Číslo 2 - Gymnázium Skuteč

Komentáře

Transkript

Číslo 2 - Gymnázium Skuteč
2 0 1 4 /1 5
Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči
V. Nováka 584, 539 73 Skuteč, tel. 469 326 360
e-mail: [email protected], web: www.gymskutec.cz
 soutěže, exkurze, výstava záložek,
čtení v MŠ…
sledujte www.gymskutec.cz
Zpravodaj GSŘMR 2014–15/2
OBSAH
Úvodní slovo spirituála __________________________ 3
Předmětové soutěže ___________________________ 4
Mach a Šebestová navštívili MŠ Poršova ____________ 6
Se Shakespearem jsme se rozhodně nenudili! _______ 6
Exkurze do Národního technického muzea v Praze ____ 7
Prodej záložek vynesl 620 Kč! ____________________ 8
Recyklace plastů ______________________________ 8
Exkurze do chemičky a pivovaru _________________ 10
První pomoc na GSŘMR ve Skutči ________________ 10
Maturitní ples ________________________________ 11
Výtěžek sbírky Světluška _______________________ 12
2
Zpravodaj GSŘMR 2014–15/2
Vážení přátelé, studenti a učitelé!
Tento rok vyhlásil papež František Rokem zasvěceného života. Není to záležitost určená
pouze těm, kteří žijí v klášteře, ale je to vhodná příležitost, abychom si s vděčností uvědomili dar
různých řádů a kongregací v dějinách lidstva. Kláštery se staly zdrojem modlitby, kultury,
vzdělání, zdravotnictví a také práce. Naše společnost by byla velmi chudá, kdyby nebyli založeni
benediktýni, dominikáni, františkáni, jezuité a mnohé další.
Na zasvěcené osoby můžeme pohlížet jako na duchovní, ale také kulturní zdroj. Mnozí
z nich vyučují ve školách, pracují v nemocnicích a jiných sociálních zařízeních. V řádech a
kongregacích se společně doplňuje práce a modlitba. Tak obohacují celou společnost.
Zároveň bych také rád připomenul, že se nacházíme ve čtyřicetidenním postním období,
které nás chce připravit na blížící se velikonoční svátky, které nejsou jenom oslavou jara, ale
především Kristova vítězství nad smrtí.
P. Jan Paseka, spirituál
3
Zpravodaj GSŘMR 2014–15/2
PŘEDMĚTOVÉ SOUTĚŽE
Dějepisná olympiáda – 44. ročník
Dne 27. listopadu 2014 proběhlo školní kolo dějepisné olympiády. Celkem bylo možné
získat 52 bodů.
Tematické zaměření ročníku: „Pot, slzy a naděje aneb Život je boj.“
Pořadí soutěžících:
1. místo: Vlastimil Trpkoš (kvarta) – 34 BODŮ
2. místo: Vojtěch Čermák (tercie) – 30 BODŮ
3. místo: Petra Malinská (kvarta) – 24 BODŮ
Do okresního kola dějepisné olympiády, které se uskutečnilo 20. ledna 2015 v Domě dětí
a mládeže v Chrudimi, postoupili Vlastimil Trpkoš a Vojtěch Čermák.
Tematické vymezení okresního kola: Od Sáma k Trojspolku v souvislostech.
Celkový počet soutěžících: 20
5.–6. místo: Vlastimil Trpkoš
9.–10. místo: Vojtěch Čermák
Úspěšným řešitelům dějepisné olympiády gratulujeme a děkujeme za velmi dobrou
reprezentaci našeho gymnázia.
Mgr. Radka Švadlenková
Olympiáda z anglického jazyka
Dne 11. 2. 2015 proběhla ústní část školního kola olympiády Aj kategorie II. B. Žáci
z tercie a kvarty popisovali, porovnávali obrázky a odpovídali na konverzační otázky. Na prvním
a druhém místě se umístili Petra Malinská a Daniel Čermák z kvarty. Třetí byla Vanesa
Čingužajevová z tercie.
Všem přejeme hodně štěstí v okresním kole, které proběhne 26. 2. 2015 v Chrudimi.
