lil SCIO

Komentáře

Transkript

lil SCIO
Škola: AGHMN
•
lil SCIO
PZ na SŠ 201 0/2011
Souhrnné výsledky za školu - zapsaní
extrémni
výsledky
o
celkový pru měrný
výsled ek
~eský jazyk
uchazeči
( uchazeč i )
průměrný
percentil
za části testu
......
e
e
Vl
o
:::l
......
c
10
.!><:
•10
•N
15
2Vl
.....
o
.o
o
a.
~
Sletě
>Vl
•:::l
Gymnázium
Q)
>U
o
·~:g
o
Q)
~ ~
Q)
Q)
a.
u a.
60
64
>Q)
·~0."
c c
·a. uQ)
:::l .....
..:.::
Vl
a.
·c:
Vl
;o
.!><:
Vl
~
';;:j
o
a.
72
29
12
•:::l
~
·10
......
•O
Vl
Q)
a.
64
~
Q)
u
Ol
Q)
'2
>
:::l
c
E
(ij
3
59
65
<O
<O
..c
o
extrémni
výsledky
o
celkový pru měrný
výsled ek
Matematika
c
>
."
průměrný
za
( uchazeč i )
percentil
testu
části
......
Vl
o
c
.!><:
10
•10
>N
15
2Vl
.....
o
.o
o
a.
~
Sletě
>Vl
•:::l
......
.~
o
a.
60
Gymnázium
·~ :g
~ Q)~
Q)
u a.
55
·>>0."
c c
·Q)
a.
u
:::l .....
..:.::
Vl
Q)
a.
55
>Q)
a.
Vl
· :::l
~
c
>
."
Ol
c
1
.::::
·<O
......
•O
;o
..:.::
Vl
~
oa.
46
18
6
Vl
<O
Q)
extrémni
výsledky
celkový pr ůměrný
výsled ek
OSP
·c
Q)
<O
.!><:
:s
B
·c
E
oQ)
~
Q)
Q)
u
.!><:
c
10
Ol
.2
54
56
55
průměrný
za
(u chazeči )
e
.o
Q)
.2l
<O
percentil
testu
části
......
Vl
o
c
>Vl
•:::l
.!><:
10
•10
>N
15
2Vl
.....
o
.o
o
a.
~
Sletě
Gymnázium
......
Q)
>U
o
~ >.:;:::
>
o cQ)
~ ~
Q)
Q)
a.
u a.
60
69
·~0."
c c
·Q)
a.
u
:::l .....
..:.::
Vl
Q)
a.
69
>Q)
a.
c
Vl
•:::J
;o
.!><:
Vl
~
';;:j
o
a.
118
47
14
·<O
t5
~
•O
c
>
."
<O
Ol
Q)
c
o
-<0
c
:(ij
€Q)
>
72
..:.::
u
>-
~
c
.::::
N
c
<O
~
<O
>
..:.::
60
65
(ij
,___
la:AGHMN
plna: GYMN8
•
~ SCIO
PZ na SŠ 2010/2011
Průměrný
celkový percentil po oborech školy- skupina oborů GYMN8
Graf znázorňuje průměrné celkové percentily zapsaných uchazečů všech oborů vaší školy, které patří do skupiny GYMN8.
je zde vyznačen průměrný percentil zapsaných uchazečů vaší školy a všech zapsaných uchazečů , kteří patří do této skupiny.
Zároveň
00 ~--------------------------------------------------------------------------~
90
,_ .
• obor: Gymnázium
80
70
-- ...... - - -·- - - - - ·
60
---vaše škola ve
GYMN8
50
skupině
40
30
-všichni uchazeči
skupiny GYMN8
20
...
~.~'
.'"'
