Libčické noviny - červenec 2015

Komentáře

Transkript

Libčické noviny - červenec 2015
červenec
2015
Vítání občánků
V sobotu 6. června jsme do našeho města přivítali sedm malých občánků.
Muzikanti ze ZUŠ jim zahráli, recitátoři z MŠ jim zarecitovali,
pan starosta Bartoš jim i jejich rodičům popřál, aby se jim v Libčicích hezky žilo
a paní matrikářka Mackovičová zvěčnila jejich jména do matriky. Všem přejeme vše nejlepší!
Barbora Anna Kořízková
Natálie Fairaiflová
Nela Jarušková
Jiří Šťastný
Michal Skála
Rozálie Čermáková
Vít Rohlíček
Pohádkový les 2015
Rok se mihnul, léto zpátky
Přišli jsme zas do pohádky
Malí, velcí a jak vždycky
Pohádkové postavičky
Všem, co akci připravili
Velký dík za krásnou chvíli
Přijďte zase, těšíme se
Na shledání v našem lese.
Díky všem rodičům i dětem a též členům sdružení MC Malina, LOĎ a SDH Libčice.
Speciální dík za skvělé mufinky Heleně Hejnicové a za kouzelné perníčky Petře Grybauskas.
Ostatní nejmenované určitě sami poznáte na krásných fotografiích z pohádkového putování, které najdete na webu města a zde:
http://noe2014.rajce.idnes.cz/Pohadkovy_les_2015_Libcice_nad_Vltavou/
Evžen Novák
ČERVNOVÝ SLED UDÁLOSTÍ
01. 6. Jednání starosty P. Bartoše a zastupitele za ODS J. Sochora na
téma obsazení míst ve výborech ZM
01. 6.Zahájena rekonstrukce asfaltového povrchu Družstevní ulice
05. 6.Na kole dětem – charitativní akce, které vedla v blízkosti našeho
města
06. 6. Vítání občánků
06. 6.Exhibiční zápas v házené na ukončení sezóny II. ligy
08. 6.Jednání o kupní ceně s majiteli KDL
08. 6. Kontrola hospodaření města krajským úřadem
08. 6.Ing. arch. Říha představil projekt revitalizace prostoru Minimax
v Letkách
08. 6.Jednání rady města
08. 6.Rada města bere na vědomí ukončení jednání o koupi KDL
09. 6.Volba nové školské rady
09. 6.Výběrové řízení na ředitele ZUŠ
10. 6.Zasedání kontrolního výboru ZM
10. 6.Jednání rady města
10. 6.Rada města jmenuje Vladimíra Klimenta ředitelem ZUŠ
12. 6.Účast Klubu seniorů Libčice nad Vltavou na soutěži „Šikovné
ruce“ v Lysé nad Labem
12. 6.Jednání DSO od Okoře k Vltavě
12. 6.Schůzka s dendrology ohledně stromořadí v Libčicích nad Vltavou
14. 6.Účast libčické ZUŠ na festivalu uměleckých škol Přílepské ladění ve Velkých Přílepech
14. 6.Pohádkový les 2015
16. 6.Zasedání DSO Údolí Vltavy v Libčicích nad Vltavou
16. 6.ZUŠ – veřejný koncert
18. 6.ZUŠ – závěrečné představení tanečního odboru
18. 6.Malina – Autíčkový vandr
19. 6.Konkurz na pedagogy do Klubíčka
22. 6.Rozloučení s předškoláky v MŠ
23. 6.Rozloučení s předškoláky v MŠ – 2. část
24. 6.Zahradní slavnost MŠ/ZŠ/ZUŠ v MŠ
25. 6.ZŠ – slavnostní vyřazení deváťáků na Libčické plovárně
25. 6.ZUŠ – představení všech oddělení na závěr školního roku
26. 6.Předprázdninové sportovní odpoledne TJ Sokol
26. 6.Konec školního roku v ZŠ, ZUŠ i Klubíčku
26. 6.Sokolský den
»
»
»
»
»
»
»
»
»
První červnový týden závěrečné zkoušky ZUŠ, červnová výuka
proběhla dle rozvrhu
Povodí Vltavy - oprava zřícené zdi na pravém břehu Vltavy
Probíhá rekonstrukce komunikace Družstevní
Dům Pečovatelské služby - dokončena oprava fasády, schodů
a izolací proti zemní vlhkosti
Oprava chodníku v ulici Letecká
Úpravy venkovních prostor v ZUŠ nadále pokračují
Probíhá výměna VN kabelu v majetku ČEZ v Libušině ulici
ZŠ a ZUŠ - práce na budování izolace proti zemní vlhkosti pokračují
ZŠ - pokračují terénní úpravy zahrady
KULTURNÍ DŮM
NEKOUPÍME
Několik měsíců hýbala naším městem otázka, zda koupit, či
nekoupit kulturní dům, který je momentálně na prodej. Z názorů většiny zastupitelů i z reakcí zástupců zájmových spolků
a společenských organizací, které kulturní dům využívají, ale i z
řad pamětníků, kteří jej před padesáti lety stavěli, jsme dospěli k
závěru, že by byla škoda, kdyby tato budova, která sice vykazuje známky stáří a stavebních nedostatků poplatných době, kdy
vznikla, úplně zmizela a byla přestavena na byty, či něco jiného.
Proto jsme s majiteli vstoupili do jednání a na základě několika
znaleckých posudků jim nabídli částku, za kterou bychom byli
schopni kulturní dům koupit. Naše nabídka však nebyla pro
majitele přijatelná, a tak vám s politováním oznamujeme, že kulturní dům, tak jak jej po několik desítek let známe, zmizí dříve či
později z kulturního života v našem městě.
Tím se uzavírá jedna historická etapa našeho města a nadchází
čas k zamyšlení nad tím, jak tuto ztrátu nahradit. Nabízí se otázky, zda máme postavit nový kulturní dům na obecním pozemku,
nebo se společně pustit se Sokolem do stavby nákladné víceúčelové sportovní haly, anebo máme hledat jiné alternativní řešení?
V tuto chvíli vás můžeme pouze ujistit, že se touto záležitostí budeme intenzivně zabývat a včas vás budeme informovat
o alternativách, kterými bychom mohli pro město získat prostor
pro sdružování více než sta lidí.
Ing. Pavel Bartoš, MBA
TERMÍNY UMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ
v II. pololetí roku 2015
NEDĚLE
červenec 26. 7.
srpen 30. 8.
září 27. 9.
říjen 25. 10.
listopad 29. 11.
prosinec 27. 12.
