Spustitelné obrazy Fedory - Jak používat

Komentáře

Transkript

Spustitelné obrazy Fedory - Jak používat
Fedora 18
Spustitelné obrazy Fedory
Jak používat spustitelné obrazy Fedory
Paul W. Frields
Nelson Strother
Nathan Thomas
Copyright © 2012 Fedora Project Contributors.
The text of and illustrations in this document are licensed by Red Hat under a Creative
Commons Attribution–Share Alike 3.0 Unported license ("CC-BY-SA"). An explanation
of CC-BY-SA is available at http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/. The
original authors of this document, and Red Hat, designate the Fedora Project as
the "Attribution Party" for purposes of CC-BY-SA. In accordance with CC-BY-SA, if
you distribute this document or an adaptation of it, you must provide the URL for the
original version.
Red Hat, as the licensor of this document, waives the right to enforce, and agrees not
to assert, Section 4d of CC-BY-SA to the fullest extent permitted by applicable law.
Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, the Shadowman logo, JBoss, MetaMatrix, Fedora,
the Infinity Logo, and RHCE are trademarks of Red Hat, Inc., registered in the United
States and other countries.
For guidelines on the permitted uses of the Fedora trademarks, refer to https://
fedoraproject.org/wiki/Legal:Trademark_guidelines.
Linux® is the registered trademark of Linus Torvalds in the United States and other
countries.
Java® is a registered trademark of Oracle and/or its affiliates.
XFS® is a trademark of Silicon Graphics International Corp. or its subsidiaries in the
United States and/or other countries.
MySQL® is a registered trademark of MySQL AB in the United States, the European
Union and other countries.
All other trademarks are the property of their respective owners.
Abstrakt
Jak používat spustitelné obrazy Fedory
1
Spustitelné obrazy Fedory
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Úvod ......................................................................................................................................
Získání obrazu Fedory Live .....................................................................................................
Co bych měl se svým spustitelným obrazem dělat? ..................................................................
Doporučený hardware .............................................................................................................
Bootování ...............................................................................................................................
Výhody spustitelného obrazu ...................................................................................................
Nevýhody spustitelného obrazu ...............................................................................................
Experimentování se spustitelným obrazem ...............................................................................
8.1. Přistupování k existujícím datům ...................................................................................
8.2. Vytváření záložních kopií dat ........................................................................................
9. Instalace Fedory ze spustitelného obrazu .................................................................................
10. Potřebujeme zpětnou vazbu! .................................................................................................
2
2
3
3
3
3
4
5
5
5
5
6
A. Historie revizí
6
1. Úvod
Spustitelný obraz je bezpečným a snadným způsobem, jak otestovat operační systém Fedora na vámi
známém hardwaru. Pokud si tuto zkušenost užijete, můžete nainstalovat software spustitelného (live)
systému na pevný disk vašeho systému. Instalace může nahradit váš současný operační systém,
anebo se nacházet na vašem pevném disku odděleně spolu s ním. Tento spustitelný obraz vám
poskytne zkušenost, která je velmi podobná spuštěné Fedoře, přesto jsou zde některé důležité rozdíly.
Pro více informací si přečtěte 6 – „Výhody spustitelného obrazu“ a 7 – „Nevýhody spustitelného