Mariya Vokálová
4
Zpravodaj GSŘMR 2014–15/2
Olympiáda z českého jazyka
Dne 6. 2. 2015 proběhl 41. ročník okresního kola Olympiády v ČJ. Naše gymnázium
v II. kategorii (kategorie SŠ) reprezentovali tři studenti: Jakub Pavliš a Tereza Čermáková
z oktávy a Kristýna Jirásková z kvinty. První dva jmenovaní dosáhli na nejvyšší příčky: Tereza
Čermáková obsadila 1. místo, Jakub Pavliš 3. místo. Oba studenti tedy postupují do
krajského kola, které proběhne v dubnu 2015.
Všem studentům děkujeme za reprezentaci naší školy, oběma vítězům blahopřejeme a
přejeme mnoho úspěchů v krajském kole.
Viktor Kořístka
Výsledková listina okresního kola Olympiády z ČJ:
5
Zpravodaj GSŘMR 2014–15/2
MACH A ŠEBESTOVÁ NAVŠTÍVILI MŠ PORŠOVA
Dne 6. 2. 2015 se třída prima z GSŘMR ve Skutči vydala do místní MŠ Poršova předčítat
pohádky z knihy Mach a Šebestová ve škole. Aby bylo vyprávění zajímavější, předváděli někteří
to, co se četlo.
Připravili jsme si celkem tři příběhy, které jsme uvedli melodií ze známého večerníčku,
zahranou na housle a flétnu. Děti hned poznaly, o jakou pohádku se jedná, a tak jsme mohli začít
číst první vyprávění o tom, jak Mach a Šebestová dostali kouzelné sluchátko. Děti z MŠ nejen
pozorně poslouchaly, ale pomohly nám i mňoukat,
když Mach se Šebestovou poprosili kouzelné
sluchátko o milión koček, a dokonce si s námi
i zazpívaly. U druhého příběhu pak držely palce
Machovi a Šebestové, kteří tentokrát bojovali proti
bacilům v Kropáčkově puse, aby se s nimi mohl
vydat na výlet do ZOO. Jejich bitva byla úspěšná, a
tak jsme si mohli zazpívat písničku Umím prase
zepředu, při které naše třída využila netradiční
hudební nástroje – kazu a guiro. Jak už asi tušíte, poslední vyprávění bylo o tom, jak jela celá 3. B
do zoologické zahrady, a protože i tento příběh nakonec dopadl dobře, mohli jsme si všichni
naposled společně zazpívat písničku Mach a Šebestová.
Domníváme se, že se dětem i paním učitelkám pohádky líbily, protože nás obdarovaly
potleskem a velmi dobrými bonbony, na kterých jsme si moc pochutnali.
A. Bohuněk, E. Jirásková, S. Stodola, A. Zoulíková, prima
SE SHAKESPEAREM JSME SE ROZHODNĚ NENUDILI!
Dne 8. ledna 2015 zavítalo již potřetí do našeho města Divadélko pro školy z Hradce
Králové, tentokrát s představením „ Jak jste to myslel, pane Shakespeare?“, aby žáky GSŘMR ve
Skutči mohlo seznámit v příjemném prostředí Kulturního klubu s osobností Williama
Shakespeara.
Dva mladí herci, kteří si vzali na triko fungování celého divadla, nás v úvodu seznámili
s významným anglickým básníkem a dramatikem Williamem Shakespearem. Následovalo několik
ukázek z jeho divadelních her (Marná lásky snaha, Richard III. a Romeo a Julie), které byly
propojeny dalšími informacemi o životě a díle této klíčové postavy evropského dramatu.
Divadelníci spolupracovali s publikem, neboť jejich představení je do značné míry založeno na
improvizaci, a to nám, divákům, zpestřilo podívanou.
To, že oba herci byli muži, vyvolalo silný komický efekt, jakmile se vrhli na ukázku
z divadelní hry Romeo a Julie. Dokázali vytvořit z milostné tragédie velké nešťastné lásky
komedii, aniž by byla změněna původní Shakespearova myšlenka.
6
Zpravodaj GSŘMR 2014–15/2
Vystoupení sklidilo velký potlesk, neboť se málokdy stane, aby vzniklo představení, které
by bylo zajímavé, zábavné a zároveň nás dokázalo naučit něčemu novému. V tomto případě se to
ale opravdu zdařilo.
