Červen 2015 - Město Nymburk

Komentáře

Transkript

Červen 2015 - Město Nymburk
Městský zpravodaj
Informační měsíčník
Červen 2015
ZDARMA
Aktuality
str. 4
Nymburáci poprvé fandili hokeji
pod hradbami.
Velká obrazovka a atmosféra hromadného
fandění byla, chybělo
jen vítězství našich.
Slovo úvodem
Milí přátelé divadla a města Nymburk,
jelikož se divadelní sezóna
2014/2015 již pomalu blíží ke konci,
rád bych vám touto cestou poděkoval
za vaši přízeň. Velice nás těší, že většina představení je
zcela vyprodána,
což svědčí o vašem velkém zájmu.
My se budeme
i nadále snažit
o co největší pestrost a kvalitu vybraných titulů tak, aby byl program
atraktivní pro všechny věkové kategorie a náročnosti diváka.
Do nové sezóny připravujeme tradiční sobotní pohádky pro děti, koncerty i večerní představení. V abonentní řadě se setkáme mimo jiné
s Danielou Kolářovou, Terezou Kostkovou, Stanislavem Zindulkou, Milanem Lasicou nebo s držitelkou ceny
Thálie za rok 2014 - Vilmou Cibulkovou. Opět se můžeme těšit na vystoupení Bohemia Baletu Praha a také na
již tradiční Večery v klubu.
Mezi novinky bude patřit nový klubový pořad Jazz v divadle. V rámci
spolupráce s MěKS navážeme na Jazzový týden v kapli, který bude probíhat vždy v letním období a posluchačům vyplníme dlouhé zimní večery
tímto žánrem.
Po letní rekonstrukci elektroinstalace se na vás opět těšíme v říjnu 2015.
Jaroslav Kříž,
ředitel Hálkova městského divadla
Rozhovor
str. 5
Kultura str. 9 - 15
Nymburská kniha
slaví úspěch.
S Věrou Špinarovou
nejen o sportu.
Kniha místních autorů získala ocenění.
Nechte se inspirovat
přehledy a programy
kulturních akcí a institucí v Nymburce.
Rozhovor se zpěvačkou, stálicí české
rock - popové scény
v Hálkově městském
divadle.
Na náměstí se po 70 letech válčilo.
Naštěstí jen ve vzpomínce
Víte, že Nymburk patřil k prvním městům, která se postavila Němcům na konci 2. světové války? Jak to v Nymburce vypadalo před sedmdesáti lety připomněla skupina SPVH Sever 2013
s vojenskou technikou a herci divadelního souboru Hálek na Náměstí Přemyslovců v sobotu 2.
května. Lidé si navíc prohlédli historická vojenská vozidla, poslechli komentář Michala Plavce a Pavla Fojtíka i vysílání dobového rozhlasu. Krvavé finále bylo v názvu komponovaného
večera v divadle, který připomněl otisky války v paměti českých zemích. (oha)
Zasedání zastupitelů
Setkání s občany
Vážení spoluobčané,
zveme vás na veřejné zasedání zastupitelů města
Nymburk, které se koná ve středu 10. června
2015 od 16 hodin v Malém sále Obecního
domu. Program jednání je k dispozici na webu
města v sekci Úřední deska a na úřední desce
před městským úřadem.
Vážení spoluobčané,
na prvním setkání s občany v Jankovicích
se sešlo asi třicet místních a akci hodnotili
pozitivně. Následující setkání je plánováno na
čtvrtek 4. června 2015 v lokalitě Habeš. Třetí
setkání vedení města s občany se uskuteční ve
čtvrtek 25. června 2015 na Všechlapském vršku.
Více informací čtěte na straně 3.
TIŠTĚNO NA RECYKLOVANÉM PAPÍRU
TIŠTĚNO NA RECYKLOVANÉM PAPÍRU
AKTUALITY
Biokontejnery opět v červenci
LETNÍ ZPRAVODAJ
V NOVÉM
Letním dvojčíslem počínaje,
převlečeme zpravodaj do nové
podoby. Stejně jako našim šatníkům i jemu trochu odlehčíme.
Stále ale budeme našim čtenářům doručovat pestrý obsah
a podstatné informace nejen
z radnice zdarma přímo do
schránek. Jen pod kratším názvem Nymburský zpravodaj.
Nechte se překvapit! (oha)
Do těchto míst zamíří biokontejnery během července
(mapa ke dni 19. 5. 2015)
Padesát kontejnerů na bioodpad již město rozdalo v rámci pilotního projektu, který zatím
podle ředitele Technických služeb města Nymburka funguje bezproblémově. V polovině
průběhu ankety, která byla pro další zájemce vyhlášena na webu města, se o vlastní biokontejner přihlásilo 120 domácností. Město jim vyhoví během července. Hlásit se mohou
ještě do konce června on-line nebo osobně na Městském úřadu Nymburk. (oha)
Text a foto titul: Olga Havránková, Pavel Fojtík
„H“ chystá oddělení následné intenzivní péče
Nymburská nemocnice prochází postupnou
obměnou. Již za pár měsíců se zcela změní část
druhého patra pavilonu
H, kde zázemí sloužící
k poskytování pooperační
péče dostane novou tvář.
Přestože se jedná o moderní pavilon, je nutné jej
pronajímat z důvodu udržitelnosti. Pojišťovny totiž
nenasmlouvaly kapacitu
lůžek v plném rozsahu.
„Služby v nymburské
nemocnici zkvalitní oddělení následné intenzivní
péče, které bude na základě
smlouvy provozovat v pronajatých prostorách společnost Chronicare s.r.o.,“
vysvětluje Alena Havelková, jednatelka Nemocnice
Nymburk s. r. o.
Společnost Chronicare
byla vybrána na základě
vyhodnocení nabídek podaných k záměru zveřejněného dne 9. 10. 2013
o možnosti podnájmu nebytových prostor. Nemocnice spoluprací s firmou
získá nejenom zrekonstruované prostory, znamená
pro ni také výrazný finanč-
2
ní přínos a bude také moci
generovat pacienty na oddělení následné péče, které
se chystá zřídit. Navíc oddělení následné intenzivní
péče významným způsobem zvýší kvalitu lékařské
péče pro pacienty z celého
Nymburska.
Prostory byly ke stavbě předány 24. dubna
a rekonstrukce by měla být
dokončena v závěru srpna
letošního roku. Pravidelně
na ní s týdenní frekvencí
probíhají kontrolní dny.
Těch se mimo jiné účastní
MUDr. Luboš Kmeť, jednatel Chornicare s.r.o.
„Do dnešních dnů proběhla řada intenzivních
jednání, která byla naplněna snahou najít optimální
model spolupráce mezi
naší společností a nemocnicí Nymburk tak, aby výsledná varianta co nejvíce
vyhovovala potřebám nemocnice, zejména z pohledu maximálních možností
jejího dalšího rozvoje, při
zachování původního záměru zřízení pracoviště
chronické intenzivní péče.
Celý tento proces byl nyní
završen zahájením částečné přestavby zázemí operačních sálů nákladem naší
společnosti, díky kterému
nemocnice získá nové
a kvalitní prostory pro zázemí pacientů a moderní
jednotku pooperační intenzivní péče,“ vysvětluje Luboš Kmeť.
Při plánování byly vzaty v potaz i připomínky uživatele, respektive personálu nemocnice. Na základě
nich se tak ještě změnila
chodba, která byla dispozičně upravena tak, aby
lépe vyhovovala především
transportním požadavkům.
Dalším krokem po
zprovoznění
pracoviště
následné intenzivní péče
společností
Chronicare
bude rekonstrukce pavilonu bývalého dětského
oddělení, kde získá nemocnice prostor pro rozšíření
svých služeb o následnou
lůžkovou a eventuálně rehabilitační péči. Celý tento
záměr byl také kladně hodnocen ministrem zdravotnictví ČR a zástupci VZP
při jejich nedávné návštěvě
v nemocnici. (ps)
SCHRÁNKA
NA PÍSEMNOSTI
JE TU STÁLE
Podání
písemnosti
městu
Nymburk nebo Městskému
úřadu Nymburk lze učinit
prostřednictvím pošty nebo
osobně na podatelně úřadu
v přízemí budovy čp. 163 Náměstí Přemyslovců, denně
v pracovní době (Po, St od 7.30
do 17 hodin, Út od 7 do 15.30
hodin, Čt od 7 do 16 hodin,
Pá od 7 do 13 hodin). Podání,
která nevyžadují potvrzení o doručení, lze vkládat do schránky
umístěné u bočního vjezdu pro
městskou policii z Boleslavské
ulice. (oha)
ZVÍTĚZILA VARIANTA NOVÉHO BAZÉNU U LABE
Zastupitelé na posledním dubnovém zasedání schválili, že
pokud dojde ke stavbě plaveckého bazénu s dalšími herními
a relaxačními prvky, bude se
jednat o stavbu v areálu zimního
stadionu u Labe. Nikoli ve staré budově plaveckého bazénu
v centru. Myšlenku rekonstrukce stávajícího starého bazénu
zcela opustili. Vedení města
otevře diskusi s občany a zadá
studii na nový bazén. Starosta
Tomáš Mach věří ve vytíženost nového bazénu také díky
místním plaveckým oddílům
a připouští výhodu umístění
u řeky kvůli říčním lázním. První dokumentaci chce mít letos.
