pigment - Palette

Komentáře

Transkript

pigment - Palette
Pos.: 0mm
Pos.: 57,5mm
Pos.: 117,5mm
57,5 mm
235 mm
60 mm
Pos.: 235mm
Pos.: 177,5mm
60 mm
57,5 mm
61 mm Bildbreite
K Máte nějaké dotazy?
HENKEL ČR, spol. s r.o., U Průhonu 10, 170 04 Praha 7.
e-mail: [email protected]
www.palette.cz
PALETTE SALON COLORS: INTENZITA
BARVY & DLOUHODOBÁ STÁLOST
q Máte nejaké otázky?
HENKEL Slovensko, spol. s r.o., P.O.Box 66, 820 09 Bratislava 29.
e-mail: [email protected]
www.palette.sk
PALETTE SALON COLORS: INTENZÍVNE
A DLHOTRVAJÚCE FARBY
[ Van Még Kérdése?
PALETTE SALON COLORS:
SZÍNINTENZITÁS & TARTÓSSÁG
Forgalmazza: Henkel Magyarország Kft.,
1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.
Információs vonal: (06-1) 209-2712
e-mail: [email protected]
www.palette.hu
PROFESSIONAL
PIGMENT
MIX
1672663
19mm
950
Düsseldorf, Germany
K
280 mm
Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické
reakce. Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi. Tento výrobek
není určen k používání pro osoby mladší 16 let. Dočasné
tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
Nebarvěte si vlasy, pokud:
– máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a
poškozenou pokožku hlavy,
– jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení
vlasů,
– jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování
černou hennou.
Obsah: viz krabička. Zamezte styku s očima. Při zasažení
očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou. Nepoužívejte
k barvení řas a obočí. Vlasy po aplikaci dobře opláchněte.
Používejte vhodné ochranné rukavice. Uchovávejte
mimo dosah dětí.
Uschovejte prázdnou krabičku od barvy a návod k použití
pro případ, že by došlo k reakci. Pro snížení rizika se řiďte
následujícími pokyny.
Tartsa meg az üres dobozt és a használati utasítást arra az
90 mm
B E Z P E Č N O S T N É
Responsible person marketing Kathi Peter
Material no.
1672663
Date of approval by marketing 00.00.2011
Neuherz Job no.
-
Responsible person IPD/VPE
Xxx
Product
-
Date of approval by IPD/VPE
00.00.2011
Country
CZSKHU
Responsible person country
Xxx
EAN (please check)
000000000000
Date of approval by country
00.00.2011
EAN size
SCx
Delivered by
Neuherz&Partner
REZ no.
-
Date of file delivery
00.00.2011
Status
DTP
Responsible person Neuherz
Xxx
Creation date
00.00.2011
Printing company
Xxxxxxx
Correction date
19.03.2012
-
Infos: Master mit Stanze für
Produktion in Dülken
logo of
printing company
printing material:
+43 1 71104-4113
+00 000 000 xxxx
+43 /1/ 710 85 15
+43 /1/ 710 85 15 xx
yes
none
Text corrections
yes
none
Correction type:
-
colour range-ID
-
transparent
silver
colours
printing process
colours
PAL SC BERRY
–
-
Black
-
-
-
-
printing process
+00 000 000 xxxx
Colour corrections
Corrections authorized by
white
packaging colour:
USED PANTONE TONES ARE JUST INDICATORS!
Do not convert the text into curves, because information may get lost!
none
keverék szembe kerülne, azonnal öblítse ki a szemét bő,
langyos vízzel és keressen fel egy orvost.
• Ha kénytelen kontaktlencsét hordani a termék
használata közben és a termék a szemébe kerülne,
vegye ki először a kontaktlencsét, majd azonnal öblítse
ki a szemét bő, langyos vízzel és keressen fel egy orvost.
• Kizárólag külső használatra, ne lélegezze be vagy nyelje
le a készítményt.
• Kerülje a bőrrel való felesleges érintkezést.
• Ne használja hennával vagy fémtartalmú festékkel
festett hajon.
• Távolítson el minden fém hajcsatot, hajtűket vagy
csipeszt a hajából hajszínváltoztatás előtt és tartsa őket
távol a termék használata közben. Ne használjon fém
eszközöket.
• A színelőhívót tartsa távol hőtől és fénytől. Más
termékkel ne vegyítse ezt a festéket. Ne tartsa meg a
maradékot. Ne hagyja a keveréket zárt flakonban (a flakon
felrobbanhat).
FIGYELMEZTETÉSEK
• Ez a készítmény olyan összetevőket tartalmaz, amely
