Metalworking World 3/2011

Komentáře

Transkript

Metalworking World 3/2011
Vysychání mozků:
Hloupneme díky novým
komunikačním prostředkům
a technologiím?
3/11
časopis pro obchod a technologii od společnosti sandvik soromant
Kanada:
šťastná
přistání
výroba:
na zelenou
rychleji
inovace:
kudy
povane
vítr?
německo:
vysoká rychlost vylepšuje frézování ozubení
vyučen k
úspěchu
Wolfgang Hütter, ředitel
továrny firmy Voith Turbo
v německém Heidenheimu.
úvodník
kenneth v. sundh, prezident sandvik coromant
Zaujetí pro věc, týmová
práce a vysoké ambice
Úspěch se rodí ze zaujetí pro práci – a z
umění spolupracovat se správnými lidmi.
Zeptejte se Wolfganga Hüttera, ředitele
továrny německé firmy Voith v Heidenheimu.
Tento zkušený manažer nedostal za úkol
naplánovat a postavit novou továrnu na
výrobu převodovek pro vysokorychlostní
vlaky náhodou.
Jak se dočtete na str. 10, Hütter se vrhnul
do projektu celým svým srdcem.
Inspiraci našel v automatickém provozu
automobilek a vznikla továrna, ve které drahé
speciální stroje udávají ve výrobě krok a kde
je výroba sebemenší součástky zisková.
Hütter si ale také uvědomil, že k tomu, aby
uspěl, potřebuje si přizvat odborníky. Spolu s
výrobcem obráběcích strojů Heller a výrobcem nástrojů firmou Sandvik Coromant
připravil Hütter zcela novou metodu obrábění
kuželových převodů na pětiosém obráběcím
centru. Technologie byla patentována pod
názvem uP-Gear.
Další úspěšnou firmou je kanadský výrobce
přistávacích podvozků Messier-BugattiDowty. Když firmy Boeing a Airbus projevily
zájem o lehčí součástky, firma využila
celosvětové působnosti společnosti Sandvik
Coromant a společně navrhli pro tento úkol
nejvhodnější řešení. Na projektu se podíleli
odborníci z firmy Sandvik Coromant z
Kanady, Francie, Německa a Mexika a
připravili řešení, které překonalo veškerá
očekávání. Více se dočtete na str. 22.
Toto jsou jen dva příklady z mnoha.
Ukazují, že cesta k úspěchu spočívá v odborných znalostech, partnerství a spolupráci.
Navštívíte-li náš stánek (tzv. “chytrý uzel”,
„Hütter si uvědomil,
že k tomu, aby uspěl,
je třeba si přizvat
odborníky.”
Smart Hub) na veletrhu EMO v německém
Hannoveru, můžeme si pohovořit o nejnovějším vývoji v různých oblastech i o tom, jak
– společně – můžeme najít nová řešení, která
vás dostanou na cestu k úspěchu. Jsme
přesvědčeni, že z našeho “chytrého uzlu”
budete odcházet lépe připraveni k tomu,
abyste mysleli chytře, pracovali chytře a
vydělávali chytře. Těším se nashledanou!
Příjemné čtení,
Kenneth V. Sundh
Prezident společnosti
Sandvik Coromant
Metalworking World
je časopis pro obchod a technologii od
společnosti AB Sandvik Coromant,
811 81 Sandviken, Švédsko.
telefon: +46 (26) 26 60 00.
Metalworking World vychází třikrát ročně
v americké a britské angličtině, češtině,
čínštině, dánštině, holandštině, finštině,
francouzštině, němčině, maďarštině,
italštině, japonštině, korejštině, polštině,
portugalštině, ruštině, španělštině,
švédštině a thajštině. Časopis se poskytuje zdarma zákazníkům společnosti
Sandvik Coromant po celém světě.
Vydává Spoon Publishing ve Stockholmu,
Švédsko. ISSN 1652-5825.
Šéfredaktor a osoba zodpovědná
podle švédského tiskového zákona:
Yvonne Strandberg. Výkonný redaktor:
Christina Hoffmann. Redaktor vydání:
Johan Andersson. Grafická úprava:
Emily Ranneby. Technický redaktor:
Christer Richt. Pomocný redaktor:
Valerie Mindel, Geoff Mortimore.
Koordinátor: Beate Tjernström.
Jazykový koordinátor: Sergio Tenconi.
Překladatel: Ilona Gottwaldová.
Grafická úprava, jazykové verze: Eva
Bengtson. Příprava pro tisk: Markus
Dahlstedt.Titulní stránka - foto: Samir
Soudah. Nevyžádané rukopisy se
nevracejí. Materiál použitý v této publikaci lze reprodukovat pouze se svolením.
Žádosti o svolení zasílejte tiskovému
vedoucímu, Metalworking World. Obsah
úvodníku a názory vyjádřené v
Metalworking World nemusejí nutně
odrážet přesvědčení společnosti Sandvik
Coromant ani nakladatele.
Dopisy a dotazy týkající se časopisu
zasílejte laskavě na: Metalworking
World, Spoon Publishing AB,Kungstens­
gatan 21B, 113 57 Stockholm, Sweden.
Telefon: +46 (8) 442 96 20.
E-mail: [email protected]
Distribuce, dotazy: Beate Tjernström,
Sandvik Coromant.
Telefon: +46 (26) 26 67 35.
E-mail: [email protected]
Tiskne Sandvikens Tryckeri, Švédsko.
Vytištěno na papír MultiArt Matt 115
gramů a MultiArt Gss 200 gramů od firmy
Papyrus AB, certifikované podle
ISO 14001 a registrované u EMAS.
Coromant Capto, CoroMill, CoroCut,
CoroPlex, ­CoroThread, CoroTurn,
CoroDrill, CoroBore, CoroGrip, AutoTAS,
GC a iLock jsou všechny registrované
obchodní značky společnosti Sandvik
Coromant.
Metalworking World se vydává pro
informační účely. Informace zde poskytnuté jsou obecného charakteru a neměly
by se chápat jako návod, nemělo by se na
ně spoléhat při rozhodování a neměly by
se používat k řešení specifických problémů. Uživatel zachází s informacemi na
vlastní riziko a Sandvik Coromant
nezodpovídá za žádné přímé, náhodné,
související či nepřímé škody, které by
použitím informací poskytnutých v
Metalworking World mohly vzniknout.
Napište si o výtisk
Metalworking World zdarma.
Zašlete vaši adresu na
[email protected]
2 metalworking world
obsah
22
10
Jak mezikontinentální
spolupráce zvýšila
produktivitu výroby jedné
kanadské firmy.
Díky nové patentované
technologii firmu Voith
Turbo nepřehlédnete
27
Ničí nám moderní
komunikační
prostředky duševní
zdraví?
Bleskem: Novinky ze světa
obrábění kovů.........................4
Chytré stroje,
hloupí lidé?...................... 27
Němečtí inovátoři......... 10
Tlakové lití v Číně...........34
Velká budoucnost větrné
energie..............................17
Kompletní řešení...........38
17
Jak budou vypadat
větrné turbíny
budoucnosti?
Kanaďané odlehčují...... 22
Technologie
Jak na to? Potichu.
Povlaky a rychlost
Ať žije karbid
Menší produktivita způsobená
vibracemi vedla k vývoji nové
generace tlumicích adaptérů
Silent Tools pro frézování.
Nástroje s PVD povlakem
pracují rychleji. Krátí se doba
cyklu, vyrobí se více součástek
za kratší dobu a finanční
úspory jsou značné.
Jak nová generace vrtáků ze
slinutého karbidu s novou geometrií zlepšila utváření a odvod třísek,
prodloužila trvanlivost a zvýšila
produktivitu výroby.
20
32
37
metalworking world 3
energetika. Obyvatelé Spojených států
budou možná brzy rozsvěcet světla pomocí přílivu
a odlivu. Newyorská společnost Verdent Power
zažádala o povolení instalovat třicet nových turbín
pro přílivovou elektrárnu ve východním kanálu
řeky East River v New Yorku.
Turbíny budou pracovat na podobném principu
jako větrné turbíny a získávat energii z tekoucí
vody. Přestože přílivové turbíny nebudou tak velké
jako větrné turbíny či turbíny, které zpracovávají
energii z vln, jsou teoreticky schopny vyrobit až
110 terawatthodin elektrické energie ročně, což
je výkon, který odpovídá výkonu přibližně
dvanácti velkých jaderných elektráren.
Časopis Christian Science Monitor nedávno
uveřejnil zprávu, že se jedná o první instalaci
přílivové elektrárny ve Spojených Státech. n
Turistika
nad obzorem
Kris Unger/Verdan
t Power
Přílivové
turbíny budou
instalovány ve
východním
kanálu řeky
East River v
New Yorku.
Jmenování nového
prezidenta
řízení. Od 1. září se prezidentem společnosti Sandvik Coromant stává Klas Forsström.
Forsström, 43, pracoval sedmnáct let na
různých pozicích ve firmě Sandvik Group,
převážně ve společnosti
Sandvik Coromant. Působil
ve vedoucích pozicích v
oddělení výzkumu a vývoje,
vývoje produktu, v marketinku a v obchodním oddělení.
Tři a půl roku strávil v Severní
Americe jako ředitel firmy
Dormer Tools, sesterské
společnosti firmy Sandvik Coromant. Naposledy
pracoval jako prezident firmy Sandvik Hard
Materials. n
4 metalworking world
turistika. Vesmír, destinace, kam
se dosud dostali jen ti velmi bohatí, se
možná brzy otevře i ostatním, alespoň
podle konzultanta firmy Rocket Engineering
Adama Bakera. V březnu Baker uspořádal
sympozium “Vesmírná turistika – Nové
odvětví pro 21. století,” které bylo věnováno
pokroku ve vesmírné turistice a změnám,
které se budou odehrávat v nastávající
dekádě. Část sympozia, které se konalo na
Staffordshirské univerzitě ve Velké Británii,
se věnovala technologiím, určeným pro
vesmírnou turistiku a především její
bezpečnosti. Podle Bakera se vesmírná
turistika zlevní již v roce 2012. Příkladem
může být firma Virgin Galactic, která již
dnes přijímá zálohy na krátké cesty do
suborbitálního prostoru. Iniciativa firmy
Virgin se setkala s velkým zájmem: dosud
se přihlásilo čtyři sta deset lidí. n
VĚDĚLI JSTE, ŽE …
při výrobě nových VBD se emise CO2 sníží až o čtyřicet procent,
použije-li se recyklovaný slinutý karbid, než když se VBD vyrobí
z nově vytěžené rudy?
ATELIER Simon
Ekologická energie
amerického fotbalu
energetika. Klub
Philadelphia Eagles letos sice
nevyhrál americký turnaj Super
Bowl, zato jej všude chválí za jejich
vstřícný přístup k ochraně životního
prostředí.
Philadephia Eagles se před
sezónou 2012 chystají na svém
stadionu pro šedesát sedm tisíc
diváků instalovat větrné turbíny,
solární panely a malou elektrárnu
na biodiesel. Pokud se jim to podaří,
LeSean McCoy,
běží domů
stane se jejich stadion prvním
energeticky zcela soběstačným
stadionem v USA, využívajícím
pouze obnovitelné zdroje.
Floridská firma SolarBlue
investuje do projektu třicet
milionů amerických dolarů;
Philadelphia Eagles se na
oplátku zavázali, že příštích
dvacet let budou od firmy
SolarBlue nakupovat
elektrickou energii. n
Drew Hallowell
Přílivová
energie
NASA
Bleskem
Bleskem
text: Geoff Mortimore foto: Dominic Favre
Krotitel
slunce
Bertrand Piccard vnáší do vědy dobrodružství
Nikdo nemůže obvinit Betranda Piccarda,
že by usínal na vavřínech. Narodil se do
rodiny průzkumníků a vědců a sám získal
doktorát v medicíně a stal se uznávaným
řečníkem a spisovatelem. Proslavil se
také jako první člověk, který obletěl
zeměkouli v balónu, což se mu podařilo
za devatenáct dní v roce 1992.
Piccardův nový podnik je stejně
troufalý jako ty před ním. Pomocí
projektu Solar Impulse se Piccard
snaží přitáhnout pozornost k významu
pokročilých technologií v udržitelném
rozvoji: postaví a bude řídit první letadlo
na sluneční pohon, ve kterém obletí
zeměkouli bez využití paliv a znečišťování
ovzduší. Letadlo bude poháněno pouze
sluneční energií. Testy začaly v roce
2006, a plánovaný let se odehraje v roce
2013. Cílem projektu je vrátit do vědy
sny, pocity a dobrodružství. Vzhledem
k tomu, co již Piccard dokázal, je dost
dobře možné, že bude úspěšný i tentokrát. n
metalworking world 5
Bleskem
text: Geoff Mortimore foto: curtis comeau
Bob Johnston je
prezidentem firmy
Machine Tech CNC
„Vyvrtávací tyče
si již na sebe
vydělaly.”
Otázky a odpovědi s Bobem Johnstonem z firmy Machine Tech CNC.
Dvě nové tlumené vyvrtávací tyče přinesly firmě nové zakázky.
Jak to?
Získali jsme zakázku na výrobu díry o jisté hloubce. Tlumené
vyvrtávací tyče Silent Tools se vyznačují systémem spojení čep/
rybina, a lze je tedy přizpůsobit pro vrtání děr různých velikostí.
Kromě toho jsme potřebovali, aby šla tyč prodloužit.
Jaký byl výsledek?
Jsme schopni vyrábět levněji, a tak poptávka po naší práci strmě
stoupá. Vyvrtávací tyč jsme používali denně celé čtyři roky, ale
vydělala na sebe za pouhé čtyři měsíce. S výsledky jsme byli natolik
spokojeni, že jsme investovali do další vyvrtávací tyče.
Proč je vyložení tak důležité?
Potřebovali jsme přizpůsobit velikost řezné hlavy. Při některých zákazkách vrtáme 4¼ palcové díry do hloubky až čtyřiceti palců. Konvenční
čtyřpalcová vyvrtávací tyč takovou díru nevyvrtá, ale osmdesátimilimetrová ano. Dříve muselo vyvrtání 4¼ palcové díry proběhnout v
několika krocích; dnes nám stačí jeden.
Co vaše společnost vyrábí?
Vyrábíme součástky podobné hydraulickým válcům pro ropný
průmysl, převážně pro firmy na ropných polích, které se zabývají
vrtáním a prolamováním, což je proces, při němž se do již existujícího
vrtu vstřikuje pod vysokým tlakem voda a písek, při čemž se