Město spojí financování stavby
s dotací. (oha)
AKTUALITY
Vedení města se setkalo s občany Jankovic
Skupina třiceti lidí obešla ve čtvrtek 14. května sídliště Jankovice. Jeho obyvatelé měli
poprvé v Nymburce možnost poukázat na
problémy a postřehy radním přímo v místě, kde žijí. Řešilo se především parkování
a doprava, oprava chodníků, koše a další.
kého prostředí ve svém okolí
musí každý začít sám u sebe,“
sdělil starosta Tomáš Mach
a upozornil také na možnost
využití aplikace na webu TS
města Nymburka, kam lze
vkládat text a fotografie problematického místa či závady.
Červnová setkání začnou
v 17 hodin v Habeši na křižovatce ulic Maršála Koněva
a Na Splavech a na Všechlapském vršku u dětského hřiště,
směrem k ulici Železničářů, Velelibská, Všechlapská
a Zdonínská.
Text a foto 2x: Olga Havránková
Starosta města, místostarosta a uvolněný radní spolu
s pracovníky radnice a městské policie vyslechli a zaznamenali stížnosti, postřehy
o nedostatcích, ale i pochvaly. Lidé pozitivně hodnotili
výměnu písku v dětských
pískovištích a samotnou
schůzku. Výčet bodů, na které se městský úřad zaměří, je
zveřejněn na webu města.
„Ze schůzky vyplynulo
šestnáct úkolů, které město
postupně plní. Zároveň apeluji na samotné občany, protože ohledně pořádku a hez-
Dalším odlehčením houstnoucí dopravy v Nymburce
má být do budoucna obchvat
kolem Drahelic. Počítá s ním
aktuální územní plán města,
což je pozitivní pro dlouhodobé zabezpečení plynulosti
dopravy přes město a snesitelnosti množství dopravy. Co se
týče samotné realizace stavby
obchvatu, jedná se o akci, která vyžaduje přípravu mnoho
let dopředu.
Územní plán, který měs-
to Nymburk schválilo v roce
2004, navrhuje řešení dopravních závad na celém území
města.
„Komunikace, jak jsou
trasovány dnes, neodpovídají
množství dnešního provozu.
Při budování města před sedmi sty lety se zkrátka nepočítalo s dnešním transitním
provozem ani počtem osobních automobilů na jednu domácnost. Proto v současnosti
a do budoucnosti musí město
INZERCE
Strojní a tlakové čištění
ucpané kanalizace
________________________
www.instal-hampl.net
tel.:
603
206 370, 325 51 54 04
________________________
OBCHOD – INSTALATÉRSKÉ POTŘEBY
pracovat s možnostmi odvádění dopravy z centra, za což
jsou občané rádi,“ vysvětlil
starosta Nymburka Tomáš
Mach.
Ve spolupráci s Krajským úřadem Středočeského
kraje bylo navrženo dopravní řešení závad, které doprovází silnice druhé a třetí třídy
vedoucí přes centrum města
včetně silnice II/331. Jedná
se o silnici, která pokračuje
přes Babín na Poděbrady.
V Drahelicích, v místě napojení na ulici Krajní, by měla
tato silnice odbočit ze své
současné trasy a vést směrem k trati. Dále by se měla
napojit na stávající obchvat.
Územní plán tvořilo řádově třicet odborníků ze
všech dotčených oblastí
a různých hledisek. S touto
podobou územního plánu
počítá také krajský územní plán. Varianta budoucího
vedení silnice II/331 s napojením na stávající obchvat
vznikla jako ideální ze všech
ostatních a územní plán s ní
počítá od roku 2004. V současnosti však není ani v přípravné fázi k realizaci.
„Územní plán je otevřený dokument a stejně jako
se vyvíjí podoba lokalit, se
po čase aktualizuje. Počítám
s tím, že na základě objektivních skutečností vzejde
požadavek města na krajský
úřad na aktualizaci územního plánu, což může napomoci vyřešit sporná místa
ohledně pozemků,“ uvedl
starosta Tomáš Mach.
Po schválení územního
plánu došlo ke změně okolních pozemků ze zemědělské půdy na stavební parcely
na žádost občanů. Koridor
pro budoucí obchvat počítá
s dostatečným prostorem pro
protihluková opatření.
Řádková inzerce:
► Koupím JAWA - ČZ: mopeda, skútr, motocykl, vozík PAV, s doklady i bez. Možno i díly a vraky. 777 589 258
3
Text: Olga Havránková
Budoucí obchvat kolem Drahelic reaguje na trend v dopravě
AKTUALITY OBRAZEM
Nymburk poprvé fandil českým hokejistům pod hradbami
Nymburáci uklízeli břehy Labe
Nymburáci i lidé z okolí si poprvé vychutnali atmosféru hokejového mistrovství světa před velkoplošnou obrazovkou ve svém
městě. Starosta, místní Rádio Patriot, MěKS, Technické služby
a Sbor dobrovolných hasičů města Nymburk ani podnikatelé, kteří
akci uspořádali a podpořili, nemohli ovlivnit výsledek semifinále
Česko - USA. Tak společně pár set lidí v Parku Pod Hradbami
prožilo i zklamání ze čtvrtého místa na domácí půdě. (oha) Foto:
Olga Havránková
Šachové turnaje v Nymburce obnovují tradici
Třicet lidí se zapojilo do akce Ukliďme Česko v Nymburce
a dohromady naplnili šedesát pytlů odpadky, které vysbírali
z obou břehů Labe podél cyklostezek a z řeky. Nymburský starosta se do akce natolik vžil, že podpořil její celorepublikovou
propagaci videem a rozhlasovými spoty na Rádiu Patriot, které bylo mediálním partnerem. V sobotu 18. dubna pak přišel
uklízet s tím, že plánuje úklid opakovat po celém Nymburce.
Video z akce na www.meu-nbk.cz. (oha) Foto: O. Havránková
Děti ve školce si vyzkoušely práci strážníků
Mezi sto šesti šachisty tři čeští velmistři (na snímku mezinárodní
mistr Josef Přibyl z Prahy, 3. místo), dva slovenští, desítka nymburských šachistů, čtyři šachistky. Takové bylo obsazení sálu
Dělnického domu v sobotu 18. dubna, kdy odstartoval první ročník šachového turnaje O pohár starosty města Nymburk. Vysoká
účast hned na prvním novodobém šachovém turnaji v Nymburce
povzbudila organizátora Jiřího Sobotku k pokračování. I přestože
nejlepší nymburský hráč Ondřej Dlouhý obsadil 39. místo. (oha)
Foto: Olga Havránková
INZERCE
V úterý dne 12. května navštívili strážníci městské policie
děti v Mateřské školce Růženka na Zálabí. Malí posluchači si mohli prohlédnout služební vozidlo a výstroj strážníků. Dále se dozvěděli, jak si bezpečně počínat na hřišti
i v dopravním provozu a každý zájemce si mohl vyzkoušet
odchytit toulavého psa a promluvit k davu z policejního
megafonu. (sil) Foto: archiv MP Nymburk
4
ROZHOVOR
Rozhovor se zpěvačkou Věrou Špinarovou před koncertem v Hálkově městském divadle:
Přestože měla za sebou už
několik koncertů a tiskovou
konferenci, poskytla rozhovor našemu zpravodaji před
svým koncertem v Nymburce. V šatně se rozhovořila
s moravským přízvukem.
Rock-popová stálice okouzluje svým sytým hlasem
a temperamentním projevem
už 48 let. Věra Špinarová
v současnosti zpívá s Bandem
Adama Pavlíka.
Začnu trochu nehudebně. Sledujete mistrovství
světa v hokeji? V upoutávce
je pěvkyně, která si s chutí
zařve mezi fanoušky. Zařvete si také „gól“? Nebojíte se o hlasivky?
