zde - Zdravotní ústav se sídlem Ústí nad Labem

Komentáře

Transkript

zde - Zdravotní ústav se sídlem Ústí nad Labem
Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 375/2016 ze dne: 15.06.2016
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Centrum hygienických laboratoří
Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem
Pracoviště zkušební laboratoře:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
P1
P1a
P2
P3
P4
P5
P7
P8
P8a
P8b
P9
P10
P11
P12
P13
Hradec Králové
Hradec Králové
Liberec
Náchod
Kolín
Pardubice
Trutnov
Ústí n. Labem
Ústí n. Labem
Ústí n. Labem
Plzeň
České Budějovice
Karlovy Vary
Kladno
Příbram
Jana Černého 361, 503 41 Hradec Králové
Nezvalova 958, 500 03 Hradec Králové
U Sila 1139, 463 11 Liberec
Denisovo nábřeţí 840, 547 01 Náchod
U Nemocnice, 280 00 Kolín 3
Na Spravedlnosti 1533, 532 31 Pardubice
Úpická 94, 541 01 Trutnov
Pasteurova 9, 400 01 Ústí nad Labem
Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem
Pasteurova 9, 400 01 Ústí nad Labem
17. listopadu 1, 301 00 Plzeň
L.B. Schneidera 32, 370 21 České Budějovice
Závodní 94, 360 06 Karlovy Vary
Františka Kloze 2316, 272 01 Kladno
U Nemocnice 85, 261 01 Příbram
Kontaktní a odběrová místa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K10
K11
K12
K13
K14
K15
K16
K17
K18
K19
Jičín
Revoluční 1076, 506 01 Jičín
Chrudim
Čáslavská 1146, 537 01 Chrudim
Ústí nad Orlicí
Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí
Svitavy
Pavlovova 6, 568 02 Svitavy
Česká Lípa
Purkyňova 1849, 470 42 Česká Lípa
Děčín
Březinova 3, 405 01 Děčín
Most
J. E. Purkyně 270/5, 434 64 Most
Chomutov
Kochova 1185, 430 01 Chomutov
Rokycany
Svazu bojovníků za svobodu 68, 337 01 Rokycany
Tachov
Václavská ulice 1560, 347 01 Tachov
Písek
K. Čapka 2459, 397 01 Písek
Prachatice
Nemocniční 204, 383 01 Prachatice
Tábor
Československé armády 1191, 390 03 Tábor
Strakonice
Radomyšlská 336, 386 01 Strakonice
Jindřichův Hradec Bezručova 857/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Klatovy
K Letišti 385/II, budova C, 339 01 Klatovy
Praha
Jasmínová 2905/37, 106 00 Praha
Mělník
Praţská 391, 276 01 Mělník
Benešov
Černoleská 2053, 256 01 Benešov
Strana 1 z celkového počtu 44 stran
11_01--20130510
Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 375/2016 ze dne: 15.06.2016
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Centrum hygienických laboratoří
Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem
Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy.
Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku.
Aktuální seznam činností prováděných v rámci flexibilního rozsahu je k dispozici u manažerky kvality.
Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek.
Laboratoř je způsobilá provádět samostatné vzorkování.
Zkoušky:
Pořadové
číslo 1)
001
Přesný název
zkušebního postupu/metody 2)
Identifikace
zkušebního postupu/metody
Stanovení absorbance
SOP 001
(ČSN 757360)
Stanovení amonných iontů
(NH4+) spektrofotometricky a
amoniakálního dusíku (NNH4+) výpočtem z naměřených
hodnot
Stanovení amonných iontů
(NH4+) spektrofotometricky
setem firmy Merck a
amoniakálního dusíku (NNH4+) výpočtem z naměřených
hodnot
Stanovení amoniaku
spektrofotometricky
SOP 002 část A
(ČSN ISO 7150-1)
P 10, 11,
12
002A
P 10, 11,
12
002B
P 12
002.01
P3
002.03
P 12
003A
P 1, 10,.11
003B
P1
004
P 1, 10, 11,
Předmět zkoušky 3)
Vody pitné, podzemní,
povrchové, ke koupání, vody
minerální P11
Vody, vody minerální P11,
výluhy
SOP 002 část B
(ČSN ISO 7150-1,
předpis firmy Merck)
Vody, výluhy
SOP 002.01
(Křiţan V., Analýza ovzduší,
SNTL, 1981,
MZ ČR OVZ -32.0-8.3.07/8559,
NIOSH 6015, vydání 2)
Ovzduší
Stanovení amonných iontů
(NH4+) titračně a
amoniakálního dusíku (NNH4+) výpočtem z naměřených
hodnot
Stanovení aniontů metodou
kapalinové chromatografie
iontů, dusitanového (N-NO2) a
dusičnanového (N-NO3) dusíku
výpočtem z naměřených
hodnot (vodivostní detekce) (*)
SOP 002.03
(ČSN ISO 5664)
Vody podzemní, povrchové,
ke koupání, odpadní
SOP 003 část A
(ČSN EN ISO 10304-1,
ČSN EN ISO 10304-4,
ČSN EN ISO 15061)
Vody, vody minerální P11,
výluhy
Stanovení aniontů metodou
kapalinové chromatografie
iontů, dusitanového (N-NO2) a
dusičnanového (N-NO3) dusíku
výpočtem z naměřených
hodnot (vodivostní detekce) (*)
Stanovení barvy
spektrometricky
SOP 003 část B
(ČSN EN ISO 10304-1,
ČSN EN ISO 10304-4,
ČSN EN ISO 15061)
Pevný sorbent
SOP 004
(ČSN EN ISO 7887)
Vody, vody minerální P11,
výluhy
12
Strana 2 z celkového počtu 44 stran
11_01--20130510
Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 375/2016 ze dne: 15.06.2016
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Centrum hygienických laboratoří
Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem
Pořadové
číslo 1)
Přesný název
zkušebního postupu/metody 2)
005
Stanovení biochemické
spotřeby kyslíku po n dnech
(BSKn) - kyslíkovou
elektrodou
Stanovení biochemické
spotřeby kyslíku po n dnech
(BSKn) LDO sondou
Stanovení celkového dusíku
po oxidační mineralizaci
spektrofotometricky
Stanovení dusíku po
kjeldahlizaci titračně
Stanovení celkového dusíku
spektrofotometricky setem
firmy Merck a anorganického a
organického dusíku výpočtem
z naměřených hodnot
SOP 005
(ČSN EN 1899-1,
ČSN EN 1899-2)
Vody povrchové, podzemní a
odpadní
SOP 005.01
(ČSN EN 1899-1,
ČSN EN 1899-2)
SOP 006
(ČSN EN ISO 11905)
Vody povrchové, podzemní a
odpadní
SOP 006.01
(ČSN EN 13342)
SOP 006.02
(ČSN EN ISO 11905-1,
předpis firmy Merck)
Pevné vzorky
Stanovení celkového fosforu a
fosforečnanů
spektrofotometricky
SOP 007
(ČSN EN ISO 6878)
Vody, vody minerální P11,
výluhy
Stanovení celkového fosforu a
fosforečnanů
spektrofotometricky setem
firmy Merck
SOP 007.01
(ČSN EN ISO 6878,
předpis firmy Merck)
Vody, výluhy
Stanovení fosforu metodou
extrakce lučavkou královskou
SOP 007.02
(ČSN EN 13657)
Pevné vzorky
Stanovení celkového a volného
chlóru spektrofotometricky
setem firmy HACH/Merck a
vázaného chlóru výpočtem
z naměřených hodnot
SOP 008
(ČSN ISO 7393-2,
předpis firmy HACH/Merck)
Vody, výluhy
Stanovení dusičnanů (NO3-)
spektrofotometricky a
dusičnanového dusíku (N-NO3-)
výpočtem z naměřených
hodnot
Stanovení dusičnanů (NO3-)
UV spektrofotometrií
SOP 009
(ČSN ISO 7890-3)
Vody, vody minerální P11,
výluhy
SOP 009.01
(Janoušek I., Fiala J.: Vodní
hospodářství 38B, 51 (1988))
Vody pitné, povrchové, vody
ke koupání
Stanovení dusitanů (NO2-)
spektrofotometricky a
dusitanového dusíku (N-NO2-)
výpočtem z naměřených
hodnot
SOP 010
(ČSN EN 26777)
Vody, vody minerální P11,
výluhy
P 1, 7, 10
005.01
P 12
006
P 10
006.01
P12
006.02
P 1, 12
007
P 10, 11
007.01
P 1, 12
007.02
P 12
008
(P 1, 2, 3, 4,
7, 8, 9-13,
K 1-8,
11-19)*
009
P 10, 11,
12
009.01
P 12
010
P 10, 11,
12
Identifikace
zkušebního postupu/metody
Strana 3 z celkového počtu 44 stran
Předmět zkoušky 3)
Vody, výluhy
Vody, výluhy
11_01--20130510
Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 375/2016 ze dne: 15.06.2016
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Centrum hygienických laboratoří
Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem
Pořadové
číslo 1)
011
P 1, 10, 11,
Přesný název
zkušebního postupu/metody 2)
Identifikace
zkušebního postupu/metody
Předmět zkoušky 3)
Stanovení elektrické
konduktivity
SOP 011
(ČSN EN 27888)
Vody, vody minerální P11,
vody čištěné, výluhy
Stanovení fluoridů
potenciometricky (ISE)
Stanovení fluoridů
spektrofotometricky
SOP 012
(ČSN ISO 10359-1)
SOP 012.01
(TNV 757431,
EPA 340.1)
SOP 013
(ČSN 757373)
Vody, výluhy
SOP 014
(ČSN 75 7536)
SOP 015
(ČSN ISO 15705)
Vody pitné, povrchové,
podzemní, vody minerální P11
Vody, výluhy
SOP 015.01
(předpis firmy Merck,
ČSN ISO 15705)
SOP 016
(ČSN EN ISO 8467)
Vody, výluhy
Stanovení chloridů titračně
SOP 017
(ČSN ISO 9297)
Vody, vody minerální P11,
výluhy
Stanovení chlordioxidu (oxidu
chloričitého)
spektrofotometricky komerční
analytickou soupravou HACH
SOP 018
(předpis firmy Hach)
Vody pitné, vody ke koupání
Stanovení chlorofylu-a
spektrofotometricky
SOP 019
(ČSN ISO 10260)
Vody povrchové, vody ke
koupání
SOP 022
(ČSN 75 7415)
SOP 023
(AHEM č. 4/1970)
Vody, výluhy
12
012
P 12
012.01
P 11, 12
013
P 11
014
P 1, 11
015
P 7, 10
015.01
P 1, 12
016
P 1, 10, 11,
12
017
Stanovení forem oxidu
uhličitého (CO2 volný, vázaný,
celkový, agresivní,
hydrogenuhličitany (HCO3- ),
uhličitany (CO32-)) titračně a
výpočtem z naměřených
hodnot
Stanovení huminových látek
spektrofotometricky
Stanovení chemické spotřeby
kyslíku dichromanem
(CHSKCr) spektrofotometricky
Stanovení chemické spotřeby
kyslíku dichromanem pomocí
setu Spectroquant Merck.
Stanovení chemické spotřeby
kyslíku manganistanem
(CHSKMn) titračně
P 10, 11,
Vody pitné, vody minerální P11
Vody pitné, balené, vody
minerální
Vody, vody minerální P11,
výluhy
12
018
(P 9, 10,
K 16)*
019
P 1, 10, 11,
12
020-021
022
P 1, 12
023
P3
024
P 1, 11, 12
Neobsazeno
Stanovení veškerých kyanidů
spektrofotometricky.
Stanovení kyanidů a
kyanovodíku metodou
spektrofotometrickou
Stanovení kyselinové
neutralizační kapacity (KNK4,5
a KNK8,3) titračně
SOP 024
(ČSN EN ISO 9963-1)
Strana 4 z celkového počtu 44 stran
Ovzduší, vnitřní prostředí
(indoor), pracovní prostředí,
emise
Vody, vody minerální P11,
výluhy
11_01--20130510
Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 375/2016 ze dne: 15.06.2016
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Centrum hygienických laboratoří
Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem
Pořadové
číslo 1)
Přesný název
zkušebního postupu/metody 2)
025
Stanovení látek
nerozpuštěných (NL) a
veškerých látek gravimetricky
a ztráty ţíháním
nerozpuštěných látek výpočtem
z naměřených hodnot
Stanovení látek rozpuštěných
(RL, RAS) gravimetricky
P 1, 7, 10,
11, 12
026
P 1, 7, 10,
027
(P 1-4, 7, 8,
Předmět zkoušky 3)
SOP 025
(ČSN EN 872,
ČSN 75 7350)
Vody, výluhy
SOP 026
(ČSN 75 7346,
ČSN 75 7347)
Vody, vody minerální P11,
výluhy
SOP 028
(ČSN 75 7367)
Vody pitné, ke koupání,
podzemní, povrchové
SOP 029.01
(Hyg. předpis č. 60/81, MZ ČR
OVZ 32.0-08.3.07/8559)
Venkovní ovzduší, imise,
vnitřní prostředí (indoor),
pracovní prostředí, emise
Neobsazeno
Stanovení ozónu
spektrofotometricky komerční
analytickou soupravou HACH
SOP 032
(předpis firmy HACH)
Vody pitné, vody ke koupání
Stanovení ozónu
spektrofotometricky
SOP 032.01
(OSHA 214)
Stanovení pH
potenciometricky
SOP 033
(ČSN ISO 10523)
Venkovní ovzduší, imise,
vnitřní prostředí (indoor),
pracovní prostředí, emise
Vody, vody minerální P11,
výluhy
Stanovení pH
potenciometricky
SOP 033.01
(ČSN EN 15933,
ČSN ISO 10390)
Pevné vzorky
Neobsazeno
Stanovení rozpuštěného
kyslíku membránovou sondou
SOP 036
(ČSN EN ISO 5814)
Vody, výluhy
Stanovení rozpuštěného
kyslíku luminiscenční metodou
se sondou LDO
SOP 036.01
(návod firmy HACH,
ČSN ISO 17289)
Vody pitné, podzemní,
povrchové, ke koupání,
odpadní
11, 12
028
Identifikace
zkušebního postupu/metody
Neobsazeno
Stanovení oxidačně-redukčního
potenciálu
9-13,
K 1-4, 6, 7,
8, 11-17,
19)*
029.01
P3
030-031
032
(P 1-4, 7, 8,
9-13,
Stanovení oxidu dusičitého
spektrofotometricky
K 1-4, 6, 7,
8, 12, 13,
14, 16, 17,
19)*
032.01P
3
033
(P 1-4, 7, 8,
9-13,
K 1-4, 6, 7,
8, 11-17,
19)*
033.01
P 12
034-035
036
(P 1, 2, 3,
7, 9-11, 13
K 1, 2, 11,
14, 16, 19)*
036.01
P 12
Strana 5 z celkového počtu 44 stran
11_01--20130510
Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 375/2016 ze dne: 15.06.2016
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Centrum hygienických laboratoří
Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem
Pořadové
číslo 1)
037
P 10, 12
037.01
Přesný název
zkušebního postupu/metody 2)
Stanovení síranů
spektrofotometricky
Stanovení síranů titračně
P1
039
P 1, 10, 11,
12
040
P 10, 12
041
P 11, 12
041.01
P 1, 12
042
Předmět zkoušky 3)
SOP 037
(EPA 375.4)
SOP 037.01
(ČSN 757477)
SOP 038
(ČSN ISO 10530)
Vody, výluhy
SOP 039
(ČSN ISO 6058,
ČSN ISO 6059)
SOP 040
(ČSN EN 12880,
ČSN EN 12879
ČSN EN 14346 - část A,
ČSN ISO 11465,
ČSN 46 5735,
Vyhl. č. 341/2008 Sb. v platném
znění)
SOP 041
(ČSN EN 903)
SOP 041.01
(ČSN EN 903,
předpis firmy Merck)
Vody, výluhy
SOP 042
(ČSN 75 7342)
Vody, vody minerální P11,
výluhy
Stanovení vápníku titračně
SOP 043
(ČSN ISO 6058)
Vody, vody minerální P11,
výluhy
Stanovení zákalu
nefelometricky
SOP 044
(ČSN EN ISO 7027)
Vody, vody minerální P11,
výluhy
Stanovení zásadové
neutralizační kapacity (ZNK)
titračně
Stanovení fenolů (fenolového
indexu) spektrofotometricky
SOP 045
(ČSN 75 7372)
Vody, vody minerální P11,
výluhy
SOP 046
(ČSN ISO 6439)
Vody, vody minerální P11,
výluhy
Stanovení boru
spektrofotometricky
SOP 047
(ČSN ISO 9390)
Vody, výluhy
SOP 049 část A
(ČSN ISO 11083,
ČSN EN ISO 18412)
Vody, výluhy
P 11
038
Identifikace
zkušebního postupu/metody
Stanovení sulfanu a sulfidů
spektrofotometricky
Stanovení sumy vápníku a
hořčíku (tvrdost) titračně a
hořčíku dopočtem
Stanovení sušiny a zbytku po
ţíhání gravimetricky a obsahu
vody (vlhkosti) a ztráty
ţíháním (spalitelných látek)
výpočtem z naměřených
hodnot
Stanovení anionaktivních
tenzidů spektrofotometricky
Stanovení tenzidů
anionaktivních
spektrofotometricky setem
firmy Merck
Stanovení teploty
(P 1-4, 7, 8,
Vody minerální
Vody, výluhy
Pevné vzorky, odpady
Vody, vody minerální P11,
výluhy
Vody, výluhy
9-13,
K 1-8,
11-19)*
043
P 10, 11,
12
044
P 1, 10, 11,
12
045
P 1, 11, 12
046
P 1, 10, 11,
12
047
P 10, 12
048
049A
P 10
Neobsazeno
Stanovení chrómu (Cr6+)
spektrofotometricky
Strana 6 z celkového počtu 44 stran
11_01--20130510
Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 375/2016 ze dne: 15.06.2016
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Centrum hygienických laboratoří
Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem
Pořadové
číslo 1)
049B
P 3, 10
049.01
P1
050
051
P 10
052-053
054
P 12
055
Přesný název
zkušebního postupu/metody 2)
Stanovení chromu (Cr6+)
spektrofotometricky
Stanovení chromu (Cr6+)
pomocí setu Spectroquant
Merck
Neobsazeno
Stanovení ţeleza
spektrofotometricky
Neobsazeno
Stanovení nerozloţitelných
příměsí gravimetricky
Zkoušky na čistotu vod
P 1, 12
056-061
062
(P 1-4, 7, 8,
Neobsazeno
Orientační senzorická
analýza (*)
9-13,
Identifikace
zkušebního postupu/metody
Předmět zkoušky 3)
SOP 049 část B
(CHAPO-str.167,
OSHA ID-215,
NIOSH 7600)
SOP 049.01
(ČSN ISO 11083,
ČSN EN ISO 18412,
Merck Chromate Test 114758)
Pracovní prostředí, ovzduší imise
SOP 051
(ČSN ISO 6332)
Vody, výluhy
SOP 054
(ČSN 46 5735,
Vyhl. č. 341/2008 Sb. v platném
znění)
SOP 055
(Český lékopis v platném znění
vč. Doplňků: kap.6.3:0169,
kap.6.3:0008, kap.6.3:1927,
kap. 7.0:1167)
Pevné vzorky, odpady
SOP 062
(ČSN EN 1622,
TNV 75 7340)
Vody mimo odpadní, výluhy
SOP 070 část A
(Firemní literatura fy.
ANAMET s.r.o., ČR)
Vody, výluhy
SOP 070 část B
(Firemní literatura fy.
ANAMET s.r.o., ČR)
Vody, výluhy
Vody, výluhy
Vody čištěné
K 1-8,
K 11-16,
17, 19)*
063-069
070A
P1
070B
P1
Neobsazeno
Stanovení iontů na analyzátoru
SmartChem
spektrofotometricky. Stanovení
dusitanů a dusičnanů
spektrofotometricky a
dusitanového dusíku (N-NO2),
dusičnanového dusíku (N-NO3)
