winload - HTV

Komentáře

Transkript

winload - HTV
WINLOAD
Manuál
WINLOAD
verze 4.0
Manuál
Uživatel: master
Kód: 1234
VARIANT plus, spol. s .r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 568 841 440
technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 – 16:00, hot line do 18:00)
www.variant.cz
[email protected]
Tato dokumentace je vytvořena pro potřeby společnosti VARIANT plus, spol. s r.o. a jejích zákazníků. Dokumentace je určena pouze a
výhradně pro subjekty s koncesí k instalaci EZS a řádně proškolené pracovníky. Žádná její část nesmí být dále jakkoli šířena nebo dále
zveřejňována bez předchozího písemného souhlasu společnosti VARIANT plus. Přestože bylo vynaloženo veškeré úsilí, aby informace v tomto
manuálu byly úplné a přesné, nepřebírá naše firma žádnou odpovědnost v důsledku vzniklých chyb nebo opomenutí. Společnost VARIANT
plus si vyhrazuje právo uvést na trh zařízení se změněnými softwarovými nebo hardwarovými vlastnostmi kdykoliv a bez předchozího
upozornění.
Dokumentace vytvořena dne 18. 12. 2007
poslední korekce dne --
VARIANT plus spol. s r.o.
strana 1
Manuál
WINLOAD
Program je určen výhradně pro instalační firmy.
Určeno pro ústředny:
Kompatibilita verzí ústředen s programem WINLOAD
Pomocí programu Winload je možné programovat zabezpečovací ústředny SPECTRA, MAGELLAN a DIGIPLEX. Spojení s těmito
ústřednami lze provést následujícími způsoby pouze u uvedených verzí ústředen..
Přímé spojení pomocí
Interface 306, 307
DIGIPLEX 48 ver. 1,30
DIGIPLEX 48 ver. 2,11 a vyšší
DIGIPLEX 848 všechny verze
DIGIPLEX 96 všechny verze
DIGIPLEX EVO všechny verze
MAGELLAN všechny verze
SPECTRA SP všechny verze
nelze pro SPECTRU SPC
Spojení pomocí modemu a
simulátoru talefonní linky ADP 1
DIGIPLEX 48 ver. 1,30
DIGIPLEX 48 ver. 2,11 a vyšší
DIGIPLEX 848 všechny verze
DIGIPLEX 96 všechny verze
DIGIPLEX EVO všechny verze
SPECTRA ver. 1,23 a vyšší
MAGELLAN všechny verze
SPECTRA SP všechny verze
Spojení pomocí modemu a
telefonní linky
DIGIPLEX 48 ver. 1,30
DIGIPLEX 48 ver. 2,11 a vyšší
DIGIPLEX 848 všechny verze
DIGIPLEX 96 všechny verze
DIGIPLEX EVO všechny verze
SPECTRA ver. 1,23 a vyšší
MAGELLAN všechny verze
SPECTRA SP všechny verze
Požadavky na PC
minimální
Operační systém
98
Procesor
RAM
Monitor
HD
CD-ROM
Pentium III 500MHz
256MB
Super VGA 1024x768
250MB volný prostor
doporučené
2000 - DOPORUČUJEME,
XP home - nevhodné
XP professional - DOPORUČUJEME,
Vista HOME 32bit – nevhodné
Vista BUSINESS 32bit – doporučujeme
Vista ENTERPRISE 32bit – doporučujeme
Vista ULTIMATE 32bit – doporučujeme
Pentium 1GHz
512MB
1024x768 a vyšší
1GB volný prostor
nutný pro instalaci
Na PC které nesplňuje alespoň minimální požadavky uvedené v tabulce nelze zaručit funkci programu WinLoad.
U operačních systémů XP a Vista je potřeba uvažovat jejich určení. Základní verze OS, které jsou určeny pro
brouzdání na internetu a posílání pošty nelze pro provoz WINLOADU použít.
1.0 Získání WINLOADu
1.1 Získání WL
Internet
Na adrese www.variant.cz je ke stažení samorozbalovací program WinLoad. Přístup k programu je chráněn
heslem. Toto heslo lze získat ve firmě Variant plus na telefonním čísle
565 659 600. Po stažení
samorozbalovacího programu umístěte program na HD a postupujte dle odstavce Instalace WL.
CD
Na CD je ve složce Winload umístěn samorozbalovací program WinLoad. Dále postupujte dle odstavce
Instalace WL.
1.2 Upgrade programu
Pokud používáte starší verzi programu je postup pro aktualizaci verze shodný s instalací. Poklepem na ikonu spustíte instalaci
a dojde k aktualizaci WINLOADU se zachováním Vašich dat. Vytvořené objekty s programy zůstanou beze změny.
Před upgrade pro jistotu vždy vytvořte zálohu programu popsané v oddíle 9.0 str. 12!
1.3 Instalace WL
Dvakrát klikněte na ikonu WinLoad. Automaticky se spustí instalační program. Doporučujeme instalovat do nabízených
adresářů pod nabídnutými názvy potvrzením OK. V případě jiného umístění může docházet k problémům. Po ukončení
tohoto procesu je WinLoad plně instalován do adresáře C:/ Program files / ParadoxSecuritySystems / WinLoad.
Pokud z nějakých důvodů chcete odstranit WL z počítače proveďte odinstalování z ovládacích panelů Windows a potom musíte
ještě složku WinLoad v ParadoxSecuritySystems vyhodit do koše a smazat.
Pozor v jednom počítači může být nainstalován pouze jeden WinLoad.
Ani změna adresáře nezabrání přepisu kořenového adresáře pro WinLoad.
strana 2
VARIANT plus spol. s r.o
WINLOAD
Manuál
2.0 Instalace WINLOADu
Na pracovní plochu se umístí ikona WinLoadu a po jejím poklepání
zobrazují následující ikony, kde je potřeba provést některá nastavení.
dojde ke spuštění programu. Při prvním spuštění se
Zvolte, kam má být WINLOAD instalován.
Doporučujeme nechat tovární umístění.
V JEDNOM PC NEMOHOU BÝT DVA WINLOADY!!!
Zvolte kam má být ukládána databáze WINLOADu.
Doporučujeme nechat tovární umístění.
Vyberte jazyk
Při prvním spuštění programu je potřeba zadat bezpečnostní kód
instalace. Pod tímto Vaším kódem je WINLOAD na Váš počítač
instalován a všechny soubory databáze si značí algoritmy
vycházejícími z tohoto kódu. Tato autorizace zajišťuje nepřenosnost
programu na jiný počítač. Do políček zadejte dvakrát libovolný
číselný kód.
Tento bezpečnostní kód si dobře pamatujte, protože v případě
upgrade PC, operačního systému nebo defragmentace HD bude tento
