Rozhovor z dubna 2013

Komentáře

Transkript

Rozhovor z dubna 2013
1 Tento dokument je tvořen rozhovorem mezi Markem Hempelem a Jamesem Mahu v dubnu 2013. Je to telefonický rozhovor. Dá se též stáhnout jako audio soubor z webu WingMakers.com v sekci Stvořitel. Tento přepis zhotovil Mark Hempel. © www.WingMakers.com český překlad, léto 2014, Ondřej Průzračný 2 Mark: Myslím, že jednou z hlavních otázek, kterou většina lidí klade… a bude to pravděpodobně vypadat naivně, ale stejně bych na to chtěl slyšet tvůj názor. Jaký je účel celé této věci s názvem lidstvo? Proč spolu nemůžeme vyjít a žít tu společně v nějaké formě relativní harmonie? James: Viděl jsi někdy show Star Dance? Mark: Párkrát. Nejsem velký příznivec tance, což by ti má žena ráda potvrdila. James: (Smích.) Španělé milují tanec. Je to jejich kulturní esence. Ale abych zodpověděl tvou otázku, použiji metaforu a ta metafora v sobě obsahuje koncept této show Star Dance. V té show se dohromady párují profesionální tanečníci s nezkušenými tanečníky z řad celebrit… ačkoliv v mnoha případech by se dalo diskutovat, nakolik se jedná o celebrity; ale pro naše účely je nazvěme celebrity tanečníky. Na každé show jeden pár vypadne… až je nakonec na poslední show odhalen vítěz. Takže s tímto vytvořeným koncepčním rámcem si teď představ, že celá země je taneční parket. Na jedné straně parketu máš celebrity. Teď, abychom byli soudní, tyto celebrity nemusí nutně být známé. Na druhé straně parketu máš zkušené profesionální tanečníky. Ty celebrity… inu, to jsou staré gardy. Jistým způsobem představují to, odkud lidstvo přišlo ­ naši minulou cestu. Jsou tou částí lidstva, která žije dominantně v levé mozkové hemisféře ­ té reptilianské, kde sídlí ego osobnost, dočasná skořápka. Žijí, aby si užili, ale také aby se báli. Takže tato skupina, jak si jistě umíš představit, se zabývá zkoumáním svého prostředí, aby našla hrozby, problémy, aby svoje prostředí analyzovala, hledala řešení problémů, strukturovala svůj svět do shody… všechny postavila do lajny. Oni preferují uniformitu, být součástí příběhů třetí dimenze: úspěch, získávání věcí, být součástí soukolí a ze všech sil se snaží “nerozhoupat loď”. Na druhé straně tanečního parketu máme profesionály. Ti představují směr, kterým lidstvo kráčí. Je to budoucnost. Oni jsou částí lidstva, která žije primárně v pravé mozkové hemisféře ­ jsou intuitivnější, orientovanější do srdce, tvůrčí. Oni představují tu část, která hledá tón rovnosti a jednoty. Vnímají energetická pole… ten vesmír energie, ve kterém žijeme. Jsou to agenti změny, takže podle definice oni jsou těmi, kteří “rozhoupávají loď”. 3 Takže máme tyto dvě skupiny, které spolu sdílí taneční parket zvaný země. Hudbou ­ tou věcí, která způsobuje, že tyto dvě skupiny spolu začínají tancovat a interagovat ­ jsou jemná vibrační pole, skrze které se náš solární systém pohybuje, jak postupuje ve svém velkém cyklu kolem galaktického jádra galaxie Mléčná dráha. Tato hudba, pokud ji tak můžeme nazvat, všechno lidstvo spojuje dohromady… v tom tanci. A teď, na tomto jevišti, se zdá, že ten tanec je… nešikovný. Sleduješ mě? Mark: Ano, sleduji tě. Jsou ty dvě skupiny podobně velké? James: Co se týká poměru, tak je asi 650 celebrit na každého profesionálního tanečníka. Nicméně není to tak, že by byly jen tyto dvě skupiny. Tato dichotomie či dualita se týká také jedince. Mark: Dobře, myslím, že tady jsem se ztratil. James: V jedinci ­ v každé osobě ­ je tento taneční parket také ­ na mikroskopické úrovni. Vzpomeň, že žijeme v holografickém vesmíru. Proto v celém tomto tanci hrají tak důležitou roli poměry… ale k tomu se dostanu později. Představ si sama sebe jako ten taneční parket. Na jedné straně jsi celebritou, máš reptilianský mozek ­ svou levou hemisféru. Zabýváš se přežitím… logickou shodou. To nejsou špatné věci. Nedávám celebritám cedulku ­ špatní; a profesionálům ­ dobří. Abys měl chemii, potřebuješ obě skupiny. Co je kritickým bodem, je poměr jejich přítomnosti v rozhodovacím procesu. Na druhé straně máš svou duši, srdce, pravou mozkovou hemisféru, vyšší mysl, intuici. Když se toto stane ve tvém životě aktivované ­ a tím myslím, že jsi to vyvolal praxí ctností srdce ­ můžeš se natáhnout k té svojí části, která je celebritou. K té části, která je velmi zakódovaná do lidského nástroje a která hledá hrozby, která se pokouší přežít, která je sobecká, která vidí tři dimenze a nic víc. Tancuješ vnitřně. Takže máš tuto dichotomii. Tuto dualitu. A je to celé v tobě. A stejným způsobem… je to i vně tebe na větším jevišti zvaném země. Takže tento taneční parket má tvůj lokální vesmír, stejně jako ne­lokální vesmír ­ na straně země. Dává ti to smysl? 4 Mark: Jo… myslím, že jo. Zpět k metafoře Star Dance… kdo jsou rozhodčí? James: Než se dostaneme k rozhodčím, dovol, abych vysvětlil ještě jednu věc. Mark: Jistě. James: Profesionální tanečníci učí… nejen slovy, ale svých chováním. Ukazují taneční kroky. Předvádějí pohyby či praktiky, které vycházejí ze srdce a z duše. Předvádějí tvořivost pravé hemisféry. Oni ji nekážou. Je to demonstrace. Součástí této demonstrace je akceptování nešikovnosti jejich partnerských tanečních celebrit ­ ať už vně nebo uvnitř nich. Ta část lidstva, která je celebritami, zkrystalizovala do chování, které jim dobře sloužilo ve tří­dimenzionálním světě. Aby mohli tancovat s profesionály, musejí být ochotni přijmout nové chování, nové pohyby a opravdu naslouchat hudbě ­ cítit ji. To vyžaduje přetvoření jejich systémů víry. Což je něco, co pro velké procento lidské populace není snadné ­ polovina lidstva je součástí světových náboženství. Takže profesionální tanečníci musejí mít soucit a pochopení. Také pomáhá trpělivost. Jinak se stanou netrpělivými, frustrovanými a dokonce rozhněvanými. To také platí o jednotlivcích, ale tady se to týká jich samých. Je to forma sebe­odsouzení… někdy i zesměšnění. Takže tento tanec se odehrává zároveň v ne­lokálním vesmíru a v lokálním vesmíru. Profesionálové cítí sami v sobě tuto dichotomii nové gardy a staré gardy, pravé a levé hemisféry, intuitivního a logického, duše a těla, srdce a ega. Ale toto jsou dva taneční partneři a jestliže se nechají strhnout hudbou, nová garda ukazuje pohyby, praktikuje soucit a ti dva můžou tancovat jako jeden! (8:07) Pauza… Teď ke tvé otázce, kdo to posuzuje… kdo jsou rozhodčí? V lokálním vesmíru jsi to samozřejmě ty. To hodnotíš kvalitu tance. Kdo vede? Kdo šlape na špičky? Kdo přináší kvalitu pohybu? Ty sám to hodnotíš a často tvrdě. 5 Mark: Proč? Proč to děláme? James: Protože jakmile jsi jednou aktivovaný, víš, že jsi energií. Víš, že nejdřív jsi energií, pak tělem. A víš, že tato energie je spojená se vším ostatním v nelokálním vesmíru. Je to Bytí jednotou a tato jednota se odehrává skrze lásku. Takže když nešikovně spadneš… nebo šlápneš na špičky, odsoudíš se, že jsi nešika. Ale jak už jsem mnohokrát říkal, toto není o dokonalosti. Je to o nacvičování pohybu, nebo ctností srdce, podle tvých nejlepších schopností v daném okamžiku. Taneční parket není vždy rovný. Tří­dimenzionální svět má své nástrahy a pasti. Každý si o ně může ukopnout palec. Zdravotní záležitosti, fyzické překážky, vztahy, pracovní stres, finanční potíže ­ to všechno informuje taneční parket, na kterém tančíš. Některé taneční parkety jsou hrbolatější než jiné, ale když tomu tak je, ty svůj tanec zpomalíš. Když se dostaneš na hrbolatý taneční parket, pohybuješ se opatrněji, ale stále můžeš plynout. Tvé pohyby stále můžou být ladné. Stále můžeš praktikovat ctnosti srdce… dokonce i vůči parketu samotnému. Mark: A co v nelokálním vesmíru… kdo je tam rozhodčími? James: Jsou dvě skupiny rozhodčích: každá pro jednu stranu tanečního parketu. Pro celebrity tanečníky představuje rozhodčí náboženství, kariéra, vláda, kultura, politika ­ kteří se všichni na ten tanec nejdříve mračí, ale když to musí být, nechají tanec vést celebrity tanečníka. Umožní logiku, racionalitu a souznění s převažujícími vírami institucí. Co se týká profesionálních tanečníků, jejich soudci vycházejí z kulturně tvůrčí elity a duchovních guruů. Z autorů nejprodávanějších duchovních knih, z těch, kteří dělají svá turné po světovém tanečním parketu a poskytují své komentáře k tomu, jak nejlépe žít jako duchovní bytost. Mark: Jsi ty nebo Tvůrci Křídel rozhodčími? James: Ne. My nejsme rozhodčími v žádném smyslu toho slova. Profesionální rozhodčí se pokoušejí kultivovat Pracovníky Světla, hnutí New Age, Osvícené komunity. Oni jsou těmi, kdo je v těchto komunitách považován za vůdce a poskytují vjem toho, co je praktické a možné. Stali se rozhodčími v tom smyslu, že oni věří, že mají zvláštní poznání toho, jak být duchovní osobou osvobozenou od omezení náboženství nebo historické mysli. Oni se nutně nevnímají jako rozhodčí, ale jestliže tvrdí ­ že abys byl duchovní osobou, musíš používat tu či onu techniku nebo praxi ­ pak jsou to, jistým způsobem, rozhodčí. 