profesionální pronájem

Komentáře

Transkript

profesionální pronájem
Rekreační domy. Rekreační byty.
PROFESIONÁLNÍ
PRONÁJEM
Informace majitelům rekreačních objektů pro úspěšný pronájem
Vítejte u Interhome!
Rekreační domy/byty
Andora
Belgie
Dánsko
Německo
Finsko
Francie
Řecko
Velká Británie
Irsko
Itálie
Chorvatsko
Malta
Nizozemí
Rakousko
Polsko
Portugalsko
Švýcarsko
Slovensko
Španělsko
Česká republika
Turecko
Maďarsko
USA
Spojené Arabské Emiráty
Celkem
2
2009
25
50
6’000
1’300
3’000
5’200
25
145
110
3’100
1’030
25
40
1’500
290
250
2’600
100
2’600
350
110
250
1’6000
5
44’105
Komu svěřujete Váš rekreační
objekt, jestliže si vyberete
Interhome jako partnera pro
pronájem Vašeho domu nebo
bytu?
Nezáleží na tom, zda vlastníte vilu,
horskou chatu nebo apartmán, zda
u moře nebo na horách, na vesnici
nebo ve městě – zde jste na správném místě.
Interhome je největší zprostředkovatel pronájmu rekreačních
objektů v Evropě. Jako průkopník
v oboru se 44-letými zkušenostmi
může svým partnerům zaručit jistotu profesionality a efektivity.
Interhome je dceřinnou společností skupiny Hotelplan, která patří k
největšímu švýcarskému maloobchodnímu řetězci, skupině Migros.
Naše švýcarské kořeny se projevují
samozřejmě také ve vysokých požadavcích na kvalitu a služby – pro
naše klienty i majitele rekreačních
objektů.
O bezproblémovou organizaci se
stará naše mezinárodní síť. Národní zastoupení na všech velkých
trzích se stará o prodej, marketing
a servis pro majitele. 100 místních
servisních kanceláří je umístěno
přímo ve velkých turistických regionech Evropy.
Pokud tedy vlastníte rekreační
dům nebo byt v nějaké turistické
oblasti v České republice či na Slovensku, je pro Vás právě Interhome
ten pravý partner a poradce v oblasti pronájmu rekreačních objektů. Rozmanitost našeho portfolia
více než 45 000 nabídek objektů
v Evropě a USA nabízí jak hostům
tak vlastníkům nejrozmanitější
možnosti.
Pro naše majitele objektů tak
spolehlivě zajistíme dobrý výnos
a snížíme všechny náklady na
pronájem. Interhome zajišťuje
ubytování ročně pro více než
500 000 zákazníků, a navíc: počet
našich věrných klientů je opravdu
vysoký.
S pozdravem
Roger Müller
Ředitel oddělení nákupu
2007
mil. EUR
2008
mil. EUR
136,4
141,3
Marketingový rozpočet
9,1
7,9
Investice
4,1
2,0
498’906
525’117
50%
53%
317
303
Obrat
Počet zákazníků
Internet – podíl na obratu
Počet spolupracovníků
Co pro Vás můžeme udělat?
Vaše výhody spolupráce s
Interhome: mezinárodní síť, profesionální servis a aktivní reklama.
Mezinárodní pronájem
I Váš rekreační objekt mohou rezervovat zákazníci ve 48 kancelářích Interhome, u 35 partnerů a ve
více než 15 000 cestovních kancelářích po celém světě.
Navíc si mohou klienti z celého
světa Váš objekt rezervovat online
přes internet 24 hodin denně,
7 dní v týdnu.
Vlastní rezervační síť Interhome
se zastoupením ve 22 zemích Vám
nabízí jistotu optimálního vytížení
Vašeho objektu. Navíc si mohou
zákazníci Váš objekt rezervovat
u našich partnerských cestovních kanceláří a agentur, a to díky
mezinárodnímu elektronickému
rezervačnímu systému.
Profesionální prezentace
Váš rekreační dům nebo byt bude
prezentován na internetu – s
fotografiemi, podrobným popisem
domu a regionu a zobrazením
mapy.
Portfolio Interhome je aktivní na
všech daných trzích. Cílené reklamní kampaně, přímý marketing,
online reklama a katalogy slouží
efektivně našim zákazníkům, aby
si našli svou vysněnou dovolenou
a naši majitelé těžili z co možná
nejvyššího počtu rezervací.
Více o Vašich výhodách a možnostech jako majitele rekreačního objektu se dozvíte na dalších
stránkách.
«S Interhome financuji běžné náklady na svůj rekreační dům.»
M. Turner, prostřednictvím Interhome pronajímá od roku 1986
3
Naše celosvětová prodejní síť
Mezinárodní rezervační síť a statistiky, které svědčí o optimálním
