Technické údaje 315327 AQUAGEN® LM

Komentáře

Transkript

Technické údaje 315327 AQUAGEN® LM
SUCITESA
Stránka č. 1 z 1
Technické údaje
315327
AQUAGEN® LM-950
Myčka na nádobí. Velmi
tvrdá voda.
VLASTNOSTI
Produkt na mytí nádobí, příborů a dalších kuchyňských nástrojů v myčkách na nádobí. Zaručuje účinné vyčištění a
zvýšený efekt odstranění skvrn, zabraňuje usazování nečistot a ucpání instalací. Určeno pro diskontinuální linky na
mytí nádobí a tunelové myčky nádobí. Tvrdost: až 95ºHF.
POUŽITÍ A ZPŮSOB POUŽITÍ
Dávkujte v poměru 2 až 5 ml/l vody na mytí. Doporučuje se používat automatické systémy dávkování připojené k
myčce. Optimální teplota mytí je 55-60ºC.
SLOŽENÍ
Anorganické alkálie, Látky se schopností sekvestrace, Barviva, Voda, Polymery
FYZICKÉ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
VZHLED :
BARVA :
VŮNĚ :
Průzračná kapalina
Žlutá
Charakteristický
VISKOZITA : Neaplikovatelné
seg.(Copa Ford
DIN53211)
HUSTOTA :
pH ČISTOTY :
ROZPUSTNOST VE VODĚ :
1,25+-0.01
TEPLOTA VZNÍCENÍ :
Neaplikovatelné
Cup)
% AKTIVNÍ NOMINÁLNÍ
SLOŽKA :
36,6
13+-1
Rozpustný
(Closed
DODATEČNÉ INFORMACE
SANITÁRNÍ REGISTRY :
STANDARDNÍ FORMÁTY :
Viz celková listina cen, ke konzultaci v naší prodejní kanceláři.
V případě nehody konzultovat Španělskou lékařskou službu a toxikologické informace. Tf. +34915620420
Neaplikovatelné
Orientační informace s komerčním účelem. Při manipulaci s produktem a při jeho užití se řiďte pokyny na etiketě a na
bezpečnostní kartě. Pro vyřešení nejasností se spojte s naším technickým oddělením.
Dokument : 04LAB004
Skupina : 9009
Dílo : 22/12/2008
z1
Verze : 2
Kód : 315327
Strana: 1
Suministros Científicos Técnicos, S.A.U.
C/Comadrán 39, nave A6 - P.I. Can Salvatella - 08210 Barberà del Vallés (Barcelona) - España (Spain) - Tel. 902
121411 - Fax. 902 121419
http://www.sucitesa.com/fitxa_tecnica.asp?idm=9009&codi=315327&ids=2237811347... 28.7.2009