6 Mark: Ale není to tím, co dělají Tvůrci Křídel? … Mám na mysli to, že mluví o Šesti Ctnostech Srdce či Kvantové pauze nebo takových věcech a pak doporučují praktikování těchto věcí... James: Rozdíl je v tom, že my nejsme známí. Nikdo nás nevidí. Můžeš nás nazývat neviditelní rozhodčí, ale když jsi neviditelný, jak bys mohl být rozhodčím? A my se také nepokoušíme dělat organizace. Pokoušíme se zvětšit poměr Profesionálních tanečníků ­ abych pokračoval v té metafoře. Chápej, každý může být profesionální tanečník. Může to být třeba člen vlády, Katolické církve, může to být Muslim, Hind, může být ve vězení, může to být komunista nebo zanícený vědec… nezáleží na tom, jestli je nebo není součástí jmenované nebo nejmenované Osvícené komunity; ani na tom, co považuje za svůj systém víry. Na čem záleží, je to, aby vědomě vyzařoval ctnosti srdce. Aby vysílal soucit, pochopení, pokoru, odpuštění a tak dál skrze své chování. Často jsou profesionálními tanečníky prostí lidé bez začlenění. Začleněním myslím nějaký systém víry nebo organizaci. Nezačleněná osoba prostě pevně intuitivně věří v nadřazenost srdce a duše a díky této víře může přijímat a vysílat tuto frekvenci rovnosti a jednoty. To… to není o poznání. Někdo může mít velké poznání o historické mysli a duchu, může mít třeba ekvivalent doktorátu v duchovnosti, ale přitom může být v hlavě. A z toho důvodu může tančit na hudbu nižší frekvence. Co se týká nezačleněného jedince, ten může být spojen s frekvencemi lásky a soucitu. Ne s organizacemi nebo osobnostmi. Ne s vládami či politickými hnutími. Ne s náboženstvími či duchovními organizacemi. Proto profesionální tanečníci můžou vzejít odkudkoliv. A díky této skutečnosti opravdu neexistuje nikdo, kdy by byl vybaven na rozhodování… ačkoliv jsou tací, kteří se o to pokoušejí. Hnutí života centrovaného na srdce není vlastněno žádnou organizací. Ani není sférou Tvůrců Křídel. Je to starobylá věc a dávno předtím, než na této planetě začalo lidstvo, existoval ten tanec a poměr celebrit k profesionálům ve všech doménách hmotného vesmíru. Je to intuitivní, ale jen pro ty, kteří se otevřeli profesionálovi v sobě. 7 Mark: A jak to má člověk udělat? James: Nihilismus je mocný taneční pohyb celebrit tanečníků. Levá mozková hemisféra a reptiliánský mozek vidí život jako ­ když ne bezvýznamný ­ tak přinejmenším jako něco, čeho je potřeba se obávat a navigovat skrz to za účelem zmenšení zklamání, problémů a… a nepříjemností. Předpokládají, že vesmír je nesoucitný. Že Bůh je výmysl pravé mozkové hemisféry. Že je to přelud a že tancovat na tuto hudbu nemá smysl. Jak lidé vyrůstali, mnozí si museli vybrat mezi náboženstvím a nihilismem. Jejich myšlenkový proces byl asi takovýto… buď můžu být věřící nebo ateista. Ale skutečný svět je mnohem složitější. Vždycky je o poměrech. Je to matematická jistota, protože my jsme energetické bytosti ­ nikoliv hmotná úložiště buněk, svalů, kostí, šlach, orgánů a krve. Takže nejsme ostrovy organické hmoty; kolektivně jsme oceánem energie. Takže z důvodu této vzájemné propojenosti znamenají poměry všechno. Věda přináší lidstvu model reality, ve kterém se můžeme vidět jako Bytosti tvořené energií… poli energie, která se mísí se všemi ostatními a toto mísení se také týká energetických polí planet, hvězd, galaxií a vesmíru jako celku. Tento model může být přizpůsoben tak, aby zapadl do nihilistického systému víry ­ do konceptu nepečujícího vesmíru bez boha. Také může být přizpůsoben náboženským a duchovním systémům víry, kde poskytne důkaz, že vesmír je důsledkem pečující, tvůrčí síly zvané Bůh, Allah nebo Stvořitel… nebo jakékoliv jiné slovo, které si vybereš. Prvním krokem je vždy aktivace profesionálního tanečníka. Mít o tom alespoň nějaké ponětí, nehledě na to, jak je vágní. Dostat se s tím do kontaktu a přivést to do středu pozornosti prostřednictvím praktikování toho, co plyne ze tvého srdce ve formě intuitivní inteligence, inteligence chování a jednoduchosti. Já osobně věřím, že praxe šesti ctností srdce je dobrý způsob, ale každý si může najít svou vlastní metodu. Já jsem již říkal, ta cesta není vlastněna ani provozována nikým, protože ­ což je, myslím, trochu paradoxní ­ se jedná o individuální stezku k vzájemné propojenosti. Ve skutečnosti žádná jiná cesta není. 8 Mark: Prve jsi říkal, že je asi 650 celebrit tanečníků na každého profesionálního tanečníka. Když hovoříme o poměrech, tak to vypadá jako dost strašný poměr. Vidíš to nadějně? James: To není o naději, Marku. Je to o empatii jediné osoby, která pracuje v souladu a rezonanci s vesmírem. Poměr 1:650 je součástí té rovnice a další součástí je velký počet lidí, kteří jsou v této době inkarnovaní na planetě. To, co mnohými lidmi bylo nazýváno “posunem”, se týká přesně tohoto posunu poměru, spolu s velkou lidskou populací. Blížíme se ke dvanácti miliónům lidí na planetě, kteří jsou schopní vysílat tyto ultra­jemné frekvence srdce­duše; a dělají to vědomě, pravidelně a bezpodmínečně. Mark: To je důvod, proč jsi chtěl vytvořit Chrámy Událostí (angl. Event Temples)? James: Vlastně ani ne. Pochop, čísla jsou jednou z věcí, na kterou se lidé vážou. Kdyby na Chrámu Událostí bylo přítomno jen deset lidí, lidé by té události přiřadili stav úspěch/neúspěch. Já vím, že už jsem to říkal, ale opravdu to není o množství koordinovaného úsilí. Nepotřebuje to být koordinováno ani řízeno ani channelováno ani synchronizováno. To už je uděláno ­ Univerzální Bytostí, jíž jsme všichni součástí. Na Chrámu Událostí může být deset lidí a dalších deset tisíc lidí může být rozmístěných po celé planetě a v té samé době dělat podobnou praktiku. To všechno přispívá k projekci vyšších dimenzí do této, kterou kolektivně nazýváme země. Mark: A jak to přispívá, Jamesi? Nebo přesněji, čemu to přispívá? Právě jsi zmínil projekci vyšších dimenzí na zemi. O tom to celé je? O konceptu nebe na zemi? James: Inu, není to ani tak o tom, že nebe je přivedeno na zem nebo dokonce že vyšší dimenze jsou nahrány do všech lidí. Mnohem více to je o experimentu v čase. Čas je vozítkem vědomí lidstva, mnohem více než je lidský nástroj vozítkem duše. Takže čas vytváří ve tří­dimenzioálních realitách zdání, že vědomí lidstva se vyvíjí. Že se vědomí vyvíjí, jak lidstvo cestuje galaxií a vesmírem. 9 Uvažuj o tom takto ­ země krouží kolem slunce, solární systém krouží kolem galaxie, naše kupa galaxií se nevysvětlitelně valí k tomu, co astronomové nazývají Velký Přitahovatel (angl. Great Attractor) a vesmír expanduje závratnou rychlostí. My vlastně ve skutečnosti neznáme rozsah toho mystéria, které se rozpíná za tuto strukturu, ale víme, že se rozpíná. Stále dál expanduje. A v celé této záležitosti ­ od nejmenšího k největšímu, je časoprostor vozítkem, které způsobuje, že evoluce vypadá jako lineární proces. Jako cesta v časoprostoru. Existují jiné domény vědomí, které fungují vně našeho čtyř­dimenzionálního konceptu časoprostoru; domény, kde se čas zpomaluje nebo zrychluje nebo úplně mizí a přestává existovat. Vyšší pole vědomí ­ kde lidstvo je jediným bytím ­ to je odlišná forma časoprostoru, od čehokoliv, co je na zemi ­ a přitom to je časoprostor, do kterého směřujeme. Až země dorazí do tohoto časoprostoru, tak my ­ všichni lidé ­ to budeme cítit jako tělesný zážitek, který přemění naše postoje a vnímání toho, co tvoří význam slova lidstvo. Všichni se transformujeme do jediné bytosti a přitom všechna vyjádření či projekce individuality zůstanou svrchované. To je stav vědomí Svrchovaného Sjednocení… nejvyšší dimenzionální vědomí, které je v lidské rodině známé. Mark: Takže… znamená to, že lidstvo se vyvíjí v závislosti na své pozici v časoprostoru? James: Ano, jistým způsobem. Kdyby se země nalézala ve frekvenci či energetickém vzorci vesmíru, který by byl tvořen nižšími frekvencemi, pak by životní formy žijící na planetě ­ včetně lidí ­ odrážely tyto nižší frekvence ve svých chováních a postojích. Na druhé straně, kdyby se lidstvo a jeho kosmická loď země nalézali ve vyšším dimenzionálním poli vesmíru, tak by tyto vyšší frekvence aktivovaly nová chování a postoje ­ soudržnější se srdcem a lidskou duší. To je důvod, proč se Tvůrci Křídel dívají na časoprostor jako na esenciální prvek v rovnici jednoty a rovnosti. Lidská rodina je neoddělitelně spojena s vesmírem a pozicí v něm. Mark: To zní trochu jako astrologie pro lidskou rasu. To je to, co chceš říct? James: Vidím, kam tím závěrem směřuješ, Marku, ale opravdu to není to samé. Není to ani tak o pozici planet v souvztažnosti k inkarnačnímu počátku jedince. Je to mnohem více o pozici země coby kosmické lodi, která obíhá kolem galaktického středu a o galaxii cestující vesmírem. Nic není statické. Stále probíhají změny. Tempo změny, její stupeň, protichůdné síly ke změně ­ to všechno je modulováno a vytvářeno kosmickým vlivem. 10 Tento kosmický vliv může aktivovat nebo deaktivovat vlivy v lidském nástroji, včetně DNA, chemie mozku, srdce, endokrinního systému a dalších orgánů. Pochop… pole jsou jediným způsobem, jak může univerzální inteligence fungovat v celém druhu. Tak například kosmické pole interaguje se solárním polem a solární pole interaguje s planetárním polem ­ jako je geomagnetické pole země. Pole země může v sobě tuto kosmickou informaci nést a ona pronikne do každé lidské bytosti, dokonce i do zvířat a rostlin. Všechno na planetě se ­ v jistém smyslu ­ koupe v těchto polích. To se děje stále. (22:30) Pozice v časoprostoru jsou pečlivě řízeny Zdrojovou Inteligencí. Tyto poziční souřadnice nejsou svévolné nebo náhodné. Jsou následkem inteligentního procesu koordinovaného Prvotním Zdrojem či Stvořitelem. Vytvářejí možnost pro vývojové skoky. Někteří toho využijí. Jiní ne. Rozdíl je v jejich systému víry, jejich schopnosti adaptace a přetvoření jejich víry a způsobu, jak tyto nové víry praktikují ve svých životech. Dovol, abych dal jeden příklad. Každý měl někdy zkušenost, kdy byl někým zraněn. Přátelství se rozpadne a dotyčného přemůže hněv nebo frustrace. Když se to zranění přihodí, dotyčný se nalézá ve specifickém časoprostoru. V tomto časoprostoru nemůže druhému odpustit. Je to téměř nemožné. Ale za hodinu… nebo den, se nalézá v jiném časoprostoru, kde již je odpuštění možné. Můžeš třeba říci, že vzpomínka zeslábla a to je důvod, že odpuštění už je možné. Nebo se druhá osoba třeba omluví a to umožní odpuštění. Na tom je něco pravdy, ale ve skutečnosti je to posun v časoprostoru, který to umožní a také nové energie, které námi pronikají. Znovu říkám, že nic není statické. Ti, kteří nikdy neodpouštějí, ti se uzamykají… nebo… nebo ukotvují v časoprostoru dané události, zde, ve svých myslích. Ztratí svou schopnost plynout s kosmickou lodí země. Ztratí schopnost vidět, jak je časoprostor proměnlivý, jak energie vesmíru tancují v každém z nás, jak se stále měníme, protože jsme proměnlivé energie, které stále proudí časoprostorem. (Pauza) Vím, že to byla dlouhá odpověď. Takže tady skončím. 