BEIJER REF katalog 2014, část Danfoss

Komentáře

Transkript

BEIJER REF katalog 2014, část Danfoss
Danfoss – kvalitní výrobky na které se můžete spolehnout
Tento ceník obsahuje nejčastěji prodávané výrobky společnosti Danfoss určené pro regulaci přístrojů pro
chlazení a klimatizace, kompresorů a kondenzačních jednotek a je navržen tak, aby Vám pomohl rychle
nalézt to, co potřebujete.
Ceník je platný od 1.5.2014 a plně nahrazuje dříve vydané ceníky BEIJER REF Czech s.r.o.
pro produkty Danfoss.
Ceny výrobků se mohou měnit v závislosti na ceně dodavatele a na vývoji kurzu EUR/CZK.
Společnosti BEIJER REF Czech s.r.o. a BEIJER REF Slovakia s.r.o. nepřebírají zodpovědnost za možné
chyby v katalozích a dalších tištěných materiálech.
....
strana
OBSAH
1-2
Všeobecné obchodní podmínky BEIJER REF Czech s.r.o.
3-4
Termostatické expanzní ventily, R134a
TN 2/TEN 2, termostatické expanzní ventily
5
TEN, termostatické expanzní ventily
6
TUA/TUAE, termostatické expanzní ventily pro R 134a
9
TCAE, termostatické expanzní ventily
10
Termostatické expanzní ventily, příslušenství
10
Termostatické expanzní ventily, R404A/R507
T 2/TE 2, termostatické expanzní ventily
11
TES, termostatické expanzní ventily pro R 404A/R 507
11
TUA/TUAE, termostatické expanzní ventily pro R 404A/R507
13
TCAE, termostatické expanzní ventily pro R 404A/R507
13
Termostatické expanzní ventily, R 22/R 417A
T 2/TE 2, termostatické expanzní ventily pro R 22/R 417A
14
TEX, termostatické expanzní ventily pro R 22/R 417A
14
TUA/TUAE, termostatické expanzní ventily pro R 22/R 417A
16
Termostatické expanzní ventily, R407C
TZ 2/TEZ 2, termostatické expanzní ventily pro R 407C
17
TEZ, termostatické expanzní ventily pro R 407C
17
TUA/TUAE, termostatické expanzní ventily pro R 407C
19
TCAE, termostatické expanzní ventily pro R 407C
19
Termostatické expanzní ventily, R410A
TUA/TUAE, termostatické expanzní ventily pro R410A
20
Termostatické expanzní ventily s pevnou tryskou
TUB/TUBE, termostatické expanzní ventily s pevnou tryskou
20
TCBE, přímé termostatické expanzní ventily s pevnou tryskou
21
Elektromagnetické ventily
EVR, elektromagnetické ventily, bez proudu uzavřené (NC)
22
EVR, elektromagnetické ventily, bez proudu otevřené (NO)
23
Elektromagnetické ventily, příslušenství a náhr. díly
23
EVRA, elektromagnetický ventil, bez cívky, bez proudu uzavřený (NC)
23
EVRAT, elektromagnetický ventil, s přízdvihem, bez proudu uzavřený (NC)
24
PMLX 32-125, pilotně ovládaný elektromagnetický uzavírací ventil
24
Cívky pro elektromagnetické ventily, střídavý el.proud
24
Cívky pro elektromagnetické ventily, stejnosměrný el.proud
25
Termostaty a presostaty
KP, termostaty, standardní provedení
26
RT, termostaty/diferenciální termostaty, pro těžké provozní podmínky
27
KP/KP-A, presostaty , standardní provedení
28
RT/RT-A, presostaty , pro těžké provozní podmínky
29
MP/MP-A, diferenciální presostaty pro olej
29
Termostaty/presostaty, příslušenství, náhradní díly
30
Regulátory tlaku
KVP, regulátor vypařovacího tlaku
31
KVR, regulátor kondenzačního tlaku
31
NRD, regulátor tlakové diference
31
KVC, regulátor výkonu, obtok horkých par
32
