diabetologické dni

Komentáře

Transkript

diabetologické dni
Zväz diabetikov Slovenska
Základná organizácia Zväzu diabetikov Slovenska Košice - dospelí
Základná organizácia Zväzu diabetikov Slovenska Košice - deti
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
IV. Interná klinika FN Luisa Pasteura v Košiciach
Technická univerzita v Košiciach
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Košice
1. jún 2012
8.00 - 16.00 hod.
Aula Maxima
Technická univerzita
v Košiciach
XXII.
DIABETOLOGICKÉ DNI
s medzinárodnou účasťou pod záštitou
prof. MUDr. Ivana Tkáča, PhD.
prednostu IV. internej kliniky L. Pasteura Košice
SEKCIA DIABETIKOV • SEKCIA SESTIER
• hodnotné prednášky • meranie tlaku, glykémie,
cholesterolu, kapacity pľúc a očného pozadia
• prezentácia farmaceutických firiem, výrobcov DIA potravín,
obuvi, doplnkov výživy a pod. • hodnotná tombola
Diamantový generálny sponzor
Generálny sponzor
PROGRAM
7.30 – 8.30 Prezentácia a registrácia účastníkov
8.45 – 9.00 Otvorenie a príhovory hostí
ODBORNÝ PROGRAM I
Predsedníctvo:
Ing. Jozef Borovka, doc. MUDr. Jozef Michálek, CSc.,
MUDr. Zbynek Schroner, PhD., MSc. Mariana Ludanyiová
9.00 – 9.20
Diabetik v 21. storočí
doc. MUDr. Jozef Michálek, CSc.
Novo Nordisk Slovakia, Bratislava
9.20 – 9.40
Význam včasnej liečby inzulínom
MUDr. Zbynek Schroner, PhD.
sanofi - aventis Pharma Slovakia, s.r.o
9.40 – 10.10
Najnovšie trendy v aplikačnej technike (inzulínové ihly a striekačky)
MSc. Mariana Ludanyiová, Mgr. Rudolf Gaško
BD Medical Praha, MEDATRON, spol. s r.o.
ODBORNÝ PROGRAM II
Predsedníctvo:
Bc. Ján Švolík, RNDr. Jana Timková, Monika Jecková,
MUDr. Pavol Borecký, PhD.
10.10 – 10.30
Správne zásady merania tlaku digitálnymi tlakomermi
RNDr. Bc. Jana Timková
CELIMED s.r.o.
10.30 – 10.50
Terapia svetlom BIOPTRON v medicíne a v domácnosti pre diabetikov
Mgr. Onódi Éva, Monika Jecková
ZEPTER Slovakia, spol. s r. o.
10.50 – 11.10
Magnézium a diabetik
MUDr. Pavol Borecký, PhD.
SGN Podunajské Biskupice, UN Bratislava
ODBORNÝ PROGRAM III
Predsedníctvo:
Bc. Adriana Maliková, Ivana Kochmanová, Ing. Ivan Gallo, Radim Konársky
11.10 – 11.30
Prečo sme hladní a pritom priberáme?
Ing. Ivan Gallo
UPDATE Slovakia s. r. o.
11.30 – 11.50
Reishi - Ganoderma Luicidum - naděje současné medicíny v boji
s cukrovkou a souvisejícími zdravotními komplikacemi
Radim Konársky
GANODERMA NATURA SLOVAKIA s. r. o.
11.50 – 12.10
Nové možnosti liečby cukrovky 2. typu
MUDr. Zbynek Schroner, PhD.
Merck Sharp & Dohme, s.r.o.
12.10 – 13.00 Obed
Bezplatné merania glykémie, cholesterolu, krvného tlaku, očného pozadia,
kapacity pľúc, testovanie správnosti merania glukometra a poradenstvo o
diabetes mellitus, zdravotníckych pomôckach a racionálnej strave v stánkoch
vystavujúcich firiem.
ODBORNÝ PROGRAM IV
Predsedníctvo:
Mgr. Jana Priputeňová, PhDr. Renáta Miliczka,
MUDr. Dana Krajňáková, Katarína Eliášová
13.00 – 13.15
Diabetik na rázcestí - ktorou cestou ísť a kedy?
MUDr. Zbynek Schroner, PhD.,
Novo Nordisk Slovakia, Bratislava
13.15 – 13.30
Cukrovka včera a dnes
PhDr. Renáta Miliczka
UNLP – IV. Interná klinika, Košice
13.30 – 13.45
Diabetes mellitus a jeho nástrahy
Mgr. Jana Priputeňová
VÚSCH a.s., Košice
13.45 – 14.00
Diétna liečba diabetu
Katarína Eliášová, MUDr. Dana Krajňáková
UNLP – IV. Interná klinika, Košice
14.00 – 14.15
Diabetes a sexuálny život
Bc. Katarína Pavuková, Anna Lipovská, Anna Medvecká,
Mária Jurková
DIADA s.r.o. Bardejov, Bardejovské Kúpele a.s.
ODBORNÝ PROGRAM V
Predsedníctvo:
Mgr. Mária Krištofová, Bc. Jarmila Surová, Bc. Martina Rožková
14.15 – 14.30
Diabetická polyneuropatia a diabetická noha
Mgr. Mária Krištofová
VÚSCH a.s., Košice
14.30 – 14.45
Úloha ošetrovateľstva v starostlivosti o pacienta s diabetickou nohou
Bc. Martina Rožková, Emília Piková
UNLP – IV. Interná klinika, Košice
14.45 – 15.00
Prevencia a liečba syndrómu diabetickej nohy v podmienkach
slovenského zdravotníctva
Iveta Remeníková dipl.v.s.
NEDÚ Ľubochňa
15.00 – 15.15
Starostlivosť o diabetikov so syndrómom diabetickej nohy
v podmienkach slovenského zdravotníctva
Bc. Jarmila Surová
NEDÚ Ľubochňa
ODBORNÝ PROGRAM VI
Predsedníctvo:
Monika Vaľková dipl. sestra, Mgr. Katarína Čačková, PhDr. Ľubica Vlasatá
15.15 – 15.30
Periférne arteriové ochorenie a diabetes mellitus
Monika Vaľková dipl. sestra
VÚSCH a.s., Košice
15.30 – 15.45
Ošetrovanie akútnych a chronických oklúzií na AG sále modernými
endovascularnými technikami
Mgr. Katarína Čačková, Mgr. Ivana Ronayová
VÚSCH a.s., Košice
15.45 – 16.00
Alternatívna liečba cievnych ochorení
Mgr. Adriana Oreničová, Mgr. Anna Munková, PhDr. Ľubica Vlasatá
VÚSCH a.s., Košice
16.00 – 16.30 Tombola
Záver - Odovzdanie certifikátov o účasti
Zväz diabetikov Slovenska Vás chce
pozva na
7. FESTIVAL DIABETU
ktorý sa uskuto ní d a 10. 11. 2012 v Banskej Bystrici
Budú pre vás pripravené predná ky, poradne, eduka né
centrá v celom meste Banská Bystrica a tombola.
Touto akciou sa priamo pripojíme k celosvetovému hnutiu, ktoré vyhlásilo IDF World.
Podrobnej ie informácii nájdete postupne na stránke: www.zds.sk
ORGANIZAČNÉ POKYNY
PREMIETANIE
Multimediálna LCD projekcia – Power Point (cd, dvd, USB).
Nahrávanie dát do notebooku je potrebné odovzdať
v čase 7.30 – 8.30 hod. a v čase 12.10 – 12.45 hod.
PREDNÁŠKY
Čas vyhradený na prednášku je v rozsahu 10 – 15 minút.
Čas vyhradený na diskusiu je v rozsahu 5 minút.
Požadujeme dodržanie časového limitu vyhradeného na prednášku.
V prednáškovej sále žiadame vypnúť mobilné telefóny.
ODBORNÝ GARANT
prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD.
prednosta IV. internej kliniky L. Pasteura Košice
DOPRAVA A UBYTOVANIE
Dopravu a ubytovanie si každý účastník zabezpečuje a hradí individuálne.
KONTAKTNÝ TELEFÓN POČAS XXII. DIABETOLOGICKÝCH DNÍ
Bc. Adriana Malíková, 0903 770 341
MEDIÁLNI PARTNERI
Diabetik, TV Zemplín, Rádio Regina
Hlavní sponzori
Sponzori