11 Mark: Tato otázka je možná mimo rámec, ale zajímalo by mě, jestli bys mohl promluvit o tom, proč profesionální tanečníci prostě netančí jen spolu a neignorují celebrity tanečníky? James: To je pěkná otázka. Dovol, abych ji zodpověděl tímto způsobem… mnozí z nás jsou svým srdcem aktivisté. Jsme zanícení našimi vírami. Bráníme je. Postavíme se komukoliv, kdo je chce změnit. Odporujeme těm, kteří se nás snaží zviklat. Nicméně zároveň jsme si svými vírami tak trochu nejistí. Aktivismus je forma sjednocení. Skupina “Za záchranu velryb” je sjednocena kolem svých ideí. Kdyby tato skupina “Za záchranu velryb” jenom rozmlouvala s námořními biology, byl by to jen další hlas ve sboru. Jejich aktivismus by se setkal se zájmem, ale nic by to nezměnilo. Stejné to je i s profesionálními tanečníky, kdyby tancovali jenom spolu. Možná by tancovali krásněji, ale nemělo by to žádné důsledky. Byli by méně aktivisty a více… více umělci ve své podstatě. Duchovní aktivismus není učení slovy. Tanec se děje na hudbu Stvořitele a tato hudba se stále mění. Není to jediný opakující se rytmus. Tanec je tvořen postoji a chováním. Tak demonstrujeme své chování ­ nikoliv jako nějaké stroje, nýbrž jako lidé, jejichž lidství zůstává neporušené. Praktikujeme naše ctnosti srdce… nikoliv dokonale, avšak lidsky. Jsme pokorní stoupenci. Mark: Jamesi, jestli ti to nebude vadit, trochu bych posunul téma ke tvým novelám. Tvoje nová novela, Skladatel počasí, se týká Iránu a Islámské kultury… konkrétně jednoho z jejich proroctví. Protože jsi hovořil o Ježíšovi, trochu mi to připomnělo, abych se tě zeptal na toto. James: Skladatel počasí je dlouhý příběh a bude pravděpodobně zapotřebí několika knih, aby mohl být odvyprávěn. Ano, začíná v Iránu a jeho středem je 12 letý chlapec jménem Terran Kahn, který byl vychováván jako Mahdi. Mahdi, v pojmech Islámského proroctví, je následovník Mohammeda. Také je známý jako 12. Imam. Kolem této ústřední postavy Islámu existuje množství různorodých proroctví a ty se trochu liší v závislosti na Sunnitské nebo Shiitské orientaci, ale všeobecně říkají, že Mahdi se inkarnuje na konci časů, aby v podstatě svět zbavil zla a obrátil ho na jediné pravé náboženství. Ve Skladateli počasí je Terran… on je jako neochotný Mahdi. Narodil se v předvečer Sunrotu a byl vychováván jako Mahdi, protože proroctví uváděla tuto konkrétní okolnost… že bude zrozen prvního dne konce času. 12 Mark: Třeba bys mohl vysvětlit, co je v té novele Sunrot... James: Sunrot je pojem označující kataklysmatickou událost způsobenou velmi mocnou sluneční erupcí. Tato erupce byla natolik mocná, že změnila všechno na zemi. Terran se narodil přesně v době, kdy se ta sluneční erupce dotkla země… a když říkám dotkla, bylo by asi lepší slovo sežehla. Sunrot změnil všechno ­ a podle většiny standardů ­ k horšímu. Příběh ukazuje, jak zapadlý kmen v severovýchodním Iránu, známý jako národ Baluchianů, uvěřil, že Terran Kahn je Mahdi. Je to podobné tomu, jak byl nalezen Dalajláma jako mladý chlapec a odebrán ze svého domova, aby byl důsledně vycvičen k roli, kterou bude hrát jako duchovní vůdce Tibetu. Příběh je vyprávěn Terranovýma očima, když utíká pryč ze své vesnice, aby hledal vzdělání. Jistým způsobem se chce vyhnout roli být Mahdi. Je velmi intelektuálně nadaný, ale duchovní vůdce Baluchianů ho nechce… nechce ho ztratit. A tak pošlou záchranný tým, který ho má přivést zpět. Když se Terran dostane do města jménem Mashhad, což je druhé největší město v Iránu, najde tam školu a oni okamžitě rozpoznají jeho intelektuální nadání. Měl bych také zmínit, že v tomto po­sunrotovém světě jsou všechny národy sjednoceny do Velkého národa. Takže je to jeden svět a jeden jazyk a kultura. Všechno je homogenizováno. Všechny školy jsou zasíťovány s ústřední kanceláří v Denveru s názvem Fakulta. Zde testují všechny děti a pak je umisťují do sociálních rolí. Už neexistují státní hranice. Existuje jediná vláda jménem Velký národ. Takže v tomto světě se Terran pohybuje a je naprosto naivní, co se týká způsobu, jak tento nový svět funguje. Fakulta zjistí, že má ultra­vysoké IQ a posílá extrakční tým, aby přivezl Terrana do jejich Denverského zařízení. Ale z toho vzejde… něco jako přetahovací válka mezi Terranovým kmenem a extrakčním týmem. Nechci tady jít do podrobností ohledně různých dějových zápletek, ale myslím, že můžu říci těm, kteří mají rádi akční dobrodružství, že tato kniha je plná akčnosti. 13 Mark: Jako někdo, kdo má před­výtisk, z celého srdce souhlasím. Myslím, že ze všech tvých písemností je tato ­ co se týká děje ­ nejpoutavější. Je to opravdu napínavý, strhující příběh. A od lidí, kteří také četli před­výtisk, vím, že to komentují stejně… je to opravdu strhující příběh, který je trochu okořeněn duchovností, ale hlavně je to napínavý příběh. A myslím, že také můžu říci, že v porovnání s tvou předchozí knihou, Quantusum, je to docela odklon. James: Ano, myslím, že ano, ačkoliv to nebyla ani tak moc vědomá záležitost jako spíše způsob, jak snad zaujmout nové, mladší publikum. Quantusum a Dohrmanovo proroctví byly obě dost ezoterické knihy ­ přinejmenším na novely. Skladatel počasí se více přiklání k hlavnímu proudu… jistým způsobem je méně ezoterický. To vyrovnají další pokračování. První kniha je převážně způsob, jak uvést hlavní hrdiny a větší dějovou osu, která se bude rozvíjet dále v dalších dvou knihách. Mark: Je nějaký konkrétní důvod pro to, proč se v této první knize soustřeďuješ na Irán a Islámskou kulturu? James: Prostě bylo nutné odvyprávět celý příběh a protože Terran je hlavní postavou celého příběhu a narodil se v hlubokých pouštích severovýchodního Iránu, vyžadovalo to toto prostředí. Také bylo důležité povědět příběh mladého chlapce, který byl vychováván ve stínech proroctví. On nebyl tím, kdo tuto zodpovědnost hledal ­ byla na něj naložena. Během staletí bylo mnoho těch, kteří se prohlašovali za Mahdi, ale toto jejich tvrzení bylo vždy sporné a jejich mise převážně ego­centrické. Chtěl jsem tuto nechuť umístit do chlapce, který má svou vlastní vizi. Tato vize není v souladu s vizí jeho Národa ­ obzvláště jeho náboženských vůdců. To byla důležitá součást děje. Příběh se bude v dalším, druhém pokračování odvíjet v odlišné linii. Mark: Takže je oficiální, že k této knize bude pokračování… kdy bude pokračování publikováno a můžeš nám o něm něco říci? James: Dobrá, ohledně jeho publikování si nejsem jist. Řekl bych tak začátkem roku 2014. Co se týká uvolnění informací o něm… raději to nyní nesdělím. Cítím, že většina čtenářů bude raději číst, aniž by toho příliš věděla o ději. Z toho důvodu nechci o svých novelách příliš mluvit. 14 Mark: Dobře. Je ještě něco, co bys chtěl říci ohledně Skladatele Počasí, kniha jedna? James: Věřím, že bude velmi brzy k dispozici online a někdy v létě pak také jako fyzická kniha. Plánuji publikovat ji online na platformě Sumbola a jako fyzická kniha bude publikována ­ podobně jako další mé knihy ­ prostřednictvím Planetwork Press. Používám online platformu Sumbola, protože je mnohem dokonalejší než web SpiritState. Budu ji publikovat také na SpiritState, ale pravděpodobně až poté, co bude web SpiritState aktualizován. Mark: Jedna věc, Jamesi, které jsem si povšiml, že tvé poslední knihy neobsahují žádné obrazy, hudbu a tak. Je to jistý trend ve tvém tvůrčím procesu? James: Nevím, jestli to můžu nazvat trendem, ale je to hodně o čase. Můžu se tak soustředit na psaní, protože ten příběh to vyžaduje. Některé příběhy vyžadují i další média, která příběhu pomáhají, jiné je nevyžadují. Letos na jaře budou publikovány Sebrané Spisy Tvůrců Křídel a ty budou mít velké množství ilustrací, ale ty všechny jsou součástí projektu Tvůrců Křídel. Skladatel počasí a Quantusum jsou příběhy bez ilustrací a bez hudby. Takže je to různé. Komponuji hudbu dál denně. Také dál maluji. Dokonce píšu i poezii. Ale rozhodl jsem se to nepublikovat. Snad někdy v budoucnosti. Uvidíme. Mark: Vím, že někteří spisovatelé jsou nervózní, kdykoliv píšou o Islámské kultuře, zvláště když se to týká Mohammeda. Máš nějaké podezření, že by tato kniha mohla způsobit negativní reakce z Islámských čtvrtí? James: Ne… nemám. Chápu, že to je pro některé umělce problém a vzpomínám si, že zrovna asi před dvěma týdny jsem četl o tureckém pianistovi, který dostal… tuším, že to byl pětiletý trest, za tweetování nějakých nepěkných slov ohledně Islámské víry; ale myslím, že jeho trest byl pak zrušen. Chápej, to se mnohem méně může týkat Islámu a mnohem více to má co do činění s Tureckou vládou, která chce dát signál své umělecké komunitě. Umělci jsou často těmi, kteří sdělují mocným pravdu. Často jsou profesionálními tanečníky ­ zpět k naší metafoře, protože oni fungují z pravé mozkové hemisféry a jsou mnohem více intuitivně spojení se svou můzou či vyšším jástvím. Mají tendenci být anti­autoritativní a můžou se dostat do problémů s vládami, které se snaží řídit jejich tvář. 15 (34:30) Co se týká mě, tak způsob, jakým jsem prezentoval Terrana Kahna… bylo to uděláno s velkou úctou k jeho kulturnímu odkazu. Takže ne, neočekávám žádné problémy. Mark: Když už jsme u tématu knih, chceš promluvit o Sebraných spisech Tvůrců Křídel? James: Dobrá, asi před pěti lety jsem požádal Johna Bergese, jestli by byl ochotný zorganizovat různorodé materiály Tvůrců Křídel a vypracovat úvodní komentáře k různým sekcím. Byl to velice rozsáhlý úkol, ale John ­ to můžu s radostí říci ­ to zvládl a dokončil velkou většinu své práce předtím než zemřel. Darlene, jeho žena, se chopila úkolu zkompletování jeho práce a pak spolupracovala s tebou a Tonym… omlouvám se, zapomněl jsem jeho příjmení… Mark: Sakson, Tony Sakson. James: Ano, inu vy dva jste ke knize přidali její umělecké součásti... Mark: Pocta patří ve skutečnosti Tonymu. On si poradil se všemi záležitostmi v té knize. A díky tomu, že jde o dva svazky, které mají dohromady kolem 1500 stran, tak udělal velký kus práce. Já jsem udělal tu lehčí část ­ obaly. James: Tony udělal pořádný kus práce. Jak víš, revidoval jsem poslední verzi Svazku jedna asi před dvěma týdny a byl jsem velmi dojat tím, jak se celá ta kniha vyvíjí. Je to promyšlený proces a konečný produkt bude velmi dobré kvality. Myslím, že každý duchovní hledající najde v jeho obsahu hodnotný zdroj pro své studium. Další věc, která mnohé čtenáře překvapí, je ta, že Darlene se jako vydavatel rozhodla vydat knihu celobarevně. Takže všechna grafika a malby můžou být plnobarevné. To je pro tisk velice drahá záležitost, ale ona byla v této věci neústupná. Všichni, kdo znají materiály Tvůrců Křídel, chápou, že tyto materiály mají velmi mocnou barevnou složku, takže tyto spisy budou mít umělecké provedení a jejich vibrační kvalita bude v důsledku toho povýšena. 