a sumy dusitanového a
dusičnanového dusíku
výpočtem z naměřených
hodnot
Stanovení iontů na analyzátoru
SmartChem
spektrofotometricky. Stanovení
dusitanů spektrofotometricky
a dusitanového dusíku (N-NO2)
výpočtem z naměřených
hodnot
Strana 7 z celkového počtu 44 stran
11_01--20130510
Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 375/2016 ze dne: 15.06.2016
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Centrum hygienických laboratoří
Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem
Pořadové
číslo 1)
Přesný název
zkušebního postupu/metody 2)
070CA
Stanovení iontů na analyzátoru
SmartChem
spektrofotometricky. Stanovení
amonných iontů jako NH4+
SOP 070, část CA
(Firemní literatura fy.
ANAMET s.r.o., ČR)
Vody, výluhy
Stanovení iontů na analyzátoru
SmartChem
spektrofotometricky. Stanovení
amonných iontů jako NH4+
Stanovení iontů na analyzátoru
SmartChem
spektrofotometricky. Stanovení
celkového dusíku
SOP 070, část CB
(Firemní literatura fy.
ANAMET s.r.o., ČR)
Ovzduší
SOP 070 část D
(Firemní literatura fy.
ANAMET s.r.o., ČR)
Vody, výluhy
Stanovení iontů na analyzátoru
SmartChem
spektrofotometricky. Stanovení
orthofosforečnanů jako PO43spektrofotometricky a P-PO43výpočtem z naměřených
hodnot
Stanovení iontů na analyzátoru
SmartChem
spektrofotometricky. Stanovení
celkového fosforu
Stanovení iontů na analyzátoru
SmartChem
spektrofotometricky. Stanovení
chloridů
Stanovení iontů na analyzátoru
SmartChem
spektrofotometricky. Stanovení
síranů
Stanovení iontů na analyzátoru
SmartChem
spektrofotometricky. Stanovení
hliníku
Stanovení iontů na analyzátoru
Gallery spektrofotometricky.
Stanovení dusitanů a dusičnanů
spektrofotometricky a
dusitanového dusíku (N-NO2),
dusičnanového dusíku (N-NO3)
výpočtem z naměřených
hodnot
Stanovení iontů na analyzátoru
Gallery spektrofotometricky.
Stanovení amonných iontů jako
NH4+
SOP 070 část E
(Firemní literatura fy.
ANAMET s.r.o., ČR)
Vody, výluhy
SOP 070 část F
(Firemní literatura fy.
ANAMET s.r.o., ČR)
Vody, výluhy
P1
070CB
P1
070D
P1
070E
P1
070F
P1
070G P1
070H
P1
070I
P1
071A
P 12
071B
P 12
Identifikace
zkušebního postupu/metody
SOP 070 část G
(Firemní literatura fy.
ANAMET s.r.o., ČR)
Předmět zkoušky 3)
Vody, výluhy
SOP 070 část H
(Firemní literatura fy.
ANAMET s.r.o., ČR)
Vody, výluhy
SOP 070 část I
(Firemní literatura fy.
ANAMET s.r.o., ČR)
Vody, výluhy
SOP 071 část A
(Firemní literatura fy. Thermo
Fisher Scientific Oy)
Vody mimo odpadní, výluhy
SOP 071 část B
(Firemní literatura fy. Thermo
Fisher Scientific Oy)
Vody mimo odpadní, výluhy
Strana 8 z celkového počtu 44 stran
11_01--20130510
Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 375/2016 ze dne: 15.06.2016
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Centrum hygienických laboratoří
Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem
Pořadové
číslo 1)
Přesný název
zkušebního postupu/metody 2)
071C
Stanovení iontů na analyzátoru
Gallery spektrofotometricky.
Stanovení orthofosforečnanů
jako PO4 3- spektrofotometricky
a P-PO4 3- výpočtem
z naměřených hodnot
Stanovení iontů na analyzátoru
Gallery spektrofotometricky.
Stanovení síranů.
Stanovení iontů na analyzátoru
Gallery spektrofotometricky.
Stanovení chloridů.
Stanovení barvy na analyzátoru
Gallery spektrofotometricky.
P 12
071D
P 12
071E
P 12
071F
P 12
071G
P 12
071H
P 12
072-081
082
P1
083-101
102
P1
103-104
105
P1
106
P1
107
108
P 1, 9
109
Stanovení elektrické
konduktivity analyzátorem
Gallery.
Stanovení pH
potenciometricky analyzátorem
Gallery.
Neobsazeno
Stanovení celkových kyanidů
po separaci plynovou difuzí
jako kyanatany metodou
iontové chromatografie
Neobsazeno
Izolace a identifikace
syntetických barviv metodou
TLC
Neobsazeno
Stanovení dusíku podle
Kjeldahla titračně a bílkovin a
energetické hodnoty výpočtem
z naměřených hodnot
Stanovení dusičnanů a dusitanů
metodou HPLC-UVD
Neobsazeno
Stanovení alkoholu
pyknometricky
Identifikace
zkušebního postupu/metody
Předmět zkoušky 3)
SOP 071 část C
(Firemní literatura fy. Thermo
Fisher Scientific Oy)
Vody mimo odpadní, výluhy
SOP 071 část D
(Firemní literatura fy. Thermo
Fisher Scientific Oy)
SOP 071 část E
(Firemní literatura fy. Thermo
Fisher Scientific Oy)
SOP 071 část F
(Firemní literatura fy. Thermo
Fisher Scientific Oy)
SOP 071 část G
(Firemní literatura fy. Thermo
Fisher Scientific Oy)
SOP 071 část H
(Firemní literatura fy. Thermo
Fisher Scientific Oy)
Vody mimo odpadní, výluhy
SOP 082
(ČSN EN ISO 14403-2,
H. Sakamoto, F. Mitsukubo,
T. Tomiyasu, N. Nonehara:
Rep.Fac.Sci. Kagoshima Univ.,
No.: 31, 91-96, 1998)
Vody, výluhy
SOP 102
(Davídek a kol., Laboratorní
příručka analýzy potravin,
SNTL 1977, Praha)
Potraviny
SOP 105
(ČSN EN 12135)
Potraviny
SOP 106
(ČSN EN 12014)
Potraviny
SOP 108
(Nařízení komise (ES) č.
2870/2000 )
Lihoviny
Vody mimo odpadní, výluhy
Vody mimo odpadní, výluhy
Vody mimo odpadní, výluhy
Vody mimo odpadní, výluhy
Neobsazeno
Strana 9 z celkového počtu 44 stran
11_01--20130510
Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 375/2016 ze dne: 15.06.2016
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Centrum hygienických laboratoří
Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem
Pořadové
číslo 1)
110
P 1, 10
111-119
120A
P1
120B
P1
121
122
P1
123
Přesný název
zkušebního postupu/metody 2)
Stanovení chloridu sodného
titračně
SOP 110
(ČSN EN 12133,
ČSN EN ISO 5943,
ČSN ISO 1841-1,
ČSN ISO 1841-2)
Potraviny
Neobsazeno
Stanovení (měření) pH
potenciometricky
SOP 120 část A
(ČSN 58 0703-9)
Potraviny
Stanovení (měření) pH
potenciometricky
SOP 120 část B
(ČSN 68 1504)
PBU
Neobsazeno
Stanovení popela
gravimetricky
SOP 122
(ČSN 58 0703-11)
Potraviny
SOP 123
(ČSN 56 0116-7,
ČSN 56 0240-8,
ČSN 56 0512-15,
ČSN 56 0130-5,
ČSN 56 0210)
SOP 124
(ČSN EN ISO 5492,
ČSN ISO 3972,
ČSN EN ISO 8586-2,
ČSN ISO 8588,
ČSN ISO 8587,
ČSN ISO 11036,
ČSN ISO 8589)
Potraviny
SOP 130
(ČSN 56 0116,
ČSN 58 8786,
ČSN 56 0146)
Potraviny
SOP 134
(ČSN 58 0703-5)
Potraviny
SOP 200 část A
(ČSN 75 7400,
ČSN ISO 7980,
ČSN ISO 8288,
ČSN EN 1233,
ČSN 75 7385)
Vody, vody minerální P11,
výluhy
Stanovení cukrů titračně
P 10
124
P 1a
125-129
130
Senzorická analýza potravin,
pokrmů, PBU, výluhů
z materiálů v přímém styku
s pitnou vodou
Neobsazeno
Stanovení tuku gravimetricky
P1
131-133
134
P1
134-199
200A
P 1, 10, 11,
12
Předmět zkoušky 3)
Identifikace
zkušebního postupu/metody
Neobsazeno
Stanovení vody (sušiny)
gravimetricky
Neobsazeno
Stanovení kovů metodou AAS
– plamenová technika (*)
Strana 10 z celkového počtu 44 stran
Potraviny, PBU
11_01--20130510
Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 375/2016 ze dne: 15.06.2016
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Centrum hygienických laboratoří
Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem
Pořadové
číslo 1)
Přesný název
zkušebního postupu/metody 2)
200B
Stanovení kovů metodou AAS
– plamenová technika (*)
P 12
200C
P 1, 10, 12
200D
P 12
200.01
A
P 10, 12
200.01
B
P 12
200.01
C
P 10, 12
200.02
A
Stanovení kovů metodou AAS
– plamenová technika (*)
Stanovení kovů metodou AAS
– plamenová technika (*)
Stanovení kovů metodou AAS
– elektrotermická atomizace
(*)
Stanovení kovů metodou AAS
– elektrotermická atomizace
(*)
Stanovení kovů metodou AAS
– elektrotermická atomizace
(*)
Stanovení kovů metodou AAStechnika hydridů (*)
P1
200.02
C
Stanovení kovů metodou AAStechnika hydridů (*)
P1
Identifikace
zkušebního postupu/metody
SOP 200 část B
(ČSN 75 7400,
ČSN ISO 7980,
ČSN ISO 8288,
ČSN EN 1233,
ČSN 75 7385)
SOP 200 část C
(ČSN 75 7385,
ČSN 75 7400,
ČSN ISO 7980,
ČSN ISO 8288,
ČSN EN 1233)
SOP 200 část D
(ČSN 75 7400,
ČSN ISO 7980,
ČSN ISO 8288,
ČSN EN 1233,
ČSN 75 7385)
SOP 200.01 část A
(ČSN EN ISO 15586,
TNV 75 7426,
TNV 75 7408,
TNV 75 7461,
TNV 75 7499)
SOP 200.01 část B
(ČSN EN ISO 15586,
TNV 75 7426,
TNV 75 7408,
TNV 75 7461,
TNV 75 7499)
SOP 200.01 část C
(ČSN EN ISO 15586,
TNV 75 7426,
TNV 75 7408,
TNV 75 7461,
TNV 75 7499)
SOP 200.02 část A
(ČSN EN ISO 15587-1,
ČSN ISO 17378-2)
SOP 200.02 část C
(ČSN EN ISO 15587-1,
ČSN EN 14627)
Pevné vzorky, odpady
Vody, vody minerální P8,
výluhy, biologický materiál,
potraviny, pevné vzorky, PBU
Ovzduší
P 8, 10, 12
Stanovení Hg analyzátorem
AMA/TMA
SOP 200.03
(ČSN 75 7440)
200.04
Stanovení Hg metodou AAS
SOP 200.04
(literatura firmy Perkin Elmer)
200.03
P8
Předmět zkoušky 3)
Strana 11 z celkového počtu 44 stran
Potraviny , PBU ,biologický
materiál, léčiva
Ovzduší
Vody, výluhy
Pevné vzorky, odpady
Potraviny, PBU, biologický
materiál, léčiva
Vody, výluhy
Potraviny, PBU, biologický
materiál, léčiva
11_01--20130510
Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 375/2016 ze dne: 15.06.2016
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Centrum hygienických laboratoří
Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem
Pořadové
číslo 1)
Přesný název
zkušebního postupu/metody 2)
Identifikace
zkušebního postupu/metody
201
P8
Stanovení prvků metodou ICPMS (*)
201.01
A
Stanovení prvků metodou ICPOES (*)
SOP 201
(EPA 200.8, Rev.5.4, 1994;
ČSN EN ISO 17294-2)
SOP 201.01 část A
(literatura firmy Perkin Elmer /
HPST,
ČSN EN ISO 11885)
SOP 201.01 část B
(literatura firmy Perkin Elmer /
HPST,
ČSN EN ISO 11885)
SOP 201.01 část C
(literatura firmy HPST,
ČSN EN ISO 11885)
SOP 201.01 část D
(literatura firmy Perkin Elmer /
HPST,
ČSN EN ISO 11885)
SOP 201.01 část E
(Analysis of Blood Serum on
the Liberty Series II ICP-OES
with the Axially-Viewed
Plasma, Agilent Technologies,
Inc.2015, Publication number:
ICPES-24)
SOP 201.03
(ThermoElemental: Application
notes-Clinical Samples,
SO44AN, AN E0601,
AN E0604, AN E0649;
Milestone applic. notes for
microwawe digestion, 1995)
SOP 201.04
(EPA Compendium Metods IO3.5, IO-3.1, 1999;
ČSN EN 14902;
Milestone applic. notes for
microwawe digestion, 1995)
SOP 201.05
(ČSN EN 13656;
ČSN EN 13657;
Milestone applic. notes for
microwawe digestion, 1995;
EPA 200.8, Rev.5.4, 1994)
P 8, 12
201.01
B
Stanovení prvků metodou ICPOES (*)
P 8, 12
201.01
C
Stanovení prvků metodou ICPOES (*)
P 12
201.01
D
Stanovení prvků metodou ICPOES (*)
P 8, 12
201.01
E
Stanovení prvků metodou ICPOES (*)
P8
201.03
P8
201.04
P8
201.05
P8
Stanovení prvků metodou ICPMS (*)
Stanovení prvků metodou ICPMS (*)
Stanovení prvků metodou ICPMS (*)
Strana 12 z celkového počtu 44 stran
Předmět zkoušky 3)
Vody, vody minerální, vody
čištěné, výluhy
Vody, výluhy, vody
minerálníP8, vody čištěné P8
Pevné vzorky, odpady
Potraviny, PBU
Ovzduší
Biologický materiál
Biologický materiál, potraviny
Ovzduší
Pevné vzorky, odpady
11_01--20130510
Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 375/2016 ze dne: 15.06.2016
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Centrum hygienických laboratoří
Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem
Pořadové
číslo 1)
Přesný název
zkušebního postupu/metody 2)
Identifikace
zkušebního postupu/metody
201.09
Stanovení prvků metodou ICPMS (*)
SOP 201.09
(The rules governing cosmetic
products in the European Union,
1999 Edition;
EPA 200.8, Rev.5.4, 1994;
Milestone applic. notes for
microwawe digestion, 1995)
Kosmetika
SOP 203 část A
(ČSN ISO 9964-3)
Vody, výluhy
SOP 203 část B
(ČSN ISO 9964-3)
Pevné vzorky, odpady
SOP 203 část C
(ČSN ISO 9964-3)
Potraviny, PBU, biologický
materiál, léčiva
SOP 300
(OSHA 142, NIOSH 7602,
NIOSH 7603, MDHS 101,
The Analyst, Vol. 109, 1984)
Pevné vzorky, odpady,
ovzduší
SOP 302
(L`Inf. Biotech., 2(1), 1994,
Nařízení komise (ES)
č.1881/2006, č.165/2010)
SOP 302.01
(J. Chromatography, B, 815(1),
1997,
Nařízení komise (ES)
č.1881/2006)
SOP 302.02
(Microbiol. Aliments-Nutrition,
1996, 14, J. Chromatogr. A815,
1998, R-Biopharm. P43/P43B
vers. 2006,
Nařízení komise (ES)
č.1881/2006)
SOP 302.04
(AHEM Příloha č. 14/91,
Nařízení komise (ES)
č.1881/2006)
SOP 302.05
(J. Chromatography, B, 666,
1995,
Nařízení komise (ES)
č.1881/2006, č.105/2010)
Potraviny
P8
202
203A
P 1, 12
203B
P 12
203C
P 1, 12
204-299
300
P1
301
302
P 1a
302.01
P 1a
302.02
P 1a
302.04
P 1a
302.05
P 1a
Neobsazeno
Stanovení kovů metodou
plamenové emisní
spektrometrie (*)
Stanovení kovů metodou
plamenové emisní
spektrometrie (*)
Stanovení kovů metodou
plamenové emisní
spektrometrie (*)
Neobsazeno
Stanovení modifikací oxidu
křemičitého infračervenou
spektrometrií
Neobsazeno
Stanovení aflatoxinů B1, B2 ,
G1, G2 a M1 metodou HPLCFLD (*)
Stanovení deoxynivalenolu
(DON) metodou HPLC-UVD
Stanovení fusariových
mykotoxinů metodou HPLCFLD (*)
Stanovení patulinu metodou
HPLC-UVD
Stanovení ochratoxinu A
(OTA) metodou HPLC-FLD
Strana 13 z celkového počtu 44 stran
Předmět zkoušky 3)
Potraviny
Potraviny
Potraviny
Potraviny
11_01--20130510
Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 375/2016 ze dne: 15.06.2016
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Centrum hygienických laboratoří
Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem
Pořadové
číslo 1)
Přesný název
zkušebního postupu/metody 2)
302.06
Stanovení ochratoxinu A
(OTA) v biologickém
materiálu metodou HPLC-FLD
P 1a
303-304
305
P 12
305.02
P 12
306
P1
307
P 1, 10, 11,
12
307.01
P 12
308.01
P 10
309.01
A
P 1, 11, 12
309.01
B
P 12
310-311
312.01
P3
313A
P1
313B
P1
314-315
Neobsazeno
Stanovení adsorbovatelných
organicky vázaných halogenů
(AOX) coulometricky
Stanovení adsorbovatelných
organicky vázaných halogenů
(AOX) coulometricky
Stanovení aspartamu, sacharinu
a acesulfanu K metodou
HPLC-UVD
Stanovení celkového
organického uhlíku (TOC) a
rozpuštěného organického
uhlíku (DOC) infračervenou
spektrometrií
Stanovení celkového
organického uhlíku (TOC) a
rozpuštěného organického
uhlíku (DOC)
spektrofotometricky setem
firmy HACH
Stanovení extrahovatelných
látek gravimetricky
Stanovení NEL (nepolární
extrahovatelné látky) a EL
(extrahovatelné látky) metodou
infračervené spektrometrie
Stanovení NEL (nepolární
extrahovatelné látky) a EL
(extrahovatelné látky) metodou
infračervené spektrometrie
Neobsazeno
Stanovení formaldehydu
spektrofotometricky
Stanovení ftalátů v ţivotním
prostředí a předmětech
běţného uţívání (PBU)
metodou GC_ECD a MSD (*)
Stanovení ftalátů v ţivotním
prostředí a předmětech
běţného uţívání (PBU)
metodou GC_ECD a MSD (*)
Neobsazeno
Předmět zkoušky 3)
Identifikace
zkušebního postupu/metody
SOP 302.06
(Human Ochratoxin, Ed. J.
Libbey Eurotext Ltd., 231,
1993)
Biologický materiál
SOP 305
(ČSN EN ISO 9562)
Vody, výluhy
SOP 305.02
(ČSN EN 16166)
Pevné vzorky, odpady
SOP 306
(ČSN EN 12856)
Potraviny
SOP 307
(ČSN EN 1484)
Vody, vody minerální P11,
výluhy
SOP 307.01
(Předpis firmy HACH)
Vody, výluhy
SOP 308.01
(ČSN 75 7508)
SOP 309.01 část A
(ČSN 75 7505,
ČSN 75 7506)
Vody, výluhy
SOP 309.01 část B
(ČSN 75 7505,
ČSN 75 7506)
Pevné vzorky
SOP 312.01
(AHEM č. 13/1976)
Ovzduší, pracovní prostředí,
vnitřní prostředí (indoor),
venkovní ovzduší, imise
Výluhy
SOP 313 část A
(Janda, Hrivňák, Dlessler: Plyn.
Chromatogr. V analýze vod,
VŠCHT Pardubice, 1993)
SOP 313 část B
(Janda, Hrivňák, Dlessler: Plyn.
Chromatogr. V analýze vod,
VŠCHT Pardubice, 1993)
Strana 14 z celkového počtu 44 stran
