zde - Hornická poliklinika sro Ostrava

Komentáře

Transkript

zde - Hornická poliklinika sro Ostrava
Hornická poliklinika s. r. o.
Sokolská třída 81
702 00 OSTRAVA
Seznam zkratek
A
ATS
AK
Předatestační příprava lékařů
Akreditační komise
B
BOZP
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
C
CO
Civilní obrana
Č
Č.j.
Číslo jednací
D
DPH
DM
DNM
DHM
DD
Daň z přidané hodnoty
Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Domov důchodců
E
EKG
EMG
Elektrokardiograf
Elektromyelograf
F
FÚ
Finanční účtárna
G
H
HP
Hornická poliklinika
CH
I
IK
Inventarizační komise
J
K
KHS
KPR
KS
Krajská hygienická stanice
Kardiopulmonální resuscitace
Krajský soud
L
LS
LP
LIS
Leasingové smlouvy
Léčivý přípravek
Laboratorní informační systém
M
MMO
MZ
MPO
MTZ
MU
Magistrát města Ostravy
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Materiálně technické zásobování
Mimořádná událost
N
NP
NL
NŘ
NZP
Nadzemní podlaží
Návykové látky
Nařízení ředitele
Nižší zdravotnický personál
O
OŽP
OOPP
OKB
OCHP
Odbor životního prostředí
Osobní ochranné pracovní pomůcky
Oddělení klinické biochemie
Oddělení chorob z povolání
P
PP
PO
PSS
Preventivní prohlídka
Požární ochrana
Pomaturitní specializační studium
PHM
PaM
PZP
Pohonné hmoty
Práce a mzdy
Pomocný zdravotnický personál
Q
R
RTG
RHC
RHB
RČ
RŘ
Rentgen
Rehabilitace
Rehablitace
Rodné číslo
Rozhodnutí ředitele
Ř
S
SAK
SM
SZP
SEK
SÚKL
SÚJB
Spojená akreditační komise
Směrnice
Středně zdravotnický personál
Sekretariát
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Státní ústav pro jadernou bezpečnost
Š
T
THP
TRN
Technicko-hospodářský pracovník
Tuberkulózní a respirační nemoci
Ť
U
UZIS
ÚP
ÚIK
Ústav zdravotnických informací a statistiky
Úřad práce
Ústřední inventarizační komise
V
VH
VS
VO
v.r.
v.z.
VPK
Valná hromada
Všeobecná sestra
Vnitřní oběžník
Vlastní rukou
V zastoupení
Vnitropodniková kontrola
W
X
Y
Z
ZP
ZUM
ZULP
Zákoník práce
Zvlášť účtovaný materiál
Zvlášť účtovaný léčivý přípravek
Ž
Zkratky používané ve zdravotnické dokumentaci
Poznámka: Při použití jakýchkoliv zkratek v textu, či zkracování slov (zejména v diagnózách) je nutno vždy
pamatovat na zachování srozumitelnosti sdělení! Zejména zprávy odcházející z Hornické polikliniky a
zabezpečující kontinuitu péče o pacienta musí být jednoznačné a srozumitelné i pro lékaře, který nemá
k dispozici náš seznam zkratek !!
Seznam zkratek je otevřený dokument, každý uživatel může požádat o doplnění dalších používaných zkratek do
seznamu (cestou hlavní sestry či vedoucího lékaře).
Zkratka
Význam
Obor
+
400
umrtí
Tiskopis prohlídky zjišťovací (kontrolní)
psychiatrie
A
AA
AA
AAR
AB
AB
Ab. spont.
Abd., abdom.
AC
AC
AC
ACA
ACC
ACE
ACI
ACM
ACO
ACP
AD
alergická anamnéza
Anonymní alkoholici
Antabus – alkoholová reakce
Asthma bronchiale
a.basilaris
Abortus spontaneus
Abdominální
Acromioklavikulární (skloubení klíčku a lopatky)
Obvod bříška plodu
Acromioclaviculární
a.cerebri anterior
a. carotis communis
a.carotis externa
a. carotis interna
a.cerebri media
aa.cerebri occpitalis
Kyselá fosfatáza
Antidepresiva
Psychiatrie
Psychiatrie
TRN
neurologie
Gynekologie
ortopedie
gynekologie
RHB
neurologie
neurologie
neurologie
neurologie
neurologie
neurologie
psychiatrie
AD
ADE
AE
ADL
AEX
AF
AFP
AG
Ag
AGR
AHY
ACH
AION
Akt
AM
AO
AP
AP
APE
APPE, APE
ARM
Art.
AS
AS
ASC (ASK)
ASC-H
ASC-US
AŠ
AT
ATB
ATC
AV
AVF
Alzheimerova demence
Adnexectomie
Adnexektomie
Nácvik denní činnosti (z angl.)
chybějící objem plochy křivky průtok objem
Antefixe
Alfa fetoprotein
arteriografie
Amalgám
Antigravitační relaxace
Abdominální hysterektomie
