Technické listy - M-Kupr

Komentáře

Transkript

Technické listy - M-Kupr
M-KUPR, s.r.o.
Brněnská 30, Žďár nad Sázavou 591 01
Tel.: 566 501 964, 602 418 441
[email protected] www.m-kupr.cz
Technické listy
PNZ PRODUKTE GmbH
Firma PNZ se specializuje na výrobu produktů pro ochranu, úpravu a ošetření dřeva a podlah
a na výrobu voskových produktů v souladu s firemním logem
Pflanzlich – Natürlich – Zukunftsorientiert
(rostlinné – přírodní – zaměřené na budoucnost)
Výrobní závod leží ve středu lázeňského města Kipfenberg v chráněné krajinné oblasti
Altmühltal mezi Norimberkem a Mnichovem. Samotná poloha zavazuje k tomu, že veškerá
produkce musí probíhat s nejmenším možným zatížením životního prostředí.
Produkty PNZ jsou vyráběny podle desítky let starých receptů s použitím nejnovějších
technologií a nejkvalitnějších surovin. Je kladen důraz na přírodní, obnovitelné suroviny
s vysokou účinností.
Základními surovinami jsou přírodní vosky a oleje jako lněný, řepný, sójový,
bodlákový olej, šelak, včelí vosk, candelilla vosk, carnauba vosk, zemní vosk, japonský vosk
apod. Minerální pigmentace zajišťuje vysokou kryvost a ochranu před UV zářením.
Ve výrobě nejsou používány rakovinotvorné ani dráždivé látky.
Výrobky jsou bez fungicidních nebo biocidních látek a musí být naprosto netečné pro lidi,
zvířata i rostliny podle DIN 53160 a EN 71.
2.2010
M-KUPR, s.r.o.
Brněnská 30, Žďár nad Sázavou 591 01
Tel.: 566 501 964, 602 418 441
[email protected] www.m-kupr.cz
PNZ Impregnační základ W
PNZ IMPRÄGNIERGRUND W
Charakteristika:
PNZ Impregnační základ W je bezbarvý prostředek na bázi rostlinných olejů, bez
rozpouštědel. Vytváří nebobtnavý vodoodpudivý nátěr regulující vlhkost, působí do hloubky a
spolehlivě zabraňuje modrání, hnilobě a chrání před houbovým napadením.
Použití:
Veškeré dřevěné konstrukce, obložení, okna, parapety, zahradní domky, pergoly, skleníky,
nářadí, zahradní nábytek, dveře, balkóny atd., vhodné i do vlhkých a mokrých prostor
koupelen, saun. Prostředek není odolný proti UV záření a používá se jako základ pro PNZ
vosky , oleje či lazury, případně pod ostatní běžné lazurovací nebo krycí nátěry. Prostředek je
zcela bez zápachu.
Zpracování:
Dřevo by mělo být neošetřené, zbavené prachu, suché a nezmrzlé. Staré nátěry, tvořící
souvislý film, je třeba beze zbytku odstranit. Vlhkost dřeva max. 18%, pracovní teplota min.
8°C.
Jednou natřít nebo nastříkat ze všech stran.
Spotřeba: cca 120 - 160 ml/m2
Barva: bezbarvý
Schnutí: podle savosti dřeva, teploty a vlhkosti vzduchu až 1 den.
Čištění: pomůcky omýt vodou a mýdlem.
Upozornění: Chránit před dětmi. V obytných prostorech nepoužívat velkoplošně, v interiéru
doporučujeme použít PNZ Bórovou impregnaci. Zabránit styku s potravinami, nápoji a
krmivy. Zbytky nevylévat do kanalizace. Zkoušeno podle DIN - EN 152 modrání,
DIN - EN 113 houby
Třída nebezpečnosti obsahu: bez označení
Třída hořlavosti: nepodléhá zařazení
Skladování: v suchu a chladu, dobře uzavřené, chránit před mrazem.
Složení: voda, alkydový olej
Účinná látka: 0,7% jodocarbonat
Balení: 0,75 l, 2,5 l, 10 l, 30 l
M-KUPR, s.r.o.
Brněnská 30, Žďár nad Sázavou 591 01
Tel.: 566 501 964, 602 418 441
[email protected] www.m-kupr.cz
PNZ Odstraňovač červotoče
PNZ HOLZWURMFREI
Charakteristika:
PNZ Odstraňovač červotoče je bezbarvý, hluboko působící prostředek proti tesaříkům a
červotočům, který současně působí preventivně proti dalšímu napadení.
Použití:
Je vhodný pro všechny dřevěné výrobky v interiéru i v exteriéru. V čerstvém stavu má velmi
lehký zápach, po zaschnutí je zcela bez zápachu.
Zpracování:
Dřevo musí být suché a zbavené prachu. Zbytky starých nátěrů odstraňte, přípravek aplikujte
do vyvrtaných otvorů nebo celoplošně, natíráním, máčením nebo stříkáním. Napadené dřevo
je třeba napustit do úplného nasycení.
Spotřeba:
cca 300 ml/m2 na l nátěr
Schnutí:
podle savosti dřeva, teploty a vlhkosti vzduchu až 1 den.
Čištění:
použité pomůcky se čistí přípravkem PNZ Speciální ředidlo.
Upozornění:
Používejte pouze k určenému účelu a pouze tam, kde je nutná ochrana dřeva.
Chraňte před dětmi.
Nepoužívejte na dřevo, které je v přímém kontaktu s potravinami nebo krmivem.
Nepoužívejte na včelí úly.
Při práci zajistěte dostatečné větrání, dbejte aby v blízkosti nebyl otevřený oheň (výrobek
obsahuje rozpouštědla).
Zabraňte úniku do povrchové vody, prostředek je jedovatý pro ryby a vodní živočichy.
Chraňte pokožku a oči před potřísněním.
Třída nebezpečnosti A III.
Barvy:
bezbarvý
Složení:
nearomatické uhlovodíky. Účinná látka 0,24 % permethrin.
