Color Expert 1/2014 - Interaction s.r.o.

Komentáře

Transkript

Color Expert 1/2014 - Interaction s.r.o.
colorexpertcz
012014
TIPY A INFORMACE NEJE N PRO L AKOVNY
ALJ 2014
Autolakýrník junior 2014
str. 4
USI Italia
Slaví výročí
str.08-09
Rozhovor
AUTO JV servis
str. 10
Nový lak Permasolid HS Speed 8800
str.14
02
colorexpertcz 012014
EDITORIAL
03
OBSAH
AK TUALIT Y
Aktuality
Bílá opět nejoblíbenější
03
MAFO 2014
03
Nová adresa
03
ŠKODA Service Challenge
04
Autolakýrník junior 2014
04
Bílá opět nejoblíbenější
Axalta Coating Systems, světový výrobce barev
a laků pro automobilový průmysl, vydává nejkomplexnější zprávu o oblíbenosti barev již od
roku 1953. Jak dopadl rok 2013?
Různé
Martin Písařík
Výkonný ředitel společnosti Interaction s.r.o.
Vážení čtenáři,
„Ať vyhraje ten nejlepší“ Vystihuje tato věta
podstatu konkurence? Nebo je to představa o
konkurenci v ideálním světě?
Podle Michaela Portera je tento způsob uvažování spíše záruka průměrnosti než cestou k vítězství. Ve většině oborů podnikání nic takového
jako „nejlepší“ prostě neexistuje. Nejlepší hotel
pro jednoho zákazníka nemusí být nejlepší pro
druhého. Stejně tak jako nejlepší auto.
V literatuře o managementu se představa toho
„nejlepšího“ ztotožňuje příklady ze sportu. Toto
srovnání ale může pokulhávat, protože ve sportu je jen jeden vítěz, ale v podnikání to tak není.
Pokud by totiž konkurence spočívala v tom, že
všichni budou dělat to samé a snažit se být zároveň lepší než ten druhý, vypadá už na první pohled trošku nelogicky. Není totiž jediná nejlepší
cesta.
Jestliže se zamyslíme nad skutečnou povahou
obchodní konkurence, zjistíme, že analogii lze
hledat spíše v umění než ve sportu. Může být
hodně dobrých zpěváků nebo herců a každý
bude oslovovat jiné publikum. A čím více je dobrých umělců, tím je obecenstvo kultivovanější.
A vítěz není jen jeden, a svět je proto barevnější.
Dostává se Vám do rukou letošní první vydání
našeho ColorExpertu. Od posledního čísla časopisu se událo mnoho aktivit, které Vám rádi na
následujících stránkách představíme. Nejprve v
krátkosti zrekapitulujeme loňský rok v podobě
statistiky oblíbenosti barev a posléze si budete
moci přečíst o lakýrnických soutěžích, kterým se
řadu let věnujeme.
První je Vám dobře známá soutěž Autolakýrník
junior 2014 vyhlašovaná MŠMT, kde je naše firma
již tradičně partnerem. Osobně jsem velmi rád,
že se potvrzuje nejen kvalita lakovacích materiálů Spies Hecker, ale také příkladné vzdělávání a
naše podpora na našich partnerských školách.
Výsledkem je úspěch v podobě prvního místa
žáka Střední odborné školy automobilní a informatiky z Prahy, kde zajišťujeme praktickou část
výuky. Neméně cenným úspěchem je také třetí
místo studenta SOU strojírenské ŠKODA Mladá
Boleslav, soutěžícím také s našimi produkty.
Osobně jsem velice rád, že naše firma již dlouhodobě podporuje výuku mladých autolakýrníků, a že za čtyři poslední ročníky této soutěže
zvítězil vždy student používající naše produkty.
Druhým kláním byla akce ŠKODA Service Challenge, kde se soutěží v několika kategoriích a
jejíž mezinárodní finále se letos konalo v České
republice. Tento ročník je výjimečný zařazením
nové kategorie – Autolakýrník. Interaction je
již několik let partnerem národního kola a nyní
nově i kola mezinárodního. S radostí jsem i v
této soutěži gratuloval „našemu“ vítězi kategorie
Autolakýrník, který byl reprezentantem českého
týmu ŠKODA a jako jediný z týmu se dostal na
stupně vítězů.
Na dalších stránkách časopisu Vám ještě představíme dalšího člena CUI, zmíníme se o problematice odebírání OTP a také o nařízení EU
ohledně nového systému klasifikace a označování chemikálií.
Interaction často Vy, zákazníci, charakterizujete
jako společnost s prvotřídní podporou v podobě služeb a poradenství. Jelikož neustálé zvyšování odbornosti, profesionality a produktivity je
naším společným cílem, připravujeme pro Vás
v letošním roce další projekty. Jedním z nich je
nová koncepce auditů, která rozšiřuje prostor
pro individuální specifikaci a zaměření. Jejich
inovace a rozdělení do modulů tak umožňuje
dokonalé zacílení na konkrétní požadavky každého zákazníka.
Z letos dosažených úspěchů lze jmenovat například opětovné prodloužení akreditace MŠMT
na rekvalifikaci (přípravář a finální povrchová
úprava), kterou naše firma již několik let vyučuje
či obdržené ocenění firmou SPIES HECKER za mimořádný výkon v roce 2013. Avšak bez nějakého
toho výročí by to také nebylo to pravé ořechové.
Společnost USI Italia (výrobce lakovacích kabin)
je naším partnerem od samotného vzniku firmy
Interaction a letos slaví výročí 45 let od jejího založení. Nebudeme vypisovat její historii, naopak
jsme se rozhodli ukázat Vám, co všechno dokáže
v podobě unikátních instalací.
Problém neautorizovaných oprav
05
Rekvalifikace
05
Rozhovor - Josef Vejvoda
10
Nové označování
11
Jak je možné, že se bílá drží na čele? Kromě faktu, že firemní auta jsou často bílá, svou roli sehrála i společnost Apple se svými výhradně bílými
obchody a produkty. Proto i když byla dříve symbolem hi-tech stříbrná, bílá je nyní díky Applu
barvou technické vyspělosti.
Management
Quo vadis
06
Optimalizací k vyššímu zisku
07
Na obrázku můžete vidět, jak se s postupem
času měnilo 5 nejoblíbenějších barev napříč
kontinenty.
