J
2 týdny
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
5690
5690
5490
5090
11390
11390
10990
10090
6890
6890
6690
6090
13690
13690
13290
12190
9490
9490
9290
8490
18990
18990
18590
16990
10290
10290
10090
9190
20590
20590
20190
18390
10890
10890
10690
9790
21790
21790
21390
19590
14990
14590
8590
8390
17190
16790
11190
10990
22390
21990
13390
13190
26790
26390
15290
15090
30490
30090
16790
16590
33590
33190
4190
4190
3990
3690
8390
8390
7990
7390
4690
4690
4490
4090
9390
9390
8990
8190
6990
6990
6790
6190
13990
13990
13590
12390
7990
7990
7790
7090
15890
15890
15490
14190
5590
5590
5190
4790
3990
3990
3790
3490
7990
7990
7590
6990
5890
5890
5690
5190
11790
11790
11390
10390
8490
8490
8290
7490
16890
16890
16490
14990
3490
3490
3290
2990
6990
6990
6590
5990
3690
3690
3490
3190
7390
7390
6990
6390
4990
4990
4790
4390
9990
9990
9590
8690
5590
5590
5390
4990
11190
11190
10790
9990
20190
10190
19390
ZDARMA
9790
19990
18190
4690
40390
20390
38790
ZDARMA
19590
39990
36390
9380
5390
5190
10790
10390
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
5790
5590
11590
11190
7690
7490
15390
14990
FAKULTATIVNÍ SLUŽBY:
• autokarová doprava 2 990,- Kč (základní nástupní místo Brno,
ostatní nástupní místa za příplatek 100 - 400 Kč, bližší info
u prodejce)
• s cílem poskytnout nejlepší služby se podmínky realizace
pobytů v Itálii upřesňují operativně těsně před realizací
• v zájmu vašeho kvalitního odbavení počítejte, prosím, s tím, že
v případě doobjednání autokarové dopravy, se přesné pokyny
k odjezdu dozvíte cca 1-2 dny před odjezdem/nástupem
• doprava je organizována ve spolupráci s externími dopravci
INFORMACE:
REZIDENCE VILLA BELVEDERE
• cena zahrnuje spotřeby energií (voda, plyn, el. energie),
parkoviště
• povinné poplatky na místě - závěrečný úklid 20,- Eur/bilo,
30,- Eur/trilo
• klimatizace 30,- Eur/apartmán/týden
• vratná kauce 150,- Eur/apartmán
www.cedok.cz
REZIDENCE SOLARIS
• cena zahrnuje spotřeby energií (voda, plyn, el. energie),
parkoviště, vstup do bazénu, závěrečný úklid (kromě
kuchyňského koutu)
• povlečení - vlastní nebo 10,- Eur/osoba/výměna
• koupelnové prádlo vlastní nebo 10,- Eur/osoba/výměna
• klimatizace 10,- Eur/den
• postýlka 25,- Eur/týden
• vratná kauce 100,- Eur/apartmán
THE VILLAGE
• ceny zahrnují nájem apartmánu/týden, spotřeby energií (voda,
plyn, el. energie), klimatizaci, povlečení, závěrečný úklid (kromě
kuchyňského koutu)
• koupelnové prádlo vlastní nebo 6,- Eur/osoba/výměna
(platí pro apartmány)
• postýlka 70,- Eur/týden
• vratná kauce 100,- Eur/apartmán
Itálie
7721 Kampánie « 8/15 dní | } 10 dní – doprava za příplatek 3 690,- Kč
Čedok plus - slevy a výhody
Odečtěte si slevu za včasný nákup!
Při zakoupení zájezdu vlastní dopravou
Qv
termínu do 31. 12. 2013 sleva 10 %*
Q v termínu do 31. 1. 2014 sleva 7 %*
Qv
termínu do 31. 3. 2014 sleva 6 %*
* Tyto slevy poskytujeme ze základní ceníkové ceny (nikoliv z příplatků) členům Clubu Čedok v kategorii
Čedok GOLD. Ostatní klienti mají slevy o 2-3 % nižší, viz podmínky str. 303.
Termíny
Hotel LEUCOSYA
Villaggio MACINELLE
Rezidence OLIVETTO A MARE
Hotel Villaggio COPACABANA
Hotel Villaggio OLIMPIA
3
A
A
A
A
A
10
A
A
A
A
A
V
17
A
A
A
A
A
VI
24
A
A
A
A
A
31
A
B
A
A
A
7
A
B
A
A
A
14
A
B
A
A
A
Pásmo
A
B
C
D
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Hotel LEUCOSYA 2+2 HT polopenze **** Marina di Casalvelino
Dospělý - pevné lůžko
8990 18090 10590 21090 12290 24590 21290 42590
Dospělý - 1.přistýlka
6890 13790 7990 15990 9290 18590 15990 31990
Dospělý - 2.přistýlka
6890 13790 7990 15990 9290 18590 15990 31990
Dítě do 12 let - pevné lůžko 8790 17590 10190 20290 11890 23690 20490 40890
Dítě do 12 let - 1. a 2. přist. 4490 8990 5190 10390 6090 12090 10390 20690
Dítě do 6 let - pevné lůžko
8790 17590 10190 20290 11890 23690 20490 40890
Dítě do 6 let - 1. a 2. přist. ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
8890 17790 10390 20690 12090 24190 21090 42190
Villaggio MACINELLE 2+2 AP BIL bez stravování *** Marina di Camerota
Dospělý - pevné lůžko
2590 5190 3190 6390 5590 11190 6790 13490
Dospělý - 1.přistýlka
2590 5190 3190 6390 5590 11190 6790 13490
Dospělý - 2.přistýlka
2590 5190 3190 6390 5590 11190 6790 13490
Neobsaz.lůžko
2390 4790 2990 5990 5390 10790 6590 13090
Neobsaz. přist.
2390 4790 2990 5990 5390 10790 6590 13090
Villaggio MACINELLE 2+1 AP BIL bez stravování *** Marina di Camerota
Dospělý - pevné lůžko
2990 6090 3790 7590 6790 13590 8690 17390
Dospělý - 1.přistýlka
3090 6190 3790 7590 6790 13590 8690 17390
Neobsaz.lůžko
2890 5790 3590 7190 6590 13190 8490 16990
Neobsaz. přist.
2890 5790 3590 7190 6590 13190 8490 16990
Villaggio MACINELLE 4+1 AP TRI bez stravování *** Marina di Camerota
Dospělý - pevné lůžko
2290 4490 2890 5790 4790 9490 5690 11390
Dospělý - 1.přistýlka
2290 4490 2890 5790 4790 9490 5690 11390
Neobsaz.lůžko
2090 4090 2690 5390 4590 9090 5490 10990
Neobsaz. přist.
2090 4090 2690 5390 4590 9090 5490 10990
Rezidence OLIVETTO A MARE 2+2 AP BIL bez stravování **** Ascea Marina
Dospělý - pevné lůžko
2690 5390 3890 7790 4890 9790 7590 15190
Dospělý - 1.přistýlka
2690 5390 3890 7790 4890 9790 7590 15190
Dospělý - 2.přistýlka
2690 5390 3890 7790 4890 9790 7590 15190
Neobsaz.lůžko
2490 4990 3690 7390 4690 9390 7390 14790
Neobsaz. přist.
2490 4990 3690 7390 4690 9390 7390 14790
VII
21
A
B
B
B
A
28
B
C
B
B
B
5
B
C
C
B
B
E
1 týden 2 týdny
10890
10890
10890
10690
10690
21790
21790
21790
21390
21390
13390
13390
13190
13190
26790
26790
26390
26390
9390
9390
9190
9190
18790
18790
18390
18390
CENA ZAHRNUJE:
• 7 nebo 14 noclehů
• stravování v rozsahu uvedeném u ubytovacího
objektu
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
• služby delegáta (delegát se nachází v oblasti
a klientům je k dispozici 1-2x týdně)
POJIŠTĚNÍ:
• pojištění Evropa Basic 285,- Kč
• pojištění Evropa Standard (limit plnění storna
30 tis. Kč) 395,- Kč
• pojištění Evropa Plus (limit plnění storna
80 tis. Kč) 695,- Kč
Více informací viz str. 12.
CENA NEZAHRNUJE:
• případnou místní pobytovou taxu, která se
platí na místě
FAKULTATIVNÍ SLUŽBY:
• Autokarová doprava 3 690,- Kč (v termínech
6.6. - 18.7. 2014 a 22.8. - 19.9. 2014)
Trasa: Brno, Jihlava, Praha, Beroun, Plzeň,
Rozvadov. Další nástupní místa za příplatek,
bližší info u prodejce. Autokarová doprava má
přestup ve Scalve, na vyžádání za příplatek
též místenka a dvou či vícetýdenní pobyty.
12
B
C
C
C
B
19
C
D
C
C
C
26
C
D
D
C
C
2
D
E
D
D
D
9
D
E
D
D
D
VIII
16
D
E
D
D
D
IX
23
C
D
D
C
C
30
A
B
A
A
A
6
A
B
A
A
A
13
A
B
A
A
A
Pásmo
A
B
C
D
E
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Rezidence OLIVETTO A MARE 4+1 AP BIL bez stravování **** Ascea Marina
Dospělý - pevné lůžko
2390 4790 3490 6990 4190 8390 6190 12390
Dospělý - 1.přistýlka
2390 4790 3490 6990 4190 8390 6190 12390
Neobsaz.lůžko
2190 4390 3290 6590 3990 7990 5990 11990
Neobsaz. přist.
2190 4390 3290 6590 3990 7990 5990 11990
Rezidence OLIVETTO A MARE 2+0 ST MON bez stravování **** Ascea Marina
Dospělý - pevné lůžko
4190 8390 6090 12090 7790 15590 11990 23990
Neobsaz.lůžko
3990 7990 5890 11690 7590 15190 11790 23590
Hotel Villaggio COPACABANA 2+2 HT polopenze *** Marina di Casalvelino
Dospělý - pevné lůžko
8190 16390 9790 19590 12390 24790 24590 49190
Dospělý - 1.přistýlka
6590 13190 7890 15790 9990 19990 19690 39390
Dospělý - 2.přistýlka
6590 13190 7890 15790 9990 19990 19690 39390
Dítě do 12 let - pevné lůžko 7890 15790 9390 18790 11990 23890 23590 47190
Dítě do 12 let - 1.přistýlka
4090 8190 4790 9590 6090 12190 11990 23890
Dítě do 12 let - 2.přistýlka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
7990 15990 9590 19190 12190 24390 24390 48790
Hotel Villaggio OLIMPIA 2+2 HT polopenze **** Ascea Marina
Dospělý - pevné lůžko
8890 17790 10390 20790 13490 26990 25890 51790
Dospělý - 1.přistýlka
6290 12590 7390 14790 9590 19090 18190 36390
Dospělý - 2.přistýlka
6290 12590 7390 14790 9590 19090 18190 36390
Dítě do 12 let - pevné lůžko 8490 16990 9990 19990 12990 25990 24890 49790
Dítě do 12 let - 1. a 2. přist. ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
8690 17390 10190 20390 13290 26590 25690 51390
Plná penze - dospělý
1690 3380 1690 3380 1690 3380 3290 6580
Plná penze - dítě do 12 let ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Hotel Villaggio OLIMPIA 2+2 AP bez stravování **** Ascea Marina
Dospělý - pevné lůžko
1990 3890 2990 5990 5190 10290 9890 19790
Dospělý - 1.přistýlka
1990 3890 2990 5990 5190 10290 9890 19790
Dospělý - 2.přistýlka
1990 3890 2990 5990 5190 10290 9890 19790
Neobsaz.lůžko
1890 3790 2790 5590 4990 9890 9690 19390
Neobsaz.1.přist.
1890 3790 2790 5590 4990 9890 9690 19390
Neobsaz. další přist.
1890 3790 2790 5590 4990 9890 9690 19390
INFORMACE:
VILLAGGIO COPACABANA
• cena zahrnuje TV, klimatizace, plážový servis,
parkování, animační programy
(cca 7.6. - 13.9.)
• dětská postýlka 50,- €/týden
HOTEL LEUCOSYA
• cena zahrnuje TV, ventilátor, plážový servis,
klimatizace (1.7. - 31.8. od 12.00 hod do
24.00 hod)
• dětská postýlka 60,- €/týden
VILLAGGIO OLIMPIA
• cena zahrnuje klimatizaci
• animační programy
• plážový servis
• ložní a koupelnové prádlo
• závěrečný úklid 20,- €/týden
• zvířata nejsou povolena
HOTEL OLIMPIA
• cena zahrnuje TV, klimatizaci, parkování,
animační programy, plážový servis
• dětská postýlka na vyžádání 50,- €/týden
• zvířata nejsou povolena
✆ 800 112 112
REZIDENCE OLIVETTO A MARE
• cena zahrnuje spotřebu energií, ložní prádlo,
plážový servis, parkování, WI-FI
• cena nezahrnuje závěrečný úklid 40,- €/Mono,
50,- €/Bilo
• výměna ložního prádla 10,- €/manželské lůžko
• koupelnové prádlo 6,- €/osoba
• klimatizace 20,- €/Mono/týden,
35,- €/Bilo/týden
• vratná kauce 50,- €
• zvířata nejsou povolena
VILLAGGIO MACINELLE
• cena zahrnuje spotřebu energií, plážový
servis, parkování, animační programy
(1.7. - 31.8.)
• ložní a koupelnové prádlo
10,- €/osoba/8 výměna - na vyžádání
• vratná kauce 100,- €
• zvířata nejsou povolena
361
Itálie
7801 Sicílie « 8/15 dní
Termíny
Rezidence ALKANTARA
Villa ATHENA
Rezidence BAIA RENELLA
Hotel KENNEDY
Hotel NIKE
Rezidence OASI AZZURRA TRI BIL
Rezidence OASI AZZURRA ST MON
Hotel SAN GIOVANNI
Hotel VILLA LINDA
V
31
A
A
A
A
A
A
A
A
A
VI
7
A
A
A
A
A
A
B
A
A
14
A
A
A
A
A
B
C
A
A
VII
21
A
A
B
A
A
B
C
A
A
28
A
A
B
A
A
B
C
B
B
5
A
A
B
A
A
D
D
C
C
12
B
A
C
A
A
D
D
C
C
19
B
B
C
A
A
E
E
C
C
Pásmo
A
B
C
D
E
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Rezidence ALKANTARA 2+2 AP BIL bez stravování *** Giardini Naxos
Dospělý - pevné lůžko
3490 6990 4590 9190 4890 9790 6590 13190 6890 13790
Dospělý - 1. a 2.přistýlka
3490 6990 4590 9190 4890 9790 6590 13190 6890 13790
Neobsaz.lůžko
2990 5990 3990 7990 4290 8590 5790 11590 6090 12190
Neobsaz.1.a 2.přist.
2990 5990 3990 7990 4290 8590 5790 11590 6090 12190
Snídaně - dospělý
1690 3380 1690 3380 1690 3380 1690 3380 1690 3380
Snídaně - dítě do 12 let
890 1780 890 1780 890 1780 890 1780 890 1780
Snídaně - dítě do 6
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Polopenze - dospělý
3690 7380 3690 7380 3690 7380 3690 7380 3690 7380
Polopenze - dítě do 12 let
1890 3780 1890 3780 1890 3780 1890 3780 1890 3780
Polopenze - dítě do 6 let
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Rezidence ALKANTARA 2+0 ST MON bez stravování *** Giardini Naxos
Dospělý - pevné lůžko
5390 10790 6790 13690 7490 14990 10490 20990 10990 22090
Neobsaz.lůžko
4790 9590 6090 12190 6690 13390 9390 18790 9890 19790
Snídaně - dospělý
1690 3380 1690 3380 1690 3380 1690 3380 1690 3380
Snídaně - dítě do 12 let
890 1780 890 1780 890 1780 890 1780 890 1780
Snídaně - dítě do 6 let
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Polopenze - dospělý
3690 7380 3690 7380 3690 7380 3690 7380 3690 7380
Polopenze - dítě do 12 let
1890 3780 1890 3780 1890 3780 1890 3780 1890 3780
Polopenze - dítě do 6 let
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Villa ATHENA 2+1 HT polopenze *** Giardini Naxos
Dospělý - pevné lůžko
9590 19190 9990 20090 10290 20590 11690 23390 13690 27390
Dospělý - přistýlka
7690 15390 8190 16290 8290 16590 9390 18790 10990 21990
Dítě do 10 let - pevné lůžko 9190 18390 9690 19390 9890 19790 11190 22390 13090 26190
Dítě do 10 let - přistýlka
4690 9390 4990 9990 5090 10190 5690 11390 6690 13390
Neobsaz.lůžko
4190 8390 4190 8390 4190 8390 4590 9190 5090 10190
Výhled na moře
2790 5580 2790 5580 2790 5580 3090 6180 3590 7180
Rezidence BAIA RENELLA 2+2 AP TYP A bez stravování ***
Dospělý - pevné lůžko
2490 5090 3490 7190 4490 8990 5390 10790 6890 13790
Dospělý - 1.a 2.přistýlka
2590 5190 3690 7390 4490 8990 5390 10790 6890 13790
Neobsaz.lůžko
2190 4390 3190 6390 3890 7790 4790 9590 6190 12290
Neobsaz.1.a 2. přist.
2190 4390 3190 6390 3890 7790 4790 9590 6190 12290
Rezidence BAIA RENELLA 4+2 AP TYP c bez stravování *** Sciacca - Agrigento
Dospělý - pevné lůžko
2390 4790 2990 5990 3690 7390 4390 8790 5290 10590
Dospělý - 1.a 2.přistýlka
2390 4790 2990 5990 3690 7390 4390 8790 5290 10590
Neobsaz.lůžko
1990 3990 2490 4990 3190 6390 3790 7590 4690 9390
Neobsaz.1.a 2.přist.
1990 3990 2490 4990 3190 6390 3790 7590 4690 9390
Hotel KENNEDY 2+1 HT polopenze *** Letojani - Sant´Alessio Siculo
Dospělý - pevné lůžko
8390 16790 8790 17590 11590 23190
Dospělý - 1.přistýlka
6690 13390 7090 14190 9290 18590
Dítě do 12 let - pevné lůžko 8090 16090 8490 16990 11090 22190
Dítě do 12 let - přistýlka
4890 9790 5190 10390 6790 13590
Neobsaz.lůžko
4990 9990 4990 9990 4990 9990
Stravování obědy
2090 4180 2090 4180 2090 4180
Hotel NIKE 2+1 HT snídaně *** Giardini Naxos
Dospělý - pevné lůžko
7590 15190 7990 15990 9690 19390 9990 19890
Dospělý - přistýlka
6190 12290 6390 12790 7790 15590 8090 16190
Dítě do 11 let - pevné lůžko 7290 14590 7690 15390 9390 18790 9690 19390
Dítě do 11 let - přistýlka
3790 7590 3990 7990 4790 9590 4990 9990
Neobsaz.lůžko
1890 3690 2190 4390 3790 7590 4090 8190
26
B
C
C
B
B
E
E
D
D
2
D
E
D
C
D
F
F
F
F
F
1 týden 2 týdny
14990
12090
14390
7290
5490
3990
29990
24090
28790
14590
10990
7980
9
E
F
E
C
D
F
F
F
F
VIII
16
E
F
D
C
D
F
F
F
F
23
C
D
B
B
C
C
C
F
F
30
B
C
A
A
A
A
B
E
E
6
A
C
A
A
A
A
B
B
C
IX
13
A
C
A
A
A
A
B
A
C
20
A
C
A
A
A
A
A
A
A
Čedok plus - slevy a výhody
Odečtěte si slevu
za včasný nákup!
Při zakoupení zájezdu vlastní dopravou
Qv
termínu do 31. 12. 2013
Q v termínu do 31. 1. 2014
Q v termínu do 31. 3. 2014
* Tyto slevy poskytujeme ze základní ceníkové ceny (nikoliv
z příplatků) členům Clubu Čedok v kategorii Čedok GOLD.
Ostatní klienti mají slevy o 2-3 % nižší, viz podmínky str. 303.
Pásmo
A
B
C
D
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Rezidence OASI AZZURRA 2+2 AP BIL bez stravování *** San Saba
Dospělý - pevné lůžko
2390 4990 3490 6990 3890 7690 4390 8790
Dospělý - 1.a 2.přistýlka
2590 5190 3490 6990 3890 7690 4390 8790
Neobsaz.lůžko
2190 4390 2990 5990 3290 6590 3790 7590
Neobsaz.1.a 2.přist.
2190 4390 2990 5990 3290 6590 3790 7590
Stravování večeře
4490 8980 4190 8380 4190 8380 4190 8380
Stravování obědy
4490 8980 4190 8380 4190 8380 4190 8380
Stravování snídaně
1290 2580 1190 2380 1190 2380 1190 2380
Rezidence OASI AZZURRA 4+2 AP TRI bez stravování *** San Saba
Dospělý - pevné lůžko
1890 3890 2890 5690 3190 6390 3590 7190
Dospělý - 1.a 2.přistýlka
1990 3990 2890 5690 3190 6390 3590 7190
Neobsaz.lůžko
1690 3390 2390 4790 2790 5490 3090 6190
Neobsaz.1.a 2.přist.
1690 3390 2390 4790 2790 5490 3090 6190
Stravování večeře
4490 8980 4190 8380 4190 8380 4190 8380
Stravování obědy
4490 8980 4190 8380 4190 8380 4190 8380
Stravování snídaně
1290 2580 1190 2380 1190 2380 1190 2380
Rezidence OASI AZZURRA 2+0 ST MON bez stravování *** San Saba
Dospělý - pevné lůžko
3390 6790 4490 8990 5690 11590 6190 12390
Neobsaz.lůžko
2890 5790 3890 7790 5190 10390 5490 10990
Stravování večeře
4190 8380 4490 8980 4190 8380 4190 8380
Stravování obědy
4190 8380 4490 8980 4190 8380 4190 8380
Stravování snídaně
1190 2380 1290 2580 1190 2380 1190 2380
Hotel SAN GIOVANNI 2+1 HT snídaně *** Giardini Naxos
Dospělý - pevné lůžko
7390 14790 7990 15890 8390 16790 9790 19590
Dospělý - přistýlka
3790 7590 4090 8190 4290 8590 4990 9990
Neobsaz.lůžko
9890 19790 9890 19790 9890 19790 9890 19790
Stravování obědy
4590 9180 4590 9180 4590 9180 4590 9180
Stravování večeře
4590 9180 4590 9180 4590 9180 4590 9180
Hotel VILLA LINDA 2+1 HT snídaně *** Giardini Naxos
Dospělý - pevné lůžko
8390 16790 8690 17290 8890 17790 9090 18190
Dospělý - přistýlka
5990 11990 6090 12190 6290 12590 6490 12890
Neobsaz.lůžko
4790 9590 4990 9990 5190 10390 5390 10790
Polopenze v hotelu Baia degli Dei - dosp. 1990 3980 1990 3980 1990 3980 1990 3980
CENA ZAHRNUJE:
• 7 nebo 14 noclehů
• stravování v rozsahu uvedeném u jednotlivého
ubytovacího objektu
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
• další případní položky u jednotlivých kapacit
v odstavci „Informace“
CENA NEZAHRNUJE:
• pobytovu taxu, která se platí na místě
POJIŠTĚNÍ:
• pojištění Evropa Basic 285,- Kč
• pojištění Evropa Standard (limit plnní storna
30 tis. Kč) 395,- Kč
• pojištění Evropa Plus (limit plnění storna
80 tis. Kč) 695,- Kč
Více informací viz str. 12.
INFORMACE:
REZIDENCE ALKANTARA
• cena zahrnuje ložní prádlo, ručníky, spotřebu
el. proudu, plynu, vody, závěrečný úklid
apartmánu, klimatizaci nebo topení, použití
bazénu, slunečníků a lehátek (u bazénu)
• dětská postýlka zdarma (na vyžádání)
• malá zvířata povolena
• nehlídané parkovště zdarma, uvnitř komplexu
362
www.cedok.cz
sleva 10 %*
sleva 7 %*
sleva 6 %*
E
F
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
4790
4790
4190
4190
4190
4190
1190
9590
9590
8390
8390
8380
8380
2380
7890
7890
6990
6990
4190
4190
1190
15790
15790
13990
13990
8380
8380
2380
3890
3890
3390
3390
4190
4190
1190
7790
7790
6790
6790
8380
8380
2380
6590
6590
5790
5790
4190
4190
1190
13190
13190
11590
11590
8380
8380
2380
8490
7590
4190
4190
1190
16990
15190
8380
8380
2380
14790
13390
4190
4190
1190
29590
26790
8380
8380
2380
11290
5790
9890
4590
4590
22490
11490
19790
9180
9180
18390
9390
9890
4590
4590
36790
18690
19790
9180
9180
9390
6590
5590
1990
18690
13190
11190
3980
10590
7490
6490
1990
21190
14990
12890
3980
REZIDENCE OASI AZZURRA
• cena zahrnuje spotřebu plynu, elektřiny, vody,
použití bazénu, fitness a plážový servis
• povinný poplatek za závěrečný úklid 20,- Eur
(úhrada na místě) / apartmán
• vratná kauce 50,- Eur
• malá zvířata povolena
• parkování vedle rezidence zdarma
• ložní prádlo vlastní nebo za příplatek
10,- Eur/osoba/výměna (úhrada na místě)
• dětská postýlka 5,- Eur/ den (úhrada na místě)
• klimatizace na vyžádání za poplatek
30,- Eur/týden
REZIDENCE BAIA RENELA
• cena zahrnuje všechny spotřeny a závěrečný
úklid apartmánu (vyjma kuchyňské linky)
• ložní prádlo a ručníky vlastní nebo za příplatek
14,- Eur/osoba/výměna (úhrada na místě)
• dětská postýlka za poplatek 25,- Eur/týden na vyžádání
• vratná kauce 100,- Eur
• malá zvířata povolena
Itálie
7803 Sardinie « 8 dní
Čedok plus - slevy a výhody
Odečtěte si slevu za včasný nákup!
Při zakoupení zájezdu vlastní dopravou
Qv
termínu do 31. 12. 2013 sleva 10 %*
Q v termínu do 31. 1. 2014 sleva 7 %*
Qv
termínu do 31. 3. 2014 sleva 6 %*
* Tyto slevy poskytujeme ze základní ceníkové ceny (nikoliv z příplatků) členům Clubu Čedok v kategorii
Čedok GOLD. Ostatní klienti mají slevy o 2-3 % nižší, viz podmínky str. 303.
Termíny
Residence BORGO DEGLI ULIVI
Residence CALA VERDE
Residence LISCIA ELDI BIL, TRI
Residence LISCIA ELDI MON
Residence TORRE
V
31
B
B
C
C
B
VI
7
B
C
D
D
B
14
B
D
D
D
D
VII
21
B
D
D
D
E
28
B
E
D
D
E
5
C
E
E
E
E
Pásmo
A
B
C
D
E
F
G
Residence BORGO DEGLI ULIVI 4+0 AP TRI bez stravování **** Arbatax
Dospělý - pevné lůžko
6490
7290
9290 11390
Neobsaz.lůžko
6490
7290
9290 11390
Residence BORGO DEGLI ULIVI 2+0 AP BIL bez stravování **** Arbatax
Dospělý - pevné lůžko
8390
9990 13690 17490
Neobsaz.lůžko
8390
9990 13690 17490
Residence CALA VERDE 2+0 AP BIL bez stravování *** Santa Margherita di Pula
Dospělý - pevné lůžko
5790
6590
8290
9490 10090 11090 12690
Neobsaz.lůžko
5790
6590
8290
9490 10090 11090 12690
Residence CALA VERDE 4+0 AP BIL bez stravování *** Santa Margherita di Pula
Dospělý - pevné lůžko
3190
3490
4690
5190
5490
5990
6990
Neobsaz.lůžko
3190
3490
4690
5190
5490
5990
6990
Residence CALA VERDE 5+0 AP TRI bez stravování *** Santa Margherita di Pula
Dospělý - pevné lůžko
2990
3590
4390
5090
5190
5690
6390
Neobsaz.lůžko
2990
3590
4390
5090
5190
5690
6390
Residence LISCIA ELDI 2+0 ST MON bez stravování *** San Teodoro
Dospělý - pevné lůžko
5990
8990
9890 11390 14290 16490 19490
Neobsaz.lůžko
5990
8990
9890 11390 14290 16490 19490
CENA ZAHRNUJE:
• 7 noclehů bez stravování (dvoutýdenní pobyty
na vyžádání)
• služby delegáta (Residence Borgo Degli Ulivi
a Residence Torre asistence delegáta na
telefonu)
• ložní a koupelnové prádlo - pouze Res. Borgo
Degli Ulivi a Res. Liscia Eldi
• spotřeby vody a energií - pouze Res. Borgo
Degli Ulivi a Res. Liscia Eldi
• závěrečný úklid apartmánu (mimo kuch.
koutu) - pouze Res. Borgo Degli Ulivi a Res.
Liscia Eldi
• klubová karta v Res. Liscia Eldi (31.5.-19.9.)
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
POJIŠTĚNÍ:
• pojištění Evropa Basic 285,- Kč
• pojištění Evropa Standard (limit plnění storna
30 tis. Kč) 395,- Kč
Více informací viz str. 12.
12
C
F
E
E
F
19
C
G
E
E
F
H
26
C
G
E
F
F
I
13890
13890
15790
15790
7490
7490
8490
8490
6590
6590
7790
7790
INFORMACE:
Povinná úhrada pobytových tax:
• Na Sardinii v průběhu posledních let zavádějí
některá města pobytovou taxu. Tato taxa není
zahrnuta v ceně pobytu, platí se na místě
(cca 1-2 EUR/osoba/den)
Povinné poplatky na místě:
Residence Borgo Degli Ulivi
• vratná kauce 250,- EUR/apartmán
• neuklizený kuch. kout 50,- EUR/apartmán
(bude strženo z kauce)
Residence Liscia Eldi
• vratná kauce 100,- EUR/apartmán
• neuklizený kuch. kout 30,- EUR/apartmán
(bude strženo z kauce)
Residence Cala Verde
• vratná kauce 155,- EUR/apartmán
• závěrečný úklid 65,- EUR/BIL, 70,- EUR/TRI
• spotřeba energií, ložní a koupelnové prádlo
30,- EUR/os. a týden
Residence Torre
• vratná kauce 100,- EUR/apartmán
• závěrečný úklid 40,- EUR/MON,BIL,
50,- EUR/TRI
• spotřeba energií 25,- EUR/os. a týden (děti do
6 let zdarma)
2
C
I
G
G
G
9
D
I
G
G
H
VIII
16
D
H
F
G
G
IX
23
C
F
D
D
E
Pásmo
Residence LISCIA ELDI
Dospělý - pevné lůžko
Neobsaz.lůžko
Residence LISCIA ELDI
Dospělý - pevné lůžko
Neobsaz.lůžko
Residence LISCIA ELDI
Dospělý - pevné lůžko
Neobsaz.lůžko
Residence TORRE 2+0
Dospělý - pevné lůžko
Neobsaz.lůžko
Residence TORRE 4+0
Dospělý - pevné lůžko
Neobsaz.lůžko
Residence TORRE 6+0
Dospělý - pevné lůžko
Neobsaz.lůžko
30
C
C
C
C
C
6
A
C
B
B
C
13
A
A
A
A
A
20
A
A
A
A
A
27
A
A
A
A
A
A
B
C
D
E
4+0 AP BIL bez stravování *** San Teodoro
3790
6790
7290
8290 11590
3790
6790
7290
8290 11590
5+0 AP TRI bez stravování *** San Teodoro
3590
6290
6790
7390 10090
3590
6290
6790
7390 10090
6+0 AP TRI bez stravování *** San Teodoro
3490
5990
6390
6590
9490
3490
5990
6390
6590
9490
ST MON bez stravování *** Isola Rossa
1990
2790
3190
4390
5690
1990
2790
3190
4390
5690
AP BIL bez stravování *** Isola Rossa
1390
1790
1990
2490
3190
1390
1790
1990
2490
3190
AP TRI bez stravování *** Isola Rossa
1190
1590
1690
2090
2690
1190
1590
1690
2090
2690
Možno doplatit na místě:
Residence Borgo Degli Ulivi
• prádelna na žetony 6,- EUR/náplň, zahrnuje
prací přípravky
• úklid během pobytu: 70,- EUR/BIL,
85,- EUR/TRI
• výměna ložního prádla: 8,- EUR/os., ručníky
8,- EUR/os. • garáž: 8,- EUR/auto/den
• zapůjčení osušky na pláž: 5,- EUR/týden
• zapůjčení horského kola: 5,- EUR/den. • dětská postýlka 35,- EUR/týden (nutno
vyžádat při rezervaci)
• rozkládací pohovka (v jídelně) = 3. a 4. osoba
v apartmánu BIL a 5. a 6. osoba v apartmánu
TRI - poplatek 30,-EUR/den
Residence Cala Verde
• TV (nutná rezervace předem) 25,- EUR/týden
• dětská postýlka (doporučujeme vyžádat
předem) 25,- EUR/týden
• klimatizace (nutná rezervace předem)
65,- EUR/týden
• plážový servis (2 lehátka a slunečník)
120,- EUR/týden (do vyčerpání kapacity)
F
G
H
14190
14190
14990
14990
12590
12590
13190
13190
11390
11390
11990
11990
6090
6090
10490
10490
11890
11890
3490
3490
5490
5490
6290
6290
2890
2890
3990
3990
4490
4490
I
Residence Liscia Eldi
• zvířata do 15 kg 49,- EUR/týden
• dětská postýlka (doporučujeme vyžádat
předem) 35,- EUR/týden
Residence Torre
• dětská postýlka (nutná rezervace předem)
30,- EUR/týden
• přistýlka (nutná rezervace předem)
50,- EUR/týden
• ložní a koupelnové prádlo (1 sada)
15,- EUR/výměna • TV (nutná rezervace předem) 30,- EUR/týden
• pračka (nutná rezervace předem)
30,- EUR/týden
• na vyžádání domácí mazlíčci malé velikosti za
50% příplatek za úklid
Residence Torre
• recepce: 9:00 – 12:30 hod.
a 16:00 – 19:30 hod., asistence v češtině
• převzetí apartmánu mezi 17:00 – 20:00 hod.,
odevzdání apartmánu do 10:00 hod.
Vstupte do Clubu Čedok
• Cestujete-li s Čedokem poprvé, můžete vstoupit do Clubu Čedok.
Své členské výhody budete moci čerpat již při příštím zájezdu.
• Jak se stát členem?
Stačí zakoupit zájezd s Čedokem a vyplnit registrační formulář Clubu Čedok.
✆ 800 112 112
363
Čedok plus - slevy a výhody
Itálie
Odečtěte si slevu za včasný nákup!
Při zakoupení zájezdu vlastní dopravou
7802 Ischia « | } 8/15 dní - doprava za příplatek 3 490,- Kč
Qv
termínu do 31. 12. 2013
Q v termínu do 31. 1. 2014
Q v termínu do 31. 3. 2014
sleva 10 %*
sleva 7 %*
sleva 6 %*
* Tyto slevy poskytujeme ze základní ceníkové ceny (nikoliv z příplatků) členům
Clubu Čedok v kategorii Čedok GOLD. Ostatní klienti mají slevy o 2-3 % nižší, viz
podmínky str. 303.
Termíny
Hotel CASA NICOLA
Hotel CITARA
Hotel CORONA
Hotel COSTA CITARA
Hotel GALIDON
Hotel HIBISCUS
Hotel LA SCOGLIERA
Hotel LA SIRENELLA
Hotel OASI PARCO CASTIGLIONE
Hotel PARCO DEI PRINCIPI
Hotel PROVIDENCE
Hotel SORRISO TERME RESORT
Hotel TERME SOLEMAR
Hotel TERME TRITONE
Hotel VITTORIO
IV
19
B
B
B
26
B
B
A
B
C
B
A
C
B
A
3
B
B
A
C
B
A
B
B
A
B
B
C
A
B
B
B
B
A
B
B
B
B
A
B
10
B
B
A
C
B
A
B
B
A
B
D
B
B
B
B
V
17
B
C
A
C
B
A
B
B
B
B
D
B
B
B
B
VI
24
B
C
A
C
B
A
E
C
B
B
D
C
B
B
C
31
C
C
A
C
C
B
E
C
B
B
D
C
C
C
C
Pásmo
A
B
C
D
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Hotel CASA NICOLA 2+1 HT polopenze ** Serrara Fontana, Sant´Angelo
Dospělý - pevné lůžko
4690 9390 5190 10390 5890 11790 6390 12790
Dospělý - přistýlka
4190 8390 4690 9390 5390 10790 5790 11590
Dítě do 12 let - pevné lůžko 4490 8990 4990 9990 5690 11390 6190 12390
Dítě do 12 let - přistýlka
2390 4790 2890 5690 3190 6390 3390 6790
Neobsaz.lůžko
1990 3990 1990 3990 1990 3990 1990 3990
Pokoj s balkonem
1390 2780 1390 2780 1390 2780 1390 2780
Klimatizace
2390 4780 2390 4780 2390 4780 2390 4780
Hotel CITARA 2+1 DP polopenze *** Forio
Dospělý - pevné lůžko
6690 13290 7090 14190 8990 18090
Dospělý - přistýlka
5390 10790 5890 11790 7390 14790
Dítě do 8 let - pevné lůžko 6390 12790 6890 13790 8790 17590
Dítě do 8 let - přistýlka
3290 6590 3790 7590 4690 9390
Neobsaz.lůžko
2990 5990 2990 5990 2990 5990
Balkón a Výhled na moře
1390 2780 1390 2780 1390 2780
Klimatizace
990 1980 990 1980 990 1980
Hotel CITARA 2+1 HT polopenze *** Forio
Dospělý - pevné lůžko
7590 15190 8090 16190 9990 20290
Dospělý - přistýlka
6190 12290 6690 13290 8390 16790
Dítě do 8 let - pevné lůžko 7290 14590 7790 15590 9890 19790
Dítě do 8 let - přistýlka
3790 7590 4290 8590 5290 10590
Neobsaz.lůžko
2990 5990 2990 5990 2990 5990
Balkón a Výhled na moře
1390 2780 1390 2780 1390 2780
Klimatizace
990 1980 990 1980 990 1980
Hotel CORONA 2+1 HT polopenze *** Forio
Dospělý - pevné lůžko
8390 16790 14290 28590
Dospělý - přistýlka
6790 13590 11590 23190
Dítě do 12 let - pevné lůžko 8090 16090 13690 27390
Dítě do 12 let - přistýlka
5890 11690 9790 19590
Neobsaz.lůžko
2790 5590 2790 5590
Dětská postýlka
1690 3380 1690 3380
Pokoj s balkonem a výhled. na moře 2390 4780 2390 4780
Klimatizace
990 1980 990 1980
Hotel COSTA CITARA 2+1 HT polopenze *** Forio
Dospělý - pevné lůžko
5990 12090 6690 13290 7390 14790 10590 21190
Dospělý - přistýlka
4390 8790 4890 9790 5390 10790 7590 15190
Dítě do 8 let - pevné lůžko 5890 11790 6390 12790 7090 14190 10190 20390
Dítě do 8 let - přistýlka
3090 6190 3590 7190 3890 7790 5490 10890
Neobsaz.lůžko
2990 5990 2990 5990 2990 5990 2990 5990
Klimatizace
1390 2780 1390 2780 1390 2780 1390 2780
Dětská postýlka
2390 4780 2390 4780 2390 4780 2390 4780
Plná penze
NELZE NELZE NELZE NELZE 2390 4780 2390 4780
Hotel COSTA CITARA 2+1 HT MO polopenze *** Forio
Dospělý - pevné lůžko
6890 13790 7390 14790 8090 16190 11290 22590
Dospělý - přistýlka
4890 9790 5390 10790 5890 11790 8190 16290
Dítě do 8 let - pevné lůžko 6590 13190 7090 14190 7790 15590 10890 21790
Dítě do 8 let - přistýlka
3390 6790 3890 7790 4290 8590 5790 11590
Neobsaz.lůžko
2990 5990 2990 5990 2990 5990 2990 5990
Klimatizace
1390 2780 1390 2780 1390 2780 1390 2780
Dětská postýlka
2390 4780 2390 4780 2390 4780 2390 4780
NELZE NELZE NELZE NELZE 2390 4780 2390 4780
Plná penze
364
7
C
C
A
C
D
B
E
C
B
B
D
C
C
C
C
14
C
C
A
C
D
B
E
C
B
B
D
C
C
C
C
E
VII
21
C
C
A
C
D
B
E
C
B
B
D
C
C
C
C
28
C
C
A
C
D
B
D
C
B
B
D
C
C
C
C
F
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
10590
9590
10190
5490
1990
1390
2390
21190
19190
20390
10890
3990
2780
4780
5
C
C
A
C
D
B
D
C
B
B
D
C
C
C
C
12
C
C
A
C
D
B
D
C
B
C
D
C
C
C
C
19
C
C
A
C
D
B
D
C
B
C
D
C
C
C
C
26
C
2
D
9
E
VIII
16
E
A
D
D
B
D
C
B
C
D
C
C
C
E
A
D
F
B
E
C
C
C
E
C
D
C
E
B
D
F
C
E
B
D
F
C
E
C
D
F
D
D
C
F
C
D
F
D
D
C
D
IX
23
E
A
C
E
C
E
C
C
C
C
D
D
C
D
30
D
C
A
C
E
B
E
C
B
C
C
C
D
C
C
6
D
C
A
C
E
B
E
C
B
C
C
C
D
C
C
Pásmo
A
B
C
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Hotel GALIDON 2+1 HT polopenze *** Forio
Dospělý - pevné lůžko
6390 12790 6890 13790 7490 14990
Dospělý - přistýlka
4890 9790 5390 10790 5790 11590
Dítě do 12 let - pevné lůžko 6190 12390 6590 13190 7190 14390
Dítě do 12 let - přistýlka
3190 6390 3690 7390 3990 7990
Dítě do 8 let - pevné lůžko 6190 12390 6590 13190 7190 14390
Dítě do 8 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
2490 4990 2490 4990 2490 4990
Dětská postýlka
1890 3780 1890 3780 1890 3780
Plná penze
2390 4780 2390 4780 2390 4780
Hotel GALIDON 2+1 HT BM polopenze *** Forio
Dospělý - pevné lůžko
7890 15790 8390 16790 8990 17990
Dospělý - přistýlka
5990 11990 6490 12990 6890 13790
Dítě do 12 let - pevné lůžko 7590 15190 8090 16090 8690 17290
Dítě do 12 let - přistýlka
3890 7790 4390 8790 4690 9390
Dítě do 8 let - pevné lůžko 7590 15190 8090 16090 8690 17290
Dítě do 8 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
2490 4990 2490 4990 2490 4990
Dětská postýlka
1890 3780 1890 3780 1890 3780
Plná penze
2390 4780 2390 4780 2390 4780
Hotel HIBISCUS 2+1 HT polopenze *** Forio
Dospělý - pevné lůžko
10290 20590 11390 22790 24590 49190
Dospělý - přistýlka
8390 16790 9190 18390 19890 39790
Dítě do 12 let - pevné lůžko 9890 19790 10990 21990 23790 47490
Dítě do 12 let - přistýlka
5290 10590 5790 11590 12190 24390
Neobsaz.lůžko
5390 10790 5390 10790 5390 10790
Klimatizace
1990 3980 1990 3980 1990 3980
Plná penze
3790 7580 3790 7580 3790 7580
Lednice
1990 3980 1990 3980 1990 3980
Hotel LA SCOGLIERA 2+1 HT polopenze **** Forio
Dospělý - pevné lůžko
9990 19990 10490 20990 11090 22190
Dospělý - přistýlka
8990 17990 9490 18990 9990 19990
Dítě do 17 let - pevné lůžko 9590 19190 10090 20190 10690 21290
Dítě do 17 let - přistýlka
6790 13590 7290 14490 7690 15390
Dítě do 11 let - pevné lůžko 9590 19190 10090 20190 10690 21290
Dítě do 11 let - přistýlka
4890 9790 5390 10790 5690 11390
Neobsaz.lůžko
4990 9990 4990 9990 4990 9990
Výhled na moře
4590 9180 4590 9180 4590 9180
Boční výhled na moře
2090 4180 2090 4180 2090 4180
Hotel LA SIRENELLA 2+1 HT polopenze *** Laco Ameno
Dospělý - pevné lůžko
11290 22590 11790 23590 15490 30990
Dospělý - přistýlka
10190 20390 10690 21390 13990 27990
Dítě do 10 let - pevné lůžko 10890 21790 11390 22690 14890 29790
Dítě do 10 let - přistýlka
8790 17590 9190 18390 12090 24190
Neobsaz.lůžko
4990 9990 4990 9990 4990 9990
Dětská postýlka
2690 5380 2690 5380 2690 5380
Výhled na moře
2390 4780 2390 4780 2390 4780
www.cedok.cz
13
D
C
A
C
E
B
C
C
B
B
C
C
D
C
C
20
D
B
A
B
E
B
C
B
A
B
C
C
D
C
C
27
D
B
A
B
B
A
C
B
A
B
C
B
B
B
B
4
D
B
B
B
A
B
B
B
B
B
B
B
B
X
11
C
A
18
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
D
E
F
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
7590 15190 8090 16190 12990 25990
5890 11790 6290 12590 9990 19990
7290 14590 7790 15590 12490 24990
3990 7990 4290 8590 6590 13190
7290 14590 7790 15590 12490 24990
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
2490 4990 2490 4990 2490 4990
1890 3780 1890 3780 1890 3780
2390 4780 2390 4780 2390 4780
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
9090 18190 9590 19190 14790 29590
6990 13990 7390 14790 11290 22590
8790 17590 9190 18390 14190 28390
4690 9390 4990 9990 7490 14990
8790 17590 9190 18390 14190 28390
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
2490 4990 2490 4990 2490 4990
1890 3780 1890 3780 1890 3780
2390 4780 2390 4780 2390 4780
12090
10890
11590
8290
11590
6190
4990
4590
2090
24090
21790
23190
16590
23190
12390
9990
9180
4180
12990
11790
12490
8990
12490
6590
4990
4590
2090
25990
23590
24990
17990
24990
13190
9990
9180
4180
Itálie
7802 Ischia « | } 8/15 dní - (doprava za příplatek 3 490,- Kč) - pokračování
Pásmo
A
B
C
D
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Hotel OASI PARCO CASTIGLIONE 2+2 HT polopenze **** Casamicciola Terme
Dospělý - pevné lůžko
16690 33390 20190 40390 25090 50190
Dospělý - 1.přistýlka
15090 30190 18190 36390 22690 45290
Dospělý - 2.přistýlka
13490 26990 16290 32590 20190 40390
Dítě do 11 let - pevné lůžko 16090 32190 19390 38790 24090 48190
Dítě do 11 let - 1.přistýlka 11490 22990 13790 27590 17090 34190
Dítě do 11 let - 2.přistýlka 9890 19790 11890 23790 14790 29590
Neobsaz.lůžko
8690 17390 8690 17390 8690 17390
Výhled na moře
3490 6980 3490 6980 3490 6980
Pokoj Superior s výhledem na moře 5790 11580 5790 11580 5790 11580
Apartmán s výhledem na moře 10314 20628 10314 20628 10314 20628
Plná penze
5790 11580 5790 11580 5790 11580
Hotel PARCO DEI PRINCIPI 2+1 HT polopenze **** Forio
Dospělý - pevné lůžko
8890 17790 9390 18690 10590 21190 15490 30990
Dospělý - přistýlka
7090 14190 7590 15190 8590 17190 12590 25090
Dítě do 8 let - pevné lůžko 8490 16990 8990 17990 10190 20390 14890 29790
Dítě do 8 let - přistýlka
4390 8790 4890 9790 5490 10890 7790 15590
Neobsaz.lůžko
3690 7390 3690 7390 3690 7390 3690 7390
Výhled na moře
2390 4780 2390 4780 2390 4780 2390 4780
Stravování plná penze
2390 4780 2390 4780 2390 4780 2390 4780
Hotel PROVIDENCE 2+1 HT polopenze **** Forio
Dospělý - pevné lůžko
11090 22190 11590 23190 13490 26990 13790 27590
Dospělý - přistýlka
8890 17790 9390 18790 10990 21990 11190 22390
Dítě do 12 let - pevné lůžko 10690 21290 11090 22190 12990 25990 13190 26390
Dítě do 12 let - přistýlka
5490 10890 5890 11790 6890 13790 6990 13990
Neobsaz.lůžko
3690 7390 3690 7390 3690 7390 3690 7390
Plná penze
3490 6980 3490 6980 3490 6980 3490 6980
Dětská postýlka
2390 4780 2390 4780 2390 4780 2390 4780
Výhled na moře
2790 5580 2790 5580 2790 5580 2790 5580
Hotel SORRISO TERME RESORT 2+1 HT CLA polopenze **** Forio
Dospělý - pevné lůžko
10990 22290 11790 23590 13990 27990 20890 41790
Dospělý - přistýlka
9090 18190 9590 19190 11390 22790 16890 33790
Dítě do 12 let - pevné lůžko 10890 21790 11390 22690 13490 26990 20090 40190
Dítě do 12 let - přistýlka
5590 11190 5990 11990 7090 14190 10390 20790
Neobsaz.lůžko
3690 7390 3690 7390 3690 7390 3690 7390
Plná penze
3490 6980 3490 6980 3490 6980 3490 6980
CENA ZAHRNUJE:
• 7 nebo 14 noclehů
• stravování v rozsahu uvedeném u jednotlivého
ubytovacího objektu
• služby delegáta
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
• další případné položky u jednotlivých kapacit
v odstavci „Informace“
E
F
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
14990
12190
14490
7590
3690
3490
2390
2790
29990
24390
28990
15190
7390
6980
4780
5580
15990
12890
15390
8090
3690
3490
2390
2790
31990
25790
30790
16090
7390
6980
4780
5580
CENA NEZAHRNUJE:
• povinná pobytová taxa cca 1 Eur/os./den
(platba na místě)
POJIŠTĚNÍ:
• pojištění Evropa Basic 285,- Kč • pojištění Evropa Standard (limit plnění storna
30 tis. Kč) 395,- Kč • pojištění Evropa Plus (limit plnění storna
80 tis. Kč) 695,- Kč Více informací viz str. 12.
Pásmo
A
B
C
D
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Hotel SORRISO TERME RESORT 2+1 HT COM polopenze **** Forio
Dospělý - pevné lůžko
13790 27590 14290 28590 16990 33990 24590 49190
Dospělý - přistýlka
11090 22190 11590 23190 13690 27390 19790 39590
Dítě do 12 let - pevné lůžko 13190 26390 13690 27390 16290 32590 23590 47190
Dítě do 12 let - přistýlka
6790 13490 7190 14390 8490 16990 12190 24390
Neobsaz.lůžko
3690 7390 3690 7390 3690 7390 3690 7390
Plná penze
3490 6980 3490 6980 3490 6980 3490 6980
Hotel TERME SOLEMAR 2+1 HT polopenze **** Ischia Porto
Dospělý - pevné lůžko
14490 28990 14990 29990 17490 34990 20390 40790
Dospělý - přistýlka
7390 14790 7890 15790 9090 18190 10590 21190
Neobsaz.lůžko
4990 9990 4990 9990 6190 12390 7390 14790
Výhled bazén
2690 5380 2690 5380 2690 5380 2690 5380
Výhled na moře a balkon
5290 10580 5290 10580 5290 10580 5290 10580
Hotel TERME TRITONE 2+1 HT polopenze **** Forio
Dospělý - pevné lůžko
15490 30990 16990 33990 20390 40790
Dospělý - přistýlka
13990 27990 15390 30690 18390 36790
Dítě do 12 let - pevné lůžko 14890 29790 16290 32590 19590 39190
Dítě do 12 let - přistýlka
10690 21290 11590 23190 13990 27890
Dítě do 3 let - pevné lůžko 14890 29790 16290 32590 19590 39190
Dítě do 3 let - přistýlka
7790 15590 7790 15590 7790 15590
Neobsaz.lůžko
3690 7390 3690 7390 3690 7390
Výhled na moře
3490 6980 3490 6980 3490 6980
Lehátko na pláži (červen, srpen) 1190 2380 1190 2380 1190 2380
Pokoj Superior
3490 6980 3490 6980 3490 6980
Příplatek za suite
2390 4780 2390 4780 2390 4780
Boční výhled na moře
2390 4780 2390 4780 2390 4780
Superior s výhledem na moře 5790 11580 5790 11580 5790 11580
Hotel VITTORIO 2+1 HT snídaně *** Maronti / Sant´Angelo
Dospělý - pevné lůžko
9790 19590 10290 20590 12090 24090 13990 27990
Dospělý - přistýlka
8890 17790 9390 18790 10890 21790 12690 25390
Dítě do 12 let - pevné lůžko 9490 18990 9890 19790 11590 23190 13490 26990
Dítě do 12 let - přistýlka
6690 13390 7190 14390 8290 16590 9690 19290
Dítě do 6 let - pevné lůžko 9490 18990 9890 19790 11590 23190 13490 26990
Dítě do 6 let - přistýlka
4890 9790 5290 10590 6190 12390 7090 14190
Neobsaz.lůžko
1990 3990 1990 3990 1990 3990 1990 3990
Polopenze
2790 5580 2790 5580 2790 5580 2790 5580
FAKULTATIVNÍ SLUŽBA:
• autokarová doprava 3 490,-Kč, hlavní
nástupní místa Plzeň, Rokycany, Beroun,
Praha, Humpolec, Jihlava, V. Meziříčí, Brno,
Břeclav, Bratislava bez příplatku, další
nástupní místa za příplatek (bližší informace
u prodejce)
E
F
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
14290
12890
13690
9790
13690
7190
1990
2790
28590
25790
27390
19590
27390
14390
3990
5580
15990
14690
15590
11090
15590
8190
1990
2790
32190
29390
31190
22190
31190
16390
3990
5580
INFORMACE:
HOTEL SORRISO TERME RESORT
• dětská postýlka na vyžádání za poplatek
10,- Eur/noc (platba na místě)
• plážový servis a jedna lázeňská terapie
„Percorso SPA“ v ceně pobytu
7821 Seniorské pobyty na ostrově Ischia } 10 dní
Čedok plus - slevy a výhody
Odečtěte si slevu za včasný nákup!
Při zakoupení zájezdu autokarem
Qv
termínu do 31. 12. 2013
Q v termínu do 31. 1. 2014
Q v termínu do 31. 3. 2014
sleva 10 %*
sleva 7 %*
sleva 6 %*
* Tyto slevy poskytujeme ze základní ceníkové ceny (nikoliv
z příplatků) členům Clubu Čedok v kategorii Čedok GOLD. Ostatní
klienti mají slevy o 2-3 % nižší, viz podmínky str. 303.
Termíny
Hotel CORONA
Hotel GALIDON
Hotel PARCO DEI PRINCIPI
V
30
A
A
A
VI
13
A
B
A
27
A
B
A
VII
11
A
B
A
IX
5
A
B
A
19
A
B
A
CENA ZAHRNUJE:
• autokarovou dopravu standartním autokarm
• 7 noclehů
• stravování v rozsahu uvedeném u jednotlivého ubytovacího
objektu
• služby delegáta
• výlet kolem ostrova Ischia
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
• další případné položky u jednotlivých kapacit v odstavci
„Informace“
Pásmo
A
Hotel CORONA 2+1 HT polopenze *** Forio
Dospělý - pevné lůžko
12690
Dospělý - přistýlka
11290
Neobsaz.lůžko
2690
Klimatizace
990
Pokoj s balkonem a výhledem na moře
2390
Hotel GALIDON 2+1 HT polopenze *** Forio
Dospělý - pevné lůžko
11790
Dospělý - přistýlka
10290
Neobsaz.lůžko
2490
Pokoj s balkonem a výhledem na moře
1390
Plná penze
2390
B
Pásmo
A
Hotel PARCO DEI PRINCIPI 2+1 HT polopenze
Dospělý - pevné lůžko
12990
Dospělý - přistýlka
11490
Neobsaz.lůžko
3690
Výhled na moře
2390
Plná penze
2390
B
**** Forio
11990
10590
2490
1390
2390
CENA NEZAHRNUJE:
• povinná pobytová taxa cca 1 Eur/os./den (platba na místě)
• vstupy a výlety, které nejsou uvedeny v programu zájezdu
FAKULTATIVNÍ SLUŽBY:
• 2 zvýhodněné vstupy do termálních parků 890,- Kč
INFORMACE:
POJIŠTĚNÍ:
• cena seniorských pobytů platí již pro osoby od 50 let věku
• pojištění Evropa Basic 285 ,- Kč • pojištění Evropa Standard (limit plnění storna 30 tis. Kč) 395,- Kč • pojištění Evropa Plus (limit plnění storna 80 tis. Kč) 695,- Kč Více informací viz str. 12.
✆ 800 112 112
365
Itálie
7901 Ligurská riviéra « 8/15 dní
Čedok plus - slevy a výhody
Odečtěte si slevu za včasný nákup!
Při zakoupení zájezdu vlastní dopravou
Qv
Qv
termínu do 31. 12. 2013 sleva 10 %*
termínu do 31. 1. 2014 sleva 7 %*
Qv
termínu do 31. 3. 2014 sleva 6 %*
* Tyto slevy poskytujeme ze základní ceníkové ceny (nikoliv z příplatků) členům Clubu Čedok v kategorii Čedok
GOLD. Ostatní klienti mají slevy o 2-3 % nižší, viz podmínky str. 303.
SEDM DNÍ ZA CENU ŠESTI 7=6
Hotel SPLENDID sleva 850,- Kč platí pro dospělou osobu i dítě na pevném lůžku pro
termíny nástupu 6.9., 13.9., 20.9.,27.9.2014
Rezidence HERMITAGE sleva 230 Kč platí pro termíny nástupu 26.4., 3.5.. 40.5., 17.5.
,24.5. a 13.9.,20.9.,27.9. 2014
Rezidence I MORELLI sleva 230 Kč platí pro termíny nástupu 26.4., 3.5.. 10.5.,17.5.
a 13.9., 20.9.,27.9.2014
Rezidence PERLA MARINA sleva 200 Kč platí pro termíny nástupu 26.4., 3.5., 10.5.,
17.5., 24.5. , 31.5. a 30.8., 6.9.,13.9., 20.9., 27.9. 2014
Termíny
Rezidence AURORA
Rezidence HERMITAGE
Rezidence CHERIE
Rezidence I MORELLI
Villaggio IL PAESE DI CIRIBI
Hotel MAYOLA
Hotel MIRIAM
Rezidence PERLA MARINA
Hotel SPLENDID
Hotel VILLA IGEA
IV
26
A
A
3
A
A
10
A
A
V
17
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
ČTRNÁCT DNÍ ZA CENU DVANÁCTI 14=12
Rezidence PERLA MARINA sleva 400 Kč platí pro termíny nástupu 26.4., 3.5., 10.5.,
17.5., 24.5. , 31.5. a 30.8., 6.9.,13.9., 20.9., 27.9. 2014
Rezidence AURORA sleva 560 Kč platí pro termíny nástupu 26.4., 3.5., 10.5., 17.5.,
24.5. a 13.9., 20.9., 27.9. 2014
Rezidence CHERIE sleva 400 Kč platí pro termíny nástupu 24.5., 31.5.
a 6.9.,13.9.,20.9.2014
Villagio IL PAESE DI CIRIBI sleva 260 Kč platí pro termíny nástupu 26.4.,3.5.,10.5.,
17.5. a 13.9.,20.9.327.9. 2014
VI
24
B
A
A
B
A
A
A
A
B
A
31
C
B
A
B
B
B
A
B
B
B
Pásmo
A
B
C
D
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Rezidence AURORA 2+2 ST MON bez stravování *** Albenga
Dospělý - pevné lůžko
4390 8690 6090 12190 7890 15790 9690 19390
Dospělý - 1.a 2.přistýlka
690 1390 890 1690 690 1390 990 1990
Neobsaz.lůžko
3790 7590 5390 10790 6990 13990 8690 17390
Rezidence AURORA 4+2 AP BIL bez stravování *** Albenga
Dospělý - pevné lůžko
2890 5790 3990 7990 5090 10190 6290 12490
Dospělý - 1.přistýlka
590 1190 590 1190 590 1190 890 1690
Dospělý - 2.přistýlka
590 1190 390 790 590 1190 890 1690
Neobsaz.lůžko
2490 4990 3490 6990 4490 8990 5490 10990
Rezidence HERMITAGE 2+2 AP BIL bez stravování ***
Dospělý - pevné lůžko
2590 5190 3890 7790 4890 9790 5190 10390
Dospělý - 1.a 2. přistýlka
2590 5190 3890 7790 4890 9790 5190 10390
Neobsaz.lůžko
2190 4390 3390 6790 4290 8590 4590 9190
Neobsaz. 1.a 2. přist.
2190 4390 3390 6790 4290 8590 4590 9190
Rezidence HERMITAGE 3+2 AP BIL 5 bez stravování *** Pietra Ligure
Dospělý - pevné lůžko
2390 4790 3290 6590 4190 8390 4390 8690
Dospělý - 1.a 2.přistýlka
2390 4790 3290 6590 4190 8390 4390 8690
Neobsaz.lůžko
1990 3990 2790 5590 3590 7190 3790 7590
Neobsaz. 1.a 2. přist.
1990 3990 2790 5590 3590 7190 3790 7590
Rezidence CHERIE 2+2 ST MON bez stravování *** Borgio Verezzi
Dospělý - pevné lůžko
2190 4390 3090 6190 4290 8590 4890 9790
Dospělý - 1a 2.přistýlka
2190 4390 3090 6190 4290 8590 4890 9790
Neobsaz.lůžko
1790 3590 2590 5190 3690 7390 4290 8590
Neobsaz. 1.a 2. přist.
1790 3590 2590 5190 3690 7390 4290 8590
Rezidence CHERIE 3+2 AP BIL 5 bez stravování *** Borgio Verezzi
Dospělý - pevné lůžko
2490 4990 3490 6990 4890 9790 5590 11190
Dospělý - 1a 2.přistýlka
2490 4990 3490 6990 4890 9790 5590 11190
Neobsaz.lůžko
2090 4190 3090 6090 4290 8590 4890 9790
Neobsaz. 1.a 2. přist.
2090 4190 3090 6090 4290 8590 4890 9790
Rezidence I MORELLI 2+2 AP BIL bez stravování **** Pietra Ligure
Dospělý - pevné lůžko
2590 5190 3290 6590 4090 8190 5690 11390
Dospělý - 1.a 2.přistýlka
2590 5190 3290 6590 4090 8190 5690 11390
Neobsaz.lůžko
2190 4390 2790 5590 3490 6990 4990 9990
Neobsaz.1.a 2.přist.
2190 4390 2790 5590 3490 6990 4990 9990
Rezidence I MORELLI 3+2 AP BIL 5 bez stravování **** Pietra Ligure
Dospělý - pevné lůžko
2390 4790 2990 5990 3590 7190 4990 9990
Dospělý - 1.a 2.přistýlka
2390 4790 2990 5990 3590 7190 4990 9990
Neobsaz.lůžko
2090 4090 2590 5090 3090 6190 4390 8790
Neobsaz.1.a 2.přist.
2090 4090 2590 5090 3090 6190 4390 8790
366
Rezidence AURORA sleva 280 Kč platí pro termíny nástupu 26.4., 3.5., 10.5., 17.5.,
24.5. a 13.9., 20.9., 27.9. 2014
Rezidence CHERIE sleva 200 Kč platí pro termíny nástupu 24.5., 31.5.
a 6.9.,13.9.,20.9.2014
Villagio IL PAESE DI CIRIBI sleva 130 Kč platí pro termíny nástupu 26.4.,3.5.,10.5.,
17.5. a 13.9.,20.9.327.9. 2014
7
C
B
A
C
B
B
B
B
B
B
14
C
B
B
C
C
B
B
C
C
B
VII
21
C
C
B
D
C
C
B
C
C
C
28
D
D
B
D
D
C
B
D
D
C
E
F
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
11990 23990
990 1990
10790 21490
7290
1390
1090
6490
14590
2790
2190
12990
5690
5690
5090
5090
11390
11390
10190
10190
6490
6490
5690
5690
12990
12990
11390
11390
4890
4890
4290
4290
9790
9790
8590
8590
5490
5490
4790
4790
10990
10990
9590
9590
6690
6690
5890
5890
13390
13390
11790
11790
7090
7090
6290
6290
14190
14190
12590
12590
5790
5790
5090
5090
11590
11590
10190
10190
6190
6190
5490
5490
12390
12390
10990
10990
5
D
D
C
E
D
C
C
D
D
D
12
D
E
C
E
E
C
C
D
D
D
19
D
E
C
E
E
C
C
D
D
D
26
D
E
C
F
E
C
C
D
D
D
2
E
E
D
F
E
D
C
E
D
E
9
E
F
D
F
E
D
D
E
D
E
VIII
16
E
F
C
D
E
D
D
D
C
E
IX
23
D
C
B
C
D
C
C
C
C
D
30
C
B
A
B
C
B
B
B
B
C
6
C
B
A
B
B
A
B
A
A
B
13
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
20
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Pásmo
A
B
C
D
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Villaggio IL PAESE DI CIRIBI 4+1 AP TRI bez stravování *** Ceriale
Dospělý - pevné lůžko
1490 2890 2690 5390 3390 6790 4590 9190
Dospělý - 1.přistýlka
1490 2890 2690 5390 3390 6790 4590 9190
Neobsaz.lůžko
1090 2190 2290 4590 2890 5790 3990 7990
Neobsaz.1.přist.
1090 2190 2290 4590 2890 5790 3990 7990
Hotel MAYOLA 2+2 HT polopenze *** San Bartolomeo al Mare
Dospělý - pevné lůžko
8890 17790 10690 21390 11490 22990 13290 26590
Dospělý - 1.a 2.přistýlka
7990 15990 9690 19390 10390 20790 11990 23990
Dítě do 12 let - pevné lůžko 8490 16990 10290 20590 11090 22090 12790 25590
Dítě do 12 let - 1.a 2.přist. 6090 12090 7290 14590 7790 15590 9090 18090
Dítě do 6 let - pevné lůžko 8490 16990 10290 20590 11090 22090 12790 25590
Dítě do 6 let - 1.a 2.přist.
4390 8790 5290 10590 5690 11290 6490 12990
Neobsaz.lůžko
2390 4790 2390 4790 2390 4790 2390 4790
Hotel MAYOLA 2+2 HT BA polopenze *** San Bartolomeo al Mare
Dospělý - pevné lůžko
9690 19390 11490 22990 13090 26190 14590 29190
Dospělý - 1.a 2.přistýlka
8690 17390 10390 20790 11790 23590 13190 26390
Dítě do 12 let - pevné lůžko 9290 18590 11090 22090 12590 25190 14090 28190
Dítě do 12 let - 1.a 2.přist. 6590 13190 7790 15590 8890 17790 9890 19790
Dítě do 6 let - pevné lůžko 9290 18590 11090 22090 12590 25190 14090 28190
Dítě do 6 let - 1.a 2.přist.
4790 9590 5690 11290 6390 12790 7190 14390
Neobsaz.lůžko
2390 4790 2390 4790 2390 4790 2390 4790
Hotel MIRIAM 2+0 HT polopenze *** Pietra Ligure
Dospělý - pevné lůžko
8790 17590 11190 22390 12790 25590 14990 29890
Neobsaz.lůžko
2690 5390 2690 5390 2690 5390 2690 5390
Rezidence PERLA MARINA 3+2 AP BIL 5 bez stravování *** Pietra Ligure
Dospělý - pevné lůžko
2290 4590 2690 5390 3590 7190 4190 8390
Dospělý - 1.a 2.přistýlka
2290 4590 2690 5390 3590 7190 4190 8390
Neobsaz.lůžko
1890 3790 2290 4590 3090 6190 3690 7390
Neobsaz.1.a 2.přist.
1890 3790 2290 4590 3090 6190 3690 7390
Hotel SPLENDID 2+1 HT polopenze *** Diano Marina
Dospělý - pevné lůžko
8390 16790 8490 16990 10090 20190 12790 25590
Dospělý - 1.přistýlka
6790 13590 6890 13790 8190 16390 10290 20590
Dítě do 13 let - pevné lůžko 8090 16190 8190 16390 9790 19490 12290 24590
Dítě do 13 let - 1.přistýlka 5790 11590 5790 11590 6890 13790 8690 17390
Dítě do 6 let - pevné lůžko 8090 16190 8190 16390 9790 19490 12290 24590
Dítě do 6 let - 1.přistýlka
4190 8390 4190 8390 4990 9990 6290 12590
Neobsaz.lůžko
1490 2990 1690 3290 1690 3290 1690 3290
www.cedok.cz
27
A
A
A
A
A
A
A
A
E
F
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
6190
6190
5490
5490
12390
12390
10990
10990
4890
4890
4290
4290
9790
9790
8590
8590
Itálie
7901 Ligurská riviéra « 8/15 dní - pokračování
Pásmo
Délka pobytu
Hotel VILLA IGEA 2+1 HT
Dospělý - pevné lůžko
Dospělý - 1.přistýlka
Dítě do 18 let - pevné lůžko
Dítě do 18 let - 1.přistýlka
Dítě do 4 let - pevné lůžko
Dítě do 4 let - 1.přistýlka
Neobsaz.lůžko
A
B
C
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
ECON polopenze *** Diano Marina
8590 17190 10690 21390 11990 23990
6890 13790 8590 17190 9690 19390
8290 16590 10290 20590 11590 23190
4290 8590 5290 10590 5890 11790
8290 16590 10290 20590 11590 23190
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
8390 16790 10490 20990 11790 23590
D
E
F
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
DÍTĚ ZCELA ZDARMA
13090 26190 15390 30790
10490 20990 12390 24790
12590 25190 14790 29590
6390 12790 7490 14990
12590 25190 14790 29590
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
12890 25790 15190 30390
INFORMACE:
HOTEL MAYOLA
• bazén v provozu od cca 15.5. do 28.9.2014, lehátka u bazénu za poplatek 7,- Eur/osoba/den
• plážový servis v ceně (od cca 15.5. do 28.9.2014, slunečník a 2 plážová křesílka)
• za poplatek tenisové kurty (cca 1 km vzdálené)
• dětská postýlka na vyžádání za poplatek 10,- Eur/den
• malá zvířata povolena zdarma (na vyžádání)
HOTEL SPLENDID
• garáže na vyžádání za poplatek cca 8,- Eur/místo/den
• klimatizace na vyžádání za poplatek cca 6,- Eur/pokoj/den
• minilednička za poplatek
• bazén v provozu od cca 1.5. do 28.9. 2014 dle počasí
• plážový servis v ceně (od cca 31.5. do 28.9. 2014, slunečník a 2 plážová křesílka)
• stolní tenis a jízdní kola v ceně
• dětská postýlka na vyžádání za poplatek 10,- Eur/den
• malá zvířata povolena za poplatek 1,5 Eur/den (nutno nahlásit)
• na vyžádání čtyřlůžkové rodinné pokoje až pro 2 děti do 15 let (na přistýlce) se speciální slevou
REZIDENCE I MORELLI
• v měsících červnu, červenci, srpnu a září možnost bufetových snídaní za výhodné ceny (bližší
informace na místě)
• v ceně všechny energie, ložní a koupelnové prádlo
• povinný poplatek za závěrečný úklid (vyjma kuchyňského koutu) ve výši 40,- Eur/apartmán
• klimatizace na vyžádání za poplatek 35,- Eur/týden
• garáže na vyžádání za poplatek 30,- Eur/týden
• tenisové kurty za poplatek 10,- Eur/hodina/denní hodiny, 12,- Eur/hodina/večerní hodiny
• půjčovna jízdních kol za poplatek 10,- Eur/osoba/den nebo 28,- Eur/osoba/týden
• prádelna za poplatek 7,- Eur/1 praní
• malá zvířata zdarma (nutno nahlásit)
• dětská postýlka zdarma (nutno vyžádat)
REZIDENCE PERLA MARINA
• v ceně všechny spotřeby, ložní a koupelnové prádlo
• povinný poplatek za závěrečný úklid (vyjma kuchyňského koutu) ve výši 35,- Eur/apartmán
• parkování na vyžádání za poplatek 35,- Eur/týden
• klimatizace za poplatek dle spotřeby (nutno vyžádat)
• bazén v provozu od cca 15.5. do 28.9.2014 dle počasí
• stolní tenis a jízdní kola v ceně (dle disponibility)
• vratná kauce ve výši 100,- Eur/apartmán
• prádelna za poplatek 4,- Eur/praní
• malá a střední zvířata povolena za poplatek 30,- Eur/týden
• dětská postýlka na vyžádání zdarma
REZIDENCE AURORA
• cena zahrnuje všechny spotřeby, závěrečný úklid, ložní a koupelnové prádlo
• možnost bufetových snídaní (nutno vyžádat při rezervaci, platba na místě) 6,- Eur/osoba/den či
45,- Eur/osoba/týden (děti do 4 let zdarma při rezervaci pro celý apartmán)
• bazén v provozu od cca 15.5. do 28.9.2014 dle počasí
• plážový servis v ceně od cca 1.6. do 28.9. (slunečník a 2 křesílka)
• vratná kauce ve výši 100,- Eur/apartmán
• garáž za poplatek 7,- Eur/den či 45,- Eur/týden (doporučujeme vyžádat)
• prádelna za poplatek 5,- Eur/praní
• malá zvířata povolena za poplatek 25,- Eur/týden
• dětská postýlka za poplatek 20,- Eur/týden (doporučujeme vyžádat) či dětský set (postýlka,
vanička) za poplatek 40,- Eur/týden
• pro všechny rezervace, potvrzené od 1.4.2014 láhev značkového vína zdarma na pokoj
CENA ZAHRNUJE:
• 7 nebo 14 noclehů
• stravování v rozsahu uvedeném u jednotlivého
ubytovacího objektu
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
• další případné položky u jednotlivých kapacit
v odstavci „Informace“
POJIŠTĚNÍ:
• pojištění Evropa Basic 285,- Kč
• pojištění Evropa Standard (limit plnění storna
30 tis. Kč) 395,- Kč
• pojištění Evropa Plus (limit plnění storna
80 tis. Kč) 695,- Kč
Více informací viz str. 12.
CENA NEZAHRNUJE:
• případnou místní pobytovou taxu, která se
platí na místě
VILLAGGIO IL PAESE DI CIRIBI
• cena zahrnuje všechny spotřeby
• povinný poplatek za závěrečný úklid (vyjma kuchyňského koutu) ve výši 50,- Eur/apartmán
• bazén v provozu do cca 30.9.2014 dle počasí
• restaurace v provozu od června do srpna, a to pouze ve večerních hodinách
• sportovní aktivity přes den zdarma, večer většinou za poplatek
• za poplatek tenisové kurty (cca 500 metrů vzdálené) a půjčovna jízdních kol
• v období od cca 7.6. do 7.9. 2014 v ceně vstup do aquaparku Le Caravelle
• při pozdním příjezdu (od 20,00 do 7,30 hodin) poplatek 10,- Eur/apartmán
• vratná kauce ve výši 100,- Eur/apartmán
• ložní a koupelnové prádlo vlastní nebo za poplatek 12,- Eur/osoba/výměna, jen ložní prádlo
8,- Eur/osoba/výměna, jen koupelnové přádlo 4,- Eur/osoba/výměna
• prádelna za poplatek 5,- Eur/praní
• další parkovací místo 35,- Eur/auto/týden, 3,- Eur/motocykl/den
• dětská postýlka za poplatek 35,- Eur/týden (doporučujeme vyžádat)
• zvířata za poplatek 35,- Eur/týden (i více než jedno), ve villaggiu psí sprcha, 10 bungalovů výběh
pro psy (nutno vyžádat), v Ceriale část pláže vyhrazená psům
REZIDENCE CHERIE
• cena zahrnuje všechny spotřeby, ložní a koupelnové prádlo a závěrečný úklid (vyjma kuchyňského
koutu, apartmány musí být předány v pořádku)
• vratná kauce ve výši 100,- Eur/apartmán
• stolní tenis zdarma (dle disponibility)
• garáž za poplatek 56,- Eur/týden
• prádelna za poplatek 3,- Eur/praní
• klimatizace na vyžádání za poplatek 50,- Eur/studio 2+2, 70,- Eur/bilo 3+2
• malá zvířata povolena zdarma (nutno vyžádat)
• dětská postýlka pro děti do 3 let za poplatek 30,- Eur/týden
HOTEL VILLA IGEA
• parkování na vyžádání za poplatek 10,- Eur/den
• miniklub v ceně v měsících červenci a srpnu
• bazén v provozu od cca 1.5.2014
• malá zvířata povolena za poplatek 6,- Eur/den (na zahradě sprcha pro psy)
REZIDENCE HERMITAGE
• cena zahrnuje všechny spotřeby, ložní a koupelnové prádlo
• na místě se platí vratná kauce 150,- Eur/bilo
• povinný poplatek za závěrečný úklid (vyjma kuchyňského koutu) 35,- Eur/ bilo
• parkovací místo za poplatek 20,- Eur/týden
• tenis za poplatek 6,- Eur/hodina, prádelna 5,- Eur/žeton, kolo 1. hodina zdarma, pak
5,- Eur/půlden
• malá zvířata za poplatek 30,- Eur/týden
• dětská postýlka na vyžádání za popl. 15,- Eur
• plážový servis v ceně (2 křesílka + slunečník) od cca poloviny května do konce září dle počasí
• bazén je v provozu cca od začátku května do konce září dle počasí
HOTEL MIRIAM
• parkovací místo za poplatek 5,- Eur/den
• dětská postýlka na vyžádání 10,- Eur/den, bez stravování
• zvířata nejsou povolena
• plážový servis v ceně (2 křesílka + slunečník)
• bazén je v provozu cca od začátku května do konce září dle počasí
Vstupte do Clubu Čedok
• Cestujete-li s Čedokem poprvé, můžete vstoupit
do Clubu Čedok. Své členské výhody budete moci čerpat již při
příštím zájezdu.