obrazu“.
2. Získání obrazu Fedory Live
Obraz Fedory Live lze spustit z CD, DVD nebo USB flash disku. Abyste získali obraz Fedory Live:
• Stáhněte ISO obraz Fedory Live ze stránky http://get.fedoraproject.org/.
• Zapište ISO obraz na CD, DVD nebo USB flash disk.
Abyste zapsali ISO obraz na CD nebo DVD, můžete použít váš oblíbený software pro vypalování
optických disků. Zajistěte, abyste použili možnost zapsat ISO obraz na disk, nikoliv vytvořili datový
disk - pro instrukce zkontrolujte uživatelskou příručku vypalovacího softwaru.
Abyste v Linuxu či Windows zapsali ISO obraz na USB flash disk, můžete použít program LiveUSB
Creator, dostupný na stránce http://fedorahosted.org/liveusb-creator. V systému Mac OSX lze použít
terminálový program dd - viz další pokyny v Kapitole 3.2.2 "Vytvoření USB média Fedory v UNIXu,
Linuxu a podobných operačních systémech" v Instalační příručce Fedory 18. Příručku lze získat na
stránce http://docs.fedoraproject.org.
Vytvoření spustitelného obrazu v Mac OSX
Poslední verze Mac OSX využívají rozhraní UEFI firmwaru, které vyžaduje 64bitový ISO obraz.
Výchozí ISO obraz na stránce http://get.fedoraproject.org/ je však 32bitový. 64bitový ISO obraz
lze nalézt kliknutím na odkaz Další možnosti stažení..., který se nachází bezprostředně pod
modrým tlačítkem Stáhnout.
Jakmile získáte ISO obraz Fedory Live a zapíšete ho na CD, DVD nebo USB flash disk, jste připraveni
k zahájení práce ve vašem obrazu Fedory Live!
2
Co bych měl se svým spustitelným obrazem dělat?
3. Co bych měl se svým spustitelným obrazem dělat?
Před tím než použijete vás spustitelný obraz, přečtěte si následující kapitolu a zjistěte si, jak si můžete
Fedoru maximálně užít. Snad si budete chtít také přečíst kapitolu 5 – „Bootování“ pro rady ohledně
spuštění počítače — nebo-li nabootování — z tohoto média. Poté vložte médium do vašeho počítače
a nabootujte z něj.
4. Doporučený hardware
Tento spustitelný systém se bez problému spouští a běží na většině počítačů s 1 GB nebo více
instalované systémové paměti, nebo-li RAM. Váš počítač musí mít schopnost zavádět systém ze
zařízení, kde se nachází vaše médium se spustitelným obrazem. Např. pokud je spustitelný obraz na
DVD, váš počítač musí být schopen zavádět systém z DVD mechaniky.
5. Bootování
Pro nastavení vašeho systému, aby nastartoval ze spustitelného média, vypněte nebo uspěte váš
počítač. Zapněte počítač a dávejte pozor na první obrazovku, která se objeví. Hledejte příkaz, který
naznačuje kterou klávesu použít pro:
• spouštěcí nabídku, nebo
• vstup do nastavení Basic Input–Output System (BIOS)
Upřednostňuje se zvolení spouštěcí nabídky. Pokud se takový příkaz neobjeví, podívejte se do
dokumentace výrobce vašeho počítače nebo základní desky pro správnou klávesu. Na mnoha
systémech je touto klávesou klávesa F12, F2, F1, Esc, nebo Delete.
Většina počítačů obvykle startuje z pevného disku. Pokud máte spustitelný obraz Fedory na DVD, pak
nastavte počítač pro start z DVD mechaniky. Máte-li spustitelný obraz Fedory na USB zařízení, jako
např. USB flash disk, nastavte váš počítač ke startu ze zařízení USB.
Pokud musíte provést změny v nastavení BIOSu, poznamenejte si současné nastavení výběru
zaváděcích zařízení před tím, než ho změníte. Tyto poznámky vám pak dovolí v případě potřeby
obnovit původní nastavení.
BIOS na starších počítačích může obsahovat velmi omezenou nabídku startovacích voleb. Pokud
váš počítač může startovat pouze z disketové mechaniky nebo pevného disku, neexistuje použitelný
způsob jak nastartovat ze spustitelného souboru Fedory. Někdy je od výrobce vašeho počítače
dostupný aktualizovaný BIOS. Aktualizace BIOSu může nabídnout dodatečné volby spouštěcí
nabídky, ovšem pro správnou instalaci vyžaduje opatrnost. Pro více informací hledejte pomoc v
dokumentaci výrobce.
Do doby než provedete instalaci Fedory ze spustitelného obrazu na pevný disk počítače (jak je
popsáno v 9 – „Instalace Fedory ze spustitelného obrazu“), spustitelný obraz Fedory nevytvoří