Balení: 125 ml, 0,75 l, 2,5 l, 10 l, 30 l
M-KUPR, s.r.o.
Brněnská 30, Žďár nad Sázavou 591 01
Tel.: 566 501 964, 602 418 441
[email protected] www.m-kupr.cz
PNZ Izolační základ
PNZ ISOLIERGRUND
Charakteristika:
Slouží jako podklad pod světlé a střední nátěry PNZ voskem, olejem, lazurou, apod.
Transparentní PNZ Izolační základ zabraňuje černání a prorážení barevných skvrn, především
u dubu, modřínu, teakového dřeva, červeného cedru, korku a rovněž u tlakově
impregnovaného dřeva, vlivem látek obsažených ve dřevě. Je základním nátěrem pro všechny
vnitřní a vnější dřevěné a korkové povrchy. Odolává povětrnostním vlivům, je elastický a
reguluje vlhkost. Je též vhodný jako impregnace proti nikotinu, tukům, sazím a vodě.
Použití:
Veškeré nosné dřevěné a korkové podklady, dřevotříska, omítka, zdivo. PNZ Izolační základ
je možno přetírat PNZ lazurou na dřevo, PNZ voskem, jakož i ostatními obvyklými nátěry.
Zpracování:
Nečistoty a staré nátěry je třeba dokonale odstranit. Dřevo musí být suché, čisté a odmaštěné.
Pro ochranu dřeva proti modrání a hnilobě použijte nejdříve PNZ Impregnační základ W.
PNZ Izolační základ důkladně rozmíchejte a nanášejte štětcem nebo válečkem. V některých
případech je vhodné provést druhý nátěr (doporučuje se zkušební vzorek).
Schnutí:
Mezi jednotlivými nátěry 1 - 2 hod. Příští den přetřete např. PNZ lazurou. Pracovní teplota
min. 8°C.
Spotřeba:
1 litr na cca 12 m2 nátěru.
Skladování:
V suchu a chladu (chránit před mrazem), dobře uzavřené.
Čištění:
Znečištěné pomůcky omyjte vodou a mýdlem.
Složení:
Voda, šelak, kalafuna, damar, přírodní latex, metylcelulóza, borax, potaš.
Balení:
0,75 l, 2,5 l, 10 l a větší
M-KUPR, s.r.o.
Brněnská 30, Žďár nad Sázavou 591 01
Tel.: 566 501 964, 602 418 441
[email protected] www.m-kupr.cz
PNZ Olej na modřínové a cedrové dřevo
PNZ LÄRCHEN + ZEDERN - ÖL
Charakteristika:
Olejová emulze k ochraně a ošetření modřínového a cedrového dřeva v interiéru i exteriéru. Je
vyrobený z přírodních emulgovaných olejů, které jsou speciálně určeny pro uvedené druhy
dřeva. Přípravek je vysoce odolný proti povětrnosti a UV záření, je prodyšný a bez
rozpouštědel. V tekutém stavu má mléčné zabarvení, po zaschnutí je bezbarvý. Reguluje
vlhkost, je prodyšný, nehořlavý, ekologický.
Použití:
K ochraně a ošetření plotů, pergol, zahradních domků, zahradního nábytku a všude tam, kde
je zastoupeno modřínové a cedrové dřevo. Na podlahách teras není zajištěna odolnost proti
otěru.
Zpracování:
U dřeva, napadeného houbami, použijte nejprve PNZ-IMPRÄGNIERGRUND. Nečistoty
odstraňte přípravkem PNZ-GARTENHOLZREINIGER. PNZ-LÄRCHEN+ZEDERN-ŐL
naneste na povrch dřeva. Povrch musí být čistý, zbavený mastnot a prachu. Nátěr proveďte 23x až do úplného nasycení dřeva. Suchá místa je třeba znovu přetřít. Doba schnutí 8-12 hod.
Pracovní teplota min. 8°C. Při vlhkém a chladném počasí se doba schnutí může prodloužit.
PNZ-LÄRCHEN+ZEDERN ŐL můžete následně ošetřovat přetřením pouze produkty PNZ.
Přetírání (oživení) povrchu se provádí podle potřeby. Chcete-li docílit barevného povrchu,
proveďte nejprve nátěr přípravkem PNZ-HOLZ-LASUR, čímž se podstatně zvýší odolnost
proti UV záření. Chcete-li později docílit barevné plochy, je možno PNZLÄRCHEN+ZEDERN ŐL přetírat přípravky PNZ-HOLZ-LASUR nebo PNZ-HOLZWACHS.
Spotřeba: Opracované dřevo: 1 litr na cca 10 m2.
Surové dřevo: 1 litr na cca 6-8 m2.
Skladování: dobře uzavřené v chladu, chránit před mrazem
Čištění: ihned po skončení práce vodou a mýdlem.
Odstín: bezbarvý
Upozornění: Při použití více balení různých šarží se doporučuje smíchat obsah ve větší
nádobě.
Složení: zušlechtěné přírodní oleje, voda, přírodní emulgátory.
Balení: 0,75 l, 2,5 l, 10 l, 30 l a větší.
M-KUPR, s.r.o.
Brněnská 30, Žďár nad Sázavou 591 01
Tel.: 566 501 964, 602 418 441
[email protected] www.m-kupr.cz
PNZ Venkovní olej
PNZ AUSSENÖL
Poskytuje přírodní ochranu dřeva a proto tento produkt není zařazen do žádné třídy
nebezpečnosti (DIN 53160/EN 71)
Charakteristika:
Barevný PNZ Venkovní olej je vyráběn podle staletých receptur a používá se především v
exteriéru. Nátěr netvoří souvislý film a poskytuje ochranu před extrémními povětrnostními
vlivy. Na rozdíl od nátěrů tvořících souvislou vrstvu, se PNZ Venkovní olej usazuje pevně v
kapilárách dřeva a poskytuje tak dřevu přírodní ochranu, odolnou povětrnostním vlivům, vodě
a UV záření. Zabraňuje bobtnání, vysychání a praskání dřeva.
