Navod k obsluze

Komentáře

Transkript

Navod k obsluze
Bezdrátový kamerový set
Návod k použití
Hlavní výhody produktu:



Velmi dobrá hodnota za peníze
Snadná instalace nevyžadující žádné speciální dovednosti
Software, umožňující nastavení funkcí, nahrávání a přehrávání záznamů
www.spyshops.cz
Stránka 1
1. Základní charakteristika přijímače:
-
USB 2.0
Přijímací frekvence : 2,400GHz-2,483GHz
Ladění : PPL
Senzitivita : -85dB
Video výstup : 75 Ohmů/1Vp-p
Audio výstup : 10 Ohmů/500mVp-p
Video systém : PAL/NTSC/SECAM
Dosah bezdrátových kamer : 150 m na volném prostranství
Auto Switch : 5 s
Síťový adapter : 50/60Hz
Napětí : 100-240V, Síťový adapter : 5V/1,5A
Spotřeba energie : 8W
Rozměr : 205x120x43 mm
Váha : 520 g
2. Základní charakteristika kamer:
-
Přenosová frekvence : 2,400GHz-2,483GHz
Snímací prvek : 1/3“ CMOS
Horizontální rozlišení : 380 TVL
TV systém : PAL/NTSC
Aktivní pixely : PAL 628x582, NTSC 510x492
Minimální osvětlení : 3Luxy/F1,2 nebo 0 Luxů ( při zapnutých IR diodách )
Dosah bezdrátových kamer : 150 m na volném prostranství
Pracovní teplota : -10C – 50C
Viditelnost v noci : 10m
3. Obrázek produktu s popisem
Viz. strana 2-3 originálního návodu
4. Instalace produktu
4.1 Kamery
-
Na místa, která chcete monitorovat instalujte kamery a připojte je pomocí
přiložených adaptérů do sítě
www.spyshops.cz
Stránka 2
4.2 Přijímač
-
-
-
Přijímač připojte pomocí dodávaného adaptéru do sítě
Pomocí dodávaných AV kabelů propojte přijímač s monitorem ( můžete použít
jeden nebo stený počet monitorů jako počet použitých kamer, tedy max 4 )
Zobrazení konkrétní kamery zajistíte stisknutím příslušného Channel Key
tlačítka nebo v případě, že chcete sledovat všechny kamery na jednom
monitoru, propojte přijímač s monitorem a stiskněte tlačítko AUTO Switch Key
Pokud chcete sledovat všechny čtyři kamery současně na speciálním
monitoru, je třeba propojit nejprve přijímač s QUAD zařízením a to následně
propojit s monitorem
Doporučené propojení : Propojte přijímač pomocí USB kabelu s PC a na PC
monitoru se Vám zobrazí současně všechny 4 kamery. Informace k využití
internetu a nahrávání na pevný disk na PC naleznete v návodu dále.
Pozn : Vzdálenost mezi jednotlivými kamerami, a také mezi kamerami a
přijímačem by měla být min 2m, jinak hrozí vzájemné rušení signálu.
5. FAQ
-
-
Nefungující led dioda
 Zkontrolujte zda-li je přijímač správně zapojen do zásuvky a je
zapnut
Na obrazovce není žádný obraz nebo je obraz rušen
 Zkontrolujte, jsou-li všechny přístroje správně zapojeny v síti
 Prověřte, zda-li nejsou kamery od přijímače příliš daleko, příp.
není-li v okolí elektromagnetické pole ( např. ocelové konstrukce
pohlcují signál )
 Ověřte si, že anténa na přijímači je zašroubována na doraz
 Zařízení se snažte držet co nejdále od měděných a ocelových
konstrukcí. Dále mohou kvalitu signálu ovlivnit výkonné vysílače
pracující na stejné frekvenci, příp. rádiové stanice
 Kvalitu signálu může také narušit instalace shodného zařízení a
blízkosti Vašich kamer
6. Instalace hardware a nastavení software
Na dalších řádcích se seznámíte s instalací hardware a driveru ( software ). Při
nastavení postupujte podle tohoto návodu, vyhnete se tak případným komplikacím a
případným nestabilitám digitálního signálu.
Standardní funkce přístroje jsou tyto :
www.spyshops.cz
Stránka 3
a) Plánovací mód nahrávání
Uživatel si může zvolit k nahrávání jakoukoliv dobu v rámci dne a příslušně ji nastavit
v systému. Dále může si nastavit nahrávání iniciované alarmem, nahrávání detekcí
pohybu, manuální nahrávání.
b) Nahrávání detekcí pohybu
Oblasti pro nahrávání jsou nastavitelné tak, že maximální počet na jeden kanál je 16
oblastí. Uživatel může také nastavovat citlivost pro sepnutí nahrávání pro každý
kanál. V případě aktivace tohoto módu bude nahrávání spuštěno pouze tehdy, pokud
je zachycen pohyb. Nahrávání bude ukončeno po volitelně nastaveném časovém
úseku.
c) Nahrávání aktivované alarmem
Podmínkou je instalace alarmu. Přístroj umožňuje vstup a výstup z instalovaného
alarmu.
d) Kontinuální nahrávání
Uživatel může nastavit složky pro ukládání dat na hard disk. Jakmile je první
definovaná složka zaplněna, systém automaticky začne ukládat data do složky
následující. Jestliže jsou zaplněny všechny nadefinované složky, při současně
aktivovaném módu kontinuálního nahrávání, budou nejstarší data přemazána.
Uživatel může také nastavit upozornění na nedostatečné volné místo na hard disku.
Následně, jakmile přístroj detekuje nedostatečné místo na disku ( při současně
vypnutém kontinuálním nahrávání ) automaticky vypne nahrávání.
e) P.T.Z funkce
Systém podporuje množství dekodérů. Uživatel může jeho prostřednictvím ovládat
interaktivní kamery, včetně jejich funkcí.
f) Uživatelský management
Pro zajištění maximální bezpečnosti systému mohou mít jednotliví uživatelé
nastavena různá práva, uživatelská jména a hesla
www.spyshops.cz
Stránka 4
g) Multi-channel display a další charakteristiky