žádné trvalé změny na počítači, na kterém běží. Pokud váš počítač nemůže ze spustitelného obrazu
nastartovat, můžete bezpečně prozkoumat spustitelný obraz na novějším počítači, k němuž máte
přístup, bez obav ze změn v počítači.
6. Výhody spustitelného obrazu
• I když spustíte spustitelný obraz, máte plnou kontrolu. Narozdíl od čtení o Fedoře z tisku nebo
online, nejste omezení na soubor snímků obrazovek nebo možností vybraných jinými lidmi. Vyberte
si úkol nebo aplikaci k prozkoumání zcela svobodně.
3
Spustitelné obrazy Fedory
• S tímto spustitelným obrazem můžete experimentovat, bez nechtěných změn vašeho předchozího
prostředí počítače, dokumentů nebo pracovního prostředí. Vypněte nebo uspěte váš současný
operační systém, restartujete ho se spustitelným obrazem a po skončení práce se spustitelným
obrazem opět restartuje počítač do původního operačního systému. Vaše předchozí prostředí se
vám vrátí bez jakýchkoliv změn.
• Můžete využít spustitelný obraz pro zjištění, zda Fedora rozpozná a správně nastaví vaše
hardwarová zařízení.
Důležité - Úplné rozpoznání hardwaru
V některých případech nemusí spustitelný obraz nabídnout plný rozsah hardwarové podpory
nabízené nainstalovaným systémem Fedora. Ve spustitelném obrazu můžete být schopni
nastavit další zařízení manuálně. Použijete-li spustitelný obraz z DVD, musíte tyto kroky
opakovat při každém použití spustitelného obrazu.
• Můžete použít spustitelný obraz k vyzkoušení různých pracovních prostředí, jako je GNOME, KDE,
Xfce, a další. Žádná z těchto voleb nevyžaduje opětovné nastavování současné instalace Linuxu na
vašem počítači. O různých pracovních prostředích se můžete dozvědět více v Uživatelské příručce
Fedory 18, jenž je dostupná na drese docs.fedoraproject.org.
• Spustitelné obrazy na USB mohou obsahovat jak trvalý segment, tak samostatnou oblast pro
uživatelova data. Trvalý segment umožňuje provést změny spustitelného prostředí Fedory a
uchovat je pro příští používání spustitelného obrazu Fedory. Tyto změny mohou zahrnovat
aktualizace systémového softwaru, změny nastavení a nové programy, které si vyberete pro
instalaci. Samostatná oblast uživatelských dat vám umožňuje kdykoliv později opětovnou instalaci
spustitelného obrazu s novější verzí Fedory, zatímco vaše dokumenty, mediální soubory a další
důležité informace zůstanou zachovány.
7. Nevýhody spustitelného obrazu
• Při užívání tohoto spustitelného obrazu na DVD může být váš počítač mnohem pomalejší při
odpovídání na vaše akce nebo může vyžadovat více času k dokončení úloh, než se systémem
nainstalovaným na pevném disku. Disky DVD poskytují data počítači mnohem pomaleji než pevné
disky. Je k dispozici méně systémové paměti vašeho počítače pro spouštění a běh aplikací. Běh
spustitelného obrazu z RAM vykoupí vyšší paměťové nároky za rychlejší časy odpovědí.
• Kvůli omezením kapacity, je obsaženo méně programů než v plné instalaci Fedory. Vaše oblíbené
aplikace se nemusí v tomto spustitelném obrazu nacházet, ačkoliv v plné instalaci Fedory se
nacházet mohou a běhat velmi dobře.
Důležité - trvalost spustitelného USB
Spustitelné obrazy na USB s trvalostí vám umožňují instalovat nové aplikace do vašeho
systému Fedora. Existuje zde omezení kapacity dostupné pro nové aplikace. Rozhodnete-li se
provést mnoho změn v nainstalovaném softwaru, nainstalujte Fedoru na pevný disk.
4
Experimentování se spustitelným obrazem
• Ve spustitelném obrazu na DVD nemůžete trvale nainstalovat nové aplikace. Pro vyzkoušení jiných
aplikací nebo nových verzí současných aplikací musíte buď použít spustitelný obraz na USB s
trvalostí, nebo nainstalovat Fedoru na váš počítač. Můžete být schopni dočasně nainstalovat nebo
aktualizovat aplikace, nicméně pokud máte dostatečnou systémovou paměť. Většina systémů
vyžaduje více než 512 MB paměti RAM pro úspěšné provedení instalace nebo aktualizace. Tyto
změny budou ztraceny poté, co spustitelný obraz vypnete.
• Změny se mohou rovněž vytratit, pokud využití systémové paměti přinutí systém znovu načíst
původní software nebo nastavení ze spustitelného souboru na DVD. Toto chování je pro spustitelné