Určitě si zařvu, i když sleduji hokej doma. Jsem velký
sportovní fanda a také televizní maniak, sleduji všechny
sporty. Nejen aktuální mistrovství světa v hokeji, ale teď
jsem držela palce Kvitové
a Berdychovi. Našim sportovcům fandím na všech frontách a o hlasivky se nebojím.
Na váš web píší vaše fanynky poděkování za koncerty a úžasnou energii,
kterou jim posíláte z pódia.
Kde čerpáte energii?
Bude to tím, že mám ráda
pódium, zpívám ráda a lidi,
s nimiž se potkávám na koncertech, jsou skvělí. Určitě je
to vzájemné.
Jak odpočíváte?
Mám za sebou koncert
v Litvínově, tiskovku s novináři a fotografy, dnes koncert
v Nymburce a zítra jedeme do
Ostravy. Už se těším domů.
Tam mám klídek ve zrekonstruovaném domě, kde na mě
čeká šestiměsíční štěně německého ovčáka. To je moje
zlatíčko. Stejně jako Beny,
osmiletý knírač. Potřebuji
v domě velkého psa – hlídače. Aby měl dobrou povahu,
zároveň hlídal a přitom byl
přátelský k rodině a snášel
dobře společnost, protože je
u nás často rušno. Se správ-
Věra Špinarová. Foto: Petr Burda
nou výchovou mi pomáhá
kamarád Libor, který je vlastně takový pes převtělený do
člověka.
Jste
milovnice
psů.
S Nymburkem spojený Bohumil Hrabal byl zase milovníkem koček.
Nejsem vyhraněná, mám
objednaná dvě koťátka. Bydlím totiž v malé obci, s velkou
zahradou, kolem pole, myší
je tam dost. Měla jsem kočku,
která odešla, stejně jako pes
Argo. Ten kočky moc nemusel, takže teď se budu snažit,
aby si na sebe štěně a koťata
zvykala od malička.
Pana Hrabala si pamatuji z
pražské restaurace U Zlatého
tygra. Tam měl svůj koutek,
kam chodil na pivo, poseděl
s přáteli. Takže si ho pamatuji
osobně.
Co vy a pivo?
Já jsem pivař. Pivo si dám
radši, než cokoli jiného z alkoholu.
Narodila jste se ve znamení kozoroha. V čem jste
kozoroh?
Kozoroh je zemské znamení a i já jsem realista. Nejsem člověk, který lítá někde
v oblacích, a někdy závidím
lidem, kteří umí hodit všechno za hlavu a říct si „však
co“. Jsem člověk upřímný,
Věra Špinarová zpívá s Bandem Adama Pavlíka, svého syna.
Foto: archiv Věry Špinarové
nemám ráda faleš a podrazy,
ty mě mohou zlomit. Jsem
pořádkumilovná a myslím, že
i cílevědomá. Jdu si za svým,
ale umím i hodit zpátečku.
Nevydržím se totiž s nikým
dlouho zlobit. Mé báječné
mamince občas praštím s telefonem, ale za chvíli jí volám zpátky jakoby nic.
Nezlobilo vás, třeba když
jste byla malá, že máte narozeniny blízko Vánoc?
Přiznám se, že oslavy narozenin ani jmenin moc neprožívám. Je to pro mě spíš
zbytečná věc. Proč si pořád
připomínat, že už je člověk
zase starší? (smích) Opravdu
pořádně jsem oslavila osmnáctiny s takovým tím pocitem „hurá do života!“ Potom
některé kulatiny, které stály
za to.
Třídíte odpad?
Třídím, doma mám čtyři
popelnice. Nejvíc plastu jsem
měla s nákupem balené vody.
Potom jsem zjistila, že mám
v domě výbornou kohoutkovou vodu a už jinou nepiju,
takže ani nemusím pořád sešlapávat petky.
V Nymburce jistě nezpíváte poprvé.
Už jsem u vás byla několikrát, zpívala jsem na náměstí,
dnes v divadle. Je to tu v pohodě, zpívá se mi tu dobře.
Na který koncert byste pozvala naše čtenáře?
I když jsou všechny přehledně k dohledání na vašem webu.
Každý si může vybrat na
webových stránkách, kam
má na můj koncert nejblíž,
během celého léta, podzimu,
ráda je uvidím. Těším se také
na společný dvojkoncert s Petrou Janů. Do měst se hodně
a rádi vracíme, takže v Nymburce asi tak za dva roky opět
nashledanou.
Děkuji za rozhovor
a zase někdy v Nymburce
nashledanou.
5
Text: Olga Havránková
S chutí si zařvu „gól“ a pana Hrabala si pamatuji osobně
SERIÁL O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
Školy získají kompenzační pomůcky
S jakými problémy se v současnosti potýkají školská zařízení na Nymbursku?
Jaká je vize místního základního školství?
Společnou strategii pomáhá najít projekt
„ORP Nymburk – společně na cestě ke kvalitě vzdělávání.“ V rámci poslední fáze projektu se mohou školy těšit také na kompenzační pomůcky.
Zástupci základních škol
na Nymbursku se během tří
měsíců již třikrát sešli ohledně
vytvoření strategického plánu
zvyšování kvality vzdělávání.
Z jejich nápadů a připomínek
vznikl dokument Lokální strategie zvyšování kvality vzdělávání základních škol v ORP
Nymburk. Tento dokument
mapuje silné a slabé stránky
jednotlivých škol. Pomocí
diskuze a pojmenování problémových okruhů najdou základní školy snáze řešení třeba
díky svým silným stránkám,
které si zároveň lépe uvědomí.
Strategický dokument je nyní
v připomínkovém řízení a po
schválení Radou města bude
k dispozici na všech zapojených základních školách.
Dokument nabízí řešení
problémů, které jsou společné
Diskuse o možnostech školství na
Nymbursku na nymburské radnici.
Foto: Michaela Tauferová
snad všem základním školám.
Jedná se například o rozdílnou
naplněnost škol, nedostačující
vybavenost odborných učeben, zvyšující se počet žáků
se speciálními vzdělávacími
potřebami a s tím spojená vyšší
náročnost pro učitele.
Nedostatečnou vybavenost
škol na Nymbursku částečně
řeší již samotný projekt a to
poskytnutím moderních pomůcek do výuky. Už dnes žáci
využívají tablety, druhé sady
učebnic, didaktické pomůcky
Logico Piccolo a nové knihy
do čtenářských klubů. Ještě se
mohou těšit na kompenzační
pomůcky. Pedagogové v rámci
projektu získali odbornou literaturu a byli proškoleni v dalším vzdělávání.
Všechny přínosy projektu
budou prezentovány veřejnosti
na závěrečné konferenci, jejíž
termín bude zveřejněn v Aktualitách na webu města.
Olga Havránková
Respondeo pomáhá lidem nejen v Nymburce už 12 let
Exekuce, rozpad manželství, domácí násilí,
problémy s péčí o dítě. V těžkých životních
situacích pomáhá nezisková organizace
Respondeo, o. s.
Všechny její služby jsou
bezplatné, diskrétní a nestranné a jsou určeny pro lidi, kteří
jsou v obtížné situaci, stali se
oběťmi trestného činu nebo
domácího násilí.
Občanská poradna je určena klientům, kteří se ocitli
v těžké životní situaci a neví,
jak z ní ven. Trápí je dluhy
a exekuce včetně insolvence,
rozpad manželství, pracovněprávní vztahy, problémy s bydlením, majetkoprávní spory,
dědictví apod. Klienti mohou
využít poradenství, pomoc při
orientaci v problému, podporu při zpracování dokumentů,
zprostředkování kontaktů atd.
Do této služby je vhodné se
z kapacitních důvodů objednat.
Intervenční centrum nabízí svoje služby obětem nebo
svědkům domácího násilí, ať
už se jedná o násilí mezi partnery, rodiči a dětmi či vnuky
či jinými členy domácnosti.
Snahou intervenčního centra
je podpořit a posílit ohrožené
osoby při řešení nelehké situace, a to po všech stránkách
(ošetření psychického stavu,
pomoc v právních otázkách,
asistence při jednání). Nabízíme konzultace na pobočce
v Nymburce či terénní formu
setkání.
Služby pro oběti trestných činů jsou tu pro oběti
trestných činů či osoby, které
se tak cítí; poradenství mohou
využít např. rodiče při vymáhání dlužného výživného, lidé,
kterým bylo ublíženo na zdraví
či kteří byli podvedeni nebo
si neví rady s vymáháním náhrady škody apod. V rámci
této služby lze také využít internetovou poradnu na www.
respondeo.cz.
