PRC1156 - MCOSMOS_CNC_online.indd

Komentáře

Transkript

PRC1156 - MCOSMOS_CNC_online.indd
Souřadnicové měřicí stroje
MCOSMOS®
PRC 1156
Software souřadnicových měřicích strojů
pro začátečníky i odborníky.
SMS SOFTWARE
3D Souřadnicové měřicí stroje Mitutoyo:
Nový rozměr kvality.
MiCAT® je vysoce inteligentní software základna Mitutoyo
a reprezentuje mezinárodně uznávanou referenční třídu,
zajišťující vysoké nároky kladené na požadavky 3D měření.
S MiCAT® budou Vaše souřadnicové měřicí stroje pro
Vás, jakožto výhradního dodavatele, sloužit zároveň jako
efektivní informační středisko, a to pro konstrukci, výrobu
i pro kontrolu kvality. Takto měříte nanejvýš hospodárně,
a zároveň i pohodlně a dosáhnete spolehlivě všech
potřebných dat pro celkový proces výroby.
Software je vyvíjen v naší certifikované německé laboratoři
"Computer Technology Laboratory" (CTL) a MCOSMOS®
je označení pro "Mitutoyo Controlled Open System for
Modular Operation Support".
Toto je stavebnicový software system pro profesionální
řízení, měření a vyhodnocení výsledků pomocí souřadnicové
měřicí techniky.
S MCOSMOS® vyřešíte všechny měřicí zkušební úlohy
během nejkratší doby absolutně jistě a jednoduše.
Zároveň máte také možnost bezproblémově sbírat velké
množství dat, která mohou být využívána prostředdnictvím
počítačové sítě pro řízení řetězce celé výroby. Proto lze
zhospodárnit proces měření, optimalizovat informační
toky a minimalizovat zmetkovitost. Výsledkem je rostoucí
efektivita celého výrobního procesu a výrazné snížení
celkových nákladů na výrobu.
Se speciálními doplňujícími moduly MCOSMOS® dokážete
kromě jiného, dle Vašeho přání, úplně přesně naplnit
požadavky měření ve Vašem závodě. Se software Mitutoyo
jste tak optimálně připraveni na všechny aktuální i budoucí
požadavky z oblasti 3D souřadnicového měření.
Mitutoyo: kompletní přesnost
Zkušenost
Zkušenost
Mitutoyo. Blízko Vás, ať jste kdekoli.
Přesná měřicí technika s globálními rozměry.
Se zkušenostmi delšími jak sedmdesát let, patří Mitutoyo zároveň k průkopníkům přesné
měřicí techniky na celém světě. Dnes je skupina Mitutoyo, která vychází z jejích japonských
kořenů, prezentována ve více než 100 zemích světa s pobočkami, výrobními závody a
národními prodejními sítěmi.
S touto celosvětovou sítí je Mitutoyo považováno za největšího dodavatele vysoce přesné
měřicí techniky s kompletní nabídkou. Výzva, která je založena na kvalitě více jak 9000
Mitutoyo produktů, tkví také ve filozofii servisu, který též nese mezinárodní značku.
Ve své certifikované laboratoři "Computer Technology Laboratory” (CTL) v Oberndorf
na řece Neckar v Německu, využívá Mitutoyo vysoce kvalifikovaných specialistů, kteří se
zabývají výhradně vývojem software pro 3D souřadnicové měřicí stroje a tím stanovuje
světové standardy.
Programové balíčky a rozšiřující moduly pro splnění všech požadavků
S tímto Mitutoyo vyvinutým špičkovým modulárním software systémem využíváte bez námahy schopnosti různých
programových balíčků a rozšiřujících modulů. Vyhodnotíte obsáhlé výsledky měření, zdokumentujete a odprezentujete
je v působivé formě. Data budou archivována v přehledné a na praxi orientované struktuře. Standardní programový
balíček patří samozřejmě k dodávce všech souřadnicových měřicích strojů.
Některé z funkcí, které nabízí naše
programové balíčky
MCOSMOS 1 MCOSMOS 2 MCOSMOS 3
PartManager
Je příkazová centrála, kterou bude spuštěn Váš programový balíček a
spravovány měřicí programy.
Včetně: ProtocolDesigner, ProbeBuilder, DialogDesigner, správa uživatelů,
správce programů (bezobslužná úroveň).
GEOPAK (Geometrický modul, online/offline)
Pro snadné vytvoření měřicích programů (online/offline) pro měření
geometrických prvků.
Včetně: vysokorychlostní skenování pro zvolený element měřicím snímačem,
podporu otočného stolu jako čtvrté osy, podporu uživatelem definovaných
dialogů (variabilní vytváření programu) a rozsáhlé funkce pro flexibilní vytvoření
protokolu.
CAT1000P* (Online/offline programovací modul)
Pro snadné vytvoření měřicích programů s podporou CAD modelu.
Včetně: MachineBuilder,automatické animace simulací dráhy pojezdů,
kontroly kolize a simulace kompletního měřicího programu.
CAT1000S* (vyhodnocovací modul pro 3D volné plochy)
