Scholarly Publications / Odborné publikace František Šístek, Ph. D.

Komentáře

Transkript

Scholarly Publications / Odborné publikace František Šístek, Ph. D.
Scholarly Publications / Odborné publikace
František Šístek, Ph. D.
Monographs / Monografie
Černá Hora (stručná historie státu), Praha: Libri, 2007, 128 pgs./str.
(aša braća na jugu. Češke predstave o Crnoj Gori i Crnogorcima 1830 – 2006, Cetinje –
Podgorica: Matica crnogorska, 2009, 304 pgs./str.
Junáci, horalé a lenoši. Obraz Černé Hory a Černohorců v české společnosti, 1830 – 2006,
Praha: Historický ústav, 2011, 292 pgs./str.
Co-Edited Monographs / Editované monografie
Mirjam Moravcová, David Svoboda, František Šístek, eds: Pravda, láska a „ti na Východě.“
Obrazy středoevropského a východoevropského prostoru z pohledu české společnosti, Praha:
FHS UK, 2006, 239 str.
Ladislav Hladký a kol.: Vztahy Čechů s národy a zeměmi jihovýchodní Evropy, Praha:
Historický ústav, 2010, 368 str. (one of four co-editors / jeden ze čtyř redaktorů svazku).
Chapters and Papers in Books and Conference Volumes / Kapitoly v monografiích a
příspěvky ve sbornících
The Free Movement Between Serbia and Montenegro and its Political Exploitation (co-author/
spoluautorka Bohdana Dimitrovová), In: Bieber, Florian: egotiation and Capacity Building in
Montenegro, Workshop 2: “Freedom of Movement“, Budva, 25 January 2002, Flensburg: European
Centre for Minority Issues, 2002, 28-38.
(ational minorities in Montenegro after the break-up of Yugoslavia (co-author / spoluautorka
Bohdana Dimitrovová), In: Bieber, Florian, ed: Montenegro in Transition: Problems of Identity and
Statehood, Baden-Baden: Nomos, 2003, 159-179.
www.policy.hu/bieber/Publications/Montenegro.html
Die nationalen Minderheiten in Montenegro (co-author / spoluautorka Bohdana Dimitrovová),
In: Becker, Jens, Engelberg, Achim, Hrsg.: Montenegro im Umbruch. Reportagen und Essays,
Münster: Westfälisches Dampfboot, 2003, 99-113.
Transfuse junáctví. Myšlenka posílení české národní identity pomocí černohorských
patriarchálních hodnot v díle Josefa Holečka, In: Václav Sýkora, Antonín Jančařík, eds:
Studentská vědecká konference Univerzity Karlovy v oboru humanitních věd 2004, Prague 2004,
241 – 252.
Orientalismus, násilí a erotika v díle Josefa Holečka, In: Studia Balcanica Bohemo-Slovaca VI.
Příspěvky přednesené na VI. mezinárodním balkanistickém sympoziu v Brně ve dnech 25.-27. dubna
2005, Brno 2006, 741 – 754.
Obraz Černohorců v českých cestopisech, 1897-1912, In: Mirjam Moravcová, David Svoboda,
František Šístek, eds: Pravda, láska a ti na“ Východě.“ Obrazy středoevropského a
východoevropského prostoru z pohledu české společnosti, Praha: FHS UK, 2006, 135 – 154.
Entries / Hesla Crna Gora i Češka, Crna Gora i Slovačka, Jaroslav Čermák, Vratislav Černý,
Viktor Dvorský, Josef Holeček, Ludvík Kuba, Jan Vaclík, In: Šerbo Rastoder, et al: Istorijski
leksikon Crne Gore (5 volumes / 5 svazků), Podgorica: Vijesti 2006, 209-213, 323, 506-507, 507,
593-594, 671, 819, 1163.
“Our Brothers from the South.“ Czech Images of Montenegro and the Montenegrins before
1918 as an Example of a Positive Discourse on the Balkans, In: Lukáš Babka, Petr Roubal, eds:
Prague Perspectives II.: A ew Generation of Czech East European Studies, Praha: 2007, 177 188.