Služby pro rodiny s dětmi jsou určeny pro rodiny
s ohroženými dětmi do 18 let,
které čelí problémům s financemi a dluhy, bydlením, vztahy
v rodině a péčí o dítě, hledáním
práce atd. Kromě sociálního
a právního poradenství zahrnuje služba také pomoc při
sepsání dokumentů, doprovod
na jednání, zprostředkování služeb atd. Cílem služby
je zejména zachování rodiny
a řešení problémů, které v ní
vyvstanou.
Pro více informací: 325
511 148, 731 588 632 nebo
775 561 847, email [email protected] Organizace
sídlí v budově České spořitelny na Nám. Přemyslovců
14/11 v Nymburce, www.respondeo.cz
(oha)
Městský zpravodaj Nymburk – Informační měsíčník, periodický tisk územního samosprávního celku. Číslo 6/2015. Vychází 4. 6. 2015. Evidenční číslo: MKČR E16377. Vydává: Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk, IČO 00239500. Šéfredaktor:
Mgr. Olga Havránková (e-mail: [email protected], tel: 325 501 252). Redakční rada: Ing. Tomáš Mach, Ph.D. (předseda),
PhDr. Pavel Fojtík, Ing. Jiří Černý, Mgr. Jana Kavánová, Helena Liptáková, Jan Řehounek, Bc. Martina Martincová, Ing. arch. Jan Ritter,
Bc. Alžběta Otradovská. Tiskne: F-Print, Krchleby. Uzávěrka: 11. 5. 2015. Distribuce: Česká pošta, s. p., zdarma do všech domácností. Náklad: 7100 výtisků. Příjem inzerce: Ivana Rambousková, Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk (e-mail: [email protected],
tel.: 325 501 202, fax: 325 514 283). Statut Městského zpravodaje a Pravidla Městského zpravodaje a Ceník inzerce: www.meu-nbk.cz.
6
ZE SPOLEČNOSTI
Napsali jste nám
Příspěvky, dotazy, pozvánky do Nymburka a pro Nymburáky mohou čtenáři zasílat na e-mail [email protected]
Čeští a němečtí žáci se setkali v Nymburce
Na radnici studenty přijal místostarosta Pavel Fojtík
V rámci dlouholetého
partnerství mezi školami
ZŠ Komenského a Wilhelm
Gentz Schule se v předposledním dubnovém týdnu
tohoto roku uskutečnilo
jazykově-kulturní setkání
německých a českých žáků
tentokrát v Nymburce.
Základní školu Wilhelma Gentzeho v Neuruppinu
reprezentovali žáci a žákyně
z jednotlivých tříd za doprovodu charismatických učitelů
Carmen a Jeanseho.
Po dlouhé a náročné cestě byli naši němečtí partneři
v pondělí odpoledne vřele
přivítáni u hotelu v blízkosti
zimního stadionu Nymburk
ředitelem ZŠ Komenského
Tomášem Danzerem, který
pozval německou skupinu na
slavnostní večeři do školní jídelny.
V průběhu celého týdne
čekal na české a německé
žáky společný bohatý program, který začal úterním
dopolednem v prostorách
„Komendy“ atraktivními didaktickými aktivitami. Odpoledne si žáci mohli vybrat
mezi keramikou a míčovými
sporty. Během sportovního
odpoledne pochválil německý tělocvikář krásné prostory
místní haly, která je chloubou
celého regionu.
Ve středu byla na programu skupinová procházka
Nymburkem za účelem poznávání městských památek.
Největší atrakcí se bohužel
nestala žádná památka spojená se středověkou historií,
nýbrž malý přírodní Park Pod
Hradbami, kde němečtí žáci
s radostí krmili svými svačinami nutrie a kachny. Po
obědě ve školní jídelně byl
na programu výlet do malé
a sympatické ZOO Chleby.
Zde žáci strávili příjemné
Společné foto po prohlídce nymburské radnice a divadla
odpoledne i díky možnosti
přímého kontaktu s některými zvířaty a hraní si na nově
zbudovaném hřišti ve druhé
části objektu ZOO.
Ve čtvrtek dopoledne čekalo na naše německé partnery oficiální přijetí u nymburského místostarosty Pavla Fojtíka, který pohovořil
o socioekonomických problémech města a přislíbil podporu pro tento typ výměnného
pobytu i do budoucna. Z radnice si také němečtí žáci a učitelé odnášeli drobné upomínkové předměty na památku
o městě Nymburk. Vrcholem
celého týdne se pak stal výlet
na Zámek Loučeň, kde si žáci
poslechli německý výklad
o historii šlechtického rodu
Thurn-Taxis a dozvěděli se
i mnoho jiných dalších zají-
mavostí o zdejší památce. Po
odpoledním výletu byl slavnostně završen jazykově-kulturní pobyt společnou večeří.
Vše proběhlo v klidné a uvolněné atmosféře, při které němečtí žáci dostali od českých
žáků trička s logem školy
a přitom si všichni učitelé pochvalovali vzájemný přátelský česko - německý dialog
mezi svými žáky a žákyněmi.
Závěrem poděkoval garant celé akce učitel Jan
Petřík německým kolegům
a žákům za příjemně strávený týden s nimi v Nymburce
a také poděkoval všem svým
kolegům, kteří se podíleli na
přípravách. Též kvitoval dobře se rozvíjející spolupráci
v rámci projektů mezi oběma
školami.
Mgr. Jan Petřík
Farní charita otevírá charitní obchůdek U sv. Mikuláše
Rádi bychom vás informovali o otevření sociálního šatníku a humanitárního skladu, tedy místa vzájemné materiální pomoci. Najdete jej
v charitním domě U sv. Mikuláše (Tyršova ul. 696, Nymburk).
Farní charita Nymburk jej
otevřela dne 1. 6. 2015 v podobě „charitního obchůdku“.
Slouží k přerozdělení věcí
potřebným, či prodeji veřejnosti za symbolické ceny.
Věci, se kterými se bude
k dobrým účelům nakládat,
budou poskytovány širokou
veřejností. Dobrou zprávou je,
že přispěvatelem můžete být
i Vy!
Veškeré výdělky tohoto obchůdku budou použity
na nezbytný chod obchůdku
a na předem známý, vyhlášený charitativní účel, o kterém
budete vždy informováni.
Máme zájem o poskytnutí
oblečení, lůžkovin, hraček, trvanlivých potravin a podobně.
Také se zde vytvoří pro-
stor pro dvě pracovní místa.
Jsme moc rádi, že část mzdových nákladů budeme moci
hradit z prostředků poskytnutých úřadem práce na veřejně
prospěšné pracovní místo.
Podrobnější informace se
můžete dočíst v letáku, který
očekávejte ve své poštovní
schránce nebo je zjistíte na
tel. 731 646 973. Děkujeme
a těšíme se na vaši návštěvu!
Vchod do obchůdku
z Tyršovy ulice
Hana Nehybová, Farní
charita Nymburk
7
Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE
Události – květen
► Středa 6. května
Ve 02.45 hodin přijala městská
policie oznámení, že v přízemí
bytového domu na Zálabí se
nachází neznámá žena, která
svým hlasitým chováním ruší
noční klid. Strážníci prověřili
totožnost ženy a upozornili ji na
povinnost dodržovat noční klid.
Žena poté z místa odešla.
Téhož dne strážníci odstartovali projekt prevence kriminality
s názvem „Patnáct + s přehledem“. Projekt, který je zaměřen
na začátek trestní odpovědnosti,
začal besedou se studenty na
nymburském gymnáziu.
► Pátek 8. května
V dopoledních hodinách oznámil muž na služebnu městské
policie, že v domě jeho sousedky byla celou noc otevřena
všechna okna a sousedka, starší paní, na zvonění nereaguje.
Strážníci získali kontakt na
vnučku obyvatelky domu, která
zjistila, že její babička v domě
není. Následně zjistili, že je paní
hospitalizována v nymburské
nemocnici.
► Pondělí 11. května
Obyvatel domu v Dlabačově ulici oznámil, že u nich ve
vchodě je pod kovovou rohoží
vyhozena injekční stříkačka.
Strážníci na místě nebezpečný
předmět sebrali a odvezli k bezpečné likvidaci.
Odpoledne převzala hlídka nalezené štěně černé barvy. Pejsek
byl nalezen 10. května ve večerních hodinách u kolejí za jankovickým sídlištěm.