Alzheimerova choroba
Přední ischémie optického nervu
aktivní
Artificiální mydriasa
Atlantoociipit. Skloubení
Angina pectoris
Anterioposteriorní
Apendektomie
Appendectomie
Refrakce
articulatio = kloub
Akce srdeční
Ateroskleróza
Artroskopie
cytologický nález závažnějších atypických buněk
cytologický nález atypických squamozních buněk
Achilova šlacha
Aplanační tonometrie
Antibiotikum, antibiotická
Aterosclerosis
a.vertebralis
Anteverzeflexe
gynekologie
RHB
TRN
RHB
gynekologie
neurologie
zubní
RHB
gynekologie
oční
RHB
oční
RHB
RHB
RTG
oční
ortopedie
gynekologie
RHB
gynekologie
gynekologie
RHB
oční
neurologie
gynekologie
B
BAEP
BAP
BE
BG
BHP
BHR
BI
bilat.
BMI
BP
BPD
bpn
BPT
BTL
BWR
Sluchové evokované potenciály
Bipolární afektivní porucha
Bílý epitel
Bazální ganglia
Benigní hyperplazie prostaty
Bronchiálni hyperreaktivita
Basální iridectomie
Bilaterální
body mass index
Boční projekce
Rozměr hlavičky plodu biparietálně
Bez patologického nálezu
Bronchoprvokační metacholinový test
Beuatyline (výrobce zdrav. přístrojů)
Zkratka testu na syfilis
ORL,neurol.
psychiatrie
urologie
TRN
oční
RHB
ortopedie
gynekologie
TRN
C
C
C,cem.
C1 – C7
Ca
CA
CAR
Car.
Cervikální
Cement
Krční obratle
Karcinom
Celková anestezie
Centrum asistované reprodukce
Karies
zubní
psychiatrie
gynekologie
zubní
Cath.
CB sy
CC
CCS
C/D
CE
CF
CIN
CIS
CK
CK sy
CME
CMP
CNV
COM
Cp
CR
CRP
CS
CT
CTA
CTG
C-Th
ČID
ČSN
Katarální
Cervikobrachiální syndrom
Cervikokraniální
cervikokraniální syndrom
Poměr exkavace a velikosti papily zrokového nervu
Conjugata externa
Kolonoskopie
Cervikální intraepiteliání neoplazie
Karcinom in situ
Centrální krajina
cervikokraniální syndrom
Cystoidní okulární edém
cévní mozková příhoda
Chorioneovaskularizace
Cévní onemocnění mozku
Krční páteř
Computed radiography – digitální zobrazení snímků
C reaktivní protein
Cervix score
vypočetní tomografie
CT angiografie
Kardiotokografie
Cervikothorakální
Částečný invalidní důchod
Částečná snímací náhrada
zubní
Dizpenzární
Dolní
Diametr bikristální
Diametr bispinální
Diametr bitrochanterický
Dolní celková náhrada
Dolní čelist
Dolní částečná náhrada
Dolní částečně snímatelná náhrada
Diadynamik
Dentitio difficilis
Děložní
dechová frekvence
Dechová gymnastika
Invalidní důchod (plný)
Invalidní důchod částečný
Distální interfalangeální kloub
Dolní končetiny
Distální (okrajový)
Dolní končetiny
Dolní končetiny
Dolní končetiny
Diabetes mellitus
distální motorická latence
Doporučení
Dočasná pracovní neschopnost
Dolní parciální náhrada
Dům s pečovatelskou službou
Vyšetření prostaty pohmatem
Dětské středisko
Dolní totální náhrada
Plicní odd.
zubní
gynekologie
gynekologie
gynekologie
zubní
zubní
zubní
zubní
RHB
zubní
RHB
oční
interna
gynekoloige
gynekologie
oční
neurologie
oční
neurologie
oční
RTG
gynekologie
neurologie
neurologie
gynekologie
psychiatrie
zubní
D
D
D
DBC
DBS
DBT
DCN
DČ
DČN
DČSN
DD
DD
Děl.
DF
DG
DI
DIČ
DIP
DKK
DIST.
DKK
DKK
DKK
DM
DML
Dop.
DPN
DPN
DPS
DRE
DS
DTN
RHB
ortopedie
neurologie
zubní
psychiatrie
urologie
zubní
DÚ
DX
dutina ústní
Dexter (pravý)
dětské
ortopedie
Ectopium, Ectropium
Elektrokonvulzivní terapie
Erektilní dysfunkce
Elektroencefalograf
Elektrokardiograf
Klasické uložení elektrod
Klasické uložení elektrod dle Träberta
Uložení elektrod na záhlaví a dolní Cp
Uložení elektrod na dolní Cp a horní Thp
Uložení elektrod na dolní Thp a horní Lp
Uložení elektrod na dolní Lp a sakruj
Elektromyograf
Epimakulární membrána
Evokované potenciály
epilepsie
Ergoterapie
Epiretinální membrána
Extrakorporální litotrypse
extenze
Extrakce
oční