Vladimír Pospíšil, Jan Faltys, Dominik Makovský; 1. BP
EXKURZE DO NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA V PRAZE
Dne 14. ledna 2015 jsme spolu s paní učitelkou Suchánkovou, která vede fyzikální praktika,
navštívili Národní technické muzeum v Praze. Cesta byla příjemná, do Prahy jsme dorazili kolem
desáté hodiny. K muzeu jsme se dostali MHD, kde bylo sice narváno, ale aspoň jsme se mohli
pořádně rozhlédnout po Praze.
Po krátké cestě pěšky jsme došli až do muzea. Tady na nás už čekali a hned nás rozdělili do
dvou skupin. Každá skupina šla s jedním pracovníkem do jiné místnosti. V té první jsme
si povídali o světle a barvách a ukazovali i zkoušeli jsme si různé pokusy a jevy. Pracovník muzea
nám k tomu povídal spoustu zajímavých věcí. V druhé místnosti to probíhalo podobně, akorát
jsme se bavili o optice. Měli jsme i možnost se podívat do různých dalekohledů.
Po ukončení výkladové části jsme dostali pracovní listy a vydali jsme se v malých
skupinkách do největší části muzea, obrovského „hangáru“, kde byla spousta letadel, lokomotiv,
aut, motocyklů a různých modelů a nákresů. Trvalo nám opravdu dlouho, než jsme všechno
prošli, a to jsme ještě museli vypracovávat otázky v pracovních listech.
Expozic v národním muzeu bylo sice více, jako například architektura nebo třeba
fotografování, my jsme ale neměli dostatek času, abychom je stihli projít všechny. Já jsem se stihla
podívat pouze do architektury.
Cestou zpátky jsme to vzali přes Václavské náměstí, kde jsme si dali krátký rozchod. Poté
jsme nastoupili na vlak a odjeli zpátky domů.
Exkurze byla opravdu zajímavá, i když poměrně fyzicky náročná. Sice to nebylo poprvé, co
jsem navštívila Národní technické muzeum, ale rozhodně to pro mě bylo stejně naučné a
zajímavé jako při předchozí návštěvě. Všem doporučuju se do muzea podívat, ale projít ho celé
za jeden den je snad nemožné.
Magdalena Filipi, sexta
7
Zpravodaj GSŘMR 2014–15/2
PRODEJ ZÁLOŽEK VYNESL 620 KČ!
Dne 9. prosince 2014 proběhla v 15.00 hodin v útulném prostředí čajovny
gymnázia vernisáž Prodejní výstavy záložek, která byla zahájena hudebním a
recitačním programem žáků primy. Po tomto programu již byli
vyhlášeni vítězové soutěže o nejzajímavější záložku do knihy. Do
soutěže se zapojilo téměř 40 žáků naší školy, přičemž někteří
přispěli více exempláři. Pro porotu tedy nebylo jednoduché z tak
velkého počtu originálních výtvorů vybrat pouze 3 vítězné práce,
proto drobné odměny obdrželo více žáků. Avšak hlavní ceny, jejichž
část věnovalo i město Skuteč, nakonec získali Adéla Tesařová z tercie
(3. místo), Vít Matura z primy (2. místo) a Veronika Marboe, rovněž z primy
(1. místo), která se stala jednoznačnou vítězkou soutěže. Hned po skončení
programu si mohli zájemci zakoupit některou z vystavovaných záložek a
prodej probíhal až do vánočních prázdnin.
Výtěžek celé akce činil 620,- Kč a byl věnován na konto Mosese
Fernandese, indického chlapce, kterého naše škola adoptovala na dálku. Všem tvůrcům
záložek děkujeme za jejich účast v soutěži a těšíme se na další originální výtvory!
Jana Boušková
8
Zpravodaj GSŘMR 2014–15/2
RECYKLACE PLASTŮ
Dne 4.2. jsme v rámci praktik z biologie navštívili pardubickou akciovou společnost
Transform a.c., kde jsme měli možnost zhlédnout proces recyklace plastů a jejich následné
využití. Firma sídlí v Lázních Bohdaneč a je na trhu již 25 let. Neobjednávají si u nich pouze Češi,
ale i Dánové a Holanďané. Celkový proces recyklace spočívá v důkladném roztřídění na fólie,
PET lahve, polystyren a jiné plasty. Jak jsme mohli vidět, jsou lidé hrozná ,,čuňata“, asi netuší, že
žluté kontejnery jsou POUZE na plasty.