10
li
0 +-----
ČJ
MA
Počet uchazečů: ČJ 60 MA 60 OSP 60
OSP
STRANA: 1
Ia: AGHMN
pina: GYMN8
lil•SCl O
PZ na SŠ 2010/2011
Relativní postavení
oborů
školy v testu OSP- pouze obory GYMNS
Graf vystihuje postavení vašich zapsaných uchazečů seskupených do oborů , na které se hlásíli, v rámci daného testu ve srovnáni se všemi zapsanými
uchazeči , kteří se zúčastnili 1. kola přijlmacího řízen í. Pořadí je dáno průměrným skupinovým percentilem oba
I
o
Skupina: GYMN8
-
-
--G3 vaše obory
I
m
.---r-
e
,--
:::1
is::
E
~
~
I
rr-
I
r-
I
r-
h=
jednotlivé obory
STRANA: 2
~
)la:AGHMN
•
~ SCIO
PZ na SŠ 2010/2011
Lipina: GYMN8
Relativní postavení oborů školy v testu ČJ- pouze obory GYMNS
Graf vystihuje postavení vašich zapsaných uchazečů seskupených do oborů , na které se hlásili, v rámci daného testu ve srovnáni se všemi zapsanými
uchazeči , kteří se zúčastnili 1. kola přijímacího řízeni. Pořad í je dáno průměrným skupinovým percentilem oba
[
- ~ vaše obory
D Skupina: GYMN8
~
r-r-
t-------------------------------------------------- ~ --------------------~
::s
r-
~
r----------------------------------------------------- e
,....,---
- - - -----;:::::;:=:;::=r-1
~r=n 11 ~~~
I
,--r-~
r-
r-r----r--.---
~r­
~
f---r-
jednotlivé obory
STRANA: 3
la:AGHMN
plna: GYMN8
•
~ SCIO
PZ na SŠ 2010/2011
Relativní postavení oborů školy v testu MA - pouze obory GYMN8
Graf vystihuje postaveni vašich zapsaných uchazečů: seskupených do oborů , na které se hlásili, v rámci daného testu ve srovnání se všemí zapsanýmí
uchazeči , kteři se zúčastnili 1. kola přijímaciho řízen í. Pořad! je dáno průměrným skupinovým percentilem obo
I
o
~
Skupina: GYMN8
vaše obory
I
,--
,---
I()
lt)
_,--
e
-r--
::J
"j;j
~
c
-,--
~
(!)
_,---
,---
-
.8
,--r~-
,--r-
-
-
---
---
--
' ---
---
--
-
jednotlivé obory
STRANA: 4
Škola: AGHMN
Skupina: GYMN8
Obor: Gymnázium
uchazeči
v I. Kole
(180%)
120 ,-------------,
100
80
150 .---------------,
100 + - - - -
60
40
50
20
obor
Gymnázium
.9
(/)
.E
Atraktivnost oboru
Naplněnl oboru
(82%)
(100%)
80 -.-------------,
70
60
50
40
30
20
80 .-------------,
60
II
oI
o
počet
počet
počet
počet
počet
uchalečů
uchazečů
ptijatých
pfijatých
zapsaných
t:
•(O
(/)
a.
~
1.
X
uchazeč
duvody yYběru oboru formulované vtastnfmi slovy uchazeču .
BAURY GAJALOUM
abych měla dobré povoláni
BOULAU KEFULOC
je tam ma sesra, lepši možnost dostat se na 1/Š, dopravně dostupná
CACAU HOUBYHAUP
abych si zvykla na školu
X
CAUCI MUGOJUM
umožni mi získat dobře placené zaměstnání
X
CAUFA LOUPUFYZ
doporučení od
X
CECO SYMERIF
hodně
se tu
známých
naučím
i
COTU NASUTIF
chci mít 1/Š, preji si to rodiče
X
COUBO XYHEVAUL
abch něco víc věděla a měla dobrě zaměstnání
X
DISU NIZAULOS
dobrá pověst školy, dobrě
DOGY HADOTAF
mají hodné učitele a hezkou školu
X
DUTO BOUDOU KAUZ
jdou tam moji kamarádi
X
DUXE KYTATEC
kvůli zaměstnání
X
DYRE RAUXEJAK
chci mit dobrě vzděláni
X
FAJU RETYPAUZ
pokud dokážu pz mám možniost pro další studium
X
FORO DOUKUKEF
je dobrá
učební plány
FURE NEDISYD
dobrá šance na přijetí
FYNA GUTAVAH
libl se mi na zš ale mám paci~ že žéci o učeni nemaji zájem, proto chci na gympl
X
GAUGO VOZYRAUZ
mám to blízko, chiodí se sourozenci
X
GEJI JAFAURUL
nemusela bych se Slet rozhodovat jak dál
X
GEKA DOZIPAN
chodí i moje sestra a je tady moc spokojena
X
X
GORAU CYZEXAZ
abych měla vzděláni, doporučili mi to učitelé
GOUKO ROSUJAUH
1/Š mi umožni dobre placená zaměstnáni
HOUFU BA TELYT
je to prý super škola
JAZAU JIGUGIB
umožni mi to dobře placené zaměstnání
JICA PUZOGOH
chci zjistit jesUi na to mám
X
JOHOU DALAUKAG
je nejblíž
X
JOUMA FYSUDIC
chci být doktorem a bez toho to nejde
X
studuje tady i zbytek rodiny a na zš se nic neučime
X
JOUNAU HIRUXOT
KAUCOU TAUHANUL
KEJA LAURYMUR
X
KEKY VUSOTAUC
lepši učení
KITOU GIXITYG
dobrá šance studovat 1/Š
X
X
X
kamarádi ze zš, rodiče chtějí
jsou zde méně hloupé děti
KOHO HIPUBIT
budu mít lepší vzdělání a múžu potom mít i lepší práci
KOHO HIPUBIT
budumíllepší vzdělání a lepši zaměstnáni
KORY KOZOFOUH
dostupnost
KOUJI BYVITUV
KURAU MAMAUBEX
KURAU MAMAUBEX
II
I
40
20
10
o
o
~ SCIO
přijímacího řízení
Úspěšnost uchazečů
(68%)
Poptávka uchazečů
kapacita
oboru
•
PZ na SŠ 2010/2011
mám šanci na dobře placeně místo a taky budu mít větší šanci na 1/Š
. chod i tam sestra, chce se mi
na jinou jsem se nehlisila, ma dobrou pověst
kapacita
oboru
ll
I
I
počet
zapsaných
Škola: AGHMN
Skupina: GYMN8
Obor: Gymnázium
•
PZ na SŠ 2010/2011
~ SCIO
c
obor
.9
Ul
.E
'<11
(/)
a.