prolamují skály a uvolňuje plyn. n
Firma Machine Tech CNC se nachází v kanadském Edmontonu. V továrně, která se rozkládá na 4 200 čtverečních metrech, pracuje šedesát pět zaměstnanců.
6 metalworking world
BLESKEM
Počkejte –
je tu nový standard!
obrábění. V rámci nového
partnerství, které bylo uzavřeno v
dubnu 2011 se stroje MAG G&L
budou standardně dodávat s
upínacím systémem Coromant
Capto. Ve spolupráci s firmou
Sandvik Coromant bude firma MAG
G&L navrhovat, konstruovat a nabízet
nová vertikální soustružnická centra
(VTC) se systémem Coromant Capto.
Součástí nabídky bude upínací systém hlavního vřetena C8, statická
upínací jednotka C8 pro soustružení
a pravoúhlé C8 vřeteno.
Helene Nimmerová, vedoucí
produktu ve firmě MAG, říká, že
­ ohoda jednak rozšiřuje
d
možnosti výrobců, jednak
snižuje náklady. “Modulární
systém nástrojů usnadňuje
řízení investic a umožňuje
přijímat nejrůznější zakázky,
aniž by bylo potřeba nakupovat
speciální nástroje,” vysvětluje.
“Systém Coromant Capto
umožňuje našim zákazníkům
používat jeden systém pro
standardní nástroje a adaptéry
pro nástroje různých délek a
kostrukčních vlastností, jenž lze
využít pro různé operace i na
různých strojích.” n
Helene Nimmerová, MAG,
vedoucí produktu
Záchranu chilských
horníků sledoval celý svět.
Nečekané vrtání při
záchranářské akci
Pool
vrtání. Loňskou záchranu chilských horníků
sledovaly milióny lidí a její průběh chválili po celém
světě. Ve svém projevu o stavu země v roce 2011 ocenil
prezident Barack Obama úsilí firmy Center Rock při této
záchranářské akci. Tato společnost se sídlem v
Pensylvániim se zabývá výrobou nástrojů pro vrtání se
vzduchovým proplachem. Prezident firmy Center Rock
Brendan Fisher přijel do dolu v Chile a pracoval spolu s
dalšími zaměstnanci ve čtyřdenních směnách při vrtání
otvoru, dlouhého šest set deset metrů, k horníkům. Po
třiceti sedmi dnech byli horníci z dolu vysvobozeni.
Fisher později řekl, že CoroDrill 800 hrál zásadní roli při
výrobě vrtné tyče, která se použila pro vrt otvoru, a
ocenil jeho pevnost a spolehlivost. n
Recyklace
sklízí ocenění
výrobců forem na světě. Před
několika lety postavila firma LKM
Group továrnu v Heyuanu v provincii
Kuan-tung v Číně. Heyuan (což v
překladu znamená “pramen řeky”) je
recyklace. Projekt recyklace
vyhlášeným městem zahrad a proto
firmy Sandvik Coromant (CRC) udělal
věnuje velkou pozornost ochraně
od svého uvedení do
životního prostřepraxe před pěti lety v
dí, včetně recyklačínském regionu velký
ce kovového
pokrok, a to navzdory
odpadu.
složitým podmínkám.
Čínský trh s
To je případ, například,
recyklovanými
skupiny LKM Group,
materiály nepodléjednoho z největších
Továrna firmy LK Group v Heyuanu. há regulaci. Když se
firma LKM Group
rozhodla
zrecyklovat asi
devět a půl tuny
kovového odpadu,
obrátila se na firmu
Sandvik Coromant.
Podle dohody odebírá firma Sandvik
Coromant použité
karbidové VBD
i monolitní nástroje a
recykluje je v procesu,
který téměř neškodí
­životnímu prostředí. n
Svezte se s námi
na Australský
letecký veletrh
veletrh. Spolu s leteckou přehlídkou měli
návštěvníci Australského mezinárodního leteckého
veletrhu možnost
shlédnout nejnovější
řešení z oblasti
obrábění od společnosti
Sandvik Coromant.
Veletrh se konal šest
dnů v březnu a přilákal
piloty, majitele letadel i
letecké nadšence.
Největší letecké akce na
australském kontinentu
se tento rok zúčastnilo
asi šest set vystavovatelů z celého světa.
Společnost Sandvik
Coromant představila
nejnovější výrobky.
“Veletrh je skvělé místo
Massimo Merlini
pro propagaci značky
i našeho zaujetí pro
výrobu nástrojů,” říká
Greg Bennet, obchodní
manažer pro letecký průmysl ve firmě Sandvik
Coromant. U příležitosti zahájení veletrhu uvedla
firma Sandvik Coromant na trh řadu ručních vrtáků
pro vrtání děr pro nýty a šrouby v kompozitních
materiálech, a to především v plastech vyztužených
uhlíkovým vláknem a
kovovými
matricemi. n
Bleskem
Hlad po
efektivní výrobě
frézování. Firma Defendi Italy, která se
nachází v městečku Camerano (Ancona) na
středovýchodním pobřeží Itálie, vyrábí hořáky a
ventily pro domácí plynové sporáky a vyváží je do
celého světa. V továrně se provádí výzkum a vývoj,
konstrukce i obrábění.
Dokončování ventilů pro
sporákové ovladače se pravidelně
zpožďovalo kvůli příliš dlouhé době
upínání nástrojů. V roce 2010 se
firma rozhodla, že je nutné výrobu
urychlit a zlepšit efektivitu
obrábění, a proto se obrátila na
Paolo Luchetta,
zástupce společnosti Sandvik
výrobní ředitel,
Coromant.
Defendi
Řešení, které navrhli odborníci
z firmy Sandvik Coromant, bylo
nekonvenční: vyměnit nástroje ze slinutého karbidu
za frézy CoroMill 316, upravené tak, aby se
vyměňovaly snadněji a rychleji než běžné frézy,
a tedy přizpůsobené pracovním podmínkám.
Přestože firma Sandvik Coromant nemohla
zaručit spolehlivost ani odolnost modifikovaných
nástrojů, Paolo Luchetta, výrobní ředitel firmy
Defendi, říká, že trval na tom, aby se řešení
Připojte se k
nám na cestě
k úspěchu
vyzkoušelo. „Chcete-li podstatně zvýšit produktivitu
výroby, je nutné mít otevřenou mysl. Teprve pak
může dojít k průlomu,” říká, „a často se ukáže,
že nekonvenční řešení je to
nejlepší.” Testy prokázaly kratší
dobu upínání nástroje i podstatné
úspory času i peněz – vše
zdokumentováno programem
Productivity Analyzer. n
Přečtěte si více o firmě Defendi na
www.defendi.it.
Defendi vyvíjí a vyrábí
hořáky a ventily pro
domácí plynové sporák
y.
ět e
h lé d n
Nepře í st roje
ěc
ob r á b up í n a c í m
né
e
v
a
b
vy
em
s y s t é m p to na
a
C
n
a
Corom hu EMO!
r
t
e
l
e
v
držte se!
Německý výrobce obráběcích
strojů Höfler přijal nový standard
pro nástrojové držáky.
Coromant Capto se stal standardním
upínacím systémem na obráběcích
strojích Höfler. Proč?
Naše frézky jsou vybaveny výkonnými frézovacími
hlavami, které pracují s vysokým krouticím momentem. Styčná plocha ve tvaru polygonu, kterou se
vyznačuje Coromant Capto, chrání vřeteno frézky
před přehřátím a poškozením.
V čem je vaše síla při frézování ozubení?
V možnosti pracovat při výrobě ozubených
kol s velkým ozubením bez mazání. Díky geometrické konstrukci stroje neleží horké třísky kolem stroje,
ale dopadají přímo na odvaděč třísek. Taková
produktivita se nedá přebít.
3.
Jaká jsou vaše největší odbytiště?
Asie, především Čína. Pro nové velké
projekty v Číně dodáváme až dvacet frézek a
brusek. Ale mezi klienty firmy Höfler patří také
známí výrobci ozubení s výbornou pověstí.
4.
Höfler a Sandvik Coromant uzavřeli
strategické partnerství. Proč?
Uvědomili jsme si, že naše stroje mohou být ještě
výkonnější, budeme-li spolupracovat s moderním
a inovativním výrobcem nástrojů. Tato spolupráce
přinese zcela nové výrobní postupy pro výrobu
ozubení.
Dieter Grosch je manažerem pro aplikace a technologii obrábění ve firmě Höfler.
8 metalworking world
VELETRHY 2011
Září
1.
2.
emo. Zážitky, které návštěvníci prožijí
na stánku společnosti Sandvik Coromant
na letošním veletrhu EMO v Hannoveru v
Německu, je nasměrují
k úspěchu.
Stánek je koncipován
jako město, v němž se
jednotlivé bloky zaměřují na úspěch ve
výrobě, na chytrá řešení i inovace. Podél
hlavní ulice, která
návštěvníka nakonec
zavede k nejnovějším
řezným nástrojům,
se budete moci
seznámit s různými aplikacemi
a operacemi.
Jednou z nich jsou novinky v
oblasti frézování ozubení. Návštěvníci také
uvidí, jak se německý výrobce Voith spojil
s firmou Sandvik Coromant a postavil
nejproduktivnější továrnu na světě ve
svém oboru. O firmě Voith se více dočtete
na str.10. n
VELETRH
SUBDODAVATELŮ
13. – 15. září
Tampere, Finsko
emo
19. – 24. září
Hannover, Německo
Mezinárodní technický veletrh
26. září – 1. října
Plovdiv, Bulharsko
Říjen
toolex 2011
5. – 7. října
Sosnowiec, Polsko
Canadian Manufacturing
technology show
17. – 20. října
Toronto, Kanada
Bleskem
ilustrace: volvo cars
Připojte se k
silničnímu vlaku
Je možné, že během příštích deseti let se auta budou sama řídit na
dálnicích v dlouhých „silničních vlacích”, a umožní řidičům pracovat
na laptopech, číst si knihy nebo sledovat filmy, místo toho, aby dávali
pozor na cestu.
Systém je zabudovaný
do vozidel a není potřeba
budovat další rozsáhlou
infrastrukturu podél
existujících cest.
Když se řidičova trasa odchýlí
od trasy „vlaku”, řidič jednoduše
převezme řízení auta, odjede ke
straně a umožní vlaku pokračovat
v cestě. Pak dále pokračuje v
cestě jako samostatný vůz.
Řidič nahlásí cíl cesty a palubní
navigace ho navede k nejbližšímu
„silničnímu vlaku”. Auto se zařadí
na konec „vlaku” a systém
přebere řízení.
První vůz „vlaku”, například
autobus, řídí profesionální řidič.
Vedoucí vozidlo řídí ostatní
vozidla jedoucí za ním v koloně
pomocí bezdrátové radiové
komunikace.
Ostatní vozidla v koloně se znovu
spojí a pokračují v cestě až do
místa, kde se „silniční vlak”
znovu rozdělí na jednotlivá
vozidla.
Projekt SARTRE v rámci Evropské Unie pracuje na vývoji technologie tzv.
silničního vlaku. Cílem je zlepšení plynulosti provozu a zkrácení doby
cestování, zlepšení pohodlí řidičů, omezení dopravních nehod a snížení
spotřeby paliv, a tedy i snížení emisí CO2. n
metalworking world 9
text: Tomas Lundin foto: Christoph Papscht
Rychlé
převody
Heidenheim, Německo. Aby získala dobrou pozici v rychle
se rozvíjející výrobě vysokorychlostních vlaků v Číně, postavila
německá firma Voith Turbo údajně nejvšestrannější továrnu na světě,
která pohání kupředu technologický vývoj v obrábění ozubení.
10 metalworking world
Kuželové převody pro převodovky
vysokorychlostních vlaků. Ozubení
se vyrábí pomocí nové patentované
technologie.
metalworking world 11
Imaginechina/Corbis
(nahoře, vrchní obr.) Vysokorychlostní
vlak na trati mezi Šanghají a Hanžou.
(nahoře, spodní obr.) Bernhard
Krause, obsluha obráběcího stroje
(vlevo) a Heiko Niedergesäss,
seřizovač.
nnn Wolfgang Hütter prohledává papíry
v továrním archívu a konečně nachází metr
dlouhé role s dokumentací strojů. Míra jejich
využití, doba seřízení stroje a hodinové náklady na provoz, to vše je zde pečlivě zaznamenáno, stejně jako množství použitého materiálu a pracovní doba obsluhy stroje.
Před třemi lety dostal Hütter za úkol
postavit nejvšestrannější továrnu na světě.
Úkol si vyžádal značnou dávku soustředění.
„Tohle bylo poprvé, co jsme to vzali od podlahy a pustili se do pořádné přípravy,” vzpomíná padesátiletý veterán. „Dříve jsme se řídili
intuicí, zhruba jsme tušili, jak by vše mělo
správně fungovat.”
Hütterova dlouhá kariéra začala klasicky
– od učně přes programátora po manažera pro
strojní technologie až po vysoce motivovaného a zaujatého inovátora. Přes den pracoval
v továrně a přes noc studoval obchodní
administrativu. Tehdy ho zaujala „štíhlá“
výroba firmy Toyota a systém „sledování
jednoho kusu“ („one-piece flow”) Henryho
Forda, kde jeden zaměstnanec zvládá celou
řadu úkolů a následuje součástku ze stroje
na stroj.
Firma Voith je rodinná firma. Je to vlastně
výrobní skupina se čtyřiceti tisíci zaměstnanci
a obratem 5,2 miliard eur. Každý druhý arch
papíru na světě vyrobí stroj na výrobu papíru
od firmy Voith a čtvrtina elektrické energie
vyrobené ve vodních elektrárnách pochází z
turbín a generátorů vyrobených firmou Voith.
Mezi další aktivity skupiny patří výroba
diselových motorů a spřáhel pro vlaky, ale
i vylepšené převodové systémy pro rychle
rostoucí odvětví větrné energetiky.
Ozubení a převody patří mezi strategické
produkty firmy. Před výstavbou nové továrny
se vše vyrábělo v jedné továrně – od obrovských převodovek pro lodě, těžební stroje a
větrné turbíny po malé kuželové převody pro
automobilový průmysl.
Některé drahé obrovské stroje se v továrně
využívaly tak málo, že se na nich podle vedení
firmy nedalo vyrábět například pro čínský trh,
protože výrobky nebyly konkurenceschopné.
PODLE ÚDAJŮ SVĚTOVÉ BANKY jsou čínské
investice do vysokorychlostních vlaků největší v historii. První trasa – stosedmnáctikilometrový úsek mezi Pekingem a Tianjinem – byla
