telefonní seznam

Komentáře

Transkript

telefonní seznam
Středisko letecké telekomunikační služby
TELEFONNÍ SEZNAM
14. dubna 2004
TELEFONNÍ
SEZNAM
ODDĚLENÍ
(Písmenem P jsou označeny stanice napojené na systém hlasové pošty.)
Telefonní seznam ŘLP
Funkce/služba
strana: 1
Jméno
Místní linka
25.3.2004
Státní linka
FAX
Generální ředitel ŘLP ČR, s.p.
místo
GŘ
GENERÁLNÍ ŘEDITEL
Materna Petr, Ing.
3201 P
233324861
3007
Sekretariát generálního ředitele
LO-A/3/428
SŘ
Tajemník generálního ředitele
Grecová Zdena
3201 P, 2331
233324861
3007
Kancelář generálního ředitele
LO-A/3/427
KŘ
Vedoucí kanceláře
sekretariát VKŘ
koordinátor CEATS
manažer CAPS
Hubert Ivan, Ing.
2189 P
Kodatová Stanislava
2108 P, 2354
2109 P, 2389
2109 P
Thorsen Michael Niels
3230
LO-A/3/424
LO-A/3/423
LO-A/Př/114
LO-A/Př/114
Oddělení právní
PV
Vedoucí oddělení
bezpečnostní referát
Mašková Jana, JUDr.
3214 P
Nagyová Darina, JUDr.
Horák Tomáš, Mgr.
Rýdlová Milena
Kohoutek Karel, Ing.
Brožková Ivana
3232
3245
3216
2031 P
2060
3230
220561700
2010
Oddělení vnějších vztahů a mezinárodní koordinace
LO-A/3/420
LO-A/3/410
LO-A/3/411
LO-A/3/421
LO-A/Př/122
LO-A/Př/122
OVVMK
Vedoucí oddělení
tiskový referent
tiskový referent
vnější vztahy
Klíma Richard, Mgr.
2093 P
LO-A/3/418
Sedláček Michael
3209 P, 2342
3261
2626 P, 2353
LO-B/2/317
LO-A/3/422
LO-A/3/422
Dolníčková Lenka
Oddělení auditu
AI
Vedoucí oddělení
z pověření
Zikmund Milan
2361 P, 2391
Klikar Petr, Ing.
Staněk Oldřich, Ing.
Prošek Pavel
Beniak Jozef, Ing.
2050 P, 2372
3253 P, 2356
2085 P, 2355
2386
2087
LO-A/3/409
LO-A/3/407
LO-A/3/408
LO-A/3/408
LO-A/3/408
Telefonní seznam ŘLP
Funkce/služba
strana: 2
Jméno
Místní linka
2.4.2004
Státní linka
FAX
Divize provozní
místo
DPRO
ŘEDITEL DIVIZE PROVOZNÍ
Štindl Jan, Ing.
4401 P
4249
Ekonomicko správní referát
sekretariát ŘDPRO
ekonomika DPRO a SONS
referent řízení jakosti
pedagogický pracovník DPRO
e-learning specialista
pokladna,stravenky
zasedací místnost
TB/7/718a
ESR
Lagová Marie
Schierová Zuzana
Lehká Hana, DiS
Řehoř Jiří
Hrubý Michal, Ing.
Veverková Magdalena
4401 P, 4701
4898
4121 , 4700
4125 , 4681
4125
4139
4020
4249
Oddělení simulátor E2000
TB/7/718
TB/5/528
TB/6/618a
TB/7/720c
TB/7/720c
TB/6/626d
TB/5/
OS
Vedoucí oddělení
Křiklan Martin
SIMU E 2000
4017 , 4722
TB/příz/036
4670
TB/příz/036
Sekce oblastních navigačních služeb
SONS
Náměstek ŘDPRO
Jandus Zdeněk
4025 P
233323826
4256
Ekonomicko správní referát SONS
sekretariát SONS
TB/7/719
ESR
Hladká Petra
4025 P, 4665
4256
Středisko ACC
TB/7/720a
ACC
Vedoucí střediska
vedoucí instruktor
Flow manager
CEATS
vedoucí směny
asistent ved.směny
oprava dat
přechodová místnost M
přechodová místnost Ž
pracoviště instruktorů
WBT učebna/tvorba cvičení
rozvrh směn
Beneš Ivan
4039 P
Myšák Miroslav
4036
4032 P
4397
4386 , 4673
4397
4397
4184
4395
4072
4007
4043
Jiroušek Jan, Ing.
Pechancová Jitka
233323826
4256
TB/7/720b
4256
TB/7/720c
TB/7/720c
TB/3/323
TB/3/323
TB/3/323
TB/3/323
TB/3/323
TB/3/326
TB/3/323
TB/3/318c
TB/3/329
4252
233324849
Sekretariát ACC
sekretariát střed.ACC
S
Kolorosová Zdenka
4028 P, 4736
233323826
4256
Oddělení IFR
TB/7/720a
IFR
Vedoucí IFR týmu
Hrach Miroslav, Ing.
4031
4256
Oddělení FIC/FDO
TB/7/720c
FIC
Vedoucí oddělení
AMC Praha
FMP Praha
FIC Praha