• Jak se stát členem?
Stačí zakoupit zájezd s Čedokem
a vyplnit registrační formulář Clubu Čedok.
✆ 800 112 112
367
Itálie
7902 Toskánská riviéra « 8/15 dní
Čedok plus - slevy a výhody
Odečtěte si slevu za včasný nákup!
Při zakoupení zájezdu vlastní dopravou
Qv
termínu do 31. 12. 2013 sleva 10 %*
Q v termínu do 31. 1. 2014 sleva 7 %*
Qv
termínu do 31. 3. 2014 sleva 6 %*
* Tyto slevy poskytujeme ze základní ceníkové ceny (nikoliv z příplatků) členům Clubu Čedok v kategorii
Čedok GOLD. Ostatní klienti mají slevy o 2-3 % nižší, viz podmínky str. 303.
Termíny
Hotel AMBRA
Hotel ANDREANERI
Villaggio ARGENTARIO BIL
Villaggio ARGENTARIO TYP B
Villaggio CALIFORNIA
Villaggio CLUB DEGLI AMICI
Hotel LE GINESTRE
Apartmány MARINA DI BIBBONA
Apartmány MARINA DI MASSA
Hotel NEDY
Rezidence ONDA MARINA
Hotel TERME MARINE LEOPOLDO II
Hotel ZEN
3
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
10
A
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
A
A
V
17
A
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
A
A
VI
24
A
A
A
A
A
A
B
A
A
A
B
A
A
Pásmo
A
B
Délka pobytu
1 týden
2 týdny
1 týden
Hotel AMBRA 2+1 HT polopenze ** Forte dei Marmi
Dospělý - pevné lůžko
11990
23990
12990
Dospělý - 1.přistýlka
8490
16990
9190
Dítě do 13 let - pevné lůžko
11590
23190
12490
Dítě do 13 let - 1.přistýlka
5890
11790
6390
Dítě do 7 let - pevné lůžko
11590
23190
12490
Dítě do 7 let - přistýlka
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
Neobsaz.lůžko
2390
4790
2590
Hotel ANDREANERI 2+2 HT polopenze *** Marina di Pietrasanta
Dospělý - pevné lůžko
11890
23790
13290
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
8390
16790
9390
Dítě do 13 let - pevné lůžko
11490
22990
12790
Dítě do 13 let - 1.přistýlka
5890
11790
6490
Dítě do 13 let - 2.přistýlka
5890
11790
6490
Dítě do 4 let - pevné lůžko
11490
22990
12790
Dítě do 4 let - 1. a 2. přist.
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
Neobsaz.lůžko
4090
8190
4090
Stravování plná penze
2590
5180
2590
Villaggio ARGENTARIO 2+2 AP BIL bez stravování *** Albinia
Dospělý - pevné lůžko
2990
6090
3590
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
3090
6190
3590
Neobsaz.lůžko
2890
5790
3390
Neobsaz.1. a 2. přist.
2890
5790
3390
Polopenze - dospělý
4590
9180
4590
Polopenze - dítě do 10 let
2790
5580
2790
Polopenze - dítě do 3 let
2390
4780
2390
Plná penze - dospělý
7590
15180
7590
Plná penze - dítě do 10 let
4590
9180
4590
Plná penze - dítě do 3 let
3790
7580
3790
Villaggio ARGENTARIO 2+2 AP TYP B bez stravování *** Albinia
Dospělý - pevné lůžko
3790
7590
4690
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
3790
7590
4690
Neobsaz.lůžko
3590
7190
4490
Neobsaz.1.přist.
3590
7190
4490
Neobsaz. další přist.
3590
7190
4490
Polopenze - dospělý
4590
9180
4590
Polopenze - dítě do 10 let
2790
5580
2790
Polopenze - dítě do 3 let
2390
4780
2390
Plná penze - dospělý
7590
15180
7590
Plná penze - dítě do 10 let
4590
9180
4590
Plná penze - dítě do 3 let
3790
7580
3790
368
31
A
A
B
B
B
C
B
B
B
A
B
A
A
7
A
B
B
B
B
C
B
B
B
B
B
A
B
14
B
B
B
B
B
C
C
B
B
B
C
A
B
VII
21
B
B
C
C
B
C
C
B
B
B
C
A
B
28
C
B
D
E
E
E
C
C
C
B
C
C
B
5
C
C
D
E
E
E
D
C
C
C
C
D
C
12
C
C
D
E
E
E
D
C
C
C
D
D
C
C
19
C
C
D
E
E
E
D
C
C
C
D
D
C
26
C
C
D
E
E
E
D
C
C
C
E
D
C
2
D
D
G
G
F
F
D
C
C
D
E
D
C
9
D
D
G
G
G
F
E
D
D
D
E
D
D
VIII
16
C
D
G
G
G
G
E
D
D
D
E
D
D
D
IX
23
B
C
F
F
D
E
D
B
B
B
D
B
B
30
A
B
E
D
C
D
C
B
B
A
C
A
A
6
A
A
C
C
B
B
C
A
A
A
C
A
A
13
A
A
A
A
B
A
A
A
A
A
A
E
1 týden
F
2 týdny
1 týden
2 týdny
G
1 týden
2 týdny
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
2 týdny
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
25990
18390
24990
12790
24990
ZDARMA
5190
14890
10490
14290
7290
14290
ZDARMA
2990
29790
20990
28590
14590
28590
ZDARMA
5990
18990
13390
18290
9290
18290
ZDARMA
3790
38090
26790
36590
18590
36590
ZDARMA
7590
26590
18790
25590
12990
12990
25590
ZDARMA
8190
5180
14990
10590
14390
7290
7290
14390
ZDARMA
4090
2590
29990
21190
28790
14590
14590
28790
ZDARMA
8190
5180
18390
12990
17690
8990
8990
17690
ZDARMA
4090
2590
36790
25990
35390
17990
17990
35390
ZDARMA
8190
5180
7190
7190
6790
6790
9180
5580
4780
15180
9180
7580
4490
4490
4290
4290
4590
2790
2390
7590
4590
3790
8990
8990
8590
8590
9180
5580
4780
15180
9180
7580
7590
7590
7390
7390
4590
2790
2390
7590
4590
3790
15190
15190
14790
14790
9180
5580
4780
15180
9180
7580
7990
8090
7890
7890
4590
2790
2390
7590
4590
3790
16090
16190
15790
15790
9180
5580
4780
15180
9180
7580
8290
8290
8090
8090
4590
2790
2390
7590
4590
3790
16590
16590
16190
16190
9180
5580
4780
15180
9180
7580
9190
9190
8990
8990
4590
2790
2390
7590
4590
3790
18390
18390
17990
17990
9180
5580
4780
15180
9180
7580
9390
9390
8990
8990
8990
9180
5580
4780
15180
9180
7580
5290
5290
5090
5090
5090
4590
2790
2390
7590
4590
3790
10590
10590
10190
10190
10190
9180
5580
4780
15180
9180
7580
8590
8590
8390
8390
8390
4590
2790
2390
7590
4590
3790
17190
17190
16790
16790
16790
9180
5580
4780
15180
9180
7580
8690
8690
8490
8490
8490
4590
2790
2390
7590
4590
3790
17390
17390
16990
16990
16990
9180
5580
4780
15180
9180
7580
8990
8990
8790
8790
8790
4590
2790
2390
7590
4590
3790
17890
17890
17490
17490
17490
9180
5580
4780
15180
9180
7580
10990
10990
10790
10790
10790
4590
2790
2390
7590
4590
3790
21890
21890
21490
21490
21490
9180
5580
4780
15180
9180
7580
POBYT PRO 2 DĚTI ZDARMA
www.cedok.cz
Itálie
7902 Toskánská riviéra « 8/15 dní - pokračování
Pásmo
A
B
Délka pobytu
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
Villaggio CALIFORNIA 2+2 AP BIL bez stravování *** Marina di Montalto
Dospělý - pevné lůžko
2990
6090
3890
7790
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
3090
6190
3890
7790
Neobsaz.lůžko
2890
5790
3690
7390
Neobsaz.1. a 2. přist.
2890
5790
3690
7390
Plná penze - dospělý
7590
15180
7590
15180
Plná penze - dítě do 12 let
5390
10780
5390
10780
Plná penze - dítě do 6 let
3790
7580
3790
7580
Polopenze - dospělý
4590
9180
4590
9180
Polopenze - dítě do 12 let
3290
6580
3290
6580
Polopenze - dítě do 6 let
2390
4780
2390
4780
Villaggio CLUB DEGLI AMICI 2+2 AP BIL bez stravování *** Pescia Romana
Dospělý - pevné lůžko
2290
4590
2890
5790
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
2290
4590
2890
5790
Neobsaz.lůžko
2090
4190
2690
5390
Neobsaz.1. a 2. přist.
2090
4190
2690
5390
Plná penze - dospělý
7890
15780
7890
15780
Plná penze - dítě do 12 let
5590
11180
5590
11180
Plná penze - dítě do 6 let
3990
7980
3990
7980
Polopenze - dospělý
5290
10580
5290
10580
Polopenze - dítě do 12 let
3690
7380
3690
7380
Polopenze - dítě do 6 let
2690
5380
2690
5380
Hotel LE GINESTRE 2+2 HT polopenze *** Marina di Pietrasanta
Dospělý - pevné lůžko
10990
22090
11090
22190
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
8890
17790
8890
17790
Dítě do 13 let - pevné lůžko
10690
21290
10690
21290
Dítě do 13 let - 1.přistýlka
5490
10890
5490
10890
Dítě do 13 let - 2.přistýlka
5490
10890
5490
10890
Neobsaz.lůžko
4090
8190
4090
8190
Apartmány MARINA DI BIBBONA 2+2 AP BIL bez stravování ** Marina di Bibbona
Dospělý - pevné lůžko
1990
3990
2790
5590
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
2090
4090
2790
5590
Neobsaz.lůžko
1890
3690
2590
5190
Neobsaz.1. a 2. přist.
1890
3690
2590
5190
Apartmány MARINA DI BIBBONA 4+1 AP TRI bez stravování ** Marina di Bibbona
Dospělý - pevné lůžko
1890
3790
2590
5190
Dospělý - přistýlka
1890
3790
2590
5190
Neobsaz.lůžko
1690
3390
2390
4790
Neobsaz. přist.
1690
3390
2390
4790
Apartmány MARINA DI BIBBONA 4+2 AP TRI bez stravování ** Marina di Bibbona
Dospělý - pevné lůžko
1690
3390
2390
4790
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
1690
3390
2390
4790
Neobsaz.lůžko
1490
2990
2190
4390
Neobsaz.1. a 2. přist.
1490
2990
2190
4390
Apartmány MARINA DI MASSA 2+2 AP BIL bez stravování ** Marina di Massa
Dospělý - pevné lůžko
1990
3990
2790
5590
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
2090
4090
2790
5590
Neobsaz.lůžko
1890
3690
2590
5190
Neobsaz.1. a 2. přist.
1890
3690
2590
5190
Apartmány MARINA DI MASSA 4+1 AP TRI bez stravování ** Marina di Massa
Dospělý - pevné lůžko
1890
3790
2590
5190
Dospělý - přistýlka
1890
3790
2590
5190
Neobsaz.lůžko
1690
3390
2390
4790
Neobsaz. přist.
1690
3390
2390
4790
Apartmány MARINA DI MASSA 4+2 AP TRI bez stravování ** Marina di Massa
Dospělý - pevné lůžko
1690
3390
2390
4790
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
1690
3390
2390
4790
Neobsaz.lůžko
1490
2990
2190
4390
Neobsaz.1. a 2. přist.
1490
2990
2190
4390
Hotel NEDY 2+2/1 HT polopenze *** Marina di Massa
Dospělý - pevné lůžko
13990
27990
16090
32190
Dospělý - 1.přistýlka
11290
22590
12890
25790
Dítě do 13 let - pevné lůžko
13490
26990
15490
30990
Dítě do 13 let - 1.přistýlka
6890
13790
7890
15790
Dítě do 13 let - 2.přistýlka
6890
13790
7890
15790
Dítě do 7 let - pevné lůžko
13490
26990
15490
30990
Dítě do 7 let - 1. a 2. přist.
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
Neobsaz.lůžko
4990
9990
4990
9990
Rezidence ONDA MARINA 2+2 AP BIL bez stravování *** Marina di Pietrasanta
Dospělý - pevné lůžko
3590
7190
4590
9190
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
3590
7190
4590
9190
Neobsaz.lůžko
3390
6790
4390
8790
Neobsaz.1. a 2. přist.
3390
6790
4390
8790
C
D
E
F
G
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
5790
5790
5590
5590
7590
5390
3790
4590
3290
2390
11590
11590
11190
11190
15180
10780
7580
9180
6580
4780
6590
6590
6390
6390
7590
5390
3790
4590
3290
2390
13190
13190
12790
12790
15180
10780
7580
9180
6580
4780
6890
6890
6690
6690
7590
5390
3790
4590
3290
2390
13790
13790
13390
13390
15180
10780
7580
9180
6580
4780
8390
8390
8190
8190
7590
5390
3790
4590
3290
2390
16790
16790
16390
16390
15180
10780
7580
9180
6580
4780
8590
8590
8390
8390
7590
5390
3790
4590
3290
2390
17190
17190
16790
16790
15180
10780
7580
9180
6580
4780
3290
3290
3090
3090
7890
5590
3990
5290
3690
2690
6590
6590
6190
6190
15780
11180
7980
10580
7380
5380
4390
4390
4190
4190
7890
5590
3990
5290
3690
2690
8790
8790
8390
8390
15780
11180
7980
10580
7380
5380
5890
5890
5690
5690
7890
5590
3990
5290
3690
2690
11790
11790
11390
11390
15780
11180
7980
10580
7380
5380
7990
8090
7890
7890
7890
5590
3990
5290
3690
2690
16090
16190
15790
15790
15780
11180
7980
10580
7380
5380
8090
8090
7890
7890
7890
5590
3990
5290
3690
2690
16190
16190
15790
15790
15780
11180
7980
10580
7380
5380
12390
9990
11990
6090
6090
4090
24790
19990
23890
12190
12190
8190
14290
11490
13690
6990
6990
4090
28590
22990
27390
13990
13990
8190
17990
14390
17290
8790
8790
4090
35890
28790
34590
17590
17590
8190
3690
3690
3490
3490
7390
7390
6990
6990
5990
6090
5890
5890
12090
12190
11790
11790
3690
3690
3490
3490
7390
7390
6990
6990
5890
5890
5690
5690
11790
11790
11390
11390
3390
3390
3190
3190
6790
6790
6390
6390
4990
5090
4890
4890
10090
10190
9790
9790
3690
3690
3490
3490
7390
7390
6990
6990
5990
6090
5890
5890
12090
12190
11790
11790
3690
3690
3490
3490
7390
7390
6990
6990
5890
5890
5690
5690
11790
11790
11390
11390
3390
3390
3190
3190
6790
6790
6390
6390
4990
5090
4890
4890
10090
10190
9790
9790
19090
15290
18290
9290
9290
18290
ZDARMA
4990
38190
30590
36590
18590
18590
36590
ZDARMA
9990
22290
17890
21390
10790
10790
21390
ZDARMA
4990
44590
35790
42790
21590
21590
42790
ZDARMA
9990
5990
6090
5890
5890
12090
12190
11790
11790
8190
8190
7990
7990
16390
16390
15990
15990
SLEVA AŽ 12 %
SLEVA AŽ 12 %
SLEVA AŽ 12 %
SLEVA AŽ 12 %
SLEVA AŽ 12 %
SLEVA AŽ 12 %
POBYT PRO 2 DĚTI ZDARMA SLEVA AŽ 12 %
SLEVA AŽ 12 %
✆ 800 112 112
9690
9690
9490
9490
19390
19390
18990
18990
369
Itálie
7902 Toskánská riviéra « 8/15 dní - pokračování
Pásmo
A
B
Délka pobytu
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
1 týden
Rezidence ONDA MARINA 2+2 AP VB bez stravování *** Marina di Pietrasanta
Dospělý - pevné lůžko
4390
8690
5690
11390
7190
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
4390
8690
5690
11390
7190
Neobsaz.lůžko
4190
8290
5490
10990
6990
Neobsaz.1. a 2. přist.
4190
8290
5490
10990
6990
Hotel TERME MARINE LEOPOLDO II 2+1 HT COM snídaně **** Marina di Grosseto
Dospělý - pevné lůžko
14290
28590
14890
29790
16890
Dospělý - přistýlka
7590
15190
7590
15190
7590
Dítě do 12 let - pevné lůžko
13690
27390
14390
28790
16290
Dítě do 12 let - přistýlka
4990
9990
4990
9990
4990
Dítě do 4 let - pevné lůžko
13690
27390
14390
28790
16290
Dítě do 4 let - přistýlka
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
Neobsaz.lůžko
6190
12390
6190
12390
6190
Výhled na moře
2490
4980
2490
4980
2490
Stravování plná penze
7690
15380
7690
15380
7690
Stravování polopenze
4390
8780
4390
8780
4390
Hotel TERME MARINE LEOPOLDO II 2+0 HT STA snídaně **** Marina di Grosseto
Dospělý - pevné lůžko
12390
24790
13090
26190
15090
Dítě do 12 let - pevné lůžko
11990
23890
12590
25190
14490
Dítě do 4 let - pevné lůžko
11990
23890
12590
25190
14490
Neobsaz.lůžko
6190
12390
6190
12390
6190
Výhled na moře
2490
4980
2490
4980
2490
Stravování plná penze
7690
15380
7690
15380
7690
Stravování polopenze
4390
8780
4390
8780
4390
Hotel ZEN 2+1 HT BA polopenze **** Fiumetto-Marina di Pietrasanta
Dospělý - pevné lůžko
17990
35890
22090
44190
26090
Dospělý - přistýlka
12590
25190
15590
31190
18290
Dítě do 13 let - pevné lůžko
17290
34590
21290
42590
25090
Dítě do 13 let - přistýlka
8790
17590
10790
21590
12690
Dítě do 6 let - pevné lůžko
17290
34590
21290
42590
25090
Dítě do 6 let - přistýlka
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
Neobsaz.lůžko
8190
16390
8190
16390
8190
Hotel ZEN 2+1 HT SUP polopenze **** Fiumetto-Marina di Pietrasanta
Dospělý - pevné lůžko
20190
40390
24090
48190
28290
Dospělý - 1.přistýlka
14190
28390
16990
33890
19890
Dítě do 13 let - pevné lůžko
19390
38790
23190
46390
27190
Dítě do 13 let - 1.přistýlka
9790
19590
11690
23390
13690
Dítě do 6 let - pevné lůžko
19390
38790
23190
46390
27190
Dítě do 6 let - přistýlka
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
Neobsaz.lůžko
8190
16390
8190
16390
8190
Hotel ZEN 2+0 HT COM polopenze **** Fiumetto-Marina di Pietrasanta
Dospělý - pevné lůžko
15290
30490
18390
36790
21890
Dítě do 13 let - pevné lůžko
14690
29390
17690
35390
20990
Dítě do 6 let - pevné lůžko
14690
29390
17690
35390
20990
Neobsaz.lůžko
8190
16390
8190
16390
8190
CENA ZAHRNUJE:
• 7 nebo 14 noclehů
• stravování v rozsahu uvedeném u ubytovacího
objektu
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
CENA NEZAHRNUJE:
• případnou místní pobytovou taxu, která se
platí na místě
POJIŠTĚNÍ:
• pojištění Evropa Basic 285,- Kč
• pojištění Evropa Standard (limit plnění storna
30 tis. Kč) 395,- Kč
• pojištění Evropa Plus (limit plnění storna
80 tis. Kč) 695,- Kč
Více informací viz str. 12.
370
C
D
E
F
2 týdny
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
14390
14390
13990
13990
9190
9190
8990
8990
18390
18390
17990
17990
10790
10790
10590
10590
21490
21490
21090
21090
33790
15190
32590
9990
32590
ZDARMA
12390
4980
15380
8780
18890
7590
18190
4990
18190
ZDARMA
6190
2490
7690
4390
37790
15190
36390
9990
36390
ZDARMA
12390
4980
15380
8780
30190
28990
28990
12390
4980
15380
8780
17090
16390
16390
6190
2490
7690
4390
34190
32790
32790
12390
4980
15380
8780
52190
36590
50190
25290
50190
ZDARMA
16390
31690
22290
30490
15390
30490
ZDARMA
8190
63390
44590
60990
30790
60990
ZDARMA
16390
56590
39790
54390
27390
54390
ZDARMA
16390
33690
23690
32390
16290
32390
ZDARMA
8190
67390
47390
64790
32590
64790
ZDARMA
16390
43790
41990
41990
16390
26990
25990
25990
8190
53990
51990
51990
16390
1 týden
G
2 týdny
1 týden
2 týdny
SLEVA AŽ 12 %
SLEVA AŽ 12 %
SLEVA AŽ 12 %
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
INFORMACE:
VILLAGGIO CALIFORNIA
• cena zahrnuje plážový servis, animační
programy, 1 parkovací místo na apartmán,
spotřebu energií
• ložní a koupelonvé prádlo za poplatek
15 €/výměna/dvoulůžko,
13 €/výměna/jednolůžko
• zvířata nejsou povolena
• vratná kauce 100 €/apartmán
VILLAGGIO CLUB DEGLI AMICI
• cena zahrnuje plážový servis, animační
programy, 1 parkovací místo na apartmán,
spotřebu energií
• ložní a koupelnové prádlo za poplatek
15 €/výměna/dvoulůžko,
13 €/výměna/jednolůžko
• vratná kauce 100 €/apartmán
APARTMÁNY MARINA DI MASSA
• cena nezahrnuje spotřebu energíí
49 €/Bilo/apartmán, 56 €/Trilo/apartmán
• vratná kauce 100 €/apartmán
• ložní prádlo na vyžádání 10 €/osoba/výměna
• domácí zvířata do 10kg na vyžádání
za poplatek 30 €/týden
APARTMÁNY MARINA DI BIBBONA
• cena nezahrnuje spotřebu energií
49 €/Bilo/apartmán, 56 €/Trilo/apartmán
• vratná kauce 100 €/apartmán
• ložní prádlo na vyžádání 10 €/osoba/výměna
• domácí zvířata do 10kg na vyžádání za
poplatek 30 €/týden
HOTEL AMBRA
• na vyžádání dětská postýlka zdarma
• malá zvířata povolena, nutno nahlásit při
rezervaci
HOTEL NEDY
• na vyžádání dětská postýlka zdarma
• malá zvířata povolena, nutno nahlásit při
rezervaci
REZIDENCE ONDA MARINA
• na vyžádání dětská postýlka zdarma
• malá zvířata povolena za poplatek 40 €/pobyt,
nutno nahlásit při rezervaci
• vratná kauce 100 €/apartmán
HOTEL ANDREANERI
• na vyžádání dětská postýlka zdarma
• zvířata nejsou povolena
www.cedok.cz
HOTEL LE GINESTRE
• na vyžádání dětská postýlka za poplatek
15 €/den
• malá zvířata povolena na vyžádání zdarma
HOTEL TERME MARINE LEOPOLDO II
• na vyžádání dětská postýlka 10 €/den
• malá zvířata povolena za poplatek 10 €/den,
nutno nahlásit při rezervaci
• bazénové osušky 2,50 €/osuška/den
HOTEL ZEN
• na vyžádání dětská postýlka zdarma
• podzemní parkoviště za poplatek
10 €/auto/den
• zvířata nejsou povolena
VILLAGGIO ARGENTARIO
• cena zahrnuje plážový servis, animační
programy, 1 parkovací místo na apartmán,
spotřebu energií
• ložní a koupelnové prádlo za poplatek
10 €/osoba/výměna
• zvířata nejsou povolena
• vratná kauce 100 €/apartmán
• WI-FI zdarma
Itálie
7903 Ostrov Elba « 8/15 dní
Čedok plus - slevy a výhody
Odečtěte si slevu za včasný nákup!
Při zakoupení zájezdu vlastní dopravou
Qv
termínu do 31. 12. 2013 sleva 10 %*
Q v termínu do 31. 1. 2014 sleva 7 %*
Qv
termínu do 31. 3. 2014 sleva 6 %*
* Tyto slevy poskytujeme ze základní ceníkové ceny (nikoliv z příplatků) členům Clubu Čedok v kategorii
Čedok GOLD. Ostatní klienti mají slevy o 2-3 % nižší, viz podmínky str. 303.
Termíny
Villaggio Hotel ORTANO MARE
Hotel LA PRIMULA
Rezidence REALE
Rezidence REALE 4+2 AP BIL
Hotel Rezidence LACONA CLUB RESORT
Rezidence VILLA FRANCA
3
10
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
V
17
B
A
A
A
B
A
VI
24
B
A
B
A
B
A
31
B
A
B
A
B
A
Pásmo
A
B
Délka pobytu
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
Villaggio Hotel ORTANO MARE 2+2 AP BIL bez stravování *** Rio Marina
Dospělý - pevné lůžko
2990
5990
3690
7390
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
2990
5990
3690
7390
Neobsaz.lůžko
2790
5590
3490
6990
Neobsaz.1. a 2. přist.
2590
5190
3190
6390
Villaggio Hotel ORTANO MARE 2+0 AP BIL bez stravování *** Rio Marina
Dospělý - pevné lůžko
4790
9590
5990
11990
Neobsaz.lůžko
4590
9190
5790
11590
Hotel LA PRIMULA 2+2 HT snídaně *** Marciana Marina
Dospělý - pevné lůžko
6190
12290
6490
12990
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
3190
6390
3390
6790
Dítě do 10 let - pevné lůžko
5890
11790
6190
12390
Dítě do 10 let - 1. a 2. přist.
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
Neobsaz.lůžko
6190
12390
6190
12390
Polopenze - dospělý
3490
6980
3490
6980
Rezidence REALE 2+2 AP BIL bez stravování *** Porto Azzurro
Dospělý - pevné lůžko
2590
5190
3390
6790
Dospělý - 1.přistýlka
2590
5190
3390
6790
Dospělý - 2.přistýlka
2590
5190
3390
6790
Neobsaz.lůžko
2390
4790
3190
6390
Neobsaz.1.přist.
2190
4390
2890
5790
Neobsaz. další přist.
2190
4390
2890
5790
Rezidence REALE 4+2 AP BIL bez stravování *** Porto Azzurro
Dospělý - pevné lůžko
2590
5190
3790
7590
Dospělý - 1.přistýlka
2590
5190
3790
7590
Dospělý - 2.přistýlka
2590
5190
3790
7590
Neobsaz.lůžko
2390
4790
3590
7190
Neobsaz.1.přist.
2190
4390
3290
6590
Neobsaz. další přist.
2190
4390
3290
6590
Rezidence REALE 2+0 ST MON bez stravování *** Porto Azzurro
Dospělý - pevné lůžko
3890
7790
4890
9790
Neobsaz.lůžko
3690
7390
4690
9390
Hotel Rezidence LACONA CLUB RESORT 2+2 AP BIL bez stravování **** Lacona
Dospělý - pevné lůžko
3190
6390
4190
8390
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
3190
6390
4190
8390
Neobsaz.lůžko
2990
5990
3990
7990
Neobsaz.1. a 2. přist.
2690
5390
3690
7390
Hotel Rezidence LACONA CLUB RESORT 2+2 HT polopenze **** Lacona
Dospělý - pevné lůžko
12590
25090
14290
28590
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
8890
17790
10090
20190
Dítě do 12 let - pevné lůžko
12090
24190
13690
27390
Dítě do 12 let - 1. a 2. přist.
6190
12390
6990
13990
Dítě do 5 let - pevné lůžko
12090
24190
13690
27390
Dítě do 5 let - 1. a 2. přist.
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
Neobsaz.lůžko
7390
14790
7390
14790
Stravování plná penze
3690
7380
3690
7380
Hotel Rezidence LACONA CLUB RESORT 4+2 AP TRI bez stravování **** Lacona
Dospělý - pevné lůžko
2890
5790
3590
7190
Dospělý - 1. a 2. přistýlka
2890
5790
3590
7190
Neobsaz.lůžko
2690
5390
3390
6790
Neobsaz.1. a 2. přist.
2490
4990
3090
6190
Hotel Rezidence LACONA CLUB RESORT 2+0 ST MON bez stravování **** Lacona
Dospělý - pevné lůžko
4390
8790
5790
11590
Neobsaz.lůžko
4190
8390
5590
11190
7
B
C
B
A
C
B
14
C
D
C
B
D
B
VII
21
D
D
D
B
D
C
28
D
E
D
C
E
D
5
D
E
E
C
F
E
12
E
E
F
D
F
E
C
19
E
E
F
D
F
E
26
E
E
F
D
F
E
2
E
G
F
D
G
F
VIII
16
F
G
G
E
G
G
9
F
G
G
E
G
G
D
23
F
F
G
E
E
F
30
E
D
E
D
C
D
IX
13
B
A
B
B
A
A
6
C
B
C
C
B
B
E
20
A
A
A
A
A
A
F
G
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
4590
4590
4390
3990
9190
9190
8790
7990
6190
6190
5990
5390
12290
12290
11890
10790
8990
8990
8790
7990
17990
17990
17590
15990
11090
11090
10890
9990
22190
22190
21790
19990
6990
6890
13890
13790
9890
9690
19790
19390
14790
14590
29590
29190
18890
18690
37790
37390
7990
4190
7690
ZDARMA
6190
3490
15890
8290
15390
ZDARMA
12390
6980
8590
4290
8090
ZDARMA
6190
3490
17090
8590
16090
ZDARMA
12390
6980
11590
5790
10890
ZDARMA
6190
3490
23090
11590
21790
ZDARMA
12390
6980
12590
6390
12090
ZDARMA
6190
3490
25190
12790
24190
ZDARMA
12390
6980
3890
3890
3890
3690
3390
3390
7790
7790
7790
7390
6790
6790
5390
5390
5390
5190
4690
4690
10790
10790
10790
10390
9390
9390
6890
6890
6890
6690
6090
6090
13790
13790
13790
13390
12190
12190
7790
7790
7790
7590
6990
6990
15590
15590
15590
15190
13990
13990
9690
9690
9690
9490
8690
8690
19390
19390
19390
18990
17290
17290
5390
5390
5390
5190
4790
4790
10790
10790
10790
10390
9590
9590
6590
6590
6590
6390
5790
5790
13190
13190
13190
12790
11590
11590
8390
8390
8390
8190
7490
7490
16790
16790
16790
16390
14990
14990
5290
5090
10590
10190
7190
6990
14390
13990
9690
9490
19390
18990
11390
11190
22790
22390
15090
14890
30190
29790
4990
4990
4790
4390
9990
9990
9590
8790
6690
6690
6490
5890
13390
13390
12990
11790
8090
8090
7890
7190
16190
16190
15790
14390
9390
9390
9190
8390
18790
18790
18390
16790
15990
11290
15390
7790
15390
ZDARMA
7390
3690
31990
22590
30790
15590
30790
ZDARMA
14790
7380
19190
13490
18390
9390
18390
ZDARMA
7390
3690
38390
26990
36790
18690
36790
ZDARMA
14790
7380
20690
14490
19890
10090
19890
ZDARMA
7390
3690
41390
28990
39790
20190
39790
ZDARMA
14790
7380
21890
15390
20990
10690
20990
ZDARMA
7390
3690
43790
30790
41990
21290
41990
ZDARMA
14790
7380
4790
4790
4590
4190
9590
9590
9190
8390
6390
6390
6190
5690
12790
12790
12390
11390
7890
7890
7690
6990
15790
15790
15390
13990
9090
9090
8890
8090
18190
18190
17790
16190
11090
11090
10890
9890
22190
22190
21790
19790
6690
6490
13390
12990
9490
9290
18990
18590
11990
11790
23890
23490
13890
13690
27790
27390
17590
17390
35190
34790
✆ 800 112 112
1 týden
2 týdny
POBYT PRO 2 DĚTI ZDARMA
17190
34390
8690
17390
16590
33090
ZDARMA
ZDARMA
6190
12390
3490
6980
11790
23590
11790
23590
11590
23190
10590
21190
POBYT PRO 2 DĚTI ZDARMA
27990
55990
19690
39390
26990
53890
13590
27190
26990
53890
ZDARMA
ZDARMA
7390
14790
3690
7380
371
Itálie
7903 Ostrov Elba « 8/15 dní - pokračování
Pásmo
A
Délka pobytu
1 týden
2 týdny
Rezidence VILLA FRANCA 4+0 AP TRI bez stravování
Dospělý - pevné lůžko
3990
7890
Neobsaz.lůžko
3590
7190
Rezidence VILLA FRANCA 3+0 AP BIL bez stravování
Dospělý - pevné lůžko
4590
9090
Neobsaz.lůžko
4090
8190
B
1 týden
2 týdny
*** Capoliveri
4990
9890
4590
9190
*** Capoliveri
5790
11490
5290
10590
CENA ZAHRNUJE:
• 7 nebo 14 noclehů
• stravování v rozsahu uvedeném u ubytovacího objektu
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
• asistenční službu na telefonu v určitých hodinách v českém či
slovenském jazyce
• další případné položky u jednotlivých kapacit v odstavci
„Informace“
CENA NEZAHRNUJE:
• případnou místní pobytovou taxu, která se platí na místě
POJIŠTĚNÍ:
• pojištění Evropa Basic 285,- Kč
• pojištění Evropa Standard (limit plnění storna 30 tis. Kč)
395,- Kč
• pojištění Evropa Plus (limit plnění storna 80 tis. Kč) 695,- Kč
Více informací viz str. 12.
C
D
E
F
G
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
5990
5890
11890
11690
6790
6590
13490
13090
7790
7590
15590
15190
8590
8390
17190
16790
9890
9690
19790
19390
6990
6890
13890
13790
7790
7590
15590
15190
8590
8390
17190
16790
9590
9390
19190
18790
11390
11190
22790
22390
INFORMACE:
VILLAGGIO HOTEL ORTANO MARE
• v ceně spotřeba energií, ložní prádlo, plážový servis, závěrečný
úklid (vyjma kuchyňského koutu, ten uklízí klienti sami, jinak za
poplatek 30 €)
• vratná kauce 150 €
• dětská postýlka 5 €/den
• výměna ložního a koupelnového prádla 15 €/osoba
• plážové osušky 10 €/týden
• zvířata nejsou povolena
REZIDENCE VILLA FRANCA
• v ceně spotřeba energií
• závěrečný úklid 35 €/Bilo, 50 €/Trilo
• vratná kauce 150 €
• ložní prádlo na vyžádání 15 €/osoba
• zvířata nejsou povolena
REZIDENCE REALE
• v ceně spotřeba energií, závěrečný úklid (vyjma kuchyňského
koutu, ten uklízí klienti sami, jinak za poplatek cca 30 €), ložní
prádlo
REZIDENCE LACONA CLUB RESORT
• cena zahrnuje všechny spotřeby energií, závěrečný úklid (vyjma
kuchyňského koutu, ten si uklízí klienti sami, jinak za poplatek
cca 30 €), ložní prádlo a plážový servis
• vratná kauce cca 150 €
• ložní a koupelnové prádlo za poplatek cca 15 €/osoba
• Popis apartmánů: Mono pro 2 osoby se skládá z obývacího
pokoje s rozkládacím dvoulůžkem či 2 lůžky a kuch. koutem.
Bilo pro 4 osoby se skládá z ložnice s manželskou postelí či
2 lůžky a obývacího pokoje s rozkl. dvoulůžkem či 2 lůžky
a kuch. koutem. Trilo pro 6 osob má navíc ještě další ložnici.
Všechny apartmány mají vlastní příslušenství (bilo a trilo 2x),
TV, balkon nebo terasu.
... snadná cesta za fotbalem
Cestovní agentura Fotbal Travel a.s. zajišťuje
dopravu českých fanoušků na zahraniční utkání
národního fotbalového týmu a vybraných utkání
nejlepších evropských klubů.
Agentura patří Fotbalové asociaci České republiky
a nejstarší tuzemské cestovní kanceláři Čedok.
Informace a prodej ve všech pobočkách Čedoku.
Informace též: ✆ 224 197 400 | [email protected]
www.fotbal-travel.cz
372
www.cedok.cz
Slovinsko
6006 Piran, Portorož « 8/15 dní
vlastní dopravou
Čedok plus - slevy a výhody
SEDM DNÍ ZA CENU ŠESTI 7 = 6
Odečtěte si slevu za včasný nákup!
Hotel BARBARA, platí pro termíny do 19.7. a od 30.8. - sleva je již promítnuta v ceníku
Při zakoupení zájezdu vlastní dopravou
Qv
Qv
termínu do 31. 12. 2013 sleva 10 %*
termínu do 31. 1. 2014 sleva 7 %*
Qv
termínu do 31. 3. 2014 sleva 6 %*
* Tyto slevy poskytujeme ze základní ceníkové ceny (nikoliv z příplatků) členům Clubu Čedok v kategorii Čedok
GOLD. Ostatní klienti mají slevy o 2-3 % nižší, viz podmínky str. 303.
Termíny
Hotel BARBARA FIESA
Hotel HISTRION
Hotel LUCIJA
Hotel ROŽA
17
A
A
A
A
V
24
A
A
A
A
VI
31
A
A
A
A
7
A
A
A
A
Pásmo
A
B
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Hotel BARBARA FIESA 2+1 HT BA snídaně *** Piran
Dospělý - pevné lůžko
9990
19990
12990
25990
Dospělý - přistýlka
8090
16190
10490
20990
Dítě do 13 let - pevné lůžko
7790
15490
10090
20190
Dítě do 13 let - přistýlka
4890
9790
6390
12790
Dítě do 4 let - přistýlka
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
Neobsaz.lůžko
4590
9190
4590
9190
Večeře dospělý
2790
5580
2790
5580
Večeře dítě do 13 let
1390
2780
1390
2780
Večeře dítě do 4 let
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
Hotel BARBARA FIESA 2+2/1 HT SUP snídaně *** Piran
Dospělý - pevné lůžko
11890
23790
15390
30790
Dospělý - přistýlka
9590
19090
12390
24790
Dítě do 13 let - pevné lůžko
9190
18390
11890
23790
Dítě do 13 let - přistýlka
5790
11590
7490
14990
Dítě do 4 let - přistýlka
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
Večeře dospělý
2790
5580
2790
5580
Večeře dítě do 13 let
1390
2780
1390
2780
Večeře dítě do 4 let
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
Hotel HISTRION 2+1 HT BA polopenze **** Portorož
Dospělý - pevné lůžko
11990
24090
13490
26990
Dospělý - přistýlka
9690
19390
10890
21790
Dítě do 15 let - pevné lůžko 11590
23190
12990
25990
Dítě do 15 let - přistýlka
5890
11790
6590
13190
Dítě do 12 let - přistýlka
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
Neobsaz.lůžko
3890
7790
4390
8790
Příplatek za MS
990
1980
990
1980
14
A
A
A
A
VII
21
A
B
B
B
C
1 týden
28
A
B
B
B
5
A
B
B
B
12
A
C
B
B
19
B
C
C
C
D
2 týdny 1 týden 2 týdny
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
POBYT PRO 2 DĚTI ZDARMA
14190
11390
13690
6990
ZDARMA
4390
990
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
28390
15690
31390
22790
12590
25190
27390
15090
30190
13990
7690
15290
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
8790
5090
10190
1980
990
1980
26
B
D
D
D
2
B
D
D
D
9
B
D
D
D
VIII
16
B
D
D
D
IX
23
B
B
B
B
30
A
B
B
B
6
A
B
B
B
13
A
B
B
B
Pásmo
A
B
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Hotel LUCIJA 2+1/0, 2+2/1 HT polopenze *** Portorož
Dospělý - pevné lůžko
10390
20790
11290
22590
Dospělý - přistýlka
9390
18790
10190
20390
Dítě do 12 let - pevné lůžko
9990
19990
10890
21790
Dítě do 12 let - 1.přistýlka
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
Dítě do 12 let - 2.přistýlka
5090
10190
5590
11190
Neobsaz.lůžko
10190
20390
11090
22190
Příplatek za balkon
690
1380
690
1380
Hotel ROŽA 2+1 HT BA polopenze *** Portorož
Dospělý - pevné lůžko
9690
19290
10590
21190
Dospělý - přistýlka
7790
15590
8490
16990
Dítě do 15 let - pevné lůžko
9290
18590
10190
20390
Dítě do 15 let - přistýlka
4790
9590
5190
10390
Dítě do 12 let - přistýlka
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
Neobsaz.lůžko
2990
5890
3390
6790
Příplatek za MS
990
1980
990
1980
CENA ZAHRNUJE:
• 7 nebo 14 noclehů se snídaní
• pobytovou taxu
• telefonickou asistenci delegáta (v termínu
14.6.-6.9.)
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
POJIŠTĚNÍ:
• pojištění Evropa Basic 285,- Kč
• pojištění Evropa Standard (limit plnění storna
30 tis. Kč) 395,- Kč
Více informací viz str. 12.
INFORMACE:
• jednolůžkové pokoje pouze na vyžádání
• dětská postýlka se platí na místě 8 EUR
za noc
C
1 týden
11790
10690
11390
ZDARMA
5790
11590
690
10990
8890
10690
5490
ZDARMA
3390
990
D
2 týdny 1 týden 2 týdny
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
23590
13990
27990
21390
12590
25190
22790
13390
26790
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
11590
6790
13590
23190
13790
27590
1380
690
1380
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
22090
12990
25990
17790
10490
20990
21390
12490
24990
10890
6390
12790
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
6790
2990
5890
1980
990
1980
HOTEL HISTRION
• v ceně je zahrnut vstup do vodního parku
Laguna Bernardin a na hotelovou pláž (pláž je
otevřena od 15.6. do 15.9.)
• volný vstup do kasina Bernardin
• animace v hlavní sezoně v ceně
(červenec, srpen)
• WI-FI za poplatek 2 EUR za den
HOTELY LUCIJA A ROŽA
• v ceně je zahrnut volný vstup do venkovních
bazénů a na hotelovou pláž (otevřeno od 15.6.
do 15.9.)
• volný vstup do kasina Bernardin
• animace v hlavní sezoně v ceně
(červenec, srpen)
• WI-FI za poplatek 2 EUR za den
• pobyt se psem možný v hotelu Lucija
za poplatek 12 EUR za den
Vstupte do Clubu Čedok
• Cestujete-li s Čedokem poprvé, můžete vstoupit
do Clubu Čedok. Své členské výhody budete moci čerpat
již při příštím zájezdu.
• Jak se stát členem?
Stačí zakoupit zájezd s Čedokem
a vyplnit registrační formulář Clubu Čedok.
✆ 800 112 112
373
Chorvatsko – Istrie
6011 Umag, Novigrad, Poreč « 8/15 dní
vlastní dopravou
Čedok plus - slevy a výhody
SPECIÁLNÍ SLEVY
Odečtěte si slevu za včasný nákup!
Při zakoupení zájezdu vlastní dopravou
Qv
Qv
termínu do 31. 12. 2013 sleva 10 %*
termínu do 31. 1. 2014 sleva 7 %*
Qv
termínu do 31. 3. 2014 sleva 6 %*
* Tyto slevy poskytujeme ze základní ceníkové ceny (nikoliv z příplatků) členům Clubu Čedok v kategorii Čedok
GOLD. Ostatní klienti mají slevy o 2-3 % nižší, viz podmínky str. 303.
POLOPENZE PRO DÍTĚ ZDARMA
Apartmány ASTRA - platí pro dítě do 4 let, apartmány SAVUDRIJA, KANEGRA, STELLA
MARIS, POLYNESIA, SOL KATORO, vila DANEX - platí pro dítě do 5 let (pokud zakoupí
polopenzi všechny osoby)
Termíny
Hotel ADRIATIC
Apartmány ASTRA
Vila DANEX I a II
Hotel DELFIN
MELIÁ ISTRIAN VILLAS
Pavilon JADRAN
Bungalovy KANEGRA
Hotel LAGUNA
Hotel LAGUNA ISTRA
Hotel LAGUNA MATERADA
Hotel LAGUNA PARENTIUM
Hotel LAGUNA PARK
Apartmány LANTERNA
Hotel MAESTRAL
Karavany MAREDA
Hotel MELIÁ CORAL
Hotel MOJMIR
Karavany PARK
Apartmány POLYNESIA
Apartmány SAVUDRIJA
Bungalovy SAVUDRIJA
Hotel SIPAR
Karavany SIRENA
Hotel SOL AURORA
Village SOL GARDEN ISTRA
Hotel SOL GARDEN ISTRA
Apartmány SOL KATORO
Apartmány SOL STELLA MARIS
Residence SOL UMAG
Hotel SOL UMAG
V
24
31
7
A
B
B
A
B
B
B
A
B
B
B
B
B
A
B
C
C
B
C
B
B
B
A
A
A
A
A
A
A
B
B
C
C
C
B
C
C
C
C
B
A
B
B
B
A
B
C
B
C
C
C
B
C
D
C
C
B
A
B
B
B
A
B
C
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
D
D
D
D
E
C
C
C
B
B
B
B
B
C
C
B
C
C
B
B
C
C
17
B
A
VI
Pásmo
A
B
C
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Hotel ADRIATIC 2+1 HT polopenze ** Umag
Dospělý - pevné lůžko
6290 12590 7490 14990 8290 16590
Dospělý - přistýlka
5390 10790 6490 12890 7190 14390
Dítě do 14 let - pevné lůžko 5890 11790 6990 13990 7790 15590
Dítě do 14 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
1690 3390 1690 3390 1690 3390
Příplatek BA
590 1180 590 1180 590 1180
Příplatek BMS
1090 2180 1090 2180 1090 2180
Apartmány ASTRA 4+1 AP bez stravování * Poreč
Dospělý - pevné lůžko
2790 5590 3890 7790 4390 8790
Dospělý - přistýlka
2790 5590 2790 5590 2790 5590
Dítě do 12 let - pevné lůžko 2490 4990 3490 6990 3990 7990
Dítě do 12 let - přistýlka
2490 4990 2490 4990 2490 4990
Neobsaz.lůžko
2090 4190 3090 6190 3490 6990
Polopenze dospělý
3490 6980 3490 6980 3490 6980
Polopenze dítě do 12 let
1790 3580 1790 3580 1790 3580
Vila DANEX I a II 2+2 AP VIL bez stravování **** Umag
Dospělý - pevné lůžko
3090 6190 4290 8490 5790 11590
Dospělý - přistýlka
3090 6190 4290 8490 5790 11590
Dítě do 14 let - pevné lůžko 2690 5390 3890 7790 5390 10690
Dítě do 14 let - přistýlka
2690 5390 3890 7790 5390 10690
Neobsaz.lůžko
2290 4590 3390 6790 4790 9590
Neobsazená přistýlka
2290 4590 3390 6790 4790 9590
Polopenze dospělý
5290 10580 5290 10580 5290 10580
Polopenze dítě do 14 let
2690 5380 2690 5380 2690 5380
374
14
A
C
B
B
B
B
B
C
D
D
D
D
E
C
C
C
B
C
B
B
B
C
C
B
C
C
B
B
C
C
Apartmány ASTRA, nástupy 17.5., 24.5. a 31.5. - sleva 20%, nástupy 6.9., 13.9. a 20.9.
- sleva 15%, nástupy 21.6. a 9.8. - sleva 5%
Karavany MAREDA a SIRENA, nástup 17.5. - sleva 15%, nástupy 6.9., 13.9. a 20.9. sleva 10%
Apartmány LANTERNA, nástup 6.9. - sleva 15%, nástupy 7.6. a 21.6. - sleva 10%,
nástup 30.8. - sleva 5%
Hotel LAGUNA PARK, nástupy 17.5., 24.5. a 31.5. - sleva 10%, nástupy 7.6., 14.6.
a 21.6. - sleva 5%
Hotel LAGUNA ISTRA, nástupy 17.5., 24.5. a 31.5. - sleva 10%
Hotel LAGUNA MATERADA, nástupy 17.5., 24.5., 31.5., 7.6., 14.6. a 21.6. - sleva 5%
Hotel LAGUNA PARENTIUM, nástup 6.9. - sleva 10%
Hotel LAGUNA a MAESTRAL, nástupy 17.5., 13.9. a 20.9. - sleva 15%
VII
21
A
D
C
D
C
B
C
C
D
D
D
D
E
C
D
C
B
C
C
C
B
C
D
B
C
C
C
C
C
C
28
B
D
D
D
D
C
D
D
E
E
F
E
E
D
D
D
C
C
D
D
C
D
D
C
D
D
D
D
D
D
5
B
E
D
E
D
C
D
D
E
E
F
E
E
D
D
D
C
D
D
D
C
D
D
C
D
D
D
D
D
D
12
B
E
E
F
E
C
E
D
E
E
F
E
E
D
E
E
D
D
E
E
D
E
E
D
E
E
E
E
F
E
19
C
E
E
F
E
D
E
D
E
E
F
E
E
D
E
F
D
D
E
E
D
F
E
E
F
F
E
E
F
F
D
E
F
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
4990
2790
4590
2490
4090
3490
1790
9990
5590
9190
4990
8190
6980
3580
5790
2790
5390
2490
4890
3490
1790
11590
5590
10790
4990
9790
6980
3580
7190
7190
6690
6690
6190
6190
5290
2690
14390
14390
13390
13390
12390
12390
10580
5380
8390
8390
7890
7890
7290
7290
5290
2690
16790
16790
15790
15790
14590
14590
10580
5380
5990
2790
5690
2490
5190
3490
1790
12090
5590
11390
4990
10390
6980
3580
26
C
F
E
F
E
D
E
E
F
F
F
F
F
E
E
F
E
D
E
E
E
F
E
E
F
F
E
E
F
F
2
C
F
E
F
E
D
E
E
F
F
F
F
F
E
E
F
E
D
E
E
E
F
E
E
F
F
E
E
F
F
9
C
E
E
D
E
D
E
E
F
F
F
F
F
E
E
F
E
D
E
E
E
F
E
E
F
F
E
E
F
F
VIII
16
B
C
E
D
E
C
E
E
E
E
F
E
F
E
E
F
D
D
E
E
D
F
E
E
F
F
E
E
F
F
23
B
B
D
C
D
C
D
D
D
D
E
D
E
D
D
E
D
C
D
D
D
E
D
D
E
E
D
D
F
E
30
A
A
C
B
C
B
C
C
C
C
C
C
E
C
C
D
C
B
C
C
C
D
C
C
D
D
C
C
E
D
6
A
A
B
A
B
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
B
A
B
B
B
C
B
B
C
C
B
B
D
C
IX
13
20
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
A
B
A
A
B
B
A
A
B
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Pásmo
A
B
C
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Vila DANEX I a II 4+2 AP VIL bez stravování **** Umag
Dospělý - pevné lůžko
2690 5290 3590 7190 4590 9190
Dospělý - přistýlka
2690 5290 3590 7190 4590 9190
Dítě do 14 let - pevné lůžko 2290 4590 3290 6590 4190 8390
Dítě do 14 let - přistýlka
2290 4590 3290 6590 4190 8390
Neobsaz.lůžko
1890 3790 2790 5590 3790 7590
Neobsazená přistýlka
1890 3790 2790 5590 3790 7590
Polopenze dospělý
5290 10580 5290 10580 5290 10580
Polopenze dítě do 14 let
2690 5380 2690 5380 2690 5380
Hotel DELFIN 1+0 HT BA polopenze ** Poreč
Dospělý - pevné lůžko
6890 13790 8990 17990 9690 19390
Obědy
1390 2780 1390 2780 1390 2780
Hotel DELFIN 2+1 HT polopenze ** Poreč
Dospělý - pevné lůžko
5990 11990 7690 15390 8190 16390
Dospělý - přistýlka
4990 9990 6290 12590 6690 13390
Dítě do 14 let - pevné lůžko 5590 11190 7290 14490 7690 15390
Dítě do 14 let - přistýlka
2990 5990 3790 7590 4090 8190
Dítě do 7 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
2690 5390 3590 7190 3790 7590
Obědy
1390 2780 1390 2780 1390 2780
www.cedok.cz
D
E
F
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
5590
5590
5190
5190
4690
4690
5290
2690
11190
11190
10390
10390
9390
9390
10580
5380
6990
6990
6590
6590
5990
5990
5290
2690
13990
13990
13190
13190
11990
11990
10580
5380
10890 21790 11190 22390 11890 23790
1390 2780 1390 2780 1390 2780
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
8990 17990 9490 18990 9990 20090
7390 14690 7690 15390 8190 16390
8490 16990 8990 17990 9590 19190
4490 8990 4690 9390 4990 9990
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
4190 8390 4490 8990 4790 9590
1390 2780 1390 2780 1390 2780
Chorvatsko – Istrie
6011 Umag, Novigrad, Poreč « 8/15 dní - pokračování
Pásmo
A
B
C
D
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Hotel DELFIN 2+1 HT BA polopenze ** Poreč
Dospělý - pevné lůžko
6290 12590 7990 16090 8590 17090 9590 19190
Dospělý - přistýlka
5190 10390 6590 13190 6990 13990 7790 15590
Dítě do 14 let - pevné lůžko 5890 11790 7590 15190 8090 16190 9090 18190
Dítě do 14 let - přistýlka
3090 6190 3990 7990 4190 8390 4790 9590
Dítě do 7 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
2890 5790 3790 7490 3990 7990 4490 8990
Obědy
1390 2780 1390 2780 1390 2780 1390 2780
Hotel DELFIN 2+1 HT BMS polopenze ** Poreč
Dospělý - pevné lůžko
6490 12990 8290 16590 8790 17590 9990 19990
Dospělý - přistýlka
5390 10690 6790 13590 7190 14390 8090 16190
Dítě do 14 let - pevné lůžko 6090 12190 7790 15590 8290 16590 9490 18890
Dítě do 14 let - přistýlka
3290 6590 4090 8190 4390 8790 4890 9790
Dítě do 7 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
2990 5990 3890 7790 4090 8190 4690 9390
Obědy
1390 2780 1390 2780 1390 2780 1390 2780
MELIÁ ISTRIAN VILLAS 2+2 AP VIL bez stravování **** Umag
Dospělý - pevné lůžko
5190 10390 8290 16590 10390 20790 12690 25390
Dospělý - přistýlka
5190 10390 8290 16590 10390 20790 12690 25390
Dítě do 14 let - pevné lůžko 4790 9590 7790 15590 9890 19790 12090 24190
Dítě do 14 let - přistýlka
4790 9590 7790 15590 9890 19790 12090 24190
Neobsaz.lůžko
4290 8590 7190 14390 9190 18390 11390 22790
Neobsazená přistýlka
4290 8590 7190 14390 9190 18390 11390 22790
Polopenze dospělý
3690 7380 3690 7380 4490 8980 4490 8980
Polopenze dítě do 14 let
1890 3780 1890 3780 2290 4580 2290 4580
MELIÁ ISTRIAN VILLAS 4+2 AP VIL bez stravování **** Umag
Dospělý - pevné lůžko
5090 10190 7790 15590 9890 19790 12090 24190
Dospělý - přistýlka
5090 10190 7790 15590 9890 19790 12090 24190
Dítě do 14 let - pevné lůžko 4690 9390 7390 14790 9390 18790 11490 22990
Dítě do 14 let - přistýlka
4690 9390 7390 14790 9390 18790 11490 22990
Neobsaz.lůžko
4190 8390 6790 13590 8690 17390 10790 21590
Neobsazená přistýlka
4190 8390 6790 13590 8690 17390 10790 21590
Polopenze dospělý
3690 7380 3690 7380 4490 8980 4490 8980
Polopenze dítě do 14 let
1890 3780 1890 3780 2290 4580 2290 4580
Pavilon JADRAN 2+1 PA BA polopenze * Umag
Dospělý - pevné lůžko
5890 11790 6590 13190 7590 15190 8790 17590
Dospělý - přistýlka
4590 9190 5190 10290 5890 11790 6790 13590
Dítě do 14 let - pevné lůžko 5490 10990 6190 12390 7090 14190 8290 16590
Dítě do 14 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
1490 2990 1490 2990 1490 2990 1490 2990
Bungalovy KANEGRA 2+2 BG bez stravování ** Umag
Dospělý - pevné lůžko
2490 4990 2790 5590 4290 8590 5290 10590
Dospělý - přistýlka
2490 4990 2790 5590 4290 8590 5290 10590
Dítě do 14 let - pevné lůžko 2190 4390 2490 4990 3990 7990 4890 9790
Dítě do 14 let - přistýlka
2190 4390 2490 4990 3990 7990 4890 9790
Neobsaz.lůžko
1790 3590 2090 4190 3490 6990 4390 8790
Neobsazená přistýlka
1790 3590 2090 4190 3490 6990 4390 8790
Polopenze dospělý
3290 6580 3290 6580 3690 7380 3690 7380
Polopenze dítě do 14 let
1690 3380 1690 3380 1890 3780 1890 3780
Bungalovy KANEGRA 4+1 BG bez stravování ** Umag
Dospělý - pevné lůžko
2290 4590 2690 5390 3990 7990 4890 9790
Dospělý - přistýlka
2290 4590 2690 5390 3990 7990 4890 9790
Dítě do 14 let - pevné lůžko 1990 3990 2390 4790 3690 7390 4490 8990
Dítě do 14 let - přistýlka
1990 3990 2390 4790 3690 7390 4490 8990
Neobsaz.lůžko
1590 3190 1890 3790 3190 6390 4090 8090
Neobsazená přistýlka
1590 3190 1890 3790 3190 6390 4090 8090
Polopenze dospělý
3290 6580 3290 6580 3690 7380 3690 7380
Polopenze dítě do 14 let
1690 3380 1690 3380 1890 3780 1890 3780
Bungalovy KANEGRA 4+2 BG bez stravování ** Umag
Dospělý - pevné lůžko
2190 4290 2490 4990 3690 7390 4490 8990
Dospělý - přistýlka
2190 4290 2490 4990 3690 7390 4490 8990
Dítě do 14 let - pevné lůžko 1890 3790 2190 4390 3390 6790 4090 8190
Dítě do 14 let - přistýlka
1890 3790 2190 4390 3390 6790 4090 8190
Neobsaz.lůžko
1490 2890 1690 3390 2890 5790 3690 7290
Neobsazená přistýlka
1490 2890 1690 3390 2890 5790 3690 7290
Polopenze dospělý
3290 6580 3290 6580 3690 7380 3690 7380
Polopenze dítě do 14 let
1690 3380 1690 3380 1890 3780 1890 3780
Hotel LAGUNA 2+1/0 HT polopenze *** Novigrad
Dospělý - pevné lůžko
8790 17590 10290 20590 11390 22790 13890 27790
Dítě do 14 let - pevné lůžko 8290 16590 9790 19590 10790 21590 13290 26590
Dítě do 14 let - přistýlka
4390 8790 5090 10190 5590 11190 6890 13690
Dítě do 7 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
4090 8190 4890 9790 5390 10790 6690 13390
E
F
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
10090 20190 10590 21190
8190 16390 8590 17190
9590 19190 9990 19990
4990 9990 5190 10390
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
4790 9590 4990 9990
1390 2780 1390 2780
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
10290 20590 10890 21790
8390 16790 8890 17790
9790 19590 10390 20790
5090 10190 5390 10790
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
4890 9790 5190 10390
1390 2780 1390 2780
14190
14190
13490
13490
12690
12690
4490
2290
28390
28390
26990
26990
25390
25390
8980
4580
13390 26790
13390 26790
12690 25390
12690 25390
11990 23990
11990 23990
4490 8980
2290 4580
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
6190
6190
5790
5790
5190
5190
3690
1890
12390
12390
11490
11490
10390
10390
7380
3780
5890
5890
5490
5490
4990
4990
3690
1890
11790
11790
10990
10990
9990
9990
7380
3780
5290 10490
5290 10490
4890 9790
4890 9790
4390 8790
4390 8790
3690 7380
1890 3780
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
15690 31390
14990 29990
7690 15390
ZDARMA ZDARMA
7590 15190
vlastní dopravou
Pásmo
A
B
C
D
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Hotel LAGUNA 2+1/0 HT BA polopenze *** Novigrad
Dospělý - pevné lůžko
9290 18590 10790 21590 11890 23790 14590 29190
Dítě do 14 let - pevné lůžko 8790 17590 10290 20590 11290 22590 13990 27990
Dítě do 14 let - přistýlka
4590 9190 5290 10590 5890 11790 7190 14390
Dítě do 7 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
4390 8690 5090 10190 5690 11390 6990 13990
Hotel LAGUNA 2+1/0 HT BMS polopenze *** Novigrad
Dospělý - pevné lůžko
9690 19390 11690 23290 12990 25990 15790 31590
Dítě do 14 let - pevné lůžko 9190 18390 11090 22190 12390 24690 15090 30190
Dítě do 14 let - přistýlka
4790 9590 5790 11490 6390 12790 7790 15590
Dítě do 7 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
4590 9190 5490 10990 6190 12390 7590 15190
Hotel LAGUNA ISTRA 2+1 HT BMS polopenze *** Poreč
Dospělý - pevné lůžko
6890 13790 9490 18990 10890 21790 12990 25990
Dospělý - přistýlka
5590 11190 7690 15390 8890 17790 10490 20990
Dítě do 14 let - pevné lůžko 6390 12790 8990 17990 10390 20790 12390 24690
Dítě do 14 let - přistýlka
3390 6790 4690 9390 5390 10790 6390 12790
Dítě do 12 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
2390 4790 2390 4790 2390 4790 2390 4790
Hotel LAGUNA ISTRA 2+2/1 HT SUIMO polopenze *** Poreč
Dospělý - pevné lůžko
8190 16390 10690 21390 12690 25390 15090 30190
Dospělý - přistýlka
6690 13390 8690 17390 10290 20590 12190 24390
Dítě do 14 let - pevné lůžko 7690 15390 10190 20290 12090 24190 14390 28790
Dítě do 14 let - přistýlka
4090 8190 5290 10590 6290 12590 7390 14790
Dítě do 12 let - 1.přistýlka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Dítě do 12 let - 2.přistýlka 4090 8190 5290 10590 6290 12590 7390 14790
Hotel LAGUNA MATERADA 2+1 HT BA polopenze *** Poreč
Dospělý - pevné lůžko
6890 13790 9490 18990 11090 22090 13090 26190
Dospělý - přistýlka
5590 11190 7690 15390 8990 17990 10590 21190
Dítě do 14 let - pevné lůžko 6390 12790 8990 17990 10490 20990 12490 24990
Dítě do 14 let - přistýlka
2190 4390 2990 5990 3390 6790 3990 7990
Dítě do 12 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
2390 4790 2390 4790 2390 4790 2390 4790
Hotel LAGUNA MATERADA 2+1 HT BM polopenze *** Poreč
Dospělý - pevné lůžko
7590 15190 10490 20990 12090 24190 14790 29490
Dospělý - přistýlka
6190 12390 8490 16990 9790 19590 11890 23790
Dítě do 14 let - pevné lůžko 7090 14190 9890 19790 11490 22990 14090 28190
Dítě do 14 let - přistýlka
2390 4790 3290 6590 3790 7590 4490 8990
Dítě do 12 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
3490 6990 4990 9890 5790 11590 7090 14190
Hotel LAGUNA PARENTIUM 2+1 HT BMS polopenze **** Poreč
Dospělý - pevné lůžko
11690 23290 15390 30690 16690 33390 18290 36590
Dospělý - přistýlka
9490 18890 12390 24790 13490 26990 14790 29590
Dítě do 18 let - pevné lůžko 11090 22190 14690 29390 15890 31790 17590 35190
Dítě do 18 let - přistýlka
8890 17790 11790 23590 12790 25590 14090 28190
Neobsaz.lůžko
4790 9590 4790 9590 4790 9590 4790 9590
Hotel LAGUNA PARK 2+1 HT BA light all inclusive **** Poreč
Dospělý - pevné lůžko
8390 16790 11690 23290 13790 27590 15790 31590
Dospělý - přistýlka
6890 13790 9490 18890 11190 22390 12790 25590
Dítě do 14 let - pevné lůžko 7990 15890 11090 22190 13190 26390 15090 30190
Dítě do 14 let - přistýlka
4190 8390 5790 11490 6790 13590 7790 15590
Dítě do 12 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
4790 9590 4790 9590 4790 9590 4790 9590
Apartmány LANTERNA 2+1 AP TYP A bez stravování ** Poreč-Lanterna
Dospělý - pevné lůžko
2590 5190 3190 6390 3390 6790 4090 8190
Dospělý - přistýlka
2590 5190 3190 6390 3390 6790 4090 8190
Dítě do 12 let - pevné lůžko 2290 4590 2890 5790 3090 6190 3690 7390
Dítě do 12 let - přistýlka
2290 4590 2890 5790 3090 6190 3690 7390
Neobsaz.lůžko
1890 3690 2490 4990 2590 5190 3290 6590
Neobsazená přistýlka
1890 3690 2490 4990 2590 5190 3290 6590
Polopenze dospělý
3690 7380 3690 7380 3690 7380 3690 7380
Polopenze dítě do 12 let
1890 3780 1890 3780 1890 3780 1890 3780
Apartmány LANTERNA 2+1 AP TYP B bez stravování ** Poreč-Lanterna
Dospělý - pevné lůžko
2090 4190 2690 5390 2890 5790 3590 7190
Dospělý - přistýlka
2090 4190 2690 5390 2890 5790 3590 7190
Dítě do 12 let - pevné lůžko 1790 3590 2390 4790 2590 5190 3290 6590
Dítě do 12 let - přistýlka
1790 3590 2390 4790 2590 5190 3290 6590
Neobsaz.lůžko
1390 2790 1890 3790 2090 4190 2790 5590
Neobsazená přistýlka
1390 2790 1890 3790 2090 4190 2790 5590
Polopenze dospělý
3690 7380 3690 7380 3690 7380 3690 7380
Polopenze dítě do 12 let
1890 3780 1890 3780 1890 3780 1890 3780
✆ 800 112 112
E
F
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
16690 33390
15890 31790
8190 16390
ZDARMA ZDARMA
8090 16090
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
17690 35390
16990 33990
8690 17390
ZDARMA ZDARMA
8590 17190
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
14590 29190 15590 31190
11790 23590 12590 25190
13990 27990 14890 29790
7190 14390 7690 15390
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
2390 4790 2390 4790
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
16990 33990 17990 35990
13790 27490 14490 28990
16290 32590 17190 34390
8390 16690 8790 17590
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
8390 16690 8790 17590
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
15190 30390 15690 31390
12290 24590 12690 25390
14590 29090 14990 29990
4690 9390 4790 9590
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
2390 4790 2390 4790
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
16890 33790 17590 35190
13690 27390 14190 28390
16190 32390 16890 33790
5090 10190 5390 10690
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
8190 16390 8490 16990
19290 38590 21990 43990
15590 31190 17790 35590
18490 36990 21190 42290
14890 29790 16990 33990
4790 9590 4790 9590
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
17690 35390 19690 39290
14290 28590 15890 31690
16990 33990 18790 37590
8690 17390 9590 19190
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
4790 9590 4790 9590
SLEVA AŽ 12%
5390 10790 6890 13790
5390 10790 6890 13790
5090 10090 6390 12790
5090 10090 6390 12790
4490 8990 5890 11790
4490 8990 5890 11790
3690 7380 3690 7380
1890 3780 1890 3780
SLEVA AŽ 12%
4790 9590 6090 12190
4790 9590 6090 12190
4490 8890 5690 11390
4490 8890 5690 11390
3990 7990 5190 10390
3990 7990 5190 10390
3690 7380 3690 7380
1890 3780 1890 3780
375
Chorvatsko – Istrie
6011 Umag, Novigrad, Poreč « 8/15 dní - pokračování
Pásmo
A
B
C
D
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Apartmány LANTERNA 2+2 AP TYP A bez stravování ** Poreč-Lanterna
Dospělý - pevné lůžko
2490 4990 2990 5990 3190 6390 3790 7590
Dospělý - přistýlka
2490 4990 2990 5990 3190 6390 3790 7590
Dítě do 12 let - pevné lůžko 2190 4390 2690 5390 2890 5790 3490 6990
Dítě do 12 let - přistýlka
2190 4390 2690 5390 2890 5790 3490 6990
Neobsaz.lůžko
1690 3390 2290 4490 2390 4790 2990 5990
Neobsazená přistýlka
1690 3390 2290 4490 2390 4790 2990 5990
Polopenze dospělý
3690 7380 3690 7380 3690 7380 3690 7380
Polopenze dítě do 12 let
1890 3780 1890 3780 1890 3780 1890 3780
Apartmány LANTERNA 2+2 AP TYP B bez stravování ** Poreč-Lanterna
Dospělý - pevné lůžko
1890 3790 2490 4990 2590 5190 3290 6590
Dospělý - přistýlka
1890 3790 2490 4990 2590 5190 3290 6590
Dítě do 12 let - pevné lůžko 1690 3290 2190 4390 2290 4590 2890 5790
Dítě do 12 let - přistýlka
1690 3290 2190 4390 2290 4590 2890 5790
Neobsaz.lůžko
1190 2390 1690 3390 1890 3790 2490 4990
Neobsazená přistýlka
1190 2390 1690 3390 1890 3790 2490 4990
Polopenze dospělý
3690 7380 3690 7380 3690 7380 3690 7380
Polopenze dítě do 12 let
1890 3780 1890 3780 1890 3780 1890 3780
Apartmány LANTERNA 4+2 AP TYP A bez stravování ** Poreč-Lanterna
Dospělý - pevné lůžko
2290 4590 2690 5390 2890 5790 3590 7190
Dospělý - přistýlka
2290 4590 2690 5390 2890 5790 3590 7190
Dítě do 12 let - pevné lůžko 1990 3990 2390 4790 2590 5190 3190 6390
Dítě do 12 let - přistýlka
1990 3990 2390 4790 2590 5190 3190 6390
Neobsaz.lůžko
1590 3190 1990 3990 2090 4190 2790 5590
Neobsazená přistýlka
1590 3190 1990 3990 2090 4190 2790 5590
Polopenze dospělý
3690 7380 3690 7380 3690 7380 3690 7380
Polopenze dítě do 12 let
1890 3780 1890 3780 1890 3780 1890 3780
Apartmány LANTERNA 4+2 AP TYP B bez stravování ** Poreč-Lanterna
Dospělý - pevné lůžko
1890 3790 2390 4790 2590 5190 3190 6390
Dospělý - přistýlka
1890 3790 2390 4790 2590 5190 3190 6390
Dítě do 12 let - pevné lůžko 1590 3190 2090 4190 2290 4590 2890 5790
Dítě do 12 let - přistýlka
1590 3190 2090 4190 2290 4590 2890 5790
Neobsaz.lůžko
1190 2390 1690 3390 1890 3690 2390 4790
Neobsazená přistýlka
1190 2390 1690 3390 1890 3690 2390 4790
Polopenze dospělý
3690 7380 3690 7380 3690 7380 3690 7380
Polopenze dítě do 12 let
1890 3780 1890 3780 1890 3780 1890 3780
Hotel MAESTRAL 2+1 HT polopenze **** Novigrad
Dospělý - pevné lůžko
11390 22790 13890 27790 15690 31390 19190 38390
Dospělý - přistýlka
9290 18590 11290 22590 12690 25390 15490 30990
Dítě do 14 let - pevné lůžko 10790 21590 13290 26590 14990 29990 18390 36790
Dítě do 14 let - přistýlka
5590 11190 6890 13690 7690 15390 9390 18790
Dítě do 7 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
5390 10790 6690 13390 7590 15190 9290 18590
Hotel MAESTRAL 2+1 HT BA polopenze **** Novigrad
Dospělý - pevné lůžko
12390 24790 14890 29790 16690 33390 20390 40790
Dospělý - přistýlka
9990 19990 11990 23990 13490 26990 16390 32790
Dítě do 14 let - pevné lůžko 11790 23590 14190 28390 15890 31790 19490 38990
Dítě do 14 let - přistýlka
6090 12190 7290 14590 8190 16390 9990 19990
Dítě do 7 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
5890 11790 7190 14390 8090 16090 9890 19790