pronájmu rekreačního domu nebo
bytu.
Rezervační síť Interhome zaručuje
se svým zastoupením ve 22 evropských zemích, v USA a Austrálii
a s partnery v dalších 4 zemích
optimální vytížení rezervací.
To Vám může garantovat pouze
silný partner s dobrou rezervační
sítí a desítkami let trvajícími zkušenostmi.
Naši zákazníci mají na výběr z více
než 45 000 rekračních objektů ve
24 zemích.
Více než 500 000 mezinárodních
hostů stráví v rekreačních domech
a bytech více než 7 mil. nocí ročně.
Naši klienti pochází z celého světa,
mnozí z nich se stali našimi stálými zákazníky. Právě to je důkazem
důvěry, stejně tak jako vysoký
počet našich dlouholetých věrných
pronajímatelů.
Další země
16%
Francie
23%
Rusko
2%
Španělsko
5%
Itálie
5%
Polsko
6%
Německo
18%
Nizozemí
8%
Švýcarsko
17%
Původ zákazníků
Německo
4%
Další země
8%
Chorvatsko
4%
Francie
25%
Rakousko
8%
Španělsko
13%
Švýcarsko
24%
Itálie
17%
Nejoblíbenější destinace
«Díky Interhome mají zákazníci z celého světa
přístup k mému rekračnímu domu.»
W. Schmidt, prostřednictvím Interhome pronajímá
svou vilu ve Španělsku
4
A nyní k informacím o smlouvě
Jasné smluvní podmínky
Interhome zajistí úspěšné
a bezproblémové partnerství.
Další důležité informace k naší
smlouvě
■
Pravidelné platby za pronájem
zasíláme měsíčně nebo
čtvrtletně. O rezervacích Vás
průběžně informujeme na
našich internetových stránkách
a prostřednictvím příjezdových
listů.
■
Pokud bude rezervace klienta
stornována 28 či méně dní
před začátkem pobytu, obdržíte
50% z dohodnuté částky za
pronájem, a to v případě , že byla
taková rezervace zákazníkem
potvrzena (tj. obdrželi jsme
alespoň první splátku) a pokud
nebude objekt dále znovu
obsazen nebo jej neobsadí
majitel sám.
■
Bezplatné zadávání vlastního
obsazení s ohledem na již
provedené rezervace.
■
Volitelný systém slev ke zvýšení
počtu rezervací: Sami se rozhodnete, zda chcete docílit většího
vytížení také prostřednictvím
rezervací Last-Minute (rezervace týden a méně před začátkem
pobytu, sleva až o 33% ze
smluvní nájemní ceny za
1. týden) a krátkodobých pobytů
(takové rezervace provádíme
pouze mimo hlavní sezónu,
minimálně na tři noci).
Můžete si zvolit vhodnou variantu
Vaší smlouvy.
1. Samostatná správa
Vy nebo Vámi pověřená osoba
vyřídí vše potřebné a postará se
o zákazníky při příjezdu. Platíte
pouze nízké administrativní
náklady a roční zpracovatelský
poplatek. Zpracovatelský poplatek
platíte samozřejmě pouze tehdy,
jestliže byl ve Vašem objektu
uskutečněn pobyt našich klientů.
2. Kompletní servis Interhome
Interhome převezme za určitou
odměnu správu objektu v celém
rozsahu. Výše těchto nákladů se
liší dle dané země, regionu a typu
služeb. Podle této varianty smlouvy odečte Interhome zpracovatelský poplatek i administrativní
náklady od dohodnuté ceny za
pronájem.
Kontaktní místa Interhome
Vám rádi předloží cenový návrh.
Kontakt na Vašeho partnera
naleznete na stranách 14-15.
Bližší informace o službách pro
hosty a jejich ubytování naleznete
na dalších stránkách.
5
O Vaše hosty na místě se postará Interhome
Profesionální příprava a organizace zaručuje plynulé přijetí zákazníků.
Všude, kde je Interhome zastoupen místní kanceláří, pečuje o Váš
rekreační dům nebo byt celoročně zkušený personál. Tak je Váš
majetek během Vaší nepřítomnosti
pěčlivě střežen a stále kontrolován.
Celkový příjem hostů zajistí naše
lokální kancelář a bude pro Vás
bez nákladů za realizaci. Kauci
a eventuální dodatečné náklady
ve vztahu s rekreačním objektem
uhradí zákazník před převzetím
klíčů od objektu.
Navíc Váš dům nebo byt v době
mezi dvěma rezervacemi důkladně uklidíme a co možná nejlépe
připravíme pro další klienty.
V případě problémů během pobytu
se postaráme o rychlé řešení.
Po skončení sezóny Vaš objekt
zkontrolujeme a předložíme Vám