Sochor Jiří
4394
Trapp Stanislav
4394
4394
4393
224281010
4259
TB/3/328
4259
TB/3/328
TB/3/323
TB/3/328
Telefonní seznam ŘLP
Funkce/služba
strana: 3
Jméno
Místní linka
3.2.2004
Státní linka
FAX
Středisko RCC
místo
RCC
Vedoucí střediska
Kroh Jindřich
2752 P, 4711
Pečenka Jan
4452
2750 , 4450 , 4452
RCC-pátrání a záchrana
220560254
2701
LIS/2
LIS/2
LIS/2
Sekce přibližovacích a letištních služeb
SPLS
Náměstek ŘDPRO
Duda Alexandr, Ing.
4145 P
233325599
4250
Ekonomicko správní referát SPLS
sekretariát NSPLS
ekonomika SPLS
vedoucí odb. referent
TB/7/733a
ESR
Drgová Lenka
Hladká Alena
4145 P, 4663
4049
4065
233325599
4250
Středisko přibližovacích a letištních služeb Praha
TB/7/733
TB/5/528
TB/5/527
SLPS Praha
Vedoucí střediska
Boháč Vladimír, Ing.
4066 P
233320911
4257
Sekretariát SPLS Praha
sekretariát střed.SPLS
TB/5/532
S
Lubomírská Helena, Bc.
4021 P, 4661
233320911
4257
Oddělení APP/TWR Praha
TB/5/531
APP/TWR
Vedoucí oddělení
zástupce vedoucího odd.
vedoucí instruktor
APP-vedoucí směny
APP-asistent VS
APP-pracov.instruktorů
APP-přechod. místnost muži
APP-přechod.místnost ženy
ATIS
TWR-vedoucí směny
TWR-pracov.DELIVERY
TWR-přechod.místnost
Volena Vlastimil
4029 P, 4548 , 4675
Mikeš Miroslav
Kozár Lubomír, Ing.
4029 P, 4548
4015 , 4548
4548 , 4666
4413
4074
4027
4019
4026 , 4098
4048 , 4667
4198
4064
4038
233320909
4258
233323825
4254
Oddělení SMC
TB/5/533
TB/5/533
TB/5/527
TB/5/APP
TB/5/APP
TB/5/526
TB/5/521
TB/5/523
TB/5/APP
TB/TWR
TB/TWR
TB/TWR
SMC
Vedoucí oddělení
Herout Josef
SMC-řízení odbav.plochy
4013 P, 4046
4038
4046
NOB/prst B
NOB/prst B
Oddělení ARO
ARO
Vedoucí oddělení
Kotábová Jana
ARO-letové plány
ARO-předlet.informace
4734
4103 , 76-4100
4101
220562638
220562638
4257
TB/5/533
4251
NOB/prst B
NOB/prst B
Středisko letových navigačních služeb Brno
SLNS Brno
Tel.ústř. ŘLP LKTB s prov.(5484248xx)
bez spojovatelky
/letiště LKTB
VEDOUCÍ SLNS BRNO
Hrdlička Jaroslav, Ing.
3601 , 3600
545216423
545216110
/letiště LKTB
Telefonní seznam ŘLP
strana: 4
Funkce/služba
Jméno
Místní linka
3.2.2004
Státní linka
FAX
místo
Ekonomicko správní referát SLNS Brno
sekretariát
ekonomika
MTZ / pokladna
referent SLNS
technické služby
autodílna
Hrubá Ludmila
Machálková Alena
Krejčí Jarmila
Synak Jan, Ing.
Šebesta Milan
ESR
3603 , 3601
3606
3607
3605
3609
3610
545216423
/letiště LKTB
/letiště LKTB
/letiště LKTB
/letiště LKTB
/letiště LKTB
/letiště LKTB
Oddělení letových provozních služeb Brno
LPS
Vedoucí oddělení
Josífek Miroslav
administrátor řlp
výcvikové pracoviště
pracoviště APP
pracoviště TWR
briefing - ARO
3602
3614
3612
3669
3670
3677
545216110
/letiště LKTB
3678
/letiště LKTB
/letiště LKTB
/letiště LKTB
/letiště LKTB
/letiště LKTB
Oddělení zabezpečovací letecké techniky Brno
ZLT
Vedoucí oddělení
Pospíšil Rostislav, Ing.
technický sál
dílna RIS
dílna LTS
3604 , 3616
3621
3660
3630
545216110
548424820
/letiště LKTB
/letiště LKTB
/letiště LKTB
/letiště LKTB
Přímá linka z ŘLP Praha
technický sál Brno
4055
/letiště LKTB
Středisko letových navigačních služeb Ostrava
SLNS Ostrava
Tel.ústř. ŘLP LKMT s prov.(5966934xx)
bez spojovatelky
/letiště LKMT
VEDOUCÍ SLNS OSTRAVA
Kubík Radovan, Ing.
3715
596629032
3755
Ekonomicko správní referát SLNS Ostrava
ekonom
účetní , pokladna
referent SLNS