psychiatrie
urologie
Frontální
farmakologická anamnéza
Fluorescenční angiografie
maximální výdech za 1 vteřinu
Francouzské hole
Fetální srdeční frekvence
fenylketourie
Flexe
Délka femuru plodu
Fakultní nemocnice s poliklinikou
Foramen
Femoropatelární
Volný prostatický antigen
Fibrilace síní
Folikulostimulační hormon
Fixační sádrový obvaz
Femorotibiální
Flebotrombóza
Fyzikální terapie
Funkční test ruky
usilovná vitální kapacita plic
Váha plodu
Sedimentace erytrocytů
Fyziologický
Týden gravidity
RHB
E
E
ECT
ED
EEG
EKG
EL
EL
EL1
EL2
EL3
EL4
EMG
EMM
EP
EPI
ERG
ERM
ESWL
Ex
Extr.
RHB
RHB
RHB
RHB
RHB
RHB
oční
neurologie
neurologie
RHB
oční
urologie
RHB
zubní
F
F
FA
FAG
FEV 1
FH
FHR
FKU
Fl
FL
FNsP
For.
FP
FPSA
FS (FiS)
FSH
FSO
FT
FT
FT
FTR
FVC
FW
FW
Fyziol.
g.h., grav.
hebd., grav. h.
TRN
gynekologie
dětské
RHB
gynekologie
zubní
ortopedie
chirurgie
ortopedie
RHB
RHB
TRN
gynekologie
gynekologie
G
GBS
GEU
Gg
GL
GHB
GH
Streptokoky skupiny B
Gravidita extrauterinní
Gangréna
Glykemie
Glykovaný hemoglobin
Glenohumerální
gynekologie
zubní
diabetologie
diabetologie
RHB
GIU
GS
gyn.,
gyn. por.
Gravidita intrauterinní
Gestační váček
Gynekologie, gynekologický, gynekologicko-porodnické
gynekologie
gynekologie
Nález na hrdle děložním – otevřené hrdlo
Horní
Hormonální antikoncepce
Horní a dolní celková snímací náhrada
Hyperalgická zóna
Povrchový antigen hepatitidy B
Obvod hlavičky plodu
Lidský choriový gonadotropin
Horní celková náhrada
Horní čelist
Horní částečná náhrada
Horní částečně snímatelná náhrada
Hernie disku
Hysterectomie
Hernie disku (intervertebrálního)
Virus lidské imunodeficience
Horní končetiny
Horní končetiny
Horní končetiny
Hyperlipoproteinémie
Holmiová laserová prostatektomie
Hormonální
Horní parciální náhraha
Human papiloma virus
High risk human papiloma virus
Low risk human papiloma virus
Heidelberg retinální tomograf
Hormonální substituční léčba
humeroskapulární (skloubení pažní kosti a lopatky)
Humeroscapulární
Vyšší stupeň sqamozní léze čípku
Hluboký stabilizační systém
Hypertenze (hypertenzní nemoc)
Horní totální náhrada
tilt test
Hypoventilace
Hysterektomie ( + adnexektomie)
gynekologie
zubní
gynekologie
zubní
H
H
H
HA
H a D IV tř.
HAZ
HBsAg
HC
HCG
HCN
HČ
HČN
HČSN
HD
HE
HED
HIV
HKK
HKK
HKK
HLP
HOLEP
hormon.
HPN
HPV
HR-HPV
LR-HPV
HRT
HRT
HS
HS
HSIL
HSS
HTN
HTN
HUTT
HV
HYE + AT
gynekologie
zubní
zubní
zubní
zubní
gynekologie
urologie
zubní
gynekologie
gynekologie
oční
gynekologie
ortopedie
RHB
gynekologie
RHB
zubní
neurologie
neurologie
Ch
CHCE
CHCL
chem.+sed.
CHLO
CHOPN
CHRI
CHŽI
Cholecystektomie
Cholecystolitiáza
Chemicky + sediment
Chlumského roztok
Chronická obstrukční plicní nemoc
chronická renální nedostatečnost
chronická žilní nedostatečnost
zubní
TRN
neurologie
I
i.a.
i.d.
i.m.
i.o.
i.v.
IC
Intraartikulárně (aplikace)
Intradermálně (aplikace)
Intramuskulárně (aplikace)
Intraorální
Intravenózně (aplikace)
Intracerebrální (krvácení)
zubní
ID
IF
IGT
ICHDKK
ICHS
IK
ILTV
IND
inj.
instr.
IOL
IP1
IP2
IPSS
iRBBB
ITP
IUD
IVF + ET
Izom
Invalidní důchod
Interferenční
Porušená glukózová tolerance
Ischemická choroba dolních končetin
Ischemická choroba srdeční
Index kazivosti
individuální léčebná tělesná výchova
idioneurální dráždivost
Injekce
Instruktáž
Nitrooční implantovaná čočka
Interphalangeální – proximální kloub
Interphalangeální – distální kloub
Mezinárodní skóre subjektivních příznaků prostaty
Nekompletní blok pravého raménka Towarova
Interrupce
Nitroděložní tělísko
In vitro fertilizace + embryotransfer
Izometricky
RHB
Diabetol.
zubní
RHB
neurologie
oční
RHB
RHB