DVD obrazy typické a u plné instalace Fedory nenastává.
8. Experimentování se spustitelným obrazem
Abyste nalezli programy, které vás zajímají, prozkoumejte ikony a nabídky na pracovní ploše a kolem
ní. Navíc si můžete přát prozkoumat další schopnosti.
8.1. Přistupování k existujícím datům
Spustitelný systém může přistupovat k existujícím datům uloženým na:
• disketových mechanikách
• USB discích
• diskových oddílech
Proto si můžete otestovat jak Fedora spolupůsobí s vašimi dokumenty, fotografiemi a multimediálními
soubory a jak soubory vytvoření programy běžícími ve spustitelném prostředí Fedory fungují, když je
přenesete do vašeho existujícího prostředí počítače.
8.2. Vytváření záložních kopií dat
Můžete použít spustitelný soubor k vytvoření záloh nebo archivních kopií dat, pokud váš počítač
obsahuje:
• vypalovací CD nebo DVD mechaniku
• pevný disk s dostatečně volným prostorem
Soubory, které jsou normálně používány vaším předchozím operačním systémem, je-li spuštěn,
nejsou používány ve spustitelném obrazu. Proto můžete použít spustitelný obraz pro zkopírování
soubor, které dělají problémy zálohovacímu softwaru v předchozím operačním systému.
9. Instalace Fedory ze spustitelného obrazu
Pro nainstalování Fedory ze spustitelného obrazu:
• V prostředí GNOME (výchozím prostředí pracovní plochy) přejeďte ukazatelem myši do levého
horního rohu obrazovky a aktivujte přehled činností. Poté klikněte na ikonu Instalovat na pevný
disk dole v panelu (vertikální pruh ikon po levé straně v přehledu činností).
5
Spustitelné obrazy Fedory
Poznámka
Nepodporuje-li váš počítač grafické efekty používané v GNOME 3, budete automaticky
přihlášeni do jednodušší verze pracovního prostředí GNOME, nazývané "Fallback Mode".
Standardní prostředí GNOME má jednu černou lištu přes horní stranu obrazovky, zatímco
prostředí Fallback Mode má černé lišty dvě. Jednu přes horní a druhou přes dolní stranu
obrazovky. Chcete-li ve Fallback Modu nainstalovat Fedoru na pevný disk vašeho počítače,
stiskněte kombinaci kláves Alt+F2. A v okně, které se objeví, napište "liveinstal" (uvozovky
vynechte) a stiskněte Enter.
• V prostředí Xfce, na pracovní ploše poklepejte na ikonku Instalovat na pevný disk.
• V prostředí KDE, poklepejte na ikonku Instalovat na pevný disk v adresáři pracovní plochy.
Po instalaci Fedory je možné si na trvalém základě přizpůsobit programy a nastavení dle svých
preferencí. Ačkoliv spustitelný obraz nabízí pouze zlomek softwaru dostupného pro Fedoru, toto
omezení padá v okamžiku, kdy Fedoru nainstalujete na počítač.
Stručná příručka instalace Fedory 18, k dispozici na docs.fedoraproject.org, poskytuje instrukce
pro postupné kroky pro užití spustitelného obrazu k instalaci Fedory na obvyklé stolní a přenosné
počítače.
10. Potřebujeme zpětnou vazbu!
Pokud najdete v tomto manuálu typografickou chybu nebo máte návrh na jeho vylepšení, rádi se
o tom dozvíme! Zapište prosím záznam do Bugzilly: http://bugzilla.redhat.com/bugzilla/ k produktu
Fedora Documentation.
Při zadávání hlášení o chybě vždy uveďte identifikátor manuálu: readme-live-image
Máte-li nějaký návrh na vylepšení dokumentace, pokuste se být při jeho popisu co nejkonkrétnější.
Najdete-li chybu, uveďte prosím číslo oddílu a část okolního textu, abychom ji jednoduše našli.
A. Historie revizí
Revize 18.0
Sun Dec 23 2012
Dokument vydání Fedory 18
Ben Cotton [email protected]
Revize 16.0
Tue Nov 08 2011
Dokument vydání Fedory 16
Petr Kovář [email protected]
Revize 15.0
Nathan Thomas
[email protected]
Wed Apr 27 2011
Aktualizace pro Fedoru 15
6
Historie revizí
Aktualizace pokynů pro prohlížení souborů na lokálních oddílech v Xfce 4.8
Revize 14.0
Tue Oct 19 2010
Nathan Thomas
[email protected]
Aktualizace pro Fedoru 14
Revize 13.1.0
Sat Mar 27 2010
Nathan Thomas
[email protected]
Aktualizace pro Fedoru 13
Přidány informace o spustitelných obrazech, jejichž velikost překračuje kapacitu CD
Sjednocení velkých písmen
Přidány informace o přístupu k souborům na pevném disku z Xfce
7
8