Hotel MAESTRAL 2+1 HT BMS polopenze **** Novigrad
Dospělý - pevné lůžko
12790 25590 15590 31190 16990 33990 20990 41990
Dospělý - přistýlka
10390 20790 12590 25190 13790 27490 16890 33790
Dítě do 14 let - pevné lůžko 12190 24390 14890 29790 16290 32590 20090 40190
Dítě do 14 let - přistýlka
6290 12590 7690 15390 8390 16690 10290 20590
Dítě do 7 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
6090 12190 7490 14990 8190 16390 10190 20390
Hotel MAESTRAL 2+2/1 HT SUIMO polopenze **** Novigrad
Dospělý - pevné lůžko
15690 31390 18090 36190 19690 39290 24290 48590
Dospělý - přistýlka
12690 25390 14590 29190 15890 31690 19590 39190
Dítě do 14 let - pevné lůžko 14990 29990 17290 34590 18790 37590 23390 46690
Dítě do 14 let - přistýlka
7690 15390 8890 17790 9590 19190 11890 23790
Dítě do 7 let - 1.přistýlka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Dítě do 7 let - 2.přistýlka
7690 15390 8890 17790 9590 19190 11890 23790
Karavany MAREDA 4+2 MH PREM bez stravování *** Novigrad
Dospělý - pevné lůžko
2390 4790 2890 5790 3590 7190 5490 10990
Dospělý - přistýlka
2390 4790 2890 5790 3590 7190 5490 10990
Dítě do 12 let - pevné lůžko 2090 4190 2590 5090 3190 6390 5090 10190
Dítě do 12 let - přistýlka
2090 4190 2590 5090 3190 6390 5090 10190
Neobsaz.lůžko
1690 3390 2090 4190 2790 5590 4590 9190
Neobsazená přistýlka
1690 3390 2090 4190 2790 5590 4590 9190
376
E
F
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
SLEVA AŽ 12%
5190 10390 6690 13390
5190 10390 6690 13390
4790 9590 6290 12590
4790 9590 6290 12590
4290 8590 5790 11590
4290 8590 5790 11590
3690 7380 3690 7380
1890 3780 1890 3780
SLEVA AŽ 12%
4690 9390 5990 11990
4690 9390 5990 11990
4290 8590 5590 11190
4290 8590 5590 11190
3790 7590 5090 10190
3790 7590 5090 10190
3690 7380 3690 7380
1890 3780 1890 3780
SLEVA AŽ 12%
4990 9990 6390 12790
4990 9990 6390 12790
4590 9190 5990 11990
4590 9190 5990 11990
4090 8190 5390 10790
4090 8190 5390 10790
3690 7380 3690 7380
1890 3780 1890 3780
SLEVA AŽ 12%
4590 9190 5890 11690
4590 9190 5890 11690
4290 8590 5490 10890
4290 8590 5490 10890
3790 7590 4890 9790
3790 7590 4890 9790
3690 7380 3690 7380
1890 3780 1890 3780
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
20490 40990
16490 32990
19590 39190
9990 19990
ZDARMA ZDARMA
9990 19990
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
21190 42390
17090 34190
20290 40590
10390 20790
ZDARMA ZDARMA
10290 20590
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
22490 44990
18090 36190
21590 43190
10990 21990
ZDARMA ZDARMA
10990 21990
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
25690 51390
20690 41390
24690 49390
12590 25190
ZDARMA ZDARMA
12590 25190
SLEVA AŽ 12%
6790 13590
6790 13590
6290 12590
6290 12590
5790 11590
5790 11590
Pásmo
A
B
C
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Hotel MELIÁ CORAL 2+1 HT BA polopenze ***** Umag
Dospělý - pevné lůžko
12590 25190 14490 28990 17390 34790
Dospělý - přistýlka
9590 19190 11090 22090 13190 26390
Neobsaz.lůžko
5990 11990 6990 13990 8390 16790
Hotel MELIÁ CORAL 2+1 HT BMS polopenze ***** Umag
Dospělý - pevné lůžko
13790 27590 15790 31590 18590 37190
Dospělý - přistýlka
10490 20990 11990 23990 14090 28190
Neobsaz.lůžko
6590 13190 7590 15190 8990 17990
Hotel MOJMIR 2+1 HT BA polopenze ** Umag
Dospělý - pevné lůžko
6190 12390 7590 15190 8790 17590
Dospělý - přistýlka
4790 9590 5890 11790 6790 13590
Dítě do 12 let - pevné lůžko 5790 11490 7090 14190 8290 16590
Dítě do 12 let - přistýlka
3090 6190 3790 7590 4390 8790
Dítě do 9 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
2690 5390 2690 5390 2690 5390
Karavany PARK 4+2 MH CLA bez stravování **** Umag
Dospělý - pevné lůžko
2490 4990 3290 6490 4390 8790
Dospělý - přistýlka
2490 4990 3290 6490 4390 8790
Dítě do 12 let - pevné lůžko 2190 4390 2890 5790 4090 8190
Dítě do 12 let - přistýlka
2190 4390 2890 5790 4090 8190
Neobsaz.lůžko
1690 3390 2490 4990 3590 7190
Neobsazená přistýlka
1690 3390 2490 4990 3590 7190
Karavany PARK 4+2 MH SUP bez stravování **** Umag
Dospělý - pevné lůžko
2890 5790 3790 7590 5190 10390
Dospělý - přistýlka
2890 5790 3790 7590 5190 10390
Dítě do 12 let - pevné lůžko 2590 5090 3490 6990 4790 9590
Dítě do 12 let - přistýlka
2590 5090 3490 6990 4790 9590
Neobsaz.lůžko
2090 4190 2990 5990 4290 8590
Neobsazená přistýlka
2090 4190 2990 5990 4290 8590
Apartmány POLYNESIA 2+1 AP STU bez stravování ** Umag
Dospělý - pevné lůžko
2690 5290 3390 6790 4590 9190
Dospělý - přistýlka
2690 5290 3390 6790 4590 9190
Dítě do 14 let - pevné lůžko 2290 4590 2990 5990 4190 8390
Dítě do 14 let - přistýlka
2290 4590 2990 5990 4190 8390
Neobsaz.lůžko
1890 3790 2590 5190 3690 7390
Neobsazená přistýlka
1890 3790 2590 5190 3690 7390
Polopenze dospělý
3690 7380 3690 7380 4490 8980
Polopenze dítě do 14 let
1890 3780 1890 3780 2290 4580
Apartmány POLYNESIA 2+1 AP AP bez stravování ** Umag
Dospělý - pevné lůžko
3090 6190 4090 8190 5690 11390
Dospělý - přistýlka
3090 6190 4090 8190 5690 11390
Dítě do 14 let - pevné lůžko 2790 5590 3690 7390 5290 10590
Dítě do 14 let - přistýlka
2790 5590 3690 7390 5290 10590
Neobsaz.lůžko
2390 4790 3190 6390 4790 9590
Neobsazená přistýlka
2390 4790 3190 6390 4790 9590
Polopenze dospělý
3690 7380 3690 7380 4490 8980
Polopenze dítě do 14 let
1890 3780 1890 3780 2290 4580
Apartmány POLYNESIA 2+2 AP bez stravování ** Umag
Dospělý - pevné lůžko
2790 5590 3490 6990 4890 9690
Dospělý - přistýlka
2790 5590 3490 6990 4890 9690
Dítě do 14 let - pevné lůžko 2490 4990 3190 6290 4490 8990
Dítě do 14 let - přistýlka
2490 4990 3190 6290 4490 8990
Neobsaz.lůžko
1990 3990 2690 5390 3990 7990
Neobsazená přistýlka
1990 3990 2690 5390 3990 7990
Polopenze dospělý
3690 7380 3690 7380 4490 8980
Polopenze dítě do 14 let
1890 3780 1890 3780 2290 4580
Apartmány POLYNESIA 2+3 AP bez stravování ** Umag
Dospělý - pevné lůžko
2490 4990 3090 6190 4390 8690
Dospělý - přistýlka
2490 4990 3090 6190 4390 8690
Dítě do 14 let - pevné lůžko 2190 4390 2790 5590 3990 7990
Dítě do 14 let - přistýlka
2190 4390 2790 5590 3990 7990
Neobsaz.lůžko
1790 3590 2390 4790 3490 6990
Neobsazená přistýlka
1790 3590 2390 4790 3490 6990
Polopenze dospělý
3690 7380 3690 7380 4490 8980
Polopenze dítě do 14 let
1890 3780 1890 3780 2290 4580
Apartmány SAVUDRIJA 2+2 AP bez stravování ** Umag
Dospělý - pevné lůžko
2790 5590 3090 6190 5190 10390
Dospělý - přistýlka
2790 5590 3090 6190 5190 10390
Dítě do 14 let - pevné lůžko 2490 4990 2790 5590 4790 9590
Dítě do 14 let - přistýlka
2490 4990 2790 5590 4790 9590
Neobsaz.lůžko
1990 3990 2390 4790 4290 8590
Neobsazená přistýlka
1990 3990 2390 4790 4290 8590
Polopenze dospělý
3290 6580 3290 6580 3690 7380
Polopenze dítě do 14 let
1690 3380 1690 3380 1890 3780
www.cedok.cz
vlastní dopravou
D
E
F
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
SLEVA AŽ 12%
20190 40390 22890 45790 24190 48390
15390 30690 17290 34590 18290 36590
9790 19590 11190 22290 11790 23590
SLEVA AŽ 12%
21890 43790 24490 48990 25990 52090
16590 33190 18590 37190 19690 39390
10690 21390 11990 23990 12790 25590
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
9490 18990 10490 20990
7290 14590 7990 15990
8990 17990 9890 19790
4690 9390 5190 10390
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
2690 5390 2690 5390
5990
5990
5590
5590
5090
5090
11990
11990
11190
11190
10190
10190
6990
6990
6590
6590
6090
6090
13990
13990
13190
13190
12090
12090
5890
5890
5490
5490
4890
4890
4490
2290
11690
11690
10890
10890
9790
9790
8980
4580
6290
6290
5890
5890
5390
5390
4490
2290
12590
12590
11790
11790
10790
10790
8980
4580
7390
7390
6890
6890
6290
6290
4490
2290
14690
14690
13790
13790
12590
12590
8980
4580
7990
7990
7490
7490
6990
6990
4490
2290
15990
15990
14990
14990
13890
13890
8980
4580
6190
6190
5790
5790
5290
5290
4490
2290
12390
12390
11590
11590
10590
10590
8980
4580
6790
6790
6290
6290
5790
5790
4490
2290
13590
13590
12590
12590
11590
11590
8980
4580
5490
5490
5090
5090
4590
4590
4490
2290
10990
10990
10190
10190
9190
9190
8980
4580
5990
5990
5590
5590
5090
5090
4490
2290
11990
11990
11190
11190
10190
10190
8980
4580
6590
6590
6190
6190
5590
5590
3690
1890
13190
13190
12390
12390
11190
11190
7380
3780
7490
7490
6990
6990
6490
6490
3690
1890
14990
14990
13990
13990
12890
12890
7380
3780
SLEVA AŽ 12%
SLEVA AŽ 12%
SLEVA AŽ 12%
SLEVA AŽ 12%
SLEVA AŽ 12%
Chorvatsko – Istrie
6011 Umag, Novigrad, Poreč « 8/15 dní - pokračování
Pásmo
A
B
C
D
E
F
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Apartmány SAVUDRIJA 4+2 AP bez stravování ** Umag
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
2190 4390 2490 4990 3990 7990 4990 9990 5690 11390
Dospělý - přistýlka
2190 4390 2490 4990 3990 7990 4990 9990 5690 11390
Dítě do 14 let - pevné lůžko 1890 3790 2190 4390 3690 7390 4590 9190 5290 10590
Dítě do 14 let - přistýlka
1890 3790 2190 4390 3690 7390 4590 9190 5290 10590
Neobsaz.lůžko
1490 2990 1690 3390 3190 6390 4090 8190 4790 9590
Neobsazená přistýlka
1490 2990 1690 3390 3190 6390 4090 8190 4790 9590
Polopenze dospělý
3290 6580 3290 6580 3690 7380 3690 7380 3690 7380
Polopenze dítě do 14 let
1690 3380 1690 3380 1890 3780 1890 3780 1890 3780
Bungalovy SAVUDRIJA 2+1 BG BA polopenze ** Umag
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
Dospělý - pevné lůžko
6190 12390 7590 15190 8790 17590 9490 18990 10490 20990
Dospělý - přistýlka
4790 9590 5890 11790 6790 13590 7290 14590 7990 15990
Dítě do 12 let - pevné lůžko 5790 11490 7090 14190 8290 16590 8990 17990 9890 19790
Dítě do 12 let - přistýlka
3090 6190 3790 7590 4390 8790 4690 9390 5190 10390
Dítě do 9 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
2790 5590 3490 6990 4090 8190 4490 8990 4990 9890
Hotel SIPAR 2+0 HT BAFR polopenze *** Umag
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
7790 15590 8590 17090 8990 17990 10890 21790 13090 26190 13790 27590
Dítě do 12 let - pevné lůžko 5590 11190 6190 12290 6490 12990 7890 15790 9490 18890 9990 19990
Neobsaz.lůžko
2690 5390 2690 5390 2690 5390 2690 5390 2690 5390 2690 5390
Hotel SIPAR 2+1 HT BA polopenze *** Umag
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
9290 18590 10190 20390 10690 21390 12590 25190 14990 29990 15790 31590
Dospělý - přistýlka
7090 14190 7790 15590 8190 16390 9590 19190 11390 22790 11990 23990
Dítě do 12 let - pevné lůžko 8790 17590 9690 19390 10190 20290 11990 23990 14290 28590 15090 30190
Dítě do 12 let - přistýlka
4590 9190 5090 10090 5290 10590 6190 12390 7390 14790 7790 15590
Dítě do 9 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
2690 5390 2690 5390 2690 5390 2690 5390 2690 5390 2690 5390
Hotel SIPAR 2+1 HT BMS polopenze *** Umag
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
10490 20990 11690 23290 12090 24190 14290 28590 16690 33390 17490 34990
Dospělý - přistýlka
7990 15990 8890 17790 9290 18590 10890 21790 12690 25390 13290 26590
Dítě do 12 let - pevné lůžko 9890 19790 11090 22190 11490 22990 13590 27190 15890 31790 16790 33490
Dítě do 12 let - přistýlka
5190 10390 5790 11490 5990 11990 6990 13990 8190 16390 8590 17190
Dítě do 9 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
2690 5390 2690 5390 2690 5390 2690 5390 2690 5390 2690 5390
Karavany SIRENA 4+1 MH CLA bez stravování *** Novigrad
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
2590 5190 3090 6190 3490 6990 5690 11390 6790 13590
Dospělý - přistýlka
2590 5190 3090 6190 3490 6990 5690 11390 6790 13590
Dítě do 12 let - pevné lůžko 2290 4590 2690 5390 3190 6290 5290 10590 6390 12790
Dítě do 12 let - přistýlka
2290 4590 2690 5390 3190 6290 5290 10590 6390 12790
Neobsaz.lůžko
1890 3790 2290 4590 2690 5390 4790 9590 5890 11690
Neobsazená přistýlka
1890 3790 2290 4590 2690 5390 4790 9590 5890 11690
Karavany SIRENA 4+2 MH PREM bez stravování *** Novigrad
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
2690 5390 3190 6290 4190 8390 5990 11990 7690 15390
Dospělý - přistýlka
2690 5390 3190 6290 4190 8390 5990 11990 7690 15390
Dítě do 12 let - pevné lůžko 2390 4790 2790 5590 3790 7590 5590 11190 7290 14490
Dítě do 12 let - přistýlka
2390 4790 2790 5590 3790 7590 5590 11190 7290 14490
Neobsaz.lůžko
1990 3990 2390 4790 3390 6690 4990 9990 6690 13390
Neobsazená přistýlka
1990 3990 2390 4790 3390 6690 4990 9990 6690 13390
Hotel SOL AURORA 2+1 HT BA all inclusive **** Umag
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
13590 27190 15690 31390 18290 36590 21390 42790 22990 45990
Dospělý - přistýlka
10290 20590 11990 23890 13890 27790 16290 32490 17390 34790
Dítě do 12 let - pevné lůžko 12890 25790 14990 29990 17590 35190 20590 41190 22090 44190
Dítě do 12 let - přistýlka
6690 13390 7690 15390 8990 17990 10490 20990 11290 22490
Dítě do 9 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
4790 9590 4790 9590 4790 9590 4790 9590 4790 9590
Hotel SOL AURORA 2+1 HT BMS all inclusive **** Umag
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
15390 30690 17390 34790 20190 40390 23390 46690 24990 50090
Dospělý - přistýlka
11690 23390 13190 26390 15390 30690 17690 35390 18990 37990
Dítě do 12 let - pevné lůžko 14690 29390 16590 33190 19390 38790 22390 44790 24190 48390
Dítě do 12 let - přistýlka
7490 14990 8490 16990 9890 19790 11390 22790 12290 24590
Dítě do 9 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
4790 9590 4790 9590 4790 9590 4790 9590 4790 9590
Village SOL GARDEN ISTRA 2+1 HT BA polopenze **** Umag POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
9290 18590 11190 22390 13790 27590 15490 30990 17590 35190 18590 37190
Dospělý - přistýlka
7090 14190 8590 17090 10490 20990 11790 23590 13390 26790 14090 28190
Dítě do 12 let - pevné lůžko 8790 17590 10590 21190 13190 26390 14790 29590 16890 33790 17790 35590
Dítě do 12 let - přistýlka
4590 9190 5490 10990 6790 13590 7590 15190 8590 17190 9090 18190
Dítě do 9 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
4390 8690 5290 10590 6590 13190 7490 14890 8490 16990 8990 17990
Village SOL GARDEN ISTRA 2+2/1 HT FAMILY polopenze **** Umag
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
10490 20990 12590 25190 14990 29990 18090 36190 20190 40390 21890 43790
Dospělý - přistýlka
7990 15990 9590 19190 11390 22790 13690 27390 15390 30690 16590 33190
Dítě do 12 let - pevné lůžko 9890 19790 11990 23990 14290 28590 17290 34590 19390 38790 20990 41990
Dítě do 12 let - přistýlka
5190 10390 6190 12390 7390 14790 8890 17790 9890 19790 10690 21390
vlastní dopravou
Pásmo
A
B
C
D
E
F
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Hotel SOL GARDEN ISTRA 2+1 HT BA polopenze **** Umag
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
10490 20990 12290 24490 14990 29990 17390 34790 19490 38990 20590 41190
Dospělý - přistýlka
7990 15990 9390 18690 11390 22790 13190 26390 14790 29590 15590 31190
Dítě do 12 let - pevné lůžko 9890 19790 11690 23290 14290 28590 16590 33190 18690 37390 19790 39590
Dítě do 12 let - přistýlka
5190 10390 5990 11990 7390 14790 8490 16990 9590 19190 10090 20190
Dítě do 9 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
4990 9890 5790 11590 7190 14390 8390 16790 9490 18990 9990 19990
Hotel SOL GARDEN ISTRA 2+1 HT BMS polopenze **** Umag POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
11890 23790 13390 26790 16190 32390 19090 38090 21190 42390 22290 44590
Dospělý - přistýlka
9090 18190 10290 20490 12290 24590 14490 28990 16090 32190 16890 33790
Dítě do 12 let - pevné lůžko 11290 22590 12790 25590 15490 30990 18290 36490 20290 40590 21390 42790
Dítě do 12 let - přistýlka
5890 11790 6590 13190 7990 15890 9290 18590 10390 20790 10890 21790
Dítě do 9 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
5690 11390 6390 12790 7790 15590 9190 18390 10290 20590 10890 21790
Apartmány SOL KATORO 2+2 AP CLA bez stravování **** Umag
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
3190 6390 4590 9190 6590 13190 7990 15890 8790 17590
Dospělý - přistýlka
3190 6390 4590 9190 6590 13190 7990 15890 8790 17590
Dítě do 14 let - pevné lůžko 2890 5690 4190 8390 6190 12390 7490 14990 8290 16590
Dítě do 14 let - přistýlka
2890 5690 4190 8390 6190 12390 7490 14990 8290 16590
Neobsaz.lůžko
2390 4790 3790 7590 5590 11190 6890 13790 7690 15390
Neobsazená přistýlka
2390 4790 3790 7590 5590 11190 6890 13790 7690 15390
Polopenze dospělý
3690 7380 3690 7380 4490 8980 4490 8980 4490 8980
Polopenze dítě do 14 let
1890 3780 1890 3780 2290 4580 2290 4580 2290 4580
Apartmány SOL KATORO 2+3 AP CLA bez stravování **** Umag
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
3090 6190 4190 8390 5890 11790 7090 14190 7790 15590
Dospělý - přistýlka
3090 6190 4190 8390 5890 11790 7090 14190 7790 15590
Dítě do 14 let - pevné lůžko 2690 5390 3890 7690 5490 10990 6690 13390 7290 14590
Dítě do 14 let - přistýlka
2690 5390 3890 7690 5490 10990 6690 13390 7290 14590
Neobsaz.lůžko
2290 4590 3390 6790 4990 9990 6090 12190 6690 13390
Neobsazená přistýlka
2290 4590 3390 6790 4990 9990 6090 12190 6690 13390
Polopenze dospělý
3690 7380 3690 7380 4490 8980 4490 8980 4490 8980
Polopenze dítě do 14 let
1890 3780 1890 3780 2290 4580 2290 4580 2290 4580
Apartmány SOL STELLA MARIS 2+1 AP STL bez stravování *** Umag
Dospělý - pevné lůžko
3490 6990 4990 9990 7490 14890 8990 17990 10090 20190
Dospělý - přistýlka
3490 6990 4990 9990 7490 14890 8990 17990 10090 20190
Dítě do 14 let - pevné lůžko 3190 6390 4590 9190 6990 13990 8490 16990 9490 18990
Dítě do 14 let - přistýlka
3190 6390 4590 9190 6990 13990 8490 16990 9490 18990
Neobsaz.lůžko
2790 5490 4090 8190 6390 12790 7890 15790 8890 17790
Neobsazená přistýlka
2790 5490 4090 8190 6390 12790 7890 15790 8890 17790
Polopenze dospělý
3690 7380 3690 7380 4490 8980 4490 8980 4490 8980
Polopenze dítě do 14 let
1890 3780 1890 3780 2290 4580 2290 4580 2290 4580
Apartmány SOL STELLA MARIS 2+2 AP STL bez stravování *** Umag
Dospělý - pevné lůžko
3290 6490 4690 9390 6990 13990 8290 16590 9290 18590
Dospělý - přistýlka
3290 6490 4690 9390 6990 13990 8290 16590 9290 18590
Dítě do 14 let - pevné lůžko 2890 5790 4390 8790 6590 13190 7790 15590 8790 17590
Dítě do 14 let - přistýlka
2890 5790 4390 8790 6590 13190 7790 15590 8790 17590
Neobsaz.lůžko
2490 4990 3890 7790 5990 11990 7190 14390 8090 16190
Neobsazená přistýlka
2490 4990 3890 7790 5990 11990 7190 14390 8090 16190
Polopenze dospělý
3690 7380 3690 7380 4490 8980 4490 8980 4490 8980
Polopenze dítě do 14 let
1890 3780 1890 3780 2290 4580 2290 4580 2290 4580
Apartmány SOL STELLA MARIS 3+2 AP AMF bez stravování *** Umag
Dospělý - pevné lůžko
3290 6590 4290 8590 5890 11790 7190 14390 8290 16590
Dospělý - přistýlka
3290 6590 4290 8590 5890 11790 7190 14390 8290 16590
Dítě do 14 let - pevné lůžko 2990 5990 3890 7790 5490 10990 6690 13390 7790 15590
Dítě do 14 let - přistýlka
2990 5990 3890 7790 5490 10990 6690 13390 7790 15590
Neobsaz.lůžko
2490 4990 3490 6990 4990 9990 6190 12390 7190 14390
Neobsazená přistýlka
2490 4990 3490 6990 4990 9990 6190 12390 7190 14390
Polopenze dospělý
3690 7380 3690 7380 4490 8980 4490 8980 4490 8980
Polopenze dítě do 14 let
1890 3780 1890 3780 2290 4580 2290 4580 2290 4580
Apartmány SOL STELLA MARIS 4+2 AP AMF bez stravování *** Umag
Dospělý - pevné lůžko
3090 6190 3990 7990 5490 10990 6690 13390 7590 15190
Dospělý - přistýlka
3090 6190 3990 7990 5490 10990 6690 13390 7590 15190
Dítě do 14 let - pevné lůžko 2790 5590 3690 7390 5090 10190 6290 12590 7190 14390
Dítě do 14 let - přistýlka
2790 5590 3690 7390 5090 10190 6290 12590 7190 14390
Neobsaz.lůžko
2290 4590 3190 6390 4590 9190 5790 11590 6590 13190
Neobsazená přistýlka
2290 4590 3190 6390 4590 9190 5790 11590 6590 13190
Polopenze dospělý
3690 7380 3690 7380 4490 8980 4490 8980 4490 8980
Polopenze dítě do 14 let
1890 3780 1890 3780 2290 4580 2290 4580 2290 4580
Hotel SOL UMAG 2+1 HT BA polopenze **** Umag
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
Dospělý - pevné lůžko
10690 21390 12490 24990 14790 29490 17090 34190 19090 38090 20390 40790
Dospělý - přistýlka
8190 16390 9490 18990 11190 22390 12990 25990 14490 28990 15390 30790
Dítě do 12 let - pevné lůžko 10190 20290 11890 23790 14090 28190 16390 32790 18290 36490 19490 38990
Dítě do 12 let - přistýlka
5290 10590 6190 12290 7290 14490 8390 16790 9290 18590 9990 19990
Dítě do 9 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
4790 9590 4790 9590 4790 9590 4790 9590 4790 9590 4790 9590
✆ 800 112 112
377
Chorvatsko – Istrie
6011 Umag, Novigrad, Poreč « 8/15 dní - pokračování
Pásmo
A
B
C
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Hotel SOL UMAG 2+1 HT BMS polopenze **** Umag
Dospělý - pevné lůžko
11990 23990 13690 27390 15990 31890
Dospělý - přistýlka
9190 18390 10390 20790 12090 24190
Dítě do 12 let - pevné lůžko 11390 22790 12990 25990 15190 30390
Dítě do 12 let - přistýlka
5890 11790 6690 13390 7790 15590
Dítě do 9 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
4790 9590 4790 9590 4790 9590
Residence SOL UMAG 2+1 HT BA polopenze **** Umag
Dospělý - pevné lůžko
9690 19390 11490 22990 12290 24490
Dospělý - přistýlka
7490 14990 8790 17590 9390 18690
Dítě do 12 let - pevné lůžko 9190 18390 10990 21990 11690 23290
Dítě do 12 let - přistýlka
4790 9590 5690 11390 5990 11990
Dítě do 9 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
4590 9190 5490 10990 5790 11590
Residence SOL UMAG 2+2 HT FAMILY polopenze **** Umag
Dospělý - pevné lůžko
9990 19990 11790 23590 12490 24990
Dospělý - přistýlka
7690 15290 8990 17990 9490 18990
Dítě do 12 let - pevné lůžko 9490 18890 11190 22390 11890 23790
Dítě do 12 let - přistýlka
4890 9790 5790 11590 6190 12290
Dítě do 9 let - přistýlka
4890 9790 5790 11590 6190 12290
D
E
F
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
18790 37590 20690 41390 21990 43990
14290 28590 15690 31390 16690 33390
17990 35990 19890 39790 21190 42290
9190 18390 10190 20290 10790 21590
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
4790 9590 4790 9590 4790 9590
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
14290 28590 16190 32390 17990 36090
10890 21790 12290 24590 13690 27390
13590 27190 15490 30990 17290 34590
6990 13990 7990 15890 8890 17790
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
6890 13790 7790 15590 8790 17590
SLEVA AŽ 12%
14490 28990 16390 32790 18290 36590
11090 22090 12490 24990 13890 27790
13890 27690 15690 31390 17590 35190
7090 14190 8090 16190 8990 17990
7090 14190 8090 16190 8990 17990
vlastní dopravou
CENA ZAHRNUJE:
• 7 nebo 14 noclehů a pobytovou taxu
• stravování v rozsahu uvedeném u ubytovacího
objektu
• služby delegáta (v termínu 14.6.-6.9.)
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
POJIŠTĚNÍ:
• pojištění Evropa Basic 285,- Kč
• pojištění Evropa Standard (limit plnění storna
30 tis. Kč) 395,- Kč
Více informací viz str. 12.
INFORMACE:
• jednolůžkové pokoje pouze na vyžádání
(pokud nejsou uvedeny přímo v ceníku)
• pobyt se psem možný v apartmánech
a bungalovech kromě střediska Stella Maris
(platí se na místě 10-12 EUR denně)
• dětská postýlka v Umagu a Novigradu zdarma,
v Poreči se platí 5 EUR za noc
• hotelové pokoje typu 2+2 je třeba obsazovat
min. 3 osobami
APARTMÁNY LANTERNA
• ručníky nejsou k dispozici
KARAVANY MAREDA A SIRENA
• v ceně jsou ručníky i ložní prádlo
• na místě se platí závěrečný úklid 25 EUR
a vratná kauce 100 EUR
HOTEL MELIA CORAL
• hotel je určen jen pro osoby starší 16 let!
KARAVANY PARK
• na místě se platí závěrečný úklid 25 EUR,
místní poplatek a vratná kauce 100 EUR
• ložní prádlo lze zapůjčit za poplatek 15 EUR
• pobyt se psem možný v MH classic, poplatek
10 EUR za den
6012 Vrsar, Rovinj, Pula « 8/15 dní
vlastní dopravou
Čedok plus - slevy a výhody
DALŠÍ SPECIÁLNÍ SLEVY
Odečtěte si slevu za včasný nákup!
Při zakoupení zájezdu vlastní dopravou
Qv
Qv
termínu do 31. 12. 2013 sleva 10 %*
termínu do 31. 1. 2014 sleva 7 %*
Qv
termínu do 31. 3. 2014 sleva 6 %*
* Tyto slevy poskytujeme ze základní ceníkové ceny (nikoliv z příplatků) členům Clubu Čedok v kategorii Čedok
GOLD. Ostatní klienti mají slevy o 2-3 % nižší, viz podmínky str. 303.
Karavany KAŽELA, platí pro nástup 17.5. - sleva 20%, nástupy 13.9. a 20.9. - sleva 10%
Apartmány PARK PLAZA VERUDELA a VERUDELA BEACH, platí pro nástupy 17.5.
a 20.9. - sleva 20%, nástup 21.6. - sleva 10%
Apartmány HORIZONT, platí pro nástup 21.6. - sleva 10%
Apartmány AI PINI, platí pro nástup 21.6. - sleva 10%
ČTRNÁCT DNÍ ZA ZVÝHODNĚNOU CENU
Hotel FUNTANA, pavilony BELVEDERE, hotel a depandance VALDALISO, apartmány
a pavilony AMARIN, apartmány a pavilony VILLAS RUBIN, hotel EDEN, platí pro celou
sezonu - sleva 10%
Termíny
Apartmány AI PINI
Apartmány AMARIN
Pavilony AMARIN
Apartmány BELVEDERE
Pavilony BELVEDERE
Hotel BRIONI
Hotel EDEN
Hotel FUNTANA
Hotel HOLIDAY
Apartmány HORIZONT
Karavany KAŽELA
Hotel LONE
Depandance PARK PLAZA HISTRIA
Hotel PARK PLAZA HISTRIA
Apartmány PARK PLAZA VERUDELA
Hotel PARK
Hotel VALDALISO
Depandance VALDALISO
Apartmány VERUDELA BEACH
Apartmány VILLAS RUBIN
Pavilony VILLAS RUBIN
17
A
A
A
A
A
A
A
V
24
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
A
B
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
VI
31
B
B
B
B
B
B
B
A
A
B
B
B
B
B
A
A
B
B
A
B
B
7
B
B
B
B
B
B
D
A
A
B
B
C
B
B
A
A
B
B
A
B
B
Pásmo
A
B
C
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Apartmány AI PINI 2+2 AP bez stravování *** Pula-Medulin
Dospělý - pevné lůžko
2690 5390 3390 6790 4790 9590
Dospělý - přistýlka
2690 5390 3390 6790 4790 9590
Dítě do 12 let - pevné lůžko 2390 4790 3090 6190 4390 8790
Dítě do 12 let - přistýlka
2390 4790 3090 6190 4390 8790
Neobsaz.lůžko
1990 3990 2590 5190 3890 7790
Neobsazená přistýlka
1990 3990 2590 5190 3890 7790
Apartmány AMARIN 2+0 ST STU bez stravování **** Rovinj
Dospělý - pevné lůžko
6590 13190 8390 16790 10290 20590
Dítě do 12 let - pevné lůžko 6190 12390 7990 15890 9790 19590
Neobsaz.lůžko
5690 11390 7390 14690 9190 18290
378
14
B
B
B
B
B
B
D
A
A
B
B
C
B
B
A
A
B
B
A
B
B
VII
21
C
C
C
C
C
C
D
B
B
C
C
C
C
C
B
B
C
C
B
C
C
28
C
C
C
C
C
C
D
B
B
C
C
C
C
C
B
B
C
C
B
C
C
5
D
D
D
D
D
D
E
C
C
D
D
D
D
D
C
C
D
D
C
D
D
12
D
E
E
E
E
D
F
D
C
D
D
E
D
D
C
C
E
E
C
E
E
19
D
E
E
E
E
E
F
D
D
D
D
E
E
E
D
D
E
E
D
E
E
D
E
F
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
SLEVA AŽ 12%
5790 11590 6390 12790
5790 11590 6390 12790
5390 10790 5990 11990
5390 10790 5990 11990
4890 9790 5390 10790
4890 9790 5390 10790
SLEVA AŽ 12%
11490 22990 12690 25390
10990 21990 12090 24190
10290 20590 11390 22790
26
D
E
E
E
E
E
F
D
D
D
D
E
E
E
D
D
E
E
D
E
E
2
E
E
E
E
E
E
F
D
D
E
E
E
E
E
E
D
E
E
E
E
E
9
E
E
E
E
E
E
F
D
D
E
E
E
E
E
E
D
E
E
E
E
E
VIII
16
E
E
E
E
E
E
F
D
D
E
E
E
E
E
E
D
E
E
E
E
E
23
C
D
D
D
D
D
E
C
C
C
D
D
D
D
C
C
D
D
C
D
D
30
B
C
C
C
C
C
D
B
B
B
C
C
D
D
B
B
C
C
B
C
C
6
A
B
B
B
B
C
D
A
B
A
A
C
C
C
A
B
B
B
A
B
B
IX
13
A
A
A
A
A
A
D
20
A
A
C
A
A
C
C
C
A
A
A
B
B
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Pásmo
A
B
C
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Apartmány AMARIN 2+1 ST STU bez stravování **** Rovinj
Dospělý - pevné lůžko
5090 10190 6290 12590 7790 15590
Dospělý - přistýlka
5090 10190 6290 12590 7790 15590
Dítě do 12 let - pevné lůžko 4690 9390 5890 11790 7290 14590
Dítě do 12 let - přistýlka
4690 9390 5890 11790 7290 14590
Neobsaz.lůžko
4190 8390 5390 10790 6690 13390
Neobsazená přistýlka
4190 8390 5390 10790 6690 13390
www.cedok.cz
D
E
F
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
SLEVA AŽ 12%
8590 17190 9690 19390
8590 17190 9690 19390
8090 16190 9190 18290
8090 16190 9190 18290
7490 14990 8490 16990
7490 14990 8490 16990
Chorvatsko – Istrie
6012 Vrsar, Rovinj, Pula « 8/15 dní - pokračování
Pásmo
A
B
C
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Apartmány AMARIN 2+2 AP bez stravování **** Rovinj
Dospělý - pevné lůžko
4890 9790 6090 12190 7490 14990
Dospělý - přistýlka
4890 9790 6090 12190 7490 14990
Dítě do 12 let - pevné lůžko 4490 8990 5690 11390 6990 13990
Dítě do 12 let - přistýlka
4490 8990 5690 11390 6990 13990
Neobsaz.lůžko
4090 8090 5190 10390 6490 12890
Neobsazená přistýlka
4090 8090 5190 10390 6490 12890
Apartmány AMARIN 2+2/1 AP NO bez stravování **** Rovinj
Dospělý - pevné lůžko
5390 10790 6790 13590 8390 16790
Dospělý - přistýlka
5390 10790 6790 13590 8390 16790
Dítě do 12 let - pevné lůžko 5090 10090 6390 12790 7890 15790
Dítě do 12 let - přistýlka
5090 10090 6390 12790 7890 15790
Neobsaz.lůžko
4490 8990 5890 11690 7290 14590
Neobsazená přistýlka
4490 8990 5890 11690 7290 14590
Apartmány AMARIN 4+2/1 AP NO bez stravování **** Rovinj
Dospělý - pevné lůžko
4590 9190 5690 11390 6990 13990
Dospělý - přistýlka
4590 9190 5690 11390 6990 13990
Dítě do 12 let - pevné lůžko 4190 8390 5290 10590 6590 13190
Dítě do 12 let - přistýlka
4190 8390 5290 10590 6590 13190
Neobsaz.lůžko
3790 7590 4790 9590 5990 11990
Neobsazená přistýlka
3790 7590 4790 9590 5990 11990
Pavilony AMARIN 2+0 PA BA polopenze **** Rovinj
Dospělý - pevné lůžko
10290 20590 12290 24490 14390 28790
Dítě do 12 let - pevné lůžko 6090 12090 7190 14390 8390 16790
Neobsaz.lůžko
4890 9790 5790 11590 6890 13790
Pavilony AMARIN 2+1 PA BA polopenze **** Rovinj
Dospělý - přistýlka
5890 11790 6890 13790 8090 16190
Dítě do 12 let - pevné lůžko 10590 21190 12590 25190 14890 29790
Dítě do 12 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
5290 10590 6290 12590 7490 14990
Apartmány BELVEDERE 2+1 AP bez stravování **** Vrsar
Dospělý - pevné lůžko
5890 11790 7490 14990 9190 18390
Dospělý - přistýlka
5890 11790 7490 14990 9190 18390
Dítě do 7 let - pevné lůžko 5490 10990 6990 13990 8690 17390
Dítě do 7 let - přistýlka
5490 10990 6990 13990 8690 17390
Neobsaz.lůžko
4990 9990 6490 12890 8090 16190
Neobsazená přistýlka
4990 9990 6490 12890 8090 16190
Polopenze dospělý
5290 10580 5290 10580 5290 10580
Polopenze dítě do 7 let
2690 5380 2690 5380 2690 5380
Apartmány BELVEDERE 2+2 AP bez stravování **** Vrsar
Dospělý - pevné lůžko
5590 11190 6990 13990 8690 17390
Dospělý - přistýlka
5590 11190 6990 13990 8690 17390
Dítě do 7 let - pevné lůžko 5190 10390 6590 13190 8190 16390
Dítě do 7 let - přistýlka
5190 10390 6590 13190 8190 16390
Neobsaz.lůžko
4690 9390 6090 12090 7590 15190
Neobsazená přistýlka
4690 9390 6090 12090 7590 15190
Polopenze dospělý
5290 10580 5290 10580 5290 10580
Polopenze dítě do 7 let
2690 5380 2690 5380 2690 5380
Pavilony BELVEDERE 2+0 HT BA polopenze **** Vrsar
Dospělý - pevné lůžko
11490 22990 13890 27790 16190 32390
Dítě do 12 let - pevné lůžko 10990 21990 13290 26590 15490 30990
Dítě do 7 let - pevné lůžko 6690 13390 8090 16190 9490 18890
Neobsaz.lůžko
5490 10990 6690 13390 7790 15590
Pavilony BELVEDERE 2+1 HT BA polopenze **** Vrsar
Dospělý - pevné lůžko
11490 22990 13890 27790 16190 32390
Dospělý - přistýlka
6090 12190 7290 14590 8390 16790
Dítě do 12 let - pevné lůžko 10990 21990 13290 26590 15490 30990
Dítě do 12 let - přistýlka
5690 11390 6890 13690 7990 15890
Dítě do 7 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
5490 10990 6690 13390 7790 15590
Hotel BRIONI 2+0 HT BA polopenze ** Pula
Dospělý - pevné lůžko
7690 15390 8990 17990 10490 20990
Dítě do 12 let - pevné lůžko 5190 10390 6090 12190 7090 14190
Neobsaz.lůžko
2890 5790 2890 5790 2890 5790
Hotel BRIONI 2+0 HT BMS polopenze ** Pula
Dospělý - pevné lůžko
8690 17390 9890 19790 11390 22790
Dítě do 12 let - pevné lůžko 5890 11690 6690 13390 7690 15390
Neobsaz.lůžko
2890 5790 2890 5790 2890 5790
D
E
F
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
SLEVA AŽ 12%
8390 16790 9190 18390
8390 16790 9190 18390
7890 15790 8690 17390
7890 15790 8690 17390
7290 14590 8090 16190
7290 14590 8090 16190
SLEVA AŽ 12%
9290 18590 10190 20390
9290 18590 10190 20390
8790 17590 9590 19190
8790 17590 9590 19190
8190 16390 8990 17990
8190 16390 8990 17990
SLEVA AŽ 12%
7790 15590 8590 17190
7790 15590 8590 17190
7290 14590 8090 16190
7290 14590 8090 16190
6790 13590 7490 14990
6790 13590 7490 14990
SLEVA AŽ 12%
15690 31390 16990 33990
9190 18390 9890 19790
7590 15190 8190 16390
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
8890 17790 9690 19390
16390 32790 17890 35790
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
8290 16590 9090 18190
10290
10290
9790
9790
9090
9090
5290
2690
20590
20590
19590
19590
18190
18190
10580
5380
11290
11290
10790
10790
10090
10090
5290
2690
22590
22590
21590
21590
20190
20190
10580
5380
9690
9690
9190
9190
8490
8490
5290
2690
19390
19390
18390
18390
16990
16990
10580
5380
10790
10790
10190
10190
9590
9590
5290
2690
21590
21590
20390
20390
19090
19090
10580
5380
SLEVA AŽ 12%
18090 36190 19690 39290
17290 34590 18790 37590
10590 21190 11490 22990
8790 17590 9490 18990
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
18090 36190 19690 39290
9390 18790 10190 20390
17290 34590 18790 37590
8890 17790 9590 19190
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
8790 17590 9490 18990
SLEVA AŽ 12%
11490 22990 13590 27190
7790 15590 9190 18390
2890 5790 2890 5790
SLEVA AŽ 12%
12490 24990 14490 28990
8390 16790 9790 19590
2890 5790 2890 5790
vlastní dopravou
Pásmo
A
B
C
D
E
F
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Hotel EDEN 2+1 HT BA polopenze **** Rovinj
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
14290 28590 16990 33990 17490 34990 19990 40090 21990 43990 23890 47790
Dospělý - přistýlka
7490 14990 8890 17690 9090 18190 10390 20790 11390 22690 12290 24590
Dítě do 12 let - pevné lůžko 13590 27190 16290 32590 16690 33390 19290 38590 21190 42290 22990 45990
Dítě do 12 let - přistýlka
6990 13990 8390 16690 8590 17190 9890 19790 10790 21590 11690 23390
Dítě do 7 let - pevné lůžko 8290 16590 9890 19790 10190 20390 11690 23390 12890 25790 13990 27990
Dítě do 7 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
4790 9590 4790 9590 4790 9590 4790 9590 4790 9590 4790 9590
Hotel EDEN 2+1 HT BMS polopenze **** Rovinj
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
15690 31390 19090 38090 19590 39190 22590 45190 24390 48790 26690 53390
Dospělý - přistýlka
8190 16390 9890 19790 10090 20190 11690 23290 12590 25090 13690 27390
Dítě do 12 let - pevné lůžko 14990 29990 18290 36490 18790 37490 21690 43390 23490 46990 25690 51390
Dítě do 12 let - přistýlka
7690 15390 9290 18590 9590 19190 11090 22190 11890 23790 12990 25990
Dítě do 7 let - pevné lůžko 9190 18390 11090 22190 11390 22790 13190 26390 14290 28490 15590 31190
Dítě do 7 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
4790 9590 4790 9590 4790 9590 4790 9590 4790 9590 4790 9590
Hotel FUNTANA 2+0 HT BMS all inclusive *** Vrsar-Funtana
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
11490 22990 14390 28790 16190 32390 17890 35790
Dítě do 12 let - pevné lůžko 6690 13390 8390 16790 9490 18890 10390 20790
Neobsaz.lůžko
5490 10990 6890 13790 7790 15590 8690 17290
Hotel FUNTANA 2+1 HT BMS all inclusive *** Vrsar-Funtana
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
13790 27590 16990 33990 18990 37990 21190 42390
Dospělý - přistýlka
7190 14390 8890 17690 9890 19790 10890 21790
Dítě do 12 let - pevné lůžko 13190 26390 16290 32590 18290 36490 20290 40590
Dítě do 12 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
6590 13190 8190 16390 9190 18390 10290 20590
Hotel HOLIDAY 2+1 HT light all inclusive *** Pula-Medulin
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
11790 23590 13390 26790 15390 30690 16890 33790
Dospělý - přistýlka
8990 17990 10290 20490 11690 23390 12790 25590
Dítě do 12 let - pevné lůžko 7990 15990 9090 18190 10390 20790 11390 22790
Dítě do 12 let - přistýlka
5790 11590 6590 13190 7490 14990 8290 16590
Neobsaz.lůžko
2890 5790 2890 5790 2890 5790 2890 5790
Hotel HOLIDAY 2+1 HT BMS light all inclusive *** Pula-Medulin
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
12690 25390 14490 28990 16390 32790 17990 35990
Dospělý - přistýlka
9690 19390 11090 22090 12490 24990 13690 27290
Dítě do 12 let - pevné lůžko 8590 17190 9790 19590 11090 22190 12190 24390
Dítě do 12 let - přistýlka
6290 12590 7090 14190 8090 16190 8790 17590
Neobsaz.lůžko
2890 5790 2890 5790 2890 5790 2890 5790
Apartmány HORIZONT 2+1 ST TYP B bez stravování ** Pula
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
2890 5790 3490 6990 5190 10390 6090 12190 6690 13390
Dospělý - přistýlka
2890 5790 3490 6990 5190 10390 6090 12190 6690 13390
Dítě do 12 let - pevné lůžko 2590 5190 3190 6390 4790 9590 5690 11390 6290 12590
Dítě do 12 let - přistýlka
2590 5190 3190 6390 4790 9590 5690 11390 6290 12590
Neobsaz.lůžko
2190 4390 2690 5390 4290 8590 5190 10390 5790 11590
Neobsazená přistýlka
2190 4390 2690 5390 4290 8590 5190 10390 5790 11590
Polopenze dospělý
3990 7980 3990 7980 3990 7980 3990 7980 3990 7980
Polopenze dítě do 12 let
1990 3980 1990 3980 1990 3980 1990 3980 1990 3980
Polopenze dítě do 6 let
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Apartmány HORIZONT 2+2 AP BX bez stravování ** Pula
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
2790 5590 3590 7190 5290 10490 6390 12790 6590 13190
Dospělý - přistýlka
2790 5590 3590 7190 5290 10490 6390 12790 6590 13190
Dítě do 12 let - pevné lůžko 2490 4990 3290 6590 4890 9790 5990 11990 6190 12390
Dítě do 12 let - přistýlka
2490 4990 3290 6590 4890 9790 5990 11990 6190 12390
Neobsaz.lůžko
1990 3990 2790 5590 4390 8790 5390 10790 5590 11190
Neobsazená přistýlka
1990 3990 2790 5590 4390 8790 5390 10790 5590 11190
Polopenze dospělý
3990 7980 3990 7980 3990 7980 3990 7980 3990 7980
Polopenze dítě do 12 let
1990 3980 1990 3980 1990 3980 1990 3980 1990 3980
Polopenze dítě do 6 let
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Apartmány HORIZONT 4+1 AP TYP B bez stravování ** Pula
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
2190 4390 2690 5390 3990 7990 4890 9790 5190 10390
Dospělý - přistýlka
2190 4390 2690 5390 3990 7990 4890 9790 5190 10390
Dítě do 12 let - pevné lůžko 1890 3790 2390 4790 3690 7390 4490 8990 4790 9590
Dítě do 12 let - přistýlka
1890 3790 2390 4790 3690 7390 4490 8990 4790 9590
Neobsaz.lůžko
1490 2990 1990 3990 3190 6390 4090 8090 4290 8590
Neobsazená přistýlka
1490 2990 1990 3990 3190 6390 4090 8090 4290 8590
Polopenze dospělý
3990 7980 3990 7980 3990 7980 3990 7980 3990 7980
Polopenze dítě do 12 let
1990 3980 1990 3980 1990 3980 1990 3980 1990 3980
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Polopenze dítě do 6 let
✆ 800 112 112
379
Chorvatsko – Istrie
6012 Vrsar, Rovinj, Pula « 8/15 dní - pokračování
Pásmo
A
B
C
D
E
F
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Karavany KAŽELA 4+1 MH bez stravování *** Pula-Medulin
Dospělý - pevné lůžko
2290 4590 3090 6190 4190 8390 5190 10390 5390 10790
Dospělý - přistýlka
2290 4590 3090 6190 4190 8390 5190 10390 5390 10790
Dítě do 12 let - pevné lůžko 1990 3990 2790 5590 3890 7690 4790 9590 5090 10090
Dítě do 12 let - přistýlka
1990 3990 2790 5590 3890 7690 4790 9590 5090 10090
Neobsaz.lůžko
1590 3190 2290 4590 3390 6790 4290 8590 4490 8990
Neobsazená přistýlka
1590 3190 2290 4590 3390 6790 4290 8590 4490 8990
Hotel LONE 2+1/0 HT PREM snídaně ***** Rovinj
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
15790 31590 19090 38190 22990 45990 26190 52390 28390 56790
Dítě do 12 let - pevné lůžko 15090 30190 18290 36590 22090 44190 25190 50390 27290 54590
Dítě do 12 let - přistýlka
5090 10090 5090 10090 5090 10090 5090 10090 5090 10090
Dítě do 7 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
9190 18390 11090 22190 13490 26990 15390 30790 16690 33390
Večeře - dospělý
6490 12980 6490 12980 6490 12980 6490 12980 6490 12980
Večeře dítě do 12 let
3290 6580 3290 6580 3290 6580 3290 6580 3290 6580
Večeře dítě do 7 let
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Depandance PARK PLAZA HISTRIA 2+1 DP BA snídaně **** Pula
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
12590 25190 13690 27390 17090 34190 19390 38790 21890 43790
Dospělý - přistýlka
9590 19190 10390 20790 12990 25990 14690 29390 16590 33190
Dítě do 12 let - pevné lůžko 8490 16990 9290 18590 11590 23190 13190 26290 14890 29690
Dítě do 12 let - přistýlka
6190 12390 6690 13390 8390 16790 9490 18990 10690 21390
Neobsaz.lůžko
5990 11990 6590 13190 8290 16590 9390 18790 10690 21390
Příplatek MS
1190 2380 1190 2380 1190 2380 1190 2380 1190 2380
Večeře
2390 4780 2390 4780 2390 4780 2390 4780 2390 4780
Hotel PARK PLAZA HISTRIA 2+1 HT BA snídaně **** Pula
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
13290 26590 14590 29190 18290 36590 20590 41190 23390 46690
Dospělý - přistýlka
10190 20390 11090 22190 13890 27790 15590 31190 17690 35390
Dítě do 12 let - pevné lůžko 8990 17990 9890 19790 12390 24790 13990 27990 15790 31590
Dítě do 12 let - přistýlka
6590 13190 7190 14390 8990 17990 10090 20190 11390 22790
Neobsaz.lůžko
6390 12790 6990 13990 8890 17790 9990 19990 11390 22790
Příplatek MS
1190 2380 1190 2380 1190 2380 1190 2380 1190 2380
Večeře
2390 4780 2390 4780 2390 4780 2390 4780 2390 4780
Apartmány PARK PLAZA VERUDELA 2+1 ST TYP A bez stravování **** Pula
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
4690 9390 7390 14690 8590 17090 9590 19190 10490 20990
Dospělý - přistýlka
4690 9390 7390 14690 8590 17090 9590 19190 10490 20990
Dítě do 12 let - pevné lůžko 4290 8590 6890 13790 8090 16190 9090 18190 9890 19790
Dítě do 12 let - přistýlka
4290 8590 6890 13790 8090 16190 9090 18190 9890 19790
Neobsaz.lůžko
3790 7590 6290 12590 7490 14990 8490 16890 9290 18590
Neobsazená přistýlka
3790 7590 6290 12590 7490 14990 8490 16890 9290 18590
Polopenze dospělý
4590 9180 4590 9180 4590 9180 4590 9180 4590 9180
Polopenze dítě do 12 let
2390 4780 2390 4780 2390 4780 2390 4780 2390 4780
Polopenze dítě do 6 let
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Apartmány PARK PLAZA VERUDELA 2+2 AP TYP A bez stravování **** Pula
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
5490 10990 9390 18790 10990 21990 11990 23990 12990 25990
Dospělý - přistýlka
5490 10990 9390 18790 10990 21990 11990 23990 12990 25990
Dítě do 12 let - pevné lůžko 5090 10190 8890 17790 10490 20890 11390 22790 12390 24790
Dítě do 12 let - přistýlka
5090 10190 8890 17790 10490 20890 11390 22790 12390 24790
Neobsaz.lůžko
4590 9190 8290 16490 9790 19590 10690 21390 11690 23390
Neobsazená přistýlka
4590 9190 8290 16490 9790 19590 10690 21390 11690 23390
Polopenze dospělý
4590 9180 4590 9180 4590 9180 4590 9180 4590 9180
Polopenze dítě do 12 let
2390 4780 2390 4780 2390 4780 2390 4780 2390 4780
Polopenze dítě do 6 let
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Apartmány PARK PLAZA VERUDELA 4+2 AP TYP A bez stravování **** Pula
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
5290 10490 8890 17790 9790 19590 10590 21190 11190 22390
Dospělý - přistýlka
5290 10490 8890 17790 9790 19590 10590 21190 11190 22390
Dítě do 12 let - pevné lůžko 4890 9790 8390 16790 9290 18590 9990 19990 10690 21390
Dítě do 12 let - přistýlka
4890 9790 8390 16790 9290 18590 9990 19990 10690 21390
Neobsaz.lůžko
4390 8790 7790 15590 8590 17190 9390 18790 9990 19990
Neobsazená přistýlka
4390 8790 7790 15590 8590 17190 9390 18790 9990 19990
Polopenze dospělý
4590 9180 4590 9180 4590 9180 4590 9180 4590 9180
Polopenze dítě do 12 let
2390 4780 2390 4780 2390 4780 2390 4780 2390 4780
Polopenze dítě do 6 let
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Hotel PARK 2+1 HT BA light all inclusive *** Pula
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
11690 23290 13190 26390 15090 30190 16790 33590
Dospělý - přistýlka
8890 17790 10090 20190 11490 22990 12790 25490
Dítě do 12 let - pevné lůžko 7890 15790 8890 17790 10190 20390 11390 22790
Dítě do 12 let - přistýlka
5790 11490 6490 12990 7390 14790 8190 16390
Neobsaz.lůžko
2890 5790 2890 5790 2890 5790 2890 5790
Hotel PARK 2+1 HT BMS light all inclusive *** Pula
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
12090 24190 13690 27390 15590 31190 17290 34590
Dospělý - přistýlka
9290 18590 10390 20790 11890 23790 13090 26190
Dítě do 12 let - pevné lůžko 8190 16390 9290 18590 10590 21090 11690 23390
Dítě do 12 let - přistýlka
5990 11990 6690 13390 7690 15390 8490 16990
Neobsaz.lůžko
2890 5790 2890 5790 2890 5790 2890 5790
380
vlastní dopravou
Pásmo
A
B
C
D
E
F
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Hotel VALDALISO 2+0 HT BA polopenze ** Rovinj
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
6390 12790 7590 15190 9290 18590 10290 20590 11290 22590
Dítě do 10 let - pevné lůžko 3790 7590 4490 8890 5390 10790 6090 12090 6590 13190
Neobsaz.lůžko
2890 5790 2890 5790 2890 5790 2890 5790 2890 5790
Hotel VALDALISO 2+1 HT BA polopenze ** Rovinj
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
7490 14990 8990 18090 10890 21790 12390 24790 13590 27190
Dospělý - přistýlka
4090 8190 4890 9790 5790 11590 6490 12990 7090 14190
Dítě do 10 let - pevné lůžko 6990 13990 8590 17190 10390 20790 11790 23590 12890 25790
Dítě do 10 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
3490 6990 4290 8590 5190 10390 5890 11790 6490 12990
Depandance VALDALISO 2+0 DP polopenze ** Rovinj
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
5890 11790 6890 13790 8590 17090 9390 18790 10290 20590
Dítě do 10 let - pevné lůžko 3490 6990 3990 7990 4990 9990 5490 10990 6090 12090
Neobsaz.lůžko
2890 5790 2890 5790 2890 5790 2890 5790 2890 5790
Depandance VALDALISO 2+0 DP BA polopenze ** Rovinj
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
6390 12790 7590 15190 9290 18590 10290 20590 11290 22590
Dítě do 10 let - pevné lůžko 3790 7590 4490 8890 5390 10790 6090 12090 6590 13190
Neobsaz.lůžko
2890 5790 2890 5790 2890 5790 2890 5790 2890 5790
Apartmány VERUDELA BEACH 2+2 AP TYP B bez stravování *** Pula
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
3890 7790 5590 11190 6590 13190 6990 13890 7290 14590
Dospělý - přistýlka
3890 7790 5590 11190 6590 13190 6990 13890 7290 14590
Dítě do 12 let - pevné lůžko 3590 7090 5190 10390 6190 12390 6490 12990 6890 13790
Dítě do 12 let - přistýlka
3590 7090 5190 10390 6190 12390 6490 12990 6890 13790
Neobsaz.lůžko
3090 6190 4690 9390 5590 11190 5990 11990 6290 12590
Neobsazená přistýlka
3090 6190 4690 9390 5590 11190 5990 11990 6290 12590
Polopenze dospělý
4590 9180 4590 9180 4590 9180 4590 9180 4590 9180
Polopenze dítě do 12 let
2390 4780 2390 4780 2390 4780 2390 4780 2390 4780
Polopenze dítě do 6 let
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Apartmány VERUDELA BEACH 4+2 AP TYP B bez stravování *** Pula
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
3590 7190 4790 9590 5890 11790 5990 11990 6290 12590
Dospělý - přistýlka
3590 7190 4790 9590 5890 11790 5990 11990 6290 12590
Dítě do 12 let - pevné lůžko 3290 6590 4490 8890 5490 10990 5590 11190 5890 11790
Dítě do 12 let - přistýlka
3290 6590 4490 8890 5490 10990 5590 11190 5890 11790
Neobsaz.lůžko
2790 5590 3990 7990 4990 9990 5090 10190 5290 10590
Neobsazená přistýlka
2790 5590 3990 7990 4990 9990 5090 10190 5290 10590
Polopenze dospělý
4590 9180 4590 9180 4590 9180 4590 9180 4590 9180
Polopenze dítě do 12 let
2390 4780 2390 4780 2390 4780 2390 4780 2390 4780
Polopenze dítě do 6 let
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Apartmány VILLAS RUBIN 2+1 ST STU bez stravování *** Rovinj
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
4890 9690 6090 12190 7490 14990 8390 16790 9290 18590
Dospělý - přistýlka
4890 9690 6090 12190 7490 14990 8390 16790 9290 18590
Dítě do 10 let - pevné lůžko 4490 8990 5690 11390 6990 13990 7890 15790 8790 17590
Dítě do 10 let - přistýlka
4490 8990 5690 11390 6990 13990 7890 15790 8790 17590
Neobsaz.lůžko
3990 7990 5190 10290 6490 12890 7290 14590 8090 16190
Neobsazená přistýlka
3990 7990 5190 10290 6490 12890 7290 14590 8090 16190
Polopenze dospělý
4390 8780 4390 8780 4390 8780 4390 8780 4390 8780
Polopenze dítě do 10 let
2190 4380 2190 4380 2190 4380 2190 4380 2190 4380
Apartmány VILLAS RUBIN 2+2 AP bez stravování *** Rovinj
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
4190 8390 5290 10590 6490 12890 7190 14390 7890 15790
Dospělý - přistýlka
4190 8390 5290 10590 6490 12890 7190 14390 7890 15790
Dítě do 10 let - pevné lůžko 3890 7790 4890 9790 5990 11990 6690 13390 7390 14790
Dítě do 10 let - přistýlka
3890 7790 4890 9790 5990 11990 6690 13390 7390 14790
Neobsaz.lůžko
3390 6790 4390 8790 5490 10990 6190 12390 6890 13790
Neobsazená přistýlka
3390 6790 4390 8790 5490 10990 6190 12390 6890 13790
Polopenze dospělý
4390 8780 4390 8780 4390 8780 4390 8780 4390 8780
Polopenze dítě do 10 let
2190 4380 2190 4380 2190 4380 2190 4380 2190 4380
Apartmány VILLAS RUBIN 4+1 AP bez stravování *** Rovinj
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
3990 7990 4990 9990 6090 12190 6790 13590 7490 14990
Dospělý - přistýlka
3990 7990 4990 9990 6090 12190 6790 13590 7490 14990
Dítě do 10 let - pevné lůžko 3690 7390 4590 9190 5690 11390 6390 12790 6990 13990
Dítě do 10 let - přistýlka
3690 7390 4590 9190 5690 11390 6390 12790 6990 13990
Neobsaz.lůžko
3190 6390 4090 8190 5190 10390 5790 11590 6490 12990
Neobsazená přistýlka
3190 6390 4090 8190 5190 10390 5790 11590 6490 12990
Polopenze dospělý
4390 8780 4390 8780 4390 8780 4390 8780 4390 8780
Polopenze dítě do 10 let
2190 4380 2190 4380 2190 4380 2190 4380 2190 4380
Pavilony VILLAS RUBIN 2+0 PA BA polopenze *** Rovinj
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
7790 15590 9390 18790 11290 22590 12490 24990 13690 27390
Dítě do 10 let - pevné lůžko 4590 9190 5490 10990 6590 13190 7290 14590 7990 15990
Neobsaz.lůžko
3590 7190 4390 8790 5390 10790 5990 11990 6590 13190
www.cedok.cz
Chorvatsko – Istrie
6012 Vrsar, Rovinj, Pula « 8/15 dní - pokračování
Pásmo
A
B
C
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Pavilony VILLAS RUBIN 2+1 PA BA polopenze *** Rovinj
Dospělý - pevné lůžko
7790 15590 9390 18790 11290 22590
Dospělý - přistýlka
4290 8490 4990 9990 5990 11990
Dítě do 10 let - pevné lůžko 7390 14790 8890 17790 10690 21390
Dítě do 10 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
3590 7190 4390 8790 5390 10790
D
E
F
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
12490 24990 13690 27390
6590 13190 7190 14390
11890 23790 12990 25990
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
5990 11990 6590 13190
vlastní dopravou
CENA ZAHRNUJE:
• 7 nebo 14 noclehů a pobytovou taxu
• stravování v rozsahu uvedeném u ubytovacího
objektu
• služby delegáta (v termínu 14.6.- 6.9.), platí
pro Vrsar
• telefonickou asistenci delegáta (platí pro
Rovinj, Pulu a Medulin v termínu 14.6.- 6.9.)
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
POJIŠTĚNÍ:
• pojištění Evropa Basic 285,- Kč
• pojištění Evropa Standard (limit plnění storna
30 tis. Kč) 395,- Kč
Více informací viz str. 12.
INFORMACE:
• jednolůžkové pokoje pouze na vyžádání
(pokud nejsou uvedeny přímo v ceníku)
• pobyt se psem možný v apartmánech v Rovinji
a Pule (platí se na místě cca 10-12 EUR
denně)
• dětská postýlka v Pule a Medulinu zdarma,
v Rovinji a Vrsaru se platí 5 EUR za noc
KARAVANY KAŽELA
• v ceně jsou ručníky i ložní prádlo
• pobyt se psem možný, platí se na recepci
12 EUR za noc
• klimatizace se platí na recepci 9 EUR za noc
6013 Rabac, Opatija, Crikvenica « 8/15 dní
vlastní dopravou
Čedok plus - slevy a výhody
Odečtěte si slevu za včasný nákup!
Při zakoupení zájezdu vlastní dopravou
Qv
termínu do 31. 12. 2013 sleva 10 %*
Q v termínu do 31. 1. 2014 sleva 7 %*
Qv
termínu do 31. 3. 2014 sleva 6 %*
* Tyto slevy poskytujeme ze základní ceníkové ceny (nikoliv z příplatků) členům Clubu Čedok v kategorii Čedok
GOLD. Ostatní klienti mají slevy o 2-3 % nižší, viz podmínky str. 303.
SPECIÁLNÍ SLEVY
Apartmány ALBONA s polopenzí, platí pro nástupy 7.6. a 6.9. - sleva 15%, nástupy
17.5. a 28.6. - sleva 10%, nástupy 14.6. a 5.7. - sleva 5%
Apartmány ALBONA bez stravování, platí pro nástupy 7.6. a 16.8. - sleva 15%, nástupy
17.5., 19.7., 9.8. a 30.8. - sleva 10%, nástup 23.8. - sleva 5%
Hotely GIRANDELLA, platí pro nástup 7.6. - sleva 25%, nástupy 24.5., 14.6. a 28.6. sleva 10%, nástup 23.8. - sleva 5%
Termíny
Pavilony AD TURRES
Hotel ALLEGRO
Soukromé apartmány CRIKVENICA
Hotely GIRANDELLA
Hotel HEDERA
ALBONA HOTEL+RESIDENCE BS
ALBONA HOTEL+RESIDENCE PL
Hotel MARINA, Moščenicka Draga
Hotel MARINA, Rabac
Depandance MEDITERAN
Hotel MEDITERAN
Apartmány MEDVEJA
Bungalovy MEDVEJA
Karavany MEDVEJA
Hotel MIMOSA
Hotel MIRAMAR
Hotel NARCIS
Hotel OMORIKA
Hotel OPATIJA
VALAMAR SANFIOR Casa
Hotel VALAMAR BELLEVUE
Hotel VALAMAR SANFIOR
17
A
A
A
A
A
B
B
V
24
A
A
A
B
B
B
B
A
B
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
A
A
B
B
B
A
A
B
B
B
VI
31
B
B
A
C
C
C
C
7
B
C
A
D
C
D
D
14
B
C
B
D
C
D
D
C
B
B
B
B
B
C
C
A
B
A
C
C
C
D
C
B
C
B
C
C
D
A
B
A
D
D
D
D
D
C
C
B
C
C
D
A
B
A
D
D
D
Pásmo
A
B
C
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Pavilony AD TURRES 2+1 PA BA polopenze ** Crikvenica
Dospělý - pevné lůžko
4890 9790 5690 11390 6690 13390
Dospělý - přistýlka
4090 8190 4690 9390 5490 10990
Dítě do 12 let - pevné lůžko 4590 9190 5290 10590 6290 12590
Dítě do 12 let - přistýlka
2490 4990 2890 5690 3290 6590
Dítě do 6 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
1290 2590 1590 3190 1890 3790
Hotel ALLEGRO 2+0 HT BA light all inclusive *** Rabac
Dospělý - pevné lůžko
10490 20990 10890 21790 13190 26390
Dítě do 14 let - pevné lůžko 9990 19990 10390 20790 12590 25190
Neobsaz.lůžko
1490 2990 1590 3190 2190 4390
Hotel ALLEGRO 2+0 HT BMS light all inclusive *** Rabac
Dospělý - pevné lůžko
11990 23990 12390 24790 14990 29990
Dítě do 14 let - pevné lůžko 11390 22790 11790 23590 14290 28590
Neobsaz.lůžko
1490 2990 1590 3190 2190 4390
Hotel MARINA, Rabac, platí pro nástupy 7.6., 30.8. a 6.9. - sleva 25%, nástupy 14.6.
a 28.6. - sleva 10%, nástup 16.8. - sleva 5%
Depandance MEDITERAN, platí pro nástup 23.8. - sleva 20%, nástup 14.6. - sleva 10%
Hotel MIRAMAR, platí pro nástup 7.6. - sleva 15%, nástupy 17.5. a 28.6. - sleva 10%,
nástup 14.6. - sleva 5%
Hotel ALLEGRO, platí pro nástup 7.6. - sleva 15%, nástupy 17.5., 28.6. a 30.8. - sleva 10%
Hotel SANFIOR a SANFIOR CASA, platí pro nástupy 17.5., 7.6. a 6.9. - sleva 15%,
nástupy 14.6., 28.6., 30.8. a 13.9. - sleva 10%
Hotel VALAMAR BELLEVUE, platí pro nástupy 17.5., 7.6. a 13.9. - sleva 15%, nástupy
14.6., 28.6., 30.8. a 6.9. - sleva 10%
Hotel OPATIJA, platí pro nástupy 28.6. a 23.8. - sleva 10%
Bungalovy MEDVEJA, platí pro nástupy 21.6., 28.6. a 20.9. - sleva 15% (sleva platí jen
při zakoupení zájezdu nejpozději do 31.3.)
Hotel MEDITERAN a Hotel MARINA, Mošč. Draga, platí pro nástupy 21.6., 28.6. a 20.9.
- sleva 15% (sleva platí jen při zakoupení zájezdu nejpozději do 31.3.)