Systém podporuje různé zobrazovací módy. Barvy schéma je
nastavitelné pro každý kanál, včetně kontrastu, jasu, odstínu i
sytosti barev.
MPEG4 komprese šetří prostor na disku
Ovládací funkce jako u běžného videa
Podpora rozsáhlých vyhledávacích možností – vyhledávání
podle data a času, kamery, nahrávacího módu a náhodná
kombinace uvedených tří metod
Podpora zálohování, volba mazání dle data a času, kamery
Možnost ovládání prostřednictvím LAN, intranetu a internetu
Uživatelsky příjemné prostředí
6.1 Požadavky na systém
CPU
Motherboard
HDD
RAM
VGA
OS
DirectX
USB
Intel P4 Celeron, min 1700MHz
Intel série 845/865/915
80GB min
256M min
GeForce2, GeForce4, FX5200, ATI
Rage128
Win 2000/2003/XP/Vista
9.0
2.0
Pozn : V případě, že používáte na Vašem disku formát partitions FAT32
doporučujeme provádět defragmentaci disku každých 10 – 30 dní. Ještě lepší je
používat pro nahrávání formát NTFS.
6.2 Specifikace
Formát : PAL/NTSC
Rozlišení : 320x240 / 640x480 ( NTSC ), 352x288 / 704x576 ( PAL )
Maximální Frame rate na kanál : 25 fps ( PAL ), 30 ftp ( NTSC )
Rozlišení obrazovky : 1024x768 / 16 bit nebo 32 bit
Kompresní poměr : 50kbps – 1.2Mbps
Formát dat : MPEG4
www.spyshops.cz
Stránka 5
7. Instalace hardware
7.1 Propojení s PC
Dle výše uvedených pokynů propojte přijímač s Vaším PC.
Pozn :
-
Ujistěte se, že Váš PC má USB 2.0
Při odpojování přijímače důsledně používejte bezpečné odpojení hardware
Pokud budete současně používat jiná USB zařízení může se stát, že Váš PC
připojený přijímač neidentifikuje
Nepoužívejte dvě USB video karty současně
Nepoužívejte přístroj současně s PCI video kartou
7.2 Instalace driveru ( ovladače )
-
Do CD mechaniky vložte přiložené CD a spusťte soubor Setup.exe,
přednastavený adresář je “ C:\Program Files\SuperDVD “
Pozn : V případě, že se Vám při spuštění SuperDVD objevuje zpráva “ Can´t find
card “ , restartujte PC.
a) Jakmile spustíte Setup.exe, objeví se obrazovka 2.30
www.spyshops.cz
Stránka 6
b) Na uvítací stránce, obr. 2.31 ( Welcome Page ) zvolte Next
c) Na další obrazovce 2.32 zvolte formát obrazu – doporučeno PAL
www.spyshops.cz
Stránka 7
d) Na obrazovce 2.34 vyberte místo pro uložení SuperDVD, příp. zvolte navržené
nastavení kliknutím na Next
e) Z volby na obr. 2.35 vyberte SuperDVD a zvolte Next
www.spyshops.cz
Stránka 8
f) Obr. 2.36 signalizuje úspěšné provedení instalace, klikněte na Finish
g) Nyní restartuje PC, na ploše se objeví ikona SuperDVD
www.spyshops.cz
Stránka 9
Pozn : V případě, že instalujete SuperDVD na Microsoft Vista nebo Windows 7,
potřebujete nejprve vybrat volbu, jak je znázorněno na obr. 2.38. Následující kroky
jsou shodné, jak je uvedeno výše ( instalace na Win XP ).
V případě, že se nepodaří SuperDVD otevřít, restartujte PC.
8. Hlavní funkce programu - hlavní menu
Po spuštění programu se zobrazí úvodní obrazovka
www.spyshops.cz
Stránka 10
8.1. Kontrolní panel displeje
Na tomto panelu se zobrazují tlačítka používaných Displej módů, a také indikátor
volné paměti na disku, tlačítko Auto Dwell (vysvětleno níže ), tlačítka pro zobrazení 1,
4, 6, 8, 9, 13, 16 kanálů.
Pozn :
-
Uživatel může poznat, která tlačítka jsou zapnuta podle jejich barvy
V případě, že máte nainstalovanou kartu pro 4 kanály, zobrazí se Vám pouze
tlačítka pro 1 a 4 kanály
Zobrazení následující stránky
Pokud při módech 1CH, 4CH, 6CH, 8CH, 9CH a 13CH stisknete tlačítko
systém Vám zobrazí následující stránku v závislosti na Displej módu.
a
Auto Dwell Displej mód
V případě, když chcete zobrazit všechny kanály postupně stiskněte tlačítko
tím aktivujete tzv. Auto Dwell Displej mód.
,
Rychlé přepnutí
V případě módů 4CH, 9CH a 16CH kliknutím na jakékoliv zobrazení kamery, u módů
6CH, 8CH a 13CH pak kliknutím na větší zobrazení přepnete rychle zobrazení na
zobrazený kanál přes celou obrazovku. Navíc u módů 6CH, 8Ch a 13CH změníte
zobrazení většího obrázku kliknutím na jakýkoliv jiný obrázek. Ten se poté stane
obrázkem větším. Opětovným kliknutím na celou obrazovku se vrátíte do původního
zobrazení.
www.spyshops.cz
Stránka 11
8.2 Přihlášení do systému
Klikněte na ikonku
a objeví se přihlašovací okno. Vložte své uživatelské
jméno a heslo. Defaultně nastavené uživatelé jméno je “SYSTEM“ a bez hesla. Po
zadání se uživatel dostane do základního rozhraní. Po přihlášení si můžete změnit
uživatelské jméno a heslo.
8.3 Nahrávání
Nahrávací módy
S ohledem na různé metody nahrávání můžete využívat následující 4 nahrávací
módy :
o
o
o
o
Časovač
Manuální nahrávací mód
Nahrávání detekcí pohybu
Nahrávání aktivací alarmu
Nahrávání detekcí pohybu a nahrávání aktivací alarmu se souhrnně nazývají Alarm
Record.
Nahrávání z více kamer najednou
V případě, že budete nahrávat z více kamer najednou, každá kamera bude nahrávat
samostatně a záznam se bude také ukládat do samostatného souboru. Parametry,
jako ID kamery, datum a čas nahrávky a nahrávací mód jsou ukládány společně do
nahraného souboru.
www.spyshops.cz
Stránka 12
Nastavení nahrávání
Na základní stránce ovládacího panelu pro nahrávání ( viz. výše ) si můžete nastavit
různé parametry nahrávání, konkrétně :
Time Stamp ( Záznam data a času ) - na nahraných záznamech bude zobrazeno
datum a čas
Switch – zaškrtnutí příslušné kamery u této volby Vám umožní přepínat mezi
zvolenými kamerami. Pokud nemáte pro určitý kanál nastavenu kameru,
doporučujeme ji neoznačovat, systém pak bude zbytečně hledat nefunkční zapojení
Manual Record ( Manuální nahrávání ) - Zvolená kamer bude nahrávat kontinuálně,
bez přerušení
Manual recording frame rate – Zde zvolíte počet snímků za sekundu pro Manuální
nahrávání
Schedule Record ( časové nahrávání ) – Volba časového nahrávání
Schedule Record frame rate - Zde zvolíte počet snímků za sekundu pro Časové
nahrávání
Motion Detection ( nahrávání detekcí pohybu ) – aktivace tohoto módu pro příslušné
kamery
Motion Record frame rate - Zde zvolíte počet snímků za sekundu pro nahrávání
detekcí pohybu
Senzor Record frame rate – jestliže jsou senzory využity pro tzv. trigger recording,
nastavení frame rate proběhne zde
Přístupová oprávnění – uživatelé jsou rozdělení do tří kategorií přístupů. Normal,
Power a Administrátor. Pouze administrátor může vidět všechna nastavení
Kvalita nahrávání – zde je možné nastavit kvalitu nahrávání každé kamery
www.spyshops.cz
Stránka 13
Audio In – systém podporuje nastavení Audia u jednoho kanálu, pokud máte na
svém PC adekvátní zvukovou kartu. Zde je možné vybrat jeden z video kanálů, který
bude obsahovat také audio.
Pozn : Uživatel si může zvolit více než jeden nahrávací mód
Panel nahrávacích statusů
Význam jednotlivých barev indikátorů v první řadě je následujcí :
1)
Normální status
2)
Status manuálního nahrávání
3)
Status Časového nahrávání
4)
Status nahrávání detekcí pohybu
5)
Status nahrávání alarmem
6)
Ztráta video signálu
Jesltliže se signál v druhém řádku zabarví takto
alarmu.
znamená to indikaci výstupu
Mód manuálního nahrávání
Jedná se o nejběžněji používaný typ módu. Pokud nemáte zvláštní požadavky,
zvolte tento mód.
www.spyshops.cz
Stránka 14
Pozn : Při krátkém nahrávání v manuálním módu můžete zvolit rychlé snímkování (
high frame rate ), při časovém nahrávání po dlouhou dobu naopak zvolte pomalé
snímkování ( low frame rate ).
Mód nahrávání aktivované senzorem alarmu
Uživatel si může zvolit tento typ módu pro sepnutí nahrávání alarmem ( chcete si
natočit co se bude dít při sepnutí vašeho alarmu )
Mód nahrávání detekcí pohybu
Tento mód umožňuje sepnout nahrávání v případě, že je v ohnisku kamery
zaznamenán pohyb. Např. někdo otevře dveře, tento pohyb sepne nahrávání
příslušné kamery a následně je možné na Vašem PC dohledat záznam, kdo dvěře
otevřel. V případě, že není zaznamenán pohyb, kamery nebudou nic natáčet, což
optimalizuje využití úložného místa na Vašem PC.
Pozn : Pro správné nastavení nahrávání detekcí pohybu bude třeba nastavení
provést na třech místech :



