Specifikace základních údajů zakázky

Komentáře

Transkript

Specifikace základních údajů zakázky
Identifikace zadavatele
Úřední název zadavatele: TRN - Léčebna v Mirošově - Janově
Sídlo/místo podnikání: U Léčebny 500/500, Mirošov -Janov 33843, CZ
IČ: 00669784
Interní číslo zadavatele: 001/2014
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele:
Kontaktní osoba: Václav Lisý
Specifikace VZ
Název VZ: Nákup 16 ks PC s monitorem + 4 ks externích disků
Druh zadávacího řízení: Otevřená výzva
Druh VZ: Dodávky
ID zakázky: T004/14V/00029458
Dne: 20.08.2014 09:47:06
Specifikace základních údajů zakázky
Název a kontaktní údaje
Fáze veřejné zakázky
Stav veřejné zakázky
Id veřejné zakázky
Název veřejné zakázky
Seznam evidenčních čísel zadavatele
Interní číslo
Zadavatel veřejné zakázky
IČO zadavatele
Správce veřejné zakázky
Stručný popis
Zakázka je vytvořena na základě průzkumu trhu
001/2014
TRN - Léčebna v Mirošově - Janově
00669784
Václav Lisý
Jedná se o nákup 16 ks nových PC s
monitorem a 4 ks externích disků
Ne
Kontaktní osoba
Jméno a příjmení
E-mail
Telefon do zaměstnání
Václav Lisý
[email protected]
+420371512116
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Jméno a příjmení
E-mail
Telefon do zaměstnání
1
Příjem nabídek
Zadávací řízení
T004/14V/00029458
Nákup 16 ks PC s monitorem + 4 ks
externích disků
Předmět zakázky
Zakázka rozdělená na části
Pořadí
1
2
Název položky
externí disk
PC s monitorem
Ne
Položky předmětu zakázky
Kód CPV
Množství za
Měrná jednotka za položku
položku
30234500-3 4,00
Kus
30200000-1 16,00
Kus
Předpokládaná hodnota
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Jedná se o předmět VZ uvedený v seznamu zboží, který je přílohou Ne
nařízení vlády č. 77/2008
Předpokládaná hodnota bez DPH
250 000,00 bez DPH, 302 500,00 s DPH,
52 500,00 hodnota DPH
Předpokládaná hodnota bude vypočtena z položek předmětu
Ne
Typ veřejné zakázky
Veřejná zakázka malého rozsahu
Předpokládaná hodnota bude uvedena ve výzvě
Ano
Zakládáno na základě RS
Ne
Zadávací řízení
Výsledek zadávacího řízení
Druh zadávacího řízení
Stanovení způsobu zadání veřejné zakázky
Bude použit nestandardní druh zadávacího řízení
Bude do zadávacího řízení zařazena eAukce
Bude zveřejněna výzva k podání nabídky?
Jednorázová smlouva
Otevřená výzva
Výzva k podání nabídky
Ne
Ne
Ano
Doba a místo plnění
Doba plnění od
Doba plnění do
Místo plnění veřejné zakázky
Základní popis plnění
NUTS kód
2
01.10.2014 00:00:00
31.10.2014 00:00:00
U Léčebny 500/500, Mirošov -Janov 33843,
CZ
Jedná se o nákup 16 ks nových PC s
monitorem a 4 ks externích disků
Plzeňský kraj
Požadované kvalifikační předpoklady
Kvalifikace jsou specifikovány analogicky k ustanovení §
Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 ZVZ
§ 53 odst. 1 písm. a)
§ 53 odst. 1 písm. b)
§ 53 odst. 1 písm. c)
§ 53 odst. 1 písm. d)
§ 53 odst. 1 písm. e)
§ 53 odst. 1 písm. f)
§ 53 odst. 1 písm. g)
§ 53 odst. 1 písm. h)
§ 53 odst. 1 písm. i)
§ 53 odst. 1 písm. j)
§ 53 odst. 1 písm. k)
§ 54 písm. a)
§ 54 písm. b)
§ 54 písm. c)
§ 54 písm. d)
§ 54 písm. e)
Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 ZVZ
Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 ZVZ
Požadovat originály dokumentů před uzavřením smlouvy
Je vyžadováno předložení čestného prohlášení dodavatele o
ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku
Prokázání pravosti dokladů
Zadavatel umožňuje předložení SKD nebo SCD jako prokázání
kvalifikace
Ano
Ano
Ano
Ano
Doba a způsob podání nabídek
Lhůta, do kdy je uchazeč vázán svou nabídkou
Lhůta, do kdy je uchazeč vázán svou nabídkou(ve dnech)
Způsob zajištění obchodních a platebních podmínek
Určení zákona, podle kterého se bude právní vztah řídit
Ustanovení, která musí být součástí smlouvy
Lhůta pro podání nabídek
Způsob podání nabídky
31.01.2015 00:00:00
Návrh smlouvy je součástí nabídky
dodavatele
10.09.2014 08:00:00
Podání nabídky elektronicky prostřednictvím
eTržiště
Hodnotící kritéria
Základní hodnotící kritérium
Způsob hodnocení
Sestavení pořadí při stejném pořadí nabídek
Vzorec pro výpočet bodového skóre
Nejnižší nabídková cena
Automatická metoda hodnocení
Losem
Zobrazit postup výpočtu
Přehled kritérií
Nabídková cena
Hodnoty vkládá uchazeč
Jednotka
Typ vztahu
Uchazeč vloží cenu včetně DPH :
3
Váha 100,00%, Minimalizační kritérium
Ano
Kč
Po položkách
ne
Požadavky na zpracování členění nabídky
Součástí nabídky bude produktový list dodavatele
Specifikace požadavků na produktový list
Další požadavky na členění nabídky
Informace o veřejném certifikátu
Ne
Další specifikace veřejné zakázky
Bude otevírání nabídek veřejné
Bude se konat prohlídka místa plnění?
Datum otevírání nabídek
Požadování vzorků
Doplňující informace
Další informace
4
Ne
Ne
Ne
Výzva k podání nabídky
5
Název dokumentu
výzva k podání nabídky
6
Výzvy k podání nabídky
Popis dokumentu
Datum vytvoření dokumentu
20.08.2014 09:40:38
Seznam dodavatelů, kteří budou osloveni výzvou
Úřední název
Uživatel
Solution Partner s.r.o.
Petra Vrbová
64945189
Correct Computers s.r.o.
Zdenek Mach
25216813
Z + M Partner, spol. s r.o.
Karel Kalecký
26843935
Atomagency s.r.o.
Lucie Ptáčková
01489771
CS21 Nextnet, s.r.o.
Tomáš Palička
61977306
REPROSERVIS CZ, s.r.o.
Ing. Petr Dostál
29215331
Műller Jaroslav- MullerComp
Jaroslav Műller
74367196
QUENTIN, spol. s r.o.
Ing. David Černý
64576507
Soňa ČEVELOVÁ
Soňa Čevelová
61004146
DREAM PLUS
Jaroslav Stašek
26253453
LANTINA s.r.o.
Milan Lazic
24193704
Inteli
Jan Štrauf
26103401
SOFTRONIC Praha, a.s.
Dušan Moravec
62911856
Bc. Michaela Moravcová
Bc. Michaela Moravcová
88598519
LANET servis s.r.o.
Lubomír Lipold
27611744
RTS Plzeň, s.r.o.
Jiří Němeček
26374145
Z-type Innovation s.r.o.