uchazeč
X
X
X
X
X
X
KURAU MAMAUBEX
na jinou jsem se nehlísila, má dobrou pověst
KURAU MAMAUBEX
chodí tam sestra . chce se mi
LISU MORIVOUT
LISU MORIVOUT
pfipadá mi jako dobrá škola
LOJOU VOLOJAR
LULE SOUJELOG
umožní mi vybrat si dobré zaměstnáni
MAUXI CEKIHAUC
MOUXU VOSOUTOUT
NEVAU NIVEKOUM
z-ajímá mě víc a nudím se v hodinách
pfejí si to rodiče ,
zaručí
uchazečů .
mi to dobrou budoucnost
chci se naučit dobře češtinu a jině předměty
mám vě~i možnost úspěšně studovat na '15, dobrá příprava
líbilo se mi na dni otevfenych dvefi, chodí tam moje sestra a libl se jl tam
NEXU NYVABAUJ
chci se dostat na vš
NIBAU POZONAD
PABAU RYlEGUL
budu tom~ hodně kamarád ů
je to nejlepší gympl v okolí
PIFOU NOCUXAUM
chtěj i
X
POGE RAROJYP
RATY HOUPOUKEH
na tuto škou chodila i má matka, je na dobré úrovni
X
je to blízko domova. moje mamka lam učí
X
ROUKE CUHYFIB
RYGOU MUTUFOX
SAURO VYZAUKYH
X
SEBO ROLAUDAZ
všichni to doporučuji
X
chodí tam starší sestra
X
SEBO ROLAUDAZ
SOUGYZORAUHYD
X
SOUGYZORAUHYD
dostane se mi dobrého vzděláni
chci mil vě~í šance na hledání práce
X
SUCU SOGEFOUB
SYTY RAUKILOT
TANOU REBIZES
VUROU HEGOUGIG
VYBY KAVUMUZ
budu mil víc možnosti k zaměstnán í
VYBY KAVUMUZ
baví mě studovat
ZIJA NEFUCOUF
lOUCO NEXULAT
lepši vzděláni než na zš
X
ZOUJI XECORUN
abych byl chytfejši
X
ZOUTO CAUZAVOH
X
X
X
X
ZUBOU JYNOKYK
ZVJU ZODOUXEN
X DAURAU HYDOUGAUJ
DISI RAUVIFOT
HISAU HOUFYNUN
X
2.
oboru formulované vlastními slovy
:3
X
Gymnázium
důvody výběru
X
X
X
X
to rodiče ,
lepe pfipravuje na zaměstnán i
mám to blizko, budu se stěhovat
mám tam sestru a je tam dobré spojeni
dostane se mi dobrého vzdělán i
prohloubení učiva a jin)'ch látek
chci se naučit více věcí
m ůžu
ziskat dobrou zkušenost
pfeJí si to rodiče
naučím se
tu víc než na zš, mohl bych m1llepší zaměstnáni
je tam ma sestra a má velké vyhlídky na budocnost
chci m~ vzděláni
je to blízko, je to tou hezké, půjdou sem kamarědi
jen jako pojistka, myslím, že bude taky dobra
mám tam hodně kamarád ů
JALO JIGOUFIT
dřiv jsme
JATE CYPAVAUV
JAUDAU DIGYSUS
jako náhradní termín, znám to tam
JAZAU JIGUGIB
JOXAU HYBUDOS
MOUPAU LEPUNYM
NYTAU HIFAKET
umožni úspěšně studovat VŠ
tam bydleli
abych se něco naučil a polom vystudoval VŠ, kvůli dobrým učiteh1m
chci se lépe vzdělávat
doporučen i kamarád ů
pláni rodičů

Podobné dokumenty