Vybrat Motion Detection pro konkrétní kanály v Základním
nastavení ( Basic Configuration )
Nakonfigurovat oblasti pro nahrávání konkrétních kanálů
v konfiguraci nahrávání ( Motion Detection Configuration )
Nakonfigurovat pracovní plán pro konkrétní kanály v časovém
nastavení ( Schedule Configuration )
Mód časového nahrávání
Uživatel si může nastavit v příslušném nastavení ( Schedule Configuration ) časový
plán nahrávání pro každý nahrávací mód. Zelený indikátor u příslušného kanálu
označuje zapnutý mód časového nahrávání. Podrobné nastavení je uvedeno dále.
Opakované nahrávání
Jestliže je aktivován tento mód, pak při zaplnění všech definovaných úložišť na disku
je automaticky přemazáván nejstarší záznam. Lze také nastavit automatické vypnutí,
pokud je paměť vymezeného prostoru na disku zaplněna do definované kapacity a
současně není zapnut mód opakovaného nahrávání.
9. Nastavení systému
Klikněte na ikonu
www.spyshops.cz
a zobrazí se Vám následující menu :
Stránka 15
Tlačítka po straně displeje mají následujcí význam :
Základní konfigurace
Konfigurace časového nahrávání
Konfigurace videa
Konfigurace nahrávání detekcí pohybu
www.spyshops.cz
Stránka 16
Konfigurace alarmu
P.T.Z. konfigurace
Uživatelská konfigurace
Návrat do hlavního menu
9.1 Základní konfigurace
Po stisknutí tlačítka
se dostanete do menu základního nastavení, kde si
můžete nastavit vybrané parametry dle svých preferencí nebo použít defaultní
nastavení.
Dwell interval - V případě, že v Hlavním menu nastavíte funkci Auto Dwell ( viz. str.
10 ), můžete si v menu výše nastavit interval zobrazení jednotlivých kanálů ( Dwell
Interv. )
www.spyshops.cz
Stránka 17
Nadpis ( Caption ) – Zde si můžete nastavit název jednotlivých kamer. K dispozici
jsou čtyři varianty :