CPCE, regulátor výkonu, nástřik horkých par
32
LG, směšovač, měděné vývody pro pájení
32
KVL, regulátor rozběhu
33
KVD, regulátor tlaku ve sběrači
33
NRV/NRVH, zpětné ventily
33
GBC, kulové uzavírací ventily
35
Filtrdehydrátory
DML, filtrdehydrátor , optimalizovaný pro HFC chladiva
35
DCR, filtrdehydrátor, s výměnnou sušicí vložkou
36
SGP, průhledítka
38
Vodní ventily
WVFX/WVS/WVTS, regulátor kondenzačního tlaku
38
OUB, odlučovače oleje
39
WWW.BEIJERREF.CZ
Strana 1........
Výměníky tepla
HE, výměníky tepla
40
MPHE, výměníky tepla
40
Detektor úniků plynů GD
44
Elektronické termostaty EKC a AK-CC
46
AKS/EKS, snímače teploty
49
Displeje
50
AK-SM, systémový manažer
50
AKV, expanzní ventily
51
AKS, převodníky tlaku
52
Danfoss Saginomiya
54
ACB, patronové presostaty
54
FQS, snímač průtoku
54
XGE, regulátor otáček ventilátoru kondenzátoru
54
RGE, regulátor otáček ventilátoru kondenzátoru
55
STF, VHV, čtyřcestné reverzační ventily
55
Termostaty pro chladničky a mrazničky
56
Kompresory pro chladivo 134a
Hermetické kompresory pro R134a (jednotlivě balené), typ PL, TL(S), NL, FR, SC
57
MTZ Hermetické pístové kompresory Maneurop, R134a
58
SZ Hermetické spirálové (Scroll) kompresory, R134a
58
Kompresory pro chladivo R404A / R 507
Hermetické kompresory (jednotlivě balené) typů TL, FR a SC, pro R404A / R 507
59
NTZ Hermetické pístové kompresory, R404A/R507, LBP
59
MTZ Hermetické pístové kompresory Maneurop, R404A/R507
60
SZ Hermetické spirálové (Scroll) kompresory, R404A/R507
60
Kompresory pro chladivo R407C
MTZ Hermetické pístové kompresory Maneurop, R407C
61
SZ Kompresory spirálové (Scroll) řady Performer, R407C
61
Kompresory pro chladivo R 22 / R 417A
Hermetické pístové kompresory (jednotlivě balené) typu SC , pro R 22/R 417A
62
MT/MTM Kompresory, R 22/R 417A
63
SM Kompresory spirálové (Scroll) řady Performer, R 22/R 417A
63
Kompresory pro chladivo R134a
VTZ hermetické pístové kompresory, R134a
64
MLZ hermetické spirálové kompresory (Scroll), R134a
65
Kompresory pro chladivo R404A / R507
VTZ hermetické pístové kompresory, R404A / R507
66
MLZ hermetické spirálové kompresory (Scroll), R404A / R507
67
Kompresory pro chladivo R407C
VTZ hermetické pístové kompresory, R407C
68
HRP, HLP, HCP hermetické spirálové kompresory (Scroll), R407C
69
HHP hermetické spirálové kompresory (Scroll), R 407C
70
Tabulka ekvivalentů
70
Kompresory pro chladivo R410A
HRH, HLH, HLJ hermetické spirálové kompresory (Scroll), R410A
71
SH hermetické spirálové kompresory (Scroll), R410A
71
Příslušenství a náhradní díly pro pístové kompresory Maneurop
72
Příslušenství a náhradní díly pro spirálové (Scroll) kompresory
74
Kondenzační chladicí jednotky, Optyma™
Regulátory Optyma™ Control
76
Kondenzační chladicí jednotky Optyma™, R134a
77
Kondenzační chladicí jednotky Optyma™, R404A/R507
79
Kondenzační chladicí jednotky Optyma™, R407C
81
Kondenzační chladicí jednotky Optyma™ Slim Pack
82
Kondenzační chladicí jednotky, Optyma Plus™ pro R134a
82
Kondenzační chladicí jednotky, Optyma Plus™ pro R407C
82
Kondenzační chladicí jednotky, Optyma Plus™ pro R404A / R507
83
Kondenzační chladicí jednotky, Optyma Plus™ pro R134a, Nová generace