otevřena v srpnu roku 2008 a dnes se po ní
superrychlé vlaky prohánějí rychlostí vyšší
než 300 kilometrů za hodinu.
Od té doby přibylo dalších deset vysokorychlostních tras v délce téměř sedmi tisíc
kilometrů. Až se v roce 2012 otevře úsek mezi
Pekingem a Šanghají (investice 28 miliard
eur) celková délka tras se vyšplhá na třináct
tisíc kilometrů. Za stejnou dobu Čína postaví
dalších dvacet tisíc kilometrů konvenčních
tratí, v délce sto deseti tisíc kilometrů.
Aby udržela krok s tímto vývojem, rozhodla se firma Voith Turbo postavit novou továrnu
v Mergelstettenu v Německu. Hütter byl
jmenován vedoucím projektu a dostal volnou
ruku při hledání nového radikálního řešení.
Hned zpočátku si ujasnil, že půjde o
továrnu podle Fordova modelu plynulé hromadné výroby (CFP, continuous flow plant),
v níž drahé klíčové stroje budou udávat krok
a kde sebemenší výroba - třeba i pouhé jedné
převodovky - bude zisková. Jedním z
e
ejte s
Podív eoklip
d
na vi rny na
z tová
vi k .
. s a nd
www
om!
ant.c
m
o
r
o
c
V nové továrně se pracuje
podle modelu hromadné
plynulé výroby a drahé
stroje v ní udávají krok.
12 metalworking world
Wolfgang Hütter
Wolfgang Hütter, 50, strávil celý svůj profesní
život ve firmě Voith Group, kde začal v mládí
jako učeň a později se stal dílenským mechanikem. Rychle se ale posunul dál, a vyškolil se
jako IT a obchodní administrátor. Hütter žije
v německém Heidenheimu asi devadesát
kilometrů od Stuttgartu, kde sídlí vedení
firmy Voith. Je ženatý a má dvě děti.
metalworking world 13
Ozubené kolo, součást
převodovky, která se vyrábí
v továrně. Dříve trvala výroba
převodovky pro vlaky od
objednávky po dodání šest
měsíců. Dnes trvá dva.
14 metalworking world
Michael Skarka, obsluha stroje
u frézy Heller MCH-350-C.
(nahoře, vrchní obr.) Kenneth Sundberg
z firmy Sandvik Coromant prohlíží frézu.
(nahoře, spodní obr.) Kenneth Sundberg
a Wolfgang Hütter s výkresy továrny.
O firmě Voigt
založena: v roce 1867 Johannem Mathäusem
Voigtem, kovářem, který převzal dílnu s pěti zaměstnanci po svém otci a začal vyrábět stroje pro
dřevařský a papírenský průmysl.
počet zaměstnanců: 40 000
obrat v roce 2009/2010: 5,2 miliard Euro
výroba: Jeden z největších výrobců strojů pro
papírenský průmysl na světě. Rovněž vyrábí
dieselové motory pro lokomotivy, spřáhla a další
součástky pro vysokorychlostní vlaky, ale i zařízení
pro větrnou energetiku.
požadavků bylo využití pětiosých
soustružnickofrézovacích center
místo drahých speciálních strojů,
které se běžně využívají pro výrobu
ozubených kol a převodů.
Průlom se dostavil, když firma
Voith Turbo uzavřela strategické
partnerství s výrobní firmou Heller z Nürtingenu v jižním Německu, a vyvinula novou
metodu obrábění kuželových převodů na
pětiosých obráběcích strojích. Sandvik
Coromant se přidal jako třetí partner a pro
novou metodu obrábění, nazvanou uP-Gear,
připravil nástroje a strategie. Tato technologie
je dnes chráněna patentem od firmy Voith and
Heller.
„Sandvik Coromant byl u procesu od
samého začátku,” říká Hütter. „Přispěl upravenými nástroji, ale také se podílel na optimali-
zaci procesů a vnesl do projektu nápady týkající se strojů i výrobních strategií.”
Kenneth Sundberg pracuje v německém
Düsseldorfu a má na starosti frézování
ozubení pro celý svět ve firmě Sandvik
Coromant. Přestože je firma v technologicky
náročné oblasti frézování ozubení nováčkem,
je optimistou. „V roce 2009 jsme přijali strategické rozhodnutí věnovat se technologii
frézování převodů,” říká. „V současné době
investujeme do technologií a stavíme budovu,
ve které se budeme těmto operacím věnovat.
Naším cílem je stát se světovou jedničkou v
technologii frézování ozubení do roku 2015.”
Michael Skarka, 34, pracuje jako obsluha
stroje v Mergelstettenu. Pracuje u frézy Heller
MCH-350-C vybavené nástroji od firmy
Sandvik Coromant. Za skleněným oknem
stroj pilně obrábí součástku – brousí hrany,
vyřezává mezery mezi zuby a brousí předlohové hřídele převodovek. Tento proces dříve
trval pět a půl hodiny, říká. Dnes trvá dvě a
půl hodiny. Skarka dodává, že ho těší pracovat
s nejnovějšími technologiemi.
Hütter rychle rázuje továrnou a kontroluje
plynulost výroby. „Nikdo jiný nevyrábí tak
flexibilně a efektivně jako my,” říká hrdě.
metalworking world 15
Technický pohled
Fréza s technologií uP-Gear,
která je určena především
pro výrobu v malých a
středních dávkách.
Tato odvalovací fréza s vyměnitelnými břitovými
destičkami je vhodná pro obrábění velmi velkých
modulů
Sbohem, složitosti
Revoluční nová technologie umožňuje vyrábět kuželové převody
rychleji a snadněji než tradičními metodami.
Kuželové převody se používají
všude, od osobních automobilů po
průmyslové stroje. Až dosud si výrobci
mohli vybrat mezi dvěma tradičními
výrobními metodami: drahým a
kom­plikovaným řešením, které spočívalo ve výrobě na speciálních strojích
nebo výrobou na čelních frézkách,
které jsou sice všestranější, ale vyznačují se nižší produktivitou.
Metoda uP-Gear, kterou vyvinuly
firmy Voith Turbo, Sandvik Coromant
a Heller, je průlomová a spojuje se v ní
všestrannost s vysokou produktivitou a
nízkými náklady. Uplatní se na pětio-
sých frézovacích strojích a je určena
především pro výrobu v malých a
středních dávkách.
Řešení spočívá ve využití několika
nástrojů, které postupně obrábějí zub
kola až do požadovaného tvaru, v
měkkém stavu. Po obrobení v měkkém
stavu se ozubené kolo zakalí a ještě než
se namontuje do převodovky, frézuje se
a brousí.
Dalším stupněm vývoje frézování je
frézování velmi tvrdých materiálů, které
se dříve především brousily. Kenneth
Sundberg, který má na starosti vývoj
„Tohle je mé dítě a moc nerad je pouštím
z dohledu - i ve svém volném čase!”
Výsledky předčily všechna očekávání.
Dříve trvala výroba převodovek pro vlaky
šest měsíců, od objednávky k dodání. Dnes
trvá dva měsíce. Továrna o rozloze patnáct
tisíc čtverečních metrů je vybavena šestnácti
jeřáby, které usnadňují přesun strojů i změnu
rozložení celé výroby. Jeden metr silná
16 metalworking world
frézování ozubení ve firmě Sandvik
Coromant, říká, že výsledky tvrdého
frézování jsou tak dobré, že brzy bude
možné vynechat broušení úplně.
Odvalovací fréza s VBD je další, zcela
nové řešení. Vyměnitelné břitové destičky ze slinutého karbidu se již běžně
používají při frézování ozubení velkých
modulů (od modulu 10, kde jsou zuby
dlouhé 24 milimetrů, a víc), například,
při výrobě pro těžební průmysl a pro
odvětví větrné energetiky. Toto řešení
se až dosud nepoužívalo pro výrobu
menších ozubených kol pro menší
převodovky, například pro těžkou
betonová podlaha pod celou továrnou
umožňuje seskupit stroje v jakékoli kon­
figuraci.
V třísměnném provozu se zde obvykle
vyrobí čtyřicet různých převodovek.
Firma investovala nemalé prostředky do
vzdělání zaměstnanců – více než čtyř set
různých kurzů z nichž některé trvaly až šest
měsíců – a sto dvacet zaměstnanců je dnes
a zemědělskou techniku a vlaky
(moduly 5–8).
Firma Sandvik Coromant vyvinula
společně s firmou Voith Turbo řešení,
které je vhodné pro automatickou
výrobu. Nejtěžším úkolem bylo zajistit
přesnost v řádu mikrometrů, jíž bylo
nutné dosáhnout podle norem DIN
(Německého úřadu pro normy, German
Institute for Standardization).
Odvalovací fréza s přibližně šedesáti
zuby umístěnými po spirále zvyšuje
produktivitu výroby až o padesát
procent v porovnání s tradičními
postupy. n
schopno pracovat při výrobě jedné součástky
až na devíti různých strojích, od začátku až po
finální montáž.
„Jsem z devadesáti procent spokojen,” říká
Hütter, a vykrouží úsměv:
„Ale když konzervativní německý inženýr
hovoří o devadesátiprocentní spokojenosti,
inženýři v jiných zemích by pravděpodobně
mluvili o dvěstěsedmdesátiprocentní!” n
inovace budoucnost větrné energie
text: tomas lundin foto: Grimshaw/Wind Power Ltd.
na
ramenou
obrů
Větrná energetika je v kurzu. Podle odborných odhadů se předpokládá, že do
roku 2020 bude uvedeno do provozu čtyřicet až šedesát tisíc nových větrných
turbín. Ale budou větrné turbíny budoucnosti vypadat stejně jako dnes?
Nejspíš ne. Představte si draky, třepetající se panely a létající ostrovy
s obrovskými pažemi.
metalworking world 17
Ben Shepard
Silentwindturbine.com
inovace budoucnost větrné energie
nnn Aerogenerator X, který vyvinula firma British Wind
Power, vypadá jako dvouhlavá mořská příšera s dvěma
dlouhými krky, které se ve tvaru V natahují nad mořskou
hladinu. Nahoře jsou křídla, která pohánějí vertikální turbínu,
připevněnou k plovoucí plošině daleko na moři. Tenhle obr
měří 274 metrů od jednoho vrcholku ke druhému, což je
přibližně délka tří fotbalových hřišť.
Aerogenerator X, na kterém spolupracují firmy jako BP,
Caterpillar, Rolls-Royce a EON, je jedním z řady projektů,
které se snaží využít velikost, tvar a nízkou hmotnost. Celá
řada projektů je zatím v počátečním stádiu vývoje a neobjeví
se na trhu ještě dalších několik let.
Firma Norwegian Sway se snaží co nejlépe využít zkušeností, které získala při těžbě ropy v Severním moři, a staví
větrné elektrárny na plovoucích plošinách, naplněných
stabilizující zátěží, které jsou volně ukotveny do mořského
dna. Výhodou je, že je lze stavět dál od pobřeží a v hlubších
vodách než plošiny na pylonech, které se upevňují nebo
zavrtávají do mořského dna.
Větrné turbíny firmy Sway vyrobí údajně o dvacet až třicet
procent více elektřiny na stanovištích, která se nacházejí padesát kilometrů od norského pobřeží, kde fouká nepřetržitě
silnější vítr, než ty, které jsou blíže pobřeží. V současné době
se zkoušejí prototypy. Ale hlavní otázkou je, zda tyto technologie budou dostatečně stabilní a spolehlivé, aby dokázaly
pracovat s turbínami od 10 do 20 MW.
Ještě dále v budoucnosti jsou létající větrné elektrárny jako
je Dutch Power Plane. Elektrárna je v tomto případě bezpilotní kluzák, který je se stanicí na zemi spojený kabelem.
Elektrická energie vzniká, když kluzák stoupá a natahuje
kabel. Když klesá, kabel se stáčí a začíná nový cyklus.
Větrné statistiky z Nizozemského královského metero­
logického institutu ukazují, že by kapacita těchto turbín byla
využita z šedesáti procent v porovnání s třicetiprocentní
účinností konvenčních turbín, především díky vytrvalým
silným větrům, které foukají ve větších výškách. Výrobní
náklady jsou v porovnání s náklady na výstavbu konvenční
elektrárny zanedbatelné.
18 metalworking world
Grimshaw/Wind Power Ltd.
Funkční prototyp
500W tiché větrné
turbíny v Chatham
Maritime na východě
od Londýna
Umělecké
zpracování
předběžných
pracovních výkresů
létajícího generátoru (Flying Electric
Generator) od firmy
Sky WindPower.
Tento vynález se
v roce 2008 ocitl
mezi padesáti
nejnápaditějšími
vynálezy v
časopisu Time
magazine.
Aerogenerator X, který zkonstruovala firma British
Wind Power, měří 274 metrů od jednoho vrcholku
ke druhému – tolik měří tři fotbalová hřiště.
„Nahradili jsme ocel, měď a skelné vlákno, matematikou,
softwarem a elektronikou a otevřeli tak cestu k novým zdrojům energie,” říká Richard Ruiterkamp, výkonný ředitel firmy
Ampyx Power, která vyvíjí létající elektrárnu Power Plane.
Komerční řešení by mělo být k dispozici v roce 2014. V první
fázi se zaměří na uživatele, kteří nejsou připojeni k síti a kteří
dnes používají dieselové generátory. Teprve později, až bude
zkonstruován velký 1 MW systém, začnou se o projekt zajímat velké energetické společnosti. „Svatý grál energetiky
spočívá ve výrobě zelené energie, která bude levnější než
energie z uhelných elektráren. Rádi bychom ho našli,” říká
Ruiterkamp.
Vizionáři, jako je Francis Charles Moon, profesor na
Cornell University ve Spojených Státech, jdou ještě o krok
dál s hybridní technologií, kde třepetající se panely produkují
větrnou energii v noci či při zatažené obloze a solární panely,
ve dne za slunečného počasí. Projekt byl nazván „Vibro-Wind” (vibrovítr) a podle Moona se na trhu objeví za tři až
pět let. Cílem je „sklízet“ vítr, který vzniká mezi budovami
v rezidenčních či kancelářských čtvrtích ve velkých městech.