None
ID
Name
ID/Name
- žádný nadpis
- udává číslo kamery, např. 1, 2, 3, atd.
- udává název kamery, např. Cam 1, Cam 2
- slučuje ID a název, např. 1/Cam 1, 2/Cam 2, atd.
Rozlišení záznamu – K dispozici jsou čtyři možnosti : 320x240, 352x288, 352x240 a
640x480 pro každý z používaných kanálů. V případě, že zvolíte 640x480, měli byste
současně vybrat volbu
, abyste zabránili tvorbě interferencí
na obrazovce. Mějte však na paměti, že toto rozlišení klade značné nároky na
procesor Vašeho PC.
Následující část se věnuje nastavení úložiště dat.
V uvedeném okně Vám systém nabídne volná úložiště na Vašem PC, kliknutím
můžete zvolit buď jedno nebo více míst pro uložení dat. Ohledně Opakovaného
nahrávání ( Recycle ) se prosím, vraťte na stránku 14.
V další sekci si můžete zvolit Vaše uživatelské jméno ( User name ) a heslo
( Password ). Po restartování Vašeho PC se Vás již systém dotáže na přihlašovací
údaje.
www.spyshops.cz
Stránka 18
Po určité době používání programu SuperDVD doporučujeme systém rebootovat.
Uvedená funkce provede v definovaném intervalu reboot automaticky. Stačí
zakliknout uvedený checkbox a nastavit interval ve dnech ( doporučeno 15 dní ) a
hodinu.
Návrat do hlavního menu proveďte stisknutím tlačítka
.
9.2 Konfigurace videa
Do nastavení se dostanete po stisknutí tlačítka
. Zde si můžete nastavit jas,
barevnost, kontrast, odstíny, automatické zesílení, posouváním tlačítka po přílušné
úsečce. Po stisknutí tlačítka Default se všechny nastavené hodnoty vrátí na výchozí
úroveň.
www.spyshops.cz
Stránka 19
Contrast
- Nastavení kontrastu
Brightness
- Nastavení jasu
Hue
- Nastavení odstínů
Saturation
- Nastavení nasycenosti barev
Auto Gain
- Může být nastaveno na Auto nebo Manual
Default
- Změní nastavení na výchozí úroveň
9.3 Konfigurace nahrávání detekcí pohybem
Do nastavení níže se dostanete stiskem tlačítka
www.spyshops.cz
.
Stránka 20
Pro každou kameru ( kanál ) lze nastavit :
Citlivost sepnutí kamery ( Sensitivity ) – lze nastavit v příslušném okně posunem
tlačítka doprava nebo doleva
Select all – zaškrtnutím vyberete všechny oblasti jedné kamery pro nahrávání detekcí
pohybu
Clear – zruší nastavení všech oblastí a následně je možné nastavit oblasti manuálně
kurzorem
Nastavení oblasti pro nahrávání detekcí pohybu
Chcete-li nastavit oblasti pro nahrávání pro konkrétní kanál vyberte nejprve kameru,
poté stiskněte tlačítko Clear a umístěte kurzor do boxu na levé straně. Objeví se
zelený box, znázorňující vybranou oblast pro nahrávání. Pro každou kameru ( kanál )
lze nastavit maximálně 16 takovýchto oblastí.
Stiskem tlačítka Clear zrušíte veškeré nastavení oblastí pro nahrávání.
www.spyshops.cz
Stránka 21
Nastavení senzitivity/citlivosti nahrávání
Citlivost nastavíte posunem tlačítka po liště směrem doprava nebo doleva.
9.3 Nastavení časového nahrávání
Po stisku tlačítka
se zobrazí následující obrazovka:
Systém umožňuje široké možnosti v časovém plánování nahrávání. Každý kanál (
kamera ) má tři nahrávací módy ( časové nahrávání, nahrávání detekcí pohybu a
nahrávání po alarmu ). Nastavení je možné provádět po dnech, počínaje nedělí, a to
pro každý z uvedených módů zvlášť. Alarm mód má nejvyšší prioritu
Jestliže potřebujete nastavit časové nahrávání pro konkrétní kanál, vyberte nejprve
příslušnou kameru a klikněte na příslušné barevné pole, poté klikněte na Edit pro
přidání plánu. Po nastavení stiskněte tlačítko Add, a tím potvrdíte nastavení pro
konkrétní kameru. Nové nastavení by nemělo být shodné s původním.
Stiskem tlačítka Delete zrušíte nastavený plán. Stiskem Delete All zrušíte veškerá
nastavení pro konkrétní kanál.
Detail nastavení pro konkrétní mód a kameru.
www.spyshops.cz
Stránka 22
9.4 Nastavení spouštěcích parametrů pro nahrávání detekci pohybem
Systém může získávat spouštěcí podněty jak lokálně, tak prostřednictvím LAN sítě.
9.4.1 Základní nastavení zapnutí nahrávání
Buzzer
- Zaškrtnutím pole nastavíte funkci, kdy při zapnutí PC Vás
bzučák upozorní na existující alarm situaci. Také si můžete nastavit, jak dlouho Vás
bude bzučák upozorňovat
PreRecord
- ????
Motion Holding Time – Zde je možné nastavit čas, který až tehdy, pokud je
překročen, začne nahrávání a upozornění buzzerem
Disk Shortage Alarm
- V případě, že je volné místo na disku menší než
nastavená hodnota a je nastaven Buzzer, alarm na tuto skutečnost upozorní
www.spyshops.cz
Stránka 23
9.4.2 Vzdálený alarm na LAN síti ( nelze přes internet )
Zakliknutím boxu o Remote Alarm se dostanete do menu na předchozí stránce, po
nastavení klikněte na tlačítko Add. Objeví se následující obrazovka :
Najděte příslušný terminál, klikněte na OK a zobrazí se Vám jméno terminálu,
podobně jako je uvedeno v následujícím boxu
www.spyshops.cz
Stránka 24
Nahrávání pomocí čidel alarmu ( volba Sensor Record )
Každý ze senzorů alarmu může spouštět několik kamer. Např. jestliže si uživatel
zvolí CAM1, CAM2 a CAM4 pro Senzor 1, tak jakmile je Senzor 1 aktivován, začnou
uvedené kamery natáčet. Pro signály alarmu lze též zvolit napětí High ( vysoké )
nebo Low ( nízké ).
www.spyshops.cz