kód požadován. Pokud kód ztratíte nelze již vaše data získat
nebo obnovit.
Továrně je nastaven uživatel Master s nejvyšším oprávněním
a jeho heslo je 1234. Pro případ zapomenutí vstupního
jména nebo hesla slouží systém otázky a odpovědi. V třetím
řádku vyberte nabízenou otázku a napište Vaši odpověď.
Okno komunikace zavřete.
Toto nastavení bude popsáno dále. WINLOAD zavřete a
přikročte k instalaci češtiny do WINLOADu.
Spusťte soubor pro instalaci češtiny. Soubor je dostupný na
internetu nebo na CD a je umístěn u souboru pro instalaci
WINLOADU. Jazykový program vyhledá WINLOAD.
Potvrďte, že souhlasíte s provedením upgrade. Upgrade
jazyka se provádí z důvodu vývoje a úprav popisů v české
jazykové mutaci.
VARIANT plus spol. s r.o.
ZADEJTE KÓD INSTALACE
strana 3
Manuál
WINLOAD
3.0 Základní popis
3.1 Objekty – úvodní strana
Založení nového
objektu
Otevření
označeného objektu
Smazání označeného
objektu
Zobrazení historie
WINLOADu
UPGRADE
U vybraných zařízení je možné
provést upgrade verze firmware přes
instalační program WINLOAD. Pomocí
této vlastnosti je možné vždy při
servisu aktualizovat program
procesoru bez jakéhokoli HW zásahu.
Pro upgrade je nezbytné lokální
připojení pomocí I307(306). I307
připojte k PC standardním způsobem
na COM nebo USB port. Upgrade se
provede u toho zařízení do kterého je
přímo připojen I307.
Na konci roletky je řádek umožňující editaci Vašich skupin.
Po otevření objektu je na stránce Informace roletka Skupina objektu. V této
roletce přiřadíte objekt do zde vytvořené skupiny dle Vašeho třídění.
3.2 INFORMACE o objektu
Uložení objektu
Konfigurace klávesnic GRAFICA
Upgrade firmware
Uzavření objektu
Rychlé zálohování a případná obnova objektu.
Navázání komunikace s ústřednou
Pole pro popis systému a kontaktních údajů
Pole pro nastavení spojení
strana 4
VARIANT plus spol. s r.o
WINLOAD
Manuál
3.3 SYSTÉM
Zavření objektu
Upgrade firmware
Konfigurace
klávesnic GRAFICA
Uložení objektu
Název a označení
modulu
SN číslo
modulu
Verze zařízení (zobrazí se
až po stažení dat z modulu
do PC v režimu ON-line
Ústředna
Ubrání modulu z BUS
Otevření programovacích tabulek
Zařízení připojené na BUS - STROM
Tisk údajů o systému
Barevné rozlišení čidel dle podsystémů
POZOR pro správné vytvoření stromu je potřeba u ústředen DIGIPLEX vždy po instalaci načíst do ústředny
moduly na sběrnici. Tento krok lze provést pouze z klávesnice a jeho vynechání neumožní korektní
naprogramování WINLOADEM.
Vytvoření stromu
popis
Načtením
Jedná se o nejjednodušší a nejspolehlivější způsob vytvoření stromu. Na začátku pouze vyberete typ
ústředny, s kterou se potřebujete spojit a po navázání komunikace WINLOAD strom načte automaticky
v plném rozsahu. K modulům jsou automaticky načteny i příslušná SN čísla.
Ručně
Pokud si chcete vyzkoušet vytvořit strom ručně, nebo si strom předpřipravit v kanceláři vložte příslušné
moduly na sběrnici. Pravým tlačítkem myši otevřete okno z kterého vyberte řádek „Informace“ v tomto
okně lze nastavit SN číslo modulu ručně. SN číslo modulu a v programu musí souhlasit pro správné
načtení stromu. Modul si můžete předprogramovat a na objektu program pouze přehrát.
I přes zdánlivou jednoduchost tento postup nedoporučujeme.
3.4 UPGRADE FIRMWARE
Uvedeným postupem dojde pouze ke změně verze. Instalační programování zůstane zachován beze změn.
U ústředny připojte I307 na 4pinový konektor pro připojení WINLOADU nejčastěji označený SERIAL.
U modulů připojte I307 na 4pinový konektor nejčastěji označený FIRMWARE UPGRADE.
Pokud si nejste jisti na který konektor má být I307 za účelem upgrade připojen použijte manuál pro příslušný modul.
Po připojení zařízení k PC přes I307 otevřete WINLOAD a klikněte na ikonu pro UPGRADE.
Vyberte COM na kterém je I306.
Jméno ústředny nebo modulu,
který byl detekován.
Verze BootLoaderu
SN číslo ústředny, modulu
Znovunačtení informací.
Aktuální verze firmware
Umístění souborů firmware
Provést upgrade firmware
Před nahráváním ukončete všechny ostatní programy na PC a nechte běžet pouze WINLOAD.
Pokud si nejste jisti některými ukončovanými programy restartujte PC a spusťe pouze WINLOAD.
Během nahrávání firmware nesmí být ústředna nebo modul odpojen od napětí.
Nahrávání nesmí být přerušeno.
Přerušení aktualizačního procesu způsobí nefunkčnost zařízení.
VARIANT plus spol. s r.o.
strana 5
Manuál
WINLOAD
4.0 Komunikace a spojení s ústřednou
4.1 Autorizace spojení
)
V okamžiku, když se spojuje WINLOAD s ústřednou je přístup povolen pouze v případě, že
je v ústředně a ve WINLOADu shodné ČÍSLO a HESLO. Pouze v takovém případě je
umožněn WINLOADu vstup do ústředny.
Heslo a číslo ve WINLOADu V Rychlém programování zadejte heslo a číslo na uvedených sekcích.
SPECTRA SPC
Číslo pro WINLOAD [141]
Heslo pro WINLOAD [142]
DGP 96, EVO
Číslo pro WINLOAD [3011]
Heslo pro WINLOAD [3012]
DGP48, DGP848
Číslo pro WINLOAD [555]
Heslo pro WINLOAD [556]
MAGELLAN 6xxx
Číslo pro WINLOAD [108]
Heslo pro WINLOAD [109]
5.0 Přímé spojení přes I307 (I306)
I307 je interface pro přímé propojení ústředny a PC. Toto spojení slouží pro rychlý přenos dat v místě instalace.
5.1 Kompatibilita ústředen s I307 (I306)
SPECTRA SPC
SPECTRA SP
MAGELLAN 6xxx
MAGELLAN
DIGIPLEX
EVO
NE
ANO
ANO (redukční kabel)
ANO
ANO
ANO
I306, I307
5.2 Zapojení I307
PC – I307 – ústředna