Nové turbíny vypadají, jako by vypadly ze stránek nějaké-
Vibro-Wind bude
využívat vítr, který
fouká mezi budovami ve velkých
městech v noci a
při zatažené obloze.
Během dne a při
slunečném počasí
budou energii
vyrábět solární
panely.
Závod o MW je dnes v plném proudu.
Španělská Gamesa spolu s dalšími
jedenácti firmami působícími ve
výrobě větrné energie a ve stavebnictví pracuje na projektu Azimut. Cílem
projektu je do roku 2020 postavit 15
MW turbínu, to znamená turbínu
dvakrát tak výkonnější než je dnešní
nejvýkonnější turbína Enercon E-126.
V první fázi (do roku 2013) skupina
firem postupně investuje do vývoje
technologie dvacet pět milionů eur.
Projekt Evropské Unie UpWind si
klade za cíl vyvinout 20 MW turbíny
s poloměrem dvě stě metrů a lopatkami rozdělenými do dvou částí jako
„Dalším krokem v odvětví výroby větrné
energie je stavba větrných elektráren na moři,
a to znamená výrobu ještě větších a těžších součástek,” říká Per Forssell, manažer programu pro
výrobu větrné energie ve firmě Sandvik
Coromant.
Skříně turbíny v současnosti váží asi osmdesát
tun (2 MW turbíny) a brzy budou vážit až sto
padesát tun. To znamená, že se pro jejich výrobu
budou muset vyrábět větší stroje i speciální
nástroje.
„Výroba elektrické energie ve větrných
elektrárnách dnes tvoří asi dvě procenta celkové
výroby elektrické energie,” vysvětluje Forssell.
„Ročně poroste o deset až patnáct procent, a to
znamená, že nás čeká velký rozmach a s ním
výroba v obrovských objemech.” n
Francis Moon
ho vědeckofantastického románu. Podle Feargala
Brennana, profesora, který se specializuje na
mořské stavby na univerzitě Cranfield University
v Anglii, kde proběhla i podstatná část práce na
vývoji Aerogenerator X, je to proto, že stávající
turbíny nebude možné ani začít stavět daleko od
pobřeží ve velkém ani zvětšovat do nekonečna.
Dánská firma BTM Consult se domnívá, že
stavba dnešních turbín pomocí dosavadní technologie v nepříznivých podmínkách na moři bude
stát dvakrát víc než je postavit na
souši. Společnosti jako Siemens a GE
již nějaký čas investují do vývoje
Speciální
vertikálních turbín s menším počtem
nástroje
pohyblivých částí, čímž by se snížily
Výroba stále větších a větších větrných turbín
náklady. Ostatní výrobci se snaží
představuje pro výrobce strojů i nástrojů
optimalizovat turbíny úpravami úhlů
velký oříšek. Již dnes výrobci pracují s
lopatek, změnou ozubení převodů či
obrovskými obrobky, které je třeba vrtat,
laserovým měřením větru před
frézovat a soustružit. Při výrobě jedné hřídele
turbínou, vysvětluje Staffan
o velikosti čtyř až pěti metrů vážící dvacet
Engström, ředitel firmy Ägir Konsult,
tun, je třeba z odlitku obrobit nějakých šest
která vyvíjí větrné turbíny.
až osm tun materiálu.
křídla letadla. „Je velmi pravděpodobné, že během příštích deseti let
budeme svědky výroby 20 MW
turbín,” říká Jo Beurskens
z Nizozemského energetického
výzkumného centra.
Tyto turbíny budou podstatně
větší než nejnovější kolos od
současné světové jedničky, firmy
Vestas, V164, jehož rozpětí
lopatek měří sto šedesát čtyři
metrů na stoosmdesátisedmimetrové věži. Pro srovnání, americká
Socha Svobody měří devadesátčtyři metrů, a tzv. „Okurka”,
mrakodrap v londýnské finanční
čtvrti sto osmdesát metrů. n
metalworking world 19
Technologie
text: christer richt
Úkol: Zvýšit produktivitu frézování,
při němž je potřeba dlouhý dosah
nástroje.
Řešení: Použijte novou generaci
tlumicích adaptérů zkonstruovaných
pro frézování nástroji s dlouhým
vyložením.
Minimální vibrace
= lepší výsledek
Frézování je operace při níž může docházet
k vibracím. Příčiny jsou různé: samotná
povaha operace, rozdíly při vstupu a výstupu
nástroje z materiálu, nestabilita součástky, či
dlouhé vyložení. S většinou těchto situací se
lze vypořádat, v případě nástroje s dlouhým
vyložením je však potřeba přistoupit k
dalším opatřením.
Úspěšně se s vibracemi vypořádávají
například nástroje tlumicí vibrace – a to
především v případě vyvrtávání, kdy je při
některých operacích vyložení nástroje velmi
dlouhé. Pro frézování lze použít všestranný
tlumicí adaptér z řady Coromant Capto spolu
s tlumičem, jež je součástí delších stopek
fréz CoroMill 390.
Poptávka po frézování nástroji s dlouhým
vyložením – až do čtyřnásobné délky průměru nástroje – na víceúčelových obráběcích
strojích a čtyř- až pětiosých obráběcích
centrech, neustále roste. Spolu s ní však roste
i nespokojenost s produktivitou výroby,
20 metalworking world
Analýza nového
adaptéru s větší tuhostí
upnutí zachycuje
deformace vznikající
podél vyložení. Červená
barva označuje největší
deformace (na špičce
VBD).
kterou omezují právě vibrace. Například,
axiální hloubka řezu a rychlost posuvu při
takových operacích dosud musely být nízké,
což negativně ovlivnilo rychlost úběru
materiálu. Proto bylo zapotřebí vyvinout
nové tlumicí nástroje.
Nová generace tlumicích adaptérů pro frézy
byla vyvinuta v rámci programu Silent Tools
ve firmě Sandvik Coromant. Výsledkem jsou
dvě délky tlumicích adaptérů, určené pro
frézování s vyložením čtyřikrát až pětkrát
delším než je průměr nástroje a s vyložením
šestkrát až sedmkrát delším. Pro operace,
kdy je zapotřebí delšího vyložení, se používají speciální tlumicí adaptéry.
Výzkum a vývoj v oblasti tlumicích nástrojů
se v dnešní rychle se technologicky rozvíjející době nachází na zcela jiné úrovni než
dříve. Konstrukce i použití těchto nástojů se
dnes může opřít o rozsáhlé znalosti tlumicí
technologie. Při konstrukci se, například,
pracuje s větším množstvím parametrů, a
proto jsou dnešní nástroje v tlumení vibrací
účinnější. Jinými slovy, dnes lze přesněji
zachytit různé vibrace při jednotlivých
operacích, a proto lze i lépe navrhnout jejich
tlumení.
Při obrábění s dlouhým vyložením může
Minimální vibrace
Dnes je možné frézovat do velké hloubky —
téměř bez nežádoucích vibrací.
Stupeň vibrací u nové
generace tlumicího
adaptéru a u adaptéru
bez tlumení vibrací.
3
2
ROZSAH
1
0
1
Nástroje bez
tlumiče vibrací
Silent Tools
2
3
0,00
0,015
0,03
0,045
0,06
ČAS
Nové adaptéry
umožňují obrábět
do větší hloubky
a rychleji.
dojít k vyosení nástroje a negativně se
projevuje i působení řezných sil. Vibrace při
obrábění nelze zcela odstranit, ale je možné
je natolik omezit, že neohrozí ani neovlivní
závěrečný výsledek. Tento pokrok umožnil
především vývoj simulačních metod a
měřicích systémů. Nejenže se výrazně
zvýšila míra tlumení, ale podařilo se vyladit
funkčnost u specifických nástrojových
vyložení. Dva nové tlumicí adaptéry zajišťují výrobu bez omezení výkonu nástroje, od
vřetena stroje po břit. Oba adaptéry byly
zkonstruovány tak, aby se vypořádaly s
celou řadou vibrací typických pro obrábění
s nástroji s dlouhým dosahem.
Potřebujeme-li omezit vibrace při obrábění a vyladit celý proces, je třeba zvážit celý
systém, od břitu po obráběcí stroj. Stabilitu
obrábění lze zlepšit tužším upnutím a/nebo
větším tlumením pomocí Silent Tools.
Všechny standardní nástroje jsou výsledkem kompromisu mezi jeho délkou a
výkonem. Nejnovější vývoj v tlumicích
technologiích však dospěl k lepší
identifikaci i kontrole různých druhů
vibrací, a proto bylo možné vyrobit
standardní adaptéry pro obrábění s
různě dlouhým dosahem. Nové
adaptéry umožňují vnitřní přívod
chladiva, jehož použití při obrábění
specifických materiálů a při specifických operacích vede k prodloužení
trvanlivosti břitu nástroje.
Nové adaptéry, které by se však
neměly používat s dalšími nástavci,
umožňují obrábět do větší hloubky při
větších rychlostech posuvu. Přínosem
je nejen vyšší produktivita výroby, ale
i možnost obrábět dutiny a specifické
tvary součástek, pro něž se dosud používaly frézy velkých průměrů CoroMill. Potenciál nových adaptérů lze
tedy najít v možnosti delšího vyložení,
vyšší produktivitě a větším dosahu
nástroje. n
Shrnutí
Dva nové tlumicí adaptéry Silent Tools pro
různé délky dosahu jsou určené pro frézování.
Adaptéry se vyznačují novou tlumicí techno­
logií, která výrazně zlepšuje produktivitu i
bezpečnost frézování.
Tyto adaptéry lze použít pro většinu operací
frézování, při nichž je zapotřebí delší dosah.
Zvýšení produktivity vede k rychlejší návratnosti vložených investic. n
metalworking world 21
Čelní pohled na vyvrtávací nástroj, který
byl zkonstruován pro obrábění složité
tvarové dutiny v součástce hlavního
podvozku nových letadel Boeing 787
a Airbus A350-900.
22 metalworking world
text: Danny Kucharsky foto: Guillaume Simoneau
Obyčejné
přistání
Quebec, Kanada. Stoupající poptávka po lehčích přistávacích
podvozcích letadel přinutila jejich výrobce Messier-Bugatti-Dowty
myslet nově. Aby dosáhli vytčených cílů, museli si přizvat pomoc
ze dvou kontinentů.
nnn Když se Boeing a Airbus rozhodli zkonstruovat nové
dopravní letadlo s širokým trupem a nízkou spotřebou paliva,
obrátili se na firmu Messier-Bugatti-Dowty s požadavkem
vyrobit pro letadlo přistávací podvozek. Tento krok nikoho
nepřekvapil. Firma Messier-Bugatti-Dowty, součást skupiny
Safran Group, je předním výrobcem přistávacích a brzdových
systémů. Přistávací podvozky vyrobené firmou Messier-­
Bugatti-Dowty dosednou na zem více než pětatřicettisíckrát
za den. Kanadský závod firmy Messier-Bugatti-Dowty, který
se nachází v Montrealu a vyrábí ocelové součásti přistávacích
podvozků pro různé modely letadel Airbus již dvacet let,
získal zakázku na výrobu ocelových součástí hlavního
podvozku pro Boeing 787 a Airbus A350-900.
Oba letouny - ve své třídě nejúspornější co se spotřeby paliva týče - mají začít létat v blízké budoucnosti. Nižší spotřeby
paliva se u nich dosáhlo snížením hmotnosti různých součástek včetně přistávacích podvozků.
„Hmotnost přistávacího podvozku má přímý efekt na
spotřebu paliva, a proto se je snažíme v daných tolerancích
co nejvíce odlehčit,” vysvětluje Gilles Pouliot, strategický
nákupčí v montrealské továrně. Přistávací podvozek musí být
schopen vydržet extrémní zátěž, ale zároveň musí být lehký,
kompaktní, robustní, spolehlivý a trvanlivý. Během letu však
jeho hmotnost negativně ovlivňuje spotřebu paliva.
Pro oba nové stroje se vymyslelo nové řešení. Hmotnost
podvozku se snížila vytvořením dutiny v rameni podvozku.
Inženýři navrhli proces, při němž se vyvrtá kus ocelového
hřídele válce hlavního podvozku. Tento proces je znám jako
„lahvové vyvrtávání”, protože výsledný tvar se podobá lahvi.
Díky „lahvovému vyvrtávání”, které se použije u podvozků
obou letadel, se výrazně sníží jejich hmotnost.
Když však firma Messier-Bugatti-Dowty
začala vyvrtávat touto metodou přistávací
podvozek Boeingu 787, první výsledky ji
nepotěšily. „Výsledky neodpovídaly našim
očekáváním,” říká André Martin, ředitel
výroby v montrealské továrně. „Vyvrtávání
trvalo příliš dlouho.”
„Pracujeme v nesmírně úzkých tolerancích a s původní výrobou jsme měli celou
řadu problémů,” dodává Eric Robillard,
technik a vedoucí projektu pro výrobu přiEric Robillard, technik,
stávacího podvozku 787 v montrealské
v továrně v Montrealu
továrně.
Proto se firma rozhodla investovat do nových nástrojů
a nových strojů, které by byly schopny vyrobit součástky
rychleji a úsporněji.
V roce 2007 se firma Messier-Bugatti-Dowty začala zajímat
o nové technologie, které by dokázaly vylepšit výrobu dutiny.
A tehdy na scénu vstupuje italská firma Tacchi, výrobce obráběcích strojů a firma Sandvik Coromant Canada, výrobce
nástrojů. Jejich úkolem bylo vyrobit obráběcí stroj a nástroje
pro vrtání hlubokých děr pro výrobu součástí přistávacích
metalworking world 23
(vlevo) Mario Laroche, obsluha
stroje, s novým nástrojem na
vyvrtávání dutin ve tvaru lahve.
(dole). První zkušební výrobek
vyrobený pomocí nového
vyvrtávacího nástroje.
podvozků letadel 787 a A350-900.
„Cílem bylo vyrobit pomocí „lahvové” metody dvě
různé součástky, a tak bylo potřeba vymyslet, jak na
to, produktivně a bezpečně, aby se dodržely všechny
tolerance součástky,” říká Louis-Jacques Boucher,
manažer pro rozvoj obchodu se zaměřením na letecký