gynekologie
gynekologie
gynekologie
RHB
J
JM
JNZ
JP
JPP
JT
Jemná motorika
Jod negativní zóna
joint play
jednotná preventivní prohlídka
Jaterní testy
RHB
Uložení elektrod křížem na postiženou oblast
Kostofrenický
Kontraindikace
Kořenový kanálek
krupičná kaše
Kloub
Klinická
Kořenová nástavba
Kontrola
Krevní obraz
Kontaktní osoba
komplexní regionální bolestivý syndrom/dříve Sudeck/
Kladenský tiskopis (průkaz pracovní neschopnosti)
karpální tunel
Kardiovaskulární
RHB
RTG
psychiatrie
zubní
dětké
RHB
TRN
zubní
TRN
Longitudinální uložení elektrod
Lipidy
Bederní obratle
Práce schopen
Lokální anestezie
příznak Laségue
Laterální
Levý přední hemiblok raménka Towarova
Blok levého raménka Towarova
low back pain
ligamenta cruciata anterior
ligamenta cruciata posteriori
Práce neschopen
Laboratorně, laboratorní, laboratoř
Lasparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie
RHB
diabetologie
RHB
dětské
K
K
KF
KI
KK
K.K.
Kl
klin
KN
ko
KO
kont. os.
KRB sy
KT
KT
KVS
psychiatrie
RHB
neurologie
zubní
L
L
L
L1-L5
LA
LA
LAS
Lat
LAHB
LBBB
LBP
LCA
LCP
LNA
labor.
LAVH
zubní
neurologie
RHB
RHB
RHB
RHB
gynekologie
LDK
LERV
LF
LF
LH
LH
LHK
LI
Ling.
LIRI
LIS
LN
Lok.an.
LP
LP
LPK
LPSK
LR
LS
LSIL
LSK (LSC)
LS sy
LTV
LUTS
Levá dolní končetina
Extrakorporální litotrypse
Lateroflexe
Laserová fotokoagulace
Luteinizační hormon
Luteinizační hormon
Levá horní končetina
Laserová iridotomie
Lingvální
Laserová iridotomie
Lumboischiadický syndrom
Lázeňský návrh
Lokální anestesie
vyšetření dle Lewis Prusíka
lumbální punkce
Lékařská posudková komise
Laparoskopie
lumbální radikulografie
Lumbosakrální
Nízký stupeň sqamozní léze čípku
Laparoskopie
lumbosakrální syndrom
léčebná tělesná výchova
Symptomy dolních močových cest
RHB
oční
zubní
oční
zubní
OCHP
neurologie
neurologie
RHB
gynekologie
neurologie
RHB
urologie
M
M
m.
Mand.an.
MC
MCI
MCP
MCP
MD
ME
Med
MEF 25
MEF 50
MEF 75
MEP
MMG
MMSE
MN
MO
MOD
MOP
MOP
MOP
MR
MRA
MT
MTP
MTP
MTP
Mozaika – nález na čípku
Sval
Mandibulární anestesie
Menisectomie
Minimal cognitive impairment
Metacarpophalangeální
Metacarphalangeální skloubení
Mateřská dovolená
Meniskektomie
Mediální
průtoková rychlost při vitální kapacitě 25%
průtoková rychlost při vitální kapacitě 50%
průtoková rychlost při vitální kapacitě 75%
Motorické evokované potenciály
Mammograf
Mini mental scale examine (Orientační test příznaků demence)
Mozkové nervy
Preparace mesio okluse
mesiooklusnědistálně
mírně omezený pohyb
Mikrobiální obraz poševní
Meziobratlový prostor
magnetická rezonance
MR angiografie
měkké techniky
Metatarzophalangeální
Metatarsophalangeální skloubení
Metatarzophalangeální
gynekologie
zubní
RHB
neuroloige
RHB
chirurgie
RHB
TRN
TRN
TRN
neurologie
neurologie
neurologie
zubní
zubní
RHB
gynekologie
RTG
neurologie
neurologie
RHB
RHB
chirurgie
RTG
N
n.
NC
NCT
Nerv
Neurocirkulační
Nonkontaktní tonometrie
ortopedie
oční
NE
negat.
NK
NO
norm. konf.
NPM
NPRD
NPS
NSA
NT
NT
NV
Nefrektomie
Negativní
Nosní kapky
nynější onemocnění
normálně konfigurované
Nadprahově motorická (intenzita proudu)
Neproliferativní diabetická retinopatie
Nadprahově senzitivní (proudy)
Nesteroidní antiflogistikum (antirevmatikum)
Nitrooční tenze
Šíjové projasnění
Neovascularizace
urlogie
Originální epitel – nález na čípku
osobní anamnéza
Dráždivý močový měchýř (over aktive bladder)
objektivní příznaky
Onkologická cytologie
Onkologicko-cytologický nátěr
Optická koherentní tomografie
Pravé oko
Preparace disto okluse
Orální glukózový toleranční test
Obvod hrudníku
oddělení chorob z povolání
Obvod lebky
omezený pohyb
Ozvy plodu