Kontejnery budou umístěny v uvedených termínech
na těchto místech:
Libčice n/Vlt. - křižovatka ulic Nerudova, Palackého, Na Radosti a Tržní
Libčice n/Vlt. - Kralupská
Letky - Letecké nám.
Chýnov - ul. Ke Studánkám
Chýnov - Sídliště Pod Saharou k čp. 705 (vedle dětského hřiště)
Termíny svozu BIO popelnic
svoz
-2-
13. 7. 2015
27. 7. 2015
29. týden
31. týden
PRÁZDNINY V MATEŘSKÉ ŠKOLCE
Jako každý rok tak i letos se členky našeho klubu zúčastnily soutěže Šikovné ruce seniorů - pro radost a potěšení, kterou pořádá Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady.
Cílem soutěže je aktivizace seniorů, naplňování jejich volného času,
uchování kvality života a zlepšení psychického i zdravotního stavu.
Letos se konal již XVI. ročník na Výstavišti v Lysé nad Labem ve dnech
od 11. do 14. 6. 2015.
Na tuto soutěž se vždy moc těšíme a připravujeme výrobky po celý rok.
Pak vždy ty nejzdařilejší vybereme, přivezeme na výstavu a s napětím čekáme na hodnocení poroty.
Se zájmem sledujeme, jak se naše výrobky líbí, jak se u nich návštěvníci
zastavují, obdivují je a fotografují.
Jenom pro zajímavost - v loňském roce se zúčastnilo soutěže 1 101 seniorů a bylo vystaveno 3 400 prací.
Alena Kvapilová
Provoz školky v letošním školním roce bude
ukončen k 10. 7. 2015,
takže letní prázdniny pro ty nejmenší začínají
až 11. 7. 2015.
Klubíčko přeje krásné prázdniny, svým prvním svěřencům
šťastný vstup do mateřské školy a těší se na nový školní rok
2015/2016 v obnoveném personálním obsazení, kdy se ke stávající vychovatelce Ivetě Náměstkové od 1. září nově připojí Bc.
Kateřina Rollová. S vychovatelkou Kateřinou Štičkovou se loučíme, děkujeme jí za roční péči o malé „klubíčkáře“ a přejeme
hodně úspěchů v pracovním i osobním životě.
E-mail: [email protected]
Telefon: 724 181 722
Čiháková, N. V.: Mitsuko, Jota 2015
Follett, K.: Hranice věčnosti. Třetí část trilogie Století, KK 2015
Fombelle, De T.: Vango, Baobab 2013
Hartl, P.: Prvok, šampón a Karel, Bourdon 2012
Procházka, J. W.: Mrtvá šelma, Plus 2015
Satrapi, M.: Strašidla se bojí měsíce, Argo 2015
Sundberberg, C.: Půjčiti stříbro, loupiti zlato, Argo 2015
Toušlová, I.: Toulavá kamera 20, ČT 2015
Urban, J.: Tenkrát v ráji. Příběh o svobodě ve zlých časech…
Fragment 2015
Vood, B.: Bílá žena, Klokan 2015
V době prázdnin doporučujeme navštěvovat knihovnu převážně
v úředních dnech, tedy v pondělí a ve středu.
Šárka Sekerová
Expozice našich seniorů na výstavě v Lysé nad Labem.
Bez osobní účasti na výstavě by to nešlo.
Foto: Hannah Bartíková
V červenci máme tzv. seniorské prázdniny.
Opět se sejdeme ve středu 5. srpna 2015.
Foto: Pavel Hudek
-3-
26. června oslavila ještě donedávna libčická
občanka paní Věra
Dvořáková 87. narozeniny, ke kterým jí za
všechny, kdo ji znají
a mají rádi, posíláme
přání dobrého zdraví
a příjemného pobytu
v jejím novém domově
v pečovatelském domě
ve Velvarech, kde se jí
podle jejích slov líbí.
KONEC ŠKOLNÍHO ROKU JAK MÁ BÝT
Červen – pro školáky dlouho očekávaný konec školního roku a brána otevřená do zasloužených prázdnin. Ve školách se
finišuje a v samém závěru se mohou rodiče v MŠ, ZŠ i v ZUŠ přesvědčit, co vše se jejich děti za celý rok naučily. Červen je
měsíc plný hodnocení, úspěchů i drobných neúspěchů, které se ale dají příští rok lehce napravit, takže převládají úsměvy, radost a těšení se na prázdniny.
Za redakci LN všem dětem, pedagogům i rodičům k úspěšnému ukončení školního roku 2014/2015 gratuluji, přeji krásné prázdniny a v září se těším zase na viděnou na stránkách LN.
Hannah Bartíková
Od 2. června, který byl věnován oslavám Dne dětí na náplavce s bohatým programem, kde nechyběla ukázka výcviku psů kynologů z Báště
a dopravní letadlo Bonbondér, se celý červen v ZŠ zaplnil zajímavými,
poučnými i zábavnými akcemi jako byl např. 15. 6. výlet do iQLANDIE
v Liberci, 12. 6. přenocování ve škole se soutěžní hrou Cesta časem, ale
i strašidly, hudbou, dobrou náladou a samozřejmě i nedostatkem spánku.
Finišovala klasifikace, ale přesto zbyl čas např. ve 4. B na výrobu loutek
a papírového divadla. Výtvarníci ještě stihli na Plovárně namalovat Plovárnu, ale to už byl nejvyšší čas na přípravy na Zahradní slavnost, což byla
asi největší a nejnavštěvovanější akce všech našich škol, která se 24. 6.
konala na zahradě školky. Den nato se 25. 6. konalo slavnostní rozloučení
s deváťáky na Plovárně a konečně nastal dlouho očekávaný poslední školní
den, který měl 26. 6. sváteční podobu nejen pro deváťáky, kteří šli do ZŠ naposledy pro své poslední vysvědčení, ale i pro prvňáky, kteří za přítomnosti
rodičů a pana starosty dostali z rukou paní ředitelky to své první.
Žáci devátých tříd se 25. června v parku na Plovárně rozloučili se základní školou.
Absolventi 1. A a 1. B se samými.
Ukázka výcviku psů kynologů z Báště jako součást bohatého programu školní oslavy Dne dětí.
Vodní svět v iQLANDII v Liberci.
Bonbony plně naložený Bonbondér se několikrát během Dne dětí vznesl nad náplavku a vyklopil na louku svůj sladký náklad.
-4-
V neděli 14. června proběhl ve Velkých Přílepech druhý ročník hudebního festivalu „Přílepské ladění“. Tento projekt organizuje naše škola spolu
s obcí Velké Přílepy za podpory sponzorů včetně Města Libčice nad Vltavou.