průmysl z firmy Sandvik Coromant Canada, který
koordinoval celý projekt. Práce na projektu začala
v roce 2008 a zaměstnala firmu Sandvik Coromant
v pěti zemích (viz sloupek).
„Sandvik Coromant vyráběl nástroj této velikosti a
rozměrů poprvé – a bylo to vůbec poprvé, kdy se takový
nástroj vyvíjel jen pro nás,” vzpomíná Pouliot. „Jeho
výroba byla pro nás naprosto zásadní.”
V roce 2009 dorazil do továrny v Montrealu obráběcí
stroj. Zaměstnanci firmy Sandvik Coromant pracovali
v továrně několik měsíců a pomáhali připravit pracovní
metody a výrobní proces pro nový nástroj. „Obě strany
do projektu vložily nesmírné úsilí a hodiny práce, aby
vyřešily technické problémy a vyvinuly metody, které
by optimalizovaly obrábění součástky,” říká Martin.
„Obráběcí stroj a nástroje jsou přesně seřízeny a jsou
navrženy tak, aby byly schopny provádět jeden a ten
samý proces pořád dokola, jako hodinky,” vysvětluje.
„Je to hotový skvost,” říká Martin o nástroji vyrobeném
firmou Sandvik Coromant. „Avantgardní nástroj, který
24 metalworking world
O firmě MessierDowty Montreal
Messier-Dowty z Mirabelu
v Montrealu je pobočkou
firmy Messier-Bugatti-Dowty. Továrna zahájila výrobu
v roce 1991 a v následujících
letech se rozrůstala. Firma
dnes zaměstnává 235
zaměstnanců a sídlí ve
výrobním závodě o rozloze
19000 čtverečních metrů
v Mirabelu, asi padesát
kilometrů severně od
Montrealu. Kromě součástek
pro nové modely Airbus
A350-900 a Boeing 787
models, vyrábí firma Messier-Dowty Montreal přistávací
podvozky pro různé modely
letadel Airbus, které jsou
v provozu po celém
světě, jako například
A320, A321, A330,
A340, a A380.
musí být
schopen
vyrábět
opakovaně tu samou součástku beze změn a úprav.”
„Přistávací podvozky pro letadla 787 a A350-900
se budou vyrábět třicet a více let,” uzavírá.
Zavádět novou výrobu na novém stroji není nic jednoduchého, ale nástroje od firmy Sandvik Coromant
„vnesly do celého procesu obrovskou změnu v délce
výroby i v kvalitě,” říká Robillard. „Výroba s novými
nástroji na novém stroji byla tak úspěšná, že překonala
náš původní cíl zkrátit čas vyvrtávání dutiny ve tvaru
lahve o padesát procent. „Čas výroby jsme zkrátili o
šedesát procent a kvalita se zlepšila o sto procent,”
dodává Martin.
Když výroba začala, „byly výsledky, jakých dosahujeme dnes, hypotetické,” dodává Pouliot a rozhovoří se
o pevném partnerství mezi firmami Sandvik Coromant a Messier-Bugatti-Dowty.
Partnerství mezi firmami se dále upevnilo v roce
2009, když se firma rozhodla přesunout výrobu podvozků pro modely Airbus A320 a A321 z Montrealu a
Gloucesteru v Anglii do nové továrny ve městě
Louis-Jacques Boucher (vpravo)
a Bob Riberady z firmy Sandvik
Coromant vysvětlují Mariovi
Laroichoevi (vlevo), jak nástroj
funguje.
Vrtací nástroj a součástka
na začátku obrábění.
metalworking world 25
Technický pohled
Spojené národy
strojírenské
Když si firma Messier-Bugatti-Dowty vybrala firmu Sandvik
Coromant Canada, aby pro ni vytvořila speciální nástroje pro
vyvrtávání dutin ve tvaru lahve v součástce hlavního ocelového
přistávacího podvozku pro Boeing 787 a Airbus A350-900,
vznikla svého druhu Organizace spojených národů. Projekt
vedla firma Sandvik Coromant Canada a podíleli se na něm
odborníci z pěti zemí. Součástí projektu byla konstrukce
nástrojů, příprava procesů, počáteční podpora a školení
v místě.
Odborníci z firmy Sandvik Coromant France zkonstruovali
a vyrobili vyvrtávací nástroj. Vycházeli při tom ze předchozích
zkušeností s výrobou podobného typu nástroje. Mezitím se
ve firmách Sandvik Coromant v Kanadě a Německu vyrobilo
periferní zařízení, včetně tlakové hlavice, tlumiče vibrací a vrtací
tyče. Zbytek se kreslil a vyráběl v závodě firmy Sandvik
Coromant v Mebane v Severní Karolině v USA.
Mezinárodní atmosféru projektu zpečetilo
i první mezinárodní setkání všech zúčastněných v Itálii ve firmě Tacchi, která pro firmu
Messier-Bugatti-Dowty vyrobila speciální
vyvrtávací stroj. Schůzky se zúčastnili i
zástupci z montrealské továrny. Po tomto
prvním mezinárodním setkání následovala
mnohá další.
„Vlastně se dá říci, že jsme měli podporu
z celého světa,” usmívá se Gilles Pouliot,
strategický nákupčí. „A všichni se na projekLouis-Jacques Boucher,
manažer pro rozvoj
tu podíleli s nadšením.”
„Konečný výsledek předčil veškerá očeká- obchodu se zaměřením
na letecký průmysl
vání, jak co se týče času výroby tak kvality,”
ve firmě Sandvik
říká Louis-Jacques Boucher, manažer pro
Coromant Canada.
rozvoj obchodu se zaměřením na letecký
průmysl ve firmě Sandvik Coromant Canada. „Dali jsme
dohromady naše zdroje, zkušenosti a znalosti, a díky tomu
byl náš projekt úspěšný ve všech směrech,” říká Boucher. n
Továrna MessierBugatti-Dowty vyrábí
přistávací podvozky
pro nový Airbus a
Boeing.
Queretaro v Mexiku. Montrealská továrna se měla
zaměřit na výrobu hlavních podvozků pro větší modely
letadel, jako jsou Airbus A350-900 a Boeing 787.
Do Mexika se měla celá výroba dodat na klíč. Celou
akci koordinovala továrna v Montrealu a firma Sandvik
Coromant Canada zajistila přípravu nástrojů a programování.
„Cílem firmy Sandvik Coromant Canada bylo přenést
zkušenosti z výroby přistávacích podvozků do firmy
Sandvik Coromant Mexico a pomáhat firmě Messier-Bugatti-Dowty zavést nové výrobní procesy v
Queretaru,” říká Marc Boisvert, technik z firmy Sandvik
Coromant Canada. „Společně jsme čtyři měsíce
26 metalworking world
pracovali na přípravě nových nástrojů a metod obrábění.
Sandvik Coromant poskytl veškeré parametry a hloubky
řezu pro každý nástroj, a nejlepší postupy pro obrábění.”
Výroba v mexickém závodě dnes probíhá úspěšně.
Partnerství s firmou Sandvik Coromant při vyvrtávání
dutiny ve tvaru lahve do přistávacího podvozku a při
zavádění nové výroby do továrny v Mexiku „je typem
spolupráce, jakou firma Messier-Bugatti-Dowty ráda s
dodavateli uzavírá,” dodává Pouliot. „Projevili velkou
ochotu naslouchat a vyhovět našim požadavkům. Mezi
našimi firmami panuje obrovská důvěra a vzájemná
spolupráce je pro obě strany nesmírně přínosná.” n
inspirace odjinud než ze světa obrábění kovů
text: christopher friman úprava textu: stina gerhardt
Hra s
mozkem
Užívání příručních komunikačních
přístrojů jen kvete. A jejich stopy lze
nalézt v lidském mozku - i v lidské mysli.
metalworking world 27
Danielle Tunstall
Chytré telefony, laptopy, flešky: elektronické komunikační prostředky
vědí vše, co si moderní člověk potřebuje zapamatovat. Co to však
tenhle myšlenkový outsourcing udělá s naším mozkem?
Zcvrkne se nebo se v něm uvolní místo pro něco jiného?
inspirace odjinud než ze světa obrábění
nnn Můj kamarád nedávno ztratil svůj mobilní
telefon. O několik hodin později si půjčil telefon,
aby zavolal přítelkyni a zjistil, že nezná její číslo.
Volal jí „aspoň tisíckrát”, ale nikdy nepotřeboval
vyťukat její číslo. Byli spolu šest let.
„To mě přinutilo se zamyslet” vysvětlil mi pak.
Další kamarád měl narozeniny v polovině
března. A protože Facebook zaznamená narozeniny všech členů, jeho „wall” se brzy naplnila
gratulacemi od lidí, se kterými je v kontaktu – celkem asi čtyřiceti, včetně gratulace ode mně.
O tři měsíce později nechal jednou svůj počítač
bez dozoru a jeden kamarád mu z legrace změnil
datum narozenin na půlku června. A znovu mu asi
čtyřicet lidí popřálo k narozeninám, včetně mě, a
to přesto, že se známe téměř patnáct let.
Dalo by se říci, že jsem selhal jako přítel i lidská
bytost, a hluboce mě to znepokojilo. Můj mozek
uchovává asi deset telefonních čísel a všechna
patří rodičům mých přátel z dětství. Kromě toho si
pamatuji kódy dvou platebních karet, dvě hesla,
která nahodile používám pro různé emaily, online
obchody a fóra, a kód ke dveřím od práce.
Svůj celý život nosím v kapse. Telefonní čísla,
kódy k dalším platebním kartám, kódy k poplašným zařízením a každodenní proud různých
poznámek: „prádelna,” „koupit mléko,” „najít
účtenku,” „zaplatit účty” a „zavolat mamince.”
Google Maps mi ukážou cestu k nejbližší poště,
samoobsluze a bankomatu. Jakýkoli spor lze
urovnat mrknutím do Wikipedie. Zakladatelé firmy Google Sergey Brin a Larry
Page řekli před několika lety, že jejich vizí je, aby
vyhledávač fungoval jako „umělý mozek, chytřejší
než náš vlastní.” Clive Thompson, který píše pro
americký technologický časopis Wired, nedávno
přirovnal internet k „přívěsnému mozku” a připustil, že už si nic nepamatuje, protože si všechny
potřebné informace pokaždé najde na internetu.
Před dvěma lety napsal americký spisovatel
Nicholas Carr článek pro časopis Atlantic
Monthly, ve kterém rozvedl hypotézu, že internet
zásadním způsobem mění naše mozky. V článku,
který nazval „Dělá z nás Google hlupáky?”,
vysvětloval, že užívání internetu ho mate, odvádí
pozornost a znemožňuje mu se soustředit na delší
texty.
„V posledních letech mě pronásleduje zvláštní
pocit, jakoby si někdo nebo něco pohrávalo s mým
mozkem, přetahovalo nervové spoje a přeprogramovávalo mi paměť,” napsal. „Myslím, že jsem
dříve fungoval jinak, nejvíc je to patrné, když se
snažím číst... Dnes se mi mysl zatoulá po dvou
Martin Dimitrov
Celý život v kapse.
Telefonní čísla, kódy k
poplašným zařízením a
každodenní lavina
poznámek, to vše lze dnes
uschovat v tak malém
zařízení, jako je chytrý
telefon.
28 metalworking world
třech stránkách. Jsem neklidný, ztrácím niť a začnu
dělat něco jiného.”
Článek vyvolal ohromnou reakci. Diskuze pod
článkem se zaplnila komentáři lidí z celého světa,
kteří trpí stejnými symptomy, a proto článek uvítali
s velkou vděčností.
Moderní výzkum mozku ukazuje, že Carr nebyl
tak daleko od pravdy. Až donedávna se věřilo, že
mozkové buňky a spoje mezi nimi se shlukují a
vytvářejí spojení v pubertě a tato spojení a shluky
se po celý lidský život nezmění. Lze přidávat nové
vzpomínky, staré mizejí, ale mozek zůstává stejný
až do té doby, než začne atrofovat s nástupem stáří.
Pomocí nových technologií dnes vědci dokážou
zkoumat mozek do
takových detailů, že
vidí, kde se změny
odehrávají. V roce
1998, ještě před
nástupem technologie
GPS provedl tým
odborníků skeny
mozků šestnácti
londýnských taxikářů.
Účastníci experimentu
pracovali jako taxikáři
dva až čtyřicet dva let.
Když vědci porovnali
mozky taxikářů s
mozky z kontrolní
skupiny, zjistili, že
Studie taxikářů v Londýně ukázala, že
mají část mozku, tu, která má na
zadní část hypokampu
starosti prostorovou orientaci, větší
- oblast, která řídí a
než lidé z kontrolní skupiny.
ukládá prostorovou
orientaci člověka – byla u taxikářů výrazně větší
než u lidí z kontrolní skupiny. A navíc, čím déle
lidé pracovali jako taxikáři, tím byli rozdíly větší.
Další experimenty následovaly. Kanadský
psychiatr Norman Doidge prohlásil, že plasticita
mozku, dnes známá jako neuroplasticita, je „jedním
z nejpozoruhodnějších objevů 20. století.” I když
můj mozek vypadá stejně jako mezek kromaňonce,
nefunguje stejně. Do jisté míry to závisí na mém
vztahu k internetu. Kromaňonec by pravděpodobně
strávil večer přihazováním polen na oheň a vyhlížením z jeskyně. Já, na druhou stranu, běžně strávím
večer prohlížením dosud nepřečtených emailů,
sledováním epizod seriálu Policajti s titulky, zatímco mi aplikace Twitter zasílá vtípky a názory na
pečení.
Když chtěli američtí vědci přiblížit veřejnosti
plasticitu mozku, použili k tomu změněný citát
Darwina: „nejzaneprázdněnější přežije”. V praxi
to znamená, že mozkové funkce, které se nějak
pobízejí, sílí, zatímco ty, které zanedbáváme, se
zcvrkávají. Čím více používám internet k povrchní-
mu vyhledávání faktů, psaní krátkých noticek a
nelineárních dojmů, tím lépe si můj mozek bude
schopen s takovými informacemi poradit. Čím
méně dělám pravý opak, tedy čtu knihy, formuluji
celé věty a hluboce a soustředěně přemýšlím, tím
méně si můj mozek bude schopen s takovými
informacemi poradit. Zkrátka trénujeme naše
mozky v nesoustředění – ve velmi rychlém zpracování informací, které stejně rychle ztrácíme. Vědecká pracovnice Erping Zhuová v jednom
experimentu nechala číst dobrovolníky dlouhý
