Kultura - muzea, galerie, divadla, kulturní domy

Komentáře

Transkript

Kultura - muzea, galerie, divadla, kulturní domy
Kategorie: 4 Kultura
4.1 muzea / galerie / výstavy
kat.
mapa
zařízení
ulice
PSČ
obec
telefon/fax
internet/e-mail
popis
muzea, galerie, výstavy
4
4
1
1
NEISSELAND
Stadt- und Parkmuseum / Muzeum města
im Alten Schloss
a parku
Muzeum Glockenhof Köbeln Heidebauern
Fürst-Pückler-Park / Park hraběte
Pücklera Bad Muskau
4
1
4
2
Feuerwehrmuseum / Hasičské muzeum
Biesig
4
3
Geländewagenmuseum / Muzeum
terénních automobilů Reichwalde
4
4
Wasserschloß mit Spielzeugmuseum /
Vodní zámek s muzeem hraček Döbschütz
4
5
Granitabbaumuseum / Muzeum těžby
žuly Königshain
Schulstraße 15
Neues Schloss
Ziegeleistraße 1a
Dorfstraße 163b
02953
02953
02953
Bad Muskau
+49 (0) 35771
60352
Bad Muskau
+49 (0) 35771
50425
Bad Muskau
+49 (0) 35771
63100
+49 (0) 162
5407346
(Ansprechpartne
r Herr Pilz)
+49 (0) 35774
30070
www.muskauer-park.de
muzeum ve starém zámku světového dědictví UNESCO - Park
knížete Pücklera Bad Muskau
www.glockenhof.net
statek s restaurací pro cyklisty / na vyvýšenině v malebném
údolí Nisy, protínající geopark Muskauer Faltenbogen; vedle
statku vede cyklotrasa Odra-Nisa a cesta knížete Pücklera /
200m od hranice s Brandenburskem a Polskem
www.muskauer-park.de
Kníže Hermann Fürst von Pückler-Muskau (1785-1871) měl ve
svém životě několik rolí: zahradní architekt, spisovatel, světák,
dobrodruh, politik a mnoho dalších. Výstava v Novém zámku v
Bad Muskau prezentuje jednotlivé role a shrnuje je do
jednoho obrazu: "Jednoduše Pückler"!
www.feuerwehrmuseumreichenbach.de
expozice nářadí z min. staleté historie hasičů z regionu
www.sachsens-museenentdecken.de
speciální muzeum historických automobilů z 30. - 80. let 20. st
02894
Biesig
02943
Boxberg
02894
Döbschütz
+49 (0) 35827
78486
www.oberlausitz-erleben.de
expozice hraček z období 1845 - 1960
02829
Königshain
+49 (0) 35826
60127
www.oberlausitz-museum.de
pohled do pracovních a životních podmínek kameníkl v
regionu Königshainer Bergen
hospodářská struktura města Muskau v období 1883 - 1945 /
geoparku Muskauer Faltenbogen a středověké hornictví /
historické sbírky / hala s parními stroji (z roku1897) / stroj na
výrobu dřevěné vlny (z roku 1890) / Dílna koláře se stroji a
nářadím / pila / malé mlýny / výroba košíků
4
6
Handwerk- und Gewerbemuseum /
Řemeslné a živnostenské muzeum Sagar
Skerbersdorfer Straße
68
02957
Krauschwitz OT Sagar
+49 (0)35771
60896
www.museum-sagar.de
4
7
Dorfmuseum / Muzeum vesnice
Markersdorf
Kirchstraße 2
02829
Markersdorf
+49 (0)35829
60329
www.oberlausitz-museum.de
Muzeum Niesky
Zinzendorfplatz 8
02906
Niesky
+49 (0)3588
25600
www.sachsens-museenentdecken.de
4
8
Seite 1 - Zemský Okres
4 kulturelle Angebote_Museen und Galerien
objevte život na statku před 100 lety ve čtyřstranném statku,
starém přes 250 let
V expozicích jsou představeny tři charakteristické prvky
historie města - Herrnhutská jednota bratrská, er
Brüderunität, vychovatelství v učitelském ústavu Niesky a
průmslový rozvoj firmy Christoph & Unmack.
kat.
mapa
4
9
zařízení
Ackerbürgermuseum / Muzeum rolníků
Reichenbach
ulice
Görlitzer Straße 25
PSČ
02894
obec
Reichenbach/ O.L.
telefon/fax
internet/e-mail
popis
+49 (0) 35828
72093
www.reichenbach-ol.de
pohled do života rolníků kolem roku 1900
putovní výstavy v radnici města
4
9
Galerie im Rathaus / Galerie v radnici
Görlitzer Straße 4
02894
Reichenbach O.L.