Pro vytvoření porovnání jmenovitých a naměřených dat CAD modelu.
Včetně: MachineBuilder,automatické animace simulací dráhy pojezdů, kontroly
kolize a flexibilní protokoly.
SCANPAK (modul pro vyhodnocení 2D kontury)
Pro skenování a vyhodnocení kontur obrobku.
Včetně: podpory jednotlivých měřicích bodů měřicím snímačem, podpory
otočného stolu jako čtvrté osy, variabilní tolerance kontur, nejlepší sesazení,
patch skenování (digitalizace) a flexibilní vytvoření protokolu.
* Standardní import CAD rozhraní: ACIS, STEP
Volitelný import CAD rozhraní: CATIA V4, CATIA V5, Pro/E, Parasolid, Unigraphics, SolidWorks, Inventor, IGES a VDAFS
Profesionální
Profesionální
Moduly pro rozšíření našich
programových balíčků
MCOSMOS 1 MCOSMOS 2 MCOSMOS 3
MeasurLink®
Modul pro statistické vyhodnocení.
Sběr dat v reálném čase, možnost síťové
SPC analýzy.
GEARPAK
Měřicí modul pro evolventní profily
ozubených kol.
Pro měření všech typů evolventních
profilů a následné porovnání s dílenskými
nebo mezinárodními normami.
SCANPAK
Pro skenování a vyhodnocení kontur
obrobku (2D).
Včetně: Podporuje nepřetržité snímání
kontaktní měřicí hlava, otočný stůl jako
čtvrtá osa, variabilní tolerance kontury,
nejlepší sesazení, patch skenování
(digitalizace), flexibilní protokoly.
ROUNDPAK CMM
Rozšiřující modul pro vyhodnocení
elementu kružnice, válce, roviny, přímky
a podpora flexibilních protokolů
pro vyhodnocení následujících
parametrů:
CAT1000S
Pro vytvoření porovnání jmenovitých a
naměřených dat CAD modelu.
Včetně: MachineBuilder,automatické
animace simulací dráhy pojezdů, kontroly
kolize a flexibilní protokoly.
Pure DMISPAK
Modul jako rozhraní.
Rozhraní pro standardní přístroje, které
podporují kompatibilitu mezi různými
systémy souřadnicových strojů.
MAFIS
Vyhodnocovací modul nosné plochy.
Pro analýzu vybraných vlastností
nosných ploch profilů, podporuje
flexibilní protokoly
Correct Plus
Modul pro korekci NC hodnot.
Optimalizace procesu obrábění pomocí
zpětného hlášení korekčních dat
do obráběcího stroje.
GEO_EDM
On-line korekce programu nástrojů EDM
a obrobků.
Q-PAK
Program řízení fronty pro sekvenční
řízení části programu, včetně kontroly
zatížení systému.
5
PartManager - řídící a ovládací centrum
Standardní modul pro: M C O S M O S
1 MCOSMOS 2 MCOSMOS 3
PartManager je všestranné správní centrum uvnitř MCOSMOS, příkazová centrála pro
všechny měřicí úlohy. Z PartManager spouštíte vedle hlavních programových modulů
jako GEOPAK, GEARPAK, CAT1000P/S atd., také všechny konfigurační programy jako
MachineBuilder nebo DialogDesigner a ProtcolDesigner a správu uživatelů. Kromě
toho je zde organizována podrobná dokumentace a archivace naměřených dat - zcela
nekomplikovaně, komfortně a s maximálně optimální obsluhou.
Pomocí PartManager spravujete bez užití papíru všechny poznámky,
protokoly, data a obrázky v každém měřicím cyklu, přehledně uvedené
a pro každý obrobek přidělené. Pro toto slouží na první pohled
viditelný a zřetelný seznam dílů s kolonkami disponibilních dat.
Pomocí příslušného symbolu nahlížíte do dokumentu a můžete spustit
požadovaný program. PartManager obsahuje správu uživatelů, která
umožňuje pracovat s detailně odstupňovanymi uživatelskými právy,
rovněž i ověření řízení pro měřicí programy, včetně změn historie. Tímto
jsou k dispozici technické předpoklady pro splnění regulace FDA 21CFR
part 11.
Správce systému
Správce systému kombinuje dřívější funkce "Machine Builder",
konfigurace ovladače a změnu definice automatického výměnného
systému. Každá jednotlivá komponenta zahrnuje periferii měřicího
zařízení jasně v jednom dialogu, až po konfiguraci snímacího
systému; všechny podmínky pro simulaci CNC pracovních postupů
v CAT1000.
MCOSMOS je modulární softwarový systém pro profesionální řízení,
měření a hodnocení v souřadnicové měřicí techniky.
MCOSMOS podporuje I++ DME rozhraní (Dimensional Measurement
Equipment Interface).
7
GEOPAK - modul pro vyhodnocení geometrie.
Výkon v třetí dimenzi.
Standardní modul pro: M C O S M O S
1 MCOSMOS 2 MCOSMOS 3
S tímto univerzálním geometrickým měřicím programem pro vícedimenzionální měření
kontrolujete Váš obrobek od jeho projektu až po finální výrobu. Jeho velký počet funkcí