Juraj Martini
24809110
Fornax Plus
Bc. Radek Ouhel
28733452
Jan Heran
Radek Plaňanský
46792635
"TALEX" S.A., organizační složka Jiří Berger
24150746
Systeum s.r.o.
Ing. Petr Smětala
28371411
Quo s.r.o.
František Šich
26487985
LANsys s.r.o.
Michal Janko
28826779
DILERIS a.s.
Radim Baránek
26828677
ZETES Solutions CZ s.r.o.
Irena Prajzlerová
14892006
IT Specialists s.r.o.
Radoslav Dušek
28535944
Mironet.cz a.s.
Jiří Krejčí
28189647
Kostax spol. s r.o.
Ing. Petr Kokoř
60850353
TESPO, spol. s r.o.
Ing. Jiří Skořepa
40612856
YOUR SYSTEM, spol.s r.o.
Petr Helpdesk
00174939
Ing. Zdeněk Kopřiva
Ing. Zdeněk Kopřiva
71067116
Libor Jeřábek
Libor Jeřábek
60452102
TRASK SOLUTIONS a.s.
Michal Fibiger
62419641
EG - Servis, s.r.o.
Roman Meier
15039994
COMP NET SYSTEMS, s.r.o.
Ladislav Sejna
63144379
Com-Sys TRADE spol.s r.o.
Ing. Břetislav Hořák
16188781
K2 atmitec s.r.o.
Martin Freml
42767717
Martin Bergl
Martin Bergl
42478430
PC Net CZ spol. s r.o.
Aleš Kárný
25538080
ALTRON Business Solutions, a.s.
Petra Janáčková
24230031
TECHNOSERVIS spol. s r.o.
Martin veselý
61681059
HARTMA GROUP, s.r.o.
Petr Melicharek
28166299
ALVA IT s.r.o.
Ing. Petr Beneše
29120705
VYDIS a.s.
Gabriel Flasik
24660345
Ing. Miroslav Šindelář
Ing. Miroslav Šindelář
45937427
JP FACTORING spol. s r.o.
Petr Juttner
26832151
Ditcom s.r.o.
Ing. Ladislav Dušek
26715031
COPROSYS Ústí spol. s r.o.
Lenka Píchová
25032623
FALCON - ROKYCANY s.r.o.
Ing. Vladimír Pavlovič
46886613
ASYS IJD, spol. s r.o.
Ing. Pavel Tvrdík
43090524
7
IČO
SYSPRO s.r.o.
Ing. Martin RÖSCH
Infinity a.s.
Annex NET, s.r.o.
CHROMEK SOUSEDÍK, s. r. o.
ALICOM s.r.o.
VIKI, spol. s r.o.
DR.DARK s.r.o.
Jan Bušek
E LINKX a.s.
Ing. Jan Petlák
Base System spol. s r.o.
K24 International s . r. o.
František JEDLIČKA
Petr Havlíček
CDI.CZ
ADVANCED TECHNOLOGY
PARTNERS s.r.o.
DATOR3 Services, a.s.
Jiří Klásek
OFFICE-CENTRUM s.r.o.
Welden s.r.o.
Martin Pleyner
MCS plus spol. s r.o.
Maděra a Šípek, spol. s r.o.
Solutia, s.r.o.
WING Informační Technologie
s.r.o.
Bc. Jindřich Hlavatý
Jiří Vellek
ELVAC a.s.
Maxart Media s.r.o.
ALTEA Computer s.r.o.
Hi-Tech spol. s r.o.
Sale & Consulting Company s.r.o.
CESA a.s.
Last Technology s.r.o.
AVAPA, spol. s r.o.
Neting s.r.o.
TELEKOMUNIKACE MB s.r.o.
STYRAX, a.s.
Zdeněk Kocián
ALTA BADIA, a.s.
INVEST TEL, s.r.o.
SENTA, spol. s r.o.
AG COM, a.s.
AKR1 s.r.o.
C Servis Liberec, s.r.o.
LOSAN s.r.o.
Print Smart s.r.o.
Z+M servis, spol s.r.o.
Daproq Solutions s.r.o.
SPEEZI s.r.o.
8
Jiří Tůma
Ing. Martin Rösch
Pavlína Šebková
Ing. Aleš Kotmel
Petr Chromek
Jiri Lubas
Ing Jiří Kolařík
Josef Váňa
Jan Bušek
Markéta Gálová
Jan Petlák
Petr Hlaváč
Ing. Bogdan Tacina
František Jedlička
Petr Havlíček
Richard Dick
Marek Štícha
26061988
15372979
24267945
64575756
26935431
25044419
18198791
26326639
66566169
25847180
61445169
25310496
27851559
43690807
67816461
61857793
28541294
Ing. Zdeněk Sazama
Jiří Klásek
Tomáš Liška
ing. Martina Krátká
Martin Pleyner
Aleš Rohrer
Ing. David Bodanský
Ing. Martin Štufi
Alena Zdeňková
25788612
88152707
27143562
26705729
69909296
25535391
45144664
27127982
26360021
Jindřich Hlavatý
Jiří Vellek
Klára Kočarová Pechová
Zdeněk Maslo
Pavel Přecechtěl
Michal Winn
Miroslav Palounek
Lada Zimmermannová
Markéta Vithousová
Ing. Miroslav Vlažný
Jiří Rigel
Martin Koudela
Mgr. Josef Metlička
Zdeněk Kocián
Pavel Trnka
Petr Nejdl
Iva Prouzová
Ing. Milan Bažant
Jaroslav Hassman
Vlastimil Chvojka
Jiří Brož
Jan Bartoš
Karel Kalecký
David Sičák
Martin Jirava
71729411
16682858
25833812
27682676
27243010
25768638
27238989
13585096
24656887
28034171
15061116
26117169
27416712
62087088
25080628
49193503
48153028
47452081
28196449
25022148
64053580
26389568
41032004
24273317
28088549
Vlastimil Pírek
AZ COMP. s.r.o.
Pavel Albert
MoBaTel spol. s r.o.
Crede Experto Praha spol. s r.o.
KOFISYS s.r.o.
CMS s. r. o.
MONT GROUP s.r.o.
TETA s.r.o.
NEXTCOMP, spol. s r.o.
AVEX COMPUTER SYSTEMS,
spol. s r.o.
Fast Communication s.r.o.
COMPAREX CZ s. r.o.
VAHAL, s.r.o.
K-net Mobile Computer, s.r.o.
C D H s.r.o.
Lukáš Tůma
MAREX, společnost s ručením
omezeným,
MICOS spol. s r.o.
T-SOFT a.s.
WellPrint s.r.o.
M Computers s.r.o.
C-COMP Solutions s.r.o.
SKT Praha, spol. s r.o.
Ing. Jindřich Jedlička
TECHNOLOGIE BUDOV s.r.o.
ESRAM s.r.o.
LAMALS akciová společnost
Artiq, v.o.s.
Trade FIDES, a.s.
BSL s.r.o.
Viera Nováková - Kometa Plzeň
Fujitsu Technology Solutions s.r.o.
MIRELINA COMPANY s.r.o.
PREMO s.r.o.
Belltech s.r.o.
SoftPro, s.r.o.
Ing. Miloš Müller
Tomáš Matys
HARICOM, spol. s r.o.
DAVOTECH s.r.o.
REALEX International ZPS, s.r.o.
Bc. Radek Koudela
Počítačová a vzdělávací společnost
Celkonscia s.r.o.