Trendy / zajímavosti
USI Italia slaví výročí
08-09
Technologie
Zkraťte čas opravy
12-13
Produkty
S.U.M.O 14
Nový vrchní průhledný lak
14
Meguiar’s
15
Severní
Amerika
Asie
Pacifik
Evropa
Jižní
Amerika
Nezapomněli jsme samozřejmě ani na nové
produkty. Kromě čistě lakýrnických zařízení Vám
připomeneme zařízení, která jsme představovali
na začátku roku. Jak se dočtete, jedná se o řešení
pro časovou úsporu při práci nejen v klempírně.
Na samém konci časopisu Vám představíme kosmetiku Meguiar’s, která letos rozšířila naše produktové portfolio.
Pobočka Hradec Králové
na nové adrese
Na konci března tohoto roku došlo k přestěhování naší pobočky v Hradci Králové do nových prostor. Otevírací doba, telefonní spojení
i emaily zůstávají neměnné.
Aktualizovaný seznam všech poboček včetně
Závěrem Vás mohu s radostí informovat, že se
„mistrovské kousky“ z České republiky opět prosadily v připravovaném celosvětovém kalendáři
SPIES HECKER 2015. O tom ale více až v podzimním vydání.
Čas dovolených je před námi, a proto Vám přeji
pohodové a slunečné období léta a těším se na
další setkání prostřednictvím našeho Colorexpertu.
S úctou a pozdravem,
Martin Písařík
COLOREXPERT - tipy a informace nejen pro lakovny. | Interaction s.r.o., Komerční 467, 251 01 Nupaky
E-mail: [email protected] | Internet: www.interaction.cz | Šéfredaktor: Michaela Dušková. Redakce: Filip Brückner, BarBára Vacková, Michal Kirchner, Marek Ziegler.
Sazba a tisk: Tiskárna PRATR a. s., Trutnov | Texty: Interaction s.r.o. a Spies Hecker GMBH | Reprodukce, kopírování a rozmnožování je možné pouze se souhlasem vydavatele.
Uvedené výrazy, technické údaje, informace a data k produktům nejsou závazné a nezbavují uživatele vlastní zodpovědnosti k testům a zkouškám před vlastním použitím přípravků.
Názvy produktů zmiňovaných v článcích jsou registrované ochranné známky.
Sečteno a potvrzeno, éra stříbrné skončila. Bílá si
upevnila svou pozici jako nejpopulárnější světová barva a již tři roky tak drží prim. Její popularita
vzrostla o 6 % ve srovnání s předchozím rokem.
Z toho je 22 % čistě bílá a 7 % perleťová bílá. Černá se posunula na druhou příčku s podílem 20
%. Z toho čistá černá jen 5 %, zbytek připadá na
perleťovou nebo metalickou. Barvy stříbrná (s
výsledkem 15 %) a šedá (12 %) ztratily svou popularitu, zatímco červená si udržela svou pozici.
kontaktů naleznete na našich webových stránkách.
Nová adresa:
MAFO 2014
Jak je tomu už zvykem, opět jsme se vypravili do Kolína nad Rýnem na MAFO (Marketingové Fórum), mezinárodní setkání
distributorů Spies Hecker. Zde se probírají
nové trendy v oboru, plánuje se, ale také
se hodnotí uplynulé období, v naší autoopravárenské branži. Letos se zúčastnilo přes
100 zástupců ze 41 zemí světa.
Právě při vyhodnocování výsledků nám
bylo předáno ocenění za výrazné navýšení
prodeje lakovacích materiálů a mimořádnou podporu značky Spies Hecker za rok
2013.
Interaction s.r.o.
Za Škodovkou 67,
500 04 Hradec Králové
04 colorexpertcz 012014
AK TUALIT Y
05
RŮZNÉ
ŠKODA Service Challenge
V pátek 16. května proběhlo v Service Training Center v Kosmonosech mezinárodní
finále soutěže ŠKODA Service Challenge.
Letos poprvé se toto kolo týkalo také autolakýrníků. Celkem se tedy soutěžilo v sedmi
kategoriích a účastníci pocházeli ze 33 zemí
světa.
Vítězem autolakýrnické části se stal Pavel
Pluhař, postupující z České republiky. Za
ním se umístil náš soused ze Slovenska
Pavol Hubáček. Třetí místo obsadil Robert
Klaumünzner z Německa.
Společnost Interaction se nejen zúčastnila
sobotního slavnostního vyhlášení, ale byla
partnerem celé soutěže. Podíleli jsme se na
přípravě disciplín pro kategorii Autolakýrník
a měli jsme i své zástupce v odborné mezinárodní porotě.
Gratulujeme vítězům k úspěchu a těšíme se
na další setkání v příštím ročníku!
Problém neautorizovaných oprav
Autorizovaná oprava nemusí být vždy provedená v autorizovaném servisu. Je to oprava
v souladu s požadavky výrobce daného vozidla. Nezřídka je ale možné se setkat s opravami, které se s těmito požadavky zásadně
rozcházejí. Je to buď z neznalosti, nebo záměrného cíle profitovat na podvodu. Oboje je
pochopitelně problém.
U havarovaných vozidel může být specifikace
opravitelnosti či neopravitelnosti složitější. Určovacím kritériem by však mělo být vždy poškození nosných prvků karoserie.
Opětovné vrácení OTP po opravě by mělo
následovat vždy až po kontrole opravy v odborných pracovištích. Je otázkou k diskuzi
a praktickému prověření, zda by tuto funkci
měla plnit např. pracoviště STK nebo vybraní
autorizovaní dealeři daných výrobců.
Je dobré, že se toto téma čím dál více diskutuje
a pracují na něm odborné skupiny. Doufejme,
že se podaří tyto myšlenky co nejdříve uvést
do praxe a tím přispět k bezpečnosti na našich
silnicích.
Přirozeně každý, kdo provádí opravu, usiluje
o co nejnižší náklady. V žádném případě to
však nesmí být na úkor kvality. Majitelé vozidel
nebo jejich noví kupující jsou uváděni v omyl,
že má vlastnosti, které mělo před poškozením,
popřípadě je vydáváno za nikdy nehavarované. Nejde zde v uvozovkách jen o podvod, ale
především o hazard se zdravím a životy.