text v internetovém vyhledávači.
Všichni četli stejný text, ale Zhuová
do některých z nich vložila různé
odkazy, na které bylo možné
kliknout. Když požádala
dobrovolníky, aby text shrnuli,
objevil se jasný vzorec. Čím
více odkazů bylo v textu, tím
méně mu člověk rozuměl.
2,3
miliard chytrých telefonů
se podle odhadu časopisu
Research and Markets
(Výzkum a trhy) prodá
do roku 2015.
7
Počet „jednotek”, které
za určitou dobu dokáže
zpracovat krátkodobá
paměť člověka, podle
studie amerického
psychologa George Miller
Co se stalo s
primitivním
člověkem? Užívání
internetu může
změnit způsob,
jakým používáme
mozek.
the Bridgeman Art Library
metalworking world 29
iStockphoto/tomch
iStockphoto/thesuperph
inspirace odjinud než ze světa obrábění
LWA
Jsou příruční komunikační
prostředky hrozbou — či nám
umožňují soustředit se na to,
co je opravdu důležité?
Kapacita mozku určená k porozumění byla
částečně vyčerpána rozhodováním, zda odkaz
sledovat či ne.
Vědci ze Stanfordské university došli k podobným závěrům ve studii k experimentu, při kterém
zkoumali lidi, kteří trávili hodně času tím, že se
snažili zvládat více věcí najednou a srovnávali je
s lidmi, kteří dělali stejné věci postupně. Obě
skupiny řešily několik kognitivních úkolů,
s různými výsledky. Ti, kteří řešili více věcí
najednou se podle vědců „nechali snáze rozptýlit
externími faktory”, protože „trénovali své mozky
k tomu, aby si všímali všeho.”
V experimentu s britskými taxikáři tým vědců
došel k závěru, že taxikáři, kteří začnou používat
GPS, postupně ztrácejí detailní znalosti londýnských ulic, ale
zlepšují se v jiných
činnostech. Externí
nástroje nám tedy
umožňují naplnit
mozek něčím jiným.
„Studenti se přestali
zabývat jednoduchými,
ale zdlouhavými výpočty, a začali se soustředit na matematické
principy.”
Když se do škol
zaváděly kalkulačky,
učitelé a rodiče
protestovali. Ohrazovali se, že rostoucí
závislost na technologii negativně ovlivní matematické schopnosti studentů. Nicméně studenti přežili
bez újmy. Přístroj ulehčil pracovní paměti a udělal
místo v uživatelově mozku pro abstraktní myšlení
a řešení problémů místo opakovaných úkonů.
Studenti se nemuseli věnovat sice jednoduchým
30 metalworking world
Proč se snažit si něco
zapamatovat, když nás od
informací dělí jen kliknutí?
zato časově náročným výpočtům a mohli se místo
toho soustředit na matematické principy.
Steven Johnson, americký spisovatel a profesor,
přišel s teorií, že popkultura, navzdory špatné reputaci, ve skutečnosti pohání lidstvo vpřed. Intelektuální stimulace v počítačové hře Pacman se skládá,
například, z 1) manipulace joysticku za účelem
2) vyhnutí se příšerám a požírání všech teček až
po 3) postup na další úroveň a 4) opakování kroků
jedna až tři a 5) dosažení poslední úrovně.
V novějších počítačových hrách může jednoduchý úkol obsahovat téměř sto kroků a úkolů, které
vedou ke zvýšení schopnosti řešit problémy a
myslet abstraktně.
To samé se týká televizních seriálů, které se před
dvaceti lety skládaly z jednoduchých lineárních
vyprávění. Detektivové dorazili na scénu, nalezli
stopy a vyřešili zločin. Moderní televizní seriály
mohou mít až osm proplétajících se dějových linií,
v nichž se stopy objevují postupně v jednotlivých
epizodách a pomalu se skládají k sobě a vytvářejí
komplexní síť postav a odkazů.
A internet? Ten neustále provokuje naše smysly
tím, že vyžaduje, aby se na něčem podílely.
Získáváme schopnost zvládat myriády grafických
uspořádání a chápat neustále se vyvíjející a nové
kanály sociální komunikace. Johnson jde až tak
daleko, že tvrdí, že se naše kultura stává inteligentnější - protože i my sami se stáváme inteligentnějšími. n
Tento článek je výtahem ze švédského časopisu
Filter. Celý text –ve švédštině – si můžete přečíst na
www.magasinetfilter.se.
Be
tt
ma
nn
/CORBIS
KRÁTKODOBÁ
PAMĚŤ
Krátkodobá paměť nebo-li pracovní paměť nám
umožňuje ukládat a zpracovávat informace na
krátkou dobu. Naše pracovní paměť sice udrží
informaci pouhých několik sekund, ale je
nesmírně důležitá pro takové činnosti, jako jsou
například studium jazyků, gramotnost, řešení
problémů a matematické uvažování. n
metalworking world 31
Technologie
text: Elaine McClarence
Úkol: Jak zvýšit produktivitu
nástroje při výrobě?
Řešení: Použijte nástroje a VBD s povlakem
PVD a zkraťte tak dobu cyklu i celé výroby.
Ostřejší břit
s povlakem
PVD označuje
povlakovací techno­
logii, která se odehrává ve
vakuu a při níž se nástroje a VBD pokryjí
tenkou vrstvou povlaku. V podstatě dochází
k odpařování pevného materiálu, jako je kov
či různé slitiny kovů, často pomocí plazmy,
to znamená plynu nabitého elektřinou.
Kovový výpar obsahuje jak atomy, tak ionty.
Atomy a ionty se pak připojí k substrátu v
tenkém povlaku. V případě povlaku TiN se
titanový materiál přemění v páru v dusíkové
atmosféře a na nástrojích a VBD se vytvoří
povlak z TiN.
Povlaky PVD prodlužují trvanlivost břitů
nástrojů a zvyšují jejich účinnost, což firmám přináší úspory v hodnotě několika
miliard dolarů ročně. Jak? Zaprvé, nástroje
povlakované metodou PVD jsou schopny
pracovat rychleji, zkracují dobu cyklu, a
umožňují tedy výrobu více součástek za
kratší dobu. Zadruhé, povlak PVD působí
proti opotřebení a vytváření nárůstku na
32 metalworking world
břitu, čímž se omezí počet výměn nástroje
a tedy i doba nečinnosti stroje. A konečně,
povlak PVD umožňuje obrábět i bez chladiva, což přináší výrazné úspory, protože
náklady na chladivo často tvoří až patnáct
procent celkových výrobních nákladů.
S nástroji s povlakem PVD lze tedy obrábět
na sucho či s velmi malým množstvím
chladiva.
Nástroje s povlakem PVD se využijí především při takové výrobě, kde je zapotřebí
ostrých břitů, například při řezání závitů,
zapichování, upichování, frézování a vrtání.
Nástroje ze slinutého karbidu, jako frézy
a vrtáky, se povlakují především metodou
PVD. Tyto nástroje jsou vhodné především
pro obrábění těžkoobrobitelných materiálů,
například titanu, superslitin a korozivzdorné
oceli, které si žádá ostré břity, snížení řezných
sil a stabilní prostředí při vysokých teplotách.
Funkčnost povlaku se odvíjí od jeho schopnosti zabránit termodynamickému poškození
břitu v různých podmínkách obrábění.
Medota PVD umožňuje povlakování nástrojů
ve velkých dávkách, kdy dochází k rozložení
stejně silné vrstvy povlaku po celé dávce.
Navíc při povlakování ostrých břitů metodou
PVD nedochází k nežádoucímu křehnutí materiálu. Povlakování PVD probíhá při nižších
teplotách okolo 500°C, metoda povlakování
CVD probíhá naopak při teplotách okolo
1000°C, i když dnes se začíná touto metodou
povlakovat i při nižších teplotách. Pro povlakování metodou PVD existuje však několik
postupů, jimiž lze dosáhnout správné tloušťky, struktury a složení povlaku podle potřeby.
Nástroje se dnes povlakují třemi hlavními
způsoby – iontové povlakování, vypařování
v elektrickém oblouku a magnetronové naprašování. PVD je v podstatě přímočarý
proces, který probíhá pod nízkým tlakem
a při nízkých teplotách, při němž se odpařuje
kovový materiál, a je šetrné k životnímu
prostředí. Při PVD se používají elektrody
z pevného kovu, kterými se po odpaření
povlakuje substrát. Tenký povlak o tloušťce
VBD pro
každou
aplikaci
GC1105 Odolná proti opotřebení
hřbetu VBD při obrábění žáruvzdorných superslitin.
GC1010 (HC) Pro frézování tepelně
zušlechtěných ocelí a ocelí pro plasty (na formy) od 36HRC a více.
TAJEMSTVÍ POD POVRCHEM
Povrch VBD s povlakem PVD se skládá
z několika vrstev, které jí dodávají
specifické vlastnosti.
Povlaky PVD jsou jedním z
hlavních klíčů k efektivní
výrobě.
GC1030 (HC) Pro nestabilní obrábění, jako je frézování nástrojem
s dlouhým břitem, frézování hlubokých osazení a operace s dlouhým
vyložením.
GC1115 (HC) Odolná proti plastické
deformaci, vyznačuje se odolným
břitem.
GC1125 (HC) Vhodná pro dokončo-
vání korozivzdorných ocelí při
střední a malé rychlosti obrábění.
Pevný a odolný povlak PVD
prodlužuje trvanlivost nástroje
a jeho účinnost.
GC1040 (HC) Pro frézování v
obtížných podmínkách při střední
rychlosti obrábění a/nebo posuvu.
Tvrdý jemnozrnný substrát
je vhodný pro ostré břity
několika mikronů, který při PVD vzniká,
se vyznačuje vysokou pevností, jemným
zrnem, hladkým povrchem a odolností v
tlaku. Povlaky CVD jsou naopak vhodnější
pro aplikace, při nichž by mohlo docházet k
opotřebení třením, protože silná vrstva takto
vyrobeného povlaku se vyznačuje silnou
odolností proti opotřebení.
První materiál, který se použil k povlakování metodou PVD pro masovou výrobu,
byl TiN. Sandvik Coromant uvedl na trh
svůj první nástroj s povlakem TiN, vrták
delta, v roce 1982. GC 1020, první VBD s
povlakem PVD se objevila v roce 1990.
PVD je dnes upřednostňovanou metodou
povlakování a neustále se vyvíjí. Dnes se
povlakuje materiály, jako jsou TiCN,
TiAlN a AlCrN, oxidy jako Al2O3 a
(AlCr)2O3, novými povlakovacími
materiály jako je TiAlSiCrN a dokonce
materiály na bázi uhlíku. Rozsah PVD
povlaků se rozšiřuje spolu s použitím
v různých oblastech. Inovace povlakovacího procesu, mezi něž patří napříklady
využití radiofrekvencí (rf) nebo pulzů
stejnosměrného proudu, vyřešily problém, který vznikal při nanášení izolačních povlakovacích materiálů. Vícevrstvé
povlaky zase přispívají například ke
zvýšení účinnosti VBD.Vývoj v oblasti
nových povlakovacích zařízení nepochybně dále přispěje k vylepšování
povlakovacích technologií. n
S30T (HC) Pro frézování při střední
až vysoké řezné rychlosti, například,
duplexní korozivzdorné oceli.
Shrnutí
Povlaky PVD pro nástroje a VBD, jsou dnes jedním z klíčů k vyšší produktivitě výroby, protože
lze jimi obrábět rychleji, zkrátit dobu cyklu a
vyrobit více součástek za kratší dobu. PVD
povlaky zabraňují opotřebení a vzniku nárůstku
na břitu, omezují potřebu měnit nástroje a tedy
zkracují dobu nečinnosti stroje a umožňují
obrábět bez použití chladiva. n
metalworking world 33
V osmdesátých letech se celá
řada firem přestěhovala do
města Šenzen v provincii
Kuang-tung v Číně a to se
proměnilo v „továrnu světa.”
text: Jan Hökerberg foto: Ringo Ho
Plnou parou
vpřed
Šenzen, Čína. Na počátku, asi před třiceti lety, byla jedna malá dílna v
Hongkongu. Dnes je firma LK Group největším výrobcem licích strojů na světě.
o firmě LK Group
LK Group, se sídlem v Hongkongu, se věnuje
výzkumu a vývoji, výrobě a prodeji licích
strojů s horkou/studenou komorou, vstřikovacích licích strojů a CNC obráběcích center.
Firma vlastní osm výrobních závodů; šest v
Číně, jednu na Tchaj-wanu a jednu v Itálii. Dále
provozuje šedesát obchodních zastoupení a
zákaznických center po celém světě. Pracují
pro ni tři a půl tisíce zaměstnanců a její obrat
činí (za posledních dvanáct měsíců do září
2010) přibližně 2,1 miliard čínských yuanů
(asi 220 milionů EUR).
34 metalworking world
Firma LK Group vyrábí licí
stroje a obráběcí stroje, které
pomáhají zvyšovat produktivitu firmám po celém světě.
Liu Siong Song,
zakladatel,
LK Group
nnn Pokud bychom měli jmenovat pouze
jednu firmu, která je ztělesněním ekonomického růstu a výrobních úspěchů, kterých Čína
dosáhla za poslední tři desetiletí, mohla by to
být firma LK Group.
V sedmdesátých letech se Honkong stal
obchodním centrem Asie. Průmyslovou
výrobu, která se dostala na druhou příčku
hned za Japonskem, zde poháněla levná
pracovní síla,. Mladík Liu Siong Song, napůl
Číňan a napůl Indonésan, se chopil příležitosti a založil zde v roce 1979 malou strojní
dílnu.
„V té době se Hongkong rychle rozrůstal,” vypráví Liu.
„Zároveň však rostly i platy a firmy se začínaly poohlížet
po automatických výrobních linkách, protože potřebovaly
snížit výrobní náklady. Napadlo mě, že bychom mohli
našim zákazníkům pomoci vyhledávat či ještě lépe pro ně
vyrábět tyto stroje v Hongkongu, protože v té době se firmy
spoléhaly na dovoz z Japonska, což bylo velmi nákladné.”
O rok dříve, v roce 1978, se na Třetí Plenární Schůzi 11.
kongresu Komunistické strany Číny čínské vedení rozhodlo
podniknout reformní kroky v hospodaření země. Mezi ně