JVM Computers spol. s r.o.
Copytechnik servis KT s.r.o.
Ing. František Hybl
EET EUROPARTS s.r.o.
Keloc NET, spol. s r.o.
ASKON INTERNATIONAL s.r.o.
9
Vlastimil Pírek
Ing. Jan Zedník
Pavel Albert
Vladimír Baláč
Ing. Jiří Sandanus
Ing. Aleš Zavadil
Ing. Věroslav Hájek
Robert Helešic
Eva Smržová
Vít Golka
Martin Koutný
86561260
25018221
74780301
01516647
25138413
25844954
26119684
25507559
47785781
25392204
25303040
Pavel Valoušek
Jitka Přibylová
Petr Hrůza
Martin Kyjovský
Ing. Pavel Houdek
Lukáš Tůma
Viktor Klátil
29021499
63077124
49975714
41603826
49686313
76494314
43000690
Ing. Iveta Kriegerová
Mgr. Johana Polášková
Benjamin Zollmann
Marek Vašíček
David Farka
Václav Mirvald
Ing. Jindřich Jedlička
Daniel Jeřábek
Josef Brožek
Jan Roháček
Jan Hron
Ing. Jiří Šimáček
Karel Roztočil
Petr Novák
Ing. Jiří Kršek
ing Aliaksandr Zhukovich
Ing. Vladimír Křiva, MBA
Václav Bouše
Jaroslav Stárka
Ing. Miloš Műller
Tomáš Matys
Václav Šercl
David Vobořil
Jaroslav Sladek
Bc. Radek Koudela
Petr Cabadaj
00533394
40766314
24163279
26042029
02253054
25778781
69551014
28442369
25796780
00147303
60733136
61974731
27061531
73721956
26115310
27599400
26251531
26322668
27183599
63128896
13904035
43875254
28483499
26686309
76429610
27764044
David Beneš
Jiří Líček
Ing. František Hybl
Jan Bartoš
Ing. Miroslav Michalisko
Ing. Martin Jelínek
45311684
26830574
60686235
24749842
25592467
45270023
K24 International s . r. o.
IIS Tábor - Servis, s.r.o.
Ing. Jiří Balaš
ZoNet s.r.o.
APRO, spol. s r.o.
MCnet, s.r.o.
GAPP System, spol. s r.o.
ALMAPAP spol. s r.o.
Sims Lifecycle Services s.r.o.
HAiDA s.r.o.
FerM, spol. s r.o.
Ing. Václav Vašata
Ing. David Hruška
Ing. Jaromír Bastl
Kamil Vágner
Ing. Ivan Adam
GORDIC spol. s r. o.
Bohemia Market CZ s.r.o.
AMIRO, s.r.o.
RUGIT s.r.o.
AGRODAT CZ, a.s.
Aplis Solutions s.r.o.
FADOMA DATA spol. s r.o.
Diestra consulting CZ, s.r.o.
HEWLETT-PACKARD s.r.o.
AutoCont CZ a.s.
ABI s.r.o.
CZI s.r.o.
AWEA s.r.o.
CCS International s.r.o.
DISCOMP s.r.o.
TOPSOFT JKM spol. s.r.o.
M-COM LAN solution, spol. s r.o.
Tomáš Bräuer
VYDIS a.s.
Azenet s.r.o.
Ing. Roman Schmock
AVÍZO
"AVC Praha, spol. s r.o."
Martin Lustig
Netfox s.r.o.
ALWIL Trade, spol. s r.o.
embex s.r.o.
COM PLUS CZ a.s.
iLine s.r.o.
ASTRA Office s.r.o.
Aldata s.r.o.
ELVAC PRAHA s.r.o.
KRT Ostrava s.r.o.
SECURITY TECHNOLOGIES
s.r.o.
Allon s.r.o.
Ing. Petr Vybíral
10
Mgr Stanislav Sztula
Milan Čepec
Ing. Jiří Balaš
Ing. Libor Zohn
Ing. Libor Makrlík
Stanislav Mikula
Tomáš Šilar
Martin Hostonský
Tomáš Krejčí
Mgr. Luboš Socha
Mgr. Petr Valenta
Václav Vašata
Ing. David Hruška
Ing. Jaromír Bastl
Kamil Vágner
Ing. Ivan Adam
Zdeněk Hajn
Petr Roupec
RNDr. Frantisek Kolář
Petr Carboch
Ing. Lukáš Truhelka
Antonín Tolkačev
Ing. Ivo Škola
Tomáš Plíšek
Ales Hacha
Jan Slabý
Miloš Náděje
Ing. Pavel Vichtera
Ing. Jan Rutkovský
Bohuslav Tůma
Václav Harmáček
Ing. František Moravec
Martin Jasanský
Tomáš Bräuer
Ludvík Galuška
Štěpán Červenka
Ing. Roman Schmock
Vladimír Šíma
Petr Novotný
Martin Lustig
Leoš Liščák
Alena Klímová
Martin Bulla
Petr Taševský
Jan Krejčiřík
Richard Hladký
Petr Haderka
Pavel Pelikán
Miloš Kukeně
Mgr. Libor Severa
27851559
60851848
15283607
26919591
00663794
25394720
60487291
62915533
25525573
40229645
48155691
66270138
46588861
70447071
62288504
63182084
47903783
26026945
60464666
27407527
25158309
29127548
45194416
27336930
17048851
47676795
45278393
25688421
28711777
26061651
25236792
25403435
25672959
45232130
24660345
02562014
02520206
25181700
47120207
47947039
27574032
16188641
28593499
25772104
25069195
27771351
28085281
26725576
26243849
44015542
Ondřej Tomáš
Petr Vybíral
25149377
74684582
Ing. Petr Vybíral
XEVOS Solutions s.r.o.
Vladimír Oplt
AGI HK s.r.o.
ELZY, spol.s r.o.
CASNET s.r.o.
ALTAIR SOFTWARE s.r.o.
KELL s.r.o.
IT Consulting CZ s.r.o.
Aitcom Partner s.r.o.
TALGO Consulting s.r.o.
DIGISERVICE s.r.o.
PD CERKOM, s.r.o.
Kancelářské systémy, a. s.
Nextis Services s.r.o.
SAMO, spol. s.r.o.
COPRINT s.r.o.
ELDIS, s.r.o.
Petr Kašpar
ABACUS ELECTRIC spol. s r. o.
VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.
Milena Mouchová
Storetech s.r.o.
2 EL, spol. s r.o.
AMEXIS s.r.o.
APEKO GROUP s.r.o.
PC Net CZ spol. s r.o.
KABEL 1 informační technologie
s.r.o.
GLOBAL ELEKTRONIC s.r.o.
Datok, s.r.o.
X-computer s.r.o.
Alberon Letohrad s.r.o.
ICZ a.s.
AveCan s.r.o.
Partnerství,o.p.s.
ELKO TRADING, spol. s r.o.
UpTrim s.r.o.
Carolina Biosystems, s.r.o.
Petr Freisler
Af Office, s.r.o.
APRICO spol.s r.o.
DELL Computer , spol. s r. o.
AMOS CZ a.s.
T.S.BOHEMIA a.s.
Ladislav Klásek
VIKI, spol. s r.o.
IT - PVD s.r.o.
3NET a.s.
eIdentity a.s.
K-CAD, spol. s r.o.
Computer Technology v.o.s.