Modul I307 umožňuje přímé spojení PC a ústředny. Rychlost spojení je vysoká a umožňuje naprogramovat celou ústřednu
během několika sec. (U MAGELLANU 6060 a 6160 je potřeba redukční kabel mezi I307 a ústřednu!)
Do PC se I307 zapojí na port COM nebo USB. Je možné použít přímo COM nebo redukci USB na COM. Z portu COM jsou
použity piny 2, 3 a 5. Komunikace je zaručena s maximální délkou prodlužovacího kabelu 3m.
V případě, že používáte připojení do PC přes USB je potřeba do PC instalovat příslušné ovladače pro I307. Ovladače lze
stáhnout z www nebo CD. Pro instalaci I307 v tomto případě doporučujeme stáhnout MANUÁL pro I307.
Do ÚSTŘEDNY se zapojí 4 pinový konektor z I307 na konektor SERIAL PORT.
Pro MAGELLAN 6060 a 6160 je potřeba použít redukční kabel. Tento kabel převádí 4 pinový konektor I307 na 2x5ti pinový
konektor.
5.3 Nastavení I307
Ve WINLOADUu je potřeba na horní liště v „Nastavení“ – „Spojení“ –
„Spojení I306“ vybrat na který COM je I307 připojen. Pozor doporučujeme
během navazování komunikace zavřít všechny ostatní programy které
tento COM používají. Doporučujeme také uzavřít všechny ostatní programy
například pro správu kamerových systémů, telefonních ústředen nebo
docházky / přístupu. V některých případech se nastaly se součastným
během těchto programů problémy a spojení přes I307 se nepodařilo nebo
bylo nespolehlivé.
5.4 Navázání spojení
Navázaní spojení se provede otevřením objektu a výběrem spojení v pravé horní části okna.
strana 6
VARIANT plus spol. s r.o
WINLOAD
Manuál
6.0 Spojení přes IP100
Spojení přes IP100 slouží pro místní nebo vzdálenou správu ústředny přes LAN / INTERNET.
6.1 Kompatibilita ústředen s IP100
SPECTRA SPC
SPECTRA SP
MAGELLAN 6xxx
MAGELLAN
DIGIPLEX
EVO
NE
ANO
NE
ANO
NE
ANO
modem
6.2 Zapojení IP100
Modul IP100 se zapojí přímo na desku ústředny na port SERIAL (místo modu I307). Z desky je i rovnou napájen. Na konektor
RJ45 připojte síť. Podrobné zapojení a nastavení je popsáno v manuálu pro modul IP100.
6.3 Spojení IP100 a WINLOADU
Modul IP100 a WINLOAD umožňují spojení v místě přes LAn nebo na dálku přes INTERNET.
IP adresa, na které se nachází modul IP100. Adresa musí být
pevná a veřejná.
V místní síti je možné vyhledat dostupné moduly IP100
Číslo portu na kterém probíhá komunikace
mezi WINLOADEM a NEWARE. Musí být
stejné v IP100 i ve WINLOADU.
Pokud používáte spojení přes ParadoxMyHome
v případě veřejné dynamické adresy, zadejte sem www
adresu objektu z ParadoxMyHome. Bližší popis je
Heslo pro vstup do modulu IP100.
VARIANT plus spol. s r.o.
strana 7
Manuál
WINLOAD
7.0 Spojení na dálku přes MODEM
Spojení modemem slouží pro vzdálenou správu ústředny přes telefonní linky. Přenos dat je 300bps a je určeno spíše pro dílčí
úpravy systému.
7.1 Kompatibilita ústředen s modemem
modem
SPECTRA SPC
SPECTRA SP
MAGELLAN 6xxx
MAGELLAN
DIGIPLEX
EVO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
7.2 Zapojení modemu
Nikdy nezačínejte komunikovat s ústřednou, kterou máte již instalovanou na objektu. Vždy si prvně vyzkoušejte zda Vám
spojení funguje například na pobočkové telefonní ústředně v kanceláři.
Do PC se modem zapojí dle typu na port COM nebo USB. Je možné použít i redukci USB – COM.
Do modemu se zapojí telefonní linka. Je potřeba použít klasickou analogovou telefonní linku nebo redukci na analog.
Ústředna se zapojí na telefonní linku. Je potřeba použít klasickou telefonní linku nebo redukci na analog. Vodiče telefonní
linky připojte do svorek Ring a Tip.
7.3 Nastavení modemu
Pro modem neexistuje zaručené nastavení programu, proto zde bude popsáno
pouze několik
obecných rad.
V některých případech byl modem lépe
podporován pokud byl instalován do OS Windows, proto doporučujeme
modem instalovat do Windows. Pokud nemáte instalační CD nebo diskety a
verze modemu není podporována na internetu vynechejte instalaci a
pokračujte
přímo
nastavením
modemu
ve
WINLOADU.
Z historie
doporučujeme modemy Supra, Well, GVC, Rockwell, Best. Tyto modemy je
možné poměrně levně a snadno zakoupit v bazarech. Dle našich zkušeností je
v bazaru možné zakoupené zboží do 24 hodin bez udání důvodu bez problému
vrátit. Po obdržení modemu jej neprodleně vyzkoušejte.
7.3.1 Roletka „Vyber COM“
Vyberte COM, na kterém je Váš modem instalován.
7.3.2 Roletka „Podporované modemy“
Pokud jste modem instalovali vyberte název Vašeho modemu. Pokud Váš modem není v seznamu uveden a víte jaký používá
chipset vyberte název co nejvíce se blížící názvu chipsetu. Pokud o modemu nevíte nic tuto roletku vynechejte.
7.3.3 „Vlastnosti“ - General
V okně General se nastavují uživatelské funkce bez většího vlivu na komunikaci modemu.
Není potřeba měnit
Není potřeba měnit
Není potřeba měnit
Zakázat
Po kolikátém zvonění WL
zvedne tel. linku
Zapíná reproduktor
modemu pro odposlech tel
linky
strana 8
Dle vytáčení
Není potřeba měnit
Není potřeba měnit
Volíte hlasitost
odposlechu modemu
VARIANT plus spol. s r.o
WINLOAD
Manuál
7.3.4 Příkazy AT
V roletce „Nastav modem jako“ je uvedeno několik inicializačních řetězců pro předdefinované modemy. Je dobré vědět od
jakého výrobce modem máte, nebo jakou čipovou sadu používá. Ze zkušeností doporučujeme začít řeťezci Others, Rockwell
generic modem, GVC generic modem. Pokud se nepodaří rozchodit modem na tyto řetězce můžete zvolit jakýkoliv jiný.