Plastový materiál, kterému se říká traplast, se dále rozdrdí a pokračuje linkou do různých
forem. Z forem již vyjdou hotové plotovky, prkna, palubky, hranoly či kůly. Tyto umělé materiály
jsou téměř k nerozeznání od pravého dřeva. Zprvu se může zdát být drahý, ale tento vklad se
časem vrátí. Nehnije, nemusí se natírat a je dobře smývatelný. Dále vyrábějí zatravňovací dlažbu,
nášlapné dílce, záhonový chodník či obrubník, který asi nejvíce využijí zahradníci. Tyto
zahradnické materiály jsou pro změnu k nerozenání od kamene.
Myslím si, že to byla velmi poučná exkurze. Zaměstnankyně, kterou nám přidělili, byla
velmi sympatická a dokázala odpovědět na každý z našich dotazů. Nakonec jsme od nich obdrželi
katalogy s jejich výrobky. Na závěr mohu říct jediné - neváhejte a domluvte si exkurzi. Stojí to za
to!
Jiří Jaroš, septima
Exkurze IVT – sběrný dvůr, výstava psaní a hmyzu
Dne 15. ledna 2015 jsme spolu s panem učitelem Fukou a třídou kvintou v rámci praktik
z IVT navštívili Pardubice, a to hned na dvou místech. Nejdřív jsme se zastavili ve sběrném
dvoře, kde nám jeho pracovnice povídala
spoustu zajímavých věcí, zatímco jsme si
prohlíželi televize, ledničky, pračky a
různé jiné druhy vyhozených spotřebičů.
Dále tam byly například dopravní značky,
sklo, porcelán a spousta dalších věcí.
Když jsme se chystali odjet do
zámku, kde nás čekala výstava o psaní a
hmyzu, zjistili jsme, že se porouchal
autobus, takže jsme museli jít do zámku
pěšky.
Jakmile jsme tam došli, museli jsme chvíli čekat, než přijdou naši průvodci. Během té chvíle
jsme se aspoň najedli a nakrmili pávy.
Poté jsme se rozdělili na dvě skupiny – kvinta a sexta. Naše
skupina šla jako první na výstavu o psaní. Zde jsme se dozvěděli
spoustu zajímavých věcí o různých psacích prostředcích, které se
používali v historii až doteď. Měli jsme taky možnost vyzkoušet si
psaní, třeba husím brkem nebo na psacím stroji.
Výstava hmyzu byla také zajímavá – o to víc, že tam chovali
i živé druhy. Například mravence, čmeláky nebo strašilky.
9
Zpravodaj GSŘMR 2014–15/2
Zajímavý tam byl například model mraveniště nebo skládačka, do které jsme se na závěr pustili.
Na obou výstavách jsme také dostali k vyplnění pracovní listy.
Poté, co pro nás přijel náhradní autobus, jsme se vrátili zpátky domů.
Magdalena Filipi, sexta
EXKURZE DO CHEMIČKY A PIVOVARU
Dne 28. ledna 2015 jsme spolu s panem učitelem Krejčím a třídou kvintou navštívili
pardubickou chemičku Synthesia a pivovar v Pardubicích.
V chemičce jsme se rozdělili do dvou skupin – sexta a kvinta. Poté nám její pracovníci
popisovali, jak se vyrábí „sejrovka“, zatímco nás prováděli po areálu a vysvětlovali nám, jak to tu
všechno funguje. Podívali jsme se i na velín, odkud se všechno řídí, a dokonce jsme si mohli vzít
kousek síry, které tam měli skoro plný kontejner.
Poté jsme odjeli do pivovaru Pernštejn, kde jsme absolvovali přednášku o výrobě piva.
Bylo to opravdu zajímavé, ale v nižších patrech byla poměrně zima. Všichni jsme se moc těšili na
slíbenou ochutnávku piva, a proto jsme byli zklamaní, když z ní sešlo. Nakonec jsme si to ale
vynahradili návštěvou obchodu, kde jsme si mohli koupit nějaké suvenýry na ochutnání.
Magdalena Filipi, sexta
PRVNÍ POMOC NA GSŘMR VE SKUTČI
Ve středu, resp. 11. února 2015, jsme se zúčastnili společně s oktávou, septimou a
s bezpečnostně právním oborem přednášky o první pomoci. Na úvod celé přednášky jsme si
vyslechli něco o teorii. Náš přednášející byl vtipálek. Bylo to nečekané zpříjemnění tak
pochmurného a unaveného dne. Byli jsme také seznámeni s užitečnými webovými stránkami,
které se týkají první pomoci, resp. jak první pomoc provádět… Jsou to stránky jako: Záchranný
kruh nebo resuscitace.cz.