► Středa 13. května
Kolem 11. hodiny zaznamenala
operátorka kamerového systému, že před budovou hlavního
nádraží vylepuje mladík plakáty
mimo plakátovací plochu. Hlídka městské policie muže ihned
ztotožnila a přestupek vyřešila
na místě. Poté mladík musel
své plakáty z místa odstranit. Za
tento přestupek může městská
policie uložit blokovou pokutu
do výše jeden tisíc korun.
Děti oslavily Den Země
se strážníky úklidem i zábavou
ODNOCENÍ STÁVAJÍCÍ
8
OVY
ORNÝCH OPATŘENÍ
Strážníci městské policie i letos dodrželi tradici a sešli se
v sobotu 25. dubna s dětmi
z nymburského dětského domova, aby společně oslavili Den
Země.
Prvním úkolem všech zúčastněných bylo uklidit část našeho
města. Konkrétně zeleň v Palackého třídě, Park Pod Hradbami,
úsek zeleně na Kostelním náměstí, park u Obecního domu
a u Husova sboru.
Strážníci
vyhlásili
soutěž
o nejkurióznější nalezenou,
vyhozenou věc. Tu vyhrála nálezkyně Radka, která vytáhla
z keře v Palackého třídě reklamní ceduli s nápisem „vymáhání
dluhů“.
Během úklidu byly nalezeny
i nebezpečné předměty jako
například použitá injekční
stříkačka. Strážníci ji předali
k bezpečné likvidaci.
Po celé trase byly rozmístěny
cedulky s výherními kartičkami,
které děti sbíraly a na konci akce
je směnily za ceny.
Každá skupina dětí měla za úkol
barevně vyzdobit ptačí budku.
Budky byly cestou umístěny
do přírody. Společná akce byla
zakončena v dětském domově
vyhlášením soutěží, předáním
odměn a tradičním posezením
při opékání buřtů.
Velké poděkování patří paní
Petře Henclové a paní Lence
Minaříkové z odboru životního prostředí městského úřadu,
které se akce zúčastnily, dále
truhláři, panu Petru Bendlovi,
za to, že zdarma vyrobil a dodal
ptačí budky, Technickým službám města Nymburk za půjčení
pracovních pomůcek a hlavně
dětem, kterým se podařilo nasbírat dohromady 60 kilogramů
odpadků.
Texty a foto 3x: Simona Lazarová, vrchní strážník Městské policie Nymburk
INZERCE
KULTURA
Nová nymburská kniha získala
čestné uznání v prestižní soutěži
Sto deset let básnířky
Zleva: Pavel Fojtík, Josef Somr, Ladislav Langr
Zleva: Jan Řehounek, Luboš Koláček (obdržel ocenění za
knihu Krajinou Jizerských hor), Václav Moravec (moderoval
předávání cen), Pavel Fojtík a Jiří Černý
Každoročně, u příležitosti mezinárodního veletrhu Svět knihy
v Praze, oceňuje Klub autorů literatury faktu nejlepší knihy
literatury faktu vydané v předchozím období. Rovněž letos –
– v pátek 15. května – byla v literární soutěži Cena Miroslava
Ivanova předána ocenění. Ve veliké konkurenci pětašedesáti děl
z produkce převážně velkých nakladatelství (Academia, Mladá
fronta…) a od renomovaných autorů se prosadila i kniha z malého nymburského nakladatelství Vega-L Ivana Ulrycha od nymburských autorů Jiřího Černého, Pavla Fojtíka a Jana Řehounka. Kniha „Pamětní desky, památníky a nápisy v Nymburce“ si
z prestižní soutěže odnesla čestné uznání. (oha)
Foto: Vladimír Kučera
U příležitosti zahájení 53. Poděbradských dnů poezie ve čtvrtek
23. dubna 2015 proběhla na radnici v Poděbradech vzpomínka
na nymburskou a poděbradskou básnířku Helenu Kohoutovou,
jež by se dožila sto deseti let. Zásluhu na tomto připomenutí
výjimečné osobnosti měla Marie Svobodová, jež se ujala úkolu
vybrat z umělecké pozůstalosti básnířky dosud nepublikované
verše a spolu s několika slokami její první sbírky Odvanuté
listy z nich sestavit novou sbírku „Světlo naděje“. Ta byla vydána za finančního přispění městských úřadů v Poděbradech
a Nymburce. Několik básní zarecitovala Marta Hrachovinová,
předsedkyně sdružení Slovo a Hlas. Když zazněly mrazivé verše z Odvanutých listů, inspirované popravou manžela Heleny
Kohoutové za heydrichiády, začal v koruně stromu zpívat kos.
V nejednom oku se v tu dojemnou chvíli zaleskla slza. Pak se
role kmotrů ujali a knížku „útlou formou ale velkou obsahem“
pokřtili jednaosmdesátiletý herec Josef Somr, starosta Poděbrad Ladislav Langr a nymburský místostarosta Pavel Fojtík.
K příležitosti připomenutí dne narození Heleny Kohoutové připraví MěÚ Nymburk v říjnu literární večer.
Text a foto: Jan Řehounek
INZERCE
Korálky
na hradbách
KorálKy, Komponenty
Bižuterie
KeramiKa
Hradební 326
288 02 Nymburk
tel.: 737 727 190
www.koralkynahradbach.cz
Otevřeno pondělí až pátek
od 10 do 17 hodin
a v sobotu od 9 do 12 hodin
9
KULTURA
12 – do 12 let nevhodné
15 – do 15 let nepřístupné
T – v původním znění s titulky
Program kina
SAN ANDREAS
12, T
1. a 2. 6. v 19 hodin, 125 min., 110 Kč
USA, katastrofický
Po ničivém zemětřesení v místě tektonického zlomu San Andreas v Kalifornii nastává boj o život….
PROMÍTÁNÍ POHÁDEK PRO DĚTI
V KINĚ SOKOL 3. a 4. 6., 60 min. pásmo, zdarma
ČR, pohádky
Dětský
Příběhy a oblíbené postavičky z večerníčků na velkém plátně. Projekce v obou
dnech odpoledne ve 13:00, 14:00 a 17:00.
Každé pásmo má 60 min. a obsahuje jiné
pohádky. Kompletní obsah bude vyvěšen
před kinem a ve foyer kina.
SEDMERO KRKAVCŮ
5., 6. a 7. 6. v 17 hodin, 93 min., 120 Kč
ČR, pohádka, v českém znění
Pohádka Alice Nellis na motivy příběhu
Boženy Němcové o nešťastné matčině
kletbě a trnité cestě nejmladší dcery za
osvobozením svých bratrů….
LÁSKA NA PRVNÍ BOJ
15, T
9. 6. v 19 hodin, 98 min., 90 Kč
Francie, romantický
Příběh o lásce a přežití, ale i o cestě z reality do světa snů a fantazie.
ŠPION 12, T
10. a 11. 6. v 19 hodin, 120 min., 120 Kč
USA, komedie
Mellisa McCarthy a Jude Law tvoří sehraný tým. Spolu musí zničit jedno neobvyklé dědictví – atomovou bombu.
JURSKÝ SVĚT 12. a 13. 6. v 19 hodin, 125 min., 120 Kč
USA, dobrodružný
„Připadá vám T-Rex malý? Vyrobíme
vám větší zvíře,“ je hezký reklamní slogan zábavního parku, ale jen do té doby,
než se ohromná zvířata doslova utrhnou
ze řetězu…..
KŮŇ NA BALKONĚ
12,T
14. 6. v 19 hodin, 90 min., 90 Kč
Rakousko, dobrodružný
Desetiletý Mika, trpící mírnou formou
autismu, zaslechne jednoho večera na
sousedním balkonu řehtání koně. Tajné
vloupání do bytu s balkónem je jen začátek velkého dobrodružství.
ŽIVOT JE ŽIVOT
12
16. 6. v 19 hodin, 95 min., 110 Kč
ČR, komedie
Ondřej Vetchý a Simona Stašová jako
manželský pár řeší milostné a životní
eskapády svých tří dcer, ale především
svoje vlastní.
DO KINA ZA ARCHITEKTUROU
17. 6. v 18 hodin,
Prezentace, projekce Prezentace a diskuze se studenty ateliéru Architektury A1, Jana Šépky a Mirky
Tůmové z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze o finálních návrzích na
kulturní dům a o kultuře v Nymburce.
Více na www.meks-nbk.cz
SLEPÁ
18, T
18. 6. v 19 hodin, 96 min., 80 Kč
Norsko, drama
Art kino
Po ztrátě zraku objevuje Ingrid zákoutí
vlastní představivosti. Láska, touha
i obavy se zhmotňují s intenzitou, která
si nezadá s vnějším světem. Kde je hranice mezi fantazií a realitou?