Chapter / Kapitola „Trnitá cesta k dnešku (1992-2007)“, In: Pavel Hradečný, Ladislav Hladký:
Dějiny Albánie, Praha: NLN 2008, 531 – 592 (co-author / spoluautor Pavel Hradečný).
L`image romantique des Monténégrins dans la culture tchèque aux 19e et 20e siècles. In: Igor
Tchoukarine, dir.: Entre mythe et réalité: les relations culturelles et politiques entre Tchèques et
Slaves du Sud de l´Ex-Yougoslavie aux 19e et 20e siècles, Etudes du CEFRES, N° 11, Prague,
Septembre 2008, 9 – 22.
www.cefres.cz/pdf/etude11.pdf
Slovanský jih, brána Orientu, divoký Balkán.
Kořeny a proměny konceptualizace
jihovýchodní Evropy v české společnosti 19. – 21. století, In: Milan Řepa, ed.: 19. století v nás.
Mýty, instituce a reprezentace, které přetrvaly, Praha: Historický ústav, 2008, 534 - 545.
Muslimové v Černé Hoře: od konfliktní historie k relativně úspěšné integraci, In: Jaromír
Žegklitz, ed: Islám a jihovýchodní Evropa, Praha: Občanský institut, 2009, 29-43.
Josef Holeček: kronikář hercegovského povstání a kritik okupace Bosny a Hercegoviny, In:
Martin Veselý, Kristina Kaiserová, eds.: Bosna 1878-2008. Sborník z konference konané ve dnech
29.-30. května 2008 v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem: Ústav slovansko-germánských studií Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2009, 129-143.
Česko-černohorské vztahy, In: Ladislav Hladký, ed.: Vztahy Čechů s národy a zeměmi
jihovýchodní Evropy, Praha: Historický ústav, 2010, 125-146.
Pan-Serb Golden Age and Montenegrin Heroic Age: Reconstructing History and Identity
(arratives in Montenegro, 1905 – 1914, In: Libuša Vajdová, Robert Gafrik, eds.: “ew Imagined
Communities.“ Identity Making in Eastern and South-Eastern Europe, Bratislava: Kalligram, Ústav
svetovej literatúry SAV, 2010, 191-205.
Clericalization of (ationalism: Interpreting the Religious Rivalry Between Serbian and
Montenegrin Orthodox Churches, 1989 – 2009, In: András Máté-Tóth, Cosina Rughinis, eds.:
Spaces and Borders. Current Research on Religion in Central and Eastern Europe, Berlin: Walter
de Gruyter, 2011, 20 str. (vyšlo v září 2011).
Articles in Scholarly Journals / Články v odborných časopisech
Černá Hora: tisíciletá státnost, nebo nový stát na Balkáně?, In: Mezinárodní politika 1/2000,
Prague, 28 – 31.
Podgorická skupština - legitimizace připojení Černé Hory k Srbsku v roce 1918, In: Slovanský
přehled 3/2000, 345 – 363.
Crnogorski Muslimani u radovima Josefa Holečeka, In: Almanah 15-16, Podgorica 2001, 61-70
Obnova státnosti Černé Hory v plánech černohorské exilové vlády v letech 1916-1918, In:
Slovanský přehled, 2/2002, 195 – 208.
Obnova státnosti Černé Hory v plánech černohorské exilové vlády v letech 1918-1922, In:
Slovanský přehled, 3/2002, 321 – 341.
„Skidanje romantične zavjese.“ Crna Gora u časopisu Slovanský přehled, 1898-1914, In:
Matica 17, Podgorica 2004, 207 – 238.
Obraz Balkánu v českých internetových cestopisech, In: Lidé města 2, 16/2005, 43 – 61.
„Strhnutí romantické roušky.“ Černá Hora a její politická scéna očima časopisu Slovanský
přehled, 1898-1914, In: Slovanské historické studie 32, Brno 2007, 307 – 325.