Letošní ročník jsme se odvážili uspořádat ve venkovních prostorách na
louce v centru obce a počasí nám naštěstí přálo.
Program probíhal na dvou nezávislých pódiích, aby nenastaly prodlevy
při výměnách orchestrů, takže diváci shlédli a slyšeli téměř pětihodinový
nepřetržitý program!
Tématem festivalu byly bigbandy a swingová hudba. Představily se zde
soubory naší školy, dva flétnové a jeden saxofonový, kralupská ZUŠ vyslala taneční orchestr „Kralupswing“, ZUŠ Štefánikova Praha 5 se představila svým bigbandem „Unisono“ a Konzervatoř J. Ježka zastupoval bigband
pod vedením Jana Hály.
Ve večerním finále vystoupil Orchestr Karla Vlacha s dirigentem Daliborem Kaprasem, který brilantně zahrál skladby mapující historii, ale
i současnost české a světové populární hudby.
Zazněly orchestrálky G. Müllera, C. Basieho, zpěvačka Naďa Wepperová
skvěle zazpívala jazzové standardy. Dále orchestr doprovodil Yvettu Simonovou, která připomněla divákům dnes již slavné hity jako jsou písně
„Je po dešti“ nebo „Sentimentální cesta“ a na závěr zazpívala s orchestrem
zpěvačka Dasha, známá především z televizního pořadu „Stardance“,
která svým energickým výkonem nadchla nejen přílepské publikum, ale
Yvetta Simonová.
Foto: Pavel Bartoš
dokázala strhnout i Vlachovu kapelu, která zejména při jejím vystoupení
doslova „explodovala“.
Jsem velmi rád, že se celá akce povedla a mohu slíbit, že bude naše škola v tomto duchu pokračovat i po prázdninách. Budeme slavit 65. výročí
založení ZUŠ a chystáme velkou oslavu na zahradě školy. Více nebudu
prozrazovat, ale možná přijde i…
S přáním hezkého léta
Vladimír Kliment
Dasha.
Foto: Pavel Bartoš
PODĚKOVÁNÍ
Máme za sebou červen, který proběhl ve znamení zkoušek, ale i těšení se na konec školního roku, závěrečných vystoupení, zahradní slavnosti, rozloučení deváťáků se školou
a předškoláčků se školkou. Posledním dvěma zmíněným skupinám se od září otevře
nový svět.
Týká se to i naší dcery, která uplynulé tři roky navštěvovala místní mateřskou školu
a musím konstatovat, že pro ni i pro nás to bylo krásné období. Paní ředitelka Zdeňka
Frantová i paní učitelka Šárka Nejedlá přijaly děti s otevřenou náručí a celé tři roky
se o ně staraly opravdu jako o vlastní. Na tomto místě bych jim proto moc ráda poděkovala za ochotu, vstřícnost a nadšení, se kterým se dětem věnují, za zápal, se kterým
pro ně připravují nejen program pro všední dny ve školce, ale i spoustu „akcí navíc“
jako jsou besídky, karnevaly, spaní ve školce, výlety do ZOO, k panu včelaři, školky
v přírodě, zahradní slavnost či pasování na školáky. Díky nim si děti svoje předškolní
období opravdu užily a naučily se spoustu nových věcí, ne protože musely, ale protože
je to bavilo a naplňovalo.
Protože jsem po rodičovské dovolené již nastoupila do zaměstnání a dcera i mladší
syn tím pádem zůstávají ve školce i „na spaní“, měli jsme možnost se během celého
roku seznámit se všemi paní učitelkami i paní uklízečkami, které s dětmi pomáhají,
a ze všech stran se nám vždy dostalo milého a profesionálního jednání. Nesmím zapomenout ani paní kuchařky, které jsou schopné vyjít vstříc rodičům dětí snad se všemi
dietními omezeními.
Ještě jednou tedy děkuji všem zaměstnancům naší mateřské školy, která se k dětem
i nám rodičům chová opravdu nad rámec svých povinností a přeji mnoho elánu a radosti z práce do dalších let!
Radka Čmelíková
Pasování předškoláků na školáky.
-5-
Foto: Hannah Bartíková
AUTÍČKOVÝ VANDR JAKO PRÁZDNINOVÉ ROZLOUČENÍ
Ve čtvrtek 18. 6. 2015 pořádalo naše MC Malina poslední akci před
prázdninami – Autíčkový vandr. Tentokrát spojený i s valnou hromadou
našeho sdružení. Počasí celý den hrozilo svou nepřízní, sem tam zapršelo.
Bohužel jsme z toho důvodu museli na poslední chvíli zrušit atrakci pro
děti – elektroautíčka, která měla na děti čekat v jejich cíli ve Stánku u řeky.
Elektroautíčka z bezpečnostních důvodů v dešti jezdit nesmí, tak snad
nám bude přát počasí jindy a děti o ně nepřijdou.
Před startem Autíčkového vandru jsme se báli, že nejen počasí, ale i jiné
akce, které se ten den ve městě konaly, odlákají všechny vandrovníky. Naštěstí se tak nestalo, a tak nakonec od sokolovny ke Stánku u řeky vyrazilo
početné procesí dětí, rodičů, kočárků a hlavně rachtajících vozidel. Na
startu i během cesty na náplavce malí řidiči plnili tematické úkoly. V cíli
je pak čekala technická kontrola a zasloužená odměna – ohýnek, buřt,
bublifuk a hlavně volná zábava s kamarády.
Dospělí ještě chvilku poseděli na valné hromadě našeho sdružení, na kterou přijal pozvání i pan starosta Bartoš. Moc mu děkujeme, že přišel a neodradily ho ani děti, které naše zasedání sem tam rušily. Přesto jsme stihli
probrat to nejdůležitější. Především změnu stanov, aby se z našeho sdružení stal zapsaný spolek tak, jak vyžaduje novela zákona. A také zvolit výkonný výbor pro další roky fungování sdružení. Vedle stávajících členek
Jany Kejmarové, Jany Chalupové a Julie Menšík Čákiové se do této neplacené práce, po svém zvolení již oficiálně, vrhly Jana Tahalová a Marcela
Dostálová. Moc jim předem děkujeme za jejich přínos pro Malinu. Zápis
z valné hromady uveřejníme na webu www.mcmalina.cz. Všem děkujeme
za prima odpoledne a těšíme se po prázdninách na další společné akce!
Julie Menšík Čakiová
Foto: Jana Tahalová
Ženitba v LOĎi
24. a 31. května měli diváci, kteří si včas rezervovali vstupenky, možnost zhlédnout v sále ZUŠ mimořádně vydařené divadelní představení
hry N. V. Gogola Ženitba v podání Libčického ochotnického divadla,
které si, jak už se asi všeobecně ví, ve zkratce říká LOĎ. Ani jedno místo v hledišti nezůstalo po obě představení volné, proto se LOĎ připravuje na třetí a čtvrtou reprízu v říjnu t. r. Přesný termín včas oznámíme.
