Technický list

Komentáře

Transkript

Technický list
Technický list
EMEAI Valspar bv
Zuiveringweg 89
8243 PE Lelystad
The Netherlands
Tel. +31 (0) 320292200
www.valsparindustrialmix.com
IME.FP600 Základ na plasty
IME.FP600 / CZ
VIM 200P
INFORMACE O PRODUKTU Primer DTM IME FP500
Popis produktu:
1K základ na plasty, připraven k použití na plasty.
Povrchy:
PP (proveďte test), ABS, PUR, PA, EPDM, nepoužívejte na polyetylén a polystyrén.
Příprava:
Trvanlivost nátěrového systému do značné míry závisí na důkladnosti přípravy povrchu.Pro podrobnější informace o
přípravě,viz technické informace ,,příprava a předúprava,,
Čištění:
Povrch musí být suchý a zbavený všech nečistot např.oleje,maziva,separačních prostředků.Použijte odmašťovač/čistič
pod vodouředitelné barvy,odstraňovač silikonu,antistatký čistič.
Další nátěry:
Může být přelakovatelný s Valspar Industrial Mix: IME.FP400/IME.FP401 Epoxidový základ nebo/a IME.TB5xx PU
Vrchní barvou.
Fyzikální vlastnosti:
Chemická báze
Váhový poměr (kg/l)
Podíl sušiny-váhově (%)
Bod vzplanutí
Použitelnost (+20°C)
Životnost
Vydatnost (m²/kg)
Lesk
Barva
Teplotní stabilita
VOC (g/l)
Teplota při zpracování
Datum vydání: 6/2011 - Verze: 1.0
Speciální pryskyřice
0,876
4%
24°C
~
min. 24 měsíců za normálních skladovacích podmínek v uzavřené nádobě
cca. 8m² (při 5-10µm suchého filmu) 1 vrstva
Mat
Čirá
Do 150°C
Speciální výrobek (VOC <850g/l)
+8°C do max. +40°C, max. vlhkost 85%
Výrobek pro profesionální použití
Strana
1
Technický list
EMEAI Valspar bv
Zuiveringweg 89
8243 PE Lelystad
The Netherlands
Tel. +31 (0) 320292200
www.valsparindustrialmix.com
IME.FP600 Základ na plasty
IME.FP600 / CZ
APPLICATION DATA
Čištění
S příslušnými čistícími prostředky
Povrch musí být suchý a zbavený všech
nečistot,např.olej,tuk,separačních přípravků ap.…viz.technické
informace,,čištění’’.
Příprava
Možné jemné přebroušení se Scotch-Brite šedé barvy.Podrobné
informace naleznete v části ,,příprava a předúprava,,
Před použitím
Výrobek dobře promíchejte.
Míchací poměr
Připraveno k použití
Viskozita
12 – 14 sec. (DIN4/20°C)
Spádová nebo nasávací
Tryska
Vysokotlaká pistole
Nízkotlaká/středotlaká pistole
HVLP (vstup tlaku do pistole)
Airless/Airmix
1,2 – 1,4 mm
3,0 – 4,5 bar (42 – 65 psi)
1,5 – 2,5 bar (21 – 36 psi)
0,7 bar (10 psi) maximálně
-
Aplikace:
1 slabá vrstva
Tloušťka vrstvy:
5-10µm
Doba sušení: 20°C
20 minut až 2 hodiny
(po 2 hodinách opět aplikujte základ)
Přelakovatelný:
Po 20’
Datum vydání: 6/2011 - Verze: 1.0
IME.FP400/IME.FP401 Epoxidový základ
IME.TB400 Epoxidová vrchní barva
IME.TB5xx PU Vrchní barva
Výrobek pro profesionální použití
Strana
2
Technický list
EMEAI Valspar bv
Zuiveringweg 89
8243 PE Lelystad
The Netherlands
Tel. +31 (0) 320292200
www.valsparindustrialmix.com
IME.FP600 Základ na plasty
IME.FP600 / CZ
Používejte vhodnou ochranu dýchacích cest (doporučujeme použití respirátoru s přísunem
čerstvého vzduchu)
Upozornění: Při aplikaci dodržujte všechny zdravotní a bezpečnostní opatření vztahující se k používání
a k zacházení s nátěrovými hmotami.Dodržujte stávající předpisy vydané obchodními združeními v
chemickém průmyslu.Informace o zdraví a bezpečnosti naleznete v bezpečnostním listu (MSDS).
Informace take naleznete na internetové stránce: www.valsparindustrialmix.com
Poznámka: Uvedené výrobky jsou určené pouze pro profesionální uživatele a pro profesionální
použití.Všechna doporučení o použití uvedená na obalu našeho produktu nejsou závazná a nezakládají
důvody pro sekundární povinnost vyplívající ze zákona o prodeji.Naší snahou je zajistit,aby uvedené
technické informace byly přesné a aktuální podle součesného stavu znalostí v oblasti vědy a našich
zkušeností.Zákazník přejímá odpovědnost za kontrolu vhodnosti použití výrobku k účelu jeho
použití.Trvanlivost nátěrového systému do značné miry závisí na důkladné přípravě povrchu.
Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechny dřive vydané technické listy k tomuto produktu
platnost.
Datum vydání: 6/2011 - Verze: 1.0
Výrobek pro profesionální použití
Strana
3

Podobné dokumenty