dělá GEOPAK výkonným programem, plnícím nejvyšší nároky a pro jeho příjemné
uživatelské prostředí velmi oblíbeným. Tak si můžete např. zobrazit krok za krokem, co se
děje při vyrovnání obrobku. Vedle rozmanitých možností tvorby protokolů je možný výdej
do externích programů (např. QS-Stat, Word, Excel). V paletovém provozu lze měřit více
stejných obrobků bez zásahu obsluhy. Další volitelné příslušenství, pro řešení celé řady
speciálních úloh, umožňuje vysoce vyvinuté hardware komponenty, tj. široké spektrum
snímacích systémů, automatických výměnných systémů, otočné a kyvné klouby, otočné
stoly i upínací a nakládací systémy, což již v základní dodávce GEOPAK mnohonásobně
podporuje.
GEOPAK znamená:
• Přehledné uživatelské prostředí s menu a grafikou
• Online/offline programování (v učícím režimu, virtuálním
nebo editovacím režimu)
• Vysokou rychlost skenování pravidelných geometrických tvarů
(při použití měřicích snímacích systémů)
• Flexibilní programování použitím uživatelem definovaných dialogů
a proměnných
• Podpora otočného stolu jako 4. osy
• Revo® měřicí snímací systém je podporován
• Použití rozmanitých výměnných snímacích systémů (jednotlivý
bod, měřicí a laserové snímací systémy jako senzory pro zpracování
obrazu včetně příslušného výměnného systému)
• Makra pro automatické měření všech geometrických tvarů
• Automatické rozpoznání elementu
• Snadná a rychlá korekce programů (nová stromová struktura
v editovacím nebo opakovacím režimu)
• Vkládání textů, obrazků a zvuku
• Flexibilní, zákazníkem specifikované protokoly
• PTB certifikované algoritmy pro geometrické výpočty
Uživatelem definovaný protokol
Rotační a/nebo oscilující
měřicí hlava
Revo® je zvlášť účinné při
skenování kulových povrchů.
V učicím režimu umožňuje
provést měření i bez CAD
modelu obrobku.
Konzistentní pojezd
souřadnicového měřicího stroje
Rot
Rotační
a/nebo oscilující
měřicí hlava
Konzistentní pojezd
souřadnicového měřicího stroje
9
CAT1000P - modul pro online/offline programování.
Snadné programování s CAD modelem.
Standardní modul pro:
MCOSMOS 2 MCOSMOS 3
CNC
CNC
CAT1000P udělal konec s pracným manuálním zadáváním dat. To výrazně ulehčuje
programování měřicích úloh v učicím režimu Geopaku. Několika málo kliknutími myší
budou všechna data pro měření dílu a tolerance převzata z CAD modelu - úplně jednoduše
a bezpečně. To platí také pro programování přejezdů a dotykových bodů jakožto i pro
evidenci jmenovitých hodnot pro porovnání jmenovitých a skutečných dat. Přejezdové
a dotykové dráhy budou přehledně znázorněny ve 3D pohledu. Zde je možná libovolná
změna na modelu. Možné kolize budou předběžně vypočteny a spolehlivě odvráceny,
změna snímače bude automaticky navržena.
Pomocí "MachineBuilder"(CSM) si připravíte Váš kompletní 3D pracovní prostor stroje začínnáte u 3D měřicího stroje přes výměnný snímací systém až po měřicí doteky. Tato
konfigurace Vám umožňuje realistickou simulaci kompletního měřicího programu.
CAT1000P znamená:
• Jednoduché vytváření měřicích programů z CAD modelu (pouze pro
pravidelné geometrické tvary)
• Automatické změny snímacího systému, které jsou navrženy
• Automatické vygenerování přejezdů a předcházení možným kolizím
• Přehledné znázornění dotykových bodů ve 3D grafice
• Automatické otáčení normály plochy při chybách v CAD modelu
• Simulace jednotlivých kroků postupu
• Simulace kompletních dílčích programů
• Offline vytváření programů pro optimální využití stroje
• Načtení stadardních rozhraní ACIS (SAT) / STEP (další přímá rozhraní jako zvláštní příslušenství: CATIA
V4 / CATIA V5 / Parasolid / Pro/E / Unigraphics / SolidWorks / Inventor / IGES / VDAFS)
• Všechna rozhraní CAT1000P, jsou také použitelná pro CAT1000S
• Podpora tvarových elementů otvoru - tj. prostorovou kružnici, obdélník, čtverec, trojúhelník, trapéz,
hexagon, podélný otvor, kapkovitý tvar
Editace informačního dialogu
CAD model znázorňuje pomocí informačního dialogu výsledky měření
geometrických tvarů
GD & T (geometrické rozměry a tolerance):
Průvodce GD & T: asistent pro CAD modely podporuje zpracování rozměrových a polohových tolerancí.
1) Asistent tolerancí:
Asistent tolerancí může být použit pro zjednodušenou analýzu tolerancí načtených přes CAD rozhraní.