VII
21
B
C
B
D
C
D
D
A
D
D
D
C
C
C
C
D
A
B
B
D
D
D
28
C
D
B
E
C
E
E
A
E
D
D
C
C
C
C
E
A
C
B
E
E
E
5
C
D
C
E
D
E
E
A
E
E
D
D
C
D
D
E
B
C
B
E
E
E
12
D
D
C
E
D
E
E
A
E
E
D
D
C
D
D
E
B
D
B
E
E
E
19
D
D
D
E
E
F
E
A
E
E
D
D
C
D
E
E
C
D
D
E
E
E
D
E
F
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
7990 15890
6490 12990
7490 14990
3990 7890
ZDARMA ZDARMA
2190 4390
SLEVA AŽ 12%
15890 31790 18190 36390
15190 30390 17390 34790
2690 5390 2690 5390
SLEVA AŽ 12%
19090 38190 21090 42190
18290 36590 20190 40390
2690 5390 2690 5390
26
D
E
D
F
E
F
F
B
F
F
D
D
D
D
E
F
C
D
D
F
F
F
2
D
E
D
F
E
F
F
C
F
F
E
E
E
E
E
F
C
D
D
F
F
F
9
D
E
D
F
E
F
F
C
F
F
E
E
E
E
E
F
C
D
D
F
F
F
VIII
16
C
E
D
E
E
F
F
C
F
E
E
D
D
D
E
F
C
C
C
F
F
F
23
C
D
C
D
D
D
E
B
D
D
D
C
C
C
D
E
B
C
B
E
E
E
30
C
D
B
B
D
B
D
A
D
C
D
C
C
C
D
D
B
C
B
E
E
E
6
B
A
A
A
C
A
B
A
B
A
D
B
C
B
C
B
A
B
B
E
D
E
IX
13
B
20
A
A
A
C
A
A
A
A
A
A
A
A
A
C
B
B
B
C
A
A
B
B
B
B
B
B
A
B
A
A
A
A
B
A
A
A
Pásmo
A
B
C
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Hotel ALLEGRO 2+1 HT BA light all inclusive *** Rabac
Dospělý - pevné lůžko
10890 21790 11290 22590 13590 27190
Dospělý - přistýlka
9390 18690 9690 19390 11590 23190
Dítě do 14 let - pevné lůžko 10290 20590 10690 21390 12890 25790
Dítě do 14 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
5190 10390 5390 10690 6490 12990
Hotel ALLEGRO 2+1 HT BMS light all inclusive *** Rabac
Dospělý - pevné lůžko
12490 24990 12890 25790 15490 30990
Dospělý - přistýlka
10690 21390 11090 22190 13290 26590
Dítě do 14 let - pevné lůžko 11890 23790 12290 24590 14890 29690
Dítě do 14 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
5990 11990 6190 12390 7490 14990
✆ 800 112 112
D
E
F
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
16390 32790 18890 37790
14090 28190 16190 32390
15690 31390 18090 36190
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
7890 15790 9190 18390
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
19690 39290 21590 43190
16790 33590 18490 36990
18790 37590 20790 41490
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
9490 18990 10490 20990
381
Chorvatsko – Istrie
6013 Rabac, Opatija, Crikvenica « 8/15 dní - pokračování
Pásmo
A
B
C
D
E
F
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Soukromé apartmány 2+1 ST STU bez stravování *** Crikvenica
Dospělý - pevné lůžko
3890 7790 4490 8990 5190 10390 5690 11390
Dospělý - přistýlka
1890 3790 2090 4190 2290 4590 2590 5190
Dítě do 12 let - pevné lůžko 3590 7090 4090 8190 4790 9590 5290 10590
Dítě do 12 let - přistýlka
1590 3190 1790 3590 1990 3990 2290 4590
Neobsaz.lůžko
3090 6190 3690 7290 4290 8590 4790 9590
Soukromé apartmány 4+1 AP bez stravování *** Crikvenica
Dospělý - pevné lůžko
3490 6990 3790 7590 4490 8990 4990 9990
Dospělý - přistýlka
1890 3790 2090 4190 2290 4590 2590 5190
Dítě do 12 let - pevné lůžko 3190 6290 3390 6790 4090 8190 4590 9190
Dítě do 12 let - přistýlka
1590 3190 1790 3590 1990 3990 2290 4590
Neobsaz.lůžko
2690 5390 2990 5990 3690 7290 4090 8190
Soukromé apartmány 6+1 AP bez stravování *** Crikvenica
Dospělý - pevné lůžko
3090 6190 3290 6590 3890 7790 4290 8490
Dospělý - přistýlka
1890 3790 2090 4190 2290 4590 2590 5190
Dítě do 12 let - pevné lůžko 2690 5390 2990 5990 3590 7090 3890 7790
Dítě do 12 let - přistýlka
1590 3190 1790 3590 1990 3990 2290 4590
Neobsaz.lůžko
2290 4590 2490 4990 3090 6190 3390 6790
Hotely GIRANDELLA 2+0 PA BA polopenze ** Rabac
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
4990 9990 6590 13190 6990 13890 9090 18190 10290 20590 11390 22790
Dítě do 12 let - pevné lůžko 3290 6590 4390 8790 4690 9390 6090 12190 6990 13990 7690 15390
Neobsaz.lůžko
1290 2590 1490 2990 1490 2890 1290 2490 1990 3990 2190 4390
Hotely GIRANDELLA 2+0 PA BMS polopenze ** Rabac
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
5190 10390 7090 14190 7490 14990 9590 19190 11590 23190 12990 25990
Dítě do 12 let - pevné lůžko 3490 6990 4790 9590 4990 9990 6490 12990 7890 15690 8790 17590
Neobsaz.lůžko
1490 2990 1490 2990 1490 2990 1390 2790 1990 3990 2190 4390
Hotely GIRANDELLA 2+1 PA BA polopenze ** Rabac
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
5190 10390 6790 13590 7090 14190 9390 18790 10890 21790 11990 23990
Dospělý - přistýlka
4490 8990 5790 11590 6190 12390 8090 16190 9290 18590 10290 20590
Dítě do 12 let - pevné lůžko 4790 9590 6290 12590 6690 13390 8890 17790 10290 20590 11390 22790
Dítě do 12 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
2290 4590 3090 6190 3290 6590 4390 8790 5190 10390 5690 11390
Hotely GIRANDELLA 2+1 PA MS polopenze ** Rabac
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
5290 10590 7290 14590 7690 15390 9790 19590 11990 23990 13390 26790
Dospělý - přistýlka
4590 9190 6290 12590 6590 13190 8390 16790 10290 20590 11490 22990
Dítě do 12 let - pevné lůžko 4890 9790 6890 13790 7190 14390 9290 18590 11390 22790 12790 25590
Dítě do 12 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
2390 4790 3390 6790 3590 7090 4590 9190 5690 11390 6390 12790
Hotel HEDERA 2+0 HT polopenze *** Rabac
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
7190 14390 8090 16090 9090 18190 10690 21390 12090 24190
Dítě do 12 let - pevné lůžko 6790 13590 7590 15190 8590 17190 10190 20290 11490 22990
Neobsaz.lůžko
2890 5790 2890 5790 2890 5790 2890 5790 2890 5790
Hotel HEDERA 2+1 HT MS polopenze *** Rabac
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
8390 16790 9290 18490 10290 20590 11890 23790 13290 26590
Dospělý - přistýlka
6890 13790 7490 14990 8390 16790 9690 19290 10790 21590
Dítě do 12 let - pevné lůžko 7990 15890 8690 17390 9790 19590 11290 22590 12690 25390
Dítě do 12 let - přistýlka
4190 8390 4590 9190 5090 10190 5890 11790 6590 13190
Dítě do 7 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
4390 8690 4390 8690 4390 8690 4390 8690 4390 8690
Hotel HEDERA 2+2/1 HT BMS polopenze *** Rabac
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
8990 18090 9990 19990 10990 21990 12590 25190 13990 27990
Dospělý - přistýlka
7490 14890 8090 16190 8990 17990 10190 20390 11390 22790
Dítě do 12 let - pevné lůžko 8590 17190 9390 18790 10490 20990 11990 23990 13390 26790
Dítě do 12 let - přistýlka
4490 8990 4890 9790 5490 10990 6190 12390 6890 13790
Dítě do 7 let - 1.přistýlka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Dítě do 7 let - 2.přistýlka
4490 8990 4890 9790 5490 10990 6190 12390 6890 13790
ALBONA HOTEL+RESIDENCE 2+1 ST bez stravování *** Rabac
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
2990 5990 4290 8590 4590 9090 5890 11790 7490 14990 8890 17790
Dospělý - přistýlka
2990 5990 4290 8590 4590 9090 5890 11790 7490 14990 8890 17790
Dítě do 12 let - pevné lůžko 2690 5390 3990 7990 4190 8390 5490 10990 6990 13990 8390 16790
Dítě do 12 let - přistýlka
2690 5390 3990 7990 4190 8390 5490 10990 6990 13990 8390 16790
Neobsaz.lůžko
2290 4490 3490 6990 3690 7390 4990 9990 6490 12890 7790 15590
Neobsazená přistýlka
2290 4490 3490 6990 3690 7390 4990 9990 6490 12890 7790 15590
Polopenze - dospělý
5090 10180 5090 10180 5090 10180 5090 10180 5090 10180 5090 10180
Polopenze dítě do 12 let
2790 5580 2790 5580 2790 5580 2790 5580 2790 5580 2790 5580
ALBONA HOTEL+RESIDENCE 2+2 AP bez stravování *** Rabac
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
2690 5390 3890 7790 4090 8190 5290 10590 6590 13190 7590 15190
Dospělý - přistýlka
2690 5390 3890 7790 4090 8190 5290 10590 6590 13190 7590 15190
Dítě do 12 let - pevné lůžko 2390 4790 3590 7090 3790 7490 4890 9790 6190 12390 7190 14390
Dítě do 12 let - přistýlka
2390 4790 3590 7090 3790 7490 4890 9790 6190 12390 7190 14390
Neobsaz.lůžko
1990 3990 3090 6190 3290 6590 4390 8790 5590 11190 6590 13190
Neobsazená přistýlka
1990 3990 3090 6190 3290 6590 4390 8790 5590 11190 6590 13190
Polopenze - dospělý
5090 10180 5090 10180 5090 10180 5090 10180 5090 10180 5090 10180
Polopenze dítě do 12 let
2790 5580 2790 5580 2790 5580 2790 5580 2790 5580 2790 5580
382
vlastní dopravou
Pásmo
A
B
C
D
E
F
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
ALBONA HOTEL+RESIDENCE 2+1 AP STU polopenze *** Rabac POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
5990 11990 8190 16390 8490 16990 10190 20390 13990 28090 15390 30690
Dospělý - přistýlka
5190 10390 7090 14190 7290 14590 8790 17490 12090 24190 13190 26290
Dítě do 14 let - pevné lůžko 5590 11190 7690 15390 7990 15990 9590 19190 13490 26990 14690 29390
Dítě do 14 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
5390 10790 7590 15190 7890 15790 9590 19090 13490 26990 14690 29390
Hotel MARINA 2+0 HT ATR light all inclusive **** Moščenicka Draga
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
16590 33190 16890 33790 18990 37990
Dítě do 14 let - pevné lůžko 8090 16190 8290 16590 9290 18590
Neobsaz.lůžko
5090 10190 5090 10190 5090 10190
Hotel MARINA 2+1 HT BA light all inclusive **** Moščenicka Draga POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
18990 37990 19390 38790 21790 43590
Dospělý - přistýlka
16290 32590 16590 33190 18590 37190
Dítě do 14 let - pevné lůžko 18290 36490 18590 37190 20890 41790
Dítě do 14 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
9190 18390 9390 18790 10590 21190
Hotel MARINA 2+0 HT polopenze ** Rabac
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
4790 9590 6790 13590 7090 14190 9290 18590 10290 20590 11390 22790
Dítě do 12 let - pevné lůžko 3190 6390 4590 9090 4790 9590 6290 12590 6990 13990 7690 15390
Neobsaz.lůžko
1990 3990 1990 3990 1990 3990 2190 4390 2690 5390 2690 5390
Hotel MARINA 2+0 HT MS polopenze ** Rabac
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
5290 10590 7490 14990 7890 15790 10190 20390 11390 22790 12690 25390
Dítě do 12 let - pevné lůžko 3590 7190 4990 9990 5290 10590 6890 13790 7690 15390 8590 17190
Neobsaz.lůžko
1990 3990 1990 3990 1990 3990 2190 4390 2690 5390 2690 5390
Depandance MEDITERAN 2+0 DP polopenze ** Rabac
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
4390 8790 4590 9190 5690 11390 7490 14990 8390 16790 9590 19190
Dítě do 12 let - pevné lůžko 2990 5990 3090 6190 3790 7590 4990 9990 5690 11390 6490 12990
Neobsaz.lůžko
2190 4390 2190 4390 2190 4390 2190 4390 2690 5390 2690 5390
Depandance MEDITERAN 2+0 DP BA polopenze ** Rabac
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
4590 9190 4790 9590 5990 11990 7790 15590 8890 17790 10190 20390
Dítě do 12 let - pevné lůžko 3090 6190 3190 6390 4090 8190 5290 10590 5990 11990 6890 13790
Neobsaz.lůžko
2190 4390 2190 4390 2190 4390 2190 4390 2690 5390 2690 5390
Depandance MEDITERAN 2+0 DP BMS polopenze ** Rabac
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
4790 9590 4990 9990 6190 12390 8690 17390 9590 19190 10690 21390
Dítě do 12 let - pevné lůžko 3190 6390 3390 6790 4190 8390 5890 11790 6490 12990 7190 14390
Neobsaz.lůžko
2190 4390 2190 4390 2190 4390 2190 4390 2690 5390 2690 5390
Hotel MEDITERAN 2+0 HT polopenze *** Moščenicka Draga
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
6990 14090 8590 17190 8990 17990 10190 20290 11990 24090
Dítě do 12 let - pevné lůžko 4790 9590 5790 11590 6090 12190 6790 13590 8190 16390
Neobsaz.lůžko
3190 6390 3190 6390 3190 6390 3190 6390 3190 6390
Hotel MEDITERAN 2+0 HT BMS polopenze *** Moščenicka Draga
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
8690 17390 10590 21190 10990 22190 12590 25190 14990 30090
Dítě do 12 let - pevné lůžko 5890 11790 7190 14390 7590 15090 8490 16990 10190 20390
Neobsaz.lůžko
4090 8190 4990 9990 5290 10590 5990 11990 7290 14490
Hotel MEDITERAN 2+1 HT BMS polopenze *** Moščenicka Draga POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
8690 17390 10590 21190 10990 22190 12590 25190 14990 30090
Dospělý - přistýlka
7490 14990 9090 18190 9590 19190 10790 21590 12890 25790
Dítě do 12 let - pevné lůžko 8190 16390 10090 20090 10590 21190 11990 23990 14390 28790
Dítě do 12 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
4090 8190 4990 9990 5290 10590 5990 11990 7290 14490
Apartmány MEDVEJA 2+2 AP bez stravování *** Opatija-Medveja
Dospělý - pevné lůžko
3190 6390 3990 7990 4690 9390 6290 12590 6790 13590
Dospělý - přistýlka
3190 6390 3990 7990 4690 9390 6290 12590 6790 13590
Dítě do 12 let - pevné lůžko 2790 5590 3690 7390 4290 8590 5890 11790 6290 12590
Dítě do 12 let - přistýlka
2790 5590 3690 7390 4290 8590 5890 11790 6290 12590
Neobsaz.lůžko
2390 4790 3190 6390 3890 7690 5390 10790 5790 11590
Neobsazená přistýlka
2390 4790 3190 6390 3890 7690 5390 10790 5790 11590
Bungalovy MEDVEJA 2+1 BG polopenze *** Opatija-Medveja
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
6390 12790 7990 15890 9590 19190 10390 20690 11790 23590
Dospělý - přistýlka
5490 10990 6790 13590 8290 16590 8890 17790 10190 20390
Dítě do 12 let - pevné lůžko 5990 11990 7390 14790 9090 18190 9790 19590 11290 22590
Dítě do 12 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
2890 5790 3690 7390 4490 8990 4890 9790 5590 11190
Karavany MEDVEJA 4+0 MH bez stravování ** Opatija-Medveja
Dospělý - pevné lůžko
3190 6390 3990 7990 4690 9390 6290 12590 6790 13590
Dítě do 12 let - pevné lůžko 2790 5590 3690 7390 4290 8590 5890 11790 6290 12590
Neobsaz.lůžko
2390 4790 3190 6390 3890 7690 5390 10790 5790 11590
Hotel MIMOSA 2+0 HT polopenze **** Rabac
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
9290 18590 10090 20190 11190 22390 12690 25390 14190 28390
Dítě do 12 let - pevné lůžko 8790 17590 9590 19090 10590 21190 12090 24190 13490 26990
Neobsaz.lůžko
2890 5790 2890 5790 2890 5790 2890 5790 2890 5790
www.cedok.cz
Chorvatsko – Istrie
6013 Rabac, Opatija, Crikvenica « 8/15 dní - pokračování
Pásmo
A
B
C
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Hotel MIMOSA 2+2/1 HT BMS polopenze **** Rabac
Dospělý - pevné lůžko
11490 22990 12390 24690 13390 26790
Dospělý - přistýlka
9390 18790 9990 19990 10890 21790
Dítě do 12 let - pevné lůžko 10990 21990 11790 23490 12790 25590
Dítě do 12 let - přistýlka
5690 11390 6090 12190 6590 13190
Dítě do 7 let - 1.přistýlka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Dítě do 7 let - 2.přistýlka
5690 11390 6090 12190 6590 13190
Neobsaz.lůžko
4390 8690 4390 8690 4390 8690
Hotel MIRAMAR 2+0 HT BA polopenze *** Rabac
Dospělý - pevné lůžko
6390 12790 9290 18590 9590 19190
Dítě do 14 let - pevné lůžko 5990 11990 8790 17590 9090 18190
Neobsaz.lůžko
1490 2990 1490 2990 1490 2990
Hotel MIRAMAR 2+0 HT BMS polopenze *** Rabac
Dospělý - pevné lůžko
6990 14090 10190 20390 10590 21190
Dítě do 14 let - pevné lůžko 6690 13390 9590 19190 10090 20190
Neobsaz.lůžko
1490 2990 1490 2990 1490 2990
Hotel MIRAMAR 2+1 HT BA polopenze *** Rabac
Dospělý - pevné lůžko
6590 13190 9590 19190 9890 19790
Dospělý - přistýlka
5690 11390 8290 16590 8490 16990
Dítě do 14 let - pevné lůžko 6190 12390 9090 18190 9390 18790
Dítě do 14 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
2990 5990 4490 8990 4690 9390
Hotel MIRAMAR 2+1 HT BMS polopenze *** Rabac
Dospělý - pevné lůžko
7290 14590 10490 20990 10990 21990
Dospělý - přistýlka
6290 12590 9090 18090 9390 18790
Dítě do 14 let - pevné lůžko 6890 13790 9990 19990 10390 20790
Dítě do 14 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
3390 6790 4990 9990 5190 10390
Hotel NARCIS 2+0 HT all inclusive **** Rabac
Dospělý - pevné lůžko
14990 29990 16490 32990 17990 35990
Dítě do 12 let - pevné lůžko 14290 28590 15790 31590 17190 34390
Neobsaz.lůžko
2890 5790 2890 5790 2890 5790
Hotel NARCIS 2+2/1 HT BMS all inclusive **** Rabac
Dospělý - pevné lůžko
17290 34590 18790 37590 20190 40390
Dospělý - přistýlka
13890 27790 15190 30390 16290 32590
Dítě do 12 let - pevné lůžko 16490 32990 17990 35990 19390 38790
Dítě do 12 let - přistýlka
8490 16990 9190 18390 9890 19790
Dítě do 7 let - 1.přistýlka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Dítě do 7 let - 2.přistýlka
8490 16990 9190 18390 9890 19790
Neobsaz.lůžko
4390 8690 4390 8690 4390 8690
Hotel OMORIKA 2+1 HT BA polopenze ** Crikvenica
Dospělý - pevné lůžko
5990 11890 7490 14890 9690 19390
Dospělý - přistýlka
4890 9790 6090 12190 7890 15790
Dítě do 12 let - pevné lůžko 5490 10990 6990 13990 9190 18390
Dítě do 12 let - přistýlka
2990 5990 3690 7390 4790 9590
Dítě do 6 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
1590 3190 2090 4190 2790 5590
Hotel OMORIKA 2+1 HT BMS polopenze ** Crikvenica
Dospělý - pevné lůžko
6490 12890 8190 16390 10190 20390
Dospělý - přistýlka
5290 10590 6690 13390 8290 16590
Dítě do 12 let - pevné lůžko 5990 11990 7690 15390 9690 19390
Dítě do 12 let - přistýlka
3190 6390 4090 8190 4990 9990
Dítě do 6 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
1790 3590 2290 4590 2890 5790
D
E
F
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
14990 29990 16390 32790
12090 24190 13290 26590
14290 28590 15690 31390
7390 14790 8090 16190
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
7390 14790 8090 16190
4390 8690 4390 8690
SLEVA AŽ 12%
11590 23190 14290 28590 15890 31790
10990 21990 13590 27190 15190 30390
1490 2990 2690 5390 2690 5390
SLEVA AŽ 12%
13190 26390 15990 32090 17990 35990
12590 25190 15390 30790 17290 34590
1490 2990 2690 5390 2690 5390
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
11790 23590 14790 29590 16390 32790
10090 20190 12690 25390 14090 28190
11190 22390 14190 28290 15690 31390
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
5590 11190 7090 14190 7890 15790
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
13790 27490 16590 33190 18590 37190
11790 23590 14190 28390 15890 31790
13090 26190 15890 31790 17790 35590
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
6590 13190 7990 15990 8990 17990
SLEVA AŽ 12%
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
10490 20990
8490 16990
9890 19790
5190 10390
ZDARMA ZDARMA
2990 5990
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
10990 21990
8890 17790
10390 20790
5390 10790
ZDARMA ZDARMA
3090 6190
vlastní dopravou
Pásmo
A
B
C
D
E
F
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Hotel OPATIJA 2+0 HT AT snídaně ** Opatija
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
5590 11190 5990 11990 6290 12490 7390 14690
Dítě do 12 let - pevné lůžko 3790 7590 3990 7990 4190 8390 4990 9990
Neobsaz.lůžko
2390 4790 2390 4790 2390 4790 2390 4790
Příplatek MS/pokoj
2390 4780 2390 4780 2390 4780 2390 4780
Klimatizace/pokoj
2390 4780 2390 4780 2390 4780 2390 4780
Večeře
2090 4180 2090 4180 2090 4180 2090 4180
Hotel OPATIJA 2+0 HT STA snídaně ** Opatija
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
6490 12990 6990 13990 7190 14390 8490 16990
Dítě do 12 let - pevné lůžko 4390 8790 4690 9390 4890 9790 5790 11490
Neobsaz.lůžko
2390 4790 2390 4790 2390 4790 2390 4790
Příplatek MS/pokoj
2390 4780 2390 4780 2390 4780 2390 4780
Klimatizace/pokoj
2390 4780 2390 4780 2390 4780 2390 4780
Večeře
2090 4180 2090 4180 2090 4180 2090 4180
Hotel VALAMAR SANFIOR 2+0 HT BA polopenze **** Rabac
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
9290 18590 12290 24590 12590 25190 14490 28990 17290 34590 19090 38190
Dítě do 12 let - pevné lůžko 6290 12590 8290 16590 8490 16990 9790 19590 11690 23390 12990 25890
Neobsaz.lůžko
2890 5790 4390 8690 4690 9390 6690 13390 7190 14390 8390 16790
VALAMAR SANFIOR Casa 2+0 DP BMS polopenze **** Rabac
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
10190 20390 14090 28190 14590 29190 17690 35390 20690 41390 23090 46190
Dítě do 12 let - pevné lůžko 6890 13790 9590 19090 9890 19790 11990 23990 13990 27990 15590 31190
Neobsaz.lůžko
4790 9590 6790 13590 6990 13990 8590 17190 10090 20190 11290 22490
VALAMAR SANFIOR Casa 2+1 DP BMS polopenze **** Rabac POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
11790 23590 16390 32790 16990 33990 20190 40390 23790 47590 26490 52890
Dospělý - přistýlka
10090 20190 14090 28190 14490 28990 17290 34590 20290 40590 22590 45190
Dítě do 12 let - pevné lůžko 11190 22390 15690 31390 16190 32390 19390 38790 22790 45590 25390 50790
Dítě do 12 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
5590 11190 7890 15790 8190 16390 9790 19590 11590 23190 12890 25790
Hotel VALAMAR BELLEVUE 2+0 HT BA polopenze **** Rabac
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
8590 17090 11790 23590 12090 24190 14290 28590 17090 34190 18890 37790
Dítě do 14 let - pevné lůžko 5790 11590 7990 15990 8190 16390 9690 19390 11590 23190 12790 25590
Neobsaz.lůžko
1690 3390 2890 5790 3090 6190 3890 7790 4590 9190 5490 10990
Hotel VALAMAR BELLEVUE 2+0 HT BMS polopenze **** Rabac
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
9590 19190 13590 27190 14090 28190 17090 34190 20390 40790 22690 45390
Dítě do 14 let - pevné lůžko 6490 12990 9190 18390 9490 18990 11590 23190 13790 27590 15390 30790
Neobsaz.lůžko
2190 4390 2890 5790 3090 6190 3890 7790 4590 9190 5490 10990
Hotel VALAMAR BELLEVUE 2+1 HT BA polopenze **** Rabac POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
8890 17790 12290 24590 12690 25390 15190 30390 17890 35790 19790 39590
Dospělý - přistýlka
7690 15390 10590 21190 10890 21790 12990 25990 15290 30590 16990 33990
Dítě do 14 let - pevné lůžko 8390 16790 11690 23390 12090 24190 14490 28990 17090 34190 18990 37990
Dítě do 14 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
4190 8390 5890 11790 6090 12190 7290 14590 8690 17290 9590 19190
Hotel VALAMAR BELLEVUE 2+1 HT BMS polopenze **** Rabac POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
10190 20390 14290 28590 14790 29590 18090 36090 21390 42790 23890 47790
Dospělý - přistýlka
8790 17490 12190 24390 12690 25390 15390 30790 18290 36590 20490 40890
Dítě do 14 let - pevné lůžko 9590 19190 13590 27190 14090 28190 17290 34590 20590 41190 22990 45990
Dítě do 14 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
4790 9590 6890 13790 7090 14190 8690 17390 10390 20790 11690 23390
CENA ZAHRNUJE:
• 7 nebo 14 noclehů a pobytovou taxu
• stravování v rozsahu uvedeném u ubytovacího
objektu
• služby delegáta v termínu 14.6.- 6.9.
(Crikvenica a soukromé apartmány pouze
telefonická asistence delegáta)
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
POJIŠTĚNÍ:
• pojištění Evropa Basic 285,- Kč
• pojištění Evropa Standard (limit plnění storna
30 tis. Kč) 395,- Kč
Více informací viz str. 12.
INFORMACE:
• jednolůžkové pokoje pouze na vyžádání
• dětská postýlka se platí na místě
cca 3 - 5 EUR denně
• parkování je v Rabacu zdarma, Moščenicka
Draga, Medveja - platí se cca 10 EUR, Opatija
cca 6 EUR za den
Soukromé apartmány CRIKVENICA
• na místě se platí přihlašovací poplatek 2 EUR
za osobu
• za dítě bez lůžka do 5 let se na místě platí
5 EUR za noc
• lůžkoviny i ručníky jsou k dispozici
Vstupte do Clubu Čedok
• Cestujete-li s Čedokem poprvé, můžete vstoupit do Clubu Čedok.
Své členské výhody budete moci čerpat již při příštím zájezdu.
• Jak se stát členem?
Stačí zakoupit zájezd s Čedokem a vyplnit registrační formulář Clubu Čedok.
✆ 800 112 112
383
Chorvatsko – od Rijeky po Zadar
6112 Ostrov Krk « 8/15 dní
vlastní dopravou
Čedok plus - slevy a výhody
Hotel BLUE WAVES, platí pro seniory nad 60 let na celou sezonu sleva 10%
Odečtěte si slevu za včasný nákup!
Při zakoupení zájezdu vlastní dopravou
Qv
termínu do 31. 12. 2013 sleva 10 %*
Q v termínu do 31. 1. 2014 sleva 7 %*
Qv
termínu do 31. 3. 2014 sleva 6 %*
SPECIÁLNÍ SLEVY
* Tyto slevy poskytujeme ze základní ceníkové ceny (nikoliv z příplatků) členům Clubu Čedok v kategorii Čedok
GOLD. Ostatní klienti mají slevy o 2-3 % nižší, viz podmínky str. 303.
Termíny
Pavilon ADRIA
Soukromé apartmány BAŠKA
Hotel BELI KAMIK
Hotel BLUE WAVES
Hotel CORINTHIA
Bungalovy FLORA
Apartmány FLORA
Hotel JADRAN
Soukromé apartmány MALINSKA
Karavany NJIVICE
Hotel PARK I + II
Hotel ZVONIMIR
A
A
A
V
24
A
A
B
B
31
A
A
C
B
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
B
A
A
A
C
B
A
B
B
17
VI
7
A
A
D
B
A
A
A
D
B
B
B
B
14
B
B
D
B
B
B
B
D
B
B
C
B
VII
21
C
B
D
C
C
C
C
D
B
C
C
C
Pásmo
A
B
C
D
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Pavilon ADRIA 2+2 DP polopenze ** Njivice-ostrov Krk
Dospělý - pevné lůžko
4790 9490 6390 12690 7290 14590 7890 15790
Dospělý - přistýlka
3890 7790 5190 10390 5890 11790 6490 12990
Dítě do 12 let - pevné lůžko 3190 6390 4290 8590 4890 9790 5390 10690
Dítě do 12 let - přistýlka
2390 4790 3190 6390 3590 7190 3890 7790
Dítě do 6 let - 1.přistýlka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Dítě do 6 let - 2.přistýlka
2390 4790 3190 6390 3590 7190 3890 7790
Soukromé apartmány 2+0 ST KL bez stravování *** Baška-ostrov Krk
Dospělý - pevné lůžko
4090 8190 4890 9690 5990 11990 6890 13790
Dítě do 12 let - pevné lůžko 3790 7590 4490 8990 5590 11190 6390 12790
Neobsaz.lůžko
3290 6590 3990 7990 5090 10190 5890 11790
Soukromé apartmány 2+1 AP KL bez stravování *** Baška-ostrov Krk
Dospělý - pevné lůžko
4690 9390 5890 11790 6990 13990 8090 16190
Dospělý - přistýlka
2290 4590 2590 5190 2790 5590 3090 6190
Dítě do 12 let - pevné lůžko 4390 8790 5490 10990 6590 13190 7590 15190
Dítě do 12 let - přistýlka
1990 3990 2290 4590 2490 4990 2690 5390
Neobsaz.lůžko
3890 7790 4990 9990 5990 11990 6990 13990
Soukromé apartmány 4+1 AP KL bez stravování *** Baška-ostrov Krk
Dospělý - pevné lůžko
3690 7290 4390 8790 5290 10590 6190 12390
Dospělý - přistýlka
2290 4590 2590 5190 2790 5590 3090 6190
Dítě do 12 let - pevné lůžko 3290 6590 4090 8190 4890 9790 5790 11490
Dítě do 12 let - přistýlka
1990 3990 2290 4590 2490 4990 2690 5390
Neobsaz.lůžko
2890 5790 3590 7190 4390 8790 5190 10390
Soukromé apartmány 6+1 AP KL bez stravování *** Baška-ostrov Krk
Dospělý - pevné lůžko
3190 6390 3690 7390 4390 8690 5290 10490
Dospělý - přistýlka
2290 4590 2590 5190 2790 5590 3090 6190
Dítě do 12 let - pevné lůžko 2890 5690 3390 6790 3990 7990 4890 9790
Dítě do 12 let - přistýlka
1990 3990 2290 4590 2490 4990 2690 5390
Neobsaz.lůžko
2390 4790 2890 5790 3490 6990 4390 8790
Hotel BELI KAMIK 2+1 HT STA polopenze *** Njivice-ostrov Krk
Dospělý - pevné lůžko
5690 11390 5990 11990 6390 12790 7390 14690
Dospělý - přistýlka
4690 9390 4890 9790 5290 10490 5990 11990
Dítě do 12 let - pevné lůžko 3790 7590 3990 7990 4290 8590 4990 9990
Dítě do 12 let - přistýlka
2890 5690 2990 5990 3190 6390 3690 7390
Dítě do 6 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
1490 2990 1490 2990 1490 2990 1490 2990
Příplatek za BMS
990 1980 990 1980 990 1980 990 1980
Hotel BELI KAMIK 2+1, 2+2 HT SUP polopenze *** Njivice-ostrov Krk
Dospělý - pevné lůžko
5890 11790 6190 12390 6590 13190 7790 15590
Dospělý - přistýlka
4890 9790 5090 10190 5390 10790 6390 12790
Dítě do 12 let - pevné lůžko 3990 7990 4190 8390 4490 8990 5290 10590
Dítě do 12 let - přistýlka
2990 5990 3090 6190 3290 6590 3890 7790
Dítě do 6 let - 1.přistýlka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Dítě do 6 let - 2.přistýlka
2990 5990 3090 6190 3290 6590 3890 7790
Neobsaz.lůžko
1490 2990 1490 2990 1490 2990 1490 2990
Příplatek za MS
990 1980 990 1980 990 1980 990 1980
384
Hotel BLUE WAVES, platí pro nástupy 31.5., 7.6., 13.9. a 20.9. - sleva 10%
Hotel JADRAN, platí pro nástupy 17.5., 28.6., 13.9. a 20.9. - sleva 10%
Hotel BELI KAMIK, platí pro nástupy 17.5., 28.6., 13.9. a 20.9. - sleva 10%
28
C
C
E
C
D
C
C
E
B
D
C
C
5
C
C
E
D
D
C
C
E
C
E
D
C
12
D
D
E
D
D
D
D
E
C
E
D
D
19
D
D
F
D
E
D
D
F
D
E
D
D
E
F
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
8390 16790
6790 13590
5690 11390
4190 8390
ZDARMA ZDARMA
4190 8390
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
9490 18990 11190 22390
7690 15390 9090 18190
6390 12790 7590 15090
4690 9390 5490 10990
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
1990 3990 1990 3990
990 1980 990 1980
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
9990 19990 11690 23290
8090 16190 9490 18890
6690 13390 7890 15790
4890 9790 5790 11490
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
4890 9790 5790 11490
1990 3990 1990 3990
990 1980 990 1980
26
D
D
F
D
E
D
D
F
D
E
D
D
2
E
D
F
D
E
D
D
F
E
E
D
D
9
E
D
F
D
E
D
D
F
E
E
D
D
VIII
16
C
D
E
D
D
C
C
E
E
D
D
D
23
B
C
E
C
D
B
B
E
C
C
C
C
30
A
B
D
C
C
A
A
D
B
B
C
B
6
A
A
C
C
B
A
A
C
B
A
B
B
IX
13
20
A
C
B
A
A
B
C
A
A
A
A
A
A
A
A
A
SEDM DNÍ ZA CENU ŠESTI
7=6
Pavilon ADRIA, apartmány
a bungalovy FLORA - nástupy do
14.6. a od 30.8.,
sleva 7 = 6 zahrnuta v ceníku!
Pásmo
A
B
C
D
E
F
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Hotel BLUE WAVES 2+0 HT STA snídaně **** Malinska-ostrov Krk
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
10490 20990 11690 23290 15190 30390 17390 34790
Dítě do 12 let - pevné lůžko 5190 10390 5790 11490 7490 14990 8490 16990
Neobsaz.lůžko
4990 9890 5490 10990 7290 14590 8390 16790
Večeře dospělý
2390 4780 2390 4780 2390 4780 2390 4780
Večeře dítě do 12 let
1190 2380 1190 2380 1190 2380 1190 2380
Hotel BLUE WAVES 2+2/1 HT BMS snídaně **** Malinska-ostrov Krk POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
11890 23790 13090 26190 18090 36190 21190 42390
Dospělý - přistýlka
8490 16990 9390 18790 12890 25790 14990 29990
Dítě do 12 let - pevné lůžko 11290 22590 12490 24990 17290 34590 20290 40590
Dítě do 12 let - přistýlka
5890 11790 6390 12790 8890 17790 10390 20790
Dítě do 7 let - 1.přistýlka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Dítě do 7 let - 2.přistýlka
5890 11790 6390 12790 8890 17790 10390 20790
Večeře dospělý
2390 4780 2390 4780 2390 4780 2390 4780
Večeře dítě do 12 let
1190 2380 1190 2380 1190 2380 1190 2380
Hotel CORINTHIA 2+0 HT BA polopenze *** Baška-ostrov Krk
Dospělý - pevné lůžko
7790 15590 9290 18590 10890 21790 12290 24490 12690 25390
Dítě do 15 let - pevné lůžko 7390 14790 8790 17590 10390 20790 11690 23290 12090 24190
Neobsaz.lůžko
7190 14390 8690 17290 10290 20590 11590 23190 12090 24190
Hotel CORINTHIA 2+1 HT BA polopenze *** Baška-ostrov Krk
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
Dospělý - pevné lůžko
8990 17990 10490 20990 11990 24090 13390 26790 13990 27890
Dospělý - přistýlka
7390 14690 8490 16990 9790 19590 10890 21790 11290 22590
Dítě do 15 let - pevné lůžko 8490 16990 9890 19790 11490 22990 12790 25590 13290 26590
Dítě do 15 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
8390 16790 9790 19590 11490 22990 12790 25590 13290 26590
Hotel CORINTHIA 2+2 HT BA polopenze *** Baška-ostrov Krk
POBYT PRO 2 DĚTI ZDARMA
Dospělý - pevné lůžko
9990 19990 11390 22790 12990 26090 14390 28790 14990 29890
Dospělý - přistýlka
8090 16190 9290 18590 10590 21190 11690 23290 11990 23990
Dítě do 15 let - pevné lůžko 9490 18890 10790 21590 12490 24990 13690 27390 14190 28390
Dítě do 15 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Bungalovy FLORA 2+2 BG polopenze * Njivice-ostrov Krk
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
Dospělý - pevné lůžko
4390 8790 5890 11790 6790 13590 7290 14590
Dospělý - přistýlka
3590 7190 4890 9690 5590 11190 5890 11790
Dítě do 12 let - pevné lůžko 2890 5790 3990 7990 4590 9190 4890 9790
Dítě do 12 let - přistýlka
2190 4390 2990 5990 3390 6790 3590 7190
Dítě do 6 let - 1.přistýlka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Dítě do 6 let - 2.přistýlka
2190 4390 2990 5990 3390 6790 3590 7190
Neobsaz.lůžko
990 1990 990 1990 990 1990 990 1990
Apartmány FLORA 4+1 AP bez stravování * Njivice-ostrov Krk
Dospělý - pevné lůžko
2390 4790 3390 6790 3990 7990 4390 8790
Dospělý - přistýlka
1890 3790 1890 3790 2290 4590 2290 4590
Dítě do 12 let - pevné lůžko 2090 4190 3090 6190 3590 7190 3990 7990
Dítě do 12 let - přistýlka
1590 3190 1590 3190 1990 3990 1990 3990
Neobsaz.lůžko
1690 3390 2590 5190 3190 6290 3490 6990
Snídaně
1690 3380 1690 3380 1690 3380 1690 3380
Večeře
2390 4780 2390 4780 2390 4780 2390 4780
www.cedok.cz
Chorvatsko – od Rijeky po Zadar
6112 Ostrov Krk « 8/15 dní - pokračování
Pásmo
A
B
C
D
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Apartmány FLORA 6+0 AP bez stravování * Njivice-ostrov Krk
Dospělý - pevné lůžko
1990 3990 2690 5390 3090 6190 3390 6790
Dítě do 12 let - pevné lůžko 1690 3390 2390 4790 2790 5590 3090 6190
Neobsaz.lůžko
1290 2590 1890 3790 2290 4590 2690 5390
Snídaně
1690 3380 1690 3380 1690 3380 1690 3380
Večeře
2390 4780 2390 4780 2390 4780 2390 4780
Hotel JADRAN 2+1 HT polopenze *** Njivice-ostrov Krk
Dospělý - pevné lůžko
6190 12390 6590 13190 6990 14090 8290 16590
Dospělý - přistýlka
5090 10190 5390 10790 5790 11590 6790 13590
Dítě do 12 let - pevné lůžko 4190 8290 4390 8790 4790 9590 5590 11190
Dítě do 12 let - přistýlka
3090 6190 3290 6590 3590 7090 4090 8190
Dítě do 6 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
1490 2990 1490 2990 1490 2990 1490 2990
Příplatek za MS
990 1980 990 1980 990 1980 990 1980
Soukromé apartmány 2+1 ST STU bez stravování *** Malinska-ostrov Krk
Dospělý - pevné lůžko
3190 6390 3790 7590 4790 9590 5390 10790
Dospělý - přistýlka
1590 3190 1890 3790 2090 4190 2590 5190
Dítě do 12 let - pevné lůžko 2890 5690 3490 6990 4490 8890 5090 10090
Dítě do 12 let - přistýlka
1390 2690 1590 3190 1790 3590 2290 4590
Neobsaz.lůžko
2390 4790 2990 5990 3990 7990 4490 8990
Soukromé apartmány 2+1 AP AP bez stravování *** Malinska-ostrov Krk
Dospělý - pevné lůžko
3790 7590 4690 9390 5690 11390 6190 12390
Dospělý - přistýlka
1590 3190 1890 3790 2090 4190 2590 5190
Dítě do 12 let - pevné lůžko 3490 6990 4290 8590 5290 10590 5790 11590
Dítě do 12 let - přistýlka
1390 2690 1590 3190 1790 3590 2290 4590
Neobsaz.lůžko
2990 5990 3790 7590 4790 9590 5190 10390
Soukromé apartmány 4+1 AP bez stravování *** Malinska-ostrov Krk
Dospělý - pevné lůžko
3090 6190 3390 6790 4090 8190 4790 9490
Dospělý - přistýlka
1590 3190 1890 3790 2090 4190 2590 5190
Dítě do 12 let - pevné lůžko 2690 5390 3090 6190 3790 7590 4390 8790
Dítě do 12 let - přistýlka
1390 2690 1590 3190 1790 3590 2290 4590
Neobsaz.lůžko
2290 4590 2690 5390 3290 6590 3890 7790
Soukromé apartmány 6+1 AP bez stravování *** Malinska-ostrov Krk
Dospělý - pevné lůžko
2590 5190 2990 5990 3690 7390 4190 8390
Dospělý - přistýlka
1590 3190 1890 3790 2090 4190 2590 5190
Dítě do 12 let - pevné lůžko 2290 4490 2590 5190 3390 6790 3890 7790
Dítě do 12 let - přistýlka
1390 2690 1590 3190 1790 3590 2290 4590
Neobsaz.lůžko
1790 3590 2190 4390 2890 5790 3390 6790
Karavany NJIVICE 4+2/0 MH bez stravování *** Njivice-ostrov Krk
Dospělý - pevné lůžko
2590 5190 3990 7990 4290 8590 5390 10690
Dítě do 12 let - pevné lůžko 2290 4590 3690 7390 3890 7790 4990 9990
Dítě do 12 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
1890 3690 3190 6390 3490 6990 4490 8890
Hotel PARK I + II 2+0 HT ECON light all inclusive *** Punat-ostrov Krk
Dospělý - pevné lůžko
8790 17590 9990 19990 12590 25190 14290 28590
Dítě do 12 let - pevné lůžko 8290 16590 9490 18990 11990 23890 13690 27390
Neobsaz.lůžko
1690 3390 1690 3390 1690 3390 1690 3390
Hotel PARK I + II 2+0 HT STA light all inclusive *** Punat-ostrov Krk
Dospělý - pevné lůžko
9290 18590 10490 20990 13090 26190 14890 29690
Dítě do 12 let - pevné lůžko 8790 17590 9990 19990 12390 24790 14190 28390
Neobsaz.lůžko
4390 8690 4990 9990 6290 12490 7090 14190
vlastní dopravou
E
F
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
10490 20990 11990 24090
8490 16990 9790 19590
7090 14190 8190 16390
5190 10390 5990 11990
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
1990 3990 1990 3990
990 1980 990 1980
5990
2590
5490
2290
4990
11890
5190
10990
4590
9990
6990
2590
6490
2290
5990
13890
5190
12990
4590
11990
5390
2590
4990
2290
4490
10790
5190
9990
4590
8990
4790 9590
2590 5190
4390 8790
2290 4590
3890 7790
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
6990 13990
6590 13190
ZDARMA ZDARMA
5990 11990
SLEVA AŽ 12%
SLEVA AŽ 12%
Pásmo
A
B
C
D
E
F
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Hotel PARK I + II 2+1 HT COM light all inclusive *** Punat-ostrov Krk POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
9490 18990 11290 22590 12990 26090 14990 30090
Dospělý - přistýlka
7790 15590 9190 18390 10590 21190 12190 24390
Dítě do 12 let - pevné lůžko 8990 17990 10690 21390 12390 24790 14390 28790
Dítě do 12 let - přistýlka
4690 9390 5590 11190 6390 12790 7390 14790
Dítě do 7 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
4490 8990 5390 10790 6290 12490 7290 14590
Hotel ZVONIMIR 2+1 HT AT snídaně **** Baška-ostrov Krk
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
8290 16590 12090 24190 13790 27590 16190 32390
Dospělý - přistýlka
6790 13590 9790 19590 11190 22390 13090 26190
Dítě do 12 let - pevné lůžko 7790 15590 11490 22990 13190 26390 15490 30990
Dítě do 12 let - přistýlka
4090 8190 5990 11990 6790 13590 7990 15890
Neobsaz.lůžko
1990 3990 1990 3990 1990 3990 1990 3990
Večeře dospělý
2390 4780 2390 4780 2390 4780 2390 4780
Večeře dítě do 12 let
1190 2380 1190 2380 1190 2380 1190 2380
Hotel ZVONIMIR 2+1 HT BA snídaně **** Baška-ostrov Krk
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
8990 17990 13290 26590 15190 30390 17890 35790
Dospělý - přistýlka
7390 14690 10790 21590 12290 24590 14390 28790
Dítě do 12 let - pevné lůžko 8490 16990 12690 25390 14590 29090 17090 34190
Dítě do 12 let - přistýlka
4490 8990 6590 13190 7490 14990 8790 17590
Neobsaz.lůžko
1990 3990 1990 3990 1990 3990 1990 3990
Večeře dospělý
2390 4780 2390 4780 2390 4780 2390 4780
Večeře dítě do 12 let
1190 2380 1190 2380 1190 2380 1190 2380
Hotel ZVONIMIR 2+1 HT BMS snídaně **** Baška-ostrov Krk
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
10690 21390 15490 30990 17890 35790 20990 41990
Dospělý - přistýlka
8690 17390 12490 24990 14390 28790 16890 33790
Dítě do 12 let - pevné lůžko 10190 20290 14790 29590 17090 34190 20090 40190
Dítě do 12 let - přistýlka
5290 10590 7590 15190 8790 17590 10290 20590
Neobsaz.lůžko
1990 3990 1990 3990 1990 3990 1990 3990
Večeře dospělý
2390 4780 2390 4780 2390 4780 2390 4780
Večeře dítě do 12 let
1190 2380 1190 2380 1190 2380 1190 2380
CENA ZAHRNUJE:
• 7 nebo 14 noclehů a pobytovou taxu
• stravování v rozsahu uvedeném u ubytovacího
objektu
• služby delegáta (v termínu 7.6.- 13.9.)
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
POJIŠTĚNÍ:
• pojištění Evropa Basic 285,- Kč
• pojištění Evropa Standard (limit plnění storna
30 tis. Kč) 395,- Kč
Více informací viz str. 12.
INFORMACE:
• jednolůžkové pokoje pouze na vyžádání
• dětská postýlka se platí na místě cca 6 EUR
denně (v hotelových kapacitách)
• pobyt se psem možný v apartmánech
a bungalovech Flora, platí se na místě 5 EUR
za noc
SOUKROMÉ APARTMÁNY BAŠKA
• na místě se platí přihlašovací a ekologická
taxa ve výši 4,10 EUR na osobu a týden
• za dítě bez lůžka (infant) se na místě platí
4 EUR za noc
• pobyt se psem možný na vyžádání, platí se na
místě 6 EUR za noc
• apartmány bez klimatizace jsou možné na
vyžádání
SOUKROMÉ APARTMÁNY MALINSKA
• na místě se platí přihlašovací poplatek 2 EUR
na osobu a pobyt
• za dítě bez lůžka (infant) se na místě platí
3 EUR za noc
• pobyt se psem možný na vyžádání, platí se na
místě 5 EUR za noc
• možno vyžádat klimatizované apartmány za
příplatek 5 EUR za noc
• služba delegáta pouze na telefon, delegát do
apartmánů nedojíždí
Vstupte do Clubu Čedok
• Cestujete-li s Čedokem poprvé, můžete vstoupit
do Clubu Čedok. Své členské výhody budete moci čerpat
již při příštím zájezdu.
• Jak se stát členem?
Stačí zakoupit zájezd s Čedokem
a vyplnit registrační formulář Clubu Čedok.
✆ 800 112 112
385
Chorvatsko – od Rijeky po Zadar
6113 Ostrov Rab « 8/15 dní
vlastní dopravou
Čedok plus - slevy a výhody
SEDM DNÍ ZA CENU ŠESTI 7 = 6
Odečtěte si slevu za včasný nákup!
Při zakoupení zájezdu vlastní dopravou
Qv
Qv
termínu do 31. 12. 2013 sleva 10 %*
termínu do 31. 1. 2014 sleva 7 %*
Qv
termínu do 31. 3. 2014 sleva 6 %*
Hotely PADOVA, IMPERIAL, EVA, CAROLINA, pav. SUHA PUNTA, pav. SAN MARINO
platí pro nástupy 17.5., 24.5., 31.5., 13.9. a 20.9. - sleva 10%
Apartmány SUHA PUNTA, platí pro nástupy 17.5., 24.5. a 31.5. - sleva 10%
* Tyto slevy poskytujeme ze základní ceníkové ceny (nikoliv z příplatků) členům Clubu Čedok v kategorii Čedok
GOLD. Ostatní klienti mají slevy o 2-3 % nižší, viz podmínky str. 303.
Termíny
Hotel CAROLINA
Hotel EVA
Grand hotel IMPERIAL
Pavilon LOPAR
Hotel PADOVA
Karavany PADOVA
Pavilon PLAŽA/VELI MEL
Pavilon SAHARA/RAB
Karavany SAN MARINO
Apartmány SNJEŽANA PELA
Apartmány SUHA PUNTA
Pavilony SUHA PUNTA
Apartmány TONI
17
A
A
A
A
A
B
A
A
B
V
24
A
A
A
A
A
B
A
A
B
31
A
A
A
A
A
B
A
A
B
VI
B
A
A
B
A
B
B
A
B
7
A
A
A
A
A
C
A
A
C
A
B
A
C
14
B
B
B
B
B
C
B
B
C
A
B
B
C
VII
21
B
B
B
B
B
C
B
B
C
B
C
B
C
28
C
B
C
B
C
D
B
B
D
C
C
B
C
5
C
C
C
C
C
D
C
C
D
C
C
C
D
12
C
C
C
C
C
D
C
C
D
D
C
C
E
19
D
D
D
D
D
E
D
D
E
D
D
D
E
Pásmo
A
B
C
D
E
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Hotel CAROLINA 2+1 HT BMS polopenze **** Suha Punta-ostrov Rab
Dospělý - pevné lůžko
8690 17390 10490 20990 13190 26390 14990 29990
Dospělý - přistýlka
7090 14190 8590 17190 10690 21390 12090 24190
Dítě do 12 let - pevné lůžko 8290 16490 9990 19990 12590 25190 14290 28590
Dítě do 12 let - přistýlka
4290 8590 5190 10390 6490 12990 7390 14790
Neobsaz.lůžko
1990 3990 1990 3990 1990 3990 1990 3990
Hotel EVA 1+0 HT BA polopenze ** Suha Punta-ostrov Rab
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
7790 15590 8890 17790 10290 20590 11390 22790
Příplatek MS (na vyžádání)
690 1380
690 1380
690 1380
690 1380
Hotel EVA 2+1 HT BA polopenze ** Suha Punta-ostrov Rab
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
5990 11990 7290 14590 8590 17090 9590 19190
Dospělý - přistýlka
4990 9990 5990 11990 6990 13990 7790 15590
Dítě do 12 let - pevné lůžko 5590 11190 6890 13790 8090 16190 9090 18190
Dítě do 12 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
1990 3990 1990 3990 1990 3990 1990 3990
Příplatek MS
690 1380
690 1380
690 1380
690 1380
Hotel EVA 2+2 HT BA polopenze ** Suha Punta-ostrov Rab
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
5990 11990 7290 14590 8590 17090 9590 19190
Dospělý - přistýlka
4990 9990 5990 11990 6990 13990 7790 15590
Dítě do 12 let - pevné lůžko 5590 11190 6890 13790 8090 16190 9090 18190
Dítě do 12 let - přistýlka
2990 5990 3590 7190 4190 8390 4790 9590
Příplatek MS
690 1380
690 1380
690 1380
690 1380
Grand hotel IMPERIAL 2+1 HT polopenze **** Rab-ostrov Rab
Dospělý - pevné lůžko
8990 18090 10190 20390 11990 23990 13790 27490
Dospělý - přistýlka
7390 14790 8290 16590 9690 19390 11090 22190
Dítě do 12 let - pevné lůžko 8590 17190 9590 19190 11390 22790 13090 26190
Dítě do 12 let - přistýlka
4490 8990 4990 9990 5890 11790 6790 13590
Neobsaz.lůžko
2390 4790 2390 4790 2390 4790 2390 4790
Grand hotel IMPERIAL 2+1 HT VP polopenze **** Rab-ostrov Rab
Dospělý - pevné lůžko
10190 20390 11390 22790 13190 26390 14990 29990
Dospělý - přistýlka
8290 16590 9290 18590 10690 21390 12090 24190
Dítě do 12 let - pevné lůžko 9590 19190 10790 21590 12590 25190 14290 28590
Dítě do 12 let - přistýlka
4990 9990 5590 11190 6490 12990 7390 14790
Neobsaz.lůžko
4790 9590 5390 10790 6290 12590 7190 14390
Pavilon LOPAR 4+1 PA BA polopenze *** Lopar-ostrov Rab
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
7390 14790 8690 17390 10490 20990 11690 23290
Dospělý - přistýlka
5190 10390 5990 11990 5990 11990 5990 11990
Dítě do 12 let - pevné lůžko 6990 13890 8290 16490 9990 19990 11090 22190
Dítě do 12 let - přistýlka
4790 9590 5590 11190 5590 11190 5590 11190
Neobsaz.lůžko
6790 13590 8090 16190 9890 19790 10990 21990
Pavilon LOPAR 4+2 PA SUP polopenze *** Lopar-ostrov Rab
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
9190 18390 10490 20990 12290 24590 13990 28090
Dospělý - přistýlka
5190 10390 5990 11990 5990 11990 5990 11990
Dítě do 12 let - pevné lůžko 8690 17390 9990 19990 11690 23390 13490 26990
Dítě do 12 let - přistýlka
4790 9590 5590 11190 5590 11190 5590 11190
Neobsaz.lůžko
8590 17090 9890 19790 11690 23390 13490 26990
386
26
D
D
D
D
D
E
D
D
E
D
D
D
E
2
D
D
D
D
D
E
D
D
E
D
D
D
E
9
D
D
D
D
D
E
D
D
E
D
D
D
E
VIII
16
D
C
D
C
D
E
C
C
E
D
C
C
E
23
C
B
C
B
C
D
B
B
D
C
C
B
D
30
B
B
B
B
B
C
B
B
C
B
B
B
C
6
B
A
B
A
B
B
A
A
B
A
B
A
B
IX
13
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
20
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Pásmo
A
B
C
D
E
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Hotel PADOVA 2+1 HT BA polopenze **** Rab-ostrov Rab
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
7790 15590 8990 18090 10990 21990 12690 25390
Dospělý - přistýlka
6390 12790 7390 14790 8990 17990 10290 20590
Dítě do 12 let - pevné lůžko 7390 14790 8590 17190 10490 20990 12090 24190
Dítě do 12 let - přistýlka
3890 7790 4490 8990 5490 10990 6190 12390
Dítě do 6 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
2890 5790 3590 7190 5090 10190 5090 10190
Hotel PADOVA 2+1 HT BMS polopenze **** Rab-ostrov Rab
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
8690 17390 10190 20390 12290 24590 13990 28090
Dospělý - přistýlka
7090 14190 8290 16590 9990 19990 11390 22790
Dítě do 12 let - pevné lůžko 8290 16490 9590 19190 11690 23390 13490 26990
Dítě do 12 let - přistýlka
4290 8590 4990 9990 6090 12190 6890 13790
Dítě do 6 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
3590 7190 3890 7790 5290 10590 5290 10590
Karavany PADOVA 4+2 MH bez stravování *** Rab-ostrov Rab
Dospělý - pevné lůžko
2390 4790 2690 5390 3690 7390 4590 9190 4690 9390
Dospělý - přistýlka
2390 4790 2690 5390 3690 7390 4590 9190 4690 9390
Dítě do 12 let - pevné lůžko 2090 4190 2390 4790 3390 6790 4190 8390 4390 8790
Dítě do 12 let - přistýlka
2090 4190 2390 4790 3390 6790 4190 8390 4390 8790
Neobsaz.lůžko
1690 3290 1990 3990 2890 5790 3690 7390 3890 7790
Neobsazená přistýlka
1690 3290 1990 3990 2890 5790 3690 7390 3890 7790
Pavilon PLAŽA/VELI MEL 2+1 PA BKL polopenze *** Lopar-ostrov Rab POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
6990 14090 8890 17790 10490 20990 11990 23990
Dospělý - přistýlka
5790 11590 7290 14590 8590 17190 9690 19390
Dítě do 12 let - pevné lůžko 6690 13390 8390 16790 9990 19990 11390 22790
Dítě do 12 let - přistýlka
3590 7090 4390 8790 5190 10390 5890 11790
Dítě do 6 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA 4390 8790 5190 10390 5890 11790
Neobsaz.lůžko
1990 3990 1990 3990 1990 3990 1990 3990
Pavilon SAHARA/RAB 2+1 PA KL polopenze *** Lopar-ostrov Rab POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
6990 13890 8190 16390 9590 19190 10990 21990
Dospělý - přistýlka
5690 11390 6690 13390 7790 15590 8990 17990
Dítě do 12 let - pevné lůžko 6490 12990 7690 15390 9090 18190 10490 20990
Dítě do 12 let - přistýlka
3490 6990 4090 8190 4790 9590 5490 10990
Dítě do 6 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA 4090 8190 4790 9590 5490 10990
Neobsaz.lůžko
1490 2990 1490 2990 1490 2990 1490 2990
Karavany SAN MARINO 4+2 MH bez stravování *** Lopar-ostrov Rab
Dospělý - pevné lůžko
2390 4790 2990 5990 3690 7390 4790 9590 5190 10390
Dospělý - přistýlka
2390 4790 2990 5990 3690 7390 4790 9590 5190 10390
Dítě do 12 let - pevné lůžko 2090 4190 2690 5390 3390 6790 4390 8790 4790 9590
Dítě do 12 let - přistýlka
2090 4190 2690 5390 3390 6790 4390 8790 4790 9590
Neobsaz.lůžko
1690 3290 2290 4590 2890 5790 3890 7790 4290 8590
Neobsazená přistýlka
1690 3290 2290 4590 2890 5790 3890 7790 4290 8590
Apartmány SNJEŽANA PELA 2+2 AP bez stravování **** Lopar-ostrov Rab
Dospělý - pevné lůžko
3290 6580 4490 8980 5790 11580 6490 12980
Dospělý - přistýlka
2790 5580 2790 5580 2790 5580 2790 5580
Dítě do 12 let - pevné lůžko 3290 6580 4490 8980 5790 11580 6490 12980
Dítě do 12 let - přistýlka
2790 5580 2790 5580 2790 5580 2790 5580
Neobsaz.lůžko
3290 6580 4490 8980 5790 11580 6490 12980
www.cedok.cz
Chorvatsko – od Rijeky po Zadar
6113 Ostrov Rab « 8/15 dní - pokračování
vlastní dopravou
Pásmo
A
B
C
D
E
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Apartmány SNJEŽANA PELA 4+2 AP bez stravování **** Lopar-ostrov Rab
Dospělý - pevné lůžko
3190 6380 3490 6980 4790 9580 4990 9980
Dospělý - přistýlka
2790 5580 2790 5580 2790 5580 2790 5580
Dítě do 12 let - pevné lůžko 3190 6380 3490 6980 4790 9580 4990 9980
Dítě do 12 let - přistýlka
2790 5580 2790 5580 2790 5580 2790 5580
Neobsaz.lůžko
3190 6380 3490 6980 4790 9580 4990 9980
Apartmány SNJEŽANA PELA 6+2 AP bez stravování **** Lopar-ostrov Rab
Dospělý - pevné lůžko
2890 5780 3090 6180 4190 8380 4390 8780
Dospělý - přistýlka
2790 5580 2790 5580 2790 5580 2790 5580
Dítě do 12 let - pevné lůžko 2890 5780 3090 6180 4190 8380 4390 8780
Dítě do 12 let - přistýlka
2790 5580 2790 5580 2790 5580 2790 5580
Neobsaz.lůžko
2890 5780 3090 6180 4190 8380 4390 8780
Apartmány SUHA PUNTA 2+1 AP BG bez stravování *** Suha Punta-ostrov Rab
Dospělý - pevné lůžko
5190 10390 6490 12990 8290 16590 9190 18390
Dospělý - přistýlka
2290 4590 2290 4590 2290 4590 2290 4590
Dítě do 12 let - pevné lůžko 4790 9590 6090 12190 7790 15590 8690 17390
Dítě do 12 let - přistýlka
1990 3990 1990 3990 1990 3990 1990 3990
Neobsaz.lůžko
4290 8590 5490 10990 7190 14390 8090 16090
Polopenze dospělý
4590 9180 4590 9180 4590 9180 4590 9180
Polopenze dítě do 12 let
2390 4780 2390 4780 2390 4780 2390 4780
Apartmány SUHA PUNTA 4+1 AP BG bez stravování *** Suha Punta-ostrov Rab
Dospělý - pevné lůžko
3790 7590 3990 7990 5590 11190 6290 12590
Dospělý - přistýlka
2290 4590 2290 4590 2290 4590 2290 4590
Dítě do 12 let - pevné lůžko 3490 6990 3690 7390 5190 10390 5790 11590
Dítě do 12 let - přistýlka
1990 3990 1990 3990 1990 3990 1990 3990
Neobsaz.lůžko
2990 5990 3190 6390 4690 9390 5290 10590
Polopenze dospělý
4590 9180 4590 9180 4590 9180 4590 9180
Polopenze dítě do 12 let
2390 4780 2390 4780 2390 4780 2390 4780
Apartmány SUHA PUNTA 2+2/1 AP KL bez stravování *** Suha Punta-ostrov Rab
Dospělý - pevné lůžko
4690 9390 5790 11590 7390 14790 8290 16590
Dospělý - přistýlka
2290 4590 2290 4590 2290 4590 2290 4590
Dítě do 12 let - pevné lůžko 4290 8590 5390 10790 6890 13790 7790 15590
Dítě do 12 let - přistýlka
1990 3990 1990 3990 1990 3990 1990 3990
Neobsaz.lůžko
3790 7590 4890 9790 6390 12790 7190 14390
Polopenze dospělý
4590 9180 4590 9180 4590 9180 4590 9180
Polopenze dítě do 12 let
2390 4780 2390 4780 2390 4780 2390 4780
Pásmo
A
B
C
D
E
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Apartmány SUHA PUNTA 2+2/1 AP TKL bez stravování *** Suha Punta-ostrov Rab
Dospělý - pevné lůžko
5190 10390 5990 11990 7790 15590 8690 17390
Dospělý - přistýlka
2290 4590 2290 4590 2290 4590 2290 4590
Dítě do 12 let - pevné lůžko 4790 9590 5590 11190 7390 14790 8290 16490
Dítě do 12 let - přistýlka
1990 3990 1990 3990 1990 3990 1990 3990
Neobsaz.lůžko
4290 8590 5090 10190 6790 13590 7590 15190
Polopenze dospělý
4590 9180 4590 9180 4590 9180 4590 9180
Polopenze dítě do 12 let
2390 4780 2390 4780 2390 4780 2390 4780
Pavilony SUHA PUNTA 2+1 PA polopenze *** Suha Punta-ostrov Rab
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
5990 11990 7290 14590 8590 17090 9590 19190
Dospělý - přistýlka
4990 9990 5990 11990 6990 13990 7790 15590
Dítě do 12 let - pevné lůžko 5590 11190 6890 13790 8090 16190 9090 18190
Dítě do 12 let - přistýlka
2990 5990 3590 7190 4190 8390 4790 9590
Neobsaz.lůžko
1990 3990 1990 3990 1990 3990 1990 3990
Apartmány TONI 4+1 AP bez stravování *** Lopar-ostrov Rab
Dospělý - pevné lůžko
2290 4580 3390 6780 4090 8180 4990 9980 5790 11580
Dospělý - přistýlka
2290 4580 3390 6780 3590 7180 3590 7180 3590 7180
Dítě do 12 let - pevné lůžko 2290 4580 3390 6780 4090 8180 4990 9980 5790 11580
Dítě do 12 let - přistýlka
2290 4580 3390 6780 3590 7180 3590 7180 3590 7180
Neobsaz.lůžko
2290 4580 3390 6780 4090 8180 4990 9980 5790 11580
CENA ZAHRNUJE:
• 7 nebo 14 noclehů a pobytovou taxu
• stravování v rozsahu uvedeném u ubytovacího
objektu
• služby delegáta (v termínu 14.6. - 6.9.)
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
POJIŠTĚNÍ:
• pojištění Evropa Basic 285,- Kč
• pojištění Evropa Standard (limit plnění storna
30 tis. Kč) 395,- Kč
Více informací viz str. 12.
INFORMACE:
• jednolůžkové pokoje pouze na vyžádání
• pokoje typu 2+2 v hotelu EVA a 4+1 v pav.
LOPAR jsou určeny pro min. 3 osoby
• pobyt se psem možný na vyžádání (platí se na
místě 10 EUR za noc) v hotelu Eva, pav. San
Marino, app a pav. Suha Punta
• dětská postýlka v hotelových kapacitách je
možná za poplatek 4 EUR za noc (platí se na
místě)
APARTMÁNY SNJEŽANA PELA
• není možný pobyt se psem
• na místě lze doplatit klimatizaci (5 EUR za
noc) v apartmánech 4+2 a 6+2
• apartmán typu 2+2 je v přízemí a nemá
možnost doplatku za klimatizaci
• zdarma WIFI venku na terase
KARAVANY PADOVA a SAN MARINO
• na místě se platí vratná kauce 100 EUR
• v ceně jsou lůžkoviny a ručníky
• v ceně je spotřeba energie a vody
• pokud klienti zanechají karavan neuklizený,
účtuje se 30 EUR za úklid
Cvičení
JÓGY
STŘEDISKO SUHA PUNTA
MOŽNOST CVIČENÍ JOGY S AKREDITOVANÝMI
CVIČITELKAMI
• v termínech 14.6. - 12.7., poplatek
cca 1 200 Kč (platí se na místě)
• výtvarná dílnička pro děti 3 - 15 let
(za poplatek na místě), pravděpodobně
v termínech 14.6. - 12.7.
• masáže v termínech 14.6. - 12.7.
(poplatek na místě)
Vstupte do Clubu Čedok
• Cestujete-li s Čedokem poprvé, můžete vstoupit
do Clubu Čedok. Své členské výhody budete moci čerpat
již při příštím zájezdu.
• Jak se stát členem?
Stačí zakoupit zájezd s Čedokem
a vyplnit registrační formulář Clubu Čedok.
✆ 800 112 112
387
Chorvatsko – od Rijeky po Zadar
6114 Okolí Zadaru a ostrovy Ugljan a Pag « 8/15 dní
vlastní dopravou
Čedok plus - slevy a výhody
SEDM DNÍ ZA CENU PĚTI 7 = 5
Odečtěte si slevu za včasný nákup!
Při zakoupení zájezdu vlastní dopravou
Qv
Qv
termínu do 31. 12. 2013 sleva 10 %*
termínu do 31. 1. 2014 sleva 7 %*
Qv
termínu do 31. 3. 2014 sleva 6 %*
SEDM DNÍ ZA CENU ŠESTI 7 = 6
* Tyto slevy poskytujeme ze základní ceníkové ceny (nikoliv z příplatků) členům Clubu Čedok v kategorii Čedok
GOLD. Ostatní klienti mají slevy o 2-3 % nižší, viz podmínky str. 303.
Termíny
Hotel CLUB FUNIMATION
Hotel DIADORA
Hotel DONAT
Hotel MERIDIJAN
Soukromé apartmány PAG
Hotel PAGUS
Hotel PINIJA
Apartmány ZATON
Karavany ZATON
Apartmány ZELENA PUNTA
17
A
A
A
A
A
B
A
V
24
A
A
A
B
A
B
A
A
A
A
A
VI
31
B
B
B
B
A
B
A
A
A
A
7
C
C
C
B
B
C
B
B
B
A
14
C
C
C
B
B
C
B
B
B
B
Apartmány ZATON, platí pro nástupy 7.6., 21.6. a 30.8. - sleva 10%
Karavany ZATON, platí pro nástup 6.9. - sleva 10%
Hotel PAGUS, platí pro nástupy 17.5., 24.5., 31.5. a 13.9. - sleva 10%
Hotel PINIJA, platí pro nástupy 17.5., 24.5., 31.5., 7.6., 13.9. a 20.9. - sleva 10%
Apartmány ZELENA PUNTA, platí pro nástupy 14.6., 21.6., 30.8. a 6.9. - sleva 10%
VII
21
C
C
C
C
C
D
C
C
C
B
28
C
C
C
C
D
D
C
C
D
C
5
D
D
D
D
D
D
C
D
E
C
12
D
D
D
D
E
E
D
E
F
D
19
D
D
D
D
E
E
D
E
F
D
Pásmo
A
B
C
D
E
F
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Hotel CLUB FUNIMATION 2+0 HT BA all inclusive **** Zadar-Borik
Dospělý - pevné lůžko
16190 32390 17090 34190 22190 44290 24290 48590
Dítě do 14 let - pevné lůžko 15490 30990 16390 32790 21290 42590 23390 46690
Neobsaz.lůžko
5490 10990 5490 10990 5490 10990 5490 10990
Hotel CLUB FUNIMATION 2+0 HT BMS all inclusive **** Zadar-Borik
Dospělý - pevné lůžko
17890 35790 19090 38090 23790 47590 26490 52890
Dítě do 14 let - pevné lůžko 17090 34190 18290 36490 22890 45790 25390 50790
Neobsaz.lůžko
5490 10990 5490 10990 5490 10990 5490 10990
Hotel CLUB FUNIMATION 2+2/0 HT FAMILY all inclusive **** Zadar-Borik
POBYT PRO 2 DĚTI ZDARMA
Dospělý - pevné lůžko
16890 33790 18090 36190 23790 47590 27390 54790
Dítě do 14 let - pevné lůžko 16190 32390 17290 34590 22890 45790 26390 52790
Dítě do 14 let - přistýlka
8290 16590 8890 17790 11690 23290 13390 26790
Dítě do 7 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
16290 32590 17490 34990 23190 46390 26790 53590
Hotel CLUB FUNIMATION 2+3/0 HT SU all inclusive **** Zadar-Borik
POBYT AŽ PRO 3 DĚTI ZDARMA
Dospělý - pevné lůžko
21390 42790 23090 46190 27390 54790 31490 62990
Dítě do 14 let - pevné lůžko 20590 41190 22190 44390 26390 52790 30290 60590
Dítě do 14 let - přistýlka
10490 20990 11290 22590 13390 26790 15390 30790
Dítě do 7 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Hotel DIADORA 2+2/0 HT FAMILY plná penze **** Zadar-Punta Skala
POBYT PRO 2 DĚTI ZDARMA
Dospělý - pevné lůžko
18290 36590 23090 46190 27590 55190 29590 59090
Dítě do 12 let - pevné lůžko 17590 35190 22190 44390 26590 53190 28390 56790
Dítě do 12 let - přistýlka
8990 17990 11290 22590 13490 26990 14390 28790
Dítě do 7 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA 8290 16590 8790 17590
Neobsaz.lůžko
5490 10990 5490 10990 5490 10990 5490 10990
Hotel DIADORA 2+2/0 HT MS plná penze **** Zadar-Punta Skala
POBYT PRO 2 DĚTI ZDARMA
Dospělý - pevné lůžko
20190 40390 24990 49990 29590 59090 32390 64790
Dítě do 12 let - pevné lůžko 19390 38790 23990 47990 28390 56790 31190 62390
Dítě do 12 let - přistýlka
9890 19790 12190 24390 14390 28790 15790 31590
Dítě do 7 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA 8790 17590 9690 19390
Neobsaz.lůžko
5490 10990 5490 10990 5490 10990 5490 10990
Hotel DIADORA 2+3/0 HT SU plná penze **** Zadar-Punta Skala
POBYT AŽ PRO 3 DĚTI ZDARMA
Dospělý - pevné lůžko
23790 47590 26890 53790 31490 62990 35290 70590
Dítě do 12 let - pevné lůžko 22890 45790 25890 51790 30290 60590 33990 67990
Dítě do 12 let - přistýlka
11690 23290 13190 26390 15390 30790 17190 34390
Dítě do 7 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA 9390 18790 10490 20990
Hotel DIADORA 2+3/0 HT SUIMO plná penze **** Zadar-Punta Skala
POBYT AŽ PRO 3 DĚTI ZDARMA
Dospělý - pevné lůžko
25990 51990 30790 61490 35790 71590 39090 78190
Dítě do 12 let - pevné lůžko 24990 49990 29590 59190 34490 68990 37690 75390
Dítě do 12 let - přistýlka
12690 25390 14990 29990 17390 34790 19090 38190
Dítě do 7 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA 10590 21190 11590 23190
Hotel DONAT 1+0 HT all inclusive *** Zadar-Borik
Dospělý - pevné lůžko
11190 22390 12390 24790 15190 30390 16390 32790
Hotel DONAT 2+0 HT all inclusive *** Zadar-Borik
Dospělý - pevné lůžko
9990 19990 11190 22390 13590 27190 14990 29990
Dítě do 12 let - pevné lůžko 9490 18890 10590 21190 12890 25790 14290 28590
Neobsaz.lůžko
4690 9390 5290 10590 6490 12990 7190 14390
388
Hotel PAGUS, platí pro nástup 20.9. - sleva 20%
Apartmány ZELENA PUNTA, platí pro nástupy 17.5., 24.5., 31.5., 7.6., 13.9. a 20.9. sleva 20%
26
D
D
D
E
E
E
D
E
F
D
2
D
D
D
E
F
E
D
E
F
D
9
D
D
D
E
F
E
D
E
F
D
VIII
16
D
D
D
E
E
E
C
D
E
C
23
C
C
C
D
D
D
C
C
E
C
30
C
C
C
C
C
C
B
B
C
B
6
A
A
A
B
B
C
B
A
B
B
IX
13
A
A
A
A
A
B
A
20
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Pásmo
A
B
C
D
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Hotel DONAT 2+1 HT all inclusive *** Zadar-Borik
Dospělý - pevné lůžko
9990 19990 11190 22390 13590 27190 14990 29990
Dospělý - přistýlka
8090 16190 9090 18190 10990 21990 12090 24190
Dítě do 12 let - pevné lůžko 9490 18890 10590 21190 12890 25790 14290 28590
Dítě do 12 let - přistýlka
4890 9790 5490 10990 6690 13390 7390 14790
Dítě do 7 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
4690 9390 5290 10590 6490 12990 7190 14390
Hotel DONAT 2+2 HT ROD all inclusive *** Zadar-Borik
Dospělý - pevné lůžko
11190 22390 12090 24190 14790 29490 16390 32790
Dospělý - přistýlka
9090 18190 9790 19590 11890 23790 13290 26590
Dítě do 12 let - pevné lůžko 10590 21190 11490 22990 14090 28190 15690 31390
Dítě do 12 let - přistýlka
5490 10990 5990 11990 7290 14490 8090 16190
Dítě do 7 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Hotel MERIDIJAN 2+0 HT BA polopenze **** Pag-ostrov Pag
Dospělý - pevné lůžko
6590 13190 7790 15590 9990 19990 11890 23790
Dítě do 12 let - pevné lůžko 6190 12390 7390 14790 9490 18890 11290 22590
Neobsaz.lůžko
4790 9590 4790 9590 6490 12990 7890 15790
Hotel MERIDIJAN 2+1 HT BMS polopenze **** Pag-ostrov Pag
Dospělý - pevné lůžko
6990 14090 8290 16590 10490 20990 12390 24790
Dospělý - přistýlka
6490 12990 7490 14990 9490 18990 11190 22390
Dítě do 12 let - pevné lůžko 6690 13390 7790 15590 9890 19790 11790 23590
Dítě do 12 let - přistýlka
6090 12090 7090 14190 8990 17990 10590 21190
Neobsaz.lůžko
4790 9590 4790 9590 5990 11990 7490 14890
Soukromé apartmány 2+1 AP bez stravování *** Pag-ostrov Pag
Dospělý - pevné lůžko
2290 4590 2790 5590 3290 6590 3990 7990
Dospělý - přistýlka
1890 3790 2090 4190 2090 4190 2090 4190
Dítě do 12 let - pevné lůžko 1990 3990 2490 4990 2990 5990 3690 7390
Dítě do 12 let - přistýlka
1590 3190 1790 3590 1790 3590 1790 3590
Neobsaz.lůžko
1590 3190 2090 4190 2490 4990 3190 6390
Klimatizace/apartmán
1690 3380 1690 3380 1690 3380 1690 3380
Večeře
2590 5180 2590 5180 2590 5180 2590 5180
Snídaně
1690 3380 1690 3380 1690 3380 1690 3380
Soukromé apartmány 4+1 AP bez stravování *** Pag-ostrov Pag
Dospělý - pevné lůžko
2090 4190 2490 4990 2790 5590 3390 6790
Dospělý - přistýlka
1890 3790 2090 4190 2090 4190 2090 4190
Dítě do 12 let - pevné lůžko 1790 3590 2190 4390 2490 4990 2990 5990
Dítě do 12 let - přistýlka
1590 3190 1790 3590 1790 3590 1790 3590
Neobsaz.lůžko
1390 2790 1690 3390 2090 4190 2590 5190
Klimatizace/apartmán
1690 3380 1690 3380 1690 3380 1690 3380
Večeře
2590 5180 2590 5180 2590 5180 2590 5180
Snídaně
1690 3380 1690 3380 1690 3380 1690 3380
www.cedok.cz
E
F
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
POBYT PRO 2 DĚTI ZDARMA
SLEVA AŽ 12%
14790 29490
14090 28190
9790 19590
SLEVA AŽ 12%
15190
13790
14590
13090
9390
30390
27590
29090
26190
18790
4490
2090
4090
1790
3690
1690
2590
1690
8990
4190
8190
3590
7290
3380
5180
3380
3690
2090
3290
1790
2890
1690
2590
1690
SLEVA AŽ 12%
5390 10790
2290 4590
5090 10090
1990 3990
4490 8990
1690 3380
2590 5180
1690 3380
SLEVA AŽ 12%
7290 3990 8090
4190 2290 4590
6590 3690 7390
3590 1990 3990
5790 3290 6590
3380 1690 3380
5180 2590 5180
3380 1690 3380
Chorvatsko – od Rijeky po Zadar
6114 Okolí Zadaru a ostrovy Ugljan a Pag « 8/15 dní - pokračování
Pásmo
A
B
C
D
E
F
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Soukromé apartmány 6+1 AP bez stravování *** Pag-ostrov Pag
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
2090 4190 2490 4990 2790 5490 3090 6190 3390 6790 3790 7590
Dospělý - přistýlka
1890 3790 2090 4190 2090 4190 2090 4190 2090 4190 2290 4590
Dítě do 12 let - pevné lůžko 1790 3590 2190 4390 2390 4790 2690 5390 3090 6190 3490 6990
Dítě do 12 let - přistýlka
1590 3190 1790 3590 1790 3590 1790 3590 1790 3590 1990 3990
Neobsaz.lůžko
1390 2790 1690 3390 1990 3990 2290 4590 2590 5190 2990 5990
Klimatizace/apartmán
1690 3380 1690 3380 1690 3380 1690 3380 1690 3380 1690 3380
Večeře
2590 5180 2590 5180 2590 5180 2590 5180 2590 5180 2590 5180
Snídaně
1690 3380 1690 3380 1690 3380 1690 3380 1690 3380 1690 3380
Hotel PAGUS 2+1 HT BA polopenze **** Pag-ostrov Pag
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
7590 15190 8790 17590 10190 20390 12390 24790 14490 28990
Dospělý - přistýlka
6190 12390 7190 14390 8290 16590 9990 19990 11790 23490
Dítě do 12 let - pevné lůžko 7090 14190 8290 16590 9690 19390 11790 23590 13890 27690
Dítě do 12 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA 6090 12190 7090 14190
Dítě do 7 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
2090 4190 2490 4990 2890 5790 3590 7190 4190 8390
Hotel PAGUS 2+2/1 HT BM polopenze **** Pag-ostrov Pag
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
8290 16590 9490 18990 10890 21790 12990 26090 15190 30390
Dospělý - přistýlka
6790 13590 7690 15390 8890 17790 10590 21190 12290 24590
Dítě do 12 let - pevné lůžko 7790 15590 8990 17990 10390 20790 12490 24990 14590 29090
Dítě do 12 let - 1.přistýlka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA 6390 12790 7490 14990
Dítě do 12 let - 2.přistýlka 5990 11990 6890 13690 7890 15790 9490 18890 10990 21990
Dítě do 7 let - 1.přistýlka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Dítě do 7 let - 2.přistýlka
5990 11990 6890 13690 7890 15790 9490 18890 10990 21990
Hotel PINIJA 1+0 HT BA polopenze **** Petrčane u Zadaru
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
13790 27590 17590 35190 19490 38990 22390 44790
Obědy
2390 4780 2390 4780 2390 4780 2390 4780
Hotel PINIJA 2+1 HT BA polopenze **** Petrčane u Zadaru
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
11390 22790 12690 25390 13890 27790 16290 32590
Dospělý - přistýlka
9290 18590 10290 20590 11290 22590 13190 26390
Dítě do 12 let - pevné lůžko 10790 21590 12090 24190 13290 26590 15590 31190
Dítě do 12 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA 6290 12590 6890 13690 7990 15990
Dítě do 4 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
5390 10790 6090 12190 6690 13390 7890 15790
Obědy
2390 4780 2390 4780 2390 4780 2390 4780
Hotel PINIJA 2+1 HT BMS polopenze **** Petrčane u Zadaru POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
11890 23790 13290 26590 14490 28990 16990 33990
Dospělý - přistýlka
9690 19290 10790 21590 11790 23490 13790 27490
Dítě do 12 let - pevné lůžko 11290 22590 12690 25390 13890 27690 16290 32590
Dítě do 12 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA 6590 13190 7090 14190 8390 16690
Dítě do 4 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
5690 11390 6390 12790 6990 13990 8190 16390
Obědy
2390 4780 2390 4780 2390 4780 2390 4780
Apartmány ZATON 2+0 ST STU bez stravování *** Zaton u Zadaru
Dospělý - pevné lůžko
4990 9990 6790 13590 8390 16790 10190 20390 11690 23290
Dítě do 12 let - pevné lůžko 4590 9190 6290 12590 7990 15890 9690 19390 11090 22190
Neobsaz.lůžko
4090 8190 5790 11590 7390 14690 8990 17990 10390 20790
Polopenze dospělý
4190 8380 4190 8380 4190 8380 4190 8380 4190 8380
Polopenze dítě do 12 let
2090 4180 2090 4180 2090 4180 2090 4180 2090 4180
Apartmány ZATON 2+1 ST STU bez stravování *** Zaton u Zadaru
Dospělý - pevné lůžko
4290 8490 5790 11590 7290 14590 8290 16590 9290 18590
Dospělý - přistýlka
4290 8490 5790 11590 7290 14590 8290 16590 9290 18590
Dítě do 12 let - pevné lůžko 3890 7790 5390 10790 6790 13590 7790 15590 8790 17590
Dítě do 12 let - přistýlka
3890 7790 5390 10790 6790 13590 7790 15590 8790 17590
Neobsaz.lůžko
3390 6790 4890 9790 6290 12590 7190 14390 8090 16190
Neobsazená přistýlka
3390 6790 4890 9790 6290 12590 7190 14390 8090 16190
Polopenze dospělý
4190 8380 4190 8380 4190 8380 4190 8380 4190 8380
Polopenze dítě do 12 let
2090 4180 2090 4180 2090 4180 2090 4180 2090 4180
Apartmány ZATON 2+2 AP bez stravování *** Zaton u Zadaru
Dospělý - pevné lůžko
3490 6990 4890 9790 6290 12590 6990 13990 7790 15590
Dospělý - přistýlka
3490 6990 4890 9790 6290 12590 6990 13990 7790 15590
Dítě do 12 let - pevné lůžko 3190 6390 4490 8990 5890 11790 6590 13190 7290 14590
Dítě do 12 let - přistýlka
3190 6390 4490 8990 5890 11790 6590 13190 7290 14590
Neobsaz.lůžko
2790 5490 4090 8090 5290 10590 5990 11990 6690 13390
Neobsazená přistýlka
2790 5490 4090 8090 5290 10590 5990 11990 6690 13390
Polopenze dospělý
4190 8380 4190 8380 4190 8380 4190 8380 4190 8380
Polopenze dítě do 12 let
2090 4180 2090 4180 2090 4180 2090 4180 2090 4180
CENA ZAHRNUJE:
• 7 nebo 14 noclehů a pobytovou taxu
• stravování v rozsahu uvedeném u ubytovacího
objektu
• služby delegáta (v termínu 7.6.-13.9.) - platí
pouze hotely Club Funimation, Diadora, Donat
a Pinija (app a karavany Zaton pouze
telefonická asistence delegáta)
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
CENA NEZAHRNUJE:
• služby delegáta (ostrov Pag a Ugljan)
POJIŠTĚNÍ:
• pojištění Evropa Basic 285,- Kč
• pojištění Evropa Standard (limit plnění storna
30 tis. Kč) 395,- Kč
Více informací viz str. 12.
vlastní dopravou
Pásmo
A
B
C
D
E
F
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Apartmány ZATON 4+1 AP bez stravování *** Zaton u Zadaru
Dospělý - pevné lůžko
3590 7190 4990 9990 6390 12790 7290 14590 8190 16390
Dospělý - přistýlka
3590 7190 4990 9990 6390 12790 7290 14590 8190 16390
Dítě do 12 let - pevné lůžko 3290 6490 4590 9190 5990 11990 6890 13790 7690 15390
Dítě do 12 let - přistýlka
3290 6490 4590 9190 5990 11990 6890 13790 7690 15390
Neobsaz.lůžko
2790 5590 4090 8190 5390 10790 6290 12590 7190 14290
Neobsazená přistýlka
2790 5590 4090 8190 5390 10790 6290 12590 7190 14290
Polopenze dospělý
4190 8380 4190 8380 4190 8380 4190 8380 4190 8380
Polopenze dítě do 12 let
2090 4180 2090 4180 2090 4180 2090 4180 2090 4180
Karavany ZATON 4+1 MH bez stravování *** Zaton u Zadaru
Dospělý - pevné lůžko
2790 5590 4290 8490 4890 9790 5990 11990 6790 13590 7690 15390
Dospělý - přistýlka
2790 5590 4290 8490 4890 9790 5990 11990 6790 13590 7690 15390
Dítě do 12 let - pevné lůžko 2490 4990 3890 7790 4490 8990 5590 11190 6390 12790 7290 14590
Dítě do 12 let - přistýlka
2490 4990 3890 7790 4490 8990 5590 11190 6390 12790 7290 14590
Neobsaz.lůžko
2090 4190 3390 6790 3990 7990 5090 10190 5890 11690 6690 13390
Neobsazená přistýlka
2090 4190 3390 6790 3990 7990 5090 10190 5890 11690 6690 13390
Polopenze dospělý
3990 7980 3990 7980 3990 7980 3990 7980 3990 7980 3990 7980
Polopenze dítě do 12 let
1990 3980 1990 3980 1990 3980 1990 3980 1990 3980 1990 3980
Karavany ZATON 5+1 MH bez stravování *** Zaton u Zadaru
Dospělý - pevné lůžko
2290 4590 3490 6990 3990 8090 4990 9990 5590 11190 6390 12790
Dospělý - přistýlka
2290 4590 3490 6990 4090 8190 4990 9990 5590 11190 6390 12790
Dítě do 12 let - pevné lůžko 1990 3990 3190 6390 3690 7390 4590 9190 5190 10390 5990 11990
Dítě do 12 let - přistýlka
1990 3990 3190 6390 3690 7390 4590 9190 5190 10390 5990 11990
Neobsaz.lůžko
1590 3190 2790 5490 3190 6390 4090 8190 4690 9390 5390 10790
Neobsazená přistýlka
1590 3190 2790 5490 3190 6390 4090 8190 4690 9390 5390 10790
Polopenze dospělý
3990 7980 3990 7980 3990 7980 3990 7980 3990 7980 3990 7980
Polopenze dítě do 12 let
1990 3980 1990 3980 1990 3980 1990 3980 1990 3980 1990 3980
Apartmány ZELENA PUNTA 2+1 AP TYP A bez stravování *** Kukljica-ostrov Ugljan
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
3690 7390 5390 10790 6590 13190 7290 14590
Dospělý - přistýlka
3690 7390 5390 10790 6590 13190 7290 14590
Dítě do 12 let - pevné lůžko 3390 6790 5090 10090 6090 12190 6790 13590
Dítě do 12 let - přistýlka
3390 6790 5090 10090 6090 12190 6790 13590
Neobsaz.lůžko
2890 5790 4490 8990 5590 11190 6290 12590
Neobsazená přistýlka
2890 5790 4490 8990 5590 11190 6290 12590
Večeře
2790 5580 2790 5580 2790 5580 2790 5580
Snídaně
1890 3780 1890 3780 1890 3780 1890 3780
Apartmány ZELENA PUNTA 2+2 AP TYP B bez stravování *** Kukljica-ostrov Ugljan
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
3390 6790 4890 9690 5790 11590 6390 12690
Dospělý - přistýlka
3390 6790 4890 9690 5790 11590 6390 12690
Dítě do 12 let - pevné lůžko 3090 6190 4490 8990 5390 10690 5890 11790
Dítě do 12 let - přistýlka
3090 6190 4490 8990 5390 10690 5890 11790
Neobsaz.lůžko
2590 5190 3990 7990 4790 9590 5390 10790
Neobsazená přistýlka
2590 5190 3990 7990 4790 9590 5390 10790
Večeře
2790 5580 2790 5580 2790 5580 2790 5580
Snídaně
1890 3780 1890 3780 1890 3780 1890 3780
Apartmány ZELENA PUNTA 2+3 AP TYP C bez stravování *** Kukljica-ostrov Ugljan
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
3290 6490 4790 9590 5490 10990 5990 11990
Dospělý - přistýlka
3290 6490 4790 9590 5490 10990 5990 11990
Dítě do 12 let - pevné lůžko 2890 5790 4490 8890 5090 10190 5590 11190
Dítě do 12 let - přistýlka
2890 5790 4490 8890 5090 10190 5590 11190
Neobsaz.lůžko
2490 4990 3990 7990 4590 9190 5090 10190
Neobsazená přistýlka
2490 4990 3990 7990 4590 9190 5090 10190
Večeře
2790 5580 2790 5580 2790 5580 2790 5580
Snídaně
1890 3780 1890 3780 1890 3780 1890 3780
INFORMACE:
• jednolůžkové pokoje pouze na vyžádání
(pokud nejsou přímo uvedeny v ceníku)
• pobyt se psem možný v apartmánech na
vyžádání (platí se na místě cca 6-12 EUR
denně)
• pokoje typu 2+2 a 2+3 v hotelu Donat, Club
Funimation a Diadora jsou určeny pro
minimálně 3 osoby
• dětská postýlka se platí na místě cca 4-7 EUR
denně
• nástup do apartmánů a karavanů Zaton je až
kolem 16:00 hodiny
✆ 800 112 112
Karavany ZATON
• platí se vratná kauce 100 EUR
• v ceně jsou lůžkoviny, ručníky, spotřeba vody
a energie
• závěrečný úklid (pokud klienti neuklidí sami)
se platí 35 EUR za karavan
• přihlašovací poplatek 1 EUR na osobu a pobyt
se platí na recepci
• možný pobyt se psem střední velikosti
(poplatek 10 EUR za noc na místě)
• dětská postýlka možná za poplatek 6 EUR za
den
389
Chorvatsko – od Rijeky po Zadar
6111 Ostrov Lošinj « 8/15 dní
vlastní dopravou
Čedok plus - slevy a výhody
SPECIÁLNÍ SLEVY
Odečtěte si slevu za včasný nákup!