technické služby
autodílna
Chromík Vítězslav, Ing.
Kaserová Bohumila
Moravcová Kamila
Masopust Jaromír
/letiště LKMT
ESR
3718
3717
3719
3769
3770
/letiště LKMT
/letiště LKMT
/letiště LKMT
/letiště LKMT
/letiště LKMT
Oddělení letových provozních služeb Ostrava
LPS
Vedoucí oddělení
Ksiažek Pavel
vedoucí směny
pracoviště APP
pracoviště TWR
briefing
3716
3750
3748
3720
3712
3755
/letiště LKMT
3754
/letiště LKMT
/letiště LKMT
/letiště LKMT
/letiště LKMT
Oddělení zabezpečovací letecké techniky Ostrava
ZLT
Vedoucí oddělení
Plánička Pavel, Ing.
technický sál
dílna LTS
dílna RIS
3764
3721
3730
3741
3755
596693421
/letiště LKMT
/letiště LKMT
/letiště LKMT
/letiště LKMT
Telefonní seznam ŘLP
strana: 5
Funkce/služba
Jméno
Místní linka
3.2.2004
Státní linka
FAX
Středisko letových navigačních služeb K. Vary
místo
SLNS K.Vary
Tel.ústř. ŘLP LKKV s prov.(3532397xx)
bez spojovatelky
/letiště LKKV
VEDOUCÍ SLNS K. VARY
Broda Rostislav
3512
353331283
3513
Ekonomicko správní referát SLNS K. Vary
ekonomika
Hubertová Jitka
/letiště LKKV
ESR
3514
/letiště LKKV
Oddělení letových provozních služeb K. Vary
LPS
Vedoucí oddělení
Klůj Ivan
pracoviště TWR
pracoviště APP
pracoviště ARO
3522
3516
3517
3518
/letiště LKKV
353331105
353331105
353331105
3561
Oddělení zabezpečovací letecké techniky K. Vary
/letiště LKKV
/letiště LKKV
/letiště LKKV
ZLT
Vedoucí oddělení
Timár Gejza
technický sál
dílna RIS
dílna LTS
3515
3519
3520
3521
/letiště LKKV
353239719
/letiště LKKV
/letiště LKKV
/letiště LKKV
Sekce ATM systémů
ATMS
Náměstek ŘDPRO
Škoda Libor, Ing.
4040 P
4070
Ekonomicko správní referát ATMS
sekretariát
ekonomika RIS,NAV
ekonomika LTS
administrátor elektro-silnoproud
administrátor ATMS
TB/7/724
ESR
Vlasáková Ivana
Kuthanová Milena
Kottová Zora
Masopustová Hana, Ing.
Vavřina Miloslav
Chvojka Michal, Ing.
4035 P, 4660
4343 , 4721
4095
4091
4056 , 4726
4023
4070
4070
Středisko letecké telekomunikační služby
TB/7/725
TB/7/725
TB/6/626c
TB/6/626c
TB/6/626a
TB/6/626a
LTS
Vedoucí střediska
evidence a poplatky
Černý Pavel, Ing.
4078 P, 4678
Svoboda Jaroslav
4073 P, 4686
4070
TB/7/726
TB/7/729
Technický sál LTS
supervisor TS LTS
4081 , 4082 , 4659
235357928
4255 , 4070
Oddělení telekomunikací
TB/4
TCOM
Vedoucí oddělení
administrátor VCCS Garex
dílna slaboproud
VCCS Garex
koncová zařízení AFTN
kabelová technika
spojovatelka TÚ
operátorka TÚ na SN
Houra Jiří
4568 P, 4650
Jirásek Zdeněk
4445 P
4332 P
4431 P, 4655
4062 P
4541 P, 4656
2666 P, 1112 , 9
1311
4070
235354800
222101311
TB/6/623
TB/6/624
TB/6/624
TB/6/624
TB/6/624
TB/6/624
LO-A/Př/126
SN/
Telefonní seznam ŘLP
Funkce/služba
strana: 6
Jméno
Místní linka
18.2.2004
Státní linka
FAX
Oddělení radiokomunikací
místo
RCOM
Vedoucí oddělení
radiokomunikace-dílna
administrátor RCOM
VS Jeneč - dílna
Bureš Pavel
4057 P, 4654
Vanický Miloš
4331 , 4651
3866 P, 4688
3868 , 4168 , 4709
4070
TB/6/622
TB/6/625
JENEČ/
JENEČ/
Oddělení datových sítí
CADIN
Vedoucí oddělení
administr.ústř.AFTN
administrátor sítě CADIN
administrátor DMZ
operátoři AFTN/CIDIN
řízení sítě - poruchy
Macháček Jaroslav
4893 P, 4653
Fikar Miloslav
Hoch Radko
Dvořák Filip, Ing.
4060 , 4657
4060 , 4657
4012 P
4051 , 4352
4354 , 4652
220561814-fx 4255
220561814-fx 4255
Středisko radarových a informačnch systémů