+49 (0) 35828
88790
www.reichenbach-ol.com
[email protected]
4
10
výstavy v zámku Krobnitz
Am Friedenstal 5
02894
Reichenbach/ O.L. OT
Krobnitz
+49 (0)35828
88700
stálá expozice k historii architektury Horní Lužice v 19. století,
www.oberlausitz-museum.de historii zámku, k Roonovu kabinetu / impozantní stavba
zámku v Krobnitz, obklopená parkem
4
11
02956
Rietschen
4
11
02956
Rietschen
4
12
Luftfahrttechnisches Museum / Technické
Friedensstraße 105 a
muzeum vzduchoplavby Rothenburg/ O.L.
02929
Rothenburg/ O.L.
4
13
Sorbisches Kulturzentrum / Srbské
kulturní centrum Schleife
Friedenstraße 65
02959
Glasmuseum / Sklářské muzeum
Weißwasser
Forster Straße 12
Museumsbahnhof "Anlage Mitte" /
Nádrařní muzeum "Střed" Weißwasser
Bhf. Weißwasser
Teichstraße
4
4
14
14
skanzen Erlichthofsiedlung s muzejním
Turnerweg 8
dvorcem
Schulmuseum / Školní muzeum v Daubitz
Am Markt
v Gewandhaus / správní dům
+49 (0) 35772
41360
+49 (0) 35772
41219
www.erlichthofsiedlung.de
živá muzejní vesnice s transferovanými dřevěnými domky a
tradičními řemesly
www.oberlausitz-erleben.de
pohledy ze staré Daubitz na pohlednicích a snímcích
+49 (0) 35891
47280
www.sachsens-museenentdecken.de
prezentace více než 15 letadel a vrtulníků z 2. poloviny 20. st.;
rozsáhlá expozice k vývoji leteckých motorů, specializace na
výrobu tryskových motorů v období 1950 - 1980
Schleife
+49 (0) 35773
77230
www.sorb-kulturzentrum.de
pohled do jedinečnosti srbské kultury ve farnosti Schleife
02943
Weißwasser
+49 (0) 3576
204000
www.glasmuseumweisswasser.de
Lužické sklo 19. a 20.st., pro vědu a techniku, historické dílny a
nástroje výroby, zpracování a zdobení skla
02943
Weißwasser
+49 (0) 3576
207472
www.waldeisenbahn.de
expozice 20 historických lokomotiv z regionu
[email protected]
dokumentace a vědecký výzkum slezské kultury / stálá
expozice: staré umění řemesel / práce významných umělců /
slezské tradice / speciální výstavy
[email protected]
expozice vzácných a typických rostlin a živočichů regionu,
Lužice i tropů, od domácí půdy po korálová skaliska
[email protected]
historická hornolužická vědecká knihovna s cennou sbírkou
knih
Görlitz
4
15
Schlesisches Museum / Slezské muzeum
Görlitz
Postanschrift: Postfach
300 461; Museum:
Brüderstr. 8
02809
Görlitz
4
15
Senckenbergmuseum für Naturkunde /
Senckenbergské muzeum přírodovědy
Am Museum 1
02826
Görlitz
+49 (0) 3581
8791-0
Fax: +49 (0)
3581 8791200
+49 (0) 3581
4760100 oder
+49 (0) 3581
47605101
Barockhaus: Neißstr. 30
4
15
Kulturhistorisches Museum /
Kulturněhistorické muzeum
Seite 2 - Zemský Okres
4 kulturelle Angebote_Museen und Galerien
Reichenbacher Turm:
02826
Platz des 17. Juni 1
Kaisertrutz: Platz des 17.
