Seskok z hranice vesmÃ-ru 1/2

Komentáře

Transkript

Seskok z hranice vesmÃ-ru 1/2
4000.cz - sportovnÃ- paraÅ¡utismus
Seskok z hranice vesmÃ-ru 1/2
Red Bull Stratos je misÃ- k hranici vesmÃ-ru, která má
ambice překonat limity, jež existovaly 50 let. Felix Baumgartner podnikne let
ve stratosférickém balónu do 120 000 stop (vÃ-ce než 36,5 km, pozn.
pÅ™ekl.), odkud skoÄ•Ã- zpÄ›t na zem. PÅ™i volném pádu chce pÅ™ekonat rychlost zvuku.
Tým vÄ›dců a specialistů se s Felixem zaměřujÃ- na to, aby mise pÅ™inesla
cenné poznatky o lidské odolnosti a technologiÃ-ch. PrvnÃ- Ä•lánek pÅ™inášÃ- krátké shrnutÃ- historie.
volně přeloženo z http://www.redbullstratos.com,
V padesátých letech 20. stoletÃ- vÄ›dci snili o poznávánÃvyÅ¡Å¡Ã-ch vrstev atmosféry. Nejprve ale nÄ›kdo musel dokázat, že Ä•lovÄ›k může
pÅ™ežÃ-t v tak extrémnÃ-ch podmÃ-nkách. Ten nÄ›kdo byl Joe Kittinger, jehož
mise Manhigh a Excelsior změnily historii.
Projekt Manhight uskuteĕňoval balónové lety s lidskou
posádkou, které prozkoumávaly vyÅ¡Å¡Ã-Â
vrstvy atmosféry a shromažĕovaly data o lidské fyziologii a
psychologiii, designu kapsule, aerodynamice, kosmické radiaci, meteorologii a
tréningu astronautů. 2. ĕervna 1957 Joe pilotoval balón a přetlakovou kapsuli
až do 97000 stop (29.5 km), což byl neoficiálnÃ- rekord a NASA rok poté zahájila
program vesmÃ-rných letů Mercury.
Projekt Excelsior testoval, zda mohou piloti pÅ™ežÃ-t opuÅ¡tÄ›nÃletounu ve vysokých výškách. Joe uskuteÄ•nil tÅ™i seskoky. ZatÃ-mco tÅ™etÃ- seskok
ustanovil rekord, který platÃ- dodnes, prvnÃ- seskok byl tehdy pro Joea souÄ•asnÄ›
málem i poslednÃ-.
Excelsior I: 16. Listopadu, 1959 Joe skoĕil z výšky
vÃ-ce než 76 400 stop (23 km). Když Ä•asovaÄ• otevÅ™el jeho hlavnÃ- padák
pÅ™Ã-liÅ¡ brzy, pÅ™eÅ¡el Joe do nekontrolované rotace, pÅ™i které se mu šňůry zamotal
okolo krku a Joe upadl do bezvÄ›domÃ-. Zachránil ho automatický systém pro
otevÃ-ránÃ- záložnÃ-ho padáku.
Excelsior II: O necelý mÄ›sÃ-c pozdÄ›ji, 11. prosince. 1959 Joe
skoÄ•il ze 74700 stop (23 km) a bezpeÄ•nÄ› pÅ™istál na zemi. Tým, povzbuzen tÃ-mto
úspÄ›chem, ustanovil nový cÃ-l - seskok ze 100 000 stop (30 km).
http://www.4000.cz
VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!
Generováno: 12 October, 2016, 19:31
4000.cz - sportovnÃ- paraÅ¡utismus
Excelsior III: 16. sropna 1960 Joe dosáhl výšky 102 800
stop (vÃ-ce než 31 km). AÄ•koliv se mu nenafoukla jedna rukavice, což Joeovi
způsobilo šeredné omrzliny jeho ruky, zhluboka se nadechl a krátce pomodlil: „Bože, opatruj mne" a
seskoĕil. Volný pád trval 4 minuty 36 sekund a dosáhl při něm rychlosti 614 mph
(988 km/hod). V 18 000 stopách (5,5 km) otevřel padák: celkový ĕas
seskoku až do pÅ™istánÃ- byl 13 minut 45 sekund. Mise byla úspěšná.
http://www.4000.cz
VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!
Generováno: 12 October, 2016, 19:31

Podobné dokumenty

Seskok z hranice vesmÃ-ru 2/2

Seskok z hranice vesmÃ-ru 2/2 4000.cz - sportovnÃ- paraÅ¡utismus

Více

co neodnes Ä•as Odp.:co neodnes Ä•as Odp.:co

co neodnes ĕas Odp.:co neodnes ĕas Odp.:co kurňa medvidky, "já su tak šťastný", že se někdo našel, kdo se dokáže bavit o muzice. Patnáct let jsem se těšil každé léto na Slovaĕi až veĕer zasednu s bráchou a budem pindat a...

Více

Comics Centrum

Comics Centrum VÄ›kové doporuÄ•enÃ-: 16+ ISBN: 978-80-86839-41-7 EAN: 9788086839417

Více

Kynologické zkratky - Chovatelská stanice Little Bull

Kynologické zkratky - Chovatelská stanice Little Bull honiÄ• (Bosanski Oštrodlaki GoniÄ• - Barak) BHOZkratka plemene Balkánský honiÄ• (Balkanski GoniÄ•) Bichon HavanaisHavanský psík BIGnejlepší jedinec v rámci jednotlivých skupin FCI (be...

Více

SvÄ›tový sekvenÄ•nÃ- rekord - 117-way: 2 body

SvÄ›tový sekvenÄ•nÃ- rekord - 117-way: 2 body DalÅ¡Ã- den jsem se probudila už ve 4 hodiny ráno a i když jsem byla unavená a moc chtÄ›la spát, už to prostÄ› neÅ¡lo ZaÄ•ala jsem tedy studovat manuál, který jsme mÄ›li za úkol pÅ™eÄ•Ã-st...

Více