Ochranná protialkoholní léčba
Ortopantomogram
Orientační
Otorhinolaryngoloige (ušní,krční nosní oddělení)
Levé oko
Okresní správa sociálního zabezpečení
ovocné šťávy
Obě oči
Odstranění zubního kamene
gynekologie
OCHP
oční
ortopedie
oční
oční
O
O
OA
OAB
ObP
OC
OCN
OCT
OD
OD/DO/
oGTT
OH
OCHP
OL
OP
OP
OPAL
OPG
orient.
ORL
OS
OSSZ
OŠ
OU
OZK
urologie
RHB
gynekologie
gynekologie
oční
zubní
gynekologie
gynekologie
RHB
gynekologie
psychiatrie
stomatol.
dětské
zubní
P
P
P
P
P (PV)
p.o.
PA
PA
PACS
Pas
PAL
PAD
palp.
PAG
PAPP
PAPP-A
patol., path.,
pathol.
PB
PCI
Puls
Puntíkování
Plomba
Paravertebrální uložení elektrod
Perorálně (aplikace)
pracovní anamnéza
Psychiatrická ambulance
Nemocniční obrazový a komunikační systém
Pasivní
Protialkoholní léčba
Perorální antidiabetika
Palpačně, palpační
Panangiografie
Pregnancy associated plasma protein
Protein asociovaný s graviditou
Patologický
Punch biopsie
Perkutánní koronární intervence (zastentování či angioplastika při SKG)
gynekologie
zubní
RHB
psychiatrie
RTG
RHB
psychiatrie
diabetologie
neurologie
interna
PD
PDK
PDK
PDR
PDT
PE
PEF
PEK
Periodont.ac.,
chron.
PF
PGT
PH
PHK
PHK
PCH
PID
PIN
PIP
PIR
PK
PL
PLDD
PLO
PM
PM
PM
PMG
PN
PNO
PNP
PO
pohl.
pozit.
PP
PP
PPA
PPH
PPKP
PPM
PPS
PPV
Prim.
PRL
PS
PSA
PSCHM
PÚ
Pulp.ac.,chron
PUNLMP
PVK
PVS
py.
PZS
Q
R
Papilární distanc (velikost papily)
Pravá dolní končetina
Pravá dolní končetina
Proliferativní diabetická retinopatie
Fotodynamická terapie
Prostatektomie
maximální vrcholový výdech
Perkutánní extrakce konkrementu
Periodontitis acuta, chronica
oční
patelofemorální
Porušená glukózová tolerance
podpažní hole
Pravá horní končetina
Pravá horní končetina
Parkinsonova choroba
Plný invalidní důchod
Prostatická intraepitiální neoplasie
Proximální interfalangeální kloub
postizometrická relaxace
Pryskyřičná korunka
Praktický lékař (-ka )
Praktický lékař pro děti a dorost
Psychiatrická léčebna Opava
Prahově motorická (intenzita proudu)
Poslední mense
psychomotorika
perimyelografie
Pracovní neschopnost
Pneumotorax
polyneuropatie
Paragraf na dítě
Pohlavní
Pozitivní
Podle potřeby
Proxima pulpa
Podprahově alogická (intenzita proudu)
Poloha podélná hlavičkou
Poloha podélná koncem pánevním
Podprahově motorická (intenzita proudu)
Podprahově senzitivní (proudy)
Pars plana vitrectomie
Primární
Prolaktin
Prahově senzitivní (proudy)
Prostatický specifický antigen
Psychomotorický vývoj
Pracovní úraz
Pulpitis acuta, chronica
Papilární uroteliální nádor nízkého maligního potenciálu
preventivní vyšetření kyčlí
Pravertebrální svalstvo
Pyramidové
Protialkoholní záchytná stanice
ortopedie
diabetol.
RHB
oční
TRN
urologie
zubní
neurologie
psychiatrie
urologie
RHB
zubní
gynekologie
dětské
neurologie
TRN
neurologie
dětské
ortopedie
zubní
gynekologie
gynekologie
oční
zubní
dětské
zubní
urologie
dětské
neurologie
psychiatrie
RA
RAPE
RBBB
RC
RC
RD
rect.
rflx (th)
RHB
RHC
RLP
RLS
Rp.
Rr
RS, RSM
RTG
RVF
ŘB
ŘP
rodinná anamnéza, revmatoidní artritida
Radikální prostatektomie
Blok pravého raménka Towarova
radiocarpální
Radiocarpální skloubení
Rodinný dům
Rektálně (aplikace)
Reflex ( reflexní léčba)
Rehabilitace
Rehabilitace, rehabilitační cvičení
Rychlá lékařská pomoc
Syndrom neklidných nohou
Recept
reflexy
Sclerosis multiplex
Rentgen
Retroverzeflexe
Řidič s brýlemi
Řidičský průkaz
urologie
RHB
chirurgie
psychiatrie
psychiatrie
neurologie
neurologie
neurologie
oční
S
S
S
SA
SA
Sag
SAG
SAK
SaO2
s.c.
SC
s.l.
SC
SC
SD
Sec.
SF
SG
SI
SIAS
SIN
SIPS
SIS
SKG
SKT
skl.
SLT
SLTV
sn
SO
sn. dok.
SOB
SOE
SONO
SOP
SP
spec.
Spoj
spont.