Podobné dokumenty

Package Group Selection

Package Group Selection the "Attribution Party" for purposes of CC-BY-SA. In accordance with CC-BY-SA, if you distribute this document or an adaptation of it, you must provide the URL for the original version. Red Hat, as...

Více

Vypalování ISO obrazů na disk

Vypalování ISO obrazů na disk 13, nebo pro plnou sadu instalačních návodů Instalační příručka Fedory 13. Oba dokumenty jsou k dispozici na adrese http://docs.fedoraproject.org.

Více

Vypalování ISO obrazů na disk - How to

Vypalování ISO obrazů na disk - How to If you are burning a set of Fedora CDs, you can test that you are burning the discs correctly and that your computer can boot from these discs as soon as you have burnt the first disc in the set. R...

Více

Stručná příručka instalace - Stažení a instalace Fedory 20 na většině

Stručná příručka instalace - Stažení a instalace Fedory 20 na většině the "Attribution Party" for purposes of CC-BY-SA. In accordance with CC-BY-SA, if you distribute this document or an adaptation of it, you must provide the URL for the original version. Red Hat, as...

Více

Vypalování ISO obrazů na disk - Jak stáhnout ISO obrazy a vypálit je

Vypalování ISO obrazů na disk - Jak stáhnout ISO obrazy a vypálit je the "Attribution Party" for purposes of CC-BY-SA. In accordance with CC-BY-SA, if you distribute this document or an adaptation of it, you must provide the URL for the original version. Red Hat, as...

Více

Vypalování ISO obrazů na disk

Vypalování ISO obrazů na disk the "Attribution Party" for purposes of CC-BY-SA. In accordance with CC-BY-SA, if you distribute this document or an adaptation of it, you must provide the URL for the original version. Red Hat, as...

Více

Stručná příručka instalace

Stručná příručka instalace the "Attribution Party" for purposes of CC-BY-SA. In accordance with CC-BY-SA, if you distribute this document or an adaptation of it, you must provide the URL for the original version. Red Hat, as...

Více

Ceník her pro PS2

Ceník her pro PS2 Akce/Adventura Blood Will Tell Akce Bloody Roar 4 Bojovka Blowout Akce Bombastic Logika Boxing Champions Box Brave Akční Adventura Broken Sword: The Sleeping Dragon Adventura Brothers in Arms Váleč...

Více

Vypalování ISO obrazů na disk

Vypalování ISO obrazů na disk the "Attribution Party" for purposes of CC-BY-SA. In accordance with CC-BY-SA, if you distribute this document or an adaptation of it, you must provide the URL for the original version. Red Hat, as...

Více