Můj probuzený život

Komentáře

Transkript

Můj probuzený život
Můj probuzený život
Můj probuzený život
T: Josef Hrdlička
M: Marie Maňáková
Ranní modlitba podle sv. Jana XXIII.
 
Ranní modlitba podle sv. Jana XXIII.
           
  

1. Můj pro - bu -ze- ný ži - vot, Je - ží - ši, to - bě pa- tří
          
vši-chni, kte - ré
  
T: Josef Hrdlička
M: Marie Maňáková
a
  
po - tkám, jsou tví a mo - ji bra - tři.
 
           
  

1. Můj pro - bu -ze- ný ži - vot, Je - ží - ši, to - bě pa- tří
          
vši-chni, kte - ré
  
a
  
po - tkám, jsou tví a mo - ji bra - tři.
2. Tys všude konal dobro, - když po zemi jsi chodil, chci tě dnes následovat, - na lásce tvé mít podíl.
2. Tys všude konal dobro, - když po zemi jsi chodil, chci tě dnes následovat, - na lásce tvé mít podíl.
3. Dej, ať mám pro blížního - čas, humor, vlídná slova, ať ovládám své vzněty - a odpouštím vždy znova.
3. Dej, ať mám pro blížního - čas, humor, vlídná slova, ať ovládám své vzněty - a odpouštím vždy znova.
4. Ať starosti a tísně - na tebe duše vloží a v mysli, slovech, činech - hledá vždy vůli Boží.
4. Ať starosti a tísně - na tebe duše vloží a v mysli, slovech, činech - hledá vždy vůli Boží.
5. Ať s pomocí tvé Matky, - kterou vždy vyslyšíš, pomohu druhým k tobě - aspoň o krůček blíž.
5. Ať s pomocí tvé Matky, - kterou vždy vyslyšíš, pomohu druhým k tobě - aspoň o krůček blíž.
6. Buď oslaven a chválen - Otec i Syn i Duch, v jednotě dokonalé, - náš dobrý, věčný Bůh.
6. Buď oslaven a chválen - Otec i Syn i Duch, v jednotě dokonalé, - náš dobrý, věčný Bůh.