Vody, vody minerální P11,
výluhy
PBU
11_01--20130510
Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 375/2016 ze dne: 15.06.2016
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Centrum hygienických laboratoří
Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem
Pořadové
číslo 1)
316
P3
317
P 1a
318
P1
319
P1
320
P1
321
P1
322
323
P8
Přesný název
zkušebního postupu/metody 2)
Stanovení izokyanátů HPLCUVD (*)
Stanovení aldehydů a ketonů
ve vzdušině metodou HPLCUVD (*)
Stanovení kofeinu metodou
HPLC-UVD.
Stanovení kyseliny askorbové
metodou HPLC-UVD
Stanovení kyseliny benzoové,
kyseliny sorbové a kyseliny 4hydroxybenzoové metodou
HPLC-UVD
Stanovení konzervačních látek
v kosmetických prostředcích
metodou HPLC-UVD (*)
Neobsazeno
Stanovení metabolitů
organických látek kapalinovou
chromatografií s UV a FLD (*)
P8
Stanovení metabolitů
organických látek plynovou
chromatografií s MSD (*)
324
Neobsazeno
323.01
Identifikace
zkušebního postupu/metody
Předmět zkoušky 3)
SOP 316
(OSHA 42, OSHA 47, OSHA
PV2046, OSHA PV2034)
SOP 317
(NIOSH Manual of Anal.
Methods, Method 2016, Issue 2,
15. March 2003, Determination
of Formaldehyde in Ambient
Air Using Cartridge Followed
by HPLC, U. S. EPA,
Cincinnati, OH 45268, January
1999)
SOP 318
(ČSN EN 12856)
SOP 319
(Firma Tessek Praha,
Determination of Ascorbic Acid
in Food Staffs, Application Note
No. 84)
SOP 320
(ČSN EN 12856)
Ovzduší
SOP 321
(Směrnice komise 96/45/EHS,
2.7.1996)
PBU, kosmetika
SOP 323
(J.B. Laurens, X.Y.Mbianda,
Journal of Chromatography B,
774(2002) 173-185, B. Laffon,
M. Lema, Journal of
Chromatography B, 753 (2001)
385-393, Toshiko Fujii,Satoko
Kawabe, Journal of
Chromatography B, 730 (1999)
41- 47, Bouchard M., Dodd C.,
Viau C.: Improved procedure
for the HPLC determination of
monohydroxylated PAH
metabolites in urine, J. Anal.
Tox., 18, , 261-264 (Sep1994))
SOP 323.01
(S. Waidyanatha: Analytical
Biochemistry 337 (2004), 184189, F.Ngan, M.Toofan,
J.Chromatog. Science, 29, 1991,
str. 8-10)
Biologický materiál
Strana 15 z celkového počtu 44 stran
Ovzduší
Potraviny
Potraviny
Potraviny
Biologický materiál
11_01--20130510
Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 375/2016 ze dne: 15.06.2016
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Centrum hygienických laboratoří
Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem
Pořadové
číslo 1)
Přesný název
zkušebního postupu/metody 2)
325
Stanovení microcystinu LR
kapalinovou chromatografií
s detektorem UV
Neobsazeno
Stanovení pesticidů a jejich
metabolitů metodou kapalinové
chromatografie s tandemovou
hmotnostní detekcí v modu
ESI+ (HPLC-MS/MS) (*)
Stanovení pesticidů metodou
kapalinové chromatografie
s tandemovou hmotnostní
detekcí v modu ESI- (HPLCMS/MS) (*)
P 10
326-327
328
P 8b
329
P 8b
330
P1
330.01
P1
331B
P 10
331.01
P8
331.02
P8
Stanovení pesticidů a PCB
ve vodách metodou plynové
chromatografie (GC-MS, ECD,
NPD) (*)
Stanovení pesticidů ve vodách
metodou kapalinové
chromatografie (HPLC-UV,
DAD) (*)
Stanovení polyaromatických
uhlovodíků (PAU) kapalinovou
chromatografií (HPLC-FLD)
(*)
Stanovení polycyklických
aromatických uhlovodíků
plynovou chromatografií
s MSD (*)
Stanovení polycyklických
aromatických uhlovodíků
kapalinovou chromatografií
s FLD (*)
Identifikace
zkušebního postupu/metody
Předmět zkoušky 3)
SOP 325
(ČSN ISO 20179)
Vody pitné, povrchové, vody
ke koupání
SOP 328
(US EPA 535, US EPA 1694)
Vody mimo odpadní
SOP 329
(US EPA 535, US EPA 1694,
EURL-SRM EU Reference
Laboratory for pesticides
requiring Single
Residues Methods, Germany)
SOP 330
(ČSN EN ISO 11369,
Extract Nonvolatile Pesticides
from Drinking Water, Using a
Graphitized Carbon Adsorbent,
Supelco Application Note27,
Water Analysis, Organic
Micropollutants, Chapter 7,
Hewlett-Packard Copany, 1994)
SOP 330.01
(ČSN EN ISO 11369,
Extract Nonvolatile Pesticides
from Drinking Water, Using a
Graphitized Carbon Adsorbent,
Supelco Application Note27,
Water Analysis, Organic
Micropollutants, Chapter 7,
Hewlett-Packard Copany, 1994)
SOP 331 část B
(EPA Method 610,
NIOSH 5515,
NIOSH 5506,
ČSN 75 7554,
TNV 75 8055)
SOP 331.01
(EPA TO 13,
ČSN 75 7554)
Vody mimo odpadní
SOP 331.02
(EPA TO 13,
ČSN 75 7554)
Ovzduší
Strana 16 z celkového počtu 44 stran
Vody, vody minerální
Vody, vody minerální
Pevné vzorky, odpady
Ovzduší
11_01--20130510
Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 375/2016 ze dne: 15.06.2016
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Centrum hygienických laboratoří
Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem
Pořadové
číslo 1)
331.03
P8
331.04
P8
331.05
P8
331.07
P8
332
P1
333
P1
333.02
A
P 10
333.02
B
P 10
334
335
P 1, 1a
Přesný název
zkušebního postupu/metody 2)
Identifikace
zkušebního postupu/metody
Předmět zkoušky 3)
Stanovení polycyklických
aromatických uhlovodíků
kapalinovou chromatografií
s FLD (*)
SOP 331.03
(ČSN 75 7554,
ČSN EN ISO 17993)
Vody, vody minerální, výluhy
Stanovení polycyklických
aromatických uhlovodíků
plynovou chromatografií
s MSD (*)
Stanovení polycyklických
aromatických uhlovodíků
kapalinovou chromatografií
s FLD (*)
SOP 331.04
(ČSN 75 7554)
Pevné vzorky
SOP 331.05
(ČSN 75 7554)
Pevné vzorky
Stanovení polycyklických
aromatických uhlovodíků
plynovou chromatografií
s MSD (*)
SOP 331.07
(ČSN 75 7554,
ČSN EN 16691)
Vody, vody minerální, výluhy
Stanovení polyaromatických
uhlovodíků metodou HPLCFLD (*)
Stanovení polychlorovaných
bifenylů jako kongenery a
pesticidních látek metodou
GC-ECD
SOP 332
(ČSN EN ISO 15753)
Potraviny
SOP 333
(ČSN EN 1528-1,
ČSN EN 1528-2,
ČSN EN 1528-3,
ČSN EN 1528-4,
ČSN EN 12393-1,
ČSN EN 12393-2,
ČSN EN 12393-3,
ČSN EN 61619)
SOP 333.02 část A
(ČSN EN ISO 6468)
Pevné vzorky, odpady,
potraviny
SOP 333.02 část B
(DIN 38414-20,
ČSN EN 61619)
Pevné a kapalné odpady,
zeminy, písky, sedimenty,
kaly, isolační kapaliny
SOP 335
(Determination of Sugars in
Molasses, Appl. Note F339, fy
Tessek Praha, S. Bogdanov et
al. Harmonised methods of the
EHC)
Potraviny
Stanovení polychlorovaných
bifenylů (PCB) a
organochlorovaných pesticidů
(OCP) plynovou
chromatografií (GC-ECD/MS)
(*)
Stanovení polychlorovaných
bifenylů (PCB) a
organochlorovaných pesticidů
(OCP) plynovou
chromatografií (GC-ECD/MS)
(*)
Neobsazeno
Stanovení sacharidů v
potravinách metodou HPLCRID (*)
Strana 17 z celkového počtu 44 stran
Vody, vody minerální
11_01--20130510
Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 375/2016 ze dne: 15.06.2016
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Centrum hygienických laboratoří
Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem
Pořadové
číslo 1)
Přesný název
zkušebního postupu/metody 2)
336
Stanovení mastných kyselin
metodou GC-FID a sumy
mastných kyselin výpočtem (*)
Neobsazeno
Stanovení sumy uhlovodíků
C10 aţ C40 metodou GC-FID
P 1a
337
338A
P 1, 10, 12
338B
P 1, 10, 12
339-343
344A
P1
344B
P1
344.02
P3
344.05
P1
344.11
P1
344.18
P 10
344.19
P 10
345
P1
Stanovení sumy uhlovodíků
C10 aţ C40 metodou GC-FID
Neobsazeno
Stanovení těkavých
organických látek metodou
Purge and Trap – GC-ECD a
FID (*)
Stanovení těkavých
organických látek metodou
Purge and Trap – GC-ECD a
FID (*)
Stanovení těkavých
organických látek (TOL)
metodou GC-FID, ECD (*)
Stanovení metanolu, etanolu a
dalších těkavých látek
v lihovinách metodou GC-FID,
MSD (*)
Stanovení těkavých a
semitěkavých organických
látek ve vzdušině metodou GCFID, ECD a MSD (*)
Stanovení těkavých
organických látek (TOL)
plynovou chromatografií
(SPME, GC/MS) (*)
Stanovení těkavých
organických látek (TOL)
plynovou chromatografií
(SPME) s hmotnostním
detektorem (*)
Identifikace a stanovení
volatilních a semivolatilních
organických látek v ovzduší
tepelnou desorpcí a analýzou
GC-MS po odběru prosáváním
sorpční trubicí nebo difúzním
vzorkováním
Předmět zkoušky 3)
Identifikace
zkušebního postupu/metody
SOP 336
(ČSN EN ISO 12966-2,
ČSN ISO 5508)
Potraviny
SOP 338 část A
(ČSN EN ISO 9377-2,
ČSN EN 14039)
SOP 338 část B
(ČSN EN ISO 9377-2,
ČSN EN 14039)
Vody
SOP 344 část A
(ČSN EN ISO 10301,
ČSN EN ISO 15680)
Vody, vody minerální, výluhy
SOP 344 část B
(ČSN EN ISO 10301,
ČSN EN ISO 15680,
ČSN EN ISO 15009)
SOP 344.02
(OSHA 07)
Pevné vzorky, odpady
SOP 344.05
(Nařízení komise (ES) č.
2870/2000, ČL 2009 dopl. 2012,
čl. 6.0:1317)
SOP 344.11
(OSHA Method 07,
ČSN EN 14662-2,
ČSN EN 1076)
SOP 344.18
(ČSN EN ISO 10301,
Application Note 11, Supelco
1997)
SOP 344.19
(ČSN EN ISO 15009,
Application Note: Agilent
Technologies 2010, U.S. EPA,
Metoda 524).
SOP 345
(ČSN EN ISO 16017-1,
ČSN EN ISO 16017-2)
Lihoviny
Strana 18 z celkového počtu 44 stran
Pevné vzorky, odpady
Ovzduší
Ovzduší
Vody, vody minerální, výluhy
Pevné vzorky, odpady
Ovzduší
11_01--20130510
Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 375/2016 ze dne: 15.06.2016
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Centrum hygienických laboratoří
Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem
Pořadové
číslo 1)
346
P1
347
P1
348-351
352
P8
353
354
P8
355-357
358
P1
359
P8
360-365
366
P3
367
Přesný název
zkušebního postupu/metody 2)
Identifikace volatilních a
semivolatilních organických
látek metodou GC-MSD (*)
Stanovení fumarátů metodou
GC-MSD
Neobsazeno
Stanovení semivolatilních látek
plynovou chromatografií s
MSD (po frakcionaci na
silikagelu)
Neobsazeno
Stanovení guaninu kapalinovou
chromatografií s UV detekcí
Neobsazeno
Identifikace (kvalitativní
stanovení) organických a
anorganických látek včetně
azbestu infračervenou
spektrometrií
Identifikace látek emitovaných
z materiálů metodou plynové
chromatografie s MSD
Neobsazeno
Stanovení frakce
vulkanizačních dýmů
extrahovatelné cyklohexanem
gravimetricky
Neobsazeno
Identifikace
zkušebního postupu/metody
Předmět zkoušky 3)
SOP 346
(Method TO-17, Determination
of Volatile Organic Compounds
in Ambient Air Using Active
Sampling Onto Sorbent Tubes,
NIOSH No. 2549, Volatile
organic compounds (screening),
Fourth Edition,
Uţivatelský manuál MSD Chem
Station)
SOP 347
(Markes International, Ltd.,
Aplication List No. 40: Direct
desorption of volatile and semivolatile organic compound trom
furnishings such as leather or
textiles,
National Enviromental Research
Institute, Aarhus University,
Denmark, NERI Technical
Report No. 819, 2011: Content
of dimethylfumarate in
footwear)
Ovzduší, vody, pevné vzorky,
odpady
SOP 352
Ovzduší
SOP 354
Vnitřní ovzduší
SOP 358
(IR spektra a struktura molekul.
Horák, Papoušek, Akademia,
Praha 1976, VDI 3866 Part 1, 2)
Pevné vzorky, odpady, PBU,
prostředí, ovzduší
SOP 359
Pevné vzorky
SOP 366
(MDHS 47/2)
ovzduší, pracovní prostředí,
emise
Strana 19 z celkového počtu 44 stran
PBU, materiály
11_01--20130510
Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 375/2016 ze dne: 15.06.2016
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Centrum hygienických laboratoří
Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem
Pořadové
číslo 1)
Přesný název
zkušebního postupu/metody 2)
368.01
Stanovení primárních
aromatických aminů metodou
GC-MSD (*)
P1
369
370
P1
371
372A
P 1a
372B
P 1a
373-401
402
P8
403
(P 1-5, 7, 8,
8a,
Neobsazeno
Stanovení fenolu a metylfenolů
metodou GC-MSD (*)
Neobsazeno
Stanovení reziduí ethylenoxidu
metodou GC-FID (Headspace)
(*)
Stanovení reziduí ethylenoxidu
metodou GC-FID (*)
Neobsazeno
Stanovení polétavého prachu
gravimetricky (*)
Stanovení prachu a tuhých
znečišťujících látek
gravimetricky (*)
9, 10,
Identifikace
zkušebního postupu/metody
Předmět zkoušky 3)
SOP 368.01
(The GC-MS Analysis of
20Carcinogenic Amines Banned
in Textiles and Consumer
Products and of Interest in
Enviromental Monitoring of
Colorization Process Wastes ,
Agilent Technologies,
Application Note No. 59663750E)
Výluhy
SOP 370
(NIOSH Manual of Anal.
Methods, Method 2546,
CRESOL (all isomers) and
PHENOL, Issue 1, 15. Aug.
1994,
EPA TO-8 revision 1.0, 1986)
Ovzduší
SOP 372 část A
(ČSN EN ISO 10993-7)
Materiály, výluhy
SOP 372 část B
(ČSN EN ISO 10993-7)
Materiály, výluhy
SOP 402
(Hygienické předpisy sv.
52/1981)
SOP 403
(ČSN EN 481,
ČSN EN 689,
NV č. 361/2007 Sb., příl.č.3)
Pracovní prostředí,
mimopracovní prostředí
SOP 404
(Nařízení vlády č.350/2002 Sb.,
Hygienické předpisy svazek
51/1981, směrnice č. 58)
SOP 405
(NIOSH 7400, OSHA ID 160,
MDHS 59,
ČSN EN ISO 16000-7,
AHEM Příl. č. 13/86, Pokyn
Hlavního hygienika ČR č.j.
2935/2012)
Venkovní ovzduší, pracovní
prostředí, mimopracovní
prostředí
Ovzduší, imise, pracovní
prostředí, vnitřní prostředí
(indoor), venkovní ovzduší,
emise
11-13)*
404
P 4, 8, 9
405
P1
Stanovení hmotnosti prašného
spadu gravimetricky
Stanovení početní koncentrace
minerálních vláken včetně
azbestu v ovzduší, světelná
mikroskopie
Strana 20 z celkového počtu 44 stran
Ovzduší
11_01--20130510
Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 375/2016 ze dne: 15.06.2016
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Centrum hygienických laboratoří
Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem
Pořadové
číslo 1)
Přesný název
zkušebního postupu/metody 2)
Identifikace
zkušebního postupu/metody
405.01
Kvalitativní stanovení a
semikvantitativní prvková
analýza organických a
anorganických látek včetně
azbestu.SEM - Elektronová
mikroskopie s EDX
analyzátorem
Stanovení početní koncentrace
respirabilních anorganických
vláken včetně azbestových
metodou elektronové
mikroskopie s RTG
mikroanalyzátorem SEM/EDX
Stanovení koncentrace
olejového aerosolu
infračervenou spektrometrií
SOP 405.01
(VDI 3866 Part 5, P. Echlin:
Handbook of Sample
Preparation for SEM and X-Ray
Microanalysis, Springer, 2009)
Pevné vzorky, odpady, PBU,
materiály
SOP 405.02
(VDI 3492 mimo kap. 5, 6,
ISO 14966,
ČSN EN ISO 16000-7,
AHEM Příl. č. 13/86,
Pokyn Hlavního hygienika ČR
č.j. 2935/2012)
SOP 406
(DIN 38409 H17,
DIN 38409 H18,
Pracovní Lékařství, Vol. 33,
1981)
Ovzduší
SOP 408.01
(Hygienické předpisy sv.
52/1981)
Venkovní ovzduší, ovzduší vnitřní prostředí
SOP 413
(Hygienické předpisy sv.
52/1981)
Ovzduší – vnitřní prostředí
SOP 420
(Soubor metodických předpisů
pro měření základních
znečišťujících látek ve
venkovním ovzduší, stanovení
oxidů dusíku, ČHMÚ, Praha,
říjen 1994 – 1997, ISO 7996:
1985 Vnější ovzduší – stanovení
hmotnostní koncentrace oxidů
dusíku, EPA: RFNA-0196-111,
Firemní návod Horiba,
analyzátor APNA 360,
ČSN EN 14211, dle manuálu
MLU, Firemní návod Horiba
pro analyzátor APNA 350-E)
Venkovní ovzduší, imise,
vnitřní prostředí (indoor),
půdní vzduch
P1
405.02
P1
406
P1
407
408.01
P 10*
409-412
413
P 10*
414-419
420
(P 9, 10,
12)*
Neobsazeno
Stanovení suspendovaných
částic TSP - gravimetricky
Neobsazeno
Stanovení formaldehydu
aspirační metodou
Neobsazeno
Stanovení oxidů dusíku (NOx,
NO, NO2) metodou
chemiluminiscence
Strana 21 z celkového počtu 44 stran
Předmět zkoušky 3)
Ovzduší, imise, pracovní
prostředí, vnitřní prostředí
(indoor)
11_01--20130510
Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 375/2016 ze dne: 15.06.2016
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Centrum hygienických laboratoří
Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem
Pořadové
číslo 1)
421
(P 9, 10,
12)*
422
(P 9, 10,
12)*
422.01
P 10*
423
(P 1, 8, 9,
Přesný název
zkušebního postupu/metody 2)
Stanovení oxidu siřičitého
(SO2) metodou ultrafialové
fluorescence
424
8a,
Předmět zkoušky 3)
SOP 421
(Soubor metodických předpisů
pro měření základních
znečišťujících látek ve
venkovním ovzduší, stanovení
oxidu siřičitého, ČHMÚ, Praha,
říjen 1994-novela,EPA: EQSA0197-1141997, ISO/FDIS
10498 Vnější ovzduší-stanovení
oxidu siřičitého, Firemní návod
Horiba, analyzátor APSA-350E,
ČSN EN 14212, dle manuálu
MLU)
SOP 422
(Soubor metodických předpisů
ČHMÚ, Stanovení oxidu
uhelnatého, Praha, 1994 – 1997,
EPA: RFCA-0895-106, Firemní
návod Horiba APMA-360,
Firemní návod Horiba pro
analyzátor APNA 350-E)
Venkovní ovzduší, imise,
vnitřní prostředí (indoor),
půdní vzduch
Stanovení oxidu uhelnatého
elektrochemicky
SOP 422.01
(dle mauálu Drager)
Ovzduší – pracovní prostředí
Stanovení ozónu (O3) metodou
absorpce ultrafialového záření
SOP 423
(Soubor metodických předp.
ČHMÚ, Stanovení ozónu,
Praha, 1994-1997, ISO FDIS
13964, EPA: EQOA-0196-112,
Firemní návod Horiba APOA350E,
ČSN EN 14625)
SOP 424
(NV č.361/2007 Sb.,
ČSN EN 1231,
ČSN EN 482,
ČSN EN 689)
Venkovní ovzduší, imise,
vnitřní prostředí (indoor),
půdní vzduch
SOP 425.01
(NV č.361/2007 Sb.,
ČSN EN 45544-1,
ČSN EN 45544-2,
ČSN EN ISO 1088-2,
ČSN EN 689,
ČSN EN 482)
Pracovní prostředí
Stanovení oxidu uhelnatého
(CO) metodou absorpce
infračerveného záření
10, 12)*
(P 1-5, 7, 8,
Identifikace
zkušebního postupu/metody
Detekční stanovení plynů a par
(*)
1013,
K 7, 13,
Venkovní ovzduší, imise,
vnitřní prostředí (indoor),
půdní vzduch
Venkovní ovzduší, imise,
vnitřní prostředí (indoor),
pracovní prostředí, emise,
půdní vzduch
14)*
425.01
(P 8, 8a,
K 7)*
Stanovení vybraných
kontaminantů
elektrochemickými analyzátory
(*)
Strana 22 z celkového počtu 44 stran
11_01--20130510
Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 375/2016 ze dne: 15.06.2016
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Centrum hygienických laboratoří
Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem
Pořadové
číslo 1)
426.01
P 10*
427
428
(P 10, 12)*
429
430
(P 8, 10)*
431
432
(P 8, 8a,
10)*
433-442
443
(P 1, 5)*
445
446
P1
447-451
452
P 9*
453-455
Přesný název
zkušebního postupu/metody 2)
Stanovení koncentrací
benzenu, toluenu a xylenů
přenosným plynovým
chromatografem
s fotoionizačním detektorem
Neobsazeno
Stanovení koncentrací
suspendovaných částic TSP a
PM10 analyzátorem FAG –
absorpce β záření
Neobsazeno
Stanovení suspendovaných
částic PM10 oscilační
gravimetrií
Neobsazeno
Stanovení suspendovaných
částic (frakce TSP, PM10,
PM2,5) nefelometricky
Neobsazeno
Semikvantitativní stanovení
plynů a par elektrochemickými
analyzátory
Neobsazeno
Stanovení trichloraminu
iontovou chromatografií - IC
Neobsazeno
Měření elektromagnetického
pole
Identifikace
zkušebního postupu/metody
Předmět zkoušky 3)
SOP 426.01
(dle manuálu Horiba)
Ovzduší – venkovní a vnitřní
prostředí
SOP 428
(dle manuálu Horiba)
Ovzduší – venkovní prostředí
SOP 430
(podle manuálu výrobce)
Venkovní prostředí
SOP 432
(podle manuálu výrobce)
Ovzduší – venkovní a vnitřní
prostředí
SOP 443
(ČSN EN 45544)
Venkovní ovzduší, imise,
vnitřní prostředí (indoor),
pracovní prostředí, emise,
půdní vzduch
SOP 446
(M. Hery, Ann. Occup. Hyg.,
Vol. 39, No. 4, pp. 427-439,
1995)
Ovzduší
SOP 452
(Věstník MZd ČR, částka 6, č.j.
29015/2009)
Pracovní a mimopracovní
prostředí
Neobsazeno
Strana 23 z celkového počtu 44 stran
11_01--20130510
Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 375/2016 ze dne: 15.06.2016
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Centrum hygienických laboratoří
Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem
Pořadové
číslo 1)
456
Přesný název
zkušebního postupu/metody 2)
Měření hluku
(P 1-5, 7, 8,
8a, 9-13,
K 6, 7, 10,
13, 14)*
457-463
464
Neobsazeno
Měření doby dozvuku
P 7,11*
465-467
468
P 11*
468.02
P 11*
Neobsazeno
Měření vzduchové
neprůzvučnosti
Měření kročejové
neprůzvučnosti
Identifikace
zkušebního postupu/metody
Předmět zkoušky 3)
SOP 456
(ČSN EN ISO 9612,
ČSN ISO 1999,
Metodický návod pro měření a
hodnocení hluku a vibrací na
pracovišti a vibrací v
chráněných vnitřních prostorech
staveb - Věstník MZ ČR částka
4 vydaný dne 26.7.2013,
ČSN ISO 6394,
ČSN EN ISO 11200,
ČSN EN ISO 11201,
ČSN EN ISO 11202,
ČSN EN ISO 11204,
ČSN EN ISO 3744,
ČSN EN ISO 3746,
HEM-300-11.12.01-34065,
ČSN ISO 1996-1,
ČSN ISO 1996-2,
OVZ-32.0-19.02.2007/6306,
OVZ-32.3-1.11.2010/62545,
Novela metodiky pro výpočet
hluku silniční dopravy, Planeta
2/2005, MŢP ČR, Ročník XII,
Metodika měření hluku silniční
dopravy-Zpravodaj MŢP
3/1996, Nařízení vlády č.
272/2011 Sb.)
Pracovní a mimopracovní
prostředí
SOP 464
(ČSN EN ISO 3382-1,
ČSN EN ISO 3382-2)
Sály a místnosti – dozvuk
SOP 468
(ČSN EN ISO 140-5,
ČSN EN ISO 717-1
ČSN EN ISO 16283-1)
Stavební konstrukce
v budovách - izolace
SOP 468.02
(ČSN EN ISO 140-7,
ČSN EN ISO 717-2)
Stavební konstrukce
v budovách - izolace
Strana 24 z celkového počtu 44 stran
11_01--20130510
Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 375/2016 ze dne: 15.06.2016
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Centrum hygienických laboratoří
Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem
Pořadové
číslo 1)
469
Přesný název
zkušebního postupu/metody 2)
Měření umělého osvětlení
(P 1-4, 7, 8,
8a, 9-13,
K 6, 7)*
470
Měření denního osvětlení
(P 1-4, 7,
9-13)*
471
Měření vibrací
(P 1, 2, 7,
8, 8a, 9-12,
K 6, 7,10)*
472-473
474
(P 1-5,
7-13,
Neobsazeno
Měření mikroklimatických
podmínek (teplota, vlhkost,
rychlost proudění)
K 7)*
475-500
501
P3
502
503
P8
503.01
P 3, 10
Neobsazeno
Stanovení fenolů a kresolů
metodou GC-FID (*)
Neobsazeno
Stanovení kreatininu
spektrofotometricky pomocí
setu firmy Erba-Lachema
Stanovení kreatininu
spektrofotometricky
Identifikace
zkušebního postupu/metody
Předmět zkoušky 3)
SOP 469
(ČSN 360011-1,
ČSN 360011-3,
ČSN 360011-4,
ČSN EN 1838,
ČSN EN 12193,
ČSN EN 12464-1,
ČSN EN 12464-2,
ČSN EN 13201-4)
SOP 470
(ČSN 360011-1,
ČSN 360011-2,
ČSN 360020,
ČSN 730580-1,
ČSN 730580-2,
ČSN 730580-3,
ČSN 730580-4)
SOP 471
(ČSN EN ISO 5349-1,
ČSN EN ISO 5349-2,
Věstník MZd 2013, částka 4,
ČSN ISO 2631-1,
ČSN ISO 2631-2,
ČSN EN 14253+A1,
ČSN EN 1032+A1,
ČSN EN 28662-1)
Pracovní a mimopracovní
prostředí, vnitřní a venkovní
prostory
SOP 474
(Věstník MZd ČR, ročník 2013,
částka 8,
ČSN EN ISO 7726,
ČSN ISO 7243,
ČSN EN ISO 7730)
Pracovní a mimopracovní
prostředí
SOP 501
(NIOSH, Manual of Anal.
Methods, Method 8305, Phenol
and p-Cresol in Urine, Issue 2,
15. Aug. 1994)
Biologický materiál
SOP 503
(BIO-LA-TEST CREAT L 500)
Biologický materiál
SOP 503.1
(Zdravotnické aktuality,
AVICENUM, Praha 1992, Acta
hygienica epidemiologica,
příloha č. 4/85)
Biologický materiál
Strana 25 z celkového počtu 44 stran
Pracovní a mimopracovní
prostředí, vnitřní prostory
Celkové vibrace, celkové
vibrace v budovách, vibrace
přenášené na ruce
11_01--20130510
Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 375/2016 ze dne: 15.06.2016
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Centrum hygienických laboratoří
Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem
Pořadové
číslo 1)
504
P 3, 10
505-602
603
P1
604-607
608
P1
609
P1
610-799
800
P 12
801
P 12
802
P 12
803
P 12
804
805
P 12
806-899
900
P 1, 2, 8, 9,
10, 11, 12
900.02
P 1, 8, 10,
Přesný název
zkušebního postupu/metody 2)
Stanovení karboxylových
kyselin (mandlová,
fenylglyoxylová, hippurová,
methylhippurová) metodou
HPLC-UVD
Neobsazeno
Stanovení primárních
aromatických aminů metodou
spektrofotometrickou
Neobsazeno
Stanovení celkové migrace
gravimetricky
Stanovení volného
formaldehydu
spektrofotometricky
Neobsazeno
Stanovení akutní toxicity na
rybě Poecilia reticulata
Stanovení akutní toxicity na
vodním členovci Daphnia
magna
Stanovení akutní toxicity na
zelené řase Desmodesmus
subspicatus
Stanovení akutní toxicity na
semenech hořčice Sinapis alba
Neobsazeno
Stanovení akutní toxicity na
semenech salátu Lactuca sativa
Neobsazeno
Stanovení koliformních
bakterií a Escherichia coli
kultivačně
Průkaz Escherichia coli
kultivačně
12
900.03
P 10, 11
901
P 1, 2, 8, 9,
Stanovení koliformních
bakterií a Escherichia coli
kultivačně
Stanovení počtu koliformních
bakterií kultivačně
Identifikace
zkušebního postupu/metody
Předmět zkoušky 3)
SOP 504
(Deutsche
Forschungsgemeinschaft, Vol.
1, Feb. 1984, pp. 47-74,
Analytical and Bioanalytical
Chemistry, 378 (2), 536-543,
2004)
Biologický materiál
SOP 603
(BfR:Emphfehlungen XXI, BII)
Výluhy
SOP 608
(ČSN EN 1186-1)
Materiály, PBU
SOP 609
(ČSN EN ISO 14184-1, PV
3925)
Výluhy, PBU, materiály
SOP 800
(ČSN EN ISO 7346-2)
SOP 801
(ČSN EN ISO 6341)
Vody, výluhy, odpady, kaly
SOP 802
(ČSN EN ISO 8692)
Vody, výluhy, odpady, kaly
SOP 803
(Metodický pokyn odboru
odpadů MŢP 4/2007ke
stanovení ekotoxicity odpadů)
Vody, výluhy, odpady, kaly
SOP 805
(ČSN EN ISO 11269-1)
Pevné odpady, kaly,
sedimenty, zeminy
SOP 900
(ČSN EN ISO 9308-1,
ČSN 75 7837)
SOP 900.02
(ČSN EN ISO 21150,
ČSN ISO 18415)
SOP 900.03
(ČSN ISO 16649-2)
Vody, vody minerální
SOP 901
(ČSN ISO 4832)
Potraviny, PBU, stěry,
ovzduší, otisky
Vody, výluhy, odpady, kaly
Kosmetika
Peloidy
10, 11, 12
Strana 26 z celkového počtu 44 stran
11_01--20130510
Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 375/2016 ze dne: 15.06.2016
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Centrum hygienických laboratoří
Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem
Pořadové
číslo 1)
902
P 1, 2, 8, 9,
Přesný název
zkušebního postupu/metody 2)
Průkaz a stanovení počtu
Escherichia coli kulitvačně
10, 11, 12
903.01
P 1, 2, 8, 9,
10, 11, 12
904
P 1, 2, 8, 9,
10, 11, 12
905
P 10, 12
906
P 1, 2, 8, 9,
Stanovení termotolerantních
koliformních bakterií a
Escherichia coli kultivačně
Stanovení termotolerantních
koliformních bakterií a
Escherichia coli kultivačně
Průkaz a stanovení počtu
Escherichia coli O157
kulitvačně
Stanovení intestinálních
enterokoků kultivačně
Předmět zkoušky 3)
Identifikace
zkušebního postupu/metody
SOP 902
(ČSN ISO 16649-1,
ČSN ISO 16649-2)
SOP 903.01
(ČSN 75 7835)
Potraviny, PBU, stěry,
ovzduší, otisky
SOP 904
(AHEM 7/2001, AHEM
1/2008,
MZd 3209/2014 HEM,
Met.doporučení HH MZd.ČR
35023/2004,
AHEM 4/1998,
ČSN 75 7835)
SOP 905
(ČSN EN ISO 16 654)
Pevné vzorky, výluhy
SOP 906
(ČSN EN ISO 7899-2)
Vody, vody minerální, vody
čištěné
SOP 907
(Met.doporučení HH MZd.ČR
35023/2004,
AHEM 4/1998, AHEM 1/2008,
AHEM č. 7/2001, ČSN 56
0100, MZd 3209/2014 HEM)
SOP 908
(ČSN EN ISO 6222)
Pevné vzorky, výluhy,
materiály, potraviny, stěry,
PBU
SOP 909
(ČSN EN ISO 16266, Český
lékopis v platném znění vč.
Doplňků)
SOP 910.01
(ČSN EN ISO 16266,
ČSN EN ISO 13720)
SOP 910.02
(ČSN EN ISO 22717,
ČSN ISO 18415,
COLIPA: Guide. On microbiol.
QM, firemní literatura)
SOP 911
(ČSN EN ISO 6888-1)
Vody, vody minerální
SOP 911.01
(ČSN EN ISO 22718,
ČSN ISO 18415,
COLIPA: Guide. On microbiol.
QM, firemní literatura)
Kosmetika
Vody
Potraviny
10, 11, 12
907
P 1, 2, 8, 9,
Stanovení enterokoků
kultivačně
10, 11, 12
908
P 1, 2, 8, 9,
Stanovení kultivovatelných
mikroorganismů kultivačně
Vody, vody minerální, výluhy
10, 11, 12
909
P 1, 2, 8, 9,
Stanovení Pseudomonas
aeruginosa kultivačně
10, 11, 12
910.01
P 8, 9, 10,
Stanovení Pseudomonas
aeruginosa kultivačně
11, 12
910.02
P 1, 8, 10,
Stanovení Pseudomonas
aeruginosa kultivačně
12
911
P 1, 2, 8, 9,
Stanovení Staphylococcus
aureus kultivačně
Potraviny, PBU, stěry, pevné
vzorky
Kosmetika
Vody, vody minerální, peloidy
10, 11, 12
911.01
P 1, 8, 10,
12
Stanovení Staphylococcus
aureus kultivačně
Strana 27 z celkového počtu 44 stran
11_01--20130510
Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 375/2016 ze dne: 15.06.2016
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Centrum hygienických laboratoří
Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem
Pořadové
číslo 1)
912
P 1, 2, 8, 9,
10, 11, 12
913
P 1, 2, 8, 9,
Přesný název
zkušebního postupu/metody 2)
Stanovení počtu
koagulázapozitivních
stafylokoků kultivačně
Stanovení bakterií rodu
Legionella kultivačně
SOP 912
(ČSN EN ISO 6888-1)
Potraviny, stěry, ovzduší,
PBU, otisky
SOP 913
(ČSN ISO 11731, ČSN ISO
11731-2)
SOP 914.01
(ČSN EN 26461-2,
ČSN EN ISO 7937)
SOP 915
(ČSN EN ISO 7937)
Vody, vody minerální, vody
čištěné, stěry
Vody, vody minerální, vody
čištěné
Stanovení mikroskopického
obrazu - abiosestonu
SOP 915.01
(Vyhláška č. 252/2004 Sb.,
Příloha č.6 )
SOP 915.02
(Český lékopis v platném znění
včetně Doplňků, čl. 2.6.13)
SOP 916.01
(ČSN 75 7713)
Stanovení mikroskopického
obrazu - biosestonu
SOP 916.02
(ČSN 75 7712, ČSN 75 7717)
Vody
Stanovení celkového počtu
mikroorganismů kultivačně
SOP 917
(ČSN EN ISO 4833-1,
ČSN EN ISO 4833-2)
Stanovení počtu a průkaz
aerobních mezofilních bakterií
kultivačně
Stanovení počtu kvasinek a
plísní kultivačně
SOP 917.01
(ČSN EN ISO 21149)
Potraviny, stěry, ovzduší,
PBU, otisky, výrobky,
přípravky, pomocné látky a
materiály, voda technologická
Kosmetika
10, 11, 12
914.01
P 1, 2, 8, 9,
Stanovení sulfitredukujících
klostridií kultivačně
10, 11
915
P 1, 2, 9,
Předmět zkoušky 3)
Identifikace
zkušebního postupu/metody
Stanovení počtu Clostridium
perfringens kultivačně
Vody, vody minerální, vody
čištěné, potraviny
Potraviny, stěry, PBU, peloidy
10, 11, 12
915.01
P 1, 2, 8, 9,
Stanovení počtu Clostridium
perfringens kultivačně
10, 11, 12
915.02
P9
916.01
P 1, 2, 8, 9,
Průkaz klostridií a Clostridium
perfringens kultivačně
Stěry, výrobky, přípravky,
pomocné látky a materiály,
voda technologická
Vody
10, 12
916.02
P 1, 2, 8, 9,
10, 12
917
P 1, 2, 8, 9,
10, 11, 12
917.01
P 1, 8, 10,
12
918
P 1, 2, 8, 9,
Potraviny, PBU, ovzduší, stěry
Průkaz a stanovení počtu
bakterií čeledi
Enterobacteriaceae kultivačně
Průkaz bakterií rodu
Salmonella kultivačně
SOP 918
(ČSN ISO 21527-1,
ČSN ISO 21527-2)
SOP 918.01
(AHEM č. 1/2003)
SOP 918.03
(Český lékopis v platném znění
včetně Doplňků, čl. 2.6.12,
AHEM 7/1992)
SOP 919
(ČSN ISO 21528-1,
ČSN ISO 21528-2)
SOP 920
(ČSN EN ISO 6579)
Průkaz přítomnosti bakterií
rodu Salmonella kultivačně
SOP 921
(ČSN ISO 19250)
Vody, vody minerální, vody
čištěné
10, 11, 12
918.01
P 1, 10
918.03
P 9, 10
919
P 1, 2, 8, 9,
10, 11, 12
920
P 1, 2, 8, 9,
Stanovení potenciálně
toxinogenních plísní kultivačně
Stanovení počtu a průkaz
kvasinek a plísní kultivačně
Potraviny, PBU, stěry
Stěry, obaly, výrobky,
přípravky, pomocné látky a
materiály, voda technologická,
otisky, ovzduší
Potraviny, stěry, ovzduší,
PBU, odpady, otisky
Potraviny, stěry, pevné vzorky,
otisky, PBU
10, 11, 12
921
P 1, 2, 8, 9,
10, 12
Strana 28 z celkového počtu 44 stran
11_01--20130510
Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 375/2016 ze dne: 15.06.2016
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Centrum hygienických laboratoří
Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem
Pořadové
číslo 1)
922
Přesný název
zkušebního postupu/metody 2)
Detekce salmonel kultivačně
P 1, 2, 8, 9,