Při zakoupení zájezdu vlastní dopravou
Qv
Qv
termínu do 31. 12. 2013 sleva 10 %*
termínu do 31. 1. 2014 sleva 7 %*
Qv
termínu do 31. 3. 2014 sleva 6 %*
Hotel AURORA, platí pro nástupy 28.6., 19.7. a 13.9. - sleva 10%
Hotel VESPERA, platí pro nástupy 28.6. a 19.7. - sleva 10%
* Tyto slevy poskytujeme ze základní ceníkové ceny (nikoliv z příplatků) členům Clubu Čedok v kategorii Čedok
GOLD. Ostatní klienti mají slevy o 2-3 % nižší, viz podmínky str. 303.
Termíny
Hotel AURORA
Hotel HELIOS
Soukromé apartmány MALI LOŠINJ
Hotel VESPERA
17
A
V
24
B
31
B
VI
A
A
A
B
A
B
7
B
A
A
B
14
C
A
A
C
VII
21
C
A
A
C
28
D
B
B
D
5
D
B
B
D
12
D
B
C
D
19
E
C
C
E
Pásmo
A
B
C
D
E
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Hotel AURORA 2+0 HT BA polopenze **** Mali Lošinj-ostrov Lošinj
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
10690 21390 11990 23990 13290 26590 15990 31990 18190 36390
Dítě do 12 let - pevné lůžko 10190 20390 11490 22890 12690 25390 15290 30490 17390 34790
Neobsaz.lůžko
5190 10390 5790 11590 6490 12990 7790 15590 8890 17790
Hotel AURORA 2+1/0 HT BMS polopenze **** Mali Lošinj-ostrov Lošinj POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
12590 25190 13890 27790 14990 29990 17590 35190 19890 39690
Dítě do 12 let - pevné lůžko 11990 23990 13290 26590 14290 28590 16890 33790 18990 37990
Dítě do 12 let - přistýlka
11990 23990 13290 26590 14290 28590 16890 33790 18990 37990
Dítě do 7 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
6090 12190 6790 13590 7290 14590 8590 17190 9690 19390
Hotel AURORA 2+2/1 HT SUIMO polopenze **** Mali Lošinj-ostrov Lošinj 2 DĚTI ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
16690 33390 17790 35590 19290 38590 25090 50190 27490 54990
Dospělý - přistýlka
14290 28590 15190 30390 16490 32990 21390 42790 23390 46790
Dítě do 12 let - pevné lůžko 15990 31990 17090 34190 18490 36990 24090 48190 26390 52790
Dítě do 12 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Hotel HELIOS 2+1 HT BA polopenze ** Mali Lošinj-ostrov Lošinj
Dospělý - pevné lůžko
7690 15390 8890 17790 10390 20690
Dospělý - přistýlka
6190 12390 7190 14390 8390 16790
Dítě do 12 let - pevné lůžko 7190 14390 8390 16790 9790 19590
Dítě do 12 let - přistýlka
3690 7390 4290 8590 4990 9990
Neobsaz.lůžko
3690 7290 4290 8590 4990 9990
Soukromé apartmány 2+0 ST bez stravování *** Mali Lošinj-ostrov Lošinj
Dospělý - pevné lůžko
4990 9990 5490 10990 6490 12990
Dítě do 12 let - pevné lůžko 4590 9190 5090 10190 5990 11990
Neobsaz.lůžko
4290 8590 4790 9590 5690 11390
Soukromé apartmány 2+1 AP bez stravování *** Mali Lošinj-ostrov Lošinj
Dospělý - pevné lůžko
3990 7990 4590 9090 5290 10590
Dospělý - přistýlka
3990 7990 4590 9090 5290 10590
Dítě do 12 let - pevné lůžko 3690 7290 4190 8390 4890 9790
Dítě do 12 let - přistýlka
3690 7290 4190 8390 4890 9790
Neobsaz.lůžko
3390 6690 3890 7790 4490 8990
Neobsaz.přist.
3390 6690 3890 7790 4490 8990
Soukromé apartmány 4+1 AP bez stravování *** Mali Lošinj-ostrov Lošinj
Dospělý - pevné lůžko
3890 7790 4390 8790 5090 10190
Dospělý - přistýlka
3090 6190 3090 6190 3090 6190
Dítě do 12 let - pevné lůžko 3590 7190 4090 8190 4690 9390
Dítě do 12 let - přistýlka
2790 5590 2790 5590 2790 5590
Neobsaz.lůžko
3290 6590 3790 7590 4390 8790
26
E
C
C
E
2
E
C
C
E
9
E
C
C
E
VIII
16
E
C
C
E
23
D
B
B
D
30
D
B
B
D
6
B
IX
13
B
20
A
A
B
A
B
A
A
Pásmo
A
B
C
D
E
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Soukromé apartmány 6+1 AP bez stravování *** Mali Lošinj-ostrov Lošinj
Dospělý - pevné lůžko
3590 7190 3990 7990 4890 9790
Dospělý - přistýlka
3090 6190 3090 6190 3090 6190
Dítě do 12 let - pevné lůžko 3290 6590 3690 7290 4490 8990
Dítě do 12 let - přistýlka
2790 5590 2790 5590 2790 5590
Neobsaz.lůžko
2990 5990 3390 6690 4190 8390
Hotel VESPERA 2+1/0 HT BA polopenze **** Mali Lošinj-ostrov Lošinj POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
10490 20990 11490 22990 13490 26990 16290 32590 18590 37190
Dítě do 12 let - pevné lůžko 9990 19990 10890 21790 12890 25790 15590 31190 17790 35590
Dítě do 12 let - přistýlka
5090 10190 5590 11190 6590 13190 7890 15790 8990 17990
Dítě do 7 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
5090 10190 5790 11590 6690 13390 8190 16390 9090 18190
Hotel VESPERA 2+1/0 HT BMS polopenze **** Mali Lošinj-ostrov Lošinj POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
11490 22990 12390 24790 14490 28890 17190 34390 19490 38990
Dítě do 12 let - pevné lůžko 10890 21790 11790 23590 13790 27590 16490 32990 18690 37390
Dítě do 12 let - přistýlka
5590 11190 5990 11990 6990 13990 8390 16790 9490 18990
Dítě do 7 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
5490 10990 5990 11990 6990 13990 8390 16790 9590 19090
Hotel VESPERA 4+2/0 HT SUIMO polopenze **** Mali Lošinj-ostrov Lošinj
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
10190 20390 10990 22090 12990 26090 15190 30390 17190 34290
Dítě do 12 let - pevné lůžko 9690 19290 10590 21190 12490 24890 14490 28990 16390 32790
Dítě do 12 let - přistýlka
3990 7990 4390 8790 5090 10190 5990 11890 6690 13390
CENA ZAHRNUJE:
• 7 nebo 14 noclehů a pobytovou taxu
• stravování v rozsahu uvedeném u ubytovacího
objektu
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
POJIŠTĚNÍ:
• pojištění Evropa Basic 285,- Kč
• pojištění Evropa Standard (limit plnění storna
30 tis. Kč) 395,- Kč
Více informací viz str. 12.
CENA NEZAHRNUJE:
• služby delegáta
INFORMACE:
• jednolůžkové pokoje pouze na vyžádání
Soukromé apartmány MALI LOŠINJ
• na místě se platí jednorázový přihlašovací
poplatek 2,50 EUR na osobu
• pobyt se psem je možný na vyžádání, platí se
na místě 5 EUR za noc
• za dítě bez lůžka (infant) se na místě platí
5 EUR za noc
• lze zajistit i klimatizované apartmány za
příplatek
HOTEL AURORA A VESPERA
• každá osoba (i dítě do 2 let - infant) musí mít
svoje lůžko
• pronájem postýlky je možný za poplatek
4 EUR za den
• v hotelu Aurora možnost pobytu s menším
psem za poplatek 10 EUR za noc (na vyžádání)
Vstupte do Clubu Čedok
• Cestujete-li s Čedokem poprvé, můžete vstoupit do Clubu Čedok.
Své členské výhody budete moci čerpat již při příštím zájezdu.
• Jak se stát členem?
Stačí zakoupit zájezd s Čedokem a vyplnit registrační formulář Clubu Čedok.
390
www.cedok.cz
Chorvatsko – střední Dalmácie
6201 Dalmatská riviéra « 8/15 dní
Termíny
Hotel ADRIA AI
Hotel ADRIA PL
Hotel ANDRIJA
Soukromé apartmány VODICE
Apartmány BELVEDERE
Apartmány DALMACIJA
Studia DŽAPO
dep. FLORA MADERA
Hotel IMPERIAL
Hotel IVAN PL
Hotel IVAN SN
Hotel JADRAN
Hotel JAKOV
Hotel JURE
Hotel KORNATI
Apartmány KREŠO
Apartmány MARIA
Hotel MEDENA
Apartmány MEDENA
Hotel MIRAN
Hotel NIKO
Bungalovy RESNIK
Hotel RESNIK
Villa SLAVE 2+1 ST BA
Villa SLAVE 4+2 AP BA
Hotel ZORA
Pavilony ZORA
V
VI
24
31
7
A
B
B
A
B
A
B
A
B
B
B
A
A
B
A
A
B
B
B
B
A
B
B
A
A
B
B
A
A
B
B
A
A
B
B
A
B
A
A
A
B
B
A
B
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
A
A
A
A
A
B
A
A
vlastní dopravou
14
A
21
B
28
C
5
C
12
C
VII
19
C
26
D
2
D
9
D
VIII
16
C
C
C
B
A
A
B
B
C
C
D
C
B
B
B
B
C
C
F
C
C
C
C
C
C
D
F
D
C
C
D
D
D
F
E
C
C
D
D
D
F
E
C
C
D
D
D
F
E
C
C
D
D
D
F
E
C
C
D
D
D
F
E
C
C
D
D
D
F
D
C
C
D
D
B
C
C
B
A
A
B
B
B
C
C
C
B
A
B
C
B
C
C
B
B
B
C
C
B
C
C
C
C
B
B
D
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
D
D
D
C
B
E
A
C
D
D
C
C
C
D
D
D
D
E
E
D
C
C
E
A
C
D
D
D
C
D
E
E
D
D
E
E
D
C
C
E
A
D
D
D
D
C
D
E
E
D
D
E
E
D
C
C
E
A
D
D
D
D
C
D
E
E
D
D
E
E
D
C
C
E
A
D
D
D
D
C
D
E
E
D
D
E
E
D
C
C
E
A
D
D
D
D
C
D
E
E
D
D
E
E
D
C
C
E
A
D
D
D
C
C
D
E
D
D
D
E
E
D
C
C
E
Pásmo
A
B
C
D
E
F
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Hotel ADRIA 2+0; 2+1; 3+1 HT BA all inclusive *** Biograd na Moru
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
Dospělý - pevné lůžko
13990 27990 15890 31790 17590 35090 18690 37390
Dospělý - přistýlka
11290 22590 12890 25790 14190 28390 15190 30390
Dítě do 12 let - pevné lůžko 13290 26590 15090 30190 16790 33490 17890 35790
Dítě do 12 let - přistýlka
6890 13790 7790 15590 8590 17190 9190 18390
Dítě do 7 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
3990 7990 4590 9190 5090 10190 5390 10790
Hotel ADRIA 2+0; 2+1; 3+1 HT BA polopenze *** Biograd na Moru
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
Dospělý - pevné lůžko
10590 21190
Dospělý - přistýlka
8690 17390
Dítě do 12 let - pevné lůžko 9990 19990
Dítě do 12 let - přistýlka
5290 10590
Dítě do 7 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
2990 5990
Obědy
2090 4180
Hotel ADRIA 2+0 HT SUP all inclusive *** Biograd na Moru
Dospělý - pevné lůžko
16090 32190 17790 35590 18690 37390 20690 41290
Dítě do 12 let - pevné lůžko 15390 30790 16990 33990 17890 35790 19790 39590
Neobsaz.lůžko
4590 9190 5090 10190 5390 10790 5990 11990
Hotel ADRIA 2+0 HT SUP polopenze *** Biograd na Moru
Dospělý - pevné lůžko
12790 25590
Dítě do 12 let - pevné lůžko 12090 24190
Dítě do 7 let - pevné lůžko 12090 24190
Neobsaz.lůžko
3590 7190
Obědy
2090 4180
Hotel ANDRIJA 2+2/0 HT PAL polopenze *** Šibenik - Solaris
POBYT PRO 2 DĚTI ZDARMA
Dospělý - pevné lůžko
11090 22190 12290 24590 16090 32190 19190 38390
Dítě do 12 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Hotel ANDRIJA 2+3/0 HT PROP polopenze *** Šibenik - Solaris
POBYT PRO 3 DĚTI ZDARMA
Dospělý - pevné lůžko
12990 25990 14490 28890 17990 35990 22990 45990
Dítě do 12 let - pevné lůžko 12390 24690 13690 27390 17190 34390 22090 44190
Dítě do 12 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Hotel ANDRIJA 2+1 HT BA polopenze *** Šibenik - Solaris
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
Dospělý - pevné lůžko
10190 20290 11290 22590 13990 27990 17990 35990
Dospělý - přistýlka
7390 14790 8190 16390 9990 19990 12890 25790
Dítě do 12 let - pevné lůžko 5990 11990 6690 13290 8190 16390 10490 20990
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Dítě do 12 let - přistýlka
23
C
30
B
6
A
C
E
C
C
C
C
C
C
C
C
B
B
B
C
C
C
B
A
B
A
A
C
C
B
C
C
C
C
C
C
D
C
C
C
D
D
D
C
B
E
C
C
C
B
B
A
C
B
C
C
B
B
C
B
B
D
B
B
B
B
A
A
B
B
C
B
A
A
B
A
B
C
IX
13
20
A
B
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
A
A
B
B
B
A
A
A
A
A
B
A
B
B
A
A
B
A
A
B
A
A
A
B
A
A
A
B
A
A
A
Čedok plus - slevy a výhody
Odečtěte si slevu
za včasný nákup!
Při zakoupení zájezdu vlastní dopravou
Qv
termínu do 31. 12. 2013
Q v termínu do 31. 1. 2014
Q v termínu do 31. 3. 2014
* Tyto slevy poskytujeme ze základní ceníkové ceny (nikoliv
z příplatků) členům Clubu Čedok v kategorii Čedok GOLD.
Ostatní klienti mají slevy o 2-3 % nižší, viz podmínky
str. 321.
SEDM DNÍ ZA CENU ŠESTI 7=6
Hotel Miran, platí pro příjezd:
31.5.,7.6.,14.6.,6.9.,13.9.,22.9. 700,- Kč sleva
na osobu a dítě
Hotel Imperial, platí pro příjezd:
31.5.,7.6.,14.6.,6.9.,13.9.,22.9. 800,- Kč sleva
na osobu a dítě
Apartmány Medena, platí pro příjezd:
24.5,31.5.,13.9.,20.9. 250,- Kč sleva na osobu
a dítě
Apartmány Belvedere, platí pro příjezd:
24.5.,31.5., 6.9.,13.9.,20.9. 250,- Kč sleva na
osobu a dítě
Hotel Jadran, platí pro příjezd: 24.5.,31.5.,7.6.,
13.9.,20.9. 700,- Kč sleva na osobu a dítě
Pásmo
A
B
C
D
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Hotel ANDRIJA 2+0 HT BA polopenze *** Šibenik - Solaris
Dospělý - pevné lůžko
8990 17990 10190 20290 12490 24990 15190 30390
Dítě do 12 let - pevné lůžko 5290 10590 5990 11990 7390 14690 8890 17790
Neobsaz.lůžko
6490 12990 7490 14890 9390 18790 11490 22990
Soukromé apartmány VODICE 4+0 AP BIL bez stravování ** Vodice
Dospělý - pevné lůžko
1790 3580 1990 3980 2190 4380 2390 4780
Neobsaz.lůžko
1790 3580 1990 3980 2190 4380 2390 4780
Soukromé apartmány VODICE 2+0 AP BIL bez stravování ** Vodice
Dospělý - pevné lůžko
2590 5180 2890 5780 3190 6380 3490 6980
Neobsaz.lůžko
2590 5180 2890 5780 3190 6380 3490 6980
Soukromé apartmány VODICE 6+0 AP QUA bez stravování ** Vodice
Dospělý - pevné lůžko
1590 3180 1790 3580 1990 3980 2190 4380
Neobsaz.lůžko
1590 3180 1790 3580 1990 3980 2190 4380
Apartmány BELVEDERE 3+1/0 AP TYP B bez stravování *** Trogir-Seget
Dospělý - pevné lůžko
3390 6790 3990 7990 4690 9390 5790 11590
Dítě do 10 let - pevné lůžko 2990 5990 3590 7190 4190 8390 5290 10590
Dítě do 10 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
2490 4990 3090 6190 3690 7290 4690 9390
Polopenze - dospělý
4090 8180 4090 8180 3990 7980 3990 7980
Polopenze - dítě do 10 let
1990 3980 1990 3980 1990 3980 1990 3980
Apartmány BELVEDERE 4+2/1 AP TYP A bez stravování *** Trogir-Seget
Dospělý - pevné lůžko
2490 4990 3290 6590 3890 7790 4590 9190
Dospělý - přistýlka
2490 4990 3290 6590 3890 7790 4590 9190
Dítě do 10 let - pevné lůžko 2190 4390 2990 5890 3490 6990 4190 8390
Dítě do 10 let - 1.přistýlka 2190 4390 2990 5890 3490 6990 4190 8390
Dítě do 10 let - 2.přistýlka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
1590 3190 2390 4790 2890 5790 3590 7190
Neobsaz.přist.
1590 3190 2390 4790 2890 5790 3590 7190
Polopenze - dospělý
4090 8180 4090 8180 3990 7980 3990 7980
Polopenze - dítě do 10 let
1990 3980 1990 3980 1990 3980 1990 3980
Apartmány DALMACIJA 4+2 AP BA bez stravování *** Vodice-Srima
Dospělý - pevné lůžko
3890 7780 4290 8580 4690 9380
Dospělý - 1.přistýlka
1990 3980 1990 3980 1990 3980
Dospělý - 2.přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
3890 7780 4290 8580 4690 9380
Neobsaz.přist.
1990 3980 1990 3980 1990 3980
Pokoj na mořskou stranu
1890 3780 1890 3780 1890 3780
Studia DŽAPO 4+0 ST BA bez stravování * Vodice-Srima
Dospělý - pevné lůžko
1790 3580 2190 4380 2590 5180
Neobsaz.lůžko
1790 3580 2190 4380 2590 5180
Studia DŽAPO 2+0 ST BA bez stravování * Vodice-Srima
Dospělý - pevné lůžko
2290 4580 2990 5980 3590 7180
Neobsaz.lůžko
2290 4580 2990 5980 3590 7180
✆ 800 112 112
sleva 10 %*
sleva 7 %*
sleva 6 %*
E
F
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
2490 4980 2990 5980
2490 4980 2990 5980
3990 7980 4390 8780
3990 7980 4390 8780
2290 4580 2690 5380
2290 4580 2690 5380
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
6590 13190
6090 12190
ZDARMA ZDARMA
5390 10790
3990 7980
1990 3980
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
5190 10390
5190 10390
4790 9490
4790 9490
ZDARMA ZDARMA
4090 8190
4090 8190
3990 7980
1990 3980
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
391
Chorvatsko – střední Dalmácie
6201 Dalmatská riviéra « 8/15 dní - pokračování
Pásmo
A
B
C
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Studia DŽAPO 3+0 ST BA bez stravování * Vodice-Srima
Dospělý - pevné lůžko
1990 3980 2490 4980 2890 5780
Neobsaz.lůžko
1990 3980 2490 4980 2890 5780
dep. FLORA MADERA 2+1 HT BMS polopenze ** Vodice
Dospělý - pevné lůžko
9190 18390 9690 19390 12290 24590
Dospělý - přistýlka
7490 14990 7890 15790 9990 19990
Dítě do 12 let - pevné lůžko 6990 13990 7390 14790 9390 18790
Dítě do 12 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
4490 8990 4490 8990 4490 8990
Obědy
2390 4780 2390 4780 2390 4780
dep. FLORA MADERA 2+1 HT VP polopenze ** Vodice
Dospělý - pevné lůžko
8190 16390 8690 17390 11290 22590
Dospělý - přistýlka
6790 13590 7090 14190 9190 18390
Dítě do 12 let - pevné lůžko 6290 12590 6690 13290 8690 17390
Dítě do 12 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
4490 8990 4490 8990 4490 8990
Obědy
2390 4780 2390 4780 2390 4780
Hotel IMPERIAL 2+1 HT BMSSTA polopenze *** Vodice
Dospělý - pevné lůžko
9890 19790 11590 23190 14490 28890
Dospělý - přistýlka
8090 16190 9390 18790 11690 23390
Dítě do 12 let - pevné lůžko 7590 15190 8890 17790 11090 22190
Dítě do 12 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
1890 3790 2190 4390 2790 5590
Obědy
2390 4780 2390 4780 2390 4780
Hotel IMPERIAL 2+1 HT STBA polopenze *** Vodice
Dospělý - pevné lůžko
8990 17990 10590 21190 12490 24990
Dospělý - přistýlka
7290 14590 8690 17390 10190 20390
Dítě do 12 let - pevné lůžko 6790 13590 8090 16190 9590 19190
Dítě do 12 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
1690 3390 1990 3990 2390 4790
Obědy
2390 4780 2390 4780 2390 4780
Hotel IMPERIAL 2+1 HT SUPBVP polopenze *** Vodice
Dospělý - pevné lůžko
11590 23190 12990 25990 14890 29790
Dospělý - přistýlka
9390 18790 10590 21190 12090 24190
Dítě do 12 let - pevné lůžko 8890 17790 9990 19990 11490 22990
Dítě do 12 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
2190 4390 2490 4990 2890 5790
Obědy
2390 4780 2390 4780 2390 4780
Hotel IMPERIAL 2+1 HT SUPBMS polopenze *** Vodice
Dospělý - pevné lůžko
14890 29790 16390 32790 16790 33590
Dospělý - přistýlka
12090 24190 13290 26490 13590 27190
Dítě do 12 let - pevné lůžko 11490 22990 12590 25190 12990 25890
Dítě do 12 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
2890 5790 3190 6390 3290 6490
Obědy
2390 4780 2390 4780 2390 4780
Hotel IVAN 2+2/0 HT BN snídaně ***** Šibenik - Solaris
Dospělý - pevné lůžko
15990 31990
Dítě do 12 let - pevné lůžko 15190 30390
Dítě do 12 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA
Hotel IVAN 2+2/0 HT BN polopenze ***** Šibenik - Solaris
Dospělý - pevné lůžko
14490 28890 15990 31990 19590 39190
Dítě do 12 let - pevné lůžko 13690 27390 15190 30390 18690 37390
Dítě do 12 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Hotel IVAN 2+0 HT BN polopenze ***** Šibenik - Solaris
Dospělý - pevné lůžko
12090 24190 13290 26490 15190 30390
Dítě do 12 let - pevné lůžko 7090 14190 7790 15590 8890 17790
Hotel IVAN 2+0 HT BN snídaně ***** Šibenik - Solaris
Dospělý - pevné lůžko
17690 35390
Dítě do 12 let - pevné lůžko 10290 20590
Hotel JADRAN 2+1 HT BMS polopenze *** Trogir-Seget Donji
Dospělý - pevné lůžko
9890 19790 12090 24190 14190 28390
Dospělý - přistýlka
7190 14390 8690 17390 10190 20390
Dítě do 12 let - pevné lůžko 7590 15190 9290 18490 10890 21790
Dítě do 12 let - přistýlka
4890 9790 5990 11990 6990 13990
Hotel JADRAN 2+0 HT TER polopenze *** Trogir-Seget Donji
Dospělý - pevné lůžko
9690 19390 11590 23190 13690 27390
Dítě do 12 let - pevné lůžko 7390 14790 8890 17790 10490 20990
Hotel JADRAN 1+0 HT TER polopenze *** Trogir-Seget Donji
Dospělý - pevné lůžko
10390 20790 12990 25990 16090 32190
Hotel JAKOV 2+1 HT BN polopenze *** Šibenik - Solaris
Dospělý - pevné lůžko
8690 17390 9890 19790 11790 23590
Dospělý - přistýlka
6390 12690 7190 14390 8490 16990
Dítě do 12 let - pevné lůžko 5090 10190 5790 11590 6890 13790
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Dítě do 12 let - přistýlka
392
D
E
F
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
12990 25990
10590 21190
9990 19990
ZDARMA ZDARMA
4490 8990
2390 4780
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
12090 24190
9790 19590
9290 18490
ZDARMA ZDARMA
4490 8990
2390 4780
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
16390 32790
13290 26490
12590 25190
ZDARMA ZDARMA
3190 6390
2390 4780
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
13290 26490
10790 21590
10190 20390
ZDARMA ZDARMA
2490 4990
2390 4780
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
17590 35090
14190 28390
13490 26990
ZDARMA ZDARMA
3390 6790
2390 4780
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
18990 37990
15390 30690
14590 29190
ZDARMA ZDARMA
3690 7390
2390 4780
POBYT PRO 2 DĚTI ZDARMA SLEVA AŽ 12%
POBYT PRO 2 DĚTI ZDARMA SLEVA AŽ 12%
SLEVA AŽ 12%
SLEVA AŽ 12%
SLEVA AŽ 12%
17090
12190
13090
8390
34190
24390
26190
16790
SLEVA AŽ 12%
16590 33190
12790 25590
SLEVA AŽ 12%
19490 38990
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
15890 31790
11390 22790
9290 18590
ZDARMA ZDARMA
vlastní dopravou
Pásmo
A
B
C
D
E
F
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Hotel JAKOV 2+0 HT BN polopenze *** Šibenik - Solaris
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
7390 14790 8690 17390 10390 20790 12990 25990
Dítě do 12 let - pevné lůžko 4390 8790 5090 10190 6090 12190 7590 15190
Neobsaz.lůžko
5390 10790 6290 12590 7690 15390 9590 19190
Hotel JURE 2+2/0 HT BA polopenze *** Šibenik - Solaris
POBYT PRO 2 DĚTI ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
11090 22190 12290 24590 14890 29790 17990 35990
Dítě do 12 let - pevné lůžko 10490 20990 11690 23290 14190 28390 17190 34390
Dítě do 12 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Hotel JURE 2+0 HT BA polopenze *** Šibenik - Solaris
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
8990 17990 10190 20290 11290 22590 14590 29190
Dítě do 12 let - pevné lůžko 5290 10590 5990 11990 6690 13290 8490 16990
Hotel JURE 1+0 HT BA polopenze *** Šibenik - Solaris
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
15390 30790 17590 35090 19690 39390 25690 51390
Hotel KORNATI 2+1 HT SUPBMS polopenze **** Biograd na Moru POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
10390 20790 12490 24990 13690 27390 16790 33590
Dospělý - přistýlka
8490 16990 10190 20390 11190 22290 13590 27190
Dítě do 12 let - pevné lůžko 7990 15890 9590 19190 10490 20990 12990 25890
Dítě do 12 let - přistýlka
3290 6590 3890 7790 4290 8590 5190 10390
Dítě do 7 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
4790 9590 5890 11790 6490 12990 11290 22490
Obědy
3490 6980 3490 6980 3490 6980 3490 6980
Hotel KORNATI 2+0 HT BN polopenze **** Biograd na Moru
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
8990 17990 10590 21190 11590 23190 14190 28390
Dítě do 12 let - pevné lůžko 6790 13590 8090 16190 8890 17790 10890 21790
Neobsaz.lůžko
4090 8190 4990 9890 5390 10790 9390 18790
Obědy
3490 6980 3490 6980 3490 6980 3490 6980
Apartmány KREŠO 4+0 AP BA bez stravování * Vodice-Srima
Dospělý - pevné lůžko
2490 4980 2990 5980 3490 6980
Neobsaz.lůžko
2490 4980 2990 5980 3490 6980
Apartmány KREŠO 3+0 AP BA bez stravování * Vodice-Srima
Dospělý - pevné lůžko
3180 6360 3990 7980 4390 8780
Neobsaz.lůžko
3180 6360 3990 7980 4390 8780
Apartmány MARIA 4+2 AP BA bez stravování *** Sv.Filip Jakov
Dospělý - pevné lůžko
2790 5580 2990 5980 3990 7980 4290 8580
Dospělý - přistýlka
2790 5580 2990 5980 3990 7980 4290 8580
Dítě do 10 let - pevné lůžko 2790 5580 2990 5980 3990 7980 4290 8580
Dítě do 10 let - přistýlka
2790 5580 2990 5980 3990 7980 4290 8580
Neobsaz.lůžko
2790 5580 2990 5980 3990 7980 4290 8580
Polopenze - dospělý
3890 7780 3890 7780 3890 7780 3890 7780
Polopenze - dítě do 10 let
2990 5980 2990 5980 2990 5980 2990 5980
Večeře - dospělý
2690 5380 2690 5380 2690 5380 2690 5380
Večeře - dítě do 10 let
2190 4380 2190 4380 2190 4380 2190 4380
Hotel MEDENA 2+1 HT STA polopenze *** Trogir-Seget
Dospělý - pevné lůžko
7290 14590 8990 17990 10590 21190 11790 23590 12990 25990
Dospělý - přistýlka
5990 11990 7290 14590 8690 17390 9590 19190 10590 21190
Dítě do 14 let - pevné lůžko 4890 9790 6090 12090 7190 14390 7990 15990 8790 17590
Dítě do 14 let - přistýlka
3690 7390 4490 8990 5290 10590 5890 11790 6390 12790
Dítě do 7 let - pevné lůžko 3690 7390 4490 8990 5290 10590 5890 11790 6390 12790
Dítě do 7 let - přistýlka
2990 5990 3690 7390 4290 8590 4790 9590 5290 10590
Neobsaz.lůžko
3290 6590 4090 8190 4990 9890 5490 10990 6090 12190
Apartmány MEDENA 2+1 AP TYP A bez stravování ** Trogir-Seget
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
3190 6390 3890 7790 4790 9590 5490 10990 6290 12590
Dospělý - přistýlka
3190 6390 3890 7790 4790 9590 5490 10990 6290 12590
Dítě do 10 let - pevné lůžko 2890 5790 3490 6990 4390 8790 5090 10190 5790 11590
Dítě do 10 let - přistýlka
2890 5790 3490 6990 4390 8790 5090 10190 5790 11590
Neobsaz.lůžko
2290 4590 2890 5790 3790 7590 4490 8990 5190 10290
Neobsaz.přist.
2290 4590 2890 5790 3790 7590 4490 8990 5190 10290
Polopenze - dospělý
3990 7980 3990 7980 3990 7980 3990 7980 3990 7980
Polopenze - dítě do 10 let
1990 3980 1990 3980 1990 3980 1990 3980 1990 3980
Apartmány MEDENA 4+1 AP TYP B bez stravování ** Trogir-Seget
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
2790 5490 3490 6990 4090 8190 4690 9390 5190 10390
Dospělý - přistýlka
2790 5490 3490 6990 4090 8190 4690 9390 5190 10390
Dítě do 10 let - pevné lůžko 2390 4790 3090 6190 3690 7390 4290 8590 4790 9590
Dítě do 10 let - přistýlka
2390 4790 3090 6190 3690 7390 4290 8590 4790 9590
Neobsaz.lůžko
1890 3690 2490 4990 3190 6290 3690 7390 4190 8390
Neobsaz.přist.
1890 3690 2490 4990 3190 6290 3690 7390 4190 8390
Polopenze - dospělý
3990 7980 3990 7980 3990 7980 3990 7980 3990 7980
Polopenze - dítě do 10 let
1990 3980 1990 3980 1990 3980 1990 3980 1990 3980
www.cedok.cz
Chorvatsko – střední Dalmácie
6201 Dalmatská riviéra « 8/15 dní - pokračování
Pásmo
A
B
C
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Hotel MIRAN 2+1 HT BMS polopenze *** Pirovac
Dospělý - pevné lůžko
8490 16990 10190 20290 12390 24790
Dospělý - přistýlka
6990 13890 8290 16590 10090 20190
Dítě do 12 let - pevné lůžko 6490 12990 7790 15590 9490 18990
Dítě do 12 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
4790 9590 4790 9590 4790 9590
Obědy
2390 4780 2390 4780 2390 4780
Hotel MIRAN 2+1 HT BVP polopenze *** Pirovac
Dospělý - pevné lůžko
8190 16390 9690 19390 11490 22990
Dospělý - přistýlka
6790 13590 7890 15790 9290 18590
Dítě do 12 let - pevné lůžko 6290 12590 7390 14790 8790 17590
Dítě do 12 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
4790 9590 4790 9590 4790 9590
Obědy
2390 4780 2390 4780 2390 4780
Hotel MIRAN 2+0 HT BN polopenze *** Pirovac
Dospělý - pevné lůžko
8190 16390 9690 19390 11490 22990
Dítě do 12 let - pevné lůžko 6290 12590 7390 14790 8790 17590
Neobsaz.lůžko
4790 9590 4790 9590 4790 9590
Obědy
2390 4780 2390 4780 2390 4780
Hotel NIKO 2+2/0 HT BA polopenze *** Šibenik - Solaris
Dospělý - pevné lůžko
11090 22190 12290 24590 14890 29790
Dítě do 12 let - pevné lůžko 10490 20990 11690 23290 14190 28390
Dítě do 12 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Hotel NIKO 2+1 HT BA polopenze *** Šibenik - Solaris
Dospělý - pevné lůžko
10390 20790 11290 22590 13990 27990
Dospělý - přistýlka
7490 14990 8190 16390 9990 19990
Dítě do 12 let - pevné lůžko 6090 12190 6690 13290 8190 16390
Dítě do 12 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Hotel NIKO 2+0 HT BA polopenze *** Šibenik - Solaris
Dospělý - pevné lůžko
8990 17990 10190 20290 11290 22590
Dítě do 12 let - pevné lůžko 5290 10590 5990 11990 6690 13290
Hotel NIKO 1+0 HT BA polopenze *** Šibenik - Solaris
Dospělý - pevné lůžko
15390 30790 17590 35090 19690 39390
Bungalovy RESNIK 2+2 BG STU all inclusive ** Kaštel Stafilič
Dospělý - pevné lůžko
7490 14990 9190 18390 9890 19790
Dospělý - přistýlka
6190 12390 7490 14990 8090 16190
Dítě do 10 let - pevné lůžko 6990 13990 8590 17190 9290 18590
Dítě do 10 let - přistýlka
3790 7590 4590 9190 4890 9790
Dítě do 6 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Bungalovy RESNIK 2+2 BG SUI KL all inclusive ** Kaštel Stafilič
Dospělý - pevné lůžko
8190 16390 9890 19790 10590 21190
Dospělý - přistýlka
6790 13590 8090 16190 8690 17390
Dítě do 10 let - pevné lůžko 7690 15390 9290 18590 9990 19990
Dítě do 10 let - přistýlka
4090 8190 4890 9790 5290 10590
Dítě do 6 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Bungalovy RESNIK 2+2 BG SU all inclusive ** Kaštel Stafilič
Dospělý - pevné lůžko
7490 14990 9190 18390 9890 19790
Dospělý - přistýlka
6190 12390 7490 14990 8090 16190
Dítě do 10 let - pevné lůžko 6990 13990 8590 17190 9290 18590
Dítě do 10 let - přistýlka
3790 7590 4590 9190 4890 9790
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Dítě do 6 let - přistýlka
CENA ZAHRNUJE:
• 7 nebo 14 noclehů
• stravování v rozsahu uvedeném u ubytovacího
objektu
• služby delegáta
• pobytovou taxu
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
D
E
F
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
13390 26790
10890 21790
10290 20590
ZDARMA ZDARMA
4790 9590
2390 4780
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
12690 25390
10290 20590
9690 19390
ZDARMA ZDARMA
4790 9590
2390 4780
SLEVA AŽ 12%
12690 25390
9690 19390
4790 9590
2390 4780
POBYT PRO 2 DĚTI ZDARMA SLEVA AŽ 12%
17990 35990
17190 34390
ZDARMA ZDARMA
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
16790 33590
11990 23990
9890 19690
ZDARMA ZDARMA
SLEVA AŽ 12%
14590 29190
8490 16990
SLEVA AŽ 12%
25690 51390
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
10590 21190 11290 22590
8690 17390 9190 18390
9990 19990 10690 21390
5290 10590 5590 11190
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
11290 22590 12090 24190
9190 18390 9790 19590
10690 21390 11390 22790
5590 11190 5990 11990
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
10590 21190 11290 22590
8690 17390 9190 18390
9990 19990 10690 21390
5290 10590 5590 11190
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
POJIŠTĚNÍ:
• pojištění Evropa Basic 285,- Kč
• pojištění Evropa Standard (limit plnění storna
30 tis. Kč) 395,- Kč
Více informací viz str. 12.
vlastní dopravou
Pásmo
A
B
C
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Hotel RESNIK 2+1 HT BA all inclusive ** Kaštel Stafilič
Dospělý - pevné lůžko
7490 14990 9190 18390 9690 19390
Dospělý - přistýlka
6190 12390 7490 14990 7890 15790
Dítě do 10 let - pevné lůžko 6990 13990 8590 17190 9090 18190
Dítě do 10 let - přistýlka
3790 7590 4590 9190 4790 9590
Dítě do 6 let - pevné lůžko 6990 13990 8590 17190 9090 18190
Dítě do 6 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Hotel RESNIK 2+1 HT BKL all inclusive ** Kaštel Stafilič
Dospělý - pevné lůžko
8190 16390 10190 20290 10590 21190
Dospělý - přistýlka
6790 13590 8290 16590 8690 17390
Dítě do 10 let - pevné lůžko 7690 15390 9590 19190 9990 19990
Dítě do 10 let - přistýlka
4090 8190 5090 10190 5290 10590
Dítě do 6 let - pevné lůžko 7690 15390 9590 19190 9990 19990
Dítě do 6 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Hotel RESNIK 2+0 HT BA all inclusive ** Kaštel Stafilič
Dospělý - pevné lůžko
7490 14990 9190 18390 9690 19390
Dítě do 10 let - pevné lůžko 6990 13990 8590 17190 9090 18190
Dítě do 6 let - pevné lůžko 6990 13990 8590 17190 9090 18190
Neobsaz.lůžko
1990 3990 1990 3990 1990 3990
Villa SLAVE 2+1 ST BA bez stravování ** Rogoznica
Dospělý - pevné lůžko
3890 7790 4690 9390 5390 10790
Dospělý - přistýlka
3890 7790 4690 9390 5390 10790
Dítě do 18 let - pevné lůžko 3590 7090 4190 8390 4890 9790
Dítě do 18 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
2990 5990 3690 7290 4290 8590
Villa SLAVE 4+2 AP BA bez stravování ** Rogoznica
Dospělý - pevné lůžko
3890 7790 4690 9390 5890 11690
Dospělý - přistýlka
3890 7790 4690 9390 5890 11690
Dítě do 18 let - pevné lůžko 3590 7090 4190 8390 5390 10790
Dítě do 18 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
2990 5990 3690 7290 4790 9590
Hotel ZORA 2+2 HT COM polopenze *** Primošten
Dospělý - pevné lůžko
16090 32190 19690 39390 23990 47990
Dospělý - přistýlka
14590 29190 17790 35590 21690 43390
Dítě do 12 let - pevné lůžko 10890 21790 13290 26590 16290 32590
Dítě do 12 let - přistýlka
2890 5790 2890 5790 2890 5790
Dítě do 7 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Hotel ZORA 2+1 HT COM polopenze *** Primošten
Dospělý - pevné lůžko
11590 23190 14490 28890 17290 34590
Dospělý - přistýlka
10490 20990 13090 26190 15690 31390
Dítě do 12 let - pevné lůžko 7790 15590 9790 19590 11690 23390
Dítě do 12 let - přistýlka
2890 5790 2890 5790 2890 5790
Dítě do 7 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
5390 10790 6890 13790 8290 16590
Pavilony ZORA 2+1 PA BN polopenze ** Primošten
Dospělý - pevné lůžko
6590 13190 7590 15190 8390 16790
Dospělý - přistýlka
5390 10790 6290 12590 6890 13790
Dítě do 12 let - pevné lůžko 4390 8790 5190 10390 5690 11290
Dítě do 12 let - přistýlka
4390 8790 5190 10390 5690 11290
Dítě do 7 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
5690 11390 5690 11390 5690 11390
Obědy
2390 4780 2390 4780 2390 4780
INFORMACE:
• dětské postýlky na vyžádání u všech
objektů,případný poplatek sdělí prodejce
• jednolůžkové pokoje jsou na vyžádání
• některá ubytovací zařízení ubytují 2 děti na
1 lůžku. Je nutno vyžádat a cenu sdělí
prodejce
Apt Maria
• pobyt se psem do 5 kg za popl. 10,- €/noc
• povinný poplatek za závěrečný úklid
20,- €/apt
• klimatizace za doplatek 5,- €/noc na místě
Hotel Zora a pavilony Zora
• poplatek za parkování 3,- €/den/auto
Hotel Miran
• poplatek za parkování 4,- € až 6,-€ /den/auto
✆ 800 112 112
D
E
F
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
10390 20790 11090 22190
8490 16990 9090 18090
9790 19590 10490 20990
5190 10390 5490 10990
9790 19590 10490 20990
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
11290 22590 12090 24190
9190 18390 9790 19590
10690 21390 11390 22790
5590 11190 5990 11990
10690 21390 11390 22790
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
10390
9790
9790
1990
20790
19590
19590
3990
7290
7290
6790
ZDARMA
6090
14590
14590
13590
ZDARMA
12190
11090 22190
10490 20990
10490 20990
1990 3990
POBYT PRO 2 DĚTI ZDARMA
POBYT PRO 2 DĚTI ZDARMA
POBYT PRO 2 DĚTI ZDARMA SLEVA AŽ 12%
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
9090
7390
6090
6090
ZDARMA
5690
2390
18190
14790
12190
12190
ZDARMA
11390
4780
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
10790 21490
8790 17590
7290 14590
7290 14590
ZDARMA ZDARMA
5690 11390
2390 4780
Hotel Imperial a dep. Flora Madera
• poplatek za parkování 4,- € až 6,- €/den/auto
Apt. Dalmacija
• pobyt se psem do 5 kg za popl. 5,- €/noc
• klimatizace za doplatek 7,- €/noc na místě
Hotel Jakov, Ivan, Jure, Andria a Niko
• poplatek za parkování 4,- €/den/auto
Villa Slave
• pobyt se psem na vyžádání – platba na místě
5,-€/den
• sl. delegáta – pouze seznamovací schůzka,
ostatní služby na telefon
Soukr. apt. Vodice
• možno vyžádat i jiné typologie apt.
393
Chorvatsko – střední Dalmácie
6302 Makarská riviéra sever « 8/15 dní
vlastní dopravou
Čedok plus - slevy a výhody
Odečtěte si slevu za včasný nákup!
Qv
Qv
termínu do 31. 12. 2013 sleva 10 %*
termínu do 31. 1. 2014 sleva 7 %*
Qv
termínu do 31. 3. 2014 sleva 6 %*
* Tyto slevy poskytujeme ze základní ceníkové ceny (nikoliv z příplatků) členům Clubu Čedok v kategorii Čedok
GOLD. Ostatní klienti mají slevy o 2-3 % nižší, viz podmínky str. 303.
Termíny
Hotel ALEM
Hotel ALGA
Hot. areál AFRODITA
Hotel BERULIA & BERULIA BEACH
Hotel BIOKOVKA
Hotel CONTE
Hotel DALMACIJA
Apart. dům DAVOR
Hotel HORIZONT
Hotel HRVATSKA
Hotel MARINA
Depandance MASLINIK
Hotel METEOR
Hot. NEPTUN Tučepi
Apartmány PUTNIK
Pavilony RIVIJERA I a II
Hotel SOLINE
Aparthotel SUNČEVA POSTELJA
V
VI
24
31
A
A
A
A
A
A
B
B
B
A
B
A
A
A
7
A
B
B
B
A
B
B
A
A
A
A
A
A
B
A
A
A
B
A
A
A
B
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
14
B
C
C
C
B
C
B
B
B
A
C
B
B
B
C
C
C
B
VII
21
C
C
C
C
B
C
B
C
B
B
C
C
B
C
C
C
C
B
28
D
C
C
C
B
C
C
D
C
C
C
C
C
C
D
C
C
C
5
D
D
D
D
C
D
C
E
C
C
D
D
C
D
D
D
D
C
12
D
D
D
D
C
D
C
E
C
C
D
D
C
D
D
D
D
C
19
D
E
E
E
C
D
C
E
D
C
D
E
C
E
D
D
E
C
26
D
E
E
E
C
D
C
E
D
C
E
E
C
E
D
D
E
C
Pásmo
A
B
C
D
E
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Hotel ALEM 2+1 HT BMS polopenze ** Baško Polje
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
Dospělý - pevné lůžko
5290 10590 5890 11790 6790 13590 8490 16990
Dospělý - přistýlka
4390 8790 4890 9790 5590 11190 6990 13990
Dítě do 12 let - pevné lůžko 4890 9690 5390 10790 6390 12690 7990 15990
Dítě do 12 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA 4290 8590
Neobsaz.lůžko
4490 8990 5090 10190 5990 11990 7690 15390
Hotel ALGA 2+2/1 HT SUPBVP polopenze **** Tučepi
POBYT PRO 2 DĚTI ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
10890 21790 13790 27490 17290 34590 21890 43790 23790 47590
Dospělý - přistýlka
3890 7790 4690 9390 5790 11590 7190 14390 7690 15390
Dítě do 14 let - pevné lůžko 10290 20590 13090 26190 16490 32990 20890 41790 22790 45590
Dítě do 14 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Hotel ALGA 2+2/1 HT SUPBMS polopenze **** Tučepi
POBYT PRO 2 DĚTI ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
11390 22790 14190 28390 17790 35590 22390 44690 24290 48590
Dospělý - přistýlka
3990 7990 4890 9790 5990 11890 7290 14590 7890 15790
Dítě do 14 let - pevné lůžko 10790 21490 13490 26990 16990 33990 21390 42790 23290 46590
Dítě do 14 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Hotel ALGA 2+1 HT SUPBVP polopenze **** Tučepi
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
10890 21790 13790 27490 17290 34590 21890 43790 23790 47590
Dospělý - přistýlka
3890 7790 4690 9390 5790 11590 7190 14390 7690 15390
Dítě do 14 let - pevné lůžko 7390 14790 9290 18590 11790 23490 14790 29590 16090 32190
Dítě do 14 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Hotel ALGA 2+1 HT SUPBMS polopenze **** Tučepi
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
11390 22790 14190 28390 17790 35590 22390 44690 24290 48590
Dospělý - přistýlka
3990 7990 4890 9790 5990 11890 7290 14590 7890 15790
Dítě do 14 let - pevné lůžko 7690 15390 9590 19190 12090 24190 15190 30290 16490 32890
Dítě do 14 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Hotel ALGA 2+0 HT BMS polopenze **** Tučepi
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
10690 21290 12990 25990 14990 29890 18490 36990 19490 38990
Dítě do 14 let - pevné lůžko 7190 14390 8790 17590 10090 20190 12590 25190 13190 26390
Neobsaz.lůžko
4990 9890 6090 12190 7090 14190 8890 17790 9390 18790
Hotel ALGA 2+0 HT BVP polopenze **** Tučepi
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
9890 19790 12090 24190 14190 28390 17090 34190 18490 36990
Dítě do 14 let - pevné lůžko 9390 18790 8190 16390 9590 19190 11590 23190 12590 25190
Neobsaz.lůžko
4590 9190 5690 11390 6690 13390 8190 16390 8890 17790
Hotel ALGA 2+0 HT VP polopenze **** Tučepi
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
9190 18390 11390 22790 13290 26590 15690 31390 16890 33790
Dítě do 14 let - pevné lůžko 6190 12390 7690 15390 8990 17990 10590 21190 11390 22790
Neobsaz.lůžko
4190 8390 5290 10590 6290 12590 7490 14890 8090 16090
Hotel ALGA 1+0 HT BMS polopenze **** Tučepi
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
12090 24190 15690 31390 18490 36990 23090 46190 24290 48590
394
Pavilony Rivijera I. a II. – novomanželé získají slevu 800,- Kč na osobu.
Slevu lze kumulovat s ostatními slevami. K získání této slevy je nutné
NOVOMANŽELÉ předložit potvrzení o sňatku, které v době ukončení pobytu nesmí být
starší než 6 měsíců.
Pavilony Rivijera I. a II. - pokud bude mít klient během své dovolené
SLEVA narozeniny, získává slevu 800,- Kč. Tuto slevu lze kumulovat s ostaními
NAROZENINY slevami a nevztahuje se na doprovodné osoby.
SLEVA
Při zakoupení zájezdu vlastní dopravou
2
D
E
E
E
C
D
C
E
D
C
E
E
C
E
D
D
E
C
9
D
E
E
E
C
D
C
E
D
C
E
E
C
E
D
D
E
C
VIII
16
D
D
D
D
C
D
C
E
D
C
D
D
C
D
C
D
E
C
23
D
D
D
D
B
C
B
D
C
C
D
C
B
C
C
D
D
C
30
C
C
C
C
B
C
B
C
C
B
C
C
B
C
B
C
C
C
6
B
C
C
C
B
C
A
B
B
A
C
B
A
B
B
B
C
B
IX
13
A
B
B
B
A
C
A
A
A
B
A
A
A
A
A
B
B
SEDM DNÍ ZA CENU ŠESTI 7=6
20
A
A
B
A
B
A
A
A
B
A
A
A
A
A
B
B
Hotel Berulia, platí pro příjezd: 31.5
a 20.9. 1 200,- Kč na osobu a dítě
Hotel Marina, platí pro příjezd: 31.5.,14.6.
a 5.7. 1 100,- Kč na osobu a dítě
Hotel Dalmacija, platí pro příjezd: 28.6.
a 5.7. 1 100,- Kč na osobu a dítě
Hotel Meteor, platí pro příjezd: 28.6.
a 5.7. 1 300,- Kč na osobu a dítě
Hotel Biokovka, platí pro příjezd: 24.5.
31.5. a 20.9. 700,- Kč na osobu a dítě
Hotel Alga, Afrodita, htl. Neptun a dep.
Maslinik, platí pro příjezd: 31.5, a 6.9..
výši slevy sdělí prodejce
Pásmo
A
B
C
D
E
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Hot. areál AFRODITA 2+3/1 HT BVP polopenze **** Tučepi POBYT PRO 3 DĚTI ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
12590 25190 16890 33790 22390 44690 28990 57990 31390 62790
Dospělý - přistýlka
4390 8790 5690 11390 7290 14590 9290 18590 9990 19990
Dítě do 14 let - pevné lůžko 11890 23790 16090 32190 21390 42790 27890 55790 30190 60390
Dítě do 14 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Obědy
1690 3380 1690 3380 1690 3380 1690 3380 1690 3380
Hot. areál AFRODITA 2+1 HT BMS polopenze **** Tučepi
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
12090 24190 14990 29890 18790 37590 22090 44190 23990 47990
Dospělý - přistýlka
4190 8390 5090 10190 6190 12390 7190 14390 7790 15590
Dítě do 14 let - pevné lůžko 8190 16390 10090 20190 12690 25390 14990 29990 16290 32590
Dítě do 14 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
5690 11390 7090 14190 8990 17990 10690 21390 11590 23190
Obědy
1690 3380 1690 3380 1690 3380 1690 3380 1690 3380
Hot. areál AFRODITA 2+1 HT BVP polopenze **** Tučepi
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
11390 22790 13990 27990 17790 35590 20890 41790 22590 45190
Dospělý - přistýlka
3990 7990 4790 9590 5990 11890 6890 13790 7390 14790
Dítě do 14 let - pevné lůžko 7690 15390 9490 18990 12090 24190 14190 28390 15290 30590
Dítě do 14 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
5290 10590 6590 13190 8490 16990 10090 20190 10890 21790
Obědy
1690 3380 1690 3380 1690 3380 1690 3380 1690 3380
Hot. areál AFRODITA 2+0 HT BMS polopenze **** Tučepi
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
10890 21790 13990 27990 17090 34190 20390 40790 22090 44190
Dítě do 14 let - pevné lůžko 7390 14790 9490 18990 11590 23190 13890 27790 14990 29990
Neobsaz.lůžko
5090 10190 6590 13190 8190 16390 9790 19590 10690 21390
Obědy
1690 3380 1690 3380 1690 3380 1690 3380 1690 3380
Hot. areál AFRODITA 2+0 HT BVP polopenze **** Tučepi
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
10190 20390 12790 25590 15890 31790 18790 37590 20190 40390
Dítě do 14 let - pevné lůžko 6890 13790 8690 17390 10790 21590 12690 25390 13690 27390
Neobsaz.lůžko
4690 9390 5990 11990 7590 15190 8990 17990 9690 19390
Obědy
1690 3380 1690 3380 1690 3380 1690 3380 1690 3380
Hotel BERULIA & BERULIA BEACH 2+1 HT BMS polopenze **** Brela
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
11590 23190 14990 29890 17790 35590 20690 41390 21590 43190
Dospělý - přistýlka
8390 16790 10690 21390 12690 25390 14690 29390 15390 30790
Dítě do 14 let - pevné lůžko 7890 15790 10090 20190 12090 24190 13990 27990 14690 29390
Dítě do 14 let - přistýlka
5790 11590 7390 14790 8790 17590 10190 20390 10590 21190
Hotel BERULIA & BERULIA BEACH 2+1 HT BVP polopenze **** Brela
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
10890 21790 14190 28390 16590 33190 19690 39390 20690 41390
Dospělý - přistýlka
7890 15790 10190 20390 11890 23790 14090 28190 14690 29390
Dítě do 14 let - pevné lůžko 7390 14790 9590 19190 11290 22590 13390 26790 13990 27990
Dítě do 14 let - přistýlka
5390 10790 7090 14090 8190 16390 9690 19390 10190 20390
www.cedok.cz
Chorvatsko – střední Dalmácie
6302 Makarská riviéra sever « 8/15 dní - pokračování
Pásmo
A
B
C
D
E
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Hotel BERULIA & BERULIA BEACH 2+1 HT VH polopenze **** Brela
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
10190 20390 13490 26990 16090 32190 18790 37590 19690 39390
Dospělý - přistýlka
7390 14790 9690 19390 11590 23190 13390 26790 14090 28190
Dítě do 14 let - pevné lůžko 6890 13790 9190 18290 10890 21790 12690 25390 13390 26790
Dítě do 14 let - přistýlka
5090 10190 6690 13390 7990 15990 9290 18490 9690 19390
Hotel BIOKOVKA 2+1 HT BMS polopenze *** Makarska
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
8790 17590 10490 20990 12090 24190
Dospělý - přistýlka
7190 14390 8490 16990 9790 19590
Dítě do 14 let - pevné lůžko 6790 13490 7990 15990 9290 18490
Dítě do 14 let - přistýlka
4390 8790 5190 10390 5990 11990
Dítě do 7 let - pevné lůžko
5990 11990 7090 14190 8190 16390
Dítě do 7 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
2890 5790 4090 8190 4390 8690
Obědy
1990 3980 1990 3980 1990 3980
Hotel BIOKOVKA 2+1 HT MSKL polopenze *** Makarska
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
9890 19790 12190 24390 14290 28590
Dospělý - přistýlka
8090 16190 9890 19790 11590 23190
Dítě do 14 let - pevné lůžko 7590 15190 9390 18790 10990 21990
Dítě do 14 let - přistýlka
4890 9790 6090 12190 7090 14190
Dítě do 7 let - pevné lůžko
6690 13390 8290 16590 9690 19390
Dítě do 7 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
2890 5790 4090 8190 4390 8690
Obědy
1990 3980 1990 3980 1990 3980
Hotel BIOKOVKA 2+0 HT BVP polopenze *** Makarska
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
8190 16390 9690 19390 10890 21790
Dítě do 14 let - pevné lůžko 6190 12390 7390 14790 8390 16790
Dítě do 7 let - pevné lůžko
5490 10990 6590 13190 7390 14790
Neobsaz.lůžko
2890 5790 4090 8190 4390 8690
Obědy
1990 3980 1990 3980 1990 3980
Hotel BIOKOVKA 2+0 HT MSKL polopenze *** Makarska
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
9890 19790 12190 24390 14290 28590
Dítě do 14 let - pevné lůžko 7590 15190 9390 18790 10990 21990
Dítě do 7 let - pevné lůžko
6690 13390 8290 16590 9690 19390
Neobsaz.lůžko
2890 5790 4090 8190 4390 8690
Obědy
1990 3980 1990 3980 1990 3980
Hotel BIOKOVKA 2+0 HT BKL polopenze *** Makarska
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
9190 18390 11490 22990 12890 25790
Dítě do 14 let - pevné lůžko 7090 14090 8790 17590 9890 19790
Dítě do 7 let - pevné lůžko
6190 12390 7790 15590 8790 17490
Neobsaz.lůžko
2890 5790 4090 8190 4390 8690
Obědy
1990 3980 1990 3980 1990 3980
Hotel CONTE 2+2 HT BMS polopenze **** Promajna
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
11090 22190 11590 23190 12290 24590 13490 26990
Dospělý - přistýlka
11090 22190 11590 23190 12290 24590 13490 26990
Dítě do 12 let - pevné lůžko 10490 20990 10990 21990 11690 23390 12790 25590
Dítě do 12 let - 1.přistýlka 10490 20990 10990 21990 11690 23390 12790 25590
Dítě do 12 let - 2.přistýlka
5490 10990 5790 11590 6090 12190 6690 13390
Dítě do 5 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Obědy - dospělý
2390 4780 2390 4780 2390 4780 2390 4780
Obědy - dítě do 12 let
1390 2780 1390 2780 1390 2780 1390 2780
Hotel CONTE 2+1 HT BMS polopenze **** Promajna
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
9890 19790 10890 21790 15690 31390 17290 34590
Dospělý - přistýlka
7190 14390 7890 15790 11190 22390 12390 24790
Dítě do 12 let - pevné lůžko 7590 15190 8290 16590 12090 24090 13390 26690
Dítě do 12 let - přistýlka
4990 9990 5390 10790 7690 15390 8590 17090
Dítě do 5 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
4590 9190 5090 10190 7490 14890 8290 16590
Obědy - dospělý
2390 4780 2390 4780 2390 4780 2390 4780
Obědy - dítě do 12 let
1390 2780 1390 2780 1390 2780 1390 2780
Hotel CONTE 2+0 HT BN polopenze **** Promajna
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
7790 15590 8990 17990 12790 25590 13990 27990
Dítě do 12 let - pevné lůžko 5890 11790 6890 13790 9790 19590 10790 21490
Neobsaz.lůžko
3490 6990 4090 8190 5990 11990 6590 13190
Obědy - dospělý
2390 4780 2390 4780 2390 4780 2390 4780
Obědy - dítě do 12 let
1390 2780 1390 2780 1390 2780 1390 2780
Hotel DALMACIJA 2+1 HT BMS polopenze *** Makarska
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
11490 22990 14390 28690 17090 34190
Dospělý - přistýlka
8290 16590 10290 20590 12190 24390
Dítě do 12 let - pevné lůžko 7790 15590 9690 19390 11590 23190
Dítě do 12 let - přistýlka
5690 11390 7090 14190 8390 16790
Obědy
3590 7180 3590 7180 3590 7180
vlastní dopravou
Pásmo
A
B
C
D
E
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Hotel DALMACIJA 2+0 HT BMS polopenze *** Makarska
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
10490 20990 13190 26390 15790 31590
Dítě do 12 let - pevné lůžko 7090 14190 8890 17790 10690 21390
Obědy
3590 7180 3590 7180 3590 7180
Apart. dům DAVOR 2+2 AP BMS bez stravování *** Brela-Stomarica
Dospělý - pevné lůžko
4090 8190 4390 8790 5290 10590 6490 12890 6990 13890
Dospělý - 1.přistýlka
4090 8190 4390 8790 5290 10590 6490 12890 6990 13890
Dospělý - 2.přistýlka
1790 3590 2090 4190 2290 4590 3290 6490 3290 6490
Neobsaz.lůžko
3290 6490 3590 7190 4490 8990 5590 11190 6090 12190
Neobsaz.1.přist.
3090 6190 3390 6790 4290 8490 5290 10590 5790 11590
Apart. dům DAVOR 2+2 AP PŘT bez stravování *** Brela-Stomarica
Dospělý - pevné lůžko
3690 7390 4190 8390 4990 9990 6090 12190 6790 13590
Dospělý - 1.přistýlka
3690 7390 4190 8390 4990 9990 6090 12190 6790 13590
Dospělý - 2.přistýlka
2290 4590 2290 4590 2290 4590 3290 6490 3290 6490
Neobsaz.lůžko
2890 5790 3390 6790 4190 8390 5290 10590 5990 11990
Neobsaz.1.přist.
2790 5490 3190 6390 3990 7990 4990 9990 5690 11390
Apart. dům DAVOR 2+1 ST 1PB bez stravování *** Brela-Stomarica
Dospělý - pevné lůžko
5390 10790 6090 12190 7590 15090 8290 16590 8990 17990
Dospělý - přistýlka
2290 4590 2290 4590 2790 5590 2790 5590 3290 6490
Neobsaz.lůžko
4590 9190 5290 10590 6690 13390 7490 14890 8190 16390
Apart. dům DAVOR 2+1 ST BMS bez stravování *** Brela-Stomarica
Dospělý - pevné lůžko
5190 10390 5890 11790 7290 14590 7990 15990 8490 16990
Dospělý - přistýlka
2290 4590 2290 4590 2290 4590 2790 5590 2790 5590
Neobsaz.lůžko
4390 8690 5090 10190 6490 12990 7190 14390 7690 15390
Apart. dům DAVOR 2+1 ST BKU bez stravování *** Brela-Stomarica
Dospělý - pevné lůžko
3490 6990 3690 7390 4190 8390 4890 9790 5190 10390
Dospělý - přistýlka
2290 4590 2790 5590 2790 5590 2790 5590 3290 6490
Neobsaz.lůžko
2690 5390 2890 5790 3390 6790 4090 8190 4390 8690
Apart. dům DAVOR 2+0 ST PŘT bez stravování *** Brela-Stomarica
Dospělý - pevné lůžko
3990 7990 4390 8790 5590 11190 6390 12690 6790 13590
Neobsaz.lůžko
3190 6390 3590 7190 4790 9590 5490 10990 5990 11990
Hotel HORIZONT 2+1 HT SUPBVP polopenze **** Baška Voda
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
12090 24190 15190 30390 18290 36590 21190 42290
Dospělý - přistýlka
6490 12990 10890 21790 13090 26190 15090 30190
Dítě do 12 let - pevné lůžko 11490 22890 14490 28990 17490 34990 20290 40490
Dítě do 12 let - přistýlka
3790 7590 7490 14990 8990 17990 10390 20790
Hotel HORIZONT 2+0 HT BMS polopenze **** Baška Voda
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
12590 25190 15890 31790 18990 37990 21590 43190
Dítě do 12 let - pevné lůžko 6190 12390 12190 24390 14590 29190 16690 33390
Neobsaz.lůžko
5890 11790 9090 18190 12790 25490 15590 31190
Hotel HORIZONT 2+0 HT BVP polopenze **** Baška Voda
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
11590 23190 14690 29390 17790 35590 20690 41390
Dítě do 12 let - pevné lůžko 5790 11590 11290 22590 13690 27390 15890 31790
Neobsaz.lůžko
5390 10790 8390 16790 11890 23790 14890 29790
Hotel HRVATSKA 2+1 HT BA all inclusive ** Baška Voda
Dospělý - pevné lůžko
8990 17990 9990 19990 10990 21990
Dospělý - 1.přistýlka
7490 15990 8990 17990 9490 18990
Dítě do 14 let - pevné lůžko 8990 17990 9990 19990 10990 21990
Dítě do 14 let - 1.přistýlka
4590 9190 5490 10990 5990 11990
Hotel MARINA 2+1 HT BMS polopenze **** Brela
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
9190 18390 11790 23590 14490 28990 17290 34590 18090 36090
Dospělý - přistýlka
6690 13390 8590 17090 10390 20790 12390 24790 12890 25790
Dítě do 14 let - pevné lůžko 6190 12390 7990 15990 9790 19590 11790 23490 12190 24390
Dítě do 14 let - přistýlka
4590 9190 5890 11790 7190 14390 8590 17090 8890 17790
Hotel MARINA 2+1 HT BVP polopenze **** Brela
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
8690 17390 11090 22190 13490 26990 16090 32190 16890 33790
Dospělý - přistýlka
6390 12790 8090 16090 9690 19390 11590 23190 12090 24190
Dítě do 14 let - pevné lůžko 5890 11790 7490 14990 9190 18290 10890 21790 11390 22790
Dítě do 14 let - přistýlka
4390 8790 5490 10990 6690 13390 7990 15990 8290 16590
Hotel MARINA 1+0 HT BMS polopenze **** Brela
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
11090 22190 13990 27990 16890 33790 20190 40390 20890 41790
Depandance MASLINIK 2+3 DP FAMILY all inclusive *** Tučepi POBYT PRO 3 DĚTI ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
14690 29390 19490 38990 27790 55590 31190 62390 34290 68590
Dospělý - přistýlka
4990 9990 6490 12890 8990 17990 9990 19990 10890 21790
Dítě do 14 let - pevné lůžko 13990 27990 18590 37190 26690 53390 29990 59990 32990 65990
Dítě do 14 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Depandance MASLINIK 2+1 DP SUPBVP all inclusive *** Tučepi POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
12790 25590 15690 31390 18790 37590 20690 41390 22590 45190
Dospělý - přistýlka
4390 8790 5290 10590 6190 12390 6790 13590 7390 14790
Dítě do 14 let - pevné lůžko 8690 17390 10590 21190 12690 25390 13990 27990 15290 30590
Dítě do 14 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Depandance MASLINIK 2+0 DP BVP all inclusive *** Tučepi
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
11090 22190 13790 27490 15890 31790 17590 35190 18990 37990
Dítě do 14 let - pevné lůžko 7490 14990 9290 18590 10790 21590 11890 23790 12890 25790
✆ 800 112 112
395
Chorvatsko – střední Dalmácie
6302 Makarská riviéra sever « 8/15 dní - pokračování
Pásmo
A
B
C
D
E
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Hotel METEOR 2+1 HT BMS polopenze **** Makarska
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
13290 26590 15890 31790 18290 36590
Dospělý - přistýlka
9590 19090 11390 22790 13090 26190
Dítě do 12 let - pevné lůžko 8990 17990 10790 21590 12390 24790
Dítě do 12 let - přistýlka
6590 13190 7890 15790 8990 17990
Neobsaz.lůžko
6290 12590 7590 15190 8790 17590
Obědy
3590 7180 3590 7180 3590 7180
Hot. NEPTUN Tučepi 2+1 HT SUPBMS all inclusive **** Tučepi POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
12790 25590 17790 35590 21890 43790 24490 48990 26890 53790
Dospělý - přistýlka
4390 8790 5990 11890 7190 14390 7990 15890 8690 17390
Dítě do 14 let - pevné lůžko 8690 17390 12090 24190 14790 29590 16590 33190 18190 36390
Dítě do 14 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Hot. NEPTUN Tučepi 2+0 HT BMS all inclusive **** Tučepi
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
12290 24590 16090 32190 18290 36590 20890 41790 22790 45590
Dítě do 14 let - pevné lůžko 8290 16590 10890 21790 12390 24790 14190 28390 15490 30990
Hot. NEPTUN Tučepi 2+0 HT BVP all inclusive **** Tučepi
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
11390 22790 14990 29890 17590 35190 19690 39390 21590 43190
Dítě do 14 let - pevné lůžko 7690 15390 10090 20190 11890 23790 13390 26790 14690 29390
Apartmány PUTNIK 2+2 AP BA bez stravování *** Baška Voda
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
3890 7790 4290 8590 5090 10190 5490 10990
Dospělý - přistýlka
3890 7790 4290 8590 5090 10190 5490 10990
Dítě do 12 let - pevné lůžko 3490 6990 3890 7790 4690 9390 4990 9990
Dítě do 12 let - přistýlka
3490 6990 3890 7790 4690 9390 4990 9990
Neobsaz.lůžko
3090 6190 3490 6990 4290 8590 4690 9390
Neobsaz.přist.
2890 5790 3290 6590 4090 8090 4390 8790
Snídaně - dospělý
1290 2580 1290 2580 1290 2580 1290 2580
Snídaně - dítě do 12 let
990 1980
990 1980
990 1980
990 1980
Polopenze - dospělý
3190 6380 3190 6380 3190 6380 3190 6380
Polopenze - dítě do 12 let
2590 5180 2590 5180 2590 5180 2590 5180
Apartmány PUTNIK 2+1 ST BA bez stravování *** Baška Voda
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
3990 7990 4590 9190 5290 10590 5790 11590
Dospělý - přistýlka
3990 7990 4590 9190 5290 10590 5790 11590
Dítě do 12 let - pevné lůžko 3590 7190 4190 8290 4890 9690 5290 10590
Dítě do 12 let - přistýlka
3590 7190 4190 8290 4890 9690 5290 10590
Neobsaz.lůžko
3190 6390 3790 7490 4490 8990 4990 9890
Neobsaz.přist.
2990 5990 3490 6990 4190 8390 4690 9390
Snídaně - dospělý
1290 2580 1290 2580 1290 2580 1290 2580
Snídaně - dítě do 12 let
990 1980
990 1980
990 1980
990 1980
Polopenze - dospělý
3190 6380 3190 6380 3190 6380 3190 6380
Polopenze - dítě do 12 let
2590 5180 2590 5180 2590 5180 2590 5180
Apartmány PUTNIK 2+0 ST BA bez stravování *** Baška Voda
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
4690 9390 5590 11190 6390 12690 7090 14190
Dítě do 12 let - pevné lůžko 4290 8590 5190 10390 5890 11790 6590 13190
Neobsaz.lůžko
3890 7790 4790 9590 5490 10990 6290 12590
Snídaně - dospělý
1290 2580 1290 2580 1290 2580 1290 2580
Snídaně - dítě do 12 let
990 1980
990 1980
990 1980
990 1980
Polopenze - dospělý
3190 6380 3190 6380 3190 6380 3190 6380
Polopenze - dítě do 12 let
2590 5180 2590 5180 2590 5180 2590 5180
Pavilony RIVIJERA I 2+1/0 PA BA polopenze *** Makarska
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
Dospělý - pevné lůžko
6490 12990 7190 14390 9090 18190 10490 20990
Dítě do 12 let - pevné lůžko 4390 8790 4890 9790 6190 12390 7090 14190
Dítě do 12 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
2890 5790 3190 6390 4190 8390 4890 9790
Pavilony RIVIJERA I 1+0 PA BA polopenze *** Makarska
Dospělý - pevné lůžko
6590 13190 8490 17190 9790 19590 10990 21990
Pavilony RIVIJERA II 2+2 PA BA polopenze *** Makarska
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
Dospělý - pevné lůžko
6690 13390 7290 14590 9990 19990 10990 22090
Dospělý - 1.přistýlka
6690 13390 7290 14590 9990 19990 10990 22090
Dospělý - 2.přistýlka
4990 9990 5390 10790 7290 14590 8090 16090
Dítě do 12 let - pevné lůžko 6190 12390 6790 13590 9490 18990 10490 20990
Dítě do 12 let - 1.přistýlka
6190 12390 6790 13590 9490 18990 10490 20990
Dítě do 12 let - 2.přistýlka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
396
vlastní dopravou
Pásmo
A
B
C
D
E
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Pavilony RIVIJERA II 2+1 PA BN polopenze *** Makarska
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
Dospělý - pevné lůžko
6490 12990 7290 14590 8990 17990 2990 20290
Dospělý - přistýlka
4790 9590 5390 10790 6590 13090 7490 14990
Dítě do 12 let - pevné lůžko 5990 11990 6790 13590 8390 16790 9690 19390
Dítě do 12 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Pavilony RIVIJERA II 2+0 PA BA polopenze *** Makarska
Dospělý - pevné lůžko
6490 12990 6990 13890 8890 17790 9790 19990
Dítě do 12 let - pevné lůžko 5990 11990 6490 12990 8290 16590 9590 19190
Neobsaz.lůžko
2890 5790 3090 6190 4090 8090 4690 9390
Hotel SOLINE 2+1 HT BMS polopenze **** Brela
Dospělý - pevné lůžko
12290 24590 14990 29890 18290 36590 21190 42290 22790 45590
Dospělý - přistýlka
8890 17790 10690 21390 13090 26190 15090 30190 16190 32390
Dítě do 14 let - pevné lůžko 8290 16590 10090 20190 12390 24790 14290 28590 15490 30990
Dítě do 14 let - přistýlka
6090 12190 7390 14790 8990 17990 10390 20790 11190 22390
Obědy rest. Punta RATA
2890 5780 2890 5780 2890 5780 2890 5780 2890 5780
Hotel SOLINE 2+1 HT BVP polopenze **** Brela
Dospělý - pevné lůžko
11390 22790 14190 28390 17590 35190 20190 40390 21590 43190
Dospělý - přistýlka
8190 16390 10190 20390 12590 25190 14390 28790 15390 30790
Dítě do 14 let - pevné lůžko 7690 15390 9590 19190 11890 23790 13690 27390 14690 29390
Dítě do 14 let - přistýlka
5690 11390 7090 14090 8690 17390 9890 19790 10590 21190
Obědy rest. Punta RATA
2890 5780 2890 5780 2890 5780 2890 5780 2890 5780
Hotel SOLINE 1+0 HT BMS polopenze **** Brela
Dospělý - pevné lůžko
14190 28390 17590 35190 21190 42290 24490 48990 26590 53190
Obědy rest. Punta RATA
2890 5780 2890 5780 2890 5780 2890 5780 2890 5780
Aparthotel SUNČEVA POSTELJA 2+2 AP BMS bez stravování **** Brela
Dospělý - pevné lůžko
15390 30790 19390 38790 24590 49190
Dospělý - přistýlka
8090 16190 10090 20190 12690 25390
Dítě do 15 let - pevné lůžko 14690 29390 18490 36990 23590 47190
Dítě do 15 let - přistýlka
4790 9590 5990 11890 7490 14990
Dítě do 7 let - přistýlka
3390 6790 4190 8290 5190 10390
Neobsaz.lůžko
14590 29190 18590 37090 23790 47590
Snídaně - dospělý
2890 5780 2890 5780 2890 5780
Snídaně - dítě do 15 let
2790 5580 2790 5580 2790 5580
Aparthotel SUNČEVA POSTELJA 2+1 AP BMS bez stravování **** Brela
Dospělý - pevné lůžko
10890 21790 15190 30390 18490 36990
Dospělý - přistýlka
5890 11790 7990 15990 9690 19390
Dítě do 15 let - pevné lůžko 10290 20590 14490 28990 17690 35390
Dítě do 15 let - přistýlka
3490 6990 4690 9390 5690 11390
Dítě do 7 let - přistýlka
2490 4990 3290 6590 3990 7990
Neobsaz.lůžko
10090 20190 14390 28790 17690 35390
Neobsaz.lůžko
2890 5780 2890 5780 2890 5780
Snídaně - dospělý
2790 5580 2790 5580 2790 5580
Snídaně - dítě do 15 let
2790 5580 2790 5580 2790 5580
Aparthotel SUNČEVA POSTELJA 2+0 ST BMS bez stravování **** Brela
Dospělý - pevné lůžko
9690 19390 13990 27990 17290 34590
Dítě do 15 let - pevné lůžko 9090 18190 13290 26590 16490 32990
Dítě do 7 let - pevné lůžko
9090 18190 13290 26590 16490 32990
Neobsaz.lůžko
8890 17790 13190 26390 16490 32990
Neobsaz.lůžko
2890 5780 2890 5780 2890 5780
Snídaně - dospělý
2790 5580 2790 5580 2790 5580
Snídaně - dítě do 15 let
2790 5580 2790 5580 2790 5580
CENA ZAHRNUJE:
• 7 nebo 14 noclehů
• stravování v rozsahu uvedeném u ubytovacího
objektu
• služby delegáta
• pobytovou taxu
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
POJIŠTĚNÍ:
• pojištění Evropa Basic 285,- Kč
• pojištění Evropa Standard (limit plnění storna
30 tis. Kč) 395,- Kč
Více informací viz str. 12.
www.cedok.cz
INFORMACE:
• dětské postýlky na vyžádání u všech
objektů,případný poplatek sdělí prodejce
• jednolůžkové pokoje jsou na vyžádání
• některá ubytovací zařízení ubytují 2 děti na
1 lůžku. Je nutno vyžádat a cenu sdělí
prodejce
• hotelové pokoje, apartmány a bungalovy 2+2
musí být obsazeny minimálně 2 plně platícími
osobami
• Pavilony Rivijera – na vyžádání pobyt se
psem možný, platba na místě 10,- €/den
• Hotel Biokovka – bezbariérový pokoj na
vyžádání, pouze 2+0 s klimatizací
Chorvatsko – střední Dalmácie
6301 Omišská riviéra a Split « 8/15 dní
vlastní dopravou
Čedok plus - slevy a výhody
Odečtěte si slevu za včasný nákup!