Ing. Jaroslav Navrátil
11
Petr Vybíral
Adam Koudela
Vladimir Oplt
ing. Aleš Pražák
Petr Kříž
Ing. Josef Gregor
Bc. Tomáš zbořil
Mgr. Vladimír Bělohlávek
Ing. Dalibor Šafář
Alena Vondroušová
Ing. Jana Falterová
Luděk Dostál
Pavel Drápalík
Vladimír Stuchl
Monika Bednárková
Vítězslav Vašut
Martin Vašák
Ing. Milan Kafka
Petr Kašpar
Pavel Dlabal
Silvie Ficová
Milena Mouchova
František Civín
Ing. Ladislav Vokřínek
Miroslav Eret
Petr Koutník
Bc. Jiří Ševčík
Bc. David Ábelovský
74684582
27831345
68220367
47450291
42408571
25363905
28350511
29265673
26217953
29014701
28995317
25933311
27754375
18225306
29385920
18826741
26961318
48528765
88857310
45022828
28606582
45988960
49822772
60112018
01455087
27999611
25538080
28967747
Petr Bartusek
Josef Barák
Petr Baxa
Ing Jan Kohout
Ing Jan Malý
Ing Dagmar Kosová
Ing. Luboš Kala
Jakub Kocian
Petr Cihlář
RNDr. Marek Minárik, Ph.D.
Petr Freisler
David Moravec
Václav Kotek
Pavel Rosenkranc
Ondřej Ryčl
Jaroslav Král
Ladislav Klásek
Jan Bažó
Michael Kodet
Ing. Radek Šnejdar
Klára Hadžiosmanovičová
Ing Aleš Hanzal
Petr Šach
Ing. Jaroslav Navrátil
28622693
25561073
26375206
27461289
25145444
46359338
26268817
60720743
28968387
28177002
70017361
26768771
63995557
45272808
63078261
62304381
75342553
18198791
27231640
25032941
27112489
41194144
25696815
41646274
Ing. Jaroslav Navrátil
LOGO system s.r.o.
Bohuslav Ludvík
F.F.T., s.r.o.
NetAdmin s.r.o.
JCN, spol. s r. o.
LasTronics, s.r.o.
E Retail s.r.o.
Aleš Vaněček
Actinet Informační systémy s.r.o.
LBE spol. s r.o.
Petra Voráčová-DIGRS
GC System a.s.
Computer System Group, a.s.
AVD system s.r.o.
HARDEC s.r.o.
Technology System s.r.o.
ARTEP SERVIS s.r.o.
CALEUM a.s.
AJ TRADE spol. s r.o.
KNOK - polygrafie s.r.o.
VSP Data a.s.
ComArr, spol. s r.o.
ITS akciová společnost
Ing. Stanislav Hlubocký
C.T.S.E. Servis, s.r.o.
PER4MANCE s.r.o.
Ing. Tomáš Mikulenka
Jakub Doležal
Elast Active s.r.o.
QRV Systems s.r.o.
Miroslav Hokeš
1T s.r.o.
Zbyněk Dreszler-Digit servis
Raspro s.r.o.
GRAPE SC, a.s.
PBR KOMTECH spol.s r.o.
4networks s.r.o.
Ing. Dagmar Schovánková
Axes Computers, s.r.o.
BUSINESS INFORMATION
SYSTEMS & SERVICES BISS,
s.r.o.
Ing. Petr Chalupa
Icontio CR, s.r.o.
MAJT s.r.o.
C.E.S.L. spol.s r.o.
COMAR NetLine
Ing. Jiří Slovák
T O P SERVIS, s.r.o.
Jana Duspivová
MANTA Technologies s.r.o.
ACTIVE JOB s.r.o.
12
Ing. Jaroslav Navrátil
Ing. Pavel Rezny
Martin Krejčí
Jiří Tancibudek
Petr Šamonil
Josef Knajfl
Zuzana Hoblová
Robert Škvarek
Aleš Vaněček
Milan Habrcetl
Luboš Brückler
Petra Voráčová
Radovan Prokop
Luděk Tatarka
Jaroslav Hendrych
Martin Kedaj
David Janda
Ing. Pavel Chvátal
Pavel Šrytr
Jaroslav Vohnout
Zoja Novotná
Martin Habart
Lukáš Hanousek
Ing. René Schück
Ing Stanislah Hlubocký
Ing. Aleš Zavadil
Ing. Eva Vránová
Ing. Tomáš Mikulenka
Jiří Gebhard
Miroslav Sogel
Ing. Jiří Kosnar
Miroslav Hokeš
Jan Kunc
Ing Zbyněk Dreszler
Luboš Novák
Radek Úlehla
Martin veselý
Marek Vondrák
Jaroslav Schovánek
Oldřich Kříž
Ing. Milan Vach
41646274
48394246
60669217
26139189
26513315
25298887
25555251
29305187
62129406
25552635
46680748
72703920
64509826
29036836
45281181
46711210
29226228
28328001
28351363
27552331
64938361
49241575
15050084
14889811
11293772
25833553
60749024
66075653
65117310
28573595
28390008
18411282
25149016
43324177
46904697
25708783
46349758
29164818
44644736
25232312
25284746
Ing. Petr Chalupa
Obchod Obchod
Jiří Trávníček
Břetislav Hudec
Stanislav Mařák
Ing. Jiří Slovák
Josef Škrobala
Tomáš Peškar
JUDr. Aleš Štalmach
Zdeněk Matějka
46675957
29305012
26935040
00549550
25512056
75785773
25349490
70245169
27674568
29248990
DeCe COMPUTERS s.r.o.
SOFTCOM GROUP, spol. s r.o.
COMPAREX CZ s. r.o.
David Vídeňský
YOUR SYSTEM, spol.s r.o.
S&T CZ s.r.o.
COMBITRADING s.r.o.
Martin Maršál
DATASYS s.r.o.
Antonín Jedlička
Miroslav Slezák
HSI, spol. s r.o.
Mgr. Jiří Holubář
SYSTEMPARTNERS copying &
printing solution s.r.o.
OMNILINK Services a.s.
d-Health s.r.o.
ITHOPE s.r.o.
BIT SERVIS spol. s r.o.
GENERAL COMPUTERS s.r.o.
Vladimír Fojtík ELGO-Printer servis
Mustang Computer v.o.s.
ASYS IJD, spol. s r.o.
"100MEGA LIBEREC spol. s r.o."
Altais, s.r.o.
VT SERVIS s.r.o.
COMPEK MEDICAL SERVICES,
s.r.o.
Data Force, s.r.o.
PAPERA s.r.o.
Petr Holub
C SYSTEM CZ a.s.
NT Servis, s.r.o.
IT FRIENDS, s.r.o.
ProCon Group s.r.o.
SCIT s.r.o.
ALCOMP.CZ
Petr Břuska
INEQ Office s.r.o.
GORDION services, s.r.o.
S A L T O spol. s r. o.
VC trans s.r.o.
ICT-TAX s.r.o.
DUSIL a spol., v.o.s.
M - SOFT, spol. s r.o.
System Servis s.r.o.
H TEST a.s.
CS Praha, s.r.o.
Gesto Computers s.r.o.
MUNAP COMPANY, s.r.o.
Petr Tesařík
BÜROPROFI s.r.o.
Servis Technik s.r.o.
