transaxle Eaton

Komentáře

Transkript

transaxle Eaton
Pevodové oleje
oranžový = pln
syntetický
fialový = polosyntetický
Obj. .
Bal./ks
1 litr
API GL 3+
ZF TE-ML 02D
20 litr
Optimální pro vysoce zat žované
Würth tento výrobek dále doporu uje pro
60 litr
mechanické a p ídavné p evodovky vozidla, u nichž jsou požadovány následující
208 litr
a transaxle, ve kterých je požadospecifikace: MB 235.4 / 235.10 / 235.11,
váno mazivo podle API GL 3/4.
DAF, Iveco,
Používá se v osobních a užitkových Renault LKW, MAN 341 Typ E3 / Typ Z3,
vozidlech.
ZF TE-ML 08, Volvo 97305,
Eaton Extended Drain
1 litr
API GL 4/GL 5/MT1
POLOSYNTETICKÝ
MIL-L-2105 D / MIL-LPRF-2105E
20 litr
Víceú elový p evodový olej pro
Würth tento výrobek dále doporu uje pro vozi60 litr
univerzální použití v užitkových
dla, u nichž jsou požadovány následující specifi- 208 litr
vozidlech.
kace: ZF TE-ML 02B / 05A / 07A / 08, VOLVO
97310, DAF, SCANIA TO1 / TO2, MAN 3343
Typ M, EATON, MB 235.0
0897 475 801
0897 475 803
0897 475 804
0897 475 805
1/6
1
1
1
0897 475 941
0897 475 943
0897 475 944
0897 475 945
1/6
1
1
1
HC SYNTETICKÝ
1 litr
20 litr
0897 410 001
0897 410 003
1/6
1
1 litr
0897 420 001
1/6
Obsah
60 litr
60 litr
208 litr
60 litr
208 litr
20 litr
60 litr
208 litr
20 litr
60 litr
208 litr
Obj. .
0897 610 004
0897 622 004
0897 622 005
0897 632 004
0897 632 005
0897 646 003
0897 646 004
0897 646 005
0897 668 003
0897 668 004
0897 668 005
Bal./ks
1/6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Obsah
Obj. .
Bal./ks
0897 650 001
1/6
Popis
Oblast použití
GEAR TRAX 75W-80
HC SYNTETICKÝ
Vysoce výkonný vysokotlaký
p evodový olej. Snižuje hluk p i
chodu a chrání vynikajícím zp sobem
proti opot ebení. Optimální mazání,
také p i extrémn dlouhých intervalech
vým ny oleje.
Víceú elový p evodový olej, vhodný
k mazání všech synchronizovaných
a nesynchronizovaných mechanických
p evodovek a hypoidních ozubených
pohon nápravy. Snižuje t ení a šet í
palivo.
Schválení
AUTOMATIC SUPER
Obsah
GEAR CARGO 75W-90
zelený = HC syntetický
Univerzáln použitelný p evodový olej
s vysokou termickou stabilitou, rovn ž
velmi dobré vlastnosti p i nízkých teplotách. Nejlepší ochrana proti opot ebení a korozi.
Dexron III H / III G / II E / II D, TASA, Allison
C4, Caterpillar TO-2, Ford Mercon, ZF-TE-ML
Používá se v osobních a užitkových 04D / 14A / 17C, Voith H55.6335.xx, MAN
339 typ V1 / Typ Z1, MB-uvoln ní 236.1
vozidlech.
Würth tento výrobek dále doporu uje pro vozidla, u nichž jsou požadovány následující specifikace: ZF-TE-ML 02F / 03D / 09 / 11B / 14B
AUTOMATIC ULTRA
HC SYNTETICKÝ
Vysoce výkonný p evodový
olej pro automatické p evodovky.
Nejlepší ochrana proti opot ebení a to
i p i dlouhých intervalech vým ny oleje.
Vysoká termická stabilita a velmi dobré
vlastnosti p i nízkých teplotách.
Optimální pro automatické a manuální p evodovky, systémy ízení,
hydrauliku a p ídavné pohony jak
v osobních a užitkových vozidlech,
tak i v pr myslových aplikacích.
GM Dexron IIIH, Mercon V, JASO 1-A,
Toyota typ T-II / T-IV, Allison C4, TES 295, Nissan
Matic Fluid / D / J / K, Kia SP II / SP III, Mitsubishi SP II / SP III, Hyundai SP II / SP III, Mazda
ATF M III / ATF M V, Honda ATF Z1 (s výjimkou
CVTs), Voith H 55.6335.xx
Würth tento výrobek dále doporu uje pro
vozidla, u nichž jsou požadovány následující
specifikace:
JWS 3309, Chrysler ATF +3 / +4, MB 236.1
/ 236.2 / 236.5 / 236.6 / 236.7 / 236.9 /
236.10, Daimler NAG-1, BMW LT 71141 / LA
2634 / 7045 E / 8072-B, MAN 339 typ Z-2 /
typ V-1, ZF TE-ML 02F / 03D / 04D / 05L / 09 /
11A / 11B / 14B / 16L / 17C, VW G 052 162 /
G 052 025, Volvo 97340 / 97341, Subaru ATF
Hydraulické oleje
Produkt
Popis
s obchodn b žnými t snicími materiály, jako ocel,
HYDRAULICKÝ OLEJ HLP 32 barevné a lehké kovy. Nabízí
optimální ochranu proti opoHYDRAULICKÝ OLEJ HLP 46 t ebení p i vysokém zatížení.
Oblast použití
Speciáln vhodný pro hydraulická za ízení s hydrostatickým pohonem, hydraulické
stavební stroje, bagry, výtahy,
pr myslové a obráb cí stroje,
dále pro zvedací plošiny
a lisy.
HYDRAULICKÝ OLEJ HLP 10 Vysoce výkonný hydraulický
HYDRAULICKÝ OLEJ HLP 22 olej, který je kompatibilní
DIN 51524 ást 2, ISO VG 32
DIN 51524 ást 2, ISO VG 46
DIN 51524 ást 2, ISO VG 68
HYDRAULICKÝ OLEJ HLP 68
Popis
Oblast použití
Schválení
HYDRAULICKÝ
OLEJ SERVO AUTO
Vysoce výkonný olej pro centrální hydrauliku, který spl uje
nejvyšší požadavky.
Nejlepší ochrana proti opot ebení
a korozi. Skv le se hodí pro použití
v zemích se studeným klimatem.
PLN SYNTETICKÝ
1 litr
MAN M3289
Würth tento výrobek dále doporu uje pro
vozidla, u nichž jsou požadovány následující
specifikace:
MB 345.0, Ford WSS-M2C 204-A, ZF-TE-ML
02K, PENTOSIN CHF 11S, VW TL 52146
(G002 000 / G004 000), BMW 81 22 9 407 758,
Opel 1940 766
MWF - 03/10 - 12634 - © ‡
Schválení
DIN 51524 ást 2, ISO VG 10
DIN 51524 ást 2, ISO VG 22
Vhodný jako olej pro centrální
hydrauliku v servo ízení, regulaci
výšky vozidla, hydraulickém
posilova i brzd a hydropneumatickém pružení. Používá se v osobních a užitkových vozidlech.
P 09 3031