TB/2/232
TB/2/233
TB/2/233
TB/2/233
TB/2/238
TB/2/236
RIS
Vedoucí střediska
vedoucí odborný referent
Krákora Ivan
4143 P
Vidner Miroslav, Ing.
4085
4070
TB/7/723
TB/6/618a
Technický sál RIS
supervizor TS RIS
4030 , 4668 , 4669
233322363
TB/4
Oddělení ASP Praha
ASP
Vedoucí oddělení
administrátor RS
administrátor RS
administrátor IS
vývojové pracoviště DTC
vývojová platforma DTC
Eurocat - off line
přechodová místnost RIS
MSSR
TAR
Brotánek Vlastimil, Ing.
4732 P
Kubita Vladimír
Vondra Milan, Ing.
Růžička Petr, Ing.
4733 P
4195 P, 4723
4080 P
4106 P
4033
4557
4169
4355
4054
TB/6/621
4557
Oddělení RLB BUKOP
TB/6/621
TB/6/620
TB/6/620
TB/7/731
NOB/4041b
TB/4/418
TB/4/420
/
/
BUKOP
Vedoucí oddělení
technický sál BUKOP
administrativa
Regent Ladislav, Ing.
4391
566664391
BUKOP/
Judová Marie
4392
4381
566664392
566664381
BUKOP/
BUKOP/
Oddělení RLB Písek
PISEK
Vedoucí oddělení
technický sál Písek
sklad
Kopal Zdeněk
4458
318692104
4489
4457
318692102
Hrkalová Drahomíra
4262
Písek/
Písek/
Písek/
Středisko NAV
NAV
Vedoucí střediska
zást.ved./administrátor NAV
pracoviště NAV
technická místnost
mechanická dílna
Pelinka Lubomír, Ing.
4330 P, 4747
Hocek Jakub, Ing.
4041 P, 4679
4422 P, 4236 , 4658
4084
4409
Ječmínek Petr
4070
TB/7/727
TB/Př/020
TB/Př/019
TB/Př/018
TB/Př/021
Telefonní seznam ŘLP
strana: 7
Funkce/služba
Jméno
Místní linka
4.3.2004
Státní linka
FAX
Středisko letecké informační služby
místo
LIS
VEDOUCÍ STŘEDISKA
Doubravová Irena
2816 P
220561997-fx 2702
Ekonomicko správní referát LIS
sekretariát
ekonomika
fakturace
fakturace
systémový inženýr
administrátor IS
místnost pro řidiče
LIS/1/220
ESR
Borovičková Lenka
Šomková Marcela
Čuřík Lukáš
Macurová Miroslava
Jílek Libor, Ing.
Rýdlová Iva
Hladký Jan
2817 P, 2751
2836 P, 2755
2833 P, 2763
2835 P, 2753
2822 P, 4712
2826 P, 2754
2837
220561997-fx 2702
2704
2704
LIS/1/221
LIS/1/222
LIS/Př/137
LIS/Př/137
LIS/1/208
LIS/1/208
LIS/Př/150
Návštěvní místnost
2838
LIS/1/201
Oddělení mezinárodní kanceláře NOTAM
NOF
Vedoucí oddělení
systémový inženýr
vedoucí směny NOTOF
NOTOF
Hrázský Zdeněk, Ing.
4295 P
TB/7/728
Kudělka Milan, Ing.
4042 P, 4698
4313
4311, 4312, 4364
TB/7/728
TB/7/721
TB/7/721
4253
Oddělení leteckých publikací
OLP
Vedoucí oddělení
administrátor IS
publikace AIC-předpisy
publikace AIC-předpisy
publikace AIP
publikace AIP
Tesárek Karel, Ing.
2825 P, 2761
Latiok Jiří, Ing.
Koukalová Jana
Volkovová Monika
Nainarová Romana
Rysková Dana
2823
2827
2828
2819
2824
2702
LIS/1/206
LIS/1/202
LIS/1/204
LIS/1/204
LIS/1/207
LIS/1/207
Oddělení kartografie
KA
Vedoucí oddělení
Ekart Michal
2832 P
Bártová Ivana
Květoňová Eva
2820 P
2818
2702
LIS/1/209
LIS/1/210
LIS/1/210
Reprografické oddělení
RO
Vedoucí oddělení
ofsetová strojovna
digitální tisk,reprofoto
digitální tisk,ofset
digitální tisk,knihárna
montáž - kopírna
Černý Václav
2834 P, 2762
Braumová Bohunka
Čermák Zdeněk
Meryová Ilona
2830
2830
2830
2829
2831
2704
LIS/Př/134
LIS/Př/145
LIS/Př/145
LIS/Př/145
LIS/Př/146
LIS/Př/143
Telefonní seznam ŘLP
Funkce/služba
strana: 8
Jméno
Místní linka
10.2.2004
Státní linka
FAX
Divize plánování a rozvoje letových navigačních služeb
místo
DPLR
ŘEDITEL DIVIZE PLR
Fajtl Petr
2619 P
220561980
2011
Ekonomicko správní referát DPLR
sekretariát ředitele divize