2) Asistent definování tolerancí:
Asistent definování tolerancí může být použit k definování tolerancí a jako takový, k přidání CAD
modelů, které jsou pak k dispozici pro další analýzu.
Znázornění v souladu se standardem ASME Y 14.41
Analýza pomocí průvodce GD & T
11
CAT1000S - modul pro vyhodnocení 3D volných tvarů.
Porovnání tolerancí volných tvarů.
Standardní modul pro:
MCOSMOS 2 MCOSMOS 3
CAT1000S ukazuje svoji sílu u přesných porovnání prostorově zakřivených ploch s jejich
jmenovitou hodnotou z CAD dat (např. díly karosérií). Jednotlivé měřené body mohou
být přiděleny ploše nebo volitelně na ohraničenou plochu. Naměřené výsledky budou
zobrazeny jako snadno vysvětlitelná grafika, kde jsou odchylky lehce rozpoznatelné
pomocí barevných značení. Také střižné hrany plechových dílů je možné s CAT1000S
exaktně měřit. Animace a virtuální zobrazení příštích dotykových kroků výrazně ulehčuje
programování v učicím režimu.
CAT1000S znamená:
• Jednochá a komfortní obsluha
• Rychlé porovnání jmenovitých a skutečných dat, mezi požadovanou
hodnotou a měřením
• Otočné a stupňovitě rozšiřitelné 3D zobrazení
• Zobrazení odchylek barevným odstupňováním
• Nejlepší sesazení naměřených bodů na CAD modelu
• Flexibilní, zákazníkem specifikované protokoly
• Načtení stadardních rozhraní ACIS (SAT) / STEP (další přímá rozhraní
jako zvláštní příslušenství: CATIA V4 / CATIA V5 / Parasolid / Pro/E /
Unigraphics / SolidWorks / Inventor / IGES / VDAFS)
• Všechna rozhraní CAT1000P, jsou také použitelná pro CAT1000S
Uživatelem definovaný protokol
Kvalita povrchu může být reprezentována jako barevný odstín na
povrchu modelu pomocí CAD typografické reprezentace.
Skenování křivky
CAT1000S podporuje funkci skenování pro kontinuální snímání
všech druhů obrysů pomocí Revo® měřicí hlavy. Pohyb lze snadno
ovládat pomocí CAD modelu,a virtuálně simulovat.
13
SCANPAK - modul pro vyhodnocení 2D kontury.
Zjišťování odchylek mezi jmenovitou a skutečnou
hodnotou kontury.
Standardní modul pro:
MCOSMOS 3
Se SCANPAK je možné kvantitativně zjišťovat odchylky naměřené a jmenovité hodnoty
kontury. Přes zpětnou vazbu optimální kontury mohou být optimalizovány finální, po
sobě jdoucí procesy výroby obrobku.
SCANPAK znamená:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Technicky propracovaný sysém pro vyhodnocení a zpracování kontur
Zdařilou integraci kontur do geometrického měřicího programu
Jednoduchou a bezpečnou obsluhu
Skenování tvarů se zpětnou vazbou dat do CAD systému
(TRANSPAK) a do řídícího systému stroje
Grafické znázornění porovnání jmenovité a naměřené hodnoty
Podporu funkcí flexibilních protokolů (ProtocolDesigner)
Podporu Mitutoyo otočného stolu MRT320 jako čtvrté osy
Podporu rozmanitých měřicích snímacích systémů - bodové měření,
měřicí a laserové snímací systémy a senzory pro zpracování obrazu
Včetně funkce Patchscan určené k digitalizaci neznámých 3D tvarů
a volných ploch
Podporu použití variabilních tolerancí kontur
Skenování známých (předem daných) jakož i neznámých kontur
Nejlepší sesazení kontur
Dvouboké skenování, použitím měřicího snímacího systému (zvláštní
příslušenství)
MAFIS - modul pro vyhodnocení nosných ploch.
Pro rychle stoupající schopnosti měření.
Možnost pro:
MCOSMOS 3
MAFIS je označení pro "Mitutoyo Airfoil Inspection Software" a umožňuje výpočet všech
důležitých parametrů nosných ploch např. lopatek turbíny hnacího ústrojí letadla nebo
lopatek čerpadla. Pracuje ve spojení s MCOSMOS modulem SCANPAK, pro automatické
skenování tvarů obrobku. Při tomto je nejprve nasnímána kontura ve SCANPAK a pak
ve zvláštním menu "Analýza nosných ploch" může proběhnout vyhodnocení vybraných
parametrů. Pomocí jednoduchého piktogramu lze rychle provést potřebné zadání. Výdej
naměřených hodnot je možný jak v přehledném seznamu, tak i v názorné grafice.
Všechny MAFIS parametry podporuje MCOSMOS "ProtocolDesigner", kde je možno
nechat ukázat jednoduchý postup individuálně vytvořeného protokolu.
MAFIS znamená:
• Jednoduchou a rychlou obsluhu pomocí zcela jasného piktogramu
• Vyhodnocení všech důležitých parametrů nosných ploch
• Podporu všech funkcí MCOSMOS (výdej na obrazovku, textový
výdej, ProtocolDesigner, MeasurLink)
• Možnost převzít kontury pomocí doplňujícího modulu SCANPAK