Řekněme si upřímně. Dokud se do celé problematiky nevloží stát prostřednictvím vhodné legislativy a kontrolního mechanismu, vždycky
se najde dostatek „podnikatelů“, kteří budou
upřednostňovat vlastní zisk na úkor druhých.
Řešením by mohlo být, v případě poškození
vozidla, odebírání osvědčení o technické prohlídce a tím buď trvalé, nebo dočasně zbavení
způsobilosti pro provoz na pozemních komunikacích. Základním krokem je specifikace, za
jakých okolností se OTP odebere.
Autolakýrník junior 2014
Ve dnech 28. - 30. dubna se v prostorách Servisního centra ŠKODA AUTO a. s., Kosmonosy
konalo národní finále soutěže Autolakýrník
junior. Ten je již třetím rokem jednou z kategorií celkového klání Autoopravář junior,
které vyhlašuje Ministerstvo školství mládeže
a tělovýchovy ČR a Svaz prodejců a opravářů
ČR. Tyto soutěže žáků učebních oborů jsou
navíc zařazeny do ocenění ČESKÉ RUČIČKY a
rozvojového programu MŠMT ČR Excelence
středních škol.
Již tradičně na ně čekala teoretická část ve
formě testu, deset poznávacích disciplín (koloristika, vady laků, znalost ručního nářadí,
vyhledávání odstínu, orientace v technických listech, seřízení pistole, kontrola kvality
Daniel Hutař, Milan Vorel, Otakar Herzog
laku, profesionální spreje, brusiva, chyby na
lakovně) a praktický úkol. Ten představoval
opravu nového dílu - blatníku, tedy přípravu
a samotné lakování, a probíhal ve dvou soutěžních dnech.
Slavnostní vyhlášení se konalo v Service Training Centru ŠKODA AUTO. Vítězem se stal
Daniel Hutař, student SŠAI Praha. Na druhém
místě se umístil Tadeáš Orlík z ISŠA Brno. Třetí
místo obsadil Miroslav Pecka, student SOU
strojírenské ŠKODA, Mladá Boleslav.
První a třetí místo letos obsadili žáci škol,
používající materiály Spies Hecker. Kvalita se
s jednotlivými roky potvrzuje, neboť Spies
Hecker obhájil prvenství nejen z loňského
roku, ale i z předchozího a předchozího,…
Ano, je to tak. Spies Hecker je celé čtyři ročníky ve vedení!
Jako neopravitelná by měla být určena vozidla
po celkovém požáru nebo zatopení. V takovém případě by jednou provždy měla ztratit
možnost se vrátit na silnici a mělo by dojít k
ekologické likvidaci. Pokud se tak nestane,
budou se dál zneužívat identifikátory, které se
přenáší například na odcizená vozidla.
Hlavní myšlenkou a cílem pořádání těchto
akcí je propagace uvedených technických
oborů a propojení spolupráce mezi budoucími zaměstnavateli a středními školami v
České republice.
Pokračujeme v Rekvalifikaci
Interaction, který již tradičně podporuje
vzdělávání lakýrníků, se opět zapojil do celé
soutěže jako jeden z partnerů. Podíleli jsme
se na zajištění části úkolů včetně jejich hodnocení a cenách do soutěže.
Václav Pospíšil, Miroslav Pecka, Tomáš Sládek a Otakar Herzog
Opět se nám podařilo prodloužit akreditaci u
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
ČR. Díky tomu můžeme plynule pokračovat v
rekvalifikaci, kterou úspěšně provozujeme již
řadu let.
Kurz Autolakýrník je určen pro zájemce, kteří si
jeho absolvováním chtějí zvýšit svou kvalifikaci
nebo najít nové zaměstnání. Kompletní kurz je
nově rozdělen na dvě části, přičemž každá trvá
80 hodin a je zakončena závěrečnou zkouškou.
Absolvent získá výstupní osvědčení s mezinárodní platností, se kterou je např. možné si otevřít vlastní živnost. V oblasti vzdělávání dospělých velmi úzce spolupracujeme s úřady práce,
které pravidelně dodávají účastníky kurzu.
06 colorexpertcz 012014
MANAGEMENT
07
MANAGEMENT
Quo vadis aneb
kam kráčíš autoopravárenské lakování
V autoopravárenském lakování, jakož i v samotném autoopravárenství, se v posledních
několika letech díky dopadům celosvětové
krize nastartovala řada změn, které se v plné
síle projeví teprve během letošního a příštího roku.
Většina opraven přirozeně přistoupila ke snižování nákladů a zvyšování efektivity, což je
rozhodně správná cesta. Oboje lze dosahovat díky zařízením s nižší energetickou náročností, novým opravárenským postupům,
nastavením vhodných ukazatelů výkonnosti,
jejich pravidelným sledováním a zaváděním
souvisejících zlepšení. Značnou výhodu mají
pochopitelně ti, kteří na sobě pracují dlouhodobě, protože přes noc se zázraky převážně nekonají.
Optimalizací k vyššímu zisku
Lakovna by měla být jedním z největších zdrojů zisku servisu. Aby tomu tak skutečně bylo, je třeba mít na jedné straně proškolený
technický personál, který dodržuje technologické postupy bez nutnosti předělávek a reklamací. Na straně druhé stojí kvalifikované
vedení schopné rozeznávat slabiny provozu a efektivně je napravovat.
Interaction poskytuje prvotřídní poradenství a podporuje své zákazníky. Zvýšení odbornosti, profesionality a produktivity je naším
společným cílem. Jelikož každý podnik má odlišné potřeby, přicházíme nyní s novým konceptem auditu a individuální specifikací
odborného poradenství.
Služba Audit lakovny nově rozdělena do jednotlivých modulů, díky kterým si můžete přesně vybrat oblast, ve které má být audit
proveden. Jednotlivé moduly lze kombinovat a vytvořit tak širší pohled na aktuální stav lakovny. Přesně dle vašich individuálních
potřeb.
Někteří ale zvolili cestu slev a podbízení se
cenou práce, služeb a produktů. Toto řešení sice krátkodobě může přilákat zákazníky,
avšak „rozdávání“ slev na nepravém místě má
své nemilosrdné zákony a hranice. Je to pouze doping, který brzy ztratí svou účinnost a
pouze oddaluje neodvratitelné.