84
Kondenzační chladicí jednotky, Optyma Plus™ pro R404A / R507, Nová generace
85
Strana 2
WWW.BEIJERREF.CZ
....
tuto dobu, popř. zboží dodá poštou nebo zasilatelskou službou.
Všeobecné obchodní podmínky
společnosti BEIJER REF Czech s.r.o.,
se sídlem Podnikatelská 34, 301 00 Plzeň,
IČ 167 34 874
1. Úvodní ustanovení
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále VOP) upravují
právní vztahy vzniklé při prodeji zboží mezi kupujícím a firmou BEIJER
REF Czech s.r.o., IČ 16734874, DIČ CZ16734874, se sídlem Podnikatelská 34, 301 00 Plzeň, zaps. v Obchodním rejstříku Krajského soudu v
Plzni, oddíl C, vložka 402, bankovní spojení Unicredit Bank a.s., číslo
účtu 76617007/2700, telefonní spojení 379 302 111, email [email protected]
beijerref.cz jako prodávajícím.
Kupujícím je jakákoliv fyzická či právnická osoba, se kterou
prodávající uzavřel smlouvu na dodávku zboží dle níže uvedených
podmínek.
Uzavřením smlouvy nebo převzetím zboží podle dodacího
listu kupující vyjadřuje současně svůj souhlas s těmito VOP. Změny
nebo doplňky smlouvy či odchylná ujednání od těchto VOP musí být
sjednány písemně. V případě jakýchkoliv rozporů mezi zněním smlouvy a těmito VOP mají přednost ustanovení smlouvy.
2. Předmět
Prodej zboží – výrobků a materiálů podle ustanovení § 2079
a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku podle seznamu
dodávaného zboží prodávajícím, který je součástí platného ceníku
zboží. Předmět smlouvy, co do rozsahu dodávky bude specifikován v
jednotlivých případech objednávkami kupujícího potvrzenými prodávajícím.
3. Objednávky
Kupující je povinen předložit prodávajícímu písemně zpracovanou objednávku obsahující minimálně tyto údaje:
úplné obchodní jméno kupujícího (u fyzické osoby jméno a
–
příjmení, u právnické osoby obchodní název včetně právní formy);
jméno, příjmení statutárního orgánu nebo osoby oprávněné
–
jednat ve smluvních vztazích
přesnou adresu včetně PSČ, telefonu, faxu, kontaktní e-mai–
lové adresy, apod.;
IČ (DIČ pokud je registrován jako plátce DPH);
–
bankovní spojení;
–
dále přesné označení předmětu dodávky, zejména druh
–
produktu (zboží), který jednoznačně určuje předmět objednávky podle údajů uvedených v ceníku prodávajícího, množství požadovaného
zboží;
místo převzetí zboží;
–
požadovaný termín dodání zboží;
–
čitelný podpis oprávněného zástupce kupujícího;
–
Prodávající zašle kupujícímu bez zbytečného odkladu písemné potvrzení objednávky.
Písemná forma je zachována, je-li objednávka nebo potvrzení objednávky zasláno prostřednictvím elektronické pošty z kontaktní
e-mailové adresy sdělené druhé straně na kontaktní e-mailovou
adresu sdělenou druhou stranou. Prodávající a kupující netrvají na používání zaručeného elektronického podpisu a úkony učiněné prostřednictvím elektronické pošty z kontaktní e-mailové adresy jsou závazné i
při zachování prostého formátu zprávy.
4. Termín plnění
Není-li doba plnění v jednotlivé objednávce dohodnuta,
považuje se za lhůtu plnění lhůta přiměřená s přihlédnutím k povaze
zboží a místu dodání. Prodávající dodá zboží, které je na skladě ihned,
v pracovní době 7.00 – 16.30 hodin, po domluvě s kupujícím i mimo