sekretariát vedoucích odd.
ekonom střediska
metodik
koordinátor Eurocontrolu
LO-A/2/330
ESR
Kotenjatkinová Radka
Jonášová Marie
Čičovská Kateřina
Műndelová Jana, Ing.
Chalupová Ivana
2619 P, 2333
2235 P, 2336
2082 P, 2334
2045 P, 2335
2078 P, 2378
220560432-fx 2011
2011
Oddělení rozvoje letových navigačních služeb
LO-A/2/331
LO-A/2/328
LO-A/2/328
LO-A/2/324
LO-A/2/334
ORLNS
Vedoucí oddělení
Haaseová Lubomíra, Ing.
2622 P
Gajda Milan, Ing.
Brožek Jan, Ing.
Hudeček Břetislav
Lindner Martin, Ing.
Kráčmar Jan, RNDr.
Dvořák Milan, Ing.
Kubíček Jan, Ing.
Čech Miroslav, Ing.
Kočovský Pavel, RNDr.
Liška Otakar, Ing.
Ščuglík Zdeněk, Bc.
Čížek Vladimír, Ing.
Dočkal Marek, Ing.
2686 P
3235
2084 P
2145
2501
4543 P
4558
4011 P
4496 P, 4662
4465 P
4010
4155 P, 4034 P
2821 P, 4720
2011
4482
4250
2702
Oddělení postupu letových navigačních služeb
LO-A/2/329
LO-A/2/315
LO-A/2/316
LO-A/2/325
LO-A/2/326
LO-A/2/311
TB/5/529
TB/5/529
TB/5/530
TB/5/530
TB/6/626b
TB/6/626b
TB/7/730
LIS/1/203
OPLNS
Vedoucí oddělení
Smola Miroslav, Ing.
2052 P
Strnad Petr
Nohava Zdeněk, Ing.
Schoberová Eva, RNDr.
Weber Roman
Kulveit Jan, Ing.
Tykal Miroslav, Ing.
Dohnal Milan
Hovorka Jan
Navrátil Tomáš
Čermák Ladislav
Koráb Milan
2360 P
2089 P
2102 P
2209 P
2036 P
2090 P
2100 P
2019 P
2104 P
2119
2115
2011
LO-A/2/327
LO-A/2/312
LO-A/2/312
LO-A/2/324
LO-A/2/324
LO-A/2/325
LO-A/2/325
LO-A/2/326
LO-A/2/326
LO-A/2/326
LO-A/2/316
LO-A/2/325
Oddělení investic
OINV
Vedoucí oddělení
Hochmanová Jana Ing.
2190 P
Václavík Zdeněk, Ing.
Šofferová Květuše
Slavík Viktor, Ing.
Tržický Tomáš, Bc.
2015 P, 2385
2080
2051 P, 2381
2071 P
2011
LO-A/2/310
LO-A/2/309
LO-A/2/309
LO-A/2/309
LO-A/2/311
Oddělení bezpečnosti a kvality
OBK
Vedoucí oddělení
metodik
Halen Svatopluk, Ing.
2038 P, 2393
Prahl Filip, Ing.
Prošek Petr, Ing.
Pichl Richard, RNDr.
2079 P
2117
4065
2011
LO-A/2/315
LO-A/2/315
LO-A/2/315
TB/5/527
Telefonní seznam ŘLP
Funkce/služba
strana: 9
Jméno
Místní linka
2.3.2004
Státní linka
FAX
Kancelář projektu IATCC
místo
KPIATCC
Vedoucí kanceláře
Beňa Jaroslav, Ing.
2095 P, 2377
Sekyrová Kateřina
Lengál Ivo, Ing.
Vlasák Jaroslav
Sedlák Jan, Ing.
Novotný Čeněk
Hegedüš Lukáš
Houra Jiří ml., Ing.
Uhlíř Ivan
2511 , 2399
2659 P
2245 P
2515 , 3888
2001
2009
2037 P, 2357 , 3855
4439 P, 4699
2005
LO-A/2/313
4482
LO-A/2/314
LO-A/2/323
LO-A/2/323
LO-A/2/314
LO-A/2/323
LO-A/2/323
LO-B/2/316
TB/5/529
Telefonní seznam ŘLP
strana: 10
Funkce/služba
Jméno
Místní linka
4.2.2004
Státní linka
FAX
Divize personální
místo
DPER
ŘEDITEL DIVIZE PERSONÁLNÍ
Kocourová Jitka, JUDr.
3215 P
2066
Ekonomicko správní referát DPER
sekretariát
ESR
Veverková Jarmila
2236 , 2339
2066
Oddělení personální
Cvrčková Renáta, Ing.
2081
personální
Molitorová Miloslava
Vrňáková Lenka
Nováková Radana
Pražáková Marie
Horelová Jana
Cvachovec Pavel, Ing.
3213
3206 , 3205
3205 , 3206
3239 , 3217
3217 , 3239
2099 P
bezpečnostní technik
LO-A/Př/109
PS
personalista II
sociální
LO-A/Př/108
2054
Oddělení práce a mezd
LO-A/Př/111
/
LO-A/Př/112
LO-A/Př/113
LO-A/Př/113
LO-A/Př/112
LO-A/Př/112
LŠ/Př/106c
PAM
Vedoucí oddělení
Mezerová Miloslava, Ing.
3233
Grafková Lila
Minaříková Nataša
3207
3277
2066
LO-A/Př/111
LO-A/Př/110
LO-A/Př/110
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
