Nerezová umyvadla a dřezy - FORT

Komentáře

Transkript

Nerezová umyvadla a dřezy - FORT
www.fort-gastro.cz
NEREZ UMYVADLA A KOLENOVÉ OVLÁDÁNÍ
Baterie kolenová
Kolenová baterie je p ipev ována pomocí talí ku se t emi otvory pr m ru 6
mm nebo po odejmutí talí ku šroubem se závitem M10×10 mm.
Sou ástí dodávky nejsou kotvící šrouby.
Volitelné p íslušenství:
Baterie kolenová 2×voda kompletní
Baterie kolenová 2×voda kompletní
(se zpožd ním)
Ramínko napoušt cí 1/2“ M 200 mm
Páka - 1 voda + výstupní ramínko
Kostka sm šovací 3/8”
Nerezové umyvadlo výlisek 01
Umyvadlo je p ipevn no dv ma šrouby ke stene (upev ovací otvory
pr m ru 7 mm). Spoušt ní vody je provád no vychýlením kolenové páky.
Sou ástí dodávky nejsou kotvící šrouby a sifon
Ší ka
Hloubka (linie)
Výška
………..380 mm
………..290 mm
………..130 mm
- p ívod pro jednu vodu 1×vnitrní závit 1/2”
- p ipojení pro dv vody 2× hadice 550 mm s p evle nou maticí 3/4”
Nerezové umyvadlo výlisek 01
Nerezové umyvadlo výlisek 02
Umyvadlo je p ipevn no dv ma šrouby ke st n (upev ovací otvory
pr m ru 7 mm). Spoušt ní vody je provád no vychýlením kolenové páky.
Sou ástí dodávky nejsou kotvící šrouby a sifon.
Ší ka
Hloubka (linie)
Výška
………….480 mm
………….325 mm
………….130 mm
- p ívod pro jednu vodu 1×vnitrní závit 1/2”
- p ipojení pro dv vody 2×hadice 550 mm s p evle nou maticí 3/4”
Nerezové umyvadlo výlisek 02
FORT-GASTRO s.r.o.
Kaplanova 1775, 767 01 Krom íž
(tel) 573 333 400, 573 345 284, 573 336 777
www.fort-gastro.cz
Nerezové umyvadlo výlisek 03
Umyvadlo je p ipevn no ty mi šrouby ke stene (upev ovací otvory pr m ru
7 mm). Spoušt ní vody je provád no vychýlením kolenové páky, která je
p ipevn na k šikmé nerezové ploše ve spodní ásti umyvadla t emi šrouby
M5.
Sou ástí dodávky nejsou kotvící šrouby a sifon.
Ší ka
Hloubka (linie)
Výška
………….400 mm
………….320 mm
……130/*190 mm
- p ívod pro jednu vodu 1×vnitrní závit 1/2”
- p ipojení pro dv vody 2×hadice 550 mm s p evle nou maticí 3/4”
* výška zadní strany bez lemu
Nerezové umyvadlo výlisek 03
Nerezové umyvadlo 06 s kolenovým ovládáním
Umyvadlo je p ipevn no ty mi šrouby ke stene (upev ovací otvory pr m ru
7 mm). Spoušt ní vody je provád no stla ením kolenové páky. Po
áste ném stla ení te e 1 voda a po jejím dotla ení namíchaná.
Sou ástí dodávky nejsou kotvící šrouby a sifon.
Ší ka
Hloubka (linie)
Výška
………….400 mm
………….400 mm
……240/*340 mm
- p ipojení pro dv vody 2×hadice s p evle nou maticí 3/8” p ípadn
trubky pr m r 10 mm
* výška s lemem
Model 06
Model 06/1 se senzorem
Nerezové umyvadlo 07
s kolenovým ovládáním
Umyvadlo je p ipevn no ty mi šrouby ke st n (upev ovací otvory pr m ru
7 mm). Spoušt ní vody je provád no stla ením kolenové páky. Po
áste ném stla ení te e 1 voda a po jejím dotla ení namíchaná.
Sou ástí dodávky nejsou kotvící šrouby a sifon.
Kolenová páka muže být nainstalována také na levé stran umyvadla.
Ší ka
Hloubka (linie)
Výška
………….500 mm
………….400 mm
……240/*340 mm
- p ipojení pro dv vody 2×hadice s p evle nou maticí 3/8” nebo
trubky pr mf ru 10 mm
* výška s lemem
Model 07
Model 07/1 se senzorem
FORT-GASTRO s.r.o.
Kaplanova 1775, 767 01 Krom íž
(tel) 573 333 400, 573 345 284, 573 336 777
www.fort-gastro.cz