Crna Gora u češkim putopisima (1890 – 1914), In: Matica 33/34, Podgorica 2008, 101 – 132.
Prekrasni mladići. Počeci češkog interesovanja za Crnogorce 1830 – 1850, In: Matica 34/35,
Podgorica 2008, 61 - 90.
Od vlasti junáků k muzeu staré slávy. Obraz Černé Hory a Černohorců v české společnosti,
1912 – 1938, In: Slovanské historické studie 33, Brno 2008, 7 - 41.
Glorifikacija Crnogoraca u češkom društvu krajem 19. vijeka, In: Matica 37-38, Podgorica
2009, 123 – 150.
„Jihoslovanští junáci“ v českém diskursu před rokem 1918, In: Kuděj – Kulturní dějiny, 2/2009,
56-70.
Vztahy českých zemí s Černou Horou od počátku 19. století po současnost, In: Slovanský
přehled 1-2/2010, 109-132.
Odnosi čeških zemalja s Crnom Gorom, In: Matica 45, Podgorica 2011, 165-206.
Book Reviews / Recenze
Rastoder, Šerbo: Skrivana strana istorije. Crnogorska buna i odmetnički pokret, Slovanský
přehled 3/1999, 398.
Rastoder, Šerbo: Životna pitanja Crne Gore 1918-1929, Slovanský přehled 3/1999, 369.
Rastoder, Šerbo - Rastoder, Jasmina: Dr. (ikola Dobrečić, arcibiskup barski i primas srpski
1872-1955, Slovanský přehled 3/1999, 416.
Jovićević Ivo: O ljudima i dogadjajima (1892-1936), Slovanský přehled 4/1999, 546-548.
Pośetnik o Crnoj Gori i crnogorstvu, urednik Sreten Zeković, Slovanský přehled 4/1999, 548551.
Balkánští muslimové v postkomunistické společnosti. Xavier Bougarel, (athalie Clayer, eds:
Le (ouvel Islam Balkanique, Mezinárodní politika 6/2002, 41-42.
Balkanski muslimani u postkomunističkim društvima. Xavier Bougarel, (athalie Clayer, eds:
Le (ouvel Islam Balkanique, Almanah 19-20, Podgorica 2002, 307-312.
Markovich Slobodan G.: British Perceptions of Serbia and the Balkans, Slovanský přehled
2/2002, 265-267.
Andrijašević Živko M.: (acrt za ideologiju jedne vlasti, Slovanský přehled 2/2002, 267-270.
Agović Bajro: Džamije u Crnoj Gori, Slovanský přehled 2/2002, 303-304.
Između objektivnosti i nerazumijevanja. Jiří Dienstbier: Daň z krve, Vijesti, Podgorica 25.
januar 2003, IX.
Memoirs of a Very Special Envoy. Jiří Dienstbier: Daň z krve, Transitions Online, February 14,
2003.
http://www.tol.org/client/article/8682-memoirs-of-a-very-special-envoy.html
Češke predstave i stereotipi Turaka. Tomáš Rataj: České země ve stínu půlměsíce, Almanah
20-21, Podgorica 2003, 293-298.
Pejović Čedomir: Komunistička partija Jugoslavije u Crnoj Gori 1919-1941, Slovanský
přehled 1/2003, 86.
Folić Zvezdan: Vjerske zajednice u Crnoj Gori 1918-1953, Slovanský přehled 1/2003, 86.
Porobená země. Konstruování bosňáckého Sandžaku. Harun Crnovršanin, (uro Sadiković:
Sandžak - porobljena zemlja, Slovanský přehled 1/2003, 135-143.
Tolerance i represe menšin v Řecku. Richard Clogg, ed: Minorities in Greece, Mezinárodní
politika 4/2003, 37-38.
Fischer Bernd J.: Albania at War, 1939-1945, Slovanský přehled 3/2003, 407-409.
Schwandner-Stievers Stephanie and Fischer Bernd J., eds: Albanian Identities, Myths and
History, Slovanský přehled 3/2003, 409-412.