Po teoretické části jsme byli rozděleni do několika menších skupin. Ve skupinkách (nejvíce
po osmi) jsme si zkoušeli první pomoc v jednotlivých situacích, např. když člověk nedýchá nebo
když dýchá, ale je v bezvědomí. Po této praktické části nám přednášející, který pořád neztrácel
smysl pro humor, promítl video o resuscitaci a později o použití defibrilátoru, který měl
k dispozici. Měli jsme možnost si ho vyzkoušet i v praxi. Celkem nám přednáška a zároveň
takové praktické cvičení zabralo zhruba dvě vyučovací hodiny.
Karina Sotonová, sexta
10
Zpravodaj GSŘMR 2014–15/2
MATURITNÍ PLES
V pátek 30. ledna se v Kulturním klubu ve Skutči konal maturitní ples oktávy gymnázia.
Pro připomenutí této akce následuje záznam řeči, kterou zde pronesl Jakub Hledík:
Vážená paní ředitelko, paní učitelky, páni učitelé, milí rodiče, dámy a pánové,
dovolte mi, abych vás jménem všech maturantů co nejsrdečněji přivítal na maturitním plese
skutečského gymnázia. Jsem rád, že je vás tu tolik, i přes dnešní hokejové derby mezi
Pardubicemi a Hradcem. Vidím, že několik
pánů vstalo, můžete se zase v klidu posadit,
protože už je po všem, utkání skončilo
výhrou Hradce 2 : 1 v prodloužení.
Rozhodující branku vstřelil po samostatném
průniku Jiří Šimánek, který přešel přes tři
hráče a bekhendovým blafákem překonal
Kristana. Za nejčerstvější informace
z Tipsport
arény
děkuji
našim
zpravodajkám, paní učitelce Jüthnerové a
paní učitelce Čechlovské, které vás všechny
srdečně zdraví z Pardubic.
Nyní mi dovolte zrekapitulovat naše
působení zde na škole. Charles Darwin sice pravil: „Škola a výchova v ní mi nedaly nic.“ Omyl.
Za těch osm let, co tu studujeme, má většina z nás vypěstovaný silný reflex. Když se o půl
dvanácté zazvoní, začnou nám téct sliny jako Pavlovovým psům a běžíme na oběd. Škola nás také
naučila vynalézavosti. Jednou, to bylo ještě na nižším gymplu, jsme si nahráli zvuk zvonění na
mobil a pustili to asi deset minut před koncem hodiny. Odnesl to pan učitel Netolický. Sice se
nedůvěřivě zadíval na hodiny, ale vyšlo nám to.
Chtěl bych poděkovat učitelům za jejich trpělivost a péči, se kterou se nám věnovali při jak
pro nás, tak někdy i pro ně, nekonečných vyučovacích hodinách. Jménem Kuby Pavliše bych
chtěl také poděkovat všem učitelům, kteří ho při hodinách nebudili (zejména hlasitým zavíráním
knihy).
Náš zvláštní dík však patří kuchařkám a kuchařovi školní jídelny, protože jejich obědy byly
pro některé tím hlavním důvodem, aby ráno vstali a vydali se do školy.
A nesmím opomenout ani poděkování všem sponzorům, bez kterých by tento ples nemohl
být uspořádán.
Největší dík ale patří naší třídní, paní učitelce Slavíčkové. Neměla to s námi lehké, ale
vydržela. Někdy s hlavou nahoře, jindy zase v dlaních. Zato bychom jí nyní rádi předali malý
dárek.
A nyní, abych nezklamal těch 85% z vás, kteří ode mě očekávají nějaký matematický vtip,
kterému se nikdo smát nebude. Tak tady je jeden z teorie grafů. Víte, proč není pařez stromem?
Protože obsahuje kružnice.
Děkuji za pozornost, užijte si dnešní večer, dobře se bavte, přejeme vám příjemnou zábavu.
Jakub Hledík, oktáva
11
Zpravodaj GSŘMR 2014–15/2
VÝTĚŽEK SBÍRKY SVĚTLUŠKA
12

Podobné dokumenty