Prohlášení o vlastnostech č. 001/1339

Komentáře

Transkript

Prohlášení o vlastnostech č. 001/1339
Prohlášení o vlastnostech č. 001/1339
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011
1. Identifikační kód výrobku: Betonové dlažební desky
BEST – BEATON (40 mm), BEST – ELEGIA, BEST – FORUM III (40 mm), BEST – GRISEA,
BEST – KLASIKO (40 mm), BEST – KORZO (40 mm), BEST – KVARTO, BEST – NAVIGA,
BEST – PANERA, BEST – PŘÍLOŽNÁ DESKA, BEST – SOLITERA, BEST – VALEA, BEST - VEGA
2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku:
Betonová dlažba je určena pro zhotovování dlážděných krytů chodníků, parkovišť osobních vozidel,
cyklistických stezek a podobně.
3. Výrobce: BEST, a.s., Rybnice 148, 331 51 Kaznějov, IČ: 25 20 18 59, tel.: +420 373 720 111,
e-mail: [email protected]
4. Systém posuzování a ověřování stálostí vlastností: Systém 4
5. Posouzení shody dle harmonizované normy EN 1339:2003/AC:2006-05 provedl výrobce uvedený v bodě 3.
6. Deklarované vlastnosti pro prvky:
Základní charakteristika
Vlastnost
Reakce na oheň
NPD
Chování proti vnějšímu požáru
NPD
Emise azbestu
NPD
Pevnost v ohybu
Harmonizovaná technická
specifikace
≥ 5,0 MPa
Odolnost proti smyku/skluzu
NPD
Tepelná vodivost
Odolnost proti povětrnostním vlivům
- střední hodnota ztráty hmotnosti
- jednolivá hodnota ztráty hmotnosti
NPD
EN 1339:2003/AC:2006-05
2
≤ 1,0 kg/m
2
≤ 1,5 kg/m
7. Vlastnosti výše uvedených výrobků jsou ve shodě s vlastnostmi uvedených v bodě 6. Toto prohlášení o
vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 3.
Podepsáno za výrobce a jeho jménem:
V Rybnici dne 2.listopadu 2015
Ing. Tomáš Březina
statutární ředitel společnosti BEST, a.s.
1

Podobné dokumenty

Prohlášení o vlastnostech č. 001/1339

Prohlášení o vlastnostech č. 001/1339 BEST – KLASIKO (40 mm), BEST – KORZO (40 mm), BEST – KVARTO, BEST – NAVIGA, BEST – PANERA, BEST – VALEA, BEST – VEGA, 3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku: Betonová dlažba...

Více

Prohlášení o vlastnostech č. 001/2013

Prohlášení o vlastnostech č. 001/2013 jsou ošet eny trvalou impregnací. Celková délka dlažby je než ty násobek její tlouš ky. 3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku: Betonová dlažba je ur ena pro zhotovování dlá...

Více

Prohlášení o vlastnostech č. 002/2013

Prohlášení o vlastnostech č. 002/2013 Harmonizovaná technická specifikace SN EN 1339, l.5.3.3.1

Více

money s3 - cenik4.frm

money s3 - cenik4.frm Prodejní ceník SOUTOK - Stavebniny s.r.o.

Více

Untitled

Untitled Aby naše cappuccino i caffé latté bylo opravdu lahodné, používáme plnotučné čerstvé mléko. Dokonalá káva pro dokonalý den

Více

VÝROBKY Z BETONU VÝROBKY Z BETONU

VÝROBKY Z BETONU VÝROBKY Z BETONU 6. 70 % našich výrobků je trvale skladem. 70 % našich výrobků je trvale skladem a Vy si je bez objednávky, vždy a ihned můžete odvézt. Bez nadsázky, to je skvělá věc. Můžete přemýšlet o zcela jiný...

Více

Nejrychleji rostoucí segment v gastronomii fast casual zastupuje v

Nejrychleji rostoucí segment v gastronomii fast casual zastupuje v V česku můžete fast casual okusit v útulných bistro-kavárnách HOME OFFICE Bistro & Coffee. Fast casual nabízí kvalitní občerstvení během dne, které není finančně ani časově náročné. Jeho obliba ros...

Více