POUTNÍK - NEJLEPŠÍ PŘÍBĚH
PAULA COELHA
12, T
Do kina za architekturou
Ve středu 17. června se od 18 hodin
uskuteční poslední prezentace a diskuze se studenty ateliéru Architektury A1,
Jana Šépky a Mirky Tůmové z Vysoké
školy uměleckoprůmyslové v Praze
o finálních návrzích na kulturní dům
a o kultuře v Nymburce.
Od 20 hodin bude v kině promítnut za přítomnosti režiséra Benjamina
Tučka jeho nový dokument Plán. Film
z roku 2014 má podtitul Veřejný prostor, nebo zlatý důl? a sleduje změny,
kterými prošel původní Bémův koncept
pražského územního plánu, jeho následné zrušení po volbách na podzim 2010 a
také vznik nového, tzv. Metropolitního
územního plánu. Film odkrývá motivace občanských aktivit, mechanismy ko-
10
munální politiky a vliv kapitálu na rozhodování o věcech veřejných. Film přes
skepsi panující ve společnosti pátrá po
upřímnosti idejí, víře v demokracii a po
existenci vize, na níž by se dalo stavět.
Plán je skvělým odrazovým můstkem
k přemýšlení o tom, jakým způsobem
rozvíjet naše města.
Ve filmu vystupují: Pavel Bém,
Adam Gebrian, Karel Randák, Tomáš
Hudeček, Radim Passer, Jan Kasl, Krištof Kintera, Ondřej Kobza, Martin Kontra, Luděk Sekyra, Bohuslav Svoboda,
Petr Kužvart, Roman Koucký, Vít Máslo, Richard Biegl, Corrupt Tour a další.
Původní termín 18. června, publikovaný v květnovém zpravodaji, byl o den
posunut. Jan Červinka
19. a 20. 6. v 19 hodin, 112 min., 110 Kč
Portugalsko, životopisný
Životopisný snímek o jednom z nejznámějších a nejúspěšnějších světových spisovatelů, jehož životní dráha je plná zákrut
a nečekaných událostí.
15, T
TEMNÉ KOUTY
21. 6. v 19 hodin, 124 min., 120 Kč
Francie, thriller
Sedmiletá Libby je svědkem brutální vraždy matky a sester během rituálního satanského obřadu. Po letech se opět ocitá tváří
v tvář vrahovi z minulosti.
ANDÍLEK NA NERVY
23. a 24. 6. v 19 hodin, 105 min., 110 Kč
ČR, komedie, v českém znění
Komedie o mladé dívce, která se učí žít na
venkově a nachází zde i první lásku.
OSTROV LÁSKY
15, T
25. 6. v 19 hodin, 90 min., 90 Kč
Chorvatsko, komedie
Art kino
Minulosti se člověk nezbaví ani na slunném Jadranu. Komedie o neobvyklém milostném trojúhelníku.
MIMONI
26. a 27. 6. v 17 hodin, 75 min., 115 Kč
USA, animovaný
Dětský
Mimoňi odjakživa sloužili největšímu padouchovi široko daleko. Když nikoho takového nemají, vyrazí na sraz zločinců, aby
se dali do služeb nejhorší gaunerky všech
dob – Scarlet Odkráglové.
VINCENTŮV SVĚT 12,T
30. 6. v 19 hodin, 100 min., 110 Kč
USA, komedie
Filmová hvězda Vincent Chase se svými
kámoši je zpět. A s novým byznysem. Některé jejich ambice se změnily, ale pouto
mezi nimi je stále silné.
Jak šel čas Nymburkem
V knize Konfese literáta vzpomíná Josef Svatopluk
Machar, jenž v dětství se
svými rodiči žil v Nymburce,
v domě mlynáře Alfonse Radimského ve Svinské (dnes
Soudní) ulici, na jehož místě
dnes stojí zdravotní škola, na
svoji malou kamarádku z dětství:
„Bydleli s námi v domě,
na jehož rohu byla zasazena
kamenná hlava, prý Žižkova.“
Václav Kořínek, někdejší
amatérský historik města, napsal o onom původním domě
ve svých vzpomínkách: „Nepatrné zprávy jsou o domě
Takzvaný bradáč před
obnovou
KULTURA
č. 20 v Soudní ulici. Dům byl
stavěn v renesančním slohu
a měl krásné podloubí a uvnitř
sklípkové stropy. Stavěl jej
italský stavitel a kamenná hlava (bradáč) se zachovala a je
uschována v muzeu.“
Určitě není náhodou, že
dům zvaný Pošta, který Alfons
Radimský (v ozdobném štítku na vrcholu průčelí je jeho
monogram A. R.) vystavěl na
místě svého původního domu,
nechal nad okny vyzdobit štukovými hlavami.
Hlava bradáče je uschována v depozitáři městského úřadu.
Jan Řehounek
Program Hálkova městského divadla
KONCERT PRO MISTRA JANA
5. 6. v 19 hodin, vstupné dobrovolné
Život Jana Husa je příběhem člověka
hledajícího pravdu a dobrovolně podstupujícího na cestě za ní těžké osudové
zkoušky. I tento pořad se ptá prostřednictvím Husova života a jeho historické
interpretace, co je pravda?
ABONMÁ 2015/2016
PRODEJ ABONMÁ POUZE NA POKLADNĚ DIVADLA OD 19.5. DO
11.9.2015.
STÁVAJÍCÍM ABONENTŮM REZERVUJEME JEJICH MÍSTA DO 19.6.2015!
CENY PŘEDPLATNÉHO:
PŮLROČNÍ ABONMÁ
(říjen - prosinec 2015) cena: 1.450,- Kč
cena do 19.6.2015: 1.350,- Kč
PŮLROČNÍ ABONMÁ
(leden - duben 2016) cena: 1.350,- Kč
CELOROČNÍ ABONMÁ
(říjen 2015 - duben 2016) cena: 2.500,- Kč
PROGRAM:
KAŽDÝ ROK VE STEJNOU DOBU
(Hrají: Veronika Freimanová a Zdeněk
Žák)
ZLOČIN V POSÁZAVSKÉM PACIFIKU
Hrají: Bohumil Klepl / Ota Jirák, Jaroslava
Kretschmerová / Anna Polívková a další)
NÁVŠTĚVY U PANA GREENA
(Hrají: Stanislav Zindulka a Matěj Hádek)
LENI
(Hrají: Vilma Cibulková/získala za roli
Leni Cenu Thálie 2014 za mimořádný jevištní výkon/, Dana Syslová, Ondřej Kavan, Daniel Krejčík)
PŮLDRUHÉ HODINY ZPOŽDĚNÍ
(Hrají: Daniela Kolářová a Milan Lasica)
ÚHLAVNÍ PŘÁTELÉ
(Hrají: Tereza Kostková, Miroslav Vladyka, Nela Boudová a Radek Holub)
CENÍK INZERCE A TERMÍNY UZÁVĚREK MĚSTSKÉHO ZPRAVODAJE
Cena komerční inzerce:
1/1 strany (170 x 257)4 400 Kč
½ strany š (170 x 128) 2 200 Kč
½ strany v ( 85 x 257)2 200 Kč
¼ strany kl. ( 85 x 128) 1 100 Kč
UZÁVĚRKY
ZPRAVODAJE 2015
Číslo
červenec/
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
ÚČA MUSÍ PRYČ!
(Hrají: Petra Špalková, Igor Chmela, Linda Rybová, David Prachař, Kateřina Winterová, Jana Janěková ml.)
MIMO ABONENTNÍ SEZÓNU PŘIPRAVUJEME:
SHIRLEY VALENTINE: Simona Stašová
BOHEMIA BALET PRAHA
VŠE O MUŽÍCH: Maroš Kramár, Filip
Blažek a Michal Slaný
CAVEMAN
JAZZ V DIVADLE - nový klubový pořad
PRAVIDELNÉ VEČERY V KLUBU
KONCERTY
POHÁDKOVOU SEZÓNU
DIVADELNÍ ŠKOLIČKU
Z důvodu rekonstrukce elektroinstalace
v celé budově divadla bude pokladna zavřena od 20.6. do 30.8.2016. Změna možná dle probíhající rekonstrukce.
Uzávěr- Dodání
Vychází
ka objed- podkladů
návek
8. 6.
15. 6.
2. 7.
10. 8.
7. 9.
12. 10.
2. 11.
17. 8.
14. 9.
19. 10.
9. 11.
3. 9.
