AquaCleaner C304

Komentáře

Transkript

AquaCleaner C304
Technický list
!!
!
AquaCleaner C304!
!
!
Extra silný odstraňovač vápenatých a minerálních usazenin !
Vlastnosti přípravku#
AquaCleaner C304 je nehořlavý, netoxický, bezpečný, čistící koncentrát určený pro použití odstranění vodního kamene, minerálních a
vápenatých usazenin (nánosů malty), cementových usazenin z povrchů ( stavebních ). Speciální aditiva urychlují čistící proces. Tento
produkt je směs vybraných detergentů (čistících prostředků) a kyselin, které dávají rychlé výsledky účinku nevyžadující další leštění a
voskování. Díky tomuto čističi rychle zmizí usazeniny.!
!
!
!
Použití#
AquaCleaner C304 vysoce a účinně odstraňuje zbytky stavebních materiálů jako je beton, malta, sádra, znečištění od cihel, vodní
kámen, zoxidované povrchy kovů, apod. Odstraňuje špínu a nečistoty ze zdiva, obkladaček s glazurou, kamene a z betonových dílů.!
AquaCleaner C 304 nepoužívat na kovy (nerez ocel, hliník, mosaz, měď atd.) hrozí jeho poškození.!
!
Očištěný podklad doporučujeme kombinovat s NANO ochranou povrchu, kde se vytvoří ultratenká hydrofobní vrstva s ochranou proti
následnému znečištění, olejům, mastnotě, snižuje následné usazování povlaků a nečistot.!
!
!
!
Příprava podkladu#
Před aplikací doporučujeme odstranit volné nečistoty z povrchu (tím výrazně snížíme spotřebu). Povrch před samotným čištěním
navlčete.!
Způsob aplikace#
AquaCleaner C304 můžeme přiředit 1:1 (1 litr AquaCleaner C304 = 1 litr vody) až 1:20 s čistou vodou. Zředění výrobku je v závislosti
na tloušťce a množství vrstev, které mají být odstraněny. Pro zvýšení účinosti doporučujeme čistit s teplou vodou. Tím zvýšíme čistící
vlastnosti samotného přípravku. Přípravek nanášejte rovnoměrně v dostatečném množství podle savosti povrchu. Lze nanášet
natíráním, válečkováním, stříkáním nebo strojově. Naneste na materiál a nechte chvilku působit. Po té zbytky čističe je nutné povrch
důkladně omýt vodou. V případě potřeby postup opakujte. Doporučujeme přípravek používat při teplotě vzduchu a materiálu, nejlépe
od +15 do 40°C. Vzhledem k široké škále povrchů, doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy.!
!
!
Doporučená povrchová impregnace#
SUPREME NanoMineral - vodní nano-přípravek určený pro hydrofobní povrchovou ochranu minerálních povrchů. Impregnační nátěr
je ransparentní na bázi nanočástic pro aplikaci na minerální povrchy. Ošetřený povrch chrání před vnějšími vlivy jako např. jsou:
prachové částice, voda, olej, řasy, mechy, cementové výkvěty. Tím vytváří ,,samočistí schopnost,, (tzv. lotosový efekt), který šetří čas a
náklady na jeho běžnou údržbu..!
!
SUPREME NanoMineral+ - vodní nano-přípravek určený pro hydrofobní a olejofóbní povrchovou ochranu minerálních povrchů.
Impregnační nátěr je ransparentní na bázi nanočástic pro aplikaci na minerální povrchy. Ošetřený povrch chrání před vnějšími vlivy
jako např. jsou: prachové částice, voda, olej, řasy, mechy, cementové výkvěty. Tím vytváří ,,samočistí schopnost,, (tzv. lotosový efekt),
který šetří čas a náklady na jeho běžnou údržbu. !
!
SUPREME AntiGraffiti - je transparentní ochranný nátěr na bázi nanočástic pro aplikaci na minerální povrchy. Ošetřený povrch chrání
proti graffiti, ale i před vnějšími vlivy jako např. jsou: prachové částice, voda, řasy, mechy, cementové výkvěty. Vlastnosti SUPREME
AntiGraffiti vytváří ultra tenký film, který znemožňuje proniknutí graffiti do mikropórů materiálu. Tím usnadňuje odstranění graffiti beze
zbytku. #
!
SUPREME AntiSlip Keramika - je specificky vyvinutý transparentní impregnační nátěr na bázi nanočástic pro kluzké keramické
povrchy jako například jsou keramické dlažby, žula, glazura, přírodní i umělý kámen atd. Řeší nepříjemná rizika spojené s uklouznutím
v důsledku vody na povrchu. Povrch pokryje ultra tenká, plně transparentní vrstva s dlouhodobým účinkem. Nátěr lze aplikovat jak na
nový tak již používaný materiál. Po 60 min. od aplikace je povrch připraven k běžnému užívání!
!
Supreme Sklo - je lihový přípravek obsahující nanočástice SIO2, které vytvářejí vysoce hydrofobní povrchovou vrstvu. Tatko ošetřený
povrch chrání povrchy před vnějšími vlivy jako jsou např.: prachové částice, voda, vodní kámen, zamezuje také růstu řas a chrání proti
graffiti. Tím vytváří samočistí schopnost (tzv. lotosový efekt), který šetří čas a náklady na jeho běžnou údržbu. Aplikace šetří