szembántalmakat és tartós szemkárosodást okozhat.
Amennyiben a színelőhívó vagy a festék/színező/szőkítő
TO BE COMPLETED BY PRINTING COMPANY
Print finishing
množstvom vlažnej vody a vyhľadajte lekársku pomoc.
• Ak počas nanášania používate kontaktné šošovky a
výrobok sa dostane do Vašich očí, najprv si vyberte
kontaktné šošovky, potom oči vypláchnite väčším
množstvom vlažnej vody a vyhľadajte lekárske
ošetrenie.
• Len na vonkajšie použitie, výrobok nevdychujte ani
neprehĺtajte.
• Zabráňte zbytočnému kontaktu s pokožkou.
• Nepoužívajte, pokiaľ sú Vaše vlasy farbené henou alebo
farbami na báze kovu.
• Pred farbením z vlasov odstráňte všetky kovové
predmety ako napríklad sponky alebo vlasové ihlice a v
priebehu farbenia ich nepoužívajte. Nepoužívajte
žiadne kovové predmety.
• Uchovávajte vyvíjací roztok z dosahu tepla a svetla.
Nemiešajte túto farbu so žiadnym iným výrobkom.
Nepoužité zvyšky výrobku neuschovávajte.
Nenechávajte zmes v uzavretej nádobe (nádoba by sa
mohla nafúknuť alebo prasknúť).
U T A S Í T Á S O K
PHONE
Webercode/EAN outer box (SHB) -
P O K Y N Y
elkerülésére. Kérdés esetén kérjük forduljon orvoshoz.
2. HA HAJFESTÉS/HAJSZÍNEZÉS SORÁN
– váratlanul reakciók mutatkoznak (pl. viszketés, égés,
kiütés) azonnal és alaposan öblítse le a terméket langyos
vízzel és hagyja abba a hajfestést/hajszínezést. Mielőtt újra
használná a hajfestéket/hajszínezőt, keressen fel egy
orvost, és az ő utasításai szerint járjon el.
– gyorsan terjedő bőrkiütést, szédülést, gyengeséget,
fulladást tapasztal, ha szemei vagy arca megduzzadnak,
azonnal öblítse le, és FORDULJON ORVOSHOZ ÉS LÉPJEN
KAPCSOLATBA A FORGALMAZÓVAL.
3. HA A HASZNÁLAT UTÁN VAGY A RÁKÖVETKEZŐ NAPOKBAN
váratlan reakciók mutatkoznak, mint viszketés, kiütés,
szem/arc duzzadás, hólyagosodás, AZONNAL FORDULJON
ORVOSHOZ. LÉPJEN KAPCSOLATBA A FORGALMAZÓVAL.
ID: 000
APPROVAL DATAS
s očima, okamžitě je vypláchněte velkým množstvím
vlažné vody a vyhledejte lékařskou pomoc.
• Pokud musíte mít při aplikaci nasazené kontaktní čočky
a výrobek se dostane do očí, vyjměte nejprve kontaktní
čočky, potom oči okamžitě vypláchněte velkým
množstvím vlažné vody a vyhledejte lékařskou pomoc.
• Výrobek nevdechujte ani nepožívejte.
• Zamezte nadbytečnému kontaktu s kůží.
• Nepoužívejte, pokud jsou Vaše vlasy obarveny hennou
nebo barvami na bázi kovu.
• Před barvením z vlasů odstraňte všechny kovové
předměty, jako například sponky, jehly nebo pinety a
v průběhu barvení je nepoužívejte. Nepoužívejte
žádné kovové předměty.
• Uchovejte vyvíječ z dosahu tepla a světla. Nemíchejte
tuto barvu s žádným jiným výrobkem. Nepoužitý
výrobek neuchovávejte. Nenechávejte směs v uzavřené
lahvičce, mohla by se nafouknout nebo prasknout.
– svrbenie, pálenie, alebo sa objaví vyrážka, zmes ihneď
dôkladne opláchnite vlažnou vodou a nanášanie zmesi
prerušte. Môže sa jednať o príznak omnoho vážnejších
reakcií. PRED ĎALŠÍM POUŽITÍM farby na vlasy sa poraďte
s lekárom a riaďte sa jeho odporúčaniami.
– rýchlo sa šíriace kožné vyrážky, slabosť alebo nevoľnosť,
problémy s dýchaním a/alebo svrbenie očí/tváre, prípravok
ihneď opláchnite a VYHĽADAJTE OKAMŽITÚ LEKÁRSKU
POMOC a kontaktujte výrobcu.
3. AK SA U VÁS VYSKYTNÚ PO FARBENÍ ALEBO V PRIEBEHU
NASLEDUJÚCICH DNÍ problémy, ako napr. svrbenie
pokožky hlavy alebo kože, vyrážky na pokožke hlavy alebo
na koži, opuchy v okolí očí/na tvári, pľuzgiere a/alebo
mokvanie pokožky hlavy alebo kože, VYHĽADAJTE
OKAMŽITÚ LEKÁRSKU POMOC a kontaktujte výrobcu.
VAROVANIE
• Tento výrobok obsahuje zložky, ktoré môžu spôsobiť vážne
podráždenie očí a prípadne spôsobiť ich trvalé poškodenie.
Pokiaľ sa vyvíjací roztok alebo farbiaca zmes dostane do
kontaktu s očami, okamžite ich vypláchnite veľkým
B I Z T O N S Á G I
esetre, ha bármilyen reakciót észlel. A kockázat csökkentése
érdekében kövesse az alábbi utasításokat.
1. BŐRTÚLÉRZÉKENYSÉGI ALLERGIATESZT