Použití:
Ochrana a zušlechtění domácích i exotických dřevin. Na obklady, okna, výlohy, dveře,
zahradní stavby, garážová vrata, zahradní nábytek, balkóny, ploty, hračky apod. Proti modrání
a hnilobě doporučujeme předchozí nátěr PNZ Impregnačním základem, na dubové dřevo PNZ
Izolačním základem.
Zpracování:
Nanáší se štětcem, stříkáním nebo roztíráním ze všech stran na čistý, suchý, odmaštěný a
nezmrzlý povrch. Po 5-10 min. schnutí se důkladně rozetře téměř suchým štětcem. Nejdříve
po 12 hod. se stejným způsobem provede druhý, event. třetí nátěr. Vlhkost dřeva nesmí být
vyšší než 18%. Staré souvislé nátěry či olejové barvy je třeba dokonale odstranit - opálit,
obrousit nebo louhovat. Podklad musí být suchý, savý, čistý, zbavený prachu. Pro dlouhou
životnost a otěruvzdornost doporučujeme po barevném nátěru nanést závěrečný nátěr PNZ
Venkovní olej Natur, u venkovních teras PNZ Tvrdovoskový olej. Pracovní teplota min. 8°C.
Spotřeba: 1 litr na cca 15 m2 při prvním nátěru v závislosti na druhu dřeva a jeho povrchu
(řezivo nebo hoblované dřevo).
Skladování: dobře uzavřené v chladu (chránit před mrazem).
Čištění: znečištěné pomůcky omýt mýdlovou vodou nebo speciálním PNZ ředidlem.
Barvy: č. 1 natur (nepoužívat samostatně pro exterier), č.2 opálově bílá, č.3 modřín, č.4
třešeň/kaštan, č.5 limba/pinie, č.6 dub/oliva. Všechny barvy jsou vzájemně mísitelné.
Upozornění: Při použití více balení s různými šaržemi je třeba náplně smíchat ve větší
nádobě.
Složení: Zušlechtěné přírodní oleje jako lněný, slunečnicový a řepkový, stromová pryskyřice,
limbový olej, isoalifáty, draselné a kobaltové mýdlo, pigmenty kovových oxidů, titanová
běloba. Po zaschnutí je zcela bez zápachu. Neobsahuje jedovaté látky.
Balení: 0,75 l, 2,5 l, 10 l, 30 l a větší.
M-KUPR, s.r.o.
Brněnská 30, Žďár nad Sázavou 591 01
Tel.: 566 501 964, 602 418 441
[email protected] www.m-kupr.cz
PNZ Barevný olej
PNZ COLOR-ÖL
Charakteristika: PNZ Barevný olej je zabarvený olej na dřevo na přírodní bázi, bez obsahu
rozpouštědel. Vytváří velmi trvanlivý ochranný nátěr pro vnitřní a venkovní použití, působí
do hloubky. Výroba vychází z desítky let starých tradičních receptur. Lze použít na nové
dřevo i starší soudržné nátěry. Výtěžnost je dvojnásobná oproti běžným lazurovacím nátěrům.
Vynikající zasíťovací vlastnosti, zřetelně delší životnost a vysoká ochrana proti UV záření je
dána použitím nanotechnologie. Má nestékavou úpravu, je elastický a vlhkostně regulační.
Snižuje praskání, bobtnání a ubývání dřevní hmoty.
Použití: Slouží k zbarvení a zušlechtění domácích i exotických dřevin, v exteriéru i interiéru.
Na okna, výlohy, obložení fasád, dveře, ploty, profilované dřevo, balkony, garážové dveře,
nábytek, korek, podlahy, zahradní domky, ale i včelí úly a dětské hračky. Po zaschnutí může
přijít do styku s potravinami. Vynikající jako renovační nátěr.
Zpracování:Natíráním, stříkáním, válečkováním. Dřevo musí být čisté, suché (pod 18%) a
odmaštěné. Proti modrání a hnilobě doporučujeme předchozí nátěr PNZ Impregnačním
základem nebo PNZ Bórovou impregnací. U dubu, modřínu, cedru, teaku a OSB desek
použijte přípravek PNZ Izolační základ proti barevnému prorážení látek ze dřeva.
PNZ Barevný olej je nutné důkladně promíchat. Teplota při zpracování nad +8 C. V exteriéru
pro vysokou životnost a UV ochranu proveďte 2 nátěry. V interiéru postačí jeden nátěr.
Bezbarvý odstín se ve venkovním prostředí nepoužívá samostatně, ale k přetření zabarvených
odstínů. V dóze je olej mléčný, ale zasychá v udaném barevném odstínu. Barevné odstíny
jsou mezi sebou mísitelné. Pro zvýšení odolnosti podlah naneseme na pigmentovaný PNZ
Barevný olej jako následnou vrstvu PNZ Tvrdovoskový olej a to v interiéru i exteriéru.
Doba zasychání: 6 - 24 hodin, při vlhkém chladném počasí se doba schnutí prodlužuje.
Zaschlé proti prachu cca. za 1 hodinu. Přetíratelné i v lehce naschlém stavu za 2 - 6 hodin.
Spotřeba:1litr vystačí v průměru na 20m2 a více v jedné vrstvě. Přesné množství
spotřebované barvy závisí na druhu dřeva a stupni vybroušení a musí být zjištěno zkouškou.
Skladování:V dobře uzavřené nádobě v chladu (chránit před mrazem)
Čištění:Nářadí čistit vodou a mýdlem okamžitě po použití, popřípadě PNZ ředidlem.
Odstíny dle vzorkovníku:bezbarvý, vápenně bílý, modřín, dub tmavý, meranti/teak, merbau,
bambusově žlutý/limba, dub světlý, řepkově žlutý, mákově červený, grafitově černý,
petrolejově modrý, stříbrošedý, pastelově zelený, krystalově modrý. Všechny odstíny jsou
vzájemně mísitelné.