Stránka 25
Výstupy jednotlivých alarmů ( volba Alarm Output )
Video Loss ( ztráta signálu ) – Uživatel si může nastavit alarmy pro tuto funkci. Např.
vyberete čidla alarm_out1, alarm_out3 a remote alarm pro tuto funkci. Po nastavení
ztráta signálu jakéhokoliv kanálu spustí uvedené alarmy ( červený signál na
nahrávacím panelu na str. 13 ) a uvede do chodu výzvu na terminály ( viz seznam
terminálů na straně 23 )
Disk Alarm – V případě, že je indikován nižší paměťový prostor na hard disku než je
nastaven, systém aktivuje vybrané alarmy.
Senzor 1 – Namontovaný a aktivovaný senzor, může být použit pro spouštění
různých alarmů
Motion 1 – Můžete si nastavit pohybové alarm senzory, prostřednictvím různých
alarmů a vzdálených alarmů
www.spyshops.cz
Stránka 26
Funkce Auto Mail
Po stisknutí tlačítka
vstoupíte do Konfigurace Alarmů, kde si můžete
nastavit různé typy alarmů pro nahrávání detekcí pohybu, propojit Váš systém s čidly
alarmů nebo nastavit alarm na nedostatek místa na vašem hard disku. Na této
obrazovce si můžete nastavit zasílání všech uvedených alarmů také přes Mail.
Do následující obrazovky se dostanete po kliknutí na tlačítko AutoMail v levém
horním rohu.
www.spyshops.cz
Stránka 27
Na této obrazovce si můžete nastavit emailový SMTP server odesílatele i adresáta,
stejně jako emailovou adresu.
Pozn : Adresa odesílatele i adresáta může být stejná.
Detail nastavení emailu :
www.spyshops.cz
Stránka 28
Receiver´s E-mail Address
- emailová adresa příjemce
Sender´s E-mail Address
- emailová adresa odesílatele
Sender´s SMTP Server
- emailový server odesílatele
E-mail Subject
- Popis emailu
Sender´s Password
- heslo odesílatele
Sender´s User Name
- uživatelské heslo odesílatele
Pro otestování nastavení stiskněte tlačítko Send Mail Test. V případě, že jsou
veškerá nastavení správná, objeví se pop-up okno „Message Sent Successfully“.
Jestliže je nějaké nastavení nefunkční, zobrazí se pop-up okno s příslušným
oznámením. Pokud v nastavení výše zaškrtnete box u Attachment ( příloha ), bude
na uvedený mail v případě spuštění alarmu zaslána příloha s fotkou.
Nastavení přílohy je uvedeno na další obrazovce :
Pozn : Na každý případ aktivovaného alarmu bude odeslán jeden obrázek.
Uživatel může nastavit krátkou zprávu pro příjemce, usnadňující identifikaci
obdrženého emailu.
www.spyshops.cz
Stránka 29
9.5 Konfigurace E-Map
Funkce E-map slouží k vizualizaci prostoru, pokrytého aktivními kamerami. E-Map se
vyznačuje jednoduchou obsluhou a názorným zobrazením každého statusu ve formě
několika-úrovňových stromových diagramů.
Vložení mapy
V OS Windows ukládejte související obrázky do složky Můj Počítač ve formátu .bmp
nebo .jpg.
Pro vstup stiskněte ikonu
, vstoupíte do EMap --- EMap Edit, stiskněte
pravé tlačítko “Load Picture“ v defaultním nastavení mapového rozhraní a vyberte
požadovaný mapový soubor v příslušném adresáři. Soubor otevřete, následně se
Vám zobrazí mapa v následujícím rozhraní :
Přetáhněte požadovanou kameru z levé strany na požadované místo ( maximálně
může být takto nastaveno 16 kamer nejednou ). Pravým tlačítkem klikněte na
„change icon“ v případě, když chcete zaměnit některou kameru nebo „delete“ pro
zrušení volby konkrétní kamery. Po ukončení volby kliknět na oblast mapy pravým
tlačítkem a pro uložení volby zvolte „save map“.
www.spyshops.cz
Stránka 30
Šedé mapové ikony mohou být posouvány po obrazovce mapy a nastaveny jako
submapa, existující hlavní mapy. V případě, že kliknete na ikonu mapy na levé straně
pravým tlačítkem myši a vyberete otevřít „open“, můžete si tak vytvořit mapu novou.
Také můžete kliknout pravým tlačítkem na modrou ikonku na levé straně mapy a po
výběru „rename“ můžete přejmenovat konkrétní mapu, příp. po výběru „close“
vybranou mapu zrušit.
Zobrazení mapy
Kliknutím na ikonu
vstoupíte do obrazovky EMap, kde můžete vidět
umístění všech nastavených kamer na přehledné obrazovce.
Jestliže je na určitém kanálu/kameře zaznamenán alarm signál, ikonka kamery se
zabarví žlutě. Pokud vyberete volbu „Auto Show“ , zaškrtnutím boxu v dolní části
obrazovky, pak v případě, že je aktivován alarm, bude příslušné pop-up okno
zobrazeno automaticky.V takovém případě, budete ihned vědět o místě, kde byl
alarm aktivován. Kliknutím pravým tlačítkem na příslušnou kameru se Vám ihned
zobrazí příslušná obrazovka kamerového záběru.
www.spyshops.cz
Stránka 31
Pozn :
o Mapový strom podporuje maximálně tři úrovně, další úroveň již nebude
možné vytvořit
o Při stahování obrázků bude velikost obrázku vždy proporcionálně
upravena dle velikosti základního zobrazení, které je 833x678
o V tomto rozraní, pokud kliknete pravým tlačítkem na zobarzení
okamžitého náhledu kamery, video karta 3316 nebude toto zobrazení
podporovat
o V případě použití nastavení „Auto Close“ pro případy, kdy E-Maps
automaticky zobrazují pop-up okna v případě aktivace alarmu, bude při
současné volbě nastavení „Holding Time“ okno automaticky uzavřeno,
pokud nebude zaznamenána žádná operace ani alarm. Funkce „Auto
Close“ je nedostupná pokud jsou okna E-Map otevírána manuálně