A termék használata előtt 48 órával végezze el a
bőrtúlérzékenységi allergiatesztet, még akkor is, ha
korábban már használt hajfestéket/hajszínezőt. A
bőrtúlérzékenységi allergiatesztet a könyökhajlat egy kb.
1x1 centiméteres bőrterületén végezzük. Vigyen fel
vattapálcikával a könyökhajlatra vékonyan egy kevés
festékkrémet. Lefedetlenül hagyja hatni 45 percen
keresztül. Ruhára ne kerüljön. A tubus tetejét gondosan
zárja vissza. 45 perc elteltével alaposan öblítse le a
festékkrémet langyos vízzel. Ha bármilyen szokatlan
reakciót észlel a hatóidő alatt vagy az azt követő 48 órában,
azonnal öblítse le langyos vízzel, és ne használja a
terméket. Ennek a tesztnek az elvégzése fontos
óvintézkedés. Azonban legyen tisztában azzal, hogy a teszt
tünetmentes lefolyása esetén is léphetnek fel allergiás
reakciók a hajfestés/hajszínezés során. A bőrtúlérzékenységi
allergiateszt nem garancia a jövőbeni allergiás reakciók
Neuherz Filename: PSC_IL_CZSKHU_1203
GENERAL DATAS
P O K Y N Y :
2. POKUD V PRŮBĚHU BARVENÍ UCÍTÍTE
– dráždění, pálení a/nebo objeví-li se vyrážka, okamžitě
přípravek vypláchněte a přerušte aplikaci. Může se jednat
o předzvěst mnohem vážnějších reakcí. PŘED DALŠÍM
POUŽITÍM barvy na vlasy se poraďte s lékařem a řiďte se
jeho doporučením.
– rychle se šířící kožní vyrážku, závratě nebo slabost,
problémy s dýcháním a/nebo svědění očí/tváře, přípravek
ihned vypláchněte a VYHLEDEJTE OKAMŽITOU
LÉKAŘSKOU POMOC.
3. VYSKYTNOU-LI SE U VÁS PO OBARVENÍ NEBO V PRŮBĚHU
NÁSLEDUJÍCÍCH DNŮ problémy jako například svědění
pokožky hlavy nebo kůže, vyrážka na pokožce hlavy nebo
na kůži, otoky v okolí očí/na tváři, puchýře a/nebo mokvání
pokožky hlavy nebo kůže, VYHLEDEJTE OKAMŽITOU
LÉKAŘSKOU POMOC.
VAROVÁNÍ
• Tento výrobek obsahuje složky, které mohou vážně
podráždit oči a dokonce způsobit jejich trvalé poškození.
Pokud se vyvíječ nebo barvicí směs dostane do kontaktu
Aby ste znížili riziko, dodržiavajte bezpečnostné pokyny.
1. KOŽNÝ TEST ALERGIE
Vykonajte kožný test alergie 48 hodín pred každým
použitím farby na vlasy, a to aj v prípade ak ste výrobok
používali už predtým. Kožný test alergie vykonajte na koži
vnútornej strany lakťa na ploche cca 1cm x 1cm. Naneste
malé množstvo farbiaceho krému vatovou tyčinkou v
tenkej vrstve na kožu vnútornej strany lakťa, neprekrývajte
a nechajte pôsobiť 45 minút. Zabráňte kontaktu s
textíliami. Tubu s farbiacim krémom dobre uzavrite. Po 45
minútach farbiaci krém opatrne zmyte vlažnou vodou. Ak
sa počas doby pôsobenia farbiaceho krému alebo v
priebehu nasledujúcich 48 hodín objaví akákoľvek kožná
reakcia, miesto na koži ihneď umyte a farbu v žiadnom
prípade nepoužívajte. Tento test predstavuje len
preventívne opatrenie. Ani vykonaním tohto testu bez
akýchkoľvek príznakov nemožno zaručiť, že po použití
farby na vlasy nedôjde k alergickej reakcii. V prípade
akýchkoľvek pochybností sa poraďte s lekárom.
2. POKIAĽ V PRIEBEHU FARBENIA POCÍTITE
[
A hajfestékek/hajszínezők súlyos allergiás reakciót
válthatnak ki.
Kérjük olvassa el és kövesse az utasításokat! Ezt a terméket
nem 16 éven aluli személyeknél való alkalmazásra
szánták. Az ideiglenes “fekete henna” tetoválás növelheti
az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
– Arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült.
– Hajfestés/hajszínezés után bármikor, bármilyen reakciót
észlelt.
– - Korábban, ideiglenes “fekete henna” tetoválás során
valamilyen reakciót észlelt.
Az összetevőket lásd a dobozon. Szembe ne kerüljön.
Szembe jutása esetén azonnal kiöblíteni. Nem
használható szempillára- és szemöldökre. Használat után
a hajat alaposan öblítse le. Megfelelő kesztyű használandó.
Gyermekek elől gondosan elzárandó.
B E Z P E Č N O S T N Í
1. KOŽNÍ TEST NA ALERGII
PROVEĎTE KOŽNÍ TEST NA ALERGII 48 HODIN PŘED
KAŽDÝM POUŽITÍM PRODUKTU, a to i v případě, že jste
barvy na vlasy používala již dříve. Test proveďte na kůži