Upozornění:Při použití více balení s rozdílným číslem šarže je dobré tyto ve větší nádobě
smísit a promíchat.
Suroviny:Zušlechtěné přírodní oleje - sojový, slunečnicový, bodlákový, tungový olej, damar,
železité oxidy, titanová běloba, organické pigmenty povolené v potravinářském průmyslu,
jzirkonová a kobaltová mýdla.
Velikosti balení: 0,25l, 0,75 l, 2,5 l, 10l
Značení:Klasifikováno jako jeduprostý, DIN 53160 dílC/EN 71 bez rozpoštědel.
Špatně hořlavý dle TLA - 053, DIN 4102 třída B2. UBA 26010024
Ošetřování: Podlahy vysávat. Při silném zašpinění vytřít vodou s přídavkem PNZ Mýdlové
ošetření dřeva. Případně oživit pomocí PNZ Ošetřovací emulze. Opravy lze provádět místně.
Upozornění: Účinkuje na různých plochách různě. Zkušební vzorky jsou bezpodmínečně
nutné!
M-KUPR, s.r.o.
Brněnská 30, Žďár nad Sázavou 591 01
Tel.: 566 501 964, 602 418 441
[email protected] www.m-kupr.cz
PNZ Vosk na dřevo W
PNZ HOLZ-WACHS W
Charakteristika:
PNZ Vosk na dřevo W je silně vodoodpudivý, prodyšný a paropropustný. Použitím kvalitních
pigmentů chrání barevný vosk dřevo před zešednutím. Barevný vosk, vytváří mastný nátěr,
odolný proti povětrnostním podmínkám a vodě. Neškodí životnímu prostředí, vyniká velkou
životností. PNZ Vosk na dřevo W je velmi vhodný k ošetření silně zvětralých dřevěných
ploch. Bezbarvý vosk se ve venkovním prostředí používá především k ošetření tlakově
impregnovaného dřeva (zahradní nábytek, hračky.). PNZ Vosk na dřevo W odpuzuje víno,
pivo, ovocné šťávy a vodu.
Použití:
K ochraně a zušlechtění domácích i exotických dřevin, ve vnitřním i venkovním prostředí.
Obklady, okna, parapety, pergoly, zahradní domky a nábytek, garážová vrata, dílny, balkóny,
ploty apod. PNZ Vosk na dřevo W je vhodný i pro vlhké prostředí jako jsou koupelny,
kuchyně a rovněž pro silně namáhané plochy jako dveře či nábytek. Ve světlých nátěrech se
může projevit barevné prorážení dřeva (obzvláště u dubu i u tlakově impregnovaného dřeva).
Toto prorážení je možno odstranit aplikováním PNZ Izolačního základu. K ochraně proti
modrání a hnilobě doporučujeme preventivní nátěr PNZ Impregnační základ.
Zpracování:
Olejové a všechny ostatní staré nátěry, uzavírající póry dokonale odstraňte. Podklad musí být
pevný, savý, čistý a zbavený prachu. Staré prodyšné nátěry je třeba vyčistit, event. obrousit.
PNZ Vosk na dřevo W se nanáší ze všech stran štětcem, stříkáním nebo potíráním. Po cca 1015 min. se nátěr důkladně rozetře téměř suchým štětcem. Druhý, příp. třetí nátěr se provádí
stejným způsobem po min. 12 hodinách. Ve vlhkém prostředí se doporučuje provést nátěr ze
všech stran.. Pracovní teplota min. 8°C, vlhkost dřeva max. 18%.
Spotřeba: 1 litr na cca 15 m2 v závislosti na druhu dřeva a opracování svrchní plochy.
Skladování: dobře uzavřené v chladu, chránit před mrazem.
Čištění: znečištěné pomůcky umyjte v mýdlové vodě.
Barvy: viz vzorník. Všechny barvy jsou vzájemně mísitelné.
Upozornění: při použití více balení různých šarží je třeba obsah smíchat ve větší nádobě.
Složení: vosková disperze, zušlechtěné přírodní oleje, bezolovnatá sušidla. Po zaschnutí je
bez zápachu, neobsahuje jedovaté látky.
Balení: 0,75 l, 2,5 l, 10 l, 30 l a větší.
M-KUPR, s.r.o.
Brněnská 30, Žďár nad Sázavou 591 01
Tel.: 566 501 964, 602 418 441
[email protected] www.m-kupr.cz
PNZ YACHT & BOOTSLACK
Charakteristika:
PNZ YACHT & BOOTSLACK je bezbarvý elastický, otěruvzdorný, povětrnosti odolný
ochranný nátěr pro použití na dřevo v místech kde jsou kladeny nejvyšší nároky. PNZ
YACHT & BOOTSLACK je prodyšný pro vodní páry, má vynikající odolnost při výkyvech
teploty. Je odolný proti slané mořské vodě, proti zásaditým látkám a plynům. Vhodný pro
všechny dřevěné plochy v interiéru i exteriéru jako například: jachty a čluny, zahradní
nábytek, podlahy, schodiště apod.
Použití:
Ochrana a zušlechtění všech dřevěných ploch v interiéru i exteriéru jako například: jachty a
čluny, zahradní nábytek, podlahy, schodiště apod.
Zpracování:
Podklad musí být čistý, suchý a odmaštěný, zbavený nečistot, fleků a řas. Případné zašpinění
očistit přípravkem PNZ TEAKHOLZ- REINIGER nebo přípravkem PNZ GARTENHOLZREINIGER. Jedná-li se o prvotní nátěr, pak se pro ochranu proti modrání a plísním
doporučuje nátěr PNZ IMPRÄGNIERGRUND, následně se nanáší PNZ YACHT &
BOOTSLACK štětcem nebo válečkem. První nátěr PNZ YACHT & BOOTSLACK
naředěný 1:1 ředidlem PNZ SPECIALVERDÜNNUNG. Po důkladném zaschnutí minimálně
24 hodin se provedou dvě až tři aplikace neředěným PNZ YACHT & BOOTSLACK ve
velmi tenké vrstvě. Doba schnutí mezi nátěry je opět 24 hodin. Konečné vytvrzení trvá
několik dní. Dřevo určené do vlhkých prostorů je vhodné natírat ze všech stran. Vlhkost dřeva
musí být pod 18% a teplota při práci a schnutí min. 8°C.