RLZ
Vedoucí oddělení
Černý Stanislav, PhDr.
3241 P
Ingeli Dušan, Ing.
Walter Michal, Mgr.
2068 P
2125 P
2066
LŠ/Př/106b
LŠ/Př/106c
LO-A/Př/130
Telefonní seznam ŘLP
strana: 11
Funkce/služba
Jméno
Místní linka
26.2.2004
Státní linka
FAX
Divize finanční
místo
DFIN
ŘEDITEL DIVIZE FINANČNÍ
Hlinovský Luboš, Ing.
3203 P, 2387
3002
Ekonomicko správní referát DFIN
sekretariát
ekonom KŘ a DFIN
LO-A/1/230
ESR
Hanušová Martina
Rounová Vlasta
3211 P, 2338
3269
3002
Oddělení metodiky, plánování a analýzy
LO-A/1/231
LO-A/1/232
MA
Vedoucí oddělení
analytik
analytik
metodik účetnictví
ekonom specialista
Slavíková Ljuba, Ing.
3289 P, 2343
Zbejval Ivan, Ing.
Zimmerová Lenka, Ing.
Bémová Jitka
Kašíková Jolana, Ing.
3208 P, 2397
2062 P
3218 P
2053
3002
LO-A/1/209
LO-A/1/210
LO-A/1/210
LO-A/1/211
LO-A/1/211
Oddělení finančních operací
FO
Vedoucí oddělení
platební styk s bankou
banka (tuzemsko)
banka (zahraničí)
ekonom, hlavní pokl.
ekonom - ZPC
Schindlerová Ivona, Ing.
3234 P, 2344
Tomasová Jitka
Kárníková Jana
Baťková Monika
Rathanová Marta
Pulchartová Renáta
3270 , 2346
3255
3249
3226
3237
3002
LO-A/1/229
LO-A/1/228
LO-A/1/228
LO-A/1/228
LO-A/1/208
LO-A/1/208
Oddělení letových poplatků a řízení pohledávek
LP
Vedoucí oddělení
LP-fakturace,Eurocontr.
řízení pohledávek
Vaněček Milan
3266 P, 2337
Kopečková Marie
Sgariboldi Michaela, DiS
Zbejvalová Ivana
Kmochová Mirena
Ludvíková Anna
3271 , 2347
3272
3248
3229
3248
2007
LO-A/1/214
LO-A/1/213
LO-A/1/213
LO-A/1/212
LO-A/1/212
LO-A/1/227
Oddělení účetních operací
UC
Vedoucí oddělení
hlavní účetní
Zemek Aleš, Ing.
3221 P, 2340
3002 , 3004
LO-A/1/226
ekonom FKSP
supervizor IM
supervizor pokl.,KP,CÚ
centrál. evidence HNIM
centr.evid.přijatých fak.
supervizor mzdové účtárny
účetní mzdové účtárny
účetní mzdové účtárny
Boušková Jelena, Ing.
Kohoutová Alena
Šnoblová Lucie
Červenková Jiřina
Beranová Blanka
Skácelová Soňa
Hájková Věra
Zvoníčková Irena
2091 P
3296 P, 2345
3256
3291
3219
3204 P, 2349
3246
3247
3004
LO-A/1/227
LO-A/1/225
LO-A/1/233
LO-A/1/225
LO-A/1/227
LO-A/1/223
LO-A/1/223
LO-A/1/223
Telefonní seznam ŘLP
strana: 12
Funkce/služba
Jméno
Místní linka
5.2.2004
Státní linka
FAX
Letecká škola
místo
LŠ
VEDOUCÍ LETECKÉ ŠKOLY
z pověření
Kouklík Karel, Ing.
2165 P, 2370
2320
Ekonomicko správní referát
sekretariát
vedoucí ekonom
ekonom
LŠ/2/318
ESR
Sitenská Martina
Kettnerová Alžběta
Pánková Zdena
2166 P
2183
2014
2320
Středisko vzdělávání letových navigačních služeb
LŠ/2/319
LŠ/2/317
LŠ/2/315
VLNS
VEDOUCÍ STŘEDISKA
Kouklík Karel, Ing.
2041 P
2320
Sekretariát VLNS
LŠ/1/218
S
Hlaváčková Danuše
2069 P
LŠ/1/219
Oddělení pseudopilotů
OP
Vedoucí oddělení
odborný referent
simulátor RADAR
simulátor pseudopiloti
Hyánek Jaroslav
2046
Václavík Ota
2636
2642
2358
2320
LŠ/1/215
LŠ/2/303
LŠ/sut/003
LŠ/sut/003b
Oddělení instruktorů
OI
Vedoucí oddělení
lektor STS
instruktor APP
instruktoři
instruktoři
instruktoři
instruktoři
instruktoři
Sedláček Bohumil
2074 P
Vůjtěch Petr, Ing.
Štěpán Bohumil
2158 P
2185
2029 P
2023 P
2064
2464 P
2488 P
2320
LŠ/1/217
LŠ/1/216
LŠ/2/309
LŠ/2/308
LŠ/2/310
LŠ/2/320
LŠ/2/311
Oddělení vzdělávání a výcviku pilotů FTO
odborný referent
odborný referent
Berdník Milan
Stiborek Petr, Ing.
LŠ/1/220
FTO
2032 P
2111
2320