16 Mark: Jen pro informaci těm, kteří poslouchají. Sebrané spisy Tvůrců Křídel budou rozděleny do dvou svazků a budou to fyzické knihy. Nevím, jestli budeme dělat digitální verzi či nikoliv… myslím, že to se ještě bude rozhodovat. První část ­ spíš bych měl říct první svazek ­ obsahuje knihu Projekt Starobylý Šíp, dále rozhovory s Nerudou, malby, poezii, hudbu… filozofii ­ téměř bych na tu filozofii zapomněl… materiály Lyricusu, glosář, indexy a množství poznámek pod čarou. John je zastáncem poznámek pod čarou. A Svazek dva pak bude obsahovat písemnosti a články z poslední doby. Každý svazek bude mít kolem 750 stran a jak jsi říkal, bude plnobarevný. Svazek jedna bude publikován někdy kolem června 2013 a poté bude následovat Svazek dva ­ ale myslím, že pro ten nemá ještě Planetwork Press stanoveno datum publikování ­ možná později v létě nebo brzy na podzim. Ti, kteří to chtějí sledovat, můžete se registrovat na WingMakers.com a my vám pak pošleme aktuální informaci o termínu publikování. Nebo můžete navštívit web PlanetworkPress.com a zjistit to tam. Také o těchto věcech budu informovat na webu WingMakers v sekci Co Je Nového (angl. What´s New). Protože jsem byl osobně zapojen do procesu produkce Sebraných spisů, nemůžu se dočkat, až se dostanou do rukou dalších čtenářů. Myslím, že se jim budou velmi líbit. James: Jedna věc, kterou musím zmínit, Marku, je ta, že tyto svazky jsou sice dobrým zdrojem studia materiálů Tvůrců Křídel a skutečně chápou komplexnost toho, jak do sebe všechno pasuje ­ ale hledající je ve skutečnosti nepotřebují. Já vím, že to není tím, co by si můj vydavatel přál, abych říkal, ale je to pravda. Všechno, co jsem ve svém životě napsal nebo vytvořil, co se týká projektu s názvem Tvůrci Křídel, je ve skutečnosti… výzvou či připomenutím pro ty, kteří již ty věci znají. Kteří již znají cestu ke své duši, ale nechali se od ní vyrušit. Takže všechny tyto materiály jsou zde pouze pro připomenutí. V jistém smyslu jsou tu proto, aby tě odvrátily od těch vyrušení a vyživovaly tu tvou část, která naší současnou kulturou není příliš mnoho živena. Pochop, první svazek je zaměřen více na mysl, na systém víry, který vyznává mysl nebo se kterým je mysl spojena. Druhý svazek se více soustředí na srdce. Jistým způsobem jsou to dvě strany jedné mince… ta “mince” je v tomto případě vtělená duše. Většina lidí považuje mysl za orgán vidění a srdce za orgán cítění. Ale srdce je více naladěno na vidění než na cítění. 17 Mark: Říkáš, že srdce má oči? James: Samozřejmě ne tak, jak o očích uvažujeme ­ ale ano, má vizi. Vidí věci. Někdy tomu říkáme intuice nebo vhled nebo předtucha. Ale vize je věc, která je založená na srdci; není o mysli či o mozku či o systému oko­mozek. Ty mají tendenci si to přivlastnit, ale vize je věcí srdce. Všechny tyto práce, kterých jsem se zúčastnil, jsou navrženy tak, aby pomohly lidem uvidět tuto dvou­strannou minci a aktivovat srdeční vizi. Jakmile se aktivace přihodí, jsou na své cestě. Mark: Dobře, chtěl bych změnit téma, jestli můžu... James: Ano, v pořádku. Mark: Vím, že jsi hovořil dříve o MEST vesmíru, což znamená vesmír Hmoty, Energie, Prostoru a Času. Jedna z věcí, které na tom nerozumím, je ta, že dnes jsi hovořil o časoprostoru, ale nešel jsi do detailů u druhých dvou prvků té zkratky ­ Energie a Hmoty. Jak to všechno spolu souvisí v té hádance, které říkáme tří­dimenzionální svět? James: MEST je zkratka pro Hmota, Energie, Prostor a Čas (angl. Matter, Energy, Space, Time). Někteří to nazývají čtyři dimenze existence v tří­dimenzionálním prostoru. A jak jsem již dříve řekl, je velmi snadné si myslet, že jsme stabilní, statické bytosti ­ co se týká našeho časoprostoru. Ale nic nemůže být vzdálenější od pravdy. Každý večer si jdeme lehnout do postele a myslíme si, že jsme ve stejném prostoru ­ naší ložnici. Ale nejsme. Místo, kde jsme spali minulou noc, je doslova 12 miliónů mil vzdálené od místa, kde spíme dnes v noci. A to jen v kontextu naší Sluneční soustavy. Když do té rovnice přidáš naší lokální kupu galaxií a její pohyb, to číslo je o řád větší. A také je to jiný čas. Takže náš časoprostor je vnímán jako statický a pro náš lidský nástroj rutinní a my se přitom nalézáme v naprosto odlišných souřadnicích každým okamžikem naší existence, protože letíme vesmírnou lodí planeta­slunce­galaxie. V Lyricusu máme přísloví: Jiný časoprostor, jiná energie. Jiná energie, jiná hmota. Jinými slovy, jestliže změníš svůj časoprostor, setkáváš se s jinými energiemi. A tyto jiné energie ovlivňují hmotu ­ materiální existenci ­ a způsobují změny. V živých formách nazýváme tyto změny ­ růst, zrání, paměť nebo životní cykly. Ale znamená to mnohem více. (Pauza) 18 Řekněme, že jak procházíš novým časoprostorem, vnímáš svůj dech jako způsob, jak naplnit svůj lidský nástroj a vědomí tímto novým, stále se měnícím časoprostorem. Mark: Jako při Kvantové Pauze? James: Ano, například. Kvantová pauza je dechová technika, která dechový proces strukturuje do určitého rytmu… tak, aby se dech stal vědomější a sjednocenější s lidských nástrojem. Můžete ho najít v článku s názvem Duchovní aktivismus. Na které stránce ten článek máš, Marku? Mark: Hm… podívejme se… je na webu WingMakers.com v sekci “Co je nového”. Lidé si ho tam můžou stáhnout zdarma. James: Je to dobrý článek pro kohokoliv, kdo se chce aktivně posunout do přicházejícího vzoru vzájemné propojenosti… což, jak se ukazuje, je jedno z hlavních témat této konverzace. Takže je dobré, že jsi to zmínil. (42:50) Teď zpátky k časoprostoru a Kvantové pauze. Mimochodem, nikdo nepotřebuje praktikovat Kvantovou pauzu, pokud se mu to nějakým způsobem zdá limitující. Vědomé dýchání bude fungovat také dobře. Nepotřebuješ žádné techniky. I Kvantová pauza může být přizpůsobena tvým konkrétním potřebám. Takže něco zkus a pak z toho intuitivně vyber to, co je dobré a co ti funguje. Praktikuješ­li vědomé dýchání, pociťuj, jak tě to přitahuje do přítomného okamžiku. V tomto stavu přítomného okamžiku použij své uvědomění k hlubokému procítění, že se nalézáš v úplně novém časoprostoru ­ v takovém, ve kterém jsi nikdy předtím nebyl, který má nové energie, nové možnosti. Představ si, že jak dýcháš, mísíš tyto nové energie do svého lidského nástroje a že to v tobě vytváří pocit otevřenosti, přizpůsobivosti, soudržnosti, jasnosti, která ti umožňuje být pružnější, čilejší, dávající, intuitivně oživený a tak dál. Dech souvisí s časoprostorem a to… to přináší do tvého lidského nástroje novou energetiku. Tato nová energetika může být zažívána jako nové chování. Takže energie v tomto kontextu informuje hmotu a hmota v tomto kontextu znamená chování. 19 Mark: Proč je inteligentní chování tak důležité ve filozofii Tvůrců Křídel? James: Protože hledající se nechají snadno zmást. Jednomu hledajícímu je řečeno, že re­inkarnace neexistuje a jinému je řečen opak. Pak se ti dva potkají a jsou ze sebe navzájem zmatení. Jednomu hledajícímu je řečeno, že jméno Boha je Allah, druhému je řečeno, že existuje množství různých Bohů. Pak se ti dva setkají a výsledkem je zmatek. Jedna osoba objevuje částicovou fyziku a jiná se znovuzrodí jako Ježíš. Ti dva se potkají a dostanou se do potíží. Takže poukazuji na to… že ve slovech je málo shody s tím, co se děje v mysli. Velmi málo lidí skutečně důvěřuje své intuici. Raději důvěřují expertům, ale problém je v tom, že experti se neshodují, takže následkem je zmatek a to, že se nikdo ve svých vírách necítí bezpečně. Chování se nestará o názor mysli. Jestli dokážeš praktikovat chování vědomého dýchání, přístupu ke svým ctnostem srdce a jejich vyjadřování do lokálního vesmíru, tak na všech vírách a na všech slovech, kterými své víry popisuješ, vůbec nezáleží. Záleží na inteligenci chování. To je univerzální jazyk a ten nikdy neodděluje, nepopírá ani neanalyzuje ­ namísto toho aplikuje soucit, vděčnost, pochopení, lásku, atp. za všech okolností. Teď někteří budou argumentovat, to jsem si jist, že jsem naivní. Že existuje správně a špatně. Pravda a nepravda. Například že reinkarnace je pravdou či nepravdou. Že nemůže být obojím. A když to tak je, pak pravda musí být bráněna. Ale pochop, to je způsob, jak jedinci ztrácí perspektivu důležitých věcí jako jsou ctnosti srdce, vědomé dýchání, láska, rovnost a jednota. Bráníme naše víry. Druhé polarizujeme. Pokoušíme se být na správné straně. Na straně tanečního parketu, která je pravdivá. Ale náš vesmír je multidimenzionální. Má patra zakódovaná uvnitř pater uvnitř pater. Jinými slovy je hyper­komplexní. Není poznatelný lidskou myslí. Takže když lidská mysl uchopí “pravdu” a pak jí brání slovy takzvaných expertů, stává se to trvalým cvičením ega a ničím víc. Energie investovaná do tohoto cvičení by mohla být věnována do vědomého dýchání nebo pěstování vztahu s univerzem a Stvořitelem a následně vyjadřována v chování soucitu, odpuštění, vděčnosti atd. Je zajímavé mít filozofické jádro. Cítit, že rozumíš fungování vesmíru; ale všechno, co si dnes myslíme, že víme ­ v pojmech kosmologie a fyziky ­ se změní s tím, jak změníme náš časoprostor. Všechno… 20 Pochop, že recitování filozofie je založeno na slovech a mentální ideologii. Ano, může změnit chování, to určitě, ale nepřináší ultra­jemné frekvence do lidského nástroje. Jen chování, které je souhlasné se ctnostmi srdce očistí a připraví lidský nástroj pro vnímání