13
Pavel Soukup
Ondřej Šebek
Roman Kadlec
David Vídeňský
Renata Chaloupská
Soňa Šafářová
Otakar Kilies
Martin Maršál
Jadwiga Fiutowska
Antonín Jedlička
Miroslav Slezák
Ing. Ladislav Bečvařík
Mgr. Jiří Holubář
Martin Mazíni
44567626
25623290
63077124
01712004
00174939
44846029
62414500
88535789
61249157
75557410
68744412
45314951
61211290
25414241
Filip Lukáš
Ing. Libor Svatoň
Ing Miroslav Jaroš
Renata Šomková
Lukáš Bukový
Vladimír Fojtík
Václav Nepeřený
Hana Tlučhořová
Zuzana Sázavská
Ing. Petr Horák, Ph.D.
Tomáš Vladovič
Petr Čermák
24298557
61247651
28309952
45793972
26768712
40146146
64835235
43090524
60276401
27579433
28491483
49287885
Ing. Vladimír Krajkář
Lenka Hanyková, DiS.
Petr Holub
Radek Holub
David Kahabka
Jakub Novák
Ing. Zuzana Botková
Mgr. Jan Štefl
Lukáš Pavlas
Petr Břuska
Ing. Pavel Fajkus
Petr Mareš
Mgr. Otakar Lávička
René Černý
Lucie Metelková
Ing. Josef Dusil
Zdeněk Hošek
Ing. Eduard Svoboda
Václav Haasz
Ing. Miroslav Cvrček
Ing Jaroslav Mikšovský, CSc
Ing. Martin Uherek
Petr Tesařík
Petra Vopršálová
Hynek Verner
02967171
25945653
64096718
27675645
25731670
24656631
28521943
28157095
27312241
71670696
25368443
28164911
44016336
24151041
03005879
45806730
49434853
25356496
25784480
49355783
48034711
27806111
13037111
62502034
24836001
Power IT s.r.o.
Martin Konečný
E LINKX a.s.
PATRON-IT s.r.o.
Tomáš Pazderka
Datok, s.r.o.
SKYLAB, spol. s r.o.
Marek Čerjak
AutoCont CZ a.s.
AIKEN s.r.o.
VYDIS a.s.
CMS Consulting s.r.o.
COMDAT, spol. s r.o.
SOFTCOM GROUP, spol. s r.o.
SOFTMARKET, spol. s r.o.
HESPRO
INEL-Market, spol. s r.o.
WN service s.r.o.
BEMOTRADE a.s.
ICT-GROUP s.r.o.
OK Computers, s.r.o.
COMPRIMA s.r.o.
Sirius Computers , s.r.o.
5.Slezská obchodní s.r.o.
Komi system s.r.o.
COPYTECH s.r.o.
Jiří Sedláček
VUJO s.r.o.
COMPOS DISTRIBUTION s.r.o.
PC servis KB s.r.o.
Asco s.r.o
Ing. Petr Glőssl
RSP TRADING s.r.o.
ELVIRA, spol. s r. o.
Legia, spol. s r. o.
Lekis s.r.o.
INFOWELL Czech s.r.o.
Contrisys, s.r.o.
NeoNET, s.r.o.
COMPEK MEDICAL SERVICES,
s.r.o.
TESPO IT, s.r.o.
TradeCan s.r.o.
Centera a.s.
COPPEX, spol. s r.o.
Dapro Consulting, s.r.o.
ÚVT, s.r.o.
TRIVISION s.r.o.
Ing. Tomáš Rada
ANAREUS CZ, s.r.o.
Perfect System, s.r.o.
Provyt, s.r.o.
ApSo spol. s r.o.
14
Bc. Petr Novák
Martin Konečný
Lumír Kunath
Ing. Martin Haller
Tomáš Pazderka
Ivana Baráková
Jiří Pokorný
Marek Čerjak
Tomáš Kačírek
Ing. Lukáš Jelínek
Libor Mojžíš
Ing. Viktor Burkert
Miroslav Bareš
Antonín Čonka
Martin Holodniok
Pavel Formáček
Ing. Josef Hec
Martin Antonín Weber
Petr Svoboda
Ing. Roman Krutina
Petr Nacházel
František Sedláček
Jakub Čáp
Dana Jandová
Pavel Třísko
Miroslav Zástava
Jiří Sedláček
Ing. Josef Vůjtěch
Kateřina Sedlická
Ladislav Varadínek
Petr Suchý
Ing Petr Glössl
Roman Pikola
Petr Bareš
Hana Sklenářová
Tomáš Bartoň
Petr Bílek
Ing. Jiří Ehleman
Ing. Josef Ježek
Ing. Zuzana Kleinová
28985150
61448311
25847180
29279534
65240707
25561073
25790943
71652817
47676795
24698440
24660345
27642763
63984288
25623290
44850719
45536686
25223399
02687631
61672840
61676802
25934449
28885121
27063151
25868578
28449975
01478117
88863981
64830713
27199983
26075237
61675164
76593452
27492974
18631665
44014775
25356089
29457548
28397851
26506149
49287885
Ing. Jiří Skořepa
Jakub Černý
Václav Černý
Ing. Jiří Sedlický
David Moráň
Jaroslav Haško
Jan Krawczynski
Ing. Markéta Radová
Josef Stary
Martin Svoboda
Petr Legutko
Jiří Kopřiva
24244431
24725170
29014743
26491222
28956141
25701118
28612183
65022491
25779613
26480981
25437526
42195438
ApSo spol. s r.o.
PROMOcomp, s.r.o.
DATA ELPOCOM s.r.o.
COMPEX Data Bohemia s.r.o.
Proact Czech Republic, s.r.o.
CZC.cz s.r.o.
BONICOM s.r.o.
Netbell s.r.o.
Ing. Martina Říhová
TIOS PLUS s.r.o.
AZ top, a.s.
Dragon Internet a.s.
EVRES COMPUTERS, spol. s r.o.
DELCOM-CZ s.r.o.
TONERMARKET s.r.o.
Partnerství,o.p.s.
SOLEDPRO s.r.o.
OMEGA24 s.r.o.
Syntaxit, s.r.o.
Mega Trans - výrobní družstvo
invalidů
CatIT s.r.o
CS Data, s.r.o.
BONET s.r.o.
KORUS servis, s.r.o.
Brecon CZ, s.r.o.
Software602 a.s.
scanservice a.s.
VIKI, spol. s r.o.
Ing. Pavel Pavlas
Jan Rohan
AMON System s.r.o.
1.Severočeské družstvo zdravotně
postižených
TranSoft a.s.
PC Contact s.r.o.
XANADU a.s.
INGDATA s.r.o.
Olisys One s.r.o.
M Computers s.r.o.
DATECO SERVICES s.r.o.
RCS Brno - radiostanice.cz, a.s.
Ing. Petr Přidal
Marek Mlčoušek
Data System, s.r.o.
TraceNet s.r.o.
Aitcom s.r.o.
TOTAL SERVICE s.r.o.
Technologie 2000 spol. s r.o.
německy: Technologie 2OOO
GmbH,francouzsky: Technologie
2OOO S.A.R.L, anglicky:
Technologie 2 OOO Comp.Ltd.
APEX Computer, s.r.o.