Segmentální uložení elektrod
Sanován
sociální anamnéza
Svodná anestezie
Sagitální
Streptococcus agalactiae
Subarachnoidální krvácení
saturace krve kyslíkem v %
Subkutánně (aplikace)
Screning
Sublinguálně (aplikace)
Sectio caesarea
Scapulohumerální
Starobní důchod
Sekundární
Sádrová fixace
Sagitální
Sakroiliakální
spina illiaca anterior superior
Sinister /levý)
spina illiaca anterior posteriori
sakroiliakální skloubení
Selektivní koronarografie
syndrom karpálního tunelu
Skloubení
Selektivní laserová trabeculoplastika
skupinová léčebná tělesná výchova
Snímek
Silikonový olej
snímková dokumentace
Salpingooophorectomia bilateralit
Salpingooophoretomie
sonografie
Silně omezený pohyb
Subjektivní příznaky
Spekula
Socioterapeutický klub alkoholiků
Spontanní
RHB
zubní
zubní
RHB
neuroloige
TRN
diabetologie
gynekologie
RHB
psychiatrie
zubní
RHB
RHB
ortopedie
RHB
neurologie
neurologie
RHB
TRN
OCHP
gynekologie
gynekologie
RHB
RHB
gynekologie
psychiatrie
psychiatrie
SS
SSEP
SSCH
ST
Stp.
Stp.
Susp.
Sy
Svalová síla
Somatosenzitivní evokované potenciály
Správný stereotyp chůze
Svalový test
Stav po
Status post
Suspektní
Syndrom
RHB
Transverzální
Talocrurální skloubení
Transesofageální echokardiografie (jícnové ECHO)
Totální endoprotéza
Tibiofemorální
Triglyceridy
Transkutánní elektrostimulace
Tender point
Totální endoprotéza kloubní
Thorakální
Terapie
Hrudní obratle
Thorakolumbální
thorakální páteř
Tlak krevní
Tlaková masáž
Toxoplasmoza
Termín porodu
Transregionální uložení elektrod
Trabekulotomie
Trepanace
Tuberkulosa a repirační nemoci (plicní oddělení)
Trigger point
Transthorakální echokardiografie (klasické ECHO)
Transpupilární termoterapie
Transuretrální prostatektomie
Transuretrální resekce tumoru
Trasnuretrální resekce prostaty
Transformační zóna
RHB
chirurgie
Uretocystografie – rentgenové vyšetření močové trubice a močového měchýře pomocí
kontrastní látky
Uroflowmetrie
Úřad práce
Umělé přerušení těhotenství
Ultrazvuk, ultrasonografie
Umělé ukončení těhotenství
Ultrazvuk
Ultrazvukové vyšetření
urologie
RHB
RHB
zubní
T
T
TC
TEE
TEP
TF
TG
TENS
TeP
TEP
Th
Th.
Th1 – Th12
Th-L
Thp
TK
TM
TOXO
TP
TR
TRB
Trep.
TRN
TrP
TTE
TTT
TUPE
TURT
TURP
TZ
RTG
ortopedie
diabetologie
RHB
RHB
Ortopedie
RHB
RHB
gynekologie
RHB
zubní
RHB
U
UCG
UFM
ÚP
UPT
USG
UUT
UZ
UZV
V
V (nat.)
v.s.
vag.
VAS
VAS-07
VAsy
VC
VCL
Visus (naturální)
Velmi suspektní
Vaginální
Vertebrogenní algický syndrom
Název určitého přístroje
Vertebrogenní alogický sy
vitální kapacita plic
Vulnus contusolacerum
psychiatrie
gynekologie
RHB
RHB
OCHP
Chirurgie
VDK
VDK
VDT
VEP
VH
VHK
VHY
VCHGD
VN
VPMD
VR
VS
VT
VU
VVK
VVV
vyš.
Vrozená dysplazie kyčlí
Vnitřní dolní kvadrant
Vadné držení těla
Zrakové evokované potenciály
Vycházková hůl
Vnitřní horní kvadrant
Vaginální hysterectomie
Vředová choroba gastroduodena
Vítkovická nemocnice
Věkem podmíněná makulární degenerace
Vnitřní rotace
s největší pravděpodobností
Velký trochanter (část stehenní kosti)
Vylučovací urografie
Vrozená vada kyčlí
Vrozená vývojová vada
Vyšetření
ortopedie
mammologie
RHB, ort.
Nález na čípku – částečně pootevřené hrdlo
gynekologie
Nález na čípku – uzavřené hrdlo
Laserová kapsulotomie
Žloutkový váček
gynekologie
oční
gynekologie
Zevní dolní kvadrant
Zevní horní kvadrant
Zubní kámen
zelenino-masový příkrm
Zorné pole
Zevní rodidla
Zevní rotace
Základní vojenská služba
Žebro
mammologie
mammologie
zubní
dětské
oční
gynekologie
RHB
psychiatrie
RHB
mammologie
gynekologie
TRN
oční
RHB
dětské
ortopedie
urologie
ortopedie
dětské
W
X
X
Y
Y
YAG
YS
Z
ZDK
ZHK
ZK
ZMP
ZP
ZR
ZR
ZVS
Ž