V oknech Init string je možné přímo definovat příkazy pro modem. Změňte parametr X4 – čekat při vytáčení na oznamovací
tón na X0 – vytáčet bez čekání, S10 nastavte na 255.
Velice častý problém je porovnávání nosné frekvence mezi modemem a ústřednou. Správné spojení probíhá tak, že ústředna
zvedne telefonní linku, začne pískat konstantní frekvenci a modem do tohoto pozadí píská měnící se frekvenci a zkouší
navázat komunikaci. Problém nastane v okamžiku, kdy modem ihned po vytočení telefonního čísla mění frekvenci i přes to, že
ústředna ještě nezvedla. V tomto případě ke spojení nedojde a je potřeba reakci modemu posunout až do okamžiku, kdy
ústředna zvedne telefonní linku. Pro tuto operaci přidejte na poslední řádek parametr S8=5. Ve WINLOADU zadáte za
telefonní číslo ústředny, které program vytáčí čárku „ , „. Na tuto čárku bude modem čekat 5 sec. Těchto čárek můžete
zadat i více a tím dosáhnete požadované prodlevy modemu po vytočení telefonního čísla a umožníte ústředně zvednout. Po
zvednutí musí dojít k změně frekvence na straně modemu a k pískání na straně ústředny. Pískání ústředny a proměnlivé
pískání modemu se musí „potkat“.
U novějších ústředen SPECTRA SP, MAGELLAN a EVO je nutné, aby modem pískal nosnou už v okamžiku, kdy
ústředna zvedne.
Pro některé USB modemy nebo při použití
převodníku USB – COM je potřeba prodlevu
mezi AT příkazy zvednout z továrních
20msec až 40, 60, 80, 100 msec.
7.3.5 Nastavení v objektu
Telefonní číslo na kterém je ústředna. Počet čárek
udává prodlevu mezi vytočením telefonního čísla a
pískáním nosné.
Telefonní číslo na kterém je ústředna. Počet čárek
udává prodlevu mezi vytočením telefonního čísla a
pískáním nosné.
Reakce modemu. Pro ústředny SPECTRA a MAGELLAN je tovární a doporučená
hodnota 25, pro ústředny DIGIPLEX je tovární a doporučená hodnota 10.
VARIANT plus spol. s r.o.
strana 9
Manuál
WINLOAD
7.4 Spojení pomocí telefonních linek
Navázaní spojení
Spojení je možné navázat třemi způsoby. V následujících odstavcích je popsán postup.
Přímé spojení
Ústředna napočítá počet zvonění do zvednutí, komunikátor zvedne linku a snaží se navázat
komunikaci s modemem.
V ústředně je potřeba nastavit počet zvonění do zvednutí. (Továrně 8).
Ústředna napočítá počet zvonění do zvednutí, zvedne komunikátor a snaží se navázat komunikaci
s modemem. Po porovnání hesla a čísla modem i ústředna položí. Modem se nastaví do režimu čekání
na volání a ústředna volá na tel. č. PC. Po dovolání ústředny modem zvedne, porovnají si heslo a číslo
a dojde k navázání komunikace. Telefonní spojení platí zákazník.
Zpětné volání
Problém Pokud se ústředna dovolá „zpět“ na modem začne okamžitě pískat nosnou frekvenci a než
modem zvedne položí tel linku. Temto problém lze řešit tím, že za telefonní číslo na které bude
ústředna volat zpátky na WINLOAD je potřeba vložit 2x pauzu. Pauza za telefonním číslem oddálí
pískání nosné a modem má čas na zvednutí a reakci.
V ústředně je potřeba povolit zpětné volání a zadat telefonní číslo PC, na které bude
ústředna volat.
Modem zavolá na ústřednu a během druhého zvonění musí obsluha PC stiskem lišty položit tel. linku.
V ústředně začne odebíhat čas pro obejití záznamníku. Pokud se modem dovolá do uplynutí této doby,
dojde ke zvednutí tel. linky ústřednou ihned po prvním zazvonění, porovnání hesla a čísla a navázání
komunikace. Pokud ústředna nestihne zavolat a doba pro „obejití“ záznamníku v ústředně uplyne, je
čekání stornováno.
Režim „obejití
záznamníku“
Finta – První volání proveďte telefonem a při druhém vyzvánění položte telefon. Druhé volání
proveďte Winloadem v režimu přímé spojení. Ústředna zvedne po prvním zvonění a naváže
komunikaci.
V ústředně je čas pro obejití záznamníku. Továrně je čas nastaven na 32sec. a pro většinu
aplikací je dostatečný.
Ve WINLOADU na stránce Informace o objektu povolte zaškrtnutím režim obejití
záznamníku.
Režim „obejití
záznamníku +
zpětné volání“
Na ústřednu se modem dovolá „Režimem obejití záznamníku“ a po porovnání hesla a čísla oba položí a
ústředna volá zpět PC. Je to kombinace popisu „Režim obejití záznamníku“ + „Zpětné volání“.
Postupujte dle předcházejícího popisu.
7.5 Spojení pomocí ADP1
PC - modem – simulátor telefonních linek ADP1 – ústředna
Modul ADP1 umožňuje spojení PC a ústřednou přes modem přímo na „stole“. Rychlost spojení je 300bps.
Do PC se modem zapojí na port COM.
Do modemu se zapojí telefonní konektor z modulu ADP1 místo telefonní linky. Svorka modemu pro připojení ADP 1 je
nejčastěji označena line.
ADP 1 se zapojí na napájení 12Vdc a do ústředny na telefonní komunikátor. Pozor napájecí napětí pro ADP 1 nesmí klesnout
pod 12V. Tento pokles může způsobit přerušení spojení.
ADP-1
zelený vodič
červený vodič
žlutý vodič
černý vodič
ústředna
Tip
Ring
Batt +
Batt -
Navázaní spojení se provede otevřením objektu a kliknutím na ikonu se symbolem modemu na horní liště vpravo. Po
kliknutí na ikonu modem vytočí telefonní číslo a v okamžiku, kdy začne modem pískat je potřeba zvednout telefonní
komunikátor ústředny.
SPECTRA
zvednutí komunikátoru
položení komunikátoru
stiskněte [ENTER] + instalační kód + [FORCE]
stiskněte [ENTER] + instalační kód + [STAY]
SPECTRA SP a MAGELLAN
zvednutí komunikátoru
položení komunikátoru
stiskněte [ENTER] + instalační kód + [SLEEP]
stiskněte [ENTER] + instalační kód + [STAY]
DIGIPLEX
zvednutí komunikátoru
položení komunikátoru