kontrolní zprávu s eventuálními
návrhy na zlepšení a s požadavky na nutné opravy. Všechny tyto
služby jsou financovány z uhrazených administrativních poplatků.
Před začátkem sezóny musí být
objekt perfektně připraven na
další provoz. Příslušné práce,
jako jarní nebo sezónní úklid
domu a vedlejších budov provede
Interhome za Vás – náklady budou
účtovány zvlášť.
Samozřejmě můžete celý úklid
provést Vy sami nebo Vámi pověřená osoba. V tom případě neplatíte
žádné poplatky.
Všechny tyto úkoly musí zajistit
tzv. držitel klíčů. Tuto roli má buď
Interhome, Vy sami, nebo Vámi pověřená osoba. Rozhodnutí je zcela
na Vás.
Více o samostatném pronájmu se
dozvíte na další straně.
«Dobré služby Interhome: Já se nemusím o nic starat.»
K. Meyer, pronajímá svůj objekt přes kancelář Interhome v Zermattu
6
… nebo přijmejte Vaše hosty sami
ru. Doporučujeme, abyste objekt
se zákazníky zkontrolovali jak při
příjezdu, tak při odjezdu (před
předáním kauce). Ponechá-li si
držitel klíčů kauci nebo její část,
musí výši této částky doložit.
Zákazníci by měli objekt opustit
ve stanovený den odjezdu do 10
hod. dopoledne.
Vše, co byste měli vědět pro
úspěšný pronájem našim společným hostům.
Jestliže se Vy nebo Vámi pověřená
osoba staráte o veškerou domácí
péči a přijímaté zákazníky sami,
přebíráte za předání klíčů od
objektu stejnou odpovědnost jako
Interhome.
Dále uvádíme několik důležitých
informací pro tuto důležitou úlohu.
■
■
■
■
Každý zákazník Interhome obdrží popis cesty k místu předání
klíčů, včetně cestovního poukazu (voucher), který obsahuje
všechny důležité informace jako
adresy, telefonní čísla držitele
klíčů, dobu příjezdu a odjezdu,
výši kauce a případných dalších
poplatků.
Rekreační objekt musí být před
příjezdem zákazníků odpovědně
zkontrolován a připraven na bezproblémový pobyt klientů, musí
být zajištěna čistota ubytování
a celý byt či dům uveden v co
nejlepším stavu. Mezi odjezdem
a příjezdem je třeba zajistit úklid
celého pronajímaného objektu,
včetně eventuálního venkovního
prostoru a vedlejších budov.
Ve smluvních podmínkách je
stanovena obvyklá doba příjezdu
zákazníka na 16:00 až 19:00 hod.
Pokud zákazník nahlásí pozdější
příjezd, prosíme Vás o pochopení. Držitel klíčů pronajímaný objekt hostům ukáže, vysvětlí, jak
fungují různá zařízení a přístroje,
předá povlečení a ručníky.
■
Dodatečné služby (telefon, povlečení atd.) a eventuální rekrační poplatek je zákazník povinen
uhradit na místě, pokud tyto
nejsou zahrnuty v nájemní ceně.
Závěrečný úklid je vždy zahrnut
v nájemní ceně.
■
Pokud se vyskytnou nějaké
problémy během pronájmu nebo
v době, kdy neprobíhá žádná
rezervace, je držitel klíčů povinen neprodleně zasáhnout a
je-li nutné, pak také informovat
majitele o nutných opravách a/
nebo náhradních řešeních.
■
Interhome zasílá majiteli (měsíčně) a držiteli klíčů (týdně)
informace o aktuálním stavu rezervací, a to poštou, faxem nebo
e-mailem. V případě rezervace
Last-Minute (týden a méně před
začátkem pobytu) Vás budeme
informovat telefonicky.
■
Pokud držitel klíčů nebude moci
zákazníkům objekt předat, je
třeba, aby pověřil jinou osobu,
která zákazníky přijme.
Další informace o povinnostech
držitele klíčů obdržíte v kanceláři
Interhome.
Při příjezdu předají zákazníci
držiteli klíčů voucher, který je
opravňuje k pobytu a držitel
klíčů převezme vratnou kauci,
jejíž výše je uvedena na vouche7
Naše tipy pro nejvyšší standard kvality
Chceme Váš rekreační objekt
nejvhodněji pronajmout!
Minimální standard vychází
z požadavků, které musí být
splněny, aby Interhnome mohl
s majitelem uzavřít smlouvu o
pronájmu rekreačního objektu a
převzal na sebe zprostředkování
pronájmu klientům.
Host má velká očekávání na svůj
rezervovaný rekreační objekt –
splníte-li jej, tak získáte nového
stálého zákazníka.