Oddělení technického zabezpečení
LŠ/1/203
LŠ/2/311
OTZ
Vedoucí oddělení
technik
technik
technický sál
Fusek Jan, Ing.
2615 P, 2374
Kratochvíl Luboš
Lorenc Jiří
2124
2076
2151
2320
LŠ/1/208
LŠ/1/208
LŠ/sut/003a
Oddělení metodické
knihovna LŠ
videotechnika
LŠ/1/207
OM
Koppová Jana
Láně Jiří
2463 P
2040
2320
Oddělení jazykového vzdělávání
LŠ/2/313
LŠ/2/313
OJV
Vedoucí oddělení
Blaháková Radka, PhDr.
2674 P
2320
LŠ/1/204
Telefonní seznam ŘLP
Funkce/služba
zahraniční lektor AJ
lektor angličtiny
lektor angličtiny
lektor angličtiny
koordinátor kurzů
strana: 13
Jméno
Dobrovolná Hana
Ljacká Marta
Kostlánová Andrea, JUDr.
Veselá Dagmar
Místní linka
3.2.2004
Státní linka
FAX
2621
2177
2676
2067
2217 P
LŠ/1/206
LŠ/1/205
LŠ/1/205
LŠ/1/210
LŠ/1/210
Oddělení marketingové
odborný referent
welfare officer
OMA
Tomajer David Mgr.
Žižková Ivana
2024 P
2035
2320
Oddělení konsultační
konsultant
místo
LŠ/2/316
LŠ/2/316
KO
Mrňa Pavel Ing.
2118
LŠ/2/310
/
/
/
/
Recepce a informace
2049 , 2678
stravovací služby
2044
235353013
2321
LŠ/přízemí
LŠ/přízemí
Telefonní seznam ŘLP
strana: 14
Funkce/služba
Jméno
Místní linka
14.4.2004
Státní linka
FAX
Centrum logistiky
místo
CL
VEDOUCÍ STŘEDISKA
Olexa Jaroslav Ing.
2042 P
233321581
2013
Ekonomicko správní referát CL
sekretariát
ekonomika
zahr.pracovní cesty
dokument.středisko
archiv Jeneč
LO-B/3/408
ESR
Zahrádková Radka
Rennerová Jana
Dobrovodská Jolana
Zemanová Hana
Hejdová Jitka
Sedláková Romana, Ing.
2042 P, 2398
2022 P
2438
3228 P, 2384
3259 , 2341
3822 , 4730
Kopernická Věra
Maříková Hana
Aubrechtová Zdeňka
3281 , 3278
3281 , 3278
3278 , 3281
233321581
2013
4022
LO-B/3/407
LO-B/3/415
LO-B/3/415
LO-A/Př/121
LO-A/Př/121
Jeneč/1/251
Podatelna
zasedací místnost
3003
2034
LO-A/Př/123
LO-A/Př/123
LO-A/Př/123
LO-C/1/202
Oddělení technicko provozní služby
TPS
Vedoucí oddělení
Kouba Bohuslav
2148 P
2013
LO-B/3/414
Buchtův kopec
rekr.chata Albrechtice
Judová Marie
Žemlička Martin
4381
483381587
BUKOP/
Albrechtice/
externí údržba tech.zaříz.
centrální servis KT
četařka úklidu
úklid LO
Veselý Oldřich
Novák Viktor
Čtrnáctá Věra
2018
3262
4713
2147
Kříž Martin
Pospíšilová Marie
2065 P
2077 P
2142 P, 2330
2120
2013
LO-B/3/409
LO-B/3/409
LO-B/přízemí
LO-B/2/312
Burian Josef
2672 P
2672 P, 4682
2675 , 4682
2012 , 4683
4008
1349
2382 , 2675
4457
4391
4171 , 3874
2013
LO-B/2/319
LO-B/2/319
LO-B/přízemí
LO-B/2/319
TB/9
SN/suterén
LO-B/Př/103
Písek/
BUKOP/
JENEČ/
rekreační zařízení FKSP
566664381
483381587
LO-B/3/413
LO-B/3/413
TB/přízemí
LO-B/2/318
autoprovoz
VEDOUCÍ
referent autodopravy
autodílna
šatna řidičů
interní údržba
MISTR
dílna zámečníci
dílna zámečníci
dílna elektro
strojovna výtahu TB
správce objektu SN
správce objektu LO
správce objektu PÍSEK
správce objektu BUKOP
správce objektu JENEČ
Matyáš Bohuslav
Skočdopole Jan
Pejla Jaroslav
Kakač Milan
Přibyl Jiří
Oddělení provozu kancelářské výpočetní techniky
OKVT
Vedoucí oddělení
samostatný odb.referent
Mazač Jan, Ing.
3243 P
3003
LO-A/Př/131
Kachlíková Miloslava
2070, 2351
LO-A/Př/131
Smejkal Ladislav, Ing.
Morávek Zdeněk, Ing.
Hofbauer Luděk
Kaufmann Ladislav
Koucký Bedřich, Ing.
Lechnýř Jaroslav
Krabec Oldřich, Ing.
Grauerová Ivana
Škachová Jana
3294
2383
2390
2394
2220 , 2375
2388
2395
2086
2086
2055