Spotřeba: 1 litr na 12 - 14 m2 v závislosti na druhu dřeva a jeho povrchu, přičemž se na
profilovaném dřevě může spotřeba materiálu zdvojnásobit.
Skladování: Dobře uzavřené v chladu (chránit před mrazem). V originálně uzavřeném obalu
vydrží 5 let. Nespotřebovaný materiál je vhodné pro další uložení přelít do menší nádoby,
vzduchotěsně uzavřít a brzy spotřebovat.
Čištění: Znečištěné pomůcky omýt ředidlem PNZ SPECIALVERDÜNNUNG.
Balení: 1 l, 2,5 l, 10 l a větší.
M-KUPR, s.r.o.
Brněnská 30, Žďár nad Sázavou 591 01
Tel.: 566 501 964, 602 418 441
[email protected] www.m-kupr.cz
PNZ Tvrdovoskový olej
PNZ HARTWACHS-ÖL
Charakteristika: Svrchní nátěr na dřevo a korek, prodyšný, bezbarvý nebo bílý, regulující
vlhkost, silně vodoodpudivý, odolný proti potravinám a běžným domácím chemikáliím podle
DIN 68861-1C. Po zaschnutí je nátěr netečný k lidem, zvířatům a rostlinám podle DIN 53160
a EN 71 - bezpečnost pro dětské hračky. Neobsahuje biocidy a konzervační látky, má
vynikající působnost.
Použití: Pro všechny namáhané povrchy v interiéru: Dřevěné a korkové podlahy, OSB desky,
laťovky, pracovní desky, nábytek, terakota, neglazované dlaždice. I do vlhkého prostředí
koupelen, kuchyní. Velmi vhodný pro mateřské školky, nemocnice apod. V exteriéru slouží
jako dodatečný nátěr na pochozí plochy.
Zpracování: Vlhkost dřeva max. 15%. Plocha musí být čistá, bez mastnot, event.
přebroušená. Otvory a rýhy je třeba vyplnit PNZ Opravnou pastou.
Ruční zpracování: Naneste štětcem, válečkem nebo špachtlí v tenké vrstvě. Po cca 10 min.
zbytky setřete tak, aby měl povrch suchý vzhled. Povrch je možno "promasírovat" padem.
Nechte zaschnout 8-10 hod. (přes noc) při dostatečném větrání. Druhý nátěr proveďte stejným
způsobem, na povrchu nesmí zůstat žádné zbytky. Při použití bílého oleje doporučujeme proti
otírání pigmentu provést ještě třetí, bezbarvý, nátěr. Po dokonalém zaschnutí (cca 24 hod.) je
možno plochu přeleštit bílým padem nebo velmi jemným brusným kotoučem.
Strojní zpracování: Malé množství PNZ Tvrdovoskový olej naneste v bodech na plochu a
dokonale vetřete kartáčovým nebo jednokotoučovým strojem tak, aby měl povrch suchý
vzhled. Po 8-10 hod. postup opakujte.
Povrch je pochozí po 12 hodinách. Dřevěné desky a korek mohou být takto ošetřeny i před
pokládkou. Absolutní doba vytvrzení je 8-10 dní. Před uplynutím této doby nepokládejte na
plochu žádné koberce. Pracovní teplota min. 8°C.
Ošetřování: Následně je možno plochu vyčistit PNZ Mýdlovým ošetřením dřeva a ošetřit
PNZ Ošetřovací emulzí. Jednoduchá oprava silně znečištěných nebo opotřebovaných ploch čistí se čističem PNZ Hloubkový čistič, přetírá se prostředkem PNZ Tvrdovoskový olej.
Opravovanou plochu není třeba brousit.
Zametání nasucho, vysávání, mytí velmi lehce navlhčeným mopem. Při silnějším znečištění je
možno přidat do vody PNZ Mýdlové ošetření dřeva, následně použít PNZ Ošetřovací emulze
nebo PNZ Voskový finiš.
Spotřeba: Podle typu povrchu a druhu dřeva cca 1 litr na 20 m2 a více. U silně savého dřeva,
např. buku apod. doporučujeme provést 3 nátěry shora popsaným způsobem.
Čištění: Znečištěné pomůcky se čistí přípravkem PNZ Speciální ředidlo nebo terpentýnem.
Složení: isoalifáty, přírodní rostlinné oleje a vosky - slunečnicový a řepkový olej z
kontrolovaných domácích sklizní, bodlákový a sójový olej, šelakový vosk, candelilla vosk,
carnauba vosk, mikro vosk a bezolovnatá sušidla, u bílého oleje titanová běloba.
Upozornění: při zpracování většího množství obalů s různými šaržemi je třeba náplně
smíchat ve větší nádobě. Použité hadry je třeba uchovávat v uzavřené nádobě nebo dobře
vyprat ve vodě (nebezpečí samovznícení). Zasychající nátěr je těžko vznětlivý podle TLA053, jakož i normálně vznětlivý podle DIN 4102 B2. UBA 26010014.
Balení: 0,75 l, 2,5 l, 10 l, 30 l bezbarvý nebo bílý
M-KUPR, s.r.o.
Brněnská 30, Žďár nad Sázavou 591 01
Tel.: 566 501 964, 602 418 441
[email protected] www.m-kupr.cz
PNZ Mýdlové ošetření dřeva
PNZ HOLZBODEN-SEIFE
Charakteristika:
Vysoce koncentrovaná mýdlová kombinace z přírodních olejů, bez barviv a aromatických
látek, určená k čištění, ošetřování a prvnímu čištění povrchů z tvrdého i měkkého dřeva v
interiéru.