o Mapa prostoru v zobrazení E-Map je defaultně nastavena. Uživatel si
může vytvořit aktuální zobrazení prostor ( svoji Mapu ) a uložit si scan
tohoto zobrazení jako východisko pro vlastní nastavení E-Map
9.6 Konfigurace P.T.Z
Po kliknutí na ikonku
www.spyshops.cz
vstoupíte do následující obrazovky
Stránka 32
Nastavení protokolů
Zde si můžete nastavit různé protokoly, serial port number pro P.T.Z. zařízení
Select Camera
- vybraná kamera
Select PTZ Protocol
- vybraný PTZ protokol
Select COM
- vybraný komunikační port
PTZ Address
- PTZ adresa
Nastavení sériového portu
Nejdříve je nutné aktivovat pro příslušnou kameru PTZ kontrolní funkci a zvolit číslo
příslušného portu v nastavení PTZ protokolu. Následně pak nastavte související
parametry v následujícím menu
www.spyshops.cz
Stránka 33
Port
- číslo příslušného portu
Baud Rate
- nastavení přenosové rychlosti, defaultně nastaveno 9600
Data Bits
- počet bitů, defaultně 8
Parity
- nastavení sudé nebo liché parity, defaultně Null
Stop Bits
- defaultně 1
Pozn – nejprve u PTZ zařízení nastavte Baud Rate, Protocol a Address, poté teprve
nastavujte ostatní údaje
9.7 Uživatelské nastavení
Klikněte na ikonku
a vstoupíte do následující obrazovky
Po instalaci SuperDVD systém automaticky vygeneruje uživatelské heslo SYSTEM a
bez hesla. Uživatelé mohou využívat toto heslo pro přihlášení do systému a dále
přidávat ( Add ), měnit ( Edit ) a/nebo mazat ( Delete ) uživatelské parametry.
www.spyshops.cz
Stránka 34
Změna přístupových údajů
V obrazovce Uživatelského nastavení vyberte user a klikněte na Edit. V následujícím
menu můžete měnit heslo a přístupová práva.
Uživatelé zde mohou měnit svoje hesla přístupová práva, nikoliv však uživatelská
jména.
Pozn : Systém nabízí tři úrovně přístupových práv
Administrátor – nejvyšší úroveň přístupových práv, může měnit veškerá nastavení a
módy přehrávání
Power User – tento typ uživatele nemůže vstoupit do základního nastavení a jeho
změny, ostatní přístupy má shodné s administrátorem
Normal – tento typ uživatele může vstoupit pouze do obrazovky hlavního menu, viz
str. 9
Upozornění : Administrátoři mohou měnit práva ostatním Power userům a Normal
userům, nikoliv však ostatním administrátorům
Kliknutím na Add ( přidat uživatele )v Uživatelském nastavení se dostanete do
následující obrazovky
www.spyshops.cz
Stránka 35
Zde vložte uživatelské jméno, heslo, potvrzení hesla, uživatelská práva a klikněte na
OK.
Zrušení uživatele
V Uživatelském nastavení vyberte příslušného uživatele, klikněte na Delete
( zrušit ) a zrušení potvrďte ( Viz. následující obrazovka )
10. Ovládání P.T.Z.
V hlavním menu klikněte na ikonu
www.spyshops.cz
a vstoupíte do následující obrazovky
Stránka 36
Zde můžete ovládat P.T.Z. přístroje pomocí následujících tlačítek, nacházejících se
na pravé straně obrazovky.
Velký kruhový ovladač obsahuje pět tlačítek ( čtyři pro posun konkrétním směrem a
prostřední Stop ), ostatní tlačítka jsou Focus tlačítka, Zoomovací tlačítka, Iris tlačítka.
Kliknutím na
a
zvýšíte nebo snížíte zvolenou hodnotu.
Pokud chcete využít funkce P.T.Z., nejdříve otevřete P.T.Z. rozhraní ( str. 35 ), pak
klikněte na vybraný kanál/obrazovku ( objeví se červený okraj okolo vybrané
obrazovky ). Následně můžete využít P.T.Z. funkce pro konkrétní kamery.
Upozornění :
Pokud kliknete levým tlačítkem myši na jakoukoliv ikonu panelu výše se PTZ zařízení
začne pohybovat, pokud tlačítko myší pustíte, pohyb se zastaví.
www.spyshops.cz
Stránka 37
Pan Speed
- nastavení rychlosti otáčení v horizontální ose
Tilt Speed
- nastavení rychlosti naklápění ve vertikálním směru
Focus Speed
- rychlost zaměření
Zoom Speed
- rychlost zoomování
Po kliknutí na ikonku
se otevře pop-up okno a můžete si nastavit různé
přednastavení nebo skupinové nastavení.
K nastavení Preset Pointu ( přednastavených bodů ) nebo změně jejich názvů
klikněte nejprve na ikonu
. Každá skupina obsahuje několik Preset point.
V případě, že vyberete preset1, preset2 a preset3 pro skupinu GROUP1, vybrané
body budou automaticky zařazeny do sekvence ve sklupině GROUP1.
www.spyshops.cz
Stránka 38
Klikněte na
www.spyshops.cz
a zobrazí se následující pop-up okno :
Stránka 39
Dwell
- uživatel si zde může nastavit tzv. Dwell time, rychlost s jakou se
budou zobrazovat jednolivé sekvence na obrazovce.
11. Přehrávání a vyhledávání v nahraných záznamech
Klikněte na ikonu
v hlavním menu a vstoupíte do rozhraní a zobrazí se
vám následující obrazovka :
Toto rozhraní je rozděleno na čtyři oddíly : vyhledávací oddíl, přehrávací oddíl,
nahrávací oddíl a ostatní funkce.
Stisknutím
www.spyshops.cz
se vrátíte zpět k živému záznamu kamer.
Stránka 40
11.1 Vyhledávání
Písmena A,B,C označují oblasti pro tři typy vyhledávání.
A : Vyhledávání podle data
B : Vyhledávání v záložním i původním souboru
C: Vyhledávání podle nahrávacího módu
Z uvedených metod si můžete zvolit buď jednu nebo vyšší ( viz. obr. ) metodu
vyhledávání.
11.2 Přehrávání
Používaná tlačítka :
Přehrávání/Pauza
www.spyshops.cz
Stránka 41
Stop
Zpětné přehrávání, lze použít při přehrávání jednotlivého kanálu