v loketní jamce na ploše cca 1 cm x 1 cm. Malé množství
barvicího krému naneste vatovou tyčinkou v tenké vrstvě
na kůži v loketní jamce. Nepřekrývejte a nechte působit 45
minut. Zamezte kontaktu s textiliemi. Tubu opět důkladně
uzavřete. Po 45 minutách barvicí krém důkladně
opláchněte vlažnou vodu. Jestliže se během doby
působení nebo v následujících 48 hodinách objeví
jakákoliv kožní reakce, místo na kůži ihned důkladně
umyjte a tento produkt v žádném případě nepoužívejte.
Tento test představuje pouze důležité preventivní
opatření. Buďte si ale vědomi, že i když kožní test na alergii
proběhl v pořádku, může nastat alergická reakce, když si
budete vlasy barvit. Ani provedení tohoto testu bez
jakýchkoliv symptomů nemůže zaručit, že po použití
barvy nedojde k alergické reakci. V případě pochybností
se, prosím, poraďte s lékařem.
q
Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické
reakcie. Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich. Tento
výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko
alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú
alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné
tetovanie čiernou henou.
Zloženie výrobku - viď dno obalu. Nesmie prísť do
kontaktu s očami. Ak príde do kontaktu s očami, ihneď ich
vypláchnite vodou. Nepoužívajte na farbenie mihalníc
alebo obočia. Po aplikácii vlasy dobre opláchnite.
Používajte vhodné ochranné rukavice. Uchovávajte mimo
dosahu detí.
V prípade ak zaznamenáte akúkoľvek reakciu na farbenie,
uschovajte si obal výrobku a priložený návod na použitie.
NÁVOD K POUŽITÍ – Prosím, čtěte pozorně!
NÁVOD NA POUŽITIE – Prosím, pozorne si ho prečítajte!
HASZNÁLATI UTASÍTÁS – Please read carefully!
varnishing
hotfoil stamping
-
-
-
die cut
These files have been set up without trapping parameters
and any other print options. Please adapt the data according
to your usual guidelines and/or profiles.
Kind regards, Neuherz & Partner
5 cm
(does not print)
A-1030 Wien Baumgasse 42/ 5
Tel: +43 / 1 / 710 85 15- 0
Fax: +43 / 1 / 710 85 15- 5
Isdn: +43 / 1 / 710 85 18
E-Mail: [email protected]
www.neuherz.at
Farbton steht
derzeit noch
nicht fest.
Pos.: 0mm
Pos.: 57,5mm
Pos.: 117,5mm
57,5 mm
235 mm
60 mm
K N Á V O D
PROFESIONÁLNÍ MIX PIGMENTŮ
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
POSILUJÍCÍ BALZÁM PRO LESK
VYSOCE ÚČINNÁ BARVA NA VLASY
• INTENZITA BARVY & DLOUHODOBÁ STÁLOST • ZÁŘIVÝ LESK
• PRECIZNÍ BAREVNÝ VÝSLEDEK • PERFEKTNÍ KRYTÍ ŠEDIN
(10-1 a 10-2; tyto odstíny zesvětlí Vaše vlasy s vynikajícím
zesvětlujícím účinkem)
TIPY PRO POUŽITÍ
• Pár rukavic
• Tuba barvicího krému
1
PROFESIONÁLNY MIX PIGMENTOV
Míchání
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE
POSILŇUJÚCI KONDICIONÉR PRE LESK
• Pred použitím si prosím dôkladne prečítajte BEZPEČNOSTNÉ
POKYNY.
• Pripravenú zmes naneste okamžite po jej zmiešaní. Zvyšky
nepoužitej zmesi si neodkladajte na neskoršie použitie.
Chráňte pred priamym kontaktom s textíliami.
• Odtiene 10-1, 10-2: Počas farbenia vlasy neprekrývajte
plastovou alebo hliníkovou fóliou a zabráňte pôsobeniu tepla
(napr. fén na vlasy, sušič vlasov alebo sauna). Nepoužívajte na
vlasy, ktoré boli predtým zafarbené, špeciálne nie na tie, ktoré
boli zafarbené červeným alebo tmavým odtieňom.
Posilňujúci kondicionér pre lesk dodáva vlasovému
vláknu hĺbkové ošetrenie, obnovuje ho zvnútra a obaľuje
ochrannou vrstvou zvonka. Pre výnimočnú trvácnosť farby a
zdravo vyzerajúce vlasy so žiarivým leskom.
280 mm
VYSOKOÚČINNÁ FARBA NA VLASY
• INTENZÍVNE A DLHOTRVAJÚCE FARBY - ŽIARIVÝ LESK •
PRESNÝ FAREBNÝ VÝSLEDOK • DOKONALÉ KRYTIE ŠEDÍN
(odtiene 10-1 a 10-2 zosvetlia Vaše vlasy s výnimočným
zosvetľujúcim účinkom).
TIPY NA POUŽITIE
OBSAH BALENIA
• Chráňte pred priamym kontaktom tohto výrobku s
textíliami alebo šperkami, prípadné vzniknuté škvrny sa