5. Výhrada vlastnického práva a přechod nebezpečí škody na zboží
Prodávající si ke zboží vyhrazuje vlastnické právo ve smyslu
ustanovení § 2132 Občanského zákoníku. Kupující se tak stane vlastníkem zboží teprve úplným zaplacením ceny zboží. Nebezpečí škody na
zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího, případně od smluvního přepravce, nebo jestliže tak neučiní včas, v
době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím.
6. Cena zboží a platební podmínky
Kupní cena je stanovena podle ceníku prodávajícího, zveřejněného na jeho webových stránkách www.beijerref.cz platného ke
dni uzavření smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním
případě jinak. Ceny zboží neuvedeného v ceníku prodávajícího se
stanovují dohodou.
Takto stanovené ceny jsou uváděny FCO sklad prodávajícího v Plzni,
Brně, Praze, a to bez DPH, dopravného, poštovného a balného. Tyto
položky bude prodávající kupujícímu účtovat samostatně; DPH bude
připočtena v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k
datu uskutečnění zdanitelného plnění.
Cena zboží, fakturovaných obalů a služeb je splatná v termínu dohodnutém prodávajícím a kupujícím ve smlouvě. Pokud smlouva
lhůtu splatnosti ceny neobsahuje, je cena splatná nejpozději do 14
dnů ode dne vystavení faktury. Zaplacením faktury nebo zálohové
faktury se rozumí den připsání částky na účet prodávajícího.
Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu v případě nedo
držení splatnosti vyfakturovaných částek smluvní pokutu ve výši 0,1%
z nezaplacené částky za každý den prodlení. Tímto ujednáním není
dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody.
Případné reklamační řízení nemá vliv na povinnost kupujícího uhradit fakturu v termínu splatnosti.
Platby v hotovosti nesmí být v rozporu se zákonem č.
254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č.
337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
7. Předání zboží
Předání zboží se uskutečňuje podle § 2087 a násl. Občanského zákoníku.
V případě, že převzetí zboží bude stvrzeno podpisem přebírajícího, má se za to, že přebírající osoba je zmocněncem kupujícího
a že jde tedy o osobu oprávněnou k tomuto úkonu ve smyslu § 430
odst. 1 Občanského zákoníku.
Není-li stanoveno nebo dohodnuto jinak, je povinnost dodat
zboží splněna předáním zboží kupujícímu, popř. jeho předáním prvnímu přepravci. Jestliže kupující nepřijme řádně nabízené zboží nebo
jiným způsobem dodávku zmaří, je prodávající oprávněn:
dodat zboží na náklady kupujícího do místa určení uvedené–
ho v objednávce nebo do sídla kupujícího;
uskladněnit zboží. V tomto případě je dodávka splněna
–
oznámením prodávajícího kupujícímu, že zboží uskladnil. V oznámení
uvede prodávající druh zboží, množství, cenu, místo uskladnění a
další náležitosti. Prodavající je oprávněn za uskladněné zboží účtovat
skladné;
Pokud kupující nepřevezme zboží v dohodnutém termínu a
místě dodání, je prodávající oprávněn požadovat v případě prodlení
přesahujícího 15 kalednářních dnů smluvní pokutu ve výši 0,1% z
celkové ceny nepřevzatého zboží za každý započatý den prodlení s
převzetím zboží.