A-1
Audit lakovny – Vybavení lakovny
V současné době je možné pozorovat utváření nové podoby trhu díky právě probíhajícím a v blízkém budoucnu plánovaným aktivitám pojišťoven, importérů, leasingových
společností a některých dalších společností
napojených na automobilový průmysl. Převážná většina oprav bude směřována do
vybraných autorizovaných a neznačkových
certifikovaných opraven, které fungují na
standardizované úrovni a dodržují pracovní
postupy stanovené výrobci. Ostatní servisy
zůstanou odkázány převážně na práci z ulice, které nebude dostatek. Skutečnost nedostatku práce na stále velmi vysoký počet servisů, spolu s aktivitami velkých hráčů, spustí
přirozený proces nastolování tržní rovnováhy v našem oboru, tedy zánikem nekonkurenceschopných opraven.
Předpokládáme, že s tímto očistným procesem budou naopak přibývat neoficiální
provozovny v malých městech a obcích a
ještě více tím ztíží fungování těm, kteří podnikají poctivě. Řemeslníci, kteří na trhu práce nenajdou uplatnění, se nezřídka uchýlí k
opravám garážového typu. Pro některé je to
jistě lákavá praxe, neboť takový „podnikatel“
před spuštěním své provozovny nezpracovává projektovou dokumentaci nebo třeba
rozptylovou studii a odborný posudek na životní prostředí. Spokojí se s nízkým profitem,
kterým si nahradí ztracenou mzdu. Z této
neoficiální činnosti neodvádí daně, netrápí
se znečišťováním ovzduší, nevynakládá pro-
Přináší komplexní přehled aktuálního stavu
lakovny, především pak její vybavení, funkčnost zařízení, kvalitu stlačeného vzduchu, intenzitu osvětlení pracovišť, nebo náběh teploty lakovacích kabin. Dále se zaměřuje na
skladovací prostory, odpadové hospodářství,
bezpečnostní značení a ochranné bezpečnostní pomůcky. Závěrem auditu je zpráva
o aktuálním stavu, nutnosti servisu nebo výměny vybavení za nové, efektivnější. Samozřejmostí je kompletní fotodokumentace,
která tvoří nedílnou část výsledné zprávy.
A-2
Audit lakovny – Technologické postupy
Přináší přehled o dodržování technologických postupů v lakovně od přípravy, přes
lakování, po finální dokončení povrchu leštěním. Součástí auditu je kontrola množství
spotřebovaného materiálu. Cílem je zefektivnění procesů na lakovně změnou poustředky na třídění a likvidaci nebezpečných
odpadů, nedělá pravidelné revize, pracuje s
nevyhovujícími materiály atd. Zde bude nutné posílení role státu v podobě zvýšené činnosti kontrolních orgánů zaměřených nejen
na šedou ekonomiku a dodržování zákonů,
ale také na autorizované provádění oprav a
schvalování technické způsobilosti pro provoz.
Již několik let uvažují a diskutují zainteresovaní v našem oboru nad tím, jak se bude
autoopravárenský trh dále vyvíjet. Nyní se
velmi pravděpodobně stáváme svědky a
součástí nového utváření trhu, který by měl
svou podobu, jistě s malými nuancemi, po
několik příštích let udržet.
žívaných materiálů, nebo změnou technologických postupů, které se stále vyvíjejí a
zrychlují.
A-3
Audit lakovny – Kalkulace škod vozidel,
fakturace, ČJ a MJ, pracovní pozice
V rámci tohoto modulu se kontroluje správnost fakturace oprav, výše materiálových
a časových jednotek, úplnost pracovních
pozic v rámci prováděné opravy a správné
využívání kalkulačních programů. Součástí
auditu je kontrola množství spotřebovaného
materiálu a jeho odepisování v zakázkách.
Cílem je zvýšení profitability lakovny správným účtováním pracovních pozic a materiálových jednotek.
A-4
Audit lakovny – Efektivnost lakovny, klíčové ukazatele výkonnosti (KPI)
Znáte klíčové ukazatele výkonnosti lakovny?
Víte, jak efektivně pracují Vaši zaměstnanci?
Víte, jak je naplňovaná kapacita lakovny?
Je současný počet pracovníků dostačující?
Na tyto a další otázky naleznete odpověď
ve výsledné zprávě tohoto modulu auditu.
Předpokladem pro relevantní výsledek KPI
jsou vstupní data, ze kterých jsou KPI vypočítány a následně porovnány s banchmarkem.
Cílem je zjistit aktuální stav lakovny s případným navržením změn vedoucí ke zvýšení její
profitability.
Kdo chce ze svého podniku vytěžit to nejlepší, musí rozvíjet své silné stránky a odstraňovat slabiny. To se daří jenom tehdy, když jsou
známé všechny faktory ovlivňující provozní
výsledky a pravidelně se kontroluje jejich
efektivita.
A my jsme zde právě od toho, abychom podali pomocnou ruku.
08 colorexpertcz 012014
09
T R E N DY / Z A J Í M AVO S T I
USI ITALIA SLAVÍ VÝROČÍ
Od samotného vzniku Interaction jde ruku v
ruce i naše partnerství s italskou společností USI
ITALIA.
Ta v letošním roce slaví 45 let od svého založení.
Během těchto let se rozrostla jak co do velikosti
svých organizačních a výrobních zařízení, tak co
do svého podílu na domácím a mezinárodním
trhu.
Je jedním z velkých hráčů na celosvětovém poli
s širokou sítí zastoupení a kvalita jejích technologií je uznávána všemi předními výrobci lakovacích materiálů.
ní pro lakovací systémy používané pro průmyslové a individuální lakování. Co už možná nevíte,
dokáže navrhnout a vyrobit takřka jakékoliv specifické zařízení, přesně dle přání zákazníka.
Jak dobře víte, USI ITALIA se specializuje na výrobu stříkacích kabin a přípravných pracovišť pro
osobní, užitkové či nákladní automobily, a zaříze-
Proto, v rámci oslav výročí, jsme se rozhodli Vás
seznámit právě s atypickými a unikátními realizacemi této špičkové společnosti.
BM CARROZZERIE
Umístění: Itálie
Zaměření: Konstrukce, opravy a renovace vagónů metra, karosérií autobusů a vozů civilní ochrany
Druh technologie: Průmyslová instalace složená z třech lakovacích kabin pro nákladní vozy,
dvě z těchto kabin s rozměry 10 + 10 x 5 x 5
m (d x š x v). Každá kabina je vybavena dvěma
vstupními/topnými jednotkami WIND 300TU570KWT-ES a frekvenčními měniči.