duše nebo vyššího jáství tak, aby viděl její pohyby, její perspektivy, jeho vhledy, jeho vědomí. Takže chování způsobuje přípravu lidského nástroje a toto chování musí být soudržné a jasné. A jediný způsob, jak je možné této kvality dosáhnout, je ryzost. Nemůžeš to padělat. Nemůžeš to praktikovat jako nějaký stroj. Musíš být lidský, zranitelný, otevřený, pokorný a více ochotný učit se sama od sebe než přijímat slova druhých. Jedinou věc, kterou to vyžaduje, je víra v lidskou duši. A dokonce i to je nejisté; a říkám nejisté z toho důvodu, protože i ateisté jsou schopni velmi dobře praktikovat šest ctností srdce. Nejsou zatíženi žádnými vírami v duši nebo Boha nebo náboženskými doktrínami. Nejisté říkám tedy v tomto smyslu. Duše je přítomná v každém, nehledě na jeho životní postavení, národnost, pohlaví, systém víry atd. A je to právě díky duši, že jsme vzájemně propojeni. To je jediná víra, která je opravdu potřeba. Pokud v to opravdově věříš, pak můžeš praktikovat s originálností. Mark: Jamesi, v mnoha emailech vidím, jak lidé recitují věci, které byly řečeny fyziky, astrology, zprostředkovateli channelingu, mimozemšťany, Galaktickou federací, věcí této povahy… Někdy se ty informace zdají být tak podrobné, že jsem se přistihl, jak si myslím, že musí být skutečné. Ale celé toto téma, kdy jsi hovořil o různých názorech a mentální ideologii… to vypadá, že to s lidmi někdy opravdu zamává. Co může člověk udělat, aby zůstal koncentrovaný na chování ­ na ctnosti srdce? James: Je mnoho důvodů, proč jsou lidé zaplaveni konfliktními informacemi. Děje se to ve všech sférách života. V duchovní doméně snad nejvíce, protože tam neexistuje důkaz. Takže někdo ti může říci, že jsi reinkarnací Alberta Einsteina, nebo že jsi důležitou inkarnací z planety… XYZ a ty nemůžeš dokázat opak. To živí ego. To je pradávný problém. Lichocení je starobylá forma komerce. Také pochází z náboženského sektoru, protože vtlouká do lidské psychiky postoj, že jsme všichni hříšní. Že stále hřešíme a potřebujeme spásu. Takže když ti někdo říká, že jsi ve skutečnosti anděl nebo mocná bytost, je to velmi svůdné. 21 A zatímco na úrovni duše je pravdou, že jsi mocná bytost, tak to není záležitost pro uspokojení ega. Je to o zodpovědnosti. Je to záležitost služby, nikoliv satisfakce. Pauza… Ještě řeknu toto, když ti o tobě někdo řekne, že máš pro něco nadání, odkud pocházíš, jaká je nebo není tvá osobnost a ty mu za ty informace zaplatíš, doporučil bych vzít tyto informace do svého srdce a opravdu posoudit jejich hodnotu pro tebe. Čím jsou ty informace podrobnější, tím by jsi k nim pravděpodobně měl být skeptičtější. Pochop, podrobnosti jsou používány ke svádění. Je to jako filmový průmysl… viděl jsem před několika měsíci film Život Pi a ten Sibiřský tygr je vytvořen digitálně. A já jsem se přitom mnohokrát přistihl, že věřím, že jde o skutečného tygra. Co mně přesvědčilo, bylo množství detailů… to rozpustilo mou nevíru. To mě přesvědčilo, abych přijal iluzi. Tak je to s vnějšími zdroji… detaily je prodávají. Pointa je v tom, že ve skutečnosti nezáleží odkud pocházíš, nebo co jsi v minulosti dělal nebo dokázal. To je časově založené. Ty se vždy posouváš v časoprostoru, vždy jsi schopen spojení s vesmírem a Stvořitelem ­ Zdrojovou inteligencí. Ty můžeš vyvolat toto vyšší vědomí v tobě a vysílat ho k dalším ve tvém lokálním vesmíru. Můžeš být studentem svého srdce. Jestliže naplníš svou mysl a ego všemi těmi personálními detaily ohledně tvé minulosti či budoucnosti, co ti to dá? Jasnost či zmatek? Můžu tě ujistit, jestliže dostaneš deset výkladů od deseti různých zdrojů, budeš zmaten. Shoda bude tak 10­20% a zbytek se bude rozcházet a bude nemožné ho dekódovat do smysluplného obrazu či smyslu. Takže bych duchovním hledajícím radil soustředit jejich pozornost na inteligentní chování. Praktikovat ho. Neplnit si mysl složitými podrobnostmi, které matou, vyvrací a oddělují. Inteligentní chování to je to, čemu se zde máš učit a projevovat to. Mark: Jak pomáhá vědomé dýchání ve vývoji inteligentního chování jedince? 22 James: Dobrá, řekněme tedy, že praktikuji Kvantovou pauzu a během toho, co dýchám, si uvědomím nový časoprostor, ve kterém jsem ­ tu unikátní část vesmíru, se kterou se můj lokální vesmír prolíná v daném okamžiku. Rozhodnu se nadechnout pocity vděčnosti. Každý dech, který nabírám, si představuji, že je soucitem, což znamená, že každý nádech může být prodchnutý nějakou ctností. Já ji vyvolám do svého lidského nástroje a nechám, aby mě naplnila jako vnitřní vodopád. … Můžeš být třeba ve vězeňské cele nebo ve vile v jižní Francii, časoprostor, který protíná tvůj lokální vesmír, může být tebou modifikován. Ty jsi alchymistou. Tvůrcem. Můžeš použít moc své tvůrčí představivosti, abys prodchnul svůj nádech ctnostmi, jako je soucit, odpuštění, pokora, srdnatost, pochopení, radost, láska, cokoliv chceš. Ty jsi tvůrce a nový časoprostor je tvým plátnem. Nová energetická pole, která tebou plynou, jsou dopravci, kteří při průchodu tvým lokálním vesmírem ­ tvým energetickým polem ­ vysílají energie k druhým a vzdálenost, kterou tím překlenují, není vázána na zemi ani není nijak omezená. Mark: Ty tedy říkáš, že naše osobní energetická pole ovlivňují větší pole… dokonce mimo zemi? James: Můžeš se na to dívat tímto způsobem, Marku. Lidský nástroj je tak trochu jako továrna. Má tělo, mozek, centrální nervový systém a další orgány. To jsou fyzické aspekty… základy továrny, jestli chceš. Pak máš srdce a mysl a to dohromady spolu­vytváří emoce a chování. Srdce a mysl jsou jako zaměstnanci a emoce a chování jsou jako produkty. Pak máš duši ­ duchovní esenci jedince. Božskou jiskru. To je jako zákazník. Ten, kdo používá produkty, které ta továrna vyrábí. Někdy, když továrna vyrábí produkty, které mají nízkou frekvenci, hustou energii ­ duše či zákazník ten produkt nepoužívá. Nemůže ho použít. Bylo by to jako nákup zařízení, které je určené pro jiné napájecí napětí. Nejde zapojit do elektrické zásuvky. Emoce jsou produktem toho, jak srdce a mysl pracují společně a soudržně. Jestliže je mysl zbožná, kontemplativní, přijímající, volající vesmír na podporu, atp. ­ pak je mysl spojená se srdcem, protože tento typ uvědomělé mysli přitahuje pozornost srdce. Plodí chování, které je inteligentní. Co tím myslím? 23 Inteligentní chování je schopnost sebe­řízení, týkající se soudržnosti mysli a srdce, které vede ke schopnosti vytvářet emoce, jenž jsou rovnovážné a pružné. To není o sentimentálních emocích ani o vášnivých reakcích na špatnosti, jichž se dopouštějí mocní tohoto světa ­ jako kdybychom potřebovali začít revoluci. Spíše se jedná o cílevědomé, vnitřní přesvědčení v hledání vyjádření srdečních ctností ve všech záležitostech našich životů. Řeknu to jasně ­ ctnosti srdce nejsou emoce. Nejsou to myšlenky. Je to chování. Srdeční intuitivní vstupy, společně s vhledy vyšší mysli týkající se toho, jak vyjádřit ctnosti srdce v dané situaci ­ to jsou šéfové, kteří vytvářejí chování či ctnost a potom ji dávají na trh. Podobně můžeš mít nižší mysl nebo ego­mysl, která vytváří chování založené na emoční reakci a toto chování bude velmi odlišné, protože tvůrce je velmi odlišný. Duše nevidí způsob, jak využít toto chování nebo se s ním sjednotit. Takže se jistým způsobem vzdálí. Vyhoví. Zůstane nevyslyšena a nepovšimnuta lidským nástrojem. Inteligentní chování je celé o nárůstu uvědomění ­ nejen v jedinci, ale také v těch kolem tebe. Nárůst uvědomění, nikoliv skrze slova, ale skrze chování, které je založené na slovech či myšlenkách, jenž jsou ctnostné a pramení z nejvnitřnější části našich jáství. Mark: Tedy říkáš, že emoce jsou spolu­tvořené srdcem a myslí? Kde je v té rovnici duše? James: Duše je všude. Je to jen otázka toho, zda je zapojená, aktivní, interagující… v chování jedince. Jestliže hlubší srdce a vyšší mysl pracují jako jeden, který vytváří chování, jenž je sjednocené s duší, tak je duše zapojena. Je mocně přítomna. Jestliže mělké srdce a nižší mysl spolu bojují o to, kdo bude tvořit chování, duše se odpojí. Jak jsem již říkal, nemůže přijít, když jsou zvířeny bahnité vody egocentrického myšlení. Mark: Takže to je důvod, proč je duše pasivní… copak nemůže prostě… já nevím… lidi probudit, aby pracovali více sjednoceni s ní? James: Jestliže tvoříš chování na základě interakce mělkého srdce a nižší mysli… rozhodl ses pro uzavření svého spojení s duší. Je to jako někdo, kdo žije v obrovském světě přírody, kde jsou hory, údolí, řeky, ale on jde do malé chaty, zamkne dveře, zatáhne závěsy a leží potmě v posteli. Jak by se k němu svět přírody mohl dostat? 24 Mark: Třeba bouřka? James: Dobře, ano, bouřka se k němu může dostat, ale také může způsobit, že se ještě méně bude chtít otevřít a hledat svět duše. Každý se otvírá odlišně a je ke hledání duše motivován odlišnými věcmi. Duše je trvale magnetická, ale někdy má osoba tak vykrystalizované víry, že je nemožné na ni udělat dojem. To z důvodu ­ jak se často říká ­ že duše se pohybuje tejemným způsobem a osoba, která má zkrystalizované víry například světského, nihilistického světa, si nemusí povšimnout volání duše. Dovol, abych objasnil jednu věc. Zmínil jsem se o lidech, kteří věří v nihilismus či ateismus. Neříkám, že tito lidé fungují z mělkého srdce a nižší mysli. Oni můžou věřit, že neexistuje žádný Bůh a že vesmír není pečující a přitom stále můžou fungovat z vyšší mysli a hlubšího srdce. Podobně můžeš mít někoho, kdo přemrštěně věří v Boha a duši, ale přitom funguje z mělkého srdce a nižší mysli. Systémy víry nejsou katalyzátory inteligentního chování. Můžou mít jistý vliv, ale nejsou jediným faktorem. Jak jsem říkal, žijeme v komplexních, multidimenzionálních světech, kde jeden faktor není rozhodující… může jen mít vliv. Je snadné si myslet, že svatý a světský jsou opačnými póly, ale ve skutečnosti to jsou prvky té samé zkušenosti, týkající se růstu uvědomění jedinců tak, abychom mohli vtělit ctnostná chování do našich životů. A to, jaký je náš systém víry, nebo míra toho, jak tvrdíme, že uctíváme Boha nebo se staráme o blaho své duše ­ to nejsou klíče. Klíčem je a vždycky bylo inteligentní chování. Inteligentní chování je způsob, jak interagovat s vesmírem. Není to jediný způsob, ale je vyspělý. Každý má v sobě potenciál zažívat tuto interakci. Většina lidí je učena a je jim říkáno, že vesmír je temnou, neživou expanzí prázdného prostoru. To pochází z nevědomosti. Dokonce i naše nejlepší mysli dokáží identifkovat jen asi 2% našeho fyzického vesmíru ­ zbytek je temná hmota a temná energie. A oni nerozumí tomu, co to je, jak to funguje, odkud to pochází a kromě gravitace, zůstávají další její charakteristiky naprostým a úplným mystériem. 