Pamětníci Libčického divadelního podzimu, v 70. – 80. letech v místním kulturním domě divácky velmi populární přehlídky ochotnických představení divadel z Libčic a okolí, určitě jako já vzpomínali
a porovnávali. LOĎ by s Ženitbou, svým prvním představením většího rozsahu, určitě uspělo v tehdejší velké konkurenci ostřílených
herců a uspělo i dnes, kdy je divákovi nabízena široká škála moderně
zpracovaných her s náročnými scénami, nákladnými kostýmy a filmovými projekcemi.
Půvabná biletářka, jak jsem později zjistila i nepostradatelná nápovědka P. Šeblová v dobovém kostýmu, a ve foyeru občerstvení nabízející
pohostinná služka Duňaša ( J. Kejmarová) nenásilně uvedly diváky
do doby 1842, kam Gogol umístil svůj příběh vdavek chtivé kupecké
dcerky Agáty ( J. Tahalová), která si za pomoci profesionální dohazovačky Tekly ( J. Menšík Čákiová) vybírá ženicha. A není divu, že si nemůže, ač podporovaná svou tetou Arinou (L. Coufalová), vybrat, neboť nabídka ženichů je žalostná. Gogol pro ni vybral typy mužů, kteří
svými ne zrovna kladnými vlastnostmi charakterizovali svá tehdejší
společenská postavení, jejichž aktuálnost překvapuje i dnes.
Jsou čtyři. Zcela nerozhodný vládní rada Podkolatov (M. Coufal), kterého se k námluvám snaží dokopat jeho přítel Kočkarev (V. Čmelík).
Přednosta hospodářsko-správního odboru Nenažraný (P. Tahal), kterého více než nevěsta zajímá její věno a barák. Bývalý důstojník Onučkin (R. Peřinová), který tvrdě vyžaduje nevěstu hezkou, vychovanou
a hovořící francouzsky, a vůbec mu nevadí, že sám nic podobného
nevěstě nabídnout nemůže. A bývalý námořník Žvanikin ( J. Menšík),
který neustále „žvaní“ o svých nesmyslných zážitcích z cest, kterým
nikdo nevěří a nikdo je nechce poslouchat.
S takovými charaktery nemusel Gogol nijak zvlášť vymýšlet komické
situace, protože postavy samy s trochou nadsázky působí humorně
i dnes, zvláště když uvážíme, že divadlo LOĎ si vybralo překlad legen-
dárního překladatele, odborníka na ruskou literaturu a nezapomenutelného, vtipného herce Leoše Suchařípy.
Libčičtí divadelníci se Ženitby, kterou má jako poctu L. Suchařípovi na
repertoáru i pražské divadlo Na Jezerce, zhostili na výbornou. Některé
výkony bych si dovolila vypíchnout. M. Coufal zahrál nerozhodného
Podkolatova zcela profesionálně, pobavil mě nepřehlédnutelný Nenažraný v provedení P. Tahala, který svou vysokou postavou zaplnil na
výšku celé jeviště, V. Čmelík mě překvapil, jak bravurně zvládl spoustu
textu výmluvného Kočkareva bez jediného zaváhání, a Žvanikin ztvárněný J. Menšíkem? Ten byl tak reálný, že jsem nabyla dojmu, že jsem se
s ním, nebo s někým podobným už určitě v životě potkala.
Dohazovačku Teklu zvládla J. Menšík Čákiová s přehledem profesionálky, navíc v pokročilém těhotenství , o kterém jsem si vážně v první
chvíli myslela, že je součástí role. Dámy J. Tahalová, L. Coufalová a R.
Peřinová byly skvělé a každá ve své roli a kostýmu zcela originální. Za
zmínku stojí i epizodní role služky ( J. Kejmarová), sluhy (I. Mariae)
a obchodníka (R. Šebla), protože jak známo, není malých rolí. Patřili
do hry a dokonale dokreslovali kolorit té doby.
Zkrátka, Ženitba v režii K. Kapounové, na detailně promyšlené scéně
K. Belyušové, v podání členů Libčického ochotnického divadla LOĎ
a za vtipného pěveckého doprovodu Scanduly v ruském jazyce je počinem v našem městě nevídaným a zaslouží si velkou chválu.
Vřele vám všem podzimní reprízy doporučuji.
Hannah Bartíková
Foto: Marek Coufal
-6-
SOKOLSKÝ DEN
26. června se rozdalo vysvědčení a libčické děti
zahájily své prázdniny díky TJ Sokolu ještě téhož
dne odpoledne nejen na hřišti, ale i v sokolovně.
TJ Sokol perfektně zorganizoval Sokolský den s ukázkami
všech sokolských disciplín jako jsou házená, box, florbal, tenis, šplh, skok daleký, slalom a gymnastika, které si děti mohly
samy vyzkoušet a možná i zapřemýšlet, zda by se nechtěly po
prázdninách do Sokola přihlásit. Nechybělo ani chutné občerstvení od cukrovinek až po vlastnoručně opečené buřtíky.
Krásně to vyšlo. Poslední školní den se stal zároveň prvním
prázdninovým dnem plným radosti z pohybu a her. Užili si to
nejen děti, ale i my dospělí, pro které není nic milejšího, než
vidět rozzářené oči a šťastný úsměv zadýchaných malých sportovců. Byla jsem tam, viděla jsem je, mluvila jsem s nimi, fotila
je, a mám za ně vyřídit všem sokolům, kteří se na organizaci
Sokolského dne podíleli, velký dík a nazdar.
Hannah Bartíková
Foto: Hannah Bartíková
STOLNÍ TENIS - TURNAJ LIBČICE 16. 5. 2015
V sobotu 16. 5. 2015 se v Libčické sokolovně uskutečnil další ročník tradičního turnaje soutěžních hráčů ve stolním tenisu. Tento turnaj je rozloučením se soutěžní sezónou 2014-2015 a je u oddílů nejen na okrese
Praha - západ velmi oblíben. Turnaje se zúčastnilo 28 hráčů z týmů Sokol
Libčice, TJ Úholičky, Sokol Lety, Viktoria Ořech, Sokol Slatina, Dynamo
Nelahozeves, Praha Horní Měcholupy, Sokol Rudná a TJ Únětice. Po bojích ve čtyřech skupinách se hráči seřadili podle umístění do play off části,
která pokračovala K.O. systémem.
