Zpráva o zahraniční činnosti 2014

Komentáře

Transkript

Zpráva o zahraniční činnosti 2014
ASOCIACE PRO URBANISMUS
A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ ČR
Perucká 11a, 120 00 Praha 2, Czech Republic, www.urbanismus.cz, [email protected]
Zpráva o zahraničních aktivitách AUUP ČR
v roce 2014
Praha, září 2014
Vít Řezáč
Činnost ECTP
ECTP v letošním roce pokračovala ve své agendě zaměřené na podporu uznávání
profese, hledání společného jmenovatele při vzdělávání urbanistů a propagace
plánování v Evropě.
ECTP během roku uskutečnila setkání se zástupci dalších prefesních organizací,
jako např. CEMAT, URBACT, URBAN –Nexus. Mírný pokrok byl dostažen ve
spolupráci s AESOP (sdružení škol územního plánování).
Letos byly vyhlášeny výsledky 10. ročníku mezinárodní soutěže ECTP o nejlepší
urbanistický projekt za období 2012 – 2013. Podruhé byla spoluvyhlašovatelem
Komise regionů EU, které má též zástupce v porotě, a poprvé organizace SPECIAL
(zkratka trochu násilně odvozená z názvu Spatial Planning and Energy for
Communities in All Landscapes), která sdružuje několik (nesourodých) spolků v
oblasti urbanismu a územního plánování. První cenu obdržely 4 týmy: Švýcarsko:
Embarking the Whole Territory on the Path of Sustainability, Francie: Montmélian
and its future. Triangle Sud solar area, Norsko: Fornebu – a green town built on
outstanding national and international expertise, Belgie: Limburg Territorial
Development Programme. Více na www.ectp-ceu.eu.
Tématicky se soutěž posunula do polohy vztahu územního plánování a hospodaření
s energiemi. Došlo tím k zásadní změně soutěžních podmínek, na které jsme
nemohli při vyhlášení národního kola vloni reagovat. Proto se asociace rozhodla
poprvé mezinárodní kolo neobeslat. V letošním ročníku národního kola jsme již v
soutěžních podmínkách nová kritéria zohlednili.
Financování činnosti ECTP je stabilizované. V roce 2014 AUUP ČR platila 691,EUR.
Bienále urbanismu 2015
Po X. Bienále urbanismu, které hostil v roce 2013 portuglaský Cascais, převezme ve
dnech 14.-16.10. 2015 štafetu irský Dublin.
Bilaterální kontakty
Naše asociace stále udržuje kontakty se slovenskými urbanisty z partnerské ZUUPS,
kteří jsou zváni na naše semináře a exkurze. Kolegové Jan Slanina a Iveta
Ludvíková ze Znojma se aktivně zúčastnili xx ročníku veletrhu Land Urbia v
Trenčíně. Také v příštím roce sa naše asociace stane partnerem. Tématem je
adaptace měst na klimatické změny.
ASOCIACE PRO URBANISMUS
A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ ČR
Perucká 11a, 120 00 Praha 2, Czech Republic, www.urbanismus.cz, [email protected]
Zajištění odborné části exkurze do Maroka proběhlo za pomoci jeji Excelence paní
Souriya OTMANI, velvyslenkyně Marockého království v Praze. Navázali jsme
kontkaty se zástupci Ministerstva urbanismu a prostorového plánování a Fakulty
architetury v Rabatu.
AUUP ČR podala v roce 2012 přihlášku do mezinárodního projektu SUSREG, který
spočívá v účasti na odborných seminářích připravených pro naše členy holandskými
urbanisty. Projekt byl zahájen v roce 2013, první vzdělávací kurs SUSREG proběhl
na téma Udržitelné územní plánování a stimulace udržitelného využívání energií ve
spolupráci s Krajem Vysočina ve dnech 14.11. a 28.11.2013 v Jihlavě. V roce 2014
by organizace SUSREG měla připravit obdobný seminář pro členy AUUP. Původně
plánovaný seminář a přednáška během festivalu Architectureweek nevyšel z důvodů
nedostatečné kominikace partnerů SUSREG. Více na www.susreg.eu nebo www.
urbaninfo.cz.
Konference AESOP 2015
V dnech 13.- 16. července 2015 bude Fakulta architektury ČVUT v Praze hostit
konferenci Asociace škol prostorového plánování AESOP. Bude se jednat o zatím
největší akci v oboru u nás, předpokládá se asi 800 – 1000 účastníků. Účastníci
budou jednat v 19 sekcích. Asociace je v organizačním výboru zastoupena
předsedou Petrem Durdíkem a v přípravném výboru místopředsedou Vítem
Řezáčem. Více informací o konferenci naleznete na www.aesop2015.eu.
Exkurze
Letošní exkurze směřovala ve dnech 24.2. až 5.3 do Maroka. Odborný program by
vytvořen ve spolupráci s Ministerstvem pro bydlení, urbanismus a regionáoní rozvoj
Marockého království. Navštívili jsme Fakultu architektury v Rabatu a úřad rozvoje
města Marrakeshe.
Ve dnech 3.-10. května 2015 se uskuteční exkurze do Londýna. Odborný program
bude zahrnovat setkání se zástupci Královského institutu pro plánování (RTPI), dále
prohlídku Olympijského areálu a návštěvu velkého rozvojového projektu King´s
Cross.
Informace si můžete vyžádat na [email protected]

Podobné dokumenty

Zpráva o zahraniční činnosti 2015

Zpráva o zahraniční činnosti 2015 ASOCIACE PRO URBANISMUS A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ ČR Perucká 11a, 120 00 Praha 2, Czech Republic, www.urbanismus.cz, a[email protected]

Více

FEX 2013_teritoria 5_S.Otmani_Maroko

FEX 2013_teritoria 5_S.Otmani_Maroko Aktiva Marockého království jako platforma pro mezinárodní investice a obchod Prezentace J.E. paní Souriya Otmani Velvyslankyně Marockého království v České Republice

Více

Zpráva o činnosti 2004

Zpráva o činnosti 2004 (v etn mládeže). Obyvatelé byli v anket dotazováni, jak se jim žije na sídlišti a výsledky p edloženy Rad m sta Chomutova. B hem Sobot se vyjevil problém panelových sídliš – vždy n kolik d tí stráv...

Více

11 - G IMPULS Praha spol. s ro

11 - G IMPULS Praha spol. s ro Prakticky na všech proměřovaných lokalitách byla aplikována metoda refrakční seismiky, seismické tomografie, odporové tomografie a gravimetrie. Měření bylo vesměs uspořádáno tak, že byly vytýčeny d...

Více

Energie v udržitelném územním plánování

Energie v udržitelném územním plánování EED stanovuje právně závazná opatření pro účinnější využívání energie ve všech fázích energetického řetězce - od přeměny energie a její distribuce do konečné spotřeby.

Více

Cestopis - Libor Novotný

Cestopis - Libor Novotný ústavy. Historické památky (hradby, mešity, Hasanova věž z 12. stol.). Rabat byl založen ve 12. stol. V 17. stol. příliv arabských obchodníků a řemeslníků, kteří byli vypuzeni ze Španělska. 1912 – ...

Více