Tímto ujednáním není dotčeno právo prodávajícího na
náhradu škody.
WWW.BEIJERREF.CZ
Strana 3........
8. Obaly
Prodávající dodává zboží na a v transportních vratných a nevratných obalech. Na vratné obaly může prodávající požadovat zálohu.
Delší záruční doba než 6 měsíců je podmíněna pravidelnými
servisními prohlídkami za úplatu, které jsou stanoveny prodávajícím v
půlročních intervalech ode dne předání a převzetí zboží dle předávacího a záručního protokolu.
Chladící média jsou prodávajícím dodávány ve vratných
obalech (lahvích). Prodávající účtuje zálohu ve výši 500,- Kč za každý
dodaný obal T12 a 1.000,- Kč za každý dodaný obal T61. Pokud obal
nebude kupujícím vrácen zpět prodávajícímu do 3 měsíců ode dne
převzetí kupujícím, má prodávající právo účtovat částku ve výši 2.000,Kč bez DPH za každý zapůjčený obal T12. Za obal T61 prodávající
účtuje 5.000,- Kč bez DPH. Z faktury bude odečtena záloha na obal.
11. Dohoda o prorogaci
Prodávající a kupující sjednávají podle § 89a Občanského
soudního řádu, že k rozhodnutí sporu vzniklého z kupní smlouvy dle
těchto VOP je v případě věcné příslušnosti okresního soudu místně
příslušný Okresní soud Plzeň – město a v případě věcné příslušnosti
krajského soudu je místně příslušný Krajský soud v Plzni.
9. Odpovědnost za vady a za škodu
Kupující je povinen prohlédnout zboží při převzetí.
Vady zjistitelné při prohlídce zboží je kupující povinen zaznamenat do
nákladního listu přepravce nebo do dodacího listu a písemně oznámit
prodávajícímu nejpozději do 2 pracovních dnů od provedení prohlídky.
Prodávající nenese odpovědnost za později oznámené vady.
12. Závěrečné ustanovení
Kupující tímto uděluje souhlas prodávajícímu, aby jako
správce zpracovával všechny osobní údaje týkající se jeho osoby, které
mu sdělí, a to včetně rodného čísla u fyzických osob a telefonního
čísla, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů a o změně některých zákonů v platném znění.
Kupující je povinen uplatnit práva z odpovědnosti za vady u
prodávajícího písemně bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil,
nebo mohl zjistit při vynaložení odborné péče, v opačném případě
jeho nároky z odpovědnosti za vady zanikají. V reklamaci je povinen
uvést druh vady, jak se vada projevuje a požadovaný způsob odstranění vady.
Tento souhlas je dán až do doby jeho písemného odvolání.
O osobní údaj se nejedná, pokud je třeba ke zjištění identity subjektu
údajů nepřiměřeného množství času, úsilí či materiálních prostředků.
Poskytnuté údaje budou zpracovány za účelem nabízení služeb, k marketingovým účelům a akviziční činnosti. Tento souhlas se zpracováním
údajů se vztahuje rovněž na všechny další nabyvatele či zpracovatelé
těchto dat. Kupující tímto dává prodávajícímu souhlas se zasíláním
reklamních materiálů a nabídek prodávajícího.
V případě, že kupující poruší svoji povinnost k včasné
prohlídce zboží nebo oznámení vad prodávajícímu, je prodávající
oprávněn reklamaci odmítnout a práva kupujícího z vadného plnění v
takovém případě nevznikají.
Prodávající neodpovídá za vady vzniklé neodbornou
instalací, neodborným užíváním nebo neodborným zásahem, včetně