10, 11, 12
923
P 1, 2, 8, 9,
10, 11, 12
924
P 1, 9, 10,
Průkaz a stanovení počtu
Listeria monocytogenes
kultivačně
Průkaz a stanovení počtu
Campylobacter spp. kultivačně
11, 12
925
P 1, 2, 8, 9,
10, 11, 12
926
P 12
927
P 1, 2, 8, 9,
10, 11, 12
928
P 1, 2, 8, 9,
10, 11, 12
929
Stanovení počtu
presumptivního Bacillus cereus
kultivačně
Průkaz Enterobacter sakazakii
kultivačně
Stanovení mikrobiální
kontaminace prostředí
kultivačně
Stanovení mikrobiální
kontaminace ovzduší
kultivačně
Zkouška sterility kultivačně
P 1, 2, 9, 11
930
P 2, 8, 9, 10
931-932
933
P 1, 2, 8, 9,
Mikrobiologické zkoušení
nesterilních výrobků
Neobsazeno
Vyšetření biologických
indikátorů kultivačně
10, 11, 12
934-935
936
P 1, 8, 12
937
938
P 1, 12
939
940
P1
Neobsazeno
Stanovení Escherichia coli a
koliformních bakterií metodou
Colilert - 18
Neobsazeno
Průkaz suspektních
patogenních Yersinia
enterocolitica kultivačně
Neobsazeno
Stanovení počtu slizotvorných
bakterií rodu Leuconostoc
kultivačně
Identifikace
zkušebního postupu/metody
Předmět zkoušky 3)
SOP 922
(AHEM č.7/2001,
MZd 35023/2004 HEM,
ČSN EN ISO 6579,
AHEM 4/1998, AHEM 1/2008)
SOP 923
(ČSN EN ISO 11290-1,
ČSN EN ISO 11290-2)
SOP 924
(ČSN EN ISO 10272-1,
ČSN P ISO/TS 10272-2)
SOP 925
(ČSN EN ISO 7932)
Pevné vzorky, výluhy
SOP 926
(ČSN P ISO/TS 22964)
SOP 927
(ČSN 56 0100,
AHEM č.7/1992,
ČSN ISO 18593)
SOP 928
(AHEM č. 1/2002,
ČSN 56 0100)
SOP 929
(AHEM č.7/1992, Český
lékopis v platném znění včetně
Doplňků, čl. 2.6.1)
SOP 930
(Český lékopis v platném znění
včetně Doplňků, čl. 6.8:20612,
čl. 6.7:20613)
Potraviny
SOP 933
(AHEM č.2/1994, Vyhl. č.
306/2012 Sb.)
Biologické indikátory
SOP 936
(ČSN EN ISO 9308 – 2,
SOP IDEXX GmbH,
Návod na pouţití Colilert - 18)
Vody, vody minerální, vody
čištěné
SOP 938
(ČSN EN ISO 10273)
Potraviny
SOP 940
(ČSN 56 0095)
Potraviny
Strana 29 z celkového počtu 44 stran
Potraviny, stěry, otisky, PBU
Potraviny, stěry, otisky
Potraviny, stěry, PBU, výluhy
Materiály, PBU, prostředí,
stěry, otisky
Ovzduší
Prostředí
PBU, léčivé přípravky,
drogistické výrobky, voda
technologická, pomocné látky
a materiály, stěry, otisky,
ovzduší, nesterilní výrobky
11_01--20130510
Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 375/2016 ze dne: 15.06.2016
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Centrum hygienických laboratoří
Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem
Pořadové
číslo 1)
941
P 1, 9, 10
942
943
P9
944
945
Přesný název
zkušebního postupu/metody 2)
Stanovení počtu bakterií
mléčného kvašení a bakterií
rodu Lactobacillus kultivačně
Neobsazeno
Stanovení mezofilních
aerobních a anaerobních
sporotvorných mikrobů
kultivačně
Neobsazeno
Stanovení saprobního indexu
P 12
946-947
948.01
P 1, 2, 9,
10, 11
949-961
962
P 1, 2, 8, 9,
10, 12
963-967
968
P 10, 12
969
970
P 11
970.01
P 1, 8, 10,
Neobsazeno
Stanovení účinnosti
dezinfekčních prostředků
kultivačně
Neobsazeno
Stanovení mikroskopického
obrazu - planktonních sinic,
fytoplanktonu
Neobsazeno
Stanovení kvasinek rodu
Candida kultivačně
Neobsazeno
Stanovení kvasinek Candida
albicans kultivačně
Průkaz kvasinek Candida
albicans kultivačně
12
971-972
973
P 1, 2, 8, 9,
Neobsazeno
Kontrola mikrobiologického
znečištění čištěných vod
10, 11, 12
974
P9
975-976
Semikvantitativní stanovení
aerobních bakterií
Předmět zkoušky 3)
Identifikace
zkušebního postupu/metody
SOP 941
(ČSN ISO 15214,
ČSN EN 15787)
Potraviny
SOP 943
(ČSN 56 0100)
Potraviny
SOP 945
(ČSN 75 7716)
Vody
SOP 948.01
(Vyhl. MZd ČR č.409/2005,
příloha 4A,
AHEM č.7/1992,
AHEM č.1/1985,
ČSN EN 13727)
Dezinfekční roztoky
SOP 962
(ČSN 75 7717, ČSN 75 7712)
Vody povrchové, vody ke
koupání, vody odpadní
SOP 968
(Mikrobiologické kultivační
metody kontroly jakosti vodvydalo Mze, Praha 1995, J.
Häusler)
Vody, stěry
SOP 970
(ČSN ISO 21527-1)
SOP 970.01
(ČSN EN ISO 18416,
ČSN ISO 18415,
COLIPA: Guide. On microbiol.
QM, firemní literatura)
Peloidy
SOP 973
(Český lékopis v platném znění
včetně Doplňků, čl. 6.3:0169,
čl. 6.3:0008, čl. 6.3:1927,
čl. 7.0:1167, čl. 6.8:20612)
SOP 974
(Příloha AHEM č.7/1992)
Vody čištěné, voda
technologická
Kosmetika
Výrobky, přípravky, pomocné
látky a materiály, voda
technologická, stěry,
potraviny, ovzduší
Neobsazeno
Strana 30 z celkového počtu 44 stran
11_01--20130510
Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 375/2016 ze dne: 15.06.2016
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Centrum hygienických laboratoří
Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem
Pořadové
číslo 1)
977
P 1, 8, 10,
Přesný název
zkušebního postupu/metody 2)
Stanovení počtu kvasinek a
plísní kultivačně
Identifikace
zkušebního postupu/metody
Předmět zkoušky 3)
SOP 977
(ČSN EN ISO 16212)
Kosmetika
SOP 982
(Český lékopis v platném znění
včetně Doplňků, čl. 2.6.13,
AHEM č. 7/1992)
Výrobky, přípravky, pomocné
látky a materiály, voda
technologická, stěry, potraviny
12
978-981
982
P 9, 10
983-999
Neobsazeno
Průkaz aerobních bakterií z
pomnoţení a bez pomnoţení
kultivačně
Neobsazeno
Číselný index označuje číslo pracoviště (Px), resp. kontaktního místa a odběrového místa (Kx)
(identifikace pracovišť, kontaktních a odběrových míst je uvedena na první straně tohoto dokumentu)
1)
2)
3)
v případě, ţe laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u Pořadového čísla
označeny hvězdičkou, index u Pořadového čísla zkoušky značí pracoviště resp. kontaktní a odběrové místo kde je
zkouška prováděna
hvězdička u Přesného názvu zkušebního postupu/metody označuje konkrétní specifikaci stanovovaných látek
v rámci zkušebního postupu
index u Předmětu zkoušky označuje pracoviště, na kterém se zkouška v dané matrici provádí. V případě, ţe u
matrice není uveden ţádný index, je zkouška v dané matrici prováděna na všech pracovištích uvedených v indexu u
Pořadového čísla zkoušky
Dodatek:
Flexibilní rozsah akreditace
Pořadová čísla zkoušek
001-019, 022-026, 028, 029.01, 032-033.01, 036-047, 049A, 049B, 049.01, 051, 054, 070A-070I, 082, 102,
105, 106, 108, 110, 120A, 120B, 122, 123, 130, 134, 200A-200D, 200.01A-200.01C, 200.02A, 200.02C,
200.03, 200.04, 201, 201.03, 201.04, 201.05, 201.09, 201.01A, 201.01B, 201.01C, 201.01D, 201.01E, 203A,
203B, 203C, 300, 302, 302.01, 302.02, 302.04, 302.05, 302.06, 305-308.01, 309.01A, 309.01B, 312.01, 313A,
313B, 316-321, 323, 323.01, 325, 328, 329, 330, 330.01, 331A, 331B, 331.01, 331.02, 331.03, 331.04, 331.05,
331.07, 332, 333, 333.02A, 333.02B, 335, 336, 338A, 338B, 344A, 344B, 344.02, 344.05, 344.11, 344.18,
344.19, 345-347, 352, 354, 358, 359, 366, 368.01, 370, 372A, 372B, 405, 405.01, 405.02, 406, 413, 424,
425.01, 426.01, 446, 501, 504, 603, 608, 609
Laboratoř můţe modifikovat v dodatku uvedené zkušební metody v dané oblasti akreditace při zachování principu měření v souladu
s MPA 00-09-13.
U zkoušek v dodatku neuvedených nemůţe laboratoř uplatňovat flexibilní přístup k rozsahu akreditace
Strana 31 z celkového počtu 44 stran
11_01--20130510
Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 375/2016 ze dne: 15.06.2016
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Centrum hygienických laboratoří
Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem
Vzorkování:
Pořadové
číslo 1)
VZ 001
Přesný název
postupu odběru vzorku
Odběr vzorků pitných vod
P 1-5, 7-13
K 1-19
VZ 002
Odběr vzorků vod ke koupání
P 1-5, 7-13,
K 1-17, 19
VZ 003
Odběr vzorků podzemních vod
P 1, 2, 8, 12,
13, K 5,
7,16, 17, 19
VZ 004
VZ 005
Neobsazeno
Odběr vzorků povrchových vod
P 1-4, 7, 8,
9-13,
K 1-5, 7, 917, 19
VZ 006
P 1-5, 7-13,
K 1-8, 1117, 19
Odběr vzorků odpadních vod
(manuálně a automatickým
vzorkovačem)
Identifikace
postupu odběru vzorku
Předmět odběru
SOP VZ 001
(ČSN EN ISO 5667-1,
ČSN EN ISO 5667-3,
ČSN ISO 5667-5,
ČSN ISO 5667-7,
ČSN ISO 5667-14,
ČSN EN ISO 5667-16,
ČSN ISO 5667-21,
ČSN EN ISO 19458,
Vyhl. MZ ČR č. 252/2004 Sb.,
v platném znění)
SOP VZ 002
(ČSN EN ISO 5667-1,
ČSN EN ISO 5667-3,
ČSN ISO 5667-4,
ČSN ISO 5667-5,
ČSN ISO 5667-6,
ČSN ISO 5667-14,
ČSN EN ISO 5667-16,
ČSN EN ISO 19458,
ČSN 75 7717,
Vyhl. MZ ČR č. 238/2011 Sb.,
v platném znění)
SOP VZ 003
(ČSN EN ISO 5667-1,
ČSN EN ISO 5667-3,
ČSN ISO 5667-11,
ČSN ISO 5667-14)
Vody pitné, teplé, surové,
technologické, čištěné,
minerální
SOP VZ 005
(ČSN EN ISO 5667-1,
ČSN EN ISO 5667-3,
ČSN ISO 5667-4,
ČSN ISO 5667-6,
ČSN ISO 5667-14,
ČSN EN ISO 5667-16,
ČSN EN ISO 19458,
ČSN 75 7717,
ČSN 75 7220)
SOP VZ 006
(ČSN EN ISO 5667-1,
ČSN EN ISO 5667-3,
ČSN ISO 5667-10,
ČSN ISO 5667-14,
NV č. 61/2003 Sb.,
Vyhl. č. 293/2002 Sb.,
v platném znění)
Vody povrchové
Strana 32 z celkového počtu 44 stran
Vody ke koupání
Vody podzemní, minerální
Vody odpadní
11_01--20130510
Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 375/2016 ze dne: 15.06.2016
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Centrum hygienických laboratoří
Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem
Pořadové
číslo 1)
Přesný název
postupu odběru vzorku
VZ 00799
Neobsazeno
VZ 100
Odběr vzorků ovzduší pro
stanovení bakterií a plísní
P 12, 13,
K 17, 19
Identifikace
postupu odběru vzorku
Předmět odběru
SOP VZ 100
(Vyhl. č. 6/2003 Sb., v platném
znění,
AHEM č. 1/2002)
Pracovní prostředí, vnitřní
prostředí (indoor)
VZ 101102
Neobsazeno
VZ 103
Odběry vzorků ovzduší pro
stanovení PAH
Neobsazeno
SOP VZ 103
(bez legislativy)
Venkovní ovzduší
Odběr vzorků ovzduší do
odběrových vaků
SOP VZ 109
(NV č. 597/2006,
Metodický návod MZd. Čj.
OVZ-32.0-08.3.07/8559)
SOP VZ 109.01
(NV č. 597/2006,
Metodický návod MZd. Čj.
OVZ-32.0-08.3.07/8559
ČSN EN 482,
ČSN EN 682)
SOP VZ 109.02
(NV č. 597/2006,
Metodický návod MZd. Čj.
OVZ-32.0-08.3.07/8559,
EPA TO 14)
Venkovní ovzduší,
vnitřní ovzduší (indoor),
mimopracovní ovzduší,
pracovní ovzduší
Venkovní ovzduší,
vnitřní ovzduší (indoor),
mimopracovní ovzduší,
pracovní ovzduší
SOP VZ 109.03
(NV č. 597/2006,
Metodický návod MZd. Čj.
OVZ-32.0-08.3.07/8559)
SOP VZ 110.02
(NV č. 361/2007,
OSHA (Organic methods, part
Organic substances, vol.1,
method 7, Organics Vapors),
NIOSH,
ČSN EN 482,
ČSN EN 1232,
ČSN EN 689,
ČSN EN 838,
ČSN EN 1076,
EPA TO14)
SOP VZ 111
(HP sv. 31/1969,
HP 52/1981, směrnice č.60)
Mimopracovní ovzduší
P 8, 12
VZ 104108
VZ 109
P 8, 12
P 8, 12
Odběr vzorků pracovního a
mimopracovního ovzduší na
pevný sorbent (filtr, filtr a PUF,
sorpční trubička,) a do roztoku
(sorpční roztok, denuder)
VZ
109.02
Odběr vzorků mimopracovního
ovzduší do kanystrů
VZ
109.01
P8
VZ
109.03
Odběr vzorků mimopracovního
ovzduší na kultivační půdu
P8
VZ
110.02
Odběr vzorků pracovního
prostředí do kanystrů
P 8, 8a,
K7
VZ 111
Odběr vzorků prašného spadu
P 4, 8
VZ 112113
Mimopracovní ovzduší
Pracovní prostředí
Venkovní ovzduší
Neobsazeno
Strana 33 z celkového počtu 44 stran
11_01--20130510
Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 375/2016 ze dne: 15.06.2016
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Centrum hygienických laboratoří
Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem
Pořadové
číslo 1)
VZ 114
P8
Přesný název
postupu odběru vzorku
Odběr vzorků prachu pro
specializovaná stanovení
VZ 115121
Neobsazeno
VZ 122
Odběr vzorků ovzduší pro
stanovení frakce PM10 a pro
analýzu těţkých kovů
P 8, 12
VZ 123199
Neobsazeno
VZ 200
Odběry vzorků potravin a
pokrmů
P 4, 8-13,
K 6-8, 13,
16-17, 19
VZ
201A
Odběr vzorků kalů a sedimentů
P 1, 2, 7, 8,
10, 12, 13,
K 3, 5-8, 11,
13, 16-17,
19
VZ
201B
P 1, 2, 7, 8,
10, 12, 13,
K 3, 5-8, 11,
13, 16-17,
19
Odběr vzorků odpadů
Identifikace
postupu odběru vzorku
Předmět odběru
SOP VZ 114
(Metodický návod MZd. Čj.
OVZ-32.0-08.3.07/8559)
Pracovní ovzduší,
mimopracovní ovzduší
SOP VZ 122
(manuál výrobce odběrového
zařízení)
Venkovní ovzduší
SOP VZ 200
(Vyhl. č. 211/2004 Sb.,
v platném znění,
ČSN EN ISO 7218,
Nařízení komise (ES)
č.2073/2005,
ČSN 56 0065,
ČSN 56 0076,
ČSN ISO 9526,
ČSN EN 1134,
ČSN 56 0100,
ČSN 56 0160,
ČSN EN 1388-1,
ČSN EN 1388-2,
ČSN EN 14084)
SOP VZ 201 část A
(ČSN EN ISO 15586,
Vyhl. MŢP ČR č. 257/2009 Sb.,
v platném znění,
ČSN EN 15002:2006,
ČSN ISO 5667-12,
ČSN EN ISO 5667-13,
ČSN EN ISO 5667-15)
SOP VZ 201část B
(ČSN EN 14899,
Metodický pokyn MŢP
Vzorkování odpadů (2008),
ČSN EN 12457-4,
Vyhl. MŢP ČR č. 257/2009 Sb.,
v platném znění,
ČSN EN 15002:2006,
Vyhl. MŢP ČR č. 294/2005 Sb.,
v platném znění)
Potraviny
Strana 34 z celkového počtu 44 stran
Kaly z čistíren, úpraven vod a
z deponují, sedimenty z toků a
nádrţí
Odpady a pevné materiály,
materiály staveb, stavební
materiály
11_01--20130510
Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 375/2016 ze dne: 15.06.2016
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Centrum hygienických laboratoří
Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem
Pořadové
číslo 1)
VZ
201C
Přesný název
postupu odběru vzorku
Odběr vzorků půd a zemin
P 1, 2, 7, 8,
10, 12, 13,
K 3, 5-8, 11,
13, 16-17,
19
VZ 202203
Neobsazeno
VZ 204
Odběr vzorků písku a půdy
z pískovišť a venkovních
hracích ploch
P 1, 2, 4,
9-13, K 5-7,
13, 16-17,
19
VZ 205
P 9, 10, 11,
K 13, 16
VZ 206
VZ 207
P 1-5, 7, 12,
13,
K 1-5, 17-19
VZ 208
P 8-11,
Odběr pro stanovení
mikrobiální kontaminace
prostředí, obalů na potraviny a
PBU
Neobsazeno
Odběr stěrů a otisků v prostředí
zdravotnických a
nezdravotnických zařízení a
v pracovním prostředí
Odběr vzorků stěrů a ovzduší
pro mikrobiologický rozbor
K 6, 7, 8, 16
VZ 209
P 1-5, 7, 9,
Odběr vzorků pro testování
sterility
K 1-5, 16
VZ 210
VZ 211
P 1, 2, 4, 5,
7, 9, K 1-4
VZ 212
Neobsazeno
Odběr vzorků pro kontrolu
účinnosti pracovních
dezinfekčních roztoků
Identifikace
postupu odběru vzorku
Předmět odběru
SOP VZ 201 část C
(AHEM příloha 6/94,
AHEM příloha 15/1990,
Vyhl. Mze ČR č. 275/1998 Sb.,
v platném znění,
Vyhl. MŢP ČR č. 257/2009 Sb.,
v platném znění,
ČSN EN 15002:2006,
Vyhl. MŢP č. 294/2005 Sb.,
v platném znění)
Půdy a zeminy
SOP VZ 204
(ČSN 01 5110,
Pokyn HH ČR č.j. MZDR
35023/2004 HEM,
Pokyn HH ČR č.j. MZDR
3209/2014 HEM,
Vyhl. MZ ČR č. 238/2011 Sb.,
v platném znění)
SOP VZ 205
(ČSN 56 0100,
ČSN ISO 18593)
Písek, zeminy
SOP VZ 207
(AHEM č. 7/1992,
ČSN 560100 část VIII čl. 145,
146, ČSN ISO 18593)
Prostředí, PBU
SOP VZ 208
(ČSN 56 0100,
AHEM č. 7/1992,
AHEM č. 1/2002)
SOP VZ 209
(AHEM č. 7/1992, Český
lékopis v platném znění včetně
Doplňků, čl. 2.6.1)
Prostředí
SOP VZ 211
(ČSN EN 13727,
AHEM 1/1985,
AHEM 7/1992)
Prostředí a dezinfekční roztoky
Prostředí, PBU
Prostředí
Neobsazeno
Strana 35 z celkového počtu 44 stran
11_01--20130510
Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 375/2016 ze dne: 15.06.2016
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Centrum hygienických laboratoří
Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem
Pořadové
číslo 1)
Přesný název
postupu odběru vzorku
Identifikace
postupu odběru vzorku
VZ 213
Odběr biologickými a
nebiologickými systémy při
kontrole účinnosti sterilizačních
přístrojů
SOP VZ 213
(Vyhl. MZ ČR č. 306/2012 Sb.,
v platném znění,
ČSN EN ISO 11138-1,
ČSN EN ISO 11138-3,
ČSN EN ISO 11140-1,
AHEM č. 2/1994,
AHEM č. 1/2014)
Sterilizační přístroje
SOP VZ 215
(Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.,
příloha č. 2,
ČSN EN 482,
ČSN EN 689,
Metodický návod MZ čj. OVZ32.0-08.3.07/8559,
ČSN EN ISO 16000-10)
SOP VZ 216
(Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.,
příloha č. 3,
ČSN EN 482,
ČSN EN 689,
Metodický návod MZ čj. OVZ32.0-08.3.07/8559,
ČSN EN ISO 16000-7)
Ovzduší – pracovní, vnitřní,
venkovní prostředí
P 1, 2, 4, 5,
7, 8, 9, 1113,
K 1-8, 17-19
VZ 214
VZ 215
P 1, 2, 3, 4,
5, 7, 8, 8a, 9,
Neobsazeno
Vzorkování plynů a par
v ovzduší (pevný sorbent,
absorbéry)
10, 11, 12,
13,
K 2, 6, 7,
13, 14
VZ 216
P 1, 2, 3, 4,
5, 7, 8, 8a, 9,
10, 11, 12,
13,
K 2, 7, 13,
14
Vzorkování aerosolů a
azbestových a jiných vláken
v ovzduší
Předmět odběru
Ovzduší – pracovní, vnitřní,
venkovní prostředí
Číselný index označuje číslo pracoviště (Px), resp. kontaktního místa a odběrového místa (Kx)
(identifikace pracovišť a kontaktních a odběrových míst je uvedena na první straně tohoto dokumentu)
1)
index u Pořadového čísla zkoušky značí pracoviště, kde je vzorkování prováděno
Vysvětlivky k Předmětu zkoušky:
Vody
Vody pitné, teplé, povrchové, podzemní, ke koupání, odpadní, balené, technologické
Aqua purificata, aqua pro iniectione, aqua valde purificata, vody pro hemodialýzu, pro
Vody čištěné
sterilizátory, Aqua ad dilutionem solutionum concentratarum ad haemodialysim (voda
pro ředění koncentrovaných hemodialyzačních roztoků)
Vody minerální
Vody minerální, balené minerální
Vody technologické
Kondenzáty, voda závlahová, voda kotelní, voda výrobní
Vody ke koupání
Koupaliště ve volné přírodě, umělá koupaliště
Vody odpadní
Komunální a průmyslové odpadní vody, oplachové a chladící vody
Výluhy
Vodné výluhy odpadů a pevných vzorků, výluhy materiálů, výluhy PBU
Odpady
Pevné a kapalné odpady
Zeminy, písky, sedimenty, kaly, peloidy a rašeliny, stavební materiály, materiály
Pevné vzorky
staveb
Materiály pro styk s vodou a úpravu vody, materiály ve styku s pokoţkou,
Materiály
zdravotnické materiály, zdravotnické prostředky
Předměty běţného uţívání (PBU) – hračky, materiály pro styk s potravinami a
PBU
pokrmy,
kosmetické prostředky, spotřebiče a nástroje, výrobky pro děti ve věku do tří let
Strana 36 z celkového počtu 44 stran
11_01--20130510
Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 375/2016 ze dne: 15.06.2016
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Centrum hygienických laboratoří
Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem
Vysvětlivky k Předmětu zkoušky:
Potraviny
Potraviny určené pro lidskou spotřebu, potrava a krmiva určená pro ţivočichy
Biologický materiál
Biologický materiál ţivočišného a rostlinného původu
Pracovní prostředí vnitřní, venkovní, lékařské přístroje a nástroje, výrobky, přípravky,
Prostředí
pomocné látky a materiály
Stěry a otisky z prostředí, výrobků, přípravků, pomocných látek a materiálů,
Stěry a otisky
lékařských přístrojů a nástrojů
Venkovní ovzduší, vnitřní ovzduší, pracovní ovzduší, mimopracovní ovzduší, emise,
Ovzduší
imise
Dezinfekční roztoky
Dezinfekční roztoky nebo biocidní přípravky (koncentráty)
Sterilizační přístroje
Kontrola účinnosti sterilizačního přístroje, biologické a chemické indikátory
Specifikace stanovovaných látek v rámci zkušebního postupu/metody
Pořadové číslo
003A
003B
040
062
200A
200B
200C
200D
200.01A
200.01B
Seznam stanovovaných látek
P1: bromičnany, dusitany, dusičnany, fluoridy, fosforečnany, chloridy, chloritany,
sírany a dusitanový dusík, dusičnanový dusík výpočtem z naměřených hodnot
P10: fluoridy, chloridy, dusitany, dusičnany, fosforečnany, sírany, chlorečnany,
chloritany, bromičnany a dusitanový dusík, dusičnanový dusík výpočtem z naměřených
hodnot
P11: fluoridy, chloridy, bromidy, dusičnany, fosforečnany, sírany, bromičnany,
chloritany, chlorečnany a dusitanový dusík, dusičnanový dusík výpočtem z naměřených
hodnot
P1: dusitany, dusičnany, fluoridy, fosforečnany, chloridy, sírany a dusitanový dusík,
dusičnanový dusík výpočtem z naměřených hodnot
poměr C:N v kompostech výpočtem z naměřených hodnot
Vzhled (zákal, nerozpuštěné látky, sediment, plovoucí látky, pěna, vrstva povrchového
filmu, vodní květ, znečištění odpady, přírodní znečištění), barva, průhlednost, pach,
chuť
P1: Pb, Cd, Cu, Zn, Ni, Fe, Mn, Ca, Mg, Cr, Co, Ag ,Sn, Al, Ba, vápník a hořčík
(Ca+Mg, tvrdost) výpočtem z naměřených hodnot
P9: Cd, Pb, Cu, Ni, Cr, Mn, Fe, Al, Zn, K, Na, Ca, Mg, Zn, vápník a hořčík (Ca+Mg,
tvrdost) výpočtem z naměřených hodnot
P10: Cr, Mg, Cd, Co,Fe, Mn, Cu, Ni, Pb, Ca, Zn
P11: Mn, Fe, K, Na, Ca, Mg, Sr, Li, vápník a hořčík (Ca+Mg, tvrdost) výpočtem
z naměřených hodnot
P12: Fe, Mn, Zn, Cd, Pb, Cu, Ni, Cr, Al, Ba, Mg, Mo, Li, Ag, Co
P1: Pb, Cd, Cu, Zn, Ni, Fe, Mn, Ca, Mg, Cr, Co, Ag ,Sn, Al, Ba
P9: Cd, Pb, Cu, Ni, Cr, Mn, Fe, Al, Zn, K, Na, Ca, Mg, Zn
P12: Fe, Mn, Zn, Cd, Pb, Cu, Ni, Cr, Al, Ba, Mg, Mo, Li, Ag, Co
P1: Pb, Cd, Cu, Zn, Ni, Fe, Mn, Ca, Mg, Cr, Co, Ag ,Sn, Al, Ba
P10: Cr, Mg, Cd, Co,Fe, Mn, Cu, Ni, Pb, Ca, Zn
P12: Fe, Mn, Zn, Cd, Pb, Cu, Ni, Cr
P9: Cd, Pb, Cu, Ni, Cr, Mn, Fe, Al, Zn, K, Na, Ca, Mg, Zn
P12: Fe, Mn, Zn, Cd, Pb, Cu, Ni, Cr, Al, Ba, Mg, Mo, Li, Ag, Co
P10: Cr, Mg, Cd, Co, Mn, Cu, Ni, Pb, Ca, Zn
P12: Cd, Cu, Cr, Ni, Pb, Al, Ag, As, Sb, Ba, Sn, V, Mn, Co, Be, Mo, Tl, Se
P12: Cd, Cu, Cr, Ni, Pb, Al, Ag, As, Sb, Ba, Sn, V, Mn, Co, Be, Mo, Se
Strana 37 z celkového počtu 44 stran
11_01--20130510
Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 375/2016 ze dne: 15.06.2016
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Centrum hygienických laboratoří
Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem
Pořadové číslo
200.01C
200.02A
200.02C
201
201.03
201.04
201.05
201.09
201.01A
201.01B
201.01C
201.01D
201.01E
203A
203B
203C
302
302.02
313A
313B
316
Seznam stanovovaných látek
P10: Cr, Mg, Cd, Co, Mn, Cu, Ni, Pb, Ca, Zn
P12: Cd, Cu, Cr, Ni, Pb, Sn
P1: As, Se, Sb
P1: As, Se, Sb
P8: Ag, Al, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, I, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na,
Ni, P, Pb, Pd, Pt, Rb, Se, Sb, Si, Sn, Sr, Ti, Tl, U, V, Zn, výpočtem z naměřených
hodnot HBO2, SiO2, H2SiO3, Ca+Mg (tvrdost)
P8: Ag, Al, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, I, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P,
Pb, Pd, Pt, Se, Si, Sb, Sn, Sr, Ti, Tl, U, V, Zn
P8: Ag, Al, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P,
Pb, Pd, Pt, Se, Sb, Sn, Sr, Ti, Tl, U, V, Zn, výpočtem z naměřených hodnot NaOH,
KOH
P8: Ag, Al, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, I, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P,
Pb, Pd, Pt, Se, Sb, Sn, Sr, Ti, Tl, U, V, Zn
P8: As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Se, Sb, Zn
P8: Ag, Al, As,Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sb, V, Zn, Ca+Mg (tvrdost)
výpočtem z naměřených hodnot
P12: Sb, As, Ba, Be, B, K, Al, Mg, Cr, Cd, Co, Li, Mn, Cu, Mo, Ni, Pb, Se, Na, Ag, Tl,
V, Ca, Zn, Fe
P8: Ag, Al, As,Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sb, V, Zn
P12: As, Ba, Be, Fe, K, Al, Mg, Cr, Cd, Co, Mn, Cu, Mo, Ni, P, Pb, Se, Sn, Na, Ag, V,
Ca, Zn
P12: Be, Cd, Cr, Cu, Li, Zn
P8: Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mn, Na, Ni, Pb, Zn
P12: As, Ba, Be, Fe K, Al, Mg, Cr, Cd, Co, Mn, Cu, Mo, Ni, Pb, Se, Sn, Na, Ag, V, Ca,
Zn
P8: Ca, Cu, Fe, Mg, Zn
P1: Na, K, Li
P12: Na, K, Ca
P1: Na, K, Li
P12: Na, K, Ca
P1: Na, K, Li
P12: Na, K, Ca
P1a: aflatoxiny B1, B2 , G1, G2 a M1, suma aflatoxinů výpočtem z naměřených hodnot
P1a: fumonisin B1 (FB1), fumonisin B2 (FB2), zearalenon (ZON), T-2 toxin, HT-2 toxin,
suma fomonisinů výpočtem z naměřených hodnot, suma T-2 toxinu a HT-2 toxinu z
naměřených hodnot
P1: dibutyl ftalát (DBP), butyl benzyl ftalát (BBP), di(2-ethylhexyl) ftalát (DEHP), din-octyl ftalát, (DNOP), di-isononyl ftalát (DINP), di-isodecyl ftalát (DIDP), suma
výpočtem z naměřených hodnot
P1: dibutyl ftalát (DBP), butyl benzyl ftalát (BBP), di(2-ethylhexyl) ftalát (DEHP), din-octyl ftalát, (DNOP), di-isononyl ftalát (DINP), di-isodecyl ftalát (DIDP), suma
výpočtem z naměřených hodnot
P3: 4,4-methylendifenyldiisokyanát (MDI), 2,4-toluendiisokyanát (2,4-TDI), 2,6toluendiisokyanát (2,6-TDI), 1,6-hexamethyldiisokyanát (HDI),1,5 –
naftalendiisokyanát (NDI), Isoforondiisokyanát (IPDI) suma výpočtem z naměřených
hodnot
Strana 38 z celkového počtu 44 stran
11_01--20130510
Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 375/2016 ze dne: 15.06.2016
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Centrum hygienických laboratoří
Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem
Pořadové číslo
317
321
323
323.01
328
329
330
330.01
331B
331.01
331.02
331.03
Seznam stanovovaných látek
P1a: aceton, acetaldehyd, akrolein, benzaldehyd, butyraldehyd, formaldehyd,
propionaldehyd
P1: methylester, ethylester, propylester, buthylester, benzylester kyseliny 4hydroxybenzoové; 1-fenoxypropan-2-ol, 2-fenoxyethanol
P8: kyselina mandlová, kyselina fenylglyoxylová, kyselina hippurová, kyseliny
methylhippurové (2-methylhippurová, 3-methylhippurová, 4-methylhippurová)
P8: kyselina fenylmerkapturová, kyselina isoftalová
P8b: acetochlor, alachlor, aldicarb, atrazin, atrazin-desethyl, atrazin-desethyldesisopropyl, atrazin-desisopropyl, chloridazon-desphenyl, chloridazon-methyldesphenyl, chlorotoluron, chlorpyrifos, cyanazin, diuron, hexazinon, isoproturon,
linuron, metazachlor, methabenzthiazuron, metobromuron, metolachlor, metoxuron,
monolinuron, prometryn, sebutylazin, simazin, terbuthylazin, terbuthylazine-desethyl,
terbutryn, suma výpočtem z naměřených hodnot
P8b: 2,4,5-T, 2,4-D, 2,4-DB, bentazon, dicamba, dichlorprop, glyfosat, MCPA, MCPB,
MCPP, suma výpočtem z naměřených hodnot
P1: Triazinové herbicidy: acetochlor, alachlor, ametryn, atrazin, cyanazin,
desethylatrazin, desmetryn, hexazinon, metazachlor, metribuzin, prometryn, propazin,
sebutylazin, simazin, terbutryn, terbutylazin; Organochlorové pesticidy: alfa HCH,
aldrin, beta HCH, delta HCH, dieldrin, endosulfan, endosulfan sulfát, endrin, endrin
aldehyd, gama HCH, hexachlorbenzen, heptachlor, heptachlorepoxid, cis chlordan,
trans chlordan, isodrin, metolachlor, methoxychlor, mirex, o,p-DDD, o,p-DDE, o,pDDT, p,p-DDD, p,p-DDE, p,p-DDT, oxychlordan; suma kongenerů PCB a jednotlivé
kongenery PCB (kong. 28, 52, 101, 118, 138 153, 180); Organofosforové pesticidy:
deltametryn, diazinon, dimethoate, disulfoton, ethoprophos, fenchlorphos, fenitrothion,
chlorpyrifos, chlorpyrifos methyl, parathion-methyl, phosalone, pirimiphos methyl,
prothiofos, triadimefon; pesticidní látky celkem výpočtem z naměřených hodnot
P1: Močovinové herbicidy: diuron, chlortoluron, isoproturon, linuron,
methabenzthiazuron, metobromuron, metoxuron, monolinuron; Pesticidy na bázi
fenoxyalkanových kyselin: Dichlorprop, Mecoprop (MCPP), 2,4-dichlorfenoxyoctová
kyselina (2,4-D), bentazon, 2,4,5-trichlorfenoxyoctová kyselina (2,4,5-T), 2,4dichlorfenoxybutanová kyselina (2,4-DB), 4-chlor-2-methylfenoxyoctová kyselina
(MCPA), 4,4(chloro-2-methylfenoxy)-butanová kyselina (MCPB); pesticidní látky
celkem výpočtem z naměřených hodnot
P10: naftalen,acenaften, acenaftylen, acenaftylen, fluoren, fenanthren,
anthracen,fluoranthen, pyren, benzo(a)anthracen, chrysen, benzo(b)fluoranthen,
benzo(a)pyren, dibenzo(a,h)anthracen, benzo(g,h,i)perylen, indeno(1,2,3-cd)pyren,
suma výpočtem z naměřených hodnot
P8: acenaften, acenaftylen, anthracen, benzo(a)anthracen, benzo(a)pyren,
benzo(b)fluoranthen, benzo€pyren, benzo(ghi)perylen, benzo(j)fluoranthen,
benzo(k)fluoranthen, dibenzo(ah)anthracen, fenanthren, fluoranthen, fluoren, chrysen,
indeno(123cd)pyren, naftalen, pyren, suma výpočtem z naměřených hodnot
P8: anthracen, benzo(a)anthracen, benzo(a)pyren, benzo(b)fluoranthen,
benzo(g,h,i)perylen, benzo(k)fluoranthen, dibenz(a,h)anthracen, fluoranthen, chrysen,
indeno(c,d)pyren, phenanthren, pyren, suma výpočtem z naměřených hodnot
P8: acenaften, anthracen, benzo(a)anthracen, benzo(a)pyren, benzo(b)fluoranthen,
benzo(g,h,i)perylen, benzo(k)fluoranthen, dibenz(a,h)anthracen, fluoranthen, fluoren,
chrysen, indeno(c,d)pyren, naftalen, phenanthren, pyren, suma výpočtem z naměřených
hodnot
Strana 39 z celkového počtu 44 stran
11_01--20130510
Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 375/2016 ze dne: 15.06.2016
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Centrum hygienických laboratoří
Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem
Pořadové číslo
331.04
331.05
331.07
332
333
333.02A
333.02B
335
336
344A
Seznam stanovovaných látek
P8: acenaften, acenaftylen, anthracen, benzo(a)anthracen, benzo(a)pyren,
benzo(b)fluoranthen, benzo€pyren, benzo(ghi)perylen, benzo(k)fluoranthen,
dibenzo(ah)anthracen, fenanthren, fluoranthen, fluoren, chrysen, indeno(123cd)pyren,
naftalen, pyren, suma výpočtem z naměřených hodnot
P8: anthracen, benzo(a)anthracen, benzo(a)pyren, benzo(b)fluoranthen,
benzo(g,h,i)perylen, benzo(k)fluoranthen, dibenz(a,h)anthracen, fluoranthen, chrysen,
indeno(c,d)pyren, phenanthren, pyren, suma výpočtem z naměřených hodnot
P8: acenaften, acenaftylen, anthracen, benzo(a)anthracen, benzo(a)pyren,
benzo(b)fluoranthen, benzo€pyren, benzo(ghi)perylen, benzo(k)fluoranthen,
dibenzo(ah)anthracen, fenanthren, fluoranthen, fluoren, chrysen, indeno(123cd)pyren,
naftalen, pyren, suma výpočtem z naměřených hodnot
P1: benzo(a)anthracen, benzo(a)pyren, benzo(b)fluoranthen, chrysen, suma výpočtem
z naměřených hodnot
P1: suma kongenerů PCB a jednotlivé kongenery PCB
(kong.28,52,101,118,138,153,180), 2,4´-DDD, 4,4´-DDD, 2,4´-DDE, 4,4´-DDE, 2,4´DDT, 4,4´-DDT, alfa-HCH, beta-HCH, gamma-HCH(lindan), delta-HCH, Heptachlor,
Hexachlorbenzen, Methoxychlor
P10: PCB kongenery 28,52,101,118,138,153,180; OCP: chlordan, endrin, endosulfan,
α,β,γ-HCH, HCB, heptachlor, heptachlor epoxid, aldrin, dieldrin, o,p-DDE, p,p-DDE,
o,p-DDT, p,p-DDT, methoxychlor, mirex, (o,p-DDD, p,p-DDD, isodrin, endrin, δ,εHCH), suma výpočtem z naměřených hodnot
P10: PCB kongenery 28,52,101,118,138,153,180; OCP: chlordan, endrin, endosulfan,
α,β,γ-HCH, HCB, heptachlor, heptachlor epoxid, aldrin, dieldrin, o,p-DDE, p,p-DDE,
o,p-DDT, p,p-DDT, methoxychlor, mirex, (o,p-DDD, p,p-DDD, isodrin, endrin, δ,εHCH), suma výpočtem z naměřených hodnot
glukóza, fruktóza, sacharóza, cukry (suma glukózy, fruktózy a sacharózy) výpočtem z
naměřených hodnot
P1a: Methyl hexanoát, oktanoát, dekanoát, laurát, 11-dodekanoát, myristát, myristoleát,
palmitát, palmitoleát, heptadekanoát, stearát, oleát, linoleát, linolenoát, arachidát, 11eikosenoát, 11-14-eikosadienoát, 11-14-17-eikosatrienoát, arachidonát, homogama
linoleát, behenát, erukát, trikosanoát, lignocerát, docosahexaenoát, nervonát, methyl
petroselaidát (trans-6), elaidát (trans-9), tramsvaccenát (trans-11), petroselinát (cis-6),
oleát (cis-9), vaccenát (cis-11), linoleát (cis-9,12)
mastné kyseliny (poznámka: kyseliny dále jen k.): k. kapronová, k. kaprylová, k.
kaprinová, k. laurová, k. cis-laurolejová, k. myristová, k. myristoolejová, k. palmitová,