Typ vstupu: Průjezdné kabiny s rolovacími vraty a střední/dělicí rolovací vrata
Palivo: Přímé hoření – zemní plyn
Umístění: Taipei, Taiwan
Zaměření: Lakovací kabina pro letouny F16
F16 ANTI-AIRCRAFT
Druh technologie: Lakovací kabina s odsáváním do stěny s rozměry 21 x 12 x 6 m (d x š x
v), jedna zadní odtahová stěna, několik ventilačních jednotek našich modelů GIA 100, které
jsou schopné vytvořit spádovou rychlost vzduchu 0,5 m/s.
Palivo: nafta
BENELLI „JET SKY“
Umístění: Thajsko
Zaměření: Kompletní a flexibilní lakovací linka pro díly na motorky
Druh technologie: Instalace tvaru T složená ze
tří různých přípravných pracovišť pro broušení
s rozměry 12,61 x 6 x 2,8 m (d x š x v), 3 kombinované lakovací kabiny se spodním odtahem
pro aplikaci plniče, barvy a průhledného laku s
rozměry 6 x 6 x 2,8 m (d x š x v), 2 míchárny
a jeden inspekční prostor pro kontrolu kvality.
Typ vstupu: Neprůjezdný nebo průjezdný
Palivo: Přímé hoření LPG
Umístění: Švédsko
Zaměření: Lakovací linka pro vlaky
SL
Druh technologie: Průmyslová instalace složená z lakovací kabiny pro nákladní vozy s
rozměry 37 x 6 x 5,5 m (d x š x v), 3 vstupní/
topné jednotky umístěné na vrchu kabiny RACXP150TU-350KW-NE + 3 výstupní jednotky
ESA150, kontrolní panel DGTouch.
CARBO TECH
Umístění: Žebrák, Česká republika
Zaměření: Tři kabiny se společnými stěnami pro lakování karbonových dílů
Druh technologie: Průmyslová instalace složená ze tří lakovacích kabin Chronotech, vyráběných na zakázku s konfigurací stěna na stěnu
(2 kabiny 70.32.28 a 1 sušicí kabina 70.45.28 ).
Agregáty jsou uloženy na podpůrné konstrukci nad kabinami. Kabiny mají vstupní/topné
jednotky RAC150TU-280KW a kontrolní panel
DGTouch. Dále vystavěna jedna technologie
USI LAB (120.50/35.28) pro broušení karbonových dílů.
Typ vstupu: Neprůjezdné boxy s vnitřními rolovacími vraty mezi sebou
Palivo: Přímé hoření – zemní plyn
Umístění: Spojené Arabské Emiráty
Zaměření: Přípravné pracoviště a lakovací kabina pro kompletní letouny
F16, HAWK,EUROFIGHTER
Druh technologie:
A) Přípravné pracoviště s rozměry 17 x 15 m (d x
š), vybaveno dvěma filtračními odsávacími jednotkami, dvěma odsávacími jednotkami (náš
model ESA 150) a dvěma vstupními jednotkami
(naše modely GIA 150TU-NE)
’
B) Lakovací prostor s rozměry 17 x 12 x 6 m (d x
š x v) vybaven čtyřmi filtračními odsávacími jednotkami, dvěma odsávacími jednotkami (naše
modely ESA 150) a čtyřmi vstupními jednotkami (naše modely GIA 150TU-NE)
Typ vstupu pro zařízení B: tři motorizované závěsy
Palivo: nepředpokládá se
10
colorexpertcz 012014
RŮZNÉ
11
RŮZNÉ
ROZHOVOR se členem CUI
AUTO JV servis
Společnost AUTO JV servis se specializuje především na „ameriky“ a renovace oldtimerů. Dále zajišťuje opravy vozů všech značek
na trhu.
Poskytuje kompletní služby v motoristické oblasti od dodání vozu, přes kompletní záruční i pozáruční servis, až po doplňkové
služby. To vše na vysoké úrovni s individuálním přístupem ke klientovi. Do širokého portfolia patří mimo jiné i lakovna, kde již šest
let používají lakovací materiály Spies Hecker.
Během naší návštěvy jsme zastihli majitele společnosti, pana Josefa Vejvodu, a při této příležitosti jsme se ho zeptali na několik
otázek.
Dobrý den pane Vejvodo,
Nový systém klasifikace a označování chemikálií
Spies Hecker v souladu s nařízením EU
Všechny členské státy požadují upravení CLP
(klasifikace, označení a balení) materiálů a
směsí. Tato změna zajistí sjednocení označení a jasné vysvětlení nebezpečí, která představují některé chemické látky, nejen v EU,
ale především s globálně harmonizovaným
systémem klasifikace a značení (GHS). Tento
světově ujednocený systém nahradí původní evropskou verzi.
Možná už jste viděli nové štítky na chemikáliích, od 1. prosince 2010 se CLP používá
na jednotlivé látky - např. technický benzin.
"Přípravky" budou nyní známy jako "směsi",
ty již mohou být klasifikovány, označovány a
baleny podle nových kritérií, povinně však až
od 1. června 2015. U produktů, které již byly
uvedeny na trh před tímto datem, je možné
povězte nám, jak jste začínal v autoopravárenské branži?
Jsem vyučený v oboru a toho jsem se také od
samého začátku držel. Při zaměstnání jsem se
zabýval opravami, a jelikož bylo v době „žigulíků“ hodně práce, začal jsem se tomu posléze
věnovat naplno. Na konci roku 1988 jsem zahájil své podnikání, tak říkajíc na volné noze, což
vedlo přímo k postavení první dílny. Od roku
1991 jsme tak fungovali na 80 m2 a s prvními
zaměstnanci. Po deseti letech úspěšného podnikání bylo načase se posunout o něco dále,
rozvíjet se. To už se stavěl současný autoservis,
zkolaudovaný v prosinci 2000.
ponechat staré etikety až do konce května
2017.