Seznam zkratek na RHB
AEK-agistilkoexcentrická kontrakce
AB-abdukce
AC-acromioclavikulární
ADL.anglická zkratka-nácvik denních činnost
AGR-antigravitační relaxace
AO-atlantooccipitální skloubení
Bill-billaterální
BTL-beautyline
C-cervikální
C1- první krční obratel
C2
C3
C4
C5
C6
C7
CBsy-cervikobrachiální syndrom
C-cervikální
CC-cervikocraniální
Cp-cervikální páteř
C-TH-cervikothorakální
DD-diadynamic
DF-dorzální flexe
DFL-dolní fixátory lopatek
DG-dechová gymnastika
DKK-dolní končetiny
DNS-dynamická neuromuskulární stabilizace
Dop-doporučení
DSM-distence spinomaleolární
DUM-distence umbilikomalleolární
Dx-dexter
EEG-elektroencefalograf
EL-klasické vertebrální uložení elektrod dle Traberta
EL1-uložení elektrod na záhlaví a dolní Cp
EL2-uložení elektrod na dolní Cp a horní Thp
EL3-uložení elektrod na dolní Thp a horní Lp
EL4-uložení elektrod na horní Lp a sakru
EMG-elektromyograf
ERG-ergoterapie
EV-everze
EXT-extenze
F-frontální
FH-francouzské hole
FL-flexe
FT-fyzikální terapie
FTR-funkční test ruky
GH-glenohumerální
Gonio-goniometrie
HAZ-hyperalgická zona
HD-hernie disku
HFL-horní fixátory lopatek
HKK-horní končetiny
HS-humeroskapulární
HSS-hluboký stabilizační systém
IF-interferenční
ILTV-individuální léčebná tělesná výchova
Instr-instruktáž
INV-inverze
IP1-interpfalangeální/proximální kloub/
IP2-interphalangeální /distální kloub/
JM-jemná motorika
K-uložení elektrod křížem na postiženou oblast
KEŠ-krátké extenzory šíje
kl-kloub
KP-kompenzační pomůcky
KRV-kineziologický rozbor vstupní
KRK-kineziologický rozbor kontrolní
L1 -první bederní obratel
L2
L3
L4
L5
L-lumbální
Lat-laterální
LDK-levá dolní končetina
LF-lateroflexe
LHK-levá horní končetina
LIS-lumboischiadický syndrom
LK-loketní kloub
Long-longitudinální
Lp-bederní páteř
LS-lumbosakrální
LSp-lumbosakrální páteř
LSPP-lékařská služba první pomoci
LTV-léčebná tělesná výchova
m.-musculus
MCP-metecarpophalangeální
Med-mediální
MLM-manuální lymfatická masáž
mm.-musculi
MOB-mobilizace
MOP-mírně omezený pohyb
MT-měkké techniky
n.-nerv
NO-nynější onemocnění
NPM-nadprahově motorická/intenzita proudu/
NPS-nadprahově senzitivní/intenzita proudu/
OA-osobní anamnéza
Obj-objektivně
OBP-objektivní příznaky
OP-omezený pohyb
p-páteř
PA-pracovní anamnéza
PB-podpažní berle
PDK-pravá dolní končetina
PF-plantární flexe
PHK-pravá horní končetina
PIR-postizometrická relaxace
PM-prahově motorická/intenzita proudu/
PPA-podprahově algická/intenzita proudu/
PPM-podprahově motorická/intenzita proudu/
PPS-podprahově senzitivní /intenzita proudu/
PR-pronace
PS-prahově senzitivní /intenzita proudu/
p-t-pacient
PV-paravertebrální
PVS-paravertebrální svaly
py-pyramidový
R-rotace
RA-rectus abdominis
RC-radiocarpální
RHC-rehabilitace
RK-ramenní kloub
S-segmentální uložení elektrod
SC-sternocostální
SCM-sternocleidomastoideus
SD-spirální dynamika
SF-sádrová fixace
SG-sagitální
SH-scapulohumerální
Sin-sinister
SI-sakroilliacální
Skl-skloubení
SMS-senzomotorická stimulace
SOP-silně omezený pohyb
SP-subjektivní příznaky
SS-svalová síla
SSCH-správný stereotyp chůze
ST-svalový test
Subj.-subjektivně
SUP-supinace
Sy-syndrom
TENS-transcutánní elektroneurostimulace
TeP-tender point
Th-L-thorakolumbální
Th-thoracální
Th1-první hrudní obratel
Th2
Th3
Th4
Th5
Th6
Th7
Th8
Th9
Th10
Th11
Th12
TM-tlaková masáž
TR-transregionální uložení elektrod
TrA-transversus abdominis
TrP-trigger point
UZ.-ultrazvuk
VAS 07-název přístroje
VAsy-vertebrogenní algický syndrom
VCL-vulnus contusolacerum
VDT-vadné držení těla
VH-vycházková hůl
VR-vnitřní rotace
ZR-zevní rotace
Ž-žebro