neodborného odstraňování vad. Prodávající dále neodpovídá za škodu
vzniklou na zboží nebo na majetku kupujícího nebo třetí osoby vzniklé
neodbornou instalací zboží, jeho neodborným užíváním nebo neodborným zásahem včetně neodborného odstraňování vad kupujícím,
chybnou manipulací nebo přepravou. Záruka se také nevztahuje na
vady vzniklé vlivem vyšší moci.
Tyto VOP jsou nedílnou součástí ceníků prodávajícího.
dříve.
Tyto VOP jsou účinné od 1.3.2014 a nahrazují VOP vydané
V Plzni dne 1.3.2014
Prodávající si vyhrazuje prověřit příčinu vady dostupným
způsobem, včetně prověření v laboratoři výrobce nebo třetí strany.
Kupující je povinen uskladnit zboží, u něhož uplatňuje vady,
odděleně od ostatního zboží a nesmí se zbožím nakládat způsobem,
který by mohl znemožnit kontrolu oznámených vad prodávajícím.
Pokud bude dodatečně zjištěno, že prodávající za vadu
neodpovídá, má právo požadovat od kupujícího náhradu nákladů
vynaložených na zjištění této vady.
Náklady spojené s prokázáním existence vad zboží formou znaleckého posudku hradí smluvní strana, která takovéto expertní posouzení
zadala. V případě, že závěr externího posouzení bude svědčit v její
prospěch, má tato právo na náhradu těchto nákladů.
10. Záruční doba
Není-li v jednotlivém případě stanoveno jinak, poskytuje
prodávající za dodané zboží záruku v délce 6 měsíců od splnění dodávky převzetím zboží kupujícím nebo jeho předáním prvnímu veřejnému
přepravci k přepravě kupujícímu.
U kondenzačních jednotek (agregátů) se v případě závady
na kompresoru vztahuje tato záruka pouze na samotný kompresor.
Mezi prodávajícím a kupujícím může být sjednán garanční
paušál, jehož výše je upravena ve smlouvě.
Strana 4
WWW.BEIJERREF.CZ
....
Termostatické expanzní ventily, R134a
Ex rate
28
TN 2/TEN 2, expanzní ventily, tělesa ventilu, trysky
Termostatické expanzní ventily TN 2/TEN 2 se používají ke vstřikování kapalného chladiva do výparníků u chladicích
a klimatizačních systémů používajících fluorovaná chladiva. Ventily TN 2/TEN 2 jsou jsou dodávány s výměnnými tryskami.
TN 2/TEN 2, těleso ventilu, vývody šroubení/šroubení, pro chladivo R 134a
Rohové těleso ventilu, vstupní průměr: 3/8 palce, výstupní průměr: 1/2 palce, délka kapilární trubice: 1,5m, maximální pracovní tlak: 34,0 bar.
Typ
Objednací
číslo
Teplotní rozsah
MOP
MOP
[°C]
[psig]
[°C]
TN 2
068Z3346
-40 - 10 °C
-
-
TN 2
068Z3393
-40 - -5 °C
MOP 30
0 °C
TN 2
068Z3369
-40 - -15 °C
MOP 15
TN 2
068Z3347
-40 - 10 °C
MOP 55
TEN 2
068Z3348
-40 - 10 °C
TEN 2
068Z3392
TEN 2
TEN 2
Typ přípojky
SS
Balení
Hmotnost
Cena
Cena
[°C]
[ks]
[kg]
[CZK]
[EUR]
Šroubení pro kalíškový spoj
5,0
20
0.32
1 260
45,0
Šroubení pro kalíškový spoj
4,0
20
0.32
1 260
45,0
Šroubení pro kalíškový spoj
4,0
20
0.32
1 260
45,0
15 °C
Šroubení pro kalíškový spoj
4,0
20
0.32
1 260
45,0
-
-
šroubení pro kalíškový spoj
5,0
20
0.33
2 005
71,6
-40 - -5 °C
MOP 30
15 °C
šroubení pro kalíškový spoj
4,0
20
0.33
2 005
71,6
068Z3370
-40 - -15 °C
MOP 15
-10 °C
šroubení pro kalíškový spoj
5,0
20
0.33
2 005
71,6
068Z3349
-40 - 10 °C
MOP 55
15 °C
šroubení pro kalíškový spoj
4,0
20
0.33
2 005
71,6
T 2/TE 2 příslušenství - adaptéry pro pájení