stiskněte [0] + instalační kód + [ARM]
stiskněte [0] + instalační kód + [DISARM]
MAGELLAN 6x60
zvednutí komunikátoru
položení komunikátoru
stiskněte [0] + instalační kód + [3]
stiskněte [0] + instalační kód + [2]
strana 10
VARIANT plus spol. s r.o
WINLOAD
Manuál
8.0 AUTO volat / AUTO čekat
AUTO volat a AUTO čekat jsou automatické režimy, kdy bez zásahu obsluhy se provedou předprogramované kroky
s vybranými objekty.
8.1 AUTO volat
WINLOAD sám zavolá na vybraný objekt a provede předprogramované operace.
Označte kliknutím objekt, se kterým budete pracovat, klikněte na nabídku AUTO volat / AUTO čekat a v roletce vyberte
„Definovat operace“ – AUTO volat.
Použitelné operace
Vybrané operace
Prostřední okno
Popis akce
Auto volat - akce
Platí od / do data
Platí od / do času
Z nabídky označte co potřebujete s ústřednou provést a kliknutím na šipku přidejte / uberte.
V okně se zobrazí které příkazy budou s ústřednou provedeny
Seznam objektů, které jsou programovány na funkci AUTO volat. Zaškrtávacím políčkem Aktivní lze
velice jednoduše vyřadit objekt z režimu AUTO volat. Aktivní / Pasivní stav se zobrazuje v prvním
sloupci Active slovem True – Aktivní nebo False – Pasivní.
Seznam příkazů, které budou po spojení s ústřednou provedeny.
Který den v týdnu se má WINLOAD pokusit o spojení s ústřednou a o provedení příkazu.
Od kdy do kdy nastavené operace platí
Od kterého času se pokusí Winload o spojení.
8.2 AUTO čekat
WINLOAD čeká na volání z ústředny, po nastaveném počtu zvonění zvedne porovná heslo a číslo pro spojení a provede
s ústřednou předprogramované operace. Volání ústředny je potřeba aktivovat instalačním kódem.
Označte kliknutím objekt, se kterým budete pracovat, klikněte na nabídku AUTO volat / AUTO čekat a v roletce vyberte
„Definovat operace“ – AUTO čekat.
Použitelné operace
Vybrané operace
Prostřední okno
Popis akce
Z nabídky označte co potřebujete s ústřednou provést a kliknutím na šipku přidejte / uberte.
V okně se zobrazí které příkazy budou s ústřednou provedeny
Seznam objektů, které jsou programovány na funkci AUTO čekat. Zaškrtávacím políčkem Aktivní lze
velice jednoduše vyřadit objekt z režimu AUTO čekat. Aktivní / Pasivní stav se zobrazuje v prvním
sloupci Active slovem True – Aktivní nebo False – Pasivní.
Seznam příkazů, které budou po spojení s ústřednou provedeny.
V ústředně je potřeba nastavit telefonní číslo na kterém je WINLOAD a aktivovat volání.
ústředna
příkaz pro volání
SPECTA
[ENTER] + instalační kód + [BYP]
SPECTRA SP a MAGELLAN
[ENTER] + instalační kód + [BYP]
Musí být zadáno telefonní číslo pro PC
DIGIPLEX
[0] + instalační kód + [FORCE]
DIGIPLEX EVO
[0] + instalační kód + [FORCE]
8.3 Povoleno AUTO
Kliknutím na Povoleno se WINLOAD a modem nastaví do režimu AUTO. Modem čeká na volání a v daný čas jsou aktivována
nastavená volání AUTO volat.
VARIANT plus spol. s r.o.
strana 11
Manuál
WINLOAD
9.0 Zálohování Vašich dat
Data je možné zálohovat jako jednotlivé Objekty nebo provést zálohu dat celého WINLOADu.
Nastavení – Utilities - Zaloha
Nastavení paramperů pro vytváření automatické zálohy programu. Zálohuje se komplet celá databáze WINLOADu.
Import
Načte se předem Exportovaný
objekt, nebo skupina objektů.
Export
Lze Exportovat objekt nebo skupinu
objektů do souboru.
Export Označte objekt, který chcete exportovat. Pro označení více objektů držte Ctrl a myší označte objekty pro export,
které jdou za sebou. Po označení objektů klikněte na ikonu export a zadejte cestu kam a jméno souboru do kterého
budou objekty uloženy. Potvrďte ANO a zadejte heslo, kterým bude Váš soubor zabezpečen. Toto heslo musí být
minimálně 6ti místné a potvrďte OK. V následujícím okně zadejte heslo ještě jednou a potvrďte OK. Po těchto krocích
došlo k exportu objektů.
Import Klikněte na ikonu Import a vyhledejte soubor do kterého byly uloženy objekty. Potvrďte Import a zadejte heslo pod
kterým byl soubor uložen. Po tomto kroku dojde k rozbalení a uložení objektů do databáze WINLOADU.
Záloha V nabídce Nastavení – Utilities – Zaloha se otevře okno, kde je možné nastavit frekvenci a okamžik vytváření
záložních souborů. Z naší zkušenosti doporučujeme v nabídce „Ukládat“ zvolit možnost „Při konci programu“ a
zaškrtnout volbu „Ukázat stav v hlavním okně“. Po této volbě je vždy při ukončování programu vytvořena záložní
kopie dat a uložena střídavě do příslušného adresáře BackWin1 nebo BackWin2. Cesta je uvedena v horní části okna
a továrně je nastavena na C:/ Program Files / Paradox Security Systems / BackWin1 a BackWin2. Při zhroucení
systému nebo PC je možné tyto zálohy použít k obnově dat. Je vhodné si BackWin ukládat ještě na jiný HD aby při
chybě na HD bylo z čeho obnovovat.
Je možné přímo zálohovat datový soubor C:/ Program Files / Paradox Security Systems / Winload / Data. Pokud
máte tento soubor zálohovaný je v případě závady nebo havárie možnost zpětné obnovy dat.
Obnova Vaše objekty se ukládají do adresáře C:/ Program Files / Paradox Security Systems / Winload / Data. Pokud dojde
k poškození a WINLOAD je nefunkční je možná obnova následujícím postupem.
1. Nainstalujte nový WINLOAD stejné verze jako byl WINLOAD ve kterém byly vytvořeny zálohy.
2. Spusťte WINLOAD a zadejte stejné heslo instalace jako ve WINLOADU, který vytvořil zálohy.
3. Složku DATA (C:/ Program Files / Paradox Security Systems / Winload / Data) smažte