Podobné dokumenty

Seznam zkratek používaných ve zdravotnické dokumentaci

Seznam zkratek používaných ve zdravotnické dokumentaci zkratka ONM činnost, nikoli zkratka oddělení

Více

2.oznameni emailem2 - Česká Akademie dermatovenerologie

2.oznameni emailem2 - Česká Akademie dermatovenerologie 11.50-12.05 Péč J., Plank L., Martinásková K. (Martin, Prešov, SK): Nádorové proliferácie kože HPV etiológie, vyvolané nesexuálně 12.05-12.20 Vojáčková N. (Praha): Kožní metastázy 12.20-12.35 Kacer...

Více

Stáhnout - Nemocnice ve Frýdku

Stáhnout - Nemocnice ve Frýdku LAVH LAVH LB LBBB, BLRT LCL LCM LCP LD LDK LDN LEEP LERW LFK LFs LG LGD LHK LCHCE Li LI LIPCOF LISS LKS LM LMWH LP LP proud Lp, L páteř LPH LPS LRN LS LSIL LSK LST LT LTV LU LUTS LVSWI M M m., mm. ...

Více

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj S E Z N AM Z K R AT E K V E Z D R AV O T N I C K É D O K U M E N TAC I A., a. AA AAA AAT Ab AB ABD, abd. ABF ABI ABR AC AC AC l.dx AC l.sin A/C ACC ACE ACE l.dx ACE l.sin ACEI ACI AC IOL ACL a.c. r...

Více

Problematika farmakoterapie u dětí – neregistrovaná léčiva, "off

Problematika farmakoterapie u dětí – neregistrovaná léčiva, magistraliter pro děti jsou na trhu registrované v jiných evrop. zemích, sev. Americe a Austrálii Praktický problém: volný pohyb přes hranice, chybějící informace, kde lze LP získat, obvykle vysoká...

Více

Seznam zkratek užívaných ve zdravotnické

Seznam zkratek užívaných ve zdravotnické NSTEMI- infarkt myokardu bez elevace st úseku na ekg NT- nutriční terapeut NTI- nazotracheální intubace NQIM – non-q-infarkt myokardu NYHA - klasifikace dušnosti NZP- n emoc z povolání O- tylní lal...

Více

Registr pacientů s nádory močového měchýře indikovaných k

Registr pacientů s nádory močového měchýře indikovaných k stěnu pánevní, stěnu břišní o 4a - nádor postihuje prostatu, dělohu nebo pochvu o 4b - nádor postihuje pánevní stěnu nebo břišní stěnu o X - primární nádor nelze hodnotit  Nález na spádových uzlin...

Více

zde - ČAAF

zde - ČAAF Seznam příloh ...................................................................................................................... 14 Příloha A - tabulky ............................................

Více

Dry needling v léčbě chronické pánevní bolesti

Dry needling v léčbě chronické pánevní bolesti Fügnerovi s problematikou chronické abakteriální prostatitis a chronické pánevní bolesti 8,9,10. Jako čerstvého atestanta v oboru rehabilitace mne zaujal vztah chronické viscerální bolesti k myofas...

Více