ZDARMA VÝLET
Při zakoupení zájezdu vlastní dopravou
Pavilony Brzet, zdarma výlet do kaňonu řeky Cetiny
Qv
termínu do 31. 12. 2013 sleva 10 %*
Q v termínu do 31. 1. 2014 sleva 7 %*
Qv
termínu do 31. 3. 2014 sleva 6 %*
* Tyto slevy poskytujeme ze základní ceníkové ceny (nikoliv z příplatků) členům Clubu Čedok v kategorii Čedok
GOLD. Ostatní klienti mají slevy o 2-3 % nižší, viz podmínky str. 303.
Termíny
Pavilon BRZET
Apatmánový dům NONKOVIČ
Hotel LE MERIDIEN LAV
Apartmány OPAČAK
Apartmány SAGITTA
Bungalovy SAGITTA
Hotel SAGITTA
Hotel ZVONIMÍR
V
24
A
A
A
A
A
A
VI
31
A
A
A
A
A
A
A
B
7
A
A
A
A
B
B
B
B
14
B
A
A
A
B
B
B
B
VII
21
C
A
A
A
C
C
C
B
28
C
C
B
C
D
D
D
D
5
D
C
B
C
D
D
D
D
12
D
E
B
E
D
D
D
D
19
D
E
B
E
D
D
D
D
26
D
E
B
E
E
E
E
D
Pásmo
A
B
C
D
E
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Pavilon BRZET 2+1 PA BMS polopenze *** Omiš
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
Dospělý - pevné lůžko
6990 14090 8090 16190 9490 18990 10990 22090
Dospělý - přistýlka
5790 11590 6690 13390 7690 15390 9090 18190
Dítě do 12 let - pevné lůžko 5390 10790 6190 12390 7190 14390 8490 16990
Dítě do 12 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
3190 6390 3690 7390 4390 8690 5190 10390
Obědy
2190 4380 2190 4380 2190 4380 2190 4380
Apatmánový dům NONKOVIČ 4+1/0 AP BA bez stravování ** Nemira
Dospělý - pevné lůžko
3490 6990 3690 7390 4090 8190 4290 8590 4790 9590
Dítě do 12 let - pevné lůžko 3090 6190 3290 6590 3690 7390 3890 7790 4290 8590
Dítě do 12 let - přistýlka
2190 4390 2190 4390 2190 4390 2190 4390 2190 4390
Neobsaz.lůžko
2690 5390 2890 5790 3290 6590 3490 6990 3990 7890
Polopenze
3590 7180 3590 7180 3590 7180 3590 7180 3590 7180
Apatmánový dům NONKOVIČ 6+2 AP TER bez stravování ** Nemira
Dospělý - pevné lůžko
3090 6190 3190 6390 3490 6990 3690 7390 4190 8390
Dospělý - přistýlka
3090 6190 3190 6390 3490 6990 3690 7390 4190 8390
Dítě do 12 let - pevné lůžko 2690 5390 2890 5790 3090 6190 3290 6590 3790 7590
Dítě do 12 let - přistýlka
2690 5390 2890 5790 3090 6190 3290 6590 3790 7590
Neobsaz.lůžko
2290 4590 2390 4790 2690 5390 2890 5690 3390 6790
Neobsaz.přist.
2190 4390 2290 4590 2490 4990 2690 5390 3190 6390
Polopenze
3590 7180 3590 7180 3590 7180 3590 7180 3590 7180
Hotel LE MERIDIEN LAV 2+1 HT LUXMO snídaně ***** Split-Podstrana
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
24490 48990 31890 63790
Dospělý - přistýlka
22090 44190 28790 57590
Večeře
7190 14380 7190 14380
Hotel LE MERIDIEN LAV 2+0 HT CBMS snídaně ***** Split-Podstrana
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
21890 43790 27790 55590
Večeře
7190 14380 7190 14380
Hotel LE MERIDIEN LAV 2+0 HT CBVP snídaně ***** Split-Podstrana
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
19990 39990 23490 46990
Večeře
7190 14380 7190 14380
Hotel LE MERIDIEN LAV 1+0 HT CBMS snídaně ***** Split-Podstrana
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
36390 72790 47890 95790
Večeře
7190 14380 7190 14380
Apartmány OPAČAK 2+1 ST BA bez stravování *** Nemira
Dospělý - pevné lůžko
3490 6990 3690 7390 4390 8790 4590 9190 4890 9790
Dospělý - přistýlka
3490 6990 3690 7390 4390 8790 4590 9190 4890 9790
Neobsaz.lůžko
2690 5390 2890 5790 3590 7190 3790 7590 4090 8190
Neobsaz. přist.
2490 4990 2790 5490 3390 6690 3590 7190 3890 7790
Polopenze
3590 7180 3590 7180 3590 7180 3590 7180 3590 7180
Apartmány OPAČAK 4+0 AP BA bez stravování *** Nemira
Dospělý - pevné lůžko
3690 7390 3890 7690 4390 8790 4590 9190 4990 9990
Neobsaz.lůžko
2890 5790 2990 5990 3590 7190 3790 7590 4190 8390
Polopenze
3590 7180 3590 7180 3590 7180 3590 7180 3590 7180
Apartmány OPAČAK 2+0 ST BA bez stravování *** Nemira
Dospělý - pevné lůžko
4390 8790 4790 9590 4990 9990 5390 10790 5990 11990
Neobsaz.lůžko
3590 7190 3990 7990 4190 8390 4590 9190 5190 10390
Polopenze
3590 7180 3590 7180 3590 7180 3590 7180 3590 7180
2
D
E
B
E
E
E
E
D
9
D
E
B
E
E
E
E
D
VIII
16
D
D
B
D
D
D
D
D
23
D
D
B
D
D
D
D
D
30
C
B
B
B
C
C
C
C
6
B
B
A
B
C
C
C
B
IX
13
A
B
A
B
B
B
B
B
20
A
B
A
B
A
A
A
B
Pásmo
A
B
C
D
E
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Apartmány SAGITTA 2+2 AP BA all inclusive **** Ruskamen POBYT PRO 2 DĚTI ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
8290 16590 10690 21290 13790 27490 15690 31390 17090 34190
Dospělý - přistýlka
6790 13590 8690 17390 11190 22390 12690 25390 13890 27690
Dítě do 12 let - pevné lůžko 7690 15390 10090 20190 13090 26190 14890 29790 16290 32590
Dítě do 12 let - přistýlka
4190 8290 5290 10590 6790 13590 7690 15390 8390 16790
Dítě do 7 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Bungalovy SAGITTA 2+2 BG PŘB all inclusive **** Ruskamen POBYT PRO 2 DĚTI ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
7790 15590 9890 19790 13290 26590 15190 30390 16590 33190
Dospělý - přistýlka
6390 12790 8090 16190 10790 21590 12290 24590 13490 26990
Dítě do 12 let - pevné lůžko 7290 14590 9390 18790 12590 25190 14490 28990 15890 31690
Dítě do 12 let - přistýlka
3890 7790 4990 9990 6590 13190 7490 14990 8190 16390
Dítě do 7 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Bungalovy SAGITTA 2+1 BG PŘB all inclusive **** Ruskamen
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
7290 14590 9490 18990 12290 24590 13990 27990 15190 30390
Dospělý - přistýlka
5990 11990 7690 15390 9990 19990 11390 22790 12290 24590
Dítě do 12 let - pevné lůžko 4890 9790 6390 12790 8290 16590 9490 18990 10290 20590
Dítě do 12 let - přistýlka
3690 7390 4690 9390 6090 12190 6890 13790 7490 14990
Dítě do 7 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Hotel SAGITTA 2+1 HT BMS all inclusive **** Ruskamen
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
7890 15790 10190 20390 13290 26590 15190 30390 16590 33190
Dospělý - přistýlka
6490 12990 8290 16590 10790 21590 12290 24590 13490 26990
Dítě do 12 let - pevné lůžko 5290 10590 6890 13790 8990 17990 10290 20590 11290 22590
Dítě do 12 let - přistýlka
3990 7990 5090 10190 6590 13190 7490 14990 8190 16390
Dítě do 6 let - pevné lůžko
3990 7990 5090 10190 6590 13190 7490 14990 8190 16390
Dítě do 6 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
3790 7490 4790 9590 5990 11990 7190 14390 7890 15790
Hotel ZVONIMÍR 2+0 HT BMS polopenze *** Split-Stobreč
Dospělý - pevné lůžko
10690 21290 12090 24190 12290 24490 13290 26590
Dítě do 14 let - pevné lůžko 10090 20190 11490 22890 11590 23190 12590 25190
Obědy
1690 3380 1690 3380 1690 3380 1690 3380
Hotel ZVONIMÍR 2+0 HT BN polopenze *** Split-Stobreč
Dospělý - pevné lůžko
9190 18390 10690 21290 10890 21790 12090 24190
Dítě do 14 let - pevné lůžko 8690 17390 10090 20190 10290 20590 11490 22890
Obědy
1690 3380 1690 3380 1690 3380 1690 3380
Hotel ZVONIMÍR 1+0 HT BMS polopenze *** Split-Stobreč
Dospělý - pevné lůžko
12990 25990 14990 29890 15290 30590 17290 34590
Obědy
1690 3380 1690 3380 1690 3380 1690 3380
Hotel ZVONIMÍR 3+0 HT BMS polopenze *** Split-Stobreč
Dospělý - pevné lůžko
9890 19790 10690 21290 10790 21590 11590 23190
Dítě do 14 let - pevné lůžko 9390 18790 10090 20190 10190 20390 10990 21990
Obědy
1690 3380 1690 3380 1690 3380 1690 3380
CENA ZAHRNUJE:
• 7 nebo 14 noclehů
• stravování v rozsahu uvedeném u ubytovacího
objektu
• služby delegáta
• pobytovou taxu
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
POJIŠTĚNÍ:
• pojištění Evropa Basic 285,- Kč
• pojištění Evropa Standard (limit plnění storna
30 tis. Kč) 395,- Kč
Více informací viz str. 12.
✆ 800 112 112
INFORMACE:
• dětské postýlky na vyžádání u všech objektů,
případný poplatek sdělí prodejce
• jednolůžkové pokoje jsou na vyžádání
• některá ubytovací zařízení ubytují 2 děti na
1 lůžku - je nutno vyžádat a cenu sdělí
prodejce
Apartmány Nonkovič a Opačak
• doplatek na klimatizaci na vyžádání (3,- €/den
– úhrada na místě)
Apartmány a bungalovy Sagitta 2+1 a 2+2
• musí být obsazeny minimálně 2 plně platícími
osobami
397
Chorvatsko – střední Dalmácie
6303 Makarská riviéra jih « 8/15 dní
Termíny
Dep. LABINECA
Hotel LABINECA
Hotel LAGUNA
Depandance LAGUNA A
Depandance LAGUNA B
Pavilony MEDITERAN
Hotel MINERVA
Hotel PODGORKA
Hotel QUERCUS
Hotel SAUDADE
Apartmány VILA SLAVENA
Apartmány VILLA PORAT
V
vlastní dopravou
VI
24
31
B
A
A
A
A
A
A
B
A
A
D
B
A
A
A
A
A
B
B
A
7
A
A
B
A
A
B
A
A
C
B
A
14
B
C
C
B
B
B
B
B
C
C
A
A
VII
21
B
C
C
C
C
C
B
B
C
C
A
B
28
B
C
C
C
C
D
B
B
C
D
B
C
5
C
E
D
D
D
D
B
B
D
D
C
C
12
C
E
D
D
D
D
C
C
D
D
D
C
19
C
E
D
D
D
D
C
C
D
D
D
C
26
C
E
D
D
D
D
C
C
D
D
D
C
2
C
E
D
D
D
D
C
C
D
D
D
C
Pásmo
A
B
C
D
E
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Dep. LABINECA 2+2 DP BMSSTA all inclusive **** Gradac
POBYT PRO 2 DĚTI ZDARMA
Dospělý - pevné lůžko
10390 20790 14490 28990 16290 32590
Dospělý - přistýlka
9490 18990 13090 26190 14690 29390
Dítě do 12 let - pevné lůžko 9790 19590 13790 27590 15490 30990
Dítě do 12 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Hotel LABINECA 2+1 HT BMS all inclusive **** Gradac
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
Dospělý - pevné lůžko
9690 19390 10390 20790 12190 24390 12290 24590 13890 27790
Dospělý - přistýlka
8790 17590 9490 18990 11090 22190 11190 22390 12590 25190
Dítě do 12 let - pevné lůžko 6590 13190 7090 14090 8290 16590 8290 16590 9390 18790
Dítě do 12 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
3990 7990 4390 8690 5190 10390 5190 10390 5890 11790
Hotel LAGUNA 2+1 HT BMS polopenze ** Gradac
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
7290 14590 8590 17090 10090 20090 12290 24490
Dospělý - přistýlka
6690 13390 7790 15590 9090 18190 11090 22190
Dítě do 12 let - pevné lůžko 5590 11190 6490 12990 7690 15390 9390 18790
Dítě do 12 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
2690 5390 2890 5790 3390 6790 4390 8690
Obědy
2390 4780 2390 4780 2390 4780 2390 4780
Hotel LAGUNA 2+1 HT BKL polopenze ** Gradac
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
8290 16590 9490 18990 10990 21990 13190 26390
Dospělý - přistýlka
7490 14990 8590 17190 9990 19990 11990 23990
Dítě do 12 let - pevné lůžko 6290 12590 7290 14590 8390 16790 10090 20190
Dítě do 12 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
2690 5390 2890 5790 3390 6790 4390 8690
Obědy
2390 4780 2390 4780 2390 4780 2390 4780
Depandance LAGUNA A 2+1 DP BA polopenze ** Gradac
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
Dospělý - pevné lůžko
6090 12190 7390 14790 8490 16990 8990 17990
Dospělý - přistýlka
5590 11190 6790 13590 7690 15390 8590 17190
Dítě do 12 let - pevné lůžko 4590 9190 5690 11390 6490 12990 7190 14390
Dítě do 12 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
2890 5790 2890 5790 2890 5790 2890 5790
Obědy
1990 3980 1990 3980 1990 3980 1990 3980
Depandance LAGUNA B 3+1 DP BN polopenze ** Gradac
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
Dospělý - pevné lůžko
5790 11590 7190 14390 7990 15990 9290 18590
Dospělý - přistýlka
5290 10590 6590 13190 7290 14590 8490 16890
Dítě do 12 let - pevné lůžko 3890 7790 4890 9790 5390 10790 6290 12590
Dítě do 12 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Obědy
1990 3980 1990 3980 1990 3980 1990 3980
Pavilony MEDITERAN 2+1 PA BA polopenze ** Podgora
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
Dospělý - pevné lůžko
5890 11790 6990 13890 7590 15090 8590 17190
Dospělý - přistýlka
4390 8790 5090 10190 5490 10990 6290 12590
Dítě do 14 let - pevné lůžko 3990 7990 4690 9390 5090 10190 5790 11590
Dítě do 14 let - přistýlka
2990 5990 3490 6990 3790 7590 4290 8590
Dítě do 10 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
2590 5190 3090 6190 3390 6790 3890 7790
Hotel MINERVA 2+1 HT BMS polopenze *** Podgora
Dospělý - pevné lůžko
9890 19790 10890 21790 12990 25990
Dospělý - přistýlka
7190 14390 7890 15790 9390 18790
Dítě do 12 let - pevné lůžko 9390 18790 10290 20590 12390 24790
Dítě do 12 let - přistýlka
4990 9990 5390 10790 6490 12990
Obědy
2390 4780 2390 4780 2390 4780
Hotel MINERVA 2+1 HT BM polopenze *** Podgora
Dospělý - pevné lůžko
12290 24590 13490 26990 15690 31390
Dospělý - přistýlka
8890 17790 9690 19390 11190 22390
Dítě do 12 let - pevné lůžko 11690 23390 12790 25590 14890 29790
Dítě do 12 let - přistýlka
6090 12190 6690 13390 7690 15390
Obědy
2390 4780 2390 4780 2390 4780
Hotel MINERVA 1+0 HT BMS polopenze *** Podgora
Dospělý - pevné lůžko
13290 26590 14490 28990 17090 34190
Obědy
2390 4780 2390 4780 2390 4780
398
9
C
E
D
D
D
D
C
C
D
D
D
C
VIII
16
C
E
D
D
D
D
C
C
D
D
C
C
23
C
E
D
D
D
D
B
B
C
D
C
C
30
B
C
C
C
C
C
B
B
C
C
A
B
6
A
A
C
B
B
B
B
B
B
C
A
A
IX
13
A
A
B
A
A
A
A
A
B
B
A
Čedok plus - slevy a výhody
20
D
B
A
A
A
A
A
A
B
A
Odečtěte si slevu
za včasný nákup!
Při zakoupení zájezdu vlastní dopravou
Qv
termínu do 31. 12. 2013
Q v termínu do 31. 1. 2014
Q v termínu do 31. 3. 2014
sleva 10 %*
sleva 7 %*
sleva 6 %*
* Tyto slevy poskytujeme ze základní ceníkové ceny
(nikoliv z příplatků) členům Clubu Čedok v kategorii
Čedok GOLD. Ostatní klienti mají slevy o 2-3 % nižší,
viz podmínky str. 303.
Pásmo
A
B
C
D
E
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Hotel PODGORKA 2+1 HT BMS polopenze *** Podgora
Dospělý - pevné lůžko
10190 20390 10890 21790 12090 24190
Dospělý - přistýlka
7390 14790 7890 15790 8690 17390
Dítě do 12 let - pevné lůžko 9590 19190 10290 20590 11490 22890
Dítě do 12 let - přistýlka
5090 10190 5390 10790 5990 11990
Obědy - rest. RIVA
2390 4780 2390 4780 2390 4780
Hotel PODGORKA 2+1 HT BVP polopenze *** Podgora
Dospělý - pevné lůžko
8990 17990 9690 19390 10890 21790
Dospělý - přistýlka
6590 13090 7090 14090 7890 15790
Dítě do 12 let - pevné lůžko 8390 16790 9090 18190 10290 20590
Dítě do 12 let - přistýlka
4490 8990 4890 9690 5390 10790
Obědy - rest. RIVA
2390 4780 2390 4780 2390 4780
Hotel PODGORKA 1+0 HT BMS polopenze *** Podgora
Dospělý - pevné lůžko
11090 22190 12290 24590 14490 28990
Obědy - rest. RIVA
2390 4780 2390 4780 2390 4780
Hotel QUERCUS 2+1 HT BMS polopenze **** Drvenik
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
8290 16590 10190 20390 12990 25990 15890 31790
Dospělý -přistýlka
5990 11990 7390 14790 9390 18790 11390 22790
Dítě do 12 let - pevné lůžko 6290 12590 7790 15590 9990 19990 12190 24390
Dítě do 12 let -.přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
3790 7490 4690 9390 6090 12190 7590 15190
Hotel QUERCUS 2+1 HT BN polopenze **** Drvenik
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
7090 14190 9190 18390 11590 23190 14690 29390
Dospělý - přistýlka
5190 10390 6690 13390 8390 16790 10590 21190
Dítě do 12 let - pevné lůžko 5390 10790 7090 14090 8890 17790 11290 22590
Dítě do 12 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
3190 6390 4190 8390 5390 10790 6990 13990
Hotel SAUDADE 2+1 HT STBA snídaně **** Gradac
Dospělý - pevné lůžko
9690 19390 12290 24590 15890 31790 17090 34190
Dospělý - přistýlka
7990 15990 7990 15990 7990 15990 7990 15990
Dítě do 5 let - pevné lůžko
9090 18190 11690 23390 15190 30290 16290 32590
Dítě do 5 let - přistýlka
7490 14990 7490 14990 7490 14990 7490 14990
Večeře
3890 7780 3890 7780 3890 7780 3890 7780
Hotel SAUDADE 1+0 HT STBA snídaně **** Gradac
Dospělý - pevné lůžko
16390 32790 22090 44190 27390 54790 30890 61790
Večeře
3890 7780 3890 7780 3890 7780 3890 7780
Apartmány VILA SLAVENA 3+1 ST BA bez stravování ** Gradac
Dospělý - pevné lůžko
3690 7390 4090 8190 4690 9390 5090 10190
Dospělý - přistýlka
2990 5990 2990 5990 3490 6990 3690 7390
Neobsaz.lůžko
2890 5690 3290 6490 3890 7790 4290 8590
Apartmány VILA SLAVENA 4+1 ST BA bez stravování ** Gradac
Dospělý - pevné lůžko
3590 7190 3890 7690 4690 9390 4890 9790
Dospělý - 1.přistýlka
2990 5990 2990 5990 3490 6990 3690 7390
Neobsaz.lůžko
2790 5490 2990 5990 3890 7790 4090 8190
Apartmány VILA SLAVENA 2+0 ST BA bez stravování ** Gradac
Dospělý - pevné lůžko
3690 7390 4090 8190 5190 10390 5390 10790
Neobsaz.lůžko
2890 5790 3290 6590 4390 8690 4590 9190
Apartmány VILLA PORAT 2+0 ST BA bez stravování ** Drvenik
Dospělý - pevné lůžko
3690 7380 3990 7980 4990 9980
Neobsaz.lůžko
3690 7380 3990 7980 4990 9980
Polopenze - dospělý
2800 5600 2800 5600 2800 5600
Polopenze - dítě do 12 let
1800 3600 1800 3600 1800 3600
Apartmány VILLA PORAT 3+0 ST BA bez stravování ** Drvenik
Dospělý - pevné lůžko
2990 5980 3490 6980 3990 7980
Neobsaz.lůžko
2990 5980 3490 6980 3990 7980
Polopenze - dospělý
2800 5600 2800 5600 2800 5600
Polopenze - dítě do 12 let
1800 3600 1800 3600 1800 3600
www.cedok.cz
Chorvatsko – střední Dalmácie
6303 Makarská riviéra jih « 8/15 dní - pokračování
CENA ZAHRNUJE:
• 7 nebo 14 noclehů
• stravování v rozsahu uvedeném u ubytovacího
objektu
• služby delegáta
• pobytovou taxu
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
POJIŠTĚNÍ:
• pojištění Evropa Basic 285,- Kč
• pojištění Evropa Standard (limit plnění storna
30 tis. Kč) 395,- Kč
Více informací viz str. 12.
vlastní dopravou
INFORMACE:
• dětské postýlky na vyžádání u všech objektů,
případný poplatek sdělí prodejce
• jednolůžkové pokoje jsou na vyžádání
• Podgora – parkování pouze na hotelových
a nebo veřejných parkovištích, povinný
poplatek za parkování auta cca 5,- €/den
6401 Dalmatské ostrovy « 8/15 dní
• hotelové pokoje, apt. a bgl 2+2 - musí být
minimálně ubytovány 2 dospělé osoby
• některá ubytovací zařízení ubytují 2 děti na
1 lůžku - je nutno vyžádat a cenu sdělí prodejce
• Apt Porat – parkování u apt. zdarma –
omezený počet. Mimo parkoviště se platí
cca 5,- €/den.
vlastní dopravou
Čedok plus - slevy a výhody
SEDM DNÍ ZA CENU ŠESTI
Odečtěte si slevu za včasný nákup!
Při zakoupení zájezdu vlastní dopravou
Qv
termínu do 31. 12. 2013 sleva 10 %*
Q v termínu do 31. 1. 2014 sleva 7 %*
Qv
termínu do 31. 3. 2014 sleva 6 %*
* Tyto slevy poskytujeme ze základní ceníkové ceny (nikoliv z příplatků) členům Clubu Čedok v kategorii Čedok
GOLD. Ostatní klienti mají slevy o 2-3 % nižší, viz podmínky str. 303.
Termíny
Hotel ARKADA
Hotel BONACA
Hotel ELAPHUSA
Hotel FONTANA
Apartmány FONTÁNA
Bungalovy HELIOS
Hotel HVAR
Depandance LAVANDA
Depandance LAVANDA 2+2
Hotel LAVANDA
Hotel VELARIS
V
24
A
A
A
A
A
A
A
A
A
VI
31
B
A
A
B
B
A
B
B
A
B
B
7
B
B
B
B
B
A
B
B
A
B
B
14
C
C
C
B
B
B
B
C
B
C
C
Hotel Elahusa, platí pro příjezd: 24.5.,13.9.,20.9. a 27.9. 1 100,- Kč sleva na osobu a dítě
Hotel Bonaca, platí pro příjezd: 24.5.,13.9.,20.9. a 27.9. 1 000,- Kč sleva na osobu a dítě
Hotel Arkada, Lavanda a dep.Lavanda, platí pro příjezd: 24.5.,31.5., 14.7.,12.7. , 13.9.,
20..9. – výši slevy sdělí prodejce
Hotel a apt Fontana - platí pro příjezd do 14.6. a od 13.9. – výši slevy sdělí prodejce
Hotel Hvar - platí pro příjezd do 14. 6.. a od 13.9. – výši slevy sdělí prodejce
VII
21
C
C
C
C
C
B
C
C
B
C
C
28
C
C
C
C
C
B
C
C
B
C
D
5
C
D
D
C
C
B
C
C
B
C
D
12
D
D
D
D
D
C
D
D
C
D
E
19
D
E
E
D
D
C
D
D
C
D
E
26
D
E
E
D
D
C
D
D
C
D
E
Pásmo
A
B
C
D
E
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Hotel ARKADA 2+1 HT BVP polopenze ** Stari Grad - ostrov Hvar POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
5390 10790 7090 14190 8290 16590 10390 20790
Dospělý - přistýlka
3990 7990 5190 10390 5990 11990 7590 15090
Dítě do 12 let - pevné lůžko 2790 5590 3590 7190 4190 8290 7090 14090
Dítě do 12 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA 4190 8290 5190 10390
Obědy
1690 3380 1690 3380 1690 3380 1690 3380
Hotel ARKADA 2+0 HT BMS polopenze ** Stari Grad - ostrov Hvar
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
5590 11190 7590 15090 8990 17990 10890 21790
Dítě do 12 let - pevné lůžko 2890 5790 3790 7590 4490 8990 7390 14790
Obědy
1690 3380 1690 3380 1690 3380 1690 3380
Hotel ARKADA 1+0 HT BMS polopenze ** Stari Grad - ostrov Hvar
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
7090 14190 9490 18990 11090 22190 13990 27990
Obědy
1690 3380 1690 3380 1690 3380 1690 3380
Hotel BONACA 2+2 HT BMS all inclusive *** Bol - ostrov Brač
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
12590 25190 16890 33790 23790 47590 28990 57990 29990 59990
Dospělý - přistýlka
10190 20390 13690 27390 19190 38390 23390 46790 24190 48390
Dítě do 14 let - pevné lůžko 11890 23790 16090 32190 22790 45590 27890 55790 28790 57590
Dítě do 14 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Hotel BONACA 2+1 HT BMS all inclusive *** Bol - ostrov Brač
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
10190 20390 13790 27490 17790 35590 19190 38390 20690 41390
Dospělý - přistýlka
8290 16590 11190 22390 14390 28790 15590 31190 16690 33390
Dítě do 14 let - pevné lůžko 7790 15590 10590 21190 13690 27390 14790 29590 15890 31790
Dítě do 14 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
4690 9390 6490 12990 8490 16990 9190 18390 9990 19990
Hotel ELAPHUSA 2+1 HT BMS polopenze **** Bol - ostrov Brač
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
14190 28390 17790 35590 22590 45190 24690 49390 26190 52390
Dospělý - přistýlka
11590 23190 14390 28790 18190 36390 19990 39990 21090 42190
Dítě do 14 let - pevné lůžko 10890 21790 13690 27390 17390 34790 19090 38190 20190 40390
Dítě do 14 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
6690 13390 8490 16990 10890 21790 11990 23990 12690 25390
Hotel ELAPHUSA 2+1 HT VH polopenze **** Bol - ostrov Brač
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
12590 25190 15690 31390 20690 41390 22390 44690 23790 47590
Dospělý - přistýlka
10190 20390 12690 25390 16690 33390 18090 36090 19190 38390
Dítě do 14 let - pevné lůžko 9590 19190 12090 24090 15890 31790 17190 34390 18390 36690
Dítě do 14 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
5890 11790 7490 14890 9990 19990 10790 21590 11490 22990
2
D
E
E
D
D
C
D
D
C
D
E
9
D
E
E
D
D
C
D
D
C
D
E
VIII
16
D
E
E
C
C
C
D
D
C
D
E
23
C
D
D
C
C
B
C
C
B
C
D
30
C
C
C
C
C
B
C
C
B
C
C
6
B
B
B
C
C
A
C
B
A
B
B
IX
13
B
B
B
B
B
A
B
B
A
B
B
20
A
A
A
B
B
B
A
A
A
Pásmo
A
B
C
D
E
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Hotel ELAPHUSA 2+0 HT BMS polopenze **** Bol - ostrov Brač
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
12590 25190 15690 31390 20190 40390 20890 41790 21890 43790
Dítě do 14 let - pevné lůžko 9590 19190 12090 24090 15590 31190 16090 32190 16890 33790
Neobsaz.lůžko
5890 11790 7490 14890 9690 19390 10090 20190 10590 21190
Hotel ELAPHUSA 2+0 HT VH polopenze **** Bol - ostrov Brač
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
11090 22190 14190 28390 17790 35590 19190 38390 20390 40790
Dítě do 14 let - pevné lůžko 8490 16990 10890 21790 13690 27390 14790 29590 15790 31490
Neobsaz.lůžko
5190 10390 6690 13390 8490 16990 9190 18390 9790 19590
Hotel FONTANA 2+1 HT COMBMS polopenze ** Jelsa - ostrov Hvar POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
6490 12990 8090 16190 9190 18390 10690 21290
Dospělý - přistýlka
5890 11790 7390 14790 8390 16790 9690 19390
Dítě do 12 let - pevné lůžko 4890 9790 6190 12390 7090 14090 8190 16390
Dítě do 12 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Obědy
1890 3780 1890 3780 1890 3780 1890 3780
Hotel FONTANA 2+0 HT CBMS polopenze ** Jelsa - ostrov Hvar
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
6090 12190 7690 15390 8990 17990 10190 20390
Dítě do 12 let - pevné lůžko 4590 9190 5790 11590 6890 13790 7790 15590
Obědy
1890 3780 1890 3780 1890 3780 1890 3780
Hotel FONTANA 1+0 HT BN polopenze ** Jelsa - ostrov Hvar
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
7790 15590 9590 19190 11590 23190 12790 25590
Obědy
1890 3780 1890 3780 1890 3780 1890 3780
Apartmány FONTÁNA 2+2 AP COM bez stravování *** Jelsa - ostrov Hvar
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
3390 6790 4090 8190 4390 8790 4690 9390
Dospělý - přistýlka
3390 6790 4090 8190 4390 8790 4690 9390
Neobsaz.lůžko
2490 4990 3090 6190 3390 6790 3690 7290
Neobsaz.přist.
2490 4990 3090 6190 3390 6790 3690 7290
Obědy
1890 3780 1890 3780 1890 3780 1890 3780
Večeře
2390 4780 2390 4780 2390 4780 2390 4780
Snídaně
1690 3380 1690 3380 1690 3380 1690 3380
Apartmány FONTÁNA 2+1 ST COM bez stravování *** Jelsa - ostrov Hvar
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
3390 6790 4190 8390 4690 9390 5190 10390
Dospělý - přistýlka
3390 6790 4190 8390 4690 9390 5190 10390
Neobsaz.lůžko
2490 4990 3190 6390 3690 7290 4090 8190
Neobsaz.přist.
2490 4990 3190 6390 3690 7290 4090 8190
Obědy
1890 3780 1890 3780 1890 3780 1890 3780
Večeře
2390 4780 2390 4780 2390 4780 2390 4780
Snídaně
1690 3380 1690 3380 1690 3380 1690 3380
✆ 800 112 112
399
Chorvatsko – střední Dalmácie
6401 Dalmatské ostrovy « 8/15 dní - pokračování
Pásmo
A
B
C
D
E
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Apartmány FONTÁNA 4+2 AP COM bez stravování *** Jelsa - ostrov Hvar
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
2990 5990 3490 6990 3890 7690 4290 8490
Dospělý - přistýlka
2990 5990 3490 6990 3890 7690 4290 8490
Neobsaz.lůžko
2090 4190 2490 4990 2890 5790 3190 6390
Neobsaz.přist.
2090 4190 2490 4990 2890 5790 3190 6390
Obědy
1890 3780 1890 3780 1890 3780 1890 3780
Večeře
2390 4780 2390 4780 2390 4780 2390 4780
Snídaně
1690 3380 1690 3380 1690 3380 1690 3380
Bungalovy HELIOS 2+1 ST TER bez stravování ** Stari Grad - ostrov Hvar
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
2990 5990 3590 7190 4390 8790
Dospělý - přistýlka
2990 5990 3590 7190 4390 8790
Neobsaz.lůžko
2090 4190 2590 5190 3390 6690
Neobsaz.přist.
2090 4190 2590 5190 3390 6690
Polopenze - dospělý
3490 6980 3490 6980 3490 6980
Polopenze - dítě do 12 let
2390 4780 2390 4780 2390 4780
Hotel HVAR 2+3/1 HT BMS polopenze *** Jelsa - ostrov Hvar
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
7690 15390 8990 17990 11390 22790 14190 28390
Dospělý - přistýlka
6990 13990 8190 16390 10290 20590 12890 25790
Dítě do 12 let - pevné lůžko 5790 11590 6890 13790 8690 17390 10890 21790
Dítě do 12 let - přistýlka
5190 10390 6090 12190 7690 15390 9590 19190
Obědy
1890 3780 1890 3780 1890 3780 1890 3780
Light all inclusive
2090 4180 2090 4180 2090 4180 2090 4180
Hotel HVAR 2+3/1 HT BVP polopenze *** Jelsa - ostrov Hvar
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
7190 14390 8490 16990 10890 21790 13490 26990
Dospělý - přistýlka
6590 13190 7690 15390 9890 19790 12290 24490
Dítě do 12 let - pevné lůžko 5490 10990 6490 12990 8290 16590 10390 20790
Dítě do 12 let - přistýlka
4890 9790 5790 11490 7390 14790 9190 18290
Obědy
1890 3780 1890 3780 1890 3780 1890 3780
Light all inclusive
2090 4180 2090 4180 2090 4180 2090 4180
Hotel HVAR 2+1 HT BMS polopenze *** Jelsa - ostrov Hvar
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
7690 15390 8990 17990 11090 22190 14190 28390
Dospělý - přistýlka
6990 13990 8190 16390 10090 20190 12890 25790
Dítě do 12 let - pevné lůžko 5790 11590 6890 13790 8490 16990 10890 21790
Dítě do 12 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
2090 4190 2490 4990 3090 6190 4090 8190
Obědy
1890 3780 1890 3780 1890 3780 1890 3780
Light all inclusive
2090 4180 2090 4180 2090 4180 2090 4180
Hotel HVAR 2+1 HT BVP polopenze *** Jelsa - ostrov Hvar
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
7190 14390 8490 16990 10690 21290 13490 26990
Dospělý - přistýlka
6590 13190 7690 15390 9690 19390 12290 24490
Dítě do 12 let - pevné lůžko 5490 10990 6490 12990 8190 16390 10390 20790
Dítě do 12 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
1990 3890 2390 4690 2990 5990 3890 7690
Obědy
1890 3780 1890 3780 1890 3780 1890 3780
Light all inclusive
2090 4180 2090 4180 2090 4180 2090 4180
Depandance LAVANDA 2+2 HT BMS light all inclusive *** Stari Grad - ostrov Hvar POBYT PRO 2 DĚTI ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
12590 25190 15390 30790 18290 36590
Dospělý - přistýlka
9090 18090 11090 22190 13090 26190
Dítě do 14 let - pevné lůžko 11890 23790 14690 29390 17490 34990
Dítě do 14 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Hotel LAVANDA 2+2 HT BMS light all inclusive *** Stari Grad - ostrov Hvar POBYT PRO 2 DĚTI ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
10890 21790 13290 26590 16390 32790 19490 38990
Dospělý - přistýlka
7890 15790 9590 19090 11690 23390 13890 27790
Dítě do 14 let - pevné lůžko 10290 20590 12590 25190 15590 31190 18590 37190
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Dítě do 14 let - přistýlka
vlastní dopravou
Pásmo
A
B
C
D
E
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Hotel LAVANDA 2+1 HT BMS light all inclusive *** Stari Grad - ostrov Hvar POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
7590 15090 9490 18990 11590 23190 14190 28390
Dospělý - přistýlka
5490 10990 6890 13790 8390 16790 10190 20390
Dítě do 14 let - pevné lůžko 7090 14090 8890 17790 10990 21990 13490 26990
Dítě do 14 let - přistýlka
5090 10190 6390 12790 7890 15790 9590 19190
Dítě do 12 let - pevné lůžko 3790 7590 4690 9390 5790 11590 7090 14090
Dítě do 12 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA 5790 11590 7090 14090
Neobsaz.lůžko
3390 6790 4390 8690 5390 10790 6690 13390
Depandance LAVANDA 2+1 HT BMS light all inclusive *** Stari Grad - ostrov Hvar POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
7090 14190 8590 17190 10690 21290 12790 25590
Dospělý - přistýlka
5190 10390 6290 12590 7690 15390 9190 18390
Dítě do 14 let - pevné lůžko 6590 13190 8090 16190 10090 20190 12090 24190
Dítě do 14 let - přistýlka
4790 9590 5790 11590 7190 14390 8690 17390
Dítě do 12 let - pevné lůžko 3590 7190 4290 8590 5290 10590 8690 17390
Dítě do 12 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA 5290 10590 6390 12690
Hotel LAVANDA 1+0 HT BVP light all inclusive *** Stari Grad - ostrov Hvar
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
7990 15990 9690 19390 11790 23590 14490 28990
Hotel VELARIS 2+1 HT BMSSTA polopenze **** Supetar - ostrov Brač POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
7590 15090 8490 16990 10690 21290 12790 25590 14490 28990
Dospělý - přistýlka
5890 11790 6590 13190 8190 16390 9790 19590 11090 22190
Dítě do 12 let - pevné lůžko 3790 7590 4290 8590 5290 10590 8690 17390 9790 19590
Dítě do 12 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
3390 6790 3890 7790 4990 9890 5990 11990 6890 13790
Hotel VELARIS 2+1 HT SUPBMS polopenze **** Supetar - ostrov Brač POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
9490 18990 11090 22190 12990 25990 15190 30390 16890 33790
Dospělý - přistýlka
7290 14590 8590 17190 9990 19990 11590 23190 12890 25790
Dítě do 12 let - pevné lůžko 4690 9390 5490 10990 6490 12990 10290 20590 11390 22790
Dítě do 12 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
4390 8690 5190 10390 6090 12190 7190 14390 8090 16090
Hotel VELARIS 2+1 HT SUPMO, SUPBVP polopenze **** Supetar - ostrov Brač POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
8690 17390 10190 20390 12090 24190 14190 28390 15890 31790
Dospělý - přistýlka
6790 13590 7890 15690 9290 18590 10890 21790 12090 24190
Dítě do 12 let - pevné lůžko 4390 8790 5090 10190 5990 11990 9590 19190 10790 21590
Dítě do 12 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
3990 7990 4690 9390 5690 11390 6690 13390 7590 15190
Hotel VELARIS 2+0 HT STAP polopenze **** Supetar - ostrov Brač
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
7290 14590 7790 15590 9890 19790 12090 24190 13790 27490
Dítě do 12 let - pevné lůžko 3690 7390 3890 7790 4990 9990 8190 16390 9290 18590
Neobsaz.lůžko
3290 6590 3490 6990 4590 9190 5690 11390 6490 12990
CENA ZAHRNUJE:
• 7 nebo 14 noclehů
• stravování v rozsahu uvedeném u ubytovacího
objektu
• služby delegáta
• pobytovou taxu
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
POJIŠTĚNÍ:
• pojištění Evropa Basic 285,- Kč
• pojištění Evropa Standard (limit plnění storna
30 tis. Kč) 395,- Kč
Více informací viz str. 12.
INFORMACE:
• dětské postýlky na vyžádání u všech objektů,
případný poplatek sdělí prodejce
• jednolůžkové pokoje jsou na vyžádání
• hotelové pokoje, apt. a bgl 2+2 musí být
minimálně ubytovány 2 plně platící osoby
• některá ubytovací zařízení ubytují 2 děti na
1 lůžku - je nutno vyžádat a cenu sdělí
prodejce
• Hotel a apt. Fontana – domácí mazlíčci na
vyžádání -poplatek 7,5€/den – úhrada na
místě
Vstupte do Clubu Čedok
• Cestujete-li s Čedokem poprvé, můžete vstoupit
do Clubu Čedok. Své členské výhody budete moci čerpat již při
příštím zájezdu.
• Jak se stát členem?
Stačí zakoupit zájezd s Čedokem
a vyplnit registrační formulář Clubu Čedok.
400
www.cedok.cz
Chorvatsko – jižní Dalmácie
6501 Jižní Dalmácie a ostrovy « 8/15 dní
vlastní dopravou
Čedok plus - slevy a výhody
SEDM DNÍ ZA CENU ŠESTI
Odečtěte si slevu za včasný nákup!
Při zakoupení zájezdu vlastní dopravou
Qv
Qv
termínu do 31. 12. 2013 sleva 10 %*
termínu do 31. 1. 2014 sleva 7 %*
Qv
termínu do 31. 3. 2014 sleva 6 %*
Hotel Faraon platí pro příjezd: do 21.6. a od 30.8.. – výši slevy sdělí prodejce
Grand Hotel Orebič platí pro příjezd: do 21.6. a od 30.8.. – výši slevy sdělí prodejce
* Tyto slevy poskytujeme ze základní ceníkové ceny (nikoliv z příplatků) členům Clubu Čedok v kategorii Čedok
GOLD. Ostatní klienti mají slevy o 2-3 % nižší, viz podmínky str. 303.
Termíny
Hotel ARGOSY
Hotel ASTAREA
Depandance BELLEVUE
Hotel BELLEVUE
Hotel BIŠEVO
Apartmány BON REPOS
Hotel BON REPOS
Hotel BON REPOS JASMIN-CEDAR
Apartmány BONACA
Hotel FARAON
Hotel ODISEJ
Grandhotel OREBIČ
Hotel PARK
Hotel SOLITUDO
Hotel VALAMAR CLUB
Hotel VIS
V
24
A
A
B
B
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
B
A
VI
31
A
A
B
B
B
A
A
A
A
A
A
B
A
A
B
A
7
B
A
B
B
B
A
A
A
A
B
A
B
A
A
C
A
14
B
A
C
C
B
B
B
B
B
B
B
B
B
A
C
A
VII
21
B
B
C
C
B
B
B
B
C
C
B
C
B
B
C
B
28
B
B
D
D
C
B
B
B
D
D
B
C
B
B
C
B
5
C
B
D
D
C
C
C
C
D
D
B
D
C
B
D
B
12
C
B
D
D
C
C
C
C
E
D
C
D
C
C
D
B
19
C
C
D
D
C
C
C
C
E
D
C
D
C
C
D
C
26
C
C
D
D
D
C
C
C
E
D
D
D
C
D
D
C
Pásmo
A
B
C
D
E
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Hotel ARGOSY 2+1 HT BA polopenze **** Dubrovník
SLEVA AŽ 12 %
Dospělý - pevné lůžko
13590 27190 16390 32790 19990 39990
Dospělý - přistýlka
10990 21990 13190 26390 16090 32190
Dítě do 12 let - pevné lůžko 5990 11990 8690 17390 12190 24390
Dítě do 12 let - přistýlka
1590 3190 3990 7990 7490 14990
Obědy
2090 4180 2090 4180 2090 4180
Hotel ARGOSY 1+0 HT BA polopenze **** Dubrovník
SLEVA AŽ 12 %
Dospělý - pevné lůžko
21790 43590 25590 51190 32490 64990
Obědy
2090 4180 2090 4180 2090 4180
Hotel ASTAREA 1 2+1 HT SUPBMS polopenze *** Mlini
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12 %
Dospělý - pevné lůžko
14390 28790 15090 30190 18390 36790
Dospělý - přistýlka
11590 23190 12190 24390 14890 29790
Dítě do 12 let - pevné lůžko 9690 19290 10090 20190 12390 24790
Dítě do 12 let - přistýlka
6990 13990 7290 14590 8890 17790
Dítě do 6 let - pevné lůžko
6990 13990 7290 14590 8890 17790
Dítě do 6 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Obědy
3190 6380 4390 8780 4390 8780
Hotel ASTAREA 1 2+0 HT BMS polopenze *** Mlini
SLEVA AŽ 12 %
Dospělý - pevné lůžko
13190 26390 13690 27390 16990 33990
Dítě do 12 let - pevné lůžko 8790 17590 9190 18390 11390 22790
Dítě do 6 let - pevné lůžko
6390 12790 6590 13190 8190 16390
Neobsaz.lůžko
7690 15390 7890 15790 10290 20590
Obědy
3190 6380 4390 8780 4390 8780
Hotel ASTAREA 2 2+1 HT SUPBMS polopenze *** Mlini
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12 %
Dospělý - pevné lůžko
12690 25390 14090 28190 16490 32990
Dospělý - přistýlka
10290 20590 11390 22790 13290 26590
Dítě do 12 let - pevné lůžko 8490 16990 9490 18990 11090 22190
Dítě do 12 let - přistýlka
6190 12290 6790 13590 7990 15990
Dítě do 6 let - pevné lůžko
6190 12290 6790 13590 7990 15990
Dítě do 6 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Obědy
3190 6380 4390 8780 4390 8780
Hotel ASTAREA 2 2+0 HT BA polopenze *** Mlini
SLEVA AŽ 12 %
Dospělý - pevné lůžko
11790 23490 12190 24390 15290 30590
Dítě do 12 let - pevné lůžko 7890 15790 8190 16390 10290 20590
Dítě do 6 let - pevné lůžko
5690 11390 5890 11790 7390 14790
Neobsaz.lůžko
7690 15390 7890 15790 10290 20590
Obědy
3190 6380 4390 8780 4390 8780
Depandance BELLEVUE 2+1 HT BMS polopenze ** Orebič - poloostrov Pelješac
Dospělý - pevné lůžko
5590 11090 6490 12990 8390 16790 10090 20190
Dospělý - přistýlka
3990 7990 4690 9390 6090 12090 7190 14390
Dítě do 12 let - pevné lůžko 3690 7290 4290 8590 5590 11190 6690 13390
Dítě do 12 let - přistýlka
2690 5390 3090 6190 4090 8190 4890 9790
All inclusive
3690 7380 3690 7380 3690 7380 3690 7380
Obědy
2390 4780 2390 4780 2390 4780 2390 4780
2
C
C
D
D
D
C
C
C
E
D
D
D
C
D
D
C
9
C
C
D
D
D
C
C
C
E
D
D
D
C
C
D
C
VIII
16
C
C
D
D
D
C
C
C
D
D
D
D
C
C
D
B
23
C
B
D
D
C
B
B
B
C
C
B
C
B
B
D
B
30
C
B
C
C
C
B
B
B
B
C
B
C
B
A
D
B
6
C
B
B
B
B
B
B
B
A
B
A
B
B
A
D
B
IX
13
C
B
B
B
B
A
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
20
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Pásmo
A
B
C
D
E
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Depandance BELLEVUE 2+1 HT MS polopenze ** Orebič - poloostrov Pelješac
Dospělý - pevné lůžko
5290 10590 5990 11990 7890 15790 9590 19190
Dospělý - přistýlka
3890 7790 4390 8790 5690 11390 6890 13790
Dítě do 12 let - pevné lůžko 3490 6990 3990 7990 5290 10590 6390 12790
Dítě do 12 let - přistýlka
2590 5190 2890 5790 3790 7590 4590 9190
All inclusive
3690 7380 3690 7380 3690 7380 3690 7380
Obědy
2390 4780 2390 4780 2390 4780 2390 4780
Depandance BELLEVUE 1+0 HT BMS polopenze ** Orebič - poloostrov Pelješac
Dospělý - pevné lůžko
6490 12990 7490 14990 9390 18790 11290 22590
All inclusive
3690 7380 3690 7380 3690 7380 3690 7380
Obědy
2390 4780 2390 4780 2390 4780 2390 4780
Hotel BELLEVUE 2+1 HT MS polopenze *** Orebič - poloostrov Pelješac
Dospělý - pevné lůžko
6690 13390 7890 15790 10090 20190 11990 23990
Dospělý - přistýlka
4890 9790 5690 11390 7190 14390 8590 17190
Dítě do 12 let - pevné lůžko 4490 8990 5290 10590 6690 13390 7990 15990
Dítě do 12 let - přistýlka
3290 6490 3790 7590 4890 9790 5790 11590
All inclusive
3690 7380 3690 7380 3690 7380 3690 7380
Obědy
2390 4780 2390 4780 2390 4780 2390 4780
Hotel BELLEVUE 2+1 HT VP polopenze *** Orebič - poloostrov Pelješac
Dospělý - pevné lůžko
5990 11990 7190 14390 9090 18190 11290 22590
Dospělý - přistýlka
4390 8790 5190 10390 6590 13090 8090 16090
Dítě do 12 let - pevné lůžko 3990 7990 4790 9590 6090 12190 7490 14990
Dítě do 12 let - přistýlka
2890 5790 3490 6990 4390 8790 5490 10890
All inclusive
3690 7380 3690 7380 3690 7380 3690 7380
Obědy
2390 4780 2390 4780 2390 4780 2390 4780
Hotel BELLEVUE 1+0 HT BMS polopenze *** Orebič - poloostrov Pelješac
Dospělý - pevné lůžko
8390 16790 9790 19590 12190 24390 14090 28190
All inclusive
3690 7380 3690 7380 3690 7380 3690 7380
Obědy
2390 4780 2390 4780 2390 4780 2390 4780
Hotel BELLEVUE 1+0 HT VP polopenze *** Orebič - poloostrov Pelješac
Dospělý - pevné lůžko
7490 14990 8690 17290 10590 21190 12490 24990
All inclusive
3690 7380 3690 7380 3690 7380 3690 7380
Obědy
2390 4780 2390 4780 2390 4780 2390 4780
Hotel BIŠEVO 2+1 HT BMS polopenze ** Komiža - ostrov Vis
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
Dospělý - pevné lůžko
6490 12990 8290 16590 9690 19390 11890 23790
Dospělý - přistýlka
5290 10590 6690 13390 7890 15790 9590 19190
Dítě do 12 let - pevné lůžko 3090 6190 3990 7990 4690 9390 5690 11390
Dítě do 12 let - přistýlka
3090 6190 3990 7990 6490 12990 7890 15790
Dítě do 5 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
1790 3590 2390 4790 2790 5590 3490 6990
Klimatizace na pokoj
490
980
490
980
790 1580
990 1980
✆ 800 112 112
401
Chorvatsko – jižní Dalmácie
6501 Jižní Dalmácie a ostrovy « 8/15 dní - pokračování
Pásmo
A
B
C
D
E
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Hotel BIŠEVO 2+1 HT BVP polopenze ** Komiža - ostrov Vis
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
Dospělý - pevné lůžko
5590 11090 7190 14390 8890 17790 10790 21590
Dospělý - přistýlka
4590 9090 5890 11790 7190 14390 8790 17490
Dítě do 12 let - pevné lůžko 2690 5390 3490 6990 4290 8590 5190 10390
Dítě do 12 let - přistýlka
2690 5390 3490 6990 5890 11790 7190 14390
Dítě do 5 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
1590 3190 2090 4190 2590 5190 3090 6190
Klimatizace na pokoj
490
980
490
980
790 1580
990 1980
Hotel BIŠEVO 2+1 HT BN polopenze ** Komiža - ostrov Vis
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
Dospělý - pevné lůžko
5290 10590 6990 13990 8390 16790 10290 20590
Dospělý - přistýlka
4390 8790 5690 11390 6790 13590 8390 16790
Dítě do 12 let - pevné lůžko 2590 5190 3390 6790 4090 8190 4990 9990
Dítě do 12 let - přistýlka
2590 5190 3390 6790 5590 11190 6890 13790
Dítě do 5 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
1490 2990 1990 3990 2390 4790 2990 5990
Klimatizace na pokoj
490
980
490
980
690 1380
990 1980
Apartmány BON REPOS 2+2 AP bez stravování ** Korčula - ostrov Korčula
Dospělý - pevné lůžko
2890 5790 3390 6790 4490 8990
Dospělý - přistýlka
2890 5790 3390 6790 4490 8990
Neobsaz.lůžko
2390 4790 2890 5790 3990 7990
Neobsaz. přist.
2390 4790 2890 5790 3990 7990
Apartmány BON REPOS 4+2 AP bez stravování ** Korčula - ostrov Korčula
Dospělý - pevné lůžko
2690 5390 2890 5790 4190 8390
Dospělý - přistýlka
2690 5390 2890 5790 4190 8390
Neobsaz.lůžko
2090 4090 2290 4590 3490 6990
Neobsaz.přist.
2090 4090 2290 4590 3490 6990
Hotel BON REPOS 2+1 HT BA polopenze ** Korčula - ostrov Korčula
Dospělý - pevné lůžko
5990 11990 6690 13390 8390 16790
Dospělý - přistýlka
4390 8790 4890 9790 6090 12090
Dítě do 12 let - pevné lůžko 2890 5790 3290 6490 5590 11190
Dítě do 12 let - přistýlka
2890 5790 3290 6490 4090 8190
Neobsaz.lůžko
2790 5590 3190 6390 3990 7990
Obědy
2390 4780 2390 4780 2390 4780
Hotel BON REPOS JASMIN-CEDAR 2+1 HT RE polopenze *** Korčula - ostrov Korčula
Dospělý - pevné lůžko
6490 12990 7490 14990 9390 18790
Dospělý - přistýlka
4690 9390 5390 10790 6690 13390
Dítě do 12 let - pevné lůžko 3090 6190 3590 7190 6190 12390
Dítě do 12 let - přistýlka
3090 6190 3590 7190 4490 8990
Neobsaz.lůžko
2990 5990 3490 6990 4490 8990
Obědy
2390 4780 2390 4780 2390 4780
Hotel BON REPOS JASMIN-CEDAR 2+1 HT RE all inclusive *** Korčula - ostrov Korčula
Dospělý - pevné lůžko
8190 16390 9790 19590 11790 23490
Dospělý - přistýlka
5890 11790 7090 14090 8390 16790
Dítě do 12 let - pevné lůžko 3990 7890 4790 9590 7890 15790
Dítě do 12 let - přistýlka
3990 7890 4790 9590 5690 11390
Neobsaz.lůžko
3890 7790 4690 9390 5690 11390
Apartmány BONACA 2+2 AP TER bez stravování *** Klek
SLEVA AŽ 12 %
Dospělý - pevné lůžko
2390 4790 2790 5590 3590 7190 4390 8790 4990 9890
Dospělý - přistýlka
2390 4790 2790 5590 3590 7190 4390 8790 4990 9890
Dítě do 10 let - pevné lůžko 2090 4090 2390 4790 3190 6390 3990 7990 4490 8990
Dítě do 10 let - přistýlka
2090 4090 2390 4790 3190 6390 3990 7990 4490 8990
Neobsaz.lůžko
1790 3590 2190 4390 2890 5790 3690 7390 4190 8390
Neobsaz.přist.
1790 3590 2190 4390 2890 5790 3690 7390 4190 8390
Obědy - dospělý
2090 4180 2090 4180 2090 4180 2090 4180 2090 4180
Obědy - dítě do 10 let
1690 3380 1690 3380 1690 3380 1690 3380 1690 3380
Večeře - dospělý
2090 4180 2090 4180 2090 4180 2090 4180 2090 4180
Večeře - dítě do 10 let
1690 3380 1690 3380 1690 3380 1690 3380 1690 3380
Snídaně - dospělý
1190 2380 1190 2380 1190 2380 1190 2380 1190 2380
Snídaně - dítě do 10 let
990 1980
990 1980
990 1980
990 1980
990 1980
Hotel FARAON 2+2 HT BMS all inclusive **** Trpanj - poloostrov Pelješac POBYT PRO 2 DĚTI ZDARMA SLEVA AŽ 12 %
Dospělý - pevné lůžko
10990 21990 13890 27790 19190 38290 22490 44990
Dospělý - přistýlka
8890 17790 11190 22390 15390 30790 18090 36190
Dítě do 12 let - pevné lůžko 10390 20790 13190 26390 18290 36590 21590 43090
Dítě do 12 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Hotel FARAON 2+2 HT VP all inclusive **** Trpanj - poloostrov Pelješac POBYT PRO 2 DĚTI ZDARMA SLEVA AŽ 12 %
Dospělý - pevné lůžko
9990 19990 11490 22990 16690 33290 20090 40190
Dospělý - přistýlka
8090 16190 9290 18590 13390 26790 16190 32390
Dítě do 12 let - pevné lůžko 9390 18790 10890 21790 15890 31790 19190 38390
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Dítě do 12 let - přistýlka
402
vlastní dopravou
Pásmo
A
B
C
D
E
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Hotel FARAON 2+1 HT COM all inclusive **** Trpanj - poloostrov Pelješac POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12 %
Dospělý - pevné lůžko
8290 16590 9990 19990 12490 24990 15290 30590
Dospělý - přistýlka
6690 13390 8090 16190 10090 20190 12390 24790
Dítě do 12 let - pevné lůžko 3990 7990 4790 9590 9490 18990 11690 23390
Dítě do 12 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Hotel FARAON 2+0 HT BMSPRE all inclusive **** Trpanj - poloostrov Pelješac
SLEVA AŽ 12 %
Dospělý - pevné lůžko
9290 18490 11290 22590 14090 28190 17390 34790
Dítě do 12 let - pevné lůžko 4490 8990 5490 10890 10790 21590 13290 26590
Hotel FARAON 1+0 HT BMS all inclusive **** Trpanj - poloostrov Pelješac
SLEVA AŽ 12 %
Dospělý - pevné lůžko
10590 21190 12690 25390 16990 33990 21090 42190
Hotel ODISEJ 2+1 HT BMS polopenze ** Pomena - ostrov Mljet
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12 %
Dospělý - pevné lůžko
7690 15390 11390 22690 13390 26790 14190 28390
Dospělý - přistýlka
6290 12490 9190 18390 10790 21590 11490 22990
Dítě do 13 let - pevné lůžko 3690 7390 5490 10990 6490 12990 6890 13790
Dítě do 13 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Obědy
1490 2980 1490 2980 1490 2980 1490 2980
Hotel ODISEJ 2+1 HT BN polopenze ** Pomena - ostrov Mljet
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12 %
Dospělý - pevné lůžko
6190 12390 9290 18490 11690 23390 12390 24790
Dospělý - přistýlka
5090 10190 7490 14990 9490 18990 9990 19990
Dítě do 13 let - pevné lůžko 2990 5990 4490 8990 5690 11390 5990 11990
Dítě do 13 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Obědy
1490 2980 1490 2980 1490 2980 1490 2980
Hotel ODISEJ 2+1 HT CBVP polopenze ** Pomena - ostrov Mljet POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12 %
Dospělý - pevné lůžko
6190 12390 9990 19990 12390 24790 13090 26190
Dospělý - přistýlka
5090 10190 8090 16190 9990 19990 10590 21190
Dítě do 13 let - pevné lůžko 2990 5990 4790 9590 5990 11990 6290 12590
Dítě do 13 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Obědy
1490 2980 1490 2980 1490 2980 1490 2980
Hotel ODISEJ 2+1 HT MS polopenze ** Pomena - ostrov Mljet
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12 %
Dospělý - pevné lůžko
6590 13090 10190 20390 12690 25390 13290 26590
Dospělý - přistýlka
5390 10690 8190 16390 10190 20390 10790 21490
Dítě do 13 let - pevné lůžko 3190 6390 4890 9790 6090 12190 6390 12790
Dítě do 13 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Obědy
1490 2980 1490 2980 1490 2980 1490 2980
Grandhotel OREBIČ 2+2 HT BMS all inclusive **** Orebič - poloostrov Pelješac
SLEVA AŽ 12 %
Dospělý - pevné lůžko
14890 29790 16790 33590 19190 38290 22090 44190
Dospělý - přistýlka
11990 23990 13490 26990 15390 30790 17790 35590
Dítě do 12 let - pevné lůžko 14090 28190 15990 31990 18290 36590 21190 42390
Dítě do 12 let - přistýlka
7190 14390 8090 16190 9290 18590 10690 21390
Grandhotel OREBIČ 2+2 HT BN all inclusive **** Orebič - poloostrov Pelješac
SLEVA AŽ 12 %
Dospělý - pevné lůžko
13890 27790 15590 31190 17990 35990 21190 42390
Dospělý - přistýlka
11190 22390 12590 25190 14490 28990 17090 34090
Dítě do 12 let - pevné lůžko 13190 26390 14790 29590 17190 34290 20290 40590
Dítě do 12 let - přistýlka
6690 13390 7490 14990 8690 17390 10290 20590
Grandhotel OREBIČ 2+1 HT SUPMOB all inclusive **** Orebič - poloostrov Pelješac POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12 %
Dospělý - pevné lůžko
13190 26390 14990 29990 17190 34390 20690 41390
Dospělý - přistýlka
10690 21390 12090 24190 13890 27790 16690 33390
Dítě do 12 let - pevné lůžko 8790 17590 10090 20090 11590 23190 13890 27790
Dítě do 12 let - přistýlka
6390 12790 7290 14490 8390 16690 9990 19990
Dítě do 7 let - pevné lůžko
6390 12790 7290 14490 8390 16690 9990 19990
Dítě do 7 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Grandhotel OREBIČ 2+1 HT VP all inclusive **** Orebič - poloostrov Pelješac POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12 %
Dospělý - pevné lůžko
12690 25390 14490 28990 16790 33590 20490 40990
Dospělý - přistýlka
10290 20590 11690 23390 13490 26990 16490 32990
Dítě do 12 let - pevné lůžko 8490 16990 9690 19390 11290 22590 13790 27590
Dítě do 12 let - přistýlka
6190 12290 6990 13990 8090 16190 9890 19790
Dítě do 7 let - pevné lůžko
6190 12290 6990 13990 8090 16190 9890 19790
Dítě do 7 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Grandhotel OREBIČ 2+0 HT STA all inclusive **** Orebič - poloostrov Pelješac
SLEVA AŽ 12 %
Dospělý - pevné lůžko
11490 22990 12790 25590 14690 29390 17190 34390
Dítě do 12 let - pevné lůžko 7690 15390 8590 17190 9890 19790 11590 23190
Dítě do 7 let - pevné lůžko
5590 11190 6190 12390 7090 14190 8390 16690
Grandhotel OREBIČ 1+0 HT STA all inclusive **** Orebič - poloostrov Pelješac
SLEVA AŽ 12 %
Dospělý - pevné lůžko
14390 28790 16490 32990 19190 38290 22590 45190
Hotel PARK 2+1 HT BMS all inclusive *** Korčula - ostrov Korčula
Dospělý - pevné lůžko
8190 16390 9790 19590 11790 23490
Dospělý - přistýlka
5890 11790 7090 14090 8390 16790
Dítě do 12 let - pevné lůžko 3990 7890 4790 9590 7890 15790
Dítě do 12 let - přistýlka
3990 7890 4790 9590 5690 11390
Neobsaz.lůžko
3890 7790 4690 9390 5690 11390
www.cedok.cz
Chorvatsko – jižní Dalmácie
6501 Jižní Dalmácie a ostrovy « 8/15 dní - pokračování
Pásmo
A
B
C
D
E
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Hotel PARK 2+1 HT BN all inclusive *** Korčula - ostrov Korčula
Dospělý - pevné lůžko
7190 14390 8390 16790 10290 20590
Dospělý - přistýlka
5190 10390 6090 12090 7390 14790
Dítě do 12 let - pevné lůžko 3490 6990 4090 8190 6890 13790
Dítě do 12 let - přistýlka
3490 6990 4090 8190 4990 9990
Neobsaz.lůžko
3390 6790 3990 7990 4990 9890
Hotel SOLITUDO 2+1 HT BA polopenze *** Pasadur - ostrov Lastovo POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12 %
Dospělý - pevné lůžko
7690 15390 10090 20190 13390 26790 14590 29190
Dospělý - přistýlka
6290 12590 8190 16390 10890 21690 11790 23590
Dítě do 16 let - pevné lůžko 7190 14390 9490 18990 12790 25490 13890 27790
Dítě do 16 let - přistýlka
3690 7390 4890 9790 6490 12990 7090 14190
Dítě do 12 let - pevné lůžko 5090 10190 6690 13390 8990 17990 9790 19590
Dítě do 12 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
2190 4390 2890 5790 5190 10390 5690 11390
Hotel SOLITUDO 2+1 HT BN polopenze *** Pasadur - ostrov Lastovo POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12 %
Dospělý - pevné lůžko
7490 14990 9790 19590 11990 23990 14090 28190
Dospělý - přistýlka
6090 12190 7990 15990 9690 19390 11390 22790
Dítě do 16 let - pevné lůžko 6990 13990 9290 18590 11390 22790 13390 26790
Dítě do 16 let - přistýlka
3590 7190 4790 9590 5790 11590 6790 13590
Dítě do 12 let - pevné lůžko 4890 9790 6590 13190 7990 15990 9490 18990
Dítě do 12 let - přistýlka
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Neobsaz.lůžko
2090 4190 2890 5690 4590 9190 5490 10990
Hotel VALAMAR CLUB 2+1 HT BA light all inclusive *** Dubrovník
SLEVA AŽ 12 %
Dospělý - pevné lůžko
10990 21990 13490 26990 16990 33890 21090 42190
Dospělý - přistýlka
8890 17790 10890 21790 13690 27390 16990 33990
Dítě do 14 let - pevné lůžko 3390 6790 5890 11790 9190 18390 13190 26390
Dítě do 14 let - 1.přistýlka
190
390 1190 2390 4590 9190 8590 17190
vlastní dopravou
Pásmo
A
B
C
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Hotel VALAMAR CLUB 2+0 HT BA light all inclusive *** Dubrovník
Dospělý - pevné lůžko
10990 21990 13490 26990 16990 33890
Dítě do 14 let - pevné lůžko 3390 6790 5890 11790 9190 18390
Hotel VALAMAR CLUB 1+0 HT BA light all inclusive *** Dubrovník
Dospělý - pevné lůžko
18390 36790 22690 45390 28690 57390
Hotel VIS 2+1 HT BMS polopenze *** Dubrovník
Dospělý - pevné lůžko
11990 23990 15290 30590 17490 34990
Dospělý - přistýlka
9690 19390 12390 24790 14090 28190
Dítě do 12 let - pevné lůžko 7990 15990 10290 20590 11790 23490
Dítě do 12 let - přistýlka
5790 11590 7390 14790 8490 16990
Hotel VIS 2+1 HT BVP polopenze *** Dubrovník
Dospělý - pevné lůžko
10590 21190 13890 27790 15590 31190
Dospělý - přistýlka
8590 17190 11190 22390 12590 25190
Dítě do 12 let - pevné lůžko 7090 14090 9290 18590 10490 20990
Dítě do 12 let - přistýlka
5090 10190 6690 13390 7490 14990
CENA ZAHRNUJE:
• 7 nebo 14 noclehů
• stravování v rozsahu uvedeném u ubytovacího
objektu
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
POJIŠTĚNÍ:
• pojištění Evropa Basic 285,- Kč
• pojištění Evropa Standard (limit plnění storna
30 tis. Kč) 395,- Kč
Více informací viz str. 12.
D
E
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
SLEVA AŽ 12 %
21090 42190
13190 26390
SLEVA AŽ 12 %
35890 71790
INFORMACE:
• dětské postýlky na vyžádání u všech
objektů,případný poplatek sdělí prodejce
• jednolůžkové pokoje jsou na vyžádání
• hotelové pokoje, apt. a bgl 2+2 musí být
minimálně ubytovány 2 dospělé osoby
• některá ubytovací zařízení ubytují 2 děti na
1 lůžku, je nutno vyžádat a cenu sdělí prodejce
• Apt. Bonaca – lze vyžádat 5 lůžko
• Hotel Biševo – klimatizace na vyžádání,
• Hotel Solitudo – transfer z přístavu Ublit do
hotelu gratis
• POZOR – pobyt bez delegátských služeb.
Vítěz ankety
Nejlepší cestovní kancelář v České republice 2004–2012
Ručíme za kvalitu dle ISO 9001:2000
Čedok má zaveden celosvětově uznávaný princip systémového řízení jakosti podle evropské normy EN ISO 9001:2000
(v české verzi ČSN EN ISO 9001:2001), který napomáhá udržet společnosti
vysoký standard poskytovaných služeb
✆ 800 112 112
403
Chorvatsko – Istrie
6051 Istrie (Umag, Novigrad, Poreč, Rovinj, Rabac) } 10 dní
autokarem
Čedok plus - slevy a výhody
ČTRNÁCT DNÍ ZA ZVÝHODNĚNOU CENU
Odečtěte si slevu za včasný nákup!
Při zakoupení zájezdu autokarem
Qv
Qv
termínu do 31. 12. 2013 sleva 10 %*
termínu do 31. 1. 2014 sleva 7 %*
Qv
termínu do 31. 3. 2014 sleva 6 %*
* Tyto slevy poskytujeme ze základní ceníkové ceny (nikoliv z příplatků) členům Clubu Čedok v kategorii Čedok
GOLD. Ostatní klienti mají slevy o 2-3 % nižší, viz podmínky str. 303.
Termíny
Hotel ADRIATIC
Hotel ALLEGRO
Apartmány AMARIN
Pavilony AMARIN
Apartmány ASTRA
Hotel DELFIN
Hotely GIRANDELLA
Hotel HEDERA
ALBONA HOTEL+RESIDENCE BS
ALBONA HOTEL+RESIDENCE PL
Pavilon JADRAN
Hotel LAGUNA
Hotel LAGUNA ISTRA
Hotel LAGUNA MATERADA
Hotel MAESTRAL
Hotel MARINA
Depandance MEDITERAN
Hotel MIMOSA
Hotel MIRAMAR
Hotel MOJMIR
Hotel NARCIS
Apartmány POLYNESIA
Apartmány SAVUDRIJA
Bungalovy SAVUDRIJA
Hotel SIPAR
Apartmány SOL KATORO
Hotel VALAMAR BELLEVUE
Hotel VALDALISO
Depandance VALDALISO
Apartmány VILLAS RUBIN
Pavilony VILLAS RUBIN
VI
6
B
A
A
B
B
C
A
C
B
B
C
C
B
B
B
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
13
A
B
A
A
C
B
C
A
C
B
B
B
C
C
B
B
C
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
VII
20
A
B
B
B
D
D
C
A
C
B
B
B
C
C
B
B
C
A
B
A
A
B
B
A
A
B
A
B
B
B
B
27
B
C
B
B
D
D
D
A
D
C
C
C
D
D
C
C
C
A
C
B
A
C
C
B
B
C
B
B
B
B
B
4
B
C
C
C
E
E
D
B
D
C
C
C
D
D
C
C
D
B
C
B
B
C
C
B
B
C
B
C
C
C
C
Pásmo
A
B
C
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Hotel ADRIATIC 2+1 HT polopenze ** Umag
Dospělý - pevné lůžko
8390 14790 9590 17190 10590 18990
Dospělý - přistýlka
7490 13090 8590 15190 9290 16590
Dítě do 14 let - pevné lůžko 7790 13690 8990 16090 9790 17690
Dítě do 14 let - přistýlka
1990 1990 1990 1990 1990 1990
Neobsaz.lůžko
1690 3390 1690 3390 1690 3390
Příplatek za balkon
590 1180 590 1180 590 1180
Příplatek za BMS
1090 2180 1090 2180 1090 2180
Hotel ALLEGRO 2+0 HT BA light all inclusive *** Rabac
Dospělý - pevné lůžko
12590 23190 15290 28590 17990 33990
Dítě do 14 let - pevné lůžko 11990 21990 14590 27190 17190 32390
Neobsaz.lůžko
1490 2990 2190 4390 2690 5390
Hotel ALLEGRO 2+0 HT BMS light all inclusive *** Rabac
Dospělý - pevné lůžko
13990 26090 16990 32090 21190 40390
Dítě do 14 let - pevné lůžko 13390 24790 16290 30690 20290 38690
Neobsaz.lůžko
1490 2990 2190 4390 2690 5390
Hotel ALLEGRO 2+1 HT BA light all inclusive *** Rabac
Dospělý - pevné lůžko
12990 23990 15690 29390 18490 34990
Dospělý - přistýlka
11490 20990 13690 25390 16190 30390
Dítě do 14 let - pevné lůžko 12290 22690 14890 27890 17690 33390
Dítě do 14 let - přistýlka
1990 1990 1990 1990 1990 1990
Neobsaz.lůžko
5190 10390 6490 12990 7890 15790
Hotel ALLEGRO 2+1 HT BMS light all inclusive *** Rabac
Dospělý - pevné lůžko
14590 27190 17590 33290 21790 41590
Dospělý - přistýlka
12790 23590 15390 28790 18890 35790
Dítě do 14 let - pevné lůžko 13890 25790 16790 31690 20790 39690
Dítě do 14 let - přistýlka
1990 1990 1990 1990 1990 1990
Neobsaz.lůžko
5990 11990 7490 14990 9490 18990
404
11
B
C
D
D
E
F
D
B
D
C
C
C
D
D
C
C
D
B
C
C
B
D
D
C
C
D
B
D
D
D
D
18
C
C
D
D
E
F
D
C
E
C
D
C
D
D
C
C
D
C
C
C
C
D
D
C
D
D
B
D
D
D
D
25
C
D
D
D
E
F
E
C
E
D
D
D
E
E
D
D
E
C
D
D
C
D
D
D
D
D
C
D
D
D
D
1
C
D
D
D
E
F
E
C
E
D
D
D
E
E
D
D
E
C
D
D
C
D
D
D
D
D
C
D
D
D
D
8
C
D
D
D
E
D
E
C
E
D
D
D
E
E
D
D
E
C
D
D
C
D
D
D
D
D
C
D
D
D
D
VIII
15
B
D
D
D
C
D
D
C
E
D
C
D
D
D
D
D
D
C
D
C
C
D
D
C
D
D
C
D
D
D
D
D
E
F
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
SLEVA AŽ 12%
20290 38590
19390 36890
2690 5390
SLEVA AŽ 12%
23190 44390
22190 42490
2690 5390
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
20990 39990
18290 34590
20090 38290
1990 1990
9190 18390
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
23690 45390
20590 39190
22690 43490
1990 1990
10490 20990
Hotel a depandance VALDALISO, apartmány a pavilony AMARIN, apartmány a pavilony
VILLAS RUBIN, platí pro celou sezonu - sleva 10%
SPECIÁLNÍ SLEVY
Apartmány ASTRA, odjezd 5.9. - sleva 15%, odjezdy 20.6. a 8.8. - sleva 5%
Hotel LAGUNA MATERADA, odjezdy 6.6., 13.6. a 20.6. - sleva 5%
Apartmány ALBONA s polopenzí, platí pro odjezdy 6.6. a 5.9. - sleva
15%, odjezd 27.6. - sleva 10%, odjezdy 13.6. a 4.7. - sleva 5%
IX
Apartmány ALBONA bez stravování, platí pro odjezdy 6.6. a 15.8. 22
29
5
sleva 15%, odjezdy 18.7., 8.8. a 29.8. - sleva 10%, odjezd 22.8. B
A
A
sleva 5%
C
C
A
Hotely GIRANDELLA, platí pro odjezd 6.6. - sleva 25%, odjezdy 13.6.