Původní oranžové a žluté výstražné symboly budou nahrazeny červeně orámovaným
symbolem ve tvaru kosočtverce. Jednotlivé
piktogramy budou z velké části vypadat stejně a budou mít i stejný význam:
Některé nové piktogramy jsou zaváděny
pro rozlišení určitých druhů nebezpečí a
jsou podporovány signálními slovy, přičemž
„Nebezpečné“ svědčí o vážnějším nebezpečí než „Varování“. Ty nahrazují staré výrazy,
CLP
Signální slovo
Nebezpečné
Varování
R-věta
hořlavé
Údaj o nebezpečnosti
Hořlavá kapalina i páry
S-věta
V případě nedostatečné ventilace noste vhod- Pokyny pro bezpečné
nou dýchací masku
zacházení
(No symbol)
Varování
S koncem roku 2013 byly představeny první produkty Spies Hecker s novými etiketami. Bezpečnostní listy produktů budou do
června 2015 obsahovat jak novou, tak starou
verzi.
Toxický
Zdraví škodlivý
Indikace
Jelikož se věnujeme především veteránům,
chtěl jsem rozšířit naše služby o zimní parkování. Automobil tak bude po celou dobu na
čistém, suchém místě a bude o něj odborně
postaráno. Poté stačí, když zákazník pošle den
dva předem sms a my mu vůz přichystáme do
provozu.
Nebezpečné
Je nutné si uvědomit, že produkty nebudou
více nebezpečné. Jen se změní vzhled etiket
a přibudou některé piktogramy.
Starý EU systém
Všimli jsme si, že se právě rozrůstáte…
jako „Toxický“ nebo „Zdraví škodlivý“. R-věty a
S-věty jsou nahrazeny Údaji o nebezpečnosti
a Pokyny pro bezpečné zacházení.
V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.
Hořlavá kapalina
Všechny materiály s nebezpečím hořlavosti
budou označeny piktogramem podle
nařízení CLP
Garáže jsou čerstvě zkolaudované, ale ač jsou
dostatečně veliké, vše má své omezené kapacity, proto je tato služba určena pouze našim
zákazníkům.
Extrémně hořlavé (F+) nebo Vysoce hořlavé
(F)
Co si myslíte o současném stavu autoopravárenského trhu?
Žíravý (C) – způsobuje (těžké) popáleniny
Chemické látky žíravé pro kůži, a / nebo
žíravé pro kovy (nová třída nebezpečnosti)
Nebezpečí vážného poškození očí
Vážné poškození očí je nyní označeno
piktogramem "žíraviny"
Dráždivý (Xi)
Zdraví škodlivý (Xn)
Podráždění kůže/očí, alergická reakce kůže
a některé další akutní dopady na zdraví
Zdraví škodlivý (Xn)
– vážné poškození zdraví při dlouhodobém
vystavení
Nový piktogram rozlišuje chronické dopady
na zdraví, jako je poškození dýchacích cest
Toxický (T)
Vysoce toxický (T+)
Akutně toxické chemikálie jsou označeny
piktogramem s „lebkou a hnáty“
Specifické účinky na zdraví (karcinogenní,
mutagenní, toxické pro reprodukci)
Nový piktogram je také používán pro tyto
závažné chronické účinky
Toxický nebo vysoce toxický pro vodní organismy (N)
Toxický nebo vysoce toxický pro vodní život
V současnosti je na přesyceném trhu mnoho
malých dílniček, opraven - byť proti nim nic
nemám, sám jsem začínal stejně - ale nároky
na nás na všechny rozhodně nejsou stejné.
My, tím, že jsme hodně na očích a na vlastním
pozemku, jsme daleko zranitelnější, než malý
živnostník v pronajaté garáži. Ten může ukončit
svou činnost kdykoli ze dne na den. K nám naopak chodí pravidelně kontroly, což znamená
mimo jiné placení revizí a to v této době nejsou
zanedbatelné částky. Tyto nerovné podmínky
navíc ještě ztěžuje fakt, že se všichni pro získání
zákazníků cenově podbízíme.
Na rovinu si myslím, že daleko lépe přežívají
malé opravny, kde mají minimální náklady. Navíc jsou to většinou mistři ve svém oboru, kteří
si vystačí sami a jdou podnikat na svou vlastní
pěst, čímž se naopak z velkých autoservisů vytrácí kvalitní pracovní síla.
Josef Vejvoda
Jak se podle Vás bude trh dále vyvíjet?
jmy bytů po prodej automobilů i opravy. Což
není nic pozitivního.
současnou situaci musíme přestát, abychom
se udrželi a mohli poté zdárně zase pokračovat.
Před 4 lety při druhé vlně ekonomické krize v
roce 2010, lidé přestali utrácet, začaly se snižovat ceny a všichni a ve všech oborech se začali
podbízet s cenami. Od restaurací, přes proná-
Ještě bude trvat hodně dlouho, než se začne
opět zdražovat, než lidé pochopí, že se práce musí zaplatit. Tak to probíhalo v USA a dle
mého názoru nás čeká stejný vývoj. Ovšem
Rád bych prorokoval zlepšení trhu, ale zatím
pro to mohu udělat jen to, že jsem od brzkého
rána do pozdního večera denně v práci a snažím se dělat pro svou společnost maximum.
12
colorexpertcz 012014
13
TECHNOLOGIE
Zkraťte čas opravy, myslete ekonomicky!
Společnost Interaction se nesnaží svým zákazníkům pouze prodávat, ale především řešit jejich problémy. A jsme velmi rádi, že se na nás
obracíte. Proto Vám začátkem roku byly představeny nová zařízení, která jsou naším řešením Vašich problémů.
TECHNOLOGIE
MeltingPlast
zařízení na opravu plastů
A zde Vám ještě jednou v krátkosti daná zařízení připomeneme.
MeltingPlast je unikátní zařízení, které dokáže
opravit téměř všechny plastové části vozidel, včetně držáků světel, nárazníků, senzoru k nárazníku,
atd. Převratné, trvalé a komfortní řešení oprav v
podobě snadného vtavení nerezových klipů do
plastových dílů. „Po natavení nedochází ke korozi,
plast je po spojení opět pevný a poddajný a následující postup povrchové úpravy zůstává beze
změny,“ říká Otakar Herzog.
Clever Box2000
Jako jediné zařízení nepotřebuje ke své práci elektrickou sít, využívá AKU baterii. Její nabití trvá 5
hodin a na jedno nabití lze natavit až 500 svorek.