Okolí
■
■
■
■
■
Naše záruka kvality:
This apartment was checked by ...
Diese Wohnung wurde kontrolliert durch ...
Cet appartement a été contrôlé par ...
Este alojamiento ha sido controlado por ...
Questo appartamento è stato controllato da ...
DATE
SIGNATURE
8
neporušené podkladní lůžkové
čalounění (lamelový rošt)
■
čisté a neporušené matrace
■
čisté, udržované, velikostně odpovídající ložní prádlo
Kuchyň
veškeré zařízení v kuchyni musí
být funkční a v dobrém stavu
■
vařič s nejméně dvěma plotýnkami
■
všechny místnosti mají okna
a dveře
čisté nádobí v dostatečném počtu (vč. nádobí na vaření): hrnce,
pánve, příbory, skleničky, talíře
atd. minimálně pro daný počet
osob
■
podlahové krytiny, zdi, stropy
atd. jsou čisté a v dobrém stavu
lednice (velikostně dostačující
pro daný počet osob)
■
mikrovlnná trouba
dostatečné osvětlení ve všech
místnostech
Bazén (pokud je k dispozici)
udržovaná fasáda; neporušené
dveře a okna, těsně a funkčně
uzavíratelné
schodiště, výtah, zdi atd. dobře
udržované
Vnitřní vybavení
■
Šek kvality Interhome.
■
■
Budova
Důležité požadavky:
Rekreační objekt je uzavřená
bytová jednotka s obývacím
pokojem, koupelnou, toaletou,
ložnicí, vybavenou kuchyní s
příležitostí k vaření, a bez přístupu třetí osoby. Pronajímané
zařízení musí být udržované, s
účelným nábytkem a zařízením
vyhovujícím k běžnému obývání,
smysluplně rozestavěným.
pravidelně udržované (zahrada
a/nebo louka)
Ložnice
■
nejméně jedna toaleta pro
6 osob
■
elektrické zásuvky ve všech
místnostech
■
úklidové prostředky (koště,
kbelík atd.)
■
nepřetržitě tekoucí teplá voda
■
profesionálně instalované kompletní příslušenství bazénu
■
nejméně jednou týdně udržovaný/čištěný
Tak se budou Vaši hosté cítit jako doma
Co je důležité pro bezpečí Vašich
zákazníků.
■
stabilita a pevnost všech
■
zajistění strmého schodiště,
galerie
■
upevnění všech vnitřních i vnějších podlahových krytin
■
■
■
nepoškozené, bezpečné a provozu schopné elektrické předměty
(přístroje, zásuvky, viditelné
elektrické vedení, lampy)
Pouze v případě, že jsou splněny
všechny tyto body, můžeme uzavřít
s majitelem smlouvu o pronájmu.
Víme, že každý objekt má své
osobní kouzlo a jedinečný šarm. V
případě nejasností s našimi
bezpečnostními směrnicemi nás
prosím kontaktujte.
plynová a olejová zařízení v
bezpečném a provozu schopném
stavu
pevně sestavené patrové postele
s ochranou proti pádu
■
bezpečně sestavená a bezpečná
dětská hřiště/ hračky
■
hasicí přístroj
■
hlásič kouře
Co si hosté přejí.
Průzkum klientů prokázal, že
následující body jsou pro klienty
velmi důležité k příjemnému
prázdninovému pobytu:
■
■
■
■
■
■
■
■
■
čistota pronajímaného objektu
ložní a toaletní prádlo
k dispozici
mikrovlnná trouba
kávovar
pračka
myčka na nádobí
zahradní gril
SAT-TV a rádio
možnost pobytu s domácím
zvířetem
Splněním těchto požadavků
získáte více spokojených
zákazníků.
«Čím lépe Váš dům připravíte, tím se bude host lépe cítit.
A rád k Vám znovu přijede nebo objekt dále doporučí.»
P. Buck, manager oddělení nákupu Interhome Švýcarsko
9
Atraktivní prezentace pro mezinárodní
klientelu
Globální marketing Interhome
CRM, 1to1 a přímý marketing
Katalogy a brožury
Ročně investujeme více než 8 mil.
EUR do celoevropského profesionálního uplatnění našich produktů
na trhu –online i offline.
Zaručujeme tak našim majitelům
vysoké vytížení jejich rekreačních
objektů a tudíž vysoký zisk.
Interhome je se svými zákazníky
stále v kontaktu. Zasílá kolem
850 000 přímých emailů, newsletterů a osobních nabídek klientům
z celé Evropy, tak získáváme věrné
zákazníky.
Interhome se prezentuje na 12
největších trzích Evropy svými
katalogy o celkovém nákladu
1 milionů výtisků v 11-ti jazycích.
Katalogy se rozdělují mezi cestovní kanceláře nebo se zasílají přímo
našim zákazníkům.
10