25 Já to vnímám tímto způsobem. Prvotní Zdroj či Bůh či Stvořitel či vesmír, jakkoliv TO chceš nazývat, šíří SVOU inteligentní energii ke všemu, co jest ­ jako Zdrojovou Inteligenci či Ducha. Tento duch je všude, včetně každého z nás. Proudí skrz nás. Je dynamický, stále se měnící. Má schopnost reagovat na nás, stejně jako my máme schopnost reagovat na něj. Jinými slovy je interaktivní. Když hrajeme interaktivní hru na Nintendo nebo na našem počítači či chytrém telefonu, interagujeme s designem hry a doufáme, že se dostaneme skrz různé kontrolní body a budeme pokračovat do vyšších úrovní výzev. Že hru dokončíme a budeme mít vysoké skóre. Při interakci se Zdrojovou Inteligencí je to odlišné. Není to o vysokém skóre a dokončení hry. Je to o nalezení způsobu, jak zvýšit uvědomění v sobě takovým způsobem, abys mohl vytvářet a projevovat ctnosti srdce ve svém životě bezpodmínečně. Můžeš je řízeně modulovat. Můžeš je kombinovat a skládat do smysluplných vyjádření, která souvisí s konkrétními situacemi, které se dějí. Můžeš přivést svou vyšší mysl a hlubší srdce ke sjednocení ve jménu služby Zdrojové Inteligenci. A můžeš to udělat vědomě, záměrně, s péčí a ryzostí. To je interakce, kterou má jedinec s vesmírem. Jak toto budeš praktikovat, časem poznáš, že vesmír naslouchá, reaguje, přeuspořádává se… nemyslím to doslovně, ale projekce vesmíru, týkající se tvého lokálního vesmíru, není mechanickou natáčecí hračkou, která provádí svou misi nerušena polem vědomí jedince. Je to docela naopak. Lidské pole ­ jak individuální, tak kolektivní ­ tvaruje projev vesmíru na zemi. Nemyslím tím pozice hvězd nebo planet nebo systémů počasí, atp. Myslím tím konkrétnosti, jako kdo vstupuje nebo odchází ze tvého života, tvá práce, tvé poslání, tvé emoční interakce s lidmi, co čteš a studuješ, všechny tyto věci ­ abych jich jmenoval alespoň pár ­ jsou součástí komplexní podstaty toho, jak vesmír reaguje na tvoje pole… na to, co vyjadřuješ prostřednictvím svého lidského nástroje. Kdybys to chtěl trochu zlidštit, mohl bys říci, že ty a Bůh jste partnery. Čím více vnímáš hodnotu tohoto partnerství, tím více můžeš cítit a vidět výsledky této interakce. Mark: To je koncept, že neexistují žádné náhody? Že všechno je záměrné a spolu související... James: Ne, ne úplně. To je pasivnější koncept, ve kterém vidíš světové události tak, jako by byly vedeny moudrou rukou a ty se odevzdáváš jejím potřebám, motivacím, vhledům a vůli. Toto odevzdání se je pasivním aktem. Na druhou stranu interakce, to je partnerství. Energie se sdílí, nejen přijímá. Poslání jsou společně plněna a dokonce společně zakládána. V této interakci a partnerství existuje sebe­zodpovědnost. Je to systém zpětné vazby. Vesmír není autoritativní. 26 Mark: Vzhledem k tomu, že stále měníme svou pozici ve vesmíru… v pojmech časoprostoru, všechno je dynamické a komplexní a my jsme… no prostě jsme lidmi se všemi našimi nedostatky a omezenými pohledy na to, co se děje… tak to vypadá, že odevzdání se vyšší moci není tak špatný nápad. James: Pasivní přístup popírá interakci a partnerství. Omezuje roli lidského nástroje. Například, já jsem jako list na řece… to je odevzdání se; já jsem jako umělec se štětcem, plátnem a mocnou můzou, která mě inspiruje. To je interakce. Všechno, co je komplexní, na nás zdánlivě křičí: “Jsi mimo svou hloubku.” To jsou strachy sebe­zodpovědnosti. Takže lidé se musí odevzdat buď kultuře nebo Stvořiteli. (1:05:48) Dovol, abych uvedl jeden příklad. Znám jednu osobu, která byla sužována minulostí… negativním zážitkem. Něčím, co nedokázala odpustit. Řekl jsem jí, že klíčem pro ní je odpuštění, které musí být bezpodmínečné. Na to ona řekla, že to nejde. Ona chtěla, aby druhá osoba připustila svou chybu a omluvila se jí. Ale já jsem jí řekl, že by mohla čekat hodně dlouho. Že když odpustí bezpodmínečně, nebude muset čekat. Ona se na mě podívala a řekla, že jenom Ježíš může odpouštět bezpodmínečně; ne obyčejní lidé, jako je ona. Taková byla její perspektiva ­ že bezpodmínečné vyjadřování ctností srdce je vyhrazeno pro takové, jako je Ježíš. Že není určeno pro všechny. A přitom to může udělat kdokoliv. Nebo kdokoliv to nemusí udělat. Tak či tak neexistuje žádný rezervační systém. Je to volba. Je to partnerství s vesmírem. Je to vnímání hodnoty toho, že jedinec vede, namísto co by následoval. Je aktivní, namísto pasivní. Mark: Proč je tak těžké praktikovat tyto ctnosti, jako je odpuštění, bezpodmínečně? Myslím tím, že většina z nás asi chápe, co tím ta žena myslí… někdy se prostě zdá nemožné fungovat bezpodmínečně. 27 James: Pochop, většina lidí je uzavřena v hlavě ­ převážně na levé straně a převážně dole v reptiliánském mozku. Je snadné to dělat. Tvůrci kultury činí snadným, abychom žili v této části lidského nástroje a abychom zakládali svá rozhodnutí a systémy víry odsud. My pak myslíme svými nižšími myslemi a naše srdeční vedení je mělké… V tomto stavu máme tendenci se spoléhat na volby ega… egem řízené volby, které jsou ­ řekněme ­ sjednocené s kulturou. Jestliže volby řídí ego, pak je myšlenka na bezpodmínečné odpuštění či soucit či vděčnost téměř nemožná. Mark: Proč je tomu tak? James: Protože to je dlouhá cesta… cesta sebe­zodpovědnosti. Většina lidí chce odměnu získat rychle. Chce rychlé výsledky. Chtějí chválu rychle. V této době to platí více než kdykoliv předtím, protože technologie doručuje odpovědi rychle, pouhým hlasovým příkazem Siri nebo kliknutím myší na Googlu. Výsledek… hned! Čím rychlejší je řešení, tím více je ego uspokojeno. Nicméně rychlé řešení nepřináší skutečnou moudrost nebo vnitřní způsobilost ­ zůstává tu prázdnota… padělek. K zajištění tohoto vjemu moudrosti musíš být ochoten vytrvat a být zavázán dlouhé cestě, na které jsi dirigentem symfonických emocí tvořených tvým hlubším srdcem a vyšší myslí. Jistým způsobem jsi dirigentem… levá ruka je tvé hlubší srdce a pravá ruka je tvá vyšší mysl. Ony dohromady dirigují hudbu, které říkáme emoce. Jestliže fungují soudržně ­ vytvářejí hudbu, nikoliv hluk nebo zkreslení. Většina lidí, když diriguje své emoce, tak jejich dvě ruce nedirigují v jednotě ­ oni kritizují své ruce, které se tak ocitnou mimo synchronizaci a podle toho jsou pak vyjadřovány i adekvátní emoce. Někdy to způsobuje stres, někdy drogy, někdy staré zvyky, někdy hluboké vyčerpání, někdy kultura: která křičí: “Udělej to takto!” Existuje velmi mnoho důvodů. Proto je tak důležité praktikovat něco, jako ctnosti srdce, abys mohl obnovit svou rovnováhu, když uklouzneš na banánové slupce. Dlouhá cesta není pro ty, kteří jsou připoutaní k potřebám ega, protože to je ego, které se dožaduje rychlého zvládnutí, rychlých výsledků… a faktický prospěch pro druhé z těchto rychlých výsledků ­ to ego nezajímá. To, co ego opravdu motivuje, je odměna domýšlivosti a přitažlivosti ve svých různých manifestacích. Mark: V mnoha cestách hraje mysl klíčový aspekt duchovního objevování… a ty mluvíš o egu, což je aspekt mysli. Je to důvod, proč je dlouhá cesta tak obtížná? Protože mysl je vrcholem? 28 James: Mysl hledá příčiny. Je to v mnoha ohledech kalkulátor příčin a následků. Ego se snaží být spojeno s pohnutkami, jako jsou klimatické změny, politické strany, náboženství nebo kultura, kontrola zbraní, ochrana práce atp. Seznam je velmi dlouhý. Téměř všechno jsou aktivity spojené s různými pohnutkami a mysl je velmi ráda součástí něčeho, co rozvíjí program, se kterým mysl souhlasí a rezonuje. To také umožňuje pocit komunity… sama pohnutka. Když byly publikována materiály Tvůrců Křídel, vím, že mnoho lidí se divilo, proč jsem se rozhodl zůstat anonymní. Avšak Lyricus není pozemská organizace. Není žádný důvod se k ní připojit. Není žádná věc, které bychom se snažili dosáhnout. Mark: Což není objev Velkého Portálu tou věcí? James: Ne, není. Velký Portál je technologický objev a nebude učiněn na základě příčinné snahy, nýbrž to bude objev, který se objeví z čista jasna tam, kde ho nikdo nebude předpovídat. A ti, kteří ho objeví, ve skutečnosti nebudou rozumět tomu, co objevili, dokud nepředstoupí jiní, kteří budou demonstrovat jeho důležitost. Pak nastane pohnutka, když se ho Kontroloři budou snažit potlačit, skrýt, zamaskovat strachem. Pak se pohnutka bude soustředit na péči o tu technologii a její zpřístupnění všem. Už nyní jsou na zemi organizace, které pracují ve prospěch tohoto objevu, ale postrádají zdroje, aby realizovaly své ambice. Ten objev bude učiněn dobře financovanou organizací, která se bude zabývat odlišným cílem. Ona učiní ty objevy náhodou a ty méně financované organizace včlení tyto objevy a přetvoří jejich účel. Takže objev sám není založen na příčinné iniciativě. Ale jakmile bude objev učiněn a potvrzen, ochráněn a rozšířen k veřejnosti, stane se příčinou či pohnutkou. Mark: Máš na mysli vědecký objev lidské duše, že? James: Ano… již při jedné z tvých minulých otázek jsem se chystal zmínit, že Lyricus vidí mysl a srdce tak, že pracují v souzvuku. Není to tak, že jeden z nich by byl vůdcem a druhý následovníkem. Oni společně vytvářejí schopnost, aby v jedinci uzrálo vědomí Svrchované Jednoty. Oni ho živí. Tak vzniká vědomí jednoty a rovnosti, které je spojené s individualismem, jenž není založený na egu. Je to vědomí, které se na zemi rodí a Velký Portál je technologická síla, která pomůže odpoutat jeho přítomnost v lidstvu. 