dajú odstrániť len veľmi ťažko.
• Odporúčame opakovať aplikáciu každé 4 týždne, keďže
vlasy narastú za mesiac približne o 1 cm.
• Ak sú Vaše vlasy dlhé po bradu alebo dlhšie, alebo si ich
farbíte prvýkrát, odporúčame použiť 2 balenia.
• Pred použitím sa neodporúča umývať si vlasy. Umývanie
Vašich vlasov po farbení nie je nutné, pretože čistiace
zložky sú obsiahnuté už vo farbiacom kréme.
• Medzi trvalou onduláciou a farbením by mal byť odstup
najmenej dva týždne. V opačnom prípade by mohol byť
• Pár rukavíc
• Farbiaci krém
• Vyvíjacia emulzia
• Kondicionér pre lesk
1
Príprava
Pred začatím nanášania si pripravte hodinky, aby ste mohli
sledovať čas pôsobenia. Na plecia si položte starý uterák
alebo plášť, aby ste ochránili svoje oblečenie a
nasaďte si rukavice, ktoré sú súčasťou balenia.
1. Odskrutkujte uzáver z aplikačnej fľaštičky.
2. Otvorte farbiaci krém tak, že tŕňom v uzávere
PROFESSZIONÁLIS PIGMENT MIX
• Ha az Ön haja dauerolt, szőkített vagy melírozott,
javasoljuk, hogy csökkentse a hatóidőt 5-10 perccel.
FONTOS INFORMÁCIÓK
• Kérjük, felhasználás előtt alaposan olvassa el a
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOKAT.
• A keveréket azonnal használja fel. Ne tartsa meg a fel nem
használt keveréket későbbi felhasználásra. Kerülje a
keverék textillel való érintkezését!
• A 10-1, 10-2 árnyalat esetén: festés alatt ne fedje be a
haját műanyag sapkával vagy alufóliával, valamint
vigyázzon, hogy a haja meleg levegővel (hajszárító,
hajszárító búra vagy szauna) ne érintkezzen. Ezeket az
árnyalatokat ne alkalmazza korábban már vörös, vagy
sötét színnel festett hajon.
HAJERŐSÍTŐ HAJFÉNY BALZSAM
A hajerősítő hajfény balzsam intenzív ápolással látja el a
hajszerkezetet, belülről erősíti azt, kívülről pedig védőréteggel
látja el. A kiváló minőségű, hosszantartó és egészséges
kinézetű vibráló hajszínért.
90 mm
MAGAS TELJESÍTMÉNYŰ HAJFESTÉK
• SZÍNINTENZITÁS & TARTÓSSÁG • VIBRLÁÓ RAGYOGÁS,
PONTOS SZÍNEREDMÉNY • ÁRNYLATTÓL FÜGGŐ ŐSZTAKARÁS
(kivétel 10-1, 10-2, ezek az árnyalatok kiváló világosító
hatásuknak köszönhetően világosítják hajszínét)
FELHASZNÁLÁSI TIPPEK
TARTALMA
• A keverék ruhával vagy ékszerrel ne érintkezzen, mert
a foltok nem távolíthatóak el.
• Javasoljuk, hogy a hajfestést 4 hetente ismételje,
mivel a haj ezalatt kb. 1 cm-t nő
• Első festés alkalmával, állig érő vagy annál hosszabb
haj esetén, 2 doboz használatát javasoljuk.
• Használat előtt hajmosás nem ajánlott. Nem
szükséges a hajat hajfestés után külön megmosni,
mért a festékkrém tartalmaz hajtisztító összetevőket.
• Tartóshullám (dauer) alkalmazása előtt és után
legalább 2 hétig ne végezzen hajfestést. Különben az
eredmény intenzívebb, vagy egyenlőtlenebb lesz.
P
R
O
F
E
• Egy pár kesztyű
• Festékkrém
prerazíte membránu tuby. Vytlačte celý obsah tuby do
aplikačnej fľaštičky.
3. Fľaštičku opäť zatvorte a obsah dôkladne
pretrepte, až kým nie sú všetky zložky
rovnomerne zmiešané.
4. Nakoniec odskrutkujte špičku uzáveru a
začnite s aplikáciou.
2.1
Úplné zafarbenie
Túto aplikáciu odporúčame ak
• si vlasy farbíte trvácnou farbou po prvý krát alebo
• Vaša predchádzajúca farba na vlasy už úplne
odrástla a nie sú viditeľné jej zvyšky.
1. Pripravenú farbiacu zmes naneste na vlasy
rovnomerne prameň po prameni, potom ju
dôkladne vmasírujte.
2. a) Zmes nechajte pôsobiť 30 minút.
b) Odtiene 10-1, 10-2: Zmes nechajte pôsobiť
45 minút.
30–45 min.
2.2
S
I
O
N
A
3
L
Farbenie odrastených vlasov
4
L E A F L E T
2. a) Hagyja hatni 20 percig a hajtöveken. A hatóidő
lejárta után vigye fel a maradék keveréket a haj
teljes hosszára és hagyja hatni további 10 percig.
b) A 10-1,10-2 árnyalat esetében: hagyja a
keveréket hatni 35 percig a hajtöveken.
A hatóidő lejárta után a maradék
keveréket oszlassa el a haj teljes
30 min.
hosszán, és hagyja hatni további 10
percig.
2.1
Első használat
Ezt javasoljuk, ha:
• először használ tartós hajfestéket, vagy