C
B
A
a 27.6. - sleva 10%, odjezd 22.8. - sleva 5%
C
B
A
Hotel MARINA, platí pro odjezdy 6.6., 29.8. a 5.9. - sleva 20%,
odjezdy 13.6. a 27.6. - sleva 10%, odjezd 15.8. - sleva 5%
B
A
A
Depandance MEDITERAN, platí pro odjezd 22.8. - sleva 20%, odjezd
C
B
A
13.6. - sleva 10%
C
B
A
Hotel MIRAMAR, platí pro odjezd 6.6. - sleva 15%, odjezd 27.6. B
B
A
sleva 10%, odjezd 13.6. - sleva 5%
C
B
A
Hotel ALLEGRO, platí pro odjezd 6.6. - sleva 15%, odjezd 27.6.
C
B
A
a
29.8. - sleva 10%
C
B
A
Hotel VALAMAR BELLEVUE, platí pro odjezd 6.6. - sleva 15%, odjezdy
C
B
A
13.6., 27.6., 29.8. a 5.9. - sleva 10%
C
C
C
B
C
B
C
C
B
C
C
C
C
C
B
C
C
C
C
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
POLOPENZE PRO DÍTĚ ZDARMA
Apartmány ASTRA - platí pro dítě do 4 let, apartmány SAVUDRIJA,
POLYNESIA, SOL KATORO - platí pro dítě do 5 let (pokud zakoupí
polopenzi všechny osoby)
Trasa 1 cílového busu:
Pro odjezdy 6.6. - 18.7.: Domažlice-Klatovy-Přeštice-Plzeň-RokycanyBeroun (dálnice)-Praha-Humpolec(dálnice)-Jihlava(dálnice)-BrnoMikulov-Istrie
Možnosti svozu zdarma po trasách do Prahy
(uskuteční se pouze v případě realizace cílového busu):
Hradec Králové-Pardubice-Kutná Hora-Kolín-Poděbrady-Praha (cílovým
busem seriálu 6151)
Trasa 2 cílového busu:
Pro odjezdy 25.7.-5.9.: Liberec-Jablonec-Turnov-Mladá BoleslavPraha-Humpolec(dálnice)-Jihlava(dálnice)-Brno-Mikulov-Istrie
Možnosti svozu zdarma po trasách do Prahy
(uskuteční se pouze v případě realizace cílového busu):
Ústí n/L-Teplice-Most-Chomutov-Louny-Slaný-Kladno-Praha (cílovým
busem seriálu 6151)
Pásmo
A
B
C
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Apartmány AMARIN 2+0 ST STU bez stravování **** Rovinj
Dospělý - pevné lůžko
10490 18990 12390 22890 13590 25190
Dítě do 12 let - pevné lůžko 9890 17890 11790 21590 12890 23890
Neobsaz.lůžko
7390 14690 9190 18290 10290 20590
Apartmány AMARIN 2+1 ST STU bez stravování **** Rovinj
Dospělý - pevné lůžko
8390 14790 9890 17790 10690 19390
Dospělý - přistýlka
8390 14790 9890 17790 10690 19390
Dítě do 12 let - pevné lůžko 7890 13890 9290 16590 10090 18290
Dítě do 12 let - přistýlka
7890 13890 9290 16590 10090 18290
Neobsaz.lůžko
5390 10790 6690 13390 7490 14990
Neobsazená přistýlka
5390 10790 6690 13390 7490 14990
Apartmány AMARIN 2+2 AP bez stravování **** Rovinj
Dospělý - pevné lůžko
8190 14390 9590 17190 10490 18990
Dospělý - přistýlka
8190 14390 9590 17190 10490 18990
Dítě do 12 let - pevné lůžko 7690 13490 8990 16090 9890 17790
Dítě do 12 let - přistýlka
7690 13490 8990 16090 9890 17790
Neobsaz.lůžko
5190 10390 6490 12890 7290 14590
Neobsazená přistýlka
5190 10390 6490 12890 7290 14590
Apartmány AMARIN 2+2/1 AP NO bez stravování **** Rovinj
Dospělý - pevné lůžko
8890 15790 10490 18990 11390 20790
Dospělý - přistýlka
8890 15790 10490 18990 11390 20790
Dítě do 12 let - pevné lůžko 8390 14790 9890 17790 10790 19690
Dítě do 12 let - přistýlka
8390 14790 9890 17790 10790 19690
Neobsaz.lůžko
5890 11690 7290 14590 8190 16390
Neobsazená přistýlka
5890 11690 7290 14590 8190 16390
www.cedok.cz
D
E
F
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
SLEVA AŽ 12%
14790 27590
14090 26290
11390 22790
SLEVA AŽ 12%
11790 21590
11790 21590
11090 20290
11090 20290
8490 16990
8490 16990
SLEVA AŽ 12%
11290 20590
11290 20590
10690 19490
10690 19490
8090 16190
8090 16190
SLEVA AŽ 12%
12290 22590
12290 22590
11590 21290
11590 21290
8990 17990
8990 17990
Chorvatsko – Istrie
6051 Istrie (Umag, Novigrad, Poreč, Rovinj, Rabac) } 10 dní - pokračování
Pásmo
A
B
C
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Apartmány AMARIN 4+2/1 AP NO bez stravování **** Rovinj
Dospělý - pevné lůžko
7790 13590 9090 16190 9890 17790
Dospělý - přistýlka
7790 13590 9090 16190 9890 17790
Dítě do 12 let - pevné lůžko 7290 12690 8490 15090 9290 16690
Dítě do 12 let - přistýlka
7290 12690 8490 15090 9290 16690
Neobsaz.lůžko
4790 9590 5990 11990 6790 13590
Neobsazená přistýlka
4790 9590 5990 11990 6790 13590
Pavilony AMARIN 2+0 PA BA polopenze **** Rovinj
Dospělý - pevné lůžko
14390 26790 16490 30990 17790 33590
Dítě do 12 let - pevné lůžko 9090 16290 10390 18890 11190 20390
Neobsaz.lůžko
5790 11590 6890 13790 7590 15190
Pavilony AMARIN 2+1 PA BA polopenze **** Rovinj
Dospělý - pevné lůžko
15290 28590 17690 33390 19190 36490
Dospělý - přistýlka
8990 15990 10190 18390 10990 19990
Dítě do 12 let - pevné lůžko 14590 27190 16890 31790 18390 34790
Dítě do 12 let - přistýlka
1990 1990 1990 1990 1990 1990
Neobsaz.lůžko
6290 12590 7490 14990 8290 16590
Apartmány ASTRA 4+1 AP bez stravování * Poreč
Dospělý - pevné lůžko
4890 7790 5990 9990 6490 10990
Dospělý - přistýlka
4890 7790 4890 7790 4890 7790
Dítě do 12 let - pevné lůžko 4490 6990 5490 9090 5990 10090
Dítě do 12 let - přistýlka
4490 6990 4490 6990 4490 6990
Neobsaz.lůžko
2090 4190 3090 6190 3490 6990
Polopenze dospělý
3490 6980 3490 6980 3490 6980
Polopenze dítě do 12 let
1790 3580 1790 3580 1790 3580
Hotel DELFIN 1+0 HT BA polopenze ** Poreč
Dospělý - pevné lůžko
8990 15990 10990 20090 11790 21690
Obědy
1390 2780 1390 2780 1390 2780
Hotel DELFIN 2+1 HT polopenze ** Poreč
Dospělý - pevné lůžko
7990 14190 9790 17590 10290 18590
Dospělý - přistýlka
7090 12190 8390 14790 8790 15590
Dítě do 14 let - pevné lůžko 7590 13290 9190 16490 9690 17490
Dítě do 14 let - přistýlka
4990 8090 5790 9690 5990 10090
Dítě do 7 let - přistýlka
1990 1990 1990 1990 1990 1990
Neobsaz.lůžko
2690 5390 3590 7190 3790 7590
Obědy
1390 2780 1390 2780 1390 2780
Hotel DELFIN 2+1 HT BA polopenze ** Poreč
Dospělý - pevné lůžko
8390 14790 10190 18390 10690 19390
Dospělý - přistýlka
7290 12590 8690 15390 9090 16190
Dítě do 14 let - pevné lůžko 7790 13690 9590 17190 9990 18090
Dítě do 14 let - přistýlka
5090 8290 5990 10090 6190 10490
Dítě do 7 let - přistýlka
1990 1990 1990 1990 1990 1990
Neobsaz.lůžko
2890 5790 3790 7490 3990 7990
Obědy
1390 2780 1390 2780 1390 2780
Hotel DELFIN 2+1 HT BMS polopenze ** Poreč
Dospělý - pevné lůžko
8590 15190 10390 18790 10890 19790
Dospělý - přistýlka
7490 12990 8890 15790 9290 16590
Dítě do 14 let - pevné lůžko 8090 14190 9790 17690 10290 18590
Dítě do 14 let - přistýlka
5190 8490 6090 10290 6290 10690
Dítě do 7 let - přistýlka
1990 1990 1990 1990 1990 1990
Neobsaz.lůžko
2990 5990 3890 7790 4090 8190
Obědy
1390 2780 1390 2780 1390 2780
Hotely GIRANDELLA 2+0 PA BA polopenze ** Rabac
Dospělý - pevné lůžko
6990 12090 8690 15390 10990 20190
Dítě do 12 let - pevné lůžko 5290 8690 6390 10890 8090 14290
Neobsaz.lůžko
1290 2590 1490 2990 1290 2490
Hotely GIRANDELLA 2+0 PA BMS polopenze ** Rabac
Dospělý - pevné lůžko
7290 12590 9190 16390 11690 21390
Dítě do 12 let - pevné lůžko 5390 8890 6790 11590 8490 14990
Neobsaz.lůžko
1490 2990 1490 2990 1390 2790
Hotely GIRANDELLA 2+1 PA BA polopenze ** Rabac
Dospělý - pevné lůžko
7290 12590 8890 15790 11490 21090
Dospělý - přistýlka
6590 11190 7890 13890 10190 18390
Dítě do 12 let - pevné lůžko 6790 11590 8290 14690 10890 19890
Dítě do 12 let - přistýlka
1990 1990 1990 1990 1990 1990
Neobsaz.lůžko
2290 4590 3090 6190 4390 8790
Hotely GIRANDELLA 2+1 PA MS polopenze ** Rabac
Dospělý - pevné lůžko
7390 12790 9390 16790 11890 21790
Dospělý - přistýlka
6690 11390 8390 14790 10490 19090
Dítě do 12 let - pevné lůžko 6890 11890 8790 15690 11290 20590
Dítě do 12 let - přistýlka
1990 1990 1990 1990 1990 1990
Neobsaz.lůžko
2390 4790 3390 6790 4590 9190
D
E
F
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
SLEVA AŽ 12%
10690 19390
10690 19390
10090 18290
10090 18290
7490 14990
7490 14990
SLEVA AŽ 12%
18990 36090
11890 21890
8190 16390
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
20790 39590
11790 21590
19890 37790
1990 1990
9090 18190
6990
4890
6590
4490
4090
3490
1790
12090
7790
11290
6990
8190
6980
3580
7990
4890
7690
4490
5190
3490
1790
14190
7790
13390
6990
10390
6980
3580
12990 23990 13290 24590 13990 25990
1390 2780 1390 2780 1390 2780
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
10990 20090 11590 21190 12190 22390
9490 16990 9790 17590 10290 18590
10490 19090 10990 19990 11490 21090
6390 10890 6690 11390 6990 11990
1990 1990 1990 1990 1990 1990
4190 8390 4490 8990 4790 9590
1390 2780 1390 2780 1390 2780
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
11690 21390 12190 22390 12690 23390
9890 17790 10290 18590 10690 19390
11090 20190 11490 21090 11990 22090
6690 11490 6990 11990 7190 12490
1990 1990 1990 1990 1990 1990
4490 8990 4790 9590 4990 9990
1390 2780 1390 2780 1390 2780
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
11990 22090 12390 22890 12990 23990
10190 18390 10490 18990 10990 19990
11390 20890 11790 21590 12390 22790
6890 11890 7090 12290 7390 12790
1990 1990 1990 1990 1990 1990
4690 9390 4890 9790 5190 10390
1390 2780 1390 2780 1390 2780
SLEVA AŽ 12%
12390 22890 13490 24990
8990 15990 9690 17490
1990 3990 2190 4390
SLEVA AŽ 12%
13690 25390 14990 28090
9790 17690 10790 19690
1990 3990 2190 4390
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
12990 23990 13990 26090
11390 20890 12390 22790
12290 22690 13390 24790
1990 1990 1990 1990
5190 10390 5690 11390
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
13990 26090 15490 28990
12390 22790 13590 25190
13390 24790 14690 27490
1990 1990 1990 1990
5690 11390 6390 12790
Pásmo
A
B
C
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Hotel HEDERA 2+0 HT polopenze *** Rabac
Dospělý - pevné lůžko
11190 20490 12790 23590 14190 26390
Dítě do 12 let - pevné lůžko 10590 19290 12090 22290 13490 25090
Neobsaz.lůžko
2890 5790 2890 5790 2890 5790
Hotel HEDERA 2+1 HT MS polopenze *** Rabac
Dospělý - pevné lůžko
12390 22890 13990 25990 15390 28790
Dospělý - přistýlka
10490 18990 11790 21590 12890 23790
Dítě do 12 let - pevné lůžko 11790 21590 13290 24590 14690 27390
Dítě do 12 let - přistýlka
7090 12290 7790 13690 8490 15090
Dítě do 7 let - přistýlka
1990 1990 1990 1990 1990 1990
Neobsaz.lůžko
4390 8690 4390 8690 4390 8690
Hotel HEDERA 2+2/1 HT BMS polopenze *** Rabac
Dospělý - pevné lůžko
13190 24390 14690 27390 15990 30090
Dospělý - přistýlka
11090 20190 12290 22590 13490 24990
Dítě do 12 let - pevné lůžko 12490 22990 13990 25990 15390 28790
Dítě do 12 let - přistýlka
7390 12890 8190 14490 8890 15790
Dítě do 7 let - 1.přistýlka
1990 1990 1990 1990 1990 1990
Dítě do 7 let - 2.přistýlka
7390 12890 8190 14490 8890 15790
Neobsaz.lůžko
4390 8690 4390 8690 4390 8690
ALBONA HOTEL+RESIDENCE 2+1 ST bez stravování *** Rabac
Dospělý - pevné lůžko
5090 8190 6390 10790 7990 13990
Dospělý - přistýlka
5090 8190 6390 10790 7990 13990
Dítě do 12 let - pevné lůžko 4690 7390 5890 9890 7490 13090
Dítě do 12 let - přistýlka
4690 7390 5890 9890 7490 13090
Neobsaz.lůžko
2290 4490 3490 6990 4990 9990
Neobsazená přistýlka
2290 4490 3490 6990 4990 9990
Polopenze dospělý
5090 10180 5090 10180 5090 10180
Polopenze dítě do 12 let
2790 5580 2790 5580 2790 5580
ALBONA HOTEL+RESIDENCE 2+2 AP bez stravování *** Rabac
Dospělý - pevné lůžko
4790 7590 5990 9990 7390 12790
Dospělý - přistýlka
4790 7590 5990 9990 7390 12790
Dítě do 12 let - pevné lůžko 4390 6790 5490 9090 6890 11890
Dítě do 12 let - přistýlka
4390 6790 5490 9090 6890 11890
Neobsaz.lůžko
1990 3990 3090 6190 4390 8790
Neobsazená přistýlka
1990 3990 3090 6190 4390 8790
Polopenze dospělý
5090 10180 5090 10180 5090 10180
Polopenze dítě do 12 let
2790 5580 2790 5580 2790 5580
ALBONA HOTEL+RESIDENCE 2+1 AP STU polopenze *** Rabac
Dospělý - pevné lůžko
10290 18590 12290 22590 15990 30190
Dospělý - přistýlka
9190 16390 10890 19790 14190 26390
Dítě do 14 let - pevné lůžko 9690 17490 11590 21290 15390 28890
Dítě do 14 let - přistýlka
1990 1990 1990 1990 1990 1990
Neobsaz.lůžko
7590 15190 9590 19090 13490 26990
Pavilon JADRAN 2+1 PA BA polopenze * Umag
Dospělý - pevné lůžko
7990 13990 8690 15490 9690 17390
Dospělý - přistýlka
6690 11390 7290 12590 7990 13990
Dítě do 14 let - pevné lůžko 7490 13090 8190 14490 9090 16290
Dítě do 14 let - přistýlka
1990 1990 1990 1990 1990 1990
Neobsaz.lůžko
1490 2990 1490 2990 1490 2990
Hotel LAGUNA 2+1/0 HT polopenze *** Novigrad
Dospělý - pevné lůžko
12390 22890 13490 24990 15990 29990
Dítě do 14 let - pevné lůžko 11790 21590 12790 23690 15190 28490
Dítě do 14 let - přistýlka
7090 12290 7590 13290 8790 15690
Dítě do 7 let - přistýlka
1990 1990 1990 1990 1990 1990
Neobsaz.lůžko
4890 9790 5390 10790 6690 13390
Hotel LAGUNA 2+1/0 HT BA polopenze *** Novigrad
Dospělý - pevné lůžko
12890 23790 13990 25990 16690 31390
Dítě do 14 let - pevné lůžko 12190 22490 13290 24590 15890 29890
Dítě do 14 let - přistýlka
7290 12690 7790 13690 9190 16390
Dítě do 7 let - přistýlka
1990 1990 1990 1990 1990 1990
Neobsaz.lůžko
5090 10190 5690 11390 6990 13990
Hotel LAGUNA 2+1/0 HT BMS polopenze *** Novigrad
Dospělý - pevné lůžko
13790 25590 14990 28090 17890 33790
Dítě do 14 let - pevné lůžko 12990 24090 14290 26690 17090 32290
Dítě do 14 let - přistýlka
7690 13490 8390 14790 9690 17490
Dítě do 7 let - přistýlka
1990 1990 1990 1990 1990 1990
Neobsaz.lůžko
5490 10990 6190 12390 7590 15190
Hotel LAGUNA ISTRA 2+1 HT BMS polopenze *** Poreč
Dospělý - pevné lůžko
11590 21190 12990 23990 14990 28090
Dospělý - přistýlka
9790 17590 10990 19990 12590 23190
Dítě do 14 let - pevné lůžko 10990 19990 12390 22790 14290 26690
Dítě do 14 let - přistýlka
6690 11390 7390 12790 8390 14790
Dítě do 12 let - přistýlka
1990 1990 1990 1990 1990 1990
Neobsaz.lůžko
2390 4790 2390 4790 2390 4790
✆ 800 112 112
autokarem
D
E
F
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
SLEVA AŽ 12%
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
SLEVA AŽ 12%
9590
9590
8990
8990
6490
6490
5090
2790
17190
17190
16090
16090
12890
12890
10180
5580
10990
10990
10390
10390
7790
7790
5090
2790
19990
19990
18890
18890
15590
15590
10180
5580
SLEVA AŽ 12%
8690 15390 9690 17390
8690 15390 9690 17390
8090 14290 9090 16290
8090 14290 9090 16290
5590 11190 6590 13190
5590 11190 6590 13190
5090 10180 5090 10180
2790 5580 2790 5580
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
17490 32990
15290 28590
16590 31290
1990 1990
14690 29390
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
10890 19790
8890 15790
10290 18590
1990 1990
1490 2990
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
17790 33590
16990 32090
9690 17490
1990 1990
7590 15190
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
18790 35590
17890 33890
10190 18390
1990 1990
8090 16090
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
19790 37590
18990 35990
10690 19390
1990 1990
8590 17190
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
16690 31390 17690 33390
13890 25890 14690 27390
15890 29890 16890 31790
9190 16390 9590 17290
1990 1990 1990 1990
2390 4790 2390 4790
405
Chorvatsko – Istrie
6051 Istrie (Umag, Novigrad, Poreč, Rovinj, Rabac) } 10 dní - pokračování
Pásmo
A
B
C
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Hotel LAGUNA ISTRA 2+2/1 HT SUIMO polopenze *** Poreč
Dospělý - pevné lůžko
12790 23590 14790 27590 17190 32390
Dospělý - přistýlka
10790 19590 12390 22790 14290 26590
Dítě do 14 let - pevné lůžko 12090 22290 14090 26290 16390 30890
Dítě do 14 let - přistýlka
7290 12590 8190 14490 9390 16890
Dítě do 12 let - 1.přistýlka 1990 1990 1990 1990 1990 1990
Dítě do 12 let - 2.přistýlka 7290 12590 8190 14490 9390 16890
Neobsaz.lůžko
10090 20190 12090 24190 14490 28990
Hotel LAGUNA MATERADA 2+1 HT BA polopenze *** Poreč
Dospělý - pevné lůžko
11590 21190 13190 24390 15190 28390
Dospělý - přistýlka
9790 17590 11090 20190 12690 23390
Dítě do 14 let - pevné lůžko 10990 19990 12490 22990 14390 26890
Dítě do 14 let - přistýlka
4990 7990 5390 8890 5990 10090
Dítě do 12 let - přistýlka
1990 1990 1990 1990 1990 1990
Neobsaz.lůžko
2390 4790 2390 4790 2390 4790
Hotel LAGUNA MATERADA 2+1 HT BM polopenze *** Poreč
Dospělý - pevné lůžko
12590 23190 14190 26390 16890 31790
Dospělý - přistýlka
10590 19190 11890 21790 13990 25990
Dítě do 14 let - pevné lůžko 11890 21890 13490 25090 16090 30190
Dítě do 14 let - přistýlka
5190 8490 5690 9490 6490 11090
Dítě do 12 let - přistýlka
1990 1990 1990 1990 1990 1990
Neobsaz.lůžko
4990 9890 5790 11590 7090 14190
Hotel MAESTRAL 2+1 HT polopenze **** Novigrad
Dospělý - pevné lůžko
15990 29990 17790 33590 21290 40590
Dospělý - přistýlka
13390 24790 14790 27590 17590 33190
Dítě do 14 let - pevné lůžko 15190 28490 16990 32090 20290 38690
Dítě do 14 let - přistýlka
8790 15690 9690 17490 11390 20790
Dítě do 7 let - přistýlka
1990 1990 1990 1990 1990 1990
Neobsaz.lůžko
6690 13390 7590 15190 9290 18590
Hotel MAESTRAL 2+1 HT BA polopenze **** Novigrad
Dospělý - pevné lůžko
16990 31990 18790 35590 22490 42990
Dospělý - přistýlka
14090 26190 15590 29190 18490 34990
Dítě do 14 let - pevné lůžko 16190 30390 17890 33890 21490 41090
Dítě do 14 let - přistýlka
9290 16690 10190 18390 11890 21890
Dítě do 7 let - přistýlka
1990 1990 1990 1990 1990 1990
Neobsaz.lůžko
7190 14390 8090 16090 9890 19790
Hotel MAESTRAL 2+1 HT BMS polopenze **** Novigrad
Dospělý - pevné lůžko
17690 33390 18990 36090 22990 44090
Dospělý - přistýlka
14690 27390 15890 29790 18990 35990
Dítě do 14 let - pevné lůžko 16890 31790 18290 34590 22090 42190
Dítě do 14 let - přistýlka
9590 17290 10290 18690 12190 22490
Dítě do 7 let - přistýlka
1990 1990 1990 1990 1990 1990
Neobsaz.lůžko
7490 14990 8190 16390 10190 20390
Hotel MAESTRAL 2+2/1 HT SUIMO polopenze **** Novigrad
Dospělý - pevné lůžko
20190 38390 21790 41590 26390 50790
Dospělý - přistýlka
16690 31390 17990 33990 21690 41390
Dítě do 14 let - pevné lůžko 19290 36690 20790 39690 25290 48690
Dítě do 14 let - přistýlka
10790 19690 11590 21290 13890 25790
Dítě do 7 let - 1.přistýlka
1990 1990 1990 1990 1990 1990
Dítě do 7 let - 2.přistýlka 10790 19690 11590 21290 13890 25790
Hotel MARINA 2+0 HT polopenze ** Rabac
Dospělý - pevné lůžko
8890 15790 11390 20790 12390 22890
Dítě do 12 let - pevné lůžko 6490 11090 8190 14490 8990 15990
Neobsaz.lůžko
1990 3990 2190 4390 2690 5390
Hotel MARINA 2+0 HT MS polopenze ** Rabac
Dospělý - pevné lůžko
9590 17190 12290 22590 13490 24990
Dítě do 12 let - pevné lůžko 6990 12090 8790 15690 9690 17490
Neobsaz.lůžko
1990 3990 2190 4390 2690 5390
Depandance MEDITERAN 2+0 DP polopenze ** Rabac
Dospělý - pevné lůžko
6490 11090 7790 13590 9590 17190
Dítě do 12 let - pevné lůžko 4990 7990 5790 9690 6990 12090
Neobsaz.lůžko
2190 4390 2190 4390 2190 4390
Depandance MEDITERAN 2+0 DP BA polopenze ** Rabac
Dospělý - pevné lůžko
6690 11390 7990 14190 9890 17790
Dítě do 12 let - pevné lůžko 5090 8190 5990 10090 7290 12590
Neobsaz.lůžko
2190 4390 2190 4390 2190 4390
Depandance MEDITERAN 2+0 DP BMS polopenze ** Rabac
Dospělý - pevné lůžko
6890 11790 8290 14590 10790 19690
Dítě do 12 let - pevné lůžko 5190 8490 6190 10390 7890 13790
Neobsaz.lůžko
2190 4390 2190 4390 2190 4390
Hotel MIMOSA 2+0 HT polopenze **** Rabac
Dospělý - pevné lůžko
13290 24590 14790 27590 16290 30590
Dítě do 12 let - pevné lůžko 12590 23290 14090 26290 15490 28990
Neobsaz.lůžko
2890 5790 2890 5790 2890 5790
406
D
E
F
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
18990 36090 19990 38090
15890 29790 16590 31190
18290 34590 19190 36490
10290 18690 10790 19690
1990 1990 1990 1990
10290 18690 10790 19690
16390 32790 17390 34790
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
17290 32590 17790 33590
14390 26790 14790 27590
16490 31090 16990 32090
6590 11290 6790 11590
1990 1990 1990 1990
2390 4790 2390 4790
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
18990 35990 19690 37390
15790 29590 16290 30590
18090 34290 18790 35690
7090 12290 7290 12690
1990 1990 1990 1990
8190 16390 8490 16990
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
22590 43190
18590 35190
21590 41290
11990 22090
1990 1990
9990 19990
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
23290 44590
19190 36390
22290 42690
12390 22790
1990 1990
10290 20590
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
24590 47190
20190 38490
23590 45290
12990 24090
1990 1990
10990 21990
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
27790 53590
22790 43590
26690 51490
14590 27190
1990 1990
14590 27190
SLEVA AŽ 12%
13490 24990
9690 17490
2690 5390
SLEVA AŽ 12%
14790 27590
10590 19190
2690 5390
SLEVA AŽ 12%
10490 18990 11690 21390
7590 13290 8490 14990
2690 5390 2690 5390
SLEVA AŽ 12%
10990 19990 12290 22590
7990 14090 8790 15690
2690 5390 2690 5390
SLEVA AŽ 12%
11690 21390 12790 23590
8490 14990 9190 16490
2690 5390 2690 5390
SLEVA AŽ 12%
Pásmo
A
B
C
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Hotel MIMOSA 2+2/1 HT BMS polopenze **** Rabac
Dospělý - pevné lůžko
15490 29090 16990 32090 18490 34990
Dospělý - přistýlka
12990 23990 14190 26390 15390 28790
Dítě do 12 let - pevné lůžko 14790 27690 16290 30690 17690 33390
Dítě do 12 let - přistýlka
8590 15290 9290 16690 9990 18090
Dítě do 7 let - 1.přistýlka
1990 1990 1990 1990 1990 1990
Dítě do 7 let - 2.přistýlka
8590 15290 9290 16690 9990 18090
Neobsaz.lůžko
4390 8690 4390 8690 4390 8690
Hotel MIRAMAR 2+0 HT BA polopenze *** Rabac
Dospělý - pevné lůžko
11390 20790 13690 25390 16390 30790
Dítě do 14 let - pevné lůžko 10690 19490 12990 24090 15590 29290
Neobsaz.lůžko
1490 2990 1490 2990 2690 5390
Hotel MIRAMAR 2+0 HT BMS polopenze *** Rabac
Dospělý - pevné lůžko
12290 22590 15290 28590 18190 34390
Dítě do 14 let - pevné lůžko 11590 21290 14590 27190 17290 32690
Neobsaz.lůžko
1490 2990 1490 2990 2690 5390
Hotel MIRAMAR 2+1 HT BA polopenze *** Rabac
Dospělý - pevné lůžko
11690 21390 13890 25790 16890 31790
Dospělý - přistýlka
10390 18790 12190 22390 14790 27590
Dítě do 14 let - pevné lůžko 11090 20190 13190 24390 16090 30290
Dítě do 14 let - přistýlka
1990 1990 1990 1990 1990 1990
Neobsaz.lůžko
4490 8990 5590 11190 7090 14190
Hotel MIRAMAR 2+1 HT BMS polopenze *** Rabac
Dospělý - pevné lůžko
12590 23190 15890 29790 18690 35390
Dospělý - přistýlka
11190 20390 13890 25790 16290 30590
Dítě do 14 let - pevné lůžko 11990 21990 15090 28290 17890 33790
Dítě do 14 let - přistýlka
1990 1990 1990 1990 1990 1990
Neobsaz.lůžko
4990 9990 6590 13190 7990 15990
Hotel MOJMIR 2+1 HT BA polopenze ** Umag
Dospělý - pevné lůžko
9690 17390 10890 19790 11590 21190
Dospělý - přistýlka
7990 13990 8890 15790 9390 16790
Dítě do 12 let - pevné lůžko 9090 16290 10290 18590 10990 19990
Dítě do 12 let - přistýlka
5790 9590 6290 10690 6690 11390
Dítě do 9 let - přistýlka
1990 1990 1990 1990 1990 1990
Neobsaz.lůžko
2690 5390 2690 5390 2690 5390
Hotel NARCIS 2+0 HT all inclusive **** Rabac
Dospělý - pevné lůžko
16990 32090 18590 35290 19990 38090
Dítě do 12 let - pevné lůžko 16290 30690 17790 33690 19190 36490
Neobsaz.lůžko
2890 5790 2890 5790 2890 5790
Hotel NARCIS 2+2/1 HT BMS all inclusive **** Rabac
Dospělý - pevné lůžko
19390 36790 20890 39790 22290 42690
Dospělý - přistýlka
15990 30090 17290 32590 18390 34790
Dítě do 12 let - pevné lůžko 18490 35090 19990 38090 21390 40890
Dítě do 12 let - přistýlka
10390 18890 11190 20490 11890 21890
Dítě do 7 let - 1.přistýlka
1990 1990 1990 1990 1990 1990
Dítě do 7 let - 2.přistýlka 10390 18890 11190 20490 11890 21890
Neobsaz.lůžko
4390 8690 4390 8690 4390 8690
Apartmány POLYNESIA 2+1 AP STU bez stravování ** Umag
Dospělý - pevné lůžko
5490 8990 6690 11390 7990 13990
Dospělý - přistýlka
5490 8990 6690 11390 7990 13990
Dítě do 14 let - pevné lůžko 4990 8090 6190 10390 7390 12890
Dítě do 14 let - přistýlka
4990 8090 6190 10390 7390 12890
Neobsaz.lůžko
2590 5190 3690 7390 4890 9790
Neobsazená přistýlka
2590 5190 3690 7390 4890 9790
Polopenze dospělý
3690 7380 4490 8980 4490 8980
Polopenze dítě do 14 let
1890 3780 2290 4580 2290 4580
Apartmány POLYNESIA 2+1 AP AP bez stravování ** Umag
Dospělý - pevné lůžko
6190 10390 7790 13590 9490 16990
Dospělý - přistýlka
6190 10390 7790 13590 9490 16990
Dítě do 14 let - pevné lůžko 5690 9490 7290 12590 8890 15790
Dítě do 14 let - přistýlka
5690 9490 7290 12590 8890 15790
Neobsaz.lůžko
3190 6390 4790 9590 6290 12590
Neobsazená přistýlka
3190 6390 4790 9590 6290 12590
Polopenze dospělý
3690 7380 4490 8980 4490 8980
Polopenze dítě do 14 let
1890 3780 2290 4580 2290 4580
Apartmány POLYNESIA 2+2 AP bez stravování ** Umag
Dospělý - pevné lůžko
5590 9190 6990 11990 8290 14590
Dospělý - přistýlka
5590 9190 6990 11990 8290 14590
Dítě do 14 let - pevné lůžko 5090 8290 6390 10890 7790 13690
Dítě do 14 let - přistýlka
5090 8290 6390 10890 7790 13690
Neobsaz.lůžko
2690 5390 3990 7990 5290 10590
Neobsazená přistýlka
2690 5390 3990 7990 5290 10590
Polopenze dospělý
3690 7380 4490 8980 4490 8980
Polopenze dítě do 14 let
1890 3780 2290 4580 2290 4580
www.cedok.cz
autokarem
D
E
F
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
SLEVA AŽ 12%
17990 33990
17190 32390
2690 5390
SLEVA AŽ 12%
20190 38390
19290 36590
2690 5390
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
18490 34990
16190 30390
17690 33390
1990 1990
7890 15790
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
20690 39390
17990 33990
19790 37590
1990 1990
8990 17990
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
12590 23190
10090 18190
11890 21890
7090 12290
1990 1990
2690 5390
SLEVA AŽ 12%
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
SLEVA AŽ 12%
8390
8390
7890
7890
5390
5390
4490
2290
14790
14790
13890
13890
10790
10790
8980
4580
10090
10090
9490
9490
6990
6990
4490
2290
18190
18190
17090
17090
13890
13890
8980
4580
8890
8890
8290
8290
5790
5790
4490
2290
15790
15790
14690
14690
11590
11590
8980
4580
SLEVA AŽ 12%
SLEVA AŽ 12%
Chorvatsko – Istrie
6051 Istrie (Umag, Novigrad, Poreč, Rovinj, Rabac) } 10 dní - pokračování
Pásmo
A
B
C
D
E
F
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Apartmány POLYNESIA 2+3 AP bez stravování ** Umag
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
5190 8390 6490 10990 7590 13290 8090 14190
Dospělý - přistýlka
5190 8390 6490 10990 7590 13290 8090 14190
Dítě do 14 let - pevné lůžko 4790 7590 5990 9990 7090 12290 7590 13290
Dítě do 14 let - přistýlka
4790 7590 5990 9990 7090 12290 7590 13290
Neobsaz.lůžko
2390 4790 3490 6990 4590 9190 5090 10190
Neobsazená přistýlka
2390 4790 3490 6990 4590 9190 5090 10190
Polopenze dospělý
3690 7380 4490 8980 4490 8980 4490 8980
Polopenze dítě do 14 let
1890 3780 2290 4580 2290 4580 2290 4580
Apartmány SAVUDRIJA 2+2 AP bez stravování ** Umag-Savudrija
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
5190 8390 7290 12590 8690 15390 9590 17190
Dospělý - přistýlka
5190 8390 7290 12590 8690 15390 9590 17190
Dítě do 14 let - pevné lůžko 4790 7590 6790 11690 8090 14290 8990 16090
Dítě do 14 let - přistýlka
4790 7590 6790 11690 8090 14290 8990 16090
Neobsaz.lůžko
2390 4790 4290 8590 5590 11190 6490 12890
Neobsazená přistýlka
2390 4790 4290 8590 5590 11190 6490 12890
Polopenze dospělý
3290 6580 3690 7380 3690 7380 3690 7380
Polopenze dítě do 14 let
1690 3380 1890 3780 1890 3780 1890 3780
Apartmány SAVUDRIJA 4+2 AP bez stravování ** Umag-Savudrija
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
4590 7190 6090 10190 7090 12190 7790 13590
Dospělý - přistýlka
4590 7190 6090 10190 7090 12190 7790 13590
Dítě do 14 let - pevné lůžko 4090 6290 5590 9290 6590 11290 7290 12590
Dítě do 14 let - přistýlka
4090 6290 5590 9290 6590 11290 7290 12590
Neobsaz.lůžko
1690 3390 3190 6390 4090 8190 4790 9590
Neobsazená přistýlka
1690 3390 3190 6390 4090 8190 4790 9590
Polopenze dospělý
3290 6580 3690 7380 3690 7380 3690 7380
Polopenze dítě do 14 let
1690 3380 1890 3780 1890 3780 1890 3780
Bungalovy SAVUDRIJA 2+1 BG BA polopenze ** Umag-Savudrija
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
Dospělý - pevné lůžko
9690 17390 10890 19790 11590 21190 12590 23190
Dospělý - přistýlka
7990 13990 8890 15790 9390 16790 10090 18190
Dítě do 12 let - pevné lůžko 9090 16290 10290 18590 10990 19990 11890 21890
Dítě do 12 let - přistýlka
5790 9590 6290 10690 6690 11390 7090 12290
Dítě do 9 let - přistýlka
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990
Neobsaz.lůžko
3490 6990 4090 8190 4490 8990 4990 9890
Hotel SIPAR 2+0 HT BAFR polopenze *** Umag
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
11090 20190 12990 23990 15190 28390 15890 29790
Dítě do 12 let - pevné lůžko 8490 14990 9890 17790 11390 20890 11890 21890
Neobsaz.lůžko
2690 5390 2690 5390 2690 5390 2690 5390
Hotel SIPAR 2+1 HT BA polopenze *** Umag
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
12790 23590 14690 27390 16990 32090 17890 33790
Dospělý - přistýlka
10290 18590 11690 21390 13490 24990 14090 26290
Dítě do 12 let - pevné lůžko 12090 22290 13990 25990 16290 30690 17090 32290
Dítě do 12 let - přistýlka
7290 12590 8190 14490 9290 16690 9690 17490
Dítě do 9 let - přistýlka
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990
Neobsaz.lůžko
2690 5390 2690 5390 2690 5390 2690 5390
Hotel SIPAR 2+1 HT BMS polopenze *** Umag
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
14190 26390 16390 30790 18790 35590 19590 37190
Dospělý - přistýlka
11390 20790 12990 23990 14790 27590 15390 28790
Dítě do 12 let - pevné lůžko 13490 25090 15590 29290 17890 33890 18690 35490
Dítě do 12 let - přistýlka
7990 13990 8990 16090 10190 18390 10590 19190
Dítě do 9 let - přistýlka
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990
Neobsaz.lůžko
2690 5390 2690 5390 2690 5390 2690 5390
Apartmány SOL KATORO 2+2 AP CLA bez stravování **** Umag
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
6690 11390 8690 15390 10090 18190 10890 19790
Dospělý - přistýlka
6690 11390 8690 15390 10090 18190 10890 19790
Dítě do 14 let - pevné lůžko 6190 10490 8190 14390 9490 16990 10290 18590
Dítě do 14 let - přistýlka
6190 10490 8190 14390 9490 16990 10290 18590
Neobsaz.lůžko
3790 7590 5590 11190 6890 13790 7690 15390
Neobsazená přistýlka
3790 7590 5590 11190 6890 13790 7690 15390
Polopenze dospělý
3690 7380 4490 8980 4490 8980 4490 8980
Polopenze dítě do 14 let
1890 3780 2290 4580 2290 4580 2290 4580
Apartmány SOL KATORO 2+3 AP CLA bez stravování **** Umag
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
6290 10590 7990 13990 9190 16390 9890 17790
Dospělý - přistýlka
6290 10590 7990 13990 9190 16390 9890 17790
Dítě do 14 let - pevné lůžko 5790 9690 7490 13090 8590 15290 9290 16690
Dítě do 14 let - přistýlka
5790 9690 7490 13090 8590 15290 9290 16690
Neobsaz.lůžko
3390 6790 4990 9990 6090 12190 6690 13390
Neobsazená přistýlka
3390 6790 4990 9990 6090 12190 6690 13390
Polopenze dospělý
3690 7380 4490 8980 4490 8980 4490 8980
Polopenze dítě do 14 let
1890 3780 2290 4580 2290 4580 2290 4580
Hotel VALAMAR BELLEVUE 2+0 HT BA polopenze **** Rabac
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
16390 30790 19190 36490 20990 39990
Dítě do 14 let - pevné lůžko 11590 21290 13590 25190 14790 27690
Neobsaz.lůžko
3890 7790 4590 9190 5490 10990
autokarem
Pásmo
A
B
C
D
E
F
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Hotel VALAMAR BELLEVUE 2+0 HT BMS polopenze **** Rabac
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
19190 36490 22490 42990 24790 47590
Dítě do 14 let - pevné lůžko 13590 25190 15790 29590 17390 32790
Neobsaz.lůžko
3890 7790 4590 9190 5490 10990
Hotel VALAMAR BELLEVUE 2+1 HT BA polopenze **** Rabac POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
17290 32590 19990 37990 21890 41790
Dospělý - přistýlka
15090 28190 17390 32790 19090 36190
Dítě do 14 let - pevné lůžko 16490 30990 19090 36190 20990 40090
Dítě do 14 let - přistýlka
1990 1990 1990 1990 1990 1990
Neobsaz.lůžko
7290 14590 8690 17290 9590 19190
Hotel VALAMAR BELLEVUE 2+1 HT BMS polopenze **** Rabac POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
20190 38390 23490 44990 25990 50090
Dospělý - přistýlka
17490 33090 20390 38790 22590 43190
Dítě do 14 let - pevné lůžko 19290 36590 22490 43090 24990 47990
Dítě do 14 let - přistýlka
1990 1990 1990 1990 1990 1990
Neobsaz.lůžko
8690 17390 10390 20790 11690 23390
Hotel VALDALISO 2+0 HT BA polopenze ** Rovinj
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
9690 17390 11390 20790 12390 22890 13390 24790
Dítě do 10 let - pevné lůžko 6390 10890 7390 12890 7990 14090 8590 15190
Neobsaz.lůžko
2890 5790 2890 5790 2890 5790 2890 5790
Hotel VALDALISO 2+1 HT BA polopenze ** Rovinj
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
11190 20490 12990 23990 14490 26990 15690 29390
Dospělý - přistýlka
6990 11990 7890 13790 8590 15190 9190 16390
Dítě do 10 let - pevné lůžko 10590 19290 12390 22790 13690 25490 14890 27890
Dítě do 10 let - přistýlka
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990
Neobsaz.lůžko
4290 8590 5190 10390 5890 11790 6490 12990
Depandance VALDALISO 2+0 DP polopenze ** Rovinj
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
8990 15990 10690 19390 11490 20990 12390 22890
Dítě do 10 let - pevné lůžko 5990 10090 6990 11990 7490 12990 7990 14090
Neobsaz.lůžko
2890 5790 2890 5790 2890 5790 2890 5790
Depandance VALDALISO 2+0 DP BA polopenze ** Rovinj
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
9690 17390 11390 20790 12390 22890 13390 24790
Dítě do 10 let - pevné lůžko 6390 10890 7390 12890 7990 14090 8590 15190
Neobsaz.lůžko
2890 5790 2890 5790 2890 5790 2890 5790
Apartmány VILLAS RUBIN 2+1 ST STU bez stravování *** Rovinj
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
8190 14390 9590 17190 10490 18990 11390 20790
Dospělý - přistýlka
8190 14390 9590 17190 10490 18990 11390 20790
Dítě do 10 let - pevné lůžko 7690 13390 8990 16090 9890 17790 10690 19490
Dítě do 10 let - přistýlka
7690 13390 8990 16090 9890 17790 10690 19490
Neobsaz.lůžko
5190 10290 6490 12890 7290 14590 8090 16190
Neobsazená přistýlka
5190 10290 6490 12890 7290 14590 8090 16190
Polopenze dospělý
4390 8780 4390 8780 4390 8780 4390 8780
Polopenze dítě do 10 let
2190 4380 2190 4380 2190 4380 2190 4380
Apartmány VILLAS RUBIN 2+2 AP bez stravování *** Rovinj
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
7390 12790 8590 15190 9290 16590 9990 17990
Dospělý - přistýlka
7390 12790 8590 15190 9290 16590 9990 17990
Dítě do 10 let - pevné lůžko 6890 11790 7990 14090 8690 15490 9390 16890
Dítě do 10 let - přistýlka
6890 11790 7990 14090 8690 15490 9390 16890
Neobsaz.lůžko
4390 8790 5490 10990 6190 12390 6890 13790
Neobsazená přistýlka
4390 8790 5490 10990 6190 12390 6890 13790
Polopenze dospělý
4390 8780 4390 8780 4390 8780 4390 8780
Polopenze dítě do 10 let
2190 4380 2190 4380 2190 4380 2190 4380
Apartmány VILLAS RUBIN 4+1 AP bez stravování *** Rovinj
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
7090 12190 8190 14390 8890 15790 9590 17190
Dospělý - přistýlka
7090 12190 8190 14390 8890 15790 9590 17190
Dítě do 10 let - pevné lůžko 6590 11290 7690 13390 8290 14690 8990 16090
Dítě do 10 let - přistýlka
6590 11290 7690 13390 8290 14690 8990 16090
Neobsaz.lůžko
4090 8190 5190 10390 5790 11590 6490 12990
Neobsazená přistýlka
4090 8190 5190 10390 5790 11590 6490 12990
Polopenze dospělý
4390 8780 4390 8780 4390 8780 4390 8780
Polopenze dítě do 10 let
2190 4380 2190 4380 2190 4380 2190 4380
Pavilony VILLAS RUBIN 2+0 PA BA polopenze *** Rovinj
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
11490 20990 13390 24790 14590 27190 15790 29590
Dítě do 10 let - pevné lůžko 7490 12990 8590 15190 9290 16590 9990 17990
Neobsaz.lůžko
4390 8790 5390 10790 5990 11990 6590 13190
Pavilony VILLAS RUBIN 2+1 PA BA polopenze *** Rovinj
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
11490 20990 13390 24790 14590 27190 15790 29590
Dospělý - přistýlka
7090 12190 8090 14190 8690 15390 9290 16590
Dítě do 10 let - pevné lůžko 10790 19690 12690 23490 13890 25790 14990 28090
Dítě do 10 let - přistýlka
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990
Neobsaz.lůžko
4390 8790 5390 10790 5990 11990 6590 13190
✆ 800 112 112
407
Chorvatsko – Istrie | od Rijeky po Zadar
6051 Istrie (Umag, Novigrad, Poreč, Rovinj, Rabac) } 10 dní - pokračování
POJIŠTĚNÍ:
• pojištění Evropa Basic 285,- Kč
• pojištění Evropa Standard (limit plnění storna 30 tis. Kč)
395,- Kč
Více informací viz str. 12.
CENA ZAHRNUJE:
• autokarovou dopravu standardním autokarem
• 7 nebo 14 noclehů a pobytovou taxu
• stravování v rozsahu uvedeném u ubytovacího objektu
• služby delegáta (Rovinj telefonická asistence delegáta)
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
autokarem
INFORMACE:
• jednolůžkové pokoje pouze na vyžádání (pokud nejsou uvedeny
přímo v ceníku)
• dětská postýlka je zdarma v Umagu a Novigradu
• dětská postýlka v Poreči, Rovinji a Rabacu se platí 5 EUR za noc
• hotelové pokoje typu 2+2 je třeba obsazovat min. 3 osobami
• další hotely z této oblasti lze přidat do autokaru na vyžádání
6151 Ostrov Krk a Opatijská riviéra } 10 dní
autokarem
Čedok plus - slevy a výhody
SPECIÁLNÍ SLEVY
Odečtěte si slevu za včasný nákup!
Při zakoupení zájezdu autokarem
Qv
Qv
termínu do 31. 12. 2013 sleva 10 %*
termínu do 31. 1. 2014 sleva 7 %*
Qv
termínu do 31. 3. 2014 sleva 6 %*
* Tyto slevy poskytujeme ze základní ceníkové ceny (nikoliv z příplatků) členům Clubu Čedok v kategorii Čedok
GOLD. Ostatní klienti mají slevy o 2-3 % nižší, viz podmínky str. 303.
Termíny
Pavilon ADRIA
Soukromé apartmány BAŠKA
Hotel BELI KAMIK
Hotel CORINTHIA
Bungalovy FLORA
Apartmány FLORA
Hotel JADRAN
Hotel MARINA
Hotel MEDITERAN
Apartmány MEDVEJA
Bungalovy MEDVEJA
Karavany NJIVICE
Hotel OPATIJA
Hotel PARK I + II
Hotel ZVONIMIR
VI
6
A
A
B
A
A
A
B
13
B
B
B
B
B
B
B
A
B
A
B
A
A
A
B
B
B
B
A
B
A
VII
20
C
B
B
C
C
C
B
A
C
B
C
C
B
B
B
27
C
C
C
D
C
C
C
A
C
C
C
D
B
B
B
4
C
C
C
D
C
C
C
A
C
D
C
E
B
C
B
11
D
D
C
D
D
D
C
A
C
D
C
E
B
C
C
18
D
D
D
E
D
D
D
A
C
D
C
E
D
C
C
25
D
D
D
E
D
D
D
B
D
D
D
E
E
C
C
1
E
D
D
E
D
D
D
C
E
E
E
E
E
C
C
8
E
D
D
E
D
D
D
C
E
E
E
E
E
C
C
VIII
15
C
D
C
D
C
C
C
C
E
D
D
D
C
C
C
Hotel JADRAN, platí pro odjezd 27.6. - sleva 10%
Hotel BELI KAMIK, platí pro odjezd 27.6. - sleva 10%
Hotel OPATIJA, platí pro odjezdy 27.6. a 22.8. - sleva 10%
Bungalovy MEDVEJA, platí pro odjezdy 20.6. a 27.6. - sleva 15% (sleva platí jen při
zakoupení zájezdu nejpozději do 31.3.)
Hotel MEDITERAN, Mošč. Draga, platí pro odjezdy 20.6. a 27.6. - sleva
15% (sleva platí jen při zakoupení zájezdu nejpozději do 31.3.)
Hotel MARINA, Mošč. Draga, platí pro odjezdy 20.6. a 27.6. - sleva
IX
15% (sleva platí jen při zakoupení zájezdu nejpozději do 31.3.)
22
29
5
B
C
C
D
B
B
C
B
D
C
C
C
B
B
B
A
B
B
C
A
A
B
A
C
B
C
B
B
B
A
A
A
A
B
A
A
A
A
C
A
C
A
B
A
A
SEDM DNÍ ZA CENU ŠESTI 7 = 6
Pavilon ADRIA, apartmány a bungalovy FLORA - odjezdy 6.6., 29.8.
a 5.9. - sleva 7 = 6 zahrnuta v ceníku!
Trasa 1 cílového busu:
Pro odjezdy 6.6. - 18.7.: Hradec Králové-Pardubice-Kutná Hora-KolínPoděbrady-Praha-Humpolec(dálnice)-Jihlava(dálnice)-Brno-Mikulovostrov Krk
Možnosti svozu zdarma po trasách do Prahy
(uskuteční se pouze v případě realizace cílového busu):
Domažlice-Klatovy-Přeštice-Plzeň-Rokycany-Beroun (dálnice)-Praha
(cílovým busem seriálu 6051)
Trasa 2 cílového busu:
Pro odjezdy 25.7. - 5.9.: Ústí n/L-Teplice-Most-Chomutov-Louny-SlanýKladno-Praha-Humpolec(dálnice)-Jihlava(dálnice)-Brno-Mikulov-ostrov Krk
Možnosti svozu zdarma po trasách do Prahy (uskuteční se
pouze v případě realizace cílového busu):
Liberec-Jablonec-Turnov-Mladá Boleslav-Praha (cílovým busem seriálu
6051)
Pásmo
A
B
C
D
E
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Pavilon ADRIA 2+2 DP polopenze ** Njivice-ostrov Krk
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
Dospělý - pevné lůžko
6890 11790 8490 14990 9390 16790 9990 17990 10490 18990
Dospělý - přistýlka
5990 9990 7290 12590 7990 14090 8590 15190 8890 15890
Dítě do 12 let - pevné lůžko 5190 8390 6290 10590 6890 11790 7290 12690 7590 13290
Dítě do 12 let - přistýlka
4390 6790 5190 8390 5590 9290 5890 9890 6090 10290
Dítě do 6 let - 1.přistýlka
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990
Dítě do 6 let - 2.přistýlka
4390 6790 5190 8390 5590 9290 5890 9890 6090 10290
Neobsaz.lůžko
2090 4190 2890 5790 3390 6690 3690 7390 3890 7790
Soukromé apartmány 2+0 ST KL bez stravování *** Baška-ostrov Krk
Dospělý - pevné lůžko
6190 10390 6990 11990 8090 14290 8990 15990
Dítě do 12 let - pevné lůžko 5790 9590 6390 10890 7590 13290 8390 14890
Neobsaz.lůžko
3290 6590 3990 7990 5090 10190 5890 11790
Soukromé apartmány 2+1 AP KL bez stravování *** Baška-ostrov Krk
Dospělý - pevné lůžko
6790 11590 7990 13990 9090 16190 10190 18390
Dospělý - přistýlka
4390 6890 4690 7390 4890 7790 5190 8390
Dítě do 12 let - pevné lůžko 6290 10690 7490 13090 8490 15090 9590 17190
Dítě do 12 let - přistýlka
3990 6090 4290 6590 4490 6990 4690 7490
Neobsaz.lůžko
3890 7790 4990 9990 5990 11990 6990 13990
Soukromé apartmány 4+1 AP KL bez stravování *** Baška-ostrov Krk
Dospělý - pevné lůžko
5790 9590 6490 11090 7390 12790 8290 14590
Dospělý - přistýlka
4390 6890 4690 7390 4890 7790 5190 8390
Dítě do 12 let - pevné lůžko 5290 8690 6090 10190 6890 11790 7690 13490
Dítě do 12 let - přistýlka
3990 6090 4290 6590 4490 6990 4690 7490
Neobsaz.lůžko
2890 5790 3590 7190 4390 8790 5190 10390
Soukromé apartmány 6+1 AP KL bez stravování *** Baška-ostrov Krk
Dospělý - pevné lůžko
5290 8590 5790 9590 6490 10990 7390 12790
Dospělý - přistýlka
4390 6890 4690 7390 4890 7790 5190 8390
Dítě do 12 let - pevné lůžko 4790 7690 5390 8790 5990 9990 6790 11690
Dítě do 12 let - přistýlka
3990 6090 4290 6590 4490 6990 4690 7490
Neobsaz.lůžko
2390 4790 2890 5790 3490 6990 4390 8790
408
Pásmo
A
B
C
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Hotel BELI KAMIK 2+1 HT STA polopenze *** Njivice-ostrov Krk
Dospělý - pevné lůžko
8490 14990 9490 16990 11590 21190
Dospělý - přistýlka
7390 12790 8090 14190 9790 17590
Dítě do 12 let - pevné lůžko 6290 10690 6890 11890 8390 14890
Dítě do 12 let - přistýlka
5190 8390 5590 9290 6690 11390
Dítě do 6 let - přistýlka
1990 1990 1990 1990 1990 1990
Neobsaz.lůžko
1490 2990 1490 2990 1990 3990
Příplatek BMS
990 1980
990 1980
990 1980
Hotel BELI KAMIK 2+1, 2+2 HT SUP polopenze *** Njivice-ostrov Krk
Dospělý - pevné lůžko
8690 15490 9890 17790 11990 22090
Dospělý - přistýlka
7490 13090 8490 14990 10190 18390
Dítě do 12 let - pevné lůžko 6390 10890 7290 12590 8690 15490
Dítě do 12 let - přistýlka
5290 8690 5890 9790 6890 11890
Dítě do 6 let - 1.přistýlka
1990 1990 1990 1990 1990 1990
Dítě do 6 let - 2.přistýlka
5290 8690 5890 9790 6890 11890
Neobsaz.lůžko
1490 2990 1490 2990 1990 3990
Příplatek za MS
990 1980
990 1980
990 1980
Hotel CORINTHIA 2+0 HT BA polopenze *** Baška-ostrov Krk
Dospělý - pevné lůžko
9890 17790 11390 20790 12990 23990
Dítě do 15 let - pevné lůžko 9290 16690 10690 19490 12390 22790
Neobsaz.lůžko
7190 14390 8690 17290 10290 20590
Hotel CORINTHIA 2+1 HT BA polopenze *** Baška-ostrov Krk
Dospělý - pevné lůžko
10990 20090 12590 23190 14190 26390
Dospělý - přistýlka
9490 16990 10590 19190 11890 21790
Dítě do 15 let - pevné lůžko 10490 19090 11890 21890 13490 25090
Dítě do 15 let - přistýlka
1990 1990 1990 1990 1990 1990
Neobsaz.lůžko
8390 16790 9790 19590 11490 22990
Hotel CORINTHIA 2+2 HT BA polopenze *** Baška-ostrov Krk
Dospělý - pevné lůžko
11990 22090 13490 24990 15190 28390
Dospělý - přistýlka
10190 18390 11390 20790 12690 23390
Dítě do 15 let - pevné lůžko 11390 20890 12790 23690 14390 26890
Dítě do 15 let - přistýlka
1990 1990 1990 1990 1990 1990
www.cedok.cz
D
E
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
13290 24590
11190 20390
9490 17090
7490 13090
1990 1990
1990 3990
990 1980
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
13790 25590
11590 21190
9890 17790
7690 13490
1990 1990
7690 13490
1990 3990
990 1980
14390 26790 14790 27590
13590 25290 14090 26290
11590 23190 12090 24190
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
15490 29090 15990 29990
12990 23990 13390 24790
14790 27690 15190 28490
1990 1990 1990 1990
12790 25590 13290 26590
POBYT PRO 2 DĚTI ZDARMA
16490 30990 16990 31990
13790 25590 14090 26190
15690 29490 16190 30390
1990 1990 1990 1990
Chorvatsko – od Rijeky po Zadar
6151 Ostrov Krk a Opatijská riviéra } 10 dní - pokračování
Pásmo
A
B
C
D
E
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Bungalovy FLORA 2+2 BG polopenze * Njivice-ostrov Krk
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
Dospělý - pevné lůžko
6490 10990 7990 13990 8890 15790 9390 16790
Dospělý - přistýlka
5690 9390 6990 11990 7690 13390 7990 14090
Dítě do 12 let - pevné lůžko 4890 7890 5890 9890 6590 11190 6890 11790
Dítě do 12 let - přistýlka
4190 6490 4890 7890 5390 8790 5590 9290
Dítě do 6 let - 1.přistýlka
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990
Dítě do 6 let - 2.přistýlka
4190 6490 4890 7890 5390 8790 5590 9290
Neobsaz.lůžko
990 1990
990 1990
990 1990
990 1990
Apartmány FLORA 4+1 AP bez stravování * Njivice-ostrov Krk
Dospělý - pevné lůžko
4490 6990 5490 8990 6090 10190 6490 10990
Dospělý - přistýlka
3990 5990 3990 5990 4390 6890 4390 6890
Dítě do 12 let - pevné lůžko 4090 6290 4990 8090 5590 9290 5990 10090
Dítě do 12 let - přistýlka
3590 5190 3590 5190 3990 6090 3990 6090
Neobsaz.lůžko
1690 3390 2590 5190 3190 6290 3490 6990
Snídaně
1690 3380 1690 3380 1690 3380 1690 3380
Večeře
2390 4780 2390 4780 2390 4780 2390 4780
Apartmány FLORA 6+0 AP bez stravování * Njivice-ostrov Krk
Dospělý - pevné lůžko
4090 6190 4790 7590 5190 8390 5490 9090
Dítě do 12 let - pevné lůžko 3690 5390 4290 6690 4790 7590 5090 8190
Neobsaz.lůžko
1290 2590 1890 3790 2290 4590 2690 5390
Snídaně
1690 3380 1690 3380 1690 3380 1690 3380
Večeře
2390 4780 2390 4780 2390 4780 2390 4780
Hotel JADRAN 2+1 HT polopenze *** Njivice-ostrov Krk
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
Dospělý - pevné lůžko
9190 16390 10390 18790 12590 23190 14190 26390
Dospělý - přistýlka
7890 13790 8890 15790 10590 19190 11890 21790
Dítě do 12 let - pevné lůžko 6790 11590 7590 13290 8990 16090 10190 18390
Dítě do 12 let - přistýlka
5490 9090 6090 10290 7090 12290 7990 13990
Dítě do 6 let - přistýlka
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990
Neobsaz.lůžko
1490 2990 1490 2990 1990 3990 1990 3990
Příplatek za MS
990 1980
990 1980
990 1980
990 1980
Hotel MARINA 2+1 HT BA light all inclusive **** Moščenicka Draga POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
21190 40390 21490 41090 23890 45790
Dospělý - přistýlka
18390 34790 18690 35390 20690 39390
Dítě do 14 let - pevné lůžko 20190 38490 20590 39290 22890 43790
Dítě do 14 let - přistýlka
1990 1990 1990 1990 1990 1990
Neobsaz.lůžko
9190 18390 9390 18790 10590 21190
Hotel MARINA 2+0 HT ATR light all inclusive **** Moščenicka Draga
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
18690 35390 18990 35990 21190 40390
Dítě do 14 let - pevné lůžko 10090 18290 10290 18590 11290 20690
Neobsaz.lůžko
5090 10190 5090 10190 5090 10190
Hotel MEDITERAN 2+0 HT polopenze *** Moščenicka Draga
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
10690 19390 11090 20290 12190 22390 12490 22990 14190 26390
Dítě do 12 let - pevné lůžko 7790 13690 8090 14190 8790 15690 8990 16090 10090 18290
Neobsaz.lůžko
3190 6390 3190 6390 3190 6390 3190 6390 3190 6390
Hotel MEDITERAN 2+0 HT BMS polopenze *** Moščenicka Draga
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
12690 23390 13290 24590 14690 27390 14990 27990 16990 32190
Dítě do 12 let - pevné lůžko 9090 16290 9490 17090 10490 19090 10690 19490 12190 22390
Neobsaz.lůžko
4990 9990 5290 10590 5990 11990 6190 12390 7290 14490
Hotel MEDITERAN 2+1 HT BMS polopenze *** Moščenicka Draga POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
12690 23390 13290 24590 14690 27390 14990 27990 16990 32190
Dospělý - přistýlka
11190 20390 11690 21390 12890 23790 13190 24390 14990 27990
Dítě do 12 let - pevné lůžko 11990 22090 12590 23190 13990 25990 14290 26690 16390 30790
Dítě do 12 let - přistýlka
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990
Neobsaz.lůžko
4990 9990 5290 10590 5990 11990 6190 12390 7290 14490
Apartmány MEDVEJA 2+2 AP bez stravování *** Opatija-Medveja
Dospělý - pevné lůžko
6090 10190 6790 11590 6990 11990 8390 14790 8890 15790
Dospělý - přistýlka
6090 10190 6790 11590 6990 11990 8390 14790 8890 15790
Dítě do 12 let - pevné lůžko 5690 9390 6290 10690 6490 11090 7890 13890 8290 14690
Dítě do 12 let - přistýlka
5690 9390 6290 10690 6490 11090 7890 13890 8290 14690
Neobsaz.lůžko
3190 6390 3890 7690 4090 8190 5390 10790 5790 11590
Neobsazená přistýlka
3190 6390 3890 7690 4090 8190 5390 10790 5790 11590
Bungalovy MEDVEJA 2+1 BG polopenze *** Opatija-Medveja
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
9990 17990 10490 18990 11790 21590 12490 22990 13890 25890
Dospělý - přistýlka
8890 15790 9290 16590 10390 18790 10990 19990 12290 22590
Dítě do 12 let - pevné lůžko 9390 16890 9890 17790 11090 20290 11790 21690 13190 24490
Dítě do 12 let - přistýlka
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990
Neobsaz.lůžko
3690 7390 3890 7790 4590 9090 4890 9790 5590 11190
autokarem
Pásmo
A
B
C
D
E
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Karavany NJIVICE 4+2/0 MH bez stravování *** Njivice-ostrov Krk
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
Dospělý - pevné lůžko
4690 7390 6090 10190 6390 10790 7490 12990 8990 16090
Dítě do 12 let - pevné lůžko 4290 6590 5590 9290 5890 9890 6890 11890 8590 15190
Dítě do 12 let - přistýlka
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990
Neobsaz.lůžko
1890 3690 3190 6390 3490 6990 4490 8890 5990 11990
Hotel OPATIJA 2+0 HT AT snídaně ** Opatija
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
7690 13390 7990 14190 8390 14790 9290 16590 9490 16990
Dítě do 12 let - pevné lůžko 5790 9590 6090 10190 6190 10490 6790 11690 6890 11890
Neobsaz.lůžko
2390 4790 2390 4790 2390 4790 2390 4790 2390 4790
Příplatek za MS/pokoj
2390 4780 2390 4780 2390 4780 2390 4790 2390 4780
Klimatizace/pokoj
2390 4780 2390 4780 2390 4780 2390 4780 2390 4780
Večeře
2090 4180 2090 4180 2090 4180 2090 4180 2090 4180
Hotel OPATIJA 2+0 HT STA snídaně ** Opatija
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
8590 15190 8990 15990 9290 16590 10390 18790 10590 19190
Dítě do 12 let - pevné lůžko 6390 10790 6590 11290 6790 11690 7590 13190 7690 13490
Neobsaz.lůžko
2390 4790 2390 4790 2390 4790 2390 4790 2390 4790
Příplatek za MS/pokoj
2390 4780 2390 4780 2390 4780 2390 4780 2390 4780
Klimatizace/pokoj
2390 4780 2390 4780 2390 4780 2390 4780 2390 4780
Večeře
2090 4180 2090 4180 2090 4180 2090 4180 2090 4180
Hotel PARK I + II 2+0 HT ECON light all inclusive *** Punat-ostrov Krk
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
12090 22190 14690 27390 16390 30790
Dítě do 12 let - pevné lůžko 11490 20990 13890 25890 15590 29290
Neobsaz.lůžko
1690 3390 1690 3390 1690 3390
Hotel PARK I + II 2+0 HT STA light all inclusive *** Punat-ostrov Krk
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
12590 23190 15190 28390 16990 31990
Dítě do 12 let - pevné lůžko 11990 21990 14390 26890 16190 30390
Neobsaz.lůžko
4990 9990 6290 12490 7090 14190
Hotel PARK I + II 2+1 HT COM light all inclusive *** Punat-ostrov Krk POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
13390 24790 15190 28390 16990 32190
Dospělý - přistýlka
11290 20590 12690 23390 14290 26590
Dítě do 12 let - pevné lůžko 12690 23490 14390 26890 16390 30890
Dítě do 12 let - přistýlka
7490 13090 8390 14890 9390 16890
Dítě do 7 let - přistýlka
1990 1990 1990 1990 1990 1990
Neobsaz.lůžko
5390 10790 6290 12490 7290 14590
Hotel ZVONIMIR 2+1 HT AT snídaně **** Baška-ostrov Krk
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
14190 26390 15890 29790 18290 34590
Dospělý - přistýlka
11890 21790 13290 24590 15190 28390
Dítě do 12 let - pevné lůžko 13490 25090 15090 28290 17390 32890
Dítě do 12 let - přistýlka
7990 13990 8790 15590 9890 17890
Neobsaz.lůžko
1990 3990 1990 3990 1990 3990
Večeře dospělý
2390 4780 2390 4780 2390 4780
Večeře dítě do 12 let
1190 2380 1190 2380 1190 2380
Hotel ZVONIMIR 2+1 HT BA snídaně **** Baška-ostrov Krk
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
15390 28790 17290 32590 19990 37990
Dospělý - přistýlka
12890 23790 14390 26790 16490 30990
Dítě do 12 let - pevné lůžko 14690 27390 16490 31090 19090 36190
Dítě do 12 let - přistýlka
8490 15090 9490 16990 10690 19490
Neobsaz.lůžko
1990 3990 1990 3990 1990 3990
Večeře dospělý
2390 4780 2390 4780 2390 4780
Večeře dítě do 12 let
1190 2380 1190 2380 1190 2380
Hotel ZVONIMIR 2+1 HT BMS snídaně **** Baška-ostrov Krk
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
17590 33190 19990 37990 22990 44090
Dospělý - přistýlka
14590 27190 16490 30990 18990 35990
Dítě do 12 let - pevné lůžko 16790 31590 19090 36190 22090 42190
Dítě do 12 let - přistýlka
9590 17190 10690 19490 12190 22490
Neobsaz.lůžko
1990 3990 1990 3990 1990 3990
Večeře dospělý
2390 4780 2390 4780 2390 4780
Večeře dítě do 12 let
1190 2380 1190 2380 1190 2380
CENA ZAHRNUJE:
• autokarovou dopravu standardním autokarem
• 7 nebo 14 noclehů a pobytovou taxu
• stravování v rozsahu uvedeném u ubytovacího
objektu
• služby delegáta
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
POJIŠTĚNÍ:
• pojištění Evropa Basic 285,- Kč
• pojištění Evropa Standard (limit plnění storna
30 tis. Kč) 395,- Kč
Více informací viz str. 12.
✆ 800 112 112
INFORMACE:
• jednolůžkové pokoje pouze na vyžádání
• jednolůžkový pokoj v hotelu Corinthia lze
vyžádat za speciální cenu
• dětská postýlka se platí na místě cca 5 EUR
denně (v hotelových kapacitách)
Soukromé apartmány BAŠKA
• na místě se platí přihlašovací a ekologická
taxa ve výši 4,10 EUR na osobu a týden
• za dítě bez lůžka (infant) se na místě platí
4 EUR za noc
• je možné vyžádat i levnější apartmány bez
klimatizace
409
Chorvatsko – od Rijeky po Zadar
6153 Ostrov Rab } 10 dní
autokarem
Trasa 1 cílového busu:
Čedok plus - slevy a výhody
Pro odjezdy 13.6. - 18.7.: Hradec Králové-Pardubice-Kutná Hora-Kolín-Poděbrady-PrahaHumpolec(dálnice)-Jihlava(dálnice)-Brno-Mikulov-ostrov Rab
Odečtěte si slevu za včasný nákup!
Možnosti svozu zdarma po trasách do Prahy a Brna:
(uskuteční se v případě realizace cílových busů)
Při zakoupení zájezdu vlastní dopravou
Qv
Qv
termínu do 31. 12. 2013 sleva 10 %*
termínu do 31. 1. 2014 sleva 7 %*
Qv
termínu do 31. 3. 2014 sleva 6 %*
* Tyto slevy poskytujeme ze základní ceníkové ceny (nikoliv z příplatků) členům Clubu Čedok v kategorii
Čedok GOLD. Ostatní klienti mají slevy o 2-3 % nižší, viz podmínky str. 303.
Termíny
Hotel CAROLINA
Hotel EVA
Grand hotel IMPERIAL
Pavilon LOPAR
Hotel PADOVA
Pavilon PLAŽA/VELI MEL
Pavilon SAHARA/RAB
Apartmány SNJEŽANA PELA
Apartmány SUHA PUNTA
Pavilony SUHA PUNTA
Apartmány TONI
13
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
VI
20
A
A
A
A
A
A
A
B
B
A
A
VII
27
B
A
B
A
B
A
A
C
B
A
A
4
B
B
B
B
B
B
B
C
B
B
B
11
B
B
B
B
B
B
B
D
B
B
C
18
C
C
C
C
C
C
C
D
C
C
C
25
C
C
C
C
C
C
C
D
C
C
C
1
C
C
C
C
C
C
C
D
C
C
C
8
C
C
C
C
C
C
C
D
C
C
C
VIII
15
C
B
C
B
C
B
B
D
B
B
C
22
B
A
B
A
B
A
A
C
B
A
A
Pásmo
A
B
C
D
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Hotel CAROLINA 2+1 HT BMS polopenze **** Suha Punta-ostrov Rab
Dospělý - pevné lůžko
12690
23290
15390
28690
17190 32290
Dospělý - přistýlka
10690
19390
12890
23690
14290 26490
Dítě do 12 let - pevné lůžko 11990
21990
14590
27190
16390 30790
Dítě do 12 let - přistýlka
7190
12390
8490
14990
9390 16790
Neobsaz.lůžko
1990
3990
1990
3990
1990
3990
Hotel EVA 1+0 HT BA polopenze ** Suha Punta-ostrov Rab
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
11090
20090
12490
22990
13590 25090
Příplatek za MS
690
1380
690
1380
690
1380
Hotel EVA 2+1 HT BA polopenze ** Suha Punta-ostrov Rab
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
9490
16890
10690
19390
11790 21490
Dospělý - přistýlka
8090
14190
9090
16190
9990 17890
Dítě do 12 let - pevné lůžko
8890
15790
10090
18190
11090 20190
Dítě do 12 let - přistýlka
1990
1990
1990
1990
1990
1990
Neobsaz.lůžko
1990
3990
1990
3990
1990
3990
Příplatek za MS
690
1380
690
1380
690
1380
Hotel EVA 2+2 HT BA polopenze ** Suha Punta-ostrov Rab
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
9490
16890
10690
19390
11790 21490
Dospělý - přistýlka
8090
14190
9090
16190
9990 17890
Dítě do 12 let - pevné lůžko
8890
15790
10090
18190
11090 20190
Dítě do 12 let - přistýlka
5690
9390
6290
10590
6790 11590
Příplatek za MS
690
1380
690
1380
690
1380
Grand hotel IMPERIAL 2+1 HT polopenze **** Rab-ostrov Rab
Dospělý - pevné lůžko
12290
22590
14090
26190
15890 29790
Dospělý - přistýlka
10390
18790
11890
21690
13290 24490
Dítě do 12 let - pevné lůžko 11690
21390
13390
24790
15090 28290
Dítě do 12 let - přistýlka
7090
12190
7890
13790
8790 15590
Neobsaz.lůžko
2390
4790
2390
4790
2390
4790
Grand hotel IMPERIAL 2+1 HT VP polopenze **** Rab-ostrov Rab
Dospělý - pevné lůžko
13590
25090
15390
28690
17190 32290
Dospělý - přistýlka
11390
20790
12890
23690
14290 26490
Dítě do 12 let - pevné lůžko 12890
23790
14590
27190
16390 30790
Dítě do 12 let - přistýlka
7690
13390
8490
14990
9390 16790
Neobsaz.lůžko
5390
10790
6290
12590
7190 14390
Pavilon LOPAR 4+1 PA BA polopenze *** Lopar-ostrov Rab
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
10890
19790
12690
23290
13790 25590
Dospělý - přistýlka
8190
14390
8190
14390
8190 14390
Dítě do 12 let - pevné lůžko 10290
18590
11990
21990
13090 24190
Dítě do 12 let - přistýlka
7690
13390
7690
13390
7690 13390
Neobsaz.lůžko
8090
16190
9890
19790
10990 21990
Pavilon LOPAR 4+2 PA SUP polopenze *** Lopar-ostrov Rab
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
12690
23290
14490
26890
16290 30490
Dospělý - přistýlka
8190
14390
8190
14390
8190 14390
Dítě do 12 let - pevné lůžko 11990
21990
13790
25590
15490 28990
Dítě do 12 let - přistýlka
7690
13390
7690
13390
7690 13390
Neobsaz.lůžko
9890
19790
11690
23390
13490 26990
410
29
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
A
1. Litoměřice-Ústí n/L-Teplice-Most-Chomutov-Louny-Slaný-Kladno-Praha (cílovým
busem seriálu 6352)
2. Liberec-Jablonec n.N.-Turnov-Mnichovo Hradiště-Mladá Boleslav-Praha (cílovým
busem seriálu 6353)
3. Opava-Ostrava-Karviná-Havířov-Frýdek Místek-Nový Jičín-Valašské Meziříčí-VsetínVizovice-Zlín-Kroměříž-Brno (platí jen pro odjezdy 20.6. a 27.6. - cílovým busem seriálu
6354)
4. Opava-Ostrava-Karviná-Havířov-Frýdek Místek-Nový Jičín-Hranice n.M.-PřerovOlomouc-Prostějov-Vyškov-Brno (platí jen pro odjezdy 13.6., 4.7., 11.7. a 18.7. cílovým busem seriálu 6354)
Trasa 2 cílového busu:
Pro odjezdy 25.7. - 29.8.: Liberec-Jablonec-Turnov-Mladá Boleslav-Praha-BenešovTábor-České Budějovice-ostrov Rab
Možnosti svozu zdarma po trasách do Prahy a Českých Budějovic
(uskuteční se v případě realizace cílových busů)
1. Litoměřice-Ústí n/L-Teplice-Most-Chomutov-Louny-Slaný-Kladno-Praha (cílovým
busem seriálu 6352)
2. Trutnov-Dvůr Králové n.L.-Jaroměř-Hradec Králové-Pardubice-Praha (cílovým busem
seriálu 6353, neplatí pro odjezd 25.7.)
