VY_32_INOVACE_ČJ.5.24 Vyjmenovaná slova po L

Komentáře

Transkript

VY_32_INOVACE_ČJ.5.24 Vyjmenovaná slova po L
Vyjmenovaná slova - L
Zpracovala: Mgr. Iveta Krumplová
ZŠ a MŠ Jiřice, okres Pelhřimov
Vytvořeno: 1. 10. 2011

obojetné souhlásky jsou:
b, f, l, m, p, s, v, z
 Pro lepší zapamatování se
můžeme naučit toho
spojení obojetných souhlásek
Be fe le me pes se ve ze
 po těchto souhláskách
můžeme psát i, í, y, ý
Vyjmenovaná slova
 Jsou to slova, ve kterých se po
obojetných souhláskách píše
y, ý
 Y ,ý se píše i ve slovech od nich
odvozených, kterým se říká
slova příbuzná
Vyjmenovaná slova
po obojetné souhlásce l :
slyšet, mlýn, blýskat se,
polykat, plynout, plýtvat,
vzlykat, lysý, lýtko, lýko, lyže,
pelyněk, plyš
slyšet
Příbuzná slova:
slyšitelný
slýchat
nedoslýchat
nedoslýchavý
neslýchaný
mlýn
Příbuzná slova:
mlynář
mlýnice
blýskat se
Příbuzná slova:
zablýsknout se
blýskavice
blýskavý
blyštět se
polykat
Příbuzná slova:
zalykat se
plynout
Příbuzná slova:
uplynout, plynulý, plynný
rozplynout se, rozplývat se,
splynout, splývat, oplývat,
vyplývat, plyn, plynový,
plynárna, plynoměr,plynojem
plýtvat
Příbuzná slova:
vzlykat
Příbuzná slova:
vzlyknout
vzlyk
vzlykot
lysý
Příbuzná slova:
lysina
lyska (druh ptáka)
lýtko
Příbuzná slova:
lýko
Příbuzná slova:
lýčí (kůže kryjící měkký rostoucí paroh)
lýkovec (rostlina)
lýkožrout (hmyz škodící stromům)
lýčený (vyrobený z lýka)
lýkový
lyže
Příbuzná slova:
lyžovat
lyžař
pelyněk
Příbuzná slova:
pelyňkový
plyš
Příbuzná slova:
plyšový
Shrnutí
Vyjmenovaná slova jsou slova,
ve kterých se po obojetných
souhláskách píše y, ý
Y ,ý se píše i ve slovech od nich
odvozených, kterým se říká slova
příbuzná
slyšet, mlýn, blýskat se,
polykat, plynout, plýtvat,
vzlykat, lysý, lýtko, lýko,
lyže, pelyněk, plyš.
l_žařská výbava, pl_noucí voda, pl_nový
vařič, had pol_ká žábu, bl_štivé sklo, l_ska
je pták, l_ska je strom, l_bivé kalhoty,
prudký l_ják, tiše se přibl_žit, ml_nské
kolo, voda l_ně pl_nula korytem, tatínek
l_čí past na myši, l_bila se mi halenka,
l_pový květ, pel_ňkový čaj, pl_š je látka,
zabl_sklo se, na l_stech, l_zat nanuk, l_ščí
ohon, l_tostivý vzl_kot, rozpl_ne se.
Zdroje:
Microsoft Office - obrázky

Podobné dokumenty

EU-7-36 ČJ Vyjmenovaná slova po L

EU-7-36 ČJ Vyjmenovaná slova po L rozvádějící organické látky.

Více