Předchozí sekce, lze použít při přehrávání jednotlivého kanálu
Následující sekce, lze použít při přehrávání jednotlivého kanálu
Předchozí Frame, lze použít při přehrávání jednotlivého kanálu a
je v módu pauzy
Následující Frame, lze použít při přehrávání jednotlivého kanálu
a je v módu pauzy
Uživatel si může zvolit rychlost přehrávání v následujícím nastavení :
V následující sekci se zobrazují nahrané soubory různých kanálů :
www.spyshops.cz
Stránka 42
Uvedený záznam zobrazuje hodiny v rámci dne. Kliknutím na obrazovku docílíte
zvětšení obrazovky 10x, a tím budou dobře viditelné detaily. Pokud budete hledat
konkrétní sekci, přetáhněte myší do oblasti, kde s největší pravděpodobností nachází
hledaná oblast. V případě potřeby klikněte na danou oblast ještě jednou, docílíte tím
zvětšení příslušné oblasti.
Na levé straně jsou zobrazeny kanály k dispozici. Jakmile je určitý kanál vybrán pro
přehrání pozadí bude zvýrazněno nebo zešedne a zvýrazněný nadpis se objeví
vedle popisku příslušného kanálu.
Hlavní oblast ve středu zobrazuje detaily nahraných souborů. Různé barvy
znamenají různé typy záznamů. Význam jednotlivých barev je následující :
Záznamy manuálním nahráváním
Záznamy časovým nahráváním
Záznamy nahráváním detekcí pohybu
Záznamy aktivované senzory alarmu
Kliknutím na ikonku
spustíte přehrávání vybraných souborů. Systém nabízí
přehrávací módy 1CH ( kanál ), 4CH, 9CH a 16CH. Jednotlivé módy naleznete po
následujícími ikonkami :
Defaultně je nastaven přehrávací mód 1CH, tedy Camera1. Pokud budete chtít tento
přehrávací mód použít pro jinou kameru, klikněte na ikonku
následující tabulka
www.spyshops.cz
, objeví se
Stránka 43
V uvedené tabulce si můžete zvolit vždy jednu kameru v módu 1CH.
Pokud budete chtít sledovat najednou 4 kanály/kamery, klikněte na ikonku
a objeví se následující tabulka :
Zde si můžete pro přehrávání zvolit vždy 4 kanály/kamery ze všech nabízených (
aktivních ). V nastavování Vám systém pomáhá předvolbami pro první 4 kanály,
druhé až čtvrté 4 kanály. Kanály zvolíte klikem na příslušné tlačítko vlevo.
Stejně lze použít i ikonky pro nastavení 9CH, resp. 16CH. Pro potvrzení příslušných
voleb klikněte vždy na tlačítko OK.
www.spyshops.cz
Stránka 44
11.3 Ostatní funkce
Zálohování nahrávek
Klikněte na ikonku
a vstoupíte do následující obrazovky :
Zde si můžete vybrat kamery, ze kterých chcete nahrávat záznam a následně zvolit
umístění, kam bude záznam ukládán. Můžete využívat následující funkce. Obrazovka
je rozdělena do čtyř částí :
A
Oblast pro výběr kamery pro nahrávání – zde můžete zvolit jednu nebo více
kamer
B
Oblast pro výběr data a času nahrávání – zde si můžete zvolit začátek a konec
nahrávání pro nahrávání vybraných kamer ze sekce A
C
Volba umístění nahraných souborů – zde si můžete zvolit adresář pro uložení
nahrávek
D
Oblast pro volbu poznámek
Po stisku tlačítka Start začnete nahrávat.
www.spyshops.cz
Stránka 45
Mazání nahrávek
Po stisku následující ikonky
se Vám zobrazí následující obrazovka
Nejprve si vyberte z levé části kameru, a poté zvolte začátek ( From ) a konec
( To ) záznamu, který chcete vymazat. Mazání zahájíte stiskem tlačítka Start.
Snímání obrázků
V této sekci můžete použít následující tři ikonky :
Snímání obrázků
Tato funkce může být použita pouze v módu Pauzy ( obrazovka str. 39 ). Jestliže
zvolíte při přehrávání jednotlivého kanálu volbu Pauzy, automaticky se objeví
následující ovládací obrazovka, ve které si můžete upravit konkrétní snímek. Po
stisku tlačítka Default si upravíte základní nastavení :
www.spyshops.cz
Stránka 46
Pokud při přehrávání v módu Pauzy stisknete tlačítko
následující obrazovka :
a objeví se
Zde můžete vybrat počet obrázků, které mají být zobrazeny, zdali má být zobrazeno
číslo kamery a datum. Dále klikněte na tlačítko Browse a vyberte místo na disku pro
uložení vybraného obrázku. Stisknutím tlačítka Save obrázek uložíte.
Vybrané obrázky můžete také tisknout. K nastavení tisku se dostanete klinkutím na
ikonku
www.spyshops.cz
. Zobrazí se vám standardní Windows obrazovka pro nastavení tisku
Stránka 47
Po nastavení tisku si můžete vybraný obrázek vytisknout. Klikněte na ikonku
a zobrazí se následující obrazovka :
Po kliknutí na
nebo
, můžete při následném použití tlačítek
pohybovat obrázkem nahoru, dolů, doprava nebo doleva. Po kliknutí
na tlačítko
, můžete při použití tlačítek
obrázek zoomovat. Po stisknutí tlačítka
nastavení. Stisknutím tlačítka Print obrázek vytisknete.
nebo
se vrátíte k původnímu
Přiblížení/ oddálení
Při přehrávání jednotlivého kanálu se objeví následující ikonky
. Kliknutím na ikonku
přehrávaný záznam obraz zmenšíte. Ikonka
www.spyshops.cz
a následným kliknutím na
má opačnou funkci.
Stránka 48
Třetí ikonka
vrátí zobrazení do původní velikosti.
Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.
Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou
odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.
Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat na
našem emailu [email protected]
www.spyshops.cz
Stránka 49