15
Jiří Kopřiva
Alexander Procházka
Mgr. Nikos Kiculis
Ing. Vladimír Novotný
Ing. Vladan Kříva, MBA
Jana Remišová
Ing. Martin Janda
Václav Bouše
Ing. Martina Říhová
Ing. Pavel Svoboda
Martin Škabrada
Tomáš Dragon
Petr Loukota
Libor Žurman
Dušan Hrubý
Věra Tonarová
Jiří Balák
Klára Sedláková
Radek Platzer
Ing. Jaromír Konečný
42195438
48112780
64618404
47117958
24799629
25655701
26138948
29119910
76611701
26395053
01721437
27237800
15053687
25589784
25884239
26268817
27316688
29316197
24797715
28998791
Tomáš Střelkák
Martin Lukš
Milan Matějíček
Pavel Sychra
Ing. Josef Cholevík
Mgr. Eva Zawaidehová
Michaela Mrázová
Milan Petřík
Ing. Pavel Pavlas
Jan Rohan
Martina Drábková
Jiří Hádek
24758469
61973629
45539898
27692299
25834568
63078236
25648101
18198791
47770601
76574130
26499622
25476092
Pavel Sekyra
Josef Jiřička
ing. Radek Nekl
Jiří Dostál
Pavel Balus
Ing. Jiří Hrazdíra
AD
Hana Kalmusová
Ing. Petr Přidal
Marek Mlčoušek
Jana Brejchová
Michaela Březinová
Edita Mečířová
Václav Novák
Ing Jan Pob59slo
15770281
47784288
14498138
28562933
28577281
26042029
28425138
25397443
65913485
64283232
62742931
29108969
27470598
25618067
00671363
Ladislav Dytrych
47534524
Keloc PC, spol. s r.o.
JTV CZ, s.r.o.
OFFICE SYSTEM s.r.o.
DC Computers s.r.o.
K-net Technical International
Group, s.r.o.
ADD distribution s.r.o.
DCOMP s.r.o.
SOFTECH, spol. s r.o.
MARaCO spol. s r.o.
CSc COMPUTER SERVICES, spol.
s r.o.
COMES
JR Soft s. r. o.
Central Europe Distribution s.r.o.
Petr Střecha
Colsys s.r.o.
Jiří Liška
Ing. Miroslav Kovář
L2K společnost s ručením
omezeným L2K spol. s r.o. zkráceně
Radovan Fingr
Smarty CZ a.s.
Erika Buňatová
CUTTER Systems spol. s r.o.
TEM Office s.r.o.
CS Data, s.r.o.
Počítačová společnost, s.r.o.
LUSICO - KANCELÁŘSKÉ
SYSTÉMY a.s.
AIRA GROUP s.r.o.
"ECS" společnost s ručením
omezeným
CubeNet, s.r.o.
HSI com s.r.o.
TONER-COPY s.r.o.
HIPPO, spol. s r.o.
Pontech s.r.o.
Pb BeneCom spol. s r.o.
NAUTA s.r.o.
Papír plus, s.r.o.
EDN s.r.o.
PDS s.r.o.
COMPEK MEDICAL SERVICES,
s.r.o.
MERIT GROUP a.s.
Gateway Plus s.r.o.
Ing. JAN NOVÁK s.r.o.
První pražská obchodní společnost
s.r.o.
CD Leasing s.r.o.
VIKI, spol. s r.o.
Kancelářské stroje s.r.o.
Vladimír Glos
ATEKATE s.r.o.
16
Lukáš Kúdela
Martin Suchý
Dagmar Solanská
Ing Petr Bořánek
Ing. Aleš Kostrhoun
49452223
25595563
26900467
25680781
47916745
Roman Milý
Radek Horák
Jaroslav Malát
Václav Rákosník
Ing. Michal Vampola
25939408
25586343
45330018
47534745
00541273
Ing. Jindřich Reichmann
Ing. Jan Rychtar
Robert Švácha
Petr Střecha
Ing. Lucie Drahokoupilová
Roman Doležal
Ing. Miroslav Kovář
Ing. Václav Liberský
17047561
25826662
26486792
62616421
14799634
45905029
60363142
62915134
Radovan Fingr
Martin Przeczek
Stanislav Buňata
Ing Aleš Řezáč
Mgr. Ivana Tušerová
Hana Nováčková
Tomáš Frank
Pavel Barbořík
43469663
24228991
70139229
28290194
27689786
61973629
60463082
25641913
Martin Kružík
Radoslav Pecháček
25682598
48153656
Jiří Kubina
Ing. Václav Nový
Jiří Pešek
Ing. Petr Hájek
Vladislav Vintner
Markéta Poláková
Ing Vojtěch Krejčíř
Ivo Nosek
Štěpán Tesař
Dr. Ing. Vladimír Strnad
Ing. Vladimír Šik
25388207
49196545
25291084
15528561
27977315
28909046
26894220
25824392
27116611
25523121
49287885
Marta Žďárová
Ing. Jiří Novák
Mgr. Tomáš Dyntera
Marek Urx
64609995
48534447
28688074
47118717
Viktor Spousta
Milan Petřík
Vilém Fencl
Vladimír Glos
Pavel Ulbrich
26270030
18198791
26467658
71078576
29272912
ATEKATE s.r.o.
CZECH MULTIMEDIA
INTERACTIVE s.r.o.
Semilská obchodní společnost s.r.o.
Aliapol Plzeň s.r.o.
TRS-IT s.r.o.
Duchware s.r.o.
Can-j-servis, s.r.o.
JKS, společnost s ručením
omezeným (s.r.o.)
Karel SOKOL
GIO s.r.o.
ComNet, s.r.o.
Virtis s.r.o.
PK REALIZACE s.r.o.
SVĚRÁKOVÁ s.r.o.
COPROSYS Ústí spol. s r.o.
Erudio Systems s.r.o.
INNA s.r.o.
INCAD, spol. s r.o.
Josef Raiskub
StaMPi, spol. s r.o.
FERMATA, a. s.
Milan Pokluda
COMPLEX, spol. s r.o.
GD Software, spol. s r.o.
BULL s.r.o.
BRAIN computers s.r.o.
Ing. Miloslav Šollar
L D Aviation Prague, s.r.o.
REAGA s.r.o.
A4B Solutions s.r.o.
RUBEUS s.r.o.
Václav Čeněk
BONUM CB,s.r.o.
PCV Computers, s. r. o.
GEM System a.s.
TENO PLUS, s.r.o.
Ing. Jan Pokorný
Auroton Computer spol. s r. o.
AKERMANN ELECTRONIC
PRAHA, spol. s r.o.
CSF, s.r.o.
UNISMINI - služby, spol.s r.o.
PC System spol. s r.o.
Aspectis spol. s r. o.
Znalecký ústav Praha s.r.o.
MTJ PC servis s.r.o.
ARISTIA, spol. s r.o.
RCD Radiokomunikace spol. s r.o.
BSBV SERVICE s.r.o.
TKP Czech Republic s.r.o.
BLUEPEOPLE s.r.o.