29 Mark: Vím, že jsi o tom psal v materiálech Lyricusu, ale proč by někdo chtěl zatajit existenci lidské duše? Chápu, proč se Kontroloři snaží zatajit mimozemšťany nebo Temné projekty, ale proč duši? Proč by se ji snažili zatajit? James: Protože je zvykem Kotrolorů kontrolovat. Kdykoliv jsou učiněny nové objevy, ty jsou rychle posouzeny vzhledem k jejich schopnosti měnit existující strukturu moci. Jak v dobrém smyslu ­ jinými slovy, k posílení jejich kontroly; tak ve špatném smyslu ­ ke zmenšení kontroly. Mark: Ale jestliže Kontroloři potlačují možnost lidstva duchovně růst… jak se lidstvo může z té kontroly vůbec vymanit? James: Kontroloři jsou součástí systému vzestupu. Oni nekontrolují systém. Ten systém je rozsáhlý. Je to síť, která se rozpíná všude a ke všem. Nekontroluje ji žádná skupina či entita. Oni si prostě myslí, že kontrolují jeho malou ­ velmi malou ­ část toho systému, která se nazývá země. Ale ani to ve skutečnosti nekontrolují… vezměme například internet. Kontroloři si původně mysleli, že internet bude užitečný ke kontrole vzdělávací inovace přes ARPA síť, a pak si mysleli, že bude představovat komunikační infrastrukturu ve Vojenském Průmyslovém Komplexu přes DARPA síť. Co neviděli, bylo jeho přetečení do života občanů… což se stalo následkem kapitalismu. Když na scénu vstoupila Celosvětová Pavučina (angl. World Wide Web), dělali si naději, že zůstane v obchodní doméně… bankovnictví, průmyslu, atd. Ale jak víme, nyní je to globální komunikační systém. Kontroloři se tomu přizpůsobili a pokoušejí se ho použít pro špehování, získávání osobních dat, bankovnictví, atd. Ale Kontroloři nikdy nechtěli, aby se internet stal tím, čím je. Takže předpoklad, že lidstvo je kvůli Kontrolorům mrzačeno ve své schopnosti duchovního růstu, je prostě mylný. Oni z toho dělají větší výzvu, což je způsob, jak je ten systém navržen. Duše se neinkarnují do lidského nástroje proto, aby zažívaly klid a duchovní požehnání. Ony zažívají toto oddělení od Zdrojové Inteligence ochotně a záměrně. Vědí, že bude výzvou navigovat ke své duši a hlubšímu srdci, když budou inkarnované. Vědí, že v tomto světě bude výzvou učit se vyjadřovat vyšší frekvence srdce bezpodmínečně. Ale také vědí, že přijde pomoc. 30 Mark: A v jaké podobě ta pomoc přijde? Mám na mysli, odkud přijde a jak ji lidé poznají? James: Pomoc je všude. Není to jedna věc nebo jedna organizace nebo náboženství. Pomoc je všude. Opravdu je to vjem a postoj jedince, co to způsobuje. Je to ve všech věcech, takže když je jedinec připraven, vidí něco nebo cítí něco nebo pochopí něco, co ho probudí ­ co ho aktivuje ke hledání jeho vyššího jáství. A to, odkud tento budíček přichází, to se u každé osoby velice liší. Avšak jakmile je jedinec probuzen, začne hledat to, co je před ním skrýváno. Instinktivně ví, že je to skryté ­ že pravda je zahalena. Možná lidé neznají jména nebo tituly Kontrolorů, ale prostě vědí, že existují ­ dokonce i tehdy, když si to nechtějí připustit. Mark: A proč to tak je, Jamesi? Znám mnoho lidí, kteří se v okamžiku, kdy začneš hovořit o těchto věcech, týkajících se Kontrolorů, začnou cítit dost nepříjemně. James: Je to trochu děsivé. Znervózňující. Pro většinu lidí je těžké uvěřit, že svět je potlačený. Že je potlačovaný tak, aby lidstvo bylo snadněji kontrolovatelné a povolné systému. To jsou staré koncepty. Byly na této planetě po tísíce let a jen málo soudných myslí o této skutečnosti pochybovalo. Jako kopírovací mechanismus se raději vyhýbaly diskuzi, což je naprosto v pořádku. Hovorem o tom a znervózňováním, toho nemůže být mnoho získáno. Pro hledače pravdy povstává otázka, kolik pozornosti tomu věnovat. Protože v extrému to může vést ke strachu, frustraci a dokonce pocitu paranoi. A tyto okolnosti zřejmě zmenšují schopnost jedince vyjadřovat lásku do svého lokálního vesmíru. Což je jejich první priorita během inkarnace. Mark: Jsem rád, že zmiňuješ to slovo… Láska. Dostal jsem emaily od lidí, kteří se divili, proč není uvedena mezi šesti ctnostmi srdce. Můžeš o tom pohovořit? James: To je podobné dotazu, proč bílé světlo není zmíněno v duze… pochop, láska je šesti ctnostmi srdce. Láska je dynamickou směsí těchto šesti vyjádření. Láska je pochopením, soucitem, vděčností, pokorou, odpuštěním… a srdnatostí. Je to situační uvědomění a projevení tohoto ve tvém okamžiku ­ nejen ke druhým lidem, ale také k rostlinám, zvířatům, Stvořiteli, Zemi, Vesmíru, Zdrojové Inteligenci… i k sobě. 31 (Pauza) (1:18:10) Jak se časoprostor posunuje a mění, setkáváme se s novými energiemi a tyto energie můžou být buď urychlovači nebo brzdami pro vědomí. V periodách urychlení se děje změna rychleji. Takže láska je dokonce ještě důležitější. Taková, která je s originálností spletená ze ctností srdce. To je důvod, proč je v této době originální láska jediným požadavkem na systém víry. Mark: Nejsem si jist, jestli tomu rozumím… co myslíš tou originální láskou? James: Láska je situační vyjádření ctností srdce. Abys to dělal bezpodmínečně, musíš být originální ve svém projevu. Takže kdokoliv tvrdí, že praktikuje šest ctností srdce, musí být zodpovědný za svou originalitu. Jinak není tvůj systém víry praktikován. Pokud tomu tak je, tak nač mít víru? Takže vidíš, že tato volba ­ mít život centrovaný v lásce ­ je zodpovědností. Jestliže rezonuješ se ctnostmi srdce, jestliže chápeš jejich hodnotu, nejen ve svém životě a životě tvých blízkých přátel a rodiny, ale v širší definici jednoty ­ pak také chápeš, že musí být praktikovány bezpodmínečně. Jinak jsou pouhým pohodlím. Jejich mocnost je v jejich bezpodmínečném vyjádření a uvědomění. Mark: Už párkrát jsi použil pojem… situační uvědomění. Můžeš vysvětlit, co tím myslíš? James: Ctnosti srdce k tobě přicházejí a ty je vyjadřuješ. Situační uvědomění v tomto kontextu znamená, v daném momentě prostě vnímat jejich vstup do tvého lokálního vesmíru. Někdy je to velmi zřejmé, někdy velmi jemné… téměř nepostřehnutelné. Je důležité vnímat, že jsi byl bezpodmínečně obdarován, stejně jako je důležité bezpodmínečně vyjadřovat. Můžeš to nazvat třeba předsmyslová vděčnost. Příkladem je tvůj nádech… přináší ti život. Voda je dalším příkladem. Laskavé slovo od kolegy je dalším příkladem. Seznam je velmi dlouhý. Takže se staneš zběhlým ve vnímání toho, jak ti vesmír a tvůj lokální vesmír přinášejí ctnosti dokonce i tehdy, když to vypadá, že nejsou přítomny. To je ta bezpodmínečná část. Ta těžší část. Ale všechno v tomto světě je o cyklech a poměrech a ty se v časoprostoru vždycky mění a posunují. Proto to nazývám předsmyslové uvědomění. Někdy si musíš představit ctnosti i když jsou zdánlivě nepřítomné. Ony přijdou časem. 32 Mark: Vypadá to, že disfunkce světa v mnoha ohledech vzrůstá, však víš… například ekonomika nebo terorismus nebo přírodní katastrofy… urychlení energií ­ jestli je správné to tak nazývat ­ za uplynulý rok silně vzrostlo. Je to jako by někdo přidal topení v kuchyni a my cítíme, jak přibylo stresu, což činí těžším být vděčný či praktikovat ctnosti srdce ­ alespoň co můžu říci za sebe. Někdo říká, že je to stínová vláda; někdo poukazuje na Reptiliány nebo mimozemské inteligence... James: Kontroloři jsou lidé. Jsou sice ovlivňováni jinými zdroji, ale jsou to lidé a oni dělají konečná rozhodnutí. Je to chamtivost a moc zesílená technologií. Technologie poskytuje urychlené a zjemnělé vjemy, které umožňují bezmeznou chamtivost a moc… přinejmenším pro ty, kteří k těm technologiím mají přístup. To vytváří nerovnováhu. Nerovnováha vytváří energetickou nesoudržnost. Tato nesoudržnost vytváří pocit nepokoje, který hraničí s anarchií, což dává signál Kotrolorům, aby aplikovali nové technologie, nové potlačující zákony a degenerování kultury na pouhé vyrušování. To eskaluje problém a recykluje nespokojenost a stres. Ano, teď je těžší být praktikujícím, zvláště tehdy, když nesoudržnost smečuje událostí, která je navržená k upevnění kontroly nebo přinucení lidí k poslušnosti Kontrolorům. Nicméně země je v této době tréninkovou základnou pro ty, kteří si chtějí trénovat svou vůli a jednat odlišně ­ energeticky i materiálně. Pokud lidstvo chce trvale udržitelný mír a dobro všech… v praxi, bude potřebovat restrukturalizovat své organizace, které Kontroloři používají ke své kontrole. Aby se to stalo, je zapotřebí rozvodné události jakou je Velký Portál a dokonce i poté to nikdy není lehké. Nicméně kdyby nebylo žádné temnoty či odporu, jakému účelu by nové světlo sloužilo? Mark: Říkáš, že temnota je… že je dovolena, aby nové generace, které se inkarnují, mohly mít účel? Nejsem si jist, jestli ti rozumím... 33 James: Říkám, že Kontroloři mají navržený účel, který umožňuje každé a všem lidským bytostem buď podlehnout kontrole a žít podmíněně v ego­mysli, nebo příjímat a vysílat frekvence hlubšího srdce a vyšší mysli a žít bezpodmínečně jako život centrovaný v lásce. To pozdější je cílem většiny lidí, kteří se v této době inkarnují. A přestože to může vypadat tak, že lidé v tomto úkolu selhávají všude, kam se podíváš, ve skutečnosti to tak není. Samozřejmě někteří selhávají, ale uvnitř sebe si tento úkol uvědomují a to představuje velký posun. Mark: Máš na mysli, že většina lidí si uvědomuje, že jsou zde proto, aby žili život centrovaný na lásku? James: Ano. Ale pro většinu lidí to není zřejmé. To chápu. Ale kdyby ses mohl podívat na lidstvo jako na továrnu, která vyrábí dva produkty: jeden je nenávist a druhý láska, tak poměr mezi láskou a nenávistí se za posledních padesát let znatelně změnil. Za pouhých posledních pět let nastal další výrazný posun. A to je tempo, které právě zažíváme. Láska je na této planetě dominantní. Kontroloři by rádi, aby to vypadalo, že svět je ve zmatku a strachu, ale to je iluze, kterou prezentují skrze média. Strach není dominantní. Dominantní frekvencí na této planetě je láska a tak to zůstane. Nicméně strach není něco, o čem bych tvrdil, že to brzy odejde. V této doméně bude vždy živý a všichni, kdo mají lidské nástroje, ucítí jeho následky… dokud nezažijí své duše a kontinuitu života. Mark: Vím, že už jsi mnohokrát říkal, že jsme v éře Průzračnosti a že to je důvod, proč může být dosaženo Velkého Portálu, ale nějaká moje část uvažuje, proč prostě Lyricus nezařídí, aby se stal právě teď. James: Tyto věci musí být učiněny současným lidstvem. Musí to být vnitřní práce. Vnější síly nemůžou intervenovat. Mark: Proč? James: Protože svobodná vůle je tou nejpřesnější věcí ve vesmíru. V okamžiku, kdy by jedna skupina působila a zakročila ve prospěch jedné populace, pak by se to stalo šachovým zápasem hraným nejmocnějšími ­ těmi, kteří si nejvíce uvědomují Větší obraz. A jak jsem již říkal, toto je doba My ­ lidé. Toto není doba spasitelů. Éra Průzračnosti to vyžaduje takto. Mark: Prve jsi říkal, že co platí pro Větší obraz, platí i pro menší obraz. Jinými slovy, jak nahoře, tak dole. Můžeš o tom promluvit? 