V turnaji zvítězil Miloš Frýdl z Rudné, druhý skončil Rosťa Ocásek ze Slatiny, na třetím místě se umístil Zdeněk Kačerovký ze Středokluk, čtvrtý
a zároveň nejlepší z domácích hráčů byl Jaroslav Podrápský a páté místo
obsadil jediný zástupce Baníku Ostrava, Ondřej Bystroň. Umístění dalších hráčů nelze při K.O. systému dohledat.
Vedení oddílu stolního tenisu děkuje všem hráčům za účast a těší se se
všemi na viděnou v dalším ročníku turnaje. Zároveň chceme poděkovat
Městu Libčice nad Vltavou za finanční podporu na uspořádání turnaje.
Jan Špiegel
Ještě kousek a jsem na placku.
A mám ho.
PO-PÁ 11:00-19:00 SO-NE 10:00-19:00
VELKÝ BAZÉN, BAZÉN PRO DĚTI, OBČERSTVENÍ,
ZMRZLINA, TENIS, NOHEJBAL, BEACH VOLEJBAL
POŘÁDÁNÍ SVATEB, SRAZŮ, OSLAV
4. 7. 2015 Zahájení prázdnin
Aquasorbing, houpací banán, skákací hrad.
K poslechu i tanci hraje y Rozřež.
Selátko na grilu a koktejly míchané v novém venkovním baru.
17. 7. v 18:00 Libčice na starých fotografiích
Filmový klub zve k příjemnému posezení a vzpomínání nad starými fotografiemi z našeho města.
Libčický dámský čtyřskok.
-7-
NEZVANÍ NÁVŠTĚVNÍCI
Zahrádkářská sezóna je v plném proudu a nedílnou součástí zahradních
prací posledních let je i boj se slimáky. Správně řečeno plzáky španělskými. Tito nechtění tvorové, kteří nepřinášejí žádný užitek, jsou symbolem
nezvaných hostů, které poškozují nejen naše zahrady, ale škodí i celé krajině. Jsou klasickým příkladem tzv. invazivních druhů – a ty mohou být
jak z říše živočišné, tak i rostlinné, které se s pomocí člověka dostanou ze
svého prostředí do nových oblastí, kde chybí jejich přirození nepřátelé
a začnou potlačovat vegetaci a biotopy nebo vytlačovat či zabíjet původní
živočichy. Tak je tomu i v případě zavlečeného drobného roztoče z Dálného východu kleštíka zhoubného, způsobujícího tzv. varroázu, která dokáže ve velkém decimovat včelstva.
Cesty introdukovaných druhů jsou různé. A někdy se příběhy jejich šíření
mohou blížit líčení barona von Kratzmar v podání Miloše Kopeckého ze
známé scény z filmu Adéla ještě nevečeřela o původu Rosalba dexteri na
českém palouku. Mnohdy je ale příběh šíření velmi prostý. A tak je tomu
i v případě zmiňovaného plzáka španělského. Jeho jméno jasně udává
jeho původ a stejně jako u nás, tak i ve Španělsku mají slimáci rádi šťavnatou zeleninu. Cesta k nám je tak zřejmá, stačí se podívat na zemi původu velké části zeleniny v dnešních supermarketech. Svou pouť tedy začal
(i přes svou hnědou barvu) jako černý pasažér. To je častá cesta mnoha
dalších invazivních druhů.
V některých případech je ale zavlečení způsobeno záměrným přivezením
rostliny nebo zvířete člověkem. Když nechal roku 1862 kníže Metternich
ve svém zámeckém parku v Kynžvartu vysadit bolševník velkolepý jako
okrasnou květinu, jistě netušil, že se později stane nechtěným hostem
a bude proti ní nasazen intenzivní boj.
Počet invazivních druhů výrazně narůstá a je důsledkem globalizace, díky
které se přesouvá stále vetší množství lidí a zboží na čím dál tím větší
vzdálenosti. Introdukované druhy jsou často velmi odolné, a tím, že nemají v nové domovině žádné přirozené nepřátele, tak se mohou rychle
množit a ovlivňovat své okolí.
Není Plzák jako plzák, zvláště pak nezvaný host z Pyrenejského ostrova.
S jakými introdukovanými druhy se můžeme setkat v našem okolí? Jedním z invazivních druhů, na který jsme si zvykli, je trnovník akát, původem z Mexika a Severní Ameriky. O jeho rozšíření u nás se zasadil především hrabě Chotek. Akát byl dovezen jako důležitá hospodářská rostlina
pro zalesňování suchých stanovišť a v dnešní době je ceněn především
jako medonosná rostlina. Akát výrazně ovlivňuje své stanoviště, vypouští látky, které omezují růst jiných rostlin. Procházka akátovým lesem tak
není příliš atraktivní záležitostí.
Dalšími dvěma rostlinami, které jsou relativně mladými hosty naší krajiny, jsou křídlatka a netýkavka. Křídlatka vytváří husté, až čtyři metry
vysoké porosty s podzemními oddenky, které sahají až dva metry hluboko. Zbavit se jí je tedy takměř nemožné. Další rostlinou, kterou potkáte
především kolem Vltavy, je netýkavka žláznatá, původem z dalekých Himalájí. Jde o statnou, skoro až dva metry vysokou rostlinu s velkými růžovými květy s typickou ovocnou vůní. Vytváří husté porosty a vytlačuje
tak přirozenou vegetaci.
Ať boj proti nezvaným hostům probíhá u nás na zahrádce jen jejich sbíráním (v případě slimáků), nebo za pomoci velkých programů a regionálních akcí (v případě bolševníku), tak se nejedná o boj proti přírodě, ale
o boj proti našim chybám – chybám člověka, který zasahuje do přírody
víc, než si uvědomuje a než by měl.
Ing. Vít Penížek, Ph.D.
Vědecký pracovník ČZU Praha
KULÍŠEK SLAVÍ PRVNÍ NAROZENINY
Uteklo to jako voda a libčická pobočka lesní MŠ Kulíšek už má za sebou celý školní
rok provozu. O našich výpravách s dětmi vás pravidelně informujeme na těchto
stránkách i na Kulíškovém webu. Za květen
a červen jsme toho stihli hodně. V květnu
se děti naučily píseň Pro maminku a vyrobily maminkám k svátku batikovaný šátek.
V lese jsme také společně postavili z přírodnin velikou maminku. Navštívili jsme včelaře Borka Titěru v Dole, který nám ukázal včelí úl, odvážlivci si mohli
pohladit hodné včelky na plástvi, pozorovat včelí larvičky a ochutnat
med rovnou z plástve. Dočetli jsme knížku „Včelka sluněnka“, která
nám přiblížila život ve včelím úlu.