Juni 1
Görlitz
+49 (0) 3581
671355
kat.
mapa
zařízení
ulice
PSČ
obec
4
15
Spielzeugmuseum / Muzeum hraček
Görlitz
Rothenburger Str. 7
02826
Görlitz
+49 (0) 3581
405870
Originálně zařízená světnice, kde se vyráběly hračky,
[email protected] 4000 exponátů z historie krušnohorské výroby
goerlitz.de
hraček. Atrakcí je miniaturní krajina na 4 m2 / výstavy k
[email protected]
různým tématům, stálá expozice indiánů z NDR
4
15
Fotomuseum / Fotografické muzeum
Görlitz
Löbauer Str. 7
02826
Görlitz
+49 (0)
3581 878761
[email protected]
tradiční fotografická historie města / prohlídky stálou expozicí
a galerií
4
15
Landskron Brau-Museum / Muzeum
pivovaru Landskron
An der
Landskronbrauerei 116
02826
Görlitz
+49 (0) 3581
4650
www.landskron.de
V historické solivarně pivovaru jsou návštěvníkům
prezentovány historické exponáty včetně zvuků a vůní funkční
výrobny: ve více než 16 vitrínách jsou vystaveny sklenice,
půllitry, láhve a etikety z 141 leté historie pivovaru.
4
15
Schaufelradbagger Nr. 1452 / Lopatkový
bagr č. 1452
An der B99 Nr. 3
02827
Görlitz OT Hagenwerder
+49 (0) 35822
37708
www.bagger1452.de
odstavený lopatkový bagr, který můžete navštívit
4
15
NeisseGalerie / Galerie Nisa Görlitz
Elisabethstraße 10-11
02826
Görlitz
+49 3581 (0)
878301
www.neissegalerie.de
výstavy, diskuzní pořady, malé koncerty, umělecká
vystoupení, poradenství pro osoby s postižením, přednášky
4
16
Lausitz-Museum / Lužické muzeum
ul. Daszynskiego 15
59-900
Zgorzelec
+48 75 6482424 www.muzeum.zgorzelec.eu
4
16
Dom Kultury / Dům kultury
Ulica Parkowaw1,
59-900
Zgorzelec
+48 75 77 52 415 www.mdk.zgorzelec.com
bývalá slavnostní hala, dnes místo pro kulturní akce a výstavy
4
16
Jacob Böhme Haus / Dům Jacoba Böhme
ul. Daszynskiego 12
59-900
Zgorzelec
+48 75 7754616
bydliště jednoho z nejvýznamnějších theozofů doby
reformace
telefon/fax
internet/e-mail
popis
Naturpark Zittauer Gebirge / Přírodní park Žitavské hory
tématické sbírky z historie města, výroby textilu, těžby
surovin, řemesel, oblasti astronautiky, dům a dvůr / prohlídky
po objednání
významná památka, bohatá na detaily hornolužického
stavebního stylu / putovní výstavy k regionální historii, péči o
památky a umění
4
17
Heimatmuseum / Vlastivědné muzeum
Kirchgasse 2
(Kirchplatz)
02748
Bernstadt a.d. Eigen
+49 (0) 35874
20900
www.bernstadt.info
4
18
Muzeum Dittelsdorf
Hirschfelder Straße 31
02689
Dittelsdorf
+49 (0) 35843
22839
www.sachsens-museenentdecken.de
4
19
Heimatmuseum in der Humboldtbaude /
Vlastivědné muzeum v Humboldtově
boudě
Am Schlechteberg 1
02730
Ebersbach Sachs.
+49 (0) 3586
365504
www.ebersbach-sa.de
sbírka více než 100.000 předmětů se specialitami z oblasti
zoologie, botaniky, geologie, pravěku a novověku, místní a
regionální historie, etnografie, výstavy stálé i putovní
4
19
Kaffeemuseum / Muzeum kávy
Oberen Kirchweg 26
02730
Ebersbach Sachs.