náročnost, čas a náklady na jeho běžnou údržbu.!
!!
!!
!!
!
!
!
ANKER technology s.r.o., Zborovská 281/98, 301 00, Plzeň - Doudlevce, Česká republika!
tel.: +420 774 431 102, email: [email protected], www.anker-cz.com, IČO: 28968808 DIČ: CZ28968808!
©Copyright: ANKER technology s.r.o., veškeré informace k aplikačním postupům, přípravkům, názvům, technickým parametrům a jiným složkám systému Nano4you a
Nano4car jsou vyhrazena. Neoprávněné kopírování a nakládání bez souhlasu společnosti ANKER technology s.r.o., dle z zákona č. 121/2000 Sb. je trestným činem.
Technický list
!
!
!
Supreme Keramika - je lihový přípravek obsahující nanočástice SIO2, které vytvářejí vysoce hydrofobní povrchovou vrstvu. Tatko
ošetřený povrch chrání povrchy před vnějšími vlivy jako jsou např.: prachové částice, voda, vodní kámen, zamezuje také růstu řas a
chrání proti graffiti. Tím vytváří samočistí schopnost (tzv. lotosový efekt), který šetří čas a náklady na jeho běžnou údržbu. Aplikace
šetří náročnost, čas a náklady na jeho běžnou údržbu.!
!
Ředění#
Kapalina se dodává k přímému použití. Případné ředění volíme v závyslosti na znečištění povrchu. AquaCleaner C304 můžeme
přiředit 1:1 (1 litr AquaCleaner C304 = 1 litr vody) s čistou vodou.!
!
!
Balení#
750ml plastová láhev, 5 litr, 10 litr a 20 litrový kanystr, 120 litr a 220 litr.!
Schválení#
AquaCleaner C304 splňuje požadavky zákona č.22/1997 Sb. v platném znění, technické požadavky na vybrané stavební
výrobky. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě.!
!
Skladování#
Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby v původním a dobře uzavřeném obalu. Skladujte při teplotě od 5°C do 30°C, chraňte
před slunečním zářením.!
!
Likvidace obalů#
Dle zákona o odpadech 185/2001 Sb. v platném znění. Dodavatel odebírá vyprázdnění obal na zpět. Jinak předat obal
oprávněné osobě, která má povolení nakládat s tímto druhem odpadu. Zařazení podle katalogu odpadů: 15 01 10 obaly
obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné. !
!
Odvolání#
Informace v tomto technickém listu se opírají o naše nejlepší znalosti a praktické zkušenosti. Vzhledem tomu že výrobek je
používán mimo dosah naší kontroly, nemůžeme zaručit jeho správné použití. Výrobce neručí za případné škody způsobené
nesprávným použitím nebo skladováním. Proto dodržujte aplikační postup a případě dotazu využijte naší technickou pomoc.!
!
AquaCleaner C304 #
!
!
!!
!
!
Extra silný odstraňovač vápenatých a minerálních usazenin!
PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE JE NA POŽÁDÁNÍ K DISPOZICI BEZPEČNOSTNÍ LIST#
Složení podle nařízení 648/2008 ES o detergentech:!
Méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky!
Datum vydání: 20.1.2014!
!!
!
ANKER technology s.r.o., Zborovská 281/98, 301 00, Plzeň - Doudlevce, Česká republika!
tel.: +420 774 431 102, email: [email protected], www.anker-cz.com, IČO: 28968808 DIČ: CZ28968808!
©Copyright: ANKER technology s.r.o., veškeré informace k aplikačním postupům, přípravkům, názvům, technickým parametrům a jiným složkám systému Nano4you a
Nano4car jsou vyhrazena. Neoprávněné kopírování a nakládání bez souhlasu společnosti ANKER technology s.r.o., dle z zákona č. 121/2000 Sb. je trestným činem.

Podobné dokumenty

Supreme Krbové sklo

Supreme Krbové sklo Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky a účinky na lidské zdraví a životní prostředí: Přípravek je vysoce hořlavý. Může se vzduchem vytvářet výbušnou směs. Může způsobit podráždění očí....

Více

TL-AquaCleaner B230

TL-AquaCleaner B230 Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby v původním a dobře uzavřeném obalu. Skladujte při teplotě od 5°C do 30°C, chraňte před slunečním zářením.!

Více

Technický list - KLINKER Centrum sro

Technický list - KLINKER Centrum sro Skladování: Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby v původním a dobře uzavřeném obalu. Skladujte při teplotě od 5°C do 30°C, chraňte před slunečním zářením a mrazem. Odvolání: Informace v tomto te...

Více

Technický list - ANKER technology CZ

Technický list - ANKER technology CZ Přípravek je vhodný pro aplikaci na cihly, neglazované dlaždice, terakotové komponenty, omítky, kameny (břidlice, vápence, žulu, pískovce, mramor, čedič atd.), beton, neglazovanou keramiku, apod. N...

Více