3. Cheb-Sokolov-Karlovy Vary-Plzeň-Přeštice-Klatovy-Horažďovice-Strakonice-PísekČeské Budějovice (cílovým busem seriálu 6351)
Pásmo
A
B
C
D
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Hotel PADOVA 2+1 HT BA polopenze **** Rab-ostrov Rab
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
11290
20490
13190
24390
14790 27590
Dospělý - přistýlka
9590
17090
11090
20190
12390 22790
Dítě do 12 let - pevné lůžko 10590
19190
12490
22990
14090 26190
Dítě do 12 let - přistýlka
6490
11090
7490
12990
8290 14590
Dítě do 6 let - přistýlka
1990
1990
1990
1990
1990
1990
Neobsaz.lůžko
3590
7190
5090
10190
5090 10190
Hotel PADOVA 2+1 HT BMS polopenze **** Rab-ostrov Rab
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
12290
22590
14490
26890
16290 30490
Dospělý - přistýlka
10390
18790
12190
22290
13590 25090
Dítě do 12 let - pevné lůžko 11690
21390
13790
25590
15490 28990
Dítě do 12 let - přistýlka
7090
12190
8090
14190
8990 15990
Dítě do 6 let - přistýlka
1990
1990
1990
1990
1990
1990
Neobsaz.lůžko
3890
7790
5290
10590
5290 10590
Pavilon PLAŽA/VELI MEL 2+1 PA BKL polopenze *** Lopar-ostrov Rab
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
10990
19990
12690
23290
13990 26090
Dospělý - přistýlka
9390
16790
10690
19390
11890 21690
Dítě do 12 let - pevné lůžko 10390
18890
11990
21990
13390 24790
Dítě do 12 let - přistýlka
6490
10990
7190
12390
7890 13790
Dítě do 6 let - přistýlka
6490
10990
7190
12390
7890 13790
Neobsaz.lůžko
1990
3990
1990
3990
1990
3990
Pavilon SAHARA/RAB 2+1 PA KL polopenze *** Lopar-ostrov Rab
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
10390
18690
11790
21490
13190 24390
Dospělý - přistýlka
8890
15690
9990
17890
11090 20190
Dítě do 12 let - pevné lůžko
9790
17590
11090
20190
12490 22990
Dítě do 12 let - přistýlka
6090
10190
6790
11590
7490 12990
Dítě do 6 let - přistýlka
6090
10190
6790
11590
7490 12990
Neobsaz.lůžko
1490
2990
1490
2990
1490
2990
Apartmány SNJEŽANA PELA 2+2 AP bez stravování **** Lopar-ostrov Rab
Dospělý - pevné lůžko
5590
8880
6790
11280
7990 13780
8790
15280
Dospělý - přistýlka
5090
7880
5090
7880
5090
7880
5090
7880
Dítě do 12 let - pevné lůžko
5590
8880
6790
11280
7990 13780
8790
15280
Dítě do 12 let - přistýlka
5090
7880
5090
7880
5090
7880
5090
7880
Neobsaz.lůžko
3290
6580
4490
8980
5790 11580
6490
12980
Apartmány SNJEŽANA PELA 4+2 AP bez stravování **** Lopar-ostrov Rab
Dospělý - pevné lůžko
5490
8680
5790
9280
6990 11780
7290
12280
Dospělý - přistýlka
5090
7880
5090
7880
5090
7880
5090
7880
Dítě do 12 let - pevné lůžko
5490
8680
5790
9280
6990 11780
7290
12280
Dítě do 12 let - přistýlka
5090
7880
5090
7880
5090
7880
5090
7880
Neobsaz.lůžko
3190
6380
3490
6980
4790
9580
4990
9980
Apartmány SNJEŽANA PELA 6+2 AP bez stravování **** Lopar-ostrov Rab
Dospělý - pevné lůžko
5190
8080
5390
8480
6490 10680
6690
11080
Dospělý - přistýlka
5090
7880
5090
7880
5090
7880
5090
7880
Dítě do 12 let - pevné lůžko
5190
8080
5390
8480
6490 10680
6690
11080
Dítě do 12 let - přistýlka
5090
7880
5090
7880
5090
7880
5090
7880
Neobsaz.lůžko
2890
5780
3090
6180
4190
8380
4390
8780
www.cedok.cz
Chorvatsko – od Rijeky po Zadar
6153 Ostrov Rab } 10 dní - pokračování
Pásmo
A
B
C
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Apartmány SUHA PUNTA 2+2/1 AP KL bez stravování *** Suha Punta-ostrov Rab
Dospělý - pevné lůžko
7890
13790
9490
16990
10390 18790
Dospělý - přistýlka
4490
6990
4490
6990
4490
6990
Dítě do 12 let - pevné lůžko
7390
12790
8990
15990
9790 17590
Dítě do 12 let - přistýlka
4090
6190
4090
6190
4090
6190
Neobsaz.lůžko
4890
9790
6390
12790
7190 14390
Polopenze dospělý
4590
9180
4590
9180
4590
9180
Polopenze dítě do 12 let
2390
4780
2390
4780
2390
4780
Apartmány SUHA PUNTA 2+2/1 AP TKL bez stravování *** Suha Punta-ostrov Rab
Dospělý - pevné lůžko
8190
14390
9990
17890
10890 19790
Dospělý - přistýlka
4490
6990
4490
6990
4490
6990
Dítě do 12 let - pevné lůžko
7690
13390
9390
16790
10290 18590
Dítě do 12 let - přistýlka
4090
6190
4090
6190
4090
6190
Neobsaz.lůžko
5090
10190
6790
13590
7590 15190
Polopenze dospělý
4590
9180
4590
9180
4590
9180
Polopenze dítě do 12 let
2390
4780
2390
4780
2390
4780
Apartmány SUHA PUNTA 2+1 AP BG bez stravování *** Suha Punta-ostrov Rab
Dospělý - pevné lůžko
8690
15290
10390
18790
11290 20590
Dospělý - přistýlka
4490
6990
4490
6990
4490
6990
Dítě do 12 let - pevné lůžko
8090
14190
9790
17590
10690 19390
Dítě do 12 let - přistýlka
4090
6190
4090
6190
4090
6190
Neobsaz.lůžko
5490
10990
7190
14390
8090 16090
Polopenze dospělý
4590
9180
4590
9180
4590
9180
Polopenze dítě do 12 let
2390
4780
2390
4780
2390
4780
Apartmány SUHA PUNTA 4+1 AP BG bez stravování *** Suha Punta-ostrov Rab
Dospělý - pevné lůžko
6190
10290
7790
13490
8390 14790
Dospělý - přistýlka
4490
6990
4490
6990
4490
6990
Dítě do 12 let - pevné lůžko
5690
9390
7190
12390
7890 13790
Dítě do 12 let - přistýlka
4090
6190
4090
6190
4090
6190
Neobsaz.lůžko
3190
6390
4690
9390
5290 10590
Polopenze dospělý
4590
9180
4590
9180
4590
9180
Polopenze dítě do 12 let
2390
4780
2390
4780
2390
4780
autokarem
D
1 týden
2 týdny
Pásmo
A
B
C
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Pavilony SUHA PUNTA 2+1 PA polopenze *** Suha Punta-ostrov Rab
Dospělý - pevné lůžko
9490
16890
10690
19390
11790 21490
Dospělý - přistýlka
8090
14190
9090
16190
9990 17890
Dítě do 12 let - pevné lůžko
8890
15790
10090
18190
11090 20190
Dítě do 12 let - přistýlka
5690
9390
6290
10590
6790 11590
Neobsaz.lůžko
1990
3990
1990
3990
1990
3990
Apartmány TONI 4+1 AP bez stravování *** Lopar-ostrov Rab
Dospělý - pevné lůžko
6390
10480
7290
12280
7990 13780
Dospělý - přistýlka
5890
9480
5890
9480
5890
9480
Dítě do 12 let - pevné lůžko
6390
10480
7290
12280
7990 13780
Dítě do 12 let - přistýlka
5890
9480
5890
9480
5890
9480
Neobsaz.lůžko
4090
8180
4990
9980
5790 11580
POJIŠTĚNÍ:
• pojištění Evropa Basic 285,- Kč
• pojištění Evropa Standard (limit plnění storna
30 tis. Kč) 395,- Kč
Více informací viz str. 12.
CENA ZAHRNUJE:
• autokarovou dopravu standardním autokarem
• trajektovou dopravu na ostrov a zpět
• 7 nebo 14 noclehů a pobytovou taxu
• stravování v rozsahu uvedeném u ubytovacího
objektu
• služby delegáta
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
INFORMACE:
• jednolůžkové pokoje pouze na vyžádání
(pokud nejsou uvedené přímo v ceníku)
• jednolůžkové pokoje jsou většinou situované
na park
• pokoje typu 2+2 v hotelu EVA a 4+1
v pavilonu Lopar jsou určeny pro min. 3 osoby
• dětská postýlka je možná za poplatek 4 EUR
(platí se na místě)
D
1 týden 2 týdny
SLEVA AŽ 12%
APARTMÁNY SNJEŽANA PELA
• na místě lze doplatit klimatizaci (5 EUR za
noc) v apartmánech 4+2 a 6+2
• apartmán typu 2+2 je v přízemí a nemá
možnost doplatku za klimatizaci
• zdarma WI-FI venku na terase
Cvičení
JÓGY
STŘEDISKO SUHA PUNTA
MOŽNOST CVIČENÍ JOGY S AKREDITOVANÝMI
CVIČITELKAMI
• v termínech 14.6. - 12.7., poplatek
cca 1 200 Kč (platí se na místě)
• výtvarná dílnička pro děti 3 - 15 let (za
poplatek na místě), pravděpodobně
v termínech 14.6.-12.7.
• masáže v termínech 14.6. - 12.7. (poplatek na
místě)
NA VAŠICH CESTÁCH MŮŽETE POČÍTAT S WESTERN UNION
Chorvatsko – střední Dalmácie
6251 Dalmatská riviéra } 10 dní
autokarem
Čedok plus - slevy a výhody
SEDM DNÍ ZA CENU ŠESTI 7=6
Odečtěte si slevu za včasný nákup!
Při zakoupení zájezdu autokarem
Qv
Qv
termínu do 31. 12. 2013 sleva 10 %*
termínu do 31. 1. 2014 sleva 7 %*
Qv
termínu do 31. 3. 2014 sleva 6 %*
* Tyto slevy poskytujeme ze základní ceníkové ceny (nikoliv z příplatků) členům Clubu Čedok v kategorii Čedok
GOLD. Ostatní klienti mají slevy o 2-3 % nižší, viz podmínky str. 303.
Termíny
Hotel ADRIA AI
Hotel ADRIA PL
Apartmány DALMACIJA
Studia DŽAPO
dep. FLORA MADERA
Hotel IMPERIAL
Apartmány KREŠO
Hotel MIRAN
Hotel ZORA
Pavilony ZORA
V
VI
23
30
6
A
A
A
A
A
A
A
B
B
A
A
A
A
A
A
B
A
B
13
A
20
B
27
C
4
C
11
C
VII
18
C
25
D
1
D
8
D
VIII
15
C
22
C
29
B
5
A
A
A
B
B
A
B
B
C
B
B
B
B
B
B
B
D
C
C
C
C
C
C
B
E
C
C
D
D
C
D
C
E
C
C
D
D
C
D
C
E
C
C
D
D
C
D
C
E
C
C
D
D
C
D
C
E
C
C
D
D
C
D
C
E
C
C
D
D
C
D
C
E
C
C
D
D
C
D
C
E
C
C
C
C
C
C
B
E
B
B
C
C
B
C
B
D
A
A
C
C
A
C
B
C
Pásmo
A
B
C
D
E
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Hotel ADRIA 2+0; 2+1; 3+1 HT BA all inclusive *** Biograd na Moru
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
Dospělý - pevné lůžko
16990 31090 18890 34890 20590 38290 21790 40690
Dospělý - přistýlka
14390 25890 15890 28890 17290 31690 18190 33490
Dítě do 12 let - pevné lůžko 16190 29490 17990 33190 19590 36390 20790 38790
Dítě do 12 let - přistýlka
9790 16790 10690 18590 11490 20190 12090 21390
Dítě do 7 let - přistýlka
2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490
Neobsaz.lůžko
3990 7990 4590 9190 5090 10190 5390 10790
Hotel ADRIA 2+0; 2+1; 3+1 HT BA polopenze *** Biograd na Moru
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
Dospělý - pevné lůžko
13690 24490
Dospělý - přistýlka
11690 20490
Dítě do 12 let - pevné lůžko 12890 22990
Dítě do 12 let - přistýlka
8190 13590
Dítě do 7 let - přistýlka
2490 2490
Neobsaz.lůžko
2990 5990
Obědy
2190 4380
Hotel ADRIA 2+0 HT SUP all inclusive *** Biograd na Moru
Dospělý - pevné lůžko
19190 35490 20790 38690 21790 40690 23690 44490
Dítě do 12 let - pevné lůžko 18190 33590 19890 36890 20790 38790 22590 42390
Neobsaz.lůžko
4590 9190 5090 10190 5390 10790 5990 11990
Hotel ADRIA 2+0 HT SUP polopenze *** Biograd na Moru
Dospělý - pevné lůžko
15790 28690
Dítě do 12 let - pevné lůžko 14990 27190
Neobsaz.lůžko
3590 7190
Stravování obědy
2190 4380
Apartmány DALMACIJA 4+2 AP BA bez stravování *** Vodice-Srima
Dospělý - pevné lůžko
6390 10290 6790 11090 7190 11890
Dospělý - 1.přistýlka
4490 6490 4490 6490 4490 6490
Neobsaz.lůžko
3890 7780 4290 8580 4690 9380
Neobsaz.1.přist.
1990 3980 1990 3980 1990 3980
Studia DŽAPO 4+0 ST BA bez stravování * Vodice - Srima
Dospělý - pevné lůžko
4290 6090 4690 6890 5590 8190
Neobsaz.lůžko
1790 3580 2190 4380 2590 5180
Studia DŽAPO 2+0 ST BA bez stravování * Vodice - Srima
Dospělý - pevné lůžko
4790 7090 5490 8490 6590 10190
Neobsaz.lůžko
2290 4580 2990 5980 3590 7180
Studia DŽAPO 3+0 ST BA bez stravování * Vodice - Srima
Dospělý - pevné lůžko
4490 6490 4990 7490 5890 8790
Neobsaz.lůžko
1990 3980 2490 4980 2890 5780
dep. FLORA MADERA 2+1 HT BMS polopenze ** Vodice
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
12190 21490 12690 22490 15290 27690 16090 29290
Dospělý - přistýlka
10590 18290 10990 19090 13090 23290 13590 24290
Dítě do 12 let - pevné lůžko 9890 16990 10290 17790 12290 21790 12890 22990
Dítě do 12 let - přistýlka
2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490
Neobsaz.lůžko
4490 8990 4490 8990 4490 8990 4490 8990
Obědy
2390 4780 2390 4780 2390 4780 2390 4780
dep. FLORA MADERA 2+1 HT VP polopenze ** Vodice
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
11290 19690 11790 20690 14390 25890 15090 27290
Dospělý - přistýlka
9790 16690 10190 17490 12290 21690 12890 22890
Dítě do 12 let - pevné lůžko 9190 15490 9490 16190 11590 20390 12090 21390
Dítě do 12 let - přistýlka
2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490
Neobsaz.lůžko
4490 8990 4490 8990 4490 8990 4490 8990
Obědy
2390 4780 2390 4780 2390 4780 2390 4780
412
Hotel Miran, platí pro příjezd: 31.5., 7.6., 14.6., 7.9., 6.9., 13.9., 20.9. 800,- Kč sleva na
osobu a dítě
Hotel Imperial , platí pro příjezd: 31.5., 7.6., 14.6., 7.9., 6.9.,1 3.9., 20.9. 850,- Kč sleva
na osobu a dítě
Hotel Zora platí pro příjezd: 13.9., 20.9. 1 100,- Kč sleva na osobu a dítě
Trasa busů:
IX
12
19
A
A
B
B
B
B
B
A
B
B
A
A
6251: Čes. Budějovice - Kaplice - Liberec
- Ml. Boleslav - Praha - Písek -Tábor
Pozn. V souvislosti s dodržováním
předpisů AETR bude doprava
realizována s 1 přestupem v ČR.
Pásmo
A
B
C
D
E
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Hotel IMPERIAL 2+1 HT BMSSTA polopenze *** Vodice
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
12990 23090 14590 26290 17490 32090 19390 35890
Dospělý - přistýlka
11090 19290 12490 22090 14790 26690 16290 29690
Dítě do 12 let - pevné lůžko 10490 18090 11790 20690 13990 25190 15490 28090
Dítě do 12 let - přistýlka
2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490
Neobsaz.lůžko
1890 3790 2190 4390 2790 5590 3190 6390
Obědy
2390 4780 2390 4780 2390 4780 2390 4780
Hotel IMPERIAL 2+1 HT STBA polopenze *** Vodice
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
11990 21090 13690 24490 15590 28290 16290 29690
Dospělý - přistýlka
10390 17890 11690 20490 13190 23490 13790 24690
Dítě do 12 let - pevné lůžko 9690 16590 10990 19190 12490 22190 13090 23290
Dítě do 12 let - přistýlka
2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490
Neobsaz.lůžko
1690 3390 1990 3990 2390 4790 2490 4990
Obědy
2390 4780 2390 4780 2390 4780 2390 4780
Hotel IMPERIAL 2+1 HT SUPBVP polopenze *** Vodice
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
14590 26290 16090 29290 17990 33090 20590 38290
Dospělý - přistýlka
12490 22090 13590 24290 15190 27490 17290 31690
Dítě do 12 let - pevné lůžko 11790 20690 12890 22990 14290 25790 16390 29990
Dítě do 12 let - přistýlka
2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490
Neobsaz.lůžko
2190 4390 2490 4990 2890 5790 3390 6790
Obědy
2390 4780 2390 4780 2390 4780 2390 4780
Hotel IMPERIAL 2+1 HT SUPBMS polopenze *** Vodice
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
17990 33090 19390 35890 19890 36890 21990 41090
Dospělý - přistýlka
15190 27490 16290 29690 16690 30490 18390 33890
Dítě do 12 let - pevné lůžko 14290 25790 15490 28090 15790 28790 17490 32190
Dítě do 12 let - přistýlka
2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490
Neobsaz.lůžko
2890 5790 3190 6390 3290 6490 3690 7390
Obědy
2390 4780 2390 4780 2390 4780 2390 4780
Apartmány KREŠO 4+0 AP BA bez stravování * Vodice - Srima
Dospělý - pevné lůžko
4990 7490 5490 8490 5990 9490
Neobsaz.lůžko
2490 4980 2990 5980 3490 6980
Apartmány KREŠO 3+0 AP BA bez stravování * Vodice - Srima
Dospělý - pevné lůžko
5690 8890 6490 10490 6890 11290
Neobsaz.lůžko
3180 6360 3990 7980 4390 8780
Hotel MIRAN 2+1 HT BMS polopenze *** Pirovac
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
11490 20090 13190 23490 15490 28090 16390 29890
Dospělý - přistýlka
9990 17090 11290 19690 13190 23490 13890 24890
Dítě do 12 let - pevné lůžko 9290 15790 10590 18390 12390 21990 13090 19590
Dítě do 12 let - přistýlka
2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490
Neobsaz.lůžko
4790 9590 4790 9590 4790 9590 4790 9590
Obědy
2390 4780 2390 4780 2390 4780 2390 4780
Hotel MIRAN 2+1 HT BVP polopenze *** Pirovac
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
11290 19690 12690 22490 14490 26090 15690 28490
Dospělý - přistýlka
9790 16690 10990 19090 12390 21890 13290 23690
Dítě do 12 let - pevné lůžko 9190 15490 10290 17790 11690 20490 12590 22390
Dítě do 12 let - přistýlka
2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490
Neobsaz.lůžko
4790 9590 4790 9590 4790 9590 4790 9590
Obědy
2390 4780 2390 4780 2390 4780 2390 4780
www.cedok.cz
Chorvatsko – střední Dalmácie
6251 Dalmatská riviéra } 10 dní - pokračování
Pásmo
A
B
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Hotel MIRAN 2+0 HT BN polopenze *** Pirovac
Dospělý - pevné lůžko
11290 19690 12690 22490
Dítě do 12 let - pevné lůžko 9190 15490 10290 17790
Neobsaz.lůžko
4790 9590 4790 9590
Obědy
2390 4780 2390 4780
Hotel ZORA 2+2 HT COM polopenze *** Primošten
Dospělý - pevné lůžko
19190 35490 22690 42490
Dospělý - přistýlka
17590 32290 20890 38890
Dítě do 12 let - pevné lůžko 13790 24790 16190 29590
Dítě do 12 let - přistýlka
5690 8590 5690 8590
Dítě do 7 let - přistýlka
2490 2490 2490 2490
CENA ZAHRNUJE:
• 7 nebo 14 noclehů
• stravování v rozsahu uvedeném u ubytovacího
objektu
• autokarovou dopravu luxusním autokarem
• služby delegáta
• pobytovou taxu
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
C
D
E
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
SLEVA AŽ 12%
14490 26090 15690 28490
11690 20490 12590 22390
4790 9590 4790 9590
2390 4780 2390 4780
POBYT PRO 2 DĚTI ZDARMA SLEVA AŽ 12%
26990 51090
24690 46490
19090 35390
5690 8590
2490 2490
POJIŠTĚNÍ:
• pojištění Evropa Basic 285,- Kč
• pojištění Evropa Standard (limit plnění storna
30 tis. Kč) 395,- Kč
Více informací viz str. 12.
autokarem
Pásmo
A
B
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Hotel ZORA 2+1 HT COM polopenze *** Primošten
Dospělý - pevné lůžko
14590 26290 17490 32090
Dospělý - přistýlka
13590 24290 16090 29290
Dítě do 12 let - pevné lůžko 10690 18590 12690 22490
Dítě do 12 let - přistýlka
5690 8590 5690 8590
Dítě do 7 let - přistýlka
2490 2490 2490 2490
Neobsaz.lůžko
5390 10790 6890 13790
Pavilony ZORA 2+1 PA BN polopenze ** Primošten
Dospělý - pevné lůžko
9590 16290 10690 18490
Dospělý - přistýlka
8490 14090 9290 15690
Dítě do 12 let - pevné lůžko 7290 11790 7990 13190
Dítě do 12 let - přistýlka
7290 11790 7990 13190
Dítě do 7 let - přistýlka
2490 2490 2490 2490
Neobsaz.lůžko
5690 11390 5690 11390
Obědy
2390 4780 2390 4780
INFORMACE:
• dětské postýlky na vyžádání u všech objektů,
případný poplatek sdělí prodejce
C
D
E
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
20390 37890
18690 34490
14590 26390
5690 8590
2490 2490
8290 16590
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
11390 19890 12090 21290 13790 24690
9890 16890 10490 18090 11790 20690
8490 14190 8990 15190 10090 17390
8490 14190 8990 15190 10090 17390
2490 2490 2490 2490 2490 2490
5690 11390 5690 11390 5690 11390
2390 4780 2390 4780 2390 4780
• jednolůžkové pokoje jsou na vyžádání
• doprava je organizována s partnerskou
CK Golden City
Vítěz ankety
Nejlepší cestovní kancelář v České republice 2004–2012
Ručíme za kvalitu dle ISO 9001:2000
Čedok má zaveden celosvětově uznávaný princip systémového řízení jakosti podle evropské normy EN ISO 9001:2000
(v české verzi ČSN EN ISO 9001:2001), který napomáhá udržet společnosti
vysoký standard poskytovaných služeb
✆ 800 112 112
413
Chorvatsko – od Rijeky po Zadar
6154 Zadar a okolí, ostrov Ugljan } 10 dní
autokarem
Čedok plus - slevy a výhody
SEDM DNÍ ZA CENU PĚTI 7 = 5
Odečtěte si slevu za včasný nákup!
Apartmány ZELENA PUNTA, platí pro odjezd 6.6. - sleva 20%
Při zakoupení zájezdu vlastní dopravou
Qv
Qv
termínu do 31. 12. 2013 sleva 10 %*
termínu do 31. 1. 2014 sleva 7 %*
Qv
termínu do 31. 3. 2014 sleva 6 %*
* Tyto slevy poskytujeme ze základní ceníkové ceny (nikoliv z příplatků) členům Clubu Čedok v kategorii Čedok
GOLD. Ostatní klienti mají slevy o 2-3 % nižší, viz podmínky str. 303.
Termíny
Hotel DONAT
Hotel PINIJA
Apartmány ZATON
Apartmány ZELENA PUNTA
VI
6
B
A
B
A
13
B
A
B
B
VII
20
B
B
C
B
27
B
B
C
C
4
C
B
D
C
11
C
C
E
D
18
C
C
E
D
25
C
C
E
D
1
C
C
E
D
8
C
C
E
D
Pásmo
A
B
C
D
E
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Hotel DONAT 1+0 HT all inclusive *** Zadar-Borik
Dospělý - pevné lůžko
13390 24690 17490 32790 18690 35190
Hotel DONAT 2+0 HT all inclusive *** Zadar-Borik
Dospělý - pevné lůžko
12190 22290 15790 29490 17190 32290
Dítě do 12 let - pevné lůžko 11590 21090 15090 28090 16390 30790
Neobsaz.lůžko
4690 9390 6490 12990 7190 14390
Hotel DONAT 2+1 HT all inclusive *** Zadar-Borik
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
Dospělý - pevné lůžko
12190 22290 15790 29490 17190 32290
Dospělý - přistýlka
10390 18590 13190 24290 14390 26590
Dítě do 12 let - pevné lůžko 11590 21090 15090 28090 16390 30790
Dítě do 12 let - přistýlka
7090 12090 8790 15490 9490 16890
Dítě do 7 let - přistýlka
1990 1990 1990 1990 1990 1990
Neobsaz.lůžko
4690 9390 6490 12990 7190 14390
Hotel DONAT 2+2 HT ROD all inclusive *** Zadar-Borik
POBYT PRO 2 DĚTI ZDARMA
Dospělý - pevné lůžko
13390 24690 16990 31890 18690 35190
Dospělý - přistýlka
11290 20490 14190 26190 15490 28890
Dítě do 12 let - pevné lůžko 12690 23390 16190 30290 17790 33490
Dítě do 12 let - přistýlka
7590 13190 9390 16690 10190 18290
Dítě do 7 let - přistýlka
1990 1990 1990 1990 1990 1990
Hotel PINIJA 1+0 HT BA polopenze **** Petrčane u Zadaru
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
19890 37590 21790 41390 24590 47090
Obědy
2390 4780 2390 4780 2390 4780
Hotel PINIJA 2+1 HT BA polopenze **** Petrčane u Zadaru
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
14990 27790 16190 30190 18590 34990
Dospělý - přistýlka
12590 22990 13490 24890 15390 28690
Dítě do 12 let - pevné lůžko 14190 26390 15390 28690 17690 33290
Dítě do 12 let - přistýlka
8390 14690 8990 15890 10090 18090
Dítě do 4 let - přistýlka
1990 1990 1990 1990 1990 1990
Neobsaz.lůžko
6090 12190 6690 13390 7890 15790
Obědy
2390 4780 2390 4780 2390 4780
Hotel PINIJA 2+1 HT BMS polopenze **** Petrčane u Zadaru POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
15590 28990 16790 31390 19290 36390
Dospělý - přistýlka
12990 23890 13990 25890 15990 29890
Dítě do 12 let - pevné lůžko 14790 27490 15990 29890 18390 34690
Dítě do 12 let - přistýlka
8690 15290 9290 16490 10490 18890
Dítě do 4 let - přistýlka
1990 1990 1990 1990 1990 1990
Neobsaz.lůžko
6390 12790 6990 13990 8190 16390
Obědy
2390 4780 2390 4780 2390 4780
Apartmány ZATON 2+0 ST STU bez stravování *** Zaton u Zadaru
Dospělý - pevné lůžko
7190 12290 8990 15890 10690 19190 12490 22790 13890 25690
Dítě do 12 let - pevné lůžko 6690 11290 8490 14890 10090 18090 11790 21490 13190 24290
Neobsaz.lůžko
4090 8190 5790 11590 7390 14690 8990 17990 10390 20790
Polopenze dospělý
4190 8380 4190 8380 4190 8380 4190 8380 4190 8380
Polopenze dítě do 12 let
2090 4180 2090 4180 2090 4180 2090 4180 2090 4180
Apartmány ZATON 2+1 ST STU bez stravování *** Zaton u Zadaru
Dospělý - pevné lůžko
6490 10890 7990 13890 9490 16890 10590 18990 11490 20890
Dospělý - přistýlka
6490 10890 7990 13890 9490 16890 10590 18990 11490 20890
Dítě do 12 let - pevné lůžko 5990 9890 7490 12890 8990 15890 9990 17890 10890 19690
Dítě do 12 let - přistýlka
5990 9890 7490 12890 8990 15890 9990 17890 10890 19690
Neobsaz.lůžko
3390 6790 4890 9790 6290 12590 7190 14390 8090 16190
Neobsazená přistýlka
3390 6790 4890 9790 6290 12590 7190 14390 8090 16190
Polopenze dospělý
4190 8380 4190 8380 4190 8380 4190 8380 4190 8380
Polopenze dítě do 12 let
2090 4180 2090 4180 2090 4180 2090 4180 2090 4180
CENA ZAHRNUJE:
• autokarovou dopravu standardním autokarem
• trajektovou dopravu na ostrov Ugljan
• 7 nebo 14 noclehů a pobytovou taxu
414
SEDM DNÍ ZA CENU ŠESTI 7=6
Apartmány ZELENA PUNTA, platí pro odjezdy 13.6., 20.6., 29.8. a 5.9. - sleva 10%
Apartmány ZATON, platí pro odjezdy 6.6., 20.6. a 29.8. - sleva 10%
Hotel PINIJA, platí pro odjezd 6.6. - sleva 10%
VIII
15
C
B
D
C
22
B
B
C
C
29
B
A
B
B
IX
5
A
A
A
B
Trasa cílového busu:
Liberec-Mladá Boleslav-Praha-Písek-Tábor-České BudějoviceKaplice-Zadar a ostrov Ugljan
K tomuto seriálu nejsou žádné svozy, dopravu zajišťuje CK Golden City.
Pásmo
A
B
C
D
E
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Apartmány ZATON 2+2 AP bez stravování *** Zaton u Zadaru
Dospělý - pevné lůžko
5790 9390 7190 12190 8490 14890 9290 16390 9990 17890
Dospělý - přistýlka
5790 9390 7190 12190 8490 14890 9290 16390 9990 17890
Dítě do 12 let - pevné lůžko 5290 8490 6690 11290 7990 13890 8690 15290 9390 16790
Dítě do 12 let - přistýlka
5290 8490 6690 11290 7990 13890 8690 15290 9390 16790
Neobsaz.lůžko
2790 5490 4090 8090 5290 10590 5990 11990 6690 13390
Neobsazená přistýlka
2790 5490 4090 8090 5290 10590 5990 11990 6690 13390
Polopenze dospělý
4190 8380 4190 8380 4190 8380 4190 8380 4190 8380
Polopenze dítě do 12 let
2090 4180 2090 4180 2090 4180 2090 4180 2090 4180
Apartmány ZATON 4+1 AP bez stravování *** Zaton u Zadaru
Dospělý - pevné lůžko
5790 9490 7290 12390 8690 15190 9590 16990 10490 18790
Dospělý - přistýlka
5790 9490 7290 12390 8690 15190 9590 16990 10490 18790
Dítě do 12 let - pevné lůžko 5390 8690 6790 11490 8090 14090 8990 15890 9890 17690
Dítě do 12 let - přistýlka
5390 8690 6790 11490 8090 14090 8990 15890 9890 17690
Neobsaz.lůžko
2790 5590 4090 8190 5390 10790 6290 12590 7190 14290
Neobsazená přistýlka
2790 5590 4090 8190 5390 10790 6290 12590 7190 14290
Polopenze dospělý
4190 8380 4190 8380 4190 8380 4190 8380 4190 8380
Polopenze dítě do 12 let
2090 4180 2090 4180 2090 4180 2090 4180 2090 4180
Apartmány ZELENA PUNTA 2+1 AP TYP A bez stravování *** Kukljica-ostrov Ugljan
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
5990 9790 7690 13290 8790 15490 9490 16890
Dospělý - přistýlka
5990 9790 7690 13290 8790 15490 9490 16890
Dítě do 12 let - pevné lůžko 5490 8890 7190 12290 8290 14490 8990 15890
Dítě do 12 let - přistýlka
5490 8890 7190 12290 8290 14490 8990 15890
Neobsaz.lůžko
2890 5790 4490 8990 5590 11190 6290 12590
Neobsazená přistýlka
2890 5790 4490 8990 5590 11190 6290 12590
Večeře
2790 5580 2790 5580 2790 5580 2790 5580
Snídaně
1890 3780 1890 3780 1890 3780 1890 3780
Apartmány ZELENA PUNTA 2+2 AP TYP B bez stravování *** Kukljica-ostrov Ugljan
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
5690 9190 6990 11990 7990 13890 8590 15090
Dospělý - přistýlka
5690 9190 7090 12090 7990 13890 8590 15090
Dítě do 12 let - pevné lůžko 5190 8290 6590 11090 7490 12890 8090 14090
Dítě do 12 let - přistýlka
5190 8290 6590 11090 7490 12890 8090 14090
Neobsaz.lůžko
2590 5190 3990 7990 4790 9590 5390 10790
Neobsazená přistýlka
2590 5190 3990 7990 4790 9590 5390 10790
Večeře
2790 5580 2790 5580 2790 5580 2790 5580
Snídaně
1890 3780 1890 3780 1890 3780 1890 3780
Apartmány ZELENA PUNTA 2+3 AP TYP C bez stravování *** Kukljica-ostrov Ugljan
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
5490 8890 6990 11890 7790 13490 8290 14390
Dospělý - přistýlka
5490 8890 7090 11990 7790 13490 8290 14390
Dítě do 12 let - pevné lůžko 4990 7990 6590 11090 7290 12490 7690 13390
Dítě do 12 let - přistýlka
4990 7990 6590 11090 7290 12490 7690 13390
Neobsaz.lůžko
2490 4990 3990 7990 4590 9190 5090 10190
Neobsazená přistýlka
2490 4990 3990 7990 4590 9190 5090 10190
Večeře
2790 5580 2790 5580 2790 5580 2790 5580
Snídaně
1890 3780 1890 3780 1890 3780 1890 3780
POJIŠTĚNÍ:
• pojištění Evropa Basic 285,- Kč
• pojištění Evropa Standard (limit plnění storna
30 tis. Kč) 395,- Kč
Více informací viz str. 12.
CENA NEZAHRNUJE:
• služby delegáta - apartmány Zelena Punta
• stravování v rozsahu uvedeném u ubytovacího
objektu
• služby delegáta - platí pouze pro hotel Pinija
a Donat (apt. Zaton telefonická asistence
delegáta)
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
www.cedok.cz
INFORMACE:
• pokoje typu 2+2 v hotelu Donat jsou určeny
pro minimálně 3 osoby
• dětská postýlka se platí na místě cca 4 EUR
denně
• nástup do apartmánů Zaton je až kolem 16:00
hodiny
Chorvatsko – střední Dalmácie
6351-6354 Makarská riviéra a ostrov Hvar } 10 dní
Termíny
OMIŠSKÁ RIVIÉRA
Pavilon BRZET
Apartmány OPAČAK
Bungalovy SAGITTA
Hotel SAGITTA
Hotel ZVONIMÍR
MAKARSKÁ RIVIÉRA - SEVER
Hotel ALEM
Hotel ALGA
Hotel BERULIA & BERULIA BEACH
Hotel BIOKOVKA
Hotel CONTE
Hotel DALMACIJA
Apart. dům DAVOR
Hotel HRVATSKA
Depandance MASLINIK
Hotel MARINA
Apartmány PUTNIK
Pavilony RIVIJERA I
Pavilony RIVIJERA II
Hotel SOLINE
MAKARSKÁ RIVIÉRA - JIH
Dep. LABINECA
Hotel LABINECA
Hotel LAGUNA
Depandance LAGUNA A a B
Pavilony MEDITERAN
Hotel MINERVA
Hotel PODGORKA
Hotel QUERCUS
Apartmány VILA SLAVENA
Apartmány VILLA PORAT
OSTROV HVAR
Hotel ARKADA
Hotel FONTANA
Bungalovy HELIOS
Hotel HVAR
Depandance LAVANDA
Hotel LAVANDA
V
VI
autokarem
23
30
6
13
20
27
4
11
18
25
1
8
VIII
15
22
29
5
IX
12
19
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
B
B
B
B
A
B
B
B
C
A
C
C
B
C
C
D
D
D
D
C
D
D
D
D
E
D
D
D
D
E
D
D
D
D
E
E
E
D
D
E
E
E
D
D
E
E
E
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
C
B
C
C
C
B
B
C
C
B
A
B
B
B
B
A
B
A
A
B
A
A
A
A
A
B
B
A
B
A
A
B
B
A
B
B
A
B
C
C
B
C
B
B
A
B
C
C
C
C
C
C
C
C
B
C
B
C
B
C
C
C
C
C
C
D
C
C
B
C
C
D
C
C
C
D
C
C
C
D
D
D
C
D
C
E
C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
C
D
C
E
C
D
D
D
D
D
D
D
E
E
C
D
C
E
C
E
D
D
D
D
E
D
E
E
C
D
C
E
C
E
E
D
D
D
E
D
E
E
C
D
C
E
C
E
E
D
D
D
E
D
E
E
C
D
C
E
C
E
E
D
D
D
E
D
D
D
C
D
C
E
C
D
D
C
D
D
E
D
D
D
B
C
B
D
C
C
D
C
D
D
D
C
C
C
B
C
B
C
B
C
C
B
C
C
C
B
C
C
B
C
A
B
A
B
C
B
B
B
C
A
B
B
A
C
A
A
A
B
A
B
A
A
A
B
A
A
A
B
A
B
A
A
A
B
B
C
C
B
B
B
B
C
A
A
B
C
C
C
C
B
B
C
A
B
B
C
C
C
D
B
B
C
B
C
C
E
D
D
D
B
B
D
C
C
C
E
D
D
D
C
C
D
D
C
C
E
D
D
D
C
C
D
D
C
C
E
D
D
D
C
C
D
D
C
C
E
D
D
D
C
C
D
D
C
C
E
D
D
D
C
C
D
D
C
C
E
D
D
D
C
C
D
C
C
C
E
D
D
D
B
B
C
C
C
B
C
C
C
C
B
B
C
A
B
A
A
C
B
B
B
B
B
A
A
A
A
B
A
A
A
A
B
A
D
B
A
A
A
A
A
A
C
B
B
B
C
C
C
C
B
C
C
C
C
C
B
C
C
C
C
C
B
C
C
C
D
D
C
D
D
D
D
D
C
D
D
D
D
D
C
D
D
D
D
D
C
D
D
D
D
D
C
D
D
D
D
C
C
D
D
D
C
C
B
C
C
C
C
C
B
C
C
C
B
C
A
C
B
B
B
B
A
B
B
B
A
A
B
A
A
A
A
B
B
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
A
A
A
A
A
B
A
D
B
A
A
A
A
B
A
A
A
B
A
B
A
A
C
A
A
A
A
A
A
B
B
A
B
B
B
B
B
A
B
B
B
VII
Čedok plus - slevy a výhody
Odečtěte si slevu
za včasný nákup!
Při zakoupení zájezdu autokarem
Q v termínu do 31. 12. 2013
sleva 10 %*
1. 2014 sleva 7 %*
Q v termínu do 31. 3. 2014 sleva 6 %*
Q v termínu do 31.
* Tyto slevy poskytujeme ze základní ceníkové ceny
(nikoliv z příplatků) členům Clubu Čedok v
kategorii Čedok GOLD. Ostatní klienti mají slevy
o 2-3 % nižší, viz podmínky str. 303.
SEDM DNÍ ZA CENU ŠESTI 7=6
Hotel Berulia, platí pro příjezd: 31.5.
a 20.9. 1 200,- Kč na osobu a dítě
Hotel Marina, platí pro příjezd: 31.5.,14.6.
a 5.7. 1 100,- Kč na osobu a dítě
Hotel Dalmacija, platí pro příjezd: 28.6.
a 5.7. 1 100,- Kč na osobu a dítě
Hotel Biokovka, platí pro příjezd: 24.5.
31.5. a 20.9. 700,- Kč na osobu a dítě
Hotel Alga, Neptun, platí pro příjezd:
31.5, a 6.9. výši slevy sdělí prodejce
Hotel Arkada, Lavanda a dep.Lavanda,
platí pro příjezd: 24.5.,31.5., 14.7.,12.7.,
13.9., 20..9. – výši slevy sdělí prodejce
Hotel a apt. Fontana - platí pro příjezd
do 14.6. a od 13.9. – výši slevy sdělí
prodejce
Hotel Hvar - platí pro příjezd do 14. 6.
a od 13.9. – výši slevy sdělí prodejce
Pavilony Rivijera I. a II.
– pokud bude mít klient
NAROZENINY během své dovolené
narozeniny, získává slevu
800,- Kč. Tuto slevu lze
kumulovat s ostaními
slevami a nevztahuje se na
doprovodné osoby.
SLEVA
A
B
B
A
A
Trasy busů:
6351: Cheb-Sokolov-Karlovy Vary-Plzeň-Přeštice-Klatovy-Horažďovice-Strakonice-PísekČeské Budějovice – Makarská riviéra
6352: Litoměřice-Ústí n.L.-Teplice-Most-Chomutov-Louny-Slaný-Kladno-Praha-Pelhřimov
(dálnice)-Jihlava (dálnice)-Mikulov–Makarská riviéra
6353: Pro odjezdy 23.5. – 25.7.: Liberec-Jablonec n.N.-Turnov-Mnichovo Hradiště-Mladá
Boleslav-Praha-Benešov-Tábor-České Budějovice –Kaplice-Makarská riviéra
Pro odjezdy 1.8. – 19.9.: Trutnov-Dvůr Králové n.L.- Jaroměř-Hradec Králové- PardubicePraha-Benešov-Tábor-České Budějovice-Kaplice-Makarská riviéra
Pásmo
A
B
C
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
OMIŠSKÁ RIVIÉRA
Pavilon BRZET 2+1 PA BMS polopenze *** Omiš
Dospělý - pevné lůžko
9990 17690 10390 18090 11490 20290
Dospělý - přistýlka
9190 15690 9190 15690 9990 17290
Dítě do 12 let - pevné lůžko 8490 14390 8490 14390 9390 16190
Dítě do 12 let - přistýlka
2490 2490 2490 2490 2490 2490
Neobsaz.lůžko
3190 6390 3190 6390 3690 7390
Obědy
2190 4380 2190 4380 2190 4380
Apartmány OPAČAK 2+1 ST BA bez stravování *** Nemira
Dospělý - pevné lůžko
6790 10890 7090 11490 7690 12690
Dospělý - přistýlka
6790 10890 7090 11490 7690 12690
Neobsaz.lůžko
2690 5390 2890 5790 3590 7190
Neobsaz.přist.
2190 4390 2390 4790 2890 5790
Polopenze
3590 7180 3590 7180 3590 7180
Apartmány OPAČAK 4+0 AP BA bez stravování *** Nemira
Dospělý - pevné lůžko
6990 11290 7190 11690 7790 12890
Neobsaz.lůžko
2890 5790 2990 5990 3590 7190
Polopenze
3590 7180 3590 7180 3590 7180
Apartmány OPAČAK 2+0 ST BA bez stravování *** Nemira
Dospělý - pevné lůžko
7790 12890 8090 13590 8390 14090
Neobsaz.lůžko
3590 7190 3990 7990 4190 8390
Polopenze - dospělý
3590 7180 3590 7180 3590 7180
D
E
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
12790 22890 13990 25290
11090 19490 12390 22090
10390 18190 11690 20790
2490 2490 2490 2490
4390 8690 5190 10390
2190 4380 2190 4380
7990 13290
7990 13290
3790 7590
3090 6190
3590 7180
8290 13890
8290 13890
4090 8190
3390 6790
3590 7180
7990 13290
3790 7590
3590 7180
8390 14090
4190 8390
3590 7180
8690 14790
4590 9190
3590 7180
9290 15990
5190 10390
3590 7180
6354: s výjimkou odjezdů 27.6., 11.7., 8.8 a 29.8.: Opava-Ostrava-Karviná-Havířov-Frýdek-MístekNový Jičín-Hranice n.M.-Přerov-Olomouc-Prostějov-Vyškov-Brno-Mikulov –Makarská riviéra
Pro odjezdy 27.6., 11.7., 8.8 a 29.8.: Opava-Ostrava-Karviná-Havířov-Frýdek-Místek-Nový JičínValašské Meziříčí-Vsetín-Vizovice-Zlín-Uherské Hradiště- Brno-Mikulov –Makarská riviéra
Pozn. V souvislosti s dodržováním předpisů AETR bude doprava realizována s 1 přestupem v ČR.
Pásmo
A
B
C
D
E
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Bungalovy SAGITTA 2+2 BG PŘB all inclusive **** Ruskamen POBYT PRO 2 DĚTI ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
11090 19490 13290 23890 16590 30490 18490 34290 19990 37290
Dospělý - přistýlka
9690 16790 11490 20290 14090 25490 15690 28690 16790 30890
Dítě do 12 let - pevné lůžko 10390 18190 12490 22390 15790 28990 17590 32590 18990 35390
Dítě do 12 let - přistýlka
7090 11590 8090 13590 9690 16790 10690 18790 11390 20190
Dítě do 7 let - přistýlka
2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490
Bungalovy SAGITTA 2+1 BG PŘB all inclusive **** Ruskamen
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
10590 18590 12790 22890 15690 28690 17290 31890 18490 34290
Dospělý - přistýlka
9390 16090 11090 19490 13390 24090 14690 26690 15690 28690
Dítě do 12 let - pevné lůžko 8090 13590 9590 16590 11490 20390 12590 22590 13390 24190
Dítě do 12 let - přistýlka
6790 10990 7890 13190 9290 15990 10090 17590 10690 18790
Dítě do 7 let - přistýlka
2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490
Hotel SAGITTA 2+1 HT BMS all inclusive **** Ruskamen
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
11190 19790 13490 24290 16590 30490 18490 34290 19990 37290
Dospělý - přistýlka
9790 16990 11690 20690 14090 25490 15690 28690 16790 30890
Dítě do 12 let - pevné lůžko 8490 14390 9990 17390 12190 21690 13390 24190 14390 26190
Dítě do 12 let - přistýlka
7090 11590 8190 13790 9690 16790 10690 18790 11390 20190
Dítě do 7 let - pevné lůžko
7090 11590 8190 13790 9690 16790 10690 18790 11390 20190
Dítě do 7 let - přistýlka
2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490
Neobsaz.lůžko
3790 7490 4790 9590 5990 11990 7190 14390 7890 15790
✆ 800 112 112
415
Chorvatsko – střední Dalmácie
6351-6354 Makarská riviéra a ostrov Hvar } 10 dní - pokračování
Pásmo
A
B
C
D
E
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Hotel ZVONIMÍR 2+0 HT BMS polopenze *** Split-Stobreč
Dospělý - pevné lůžko
13990 25290 15390 28090 15590 28490 16590 30490
Dítě do 14 let - pevné lůžko 13190 23790 14590 26590 14790 26990 15790 28990
Obědy
1690 3380 1690 3380 1690 3380 1690 3380
Hotel ZVONIMÍR 3+0 HT BMS polopenze *** Split-Stobreč
Dospělý - pevné lůžko
13290 23890 13990 25290 14090 25490 14890 27190
Dítě do 14 let - pevné lůžko 12490 22390 13190 23790 13290 23990 14090 25590
Obědy
1690 3380 1690 3380 1690 3380 1690 3380
MAKARSKÁ RIVIÉRA - SEVER
Hotel ALEM 2+1 HT BMS polopenze ** Baško Polje
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
Dospělý - pevné lůžko
8590 14490 9190 15690 10190 17690 11790 20990
Dospělý - přistýlka
7690 12790 8190 13690 8990 15290 10290 17890
Dítě do 12 let - pevné lůžko 7990 13390 8590 14590 9490 16390 11090 19590
Dítě do 12 let - přistýlka
2490 2490 2490 2490 2490 2490 7390 12190
Neobsaz.lůžko
4490 8990 5090 10190 5990 11990 7690 15390
Hotel ALGA 2+2/1 HT SUPBVP polopenze **** Tučepi
POBYT PRO 2 DĚTI ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
14190 25690 17090 31490 20690 38690 25190 47690 27090 51490
Dospělý - přistýlka
7190 11690 8090 13490 9090 15590 10490 18290 11090 19490
Dítě do 14 let - pevné lůžko 13390 24190 16190 29790 19690 36790 24090 45590 25990 49390
Dítě do 14 let - přistýlka
2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490
Hotel ALGA 2+1 HT SUPBVP polopenze **** Tučepi
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
Dospělý - pevné lůžko
14190 25690 17090 31490 20690 38690 25190 47690 27090 51490
Dospělý - přistýlka
7190 11690 8090 13490 9090 15590 10490 18290 11090 19490
Dítě do 14 let - pevné lůžko 10490 18390 12490 22390 14890 27190 17990 33390 19290 35990
Dítě do 14 let - přistýlka
2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490
Hotel ALGA 2+0 HT BMS polopenze **** Tučepi
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
13990 25290 16390 30090 18290 33890 21890 41090 22790 42890
Dítě do 14 let - pevné lůžko 10390 18190 11990 21390 13290 23990 15690 28790 16390 30190
Neobsaz.lůžko
4990 9890 6090 12190 7090 14190 8890 17790 9390 18790
Hotel ALGA 2+0 HT BVP polopenze **** Tučepi
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
13290 23890 15390 28090 17590 32490 20390 38190 21890 41090
Dítě do 14 let - pevné lůžko 12490 22390 11290 19990 12790 22990 14690 26790 15690 28790
Neobsaz.lůžko
4590 9190 5690 11390 6690 13390 8190 16390 8890 17790
Hotel ALGA 1+0 HT BMS polopenze **** Tučepi
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
15390 28090 18990 35290 21890 41090 26390 50090 27590 52490
Hotel BERULIA & BERULIA BEACH 2+1 HT BMS polopenze **** Brela
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
14890 27190 18290 33890 21190 39690 23990 45290 24990 47290
Dospělý - přistýlka
11690 20690 14090 25490 16090 29490 18090 33490 18690 34790
Dítě do 14 let - pevné lůžko 10990 19390 13290 23990 15190 27790 17190 31790 17790 32990
Dítě do 14 let - přistýlka
8890 15190 10590 18590 11890 21190 13290 23990 13790 24990
Hotel BERULIA & BERULIA BEACH 2+1 HT BVP polopenze **** Brela
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
14190 25690 17590 32490 19990 37290 23090 43490 23990 45290
Dospělý - přistýlka
11190 19690 13590 24490 15190 27690 17390 32090 18090 33490
Dítě do 14 let - pevné lůžko 10490 18390 12790 22990 14390 26190 16490 30390 17190 31790
Dítě do 14 let - přistýlka
8590 14590 10190 17790 11390 20190 12890 23190 13290 23990
Hotel BIOKOVKA 2+1 HT BMS polopenze *** Makarska
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
12190 21690 13790 24890 15390 28090
Dospělý - přistýlka
10590 18490 11890 21090 13190 23690
Dítě do 14 let - pevné lůžko 9890 17190 11190 19790 12390 22190
Dítě do 14 let - přistýlka
7590 12590 8390 14190 9190 15690
Dítě do 7 let - pevné lůžko
9090 15590 10190 17790 11290 19990
Dítě do 7 let - přistýlka
2490 2490 2490 2490 2490 2490
Neobsaz.lůžko
2890 5790 4090 8190 4390 8690
Obědy
1990 3980 1990 3980 1990 3980
Hotel BIOKOVKA 2+1 HT MSKL polopenze *** Makarska
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
13190 23690 15490 28390 17590 32590
Dospělý - přistýlka
11390 20090 13290 23890 14990 27290
Dítě do 14 let - pevné lůžko 10690 18790 12490 22390 14190 25690
Dítě do 14 let - přistýlka
8090 13590 9190 15790 10190 17790
Dítě do 7 let - pevné lůžko
9890 17090 11390 20190 12790 22990
Dítě do 7 let - přistýlka
2490 2490 2490 2490 2490 2490
Neobsaz.lůžko
2890 5790 4090 8190 4390 8690
Obědy
1990 3980 1990 3980 1990 3980
Hotel BIOKOVKA 2+0 HT BVP polopenze *** Makarska
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
11490 20290 12990 23390 14290 25890
Dítě do 14 let - pevné lůžko 9390 16190 10590 18590 11490 20390
Dítě do 7 let - pevné lůžko
8690 14790 9690 16790 10590 18590
Neobsaz.lůžko
2890 5790 4090 8190 4390 8690
Obědy
1990 3980 1990 3980 1990 3980
416
autokarem
Pásmo
A
B
C
D
E
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Hotel BIOKOVKA 2+0 HT MSKL polopenze *** Makarska
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
13190 23690 15490 28390 17590 32590
Dítě do 14 let - pevné lůžko 10690 18790 12490 22390 14190 25690
Dítě do 7 let - pevné lůžko
9890 17090 11390 20190 12790 22990
Neobsaz.lůžko
2890 5790 4090 8190 4390 8690
Obědy
1990 3980 1990 3980 1990 3980
Hotel BIOKOVKA 2+0 HT BKL polopenze *** Makarska
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
12590 22490 14790 26890 16290 29890
Dítě do 14 let - pevné lůžko 10190 17790 11990 21390 13090 23590
Dítě do 7 let - pevné lůžko
9390 16190 10890 19190 11890 21190
Neobsaz.lůžko
2890 5790 4090 8190 4390 8690
Obědy
1990 3980 1990 3980 1990 3980
Hotel CONTE 2+1 HT BMS polopenze **** Promajna
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
13290 23890 14190 25690 18990 35290 20690 38690
Dospělý - přistýlka
10590 18490 11190 19690 14590 26490 15690 28690
Dítě do 12 let - pevné lůžko 10790 18990 11490 20390 15190 27790 16490 30390
Dítě do 12 let - přistýlka
8090 13590 8590 14590 10890 19190 11690 20790
Dítě do 5 let - přistýlka
2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490
Neobsaz.lůžko
4590 9190 5090 10190 7490 14890 8290 16590
Obědy - dospělý
2390 4780 2390 4780 2390 4780 2390 4780
Obědy - dítě do 12 let
1390 2780 1390 2780 1390 2780 1390 2780
Hotel CONTE 2+0 HT BN polopenze **** Promajna
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
11090 19490 12290 21890 16090 29590 17290 31890
Dítě do 12 let - pevné lůžko 9090 15590 9990 17390 12990 23390 13890 25190
Neobsaz.lůžko
3490 6990 4090 8190 5990 11990 6590 13190
Obědy - dospělý
2390 4780 2390 4780 2390 4780 2390 4780
Obědy - dítě do 12 let
1390 2780 1390 2780 1390 2780 1390 2780
Hotel DALMACIJA 2+1 HT BMS polopenze *** Makarska
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
14790 26890 17690 32690 20390 38190
Dospělý - přistýlka
11590 20590 13590 24590 15590 28490
Dítě do 12 let - pevné lůžko 10890 19190 12890 23190 14690 26790
Dítě do 12 let - přistýlka
8890 15190 10290 17990 11590 20590
Obědy
3590 7180 3590 7180 3590 7180
Hotel DALMACIJA 2+0 HT BMS polopenze *** Makarska
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
13890 25090 16490 30290 19090 35490
Dítě do 12 let - pevné lůžko 10290 17990 12090 21590 13890 25190
Obědy
3590 7180 3590 7180 3590 7180
Apart. dům DAVOR 2+2 AP BMS bez stravování *** Brela-Stomarica
Dospělý - pevné lůžko
7590 12290 7990 13090 8890 14890 9990 17090 10490 18090
Dospělý - 1.přistýlka
7590 12290 7990 13090 8890 14890 9990 17090 10490 18090
Dospělý - 2.přistýlka
5390 7890 5590 8290 5790 8790 6790 10690 6790 10690
Neobsaz.lůžko
3290 6490 3590 7190 4490 8990 5590 11190 6090 12190
Neobsaz.1.přist.
2690 5390 2990 5990 3690 7390 4590 9190 5090 10090
Apart. dům DAVOR 2+2 AP PŘT bez stravování *** Brela-Stomarica
Dospělý - pevné lůžko
7290 11690 7690 12590 8590 14290 9690 16490 10390 17890
Dospělý - 1.přistýlka
7290 11690 7690 12590 8590 14290 9690 16490 10390 17890
Dospělý - 2.přistýlka
5790 8790 5790 8790 5790 8790 6790 10690 6790 10690
Neobsaz.lůžko
2890 5790 3390 6790 4190 8390 5290 10590 5990 11990
Neobsaz.1.přist.
2390 4790 2790 5590 3490 6990 4390 8790 4990 9890
Apart. dům DAVOR 2+1 ST 1PB bez stravování *** Brela-Stomarica
Dospělý - pevné lůžko
8890 14990 9690 16490 11090 19290 11790 20690 12490 22090
Dospělý - přistýlka
5790 8790 5790 8790 6290 9690 6290 9690 6790 10690
Neobsaz.lůžko
4590 9190 5290 10590 6690 13390 7490 14890 8190 16390
Apart. dům DAVOR 2+1 ST BMS bez stravování *** Brela-Stomarica
Dospělý - pevné lůžko
8690 14490 9390 15890 10790 18790 11590 20290 11990 21190
Dospělý - přistýlka
5790 8790 5790 8790 5790 8790 6290 9690 6290 9690
Neobsaz.lůžko
4390 8690 5090 10190 6490 12990 7190 14390 7690 15390
Apart. dům DAVOR 2+0 ST PŘT bez stravování *** Brela-Stomarica
Dospělý - pevné lůžko
7490 12090 7990 13090 9190 15490 9890 16890 10390 17890
Neobsaz.lůžko
3190 6390 3590 7190 4790 9590 5490 10990 5990 11990
Hotel HRVATSKA 2+1 HT BA all inclusive ** Baška Voda
Dospělý - pevné lůžko
12490 21480 13490 23480 14490 25480
Dospělý - přistýlka
10990 19480 12490 21480 12990 22480
Dítě do 14 let - pevné lůžko 12490 21480 13490 23480 14490 25480
Dítě do 14 let - přistýlka
7990 12580 8990 14480 5990 11980
Depandance MASLINIK 2+3 DP FAMILY all inclusive *** Tučepi POBYT PRO 3 DĚTI ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
17990 33390 22790 42890 31190 59690 34490 66290 37590 72490
Dospělý - přistýlka
8390 14090 9790 16890 12290 21890 13290 23890 14190 25690
Dítě do 14 let - pevné lůžko 17190 31790 21790 40990 29890 57190 33090 63590 36090 69590
Dítě do 14 let - přistýlka
2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490
www.cedok.cz
Chorvatsko – střední Dalmácie
6351-6354 Makarská riviéra a ostrov Hvar } 10 dní - pokračování
Pásmo
A
B
C
D
E
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Depandance MASLINIK 2+1 DP SUPBVP all inclusive *** Tučepi POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
16090 29590 18990 35290 22090 41490 23990 45290 25890 49090
Dospělý - přistýlka
7790 12890 8590 14590 9590 16490 10090 17590 10690 18690
Dítě do 14 let - pevné lůžko 11790 20990 13790 24990 15890 29190 17190 31790 18490 34390
Dítě do 14 let - přistýlka
2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490
Depandance MASLINIK 2+0 DP BVP all inclusive *** Tučepi
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
14490 26290 17090 31490 19190 35790 20890 39090 22290 41990
Dítě do 12 let - pevné lůžko 10690 18790 12490 22390 13890 25190 15090 27590 15990 29390
Hotel MARINA 2+1 HT BMS polopenze **** Brela
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
12590 22490 15190 27690 17790 32890 20690 38690 21390 40090
Dospělý - přistýlka
10090 17490 11890 21090 13690 24690 15690 28690 16190 29790
Dítě do 14 let - pevné lůžko 9390 16190 11190 19790 12990 23390 14890 27190 15390 28190
Dítě do 14 let - přistýlka
7790 12990 8990 15390 10290 17990 11690 20790 12090 21590
Hotel MARINA 1+0 HT BMS polopenze **** Brela
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
14490 26290 17290 31890 20190 37690 23490 44390 24290 45890
Hotel MARINA 2+1 HT BVP polopenze **** Brela
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
12090 21490 14490 26290 16890 31090 19490 36290 20190 37690
Dospělý - přistýlka
9690 16690 11390 20090 13090 23490 14890 27090 15390 28090
Dítě do 14 let - pevné lůžko 9090 15590 10690 18790 12290 21990 14090 25590 14590 26590
Dítě do 14 let - přistýlka
7490 12390 8690 14790 9890 17190 11090 19590 11490 20390
Apartmány PUTNIK 2+2 AP BA bez stravování *** Baška Voda
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
7290 11890 7690 12690 8490 14290 8790 14890
Dospělý - přistýlka
7290 11890 7690 12690 8490 14290 8790 14890
Dítě do 12 let - pevné lůžko 6690 10790 7090 11590 7790 12990 8190 13790
Dítě do 12 let - přistýlka
6690 10790 7090 11590 7790 12990 8190 13790
Neobsaz.lůžko
3090 6190 3490 6990 4290 8590 4690 9390
Neobsaz.přist.
2590 5190 2890 5790 3490 6990 3790 7590
Snídaně - dospělý
1290 2580 1290 2580 1290 2580 1290 2580
Snídaně - dítě do 12 let
990 1980
990 1980
990 1980
990 1980
Polopenze - dospělý
3190 6380 3190 6380 3190 6380 3190 6380
Polopenze - dítě do 12 let
2590 5180 2590 5180 2590 5180 2590 5180
Apartmány PUTNIK 2+1 ST BA bez stravování *** Baška Voda
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
7290 11890 7890 13090 8590 14490 9090 15490
Dospělý - 1.přistýlka
7290 11890 7890 13090 8590 14490 9090 15490
Dítě do 12 let - pevné lůžko 6690 10790 7290 11990 7990 13390 8490 14390
Dítě do 12 let - 1.přistýlka
6690 10790 7290 11990 7990 13390 8490 14390
Neobsaz.lůžko
3190 6390 3790 7490 4490 8990 4990 9890
Neobsaz.1.přist.
2590 5190 3090 6190 3690 7390 4090 8190
Snídaně - dospělý
1290 2580 1290 2580 1290 2580 1290 2580
Snídaně - dítě do 12 let
990 1980
990 1980
990 1980
990 1980
Polopenze - dospělý
3190 6380 3190 6380 3190 6380 3190 6380
Polopenze - dítě do 12 let
2590 5180 2590 5180 2590 5180 2590 5180
Apartmány PUTNIK 2+0 ST BA bez stravování *** Baška Voda
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
7990 13290 8990 15290 9690 16690 10390 18090
Dítě do 12 let - pevné lůžko 7390 12190 8390 14190 8990 15390 9690 16790
Neobsaz.lůžko
3890 7790 4790 9590 5490 10990 6290 12590
Snídaně - dospělý
1290 2580 1290 2580 1290 2580 1290 2580
Snídaně - dítě do 12 let
990 1980
990 1980
990 1980
990 1980
Polopenze - dospělý
3190 6380 3190 6380 3190 6380 3190 6380
Polopenze - dítě do 12 let
2590 5180 2590 5180 2590 5180 2590 5180
Pavilony RIVIJERA I 2+1/0 PA BA polopenze *** Makarska
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
Dospělý - pevné lůžko
9790 16890 10490 18290 12390 22190 13490 24890
Dítě do 12 let - pevné lůžko 7490 12390 7990 13390 9290 15990 10290 17990
Dítě do 12 let - přistýlka
2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490
Neobsaz.lůžko
2890 5790 3190 6390 4190 8390 4890 9790
Pavilony RIVIJERA I 1+0 PA BA polopenze *** Makarska
Dospělý - pevné lůžko
9890 17090 11990 21290 13190 23690 14290 25990
Pavilony RIVIJERA II 2+2 PA BA polopenze *** Makarska
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
Dospělý - pevné lůžko
10090 17490 10590 18590 13390 24090 14490 26290
Dospělý - 1.přistýlka
10090 17490 10590 18590 13390 24090 14490 26290
Dospělý - 2.přistýlka
8290 13890 8690 14690 10590 18590 11390 20090
Dítě do 12 let - pevné lůžko 9390 16190 9990 17390 12590 22590 13690 24790
Dítě do 12 let - 1.přistýlka
9390 16190 9990 17390 12590 22590 13690 24790
Dítě do 12 let - 2.přistýlka
2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490
Pavilony RIVIJERA II 2+1 PA BN polopenze *** Makarska
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
Dospělý - pevné lůžko
9790 16890 10590 18590 12290 21890 12990 23890
Dospělý - přistýlka
8090 13490 8690 14690 9890 17090 10790 18890
Dítě do 12 let - pevné lůžko 9190 15790 9990 17390 11590 20590 12890 23190
Dítě do 12 let - 1.přistýlka
2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490
Pavilony RIVIJERA II 2+0 PA BA polopenze *** Makarska
Dospělý - pevné lůžko
9790 16890 10290 17890 12190 21690 12990 23790
Dítě do 12 let - pevné lůžko 9190 15790 9590 16590 11490 20390 12790 22990
Neobsaz.lůžko
2890 5790 3090 6190 4090 8090 4690 9390
autokarem
Pásmo
A
B
C
D
E
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Hotel SOLINE 2+1 HT BMS polopenze **** Brela
Dospělý - pevné lůžko
15690 28690 18290 33890 21590 40490 24490 46290 26190 49690
Dospělý - přistýlka
12190 21690 14090 25490 16390 30090 18390 34090 19590 36490
Dítě do 14 let - pevné lůžko 11490 20390 13290 23990 15590 28590 17490 32390 18590 34590
Dítě do 14 let - přistýlka
9290 15990 10590 18590 12190 21790 13590 24590 14390 26190
Obědy rest. Punta RATA
2890 5780 2890 5780 2890 5780 2890 5780 2890 5780
Hotel SOLINE 2+1 HT BVP polopenze **** Brela
Dospělý - pevné lůžko
14690 26690 17590 32490 20890 39090 23490 44390 25190 47690
Dospělý - přistýlka
11590 20490 13590 24490 15890 29090 17690 32790 18890 35090
Dítě do 14 let - pevné lůžko 10890 19190 12790 22990 15090 27590 16890 31090 17990 33390
Dítě do 14 let - přistýlka
8790 14990 10190 17790 11790 20990 13090 23590 13890 25190
Obědy rest. Punta RATA
2890 5780 2890 5780 2890 5780 2890 5780 2890 5780
Hotel SOLINE 1+0 HT BMS polopenze **** Brela
Dospělý - pevné lůžko
17590 32490 20890 39090 24490 46290 27790 52990 29990 57290
Obědy rest. Punta RATA
2890 5780 2890 5780 2890 5780 2890 5780 2890 5780
MAKARSKÁ RIVIÉRA - JIH
Dep. LABINECA 2+2 DP BMSSTA all inclusive **** Gradac
POBYT PRO 2 DĚTI ZDARMA
Dospělý - pevné lůžko
13790 24890 17790 32890 19590 36490
Dospělý - přistýlka
12790 22890 16390 30190 18090 33490
Dítě do 12 let - pevné lůžko 12990 23390 16890 31190 18690 34790
Dítě do 12 let - 1.přistýlka
2490 2490 2490 2490 2490 2490
Hotel LABINECA 2+1 HT BMS all inclusive **** Gradac
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
Dospělý - pevné lůžko
12990 23390 13790 24890 15490 28390 15690 28690 16990 31490
Dospělý - přistýlka
12190 21690 12790 22890 14390 26090 14490 26290 15890 29090
Dítě do 12 let - pevné lůžko 9690 16790 10190 17790 11390 20190 11490 20390 12590 22590
Dítě do 12 let - přistýlka
2490 2490 8390 14190 2490 2490 9290 15990 2490 2490
Neobsaz.lůžko
3990 7990 4390 8690 5190 10390 5190 10390 5890 11790
Hotel LAGUNA 2+1 HT BMS polopenze ** Gradac
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
10590 18590 11890 21090 13390 24090 15590 28490
Dospělý - přistýlka
9990 17290 11090 19490 12490 22290 14490 26290
Dítě do 12 let - pevné lůžko 8690 14790 9690 16790 10890 19190 12590 22590
Dítě do 12 let - přistýlka
2490 2490 2490 2490 2490 2490 2492 2492
Neobsaz.lůžko
2690 5390 2890 5790 3390 6790 4390 8690
Obědy
2390 4780 2390 4780 2390 4780 2390 4780
Hotel LAGUNA 2+1 HT BKL polopenze ** Gradac
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
11590 20490 12790 22990 14290 25990 16490 30390
Dospělý - přistýlka
10890 19090 11990 21290 13290 23990 15290 27890
Dítě do 12 let - pevné lůžko 9490 16390 10390 18190 11590 20590 13290 23990
Dítě do 12 let - přistýlka
2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490
Neobsaz.lůžko
2690 5390 2890 5790 3390 6790 4390 8690
Obědy
2390 4780 2390 4780 2390 4780 2390 4780
Depandance LAGUNA A 2+1 DP BA polopenze ** Gradac
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
Dospělý - pevné lůžko
9490 16290 10790 18890 11790 20990 12490 22590
Dospělý - přistýlka
8890 15090 10090 17490 11090 19490 11890 21190
Dítě do 12 let - pevné lůžko 7790 12990 8790 14990 9690 16690 10390 18190
Dítě do 12 let - přistýlka
2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490
Neobsaz.lůžko
2890 5790 2890 5790 2890 5790 2890 5790
Obědy
1990 3980 1990 3980 1990 3980 1990 3980
Depandance LAGUNA B 3+1 DP BN polopenze ** Gradac
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
Dospělý - pevné lůžko
9090 15490 10490 18290 11390 20090 12590 22490
Dospělý - přistýlka
8590 14490 9890 17090 10590 18590 11790 20890
Dítě do 12 let - pevné lůžko 6990 11390 7990 13390 8590 14590 9390 16190
Dítě do 12 let - přistýlka
2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490
Obědy
1990 3980 1990 3980 1990 3980 1990 3980
Pavilony MEDITERAN 2+1 PA BA polopenze ** Podgora
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
Dospělý - pevné lůžko
9190 15690 9990 17590 10890 19090 11690 20990
Dospělý - přistýlka
7690 12690 8490 14290 8890 15090 9590 16590
Dítě do 14 let - pevné lůžko 7090 11590 7890 13190 8290 13990 8990 15390
Dítě do 14 let - přistýlka
6190 9790 6690 10790 6990 11390 7490 12390
Dítě do 10 let - přistýlka
2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490
Neobsaz.lůžko
2590 5190 3090 6190 3390 6790 3890 7790
Hotel MINERVA 2+1 HT BMS polopenze *** Podgora
Dospělý - pevné lůžko
13290 23890 14190 25690 16390 30090
Dospělý - přistýlka
10590 18490 11190 19690 12690 22690
Dítě do 12 let - pevné lůžko 12490 22390 13390 24190 15490 28390
Dítě do 12 let - přistýlka
8090 13590 8590 14590 9590 16590
Obědy
2390 4780 2390 4780 2390 4780
Hotel MINERVA 1+0 HT BMS polopenze *** Podgora
Dospělý - pevné lůžko
16590 30490 17790 32890 20390 38190
Obědy
2390 4780 2390 4780 2390 4780
✆ 800 112 112
417
Chorvatsko – střední Dalmácie
6351-6354 Makarská riviéra a ostrov Hvar } 10 dní - pokračování
Pásmo
A
B
C
D
E
Délka pobytu
1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny 1 týden 2 týdny
Hotel PODGORKA 2+1 HT BMS polopenze *** Podgora
Dospělý - pevné lůžko
13490 24290 14190 25690 15390 28090
Dospělý - přistýlka
10690 18690 11190 19690 12090 21490
Dítě do 12 let - pevné lůžko 12790 22990 13390 24190 14590 26590
Dítě do 12 let - přistýlka
8190 13790 8590 14590 9190 15790
Obědy - rest. RIVA
2390 4780 2390 4780 2390 4780
Hotel PODGORKA 2+1 HT BVP polopenze *** Podgora
Dospělý - pevné lůžko
12290 21890 12990 23390 14190 25690
Dospělý - přistýlka
9890 17090 10390 18090 11190 19690
Dítě do 12 let - pevné lůžko 11590 20590 12290 21990 13390 24190
Dítě do 12 let - přistýlka
7690 12790 7990 13390 8590 14590
Obědy - rest. RIVA
2390 4780 2390 4780 2390 4780
Hotel PODGORKA 1+0 HT BMS polopenze *** Podgora
Dospělý - pevné lůžko
14490 26290 15690 28690 17790 32890
Obědy - rest. RIVA
2390 4780 2390 4780 2390 4780
Hotel QUERCUS 2+1 HT BMS polopenze **** Drvenik
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
11590 20490 13490 24290 16390 30090 19190 35790
Dospělý - přistýlka
9390 16090 10690 18690 12690 22690 14690 26690
Dítě do 12 let - pevné lůžko 9490 16390 10890 19190 13190 23790 15390 28190
Dítě do 12 let - přistýlka
2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490
Neobsaz.lůžko
3790 7490 4690 9390 6090 12190 7590 15190
Hotel QUERCUS 2+1 HT BN polopenze **** Drvenik
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
10390 18090 12590 22490 14890 27190 17990 33390
Dospělý - přistýlka
8490 14390 10090 17490 11690 20690 13890 25090
Dítě do 12 let - pevné lůžko 8490 14390 10190 17790 12090 21590 14490 26390
Dítě do 12 let - přistýlka
2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490
Neobsaz.lůžko
3190 6390 4190 8390 5390 10790 6990 13990
Apartmány VILA SLAVENA 3+1 ST BA bez stravování ** Gradac
Dospělý - pevné lůžko
6990 11290 7390 12090 7990 13290 8390 14090
Dospělý - přistýlka
6390 10090 6390 10090 6790 10890 7090 11490
Neobsaz.lůžko
2890 5690 3290 6490 3890 7790 4290 8590
Neobsaz.přist.
1790 3590 1790 3590 2190 4390 2390 4790
Apartmány VILA SLAVENA 4+1 ST BA bez stravování ** Gradac
Dospělý - pevné lůžko
6890 11090 7190 11690 7990 13290 8290 13890
Dospělý - přistýlka
6390 10090 6390 10090 6790 10890 7090 11490
Neobsaz.lůžko
2790 5490 2990 5990 3890 7790 4090 8190
Neobsaz. přist.
1790 3590 1790 3590 2190 4390 2390 4790
Apartmány VILA SLAVENA 2+0 ST BA bez stravování ** Gradac
Dospělý - pevné lůžko
7090 11490 7390 12090 8490 14290 8690 14790
Neobsaz.lůžko
2890 5790 3290 6590 4390 8690 4590 9190
Apartmány VILLA PORAT 2+0 ST BA bez stravování ** Drvenik
Dospělý - pevné lůžko
7190 10880 7490 11480 8490 13480
Neobsaz.lůžko
3690 7380 3990 7980 4990 9980
Polopenze - dospělý
2290 26180 2290 4580 2290 4580
Apartmány VILLA PORAT 3+0 ST BA bez stravování ** Drvenik
Dospělý - pevné lůžko
6490 9480 6990 10480 7490 11480
Neobsaz.lůžko
2990 5980 3490 6980 3990 7980
Polopenze - dospělý
2290 4580 2290 4580 2290 4580
OSTROV HVAR
Hotel ARKADA 2+1 HT BVP polopenze ** Stari Grad-ostrov Hvar
POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
9990 16090 11690 19390 12890 21790 14990 26090
Dospělý - přistýlka
8690 13390 9790 15690 10690 17390 12190 20390
Dítě do 12 let - pevné lůžko 7190 10490 7990 12090 8590 13290 11490 19090
Dítě do 12 let - přistýlka
3790 3790 4990 6090 8590 13290 9690 15490
Obědy
1690 3380 1690 3380 1690 3380 1690 3380
Hotel ARKADA 2+0 HT BMS polopenze ** Stari Grad-ostrov Hvar
SLEVA AŽ 12%
Dospělý - pevné lůžko
10290 165