• ha az előző festés már teljesen lenőtt, vagy nincs még
látható lenövése.
1. Oszlassa el a keveréket a hajon választékról
választékra haladva, majd masszírozza össze.
2. a) Hagyja a festékkeveréket 30 percig hatni.
b) A 10-1,10-2 árnyalatok esetében: Hagyja a
festékkeveréket 45 percig hatni.
45 min.
3
4
L
I
T
Y
Utólagos kezelés
Utólagos kezelésként, festés után masszírozza a
hajerősítő hajfény balzsamot nedves hajába. Hagyja
hatni 2 percig, majd alaposan öblítse ki. A hajerősítő
hajfény balzsam intenzív ápolással látja el a
hajszerkezetet, belülről erősíti azt, kívülről
pedig védőréteggel látja el. A hajerősítő
hajfény balzsam egy alkalomra elegendő.
Utánfestésre akkor van szükség, ha haja már
festett és lenövés látszik vagy a hajvégek
sötétebbek vagy foltosak.
1. Először vigye fel a festékkeverék 2/3 részét
csak a lenövésekre, választékról választékra haladva a
felvivőflakon segítségével. Ujjbegyeivel masszírozza a
hajtövekbe. Ismételje meg a hajtő egészén.
A
Öblítés
A hatóidő lejárta után habosítsa fel haját
meleg vízzel, majd öblítse le, míg a víz
teljesen víztiszta nem lesz.
Utánfestés
U
Následné ošetrenie
Ako následne ošetrenie po farbení
vmasírujte posilňujúci kondicionér pre lesk
do vlhkých vlasov. Nechajte pôsobiť 2
minúty a potom vlasy dôkladne opláchnite.
Posilňujúci kondicionér pre lesk dodáva vlasovému
vláknu hĺbkové ošetrenie, obnovuje ho zvnútra a
obaľuje ochrannou vrstvou zvonka.
lyukassza ki. Nyomja ki a tubus tartalmát a felvivőflakonba.
3. Zárja vissza a felvivőflakon kupakját, és jól rázza össze,
hogy homogén keveréket kapjon.
4. Végül csavarja le a kupak tetejét, és azonnal
kezdje meg a keverék felvitelét.
Q
Oplachovanie
Na konci doby pôsobenia vlasy dôkladne
opláchnite teplou vodou. Oplachujte až
kým nebude voda celkom číra.
Farbenie odrastených vlasov je potrebné ak sú Vaše vlasy
zafarbené trvácnou farbou a vidno novovyrastené vlasy,
alebo sú končeky Vašich vlasov tmavšie, alebo
vyzerajú neprirodzene.
1. Najskôr naneste približne 2/3 zmesi na
odrastenú časť, cestičku vo vlasoch si urobte
pomocou špičky uzáveru aplikačnej flaštičky
a zmes nanášajte pozdĺžne vytvorenej cestičky. Ku
2.2
Keverés
Následná péče
korienkom zmes vmasírujte končekmi prstov. Proces
zopakujte tak, aby ste zafarbili všetky odrastené časti
vlasov.
2. a) Doba pôsobenia farbiacej zmesi pri
korienkoch by mala byť 20 minút. Po
uplynutí odporúčanej doby pôsobenia
naneste zvyšok zmesi na celú dĺžku
30 min.
vlasov a nechajte pôsobiť ďalších 10
minút.
b) Odtiene 10-1, 10-2: Doba pôsobenia
zmesi pri korienkoch by mala byť 35
45 min.
minút. Po uplynutí odporúčanej doby
pôsobenia naneste zvyšok zmesi na celú dĺžku
vlasov a nechajte pôsobiť ďalších 10 minút.
30–45 min.
Mielőtt hozzákezdene a termék használatához, helyezzen el
egy órát a közelben, hogy a hatóidőt figyelni tudja. Terítsen
egy törülközőt a vállára, hogy megvédje a
ruháit és húzza fel a mellékelt kesztyűt.
1. Tekerje le a felvivőflakon kupakját.
2. A festékkrém tubusát a kupak segítségével
S
4
Pro následnou péči vmasírujte do mokrých
vlasů posilující balzám pro lesk. Nechte
působit 2 minuty a poté důkladně
opláchněte.
Posilující balzám pro lesk dodává vlasovému
vláknu hloubkovou péči, regeneruje ho zevnitř a vytváří
na něm ochrannou vrstvu.
P O U Ž I T I E
• Színelőhívó
• Hajfény balzsam
1
Oplachování
Po uplynutí doby působení oplachujte vlasy
důkladně teplou vodou, dokud nebude
voda zcela čirá.
Barvení odrostlých vlasů
[ I N S T R U C T I O N
Fedezze fel a Palette Salon Colors-t - tartós hajfesték a Palettetől, intenzív szín-pigmentek professzionális keverékével,
melynek színpigmentjei mélyen megkötnek a hajszálak
belsejében. A pontos, fényes színeredményért és ősztakarásért.
3
Tento způsob použití je nezbytný, jestliže Vaše
vlasy již byly obarveny a jsou vidět odrosty u
kořínků nebo jsou konečky vlasů tmavší nebo