patřila i podpora investic ze zahraničí.
Díky této nové politice otevřenosti došlo v osmdesátých
letech k přílivu tisíců malých a středních výrobních firem z
Hongkongu do Číny. Usadily se v čínské provincii
Kuan-tung, kde byla pracovní síla levnější než v Hongkongu. A Liuova firma byla jednou z nich.
Jeho firma začala vyrábět licí stroje v Hongkongu již v
roce 1985 a v roce 1991 byla založena LK Group a otevřen
její první výrobní závod v Šenzenu (Kuan-tung) v Číně.
„Přesunutí výroby do Šenzenu bylo výhodné z mnoha
důvodů,” vzpomíná Liu. „Výrobní náklady byly podstatně
nižší a naše firma se stala konkurenceschopnější. Ale
přesun nepřinesl jen výhody. V té době se automatizace
provozů v Číně moc nepodporovala, protože snižovala
počet pracovních míst v továrnách.”
V prvních několika letech se prodeje firmy každým rokem
zdvojnásobovaly, ale na začátku devadesátých let se vývoj
zpomalil. Poté, co však na jaře roku 1992 podnikl nejvyšší
vůdce komunistické strany Teng Siao Ping slavnou cestu
po jižní Číně, začala nová éra reforem a investic.
To byl počátek bleskové proměny Kuan-tungu. Z ospalé
provincie, jejímž hlavním zdrojem příjmů bylo pěstování
rýže, se stala „továrna světa.” Zakrátko se provincie
Kuan-tung stala nejen největším čínským vývozcem, ale i
magnetem pro levnou pracovní sílu z venkova.
Města jako Šenzen a Tung-kuan se proměnila ve
významná průmyslová centra, v nichž se vyrábějí hračky,
oděvy, stroje, počítače, mobilní telefony a v neposlední
řadě i i-Pady.
Poptávka po automatických obráběcích strojích strmě
rostla. Domácí i zahraniční firmy chtěly poznat na vlastní
kůži, co v praxi znamená Tengovo „být bohatý je nádherné”.
Skupina LK Group se brzy rozrostla
a postavila několik nových továren v
jiných částech Číny. Dnes je skupina
největším výrobcem licích strojů na
světě s padesátiprocentním podílem na
čínském trhu, ale také jedním z
předních výrobců vstřikovacích licích
strojů v Číně.
„Vděčíme za to prudkému rozvoji
čínského průmyslu, díky kterému jsme
mohli růst stejným tempem,” říká Liu.
„Zároveň jsme však věnovali velkou
pozornost kvalitě našich výrobků a
služeb. Záleží nám na úspěchu našich
Výrobní závod firmy LK
zákazníků. Jsou-li úspěšní oni, budeme Group v Šenzenu
úspěšní i my.”
Tlakové lití je proces, při němž se vyrábějí kovové
součástky tak, že se roztavený kov nalévá pod tlakem do
ocelových forem, které lze znovu použít. V těchto formách
lze odlévat složité tvary s velkou dávkou přesnosti a
metalworking world 35
„Zároveň věnujeme velkou pozornost kvalitě našich výrobků a služeb. Záleží nám na
úspěchu našich zákazníků.“
Liu Siong Song, zakladatel skupiny LK Group
Technický pohled
Přínosné
partnerství
Sandvik Coromant vybudoval dlouhodobý partnerský vztah
s firmou LK Group a celkem jí pomohl ušetřit deset tisíc
výrobních hodin a téměř deset milionů yuanů (asi 1 milion
EUR) na výrobních nákladech.
Skupina LK Group začala používat nástroje od firmy
Sandvik Coromant pro frézování a soustružení v roce 1998.
Frézy od firmy Sandvik Coromant se začaly v továrně používat ve větším měřítku od konce roku 2006 a produktivita
výroby se zdvojnásobila.
Sandvik Coromant využil Program na zvyšování produktivity a kompletně zanalyzoval celou výrobu firmy LK Group
a identifikoval oblasti možného výrazného zlepšení.
Zhou Peng, obchodní zástupce
z firmy Sandvik Coromant
(ve žlutém plášti), s Li Gangem,
Deng Lipengem a Chen Guojunem,
mistry výroby ve firmě LK Group.
opakovatelné kvality. Součástky mohou mít
ostré hrany, hladké či tvarové plochy a lze
je upravovat mnoha různými a zajímavými
způsoby.
Výroba odlitků patří jednoznačně mezi
nejmasovější výrobu ve strojírenství. Lze je
využít v tisíci odvětvích, od výroby spotřebního zboží a automobilů až po hračky.
Z těchto odvětví se rekrutují i zákazníci skupiny LK Group. Mezi prvními klienty byli výrobci hraček a elektroniky. Brzy k nim přibyli
výrobci motocyklů. Dnes převažují především
výrobci automobilů, ale firma si drží i
zákazníky z jiných průmyslových odvětví.
Sandvik Coromant dovává nástroje skupině
LK Group již celou řadu let. Spolupráce obou
firem začala v devadesátých letech minulého
36 metalworking world
století a od té doby je firma Sandvik ­Coromant
partnerem, který firmě LK Group pomáhá
zlepšovat produktivitu výroby.
„V minulosti byly mzdy v Číně nízké, ale
dnes vzrostly,” říká Liu. „Chceme-li zvyšovat
produktivitu výroby, musíme se zaměřit na
její efektivitu. A právě tady hraje firma
Sandvik Coromant velkou roli. Sandvik
Coromant je známá značka a my se na její
výrobky stoprocentně spoléháme, díky ní se
totiž zlepšuje i produktivita výroby ve firmách
našich klientů.”
Skupina LK Group se mění spolu s Čínou.
Čína dnes přitahuje výzkum a vývoj a dnes
zde najdeme tisíce nových center pro výzkum
a vývoj, která jsou financována ze zahraničí.
Skupina LK Group založila firmu na
Tchaj-wanu, která vyrábí CNC stroje, a pak ji
Při výrobě díry do stěny bloku pomohl vrták CoroDrill
880 spolu se speciálními vyvrtávacími nástroji zkrátit dobu
výroby ze čtyřiceti minut na pět.
„Využila se zde celá řada řešení navržených firmou
Sandvik Coromant a pokaždé se výrazně zvýšila produktivita výroby,” říká Peng Zhou, obchodní zástupce z šenzenské
kanceláře firmy Sandvik Coromant. „Rychlost obrábění se
zvýšila, což přineslo roční úspory ve výši deseti tisíc výrobních hodin. Díky tomuto zlepšení jsou dnes zisky firmy
LK Group vyšší a její konkurenceschopnost na trhu ještě
silnější.” n
přesunula do Kun-šanu, nedaleko Šanghaje,
kde se vyrábí ve velkých sériích.
„Čínská vláda dnes samozřejmě podporuje
automatizaci, a proto jsme se rozhodli, že
továrna na výrobu CNC strojů v Kun-šanu
bude naším hlavním výrobním zařízením,”
říká Liu.
Skupina LK Group rovněž spolupracuje
s několika univerzitami jako je Tsinghuaská
Univerzita v Pekingu, Zhejiangská Univerzita
v Hanžou a Polytechnika v Hongkongu a
sama vytvořila dvousetčlenný tým, který
se zabývá výzkumem a vývojem.
V roce 2008 získala firma LK Group
italskou firmu IDRA a v současné době
posiluje svou mezinárodní působnost a
vyhledává další zahraniční akvizice jak říká
Liu, „za správnou cenu.”n
technologie
text: turkka kulmala
Úkol: Zlepšit utváření a odvod
třísek při vrtání ocelí s dlouhou
třískou vrtákem ze slinutého karbidu.
řešení: Nová geometrie a karbidová
třída pro VBD výrazně usnadňují tvorbu
a odvod třísek, zvyšují produktivitu
nástroje a prodlužují jeho trvanlivost.
Pracant: vysoce výkonný
vrták pro vrtání oceli
Vrtání se vždy odehrává uvnitř součástky,
a proto je plynulé utváření a odvod třísek
naprosto klíčové pro bezpečnost celého
procesu. Sandvik Coromant uvádí na trh
zcela novou generaci vrtáků ze slinutého
karbidu, v níž se nevyhnutelný kompromis
mezi bezpečností a výkonem při vrtání
omezil na minimum.
Nový vrták, který je určen především pro
vrtání ocelí s dlouhou třískou a ocelí s
nízkým obsahem uhlíku (ISO P), eliminuje
problémy, ke kterým dříve docházelo při
utváření a odvodu třísek i působením příliš
velkých řezných sil.
Během vývoje nástroje se vyhodnocovala
celá řada nápadů a postupů, a došlo i na
simulace. Nejslibnější nápady se realizovaly
nejprve jako prototypy a teprve pak ověřovaly v praxi. Prototypy byly seřazeny
podle celé řady kritérií, jako jsou například
výkon, utváření a odvod třísky, hlučnost a
řezné síly. Kvalita díry se posuzovala podle
dodržení přesnosti rozměrů, tvaru a podle
vzniku otřepů při výstupu nástroje z
materiálu.
Nakonec byl vybrán nejlepší výrobek
s unikátní novou geometrií. Nový tvar a
efektivní vůle přináší malé řezné síly, lepší
utváření a odvod třísky a vyšší rychlost
vrtáku při vstupu do materiálu.
Nové zaoblení břitu a špičky vrtáku
zabraňuje vylomení břitu a zlepšuje přilnavost povlaku. To vše přispívá ke zvyšování
bezpečnosti celého procesu. n
corodrill 860
Shrnutí
Extenzivní proces vývoje přinesl novou
generaci vrtáků ze slinutého karbidu ISO-P
pro vrtání ocelí. Mezi hlavní výhody patří
vynikající bezpečnost obrábění, efektivní
výroba a dobrá kvalita děr. n
případová studie: Porážka standardů
Ocelová součástka motoru (CMC02.1) byla vrtána standardním vrtákem s minimálním
množstvím chladiva (MQL). Průměr díry byl 6,90 milimetrů (0.2717 palců) s tolerancí H9.
Posuv na otáčku fn:
CoroDrill 860-PM
860.1-0690-040A1-PM 4234
85 m/min (279 stop/min)
3921 ot./min
0.16 mm/ot. (0.006 palců/ot.)
Posuv za minutu vf:
627 mm/min (24,7 palců/min)
Délka vrtání:
37,6 m (123,5 stop)
23.2 m (76.3 stop)
Stav nástroje:
neopotřebovaný
opotřebovaný
nástroj:
Řezná rychlost vc:
Otáčky vřetena n:
Konkurence
70 m/min (230 stop/min)
3229 ot./min
0.12 mm/ot. (0.005 palců/ot.)
387 mm/min (15.3 palců/
min)
Výsledek:
CoroDrill 860-PM dosáhl o +62 procent vyšší produktivity i trvanlivosti.
metalworking world 37
kompletní řešení
text: turkka kulmala ilustrace: kjell thorsson
Zelená
svítí stále
Investice do nového obráběcího stroje je značná finanční zátěž a žádá
si pečlivou přípravu. Tradičně lze produktivitu výroby zlepšit zvýšením
řezných podmínek. Dalším způsobem urychlení návratnosti investice
je omezení doby nečinnosti stroje. Obráběcí stroj vydělává přece tehdy,
když svítí zelená.
Obrábění na zelenou je
proces vhodný především pro
víceúčelové obráběcí stroje.
Ticho nad zlato
Silent tools
Modularita tlumicích držáků Silent Tools umožňuje
efektivně vybrat nástroje, jež zjednoduší výrobní
proces a omezí další zbytečné přeseřizování.
Silný polygon
Optimální styčná plocha
Zúžený kužel upínacího systému Coromant Capto
je schopen přenášet velký krouticí moment a zajistí
správné vystředění nástroje bez použití klíčů. Vyznačuje
se vysokou odolností v ohybu, umožňuje upnutí větší
upínací silou a lze jej použít se systémy HP a Silent
Tools – to vše jsou naprosto klíčové požadavky, pokud
chcete, aby váš víceúčelový obráběcí stroj měl neustále
zelenou.
38 metalworking world
Chcete se dozvědět více? Navštivte www.sandvik.coromant.com
Dva v jednom
vhodné upínací systémy
Víceúčelový obráběcí stroj je nutné vybavit
upínacími systémy, které jsou vhodné jak pro
soustružení tak pro rotační operace. To platí
dvojnásob pro soustružnická centra, jež se
využívají méně než obráběcí centra.
Dramatický dopad
rychloupínací
systémy
Nástroje a adaptéry, které umožňují malý počet výměn, zásadním
způsobem zkracují dobu nečinnosti
stroje. Přechodem na rychloupínací systém je možné zvýšit využití
stroje až o padesát procent.
Soustružnická centra
s tlumicími držáky
Víceúčelové obráběcí
stroje
Vertikální
soustružnická
centra
Pod tlakem
vysokotlaký
chladicí systém HP
Optimalizovaný systém chlazení pod vysokým
tlakem zvyšuje trvanlivost břitu nástroje až
o padesát procent a umožňuje zvýšit rychlost
obrábění až o dvacet procent. Tím se sníží
počet výměn nástrojů, ale také se zamezí
ucpání odvodu zamotanými třískami, a zelená
bude svítit déle.
Pětiosá obráběcí centra
s možností soustružení
Čas jsou peníze
Hospodárnost výroby zásadním způsobem ovlivňuje doba, po kterou
stroj skutečně obrábí. Studie ukázaly, že doba obrábění se obvykle
pohybuje mezi dvaceti až čtyřiceti procenty celkového výrobního času.
Zbytek tvoří doba nečinnosti stroje: výměna a upínání nástrojů, měření a odstávky, změny směn a víkendy. Omezením všech těchto faktorů
lze zlepšit produktivitu. Sandvik Coromant nazval tento proces
Obrábění na zelenou. n
metalworking world 39
Print n:o C-5000:553 ENG/01
© AB Sandvik Coromant 2011:3
Výkonná koncepce
pro výrobu
hlubokých drážek.
Zhotovení hlubokých drážek na jeden průchod možnosti pro
dosažení úspory energie přímo nabízí.
A to je přesně to, co nejžhavější novinky v naší nabídce pro
zapichování umí.
Tyto břitové destičky, které jsou k dispozici v různých šířkách,
utvářejí a zužují třísku, takže není možné její zaklínění
v drážce, a tím, že nedochází k prostojům a není nutné
přeprogramování, šetří váš drahocenný čas.
Při provádění zapichovacích operací vsaďte na výkonnost a
kontaktujte odborníka ve žlutém plášti.
www.sandvik.coromant.com