1. 10.
5. 11.
26. 11.
11
INZERCE
ORL ambulance, sluchadla
www.orlnymburk.cz | 608 747 975
Komplexní vyšetření lékaři s plnou specializací v ORL
MUDr. Podhola Karel MUDr. Langer Radek
MUDr. Metzl Jan
•
•
•
•
•
•
ORL vyšetření včetně endoskopie
foniatrické vyšetření, audiologická vyšetření
měření otoakustických emisí u novorozenců
korekce sluchu sluchadly
operační výkony ORL na ORL Mladá Boleslav
veškerá vyšetření jsou hrazena pojišťovnami
←
RESTAURACE NA JITRÁCH
VÝBORNÉ JÍDLO ZA SKVĚLÉ CENY V NÁDHERNÉM PROSTŘEDÍ,
PŘIJĎTE SE SAMI PŘESVĚDČIT! TENISOVÉ KURTY V PROVOZU.
PONDĚLÍ AŽ STŘEDA SLEVA 5 % NA KONZUMACI V RESTAURACI
PŘI PŘEDLOŽENÍ TOHOTO INZERÁTU. PLATNOST DO 31.7.2015.
SEMICE 346 • WWW.NAJITRACH.CZ • TEL.: 601 550 580
Ordinační doba:
Úterý: 8–12 12.30–15.00
ORL + sluchadla
Čtvrtek: 8–12 12.30–15.00
ORL + sluchadla
Pátek: 8–12 12.30–15.00
ORL + sluchadla
Ambulance v pátek pouze každý sudý týden
Volejte ve všední dny od 8 do 15 hod.
Purkyňova 1136, Nymburk
STAŇTE SE NAŠIMI POJIŠTĚNCI…
…a využívejte všech výhod,
které nabízíme.
Zaregistrujte se k nám
do 30. června 2015
a staňte se našimi pojištěnci
od 1. 1. 2016.
12
INZERCE
13
KULTURA A VOLNÝ ČAS
► 5. 6. KONCERT PRO MISTRA JANA
Od 19 hodin v Hálkově městském divadle Nymburk. Účinkují
Alfred Strejček a Štěpán Rak.
► 5. – 6. 6. VEČERY FRANCOUZSKÝCH VELIKÁNŮ
Od 21 hodin na zahradě Starého děkanství. Promítání francouzských filmů pod širým nebem. Vstup 55 korun včetně
sklenky vína. Občerstvení zajištěno.
► 6. 6. XXV. SLET LETADEL NYMBURK
Od 9 hodin na letišti v Nymburce. Jubilejní 25. ročník Sletu
letadel s leteckým dnem. Více na http://www.letistenymburk.
cz/akce.htm.
► 13. 6. DRAGONFEST 2015
Od 10 hodin v Parku Pod Hradbami. 11. ročník tradičních závodů dračích lodí s doprovodným programem. Více na www.
dragonteam.cz.
► 18. 6. DANCE REVOLUTION
Od 18 hodin ve Sportovním centru Nymburk – vchod od Labe.
Vystoupí všechny skupiny tanečního studia PROMODANCE,
dále je připravena závěrečná show, kde bude tančit 160 dětí najednou.
► 27. 6. ZAČÁTEK PRÁZDNIN V MODELOVÉM
KOLEJIŠTI
Od 10 do 17 hodin Drahelická 181, Nymburk. Příjemně strávené odpoledne s bohatým programem jak pro dospělé, tak pro
děti. Občerstvení zajištěno od kavárny Luna. Modelové kolejiště je otevřené každý víkend od 10 do 17 hodin. Více na www.
mknbk.cz.
► 30. 6. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Od 9 do 14 hodin v Sociálně terapeutické dílně v Nymburce
(Komenského 15) naproti VZP. Pořádá Fokus Mladá Boleslav. Na programu je možnost vyzkoušet si činnosti, kterým se
v dílně klienti i terapeuti pravidelně věnují a ochutnat domácí
koláče v přátelském kolektivu.
► 4P U GREGORŮ
Každý červnový pátek se koná před restaurací Páteční Prosecco Po Práci. Od 13 do 21 hodin ochutnávka nejen Prosecca.
► REVITALIZACE NÁMĚSTÍ PŘEMYSLOVCŮ
V pondělí 8. června od 18 hodin bude v Obecním domě pokračovat veřejná diskuze o budoucí podobě nymburského náměstí
a historického jádra. Vyhlášení výsledků experimentálního hlasování Demokracie 21 a Dětské vize pro Nymburk.
Burza práce
Kulturní dům v Čelákovicích bude místem, kde se dne 17. června
2015 bude konat BURZA PRÁCE. Akce je pilotní akcí ve Středočeském kraji a pořadatel Krajská hospodářská komora Střední Čechy
má zájem pomoci podnikatelům a firmám v regionu, kteří v současné
době poptávají nové zaměstnance.
Do samotné akce je zapojen také ÚP České republiky, který nabídne
uchazečům o práci poradenství ve formě konzultací k vytvoření vhodného životopisu, motivačního dopisu a také možnosti a podmínky
k získání podpory ÚP ČR ve formě rekvalifikačního kurzu. Zaměstnavatelům nabídne poradenství v oblasti získání dotací na pracovníka,
případně rozjezdu firmy. V prostorách Kulturního domu v Čelákovicích můžou zájemci o práci absolvovat personální pohovor bez zbytečného stresu, případně získat informace o jejich šancích na práci
v konkrétní firmě. V tomto případě doporučujeme všem, kteří mají
vážný zájem o práci, aby s sebou přinesli občanský průkaz a také životopis, případně další doklady o jejich dosaženém vzdělání či předchozí praxi.
BURZA PRÁCE je určena také čerstvým absolventům, stávajícím
studentům, žákům a jejich rodičům. Představí se zde také některé
střední školy z regionu. Vstup je pro návštěvníky zdarma.
14
20. Den Postřižinského piva
V sobotu 20. června se uskuteční již 20. jubilejní ročník slavností Den Postřižinského piva v areálu nymburského pivovaru.
Jako již tradičně vás čeká bohatý hudební program, ale i soutěže pro děti i dospělé. Tentokrát se o moderátorský mikrofon
podělí Heidi Janků se Zdeňkem Izerem, který diváky pobaví
i svou originální show. Na pódiu dále vystoupí Marek Ztracený,
No Name, Vaťák - Kabát revival, Crossband, Pohoda a Postřižinský country Expres. Oblíbenou součástí programu je exkurze do provozu pivovaru od 9 do 12.30 hodin. V tento den také
ožijí koleje vedoucí k pivovaru, projížďku v parním vláčku si
rozhodně nenechte ujít. Projet se budete moci ale i na vodě a to
v motorových člunech přímo od pivovaru. Pro milovníky aut
bude připravena ukázka vozidel koncernu Volkswagen.
Ochutnávka nymburských piv a setkání s fajn lidmi po celou sobotu od 9 do 19 hodin v nymburském pivovaru. (oha)
Oslavy 25. výročí založení školy
V sobotu 27. června 2015 se konají oslavy 25. výročí založení
Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické.
Od 9 do 12 hodin se škola otevře veřejnosti a zejména svým
absolventům. Společně si připomeneme 25 let historie školy
a prohlédneme si prostory budovy. Oficiální část slavnosti bude zahájena ve 14 hodin v pensionu Panorama. K této příležitosti připravují žáci naší školy hudební
a taneční vystoupení. S historií a současností školy se budou
moci přítomní seznámit v připravovaném almanachu. Všechny
srdečně zveme, přijďte s námi oslavit čtvrtstoletí existence naší
školy. (oha)
Závěrečná exhibice v krasobruslení
Všichni příznivci krasobruslení jsou zváni na exhibiční vystoupení, které se bude konat 14. června od 13 do 15 hodin na Zimním stadionu v Nymburce. Vystoupí děti ze školičky a školy
bruslení i všichni členové klubu včetně mistra České republiky
v kategorii mladších žáků Daniela Mrázka. Za Krasobruslařský
klub Nymburk zve Martina Martiňáková. (oha)
Navrhněte kandidáty na městská
vyznamenání
Zastupitelé města Nymburk udělují jednou ročně vyznamenání,
kterými oceňují občany za zásluhy o rozvoj a propagaci našeho
města. Jedná se o tři vyznamenání – Nymburský lev I., II. a III.
třídy a čestné občanství. Vyzýváme proto čtenáře, aby na úřad
posílali návrhy.