Adaptér je určen pro použití s termostatickými expanzními ventily T 2 a TE 2 s "flare" přípojkami (šroubení pro kalíškový spoj) x pájecími přípojkami.
Adaptér při správném namontování splňuje požadavky na utěsnění podle normy DIN 8964.
Velikost přípojky
Balení
Hmotnost
Cena
Cena
[mm]
[ks]
[kg]
[CZK]
[EUR]
068-4101
6 mm
116
0.06
434
15,5
068-4100
10 mm
116
0.06
434
15,5
Typ
Objednací
číslo
Adaptér
Adaptér
TN 2/TEN 2, vývody: šroubení/páj.vývod, pro chladivo R 134a
Rohové těleso ventilu, vstupní průměr: 3/8 palce, délka kapilární trubice: 1,5m, maximální pracovní tlak: 34,0 bar.
Typ
Objednací
číslo
Teplotní rozsah
MOP
MOP
Rozměr výstupu
[°C]
[psig]
[°C]
[mm]
Typ výstupu
SS
Balení
Hmotnost
Cena
Cena
[°C]
[ks]
[kg]
[CZK]
[EUR]
45,0
TN 2
068Z3384
-40 - 10 °C
-
-
12 mm
Pájení
5,0
20
0.36
1 260
TN 2
068Z3388
-40 - 10 °C
MOP 55
15 °C
12 mm
Pájení
4,0
20
0.30
1 260
45,0
TEN 2
068Z3386
-40 - 10 °C
-
-
12 mm
Pájení
5,0
20
0.36
2 005
71,6
TEN 2
068Z3390
-40 - 10 °C
MOP 55
15 °C
12 mm
Pájení
4,0
20
0.32
2 005
71,6
Balení
Hmotnost
Cena
Cena
[ks]
[kg]
T 2/TE 2 trysky vč. filtru a štítku
Sestavy trysek s filtry
Jmenovitý chladicí výkon je udáván při těchto teplotách:
Vypařovací teplota te = +5°C pro rozsah N a te = -30°C pro rozsah B
Kondenzační teplota tc = +32°C
Teplota chladiva před ventilem tl = +28°C
Objednací číslo
Jmenovitý chladicí výkon
Tryska
Verze
Verze s
číslo
šroubení x
adaptérem
šroubení
pro pájení
Tryska
068-2002
068-2089
0X
Tryska
068-2003
068-2090
Tryska
068-2010
Tryska
R22
R407C,
R134a,
R404A /
R507
R22
R404A / R507
rozsah N
rozsah N
rozsah N
rozsah N
rozsah B
rozsah B
[CZK]
[EUR]
0.5 kW
0.5 kW
0.4 kW
0.38 kW
0.5 kW
0.38 kW
25
0.02
470
16,8
00
1.0 kW
1,1 kW
0.9 kW
0.7 kW
0.7 kW
0.7 kW
25
0.02
470
16,8
068-2091
01
2.5 kW
2.7 kW
1.8 kW
1.6 kW
1 kW
1.6 kW
25
0.02
470
16,8
068-2015
068-2092
02
3.5 kW
3.8 kW
2.6 kW
2.1 kW
2.1 kW
2.1 kW
25
0.02
470
16,8
Tryska
068-2006
068-2093
03
5.2 kW
5.6 kW
4.6 kW
4.2 kW
2.8 kW
3.5 kW
25
0.02
470
16,8
Tryska
068-2007
068-2094
04
8.0 kW
8.6 kW
6.7 kW
6.0 kW
4.2 kW
4.9 kW
25
0.02
470
16,8
Tryska
068-2008
068-2095
05
10.5 kW
11.3 kW
8.6 kW
7.7 kW
5.2 kW
6.0 kW
25
0.02
470
16,8
Tryska
068-2009
068-2096
06
15.5 kW
16.7 kW
10.5 kW
9.1 kW
7.0 kW
6.6 kW
25
0.02
470
16,8
Typ
WWW.BEIJERREF.CZ
Strana 5........
Kontaktujte nás prosím
Rádi Vám zašleme aktuální tištěnou verzi
katalogu BEIJER REF
Katalog produktů Danfoss 2014
Kompletní katalog produktů společností
BEIJER REF Czech a BEIJER REF Slovakia

Podobné dokumenty

ALCO-Danfoss

ALCO-Danfoss vstřikovacích ventilů ALCO a Danfoss

Více

2 Solenoidové ventily “OPTYMA 32-F” Série 2500

2 Solenoidové ventily “OPTYMA 32-F” Série 2500 Vedení a rozdělování elektrických signálů mezi ventily je realizováno díky elektrickému konektoru, který přijímá signály z předchozího modulu a používá jeden, dva nebo žádný v závislosti na typu mo...

Více

GACC - BEIJER REF Slovakia sro

GACC - BEIJER REF Slovakia sro 1. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále VOP) upravují právní vztahy vzniklé při prodeji zboží mezi kupujícím a firmou BEIJER REF Czech s.r.o., IČ 16734874, DIČ CZ16734874, se...

Více