Naše síť: www.interhome.cz
Online marketing
Váš objekt na internetu
Sekce pro majitele objektů
Trend v rezervacích vytvořených
přes internet přetrvává. Okolo 53%
našich zákazníků rezervuje svou
dovolenou přes webové stránky.
Ročně se o rekreační objekty zajímá přes 16 mil. návštěvníků. Tomu
odpovídá význam našich online
výstupů: zaručujeme profesionální
webové stránky, online reklamní
kampaně a marketing vyhledávačů.
Každý objekt je prezentován s
podrobným popisem a mnoha
obrázky. Váš dům nebo byt je pro
naše zákazníky jednoduše k nalezení a možný rezervovat přímo na
internetu – celosvětově ve 12-ti
jazycích a 24 hodin denně.
V této heslem chráněné oblasti
může majitel svůj objekt spravovat
a mít přehled o všech rezervacích.
Naleznete zde všechny užitečné
informace a pravidelné aktualizace k úspěšnému pronájmu.
11
Vaše osobní domovská stránka
Vaše vlastní online sekce
Sekce se službami pro majitele:
Jako majitel spolupracující s
Interhome obdržíte individuální
přístup do sekce pro majitele
objektů. V této oblasti na našich
internetových stránkách můžete
průběžně získávat všechny důležité informace, jako např. přehled
obsazení vašeho objektu či příjezdový list, nebo upravit popis
Vašeho domu či bytu.
■
■
■
■
12
Oddíl s novinkami: Interhome
informuje o novinkách a Vašich
výhodách
Přehled obsazení: detailní roční
přehled o všech rezervacích
Formulář pro sdělení: posílejte
nám Vaše přání, podněty nebo
opravy
Popis objektu: administrace
popisu Vašeho rekreačního
domu nebo bytu
■
Příjezdový list: jasný přehled
o nejbližších příjezdech hostů
■
Žádost vlastního obsazení:
odeslání žádosti o zadání vlastního obsazení Vašeho objektu
■
Odezva klientů: dozvíte se, jak
jsou Vaši zákazníci spokojeni
■
Zěměpisné souřadnice: kontrola
a úprava polohy Vašeho objektu na mapě dle zeměpisných
souřadnic
Odhalte Vaše možnosti
13
Kontakty Interhome
Německo
Rakousko
Interhome GesmbH
+43 Tel
Menardi Center – DEZ
Fax
Amraser See Strasse 56 | AT-6029 Innsbruck
[email protected] | www.interhome.at
512 34 40 91
512 34 40 93
Belgie
Interhome SA
Avenue de la Toison d’Or 53 | Etage 2
BE-1060 Bruxelles
[email protected] | www.interhome.be
+32 Tel
Fax
02 648 99 55
02 648 95 82
Interhome GmbH
+49 Tel
02421 12 20
Hoeschplatz 5 | DE-52349 Düren
Fax 02421 12 21 99
[email protected] | www.interhome.de
Local Service Offices
Norddeich
[email protected]
Dittishausen
[email protected]
Tel
04931 80 13
Tel 07654 92 21 22
Španělsko | Portugalsko
Švýcarsko
Interhome AG
+41 Tel 043 810 91 91
Sägereistrasse 27 | CH-8152 Glattbrugg
Fax 043 810 91 92
[email protected] | www.interhome.ch
Local Service Offices
Crans-Montana
[email protected]
Davos
[email protected]
Grindelwald
[email protected]
Nendaz
[email protected]
Siviez
[email protected]
St. Moritz
[email protected]
Täsch
[email protected]
Verbier
[email protected]
Villars
[email protected]
Zermatt
[email protected]
Interhome Franchise-Partner
Engelberg
[email protected]
Ernen
[email protected]
La Tzoumaz
[email protected]
Locarno
[email protected]
Lugano
[email protected]
Le Bouveret
[email protected]
Ovronnaz
[email protected]
Region Interlaken
[email protected]
Region Simmental
[email protected]
Region Spiez/Kandertal
[email protected]
Saas Fee
[email protected]
Tel
027 481 25 60
Tel
081 413 70 73
Tel
033 853 05 84
Tel
027 289 53 30
Tel
027 288 16 86
Tel
081 833 15 20
Tel
027 967 36 54
Tel
027 771 32 94
Tel
024 495 14 86
Tel
027 967 36 54
Tel
041 639 77 77
Tel
027 971 37 10
Tel
027 306 33 19
Tel
Tel
Tel
Tel
Tel
091 751 60 64
079 207 20 73
091 993 20 53
079 603 80 31
024 481 62 86
Tel
027 306 46 36
Tel
079 301 93 63
Tel
079 622 40 40
Tel
079 318 35 18
Tel
027 958 11 33
Česká republika
Interhome s.r.o.
Cestovní agentura | Zirkon Office Center
Sokolovská 84-86 | CZ-186 00 Praha 8