Návrh musí obsahovat celé jméno navrženého včetně eventuálního titulu, popřípadě také adresu, a především přesnou specifikaci, za co je vyznamenání navrhováno. Veškeré údaje musí být
pravdivé a ověřitelné. Návrh musí být podepsán celým jménem
a doplněn adresou navrhovatele. Anonymní návrhy nebudou
akceptovány.
Návrhy zaslané na adresu Městský úřad Nymburk, Kancelář starosty, Nám. Přemyslovců 163, Nymburk očekáváme do 31. srpna
2015. Případná vyznamenání budou udělena v říjnu 2015 v návaznosti na Den vzniku samostatného československého státu.
KULTURA A VOLNÝ ČAS
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
► 1. – 30. 6. JUBILEJNÍ VÝSTAVA
Výstava Petra Švarce: akryly, akvarely, olej, sochy.
► 10. 6. ASTROLOGIE – VZTAHY A LÁSKA
Další přednáška z cyklu Zdravý životní styl tentokrát
s profesionálním astrologem Milanem Gelnarem na
téma vztahy a láska. Charakteristika základních rysů
jednotlivých znamení. Všechna astrologická znamení
z pohledu ženy a muže. Vstupné 40 Kč. Začátek od 15
hodin.
► 11. – 12. 6. PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ
Do světa knih a fantazie přivítá královna Abeceda, šašek Háček a rytíř Písmenko čerstvé čtenáře z prvních
tříd. Než budou děti pasovány na rytíře, musí své dovednosti předvést. Meč rytíře Písmenka je pak pasuje.
Za svou čtenářskou dovednost dostanou šerpu, glejt,
který pak mohou v knihovně vyměnit za čtenářský průkaz na 1 rok zdarma. Navíc na ně čeká knížka, která
je určena právě a jenom prvňáčkům a nedá se nikde
jinde sehnat. Zveme rodiče i prarodiče prvňáčků k této
slavnostní ceremonii.
► SLUŽBY: DONÁŠKA KNIH DO DOMU
Knihovna nabízí svým zdravotně handicapovaným čtenářům a seniorům knižní donáškovou službu. Knihy
budou po předchozí domluvě doručeny ZDARMA přímo
těm čtenářům, kteří ze zdravotních důvodů nemohou
knihovnu navštěvovat osobně. Je možno zapůjčit také
mluvené slovo, zvukové knihy a hudbu na CD. Zájemci se mohou informovat na tel. čísle 325 512 723 či na
e-mailové adrese [email protected]
► PŮJČOVÁNÍ ČTEČKY
Čtečka "Amazon Kindle Touch" je k dispozici registrovaným čtenářům knihovny. Ve čtečce již budou nahrána
některá klasická díla krásné literatury se statusem volného díla. Bližší informace v hudebním oddělení.
ČERVNOVOU OTEVŘENOU SOBOTU jsme pro vás
připravili na 6. 6. od 9 do 11 hodin
VÍCE INFORMACÍ NA www.knihovna-nbk.cz,
e-mailu: [email protected] nebo na telefonním
čísle: 325 512 723
CENTRUM PRO VŠECHNY
► 18. 6. PÁRTY PŘEDPRÁZDNINOVÁ
Od 15 do 17 hodin v Centru pro všechny ve vile Tortuga. Miniden
otevřených dveří neboli Párty.
► 21. 6. ARTÍKŮV DEN – TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY
Od 10 do 17 hodin v Centru pro všechny ve vile Tortuga. Přihlášky nutné předem u Zuzany Martínkové, mob. 732 261 512, e-mail:
[email protected]
Centrum pro všechny, o. s.
Mezinárodní skautské středisko Tortuga
Kolínská 282, Nymburk – Zálabí
Více informací na www.centrumprovsechny.cz
MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO
► 4. 6. 70. PROMÍTÁNÍ POHÁDEK ZDARMA
Od 8.30 – 16.30 hodin v kině Sokol v rámci akce
Radnice dětem.
► 6. 6. POLABSKÁ VONIČKA
Od 14 do18 hodin mezinárodní festival dětských
folklórních souborů Polabská vonička. Průvod
městem se uskuteční od 13 hodin. V případě
nepříznivého počasí se festival koná v Obecním
domě.
► 7. 6. POLABSKÁ VONIČKA
Od 13 do 15 hodin v parku, na poděbradské kolonádě pokračuje mezinárodní festival Polabská
vonička.
► 9. 6. IRSKÉ BALADY
Od 17 hodin v Kapli sv. Jana Nepomuckého v podání Ireny Kláskové.
► 11. 6. KONCERT NYMBURSKÉHO KOMORNÍHO ORCHESTRU
Od 17 hodin koncert s novým sbormistrem Arnoldem
Smrtkou v Kapli sv. Jana Nepomuckého.
► 18. 6. KONCERT SLAVNÉ MALIČKOSTI
Od 18 hodin v Kapli sv. Jana Nepomuckého v rámci
Dvořákova festivalu.
► JAZZOVÝ TÝDEN
► 22. 6. NOSTALGIE JAZZ KVARTET
Od 19 hodin v Kapli sv. Jana Nepomuckého
► 23. 6. KVARTET PETRA MALÁSKA
Od 18 hodin v Kapli sv. Jana Nepomuckého
► 25. 6. JAZZOVÉ TRIO TOMÁŠE SÝKORY
Od 18 hodin v Kapli sv. Jana Nepomuckého
► 29. 6. – 10. 7. VÝSTAVA OBRAZŮ
RNDr. Heleny Grocholové, kaple sv. Jana Nepomuckého, pondělí až pátek od 10 – 16 hodin.
Více informací na www.meks-nbk.cz
KLUB DŮCHODCŮ
► středa 3. 6. Dechové cvičení na židli
Přednáška: Bašta – minulost a využití dnes
(pí Straková)
► pondělí 8. 6. Dechové cvičení na židli
Volná zábava
► středa 10. 6. Dechové cvičení na židli
Volná zábava
► pondělí 15. 6. Dechové cvičení na židli
Volná zábava
► středa 17. 6. Dechové cvičení na židli
Přednáška Kuřáci ovlivnili i módu, proč se nosí vysoké podpatky, vídeňský řízek, telegraf – jak vznikl, jiné
zajímavosti / připravte si dotazy/ (pí Straková)
► pondělí 22. 6. Dechové cvičení na židli
Volná zábava
► středa 24. 6. Dechové cvičení na židli
Bavíme se před prázdninami
► pondělí 29. 6. Zpíváme při harmonice a těšíme se
na prázdniny (p. Šturma)
Na vývěsce klubu najdete vlakový zájezd Roztoky – mlýn
a přívozem do Klecan. Znovu otevřeno 2. září 2015.
15
INZERCE
JAZYKOVÁ ŠKOLA NYMBURK
WWW.LEKOL.CZ
Paměťové techniky s jazykovou školou lingua
effect
300 SLOVÍČEK ZA VÍKEND
2 denní letní kurzy
[email protected]
tel.: 776 357 587
Slovní zásobu Vám předložíme zpracovanou za pomoci
paměťových technik tak, že se
slovíčka nebudete muset „biflovat“, ale pobavíte se a slovíčka
si zapamatujete už navždy.
Jazyková škola Lingua Effect se Kromě výuky slovní zásoby nabízíme jednodenní
stala exluzivním partnerem Ško- školení paměťových technik:
ly paměti Jakuba Poka pro výuku
slovní zásoby a zahajujeme kurzy
s revoluční metodou paměťových
technik.
Ve dvou dnech vás naučíme slovní
zásobu rozsahem odpovídající půlročnímu kurzu podle technik paměťového rekordmana.
Kurz probíhá ve
dvou dnech vždy
od 8,00 do 16,00.
Pro každý kurz je
daná slovní zásoba, kterou si z kurzu
odnesete již zapamatovanou a pevně
uloženou. Seznamy
slovíček v češtině
najdete na našich
webových stránkách
www. lekol.cz
PAMĚŤOVÉ CESTY
- Potřebujete si zapamatovat větší množství
informací?
- Zapomínáte pořád na něco?
- Budete se muset připravovat na zkoušky?
- Chcete ohromit své okolí neskutečnou pa
mětí?
- Chcete trénovat svůj mozek a nedovolit mu
zapomínat?
Naučte se využívat paměťové cesty,
jedinečnou technikou, se kterou si zapamatujete vše, co potřebujete. Školení
trvá jeden den od 8,00 do 16,00 a zvládnete v něm osvojit si techniku paměťové
cesty a ještě si odnesete navíc spoustu
zapamatovaných informací. Více najdete na našich webových stránkách
UČTE SE SNADNO !!!

Podobné dokumenty