+49 (0) 160
4621566
www.spreeradwegmuseumshof.de
muzejní statek se školou kávy
4
20
Heimat- und Humboldtmuseum
Vlastivědné a Humboldtovo muzeum
Eibau
Beckenbergstraße 12
02739
Eibau
+49 (0) 3586
387073
www.sachsens-museenentdecken.de
části výstavy představují kabinety přírodnin, rarit a kuriozit z
18. a 19. století / kromě prohlídek výstavami nabízí muzeum
putovní výstavy k různým tématům
Seite 3 - Zemský Okres
4 kulturelle Angebote_Museen und Galerien
kat.
mapa
zařízení
4
21
Damast- und Heimatmuseum / Muzeum
damašku a vlastivědy
4
21
4
ulice
PSČ
obec
telefon/fax
internet/e-mail
popis
www.ddfm.de
zachování tradice textilní výroby v Großschönau; v roce 1666
zde byl poprvé vyroben první německý damašek, v roce 1857
začátek výroby froté látek / výstava 12 tkalcovských stavů a
pravděpodobně jediný funkční stav na výrobu damašku a
froté látek v Německu
02779
Großschönau
+49 (0) 35841
35469
Motorrad-Veteranen und TechnikDavid-Goldberg-Straße
Museum / Muzeum motocyklů-veteránů a
27
techniky
02779
Großschönau
+49 (0) 35841
38885
www.motorrad-veteranentechnik-museum.de
kromě automobilů je vystaveno příslušenství, plakety a
poháry / technicky orientovaný návštěvník může v přízemí
shlédnout parní stroje z přelomu minulého století
21
Volkskunde- und Mühlenmuseum /
Národopisné a mlýnské muzeum
Dorfstraße 89
02779
Großschönau OT
Waltersdorf
+49 (0) 35841
72872
www.volkskundemuehlenmuseum.de
historie mlynářství v originálně zachovalých prostorech mlýna
4
22
Völkerkundemuseum / Národopisné
muzeum Herrnhut
Comeniusstraße 6
02747
Herrnhut
+49 (0) 35873
30733
www.sachsens-museenentdecken.de
stálá expozice "Ethnografie a herrnhutská mise" (těžištěm
jsou misionáři Herrnhutské jednoty bratrské) / speciální
výstavy
4
23
Technisches Denkmal & Museum
Kraftwerk Hirschfelde
Straße zum Kraftwerk 3 02689
Hirschfelde
+49 (0) 35843
22298
www.kraftwerk-hirschfelde.de
technická památka a muzeum elektrárny Hirschfelde je
zachovalý zbytek nejstarší saské hnědouhelné elektrárny
4
24
Schenaustraße 3
Weberstube / Tkalcovna Jonsdorf
Lindenweg 9
02796
Jonsdorf
+49 (0) 35844
72040
historická dílna ve 200 let starém podstávkovém domě s
prezentací zpracování lnu, podstávkových domů, života
www.weberstube-jonsdorf.de
obyvatel na venkově v podstávkových domech a zvykům v
regionu
výstavy ve věži, márnici a putovní výstavy: Habsburkové a
klášter Oybin v 16.st.; fotoimprese z minulosti a současnosti
www.burgundkloster-oybin.de hory Oybin; "kamna a topení ve středověku a ranném
novověku na hradě a klášteře Oybin"/ nabídka různých
prohlídek
4
25
výstavy na hradě a klášteře Oybin
Hauptstraße 16
02797
Kurort Oybin
+49 (0) 35844
73313
4
26
Stadtmuseum / Městské muzeum Löbau
Johannisstrasse 3-5
02708
Löbau
+49 (0) 3585
450363
www.loebau.de
cesta do minulosti na 540m2 historie města Löbau
4
27
Heimatmuseum / Vlastivědné muzeum
Reiterhaus
Kirchstraße 17
02742
Neusalza-Spremberg
+49 (0) 35872
3610
www.reiterhaus.de
jízdárna, památka a muzeum - jeden s nejstarších a
nejkrásnějších malebných podstávkových domů v Horní Lužici
/ pravidelné speciální výstavy umělců v regionu
4
28
Frisörmuseum / Muzeum kadeřnictví
Kottmarsdorf
Dorfstraße 40
02708
Obercunnersdorf OT
Kottmarsdorf
+49 (0) 35875
67718
www.kottmarsdorf.de
4
29
Das Karasek-Museum / Karáskovo
muzeum
Nordstraße 21 a
02782
Seifhennersdorf
+49 (0) 3586
451568
www.karaseks-revier.de
Seite 4 - Zemský Okres
4 kulturelle Angebote_Museen und Galerien
od roku 2000 můžete obdivovat různé pracovní pomůcky
kadeřníků z různých období
expozice k pašeráctví a zlodějství; mnoho pověstí a legend
vypráví o legendárním loupežníkovi Karáskovi; originálně
zařízené světnice z roku 1800; hornolužický podstávkový dům
a jeho historické vybavení; ložicko polírovací břidlice (20 - 32
mil. let staré zkameněliny); historie města / na objednávku je
možná prohlídka s loupežníkem Karáskem v historickém
mysliveckém oblečení; další informace v informačním
středisku
kat.