V červnu jsme na jedné výpravě vyráběli podle pohádky lesní skřítky.
Používali jsme pilku, kladivo a hřebíky, drát, lepidlo a nejrůznější přírodniny, které jsme v lese našli.
Kulíšek nás také pozval na bylinkovou výpravu, při které jsme ho léčili
květem bezu, vyráběli jsme mátové mojito, koupali jsme v meduňkové
lázni neklidné miminko, pro medvěda jsme udělali levandulovou postýlku a uspali jsme ho ukolébavkou.
Ještě jsme byli na výletě ve Velvarech, odkud je naše paní učitelka
Eva. Pohráli jsme si u ní doma, připravili těsto na bramborové placky,
u rybníku Malvaňáku jsme ulovili jepičí larvy, hráli si s trubkovými
stromovými telefony a snědli placky upečené na roštu.
Koncem dubna proběhl zápis do Kulíšku na příští školní rok, a tak se
k nám na poslední „svatojánskou“ výpravu přidali i rodiče s dětmi,
které k nám budou chodit od září.
O prázdninách pořádá Kulíšek příměstský tábor „Čtyři živly“ v týdnu
od 3. do 7. 8. a zbývají na něm ještě 4 volná místa (více na webových
stránkách http://kulisek.netluk.cz/).
Od září budeme fungovat opět ve dvoudenním provozu (pondělí +
úterý) a jistě vás na nějakou podzimní společnou výpravu pozveme.
Krásné prázdniny přejí Eva Víšková a Kateřina Judová
Stromový telefon s paušálem bez omezení.
-8-
Foto: Kateřina Judová
VRABEC V HRSTI
Nevím proč, ale když jsem byl malý, posílal mě děda vybírat vrabčí hnízda
pod střechou chléva. Vzpomínám si na balancování na žebříku i na samotné vyhazování hnízd, na jejichž obsah dole číhal náš pes... Tak to je první
věc, která se mi vybavila při čtení zprávy o více jak 50 let starém nálezu
hrobu kultury se šňůrovou keramikou z Libčic. Na počátku všeho byli
vcelku neúmyslně právě vrabci, na rozdíl od těch našich domácích zřejmě ti polní, a jejich záliba ve vrtání otvorů pro hnízda ve stěnách cihelny.
Nebo spíš záliba kluků, vrtajících se v jejich hnízdech.
„Hrob objevili žáci Milan a Josef Dýlovi, Stanislav Kučera a František
Godor při vybírání hnízd vrabců. Josef Dýl otvor do hnízda rozšiřoval
a při té příležitosti narazil na zlomky amfory a kosti nebožtíka. Zvědavost
vedla chlapce k rozsáhlejšímu odkryvu, při kterém zničili větší část kostry, z míst původního uložení vybrali amforu (uvádějí, že po pravém boku
nebožtíka), džbánek (nedokáží určit místo) a fasetovaný sekeromlat (po
Hrobové nálezy.
Foto: Petr Nový
Dr. Ludvík Skružný s nálezci a „zajatým“ vrabcem v hrsti.
Foto: Archiv SM Roztoky
levé straně nebožtíka). Až po tomto neodborném zásahu přijeli do muzea
a oznámili nález.“
Tolik informace od tehdejšího archeologa našeho muzea dr. Ludvíka
Skružného, který se s nálezci vydal na místo nálezu. Hrob již byl v minulosti částečně zničen těžbou hlíny. Nacházel se totiž v bývalém hliníku letecké cihelny, o které již bylo psáno v souvislosti s nálezy keltských hrobů.
Po marném pátrání ve sbírce našeho i Národního muzea nebo v archivu
nálezových zpráv Archeologického ústavu přemýšlím, kolik asi nálezů
bylo učiněno od ukončení zmíněného posledního archeologického výzkumu a co se s nimi asi tak stalo. Možná budou vědět místní pamětníci,
kteří prožili dětství při hrách v kulisách vysokých stěn cihelny, možná by
věděli vrabci na střeše.
L. Skružný zbytek hrobu v rámci možností odborně prozkoumal a díky
němu máme alespoň nějakou zprávu o tomto zajímavém objevu. Dle
doprovodných nálezů zde byl před 4 500 let, v pozdní době kamenné,
pohřben muž, doprovázený obvyklou pohřební výbavou v podobě keramických nádob zdobených otiskem šňůry (od toho název kultury), sekeromlatu, polotovaru kamenné sekerky a dalších drobných nálezů. Místo
nálezu se nacházelo v místech nejzápadnějšího výběžku cihelny v dnešní
ulici U Krytu, kam dnes místo pro cihlářskou hlínu chodíme na Plovárnu.
Mgr. Petr Nový
Archeolog Středočeského muzea v Roztokách
ÚJV S ŠEDESÁTKOU NA KRKU
Stěží bych v našem městě našla člověka, který by Ústav jaderného výzkumu v Řeži neznal, nebo tam on sám, či někdo z jeho příbuzných a
známých nepracoval. Ano, je to tak. Ústav v Řeži, jak jsme si jej zvykli ve
zkratce nazývat, k nám od svého vzniku v roce 1955 neodmyslitelně patří coby náš nejbližší soused přes řeku nabízející zaměstnání v zajímavém
oboru i prostředí.
Není u nás mnoho institucí či firem, které by se mohly chlubit šedesátiletou nepřerušenou historií. ÚJV je značka, která se ve svém oboru významně zapsala nejen v naší zemi, ale i v zahraničí.
Ústav byl v Řeži postaven na základě vědecko-technické spolupráce se
Sovětským svazem, který tehdejšímu Československu nabídl pomoc při
rozvíjení jaderných oborů pro výzkum a mírové využití atomové energie. Od prvního výzkumného reaktoru typu VVR-S, který byl uveden
do provozu již v roce 1957, sehrál ÚJV významnou roli při řešení úkolů
v jaderné energetice, při výstavbě jaderných elektráren i zajištění jejich
bezpečného provozu. Zabýval se vývojem slitin a povlakových materiálů
pro palivové články, zpracováním vyhořelého jaderného paliva, ukládáním radioaktivního odpadu atd.
Bylo a je toho určitě mnohem více, čím se šedesátiletý oslavenec ÚJV
může právem pyšnit a je třeba ocenit ty, kteří se zasloužili o to, že v převratném roce 1989 nezanikl. Byl privatizován a úspěšně se v době, kdy
byla činnost českých výzkumných ústavů na pokraji zájmu, transformoval z příspěvkové organizace na akciovou společnost, jejíž současným
hlavním zaměřením je inženýrství s preferencí aplikovaného výzkumu
v oborech provozu a bezpečnosti jaderných elektráren.