17
Pavel Ulbrich
Přemysl Klimsza
29272912
27592481
Ing David Flekna
Tomáš Mašek
Pavel Prochazka
Bc. Zdeněk Knedla
Jakub Černý
Ing Antonín Jiříček
27471969
29121809
27944891
26394189
27078248
45796751
Karel Sokol
Svatopluk Kořalka
Ing. Jiří Duchek
Olga Motlíková
JAN KRUPIČKA
Josef Fiala
Ing. Milan Černobila
Hana Bubnová
Pavel Hanus
Pavel Kocourek
Petr Raiskub
Ing. Petr Kozel
Ing. Veronika Tůmová
Milan Pokluda
Daniel Kutina
Bc. Jan Ambrož
Ing. Kristýna Hojdová
Dalibor Ježíšek
Ing. Miloslav Sollar
Ing. Petr Měřička
Ing. Lukáš Truhelka
Miroslav Kaplan
Tomáš Přibyl
Václav Čeněk
Jaroslav vávra
Bc. Jan Duda
zdenek vlcek
Ing. Jiří Plachý
Ing. Jan Pokorný
Přemysl Ondra
Jan Bostl
61476013
48114235
27140857
29061008
29017271
27283887
25032623
28968824
45275131
00565156
12214868
26043076
60196351
60402768
18627641
28375998
49242954
25397265
14485851
61504297
25678124
28951140
26367688
13860763
26053101
26084121
27189929
46901906
76439984
43871437
41690079
Eva Kašparová
Martin Suchomel
Ing. Miroslav Mynář
Barbora Hriczová
ing. Pavel Žížala
Petr Buben
Jiří Volf
Jiří Doležal
David Voda
Dr. Ing. Jarmil Vyčítal
Michal Plecer
25289462
62418742
25359304
26936801
24141577
28947002
45806799
48173703
02159244
24134295
24307459
Ing. Martin Mlýnek
Ing. Radim Štvrtňa
Radek Křák
Ictlogic, s.r.o.
ATS-TELCOM PRAHA a.s.
I-SERVICES s.r.o.
ComSource s.r.o.
Quadro Net, s.r.o.
SKILL s.r.o.
HOME & OFFICE s.r.o.
ACom cz s.r.o.
Jan Adámek
UNITEC CS a.s.
Cables and Simms,spol. s r.o.
NET-SYSTEM s.r.o.
Trias Consulting,s.r.o.
KODYS, spol. s r.o.
ARYKA IN-WEST a.s.
AMCOBEX Information
Technologies s.r.o.
INEL - Holding, a.s.
MAREX, společnost s ručením
omezeným,
Rekant s.r.o.
M Computers s.r.o.
Martin Lebeda
ZENES Znojmo, a.s.
Miroslav Švéda
Michal Čípel
HAPPYcomp s.r.o.
BACH systems s.r.o.
HiTES CE s.r.o.
Jindřich Vála
Audionika s.r.o.
ARTEX informační systémy spol. s
r.o.
SOFTIR a.s.
Miroslav Kelemen
AutoCont CZ a.s.
Microshop,s.r.o.
Crede Experto Praha spol. s r.o.
Kapsch BusinessCom s.r.o.
Jiří Kuna
GES-ELECTRONICS, a.s.
C.B.C. CZ, spol. s r.o.
Security management s.r.o.
UNIS COMPUTERS, a.s.
Jiří Turek
Ahonet s.r.o.
Ing. Josef Musil
HESPERIA s.r.o.
Amenit s.r.o.
MAGTRADE, s.r.o.
18
Ing. Martin Mlýnek
Ing Radim Štvrtňa
Radek Křák
Zdeněk Břicháček
Jitka Kopálová
Martin Illich
Michal Štusák
Ing. Jan Braverman
Jiří Jimel
Jakub Hrdina
Ing. Miloslav Frehl
Jan Adámek
Petr Suchý
ing Miloš Bártů
Ing. Klára Němečková
Ing. Radek Janoš
Alena Šarbochová
Ing. Jan Pšenička
Marek Novotný
65371259
61260690
12111155
24789445
61860409
28096282
29059291
26748291
48039039
27714039
25758985
74555243
17047641
62576739
47784164
63671166
18630774
26722411
48909092
Ing. Josef Hec
Jindřich Pipota
64834263
43000690
Miroslav Honc
Ing Tomáš Ševčík
Martin Lebeda
Samir Maloula
Miroslav Švéda
Michal Čípel
Ing. Pavel Šťastný
Miroslav Bayer
Ondřej Schuster
Jindřich Vála
Jan Odstrčilík
Ing. Lukáš Příklenk
28233727
26042029
13146998
25534084
65834321
65718798
45274541
60794097
27567559
41757939
25359827
25631047
Stanislav Mačák
Miroslav Kelemen
Libor Vejpustek
Ing. Ján Lipták
Roman Lébl
Robert Cesar
Jiří Kuna
Jana Burjasová
Martin Fridrich
Radek Macháč
Ing. Vítězslav Mach
Ing. Jiří Turek
Lenka Antonín Hořejšová
Ing. Josef Musil
Jiří Merle
Tomáš Kocourek
Ing. Ivan Hrubý
25324730
67704948
47676795
26165031
25138413
24188409
48272825
40524752
26291169
27433773
63476223
18684521
29000688
10085025
25166573
25816888
01800710
M & M Communications, s.r.o.
Cinema shop spol. s r.o.
1.Severočeské družstvo zdravotně
postižených
ITAGE, spol. s r.o.
AROTE IN s.r.o.
Ing. Petr Digrin
Elektro Pešek s.r.o.
premise, s.r.o.
EMES-OST, s.r.o.
COMTESYS, spol. s r.o.
Roman Dobíhal R.D.P.
Jiří Mládek
OR-CZ spol. s r.o.
KVART Marian s.r.o.
AutoCont CZ a.s.
KOLMART Business s.r.o.
JVM Computers spol. s r.o.
Talmon s.r.o.
Your IT s.r.o.
Zet plus spol. s r.o.
Simac Technik ČR, a.s.
TCS net s.r.o.
I.N.N., spol. s r.o.
Jiří Blažek
Mepap s.r.o.
Miroslav Kopecký
NET-Services, s.r.o.
CMS s. r. o.
TAMTAM MEDIA CZ s.r.o.
ALEF NULA,a.s.
Computer System cz s.r.o.
"BERÁNEK, spol. s r.o."
ELSO PHILIPS SERVICE, spol. s
r.o.
e-Business Services a.s.
ComIT services s.r.o.
KOPOS technik s.r.o.
Vladimír Jurčík
K2P s.r.o.
KT Plusservis s.r.o.
BeeInside s.r.o.
Jaroslav Havrda
COMIMPEX spol. s r.o.
KossPap služby s.r.o.
GEOTRONICS Praha, s.r.o.
Pavel Procházka
ZZNet Brno, s.r.o.
TERRA computer systems s.r.o.
3S.cz, s.r.o.
CDL SYSTEM a.s.
ALTEI spol. s r.o.
SHIFTCOM s.r.o.
19
Michal Ducháček
Radomír Jahn
Jiří Hádek
63980274
27606112
25476092
Martin Beněk
Ing Josef Doubek, MBA
Ing. Petr Digrin
Robert Pešek
Miroslav Novotný
Jan Košnar
Martin Vobořil
Roman Dobíhal
Jiří Mládek
Jaroslav Ploc
Marian Hromek
Ing. Pavel Šmíd
Martin Kolařík
Ing. Tomáš Resler
Jana Harasimová
Richard Šedivý
Andrea Zachová
Kamil Boháček
Ing. Milan Autrata
Roman Škréta
Jiří Blažek
Jan Mencl
Miroslav Kopecký
Michal Vyhnálek
Michal Souček
ing. Pavel Havranek
Ing. Pavel Mareš
Ing. Radomír Gröger
Vlastislav Boček
Mgr. Petr Svoboda
25879243
27381218
66045134
25951319
27573524
25644548
26490234
13723201
15075613
48168921
29249678
47676795
29450535
45311684
24838594
24180513
18628516
63079496
18827594
25114948
75537656
28821912
60919370
27909077
26119684
63980991
61858579
26834979
46348409
48113336
Kateřina Holasová
Bc. Jan Gargela
Ing. Pavel Macek
Vladimír Jurčík
Vladimír Podnecký
Petr Růžička
Michal Slabý
Jaroslav Havrda
Petr Neužil
Svatomír Schikora
Ing. Tomáš Honč
Pavel Procházka
Radomír Pavlíček
Ing. Jan Neštický
Ing. Veronika Gavláková
Ing. Lubomír Novák
Ing. Richard Jejkal
Jan Bufka
26115808
27677397
60071010
13639234
25274988
26888131
26491231
70133085
46972439
29441137
48027014
12763764
60716533
60722193
27683273
63148439
25637274
28720946
MCnet, s.r.o.