Dragović-Soso Jasna: “Saviours of the (ation.“ Serbia´s Intellectual Opposition and the
Revival of (ationalism, Slovanský přehled 3/2003, 412-415.
Dealing with the Cannibals. Tom Gallagher: Balkans after the Cold War, Central Europe
Review http://culture.tol.cz; Balkan Reconstruction Report http://balkanreport.tol.cz
December 10, 2003.
Ger Duijzings: Religion and the Politics of Identity in Kosovo, Lidé města 9/2003, 175-178.
Robert Elsie: A Dictionary of Albanian Religion, Mythology and Folk Culture, Lidé města
9/2003, 178.
Mileta Prodanović: Stariji i lepši Beograd, Lidé města 10/2003, 181-182.
Ladislav Hladký a kol.: České a slovenské odborné práce o jihovýchodní Evropě. Bibliografie
za léta 1991-2000, Slovanský přehled 1/2004, 91-93.
Mustafa Memić: Bošnjaci (Muslimani) Crne Gore, Slovanský přehled 2/2004.
Pierre Cabanes, ed: Histoire de l´Adriatique, Slovanský přehled 3/2005, 392-393.
Under Eastern Eyes: Travel Writing from Eastern Europe and the Balkans, Slovanský přehled
3/2005, 402-403.
Borbe Crnogoraca i želje Slovaka. Ján Jankovič: Boje Čiernohorcov a túžby Slovákov (18391914), Matica IV/ 24, Podgorica 2005, 323-326
Šerbo Rastoder et al: Istorijski leksikon Crne Gore, Český časopis historický, 105/1, 2007, 195 –
196.
Božidar Jezernik: Wild Europe, Český časopis historický, 105/1, 2007, 221 – 222.
Ján Jankovič: Boje Čiernohorcov a túžby Slovákov, Český časopis historický, 105/1, 2007, 222 –
223.
Maria (. Todorova: Balkan Family Structure and the European Pattern. Demographic
Developments in Ottoman Bulgaria, Český časopis historický, 105/4, 2007, 978 – 979.
Momčilo Šaletić: Ubiše knjaza, Český časopis historický, 105/4, 2007, 984 – 985.
Architekt Karel Pařík (1857 – 1942): Čech, který stavěl evropské Sarajevo, Slovanský přehled
2/2008, 287 – 289.
Balkánské gerily v komparativní perspektivě. Momčilo Pavlović – Tetsuya Sahara – Predrag
J. Marković (eds.): Guerilla in the Balkans: Freedom Fighters, Rebels or Bandits –
Researching the Guerilla and Paramilitary Forces in the Balkans, Slovanský přehled 4/2008,
608 – 613.
Dvě století od vzniku pojmu „Balkánský poloostrov“ (1808 – 2008), Slovanský přehled 2/2009,
256 - 262.
Britský diskurs o vzniku Jugoslávie: debaty, koncepce, stereotypy. James Evans: Great
Britain and the Creation of Yugoslavia, Slovanský přehled 4/2009, 515-521.
Zijad Šehić: U smrt za cara i domovinu, Slovanský přehled 3-4/2010, 282.
Střední Evropa od Vídeňského kongresu po evropskou integraci. Catherine Horel: Cette
Europe qu´on dit centrale, Slovanský přehled 3-4/2010, 404-407.
Triplex Confinium: tolerance a netolerance mezi Jadranem a Dunajem v letech 1500-1800.
Egidio Ivetic, Drago Roksandić, eds: Tolerance and Intolerance on the Triplex Confinium,
Slovanský přehled 3-4/2010, 413-418.
Liviu Maior: In the Empire: Habsburgs and Romanians, Slovanský přehled 1-2/2011, 158-160.
Slobodan (aumović: Upotreba tradicije u političkom i javnom životu Srbije na kraju
dvadesetog i početkom dvadeset prvog veka, Slovanský přehled 1-2/2011, 188-189.

Podobné dokumenty