15
GEARPAK - modul pro měření evolventní profily
ozubených kol.
Rychle a přesně, zevnitř i zvenku.
GEARPAK je modul MCOSMOS specializovaný na měření a vohodnocení evolventních
profilů ozubených kol. Slouží pro rychlé vytváření měřicích programů, zpracování výsledků
a vydání protokolů. GEARPAK byl v roce 2005 certifikován "Physikalisch Technischen
Bundesanstalt" (PTB). Při tomto se ukázalo, že výsledky testovací sady se lišily méně než
0,1 μm od referenčních PTB hodnot – impozantní úspěch.
Měřicí proces je možný pomocí snímání jednotlivých bodů nebo skenování. Spektrum
vyhodnocení zahrnuje vedle komplexního vyhodnocení boku zubu z hlediska profilu a
linie boku zubu (včetně vypouklosti a reliéfu zubu), také vyhodnocení dělení, obvodové
házení, nejlepšího sesazení a kontrolu na jedno a dvouboký ovál. Parametry, které má
protokol obsahovat, určujete vy, jako uživatel, přičemž je možné grafické, číselné nebo
kombinované zobrazení.
GEARPAK znamená:
• Rychlé, spolehlivé a plně automatické vytváření CNC měřicích
programů pro evolventní profily ozubených kol (přímé a šikmé
ozubení)
• Exaktní vyhodnocení (certifikováno PTB)
• Měření a vyhodnocení podle platných norem a tolerančních systémů
(DIN, ISO, AGMA atd.), jakož i zákaznicky specifikované toleranční
tabulky
• Jasně strukturované dialogy a funkce
• Dialogy pro profil a linii boku zubu - modifikace (reliéf zubu,
vypouklost)
• Jednoduché, řízené menu zadávání dat s grafickou zpětnpu vazbou
(samoobjasňující piktogram)
• Grafické, numerické a kombinované protokoly
• Protokoly ve formátu HTML
Pure DMISPAK - modul jako rozhraní.
Snadný import, export a převod.
Doplňující modul Pure DMISPAK slouží jako výkonný nástroj pro konverzi a import z
programů DMIS pro další použití v MCOSMOS. Opačně zajišťuje Pure DMISPAK také
snadný export programů z MCOSMOS do formátů DMIS.
Pure DMISPAK znamená:
• Načtení a konverze z měřicích programů DMISPAK do MCOSMOS
• Konverze a výdej měřicích programů z MCOSMOS do formátu DMIS
17
ROUNDPAK CMM - modul pro měření kruhovitosti.
Specializující se na velké obrobky.
ROUNDPAK CMM je testovací modul kruhovitosti v MCOSMOS a doplňuje geometrický
modul GEOPAK. Byl speciálně vyvinut pro zkoušky kruhovitosti a válcovitosti v kombinaci
s GEOPAK. ROUNDPAK CMM znázorňuje vypočtené výsledky jakož i velké množství
grafických vyhodnocení elementu kružnice, válce, roviny a přímky, poskytující uživatelem
definované protokoly.
Příklady pro grafické vyhodnocení:
Kruhovitost, půdorys a rozvinutý tvar
Válcovitost, prostorové a topografické zobrazení
(rozvinutý tvar)
Válcovitost, prostorové a boční zobrazení
Rovinnost, půdorys, prostorové zobrazení a rozvinutý tvar
Válcovitost, půdorys a rozvinutý tvar více jednotlivých elementů
ROUNDPAK CMM znamená:
• Rozšířené funkce vyhodnocení elementu kružnice, válce, roviny
a přímky
• Vyhodnocení následujících parametrů: kolmost, válcovitost,
rovnoběžnost, soustřednost, celkové házení, obvodové házení,
čelní házení, přímost, rovinnost, kruhovitost
ProtocolDesigner - nástroj pro vytváření předloh.
Individuální protokoly, informační dokumentace.
S ProtocolDesigner –standardním nástrojem MCOSOMOS – vytváříte snadno nové nebo
přizpůsobujete existující předlohy Vašim představám pro moduly GEOPAK, CAT1000S,
MAFIS a ROUNDPAK CMM. Takto bude ze standardního protokolu vytvořena dokonalá
flexibilní předloha pro základní, první a následující strany. Pro grafické změny Vaší předlohy
je Vám k dispozici široké spektrum proměnných, polí, tabulek a grafik. Podporou Vám je
podrobná dokumentace a detailní Online nápověda.
S ProtocolDesigner snadno vytvoříte např. hlavičku protokolu s Vaším logem firmy a
porovnání jmenovité a naměřené hodnoty v barevných polích nebo si nadefinujete nové
roviny a obohatíte Váš protokol o "info praporky".
ProtocolDesigner znamená:
• Individuální vytváření předloh pro GEOPAK a CAT1000S, SCANPAK,
MAFIS a ROUNDPAK CMM
• Napojení obrazového znázornění z fotografií, CAD modelů
nebo z grafických elementů
• Jednoduchý export do Excelu (bez nutnosti instaleca Excel)
• Export textu ve formátu CSV (tabulkový formát na bázi textu)
• Export do TIFF a multi-TIFF
• Export do PDF (128 bit kódování)
• Export do ANSI nebo ASCII