Použití:
Pro všechny namáhané plochy jako podlahy, obklady stěn a stropů, dveře, nábytek, pracovní
desky, louhované a olejované plochy, lakované parkety, korek apod. Při čištění olejovaných
podlah vodou se olej z podlahy časem vymývá, proto je dobré občas plochu oživit přípravkem
PNZ Mýdlové ošetření dřeva a přípravkem PNZ Ošetřující emulze (doporučujeme po pěti
ošetřeních přípravkem PNZ Mýdlové ošetření dřeva jedno ošetření přípravkem PNZ
Ošetřující emulze).
Zpracování:
Povrch musí být nasucho dokonale očištěn (smetákem nebo vysavačem). Čištění a ošetřování
se provádí podle potřeby. Při práci doporučujeme používat gumové rukavice.
Na podlahy, ošetřené mýdlem nebo olejem, se používá 200-250 ml přípravku na 8-10 l vody.
Nanáší se hodně vyždímaným hadrem. Následně neomývat čistou vodou, protože by se smyl
ochranný film.
Na lakované a voskované podlahy se používá 25-30 ml PNZ Mýdlové ošetření dřeva na
kbelík vody.
Spotřeba: 8-10 m2/1 litr neředěného přípravku.
Skladování: v chladu, chránit před mrazem.
Upozornění: UBA 26010001.
Složení:
Voda, přírodní mýdla, tensidy z kokosového tuku, sójový lecitin, potaš.
Balení: 1 litr, 2,5 l, 5 l, 10 l a větší.
M-KUPR, s.r.o.
Brněnská 30, Žďár nad Sázavou 591 01
Tel.: 566 501 964, 602 418 441
[email protected] www.m-kupr.cz
PNZ Olej na terasy z douglasového dřeva
PNZ DOUGLASIEN-TERASSEN-ÖL
Charakteristika: PNZ-Douglasien-Terassen-Öl je jemná olejová emulze k ochraně a ošetření
douglasového, modřínového, tvrdého a exotického dřeva. Je vyrobena z přírodních
emulgovaných olejů, speciálně upravených na tyto dřeviny. Nanojemná impregnace povrchu
zvyšuje trvanlivost a prodlužuje dobu používání ošetřených podkladů.
PNZ-Douglasien-Terassen-Öl má mléčné zabarvení, po zaschnutí je přírodně hnědý. Vytváří
silně vodoodpudivý povrch, odolný povětrnostním vlivům a UV záření. Velmi pomalu se
odbourává a nabízí tak dlouhodobou ochranu proti zešednutí.
Použití: K profesionálnímu ošetření dřeva v zahradách jako např. podlahy teras, obložení,
zahradní nábytek, podhledy, balkony ploty apod.
Zpracování: Povrch musí být čistý a zbavený prachu. PNZ-Douglasien-Terassen-Öl se
nanáší na suché dřevo. Pracovní teplota min. 8°C, vlhkost dřeva nesmí být vyšší než 18%.
Provádí se dva nátěry (na čelních řezných hranách do nasycení). Druhý nátěr se provádí cca
po 3 až 6 hodinách na ne zcela zaschlý povrch.
Dřeviny obsahující olejové a barevné látky (IPE, Dousssie) doporučujeme před nátěrem
neutralizovat Přípravkem PNZ Teakholzreiniger.
Při silném zatížení povětrností, jako i při viditelných prasklinách ve dřevě je nutná obnova
nátěru přetřením. Přípravek PNZ-Douglasien-Terassen-Öl by měl být při pozdějších
opravných pracech vždy přetírán stejným produktem
Doba zasychání: Doba zasychání je cca 8-12 hodin a může se při velké vlhkosti vzduchu
prodlužovat.
Spotřeba: u hoblovaného dřeva 1 litr vystačí na cca 8 m2, řezivo cca 4 -6 m2 /l. Při menší
spotřebě se snižuje životnost nátěru
Čištění: Pomůcky a štětce čistěte vodou a mýdlem.
Skladování: Dobře uzavřené v chladu, chráněné před mrazem. Originálně uzavřené obaly
mají životnost tři roky, otevřená balení dobře uzavřít a brzy spotřebovat.
Upozornění: Před upotřebením dobře promíchejte a protřepejte. Přípravek na různých
podkladech vypadá jinak, je nezbytné provést zkoušku. Přípravek je neškodný, nepatří však
do rukou dětem. Může způsobovat alergické reakce. Při stříkání nevdechujte aerosol.
Nespotřebovaný materiál odevzdejte na sběrných místech.
Suroviny: Zušlechtěné přírodní oleje, voda, přírodní emulgátory, neolovnatá sušidla,
pigmenty (oxidy železa), nanojemná aditiva, neobsahuje škodlivé látky.
Velikosti balení: 1 l, 2,5 l, 10l
M-KUPR, s.r.o.
Brněnská 30, Žďár nad Sázavou 591 01
Tel.: 566 501 964, 602 418 441
[email protected] www.m-kupr.cz
PNZ Olej bangkirai
PNZ BANGKIRAI-ÖL
Charakteristika:
Vyrobeno z přírodních olejů, je otěruvzdorný, odolný povětrnostním vlivům, s pigmentovými
mikročásticemi blokujícími UV záření. Po zaschnutí je bez zápachu, neobsahuje zdraví
škodlivé látky.
Použití:
K profesionálnímu ošetření dřeva v zahradách jako např. podlahy teras, obložení, zahradní
nábytek, podhledy apod. Pro exotické dřeviny jako bangkirai, iroko, mahagon, meranti,
nyatoh, robble, jarrah, belinga a rovněž pro douglasku, dub, modřín a cedr.
Zpracování:
Povrch musí být čistý a zbavený prachu. Řasy, mastnoty a další znečištění odstraňte
přípravkem PNZ Čistič zahradního nábytku. PNZ Olej bangkirai se nanáší na čerstvé,
nenatřené dřevo.
Přírodní povrch: 2-3 nátěry po cca 12 hod. Poté je dřevo odolné proti povětrnostním vlivům.