4. BackWin1 nebo BackWin2 přejmenujte na DATA umístěte místo složky smazané v bodu 3.
5. Spusťte WINLOAD a Vaše objekty se načtou.
Pro obnovu je potřeba stejná verze WINLOADU a stejný instalační kód (bod 1 a 2.)
Při nedodržení těchto podmínek nedojde k obnově.
strana 12
VARIANT plus spol. s r.o
WINLOAD
Manuál
10.0 Vytváření kódů pro přístup do programu
Nastavení – Hesla
Vytváření a správa kódů pro přístup do WINLOADu.
Do tohoto nastavení má přístup pouze uživatel s oprávněním MASTER.
Nový uživatel - Vytvoříte nového uživatele.
Pozor tento nový uživatel má továrně zakázáno
zobrazení a změnu uživatelských kódů.
Levé tlačítko myši
Dvojím kliknutím na jméno uživatele kód aktivujete
/ deaktivujete.
Uprav uživatele
Po kliknutí na roletu vyberte uživatele, kterého
budete upravovat. V prvním okně se objeví
přístupová hesla a po kliknutí na ikonu „Práva“ se
zobrazí strom, v kterém lze uživateli povolovat /
zakazovat přístup do některých částí programu
WINLOAD a k některým funkcím.
Pravé tlačítko myši – Kliknutím a potvrzením
mažete zcela uživatele.
11.0 Historie ústředny
V této záložce je možné stahovat historii ústředny a případně ji i archivovat nebo
tisknout.
V režimu ON-line klikněte na ikonu a vyberte jakou část historie potřebujete stáhnout
do PC a dejte příkaz stáhnout.
Hledání události dle zadaných parametrů.
Na tiskárnu Kliknutím na ikonu tiskárny se otevře okno v kterém potvrdíte tisk dokumentu na tiskárnu.
Do souboru Kliknutím na ikonu diskety dojde k otevření okna, kde si vyberete kam bude dokument uložen. Dále
můžete zvolit v jakém formátu bude dokument uložen. Továrně je nabídnut formát *.rtf, který je možné otevírat
ve Wordu. Tuto variantu doporučujeme, protože zůstává zachováno řádkování a nadpisy. Další možnost je uložit
ve formátu *.txt. U této varianty je význam textu zachován, ale zalomení stránky nemusí být přesné.
Po kliknutí na ikonu s gumou se otevře okno, kde vyberete zda si přejete smazat události starší než, nebo zda zadáte počet
událostí, které se vymažou „od nejstarší“.
VARIANT plus spol. s r.o.
strana 13
Manuál
WINLOAD
12.0 Monitorování
V okně monitorování je plný přehled o stavu systému. Stav zón, poruchy v systému, napětí na baterii, lze ovládat přímo
PGM výstupy a další užitečné věci. Funkce monitorování Vám umožní v krátkém okamžiku získat celkový přehled o
systému a v rozsáhlejších instalacích výrazně zjednoduší oživování.
Bypass – vyřazení zón
Zobrazení umístění zóny
Události vzniklé během monitorování
Paměť posledních poplachů v systému - MEM
Zobrazení stavu zón
Zobrazení poruch
Ovládání podsystému. Zap, Vyp, Stay..
Zobrazení stavu dveří
Velikost napětí AC
Velikost napětí DC na AUX
Velikost napětí na baterii
13.0 Poznámky
Jednoduchý textový blok pro Vaše poznámky o objektu.
strana 14
VARIANT plus spol. s r.o
WINLOAD
Manuál
14.0 Programování
Vyberte, který modul potřebujete programovat a dvakrát na něj klikněte. Otevřou se programovací tabulky, v kterých se
nastavují vlastnosti modulu. Přesný popis nastavení je v „tištěném“ manuálu pro daný modul. Je nezbytné nejdříve pochopit
programování a nastavování přes „klávesnici“ a teprve potom je možné používat programování přes program WINLOAD.
Začínat programovat přímo přes program WINLOAD bez předchozího prostudování Instalačního manuálu pro
vybrané zařízení vede často k omylům a zmatkům. Nejdříve čtěte Instalační manuál a potom programujte přes
WINLOAD.
14.1 Ústředna
Při přenosu do / z PC dojde
k nahrání pouze aktuální strany.
Kliknutím na ikonu vyberte
směr přenosu z / do PC
Při přenosu do / z PC
dojde k nahrání všech
stran programování.
Při přenosu do / z PC
dojde k nahrání
pouze změn.
Nastavení aktuálního času
v ústředně dle času PC
Spuštění / zastavení
přenosu
Povolen / zakázán přenos
popisu zón / uživatelů /
podsystémů.
Slouží pro načtení uložených
přednastavených hodnot. Po kliknutí
označte soubor, z kterého se mají
data načíst.
Slouží pro uložení nastavených
hodnot. Zadejte kam se má soubor
uložit a pojmenujte jej.
Programové hodnoty se nastaví na tovární.
VARIANT plus spol. s r.o.
strana 15
Manuál
WINLOAD
14.2 Klávesnice
Programování klávesnice
Změna popisu zón
Vytváření popisu na LCD klávesnice
Systémové popisy na klávesnici
Změna popisu uživatelů
Výběr přenosu
do / z klávesnice
Přenos popisů
z klávesnice do
ústředny
Přenos popisů
z ústředny do
klávesnice
Poslání / zrušení zprávy
na LCD klávesnice.
Slouží pro vzkaz od
instalační firmy uživateli.
Spuštění / zastavení
přenosu
Přenos vybrané
strany do / z
klávesnice
Přenos popisu
uživatelů a zón
do / z klávesnice
Přenos systémových
popisů do / z klávesnice
Data poslat do všech klávesnic
shodného typu a verze jako
programovaná klávesnice
Data poslat do právě
programované klávesnice
Spuštění / zastavení přenosu
Načtení tovární češtiny nebo libovolného
jiného jazyka z výběru do klávesnice.
Velice jednoduchým způsobem lze
nahrát tovární jazyk.
strana 16
VARIANT plus spol. s r.o
WINLOAD
Manuál
14.3 modul
Pro každý další modul je princip programování, přenosu a ukládání
stejný jako u ústředny nebo klávesnice. Všimněte si, že pokud je
například v systému více čidel je možné nastavit pouze jedno,
zaškrtnout „Nahrát do“ – „Všech čidel tohoto typu“ šipku z PC do
čidla a START. Dojde k nahrání programu do všech čidel stejného