mapa
ulice
PSČ
obec
telefon/fax
internet/e-mail
popis
Großes Zittauer Fastentuch / Velké
Žitavské postní plátno
Frauenstraße 23
02763
Zittau
+49 (0) 3583
5008920
www.zittau.eu
Velké žitavské postní plátno z roku 1472 (8,20 m x 6,80 m) s
vyobrazením biblické historie na 90 obrazech; gotický kostel v
českém stylu s ranně barokním vybavením; zbytky gotických
nástěnných maleb; křížový kostelní hřbitov s uměleckými
hrobkami a náhrobky / audio-průvodce - možné individuální
prohlídky
Kulturhistorisches Museum
Franziskanerkloster / Kulturněhistorické
muzeum františkánského kostela
Klosterstraße 3
02763
Zittau
+49 (0) 3583
554790
www.stadtzittau.de
stálé a putovní výstavy
30
Kleines Zittauer Fastentuch 1573 in den
Städtischen Museen Zittau
Klosterstraße 3
02763
Zittau
+49 (0) 3583
stálá expozice; budova Heffterbau s barokním sálem, speciální
554790
www.zittau.de/fastentuecher/
výstavy v přízemí, přednášky a akce; svědkové jurisdikce
Fax: +49 (0)
kontakt.htm
středověkého města; historie města a model města Žitava
3583 55479210
30
Freilichtmuseum Klosterhof / Skanzen
klášterní dvůr
Klosterplatz 3
02763
Zittau
+49 (0) 3583
554790
Äußere Weberstraße 84 02763
Zittau
+49 (0) 3583
57790
Mittelstraße 16
02953
Bad Muskau
Neustadt 4
02748
Bernstadt auf dem Eigen
4
30
4
30
4
4
4
zařízení
30
Traditionskabinett zur Geschichte des
Roten Kreuzes / Kabinet tradic a historie
Červeného kříže
taneční skupiny, folklór, sbory
Spielmannszug / Průvod šumařů Bad
Muskau e.V.
pěvecká skupina Singegemeinschaft
Bernstadt e.V.
+49 (0) 35771
50297
+49 (0) 35874
22722
umělecké náhrobky; „Žitavské klášterní léto" s divadelními
představeními a koncerty; každoroční klášterní slavnost
www.kv-zittau.drk.de
stálá expozice
4
1
4
17
4
15
trsací orchestr Erstes Görlitzer
Zupforchester 1918 e.V.
Ostring 46
02828
Görlitz
+49 (0) 3581
314740
www.goerlitz.de
4
15
sbor učitelů Görlitzer Lehrerchor e.V.
Clara-Zetkin-Straße 42
02827
Görlitz
+49 (0) 3581
739401
tradičně jsou organizovány vánoční a letní koncerty; uvnitř
www.goerlitzer-lehrerchor.de celého sboru existuje komorní sbor, který se věnuje náročným
čtyřhlasým sborovým větám / založen v roce 1918
4
21
Sing- und Trachtengruppe / Pěvecká a
krojová skupina Großschönau e.V.
Seite 5 - Zemský Okres
4 kulturelle Angebote_Museen und Galerien
Th.-Haebler-Straße 48
02779
Großschönau
+49 (0) 35841
37873
www.spzbadmuskau.de.vu
www.oberlausitz-freizeit.de
www.oberlausitz.org
pestrá nabídka od konzertů, národního a mezinárodního
folklóru, lidové hudby po zábavnou hudbu
repertoár obsahuje řadu písní, básní, tanců a několik skečů,
které jsou spojeny do jednoho programu; jedná se převážně o
písně ve spisovné němčině a hornolužickém nářečí, které se
zabývají každodenním životem, vlastí a hornolužickými zvyky /
smíšený sbor má již 50ti letou tradici
kat.
mapa
zařízení
ulice
4
31
Sorbisches Folkloreensemble / Srbská
folklórní skupina Schleife e.V.