LO-A/Př/131
LO-A/1/215
LO-A/1/216
LO-A/1/216
LO-A/1/216
LO-A/1/216
LO-B/3/412
LO-A/1/215
LO-A/1/215
LO-A/Př/125
Provoz
vedoucí
provoz Help Desk
technici
operátoři
počítačový sál
Telefonní seznam ŘLP
strana: 15
Funkce/služba
Jméno
Místní linka
14.4.2004
Státní linka
FAX
místo
Poruchy PC
Help Desk
2030 P
školící místnost
2221
LO-A/1/215
LO-A/sut/009
Oddělení správy informačních systémů
OSIS
Vedoucí oddělení
administrátoři
evidence výpočetní tech.
programátor/analytik
projektová kancelář
Abel Jan, Ing.
3293
LO-A/Př/127
Maščák Milan
Štětina Josef, Ing.
Pohl Karel, Ing.
Mareš Petr, Ing.
Klímová Alena
Chylík Michal, Ing.
Pelcl Radko, Ing., CSc.
3242
3236
2103
2106
3265
2105 P
3223
LO-A/Př/127
LO-A/Př/128
LO-A/Př/127
LO-A/Př/127
LO-A/Př/127
LO-A/Př/128
LO-A/Př/128
2033
LO-A/Př/125
Řízení počítačové sítě
ISM
Pracoviště ICC
2043
2110,2163,2164,2380
2319
Oddělení materiálně technického zásobování
LO-A/Př/129
LO-A/Př/125
MTZ
Vedoucí oddělení
počítač
Kellerová Jitka
2027 P
2004
LO-B/3/416
Barnová Alexandra
3264 P
LO-B/3/417
Podrázský Alexej
Hloušková Jiřina
2025 P
2613 P
LO-B/3/417
LO-B/3/417
Morávková Jaroslava
Veselská Jaroslava
Pavlátová Dana
2660 / 2075
2207 / 2075
2116 / 2468
2116 / 2075
LO-B/2/315
LO-B/2/315
LO-B/2/315
LO-B/2/315
zásobovači
sklady (kancelář / sklad)
skladnice
skladnice
skladnice
přejímací kontrola
Oddělení správy majetku
OSM
Vedoucí oddělení
životní prostředí
energetika
stavby, pozemky
Bendová Jitka
2216 P, 4685
LO-B/3/410
Rehbergerová Jana
Bukáček Ivan, Ing.
Novák Karel
2020 , 2373
2096 P
2681 P
LO-B/3/412
LO-B/3/412
LO-B/3/410
Hájek Tomáš
2063 P
4594 , 4674
4493
2392 , 2594 , 4719
2047
2894
1313 , 222101313
3894 , 4294 , 3873
4495
Strážní služba
velitel
vrátnice TB
meeting point TB
recepce LO
meeting point LO
vrátnice LIS
vrátnice SN
vrátnice VS Jeneč
ČSL-Ochr.letiště na TB
Referát bezpečnostních a požárních systémů
vedoucí technik BPS
technici BPS
Jakubička Soběslav
233325605
233321578
973212940
224220884
233324873
2013
4494
LO-A/Sut/01
TB/přízemí
TB/přízemí
LO-C/přízemí
LO-C/přízemí
LIS/přízemí
SN/přízemí
JENEČ/
TB/přízemí
RBPS
2233 P, 2215
2620 P, 2350
LO-B/2/311
LO-B/2/314

Podobné dokumenty

Anotace předmětů

Anotace předmětů poté jej praktický implementovat spojením prog. jazyka a DB technologií. Předpoklady: Studium kurzu předpokládá znalost základů algoritmizace a základů aspoň jednoho programovacího jazyka (Java, PH...

Více

duben 2009

duben 2009 Jména, adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy a čísla razítek aktualizovaná k 3. 4. 2009. Seznam je řazen dle čísla razítka inspektora. Aktualizovaný seznam naleznete také na adrese www.laacr.cz...

Více

Kompletní abecední seznam

Kompletní abecední seznam Oblastní støedisko øízení nebo oblastní služba øízení

Více

l ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČESKÉ REPUBLIKY II VÝROČNÍ

l ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČESKÉ REPUBLIKY II VÝROČNÍ Jiří Nedoma I Předseda dozorčí rady Je absolventem nástavbového studia radiolokační elektrotechniky na Střední průmyslové škole strojnické. Od roku 2004 je členem Senátu Parlamentu ČR za ODS, od ro...

Více

Bulletin LAA ČR 4/2005

Bulletin LAA ČR 4/2005 Brotan Aleš UT 12 L Opletalova 536, 537 01 Chrudim II

Více