ve špatném stavu.
1. Nejdříve naneste asi 2/3 barvicí směsi pouze na odrostlé
vlasy tak, že špičkou aplikační lahvičky utvoříte ve vlasech
pěšinku a barvicí směs pak na ni nanesete. Vmasírujte
směs ke kořínkům špičkami prstů. Stejným způsobem
N A
farebný výsledok príliš intenzívny alebo nerovnomerný.
• Ak máte vlasy po trvalej ondulácii, zosvetľované alebo
melírované, odporúčame Vám skrátiť dobu pôsobenia o
5-10minút.
Úplné obarvení
2.2
Než začnete s aplikací, nezapomeňte si připravit hodiny tak,
abyste podle nich mohli kontrolovat dobu působení.
Přikryjte si ramena starým ručníkem nebo
pláštěnkou a navlečte si přiložené rukavice.
1. Odšroubujte uzávěr aplikační lahvičky.
2. Trnem v uzávěru proražte membránu tuby a
Objavte Palette Salon Colors - trvácnu farbu od Palette s
profesionálnym mixom intenzívnych farbiacich pigmentov,
ktoré prenikajú hlboko do vlasového vlákna. Pre presný
farebný výsledok so žiarivým leskom a dokonalé krytie šedín.
naneste barvicí směs na všechny odrosty.
2. a) Doba působení barvicí směsi na nové odrosty by
měla být 20 minut. Na konci doporučené doby
naneste zbylou směs po celé délce
vlasů a nechte působit dalších 10
minut.
b) Odstíny 10-1, 10-2: doba působení
30 min.
barvicí směsi na nové odrosty by měla
být 35 minut. Na konci doporučené
doby působení naneste zbylou směs
po celé délce vlasů a nechte působit
45 min.
dalších 10 minut.
Tento způsob použití doporučujeme, jestliže
• používáte permanentní barvu poprvé nebo
• již nejsou na Vašich vlasech viditelné zbytky
předchozího barvení, Vaše vlasy jsou úplně
odrostlé.
1. Připravenou barvicí směs naneste
rovnoměrně, pramínek po pramínku, po celé
délce vlasů a důkladně vmasírujte.
2. a) Nechte barvicí směs působit po dobu 30 30–45 min.
minut.
b) U odstínů 10-1, 10-2: nechte barvicí směs působit 45
minut
• aplikační lahvička s vyvíjecí emulzí
• balení posilujícího balzámu pro lesk
q N Á V O D
P O U Ž I T Í
2.1
OBSAH
• Chraňte před přímým kontaktem s textiliemi nebo
šperky. Vzniklé skvrny lze jen těžko odstranit.
• Doporučujeme opakovat aplikaci každé 4 týdny,
jelikož vlasy rostou přibližně 1 cm za měsíc.
• Máte-li vlasy delší než po bradu, doporučujeme Vám
při aplikaci použít 2 balení.
• Mytí vlasů před barvením nedoporučujeme. Barvení
po umytí vlasů není nutné, protože barvicí krém již
obsahuje čistící složky.
• Nepoužívejte 2 týdny před nebo po trvalé ondulaci. V
opačném případě by mohl být výsledek barvení příliš
intenzivní nebo nerovnoměrný.
57,5 mm
vytlačte všechen její obsah do aplikační lahvičky.
3. Lahvičku opět důkladně uzavřete a všechny
složky v ní důkladně promíchejte.
4. Nakonec odšroubujte vrchní uzávěr a
začněte s nanášením.
• Před použitím si prosím důkladně přečtěte
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.
• Připravenou barvicí směs ihned spotřebujte. Zbytky
namíchané směsi neuchovávejte pro pozdější aplikaci.
Chraňte před kontaktem s textiliemi.
• U odstínů 10-1, 10-2: během barvení nepřikládejte na
vlasy plastové ani aluminiové pokrývky a zamezte
působení tepla (jako je např. vysoušeč vlasů, sušící helma
a sauna). Nepoužívejte tyto odstíny na vlasy obarvené
hennou, smývatelnou či permanentní barvou, zvláště
pokud jste při předchozím barvení vlasů použila červené
nebo tmavé odstíny.
Posilující balzám pro lesk dodává vlasovému vláknu
hloubkovou péči, regeneruje ho zevnitř a vytváří na něm
ochrannou vrstvu. Pro dlouhodobou stálost barvy a zdravě
vypadající vlasy se zářivým leskem.
60 mm
K
· Pokud máte ztrvalené, odbarvené nebo melírované vlasy,
doporučujeme Vám zkrátit dobu působení o 5-10 minut.
Objevte Palette Salon Colors – dlouhotrvající barvu od Palette
s profesionálním mixem intenzivních barvicích pigmentů,
které pronikají hluboko do vlasového vlákna. Pro precizní
barevný výsledek se zářivým leskem a perfektní krytí šedin.
Pos.: 235mm
Pos.: 177,5mm
C
O
L
O
U
R