Podobné dokumenty

DOPRAVNÍ OMEZENÍ V OBCI Oslavme společně svátek svatého

DOPRAVNÍ OMEZENÍ V OBCI Oslavme společně svátek svatého zavolám èíslo 150, dovolám se vždy jen na profesionální jednotku. Jaký je další postup? Centrála na èísle 150 vyzve profesionální hasièe dané lokality a zároveò informuje místní jednotku. Podle roz...

Více

Neurológia

Neurológia primárnej imunodeficiencie s narušenou tvorbou protilátok .Hypogamaglobulinémia a opakujúce sa bakteriálne infekcie u pacientov s chronickou lymfatickou leukémiou, u ktorých zlyhali antibiotiká pod...

Více

č. 2/2014 - Diabetologie / Kardiologie

č. 2/2014 - Diabetologie / Kardiologie MUDr. Denisa Janíčková Žďárská, Ph.D. | prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA Interní klinika FN Motol a 2. LF UK, Praha prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA Interní klinika FN Motol a 2. LF UK, Praha...

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Cécile da Costa Zuzana Pavuková Jun Wan Kim Stážistky: Anna Kršiaková, dobrovolnice EDS Patricie Poráková, stipendistka Ministerstva kultury ČR v rámci programu rezidenčních pobytů Produkce: Šárka ...

Více

V. Ostravské angiodny 2013

V. Ostravské angiodny 2013 D. Karetová | VFN Praha 51. Trombolytická léčba masivní plicní embolie Za podpory společnosti Boehringer Ingelheim spol. s.r.o. V. Talafa | Nemocnice Frýdek Místek 52. Lokální kontinuální a mechani...

Více