34 James: Dám ti příklad. Týká se to berliček nebo prostě těch zařízení, na kterých jsou lidé závislí ­ ty hrají roli našich osobních spasitelů. Potřebujeme nějaké zařízení, aby synchronizovalo naše mozkové vlny; nebo… nebo potřebujeme zvláštní dietu nebo učitele, aby nás vedli. Nebo si musíme přečíst tu či onu knihu, abychom plně porozuměli duši. Ne, říkám ti, nepotřebujeme. Potřebujeme praktikovat ctnosti srdce a potřebujeme zformovat přátelství s vesmírem. A dělat tyto věci bezpodmínečně. Aniž bychom viděli výsledky ve smyslu, jak výsledky definujeme. Žít v rovnováze a jednotě. Rozvinout naši schopnost řídit ctnosti srdce tak, aby k nám přicházely více, než cokoliv jiného. Je to náš závazek k praxi. Náš závazek aplikovat je bezpodmínečně a nejenom o nich mluvit. Například řekněme, že jsi našel zařízení, které synchronizuje tvé mozkové vlny. Cítíš se úžasně; zažíváš s ním vyšší dimenze nebo změněné stavy vědomí. Vzadu v mysli ­ po tom zážitku ­ víš, že je to nepřirozená okolnost. Nebylo to vytvořeno čistě tvým úsilím. Nebyla to tvá tvorba. Bylo to zařízení. Nebo třeba řekněme, že si můžeš vzít pilulku a ona ti poskytne mimosmyslové vnímání nebo zážitek boha nebo hovory s mimozemšťany. Co ti to ve skutečnosti dá? Dlouhá cesta ­ ta, která je založena na Zdrojové Inteligenci, není o spasitelích. Je o sebe­zodpovědnosti a o aktivaci. Je o tom, jak se naučit přijímat a vysílat ultra­jemné frekvence lásky ve tvém okamžiku, podle tvých nejlepších schopností. Dokonce i tehdy, když se odsuzuješ, že jsi selhal, praktikuj odpuštění a pochopení. Máš záblesky zkušeností? Možná ne. Ale já budu raději alchymistou, než průzkumníkem. Mark: Co myslíš tím alchymistou? James: Pokud je tvůj lidský nástroj založený na strachu, uzamknutý v rigiditě levé, reptilianské mozkové hemisféry, vysíláš spíše strach, obavy a depresi ­ například. Tyto emoce jsou formou energie a jako každá energie, jsou zachovány. V jistém smyslu energie není nikdy vytvořena, je transformována nebo recyklována. Můžu vzít energii, která je hustá a uzavřená a můžu ji transformovat do energie, která je otevřená frekvencím lásky. Můžu být alchymistou energie a namísto pokusu proměnit železo na zlato měním hněv na laskavost… nebo depresi na vzájemné propojení… nebo lhostejnost na soucit. 35 Energie pak informuje hmotu. Energie je podle lidských standardů mnoha věcmi… může být fyzickou energií, která může být použita k vytvoření něčeho, jako je práce nebo hraní sportu. Může to být emoční energie, která pracuje s láskou či hněvem. Může to být mentální energie, která nám pomáhá vyřešit problém nebo vydělat na nějaké možnosti. Může to být duchovní energie, která aktivuje a udržuje náš zájem na kultuře duše. Tyto odlišné typy energií mají odlišné frekvence. Některé z nich jsou kondenzované energie, které jsou těžké ­ v jistém smyslu. Některé jsou lehké. Všichni jsme někdy cítili tato různá energetická pole v místnostech či veřejných prostorech nebo… nebo v přírodě. A taky jsme je všichni cítili v sobě. Někdy jsme optimističtí a radostní a energie ­ přinejmenším emočně ­ je lehká a snadná. Jindy jsme obtěžkáni zklamáním nebo strachem nebo frustrací. Cítíme tyto energie. Nejsou pro nás pouhými abstrakcemi… nebo slovy na papíře. Mají v našem lokálním vesmíru tělesnou přítomnost. (1:30:00) Být alchymistou znamená být schopen transformovat energii. Měnit ji. Nenechat hustoty se hromadit a tvrdnout, protože to jsou pak věci, které nás tíží a komplikují naši schopnost být alchymistou sobě a druhým. Na druhé straně průzkumníci, ti rádi získávají informace, poznání, data a samozřejmě také zážitky. To může být úžasné, takže neříkám, že to je dobré nebo špatné. Jen je to odlišná stezka. Oni jsou hledači. Hledají poznání tak, že můžou zažívat stav, který je bližší pravdě… bližší moudrosti. Zdá se, že tento svět skrývá pravdu tak dobře, že mnoho lidí cítí nezbytnost vynaložit množství energie do svého úsilí; jinak jim pravda unikne. Tyto hledače nazývám průzkumníky. Nicméně za tímto získáváním poznání je trýzní otázka: je toto skutečně důvod, proč jsem tady přišel… proč jsem se inkarnoval? Abych získal poznání? Zvláště tehdy, jak již jsem zmínil dříve, když poznání je často protichůdné nebo mu chybí podstatný faktor nebo důkaz. Pro někoho je odpovědí “ano”. Pro mnohé je však odpovědí, že sem přišli, aby byli alchymisty. Přišli sem zažívat transformaci energií. Inkarnovali se, aby se stali přijímači a vysílači těchto vyšších energií a aby to dělali vědomě, odvážně… a co je nejdůležitější, bezpodmínečně ­ podle svých nejlepších schopností v daném okamžiku. Jak si můžeš představit, toto nejsou žádným způsobem výhradní cesty. Lidé můžou být obojí a velmi často se hledající průzkumníci stávají v pozdější době života primárně alchymisty. Průzkumník se nasytí různými stezkami a nakonec pochopí, že to jsou všechno přítoky dlouhé stezky a že skutečný důvod, proč žít, je demonstrovat příklad alchymisty. Znovu ­ je to všechno o poměrech, nikdy není 100% jednoho nebo druhého. 36 Mark: Jsou nějaké další fáze nebo kategorie? James: Nejsem příliš velký zastánce kategorizování lidí. S tímto upozorněním řeknu, že aktivátoři jsou další skupinou hledajících. Tím mám na mysli, že hledají stimulace a nikoliv tolik informace nebo poznání. Opět to je o poměrech. Většinou jsou mladší. Většinou experimentují se svým přístupem k duchovnímu světu a často si najdou nějaký psychický fenomén nebo charismatického učitele, který je pro ně bránou, jak se učit světům ducha. Zajímá je mít přímý zážitek, protože vyhledávají aktivaci svého poslání či duchovního účelu. Mark: Ještě nějací další? James: Spáči přicházejí v mnoha podobách. Spáči… myslím, že to slovo zní trochu posuzovačně a já ho tak opravdu nemyslím. Spáči mají svůj účel a často můžou být jen jednu knihu nebo jeden zážitek vzdáleni od toho, aby se stali velkými alchymisty. Jen potřebují aktivaci. Někdy spáči viděli množství stezek, množství učitelů a nic pořádně nezkusili. Nic je nepřesvědčilo, nebo třeba ve své organizaci objevili korupci nebo si všimli, že jejich učitel není tak bezúhonný. Měli špatnou zkušenost ve svém pronásledování duchovních dimenzí a tak znovu usnuli, hledajíce známý komfort v materiálním světě a pokoušejíce se znovu si představit svůj život jako egem řízená osobnost. Spáči také můžou být spokojení; spokojení s přizpůsobením se sociálnímu řádu. Takže přijmou svět jako místo, kde je králem získávání materiálních věcí. Ale spáči vědí, že něco chybí a to je důkaz. Mark: Důkaz čeho? James: Že svět je pouze tří­dimenzionální… fyzický a že konzumace je králem. Diví se, proč většina světové populace věří v Boha, ale přitom se chová tak, jako by žádný nebyl. Diví se, proč existují svatí. Proč mystikové píšou po celé věky podobné věci. Proč někteří zažívali tyto alternativní reality nebo proč někteří mají úžasné schopnosti, které nemůžou být vysvětleny. Často měli sami mimosmyslové zážitky nebo události, které nemůžou vysvětlit. Je velmi dlouhý seznam věcí, které je nutí k zamyšlení, jestli mají zůstat i nadále spáči. Důkaz, v tomto případě, není o existenci Boha. Je to důkaz, že Bůh nebo duchovní doména neexistuje. 37 Poslední skupinou, kterou zmíním, jsou absentéři. To jsou ti, jejichž inkarnace byla rozvrácena nějakou událostí nebo sérií událostí, která je umístila na dráhu bolesti, viny, zášti, hněvu, strachu, atd. Ztratili jak materiální, tak duchovní svět a pro bezpečí se pohřbili do svých vlastních světů ­ alespoň si to myslí. Často to jsou světy fantazie či představivosti, které nejsou ani skutečné ani nápomocné jejich poslání vtělených duší. Existují i další, ale toto ti poskytne obecnou představu o různých skupinách. A znovu říkám, jedna osoba může být ve všech těchto skupinách a poměry se časem můžou měnit. Jiní můžou být převážně v jedné skupině a něco se v jejich životě přihodí a oni najednou migrují do nové skupiny. Avšak skupina, se kterou jsou spojeni Tvůrci Křídel, alespoň převážně, jsou alchymisté. Protože ti můžou být mocnou silou dobra. Ti můžou mít mocný vliv na celou planetu, protože mají důvěrné partnerství se Zdrojovou Inteligencí, která žije ve ctnostech srdce. A nemusíš věřit v Boha, náboženství nebo mistra. Prostě potřebuješ praktikovat ctnosti svého vlastního srdce ve svém vlastním životě v daném okamžiku. Opravdu je to tak jednoduché, ačkoliv ta praxe je výzvou a ten proces je skromností bez ozdob, rituálů nebo technik ­ kromě těch, které si sám vytvoříš. Mark: Jamesi, beru ohled na tvůj čas. Tento rozhovor už překročil čas, o který jsem tě požádal. Chceš ještě něco dodat, než skončíme? James: Jen dovol, abych řekl, že naše konverzace mi byla potěšením. Vím, že trvala o trochu déle… a omlouvám se… někdy prostě začnu povídat a je těžké přestat. Třeba bychom to mohli někdy zopakovat… Mark: Každých pět let nebo tak… (smích) James: Inu, třeba by to mohlo být trochu častěji... Mark: To doufám. James: Díky za tvou pomoc, Marku, že jsi tento rozhovor dal dohromady. 38 Mark: Bylo mi potěšením. Děkuji za tvůj čas, Jamesi. 

Podobné dokumenty