4
22
Männergesangverein / Mužské pěvecké
sdružení Herrnhut e.V. "mortem ad
lentam"
4
32
Jugendorchester der Musikschüle Fröhlich
der Europastadt Görlitz / Orchestr
Girbigsdorfer Str. 41
mládeže Hudební školy Fröhlich
Evropského města Görlitz
4
5
Landskron Herolde
4
12
Männergesangsverein / Mužské pěvecké
sdruženíRothenburg 1845 e.V.
PSČ
obec
telefon/fax
internet/e-mail
popis
www.sorbischesfolkloreensemble-schleife.de
[email protected]
folklórní skupina založena v roce 1973 má hlavní podíl na
zachování a interpretaci typické srbské hudební kultury
Halbendorf
+49 (0) 35773
70190
Herrnhut
+49 (0) 35873
2876
www.herrnhut.de
pěvecká a krojová skupina byla založena v roce 1874 jako
skupina tanečnic pod vedením Ericha Kuhnerta; od roku 1932
pečuje o hornolužické tradice a interpretaci hornolužických
písní
02829
Holtendorf bei Görlitz
+49 (0) 3581
312004
www.jugendorchester-mfgr.de
harmonikářský orchester s doprovodem pro vystoupení
různých hudebních žánrů
Dorfstraße 289 a
02829
Königshain
+49 (0) 35826
60515
www.landskron-herolde.de
orchester fanfár
Dransfelder Straße 3
02929
Rothenburg O.L.
+49 (0) 35891
35702
www.mgv-rothenburg.de
[email protected]
péče o německý a mezinárodní repertoár
"Theater im OHR / Divadlo v uchu" u
jezera Bärwalder See
Alte Bautzener Straße
02943
Boxberg O.L.
+49 (0) 35774
74711
divadlo Gerhart Hauptmann-Theater
Görlitz
Demianiplatz 2
02826
Görlitz
+49 (0) 3581
47470
Edelstraße 68
02953
August-Bebel-Straße 20 02747
kino, divadlo, koncerty
4
3
4
15
4
15
Apollo Görlitz
Hospitalstraße 2
02826
Görlitz
+49 (0) 3581
474747
4
15
kino Off Kino Klappe die Zweite
Nonnenstraße 18/19
02826
Görlitz
03581-667110
15
synagoga Görlitz c/o Förderverein
Synagoge Görlitz e.V.
Große Wallstraße 18
02826
Görlitz
4
+49 (0) 3581
405288
+49 (0) 3581
643753
+49 (0) 35844
70616
4
15
kino Filmpalast Görlitz
Jakobstraße 16
02826
Görlitz
4
15
kino Camillokino
Handwerk 13
02826
Görlitz
4
24
Waldbühne / Lesní divadlo Jonsdorf
Im Wiesenthal
02796
Jonsdorf
4
30
divadlo Gerhart Hauptmann-Theater
Zittau
Theaterring 12
02763
Zittau
+49 (0) 3583
770512
4
30
kino Filmpalast Zittau - Cinestar
Markt 9
02763
Zittau
+49 (0) 3583
512331
Seite 6 - Zemský Okres
4 kulturelle Angebote_Museen und Galerien
krajinářské umělecké dílo "Ucho"/ v sezóně divadelní program
a akce
kino
www.klappe-die-zweite.com
dle programu kina - variabilní
www.synagoge-goerlitz.de
místo pro koncerty, předčítání a výstavy
kino s aktuálním programem
dle programu kina - variabilní
http://www.jonsdorf.de
pestrý zábavný program v kulisách Žitávských hor a
romantickém prostředí Žitavského klášterního dvora
kino s aktuálním programem

Podobné dokumenty

Mapa turistických cílů v aktivním regionu

Mapa turistických cílů v aktivním regionu současnost, to vše v kompaktním celku, činí z Görlitz celistvé dílo

Více