JXKE-V en_cz

Komentáře

Transkript

JXKE-V en_cz
test voltage: 1000 V operational voltage: 100 V zkušební napětí: 1000 V
provozní napětí: 100 V
Application:
Hospitals, hotels, airports, power plants,
refineries, underground. Cable is suitable
for devices interconnecting and its units. For
communication and safety appliances especially
for fire alarm systems. This cable is suitable for
applications requiring min. isolation integrity
for 180 minutes in fire.
Užití:
V nemocnicích, hotelích, letištích, elektrárnách,
rafineriích, metru. Kabel je vhodný k propojování
částí přístrojů a zařízení. Pro sdělovací a
zabezpečovací techniku, zvláště pak pro požární
techniku. Kabel je určený do prostředí kde musí
být zaručena funkční schopnost kabelu při požáru
minimálně 180 minut.
JXKE-V
Cores number
x diameter
Cable
diameter
Cu content
Approx. net
weight
Počet párů
x průměr vodiče
Průměr
kabelu
Obsah Cu
Průměrná
hmotnost
[mm]
[mm]
[kg/km]
[kg/km]
1x2x0,5
4,9
3,5
34
2x2x0,5
5,6
7,5
45
3x2x0,5
7,3
11,0
59
4x2x0,5
8,0
14,5
71
5x2x0,5
8,7
18,0
83
6x2x0,5
9,4
21,5
99
7x2x0,5
10,0
25,0
111
8x2x0,5
10,5
28,5
122
10x2x0,5
11,5
35,5
145
12x2x0,5
12,4
42,5
166
16x2x0,5
14,0
57,0
209
www.labaracables.cz
www.labaracables.cz
jádro kabelu: holá měď
konstrukce vodiče: pevný, třída 1
izolace: zesítěný polyetylen
vytlačovaná nebo ovíjená ohňová bariéra
plášť: bezhalogenová oheň retardující směs
funkční schopnost v ohni: ČSN- IEC 60331-23
hustota dýmů: ČSN-EN 61034-2
korozivita zplodin při hoření: ČSN EN 50267
odolnost proti šíření plamene: ČSN EN 50266-2-2
max. provozní teplota: 90 °C
min. provozní teplota: -30 °C
povolená teplota na jádře: 90 °C
poloměr ohybu: 7,5 x D
www.labaracables.cz
conductor material: bare copper conductor construction: solid, class 1
insulation: cross-linked PE
extruded or wrapped fire barrier sheathing material: HFFR compound isolation integrity: ČSN- IEC 60331-23 smoke density: ČSN-EN 61034-2 gasses corrosivity: ČSN EN 50267 flame spread resistance: ČSN EN 50266-2-2 max. operating temperature: 90 °C min. operating temperature: -30 °C allowed core temperature: 90 °C bending radius: 7,5 x D www.labaracables.cz
Halogen free fire retardant communication cable with 180 min. isolation integrity
Sdělovací kabel se zvýšenou odolností proti šíření plamene a 180 min. funkční schopností při požáru
www.labaracables.cz
JXKE-V
Approx. net
weight
Počet párů
x průměr vodiče
Průměr
kabelu
Obsah Cu
Průměrná
hmotnost
[mm]
[mm]
[kg/km]
[kg/km]
20x2x0,5
15,6
71,0
259
25x2x0,5
17,2
89,0
311
30x2x0,5
18,6
106,5
361
1x2x0,8
5,9
9,5
49
2x2x0,8
6,8
18,5
69
3x2x0,8
9,3
27,5
100
4x2x0,8
10,2
36,5
123
5x2x0,8
11,2
45,5
145
6x2x0,8
11,8
54,5
166
7x2x0,8
12,6
63,5
188
8x2x0,8
13,3
73,0
209
10x2x0,8
14,8
91,0
259
12x2x0,8
16,0
109,0
301
16x2x0,8
18,2
145,5
383
20x2x0,8
20,0
181,5
463
25x2x0,8
22,3
227,0
575
30x2x0,8
24,2
272,5
673
1x2x1,0
7,1
14,5
68
2x2x1,0
8,2
28,5
99
3x2x1,0
11,4
42,5
145
4x2x1,0
12,7
57,0
180
5x2x1,0
13,9
71,0
215
6x2x1,0
14,9
85,0
256
7x2x1,0
15,9
99,5
290
8x2x1,0
16,9
113,5
325
10x2x1,0
18,6
142,0
391
12x2x1,0
20,1
170,0
457
16x2x1,0
23,1
227,0
599
20x2x1,0
25,5
283,5
727
www.labaracables.cz
www.labaracables.cz
Cu content
www.labaracables.cz
Cable
diameter
www.labaracables.cz
Cores number
x diameter
www.labaracables.cz
JXKE-V

Podobné dokumenty

JXKE-R en_cz

JXKE-R en_cz conductor material: bare copper jádro kabelu: holá měď conductor construction: solid, class 1 konstrukce vodiče: pevný, třída 1 insulation: cross-linked PE izolace: zesítěný polyetylen screen: ...

Více

JXFE-V FE180/P30-90-R B2ca,s1,d0

JXFE-V FE180/P30-90-R B2ca,s1,d0 P30-P90 – Vyjádření doby v minutách 30, 60, 90. Hodnota udává čas, po kterou byly dodrženy funkční požadavky. Identifikační písmeno (P), funkční doba (30,60,90)-R. Značení odpovídá dle zkušebního p...

Více

katalog v pdf

katalog v pdf - bezhalogenový - Výrobek a všechny jeho komponenty jsou vyrobeny z materiálů, které neosahují halogenové prvky. Při hoření bezhalogenového výrobku nevznikají toxické korozivní plyny, které způsobu...

Více

NA2XS(F) - Labara Cables

NA2XS(F) - Labara Cables jádro kabelu: hliník conductor construction: stranded, class 2 konstrukce vodiče: splétaná, třída 2 insulation: XLPE DIX8 izolace: XLPE DIX8 sheathing material: polyethylene DMP2 plášť: polyethyl...

Více

nopovic® 3-chch-r

nopovic® 3-chch-r protection of high-tech equipment in buildings in case of fire. The cable meets the requirements for using in metro according to SGŘ 09/2009.

Více

NHXCH FE180-E30 en-cz

NHXCH FE180-E30 en-cz www.labaracables.cz www.labaracables.cz

Více

TRONIC (LiYY)flexibilní, barevné znaení žil podle DIN 47100, s

TRONIC (LiYY)flexibilní, barevné znaení žil podle DIN 47100, s Ⴠ Zkušební nap!tí do 0,25 mm2 1200 V, od 0,34 mm2 2000 V Ⴠ Pr"razné nap!tí do 0,25 mm2 2400 V, od 0,34 mm2 4000 V Ⴠ Izola ní odpor min. 20 MOhm x km Ⴠ Provozní kapacita (p!ibliž. hodnota) p!i 800 H...

Více

nopovic-n2xh

nopovic-n2xh Cables are designed for fixed installation in ordinary or possibly damp environments according to ČSN 33 2000-3. Value of water pH in short-term shallow immersion is 3-11. They are suitable, in par...

Více

Bezhalogenové vodiče a kabely / Halogen-free wires

Bezhalogenové vodiče a kabely / Halogen-free wires Flexibilní bezhalogenové kabely / Flexible halogen-free cables Oheňretardující kabely / Flame retarding cables NOPOVIC® 1-CXKE-R Oheňretardující kabely / Halogen-free flame retarding cables NOPOVIC...

Více