Ideální pro obklady a zahradní nábytek. PNZ Olej bangkirai vytváří sametově matnou plochu.
Doporučuje se nejprve provést zkušební vzorek. Pracovní teplota min. 8°C. Pro následné
ošetření je přípravek vhodný na všechny obvyklé nátěry, pokud si podklad zachoval savost.
Nesavý povrch je třeba zbrousit.
Skladování:
Dobře uzavřené v chladu, chránit před mrazem.
Čištění:
Pomůcky a štětce čistěte přípravkem PNZ Speciální ředidlo, nenechat zaschnout. Chránit před
mrazem.
Spotřeba: 1 litr na cca 20 m2.
Upozornění:
Přípravek je neškodný, nepatří však do rukou dětem. Nesmí se dostat do kanalizace nebo
tekoucí vody. Potřísněnou pokožku omyjte čistou vodou. Před upotřebením dobře promíchejte
a protřepejte. VbF: A III.
Složení:
Nearomatické uhlovodíky, zušlechtěné přírodní oleje, kobaltové a kalciové mýdlo, pigmenty.
Balení: 0,75 l, 2,5 l, 10 l, 30 l a větší.
M-KUPR, s.r.o.
Brněnská 30, Žďár nad Sázavou 591 01
Tel.: 566 501 964, 602 418 441
[email protected] www.m-kupr.cz
PNZ Olej na teakové dřevo
PNZ TEAK-ÖL
Charakteristika:
Pro krásný vzhled dřeva a odolnost proti povětrnostním vlivům. Přirozená ochrana dřeva,
obsahuje mikroskopicky jemné pigmenty, které účinně blokují UV záření a chrání dřevo před
poškozením. Je prodyšný, regulující vlhkost, nehořlavý a ekologický. Odstín teak.
Použití:
K ochraně dřeva na jachtách, člunech a zahradním nábytku. Obzvláště vhodný pro červený
cedr, teak a ostatní exotické dřeviny.
Zpracování:
PNZ Olej na teakové dřevo se nanáší na holé, neošetřené dřevo. Povrch musí být čistý,
zbavený prachu. Zešedlé dřevo není nutno obrušovat. Řasy a další znečištění odstraňte
přípravkem PNZ Čistič teakového dřeva.
Přírodní povrch: 1-2 nátěry. Dřevo je v tomto případě odolné proti povětrnostním vlivům.
Nátěr neklouže a zabraňuje usazování řas, lišejníků a mechu.
Povrch sametově matný: před použitím proveďte zkušební vzorek. Olej nanášejte v
dostatečném množství, aby dobře nasákl do povrchu dřeva. Pracovní teplota min. 8°C.
Spotřeba: 1 litr na cca 15 m2.
Skladování: V chladu, chránit před mrazem.
Čištění: Vodou a mýdlem
Upozornění:
PNZ Olej na teakové dřevo nezatěžuje životní prostředí, nepatří však do rukou dětem. Nesmí
se dostat do kanalizace nebo tekoucí vody. Při zasažení pokožky ihned omýt čistou vodou.
Není vznětlivý, bezpečný i pro letecký transport. Před upotřebením dobře protřepat a
rozmíchat. Při použití většího množství balení různých šarží se doporučuje smíchat obsah ve
větší nádobě.
Složení:
Zušlechtěné přírodní oleje, voda a přírodní emulgátory.
Balení: 1 litr, 2,5 l, 10 l a větší.
M-KUPR, s.r.o.
Brněnská 30, Žďár nad Sázavou 591 01
Tel.: 566 501 964, 602 418 441
[email protected] www.m-kupr.cz
PNZ Balzám ze včelího vosku
PNZ BIENENWACHS-BALSAM
Charakteristika:
Biologická ochrana povrchů přírodními látkami. Působí antistaticky, má difusní schopnost,
chrání před vlhkostí a znečištěním. Působí pozitivně na okolní prostředí. Žádné výpary při
zasychání. Jednoduché zpracování, po krátké době je leštitelný.
Použití:
PNZ Balzám ze včelího vosku je vynikající pro ošetření dřevěných stropů, obkladů, polic,
nábytku, korku a miniatur. Může se použít i pro ošetření starožitných předmětů. Je velmi
vhodný k ošetření lazurovaných ploch, zmatnělých lakových nátěrů, mořených a voskovaných
povrchů. Pro vlhké prostředí jako jsou koupelny a sprchy nebo pro silně namáhané povrchy
doporučujeme použít PNZ Vosk na dřevo.
Zpracování:
Nanáší se štětcem nebo hadříkem (i při silném zhoustnutí je zpracovatelný štětcem). Plocha
musí být suchá a čistá. PNZ Balzám ze včelího vosku se nanáší v tenké vrstvě. Po cca 15-30
min. se zbytky vosku setřou měkkým hadříkem ve směru vláken. Po několika hodinách je
možno plochu přeleštit do vysokého lesku. Chceme-li dosáhnout matného povrchu, provede
se stejným způsobem druhý nátěr. Vlhkost dřeva max. 20%.
Spotřeba:
1 litr na cca 15 m2.
Čištění:
Pomůcky se čistí PNZ Speciálním ředidlem nebo terpentýnem.
Složení:
Včelí vosk, nearomatické uhlovodíky, carnauba vosk, zemní vosk, japonský vosk, candelilla
vosk, mikro vosk. UBA 26010004.
Balení: 0,25 l, 0,75 l, 2,5 l, 10 l, 30 l a větší.
M-KUPR, s.r.o.
Brněnská 30, Žďár nad Sázavou 591 01
Tel.: 566 501 964, 602 418 441
[email protected] www.m-kupr.cz
PNZ Olej na pracovní desky a nábytek
PNZ ARBEITSPLATTEN-ÖL
Charakteristika:
PNZ Olej na pracovní desky a nábytek se vyrábí v bezbarvém a bílém provedení. Je
prodyšný, reguluje vlhkost a proniká hluboko do ošetřované plochy. Poskytuje povrchu dřeva
dokonalou ochranu, odpuzuje vodu a nečistoty.