Kromě toho se ÚJV významně uplatňuje i v jiných oborech, např. v lékařství. Možná jste se sami setkali nebo slyšeli o vyšetření z oboru nukleární
medicíny PET (pozitronová emisní tomografie), které bylo u nás zavedeno teprve v devadesátých letech a okamžitě se stalo významnou součástí
diagnostiky při zjišťování závažných onkologických, neurologických či
kardiologických onemocnění. A je to právě divize Radiofarmak v ÚJV,
která se kromě vývoje a výroby léčivých přípravků na špičkové světové
úrovni věnuje uvádění do provozu tzv. PET center včetně zaškolování
personálu.
Roky sleduji činnost ÚJV s obdivem z uctivé vzdálenosti, přitom jej
máme tak blízko, že se snadno můžeme nachomýtnout k zajímavé debatě
vědeckých pracovníků, kteří si k nám v Řeži přisednou do vlaku.
Gratulujeme dnešní akciové společnosti ÚJV Řež k významnému jubileu
a přejeme jí ještě mnoho dalších úspěchů, za které již předem děkujeme,
neboť prospívají nám všem.
Hannah Bartíková
Letecký snímek z archivu obce Husinec, z něhož je patrné, že ÚJV nijak nenarušuje krajinu podél Vltavy.
-9-
SLOUČENÍ OBCÍ
Bývalo vždy dobrou tradicí, že generace rodáků předávala svá
poznání, vzpomínky i úctu k otčině svým potomkům. Rádi
bychom touto novou rubrikou postupně oživili historickou
paměť samostatné obce Letky, která je již 91 let nedílnou
součástí našeho města.
Koncem 18. století čítaly Letky dvacet popisných chalup situovaných kolem rybníčku do tvaru zploštělé číslice osm. V polovině 19. století byla dolní část Letek přeťata výstavbou železnice
a z toho důvodu bylo nutno dvě chalupy zbourat. Začátkem 20.
století měly Letky evidovanou katastrální výměru 305 hektarů,
53 arů a 24 m2, kde sídlilo 800 obyvatel v 68 domech. Náves tvořily zemědělské usedlosti, které si tehdejší rolníci postavili do
tvaru půlměsíce kolem rybníčku osázeného voňavými lípami.
Horní části vévodil obecní úřad a později i vila s ordinací lékaře.
Pod nimi stála kaplička a veřejná studna. Směrem k pomníku
padlých byl v domě č. p. 16 zřízen tzv. konsum s potravinami
a smíšeným zbožím. V dolní části u železniční zastávky stál hostinec, kde se provozoval společenský i spolkový život obce. Trochu stranou, směrem ke Smrčkům, byla hasičská kůlna a v č. p. 8
obecní pastouška se strážnicí a šatlavou.
Ve 20. letech minulého století navrhla Místní organizace sociálních demokratů Libšice-Letky připojení osady Libšice nad
Vltavou k tehdy již spojeným obcím Letky-Chejnov a vytvořit
s nimi tzv. městys. Sociální demokraté to považovali za prospěšné všem zúčastněným obcím a svolali za tím účelem na 19. 11.
1919 schůzi výkonného výboru své strany, z jejíž pozvánky citujeme: „Dnešní schůze Výkonného výboru strany soc. dem.
usnesla se jednohlasně na tom, aby věc tato přišla k projednání
na zvláštní schůzi plenární, a tím tato důležitá akce řádně všem
ujasněna byla, neboť jak zřejmo, žádá to prospěch strany naší,
aby tak důležitá a prospěšná věc pokud možno ku svému uskutečnění přišla.“
Následně starosta Libšic p. Žoha poslal 18. 6. 1920 žádost na
sloučení obcí na ministerstvo vnitra. Z této žádosti je patrné, že
tehdejší osada Libšice měla 940 obyvatel, 130 dělnických rodinných domků a osm menších rolnických usedlostí. Střed obce se
nalézal jen 50 - 100 metrů od zastavených komplexů továrních,
což byla železárna, velkocihelna Bratři Fischerové a spol. a chemická továrna na výrobu minimaxů Rademacher a Comp., které
však svou polohou patřily do Letek. Původní osada Letky sestávající se z několika domů se fakticky nalézala čtvrt hodiny vzdálena od továrních objektů izolovaná polnostmi. Naproti tomu
tovární komplex zcela sousedil s obcí Libšice, takže nezasvěcený
občan jej považoval za součást Libšic.
Díky tomu, že se továrny nacházely oficiálně v katastru obce
Letky, náležely na tehdejší dobu nemalé státní daně v částce
100 000 korun paradoxně obci, která s továrnami přímo nesousedila. Naproti tomu státní daně pro Libšice čítaly pouhých
korun 5 000, a to byl asi jeden z nejhlavnějších důvodů Libšic
pro sloučení, neboť ve své žádosti uvádějí: „V jaké situaci přitom
jsme oproti Letkám, když vše udržovati máme v řádném stavu
a jíti při tom s dobou času. Musíme sledovati existenci zaměstnanců obecních (strážníka, ponocného, starosty atd.), a všecky
současné povinnosti kulturní vůči škole a obecním knihovnám
též nesmíme přehlížet. A co zanedbaný stav obecních cest, kanálů, pěšin, odtoků vody aj.? Jen malý obrázek uvádíme: Obec
Letky má dva strážníky slušně placené, zakoupila si za peníze
z továrních daní obecní dům, my jsme jen z milosti v drahém
podnájmu. V Libšicích máme naproti tomu státní veřejné budovy a úřady jako poštovní a telegrafní úřad, hlavní nádraží, ku
kterému z celého širého okolí dojíždějí četné kočáry – ve žních
s obilím, na podzim těžké náklady s řepou a řízky atd. Jak trpí
při tom naše cesty od sousedů a z čeho máme to vše udržovat
v pořádku?“
Další vážné argumenty libšických pro sloučení obcí zněly: „Museli jsme pro nejnutnější běžné platy obecní vypůjčiti si před
měsícem Kč 5 000 a půjde-li to tak dále, budeme my Libšice nad
Vltavou jen živořit a upadat, kdežto Letky mezi tím bezděčně,
nemajíce oněch nutně nákladných břemen, budou vzkvétat a žít
vedle umírajícího královsky.“
V žádosti nechyběla ani zmínka o pětitřídní obecné škole, dvou
kostelech a dvou hřbitovech, které využívali i občané z LetekChejnova. Zároveň poukazuje na to, že Letky byly tenkrát pro
podnikatele něco jako daňový ráj: „Kvůli nižším obecním přirážkám každý občan raději pro menší daně podniká v Letkách
na úkor Libšic. Dělníci v Libšicích bydlící dělají v továrnách leteckých a občané letečtí nakupují a tíhnou bezděky do Libšic,
důkaz z toho všeho, že tyto obce patří k sobě.“
Jakkoli byly důvody pro sloučení obcí na straně Libšic opodstatněné, přesvědčit o nich letecké občany, kteří se obávali zvýšených daní, snadné nebylo. Také si na to pan starosta Žoha
stěžuje: „Nerozuměli nám!“, a pokračuje v další argumentaci:
„Pracující dělníci v leteckých továrnách, zestárnou-li, jsou pro
nepostačitelnost starobních podpor obci Libšice dány k chudinské podpoře, a tak to jde dále.“
Žádost o sloučení obcí končí tvrzením: „Tyto důvody vesměs
vyloženě nasvědčují tomu, že je žádoucno, aby se obce Libšice
a Letky sloučily v městys s včasnou plánovitou regulací pro ten
účel.“
Že ke sloučení obcí nakonec došlo, všichni víme, ale jak se to
komplikovalo a jak dlouho to trvalo, vám prozradíme v příštím
vydání LN.