Podobné dokumenty

J2 - Sandvik

J2 - Sandvik VŠEOBECNÉ INFORMACE VŠEOBECNÉ INFORMACE Srovnávací VŠEOBECNÉ INFORMACE Srovnávací VŠEOBECNÉ INFORMACE Srovnávací VŠEOBECNÉ INFORMACE Srovnávací VŠEOBECNÉ INFORMACE Srovnávací

Více

Problematika dialektů čínštiny

Problematika dialektů čínštiny ten rys, který je pro něj nejvíce charakteristický. Severní blok je z dané trojice nejvíce homogenní, bez ohledu na to, že dialekty, které sem patří, jsou rozprostřeny na vůbec nejrozsáhlejším územ...

Více

věda ve službách průmyslu

věda ve službách průmyslu Bývají to projekty, které mají pro zadavatelské firmy velký význam, jsou orientovány na řešení aktuálních problémů, například na zvýšení kvality a životnosti nástrojů ve výrobě nebo životnosti a kv...

Více

Výsledky RED etapy - kategorie Advanced

Výsledky RED etapy - kategorie Advanced Official results the RED route - advanced category. Timing test Observation test Landing test 1 Sysio Jaroslaw - Skalik Marcin

Více

Newsletter

Newsletter resortem“v Evropě, přičemž získaly prestižní ocenění „World Travel Awards“, která již po osmnácté za sebou uděluje stejnojmenná organizace. Slavnostní předání cen ve více než šedesáti kategoriích p...

Více

Svět strojírenské techniky číslo 2/2007

Svět strojírenské techniky číslo 2/2007 inovace. Organizační inovace zastřešují zavádění nových metod organizace firemních procesů a spolupráce s firmami a s veřejnými institucemi – dodavateli, odběrateli nebo vysokými školami. Marketing...

Více