[email protected] | www.interhome.cz
14
+420 Tel
Fax
222 323 323
234 322 709
Interhome Srl
+34 Tel
Guitard 45, 1° | ES-08014 Barcelona
Fax
[email protected] | www.interhome.es
Local Service Office
Calonge
[email protected]
Calp/Calpe
[email protected]
Dénia
[email protected]
Empuriabrava
[email protected]
Miami Platja
[email protected]
Pego
[email protected]
Xàbia/Jávea
[email protected]
Interhome Franchise-Partner (Španělsko)
Alcanar
[email protected]
Begur
[email protected]
Benidorm
[email protected]
L’Escala
[email protected]
Llançà
[email protected]
Mallorca – Alcúdia
[email protected]
Rincón de la Victoria
[email protected]
San Sebastián
[email protected]
St. Carles de la Ràpita
[email protected]
Torrevieja
[email protected]
93 409 05 23
93 409 04 93
Tel
972 65 18 10
Tel
96 583 07 41
Tel
96 643 53 14
Tel
972 45 04 37
Tel
637 037 453
Tel
96 597 73 17
Tel
96 646 19 01
Tel
687 717 768
Tel
972 62 23 54
Tel
96 586 84 21
Tel
972 77 15 14
Tel
972 38 12 07
Tel
971 54 64 26
Tel
952 40 78 24
Tel
943 45 28 06
Tel
977 04 02 00
Tel
96 571 18 65
Interhome Franchise-Partner (Portugalsko)
Albufeira
+35 Tel
[email protected]
Ferreiras
+35 Tel
[email protected]
1 962 313 968
1 289 542 270
Francie
Interhome Sarl
+33 Tel 01 53 36 60 20
15 av Jean Aicard | FR-75541 Paris Cedex 11
Fax 01 53 36 59 94
[email protected] | www.interhome.fr
Local Service Offices
Biarritz
[email protected]
Cabourg
[email protected]
Canet Plage
[email protected]
Tel 05 59 43 77 43
Tel 02 31 91 55 17
Tel 04 68 73 53 50
Cannes
[email protected]
Cavalaire
[email protected]
Chamonix
[email protected]
Deauville
[email protected]
Hossegor
[email protected]
La Grande Motte
[email protected]
Lacanau
[email protected]
Le Cap d’Agde
[email protected]
Le Corbier
[email protected]
Le Lavandou
[email protected]
Les Menuires
[email protected]
Narbonne-Plage
[email protected]
Nice
[email protected]
Paris Accueil
[email protected]
Port Camargue
[email protected]
St Cyprien
[email protected]
St Cyr
[email protected]
St Jean de Luz
[email protected]
St Tropez
[email protected]
Ste Maxime
[email protected]
Tignes
[email protected]
Val Thorens
[email protected]
Villefranche
[email protected]
Interhome Franchise-Partner
Arcachon
[email protected]
Argelès
[email protected]
Bandol
[email protected]
Barcarès
[email protected]
Châtel
[email protected]
Corrèze-Périgord
[email protected]
Ile de Ré
[email protected]
Ile d’Oleron
[email protected]
Hendaye
[email protected]
Les Deux Alpes
[email protected]
L’Etale-La Clusaz
[email protected]
Pornic
agence.des.fl[email protected]
Provence
[email protected]
Tel 04 93 43 75 85
Tel 04 94 01 92 08
Royan
[email protected]
St Gervais-Les Contamines
[email protected]
Tel 05 46 05 36 65
Tel 04 50 93 41 60
Tel 04 50 53 22 15
Itálie
Tel 02 31 89 07 00
Tel 05 58 43 50 95
Tel 04 67 56 80 96
Tel 05 56 03 25 07
Tel 04 67 26 20 89
Tel 04 79 56 70 99
Interhome S.r.l.
+39 Tel 02 48 39 14 40
Via C. Poerio 2/A | IT-20129 Milano MI
Fax 02 48 39 14 37
[email protected] | www.interhome.it
Interhome S.r.l.
Tel
055 55 21 31
Via G. Modena 19 | IT-50129 Firenze FI
fi[email protected]
Local Service Offices
Lido di Camaiore/Versilia
[email protected]
Sorrento/Amalfi
[email protected]
Tel 04 92 12 02 29
Interhome Franchise-Partner
Puglia/Salento
[email protected]
Sardegna-North
affi[email protected]
Sestriere
[email protected]
Tel 01 53 89 06 06
Velká Británie
Tel 04 94 05 32 08
Tel 04 79 00 64 86
Tel 04 68 49 87 67
Tel 04 66 53 03 84
Tel 04 68 21 33 48
Tel 04 94 26 70 28
Tel 05 59 26 98 99
Tel 04 94 56 45 99
Tel 04 94 49 08 60
Tel
0584 6502 17
Tel
081 808 52 36
Tel
392 60 56 042
Tel
0789 20 40 19
Tel
0122 768 00
Interhome Ltd | Gemini House
+44 Tel 020 8780 6633
10-18 Putney Hill | GB-London SW15 6AX
Fax 020 8780 6631
[email protected] | www.interhome.co.uk