typu v tomto případě DGP2 50.
14.4 Přenosové kódy ADEMCO CID
U přenosového formát ADEMCO CID je většinou požadavek nastavit všechny zprávy na FF, pro přenos správné hodnoty na
PCO. Pro jednoduché nastavení přenosových kódů je na stránce políčko Přepis. Toto pole vyplňte na hodnotu FF a klikněte
na Přepis. Po tomto kroku dojde k přepsání všech kódů na stránce na zadanou hodnotu, v našem případě FF.
VARIANT plus spol. s r.o.
strana 17
Manuál
WINLOAD
15.0 Klávesnice GRAFICA
15.1 Běžné programování
Po kliknutí na ikonu GRAFICy se zobrazí běžné programovací tabulky, v kterých nastavíte požadované vlastnosti a funkce
klávesnice. Pokud v tomto režimu kliknete na záložku Popis je možné editovat češtinu a popisy uzpůsobit pro daný objekt.
15.2 Grafický editor
Otevření grafického editoru klávesnic GRAFICA se provádí ikonou klávesnice v horní části okna. Tato ikona je přístupná pouze
pro DIGIPLEX 848, DIGIPLEX 96 a řadu EVO.
Grafický editor pro klávesnice GRAFICA.
15.3 Plán místnosti
V této části je možné vytvořit až 32 plánků. Jedná se pouze o jednoduché půdorysy, které ulehčují uživateli orientaci
v objektu. Po vytvoření plánku je potřeba do něj vložit příslušné zóny. Plánek lze zobrazit, pokud jsou zóny narušeny. Uživatel
si nalistuje otevřenou zónu a otevře si plán na kterém je zóna umístěna. Tento postup velice ulehčí orientaci v rozsáhlých
objektech. GRAFICA může obsahovat až 32 plánků. Zóna může být umístěna pouze do jednoho plánku.
Po vložení objektu do plánku je objekt ohraničen červenými čtverečky. Pouze ihned po vložení lze objekt tažením čtverečku
měnit a po kliknutí pravým tlačítkem myši rotovat. Pokud kliknete myší mimo objekt zmizí červené čtverečky v rozích objektu
a ten je uzamčen. S takto uzamčeným objektem již nelze nic z výše uvedených operací provádět. Je možné pouze objekt
označit pomocí ikony s přerušovaným čtvercem a potom smazat.
Rotace vloženého objektu
Překlopení vloženého objektu
Nástroje a geometrické tvary použitelné pro kreslení
Možnost označit již zakotvený
objekt a smazat jej. Pokud Vám
mazání nejde klikněte na symbol
šipky a potom opět na tento
symbol.
Zde se automaticky zobrazí Váš
plánek přibližně ve velikosti 1:1.
Vkládání textu. Lze volit styl písma.
Lze volit výšku písma.
Plocha pro kreslení
Vložení objektu. Po najetí šipkou na ikonu se napíše co daný
obrázek má znázorňovat. Po vložení na kreslící plochu lze u
objektu upravit velikost a rotaci. Po kliknutí pravým tlačítkem
myši dojde k zakotvení.
Vložení zóny. Zobrazí se seznam zón z kterých je možno vybírat.
Zónu do plánku umístíte uchycením a tažením. Zóna může být
použita pouze v jednom plánku.
Pokud kliknete na ikonu diskety vlevo nahoře dojde k uložení plánku do tohoto prostoru. Posuvníkem vpravo listujete plány a
šipkou můžete vybraný plán vložit do kreslící plochy. Pokud potřebujete založit nový plánek nalistujte zde jeho pořadové
číslo a klikněte na šipku. Po úpravě klikněte na disketu pro uložení.
strana 18
VARIANT plus spol. s r.o
WINLOAD
Manuál
15.4 Speciální událost
Pro některé významné události je možné na GRAFICe nastavit v režimu Spaciální události vzhled a nápisy na LCD. Tyto
nápisy se zobrazí na grafice ve zvolený den a při stisku tlačítka s popisem Tony zahraje vybranou melodii. Při práci
s GRAFICou se LCD přepne do běžného režimu a po chvíli klidu se opět zobrazí Speciální událost.
Editace vlastního obrázku, nebo úprava přednastavených obrázků
pro speciální událost.
Zde se automaticky
zobrazí Váš obrázek
přibližně ve velikosti 1:1.
Nástroje a geometrické tvary použitelné pro kreslení.
Po nastavení požadovaného vzhledu musíte zaškrtnout, že
událost je aktivní a přehrát ji do GRAFICy.
Databáze
předdefinovaných
obrázků.
Listuje se posuvníkem a vložení se
provede červenou šipkou.
Náhled konečného zobrazení na LCD včetně popisů
15.5 Melodie
U uvedených akcí systému lze vybrat libovolnou melodii dle nabídky. Melodii lze přiřazovat pro události Příchodové zpoždění,
Odchodové zpoždění, Poplach a Požární poplach.
15.6 Logo
Pomocí nástrojů lze vytvořit LOGO dle představ zákazníka a možností GRAFICy.
Zde můžete nastavit, jak bude vypadat logo v horní části LCD.
Logo se zobrazuje pouze v klidovém stavu klávesnice a pro
editaci je možné použít pouze zde znázorněnou plochu.
VARIANT plus spol. s r.o.
strana 19
Manuál
WINLOAD
15.7 Nahrání dat do klávesnice GRAFICA
Na všech čtyřech stránkách pro programování GRAFICy jsou ikony pro nahrání dat z / do GRAFICy.
Nahrání dat z GRAFICy do PC
Nahrání dat z PC do GRAFIKY
Vytvořte si vaše nastavení GRAFICy a uložte si jej.
Zavřete programování GRAFICy spojte se s ústřednou ON-line
Otevřete programování GRAFICy a klikněte na ikonu nahrání dat do / z GRAFICy.
Ponechejte ve výběru „Použít aktuální připojení“ a
potvrďte Další.
Do / z klávesnice je přeneseno kompletní nastavení
z grafického editoru.
Do / z klávesnice jsou přenesena pouze vybraná data.
Co si přejete do klávesnice přenést zaškrtněte.
Jednoduchý náhled plánku, který vyberete.
Vyberte do / z které GRAFICy se mají data přenést. Pokud máte
v systému více GRAFIC doporučujeme pro každou klávesnici
provést nahrání zvlášť a zde označit pouze jednu GRAFICu. Pro
nahrání dat do / z další klávesnice zopakujte celý postup znovu.
Při našich testech se nám tento postup osvědčil nejvíce.
strana 20
VARIANT plus spol. s r.o