Podobné dokumenty

1 - Würth

1 - Würth MINERÁLNÍ Optimální pro mechanické p evodovky, rozvodovky, kombinované p evodovky a rozvodovky a rovn ž pro p evodovky ízení a rozd lovací p evodovky. Používá se v osobních a užitkových vozidlech.

Více

Motorové oleje Triathlon®

Motorové oleje Triathlon® motory. Snižuje spot ebu paliva a zajišuje vynikající ochranu proti opot ebení. Zaruuje dobré vlastnosti spoušt ní za studena. V závislosti na na ízení výrobce umož uje intervaly vým ny oleje a...

Více

TOTAL TRANSMISSION GEAR 8 75W-80 1l Trans. BV

TOTAL TRANSMISSION GEAR 8 75W-80 1l Trans. BV -Vícestup?ový p?evodový olej. -Vysoký viskozitní index zaru?ující kvalitní mazání. -Výborná tekutost i p?i nízkých teplotách podporující úsporu paliva. -Silné EP vlastnosti. -Vysoká provozní stabil...

Více

Agip Rotra MP - CS maziva sro

Agip Rotra MP - CS maziva sro použití víceúčelového oleje. Výtečně se tyto oleje osvědčily jako ideální oleje pro diferenciály a vyrovnávací převody zadní osy. Doporučeny firmami ZF, Lancia, Maserati, SAME, Salisbury Transmissi...

Více

Návod

Návod odolnost vůči opotřebení a oxidaci, zabraňují pěnění a chrání před korozí. Optimální použití kapaliny je v servořízeních, systémech regulace výšky vozidla, hydraulických posilovačích brzd a v hydro...

Více

mogul trans atf diii - I

mogul trans atf diii - I ze syntetických základů vysoké jakosti, zušlechtěných komplexem pečlivě vybraných přísad.

Více

Agip Dexron III

Agip Dexron III převodu jsou chráněny před korozí.

Více