k. palmitoolejová, k. margarová (heptadekanová), k. stearová, k. petroselaidová (trans6), kyselina elaidová (trans-9), k. transvakcenová (trans-11), k. petroselinová (cis-6), k.
olejová, k. vakcenová (cis-11), k. linoleová, k. linolová, k. arachová, k. 11-eikosenová,
k. 11-14-eikosadienová, k. 11-14-17-eikosatrienová, k. arachidonová, k. gamalinolenová, k. behenová, k. eruková, k. trikosanová, k. lignocerová, EPA (k.
eikosapentaenová), DHA (k. dokosahexaenová), k. nervonová
suma nasycených, nenasycených, mononenasycených, polynenasycených a
transnenasycených mastných kyselin výpočtem z naměřených hodnot
P1: benzen, o, m, p - dichlorbenzeny, 1,2 - dichlorethan, chlorbenzen, 1,1,2,2 tetrachlorethen, 1,1,2 - trichlorethen, chloroform, chlorid uhličitý, bromoform,
dibromchlormethan, dichlorbrommethan, xyleny, styren a deriváty, toluen a deriváty,
ethylbenzen, 1,2,3 - trichlorbenzen, 1,2,4 - trichlorbenzen, 1,3,5 trichlorbenzen,
dichlormethan, 1,2- dichlorethen, 1,1 - dichlorethen, vinylchlorid, methanol, ethanol,
suma výpočtem z naměřených hodnot
Strana 40 z celkového počtu 44 stran
11_01--20130510
Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 375/2016 ze dne: 15.06.2016
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Centrum hygienických laboratoří
Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem
Pořadové číslo
344B
344.02
344.05
344.11
Seznam stanovovaných látek
P1: benzen, o, m, p - dichlorbenzeny, 1,2 - dichlorethan, chlorbenzen, 1,1,2,2 tetrachlorethen, 1,1,2 - trichlorethen, chloroform, chlorid uhličitý, bromoform,
dibromchlormethan, dichlorbrommethan, xyleny, styren a deriváty, toluen a deriváty,
ethylbenzen, 1,2,3 - trichlorbenzen, 1,2,4 - trichlorbenzen, 1,3,5 trichlorbenzen,
dichlormethan, 1,2- dichlorethen, 1,1 - dichlorethen, vinylchlorid, methanol, ethanol,
suma výpočtem z naměřených hodnot
P3: Alifatické uhlovodíky: C5-C15 - alkany a alkeny, benzín, solventní nafta;
Aromatické uhlovodíky: benzen, toluen, xyleny, styren, ethylbenzen, trimethylbenzeny,
tetramethylbenzeny, methylethylbenzeny, propylbenzeny a isopropylbenzeny včetně
methyl a etylbenzenů; Ketony: aceton, 2-butanon (methylethylketon),
methylisobutylketon, cyklohexanon, methylcyklohexanon, 5-methyl-2-hexanon
(isoamylketon); Alkoholy: metanol, etanol, propanol, isopropanol, butanol (všechny
isomery), cyklohexanol; Alkoholethery a jejich acetáty: 2-butoxyethanol, 2ethoxyethanol, 2-butoxyethylacetát, 2-ethoxyethylacetát, 1-methoxy-2-propanol, 1methoxy-2-propylacetát, 2- methoxyethanol, 2-methoxyethylacetát, 2-hexyloxyethanol;
Estery: ethylacetát, propylacetát, isopropylacetát, butylacetát, isobutylacetát, 2ethoxyacetát, 2-butoxyethylacetát, 2-methoxy-1-methylethylacetát, 2-methoxy-1propylacetát; Chlorované uhlovodíky: 1, 2 - dichlorethan, 1, 1, 2, 2 - tetrachlorethen, 1,
1, 2 - trichlorethen, chloroform, dichlormethan, chlorbenzen, o, m, p – dichlorbenzeny,
1, 1, 1-trichlorethan, trichlorethylen, tetrachlorethylen, 1, 2 dichlorethylen,
tetrachlormetan; Ethery: diethylether, methyl t-butylether, tetrahydrofuran; Akryláty:
methymetakrylát, ethylakrylát, butylakrylát, ethylmetakrylát,
hydroxyethylakrylát,butylmetakrylát, hydroxymethylakrylát, ethylhexylakrylát,
propylmetykrylát; Ftaláty: Dibutylftalát, isoamylftalát, nonylftalát, oktylftalát; Ostatní:
N, N-dimethylformamid, N, N-dimethylacetamid, N-methylpyrrolidon, e-kaprolaktam,
nitrobenzen, dioxan, epichlorhydrin, ethylenoxid, fenol, benzylalkohol,
diacetonalkohol, vinylacetát, acetylaceton, triethanolamin, N,Ndimethylcyklohexylamin, N,N-dimethylbenzylamin, hexamethylentetramin, kyselina
mravenčí, kyselina octová; Aromatické aminy: o-, m-, p-toluidin, methylen-4,4´fenylendiamin, methylchloranilin
suma výpočtem z naměřených hodnot
P1: methanol, ethanol, butan-1-ol, butan-2-ol, isobutylalkohol, propan-1-ol, propan-2ol, isoamylalkohol, ethylacetát, acetaldehyd, acetal
P1: pentan, hexan, heptan, octan, nonan, dekan, undecan, dodecan, tridekan, tetradekan,
dimethylbenzeny, trimethylbenzeny, benzen, toluen, ethylbenzen, xyleny, styren,
cyklohexan, methylcyklohexan, 4-ethyltoluen, naftalen, technický benzín, lakový
benzín, solventní nafta, propylbenzen, isopropylbenzen (kumen), D-limonen, methanol,
ethanol, n-propanol, isopropanol, n-butanol, isobutanol, 2-butanon, benzylalkohol,
tetrahydrofuran, isophoron, methylethylketon, methylisobutylketon, cyklohexanol,
cyklohexanon, aceton, diethyleter, butylacetát, ethylacetát, propylacetát,
isopropylacetát, etyl-3-ethoxypropionát, butylacetát, isobutylacetát, vinylacetát, 1methoxy-2-propylacetát, 2-methoxy-1-methylethylacetát, acetylaceton,
methylisobutylketon, acetylaceton, 5-methyl-2-hexanon (isoamylketon), 2butoxyethylacetát, methylmetakrylát, ethylmetakrylát, propylmetakrylát,
butylmetakrylát, 2-ethoxyethanol, 2-butoxyetanol, ethylenglykol, 1-methyl-2pyrrolidinon, 1-methoxy-2-propanol, 1-ethoxy-2-propanol, 1-butoxy-3-propanol,
diacetonalkohol, ethylenglykolmonobutyleter, dipropylenglykolmonomethyleter,
ethylenglykolmonomethylether, ethylenglykoldimethylether,
ethylenglykolmonoethylether, vinylchlorid, dichlormethan, 1,2-dichlorethan, cis a trans
1,2-dichlorethylen, trichlormethan, bromdichlormethan, dibromchlormethan,
tribrommethan, trichlorethylen, tetrachlorethylen, epichlorhydrin, tetrachlormethan,
Strana 41 z celkového počtu 44 stran
11_01--20130510
Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 375/2016 ze dne: 15.06.2016
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Centrum hygienických laboratoří
Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem
Pořadové číslo
Seznam stanovovaných látek
370
chlorbenzen, dichlorbenzeny, sevoran, isofluran
suma výpočtem z naměřených hodnot
P10: 1,2 – dichlorbenzen, 1,3 – dichlorbenzen, 1,4 – dichlorbenzen, 1,1 – dichloreten
(etylenchlorid), cis 1,2 – dichloreten, trans 1,2 - dichloreten, 1,2 – dichloretan, 1,2,3 –
trichlorbenzen, 1,2,4 – trichlorbenzen, 1,3,5 – trichlorbenzen, benzen,
bromdichlormetan, dibromchlormetan, dichlormetan, chlorbenzen, chloreten
(vinylchlorid), etylbenzen, styren, tetrachloreten, tetrachlormetan, trichloreten,
trichlormetan (chloroform), tribrommetan (bromoform), toluen, m–xylen, o–xylen, p–
xylen, trihalometany (suma bromdichlormetan, dibromchlormetan, trichlormetan,
tribrommetan), BTEX (suma benzen, toluen, etylbenzen, m – xylen, o – xylen, p –
xylen), benzen, etylbenzen, tetrachloreten, trichloreten, toluen, m–xylen, o–xylen, p–
xylen, BTEX (suma benzen, toluen, etylbenzen, m–xylen, o–xylen, p–xylen), suma
výpočtem z naměřených hodnot
P10: 1,2 – dichlorbenzen, 1,3 – dichlorbenzen, 1,4 – dichlorbenzen, 1,1 – dichloreten
(etylenchlorid), cis 1,2 – dichloreten, trans 1,2 - dichloreten, 1,2 – dichloretan, 1,2,3 –
trichlorbenzen, 1,2,4 – trichlorbenzen, 1,3,5 – trichlorbenzen, benzen,
bromdichlormetan, dibromchlormetan, dichlormetan, chlorbenzen, chloreten
(vinylchlorid), etylbenzen, styren, tetrachloreten, tetrachlormetan, trichloreten,
trichlormetan (chloroform), tribrommetan (bromoform), toluen, m–xylen, o–xylen, p–
xylen, trihalometany (suma bromdichlormetan, dibromchlormetan, trichlormetan,
tribrommetan), BTEX (suma benzen, toluen, etylbenzen, m – xylen, o – xylen, p –
xylen), suma výpočtem z naměřených hodnot
P1: Dimethylfumarát
P1: 4-Amino-bifenyl, Benzidin, 1-chlor-o-toluidin, 2-Naftylamin, o-Aminoazo-toluol,
2-Amino-4-nitro-toluol, p-Chlor-anilin, 2,4-Diamino-anisol, 4,4‘-Diaminodifenylmetan, 3,3‘-Dichlor-benzidin, 3,3‘-Dimetoxy-benzidin, 3,3‘-Dimetyl-benzidin,
3,3‘-Dimetyl-4,4‘-diaminodifenylmetan, p-Keresidin, 4,4‘-Metylen-bis(2-chloranilin),
4,4‘-Oxy-dianilin, 4,4‘-Thio-dianilin, o-Toluidin, 2,4-Toluylendiamin, 2,4,5Trimetylanilin, 4-Aminoazobenzen, o-Anisidin, suma výpočtem z naměřených hodnot
P1: fenol, 2-methylfenol, 3-methylfenol, 4-methylfenol
372 část A
P1a: ethylenoxid
372 část B
P1a: ethylenchlorhydrin
402
403
P8: TSP, PM1,0, PM2,5, PM10
PM2,5, PM10, respirabilní frakce, celková (vdechovatelná) hmotnostní frakce
oxid uhelnatý - CO, oxid uhličitý - CO2, formaldehyd - HCHO, ozón - O3, oxidy dusíku
- NOX, chlor - Cl2, chlorovodík - HCl, fluorovodík - HF, oxid dusnatý - NO,
cyklohexanon - C6H10O, kyselina dusičná - HNO3, benzen - C6H6, sirovodík - H2S,
kyanovodík - HCN, kyselé plyny jako kyselina octová - CH3CO2H, oxid siřičitý - SO2,
Gastec Polytec No. 25 (NH3, H2S, HC), 26(NH3, SO2, H2S, CO), 107(neznámé plyny kvalitativní test)
Detekční trubičky od firem Gastec Equipment Japan, Dräger Sicherheitstechnik GmbH
Germany
P8a: oxid uhelnatý, chlor, amoniak, oxid dusnatý, oxid dusičitý
CO, NO, NO2
P3: fenol, o-kresol
344.18
344.19
347
368.01
424
425.01
443
501
Číselný index označuje číslo pracoviště (Px)
(identifikace pracovišť je uvedena na první straně tohoto dokumentu)
Strana 42 z celkového počtu 44 stran
11_01--20130510
Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 375/2016 ze dne: 15.06.2016
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Centrum hygienických laboratoří
Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem
Zkratky – vysvětlivky:
Zkratka, termín
Vysvětlení
(BfR:Emphfehlungen - Bedarfsgegenstände im Sinn des Lebensmittelgesetzen verwendet Orden – německý normativ, předpis
XXI, BII)
- Atomic Absorption Spectroscopy, atomová absorpční spektroskopie
AAS
- atomová absorpční spektroskopie s elektrotermickou atomizací
AAS-ETA
- Acta Hygienica Epidemiologica et Microbiologica, (analytické metody stanovení, standardizované výnosem
AHEM
hlavního hygienika pro hygienickou sluţbu)
- Advanced Mercury Analyzer, analyzátor rtuti
AMA
Cr6+, CrVI+
ČHMÚ
- šestimocný chrom, chromový kationt, chrom vázaný jako šestimocný
- Český hydrometeorologický ústav
ČL
- Český lékopis
ČZPI
- Česká zemědělská a potravinářská inspekce
DAD
- Diode Array detektor - detektor diodového pole
DIN
- Deutsches Institut fűr Normung
ECD
EDTA
- detektor elektronového záchytu
- Ethylenediamine tetra-acetic Acid, etylendiamin tetraoctová kyselina
EDX, EDS, EDAX
- enerdiově disperzní X-ray analýza vzorků na elektronovém mikroskopu
EM, SEM
- Elektronová mikroskopie, Scanovací elektronová mikroskopie
EN
- European Standard
EPA
- Environmental Protection Agency
ES
IA
- Evropské společenství
- Flow Injection Analysis - průtoková injekční analýza
FIA-SF
- průtoková injekční analýza se spektrofotometrickou koncovkou
FID
- plamenoionizační detektor
FLD
- fluorescenční detektor
FT-IR
- Fourier Transform Infrared Spectroscopy, infračervená spektroskopie s Fourierovou transformací
GC
GC-ECD
- Gas Chromatography, plynová chromatografie
- Gas Chromatography-Electron Capture Detektor, plynová chromatografie s detektorem elektronového záchytu
GC-FID
- Gas Chromatography-Flame Ionisation Detektor, plynová chromatografie s plamenoionizačním detektorem
GC-MS, GC-MSD
- Gas Chromatography-Mass Spectrometry, plynová chromatografie s hmotnostní detekcí
GC-NPD
- plynová chromatografie s dusíko-fosforovým detektorem
HH, HH ČR
- hlavní hygienik, hlavní hygienik České republiky
HP
HPLC
- hygienický předpis
- High Performance Liquid Chromatography, vysoko účinná kapalinová chromatografie
HPLC-FLD
HPLC-RI
- High Performance Liquid Chromatography-Fluorescence Detektor, kapalinová chromatografie s fluorescenčním
detektorem
- High Performance Liquid Chromatography- Ultraviolet Detector, kapalinová chromatografie s detektorem
v oblasti ultrafialového záření
- kapalinová chromatografie s refraktometrickým detektorem
CHAPO
- Chemická analýza pracovního ovzduší
ICP - MS
- Inductively coupled plasma mass spectrometry – hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem
ICP – OES
IČ
IR
- Inductively coupled plasma optical emission spectroscopy – emisní spektrometrie s indukčně vázaným
plazmatem
- detekce v oblasti infračervené části spektra
- Infrared Spectroscopy, infračervená spektroskopie
ISE
- Ion Selective Electrode, iontově selektivní elektroda
ISO
- International Organization for Standardization
J.
- Journal
K
- kontaktní místo
LDO
- luminiscence rozpuštěného kyslíku
HPLC-UVD
Strana 43 z celkového počtu 44 stran
11_01--20130510
Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 375/2016 ze dne: 15.06.2016
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Centrum hygienických laboratoří
Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem
Zkratka, termín
Vysvětlení
MDHS
- Methods for the Determination of Hazardous Substances, Health and Safety Laboratory
MP, MPA
- metodický pokyn, metodický pokyn pro akreditaci
MSD
- hmotnostní detekce
MZd, MZ ČR
- Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo zdravotnictví České republiky
MZd ČR HEM
MŽP, MŽP ČR
- Ministerstvo zdravotnictví České republiky - odbor hygieny a epidemiologie
- Ministerstvo ţivotního prostředí, Ministerstvo ţivotního prostředí České republiky
Mze, MZe ČR
- Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo zemědělství České republiky
NDIR
- Non dispersive Infrared Spectroscopy - nedisperzní infračervená spektroskopie
NIOSH
- National Institute Occupational Safety and Health
NV
- Nařízení vlády ČR
OCP (OCPs)
- Organochlorine pesticides, Organo-Chlorine Pesticides, organické chlorované pesticidy
OSHA
- Occupational Safety and Health Administration
P
PAH, PAHs, PAU
PCB (PCBs)
- pracoviště
- Polycyclic Aromatic Hydrocarbons – PAHs, polycyklické aromatické uhlovodíky (obsahují ve své molekule 2-6
kondenzovaných benzenových jader)
- předměty běţného uţívání (hračky, materiály pro styk s potravinami, kosmetické prostředky nebo prostředky
určené pro styk se zevními orgány lidského těla, výrobky pro děti ve věku do tří let)
- Polychlorinated biphenyls, polychlorované bifenyly
PM2,5 PM10
- Particle Mass 2,5 and 10 µm, koncentrace jemných suspendovaných prachových částic frakce 2,5 a10 µm
purge&trap
- stripování a záchyt
PSV
- výrobky přicházející do přímého styku s vodou
PUF
PV
- polyuretanový filtr
- zkušební normy firmy Volkswagen
SEM
- Scaning Elektron Microscopy – skenovací elektronová mikroskopie
SNTL
- Státní nakladatelství technické literatury
SOP/
SOP VZ
SPME
- standardní operační postup (interní označení zkoušky) vycházející z platné legislativy, odborné literatury nebo
firemních návodů
- standardní operační postup pro vzorkování, předpis, podle kterého se postupuje při vzorkování a odběru vzorků
- Solid Phase Microextraction, mikroextrakce tuhou fází
TLC
- Thin layer chromatography, tenkovrstvá chromatografie, chromatografie na tenké vrstvě
TMA
- Trace Mercury Analyser - analyzátor rtuti
TNV
- Technická norma vodního hospodářství
TSP
- Total Suspended Particle, celková prašnost
UV
UV-VIS
- detekce v oblasti ultrafialové části spektra
- detekce v oblasti ultrafialové a viditelné části spektra
VIS
- detekce v oblasti viditelné části spektra
VDA
- německá oborová norma automobilového průmyslu
VDI
- Verein Deutscher Ingenieure
VZ, SOP VZ
- vzorkování, předpis, podle kterého se postupuje při vzorkování a odběru vzorků
PBU
Strana 44 z celkového počtu 44 stran
11_01--20130510