Použití:
Pro všechny surové nebo louhované povrchy v interiéru.
Zpracování:
Neošetřené dřevo musí být suché , zbavené mastnot a pryskyřice, jemně zbroušené. Max.
vlhkost dřeva 14%, teplota dřeva a oleje min. 18°C, vlhkost vzduchu max. 60%.
Pryskyřičnaté dřevo je třeba nejprve prokartáčovat PNZ Hloubkovým čističem a nechat min.
12 hod. vyschnout.
Bílý olej je třeba důkladně promíchat a protřepat.
Olej nanášejte válečkem nebo štětcem v silné vrstvě, dokud není celá plocha stejnoměrně
vlhká a dřevo už další olej nepřijímá (podle druhu dřeva až 60 min.). Následně přebytečný
olej setřete béžovým padem nebo bavlněným hadříkem.
Čištění se provádí PNZ Mýdlovým ošetřením dřeva.
PNZ Olej na pracovní desky a nábytek může být následně ošetřen (nejdříve po 7 dnech) PNZ
Voskem na dřevo. Nespotřebovaný olej může být v neředěném stavu použit jako ošetřovací
olej.
Masivní, dýhovaná a klížená dřeva přijímají olej rozdílně a tím mohou vzniknout různé
odstíny. Je třeba provést zkušební nátěr na malém vzorku.
Spotřeba:
Javor, bříza, buk cca 200 ml/m2, 2-3 nátěry po 12 hod.
Dub, jasan, modřín cca 100 ml/m2 na 1 nátěr.
Borovice, smrk, jedle cca 150 ml/m2 na 1 nátěr.
Upozornění:
Je třeba zajistit dokonalé větrání (průvan). Kyslík a teplota nad 18°C urychlují schnutí. Doba
schnutí cca 3 dny. V této době chránit před vodou! 2 dny plochu neužívat, poté zatěžovat
jenom šetrně. Životnost a trvanlivost olejovaného povrchu velmi závisí na šetrnosti v prvních
dnech.
Složení:
Přírodní oleje - bodlákový, lněný, makový, ořechový, řepkový, slunečnicový, sójový,
isoalifáty kalciová a kobaltová sušidla. U bílého oleje přídavek titanové běloby. Bezpečné pro
dětské hračky podle EN 71. Vhodné pro styk s potravinami podle zákona o potravinách VbF
A III.
Balení: 0,75 l, 2,5 l, 10 l a více.
M-KUPR, s.r.o.
Brněnská 30, Žďár nad Sázavou 591 01
Tel.: 566 501 964, 602 418 441
[email protected] www.m-kupr.cz
PNZ Antik vosk
PNZ ANTIK-WACHS
Charakteristika:
Ošetřuje dřevo přirozeným způsobem. Má difuzní schopnosti, je antistatický a chrání před
vlhkostí. Zabraňuje škodlivému působení okolního prostředí, především v topné sezóně.
Chrání dřevo, dodává mu přirozenou krásu.
Použití:
Pro restaurování, ochranu a ošetření starožitného nábytku, dřevořezeb, rámů obrazů apod. K
nátěrům již ošetřeného, ale i neošetřeného dřeva v interiéru, jako je nábytek, police, obklady,
balkóny, dřevěné stropy, zábradlí, skulptury, korek. Je vynikající k ošetření mořeného dřeva.
Zpracování:
PNZ Antik vosk nanášejte stejnoměrně nepouštějícím hadříkem nebo měkkým kartáčem. Po
dokonalém zaschnutí je možno povrch přeleštit utěrkou nebo měkkým kartáčem po směru
vláken. U silně nasákavé plochy můžete provést druhý nátěr. Velmi vhodné je předchozí
ošetření PNZ Voskem na dřevo, protože se tím podstatně zvyšuje odolnost proti tekutinám
(voda, víno, pivo). Bezbarvý PNZ Vosk na dřevo naneste štětcem nebo hadříkem a po 10-15
min. setřete přebytky po směru vláken. Po zaschnutí naneste PNZ Antik vosk.
PNZ Antik vosk odstín borovice zvýrazňuje přírodní barvu dřeva, především louhovaného.
Barvy:
Bezbarvý, borovice, světle hnědý, tmavě hnědý.
Upozornění:
U malovaného nábytku je třeba vyzkoušet stálost barev, aby nedošlo k jejich rozmazání.
PNZ Antik vosk je možno rozpustit ve vodní lázni, čímž se zvýší napouštěcí efekt.
Složení:
Nearomatické uhlovodíky, carnauba vosk, candelilla vosk, japonský vosk, ceramimbi vosk,
mikro vosk, včelí vosk, šelakový vosk.
Balení: 0,5 l, 2,5 l a větší.
M-KUPR, s.r.o.
Brněnská 30, Žďár nad Sázavou 591 01
Tel.: 566 501 964, 602 418 441
[email protected] www.m-kupr.cz
PNZ retušovací tužka
PNZ RETUSCHIER-STIFT
Charakteristika: Universálně použitelný renovační vosk k opravě poškozených povrchů,
škrábanců a drobných chyb ve dřevě na všech plochách v interiéru (např. na dveře, nábytek,
obložení stěn a dřevěné stavební díly).
PNZ-Retušovací tužka se vyznačuje vysokou kvalitou, je to ideální korektor na všechny
dřevěné povrchy. Účinkuje okamžitě. Skosená špička umožňuje jednoduché nanášení též
v rozích a koutech.
Použití: Poškozená místa musí být suchá, čistá, zbavená prachu. PNZ-Retušovací tužkou
opravte poškozené místo ve směru let. Pro zvýšení kryvosti je možné pracovní krok opakovat.
Po zaschnutí lze opravená místa přepracovat voskem např. přípravkem PNZ-HOLZ-WACHSW nebo PNZ-HARTWACHS-ÖL.
Barvy: dub sv. dub stř.
dub
ořech sv. ořech tm. borovice teak
buk
černá
bílá

Podobné dokumenty