• Export do HTML/MHTML
• Export do JPG, BMP a EMF
19
Correct Plus - modul pro korekci NC hodnot.
Přímý dialog pro rychlou reakci.
Rychlá optimalizace naměřených dat do obráběcího stroje je zajištěna vyhodnocovacím
software "Correct Plus". Umožňuje okamžitou korekci nepřetržité nebo namátkové
kontroly na souřadnicovém měřicím stroji do procesu obráběcího stroje. Na rozdíl od
běžných korektur výhradně přes stroj – parametry obrobku – které se pak vztahují na
celkový program obrábění - dovoluje upravovat každý jednotlivý znak, např. pozici a
průměr otvoru.
Automatizace
Integrace
Correct Plus znamená:
• Zajištění přepočtu korekcí do korekčních dat
• Okamžitý přenos opravených dat do korekčních dat a jejich
zohlednění v řídícím systému obráběcího stroje, již u následujícího
obrobku
• Zkrácení doby najíždění nového procesu
• Rychlejší přechod ze 100% kontroly na namátkovou kontrolu díky
plynulé stabilizaci procesu obrábění
• Automatickou analýzu naměřených výsledků, přepočet nových
korekcí stroje a vytvoření databáze korekcí přímou cestou, a to bez
prodlení
• Zcela zřejmé snížení chyb procesu korekcí na střed tolerance
• Propojení všech běžných rídících systémů
• Žádný zásah do NC programu obráběcího stroje
Pro bližší informace požádejte o prospekt "Correct Plus" na:
[email protected]
MeasurLink® - modul pro statistické vyhodnocení.
Vyhodnocení, vizualizace, řízení procesů.
MeasurLink je pro uživatele Mitutoyo souhrn perfektní správy naměřených dat, jejich
analýzy a uložení, zatímco probíhá rozsáhlé statistické vyhodnocení Vašich měření.
Jako analytická součást Mitutoyo doplňujících modulů, je tento program nástrojem, s
kterým můžete popisovat a porovnávat výsledky. MeasurLink je tímto ideální software
pro statistickou procesní kontrolu, vzhledem k viditelnému trendu a poskytovaným
možnostem, lze zasáhnout do procesu obrábění dříve, než jsou překročeny meze
zásahu. Jako u všech měřicích programů se také u MeasurLink jedná o nástroj schopný
zpracovávat souběžné úlohy, které mohou probíhat na pozadí. Mimořádný význam je
založen na jednoduchosti a srozumitelnosti vedení uživatele. Uspořádání dialogových
oken se dá flexibilně měnit dle Vašich potřeb. MeasurLink je možno síťově propojit.
Tímto jsou Vaše zdroje nezávislé na umístění měřicího přístroje v celosvětovém měřítku a
použitelné na každém autorizovaném počítači.
A nakonec: MeasurLink podporuje kromě souřadnicových měřicích strojů také všechna
digitální měřidla Mitutoyo až po posuvná měřítka či úchylkoměry.
MeasurLink znamená:
• Optimální konfiguraci danou modulární stavbou programu
• Zobrazení regulačních karet v reálném čase
• Kontrolu různých měřicích stanic v síťovém provozu (plán haly,
interní/externí síť)
• Kontrolu naměřených znaků z GEOPAK, QVPAK, QSPAK, QIPAK,
FORMPAK, ROUNDPAK, SURFPAK and FORMTRACEPAK
• Slučování naměřených dat ze všech měřidel Mitutoyo
• Přehledné tabulky, grafika a vyhodnocení
• Použitelnost ve správě a kontrole měřidel, jakožto i prohlídek
způsobilosti doplňkovým modulem
Pro bližší informace požádejte o prospekt "MeasurLink" na:
[email protected]
21
Q-PAK – program řazení fronty
Rozšiřující modul
pro:
MCOSMOS 1 MCOSMOS 2 MCOSMOS 3
Q-PAK je snadno ovladatelný a inteligentní způsob ovládání pořadí měření obrobků – ideální
pro nepřetržité řízení a plné využití souřadnicového měřicího stroje.
V případě potřeby Q-PAK také přebírá odpovědnost za řízení poloautomatické a plně
automatické nakládky a vykládky. Q-PAK zamezuje neoprávněnému přístupu k měřicím
programům a tím zabraňuje náhodným nebo neoprávněným úpravám.
Čtečka čárových kódů může být použita k rychlému a správnému výběru části programu a
zadání dílčí dávky informací pro statistický záznam naměřených dat.
Seznam posledních měření je barevně odlišen, aby bylo možné na první pohled identifikovat
stav těchto měření.
Použití dotykové obrazovky pro ovládání Q-Pak spolu s čtečkou čárového kódu, umožňuje
plné využití programu bez nutnosti použití klávesnice a myši; ideální pro drsné výrobní
prostředí.
V podstatě splňuje všechny podmínky pro bezpečné a jednoduché ovládání souřadnicového
měřicího stroje během zkoušek, nebo jen pro sekvenční řízení během bezobslužné směny.
Výhody Q-PAK:
•
•
•
•
•
Jednoduchý a bezpečný výběr části programu
Kontrola pořadí měření několik obrobků
Podpora čárových kódů
Aktivuje nakládky a vykládky
Lze vybrat systém pro identifikaci uživatele (PIN kód, čárový kód,
magnetické karty, čipové kódy atd.)
• Seznam posledních měření, zobrazí se barevný kód
• Přímý přístup k úplnému protokolu (formát PDF), vztahujícímu se k
poslednímu měření
KOMEG FixtureBuilder
Standardní modul pro: M C O S M O S
1 MCOSMOS 2 MCOSMOS 3
KOMEG FixtureBuilder rychle a snadno vytvoří potřebné virtuální CAD modely upínacích
přípravků potřebných pro obrobky. FixtureBuilder přistupuje ke CAD knihovnám
komponentů KOMEG eco-fix a napomáhá sestavit příslušenství. Uživatelé si mohou vybrat,
zda chtějí sestavit virtuální příslušenství manuálně nebo pomocí "AutoMode".
Jakmile je upínací přípravek plně smontovaný, je k dispozici CAD model, který lze použít k
vytvoření potřebného měřicího programu v následujícím offline programování a simulaci v
MCOSMOS pod CAT1000.
Seznam funkcí rychle odhalí, zda již upínací prvky existují nebo musejí být pořízeny, dlouho
předtím, než je obrobek fyzicky k dispozici.
KOMEG FixtureBuilder znamená:
•
•
•
•
•
•
Rychlé a snadné sestavení upínacích prvků
Podporuje prvky KOMEG eco-fix
Automatický výpis použitých komponentů
Poskytuje CAD model pro CAT1000 offline programování
Rozhraní pro import obrobku: ACIS (*.sat), Iges (*.igs) a Step (*.stp)
Funkce exportu: soubor Hoops (*.hsf), Autodesk (*.dwf), 3-D PDF (*.pdf)
a soubory ACIS (*.sat)
• Pro použití s MCOSMOS V3.1 nebo vyšší
23
Na tomto byste měli Vy a Vaši partneři stavět:
Odborné poradenství a servis
Kdo poskytuje přesnou práci, potřebuje
mít vhodného partnera s citem
pro přesnost. Nejen při vývoji a dodávce
ideálního měřicího systému, ale také před
jeho pořízením a ihned poté, což je dáno
poradenstvím a servisem. Jako výrobce
měřicích přístrojů s celosvětově širokou
nabídkou produktů a přes sedmdesátiletou
zkušenost, disponuje Mitutoyo obzvláště
vytříbeným spektrem služeb. Pro absolutní
spokojenost zákazníků tyto služby fungují
ještě před samotným nákupem a trvale po
rozhodnutí o koupi.
Servis
Servis a opravy přístrojů na
místě u zákazníka, zakázková
měření s možností využití max.
vybavení stroje, profesionální
celkové kontroly strojů, školení
Poradenství
Váš požadavek vhodně specifikujete
v úzkém dialogu s naším
specialistou, který Vám doporučí
odpovídající přístroje nebo výběr
systému pro Vaše specifické měřicí
úlohy, ve variantách seriových nebo
individuálních speciálních řešeních
v rámci, který udává směr Mitutoyo.
Tak bude garantováno, že se
seznámíte jak s ekonomickými tak
technickými aspekty důmyslného
měřicího vybavení. Jako jediná firma
na trhu, která nabízí kompletní
vybavení, je Mitutoyo v poloze, kdy
může uskutečnit obzvláště efektivní
a přesné systémové konfigurace.
a další vzdělávání, kompetentní
poradenská činnost. To vše Vám
dává naprostou jistotu ke spolupráci
s námi a nám záruku a stálost pro
Vaši spokojenost.
Kompetence
Kompetence
Používáním Mitutoyo souřadnicových měřicích strojů budete těžit z konkurenční
výhody v oblasti zkušeností a odborných znalostí předního světového specialisty
na výrobu měřidel. Využívejte dlouholetých znalostí při řešení úkolů zítřka.
Nastavte nejvyšší standardy kvality, výkonu a progresivní technologie.
Požádejte o přehledovou brožuru
“Souřadnicové měřicí stroje”.
Printed in CZ © MITUTOYO/CZ 0612 PRC1156
Zde získáte kompaktní přehled o různorodosti,
které nabízí nová generace technologie SMS
vyvinutá společností Mitutoyo.
Poznámka: Všechny informace o našich výrobcích v tomto tištěném materiálu, společně s vyobrazeními, nákresy, provedením a specifikací měřidel, jakož
i další technické informace, jsou předkládány jako průměrné hodnoty. V tomto ohledu si vyhrazujeme právo na změnu v konstrukci, technické specifikací,
včetně hmotnosti a rozměrů. Naše specifické standardy, stejně jako technické regulace, popisy a ilustrace produktů jsou platné ke dni tisku tohoto dokumentu.
Dále jsme ještě vázáni našimi všeobecnými obchodními podmínkami, platnými a revidovanými v době prodeje. Pouze nabídka, kterou Vám přímo vytvoříme,
je platná. Právo na změny a možnosti výskytu chyb jsou vyhrazeny.