Podobné dokumenty

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 682/2014 ze

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 682/2014 ze Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 682/2014 ze dne: 27.10.2014 Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Centrum hygieni...

Více

361/2007 Sb.

361/2007 Sb. pomocí výpočtu tepelné bilance podle české technické normy o ergonomii tepelného prostředí7b) nebo na základě měření ztráty vody potem a dýcháním, teploty vnitřního prostředí organizmu a srdeční fr...

Více

Víska rozbor vody 6/2009

Víska rozbor vody 6/2009 (K13) Rozbor úp|ný (UV a vodovod) dle Vyhl.MZd a MZe Vzorkování se provádí podle SoP-VOl (ČSN EN ISo 566.7.|, ČsN BN ISo 5667.3, ČsN tso 5667-5,I4)' S1, subdodavate| označenéhostanovení: Zkušebníla...

Více

Nařízení vlády 361_07-přílohy - OS-KOVO

Nařízení vlády 361_07-přílohy - OS-KOVO (1) V případě, že nejsou při práci zařazené do třídy IIb až V podle přílohy č. 1, části A, tabulky č. 1, vykonávané na pracovišti podle § 3a písm. h), § 3a písm. i) nebo na venkovním pracovišti dod...

Více

číslo 3 - Strojírenská technologie

číslo 3 - Strojírenská technologie Žilinská univerzita, Slovensko prof. Ing. Imrich Lukovics, CSc. Univerzita T. Bati ve Zlíně prof. Ing. Jan Mádl, CSc. ČVUT v Praze prof. Ing. Iva Nová, CSc. TU v Liberci prof. Ing. Ľubomír Šooš, Ph...

Více

čas na krásu

čas na krásu života, který vedete, je zdravý, protože právě pleť je velice citlivá na změny ve stravě, na změny prostředí a životního stylu. Přestože ročně utratíme značnou sumu za kosmetické produkty, nesmíme ...

Více

Bezpečnostní list - Katedra chemie FP TUL

Bezpečnostní list - Katedra chemie FP TUL Štěpení kovalentní vazby: radikálové (homolytické) - každý z atomů zůčastněných na vazbě si ponechá po jednom elektronu z elektronového páru tvořícího vazbu: X − X ⇒ 2 X iontové (heterolytické) -...

Více