Nerezové umyvadlo 08 s kolenovým ovládáním
Umyvadlo je p ipevn no ty mi šrouby ke st n (upev ovací otvory pr m ru
7 mm). Spoušt ní vody je provád no stla ením kolenové páky. Po
áste ném stla ení te e 1 voda a po jejím dotla ení namíchaná.
Sou ástí dodávky nejsou kotvící šrouby a sifon.
Kolenová páka m že být nainstalována také na levé stran umyvadla.
Ší ka
Hloubka (linie)
Výška
………….500 mm
………….500 mm
……240/*340 mm
- p ipojení pro dv vody 2×hadice s p evle nou maticí 3/8” nebo
trubky pr m ru 10 mm
* výška s lemem
Model 08
Model 08/1 se senzorem
Nerezové umyvadlo s pedálovým ovládáním
Umyvadlo je p ipevn no ty mi šrouby ke st n (upev ovací otvory pr m ru
7 mm). Spoušt ní vody je provád no sešlápnutím pedálu. Po áste ném
stla ení te e 1 voda a po jejím došlápnutí namíchaná.
Sou ástí dodávky nejsou kotvící šrouby a sifon.
Modely
Ší ka
Hloubka
Výška
09
400
400
10
11
500
500
400
500
750/*850
- p ipojení pro dv vody 2×hadice s p evle nou maticí 3/8” nebo
trubky pr m ru 10 mm
* výška s lemem
Model 09
Model 10
Model 11
Nerezové umyvadlo 04 s kolenovým ovládáním
Celonerezové nást nné umyvadlo s kolenovým ovládáním, sifonem a
baterií. Nastavení teploty vody pomocí sm šovacího ventilu (v etn
zp tných klapek pod umyvadlem) s 1/2” šroubením pro teplou a studenou
vodu.
Ší ka
Hloubka (linie)
Výška
………….470 mm
………….370 mm
………….225 mm
Model 04
FORT-GASTRO s.r.o.
Kaplanova 1775, 767 01 Krom íž
(tel) 573 333 400, 573 345 284, 573 336 777
www.fort-gastro.cz
Nerezové umyvadlo 05 s kolenovým ovládáním
Umyvadlo je p ipevn no ty mi šrouby ke st n (upev ovací otvory pr m ru
7 mm). Spoušt ní vody je provád no stla ením kolenové páky. Po
áste ném stla ení te e 1 voda a po jejím dotla ení namíchaná.
Sou ástí dodávky nejsou kotvící šrouby a sifon.
Ší ka
Hloubka (linie)
Výška
………….480 mm
………….360 mm
……220/*520 mm
- p ipojení pro dv vody 2×hadice s p evle nou maticí 3/8”
nebo trubky pr m ru 10 mm
* výška s lemem
Model 05
Model 05/1 se senzorem
Nerezová kombinovaná výlevka
- bez senzoru
Výlevka má ty i stavitelné nohy (jekl 40×40 mm) a m že být p ipevn na
pomocí záv sné kotvící listy ke st n (sou ást dodávky). K výlevce je
dodávána kompletní odpadová armatura JS 40 a p epadová trubka 190 mm
do spodního d ezu.
Sou ástí je odnímatelný nerezový rošt. K výlevce je dodávána mechanická
baterie pro 2 vody.
Ší ka
Hloubka (linie)
Výška
………….500 mm
…..600 a 700 mm
………….850 mm
- p ipojení pro dv vody 2×hadice s p evle nou maticí 3/8”
- se senzorem
K napoušt ní výlevky je použita mechanická baterie. Spoušt ní vody
v umyvadle je provád no fotobu kovým senzorem. Míchání vody je
automaticky regulováno termostatickým ventilem, který je snadno p ístupný
a regulovatelný zdola pod výlevkou.
Sou ástí dodávky není dálkový ovlada pro nastavení dosahu sníma e a
dobu dob hu.
Ší ka
………….500 mm
Hloubka (linie)
…..600 a 700 mm
Výška
………….850 mm
Napájení alk. baterie
……4×1,5 V (AA)
- p ipojení vody: k termostatické baterii opat ené závitem 2×1/2”
(teplá voda je ozna ena ervenou barvou)
Výlevka 500×600 mm
Výlevka 500×700 mm
Výlevka 500×600 mm - senzor
Výlevka 500×700 mm - senzor
FORT-GASTRO s.r.o.
Kaplanova 1775, 767 01 Krom íž
(tel) 573 333 400, 573 345 284, 573 336 777

Podobné dokumenty