Nizozemí
Interhome Vakantie BV
+31 Tel 070 414 10 00
Lange Kleiweg 50 E/F | NL-2288 GK Rijswijk
Fax 070 414 10 41
[email protected] | www.interhome.nl
Polsko
Interhome Polska Sp. z o.o.
+48 Tel 022 642 23 84
St. Kostki Potockiego 24B
Fax 022 651 72 81
PL-02 958 Warszawa
[email protected] | www.interhome.pl
Tel 04 79 06 59 03
USA
Tel 04 79 00 01 05
Tel 04 92 12 02 29
Tel 05 56 22 56 67
Tel 04 68 95 33 04
ResortQuest Int.
c/o Interhome AG
2860 State Road 84
Suite 116 PMB 241
US-Fort Lauderdale FL 33312
[email protected] | www.interhome.us
Tel 04 68 86 08 95
Tel 04 50 73 30 68
Maďarsko
Tel 09 63 44 69.98
Tel 05 46 67 04 04
Tel 05 46 36 91 95
Tel 05 59 20 12 01
Tel 04 76 80 53 00
Tel 04 50 02 63 56
Tel 02 40 82 20 69
Tel 04 90 75 86 71
Tel 954 791 82 82
Fax 954 791 85 22
Chorvatsko
ABC H-Turizam d.o.o.
P. P. 11
Jurdani 99
HR-51410 Opatija
[email protected] | www.interhome.com
Tel 04 94 29 18 30
+1
+385 Tel
Fax
APP SOL Kft.
+36 Tel
Tibor Szántó
Petőfi S. u. 68
HU-8230 Balatonfüred
[email protected] | www.interhome-nyaralok.hu
51 276 715
51 274 205
30 97 46 411
Turecko
mea villa Emlak Tur. ve Tic. Ltd. Sti.
Inönü Caddesi (Renkli Duragi)
No: 320 Kent Apt. D:21
TR-35280 Hatay – Izmir
[email protected] | www.interhome.com
+90 Tel 232 245 41 70
Fax 232 245 10 80
Sp. arab. emiráty
Emirates Link Technology
+971 Tel
Unit 181, Mina Zayed
AE-32134 Abu Dhabi
[email protected] | www.interhome.com
2 673 33 36
15
Ještě několik slov ke spolupráci
s Interhome…
Záruka služeb Interhome
Vážení majitelé rekreačních objektů,
víme, jak je pro mnoho majitelů těžké rozhodnutí zda pronajmout svůj dům nebo byt.
Vlastníte hezký dům, ke kterému máte osobní vztah. Vše máte láskyplně zařízeno,
investovali jste mnoho času a peněz a nejraději byste ho chtěli využívat v každé volné
chvilce sami – jen kdybyste však na to měli čas. Současně musíte pokrýt měsíční
náklady.
Nabízí se správná otázka: Kdo přijede do mého domu? Bude o něj také dostatečně
pečovat? Co když se někdy něco rozbije nebo zničí?
Svěřte proto pronájem svého majetku jen spolehlivému a zkušenému partnerovi.
Partnerovi, který se zabývá vyhradně pronájmem rekreačních objektů. Partnerovi, který
v této oblasti úspěšně působí již mnoho let a současně se orientuje na budoucnost.
Tomu, kdo staví potřeby jednotlivých vlastníků a pronajímatelů do středu svého úsilí.
Tomu, kdo působí celosvětově a zároveň umí reagovat individuálně, v daném regionu.
Rádi Vám předložíme na míru vyhotovený návrh smlouvy. Jednoduše nám pošlete
vyplněný dotazník. To je první krok k úspěšné spolupráci. Těšíme se na Vaši důvěru.
Váš majetek je u nás v dobrých rukou.
To Vám zaručuji!
Roger Müller
Ředitel oddělení nákupu
16
V každém případě nejlepší informace
Interhome poskytuje vlastníkům
rekreačních objektů všechny
potřebné informační materiály,
formuláře a kontrolní seznamy,
které usnadní profesionální pronájem. Více informací obdržíte
v kanceláři Interhome.
■
Úloha držitele klíčů: příručka pro
naše držitele klíčů
■
Kontrolní formuláře kvality:
příručka pro úklidový personál
■
Kontrolní seznamy: pro příjezd
zákazníků a na roční kontrolu
■
Klasifikační dotazník: stanovení
kategorie kvality (počet hvězdiček)
■
Formulář pro vlastní obsazení:
k oznámení vlastního obsazení
Vašeho objektu
■
Elvia pojištění: proti poškození
věcí Vašimi klienty (převezme
vzniklé náklady za mimořádné
události rychle a bez komplikací)
■
Domovní řád pro domácí zvířata:
směrnice pro domácí mazlíčky
našich hostů
■
Vyúčtovací formulář: pro hosty,
včetně vedlejších nákladů, vratné kauce a lázeňského poplatku
■
Brožura Kvalita & bezpečí: vše,
co byste měli vědět o směrnicích
kvality a bezpečnostních opatřeních
Váš majetek je u nás v dobrých rukou.
Kontakt – Interhome:
[email protected] | www.interhome.com