Hannah Bartíková
- 10 -
Čerpáno z archiválií z pozůstalosti leteckého patriota Dr. Ing. Karla
Válka, které s vlastními poznámkami poskytl Jiří Hánl.
www.libcice2018.cz
Libčice, jaké by měly být.
Libčice 2018 - Nezávislí a ODS
- 11 -
- 12 -
Rodina koupí dům nebo pozemek
v Libčicích nad Vltavou.
Děkuji za případné nabídky.
Telefon: 774 945 815
E-mail: [email protected]
- 13 -
NABÍDKA
PRACOVNÍCH MÍST
KOEVER CZ s.r.o.
LIBČICE NAD VLTAVOU
PŘIJMEME:
PRACOVNÍKY PRO OBSLUHU STROJŮ
NA VÝROBU PLASTOVÝCH DÍLŮ
VE TŘÍSMĚNNÉM PROVOZU
POŽADUJEME:
Výuční list
Čistý trestní rejstřík
Dobrá fyzická zdatnost
Spolehlivost
Zručnost
Pečlivost
NABÍZÍME:
Práci v dynamicky se rozvíjející firmě
Zaškolení uchazečům z jiných profesí
Nástupní plat 100 Kč/hod - po zapracování pravidelný nárůst
+ veškeré příplatky (práce ve svátek, v noci, přesčasy)
+ prémie
Pokud Vás tato nabídka zaujala, zašlete prosím svůj životopis na adresu [email protected]
nebo volejte 233 004 155, 774 456 432.
Nebudeme-li Vás kontaktovat do tří týdnů od přijetí Vašeho životopisu, byla v prvním kole
výběrového řízení dána přednost jinému kandidátovi.
Měsíčník Libčické noviny vydává MěÚ, nám. Svobody 90, 252 66 Libčice nad Vltavou, www.libcice.cz, [email protected], IČ: 00241407, evid. č. MK: ČR E 12222.
Šéfredaktorka: Hannah Bartíková ([email protected]). Redakční rada: Mgr. Kateřina Hrachovcová, Ing. Jiří Slanina, Bc. Jiří Sochor, Ing. Vladimír Urbánek.
Ilustrace: Jiří Tyller. Za jazykovou správnost zodpovídá: Hana Tyllerová. Grafické zpracování: Ondřej Pellar - Studio Klika. Tisk: Tiskárna Libertas a. s. Praha. Redakce si
vyhrazuje právo texty redakčně upravovat, popřípadě krátit. Uveřejněné příspěvky nemusí nutně vyjadřovat názory redakční rady a za jejich obsahovou správnost zodpovídají
podepsaní autoři. Náklad 1400 ks, zdarma, roznáška prostřednictvím České pošty do
-15všech
- libčických domácností. Uzávěrka pro příjem příspěvků vždy k 15. dni v měsíci.
www.autohouser.cz
PNEUSERVIS
Přílepská 1233 Roztoky
Prodej pneumatik a disků všech značek, typů
a rozměrů. Auto, moto, nákladní, stavební,
hobby, speciální. Provádíme odbornou montáž a opravy pneu na nejmodernějších strojích
s nejmodernějšími technologiemi. Odborná
konzultace při výběru nabízeného zboží. Nabízíme uskladnění i kompletních sad kol a jejich
servis. Prodej příslušenství. Přímé zastoupení
prémiových značek pneumatik a disků.
KONTAKT:
Lumír Novotný, 774 151 334,
[email protected]
Bohumil Houser, 731 151 341,
PRODEJ A SERVIS, 220 911 128,
AUTOSERVIS
AUTODÍLY
Zajistíme pro vás STK včetně měření EMISÍ.
Opravy vozů všech značek.
Mechanické opravy, autoelektrika, servisní prohlídky po najetých kilometrech, výměny olejů,
diagnostika, výměny čelních i ostatních skel,
servis klimatizace a dezinfekce ozonem, montáž příslušenství a zabezpečení vozů, opravy
brzd, výměny výfuků, opravy podvozků, výměny tlumičů pérování a další. Zajistíme pro vás
opravu havarovaného vozu včetně kompletního zastupování v jednání s pojišťovnou. Seřídíme geometrii vašeho vozu na nejmodernějším
3D zařízení. Zapůjčení náhradního vozu.
Velkoobchod a maloobchod.
Prodáváme široký sortiment náhradních dílů
na většinu automobilů ve spolupráci se značkovými i neznačkovými dodavateli. Naši hlavní dodavatelé jsou: AUTO KELLY, APM, ACI,
AUTO ŠTANGL, ELIT, AUTO CORA, PARTSPOINT, AUTO BENEX, SPEI SERVIS, STUALARM a další. Po dohodě zajistíme i originální
náhradní díly.
Samozřejmostí je dovoz až do vaší dílny.
Přílepská 1707 Roztoky
KONTAKT:
Josef Čížkovský, 731 151 334
Miroslav Vejbora, 731 862 462
STK EMISE, 233 910 042
[email protected]
Přílepská 1233 Roztoky
KONTAKT:
Martin Franc, 739 465 534,
[email protected]
Tomáš Kukelka, 731 151 337
Veronika Krupová, 731 151 343

Podobné dokumenty

říjen 2015 - Libčice nad Vltavou

říjen 2015 - Libčice nad Vltavou zestárneme. Většina z nás nechce být na obtíž svým potomkům, a tak se snažíme dostat do nějakého zařízení pro seniory, ať už je to domov důchodců, LDN či jiné obdobné zařízení. Proto jsem na posled...

Více