Stále častěji se setkáváme s připomínkami a prosbami na urychlení práce. „Jelikož oblast nátěrových hmot, sušicích technologií i oblast
brusiv je současné době na vrcholu svých technologických i výkonnostních možností, poohlédli jsme se i do příbuzného oboru, což je
v tomto případě klempírna. Zde bývají časové jednotky od pojišťoven kalkulovány většinou společně s lakovnou. Aby se naši zákazníci
do těchto jednotek nejen vešli, ale také zvyšovali svojí profitabilitu, hledali jsme prostor pro úspory,“ komentuje Martin Severa, obchodní
manažer společnosti.
Pokud je baterie vybitá, lze pokračovat v práci se
síťovým kabelem. Možnost tavení plastu při 14 W
a 10 W a patentovaný doraz zaručují vyšší bezpečnost proti poškození a chrání proti protavení
plastem. Bezproblémová ovladatelnost, adaptéry
různého zakřivení umožňují také práci v těžko
přístupných místech. LED osvětlení pomáhá pro
přesné tání svorek, a to i v tmavých místech.
Normálně těžko lepené spoje lze bez problému
opravit a oproti běžným lepidlům je práce mnohonásobně rychlejší.
chytré víceúčelové zařízení
Vynikající pomocník do autoservisu, servisních dílen či agentur, zabývajících se polepy
vozů. Slouží k vyjmutí lepených skel, uvolňování šroubových spojů, nahřívání ložisek,
odstraňování folií apod.
Revoluční technologie představuje inteligentní řešení pro urychlení a zjednodušení
odstranění lepených nebo blokovaných
dílů z vozidel, jakož i pro opravy důlků po
krupobití. V několika vteřinách je Clever Box
schopen přenášet teplo lokálně, bez rizika
vzplanutí a bez poškození gumových, plastových či lakovaných povrchů a okolí. Inovativní produkt ohřeje lepidlo pro usnadnění
demontáže skel (například hůře přístupná
boční skla), nahřeje zarezlé šroubové spoje,
či snadno odstraní emblém, znak, ochranné
nástřiky a lišty.
„Není nutné párou či horkovzdušnou pistolí
odstraňovat zbytky lepidla, což by mohlo způsobit poškození laku. Na povrchu totiž nezůstanou žádná rezidua po reklamních polepech či
fóliích,“ upozorňuje na jednu z mnoha výhod
Otakar Herzog, vedoucí technického oddělení
Interaction.
Clever Box zaručuje maximální kontrolu nad
všemi operacemi nastavením intenzity ohřevu zcela automatickým způsobem. V případě
potřeby lze přepnout na manuál a intenzitu
tepla si zvýšit. Dalším pozitivem je velmi intuitivní ovládání bez nutnosti speciálního
školení.
RubberPillow
Tato bezplamenná technologie s certifikací
EMF zajistí urychlení práce, tedy velké úspory
času a vynikající výsledky.
systém na opravu karosářských dílů
RubberPillow je nově vyvinutý systém na opravy karosářských dílů, který pracuje na základě
působení tlaku vzduchu za pomoci speciálních
polštářů. Ty jsou vyrobeny z vysoce odolné
FastDrill
zařízení na odvrtávání bodových svárů
FastDrill byl navržen k rychlému a bezpečnému odvrtávání bodových svárů na vysokopevnostní a ultra-vysokopevnostní oceli,
rychle a s minimální námahou. Pneumatická
pistole je podporována ručním mechanismem, který zvyšuje tlak na vrtaný povrch. Již
při prvním zmáčknutí tlačí zařízení samo o
sobě silou 50kg. Plynule lze nastavit hloubku odvrtání a přítlačný držák, otočný o 360°,
zabraňuje sklouznutí po povrchu, čímž zajišťuje pohodlnou práci i na těžko přístupných
místech.
FastDrill muže být nastaven tak, aby se vrták
začal otáčet až při kontaktu s povrchem. Tím
se zabrání odlamování a zlomení vrtáku. Díky
nově vyvinuté převodovce se vyhnete přehřívání vrtáku, čímž se prodlužuje jeho životnost. FastDrill v kombinaci s DuraDrill vrtáky
lze vrtat vysokopevnostní ocel až do tvrdosti
62 HRC. Tyto vrtáky dokážou u běžného materiálu odvrtat až 1 000 bodových svárů.
Tlak: Pracovní tlak max. 6 baru – bezpečný tlak max. 25 baru
Maximální zdvih: 120 mm
Nosnost: 2 500 kg
vulkanizované pryže, vyztužené kevlarovými
vlákny. Víko zavazadlového prostoru, dveře
nebo zadní blatník lze opravit umístěním
polštářů za místo poškození a následně je
plynule nafouknout.
„Systém je určen na velká poškození v nepřístupných místech. Tlakem se povrch vytvaruje do téměř původního stavu. A musím
zmínit i materiál polštářů, který vydrží neuvěřitelný tlak. Zařízení je tak téměř nezničitelné,“ komentuje Otakar Herzog.
Tato ekonomická oprava promáčklin, někdy i
bez nutnosti lakování, usnadní a urychlí Vaši
práci.
„Práce je tak mnohem jednodušší a rychlejší,
nemluvě o nízké spotřebě vrtáků,“ dodává
Otakar Herzog. Zařízení dostalo ocenění inovace na Automechanice, největší autoopravárenské výstavě na světě.
Proč jsme si zvolili právě tyto produkty, od tohoto výrobce?
Tvrdost: 3 100 HV
Tepelná odolnost: 1 100 °C
Životnost: 80 – 120 děr
„Hledali jsme, znaje už konkurenční zařízení, nejvhodnějšího výrobce. Trvalo dlouho, než naše produktové oddělení nalezlo tato
zařízení s dvojnásobným výkonem a s širší škálou uplatnění, oproti stávajícím zařízením dostupným na českém trhu,“ reaguje Martin
Severa a závěrem dodává: „Co se týče výše zmíněných produktů, zacílili jsme do černého. Toto jsou problémy, které skutečně naši
zákazníci řeší, aniž by je někdy byli schopni sami přímo pojmenovat. Proto jsme se rozhodli podat pomocnou ruku.“
14
colorexpertcz 012014
15
PRODUK T Y
Modulový systém pro čištění pistolí
Sestavte si vlastní myčku pistolí a plaťte
jen za to, co opravdu potřebujete!