Podobné dokumenty

počítače a sítě - E-learningové prvky pro podporu výuky odborných

počítače a sítě - E-learningové prvky pro podporu výuky odborných Počítačová skříň a zdroj ........................................................................................................ 26

Více

MAGELAN 6250 SPECTRA SP, MAGELLAN DIGIPLEX EVO 192

MAGELAN 6250 SPECTRA SP, MAGELLAN DIGIPLEX EVO 192 uživatel - SMS, hlasový výstup, přenos na PCO s IPR 1024

Více

magellan 6160 - Elektro

magellan 6160 - Elektro VARIANT plus, spol. s .r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 568 841 440 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 – 16:00, hot line do 18:00) www.variant.cz [email protected] Tato dokumen...

Více

Rychlé Programování

Rychlé Programování Vítáme Vás na školení firmy VARIANT plus

Více

MAGELLAN Veškeré uvedené CENY V CENÍKU jsou včetně 20

MAGELLAN Veškeré uvedené CENY V CENÍKU jsou včetně 20 kompatibilní s ústřednou ESPRIT, SPECTRA6000 série a DIGIPLEX EVO, obousměrná kontrola vysílačů /stav baterky, tamper a kontrola přítomnosti, 3 programovatelné výstupy PGM a jedno relé, pracovní fr...

Více

magellan 6160 - Elektro

magellan 6160 - Elektro VARIANT plus, spol. s .r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 568 841 440 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 – 16:00, hot line do 18:00) www.variant.cz [email protected] Tato dokumen...

Více