Podobné dokumenty

P140 od Pasat Anteny - TELE

P140 od Pasat Anteny - TELE když bylo balení tak masivní a pevné, bude ta anténa také tak dobrá a robustní? To byla jedna z otázek , na kterou měla připravovaná

Více

Elektrický krb Cozzy Fire

Elektrický krb Cozzy Fire Dormeo Studio, EUROPARK SHOPPING CENTER, Nákupní 389/3, Praha10 Dormeo Studio, Průhonická 119, Čestlice – Průhonice Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. Vyobrazení produktů je symbolické. Pokud ne...

Více

od roku 1995 oficiální distributor CAD/CAM systému PEPS pro CZ

od roku 1995 oficiální distributor CAD/CAM systému PEPS pro CZ Velkou částí výrobních úloh v oblasti frézování, vrtání a souřadnicového broušení jsou 2,5D úlohy. PEPS dává k dispozici speciálně pro tuto oblast použití modul 2,5D frézování. Ve spojení s 3D CAD ...

Více

divize KraussMaffei

divize KraussMaffei Po 4 hodinách sušení byla dosažena zbytková vlhkost 0.14 %. Př.2: 15 º C, 70 % relativní vlhkost: rosný bod je 9,5 º C. Po 4 hodinách sušení byla dosažena zbytková vlhkost 0.11 %. Př.3: 0 º C, 70 %...

Více

CZ pro web

CZ pro web a souřadnicového broušení jsou 2,5D úlohy. PEPS dává k dispozici speciálně pro tuto oblast použití modul 2,5D frézování. Ve spojení s 3D CAD modulem PEPS SolidCut CAD může být prováděno 2,5D obrábě...

Více