Podobné dokumenty

ICC_IL Relaunch_CZSKHU_1203.indd - Palette

ICC_IL Relaunch_CZSKHU_1203.indd - Palette Kind regards, Neuherz & Partner

Více

Stiahnite si návod na použitie

Stiahnite si návod na použitie napríklad sponky alebo vlasové ihlice a v priebehu farbenia ich nepoužívajte. Nepoužívajte žiadne kovové predmety. Uchovávajte vyvíjací roztok z dosahu tepla a svetla. Nemiešajte túto farbu so žia...

Více

219 Palette Salon colorS - Baseline/Fashion Blondes Instruction

219 Palette Salon colorS - Baseline/Fashion Blondes Instruction lepiacou páskou) opäť dôkladne uzavrite. Po 45 minútach krém/zmes dôkladne opláchnite vlažnou vodou.

Více

Stáhnout instrukce - Palette

Stáhnout instrukce - Palette • Tento výrobok obsahuje zložky, ktoré môžu spôsobiť vážne podráždenie očí a prípadne spôsobiť ich trvalé poškodenie. Pokiaľ sa vyvíjací roztok alebo farbiaca zmes dostane do kontaktu s očami, okam...

Více

Gebrauchsanweisung – Master 4-spr. – 1. Seite 40x velmi

Gebrauchsanweisung – Master 4-spr. – 1. Seite 40x velmi že jste zesvětlovače/barvy na vlasy používali již dříve. Test proveďte na kůži v loketní jamce na ploše cca 1cm x 1cm. Co potřebujete: 1. Vyvíječ, barvicí prášek a pár rukavic 2. Vatový tampon a ma...

Více

pigment - Palette

pigment - Palette • Pred farbením z vlasov odstráňte všetky kovové predmety ako napríklad sponky alebo vlasové ihlice a v priebehu farbenia ich nepoužívajte. Nepoužívajte žiadne kovové predmety. • Uchovávajte vyvíja...

Více

Palette/LIVE MOUSSE COLOR (Color+Lightener

Palette/LIVE MOUSSE COLOR (Color+Lightener že jste zesvětlovače/barvy na vlasy používali již dříve. Test proveďte na kůži v loketní jamce na ploše cca 1cm x 1cm. Co potřebujete: 1. Vyvíječ, barvicí prášek a pár rukavic 2. Vatový tampon a ma...

Více

N°|6 2005

N°|6 2005 Poťah: snímateľný, z vysoko elastickej dvojitej tkaniny, teplota prania do 60oC, vhodný pre alergikov Výška: cca 200 mm

Více

q BEZPEČNOSTNÉ POKYNY K BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

q BEZPEČNOSTNÉ POKYNY K BEZPEČNOSTNÍ POKYNY v tenkej vrstve na kožu vnútornej strany lakťa, neprekrývajte a nechajte pôsobiť 45 minút. Zabráňte kontaktu s textíliami. Tubu s farbiacim krémom dobre uzavrite. Po 45 minútach farbiaci krém opatr...

Více