Podobné dokumenty

Vývoj léčiv

Vývoj léčiv závaţné vedlejší účinky (FDA 1990) = prostě zvířata nejsou totéţ co lidé

Více

Návod k použití UD 3004

Návod k použití UD 3004 Zobrazení více kanálů najednou – systém umožňuje různé formy zobrazení kamer – celoobrazovkové, automatické přepínání kanálů...

Více

Vývoj léčiva od objevu po zavedení do praxe

Vývoj léčiva od objevu po zavedení do praxe závaţné vedlejší účinky (FDA 1990) = prostě zvířata nejsou totéţ co lidé

Více

GNU Radio

GNU Radio Cubesat. V rámci tohoto projektu vznikl Funcube Dongle, původně přijímač telemetrie. Má však univerzální použití a lze použít i s GNU rádiem. Rozšířitelné na rozsah 50 MHz – 2000 MHz (horší vlastno...

Více

Navod k pouziti - Neviditelne mikrosluchatko Micro

Navod k pouziti - Neviditelne mikrosluchatko Micro Pokud používáte spojení menší a větší části, zasunujte sluchátko do ucha tak, že větší váleček bude směřovat blíže k bubínku Po zasunutí sluchátka zapněte vaši smyčku dle návodu Tím je celý set při...

Více

Meteostanice s HD kamerou

Meteostanice s HD kamerou Nahrávání videa – Jakmile PIR senzor zachytí pohyb, spustí se do 5s nahrávání videa. Červená dioda bude svítit. Délka jednoho záznamu se bude v závislosti na intenzitě pohybu pohybovat v rozmezí 5s...

Více

Hry v matematice 1. stupně

Hry v matematice 1. stupně Zdůrazňuje, že největší problémy v matematice mají žáci s řešením slovních úloh, neboť jejich řešení je provázeno emocionálními procesy (řešení úloh vyvolává napětí), které mají několik fází: 1. Vz...

Více

VŽIJTE SE

VŽIJTE SE přidáte klávesnici bez nutnosti instalovat další USB přijímač. Pokročilá 2,4GHz bezdrátová konektivita zaručí bezdrátové pohodlí a rychlý přenos dat. (217100336)

Více

Návod k použití

Návod k použití ení výstupu v režimu "F "F, N", dojde při dosažení předvolby k trvalému výstupu. Při nastavení funkce se neobjeví "OUT2 output time". • Při nastavení výstupu v režimu "S, T, D" výstup bude jeden z ...

Více