Nová generace univerzálních myček pistolí
–– robustní konstrukce pro připevnění na zeď
–– již základní model z nerezové oceli
–– včetně výkonného ventilačního systému B-TEC a ofukovací
pistole
–– dvě čisticí komory
–– nezávislé a individuální nastavení obou komor včetně
- automatického čištění pomocí časovače
- automatického čistého vyplachování
- manuálního čištění pomocí průtokového štětce
- trysky s čistým ředidlem
–– určeno pro ředidla nebo B-TEC vodu na čištění
–– rozměry: (šířka x délka x výška včetně základny)
900 x 630 x 1010 mm
Americká společnost Meguiar’s je výrobcem špičkových produktů pro péči o všechny
druhy lakovaných i nelakovaných povrchů již od roku 1901. Produkty Meguiar’s jsou
číslem jedna ve svém oboru nejen na trhu v USA, ale také v dalších zemích po celém světě.
V širokém sortimentu Meguiar’s naleznete kromě produktů
cové spotřebitele také specializované řady profesionálních
Řada Detailer je určena k mytí a čištění všech interiérových i exteriérových povrchů.
Přípravky jsou dodávány v galonových kanystrech, výjimečně také v 5galonovém
provedení. Velká část těchto přípravků jsou silné koncentráty a ředí se ve vysokých poměrech s vodou. Objednat lze také speciální ředicí láhve s rozprašovačem,
které výrazně usnadňují správné ředění, identifikaci a nanášení produktu.
Profesionální produkty Mirror Glaze jsou vyvinuty pro rychlou a efektivní korekci, leštění a ochranu laku pomocí strojních leštiček. V nabídce tak naleznete
širokou škálu lešticích past s různou mírou abrazivity, od vysoce abrazivních až po
neabrazivní, tzv. „finišovací“ leštěnky. Samozřejmostí jsou vosky a sealanty, které
poskytují lakovaným povrchům dlouhodobou ochranu a hydrofobní vlastnosti. V
neposlední řadě produktová řada Mirror Glaze nabízí širokou škálu příslušenství,
jako jsou unášeče, pěnové i vlněné kotouče v různých velikostech, speciální detailingové vozíky, pračky kotoučů a další nezbytné doplňky, které ocení každý profesionál.
Nový lak Spies Hecker - Rychlé schnutí na vzduchu
Výjimečný lesk v kombinaci se schnutím na vzduchu bez použití sušicí kabiny (úspora nákladů na energie více jak 70 %) nebo velmi krátkými časy
sušení - Nový vrchní průhledný lak Permasolid HS Speed Clear Coat 8800 vytváří naprosto brilantní povrch.
Spies Hecker vyvinul zcela nový vrchní průhledný lak založený na inovativní pojivové
technologii. Ta zaručuje velmi rychlé schnutí
na vzduchu a vytvrzení laku v neuvěřitelně
krátkém čase klasickým způsobem za použití
kabiny.
pro konpřípravků.
Pouhých 5 minut sušení při teplotě objektu
60° C - to je TOP řešení, na které jste čekali.
Už žádné prostoje v kabině, doby oprav se
znatelně zkrátí a Vy exponenciálně zvýšíte
efektivitu lakovny.
Snížená spotřeba energie
Nový lak lze upravit pomocí dvou tužidel tak,
aby vyhovoval různým
podmínkám sušení. Ať
už se jedná o sušení v
kabině při vysoké či nízké teplotě, nebo jde o
schnutí na vzduchu při
pokojové teplotě či přes
noc, lak se flexibilně přizpůsobí té variantě, která
Vám bude vyhovovat. Vy
si zoptimalizujete jednotlivé pracovní procesy na
lakovně a snížíte tak spotřebu energie.
Efektivní aplikace
Revoluční novinkou v sortimentu Meguiar’s je zcela unikátní korekční systém DA Microfiber, který byl vyvinut pro výrazné zjednodušení práce při renovaci a leštění
laků. Tento systém je 100% bezpečný, jeho použití nevytváří žádné hologramy a je
také absolutně šetrný ke všem okolním dílům, takže není nutné maskovat žádné gumové, plastové ani jiné části v blízkosti leštěné plochy. Tento systém je vyvinut
výhradně pro použití s orbitální leštičkou a speciálními mikrovláknovými kotouči
a představuje budoucnost detailingu! Jeho použití výrazně zkracuje čas nutný k
dosažení perfektního výsledku, snižuje náklady i rizika spojená s tradičním strojním leštěním. Tím maximálně zefektivňuje samotný korekční a lešticí proces.
Lak je určen pro řadu Hi-TEC a aplikuje se v
1,5 vrstvě. Je charakteristický velmi vyrovnaným rozlivem. Opravovaný díl po vysušení v kabině lze leštit již po 10 minutách po
vychladnutí. Flexibilita se opět potvrzuje,
neboť je vhodný jak pro celolak tak pro bodové opravy.
Lesk nové dimenze
Výsledný vzhled dosahuje nové úrovně,
nabízí extrémní lesk, hloubku první třídy a
velmi tvrdý povrch. „Mimořádný lesk připomíná zrcadlo. A doby schnutí jsou až neuvěřitelné, “ komentuje Otakar Herzog, vedoucí
našeho technického oddělení.
Jsme právě ve fázi testování tohoto produktu ve svém školicím centru, kde jej technici
podrobují různým zkouškám. Již nyní mohou potvrdit jeho výjimečné vlastnosti.
Vrchní průhledný lak Permasolid HS Speed
Clear Coat 8800 - brilantní, superrychlý a již
nyní k dostání u Interaction!
Profesionální autokosmetika Meguiar’s – špičkové produkty pro mytí a čištění!
Vždy moderně a na aktuální téma
Školení Interaction a Spies Hecker
Spies Hecker – vždy nablízku
INTERACTION s.r.o., sídlem Komerční 467, 251 01 Nupaky
Tel.: +420 251 817 493, Fax: +420 323 602 122
[email protected], www.interaction.cz

Podobné dokumenty

Color Expert 1/2016 - Interaction s.r.o.

Color Expert 1/2016 - Interaction s.r.o. COLOREXPERT - tipy a informace nejen pro lakovny. | Interaction s.r.o., Komerční 467, 251 01 Nupaky E-mail: [email protected] | Internet: www.interaction.cz | Šéfredaktor: Michaela Dušková...

Více