K-DATA s.r.o.
Jiří Tůma
ASM spol. s r.o.
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
DATECO,s.r.o.
Toner Recycling Service s.r.o.
VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.
BENNEX s.r.o.
Tomáš Nesrsta
V 120 s.r.o.
Rekant s.r.o.
CDC Data s.r.o.
Vilko Krejčí
DATRON, a.s.
KOVA HŽ, s.r.o.
Filip Rada - FiMA
INTERIA Znojmo s.r.o.
SINUX s.r.o.
Gapo s.r.o.
Hi-Tech Services, spol. s r.o.
Peter Búrik
VDI Meta - výrobní družstvo
invalidů
SAJM COMP s.r.o.
Karel Witzko
KERBERUS spol. s r.o.
Miroslav Kolombo
ZERO ONE Technologies s.r.o.
ITAGE, spol. s r.o.
Petr Jirchář-InCopy
Ing. Štěpánka Černá
MaT Elektra CZ s.r.o.
ADC Systems s.r.o.
ASTRA kancelářské potřeby s.r.o.
PrintIT Group s.r.o.
SPOJING s.r.o.
MyProfi, s.r.o.
AQ, s.r.o.
AT Com plus a.s.
VIKI, spol. s r.o.
Přípojky s.r.o.
ESP holding a.s.
ONYX engineering, spol. s r. o.
KODA CZ s.r.o.
DATA-INTER spol. s r.o.
Petr Bauer
Notes CS a.s.
OPROX, a.s.
CAMO, spol. s r. o.
GraphTech spol. s r.o.
Unicorn Systems a.s.
Pavel Hovat
20
Petr Kuča
Filip Slezáček
Jiří Tůma
Ing. Jiří Kos
Renata Juráňová
Pavel Rysula
Pavel Prochazka
Tereza Manczalová
Jiří Beneš, dipl.ing.
Tomáš Nesrsta
Ing. Petr Karč
Jan Honc
Jiří Prokeš
Vilko Krejčí
Michal Dvořák
Ing. Miroslav Ernst
Filip Rada
Ing. Libor Brychta
Ing. Jan Šín
Ing David Šálek
Libor Novotný
Ing. Peter Búrik
Daniela Ožanová
25394720
27650111
44866992
41194853
46992308
25792032
26433508
28606582
45275637
72271213
27682064
28233727
25344609
40036464
43227520
49242539
65114205
60714662
24292851
26814609
25507605
46172840
25861808
Ing. Jiří Smrčka
Karel Witzko
Vladimír Graman
Miroslav Kolombo
Mgr. Eduard Fianta
Aleš Okon
Petr Jirchář
Ing. Štěpánka Černá
Roman Krejčí
Aleš Navrátil
Richard Hladký
Jakub Pešek
Otto FIALA
Jan Mičo
Vladimir Sapara
Petr Stolín
René Stanzel
Radek Janouškovec
Tadeáš Valenta
Mgr. Bohuslav Coufal
Petr Koucký
Martin Piernik
Petr Bauer
William Pešek
Ing. Jozef Škvarek, CSc.
Ing. Rudolf Fojtik
Pavel Skala
Lukáš Jelínek
Pavel Hovat
25886231
88532895
26126681
16398815
02861062
25879243
11341513
71949054
27542548
60472065
27791661
28461665
25626957
29269725
62361384
27521559
18198791
28537734
27261387
64615341
27969983
14615754
13824988
26140161
64507718
18757987
25238051
25110853
10543384
Pavel Hovat
ZCZ s.r.o.
PS Tech,s.r.o.
Daniel Tlach
ATICOM s.r.o.
Apatyka servis s.r.o.
TOPNET Communication s.r.o.
Jindřich Poštulka
AB plus CZ s.r.o.
Radim Dvořák
CS Data, s.r.o.
AutoCont CZ a.s.
Alois Páter
AGC systems s.r.o.
24U s.r.o.
HVS plus s.r.o.
BossCan ComPrint spol. s r.o.
CQK HOLDING a.s.
SAMI Data s.r.o.
HMR system, s.r.o.
Triocom s.r.o.
ESPO, s.r.o.
OR-IT solutions s.r.o.
JMK elektro, s.r.o.
Daite s.r.o.
fgFORTE s.r.o.
SW-SWANA PRAHA, spol. s r.o.
d-PROG s.r.o.
Computer Systems Consulting s.r.o.
COMPAREX CZ s. r.o.
VERTIX s.r.o.
TOTAL SERVICE s.r.o.
SUMA spol. s r. o.
12shop.cz a.s.
Jan Adámek
IRMGROUP, spol. s r.o.
David Lazecký
ICZ a.s.
DATASCAN, s.r.o.
Pavel Kuchta
iWorks s.r.o.
VDC kancelářská technika s.r.o.
BESICO Real,s.r.o.
C SYSTEM CZ a.s.
Jh-computer ,spol.s r.o.
KORADO SW s. r. o.
KAMAP s.r.o.
Továrna na dokonalé programy,
s.r.o.
Pavel Danihelka
TELESPOJ, s.r.o.
ABC Distribuce, s.r.o.
21
Pavel Hovat
Petr Buršík
Kateřina Vrábliková
Daniel Tlach
Ing. Miroslav Holeček
Ing. Michal Sedláček
Renée Grenarová
Jindřich Poštulka
Marcel Vavřík
Radim Dvořák
Kateřina Vráblíková
Hynek Herrmann
ing. Alois Páter
Jan Smetana
Bedřich Chaloupka
Jiří Diamant
David Dvořák, MBA
Michal Pajr
Ing. Alexandr Michaljanič
Petr Beránek
jan jiras
Ing. Miroslav Slabý
David Holubek
Petr Kubiš
Jan Smrček
Jaroslav Stokláska
Ing. David Šabacký
Romana Opletalová
Marek Tůma
Ivan Černík
Ing. Rudolf Berger
Jiri Chovanec
Pavel Bret
Bc. Jitka Vrbová
Jan Adámek
Ing. Ctirad Nešpor
David Lazecký
Roman Kropac
David Vorel
Pavel Kuchta
Richard Martinec
David Bošek
Richard Hladký
Martin Čuhel
Libor Hlaváček
Jan Sklenář
Martin Počta
Ing. Václav Šamša
10543384
24780740
25877623
86884123
27944859
48027821
01780042
75997355
25168860
69827419
61973629
47676795
47330350
25249461
26152584
64084949
63488191
28405579
61458503
25685686
27577996
46962565
24194085
26224216
27687376
26916363
26720833
27188027
25102664
63077124
02199939
25618067
63995433
24720887
25588800
25541625
73309222
25145444
47906839
43852866
27095975
25607201
65408918
27675645
27199941
27284417
28284488
45272638
Pavel Danihelka
Ing. Stanislav Suchomel
Bc. Martin Beněk
72820942
48202983
29386691
Autor dokumentu:
Václav Lisý
22

Podobné dokumenty