Podobné dokumenty

(Ed.) Udržitelný rozvoj cestovního ruchu

(Ed.) Udržitelný rozvoj cestovního ruchu mění a vyvíjí. Na počátku 20. století se lidé z měst jezdili rekreovat do venkovského prostředí na letní byty. Od meziválečných let získávalo na oblibě chataření a v souvislosti s poválečným odsune...

Více

SKYMAX SX771COMBO_CZ

SKYMAX SX771COMBO_CZ Na větrací štěrbiny nacházející se na dolní i horní části přístroje se nesmí klást žádné předměty. Rovněž nelze zapnutý přijímač umisťovat v uzavřených skříních, těsných regálech nebo jej stavět na...

Více

Katalog AMERIKA - ObjevteAmeriku.cz

Katalog AMERIKA - ObjevteAmeriku.cz sopky. Jen s autem budete skutečně svobodní, můžete si najít nejlevnější ubytování, organizovat si svůj čas. Auto se Vám bude hodit i v případě, že chcete jen relaxovat na plážích, minimálně si můž...

Více

MagyarOK 1.: szólista az 6. fejezethez / slovníček k 6 - magyar

MagyarOK 1.: szólista az 6. fejezethez / slovníček k 6 - magyar žena, která má děti, matka od rodiny životé matky od rodiny vstřícný/přívětivý pro rodiny, hotel přívětivý pro rodiny prosinec v prosinci jak(pak) by ne - Nepůjdeš do kina? - Jak(pak) by ne! studen...

Více

10.VY_32_INOVACE_AJ_UMB10, Člen určitý, neurčitý a nulový

10.VY_32_INOVACE_AJ_UMB10, Člen určitý, neurčitý a nulový World map: [cit.2013-08-30] dostupný pod licencí CC na www:h p://www.freeworldmaps.net/download/maps/free-world-map.jpg

Více